[Gnucash-changes] r14289 - gnucash/trunk - * po/nb.po: updated Norwegian Bokmål translation by Sigve Indregard

Derek Atkins warlord at cvs.gnucash.org
Thu Jun 1 19:06:03 EDT 2006


Author: warlord
Date: 2006-06-01 19:06:01 -0400 (Thu, 01 Jun 2006)
New Revision: 14289
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/14289

Modified:
  gnucash/trunk/ChangeLog
  gnucash/trunk/po/nb.po
Log:
	* po/nb.po: updated Norwegian Bokmål translation by Sigve IndregardModified: gnucash/trunk/ChangeLog
===================================================================
--- gnucash/trunk/ChangeLog	2006-06-01 21:02:42 UTC (rev 14288)
+++ gnucash/trunk/ChangeLog	2006-06-01 23:06:01 UTC (rev 14289)
@@ -5,6 +5,8 @@
 	* src/gnome-utils/dialog-preferences.c: fix non-C99 construct so
 	 the file builds again.
 
+	* po/nb.po: updated Norwegian Bokmål translation by Sigve Indregard
+
 2006-06-01 Andreas Köhler <andi5.py at gmx.net>
 
 	* src/gnome-utils/dialog-preferences.c: Do not try to find

Modified: gnucash/trunk/po/nb.po
===================================================================
--- gnucash/trunk/po/nb.po	2006-06-01 21:02:42 UTC (rev 14288)
+++ gnucash/trunk/po/nb.po	2006-06-01 23:06:01 UTC (rev 14289)
@@ -8,8 +8,8 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GnuCash 2.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2006-05-05 17:06+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-05-05 23:41+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-23 19:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-23 19:41+0200\n"
 "Last-Translator: sigvei <sigve.indregard at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Norwegian <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -99,14 +99,14 @@
 msgstr "Tilbakeholdt overskudd"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:640 ../src/engine/Account.c:2143
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2031
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:640 ../src/engine/Account.c:2139
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2029
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2116
 msgid "Equity"
 msgstr "Egenkapital"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:700 ../src/gnome/dialog-chart-export.c:45
-#: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:903 ../src/gnome/glade/account.glade.h:48
+#: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:905 ../src/gnome/glade/account.glade.h:48
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:267
 msgid "Opening Balance"
 msgstr "Inngående balanse"
@@ -116,7 +116,7 @@
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/app-utils/guile-util.c:1099
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1881
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1879
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:684 ../intl-scm/guile-strings.c:1386
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1482 ../intl-scm/guile-strings.c:1626
 msgid "Debit"
@@ -127,10 +127,10 @@
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/app-utils/guile-util.c:1137
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1904
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1979
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1995
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2013
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1902
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1977
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1993
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2011
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:686 ../intl-scm/guile-strings.c:1388
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1484 ../intl-scm/guile-strings.c:1628
 msgid "Credit"
@@ -151,19 +151,19 @@
 msgid "Lost Accounts"
 msgstr "Tapte kontoer"
 
-#: ../src/backend/postgres/PostgresBackend.c:1873
+#: ../src/backend/postgres/PostgresBackend.c:1870
 #, c-format
 msgid "Unknown database access mode '%s'. Using default mode: multi-user."
 msgstr "Ukjent databasetilgangsmodus '%s'. Bruker standardmodus: flerbruker."
 
-#: ../src/backend/postgres/PostgresBackend.c:1991
+#: ../src/backend/postgres/PostgresBackend.c:1988
 #: ../src/backend/postgres/putil.c:78 ../src/backend/postgres/putil.c:104
 #: ../src/backend/postgres/putil.c:146
 #, c-format
 msgid "From the Postgresql Server: %s"
 msgstr "Fra Postgresql-tjeneren: %s"
 
-#: ../src/backend/postgres/putil.c:56 ../src/backend/postgres/upgrade.c:401
+#: ../src/backend/postgres/putil.c:56 ../src/backend/postgres/upgrade.c:398
 msgid "Backend connection is not available"
 msgstr "Backend-forbindelse er ikke tilgjengelig"
 
@@ -320,7 +320,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2492
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:13
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:316
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2010
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2008
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1470 ../intl-scm/guile-strings.c:3058
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3352 ../intl-scm/guile-strings.c:3554
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3726 ../intl-scm/guile-strings.c:3834
@@ -343,7 +343,7 @@
 
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/business/business-core/gncInvoice.c:593 ../src/engine/Account.c:2142
+#: ../src/business/business-core/gncInvoice.c:593 ../src/engine/Account.c:2138
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:820 ../intl-scm/guile-strings.c:3830
 msgid "Expense"
 msgstr "Kostnad"
@@ -369,12 +369,12 @@
 #. src/app-utils/prefs.scm
 #: ../src/business/business-core/gncInvoice.c:1279
 #: ../src/business/business-core/gncInvoice.c:1373
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:142
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:140
 #: ../src/gnome/druid-loan.c:1780 ../src/gnome/druid-loan.c:2280
 #: ../src/gnome/druid-loan.c:2343 ../src/gnome/druid-loan.c:2357
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2006
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2011
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2020
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2004
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2009
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2018
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3816 ../intl-scm/guile-strings.c:3832
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3862
 msgid "Payment"
@@ -540,13 +540,16 @@
 msgid ""
 "This transaction needs to be assigned to a Customer. Please choose the "
 "Customer below."
-msgstr "Denne transaksjonen må tilordnes en kunde. Vennligst velg en kunde under."
+msgstr ""
+"Denne transaksjonen må tilordnes en kunde. Vennligst velg en kunde under."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-choose-owner.c:77
 msgid ""
 "This transaction needs to be assigned to a Vendor. Please choose the Vendor "
 "below."
-msgstr "Denne transaksjonen må tilordnes en leverandør. Vennligst velg en kunde under."
+msgstr ""
+"Denne transaksjonen må tilordnes en leverandør. Vennligst velg en kunde "
+"under."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:268
 msgid ""
@@ -708,12 +711,12 @@
 
 #. src/business/business-reports/aging.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:706
-#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:2568
+#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:2573
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:118
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:10
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:280
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:96
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:402
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:405
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3136
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
@@ -784,7 +787,7 @@
 msgstr "Akkumulér splitter?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:928
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1053
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1051
 msgid "Total:"
 msgstr "Total:"
 
@@ -884,7 +887,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3306 ../intl-scm/guile-strings.c:3364
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3480 ../intl-scm/guile-strings.c:3686
 msgid "Billing ID"
-msgstr "Faktura-ID"
+msgstr "Ordrenr"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2232
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2262
@@ -896,7 +899,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2265
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2295
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:10
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:119
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:117
 msgid "Date Posted"
 msgstr "Posteringsdato"
 
@@ -953,7 +956,7 @@
 #. src/business/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2316
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:519
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:454
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:459
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:198
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2012 ../intl-scm/guile-strings.c:3000
 msgid "Type"
@@ -1495,8 +1498,8 @@
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/glade/choose-owner.glade.h:2
 #: ../src/business/business-gnome/glade/date-close.glade.h:2
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:77
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:130
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:75
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:128
 #: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:727 ../src/gnome/glade/lots.glade.h:13
 #: ../src/gnome/reconcile-list.c:219
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:102
@@ -1615,7 +1618,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:21
 #: ../src/business/business-gnome/glade/order.glade.h:10
 #: ../src/business/business-gnome/glade/vendor.glade.h:11
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:122
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:120
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:637
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:310
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2020
@@ -1699,7 +1702,7 @@
 msgstr "Fakturering"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/employee.glade.h:7
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1743
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1734
 msgid "Credit Account"
 msgstr "Kreditkonto"
 
@@ -1893,10 +1896,10 @@
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/glade/payment.glade.h:3
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:72
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:70
 #: ../src/gnome/druid-loan.c:1779 ../src/gnome/glade/lots.glade.h:11
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:14 ../src/gnome/reconcile-list.c:226
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:444
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:447
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:18
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:18
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:102
@@ -1916,7 +1919,7 @@
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/glade/payment.glade.h:4
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:128
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:126
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:40
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:191
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1056 ../intl-scm/guile-strings.c:1584
@@ -1927,7 +1930,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/payment.glade.h:6
 #: ../src/business/business-gnome/glade/vendor.glade.h:14
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:445
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:443
 msgid "Payment Information"
 msgstr "Betalingsinformasjon"
 
@@ -2251,7 +2254,7 @@
 
 #. File menu
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:101
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:146
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:148
 msgid "New _Account..."
 msgstr "_Ny konto..."
 
@@ -2277,8 +2280,8 @@
 msgstr "Kopier"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:115
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:179
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:252
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:181
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:253
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Lim inn"
 
@@ -2317,7 +2320,7 @@
 msgstr "Registrer gjeldende føring"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:132
-#: ../src/gnome/glade/register.glade.h:79 ../src/gnome/window-reconcile.c:1997
+#: ../src/gnome/glade/register.glade.h:79 ../src/gnome/window-reconcile.c:1995
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
@@ -2326,7 +2329,7 @@
 msgstr "Avbryt gjeldende føring"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:135
-#: ../src/gnome/glade/register.glade.h:82 ../src/gnome/window-reconcile.c:2025
+#: ../src/gnome/glade/register.glade.h:82 ../src/gnome/window-reconcile.c:2023
 msgid "_Delete"
 msgstr "S_lett"
 
@@ -2389,8 +2392,8 @@
 msgstr "_Antall"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:163
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1693
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1695
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1697
 msgid "_Price"
 msgstr "_Pris"
 
@@ -2401,33 +2404,33 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:193
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:25
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:327
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:333
 msgid "Enter"
 msgstr "Registrer"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:194
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:6
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:328
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:334
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:195
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:16
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:220
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:226
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:169
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:329
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:335
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:196
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:20
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:330
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:336
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Dupliser"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:197
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:3
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:333
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:339
 msgid "Blank"
 msgstr "Tom"
 
@@ -2567,38 +2570,38 @@
 msgid "is not"
 msgstr "er ikke"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:83
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1386
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1476
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:81
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1377
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1474
 #, c-format
 msgid "The account %s does not allow transactions."
 msgstr "Kontoen %s tillater ikke transaksjoner."
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:84
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1477
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:82
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1475
 #, c-format
 msgid "The account %s does not exist. Would you like to create it?"
 msgstr "Konto %s eksisterer ikke. Vil du opprette den?"
 
 #. XXX: change this based on the ledger type
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:230
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:228
 msgid "Hours"
 msgstr "Timer"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:231
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:229
 msgid "Project"
 msgstr "Prosjekt"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:232
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:230
 msgid "Material"
 msgstr "Material"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:804
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:487
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:802
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:485
 msgid "Save the current entry?"
 msgstr "Lagre gjeldende føring?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:806
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:804
 msgid ""
 "The current transaction has been changed. Would you like to record the "
 "changes before duplicating this entry, or cancel the duplication?"
@@ -2606,30 +2609,30 @@
 "Den valgte transaksjonen har blitt endret. Vil du lagre endringene før du "
 "dupliserer transaksjonen, eller avbryte dupliseringen?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:821
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:506
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:729
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:407
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:819
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:504
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:727
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:405
 msgid "_Record"
 msgstr "Lag_re"
 
 #. Translators: %s is the string "an Account" i.e. its translation.
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:142
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:140
 #, c-format
 msgid "Invalid Entry: You need to supply %s."
 msgstr "Ugyldig føring: du må angi %s."
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:166
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:172
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:164
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:170
 msgid "an Account"
 msgstr "en konto"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:376
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:374
 #, c-format
 msgid "The tax table %s does not exist. Would you like to create it?"
 msgstr "MVA-kode %s eksisterer ikke. Vil du opprette den?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:489
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:487
 msgid ""
 "The current entry has been changed. However, this entry is part of an "
 "existing order. Would you like to record the change and effectively change "
@@ -2638,12 +2641,12 @@
 "Den gjeldende føringen har blitt endret. Imidlertid er denne føringen en del "
 "av en eksisterende ordre. Vil du lagre endringene og dermed endre ordren?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:504
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:727
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:502
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:725
 msgid "_Don't Record"
 msgstr "_Ikke lagre"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:591
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:589
 msgid "The current entry has been changed. Would you like to save it?"
 msgstr "Den valgte føringen har blitt endret. Vil du lagre den?"
 
@@ -2651,132 +2654,133 @@
 #. displayed, but only used to estimate widths. Please only
 #. translate the portion after the ':' and leave the rest
 #. ("sample:") as is.
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:74
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:72
 msgid "sample:X"
 msgstr "sample:X"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:76
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:74
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:510
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:518
 msgid "sample:12/12/2000"
 msgstr "sample:12.12.2000"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:79
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:77
 msgid "sample:Description of an Entry"
 msgstr "sample:Beskrivelse av en føring"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:81
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:79
 msgid "sample:Action"
 msgstr "sample:Handling"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:83
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:87
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:81
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:85
 msgid "sample:9,999.00"
 msgstr "sample:9 999,00"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:85
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:107
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:83
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:105
 msgid "sample:999,999.00"
 msgstr "sample:999 999,00"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:90
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:88
 #, no-c-format
 msgid "sample(DT):+%"
 msgstr "sample(DT):+%"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:93
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:91
 #, no-c-format
 msgid "sample(DH):+%"
 msgstr "sample(DH):+%"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:96
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:99
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:94
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:97
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:579
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:587
 msgid "sample:Expenses:Automobile:Gasoline"
 msgstr "sample:Kostnader:Bil:Bensin"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:101
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:99
 msgid "sample:T?"
 msgstr "sample:T?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:103
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:101
 msgid "sample:TI"
 msgstr "sample:TI"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:105
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:103
 msgid "sample:Tax Table 1"
 msgstr "sample:MVA-tabell 1"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:109
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:107
 msgid "sample:999.00"
 msgstr "sample:999,00"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:111
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:109
 msgid "sample:BI"
 msgstr "sample:BI"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:113
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLayout.c:111
 msgid "sample:Payment"
 msgstr "sample:Betaling"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:51
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:49
 msgid "$"
 msgstr "$"
 
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:52
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:50
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:3 ../intl-scm/guile-strings.c:3198
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3396 ../intl-scm/guile-strings.c:3602
 #, no-c-format
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:61
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:59
 msgid "<"
 msgstr "<"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:62
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:60
 msgid "="
 msgstr "="
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:63
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:61
 msgid ">"
 msgstr ">"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:121
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:512
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1038
-#: ../src/engine/Account.c:2134 ../intl-scm/guile-strings.c:2894
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:119
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:510
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1036
+#: ../src/engine/Account.c:2130 ../intl-scm/guile-strings.c:2894
 msgid "Cash"
 msgstr "Kontant"
 
+# This is the opposite of income/inntekt in an income account
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:124
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:514
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1040
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:122
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:512
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1038
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1472 ../intl-scm/guile-strings.c:3828
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3844
 msgid "Charge"
-msgstr "Kort"
+msgstr "Reduksjon"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:57
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:55
 msgid "Income Account"
 msgstr "Inntektskonto"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:62
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:60
 msgid "Expense Account"
 msgstr "Kostnadskonto"
 
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:67
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:124
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:65
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:122
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:170
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3216 ../intl-scm/guile-strings.c:3414
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3620
@@ -2786,25 +2790,25 @@
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:82
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:80
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3190 ../intl-scm/guile-strings.c:3234
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3388 ../intl-scm/guile-strings.c:3432
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3594 ../intl-scm/guile-strings.c:3638
 msgid "Discount"
 msgstr "Rabatt"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:87
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:85
 msgid "Discount Type"
 msgstr "Rabattype"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:92
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:90
 msgid "Discount How"
 msgstr "Hvordan rabattert"
 
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:97
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:95
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3188 ../intl-scm/guile-strings.c:3386
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3592
 msgid "Unit Price"
@@ -2813,26 +2817,26 @@
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:102
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:100
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3186 ../intl-scm/guile-strings.c:3222
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3384 ../intl-scm/guile-strings.c:3420
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3590 ../intl-scm/guile-strings.c:3626
 msgid "Quantity"
 msgstr "Antall"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:107
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:105
 msgid "Tax Table"
 msgstr "MVA-koder"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:112
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:110
 msgid "Taxable?"
 msgstr "Momspliktig?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:117
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:115
 msgid "Tax Included?"
 msgstr "Inklusiv MVA?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:122
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:120
 msgid "Invoiced?"
 msgstr "Fakturert?"
 
