[Gnucash-changes] r14186 - htdocs/trunk - Basically convert the nl and pt translations, though without moving much content.

Joshua Sled jsled at cvs.gnucash.org
Wed May 24 21:12:03 EDT 2006


Author: jsled
Date: 2006-05-24 21:11:50 -0400 (Wed, 24 May 2006)
New Revision: 14186
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/14186

Added:
  htdocs/trunk/nl/LC_MESSAGES/
  htdocs/trunk/nl/LC_MESSAGES/gnucash-htdocs.mo
  htdocs/trunk/nl/docs.phtml
  htdocs/trunk/nl/features.phtml
  htdocs/trunk/nl/index.phtml
  htdocs/trunk/nl/local.php
  htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml
  htdocs/trunk/nl/promote.phtml
  htdocs/trunk/nl/rss-feed.phtml
  htdocs/trunk/nl/sizing.phtml
  htdocs/trunk/po/nl.po
  htdocs/trunk/pt_PT/LC_MESSAGES/
  htdocs/trunk/pt_PT/docs.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/local.php
  htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/rss-feed.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/sizing.phtml
Removed:
  htdocs/trunk/nl/architecture.phtml
  htdocs/trunk/nl/articles.phtml
  htdocs/trunk/nl/bios/
  htdocs/trunk/nl/bugs.phtml
  htdocs/trunk/nl/components/
  htdocs/trunk/nl/contribute.phtml
  htdocs/trunk/nl/contribute/
  htdocs/trunk/nl/data/
  htdocs/trunk/nl/donations.phtml
  htdocs/trunk/nl/features.phtml
  htdocs/trunk/nl/features_1.phtml
  htdocs/trunk/nl/features_2.phtml
  htdocs/trunk/nl/features_3.phtml
  htdocs/trunk/nl/features_4.phtml
  htdocs/trunk/nl/features_5.phtml
  htdocs/trunk/nl/hacking.phtml
  htdocs/trunk/nl/history.phtml
  htdocs/trunk/nl/index.phtml
  htdocs/trunk/nl/irc.phtml
  htdocs/trunk/nl/links.phtml
  htdocs/trunk/nl/links/
  htdocs/trunk/nl/lists.phtml
  htdocs/trunk/nl/menu/
  htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml
  htdocs/trunk/nl/promote.phtml
  htdocs/trunk/nl/quiz-results.phtml
  htdocs/trunk/nl/quiz.phtml
  htdocs/trunk/nl/required.phtml
  htdocs/trunk/nl/roadmap.phtml
  htdocs/trunk/nl/screenshots.phtml
  htdocs/trunk/nl/search.phtml
  htdocs/trunk/nl/sizing.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/architecture.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/articles.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/components/
  htdocs/trunk/pt_PT/contribute.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/contribute/
  htdocs/trunk/pt_PT/data/
  htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/features_1.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/features_2.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/features_3.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/features_4.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/features_5.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/gnucash.css
  htdocs/trunk/pt_PT/hacking.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/history.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/links.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/links/
  htdocs/trunk/pt_PT/lists.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/menu/
  htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/required.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/roadmap.phtml
  htdocs/trunk/pt_PT/screenshots.phtml
Log:
Basically convert the nl and pt translations, though without moving much content.


Added: htdocs/trunk/nl/LC_MESSAGES/gnucash-htdocs.mo
===================================================================
(Binary files differ)


Property changes on: htdocs/trunk/nl/LC_MESSAGES/gnucash-htdocs.mo
___________________________________________________________________
Name: svn:mime-type
  + application/octet-stream

Deleted: htdocs/trunk/nl/architecture.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/architecture.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/architecture.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,276 +0,0 @@
-<?php $title = "Architectuur"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-developer.phtml"); ?>
-
-</td>
-<td valign=top width=75%>
-
-<h1>Overzicht Architectuur</h1>
-
-<font size=-1>
-GnuCash is geschreven in twee programmeertalen: C en Scheme. 
-Voor de snelheid, portabiliteit, en vanwege historische redenen 
-is de engine/server is geschreven in C. 
-Vanwege de kracht, expressiveness@, en gebruikersgemak, 
-zijn de verschillende onderdelen om 
-alles aan elkaar te plakken geschreven in Scheme. 
-De gebruikersinterface maakt gebruik van de GTK/Gnome widget@ set, en 
-is ontworpen met de 
-<a href="http://glade.pn.org">Glade</a>
-GUI designer tool. Het file format is in XML, and multi-user
-support is verkregen middels de Postgres SQL backend.
-Het rapportage subsysteem, geschreven in Scheme, genereerd HTML
-reports.
-
-<p>
-De opbouw van GnuCash is modulair, hetgeen afzonderlijke individuen in staat stelt 
-om bepaalde modules te onderhouden en te verbeteren zonder de algehele ontwikkeling 
-te verstoren. 
-De interfaces tussen de modules zijn gedocumenteerd, en grotendeels stabiel en unchanging at .
-<a href="/images/diagrams/components.png">Dit blockdiagram toont de belangrijkste componenten.</a>
-
-<br><br><b>
-GnuCash bestaat momenteel uit de volgende modules:</b>
-<br><br>
-</font>
-
-<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 width="100%">
- <tr>
- <td valign=middle align=center bgcolor=#666699>
-  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 bgcolor=#cccccc width="100%">
-  <tr>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Module</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=50%><font color=#ffffff><b>Beschrijving</b></td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Engine</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>De <dfn>Engine</dfn> (te vinden in de <code>src/engine/</code> 
-folder in de
-GnuCash codebase@) zorgt voor een interface om vijf basale financiele entiteiten te creeren, te manipuleren en te verwijderen: Rekeningen, Transacties (boekhoudkundig bekend als Ledger Entries@), Splits (known as Journal
-Entries), Prices@ en Lots at . Deze vijf entiteiten vormen de centrale datastructuut van het financiele GnuCash data model,
-<a href="/images/diagrams/structures.png">als weergegeven in dit schema.</a>
-
-<p>De Engine code bevat geen GUI code of iets dergelijks en is in essentie 
-OS-neutraal. De code is volledig geschreven in C.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Query</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>De <dfn>Query</dfn> module (also in <code>src/engine/</code>) 
-zorgt voor de mogelijkheid om complexe, gestructureerde 
-queries uit te voeren. GnuCash gebruikt bijvoorbeeld 
-queries om transacties te vinden op basis van een set critiria opgegeven door de gebruiker,
-zoals de beschrijving, datum, etc. Eenvoudige 
-queries kunnen gecombineerd worden met standaard boolean operators. Het query
-subsysteem is een generiek object-query systeem, onafhankelijk van de 
-financiele structuur van GnuCash en ontwikkeld zich langzaam aan tot een 
-stand-alone component op 
-<a href="http://qof.sourceforge.net">qof.sourceforge.net</a>. 
-Let op dat Querynauw samenwerkt met de data storage backend, dus dat de 
-lokale verzameling van objecten in GnuCash functioneerd als een 'cache'
-voor mogelijkerwijs vele malen grotere datasets in de SQL backend. Het idee is om GnuCash 'scalable' te houden: de runtime size kan klein blijven, zonder de performance aan te tasten, zelfs wanneer 
-gebruik gemaakt wordt van grote, remote@ databases.
-
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Data Opslag Backend</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>De <dfn>Data Opslag Backend</dfn> module (<code>src/backend/</code>) 
-definieerd een generieke interface voor de opslag van GnuCash data (in bestanden of databases) 
-of voor communicatie met een remote GnuCash opslag server
-(door gelijkwelk server-gedefineerd protocol).
-Momenteel zijn de volgende backends geimplementeerd en ondersteund: de XML file backend, voor opslag van GnuCash data in het oorspronkelijke XML bestandsformaat en de Postgres SQL
-backend, welke meerdere gebruikers tegelijkertijd met GnuCash laat werken. 
-Daarnaast zijn er een aantal experimentele backends (momenteel 
-broken/unsupported@): een voor de communicatie met een GnuCash data opslag 
-server via RPC, en een andere die, via XML over HTTP, communiceerd met een GnuCash server.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Register</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>Het <dfn>Register</dfn> (<code>src/register/</code>) implementeerd een ledger-achtige
-GUI die de gebruiker in staat stelt dynamisch data, prijzen, memo's, omschrijvingen, etc. in te voeren op een intuitieve manier die vanzelfsprekend is voor iedereen bekend is met het kasboek registerr. De code is eenvoudig te configureren,
-laat toe om de ledger kolommen en rijen zonder restricties te modeleren. Zo kan bijvoorbeeld de ene ledger drie velden met datum definieren, een een prijs veld, en vier andere een memo veld. 
-Cell handling objects support and automatically validate date entry, memo entry, 
-prijzen, combo-boxes (pull-down menus), en multi-state check-boxes. Cells can be marked read-write, or
-output-only. Cellen kunnen aangegeven worden met een unieke kleur. Ook het actieve ledger rijenblok kan geaccentueerd worden met een unieke kleur.
-
-<p>De register code is volledig onafhankelijk van de engine code, weet niets van boekhouden of een van de andere GnuCash subsystemen. daarom kan het ook gebruikt worden voor andere projecten die niets met boekhouden te maken hebben.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Rapporten &amp; Grafieken</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>De <dfn>Raporten &amp Grafieken</dfn> module (<code>src/report/</code>)
-is a schema gebasseerd (guile) systeem om balance tabellen, winst &amp; 
-verlies rekeningen, staafdiagrammen, taartdiagrammen, <i>etc.</i> te produceren. Het maakt gebruik van de Query API om data op te halen en et verwerken, welke vervolgens geconverteerd worden naar HTML weergegeven worden middels de gtkhtml widget. Grafieken worden afgebeeld met behulp van Guppi,
-(&lt;<code>http://www.gnome.org/guppi</code>&gt;).
-and en worden direct in html ingebed (als live graphs).