@@ -2840,7 +2844,7 @@
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:127
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:125
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2806 ../intl-scm/guile-strings.c:3288
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3344 ../intl-scm/guile-strings.c:3538
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3718
@@ -2851,115 +2855,115 @@
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
 #. src/tax/us/de_DE.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:132
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:130
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3346 ../intl-scm/guile-strings.c:3540
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3720 ../intl-scm/guile-strings.c:3806
 msgid "Tax"
 msgstr "MVA"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:137
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:135
 msgid "Billable?"
 msgstr "Fakturerbar?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:530
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:528
 msgid ""
 "Enter the income/expense account for the Entry, or choose one from the list"
 msgstr ""
 "Fyll inn inntekt-/utgiftskonto for denne linjen, eller velg en fra listen"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:543
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:541
 msgid "Enter the type of Entry"
 msgstr "Fyll inn type føring"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:579
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:577
 msgid "Enter the Entry Description"
 msgstr "Fyll inn beskrivelse av føringen"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:594
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:592
 msgid "Enter the Discount Amount"
 msgstr "Fyll inn rabattbeløp"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:597
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:595
 msgid "Enter the Discount Percent"
 msgstr "Fyll inn rabattprosent"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:600
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:598
 msgid "Enter the Discount ... unknown type"
 msgstr "Fyll inn rabatt ... ukjent type"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:617
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:615
 msgid "Discount Type: Monetary Value"
 msgstr "Rabattype: Beløp"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:620
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:618
 msgid "Discount Type: Percent"
 msgstr "Rabattype: prosent"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:623
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:621
 msgid "Select the Discount Type"
 msgstr "Velg rabattype"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:639
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:637
 msgid "Tax computed after discount is applied"
 msgstr "MVA beregnet etter at rabatt er trukket fra"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:642
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:640
 msgid "Discount and tax both applied on pretax value"
 msgstr "Rabatt og MVA beregnes på brutto beløp"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:645
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:643
 msgid "Discount computed after tax is applied"
 msgstr "Rabatt beregnet etter at MVA er lagt til"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:648
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:646
 msgid "Select how to compute the Discount and Taxes"
 msgstr "Velg beregningsmåte for rabatt og MVA"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:661
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:659
 msgid "Enter the unit-Price for this Entry"
 msgstr "Før inn stykkpris for denne linjen"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:673
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:671
 msgid "Enter the Quantity of units for this Entry"
 msgstr "Før inn antall enheter for denne linjen"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:685
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:683
 msgid "Enter the Tax Table to apply to this entry"
 msgstr "Velg MVA-kode som skal settes på denne linjen"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:694
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:692
 msgid "Is this entry taxable?"
 msgstr "Er denne linjen momspliktig?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:703
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:701
 msgid "Is the tax already included in the price of this entry?"
 msgstr "Er MVA allerede inkludert i beløpet på denne linjen?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:720
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:718
 msgid "Is this entry Invoiced?"
 msgstr "Er denne linjen fakturert?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:724
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:722
 msgid "Include this entry on this invoice?"
 msgstr "Inkluder denne linjen på denne fakturaen?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:727
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:725
 msgid "Unknown EntryLedger Type"
 msgstr "Ukjent type bok"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:740
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:738
 msgid "The subtotal value of this entry "
 msgstr "Delsum for denne linjen "
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:752
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:750
 msgid "The total tax of this entry "
 msgstr "Samlet MVA for denne linjen"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:761
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:759
 msgid "Is this entry billable to a customer or job?"
 msgstr "Er denne linjen fakturerbar til en kunde eller en jobb?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:770
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:768
 msgid "How did you pay for this item?"
 msgstr "Hvordan betalte du for denne tingen?"
 
@@ -3052,64 +3056,64 @@
 msgstr "_Verdi: "
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../src/engine/Account.c:2133 ../src/import-export/hbci/gnc-hbci-utils.c:591
+#: ../src/engine/Account.c:2129 ../src/import-export/hbci/gnc-hbci-utils.c:591
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2892
 msgid "Bank"
 msgstr "Bank"
 
-#: ../src/engine/Account.c:2135
+#: ../src/engine/Account.c:2131
 msgid "Asset"
 msgstr "Eiendel"
 
-#: ../src/engine/Account.c:2136
+#: ../src/engine/Account.c:2132
 msgid "Credit Card"
 msgstr "Kredittkort"
 
-#: ../src/engine/Account.c:2137
+#: ../src/engine/Account.c:2133
 msgid "Liability"
 msgstr "Gjeld"
 
-#: ../src/engine/Account.c:2138
+#: ../src/engine/Account.c:2134
 msgid "Stock"
 msgstr "Aksjer"
 
-#: ../src/engine/Account.c:2139
+#: ../src/engine/Account.c:2135
 msgid "Mutual Fund"
 msgstr "Verdipapirfond"
 
-#: ../src/engine/Account.c:2140 ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:731
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:439
+#: ../src/engine/Account.c:2136 ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:731
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:441
 msgid "Currency"
 msgstr "Valuta"
 
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/engine/Account.c:2141
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2047
+#: ../src/engine/Account.c:2137
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2045
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:818 ../intl-scm/guile-strings.c:2908
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3856
 msgid "Income"
 msgstr "Inntekt"
 
-#: ../src/engine/Account.c:2144
+#: ../src/engine/Account.c:2140
 msgid "A/Receivable"
 msgstr "Kundefordringer"
 
-#: ../src/engine/Account.c:2145
+#: ../src/engine/Account.c:2141
 msgid "A/Payable"
 msgstr "Leverandørgjeld"
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:230
+#: ../src/engine/cap-gains.c:237
 msgid "Orphaned Gains"
 msgstr "Uplassert overskudd"
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:244 ../src/engine/cap-gains.c:958
-#: ../src/engine/cap-gains.c:963 ../src/engine/cap-gains.c:964
+#: ../src/engine/cap-gains.c:251 ../src/engine/cap-gains.c:974
+#: ../src/engine/cap-gains.c:979 ../src/engine/cap-gains.c:980
 msgid "Realized Gain/Loss"
 msgstr "Realisert over-/underskudd"
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:246
+#: ../src/engine/cap-gains.c:253
 msgid ""
 "Realized Gains or Losses from Commodity or Trading Accounts that haven't "
 "been recorded elsewhere."
@@ -3117,7 +3121,7 @@
 "Realisert over-/underskudd fra vare- og aksjekontoer som ikke er registrert "
 "andre steder."
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:574
+#: ../src/engine/cap-gains.c:584
 msgid "Lot"
 msgstr "Parti"
 
@@ -3263,7 +3267,7 @@
 msgid "Yearly: %s/%u"
 msgstr "Årlig: %s %u"
 
-#: ../src/engine/gnc-budget.c:64 ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:850
+#: ../src/engine/gnc-budget.c:106 ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:850
 msgid "Unnamed Budget"
 msgstr "Budsjett uten navn"
 
@@ -3353,18 +3357,18 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/engine/Split.c:1253 ../src/gnome/druid-stock-split.c:448
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:67
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:331
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2050
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:337
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2048
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1532
 msgid "Split"
 msgstr "Splitt"
 
-#: ../src/engine/Transaction.c:1733
+#: ../src/engine/Transaction.c:1732
 msgid "Voided transaction"
 msgstr "Annullert transaksjon"
 
 #. Dirtying taken care of by SetReadOnly
-#: ../src/engine/Transaction.c:1744
+#: ../src/engine/Transaction.c:1743
 msgid "Transaction Voided"
 msgstr "Transaksjonen er annullert"
 
@@ -3424,7 +3428,7 @@
 msgid "The number of payments cannot be negative."
 msgstr "Antall betalinger kan ikke være et negativt tall."
 
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:101
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:99
 msgid "All Accounts"
 msgstr "Alle kontoer"
 
@@ -3436,7 +3440,7 @@
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/business/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:105
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:103
 #: ../src/gnome/glade/stocks.glade.h:3 ../src/gnome-utils/dialog-account.c:647
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:14
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:11
@@ -3451,17 +3455,17 @@
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:108
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:106
 msgid "Balanced"
 msgstr "Balansert"
 
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:111
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:334
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1176
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:109
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:340
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1174
 msgid "Reconcile"
 msgstr "Avstemme"
 
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:113
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:111
 msgid "Share Price"
 msgstr "Aksjekurs"
 
@@ -3470,7 +3474,7 @@
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:115
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:113
 #: ../src/gnome/glade/stocks.glade.h:13
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:240
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1070 ../intl-scm/guile-strings.c:1220
@@ -3482,7 +3486,7 @@
 
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:117
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:115
 #: ../src/gnome/glade/lots.glade.h:25
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:190 ../intl-scm/guile-strings.c:1134
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1226
@@ -3490,13 +3494,13 @@
 msgstr "Verdi"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:126
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:124
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:11
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1734
 msgid "Number"
 msgstr "Tall"
 
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:171
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:169
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1076
 msgid "Find Transaction"
 msgstr "Finn transaksjoner"
@@ -3523,7 +3527,7 @@
 msgstr "Du må velge en valuta."
 
 #: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:190
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1412
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1403
 msgid "You must enter a valid amount."
 msgstr "Du må oppgi et gyldig beløp."
 
@@ -3536,28 +3540,28 @@
 #: ../src/gnome/dialog-sxsincelast.c:401 ../src/gnome/glade/price.glade.h:22
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:85
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:203
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:216
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2022
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:217
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2020
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:20
 msgid "_Edit"
 msgstr "Re_diger"
 
 #: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:243
-#: ../src/gnome/dialog-sxsincelast.c:402 ../src/gnome/window-reconcile.c:1982
+#: ../src/gnome/dialog-sxsincelast.c:402 ../src/gnome/window-reconcile.c:1980
 msgid "_Transaction"
 msgstr "_Transaksjon"
 
 #: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:244
 #: ../src/gnome/dialog-sxsincelast.c:403 ../src/gnome/glade/lots.glade.h:27
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:101
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:217
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:218
 msgid "_View"
 msgstr "_Vis"
 
 #: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:245
 #: ../src/gnome/dialog-sxsincelast.c:404
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:74
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:218
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:219
 msgid "_Actions"
 msgstr "Komm_andoer"
 
@@ -3633,11 +3637,11 @@
 "Du prøver å opprette an planlagt transaksjon som aldri vil bli kjørt. Vil du "
 "virkelig gjøre dette?"
 
-#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:1672
+#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:1677
 msgid "(never)"
 msgstr "(aldri)"
 
-#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:1833
+#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:1838
 msgid ""
 "The following transactions are presently being edited; are you sure you want "
 "to delete them?"
@@ -3645,23 +3649,23 @@
 "Følgende transaksjoner er under redigering; er du sikker på at du vil slette "
 "disse?"
 
-#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:1836
+#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:1841
 msgid "Delete the selected Scheduled Transactions?"
 msgstr "Slett valgte planlagte transaksjon?"
 
-#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:2084
+#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:2089
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:123
 msgid "Not scheduled"
 msgstr "Ikke planlagt"
 
-#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:2178
+#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:2183
 msgid ""
 "The current template transaction has been changed. Would you like to record "
 "the changes?"
 msgstr ""
 "Den valgte transaksjonsmalen har blitt endret. Vil du lagre endringene?"
 
-#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:2589
+#: ../src/gnome/dialog-scheduledxaction.c:2594
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:157
 msgid "Scheduled Transactions"
 msgstr "Planlagte transaksjoner"
@@ -3686,7 +3690,7 @@
 #. Translators: %d is the number of transactions. This is a
 #. ngettext(3) message.
 #: ../src/gnome/dialog-sxsincelast.c:424
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:443
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:459
 #, c-format
 msgid ""
 "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d "
@@ -3813,7 +3817,7 @@
 msgstr "Valgt"
 
 #: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:401
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1878
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1879
 msgid "Account Types"
 msgstr "Kontotyper"
 
@@ -3834,12 +3838,12 @@
 msgid "existing account"
 msgstr "eksisterende konto"
 
-#: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:886
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:648
+#: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:888
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:647
 msgid "Placeholder"
 msgstr "Plassholder"
 
-#: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:917
+#: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:919
 msgid "Use Existing"
 msgstr "Bruk eksisterende"
 
@@ -3900,7 +3904,7 @@
 msgstr "via en deponeringskonto?"
 