-
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Prijs Quotes@</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>De <dfn>Prijs Quotes@</dfn> module (<code>src/quotes</code>) is 
-een wrapper@ rond de Finance::Quote Perl module, gebruikt om prijzen van aandelen van Internet binnen te halen naar de GnuCash
-Engine. De Finance::Quote module is beschikbaar op SourceForge (of 
-via CPAN). Deze module kan price quotes binne halen van verschillende bronnen, waaronder Yahoo, Yahoo Europe, en een aantal internationale beurzen. Voordat nieuwe gegevens door GnuCash kunnen worden verwerkt, moeten ze eerst aan Finance::Quote worden toegevoegd.
-
-<p>De Finance::Quote module ondersteund ook het binnenhalen van wisslekoersen. GnuCash zal geschikt gemaakt worden om deze wisselkoersen te kunnen verwerken.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Gebruikers Instellingen</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>De <dfn>Gebruikers Instellingen</dfn> module (<code>src/app-utils/</code>)
-verschaft een infrastructuur voor de definite van interne, tevens door de gebruiker te definieren instellingen. De instellingen zijn gedefinieerd in een schema met verscheidene standaard instellingen zoals boolean, string, datum, etc. De instellingen worden geeffectueerd via een GUI
-die de gebruiker in staat stelt de instellingen uit te lezen en te wijzigen. Een API, welke aangeroepn wordt wanneer de instellingen wijzigen,
-zoekt de ingestelde waarden en registeerd callbacks.
-
-<p>Instellingen die afwijken van de standaardinstellingen worden opgeslagen 
-in een schematisch formulier in een gebruikers-specifiek bestand 
-(<code>~/.gnucash/config.auto</code>). Dit bestand wordt automatisch geladen tijdens het opstarten.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Data Importeren &amp; Exporteren</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>De <dfn>Import</dfn> module (<code>src/import-export/</code>) maakt het importeren
-van QIF (Quicken Interchange Format) bestanden en
-OFX (Open Financial Exchange) bestanden in GnuCash mogelijk. Een van de moeilijke aspenten
-van het importeren van gegevens uit een bestand is wat te doen als het bestand gedeeltelijk gegevens bevat die al in GnuCash aanwezig zijn. dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer de te importeren gegevens afkomstig zijn uit een bestand van een website die periodiek bijgewerkt wordt: iedere keer dat het binnengehaald wordt kunnen er transacties in zitten die al eerder gerapporteerd waren. 
-Om een bestand correct te importeren moet er daarom een tamelijk goede transactie matcher aanwezig zijn, die dubbele transacties kan detecteren en negeren.
-Een dergelijk matching patroon is algemeen toepasbaar en wordt gebruikt door 
-het HCBI subsystem. (HCBI is een online banking systeem dat ter beschikking staat tot alle inwoners van Duitsland).
-
-
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Small Business Features@</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>GnuCash kent een aantal implementaties voor het midden- en kleinbedrijf 
-(<code>src/business/</code>). 
-   (Moet nog geschreven worden: Leg uit hoe het werkt.)
-
-
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Periodieke Transacties</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>Geplande transacties zorgen voor een mechanisme om een set van periodiek financiele 
-transacties te beschrijven, dusdaig dat de GnuCash gegevens automatisch bij het verstrijken van de tijd automatisch bijgewerkt worden.
-   (Moet nog geschreven worden: Leg uit hoe het werkt.)
-
-
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>GnuCash</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>De GnuCash module (<code>src/gnome</code> en andere folders)
-is de belangrijkste GUI applicatie. De module bevat een verzameling van 
-miscellaneous GUI code om alle hierboven beschreven delen te bundelen
-tot een coherent, intuitief geheel. Het is bedoeld om eenvoudig te zijn in gebruik voor nieuwe gebruikers, zonder in te boeten aan kracht en flexibiliteit die de professionele gebruiker verwacht. Als men zegt dat GnuCash probeert een "Quicken of MS Money look/work/act-alike" te zijn, dan wordt verwezen naar deze module. 
-Het is bedoeld als persoonlijke financiele manager met voldoende kracht voor de ervaren gebruiker en eenvoudig genoeg voor beginners.
-
-<p>Momenteel is de Gnome interface de enige operationele interface. 
-Een niet-werkende Motif interface kan opgevist worden uit oude CVS;
-maar deze interface is verwijderd uit de huidige CVS.
-		 </td>
-  </tr>
-  </table>
-</tr>
-</table>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/articles.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/articles.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/articles.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,339 +0,0 @@
-<?php $title = "GnuCash in het Nieuws"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-other.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<b>GnuCash in het Nieuws!</b>
-<br><br>
-Een verzameling persberichten van over de gehele wereld.
-<br><br>
-
-<dl>
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.golem.de/0302/23786.html">GnuCash-Finanzverwaltung für Linux unterstützt HBCI</a></b> (<a href="/press-archive/golem.de-2003-02/23786.html">archival copy</a>) (golem.de, 3 Feb 2003) 
-   </dt>
-   <dd>
-   Das GnuCash-Entwicklerteam hat jetzt die Version 1.8 von GnuCash veröffentlicht, einer Open-Source-Finanzverwaltung für Linux/Unix, die sich an Privatanwender und Kleinbetriebe richtet. In der neuen stabilen Version wird erstmals das Online-Banking über HBCI unterstützt. 
-   <br><br>
-   </dd>
-   <dt><b><a href="http://www.linux-community.de/Neues/story?storyid=6378">GnuCash 1.8.0 jetzt mit HBCI-Unterstützung </a></b> 
-   (<a href="/press-archive/linux-community.de-2003-02/story.storyid-6378.html">archival copy</a>) (Linux Community, 3 Feb 2003)
-   </dt>
-   <dd>
-   Das GnuCash Entwicklerteam meldet die Veröffentlichung von GnuCash 1.8.0, der OpenSource-Finanzverwaltung für Linux/Unix. 
-
-   "Wozu braucht man jetzt noch Windows? Online-Banking mit HBCI und die private Kontoverwaltung ist nun vollständig auf Linux möglich," meint Christian Stimming vom Entwicklerteam. 
-   <br><br>
-   </dd>
-   <dt>
-   <b>
-   <a href="http://heise.de/newsticker/data/anw-09.12.02-006/">HBCI-Bibliothek für Linux/Unix</a> </b>(<a href="/press-archive/heise.de-2002-12/index.html">archival copy</a>) (heise online, 9 Dec 2002)
-   </dt>
-   <dd>
-   Das OpenHBCI-Entwicklerteam stellt die nach eigenen Angaben erste freie OpenSource-Implementierung des Homebanking-Standards HBCI (Home Banking Computer Interface) für Linux/Unix
-   <br><br>
-   </dd>
-   <dt>
-   <b>
-   <a href="http://www.pro-linux.de/news/2002/4975.html">GnuCash mit HBCI-Unterstützung erschiene</a></b>
-
-   (<a href="/press-archive/pro-linux-2002-12/4975.html">archival copy</a>)
-   (Pro-Linux, 2 Dec 2002)
-   </dt>
-   <dd>
-   Das »GnuCash«-Entwickler-Team kündigte heute die Verfügbarkeit von GnuCash 1.7.4 mit HBCI-Unterstützung (Home Banking Computer Information) an.
-   <br><br>
-   </dd>
-   <dt>
-   <b>
-   <a href="http://www.linuxworld.com/go.cgi?id=740992">Balancing your books? GnuCash is the answer</a></b>
-
-   (<a href="/press-archive/linuxworld-2002-09/0916.gnucash.html">archival copy</a>)
-   (Linux World, 16 Sept 2002)
-   </dt>
-   <dd>Joe Barr walks us through his experience with GnuCash personal-accounting software. His conclusion? GnuCash is good enough to trust with his miniature donkey farm?s bookkeeping. (1,200 words) 
-   <br><br>
-   </dd>
-   <dt>
-   <b>
-   <a href="http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=5669&mode=thread&order=0">
-   Keep Track of Your Money</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxjournal-2002-06/article.php?sid=6559">archival copy</a>)
-   (Linux Journal, 8 June 2002)
-   </dt>
-   <dd>Recently, I took the big step: I became a freelancer. It's great, 
-   but even after a short while, I began to realize that there were some 
-   changes in my behavior concerning finances and spending money. So I 
-   thought decided to start keeping track of my personal accounts, 
-   especially with having more time to go shopping. I never thought 
-   I would do this, but now I do, and I'm feeling more secure knowing 
-   exactly how I spend my income.   
-   <br><br>
-   </dd>
-										  
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.lwn.net/2001/0621/">
-   GnuCash and library dependencies, again</a></b>
-   (<a href="/press-archive/lwn.net-2001-0621/index.html">archival copy</a>)
-   (LWN.net, June 21 2001)
-   </dt>
-   <dd> 
-   Last week's item about the GnuCash 1.6 release and its many 
-   library dependencies drew more than the usual amount of mail, 
-   including this response from the GnuCash project itself. We 
-   seem to have hit a bit of a nerve there. So this week we'll 
-   follow up with two more articles; this one looks at the 
-   library dependency issue again, and the following one is a
-   quick review of the 1.6 release itself. 
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.lwn.net/2001/0614/">
-   gnucash 1.6 and the dependency nightmare</a></b>
-   (<a href="/press-archive/lwn.net-2001-0614/index.html">archival copy</a>)
-   (LWN.net, June 14 2001)
-   </dt>
-   <dd> The release of gnucash 1.6 was announced on June 11. 
-   gnucash is an important application - it is the only free 
-   package which provides comprehensive personal and business 
-   finance functionality. Your editor has been using it for 
-   over a year, and has been anxiously waiting for it to catch
-   up to what the commercial finance packages can do. 
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b>Gerer ses comptes personnels</b>
-   (archive: <a href="/press-archive/maximum-linux-2000-12/p1.jpg">page 1</a>,
-   <a href="/press-archive/maximum-linux-2000-12/p2.jpg">page 2</a>,
-   <a href="/press-archive/maximum-linux-2000-12/p3.jpg">page 3</a>,
-   <a href="/press-archive/maximum-linux-2000-12/p4.jpg">page 4</a>)
-   
-   (MaximumLinux France, December 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   L'ordinateur prend une place de plus en plus importante 
-   dans les foyers, notamment en ce qui concrne la gestion 
-   des finances personnelles. Petit tour d'horizon des 
-   differents logiciels pour vous aider a faire le bon choix.
-   <br><br>
-   [editors note: gnucash-1.4.8 gets five stars from this French magazine!]