 #: ../src/gnome/druid-loan.c:820
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2004
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2002
 msgid "Loan"
 msgstr "Lån"
 
@@ -3942,7 +3946,7 @@
 #. src/import-export/qif-io-core/qif-invst-xtn-import.scm
 #: ../src/gnome/druid-loan.c:1782 ../src/gnome/druid-loan.c:2399
 #: ../src/import-export/qif/qif-defaults.c:130
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2012
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2010
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4 ../intl-scm/guile-strings.c:44
 msgid "Interest"
 msgstr "Rente"
@@ -4361,7 +4365,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:67
 msgid "Ta_x related"
-msgstr "MVA-relatert"
+msgstr "Skatterelatert"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:68
 msgid ""
@@ -4370,7 +4374,12 @@
 "option, you will first need to open the \"Filter By...\" dialog for the "
 "account tree and check the \"show hidden accounts\" option. Doing so will "
 "allow you to select the account and reopen this dialog."
-msgstr "Denne kontoen (og alle underkontoer) vil skjules i kontoplanen og dermed ikke vises i sprett-opp-kontolisten i registeret. For å tilbaketille dette alternativet, må du først åpne \"Filtrer etter...\"-vinduet for kontoplanen og velge \"vis skjulte kontoer\"-alternativet. Hvis du gjør det kan du igjen velge kontoen og åpne dette vinduet."
+msgstr ""
+"Denne kontoen (og alle underkontoer) vil skjules i kontoplanen og dermed "
+"ikke vises i sprett-opp-kontolisten i registeret. For å tilbaketille dette "
+"alternativet, må du først åpne \"Filtrer etter...\"-vinduet for kontoplanen "
+"og velge \"vis skjulte kontoer\"-alternativet. Hvis du gjør det kan du igjen "
+"velge kontoen og åpne dette vinduet."
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:69
 msgid "This account contains read-only transactions which may not be deleted."
@@ -4427,7 +4436,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:78
 msgid "_Balance:"
-msgstr "_Balanse:"
+msgstr "_Saldo:"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:79 ../src/gnome/glade/price.glade.h:21
 #: ../src/gnome/glade/print.glade.h:22 ../src/gnome/glade/register.glade.h:81
@@ -4708,7 +4717,7 @@
 msgstr "Legg til en ny vare."
 
 #: ../src/gnome/glade/commodities.glade.h:3
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:218
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:224
 msgid "Edit"
 msgstr "Rediger"
 
@@ -4845,7 +4854,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:29
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:41
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:332
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:338
 msgid "Schedule"
 msgstr "Planlegg transaksjon"
 
@@ -4893,7 +4902,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/lots.glade.h:2
 msgid "<b>_Lots in This Account</b>"
-msgstr "<b>_Partier i denne kontoen"
+msgstr "<b>_Partier i denne kontoen</b>"
 
 #: ../src/gnome/glade/lots.glade.h:3
 msgid "<b>_Mini-Viewer</b>"
@@ -4928,7 +4937,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2018 ../intl-scm/guile-strings.c:2868
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3018
 msgid "Balance"
-msgstr "Balanse"
+msgstr "Saldo"
 
 #: ../src/gnome/glade/lots.glade.h:12
 msgid "Delete the highlighted lot"
@@ -5338,7 +5347,7 @@
 msgid "<b>Reconcile Information</b>"
 msgstr "<b>Avstemmingsinformasjon</b>"
 
-#: ../src/gnome/glade/reconcile.glade.h:2 ../src/gnome/window-reconcile.c:723
+#: ../src/gnome/glade/reconcile.glade.h:2 ../src/gnome/window-reconcile.c:721
 msgid "Enter _Interest Payment..."
 msgstr "Legg inn rentebetaling..."
 
@@ -5347,7 +5356,7 @@
 msgstr "Ta med _underkontoer"
 
 #. starting balance title/value
-#: ../src/gnome/glade/reconcile.glade.h:4 ../src/gnome/window-reconcile.c:1660
+#: ../src/gnome/glade/reconcile.glade.h:4 ../src/gnome/window-reconcile.c:1658
 msgid "Starting Balance:"
 msgstr "Inngående balanse:"
 
@@ -5376,7 +5385,7 @@
 msgstr "K_larert"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:7
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:210
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:212
 msgid "Cancel the current transaction"
 msgstr "Avbryt aktiv transaksjon"
 
@@ -5393,7 +5402,7 @@
 msgstr "Kopier valgt transaksjon"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:11
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:250
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:254
 msgid ""
 "Create a Scheduled Transaction with the current transaction as a template"
 msgstr "Opprett en planlagt transaksjon med nåværende transaksjon som mal"
@@ -5407,7 +5416,7 @@
 msgstr "Klipp ut valgte transaksjon"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:17
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:201
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:203
 msgid "Delete the current transaction"
 msgstr "Slett aktiv transaksjon"
 
@@ -5445,7 +5454,7 @@
 msgstr "Hopp"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:29
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:247
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:251
 msgid "Jump to the corresponding transaction in the other account"
 msgstr "Hopp til korresponderende transaksjon i den andre kontoen"
 
@@ -5454,12 +5463,12 @@
 msgstr "Behold normal kontorekkefølge"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:31
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:198
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:200
 msgid "Make a copy of the current transaction"
 msgstr "Lag en kopi av den aktive transaksjonen"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:32
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:241
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:245
 msgid "Move to the blank transaction at the bottom of the register"
 msgstr "Flytt til en blank transaksjon i slutten av registeret"
 
@@ -5472,7 +5481,7 @@
 msgstr "Lim inn transaksjon"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:35
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:195
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:197
 msgid "Paste the transaction from the clipboard"
 msgstr "Lim inn transaksjon fra utklippstavle"
 
@@ -5481,7 +5490,7 @@
 msgstr "Begrunnelse for annullering av transaksjon:"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:37
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:207
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:209
 msgid "Record the current transaction"
 msgstr "Registrer transaksjonen"
 
@@ -5490,7 +5499,7 @@
 msgstr "Fjern transaksjonssplitter"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:39
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:275
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:279
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:20
 msgid "S_plit Transaction"
 msgstr "S_plitt transaksjon"
@@ -5516,28 +5525,28 @@
 msgstr "Vis _alt"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:46
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:276
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:280
 msgid "Show all splits in the current transaction"
 msgstr "Vis alle splitter i den gjeldende transaksjonen"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:47
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:291
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:295
 msgid "Show expanded transactions with all splits"
 msgstr "Vis utvidede transaksjoner med alle splitter"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:48
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:285
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:289
 msgid "Show transactions on one or two lines"
 msgstr "Vis transaksjon på en eller to linjer"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:49
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:288
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:292
 msgid ""
 "Show transactions on one or two lines and expand the current transaction"
 msgstr "Vis transaksjoner på en eller to linjer og utvid gjeldende transaksjon"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:50
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:272
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:276
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:36
 msgid "Show two lines of information for each transaction"
 msgstr "Vis to linjer med informasjon for hver transaksjon"
@@ -5636,18 +5645,18 @@
 
 #. Translators: This is a menu item in the View menu
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:76
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:287
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:291
 msgid "_Auto-Split Ledger"
 msgstr "_Auto-splittbok"
 
 #. Translators: This is a menu item in the View menu
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:77
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:284
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:288
 msgid "_Basic Ledger"
 msgstr "_Enkel bok"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:83
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:271
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:275
 msgid "_Double Line"
 msgstr "_Dobbel linje"
 
@@ -5660,7 +5669,7 @@
 msgstr "_Sperret"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:88
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:246
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:250
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:21
 msgid "_Jump"
 msgstr "_Hopp"
@@ -6609,7 +6618,7 @@
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../src/gnome/glade/stocks.glade.h:17
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:397
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:399
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1126 ../intl-scm/guile-strings.c:1216
 msgid "Symbol"
 msgstr "Symbol"
@@ -6704,151 +6713,151 @@
 msgstr "Åpne en ny kontoplanoversikt"
 
 #. File menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:95
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:103
 msgid "New _File"
 msgstr "Ny _fil"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:96
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:104
 msgid "Create a new file"
 msgstr "Opprett en ny fil"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:98
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:106
 msgid "_Open..."
 msgstr "_Åpne..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:99
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:107
 msgid "Open an existing GnuCash file"
 msgstr "Åpne en eksisterende GnuCash-fil"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:101
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:109
 msgid "_Save"
 msgstr "_Lagre"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:102
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:110
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Lagre gjeldende fil"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:104
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:112
 msgid "Save _As..."
 msgstr "L_agre som..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:108
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:117
 msgid "_QSF Import"
 msgstr "_QSF-import"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:109
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:118
 msgid "Import a QSF object file"
 msgstr "Importer en QSF objektfil"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:112
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:122
 msgid "Export _Accounts"
 msgstr "Eksporter _kontoer"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:113
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:123
 msgid "Export the account hierarchy to a new GnuCash datafile"
 msgstr "Eksporter kontohierarki til en ny GnuCash datafil"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:116
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:127
 msgid "Export _Chart of Accounts to QSF"
 msgstr "Eksporter _kontoplan til QSF"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:117
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:128
 msgid "Export the chart of accounts for a date with balances as QSF"
 msgstr "Eksporter kontoplanen for en bestemt dato med balanser til QSF"
 
 #. Edit menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:122
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:134
 msgid "_Find..."
 msgstr "_Søk..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:123
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:135
 msgid "Find transactions with a search"
 msgstr "Finn transaksjoner med søk"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:125
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:137
 msgid "Ta_x Options"
 msgstr "Skattealternativer"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:126
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:138
 msgid "Setup tax information for all income and expense accounts"
 msgstr "Sett opp skatteinformasjon for alle inntekts- og kostnadskontoer"
 
 #. Actions menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:131
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:143
 msgid "_Scheduled Transactions"
 msgstr "Planlagte tran_saksjoner"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:132
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:144
 msgid "_Scheduled Transaction Editor"
 msgstr "Redigering av planlagte tran_saksjoner"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:133
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:145
 msgid "The list of Scheduled Transactions"
 msgstr "Listen over planlagte transaksjoner"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:135
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:147
 msgid "_Since Last Run..."
 msgstr "_Siden sist..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:136
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:148
 msgid "Create Scheduled Transactions since the last time run"
 msgstr "Opprett planlagte transaksjoner siden sist kjøring"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:138
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:150
 msgid "_Mortgage & Loan Repayment..."
 msgstr "_Tilbakebetaling av lån..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:139
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:151
 msgid "Setup scheduled transactions for repayment of a loan"
 msgstr "Oppsett av planlagte transaksjoner for tilbakebetaling av lån"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:141
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:154
 msgid "Close _Books"
 msgstr "Periodeavslutning"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:142
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:155
 msgid "Archive old data using accounting periods"
 msgstr "Arkiver gamle data ved hjelp av regnskapsperioder."
 
 #. Tools menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:147
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:161
 msgid "_Price Editor"
 msgstr "_Prisredigering"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:148
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:162
 msgid "View and edit the prices for stocks and mutual funds"
 msgstr "Vis og rediger prisene for aksjer og fond"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:150
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:164
 msgid "_Security Editor"
 msgstr "_Verdipapir-redigering"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:151
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:165
 msgid "View and edit the commodities for stocks and mutual funds"
 msgstr "Vis og endre varene for aksjer og fond"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:153
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:167
 msgid "_Financial Calculator"
 msgstr "_Finanskalkulator"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:154
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:168
 msgid "Use the financial calculator"
 msgstr "Bruk finanskalkulatoren"
 
 #. Help menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:159
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:173
 msgid "_Tips Of The Day"
 msgstr "_Dagens tips"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:160
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:174
 msgid "View the Tips of the Day"
 msgstr "Vis dagens tips"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:378
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:392
 msgid "Select the QSF file to import into GnuCash"
 msgstr "Velg QSF-filen som skal importeres i GnuCash"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:431
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:447
 msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time."
 msgstr ""
 "Det er ingen planlagte transaksjoner som skal bøkføres på det nåværende "
@@ -6874,123 +6883,123 @@
 msgid "Select a Budget"
 msgstr "Velg et budsjett"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:147
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:149
 msgid "Create a new Account"
 msgstr "Opprett en ny konto"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:149
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:151
 msgid "New Account _Hierarchy..."
 msgstr "Ny kontoplan..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:150
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:152
 msgid "Extend the current book by merging with new account type categories"
 msgstr "Utvid gjeldende bok ved å flette inn nye kontotypekategorier"
 
 #. File menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:152
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:154
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:131
 msgid "Open _Account"
 msgstr "_Åpne konto"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:153
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:155
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:132
 msgid "Open the selected account"
 msgstr "Åpne valgt konto"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:155
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:157
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:135
 msgid "Open _Subaccounts"
 msgstr "Åpne _underkontoer"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:156
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:158
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:136
 msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
 msgstr "Åpne valgte konto og alle dens underkontoer"
 
 #. Edit menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:160
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:16 ../src/gnome/window-reconcile.c:2006
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:162
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:16 ../src/gnome/window-reconcile.c:2004
 msgid "_Edit Account"
 msgstr "R_ediger konto"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:161
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:183
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:163
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:185
 msgid "Edit the selected account"
 msgstr "Rediger valgt konto"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:163
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:165
 msgid "_Delete Account..."
 msgstr "_Slett konto..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:164
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:166
 msgid "Delete selected account"
 msgstr "Slett valgt konto"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:166
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:168
 msgid "_Renumber Subaccounts..."
 msgstr "Omnummerer underkontoer..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:167
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:169
 msgid "Renumber the children of the selected account"
 msgstr "Nummerer underkontoene til den valgte kontoen på nytt"
 
 #. View menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:171
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:173
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:152
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:223
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:263
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:225
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:264
 msgid "_Filter By..."
 msgstr "_Filtrer etter..."
 