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxgram.com/newsitem.phtml?sid=109&aid=10365">
-   Guns along the Gnome</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxgram-2000-12/newsitem.html">archival copy</a>)
-   (Linuxgram, December 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Guns along the Gnome: It Ain't Paranoia If They're Really Out To Get You
-   Nautilus (Eazel) = MS Explorer File Manager 
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxorbit.com/features/newbie10.php3">
-   The Newbie test drives GnuCash</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxorbit-2000-12/features-newbie10.php3.html">archival copy</a>)
-   (Linux Orbit, December 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   I'd been looking around for something that might interest a 
-   Linux neophyte like myself and with a little coaching from 
-   the head honcho at Linux Orbit, I decided to try out GnuCash 
-   and give you the newbie perspective. Although I've always 
-   used spreadsheets to keep track of finances, I figured, what 
-   the heck.
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxnews.com/stories.php?story=526">
-   What's New with GnuCash</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxnews-2000-10/stories.html">archival copy</a>)
-   (LinuxNews, October 2000)
-   </dt>
-   <dd>GnuCash, the open source accounting and finance system, is 
-   gearing up to become the premier accounting package on Linux--and 
-   is rapidly finding the means to do it. 
-   Rob Browning, one of GnuCash's developers, explained that the 
-   project has been expanding of late. "Right now we have four 
-   full-time developers, and we're about to hire a few more," he said,
-   attributing the growth of the staff--and the project--to financial 
-   backing from Gnumatic Incorporated, announced August 14, 2000. 
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b>
-   <a href="http://slashdot.org/articles/00/06/19/1721237.shtml">
-   Gnucash v1.4.0 Released</a></b>
-   (<a href="/press-archive/slashdot-2000-06/slashdot.org.articles.00.06.19.1721237.html">archival copy</a>)
-   (Slashdot, June 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Ur at eus writes: "The Gnucash team has released the
-   1.4.0 version of their wonderful Quicken-like personal
-   finance manager. This is the first stable release since the move from
-   Motif to GNOME. You find Gnucash 1.4.0 at Gnucash.org" This plugs
-   a major gaping hole in Linux software: I've been using gnucash for a
-   year now, and it's made great leaps in terms of features and stability. It
-   isn't quicken, but its close enough for most of us. If you're having
-   problems with the main link, try this mirror. 
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b><a href="http://linux.davecentral.com/bol_20000612.html">
-   Best of Linux Winner</a></b>
-   (<a href="/press-archive/davecentral-2000-06/bol_20000612.html">archival copy</a>)
-   (Dave Central, June 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Computer finance management: it isn't just
-   for Quicken anymore. In my continuing effort
-   to move my checkbook balancing routine from
-   disorganized receipts to clean Linux
-   automation, I've enlisted the help of GnuCash.
-   If this program can put my scattered financial
-   house in order, imagine what it can do for an
-   organized individual like you.
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.lwn.net/2000/0504/devel.phtml">
-   Another look at gnucash</a></b>
-   (<a href="/press-archive/lwn.net-2000-0504/devel.html">archival copy</a>)
-   (LWN.net, May 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Last December we ran a review of gnucash that concluded 
-   that the program - a free personal and small business finance 
-   package - was not quite ready for prime time. Inspired by 
-   meeting the developers at the Linux Business Expo, LWN took 
-   another look at gnucash. Conclusion: it has come a long way. 
-   Your editor is pleased to announce a complete transition to 
-   gnucash, thus getting rid of the last Windows application on 
-   his system. Time to reclaim that partition. 
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxworld.com/linuxworld/lw-2000-04/f_lw-04-vcontrol_4.html">
-   There's no accounting for Linux</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxworld-2000-04/f_lw-04-vcontrol_4.html">archival copy</a>)
-   (LinuxWorld, April 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Is Linux getting mainstream? Not if you base your conclusion 
-   on the search results I just got at Freshmeat when I entered 
-   "accounting" as my search term. I got geek soup: packet accounting, 
-   multirouting traffic accounting, ISDN monitoring, network traffic 
-   accounting meter, and, at the top of the list, a patch for the net 
-   accounting daemon. 
-   <br><br>
-   </dd>
- 
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxmall.com/news/?1,2">
-   The GNUCash Project: Focusing on Money Management for Linux</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxmall/linuxmall.com,news,1,2,index.html">archival copy</a>) 
-   (LinuxMall, March 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Five years ago, Linas Vepstas was working "with a .com. We were with 
-   it, we were hip, we knew which side of our bread was buttered, we 
-   were building this web site with NT... back then, NT was the once 
-   and future king. It was crazy to bet against Microsoft." Then he
-   discovered Linux--and launched the GNUCash Project, aimed at 
-   developing stable, easy-to-use, flexible financial accounting 
-   software for GNU/Linux. 
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b><a href="http://slashdot.org/articles/00/02/28/0945240.shtml">
-   Gnucash 1.3.0 Beta Released</a></b> 
-   (<a href="/press-archive/slashdot-2000-02/slashdot.org.articles.00.02.28.0945240.html">archival copy</a>)
-   (Slashdot, February 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Jeremy Collins wrote in to tell us that Gnucash 1.3.0 Beta
-   is out. We keep the software release announcements to a
-   minimum and let more appropriate sites handle them,
-   but this is pretty significant. Gnucash is the best quickenesque program
-   under Linux today, and as we all know: it's those pesky end user apps
-   that we lag behind other OSs. We've already got several word
-   processors, spreadheets and image manipulation coming along nicely,
-   but seeing development happen in the financial package area (also
-   games and video) is important. Anyway, I'd suggest checking this one
-   out: I've been using it since xacc and it's good if you're anal. Check out
-   the ftp.gnucash.org and report bugs if you see 'em. 
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://lwn.net/1999/features/GnuCash/">
-   A look at GnuCash 1.2.5</a></b>
-   (<a href="/press-archive/lwn.net-1999-features/lwn.net,1999,features,GnuCash,index.html">archival copy</a>)
-   (LWN.net, December 1999)
-   </dt>
-   <dd>
-   Here is an unpleasant confession for an LWN author to make: 
-   I actually still use Windows. I boot it to run exactly one 
-   program - an old, proprietary personal finance application. 
-   It's the only thing I have ever found useful on Windows. 
-   Occasionally I look around for a free replacement so that 
-   I can recover that one last, small partition on my disk. 
-   This article is the result of my latest attempt - driven, 
-   additionally, by the sinking feeling that my current 
-   application probably won't handle the next century very well...
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b><a href="http://www2.linuxjournal.com/articles/currents/008.html">
-   Dispelling the Great "There Aren't Any Applications" Myth</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxjournal-1999-09/www2.linuxjournal.com,articles,currents,008.html">archival copy</a>)
-   (Linux Journal, September 1999)
-   </dt>
-   <dd>
-   Windows users say, "I'd love to run Linux, but the applications 
-   just aren't there." Prove them wrong! I'm sure you've heard the 
-   following from your Windows-using friends: "According to what 
-   I've been reading, Linux software is all server stuff and there 
-   just aren't enough easy-to-use applications for desktop use." 
-   So they keep using Windows. 
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.32bitsonline.com/article.php3?file=issues/199902/lj-19990208&page=1">Personal Finance Software</a></b>
-   (<a href="/press-archive/32bitsonline-1999-02/lj-19990208.html">archival copy</a>)
-   (32BitsOnline.com February 1999)
-   </dt>
-   <dd>
-   Availability of specialized applications is one of the weaknesses of Linux
-   compared to its operating system counterparts. In the realm of personal
-   finance, none of the well-known software packages are available for Linux.
-   Hopefully, Intuit will port their popular Quicken and QuickBooks line of
-   products to the Linux platform someday. Until then, here are a few personal
-   finance applications to get you balancing your checkbooks in the Linux
-   environment.
-   <br><br>
-   </dd>
-   </dl>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/bugs.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/bugs.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/bugs.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,36 +0,0 @@
-<?php $title = "GnuCash Bug Rapportage"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-help.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<h1>GnuCash Bugs via GNOME Bugzilla</h1>
-
-<p>
-Het GnuCash bug rapportage systeem is nu ondergebracht bij GNOME bugzilla.
-Dit geeft het GnuCash project de mogelijkheid bug reports te ontvangen die gegenereerd zijn door 
-Bug Buddy en tevens kan gebruik gemaakt worden van de voordelen van het GNOME bug 
-team en haar overall administratie van GNOME bugs.
-</p>
-<p>
-Wilt u het GNOME bug system gebruiken om een GnuCash bug door te geven,
-gaat u dan naar <a href="http://bugzilla.gnome.org">bugzilla.gnome.org</a> 
-en gebruik de formulieren voor uw verslagt.<br>
-</p>
-
-<p>
-<ul>
-<li><a href="http://bugzilla.gnome.org/buglist.cgi?product=GnuCash">Klik hier</a> 
-voor een volledige lijst met GnuCash Bugs (waaronder oude reeds opgeloste bugs)</li>
-<li><a href="http://bugzilla.gnome.org/buglist.cgi?product=GnuCash&bug_status=UNCONFIRMED&bug_status=NEW&bug_status=ASSIGNED&bug_status=NEEDINFO&bug_status=REOPENED&chfieldto=Now&cmdtype=doit&namedcmd=nautilus-backgrounds&order=Reuse+same+sort+as+last+time&form_name=query">Klik Hier</a>
-  om de openstaande bugs te bekijken.</li>
-</ul>
-
-</p>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/contribute.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/contribute.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/contribute.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,58 +0,0 @@
-<?php $title = "Draag bij!"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>Hoe kunt u bijdragen?</h1>
-
-<p>
-GnuCash is een Free Software project en de 
-dynamiek van bijdragen lijkt erg op die van andere.
-Wat u bijdraagt hangt af van uw kennis, 
-de beschikbare tijd, en van wat u leuk vindt om te doen.
-GnuCash zoekt beta-testers, programmeurs, schrijvers, 
-mensen die vragen kunnen beantwoorden, vertalers en gewoon aardige mensen.  
-
-<br><br>
-<table>
-<tr><td>
-<b>Selecteer uw talent om te zien waar u in past:</b></td>
-<td>
-<form method=post>
-<select name=contribute>
- <option value=programmer
-  <?php if ($contribute == "programmer") { echo ("selected"); } ?>
- >Ik ben een programmeur</option>
- <option value=translator
-  <?php if ($contribute == "translator") { echo ("selected"); } ?>
- >Ik ben een vertaler</option>
- <option value=fan
-  <?php if ($contribute == "fan") { echo ("selected"); } ?>
- >Ik ben een fan</option>
- <option value=webmaster
-  <?php if ($contribute == "webmaster") { echo ("selected"); } ?>
- >Ik ben een webmaster</option>
- <option value=writer
-  <?php if ($contribute == "writer") { echo ("selected"); } ?>
- >Ik ben een schrijver/verslaggever</option>
-</select>
-<input type=submit value=Go>
-</td>
-</table>
-</form>
-
-<?php
- if ($contribute != "") { 
-		include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/contribute/contribute-".$contribute.".phtml");
- }
-?>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/nl/docs.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/docs.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/docs.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../docs.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/nl/docs.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/nl/donations.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/donations.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/donations.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,30 +0,0 @@
-
-
-U kunt de ontwikkeling van GnuCash ondersteunen of uw sympathie betuigen for wat al gedaan is 
-middels een financiele gift aan de GnuCash community.
-
-De 
-
-cbbrowne's fsex
-christmas cards
-
-paypal
-
-http://www.c2it.com
-
-
-You can make your appreciation know by supporting the gnucash project financially through donations
-
-GnuCash is Free Software developed
-
-Christian Stimminbg Street address http://info.cstim.de
-
-Conrad Canterford (conrad at mail.watersprite.com.au)
-GPO Box 355
-Canberra, ACT 2601
-Australia.
-Foreign (non-Australian) currency is acceptable, though Australian
-currency is much preferred. Note that I loose a significant portion of
-foreign currency to the bank in conversion fees.
-
-

Deleted: htdocs/trunk/nl/features.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/features.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/features.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,66 +0,0 @@
-<?php $title = "Features"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<script language=javascript>
-<!--
- 
- function newWin(url) {
-  newLoc=window.open("","","height=480,width=640,scrollbars=yes")
-  newLoc.location=url
- }
-
-// -->
-</script>
-
-<td valign=top>
-
-<h1>Features</h1>
-
-<font size=-1>
-If you've been looking for a way to manage your personal finances 
-under GNU/Linux, you've found it! Designed to be easy to use,
-yet powerful and flexible, GnuCash allows you to track
-bank accounts, stocks, income and expenses.  As quick and intuitive
-to use as a checkbook register, it is based on professional
-accounting principles to ensure balanced books and accurate reports.
-GnuCash is backed by an active development community and is blossoming
-into a full-fledged accounting system. Developed under the GPL, 
-you have no need to worry about obsolescence, vendor lock-in,
-and high-priced support: GnuCash will be there for you.
-<BR>
-<BR>
-This web site is devoted to promoting the Gnucash.org software
-development project. We are committed to developing top-notch 
-financial tools for GNU/Linux and Unix users. This includes the 
-development of programming API's and components that can be used 
-to create both server and personal applications for home and business use.
-By focusing on ease-of-use, modular design, architected interfaces
-and well-documented code, we hope that GnuCash and its associated 
-financial libraries become the choice of a GNU generation of
-programmers and users.
-<BR><BR>
-</font>
-
-<center>
-<!-- <a href="javascript:newWin('/nl/features_1.phtml')"> -->
-<a href="/nl/features_1.phtml">
-<img border=0 src=/images/features/features_start_the_tour.png></a>
-</center>
-
-<center>
-<font size=-1>
-<BR><BR>
-or view the <a href="/nl/features_5.phtml">Complete Features List</a>
-</font>
-</center>
-
-</td>
-
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/nl/features.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/features.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/features.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../features.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/nl/features.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/nl/features_1.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/features_1.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/features_1.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,59 +0,0 @@
-<?php $title = "Features"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td>
-</tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_1_text.png><br><br>
-
- Als u weet how het register achter in uw kasboek werkt, dan kunt u ook werken met Gnucash. Voor de gegevens direct in in het register, gebruikt tab om van veld te wisselen, en gebruik 'quick-fill' om de transactie automatisch compleet te maken. 
-
-</td>
-<td valign=middle>
- <img src=/images/features/features_1_small.png>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <img border=0 src=/images/features/features_previous_disabled.png>
-		 |
-	 <a href="/nl/features_2.phtml"><img border=0 src=/images/features/features_next.png></a>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/features_2.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/features_2.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/features_2.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,57 +0,0 @@
-<?php $title = "Features:Ease of Use"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_2_text.png><br><br>
-
- Een master account kan een hierarchie hebben met gedetaileerde rekeningen eronder. Dit maakt het mogelijk gelijksoortige rekeningen (b.v. Kas, Bank, Aandelen) te groeperen in een hoofdrekening ( b.v. Activa). 
-
-</td>
-<td valign=middle>
- <img src=/images/features/features_2_small.png>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <a href=/nl/features_1.phtml><img border=0 src=/images/features/features_previous.png></a>
-		 |
-	 <a href=/nl/features_3.phtml><img border=0 src=/images/features/features_next.png></a>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/features_3.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/features_3.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/features_3.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,57 +0,0 @@
-<?php $title = "Features: Ease of Use"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_3_text.png><br><br>
-
- Sneltoetsen, automatisch verhogen van het afschriftnummer, transactie auto-completion en transactie knip-en-plak maken het invoeren van transacties snel een eenvoudig.
-
-</td>
-<td valign=middle>
- <img src=/images/features/features_3_small.png>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <a href=/nl/features_2.phtml><img border=0 src=/images/features/features_previous.png></a>
-		 |
-	 <a href=/nl/features_4.phtml><img border=0 src=/images/features/features_next.png></a>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/features_4.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/features_4.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/features_4.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,57 +0,0 @@
-<?php $title = "Features: Ease of Use"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_4_text.png><br><br>
-
- Een enkele transactie kan opgesplitst worden in verschillende delen om gegevens als b.t.w., toeslagen, en andere gegevens op te slaan.
-
-</td>
-<td valign=middle>
- <img src=/images/features/features_4_small.png>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <a href=/nl/features_3.phtml><img border=0 src=/images/features/features_previous.png></a>
-		 |
-	 <a href=/nl/features_5.phtml><img border=0 src=/images/features/features_next.png></a>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/features_5.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/features_5.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/features_5.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,163 +0,0 @@
-<?php $title = "Features: What's New"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_5_text.png><br><br>
-
-
-<h2>Wat Is Nieuw in GnuCash 1.8.0?</h2>
-De stabiele 1.8.x serie introduceert vele nieuwe onderwerpen die niet aanwezig waren in de oudere gnucash-1.6.8 versie:
-
-  <br><br>
-<dl>
-<dt><b>Periodieke Transacties</b>
-<dd>U kunt nu periodieke transacties invoeren, met een automatische herinnering op het moment dat de termijn verstreken is, met de mogelijkheid een transactie uit te stellen zonder de periodieke transactie te annuleren, en met de mogelijkheid om een beperkt aantal transacties op te geven.
-  <br><br>
-<dt><b>Hypotheek &amp; Lening Aflossings Druide</b></dt>
-<dd>Een geleide dialoog om aflossingen op te zetten als periodieke transactie.
-  <br><br>
-<dt><b>Boekhouden voor midden- en kleinbedrijf</b>
-<dd>Vereenvoudig het managen van eenklein bedrijf met behulp van de Klant- en Leverancier tracking@, Rekeningenoverzichten, en Belasting en Nota Terijnen.
-  <br><br>
-<dt><b>OFX Import</b>
-<dd>GnuCash is de eerste gratis software applicatie die het Open Financial Exchange protocol ondersteund waarvan steeds meer en meer banken gebruik maken. 
-  <br><br>
-<dt><b>HBCI ondersteuning</b>
-<dd>GnuCash is de eerste gratis software application die het Duitse Home Banking Computer Information protocol ondersteund. Dit stelt Duitse gebruikers in staat lijsten binnen te halen en overboekingen te doen.
-  <br><br>
-<dt><b>Verbeterde Import Transactie Matching</b>
-<dd>De ontwikkeling van OFX en HBCI support heeft ook geresulteerd in 
-een verbeterd transactie matching systeem dat betrouwbaarder is in het herkennen van duplicaten in geimporteerde bestanden.
-  <br><br>
-
-
-<dt><b>Nieuwe Gebruikershandleiding en Help</b>
-<dd>Een nieuw help-subsystem dat zich richt op hoe welke taken uit te voeren is nu beschikbaar. 
-  Daarnaast is er een handleiding die de gebruiker achtergrondinformatie geeft over boekhoudprincipes en hoe die in GnuCash werken.
-  <br><br>
-<dt><b>Nieuwe Verwerking van Valuta Transacties</b>
-<dd>In GnuCash is het niet langer noodzakelijk apparte rekeningen aan te maken voor iedere individuele muntsoort. Transacties kunnen direct gemaakt worden tussen rekeningen in diverse valuta.
-  <br><br>
-<dt><b>Nieuwe Vormgeving Menus</b>
-<dd>De GnuCash menus zijn opnieuw vormgegeven om beter te voldoen aan de GNOME Human Interface Richtlijnen.
-  <br><br>
-</dl>
-
-<h2>Oude Favorieten</h2>
-En natuurlijk zijn er een aantal favorieten uit eerdere versies beschikbaar:
-	<br><br>
-<dl>
-<dt><b>Statement Reconciliation</b>
-<dd>A reconcile window with running reconciled and cleared balances 
-  makes balancing against bank statements easy. 
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Stock/Mutual Fund Portfolios</b> 
-<dd>Track stocks individually (one per account) or in portfolio 
-  of accounts (a group of accounts that can be displayed together). 
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>QIF Import</b>
-<dd>Intuit<sup>&reg;</sup> Quicken<sup>&reg;</sup>
-  QIF bestanden kunnen geimporteerd worden en worden automatisch zodanig samengevoegd dat duplicaten verwijderd worden. 