 #. Actions menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:175
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:231
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:177
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:233
 msgid "_Reconcile..."
 msgstr "_Avstem..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:176
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:232
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:178
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:234
 msgid "Reconcile the selected account"
 msgstr "Avstem valgt konto"
 
 #. Actions menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:178
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:228
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:19 ../src/gnome/window-reconcile.c:2009
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:180
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:230
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:19 ../src/gnome/window-reconcile.c:2007
 msgid "_Transfer..."
 msgstr "_Overføring..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:179
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:229
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2010
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:181
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:231
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2008
 msgid "Transfer funds from one account to another"
 msgstr "Overfør midler fra en konto til en annen"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:181
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:234
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:183
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:236
 msgid "Stoc_k Split..."
 msgstr "A_ksjesplitt..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:182
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:235
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:184
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:237
 msgid "Record a stock split or a stock merger"
 msgstr "Registrer en aksjesplitt eller -fusjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:184
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:187
 msgid "View _Lots..."
 msgstr "Vis _partier"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:185
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:238
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:188
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:241
 msgid "Bring up the lot viewer/editor window"
 msgstr "Hent inn fremviser- og redigeringsvinduet for partier"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:187
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:191
 msgid "Check & Repair A_ccount"
 msgstr "Sjekk og reparer _konto"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:188
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2013
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:192
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2011
 msgid ""
 "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
 "account"
@@ -6998,11 +7007,11 @@
 "Se etter og reparer ubalanserte transaksjoner og foreldreløse splitter i "
 "denne kontoen"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:190
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:194
 msgid "Check & Repair Su_baccount"
 msgstr "Sjekk og reparer _underkonto"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:191
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:195
 msgid ""
 "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
 "account and its subaccounts"
@@ -7010,11 +7019,11 @@
 "Se etter og reparer ubalanserte transaksjoner og foreldreløse splitter i "
 "denne kontoen og dens underkontoer"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:194
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:198
 msgid "Check & Repair A_ll"
 msgstr "Sjekk og reparer a_lle"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:195
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:199
 msgid ""
 "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all "
 "accounts"
@@ -7022,15 +7031,15 @@
 "Se etter og reparer ubalanserte transaksjoner og foreldreløse splitter i "
 "alle kontoer"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:217
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:168 ../src/gnome/lot-viewer.c:429
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:96 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:830
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1561
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:223
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:168 ../src/gnome/lot-viewer.c:427
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:97 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:839
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1559
 msgid "Open"
 msgstr "Åpne"
 
 #. src/business/business-gnome/business-gnome.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:219
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:225
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3800
 msgid "New"
 msgstr "Ny"
@@ -7043,7 +7052,7 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/report-system/report.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:307
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:313
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:31
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:468 ../intl-scm/guile-strings.c:522
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:792 ../intl-scm/guile-strings.c:1006
@@ -7053,48 +7062,48 @@
 msgid "Accounts"
 msgstr "Kontoer"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:901
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:913
 msgid "(no name)"
 msgstr "(uten navn)"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:923
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:935
 #, c-format
 msgid "Deleting account %s"
 msgstr "Sletter konto %s"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1015
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1027
 #, c-format
 msgid "The account %s will be deleted."
 msgstr "Konto %s vil bli slettet."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1025
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1037
 #, c-format
 msgid "All transactions in this account will be moved to the account %s."
 msgstr "Alle transaksjoner i denne kontoen vil bli flyttet til konto %s"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1029
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1041
 msgid "All transactions in this account will be deleted."
 msgstr "Alle transaksjoner i denne kontoen vil bli slettet."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1036
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1048
 #, c-format
 msgid "All of its sub-accounts will be moved to the account %s."
 msgstr "Alle dens underkontoer vil bli flyttet til konto %s."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1040
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1052
 msgid "All of its subaccounts will be deleted."
 msgstr "Alle dens underkontoer vil bli slettet."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1044
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1056
 #, c-format
 msgid "All sub-account transactions will be moved to the account %s."
 msgstr "Alle dens transaksjoner vil bli flyttet til konto %s."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1048
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1060
 msgid "All sub-account transactions will be deleted."
 msgstr "Alle underkontotransaksjoner vil bli slettet."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1053
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1065
 msgid "Are you sure you want to do this?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil gjøre dette?"
 
@@ -7146,140 +7155,140 @@
 msgstr "Du må velge minimum en konto som skal estimeres."
 
 #. File menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:168
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:170
 msgid "_Print Check..."
 msgstr "_Skriv ut sjekk..."
 
 #. Edit menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:173
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:246
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:175
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:247
 msgid "Cu_t"
 msgstr "Klipp u_t"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:176
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:249
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:178
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:250
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopier"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:182
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:184
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1387
 msgid "Edit Account"
 msgstr "Rediger konto"
 
 #. Transaction menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:188
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:190
 msgid "Cu_t Transaction"
 msgstr "Klipp u_t uransaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:189
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:191
 msgid "Cut the selected transaction into clipboard"
 msgstr "Klipp ut valgte transaksjon til utklippstavlen"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:191
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:193
 msgid "_Copy Transaction"
 msgstr "_Kopier transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:192
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:194
 msgid "Copy the selected transaction into clipboard"
 msgstr "Kopier valgte transaksjonen til utklippstavlen"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:194
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:196
 msgid "_Paste Transaction"
 msgstr "_Lim inn transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:197
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:199
 msgid "Dup_licate Transaction"
 msgstr "Dup_liser transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:200
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1166
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:202
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1164
 msgid "_Delete Transaction"
 msgstr "_Slett transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:203
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:205
 msgid "Remo_ve Transaction Splits"
 msgstr "F_jern transaksjonssplitter"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:204
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:206
 msgid "Remove all splits in the current transaction"
 msgstr "Fjern alle splitter i gjeldende transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:206
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:208
 msgid "_Enter Transaction"
 msgstr "R_egistrer transaksjonen"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:209
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:211
 msgid "Ca_ncel Transaction"
 msgstr "A_vbryt transaksjonen"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:212
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:214
 msgid "_Void Transaction"
 msgstr "_Annuller transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:214
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:216
 msgid "_Unvoid Transaction"
 msgstr "Av-annuller transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:216
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:218
 msgid "Add _Reversing Transaction"
 msgstr "Legg inn reverserende transaksjon"
 
 #. View menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:221
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:261
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:223
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:262
 msgid "_Sort By..."
 msgstr "_Sorter etter..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:237
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:240
 msgid "_Lot Viewer..."
 msgstr "_Partifremviser..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:240
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:244
 msgid "_Blank Transaction"
 msgstr "_Blank transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:243
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:247
 msgid "Edit E_xchange Rate"
 msgstr "Rediger _kurs"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:244
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:248
 msgid "Exit the exchange rate for the current transaction"
 msgstr "Rediger vekslingskursen for den gjeldende transaksjonen"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:249
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:253
 msgid "Sche_dule..."
 msgstr "Plan_legg..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:252
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:256
 msgid "_All transactions"
 msgstr "_Alle transaksjoner"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:255
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:259
 msgid "_This transaction"
 msgstr "Denne _transaksjonen"
 
 #. Reports menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:261
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:265
 msgid "Account Report"
 msgstr "Kontotrapport"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:262
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:265
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:266
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:269
 msgid "Open a register report window for this transaction"
 msgstr "Åpne et registerrapportvindu for denne transaksjonen"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:264
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:268
 msgid "Account Transaction Report"
 msgstr "Kontotransaksjonsrapport"
 
 #. Translators: This is a menu item in the View menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:290
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:294
 msgid "Transaction _Journal"
 msgstr "Transaksjons_journal"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:326
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1981
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:332
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1979
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:571
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:184
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1376
@@ -7287,21 +7296,21 @@
 msgstr "Motkonto"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:544
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1144
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1676
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:550
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1150
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1682
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1040
 msgid "General Ledger"
 msgstr "Hovedbok"
 
 #. Translators: %s is the name
 #. of the tab page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1083
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1089
 #, c-format
 msgid "Save changes to %s?"
 msgstr "Lagre endringene til %s?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1087
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1093
 msgid ""
 "This register has pending changes to a transaction. Would you like to save "
 "the changes to this transaction, discard the transaction, or cancel the "
@@ -7310,82 +7319,82 @@
 "Dette registeret har ulagrede endringer i en transaksjon. Vil du lagre disse "
 "endringene i transaksjonen, forkaste transaksjonen eller avbryte operasjonen?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1090
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1096
 msgid "_Discard Transaction"
 msgstr "_Forkast transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1094
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1100
 msgid "_Save Transaction"
 msgstr "_Lagre transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1125
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1157
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1131
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1163
 #: ../src/import-export/hbci/gnc-hbci-utils.c:578
 #: ../src/import-export/hbci/gnc-hbci-utils.c:580
 msgid "unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1146
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1682
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1152
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1688
 msgid "Portfolio"
 msgstr "Portefølje"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1148
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1688
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1154
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1694
 msgid "Search Results"
 msgstr "Søkeresultater"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1678
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1684
 msgid "General Ledger Report"
 msgstr "Hovedbokrapport"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1684
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1690
 msgid "Portfolio Report"
 msgstr "Porteføljerapport"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1690
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1696
 msgid "Search Results Report"
 msgstr "Søkeresultatrapport"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1694
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1700
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:83
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1476 ../intl-scm/guile-strings.c:1480
 msgid "Register"
 msgstr "Register"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1696
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1702
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1396
 msgid "Register Report"
 msgstr "Registerrapport"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1712
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1718
 msgid "and subaccounts"
 msgstr "og underkontoer"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1978
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1984
 msgid "You cannot void a transaction with reconciled or cleared splits."
 msgstr ""
 "Du kan ikke annullere en transaksjon med avstemte eller klarerte splitter."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2046
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:910
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2052
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:908
 msgid "A reversing entry has already been created for this transaction."
 msgstr ""
 "En reverserende transaksjon har allerede blitt opprettet for denne "
 "transaksjonen."
 
 #. Translations: The %s is the name of the plugin page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2094
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2100
 #, c-format
 msgid "Sort %s by..."
 msgstr "Sorter %s etter..."
 
 #. Translators: The %s is the name of the plugin page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2146
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1841
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2152
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1842
 #, c-format
 msgid "Filter %s by..."
 msgstr "Filtrer %s etter..."
@@ -7398,15 +7407,15 @@
 msgid "Open a general ledger window"
 msgstr "Åpne hovedbokvindu"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:612
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:610
 msgid "<No information>"
 msgstr "<Ingen informasjon>"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:708
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:706
 msgid "Save transaction before closing?"
 msgstr "Lagre transaksjonen før den lukkes?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:710
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:708
 msgid ""
 "The current transaction has been changed. Would you like to record the "
 "changes before closing this page, close the page without recording the "
@@ -7415,21 +7424,21 @@
 "Gjeldende transaksjon har blitt endret. Vil du lagre endringene før du "
 "lukker denne siden, lukke uten å lagre endringene, eller avbryte lukkingen?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:937
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:935
 msgid "Cannot modify or delete this transaction."
 msgstr "Kan ikke endre eller slette denne transaksjonen."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:939
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:937
 #, c-format
 msgid "This transaction is marked read-only with the comment: '%s'"
 msgstr ""
 "Denne transaksjonen er satt som skrivebeskyttet med følgende kommentar: '%s'"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:971
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:969
 msgid "Remove the splits from this transaction?"
 msgstr "Fjern splittene fra denne fra denne transaksjonen?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:972
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:970
 msgid ""
 "This transaction contains reconciled splits. Modifying it is not a good idea "
 "because that will cause your reconciled balance to be off."
@@ -7437,16 +7446,16 @@
 "Denne transaksjonen inneholder avstemte splitter. Å endre den er ikke en god "
 "idé fordi det fører til at den avstemte balanse blir feil."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:996
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:994
 msgid "_Remove Splits"
 msgstr "Fje_rn splitter"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1071
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1069
 #, c-format
 msgid "Delete the split '%s' from the transaction '%s'?"
 msgstr "Slett splitt '%s' fra transaksjon '%s'?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1072
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1070
 msgid ""
 "You would be deleting a reconciled split! This is not a good idea as it will "
 "cause your reconciled balance to be off."
@@ -7454,11 +7463,11 @@
 "Du ville i så fall slette en avstemt splitt! Dette er ikke en god idé fordi "
 "det vil føre til at din avstemte balanse blir feil."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1075
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1073
 msgid "You cannot delete this split."
 msgstr "Du kan ikke slette denne splitten."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1076
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1074
 msgid ""
 "This is the split anchoring this transaction to the register. You may not "
 "delete it from this register window. You may delete the entire transaction "
@@ -7470,23 +7479,23 @@
 "transaksjonen fra dette vinduet, eller du kan navigere deg til et register "
 "som viser denne transaksjonen fra en annen side og slette splitten derfra."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1103
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1101
 msgid "(no memo)"
 msgstr "(inget notat)"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1106
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1104
 msgid "(no description)"
 msgstr "(ingen beskrivelse)"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1129
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1127
 msgid "_Delete Split"
 msgstr "_Slett splitt"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1145
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1143
 msgid "Delete the current transaction?"
 msgstr "Slett aktiv transaksjon?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1146
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1144
 msgid ""
 "You would be deleting a transaction with reconciled splits! This is not a "
 "good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
@@ -7494,39 +7503,39 @@
 "Du ville i så fall slette en transaksjon med avstemte splitter! Dette er "
 "ikke en god idé fordi det vil gjøre din avstemte balanse feil."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1797
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1795
 msgid "Present:"
 msgstr "Nåværende:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1798
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1796
 msgid "Future:"
 msgstr "Fremtidig:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1799
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1797
 msgid "Cleared:"
 msgstr "Klarert:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1800
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1798
 msgid "Reconciled:"
 msgstr "Avstemt:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1801
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1799
 msgid "Projected Minimum:"
 msgstr "Projisert minimum:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1805
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1803
 msgid "Shares:"
 msgstr "Aksjer:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1806
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1804
 msgid "Current Value:"
 msgstr "Gjeldende verdi:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1878
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1876
 msgid "This account register is read-only."
 msgstr "Dette kontoregisteret er skrivebeskyttet."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1912
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1910
 msgid ""
 "This account may not be edited. If you want to edit transactions in this "
 "register, please open the account options and turn off the placeholder "
@@ -7536,7 +7545,7 @@
 "registeret, må du åpne kontoinnstillingene og ta bort plassholder-"
 "avkrysningen."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1919
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1917
 msgid ""
 "One of the sub-accounts selected may not be edited. If you want to edit "
 "transactions in this register, please open the sub-account options and turn "
@@ -7556,7 +7565,7 @@
 msgid "Manage your finances, accounts, and investments"
 msgstr "Forvalt dine finanser, kontoer og investeringer"
 