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Internationale Eigenschappen</b>
-<dd>GnuCash kan internationale valuta en data gebruiken. Bovendien zijn de menus vertaald naar 21 talen, waaronder
-  Chinees, Deens, Frans, Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, en Engels. 
-  Documentatie is beschikbaar in Engels, Frans, Portugees, en Spaans.
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Raportages</b>
-<dd>Druk Balans Overzichten, Winst- en Verliesrekeningen, en dergelijke af. De rapporten kunnen opgeslagen als HTML of postscript, of worden geprint.
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Transactie Zoeker</b>
-<dd>Een krachtigen transactie zoeker dialoog kan behulpzaam zijn bij het snel vinden van de naald in de hooiberg.
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Dubbele Invoer</b>
-<dd>Wanneer ingeschakeld, moet iedere afboeking van een rekening gepaard gaan met een gelijkwaardige bijschrijving op een andere rekening. Dit zorgt er voor dat de boeken in balans zijn en blijven.
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Inkomsten/Uitgaven Rekening Types</b>
-<dd>Inkomsten/Uitgaven Rekening Types (Categorien) maken het mogelijk de geldstroom te 
-  categoriseren. Wanneer juist toegepast in combinatie 
-  met de dubbele invoer controle, kunnen eenvoudig rapporten gegenereerd worden,
-  zoals Winst & Verlies rapporten.
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Algemeen Register</b>
-<dd>Meerdere rekeningen kunnen tegelijkertijd afgebeeld worden in een enkel registervenster. 
-  Dit vergemakkelijkt het opsporen van invoerfouten.
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Online Aandelen &amp; Fondsen</b>
-<dd>Koersen van Aandelen & Fondsen kunnen binnengehaald worden van websites en automatisch bijgewerkt worden.
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Afdrukken van Cheques</b>
-<dd>Cheques kunnen afgedrukt worden in standaard formaten of gangbare cheques.
-  Middels een GUI kunt u uw eigen formaat aanmaken.
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Valuta</b>
-<dd>Verschillende rekeningen kunnen werken met verschillende valuta.
-  Valuta verschuivingen tussen rekeningen worden volledig in balans gebracht wanneer de Dubble Invoer optie ingeschakeld is. 
-</dd>
-<br><br>
-<dt><b>Multi-User SQL Ondersteuning</b>
-<dd>Meerder gebruikers hebben nu tegelijkertijd
-  toegang tot GnuCash data die opgeslagen ligt in een Postgres SQL backend.
-  Postgres moet geinstalleerd zijn voor deze optie.
-</dd>
-<br><br>
-</dl>
-
-
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <a href=/nl/features_4.phtml><img border=0 src=/images/features/features_previous.png></a>
-		 |
-	 <img border=0 src=/images/features/features_next_disabled.png>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/hacking.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/hacking.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/hacking.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,196 +0,0 @@
-<?php $title = "Hacking"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-developer.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>Hacking GnuCash</h1>
-
-Er zijn een aantal stappen die doorlopen moeten worden om gnucash te hacken. 
-U moet de development (<tt>*-devel-*</tt>) 
-versies van de pakketten installeren zolas weergegeven op de <a href="/nl/required.phtml">tools page</a>. De laatste development versies van gnucash kunnen afhankelijk zijn van bleeding edge 
-versies van sommige gnome tools (b.v. <tt>gnome-print</tt>). Het kan ook nodig zijn om ongebruikelijke of speciale versies van g-wrap en guppi te gebruiken.
-<br><br>
-
-<b>De meest recente bronnen via CVS:</b><br>
-<br>
-  De laatste broncode, alsmede verscheidene oudere
-  versies, worden onderhouden in een publiekelijk toegankelijke 
-  CVS broncode magazijn. De toegang is eenvoudig,
-  en als u van plan bent actief mede te ontwikkelen, dan is er 
-  geen betere manier om broncode te verkrijgen. De CVS tree
-  is niet publiekelijk te beschrijven; maakt u patches, 
-  dan moeten die ingezonden worden naar de 
-  <a href=/nl/lists.phtml>gnucash-patches at gnucash.org</a>
-  mailing lijst. Aanpassingen in de documentatie kunnen op dezelfde wijze verstuurd worden.
-<p>
-Als u nieuw bent m.b.t. CVS is het verstandig <a href="http://www.cvshome.org/"> te bezoeken, de
-Concurrent Versions System Home Page</a>, en in het bijzonder de 
- <a href="http://www.cvshome.org/docs/">documentatie pagina</a>.
-CVS maakt het mogelijk dat meerdere gebruikers de broncode van GnuCash kunnen wijzigen,
-zonder op elkaars tenen te trappen.
-Hoewel CVS in eerste instantie overweldigend lijkt te zijn, is het dat niet:
-het is eenvoudig te leren en gemakkelijk in het gebruik.
-
-</p>
-<p>
-  Voor toegang tot de CVS tree, log eerst als volgt in: 
-</p>
-
-
-<table bgcolor=#000000 cellpadding=10><tr><td>
-<font color=#aaaaaa>
-cvs -d :pserver:cvs at cvs.gnucash.org:/home/cvs/cvsroot login
-</font>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<p>
-Het wachtwoord is &quot;guest&quot; ; na invoer van het wachtwoord 
-komt u direct bij de commandprompt uit. U 
-kunt nu de CVS commando's gebruiken om de broncode te bekijken.
-
-Om een kopie van de laatste/beta development versie te krijgen, 
-(momenteelwhich versie 1.9.x), type de opfracht: 
-</p>
-
-<table bgcolor=#000000 cellpadding=10><tr><td>
-<font color=#aaaaaa>
-cvs -d :pserver:cvs at cvs.gnucash.org:/home/cvs/cvsroot checkout gnucash 
-</font>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<br>
-<b>Building GnuCash:</b><br>
-<br>
-Een complete set met instructies voor het builden van GnuCash uit de broncode, kan gevonden worden in het 
-<a href="http://www.gnucash.org/lxr/gnucash/source/README"><tt>README</tt></a>
-bestand in de hoofdfolder. Voor de ongeduldigen onder ons kunnen de volgende instructies behulpzaam zijn:
-<p>
-Start met een gedistribueerde binaire versie van GnuCash, om alle 
-dependencies op te lossen. Bijvoorbeeld Redhat 8.0
-zorgt voor <tt>gnome-desktop-devel-2.0.6-4.i386.rpm</tt>, maar GnuCash ondersteund momenteel gnome2 nog niet (January 2003). Om uw weg te vinden door de "dependencies hell" kunt u de volgende procedure volgen:
-
-<ol>
-<li>Probeer de gnucash binary van uw distrbutie te installeren. Bijvoorbeeld <tt>gnucash-1.6.6-7.i386.rpm</tt>
-<li>Noteer de ontbrekende dependencies.
-<li>Installeer deze dependencies en de geassocieerde -devel pakketten (als die er zijnany).
-<li>Ga naar stap 1.
-<li>Wanneer GnuCash geinstalleerd is, verwijder het. :-)
-<li>Haal de broncode binnen voor de laatste gnucash development versie van
-  CVS. Alle dependecies behalve voor <tt>g-wrap</tt> zijn identiek voor 
-  GnuCash 1.6.x en 1.8.x
-<li>Verwijder g-wrap, indien nodig.
-<li>Download </tt>g-wrap-1.3.4</tt> van 
-  <a href="http://www.gnucash.org/pub/g-wrap/">http://www.gnucash.org/pub/g-wrap/</a>
-<li>Build g-wrap en gnucash
-<li>Installeer additionele </tt>-devel</tt> pakketten wanneer de configuratie problemen geeft.
-</ol>
-</p>
-<p>
-Als een van deze stappen u niet duidelijk is, heeft u misschien wat meer achtergrond informatie nodig. Begin met het
-<a href="http://www.gnucash.org/lxr/gnucash/source/README"><tt>README</tt></a>
-bestnad in de bron tree.
-N.B. de GnuCash broncode wordt dagelijks geconverteerd naar 
-<a href="http://www.gnucash.org/lxr/">LXR hyperlinked web pages</a>.
-U kunt het echter ook snel tussen uw eigen bestanden terugvinden met <tt>ctags</tt>.
-</p>
-
-<br>
-<b>Oudere Versies van GnuCash in CVS:</b><br>
-<p>
-Toegang tot oudere versies en afleidingen kunt u vinden met tags. 
-De tak met de laatste versie van de stabiele 
-gnucash-1.6.x code is gemarkeerd met de tag <tt>gnucash-1-6-branch</tt> . Dus om de laatste in de 
-gnucash-1.6.x serie te vinden handelt u als volgt:
-</p>
-
-<table bgcolor=#000000 cellpadding=10><tr><td>
-<font color=#aaaaaa>
-cvs -d :pserver:cvs at cvs.gnucash.org:/home/cvs/cvsroot checkout -r gnucash-1-6-branch gnucash
-</font>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-
-<p>
-Uitgebrachte versies zijn getagged met een nummer. Dus de tag
- <tt>gnucash-1-6-0</tt> levert u een kopie op van de bron zoals die was in 
- version 1.6.0. Als programmeur moet u waarschijnlijk werken in 
-of de hoofdtak (<tt>HEAD</tt>) 
-van de laatste beta/development code, or in de 
-<tt>gnucash-1-6-branch</tt>, de overblijvende bugs in de 
-huidige stabiele versie vernietigend.
-</p>
-<p>
-Andere tags die (meestal om historische redenen) interessant zijn, zijn:
-<dl><dd>
-<dl>
-<dt><b>xacc-09a</b>
-<dd>Robin Clark's originele broncode van October 1997. Voor de historici onder ons.: de broncode is inmiddels volledig herschreven.
-<dt><b>xacc-10b17</b>
-<dd>versie 1.0.17 (een van de laatste stabiele versies van xacc, voordat de naam veranderde in 
-  gnucash).
-<dt><b>xacc-10-patch</b>
-<dd>de top van de tak van de stabiele versie 1.0.x serie.
-<dt><b>xacc-11b6</b>
-<dd>versie 1.1.6 (een instabiele ontwikkelingversie van gnucash)
-<dt><b>xacc-12-patch</b>
-<dd>Het einde van de 1.2 tak. Dit is de laatste tak met 
-  motif code. Latere versies zijn herschreven in gtk/gnome.
-<dt><b>patch-124</b>
-<dd>versie 1.2.4, een van de laatste in de 1.2.x serie.
-<dt><b>gnucash-1-4-branch</b>
-<dd>de top van de 1.4.x tak, de vorige stabiele tak.
-<dt><b>gnucash-1-6-branch</b>
-<dd>de top van de 1.6.x tak, welke de huidige stabiele tak is.
-</dl>
-</dl>
-
-<p>
-Om CVS snel te laten functioneren, is ouder materiaal verwijderd
-(ouder dan half 2000, en ook wat nieuwer materiaal) en bepaalde takken zijn verwijderd uit de hoofdstam 
-van de CVS tree. Mocht u geinteresseerd zijn in het opgraven van deze historische bestanden uit de CVS tree m te zien hoe het was, dan kunt u simpelweg een oudere tak tag loslaten op:
-<br><br>
-<table bgcolor=#000000 cellpadding=10><tr><td>
-<font color=#aaaaaa>
-cvs -d :pserver:cvs at cvs.gnucash.org:/home/cvs/cvsroot checkout -r &lt;some-tag&gt; gnucash-archive
-</font>
-</td>
-</tr>
-</table>
-</p>
-
-
-<br>
-<br>
-<b>De meest recente broncode via FTP:</b><br>
-<br>
-Ziet u door de CVS takken het bos niet meer, 
-dan is het ook mogelijk via FTP een aantal recente bestanden 
-van de CVS tree binnen te halen.
-N.B. wilt u patches en updates bijdragen aan GnuCash, dan wordt sterk geadviseerd CVS te leren en te gebruiken.
-Wij moedigen dit aan, omdat de FTP bestanden soms wat gedateerd zijn, waardoor het mogelijk is dat u een fout probeert te verbeteren die al verwijderd is.
-<br>
-<br>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
-<a href="http://www.linas.org/pub/gnucash/gnucash/sources/">http://www.linas.org/pub/gnucash/gnucash/sources/</a>
-<br> 
-<br>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
-<a href="http://www.gnucash.org/pub/gnucash/sources/">http://www.gnucash.org/pub/gnucash/sources/</a>
-<br>
-
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/history.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/history.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/history.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,288 +0,0 @@
-<?php $title = "History"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-other.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<b>Historie & Krediet</b><br><br>
-
-  Wiens bloed zweet en tranen zitten er eigenlijk in?
-
-<BR><BR><font size="+2"><b>Hoofdontwikkelaars</b></font>
-<HR>
-(In Chronologische Volgorde)
-<br><br>
-
-
-<dl>
- <dt>
- <b>Robin Clark</b>
- </dt>
- <dd>
-  schreef het originele programma X-Accountant in Motif als een school project, 
-  bracht het naar versie 0.9 in October 1997. Hoewel elke regel code herschreven is, komt zijn naam in vrijwel elk bestand voor. Dat is de magie van copyrights.
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Linas Vepstas</b>
- </dt>
- <dd>
-  vond aardig wat hij zag: de GUI was prima, de code was gedocumenteerden goed gestructureerd, en alles was onder GPL. En daarom herschreef hij het: 
-  voegde cell-widgets toe aan XbaeMatrix, zodat de combobox en pijlen de GUI nog chiquer werden, herschreef de X-Accountant internals 
-  om dubbele invoer mogelijk te maken, een rekekning hierarchie, splitste de transaction mini-engine, voegde ondersteuning toe voor aandelen, en verfraaide de help menus. Dit was versie 1.0 van January 1998. Voor version 1.1 &amp;
-  1.2 werd de engineuitgebreid en verfijnd, en de registervenster 
-  code werd volledig herontworpen en bijna volledig onafhankelijk gemaakt van Motif (en GUI).
-  Linas is nu actief binnen Gnumatic Incorporated, een bedrijf dat onstaan is ter versterking en ondersteuning van GnuCash voor iedereen, van thuisgebruiker tot commerciele en professionele accountants.
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Jeremy Collins</b> 
- </dt>
- <dd>
-  publiceerde het GnoMoney project en veranderde later de naam naar GnuCash.  (Eigelijk was dat het resultaat van een stemming). Democratie is <b>niet</b>
-  de manier om een naam te kiezen.) 
-  Jeremy registreede de domainnaam en creerde en onderhield jarenlang de gnucash.org web site. uiteindelijk kreeg hij de initiele GTK/gnome code aan de praat. 
-  Het nieuwste design is ook van Jeremy's hand.
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Rob Browning</b> (<a href="/images/people/browning.srl.jpg">photo</a>)
- </dt>
- <dd>
-  beledigde iedereen die geen Perl gebruikte, en toen we Perl support toevoegden dumpte hij Perl ten gunste van Guile/Scheme support. Rob zette de infrastructuur op en onderhield die een tijdje, voegde gebruikersinstellingen toe, 
-  en herschreef de rapporten in scheme. Een van Rob's laatste bijdragen is 
-  overstap naar XML bestandformaat.
-  Momenteel draagt hij bij aan scheme performance. He is de g-wrap
-  guile wrapper maintainer.
-  <br><Br>
-  Rob Browning komt uit Dallas en is momenteel een vluchteling van zijn
-  doctoraal studie op het UT Computer Science department, waar hij gespecialiseerd is in robotics en computer vision. 
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Yannick Le Ny</b>
- </dt>
- <dd>
-  Onze Franse vertaler.
-  Hij heeft de menus, berichten, README en documentatie vertaald naar het Frans.
-  Hetzelfde deed hij met de franse vertaling voor de GnuCash website, hard werkend om het up to date te houden.
-  Maakte patches voor de Yahoo Europe updates.
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Dave Peticolas</b> (<a href="/images/people/peticolas.jpg">photo</a>)
- </dt>
- <dd>
-  hackt gedreven GnuCash. Maar hij kan stoppen wanneer hij wil. Echt waar. 
-  (Omdat hij de gatekeeper van de GnuCash CVS tree is, moet je wel aardig tegen hem blijven,
-  anders stopt hij misschien wel met hacken midden in jouw patch).
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Bill Gribble</b>
- </dt>
- <dd>
-  is niet beascheiden. Dus blijf niet bescheiden wanneer je een fout vindt in 
-  zijn code: QIF import, query API en transactie search, check-printing,
-  commodity en valuta support, gtkhtml integratie en rapport printing,
-  pgp support, guppi integratie, en de layout van het hoofdscherm.
- </dd>
-
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Robert Graham Merkel</b>
- </dt>
- <dd>
-  Rapportage, gnome, en config patches
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>James LewisMoss</b>
- </dt>
- <dd>
-  XML Refactoring. Automatische test suite.
- </dd>
-
-
-<BR>
-<BR>
-<dt><b>Carol Champagne</b></dt>
-<dd>Eerste versie van de GnuCash gebruikershandleiding</dd>
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Christian Stimming</b> (<a href="/images/people/cstim.jpg">photo</a>)
- </dt>
- <dd>
-  leverde de belangrijkste bijdragen aan de huidige rapport infrastructuur, 
-  creeerde vele belangrijke rapporten. Hij is momenteel de 
-  internationaliseringsguru, als supervisor over de vertalingen van gnucash in 
-  21 verschillende talen. He speelde een belangrijke rol in het ontwikkelen van HBCI voor Duitse gebruikers.