-#: ../src/gnome/lot-viewer.c:589
+#: ../src/gnome/lot-viewer.c:587
 #, c-format
 msgid "Lots in Account %s"
 msgstr "Partier i konto %s"
@@ -9103,15 +9112,15 @@
 msgid "Security Information"
 msgstr "Verdipapirinformasjon"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1182
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1184
 msgid "You may not create a new national currency."
 msgstr "Du kan ikke opprette en ny nasjonal valuta."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1194
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1196
 msgid "That commodity already exists."
 msgstr "Den varen eksisterer allerede."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1234
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1238
 msgid ""
 "You must enter a non-empty \"Full name\", \"Symbol/abbreviation\", and \"Type"
 "\" for the commodity."
@@ -9198,7 +9207,7 @@
 msgid "Show the income and expense accounts"
 msgstr "Vis inntekts- og utgiftskonti"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1365
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1356
 msgid ""
 "You must specify an account to transfer from, or to, or both, for this "
 "transaction. Otherwise, it will not be recorded."
@@ -9206,11 +9215,11 @@
 "Du må spesifisere en konto å overføre til eller fra eller både til og fra "
 "for denne transaksjonen. Hvis ikke kan den ikke lagres."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1375
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1366
 msgid "You can't transfer from and to the same account!"
 msgstr "Du kan ikke overføre fra og til den samme kontoen!"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1401
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1392
 msgid ""
 "You can't transfer from a non-currency account. Try reversing the \"from\" "
 "and \"to\" accounts and making the \"amount\" negative."
@@ -9218,52 +9227,52 @@
 "Du kan ikke overføre fra en ikke-valutakonto. Prøv å bytte om på \"fra\" og "
 "\"til\"-kontoene og gjøre \"beløp\" negativt."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1426
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1417
 msgid "You must enter an amount to transfer."
 msgstr "Du må oppgi et beløp som skal overføres."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1441
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1432
 msgid "You must enter a valid price."
 msgstr "Du må oppgi en gyldig pris."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1453
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1444
 msgid "You must enter a valid `to' amount."
 msgstr "Du må fylle inn et gyldig `til'-beløp"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1747
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1738
 msgid "Debit Account"
 msgstr "Debetkonto"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1764
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1755
 msgid "Transfer From"
 msgstr "Overfør fra"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1768
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1759
 msgid "Transfer To"
 msgstr "Overfør til"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1829
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1820
 msgid "Debit Amount:"
 msgstr "Debetbeløp:"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1833
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1824
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:14
 msgid "To Amount:"
 msgstr "Til-beløp:"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:962
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:960
 msgid "Remember and don't _ask me again."
 msgstr "Husk svaret og _ikke spør meg igjen."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:963
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:961
 msgid "Don't _tell me again."
 msgstr "Ikke _varsle meg igjen."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:966
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:964
 msgid "Remember and don't ask me again this _session."
 msgstr "Husk _svaret og ikke spør meg igjen i denne kjøringen av programmet."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:967
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:965
 msgid "Don't tell me again this _session."
 msgstr "Ikke var_sle meg igjen i denne kjøringen av programmet."
 
@@ -9339,13 +9348,22 @@
 "The page is not overly complicated, just take the time until you feel "
 "comfortable with it. You can always come back and read this message again."
 msgstr ""
-"Filen du forsøkte å laste spesifiserte ingen tegnkoding, så GnuCash er ikke stand til å tolke den entydig. Dette er typisk for filer som ble laget med en tidligere GnuCash-versjon enn 2.0.\n"
+"Filen du forsøkte å laste spesifiserte ingen tegnkoding, så GnuCash er ikke "
+"stand til å tolke den entydig. Dette er typisk for filer som ble laget med "
+"en tidligere GnuCash-versjon enn 2.0.\n"
 "\n"
-"På neste side vil du bli spurt om hva som er den beste tolkningen av alle flertydige ord GnuCash fant under åpning av denne filen. GnuCash har gjettet hvilken tegnkoding du kan ha brukt, så alt vil sannsynligvis se fint ut og du kan enkelt og greit trykke \"Neste\".\n"
+"På neste side vil du bli spurt om hva som er den beste tolkningen av alle "
+"flertydige ord GnuCash fant under åpning av denne filen. GnuCash har gjettet "
+"hvilken tegnkoding du kan ha brukt, så alt vil sannsynligvis se fint ut og "
+"du kan enkelt og greit trykke \"Neste\".\n"
 "\n"
-"Hvis dette ikke virker for deg, kan du prøve å endre forvalgt tegnkoding øverst i vinduet. Kanskje må du til og med endre listen over tegnkodinger ved å trykke på knappen i øvre høyre hjørne.\n"
+"Hvis dette ikke virker for deg, kan du prøve å endre forvalgt tegnkoding "
+"øverst i vinduet. Kanskje må du til og med endre listen over tegnkodinger "
+"ved å trykke på knappen i øvre høyre hjørne.\n"
 "\n"
-"Siden er ikke alt for komplisert, bare ta deg den tiden du trenger for å bli komfortabel med den. Du kan alltids komme tilbake hit og lese denne meldingen på nytt."
+"Siden er ikke alt for komplisert, bare ta deg den tiden du trenger for å bli "
+"komfortabel med den. Du kan alltids komme tilbake hit og lese denne "
+"meldingen på nytt."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:202
 msgid "Missing file encoding"
@@ -9359,7 +9377,9 @@
 "\n"
 "You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back'."
 msgstr ""
-"Filen har blitt lastet. Hvis du trykker 'Bruk' vil den bli lagret og omlastet inn i hovedprogrammet. På den måten vil du ha en fungerende fil som sikkerhetskopi i samme katalog.\n"
+"Filen har blitt lastet. Hvis du trykker 'Bruk' vil den bli lagret og "
+"omlastet inn i hovedprogrammet. På den måten vil du ha en fungerende fil som "
+"sikkerhetskopi i samme katalog.\n"
 "\n"
 "Du kan også gå tilbake og se gjennom dine valg ved å trykke 'Tilbake'."
 
@@ -9458,7 +9478,7 @@
 
 #. try to load once again
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:719
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:737 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:749
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:746 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:758
 msgid "Reading file..."
 msgstr "Leser filen..."
 
@@ -9471,19 +9491,23 @@
 msgstr "Det oppstod en feil under tolking av filen."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:769
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:963
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:972
 msgid "Writing file..."
 msgstr "Skriver fil..."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:847
 #, c-format
 msgid "There are %d unassigned and %d undecodable words. Please add encodings."
-msgstr "Det finnes %d ikke-tilordnede og %d ikke-dekodbare ord. Vennligst legg til tegnkodinger."
+msgstr ""
+"Det finnes %d ikke-tilordnede og %d ikke-dekodbare ord. Vennligst legg til "
+"tegnkodinger."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:853
 #, c-format
 msgid "There are %d unassigned words. Please decide on them or add encodings."
-msgstr "Det finnes %d ikke-tilordnede ord. Bestem beste koding eller legg til tegnkodinger."
+msgstr ""
+"Det finnes %d ikke-tilordnede ord. Bestem beste koding eller legg til "
+"tegnkodinger."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:861
 #, c-format
@@ -9492,19 +9516,22 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1049
 msgid "That GnuCash XML file is already loaded. Please select another file."
-msgstr "Denne GnuCash XML-filen er allerede åpnet. Vennligst velg en annen fil."
+msgstr ""
+"Denne GnuCash XML-filen er allerede åpnet. Vennligst velg en annen fil."
 
-#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1347
+#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1350
 msgid "This encoding has been added to the list already."
 msgstr "Denne tegnkodingen er lagt til listen allerede."
 
-#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1357
+#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1360
 msgid "This is an invalid encoding."
 msgstr "Dette er en ugyldig tegnkoding."
 
-#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1492
+#: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1495
 msgid "No files to merge. Please add ones by clicking on 'Load another file'."
-msgstr "Ingen filer å smelte sammen. Legg til noen ved å trykke på 'Last en annen fil'."
+msgstr ""
+"Ingen filer å smelte sammen. Legg til noen ved å trykke på 'Last en annen "
+"fil'."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:1
 msgid "1 /"
@@ -9858,9 +9885,11 @@
 "Click \"Forward\" to finish loading files and move to the next step of the "
 "GnuCash XML import process."
 msgstr ""
-"Trykk \"Last inn ny fil\" hvis du har mer data å importere nå. Gjør dette hvis du har lagret dine kontoer til separate GnuCash-filer.\n"
+"Trykk \"Last inn ny fil\" hvis du har mer data å importere nå. Gjør dette "
+"hvis du har lagret dine kontoer til separate GnuCash-filer.\n"
 "\n"
-"Trykk \"Neste\" for å avslutte fillasting og gå videre til neste steg i GnuCash-XML-prosessen."
+"Trykk \"Neste\" for å avslutte fillasting og gå videre til neste steg i "
+"GnuCash-XML-prosessen."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:8
 msgid "Convert the file"
@@ -10656,18 +10685,6 @@
 msgstr "GnuCash - dagens tips"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/totd.glade.h:3
-msgid ""
-"Warning This is a DEVELOPMENT version of GnuCash. It probably has lots of "
-"bugs and unstable features!\n"
-"If you are looking for a stable personal finance application, you should use "
-"the latest release of GnuCash 1.8"
-msgstr ""
-"Advarsel Dette er en UTVIKLINGSVERSJON av GnuCash. Den kan ha flere feil og "
-"ustabile funksjoner!\n"
-"Hvis du leter etter et stabilt program for personlig økonomi burde du bruke "
-"GnuCash 1.8, som er den siste stabile utgivelsen."
-
-#: ../src/gnome-utils/glade/totd.glade.h:5
 msgid "_Show tips at startup"
 msgstr "_Vis tips ved oppstart"
 
@@ -10776,65 +10793,65 @@
 msgid "Failed to open file: %s: %s"
 msgstr "Kunne ikke åpne filen: %s: %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:100 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:230
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:101 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:231
 msgid "_Import"
 msgstr "_Importer"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:102 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:256
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:103 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:261
 msgid "Import"
 msgstr "Importer"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:108 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1011
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:109 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1020
 msgid "Save"
 msgstr "Lagre"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:112 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:231
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:113 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:232
 msgid "_Export"
 msgstr "_Eksporter"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:115 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:272
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:868
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:116 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:277
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:877
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:948
 msgid "Export"
 msgstr "Eksporter"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:156
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:159
 msgid "All files"
 msgstr "Alle filer"
 