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-<dt><b>Derek Atkins</b> (<a href="/images/people/warlord8.tif">photo</a>) 
-  (<a href="/images/people/warlord.jpg">photo</a>) </dt>
-<dd>Krijgsheer die de RPC backend voor beginners maakte, en is heeft de leiding in de ontwikkeling van de small business features.</dd>
-<BR>
-<BR>
-<dt><b>Joshua Sled</b></dt>
-<dd>jsled creeerde de totale transactie-planning infrastructuur.</dd>
-<BR>
-<BR>
-<dt><b>Chris Lyttle</b> (<a href="/images/people/wilddev.jpg">photo</a>) </dt>
-<dd>wilddev</dd>
-<BR>
-<BR>
-<dt><b>David Hampton</b> (<a href="/images/people/hampton.jpg">photo</a>) </dt>
-<dd></dd>
-<BR>
-<BR>
-<dt><b>Benoit Gregoire</b></dt>
-<dd>schreef libOFX, waarmee GnuCash het
-  OFX (Open Financial Exchange) protocol and bestandformaat kan begrijpen.</dd>
-<BR>
-<BR>
-
-</dl>
-
-<BR>
-
-
-<font size="+2"><b>Fixers en Patchers</b></font>
-<hr>
-(In Alphabetical Order)
-
-<dl>
-
-<dt><b>Andrew Arensburger</b> &lt;<i>arensb at cfar.umd.edu</i>&gt; </dt><dd> voor FreeBSD &amp; andere patches</dd>
-<dt><b>Matt Armstrong</b> &lt;<i>matt_armstrong at bigfoot.com</i>&gt; </dt><dd> voor diverse correcties</dd>
-<dt><b>Fred Baube</b> &lt;<i>fred at moremagic.com</i>&gt; </dt><dd> voor poging tot Java port/MoneyDance</dd>
-<dt><b>Dennis Björklund</b> &lt;<i>dennisb at cs.chalmers.se</i>&gt; </dt><dd> Zweedse vertaling</dd>
-<dt><b>Per Bojsen</b> &lt;<i>bojsen at worldnet.att.net</i>&gt; </dt><dd> verschilledne core dump correcties</dd>
-<dt><b>Terry Boldt</b> &lt;<i>tboldt at attglobal.net</i>&gt; </dt><dd> financiele calculator en expressie parser</dd>
-<dt><b>Simon Britnell</b> &lt;<i>simon.britnell at peace.com</i>&gt; </dt><dd> patch voor RPM spec</dd>
-<dt><b>Christopher B. Browne</b> &lt;<i>cbbrowne at hex.net</i>&gt; </dt><dd> voor perl, veel van de schema's en documentatie</dd>
-<dt><b>Conrad Canterford</b> &lt;<i>conrad at mail.watersprite.com.au</i>&gt; </dt><dd> register bug correctie</dd>
-<dt><b>Bill Carlson</b> &lt;<i>wwc at wwcnet.nu</i>&gt; </dt><dd>verbetering performance</dd>
-<dt><b>Graham Chapman</b> &lt;<i>grahamc at zeta.org.au</i>&gt; </dt><dd> voor het xacc-rpts addon pakket</dd>
-<dt><b>George Chen</b> &lt;<i>georgec at sco.com</i>&gt; </dt><dd> voor MS-Money QIF's &amp; correcties</dd>
-<dt><b>Albert Chin-A-Young</b> &lt;<i>china at thewrittenword.com</i>&gt; </dt><dd> configure.in patch</dd>
-<dt><b>Kenneth Christiansen</b> &lt;<i>kenneth at gnome.org</i>&gt; </dt><dd> Deense vertaling</dd>
-<dt><b>Jeremey Collins</b> &lt;<i>jcollins at gnucash.org</i>&gt; </dt><dd> voor GnoMoney &amp; GTK port</dd>
-<dt><b>Matthew Condell</b> &lt;<i>mcondell at bbn.com</i>&gt; </dt><dd> FreeBSD patch</dd>
-<dt><b>Patrick Condron</b> &lt;<i>pcondon at rackspace.com</i>&gt; </dt><dd> voor webserver en T1 verbinding van rackspace.com</dd>
-<dt><b>Raphael Dechenaux</b> &lt;<i>raphael.dechenaux at worldonline.fr</i>&gt; </dt><dd> register patch</dd>
-<dt><b>Ciaran Deignan</b> &lt;<i>Ciaran.Deignan at bull.net</i>&gt; </dt><dd> voor AIX binaire versie</dd>
-<dt><b>Glen Ditchfield</b> &lt;<i>gjditchfield at acm.org</i>&gt; </dt><dd> aangepaste documentatie</dd>
-<dt><b>Tyson Dowd</b> &lt;<i>tyson at tyse.net</i>&gt; </dt><dd> voor config/make patches &amp; debian maint</dd>
-<dt><b>Koen D'Hondt</b> &lt;<i>ripley at xs4all.nl</i>&gt; </dt><dd> voor Solaris patches naar XmHTML</dd>
-<dt><b>Bob Drzyzgula</b> &lt;<i>bob at mostly.com</i>&gt; </dt><dd> voor budgeting design notes</dd>
-<dt><b>Paul Fenwick</b> &lt;<i>pjf at schools.net.au</i>&gt; </dt><dd> ASX ondersteuning, Finance::Quote</dd>
-<dt><b>Hubert Figuiere</b> &lt;<i>hfiguiere at teaser.fr</i>&gt; </dt><dd> patch naar gnc-prices</dd>
-<dt><b>Valek Filippov</b> &lt;<i>frob at df.ru</i>&gt; </dt><dd> Russische vertaling</dd>
-<dt><b>Jan-Uwe Finck</b> &lt;<i>jufi at nerdnet.de</i>&gt; </dt><dd> voor Duitse message vertaling</dd>
-<dt><b>Kevin Finn</b> &lt;<i>kevinfinn at mediaone.net</i>&gt; </dt><dd> auto-decimale punt patch, opties patch</dd>
-<dt><b>Ron Forrester</b> &lt;<i>rjf at aracnet.com</i>&gt; </dt><dd> voor gnome patches</dd>
-<dt><b>Dave Freese</b> &lt;<i>DFreese at osc.uscg.mil</i>&gt; </dt><dd> voor schrikkeljaar correctie</dd>
-<dt><b>John Goerzen</b> &lt;<i>jgoerzen at complete.org</i>&gt; </dt><dd> file i/o fix voor 64-bit architecturen</dd>
-<dt><b>Hans de Graaff</b> &lt;<i>hans at degraaff.org</i>&gt; </dt><dd> xml patches</dd>
-<dt><b>Bill Gribble</b> &lt;<i>grib at billgribble.com</i>&gt; </dt><dd> qif importering code</dd>
-<dt><b>Mitsuo Hamada</b> &lt;<i>mhamada at redhat.com</i>&gt; </dt><dd> Japanse vertalings</dd>
-<dt><b>Otto Hammersmith</b> &lt;<i>otto at bug.redhat.com</i>&gt; </dt><dd> voor RedHat RPM version</dd>
-<dt><b>Eric Hanchrow</b> &lt;<i>offby1 at blarg.net</i>&gt; </dt><dd> updated currency documentation</dd>
-<dt><b>Alexandru Harsanyi</b> &lt;<i>haral at codec.ro</i>&gt; </dt><dd> voor core dumps, lockups, gtk work</dd>
-<dt><b>John Hasler</b> &lt;<i>john at dhh.gt.org</i>&gt; </dt><dd> engine patch</dd>
-<dt><b>Jon KÃ¥re Hellan</b> &lt;<i>hellan at acm.org</i>&gt; </dt><dd> misc core dump correcties</dd>
-<dt><b>Claus Hindsgaul</b> &lt;<i>claus_h at image.dk</i>&gt; </dt><dd> Deense vertaling</dd>
-<dt><b>Miquel Jordana Vilamitjana</b> &lt;<i>jjvmjv at mundomail.net</i>&gt; </dt><dd> Spaanse vertaling van handleiding</dd>
-<dt><b>Prakash Kailasa</b> &lt;<i>PrakashK at bigfoot.com</i>&gt; </dt><dd> voor gnome build correcties</dd>
-<dt><b>Alexey Kakunin</b> &lt;<i>small at arcadia.spb.ru</i>&gt; </dt><dd> quickfill patch voor cyrillisch</dd>
-<dt><b>Ben Kelly</b> &lt;<i>ben.kelly at ieee.org</i>&gt; </dt><dd> voor motif menu bug fix, core dump correcties</dd>
-<dt><b>Tom Kludy</b> &lt;<i>tkludy at csd.sgi.com</i>&gt; </dt><dd> voor SGI Irix port</dd>
-<dt><b>Sven Kuenzler</b> &lt;<i>sk at xgm.de</i>&gt; </dt><dd> voor SuSE README bestand</dd>
-<dt><b>Bryan Larsen</b> &lt;<i>blarsen at ada-works.com</i>&gt; </dt><dd> guile budget rapport</dd>
-<dt><b>Graham Leggett</b> &lt;<i>minfrin at sharp.fm</i>&gt; </dt><dd> voor plossen van een crash probleem</dd>
-<dt><b>Ted Lemon</b> &lt;<i>mellon at andare.fugue.com</i>&gt; </dt><dd> voor NetBSD port</dd>
-<dt><b>Grant Likely</b> &lt;<i>glikely at nortelnetworks.com</i>&gt; </dt><dd> gnome en engine patches</dd>
-<dt><b>Duarte Loreto</b> &lt;<i>happyguy_pt at hotmail.com</i>&gt; </dt><dd> Portugese vertalingen</dd>
-<dt><b>Heath Martin</b> &lt;<i>martinh at pegasus.cc.ucf.edu</i>&gt; </dt><dd> gnome patches, belangrijk register werk</dd>
-<dt><b>Matt Martin</b> &lt;<i>mgmartin at abacusnet.net</i>&gt; </dt><dd> guile foutafhandelingscode</dd>
-<dt><b>Robert Graham Merkel</b> &lt;<i>rgmerk at mira.net</i>&gt; </dt><dd> reporting, gnome, en config patches</dd>
-<dt><b>Juan Manuel García Molina</b> &lt;<i>juanmagm at mail.com</i>&gt; </dt><dd> spanse vertaling</dd>
-<dt><b>Christopher Molnar</b> &lt;<i>molnarc at mandrakesoft.com</i>&gt; </dt><dd> maakte systeem patch</dd>
-<dt><b>Tim Mooney</b> &lt;<i>mooney at dogbert.cc.ndsu.NoDak.edu</i>&gt; </dt><dd> port naar alpha-dec-osf4.0f</dd>
-<dt><b>G. Allen Morris III</b> &lt;<i>gam3 at ann.softgams.com</i>&gt; </dt><dd> voor QIF core dump</dd>
-<dt><b>James LewisMoss</b> &lt;<i>dres at debian.org</i>&gt; </dt><dd> design doc patches, xml, test suite</dd>
-<dt><b>Steven Murdoch</b> &lt;<i>sjmurdoch at linuxfan.com</i>&gt; </dt><dd> gnc-prices fix voor beurs van Londen</dd>
-<dt><b>Brent Neal</b> &lt;<i>brent at baton.phys.lsu.edu</i>&gt; </dt><dd> TIAA-CREF ondersteuning.</dd>
-<dt><b>Johnny Ernst Nielsen</b> &lt;<i>j.e.nielsen at iname.com</i>&gt; </dt><dd> Deense vertaling</dd>
-<dt><b>Stefan Nobis</b> &lt;<i>stefan-ml at snobis.de</i>&gt; </dt><dd> Duitse vertaling patch</dd>
-<dt><b>Peter Norton</b> &lt;<i>spacey at inch.com</i>&gt; </dt><dd> voor poging tot een GTK port</dd>
-<dt><b>OmNiBuS</b> &lt;<i>webmaster at obsidian.uia.net</i>&gt; </dt><dd> web site graphics &amp; inhoud</dd>
-<dt><b>Gordon Oliver</b> &lt;<i>gordo at pincoya.com</i>&gt; </dt><dd> multiple valuta status lijn patch</dd>
-<dt><b>Myroslav Opyr</b> &lt;<i>mopyr at IPM.Lviv.UA</i>&gt; </dt><dd> voor misc patches</dd>
-<dt><b>Dave Peticolas</b> &lt;<i>dave at krondo.com</i>&gt; </dt><dd> extensive intelligent patches</dd>
-<dt><b>Laurent P'elecq</b> &lt;<i>laurent.pelecq at wanadoo.fr</i>&gt; </dt><dd> i18n patches met gettext</dd>
-<dt><b>Alain Peyrat</b> &lt;<i>Alain.Peyrat at nmu.alcatel.fr</i>&gt; </dt><dd> voor configure.in patches</dd>
-<dt><b>Peter Pointner</b> &lt;<i>peter at wuzel.m.isar.de</i>&gt; </dt><dd> QIF import correcties, Qt patches</dd>
-<dt><b>Gavin Porter</b> &lt;<i>maufk at csv.warwick.ac.uk</i>&gt; </dt><dd> voor euro stijl data</dd>
-<dt><b>Tomas Pospisek</b> &lt;<i>tpo at spin.ch</i>&gt; </dt><dd> debian patches</dd>
-<dt><b>Ron Record</b> &lt;<i>rr at sco.com</i>&gt; </dt><dd> voor SCO Unixware &amp; OpenServer binaries</dd>
-<dt><b>Keith Refson</b> &lt;<i>Keith.Refson at earth.ox.ac.uk</i>&gt; </dt><dd> Solaris correcties</dd>
-<dt><b>Dirk Schoenberger</b> &lt;<i>schoenberger at signsoft.com</i>&gt; </dt><dd> Qt/KDE werk</dd>
-<dt><b>Jan Schrage</b> &lt;<i>jan.schrage at urz.uni-heidelberg.de</i>&gt; </dt><dd> documentatie patches</dd>
-<dt><b>Christopher Seawood</b> &lt;<i>cls at seawood.org</i>&gt; </dt><dd> voor XbaeMatrix core dump</dd>