 #. Just in case
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:196
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:201
 #: ../src/import-export/hbci/druid-hbci-utils.c:159
 #: ../src/import-export/hbci/druid-hbci-utils.c:173
 msgid "(null)"
 msgstr "(null)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:205
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:210
 #, c-format
 msgid "No suitable backend was found for %s."
 msgstr "Fant ikke passende bakstykke for %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:210
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:215
 #, c-format
 msgid "The URL %s is not supported by this version of GnuCash."
 msgstr "URL'en %s er ikke støttet av denne versjonen av GnuCash."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:215
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:220
 #, c-format
 msgid "Can't parse the URL %s."
 msgstr "Kan ikke tolke URLen %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:220
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:225
 #, c-format
 msgid "Can't connect to %s. The host, username or password were incorrect."
 msgstr "Kan ikke koble til %s. Verten, brukernavn eller passord var feil."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:226
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:231
 #, c-format
 msgid "Can't connect to %s. Connection was lost, unable to send data."
 msgstr "Kan ikke koble til %s. Tilkoblingen ble brutt, kan ikke sende data."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:232
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:237
 msgid ""
 "This file/URL appears to be from a newer version of GnuCash. You must "
 "upgrade your version of GnuCash to work with this data."
@@ -10842,12 +10859,12 @@
 "Denne filen/URLen ser ut til å være fra en nyere versjon av GnuCash. Du må "
 "oppgradere GnuCash for å arbeide med denne filen."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:239
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:244
 #, c-format
 msgid "The database %s doesn't seem to exist. Do you want to create it?"
 msgstr "Databasen %s eksisterer ikke. Vil du opprette den?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:249
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:254
 #, c-format
 msgid ""
 "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by "
@@ -10858,7 +10875,7 @@
 "bruker, og da bør ikke du også åpne den. Vil du likevel fortsette med å åpne "
 "databasen?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:257
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:262
 #, c-format
 msgid ""
 "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by "
@@ -10869,7 +10886,7 @@
 "bruker, og da bør ikke du også importere den. Vil du likevel fortsette med å "
 "importere databasen?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:265
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:270
 #, c-format
 msgid ""
 "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by "
@@ -10880,7 +10897,7 @@
 "bruker, og da bør ikke du lagre den. Vil du likevel fortsette med å lagre "
 "databasen?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:273
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:278
 #, c-format
 msgid ""
 "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by "
@@ -10891,7 +10908,7 @@
 "bruker, og da bør du ikke eksportere den. Vil du likevel fortsette med å "
 "eksportere databasen?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:296
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:301
 #, c-format
 msgid ""
 "GnuCash could not write to %s. That database may be on a read-only file "
@@ -10900,31 +10917,31 @@
 "GnuCash kunne ikke skrive til %s. Databasen er kanskje på et skrivebeskyttet "
 "filsystem, eller du har ikke tilgang til katalogen."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:303
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:308
 #, c-format
 msgid "The file/URL %s does not contain GnuCash data or the data is corrupt."
 msgstr "Filen/URLen %s inneholder ikke GnuCash-data, eller dataene er ødelagt."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:309
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:314
 #, c-format
 msgid ""
 "The server at URL %s experienced an error or encountered bad or corrupt data."
 msgstr ""
 "Det oppstå en feil på tjeneren på URL %s, eller data var feil eller ødelagt."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:315
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:320
 #, c-format
 msgid "You do not have permission to access %s."
 msgstr "Du har ikke tillatelse til å aksessere %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:320
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:325
 #: ../src/register/register-core/formulacell.c:116
 #: ../src/register/register-core/pricecell.c:180
 #, c-format
 msgid "An error occurred while processing %s."
 msgstr "En feil oppstod under behandling av %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:326
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:331
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid QSF Object file! The QSF object file %s failed to validate against "
@@ -10935,7 +10952,7 @@
 "skjemaet for QSF-objekter. XML-strukturen i filen er enten ikke syntaktisk "
 "korrekt eller inneholder ulovlige data."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:333
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:338
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid QSF Map file! The QSF map file %s failed to validate against the QSF "
@@ -10946,7 +10963,7 @@
 "skjemaet for QSF mappingfiler. XML-strukturen i filen er enten ikke "
 "syntaktisk korrekt eller inneholder ulovlige data."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:340
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:345
 #, c-format
 msgid ""
 "The QSF Map file %s was written for a different version of QOF. It may need "
@@ -10955,7 +10972,7 @@
 "QSF mappingfilen %s ble skrevet for en annen versjon av QOF. Det kan hende "
 "den må endres for å virke med din gjeldende QOF-installasjon."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:347
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:352
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected QSF map %s contains unusable data. This is usually because not "
@@ -10966,7 +10983,7 @@
 "vanligvis at ikke alle de påkrevde parameterne for de definerte objektene "
 "har beregninger beskrevet i mappingen."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:354
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:359
 #, c-format
 msgid ""
 "The selected QSF object file %s contains one or more invalid GUIDs. The file "
@@ -10975,13 +10992,13 @@
 "Den valgte QSF-objektfilen %s inneholder en eller flere ugyldige GUIDer. "
 "Filen kan ikke behandles - vennligst korriger kildekoden og prøv på nytt."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:361
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:366
 #, c-format
 msgid "The selected QSF Object file %s requires a map but it was not provided."
 msgstr ""
 "Den valgte QSF-objektfilen %s krever en mapping, men den ble ikke gitt."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:367
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:372
 #, c-format
 msgid ""
 "Wrong QSF map selected. The selected map %s validates but was written for "
@@ -10992,12 +11009,12 @@
 "for andre QOF-objekter. Listen med objekter i denne mappingen inkluderer "
 "ikke alle objektene beskrevet i den gjeldende QSF-objektfilen."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:375
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:380
 #, c-format
 msgid "The selected file %s is a QSF map and cannot be opened as a QSF object."
 msgstr "Den valgte filen %s er en QSF map og kan ikke åpnes som et QSF object."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:381
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:386
 #, c-format
 msgid ""
 "When converting XML strings into numbers, an overflow has been detected. The "
@@ -11008,7 +11025,7 @@
 "QSF-objektfilen %s inneholder ugyldige data i et felt som skulle inneholde "
 "et tall."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:388
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:393
 #, c-format
 msgid ""
 "The QSF object file %s is valid and contains GnuCash objects. However, "
@@ -11022,40 +11039,40 @@
 "GnuCash-databok. Vennligst åpne en GnuCash-fil eller lag en ny, og importer "
 "deretter QSF-objektfilen slik at data kan smeltes inn i hoveddataboken."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:398
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:403
 msgid "There was an error reading the file. Do you want to continue?"
 msgstr "En feil oppsto under lesing av filen. Vil du fortsette?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:404
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:409
 #, c-format
 msgid "There was an error parsing the file %s."
 msgstr "Det oppstod en feil under lesing av filen %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:409
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:414
 #, c-format
 msgid "The file %s is empty."
 msgstr "Filen %s er tom."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:414
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:419
 #, c-format
 msgid "The file %s could not be found."
 msgstr "Finner ikke filen %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:419
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:424
 msgid "This file is from an older version of GnuCash. Do you want to continue?"
 msgstr "Denne filen er fra en tidligere versjon av GnuCash. Vil du fortsette?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:425
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:430
 #, c-format
 msgid "The file type of file %s is unknown."
 msgstr "Filtypen til filen %s er ukjent."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:430
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:435
 #, c-format
 msgid "Could not make a backup of the file %s"
 msgstr "Kan ikke lage sikkerhetskopi av filen %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:435
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:440
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not write to file %s Check that you have permission to write to this "
@@ -11064,7 +11081,7 @@
 "Kan ikke skrive til filen %s. Sjekk at du har rettigheter til å skrive til "
 "den og at det er nok ledig lagringsplass."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:442
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:447
 msgid ""
 "This database is from an older version of GnuCash. Do you want to want to "
 "upgrade the database to the current version?"
@@ -11072,7 +11089,7 @@
 "Denne databasen er fra en eldre versjon av GnuCash. Vil du oppgradere "
 "databasen til nåværende versjon?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:449
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:454
 msgid ""
 "The SQL database is in use by other users, and the upgrade cannot be "
 "performed until they logoff. If there are currently no other users, consult "
@@ -11083,33 +11100,31 @@
 "dokumentasjonen for å lære hvordan man fjerner gjenlevende "
 "innloggingssesjoner."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:459
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:464
 #, c-format
 msgid "An unknown I/O error (%d) occurred."
 msgstr "En ukjent inn-ut feil (%d) oppstod."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:548
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:553
 msgid "Save changes to the file?"
 msgstr "Lagre endringene til filen?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:550 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:906
-msgid ""
-"Changes have been made since the last time it was saved. If you continue "
-"without saving these changes will be discarded."
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:556 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:903
+#, c-format
+msgid "If you don't save, changes from the past %d minutes will be discarded."
 msgstr ""
-"Endringer er gjort siden siste lagring. Hvis du fortsetter uten å lagre blir "
-"endringene forkastet."
+"Hvis du ikke lagrer, vil endringer fra de siste %d minuttene forkastes."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:561
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:570
 msgid "Continue _Without Saving"
 msgstr "Fortsett _uten å lagre"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:641
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:650
 #, c-format
 msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s."
 msgstr "GnuCash får ikke låse %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:643
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:652
 msgid ""
 "That database may be in use by another user, in which case you should not "
 "open the database. What would you like to do?"
@@ -11117,7 +11132,7 @@
 "Databasen kan være i bruk av en annen bruker, og da bør du ikke åpne den. "
 "Hva vil du gjøre?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:646
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:655
 msgid ""
 "That database may be on a read-only file system, or you may not have write "
 "permission for the directory. If you proceed you may not be able to save any "
@@ -11127,26 +11142,26 @@
 "ikke skriverettigheter til katalogen. Hvis du fortsetter vil du ikke være i "
 "stand til å lagre noen endringer. Hva vil du gjøre?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:663
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:672
 msgid "_Open Anyway"
 msgstr "_Åpne uansett"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:665
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:674
 msgid "_Create New File"
 msgstr "_Opprett ny fil"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:904 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1100
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:913 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1109
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1300
 #, c-format
 msgid "The file %s already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
 msgstr "Filen %s eksiterer allerede. Er du sikker på at du vil overskrive den?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:919
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:928
 msgid "Exporting file..."
 msgstr "Eksporterer filen..."
 
 #. %s is the strerror(3) error string of the error that occurred.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:932
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:941
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error saving the file.\n"
@@ -11208,272 +11223,266 @@
 msgstr "_Ny konto"
 
 #. Account menu
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:18 ../src/gnome/window-reconcile.c:2003
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:18 ../src/gnome/window-reconcile.c:2001
 msgid "_Open Account"
 msgstr "_Åpne konto"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:215
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:216
 msgid "_File"
 msgstr "_Fil"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:219
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:220
 msgid "Tra_nsaction"
 msgstr "Tra_nsaksjon"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:220
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:221
 msgid "_Reports"
 msgstr "_Rapporter"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:221
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:222
 msgid "_Tools"
 msgstr "Verk_tøy"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:222
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:223
 msgid "E_xtensions"
 msgstr "Utvidelser"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:223
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:224
 msgid "_Windows"
 msgstr "_Vinduer"
 
 #. Help menu
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:224
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1983 ../src/gnome/window-reconcile.c:2031
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:225
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1981 ../src/gnome/window-reconcile.c:2029
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
 #. File menu
 #. Transaction menu
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:228
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2019
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:229
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2017
 msgid "_New"
 msgstr "_Ny"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:229
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:230
 msgid "_Open"
 msgstr "_Åpne"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:232
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:233
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Skriv ut..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:233
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:234
 msgid "Print the currently active page"
 msgstr "Skriv ut aktiv fane"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:234
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:235
 msgid "Proper_ties"
 msgstr "_Egenskaper"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:235
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:236
 msgid "Edit the properties of the current file"
 msgstr "Rediger egenskapene til den aktive filen."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:237
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:238
 msgid "_Close"
 msgstr "_Lukk"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:238
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:239
 msgid "Close the currently active page"
 msgstr "Lukk aktive fane"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:240
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:241
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Avslutt"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:241
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:242
 msgid "Quit this application"
 msgstr "Avslutt programmet"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:247
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:248
 msgid "Cut the current selection and copy it to clipboard"
 msgstr "Klipp ut valgte område, og kopier det til utklippstavlen."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:250
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:251
 msgid "Copy the current selection to clipboard"
 msgstr "Kopier valgte område til utklippstavlen"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:253
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:254
 msgid "Paste the clipboard content at the cursor position"
 msgstr "Lim inn fra utklippstavle på gjeldende posisjon"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:255
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:256
 msgid "Pr_eferences"
 msgstr "Innstilling_er"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:256
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:257
 msgid "Edit the global preferences of GnuCash"
 msgstr "Rediger GnuCash globale innstillinger"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:262
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:263
 msgid "Select sorting criteria for this page view"
 msgstr "Velg sorteringskriterie for denne sidevisningen"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:264
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:265
 msgid "Select the account types that should be displayed."
 msgstr "Velg kontotyper som skal vises."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:265
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:266
 msgid "_Refresh"
 msgstr "Oppdate_r"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:266
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:267
 msgid "Refresh this window"
 msgstr "Oppdater dette vinduet"
 
 #. Actions menu
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:271
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2012
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:272
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2010
 msgid "_Check & Repair"
 msgstr "_Sjekk og reparer"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:272
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:273
 msgid "Reset _Warnings..."
 msgstr "Nullstill adva_rsler..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:273
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:274
 msgid "Reset the state of all warning message so they will be shown again."
 msgstr "Nullstill status for alle advarsler, slik at de vil bli vist på nytt."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:275
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:276
 msgid "Re_name Page"
 msgstr "Gi fanen _nytt navn"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:276
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:277
 msgid "Rename this page."
 msgstr "Gi nytt navn til denne fanen."
 
 #. Windows menu
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:281
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:282
 msgid "_New Window"
 msgstr "_Nytt vindu"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:282
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:283
 msgid "Open a new top-level GnuCash window."
 msgstr "Åpne et nytt GnuCash-vindu på toppnivå."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:284
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:285
 msgid "New Window with _Page"
 msgstr "Åpne valgte fane i nytt _vindu"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:285
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:286
 msgid "Move the current page to a new top-level GnuCash window."
 msgstr "Flytt gjeldende fane til ett nytt GnuCash-vindu på toppnivå."
 
 #. Help menu
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:290
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:291
 msgid "Tutorial and Concepts _Guide"
 msgstr "Læreprogram og konseptveiledning"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:291
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:292
 msgid "Open the GnuCash Tutorial"
 msgstr "Åpne GnuCash læreprogram"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:293
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:294
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innhold"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:294
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:295
 msgid "Open the GnuCash Help"
 msgstr "Åpne GnuCash hjelp"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:296
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:297
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:297
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:298
 msgid "About GnuCash"
 msgstr "Om GnuCash"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:307
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:308
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Verktøylinje"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:308
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:309
 msgid "Show/hide the toolbar on this window"
 msgstr "Vis/skjul verktøylinjen i dette vinduet"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:310
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:311
 msgid "Su_mmary Bar"
 msgstr "Oppsu_mmeringslinje"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:311
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:312
 msgid "Show/hide the summary bar on this window"
 msgstr "Vis/skjul oppsummeringslinjen i dette vinduet"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:313
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:314
 msgid "Stat_us Bar"
 msgstr "Stat_uslinje"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:314
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:315
 msgid "Show/hide the status bar on this window"
 msgstr "Vis/skjul statuslinjen i dette vinduet"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:327
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:328
 msgid "Window _1"
 msgstr "Vindu _1"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:328
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:329
 msgid "Window _2"
 msgstr "Vindu _2"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:329
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:330
 msgid "Window _3"
 msgstr "Vindu _3"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:330
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:331
 msgid "Window _4"
 msgstr "Vindu _4"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:331
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:332
 msgid "Window _5"
 msgstr "Vindu _5"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:332
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:333
 msgid "Window _6"
 msgstr "Vindu _6"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:333
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:334
 msgid "Window _7"
 msgstr "Vindu _7"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:334
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:335
 msgid "Window _8"
 msgstr "Vindu _8"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:335
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:336
 msgid "Window _9"
 msgstr "Vindu _9"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:336
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:337
 msgid "Window _0"
 msgstr "Vindu _0"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:899
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:900
 #, c-format
 msgid "Save changes to file %s before closing?"
 msgstr "Lagre endringer til filen %s før du avslutter?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:903
-#, c-format
-msgid "If you don't save, changes from the past %d minutes will be discarded."
-msgstr ""
-"Hvis du ikke lagrer, vil endringer fra de siste %d minuttene forkastes."
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:914
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:911
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<ukjent>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:949
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:927
 msgid "Close _Without Saving"
 msgstr "Lukk ute_n å lagre"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1020
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:998
 msgid "Quit GnuCash?"
 msgstr "Avslutt GnuCash?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1021
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:999
 msgid ""
 "You are attempting to close the last GnuCash window. Doing so will quit the "
 "application. Are you sure that this is what you want to do?"
@@ -11481,30 +11490,30 @@
 "Du forsøker å stenge det siste GnuCash-vinduet. Ved å gjøre dette vil du "
 "stenge ned programmet. Er du sikker på at du vil fortsette?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1151
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1134
 msgid "<no file>"
 msgstr "<ingen fil>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3231
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3233
 msgid "The GnuCash personal finance manager. The GNU way to manage your money!"
 msgstr ""
 "GnuCash personlig finansforvalter. GNU-måten å kontrollere dine penger!"
 
 #. Development version
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3244
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3246
 #, c-format
 msgid "%s This copy was built from svn r%s on %s."
 msgstr "%s Denne kopien ble bygd fra svn r%s på %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3247
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3249
 #, c-format
 msgid "%s This copy was built from r%s on %s."
 msgstr "%s Denne kopien ble bygd fra r%s på %s."
 
 #. Translators: Insert your translator's credits here so that
 #. they will be shown in the "About" dialog.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3259
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3298
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3261
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3300
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "Oversettelse til norsk bokmål av:\n"
@@ -11516,7 +11525,7 @@
 "kommentarer til oversettelsen."
 
 #. Translators: This is the "About" message.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3276
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3278
 msgid ""
 "The GnuCash personal finance manager.\n"
 "The GNU way to manage your money!\n"
@@ -11724,86 +11733,86 @@
 
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:651
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:650
 msgid "Column letter for 'Placeholder'|P"
 msgstr "Column letter for 'Placeholder'|P"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1410
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1409
 #, c-format
 msgid "Present (%s)"
 msgstr "Nå (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1413
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1412
 #, c-format
 msgid "Balance (%s)"
-msgstr "Balanse (%s)"
+msgstr "Saldo (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1416
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1415
 #, c-format
 msgid "Cleared (%s)"
 msgstr "Klarert (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1419
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1418
 #, c-format
 msgid "Reconciled (%s)"
 msgstr "Avstemt (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1422
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1421
 #, c-format
 msgid "Future Minimum (%s)"
 msgstr "Fremtidig minimum (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1425
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1424
 #, c-format
 msgid "Total (%s)"
 msgstr "Sum (%s)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:392
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:394
 msgid "Namespace"
 msgstr "Domene"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:407
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:411
 msgid "Print Name"
 msgstr "Visningsnavn"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:412
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:417
 msgid "Unique Name"
 msgstr "Unikt navn"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:417
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:422
 msgid "CUSIP code"
 msgstr "CUSIP-kode"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:422
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:428
 msgid "Fraction"
 msgstr "Del"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:428
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:435
 msgid "Get Quotes"
 msgstr "Hent noteringer"
 
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:431
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:438
 msgid "Column letter for 'Get Quotes'|Q"
 msgstr "Column letter for 'Get Quotes'|N"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:437
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:449
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:444
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:453
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:442
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:449
 msgid "Timezone"
 msgstr "Tidssone"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:433
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:435
 msgid "Security"
 msgstr "Verdipapir"
 
@@ -11817,8 +11826,8 @@
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:458
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2038
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:465
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2036
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:228
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:702 ../intl-scm/guile-strings.c:776
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1072 ../intl-scm/guile-strings.c:1132
@@ -11830,7 +11839,7 @@
 msgid "Price"
 msgstr "Pris"
 
-#: ../src/gnome-utils/print-session.c:47
+#: ../src/gnome-utils/print-session.c:45
 msgid "Print GnuCash Document"
 msgstr "Skriv ut GnuCash-dokumentet"
 
@@ -11894,75 +11903,75 @@
 msgid "Profits:"
 msgstr "Fortjeneste:"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:434
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:432
 msgid "Interest Payment"
 msgstr "Rentebetaling"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:437
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:435
 msgid "Interest Charge"
 msgstr "Rentebetaling"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:455
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:453
 msgid "Payment From"
 msgstr "Betaling fra"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:459 ../src/gnome/window-reconcile.c:469
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:457 ../src/gnome/window-reconcile.c:467
 msgid "Reconcile Account"
 msgstr "Avstem konto"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:474
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:472
 msgid "Payment To"
 msgstr "Betaling til"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:485
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:483
 msgid "No Auto Interest Payments for this Account"
 msgstr "Ingen automatiske inngående rentebetalinger for denne kontoen"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:486
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:484
 msgid "No Auto Interest Charges for this Account"
 msgstr "Ingen automatiske utgående rentebetalinger for denne kontoen"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:725
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:723
 msgid "Enter _Interest Charge..."
 msgstr "Fyll _inn rentebetaling..."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:983
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:981
 msgid "Debits"
 msgstr "Debet"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:993 ../intl-scm/guile-strings.c:2896
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:991 ../intl-scm/guile-strings.c:2896
 msgid "Credits"
 msgstr "Kredit"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1132
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1130
 msgid "Are you sure you want to delete the selected transaction?"
 msgstr "Er du sikker på at du vil slette den valgte transaksjonen?"
 
 #. ending balance title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1670
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1668
 msgid "Ending Balance:"
 msgstr "Sluttbalanse:"
 
 #. reconciled balance title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1680
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1678
 msgid "Reconciled Balance:"
 msgstr "Avstemt saldo:"
 
 #. difference title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1690
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1688
 msgid "Difference:"
 msgstr "Differanse:"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1872
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1870
 msgid "The account is not balanced. Are you sure you want to finish?"
 msgstr "Kontoen er ikke i balanse. Er du sikker på at du vil fullføre?"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1929
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1927
 msgid "Do you want to postpone this reconciliation and finish it later?"
 msgstr "Vil du utsette denne avstemmingen og fullføre den senere?"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1963
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1961
 msgid ""
 "You have made changes to this reconcile window. Are you sure you want to "
 "cancel?"
@@ -11971,67 +11980,67 @@
 "avbryte?"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1980
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1978
 msgid "_Reconcile"
 msgstr "_Avstemme"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1981
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1979
 msgid "_Account"
 msgstr "_Konto"
 
 #. Reconcile menu
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1987
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1985
 msgid "_Reconcile Information..."
 msgstr "_Avstemmingsinformasjon..."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1988
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1986
 msgid ""
 "Change the reconcile information including statement date and ending balance."
 msgstr ""
 "Endre avstemmingsinformasjonen inkludert kontoutskriftsdato og utgående "
 "balanse."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1991
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1989
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Fullfør"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1992
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1990
 msgid "Finish the reconciliation of this account"
 msgstr "Avslutt avstemmingen av denne kontoen"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1994
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1992
 msgid "_Postpone"
 msgstr "_Utsett"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1995
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1993
 msgid "Postpone the reconciliation of this account"
 msgstr "Utsett avstemmingen av denne kontoen"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1998
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1996
 msgid "Cancel the reconciliation of this account"
 msgstr "Avbryt avstemmingen av denne kontoen"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2004
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2002
 msgid "Open the account"
 msgstr "Åpne kontoen"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2007
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2005
 msgid "Edit the main account for this register"
 msgstr "Rediger hovedkontoen for dette registeret"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2020
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2018
 msgid "Add a new transaction to the account"
 msgstr "Legg til en ny transaksjon på kontoen"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2023
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2021
 msgid "Edit the current transaction"
 msgstr "Rediger valgt transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2026
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2024
 msgid "Delete the selected transaction"
 msgstr "Slett valgte transaksjon"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2032
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2030
 msgid "Open the GnuCash help window"
 msgstr "Åpne GnuCash' hjelpevindu"
 
@@ -12081,7 +12090,7 @@
 msgid "Update your accounts with the new information"
 msgstr "Oppdater dine kontoer med den nye informasjonen"
 
-#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:268
+#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:266
 msgid ""
 "Pick the type of the currency or security. For national currencies, use "
 "\"CURRENCY\". Enter a new type in the box if the ones in the pick list are "
@@ -12090,7 +12099,7 @@
 "Velg type valuta eller verdipapir. For nasjonale valutaer, bruk \"CURRENCY"
 "\". Fyll inn en ny type i boksen hvis alternativene i listen ikke passer."
 
-#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:290
+#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:288
 msgid ""
 "Enter a descriptive name for the currency or stock, such as \"US Dollar\" or "
 "\"Red Hat Stock\""
@@ -12098,7 +12107,7 @@
 "Fyll inn et beskrivende navn for valutaen eller aksjen, slik som \"US Dollar"
 "\" eller \"Red Hat-aksje\""
 
-#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:309
+#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:307
 msgid ""
 "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\"), national currency symbol (such "
 "as \"USD\"), or other unique abbreviation for the name."
@@ -12106,7 +12115,7 @@
 "Fyll inn tickersymbol (som \"RHAT\"), nasjonalt valutasymbol (som \"NOK\"), "
 "eller en annen unik forkortelse for navnet."
 
-#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:328
+#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:326
 msgid ""
 "Click \"Next\" to accept the information and move to the next currency or "
 "stock."
@@ -12114,15 +12123,15 @@
 "Velg \"Neste\" for å akseptere informasjonen og gå til neste valuta eller "
 "aksje."
 
-#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:410
+#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:408
 msgid ""
 "You must put values for the type, name, and abbreviation of the currency/"
 "stock."
 msgstr ""
 "Du må fylle inn verdier for type, navn, og forkortelse for valutaen/aksjen."
 
-#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:421
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1402
+#: ../src/import-export/binary-import/druid-commodity.c:419
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1407
 msgid "You must enter an existing national currency or enter a different type."
 msgstr "Du må fylle inn en eksisterende nasjonal valuta eller en annen type."
 
@@ -13196,15 +13205,15 @@
 msgid "Verbose HBCI debug messages"
 msgstr "Utfyllende avlusingsbeskjeder for HBCI"
 
-#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:78
+#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:80
 msgid "Account ID"
 msgstr "Konto-ID"
 
-#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:191
+#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:197
 msgid "(Full account ID: "
 msgstr "(Full konto-ID: "
 
-#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:214
+#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:220
 #, c-format
 msgid ""
 "The account %s is a placeholder account and does not allow transactions. "
@@ -13213,7 +13222,7 @@
 "Kontoen %s er en plassholderkonto og tillater ikke transaksjoner. Velg en "
 "annen konto."
 
-#: ../src/import-export/import-commodity-matcher.c:114
+#: ../src/import-export/import-commodity-matcher.c:112
 msgid ""
 "Please select a commodity to match the following exchange specific code. "
 "Please note that the exchange code of the commodity you select will be "
@@ -13332,12 +13341,12 @@
 "programvare er sannsynligvis i \"d-m-å\" eller dag-måned-år-format, mens "
 "amerikanske QIF-filer sannsynligvis er i \"m-d-å\" eller måned-dag-år.\n"
 
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:522
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:525
 msgid "Select a .log file to replay"
 msgstr "Velg en .log-fil som skal spilles av på nytt"
 
 #. Translators: %s is the file name.
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:539
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:542
 #, c-format
 msgid "Cannot open the current log file: %s"
 msgstr "Kan ikke åpne gjeldende loggfil: %s"
@@ -13346,16 +13355,16 @@
 #. * First argument is the filename,
 #. * second argument is the error.
 #.
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:552
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:555
 #, c-format
 msgid "Failed to open log file: %s: %s"
 msgstr "Feil under lasting av loggfilen: %s: %s"
 
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:559
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:562
 msgid "The log file you selected was empty."
 msgstr "Loggfilen du valgte var tom."
 
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:565
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:568
 msgid ""
 "The log file you selected cannot be read. The file header was not "
 "recognized."
@@ -13370,7 +13379,7 @@
 msgstr ""
 "Spill av en GnuCash-loggfil på nytt etter en kræsj. Dette kan ikke angres."
 
-#: ../src/import-export/mt940/gnc-mt940-import.c:145
+#: ../src/import-export/mt940/gnc-mt940-import.c:143
 msgid "Select an MT940 file to process"
 msgstr "Velg en MT940-fil som skal behandles"
 
@@ -13386,7 +13395,7 @@
 #. name. It MUST NOT contain the
 #. character ':' anywhere in it or
 #. in any translations.
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:349
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:347
 #, c-format
 msgid "Stock account for security \"%s\""
 msgstr "Aksjekonto for varen \"%s\""
@@ -13395,40 +13404,40 @@
 #. name. It MUST NOT contain the
 #. character ':' anywhere in it or
 #. in any translations.
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:415
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:413
 #, c-format
 msgid "Income account for security \"%s\""
 msgstr "Inntektskonto for varen \"%s\""
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:570
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:568
 msgid "Unknown OFX checking account"
 msgstr "Ukjent OFX brukskonto"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:574
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:572
 msgid "Unknown OFX savings account"
 msgstr "Ukjent OFX sparekonto"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:578
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:576
 msgid "Unknown OFX money market account"
 msgstr "Ukjent OFX pengemarkedskonto"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:582
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:580
 msgid "Unknown OFX credit line account"
 msgstr "Ukjent OFX kredittlinjekonto"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:586
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:584
 msgid "Unknown OFX CMA account"
 msgstr "Ukjent OFX CMA-konto"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:590
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:588
 msgid "Unknown OFX credit card account"
 msgstr "Ukjent OFX kredittkortkonto"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:594
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:592
 msgid "Unknown OFX investment account"
 msgstr "Ukjent OFX investeringskonto"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:647
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:645
 msgid "Select an OFX/QFX file to process"
 msgstr "Velg en OFX/QFX-fil som skal behandles"
 
@@ -13444,53 +13453,53 @@
 msgid "Enter a name for the account"
 msgstr "Fyll inn et navn for kontoen"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:360
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:363
 msgid "Select QIF File"
 msgstr "Velg QIF-fil"
 
 #. stay here if no file specified
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:452
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:457
 msgid "Please select a file to load."
 msgstr "Vennligst velg en fil som skal åpnes."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:458
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:463
 msgid "File not found or read permission denied. Please select another file."
 msgstr ""
 "Filen ble ikke funnet, eller du har ikke leserettigheter til den. Vennligst "
 "velg en annen fil."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:470
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:475
 msgid "That QIF file is already loaded. Please select another file."
 msgstr "Denne QIF-filen er allerede åpnet. Vennligst velg en annen fil."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:497
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:502
 #, c-format
 msgid "QIF file load warning: %s"
 msgstr "Advarsel under lasting av QIF-fil: %s"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:504
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:509
 msgid "An error occurred while loading the QIF file."
 msgstr "En feil oppstod under åpning av QIF-filen."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:512
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:517
 #, c-format
 msgid "QIF file load failed: %s"
 msgstr "Åpning av QIF feilet: %s"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:570
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:575
 msgid "An error occurred while parsing the QIF file."
 msgstr "En feil oppstod under behandling av QIF filen."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:580
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:585
 #, c-format
 msgid "QIF file parse failed: %s"
 msgstr "Åpning av QIF mislyktes: %s"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:812
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:817
 msgid "You must enter an account name."
 msgstr "Du må oppgi et kontonavn."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1172
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1177
 msgid ""
 "An error occurred while importing QIF transactions into GnuCash. Your "
 "accounts are unchanged."
@@ -13498,37 +13507,37 @@
 "En feil oppstod under import av QIF-transaksjoner til GnuCash. Dine kontoer "
 "ble ikke forandret."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1219
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1663
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1224
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1668
 msgid "(split)"
 msgstr "(splitt)"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1383
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1388
 msgid "You must enter a Type for the commodity."
 msgstr "Du må fylle inn en type for denne varen."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1388
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1393
 msgid "You must enter a name for the commodity."
 msgstr "Du må fylle inn et navn på denne varen."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1393
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1398
 msgid "You must enter an abbreviation for the commodity."
 msgstr "Du må fylle inn en forkortelse for varen"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1536
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1541
 #, c-format
 msgid "Enter information about \"%s\""
 msgstr "Oppgi informasjon om \"%s\""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1548
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1553
 msgid "Pick the commodity's exchange or listing (NASDAQ, NYSE, etc)."
 msgstr "Velg varens børs eller indeksliste (NASDAQ, NYSE osv.)"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1572
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1577
 msgid "Enter the full name of the commodity, such as \"Red Hat Stock\""
 msgstr "Fyll inn et fullt navn på denne varen, slik som \"Red Hat-aksje\""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1594
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1599
 msgid ""
 "Enter the ticker symbol (such as \"RHAT\") or other unique abbreviation for "
 "the name."
@@ -13536,7 +13545,7 @@
 "Fyll inn tickersymbol (slik som \"RHAT\") eller en annen unik forkortelse "
 "for navnet."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1615
+#: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1620
 msgid "Click \"Next\" to accept the information and move on."
 msgstr "Trykk \"Neste\" for å akseptere informasjonen og gå videre."
 
@@ -13883,9 +13892,12 @@
 "accounting program, you should use the same account name that was used in "
 "that program.\n"
 msgstr ""
-"QIF-filen du akkurat lastet ser ut til å inneholde transaksjoner for kun en konto, men filen ser ikke ut til å inneholde navnet på denne kontoen.\n"
+"QIF-filen du akkurat lastet ser ut til å inneholde transaksjoner for kun en "
+"konto, men filen ser ikke ut til å inneholde navnet på denne kontoen.\n"
 "\n"
-"Vennligst velg et navn på kontoen. Hvis filen er eksportert fra et annet regnskapsprogram bør du bruke samme kontonavn som ble brukt i det programmet.\n"
+"Vennligst velg et navn på kontoen. Hvis filen er eksportert fra et annet "
+"regnskapsprogram bør du bruke samme kontonavn som ble brukt i det "
+"programmet.\n"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:89
 msgid ""
@@ -13960,7 +13972,7 @@
 #: ../src/import-export/qif/qif-defaults.c:140 ../intl-scm/guile-strings.c:6
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:46
 msgid "Cap Return"
-msgstr "Kapitalretur"
+msgstr "Kapitalavkastning"
 
 #. Translators FIXME: It is unclear whether these strings should
 #. really be translated, and if yes, into which translation.
@@ -14125,11 +14137,11 @@
 msgid "Use bayesian matching"
 msgstr "Bruk bayesisk treffalgoritme"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:392
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:390
 msgid "Save transaction before duplicating?"
 msgstr "Lagre transaksjonen før den dupliseres?"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:394
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:392
 msgid ""
 "The current transaction has been changed. Would you like to record the "
 "changes before duplicating the transaction, or cancel the duplication?"
@@ -14137,7 +14149,7 @@
 "Den gjeldende transaksjonen har blitt endret. Vil du lagre endringene før du "
 "dupliserer transaksjonen, eller avbryte dupliseringen?"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:701
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:699
 msgid ""
 "You are about to overwrite an existing split. Are you sure you want to do "
 "that?"
@@ -14145,7 +14157,7 @@
 "Du er i ferd med å skrive over en eksisterende splitt. Er du sikker på at du "
 "vil det?"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:730
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:728
 msgid ""
 "You are about to overwrite an existing transaction. Are you sure you want to "
 "do that?"
@@ -14153,11 +14165,11 @@
 "Du er i ferd med å skrive over en eksisterende transaksjon. Er du sikker på "
 "at du vil gjøre dette?"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1680
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1678
 msgid "Recalculate Transaction"
 msgstr "Beregn transaksjonen på nytt"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1681
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1679
 msgid ""
 "The values entered for this transaction are inconsistent. Which value would "
 "you like to have recalculated?"
@@ -14165,141 +14177,142 @@
 "Verdiene som er skrevet inn i denne transaksjonen er inkonsistente. Hvilken "
 "verdi ønsker du å beregne på nytt?"
 
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1686
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1688
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1690
 msgid "_Shares"
 msgstr "Ak_sjer"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1688
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1695
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1702
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1686
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1693
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1700
 msgid "Changed"
 msgstr "Endret"
 
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1700
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1702
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1704
 msgid "_Value"
 msgstr "_Verdi"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1713
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1711
 msgid "_Recalculate"
 msgstr "Be_regn på nytt"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1966
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1964
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3812
 msgid "Deposit"
-msgstr "Sett inn"
+msgstr "Innskudd"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1967
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1965
 msgid "Withdraw"
 msgstr "Ta ut"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1968
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1966
 msgid "Check"
 msgstr "Sjekk"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1969
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1997
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2005
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2019
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2042
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1967
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1995
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2003
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2017
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2040
 msgid "Int"
 msgstr "Int"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1970
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1993
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1968
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1991
 msgid "ATM"
 msgstr "Minibank"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1971
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1969
 msgid "Teller"
 msgstr "Kassaapparat"
 
 #. Action: Point Of Sale
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1973
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1971
 msgid "POS"
 msgstr "Salgssted"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1974
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1972
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefon"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1975
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1998
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1973
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1996
 msgid "Online"
 msgstr "Online"
 
 #. Action: Automatic Deposit ?!?
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1977
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1975
 msgid "AutoDep"
 msgstr "AutoInnskudd"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1978
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1976
 msgid "Wire"
 msgstr "Wire"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1980
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1978
 msgid "Direct Debit"
 msgstr "Direkte debitering"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1984
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1988
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1994
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2002
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2017
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2024
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2029
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2054
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1982
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1986
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1992
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2000
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2015
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2022
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2027
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2052
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3822 ../intl-scm/guile-strings.c:3824
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3826
 msgid "Buy"
 msgstr "Kjøp"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1985
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1989
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1999
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2003
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2018
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2025
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2030
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2055
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1983
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1987
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1997
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2001
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2016
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2023
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2028
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2053
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3850 ../intl-scm/guile-strings.c:3852
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3854
 msgid "Sell"
 msgstr "Selg"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1990
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1996
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2039
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1988
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1994
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2037
 msgid "Fee"
 msgstr "Gebyr"
 
+# # This is the opposite of kostnad/expense in expense accounts
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2021
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2019
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3858
 msgid "Rebate"
-msgstr "Rabatt"
+msgstr "Reduksjon"
 
 #. Action: Dividend
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2041
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2039
 msgid "Div"
 msgstr "Utb"
 
 #. Action: Long Term Capital Gains
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2044
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2042
 msgid "LTCG"
 msgstr "LKF"
 
 #. Action: Short Term Capital Gains
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2046
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2044
 msgid "STCG"
 msgstr "KKF"
 
 #. Action: Distribution
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2049
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2047
 msgid "Dist"
 msgstr "Dist"
 
@@ -14825,11 +14838,11 @@
 msgid "Edit report style sheets."
 msgstr "Rediger rapportstilark."
 
-#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:103
+#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:101
 msgid "Level of compression to use: 0 for none, 9 for highest."
 msgstr "Kompresjonsnivå som skal brukes: 0 for ingen, 9 for høyeste."
 
-#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:104
+#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:102
 msgid ""
 "QOF can compress QSF XML files using gzip. Note that compression is not used "
 "when outputting to STDOUT."
@@ -14837,11 +14850,11 @@
 "QOF kan komprimere QSF XML-filene med gzip. Merk at komprimeringen ikke "
 "brukes når utdata går til STDOUT."
 
-#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:112
+#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:110
 msgid "List of QSF map files to use for this session."
 msgstr "Liste over QSF mappingfiler som brukes i denne økten."
 
-#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:113
+#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:111
 msgid ""
 "QOF can convert objects within QSF XML files using a map of the changes "
 "required."
@@ -14849,11 +14862,11 @@
 "QOF kan konverterer objekter i QSF XML-filer med et kart over nødvendige "
 "endringer."
 
-#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:121
+#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:119
 msgid "Encoding string to use when writing the XML file."
 msgstr "Tegnkoding som benyttes ved skriving av XML-filen."
 
-#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:122
+#: ../lib/libqof/backend/file/qsf-backend.c:120
 msgid ""
 "QSF defaults to UTF-8. Other encodings are supported by passing the encoding "
 "string in this option."
@@ -14899,13 +14912,13 @@
 
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:66
-msgid "Welcome to GnuCash 1.8!"
-msgstr "Velkommen til GnuCash 1.8!"
+msgid "Welcome to GnuCash 2.0!"
+msgstr "Velkommen til GnuCash 2.0!"
 
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:68
-msgid "GnuCash 1.8 has lots of nice features. Here are a few."
-msgstr "GnuCash 1.8 har mange nyttige funksjoner. Her er noen av dem."
+msgid "GnuCash 2.0 has lots of nice features. Here are a few."
+msgstr "GnuCash 2.0 har mange nyttige funksjoner. Her er noen av dem."
 
 #. src/report/utility-reports/view-column.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:74 ../intl-scm/guile-strings.c:80
@@ -16122,7 +16135,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:618 ../intl-scm/guile-strings.c:946
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1286
 msgid "Closing Entries pattern is case-sensitive"
-msgstr "Mønster forlLukkingsoppføringer skiller mellom små og store bokstaver"
+msgstr "Mønster for lukkingsoppføringer skiller mellom små og store bokstaver"
 
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
@@ -16308,7 +16321,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1300
 #, c-format
 msgid "For Period Covering %s to %s"
-msgstr "For perioden som dekker %s til %s"
+msgstr "for perioden som dekker %s til %s"
 
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:676
@@ -16324,7 +16337,7 @@
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:680 ../intl-scm/guile-strings.c:864
 msgid "Income Statement"
-msgstr "Inntektsoversikt"
+msgstr "Resultatregnskap"
 
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -16353,7 +16366,7 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:706
 msgid "Price of Commodity"
-msgstr "Varens pris"
+msgstr "Vare som skal vises"
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
@@ -17490,12 +17503,12 @@
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1478 ../intl-scm/guile-strings.c:1488
 msgid "General Journal"
-msgstr "Generell journal"
+msgstr "Posteringsdagbok"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1508
 msgid "Transaction Report"
-msgstr "Transaksjonsrapport"
+msgstr "Transaksjonsjournal"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1526
@@ -17520,7 +17533,7 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1618
 msgid "Transfer from/to"
-msgstr "Overfør fra/til"
+msgstr "Motkonto"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1638
@@ -17567,37 +17580,37 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1658
 msgid "Filter on these accounts"
-msgstr "Filtrer på disse kontoene"
+msgstr "Filtrer ut disse kontoene"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1662
 msgid "Filter account"
-msgstr "Filtrer konto"
+msgstr "Utfiltrerte kontoer"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1666
 msgid "Do not do any filtering"
-msgstr "Ikke utfør filtrering"
+msgstr "Ikke filtrer ut noen kontoer"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1668
 msgid "Include Transactions to/from Filter Accounts"
-msgstr "Inkluder transaksjoner til/fra filterkontoer"
+msgstr "Ta med transaksjoner til/fra filtrerte kontoer"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1670
 msgid "Include transactions to/from filter accounts only"
-msgstr "Inkluder kun transaksjoner til/fra filterkontoer"
+msgstr "Ta med kun transaksjoner til/fra filtrerte kontoer"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1672
 msgid "Exclude Transactions to/from Filter Accounts"
-msgstr "Ekskluder transaksjoner til/fra filterkontoer"
+msgstr "Ta vekk transaksjoner til/fra filtrerte kontoer"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1674
 msgid "Exclude transactions to/from all filter accounts"
-msgstr "Ekskluder transaksjoner til/fra alle filterkontoer"
+msgstr "Ta vekk transaksjoner til/fra alle filtrerte kontoer"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1676
@@ -18105,7 +18118,7 @@
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2130 ../intl-scm/guile-strings.c:2164
 msgid "Average Balance"
-msgstr "Gjennomsnittssaldo"
+msgstr "Gjennomsnittsbalanse"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2148
@@ -20077,7 +20090,11 @@
 "upgrading from earlier versions of GnuCash, the section \"What's new in "
 "GnuCash 2.0\" is particularly interesting. You can access the manual under "
 "the Help menu."
-msgstr "Onlineversjonen av GnuCash manualen har mye nyttig informasjon. Hvis du oppgraderer fra en tidligere versjon av GnuCash, er kapitlet \"Hva er nytt i GnuCash 2.0\" mest sannsynlig av interesse. Tilgang til manualen får du i Hjelp-menyen."
+msgstr ""
+"Onlineversjonen av GnuCash manualen har mye nyttig informasjon. Hvis du "
+"oppgraderer fra en tidligere versjon av GnuCash, er kapitlet \"Hva er nytt i "
+"GnuCash 2.0\" mest sannsynlig av interesse. Tilgang til manualen får du i "
+"Hjelp-menyen."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:11
 msgid ""
@@ -20257,85 +20274,3 @@
 "dette allerede har skjedd. Douglas Adams, \"Restauranten ved universets slutt"
 "\""
 
-#~ msgid "Balances"
-#~ msgstr "Balanser"
-
-#~ msgid "Co_mmodity:"
-#~ msgstr "V_are:"
-
-#~ msgid "Hide _zero totals"
-#~ msgstr "Skjul nulltotaler"
-
-#~ msgid "<b>Commodities</b>"
-#~ msgstr "<b>Varer</b>"
-
-#~ msgid "$1,234.50"
-#~ msgstr "$1 234,50"
-
-#~ msgid "$14,650.24"
-#~ msgstr "$14 650,24"
-
-#~ msgid "$15.00"
-#~ msgstr "$15,00"
-
-#~ msgid "-$15.00"
-#~ msgstr "-$15,00"
-
-#~ msgid "-$86,764.29"
-#~ msgstr "-$86 764,29"
-
-#~ msgid "-72,114.05"
-#~ msgstr "-72 114,05"
-
-#~ msgid "Finish"
-#~ msgstr "Fullfør"
-
-#~ msgid "New File"
-#~ msgstr "Ny _fil"
-
-#~ msgid "Open File"
-#~ msgstr "_Åpne fil"
-
-#~ msgid "Reconciled balance:"
-#~ msgstr "Avstemt balanse:"
-
-#~ msgid "Save File"
-#~ msgstr "_Lagre fil"
-
-#~ msgid "_Check and Repair..."
-#~ msgstr "_Sjekk og reparer"
-
-#~ msgid "_Transfer"
-#~ msgstr "_Overfør"
-
-#~ msgid "_Commodity Editor"
-#~ msgstr "_Vareredigering"
-
-#~ msgid "Select currency/security"
-#~ msgstr "Velg valuta/verdipapir"
-
-#~ msgid "<b>Commodity Information</b>"
-#~ msgstr "<b>Vareinformasjon</b>"
-
-#~ msgid "New Commodity"
-#~ msgstr "Ny vare"
-
-#~ msgid "Select currency/security "
-#~ msgstr "Velg valuta/verdipapir "
-
-#~ msgid "_Currency/security:"
-#~ msgstr "_Valuta/verdipapir:"
-
-#~ msgid "Do you want to display '%s'?"
-#~ msgstr "Vil du vise '%s'?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GnuCash has found %d reports from an earlier version of GnuCash but can't "
-#~ "tell which ones you had open. You will now have the option to open each "
-#~ "report or not. From now on, GnuCash will remember which reports you "
-#~ "leave open, so you won't see this message again."
-#~ msgstr ""
-#~ "GnuCash fant %d rapporter fra en tidligere versjon av GnuCash, men kan "
-#~ "ikke finne ut hvilke du hadde åpen. Du kan nå åpne hver rapport eller la "
-#~ "være. Fra nå av vil GnuCash huske hvilke rapporter du har åpen, så du vil "
-#~ "ikke se denne meldingen på nytt."More information about the gnucash-changes mailing list