-<dt><b>Alessandro Seveso</b> &lt;<i>aleseveso at tiscalinet.it</i>&gt; </dt><dd> Italiaanse vertalingen</dd>
-<dt><b>Mike Simons</b> &lt;<i>msimons at fsimons01.erols.com</i>&gt; </dt><dd> misc configure.in patches</dd>
-<dt><b>Keld Simonsen</b> &lt;<i>keld at dkuug.dk</i>&gt; </dt><dd> Deense vertaling</dd>
-<dt><b>Richard Skelton</b> &lt;<i>rich at brake.demon.co.uk</i>&gt; </dt><dd> voor Solaris cleanup</dd>
-<dt><b>Henning Spruth</b> &lt;<i>spruth at bigfoot.com</i>&gt; </dt><dd> voor Duitse text &amp; euro datum rework</dd>
-<dt><b>Ben Stanley</b> &lt;<i>bds02 at uow.edu.au</i>&gt; </dt><dd> test infrastructure</dd>
-<dt><b>Robby Stephenson</b> &lt;<i>robby.stephenson at usa.net</i>&gt; </dt><dd> register &amp; bestandshistorie patches</dd>
-<dt><b>Christian Stimming</b> &lt;<i>stimming at uclink.berkeley.edu</i>&gt; </dt><dd> rapport patch</dd>
-<dt><b>Bartek Szady</b> &lt;<i>bszx at bszxdomain.edu.eu.org</i>&gt; </dt><dd> engine en build systeem patches</dd>
-<dt><b>Herbert Thoma</b> &lt;<i>tma at iis.fhg.de</i>&gt; </dt><dd> gnome register &amp; euro support patches</dd>
-<dt><b>Diane Trout</b> &lt;<i>detrout at earthlink.net</i>&gt; </dt><dd> scheme qif import patch</dd>
-<dt><b>Richard -Gilligan- Uschold</b> &lt;<i>uschold at cs.ucf.edu</i>&gt; </dt><dd> tax rapport &amp; txf export</dd>
-<dt><b>Richard Wackerbarth</b> &lt;<i>rkw at dataplex.net</i>&gt; </dt><dd> patch voor gnc-prices, qif import correcties</dd>
-<dt><b>Rob Walker</b> &lt;<i>rob at valinux.com</i>&gt; </dt><dd> guile en register patches</dd>
-<dt><b>David Woodhouse</b> &lt;<i>dwmw2 at infradead.org</i>&gt; </dt><dd> Engelse (UK) vertalingen</dd>
-<dt><b>Ken Yamaguchi</b> &lt;<i>gooch at ic.EECS.Berkeley.EDU</i>&gt; </dt><dd> QIF import correcties; MYM import</dd>
-<dt><b>Shimpei Yamashita</b> &lt;<i>shimpei at gol.com</i>&gt; </dt><dd> Japanse vertaling</dd>
-</dl>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/index.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/index.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/index.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,40 +0,0 @@
-<?php $title = "Open Source Accounting Software"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include("components/header.phtml"); ?>
-<?php include("menu/menu-main.phtml"); ?>
-
- </td>
- <td valign=top width=98%>
- 
-<h1>Welkom op GnuCash.org</h1>
-
-<p>Als u op zoek bent geweest naar een manier om uw persoonlijke financien bij te houden met Gratis Software, ben u op de juiste plek! Eenvoudig in gebruik, maar toch krachtig en flexibel stelt GnuCash u in staat bankrekeningen, aandelen, inkomsten en uitgaven bij te houden. Net zo eenvoudig te gebruiken als een kasboek register, gebasseerd op profesionele boekhoud principes om accuraatheid te garanderen. GnuCash wordt ondersteund door een actieve ontwikkelingsgroep en bloeit op tot een volwaardig boekhoudsysteem. Ontwikkeld onder de GPL hoeft u zich geen zorgen te maken dat het programma verouderd: GnuCash zal er voor u zijn.. </p>
-
-
-<p>Op deze website is ter bevordering van het Gnucash.org software
-ontwikkelingsproject. Wij zijn toegewijd in het ontwikkelen van prima
-financiele software voor GNU/Linux en Unix gebruikers. Hierbij zijn
-inbegrepen de ontwikkeling van programming API's, libraries en componenten
-die gebruikt kunnen worden voor thuisgebruik en voor zakelijk gebruik. Door
-de nadruk te leggen op aspecten als eenvoud in gebruik, modulair ontwerp,
-goed-ontworpen interfaces en een goed-gedocumenteerde code, hopen we dat
-GnuCash en de bijbehorende financiele libraries de keuze worden voor een GNU
-generatie van programmeerders en gebruikers.</p>
-
-<p>Inderdaar, GnuCash werkt nu op Mac OSX, alsook onder GNU/Linux, *BSD, en de 
-traditionele Unixes: Solaris, AIX, en andere.</p>
-
-<h1>Nieuws</h1>
-   
-
-<?php 
-$en_newspath = "../news/en/";
-$lang_newspath = "../news/nl/";
-include("../news/news-script.php"); ?>
-
- </td>
-
-<?php include("components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/nl/index.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/index.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/index.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../index.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/nl/index.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/nl/irc.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/irc.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/irc.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,18 +0,0 @@
-
-<?php $title = "GnuCash op IRC"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-help.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>GnuCash op IRC</h1>
-
-Maak plezier (of zoek hulp bij het installeren of gebruiken van GnuCash) 
-en bespreek de ontwikkeling van GnuCash met programmeurs en gebruikers op IRC.
- Kom naar kanaal #gnucash op irc.gnome.org.
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/links.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/links.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/links.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,70 +0,0 @@
-<?php $title = "Related Financial Software"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-other.phtml"); ?>
-</td>
-
-
-<td valign=top>
-<h1>Gerelateerde Financiele Programma's</h1>
-
-<table>
-<tr><td>
-<b>Selecteer eem sectie:</b></td>
-<td>
-<form method=post>
-<select name=linkpage>
- <option value=general
- <?php if ($linkpage == "general") { echo ("selected"); } ?>
- >Algemene Referenties</option>
- <option value=utilities
- <?php if ($linkpage == "utilities") { echo ("selected"); } ?>
- >Utilities</option>
- <option value=palm
- <?php if ($linkpage == "palm") { echo ("selected"); } ?>
- >Palm Computing</option>
- <option value=stock
- <?php if ($linkpage == "stock") { echo ("selected"); } ?>
- >Aandelen handel & Technische Analyse</option>
- <option value=quote
- <?php if ($linkpage == "quote") { echo ("selected"); } ?>
- >Quote Sources, Tools</option>
- <option value=money
- <?php if ($linkpage == "money") { echo ("selected"); } ?>
- >Electronisch Valuta</option>
- <option value=erp
- <?php if ($linkpage == "erp") { echo ("selected"); } ?>
- >Business, ERP Projecten</option>
- <option value=xml
- <?php if ($linkpage == "xml") { echo ("selected"); } ?>
- >XML en Overige Data Formaten</option>
- <option value=misc
- <?php if ($linkpage == "misc") { echo ("selected"); } ?>
- >Diverse</option>
- <option value=obsolete
- <?php if ($linkpage == "obsolete") { echo ("selected"); } ?>
- >Historische Referenties</option>
- <option value=review
- <?php if ($linkpage == "review") { echo ("selected"); } ?>
- >Gnucash Reviews & Beoordelingen</option>
-</select>
-<input type=submit value=Go>
-</td>
-</table>
-</form>
-
-<?php
- if ($linkpage != "") { 
-	include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/links/links-".$linkpage.".phtml");
- } else {
-	include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/links/links-general.phtml");
- }
-?>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/lists.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/lists.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/lists.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,204 +0,0 @@
-<?php $title = "Mailing Lijsten"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-help.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>GnuCash Mailing Lijsten</h1>
-
-Er zijn een aantal GnuCash mailing lijsten voor verschillende soorten doelgroepen: 
-sommige zijn gericht op gebruikers, andere op ontwikkelaars. Klik op de vette tekst voor 
-instructies hoe in en uit te schrijven.
-
-<p>
-
-<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 width="100%">
- <tr>
- <td valign=middle align=center bgcolor=#666699>
-  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 bgcolor=#cacaf7 width="100%">
-  <tr>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Mailing Lijst</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=75%><font color=#ffffff><b>Beschrijving</b></td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-announce"> gnucash-announce at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-announce"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Aankondiging mailing lijst: Post naar deze moderated lijst, kondigt belangrijke gebeurtenissen en nieuws aan omtrent GnuCash. Dit is een kleine mailing lijst (1 of minder berichten per week).</td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-user"> gnucash-user at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-user"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-  Gebruikers mailing lijst: Discussies hoe GnuCash te installeren, af te stellen en te gebruiken, en discussies zoals basale boekhoudprincipes.
-  Dit is bij tijd en wijle een mailing lijst met veel berichten (2 tot 30 berichten per dag).
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-devel"> gnucash-devel at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-devel"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-  Developer's mailing lijst: Discussies over de huidige en toekomstige features
-  en functies, en hoe ze geimplementeerd moeten owrden. 
-  Dit is een high-volume mailing lijst (2 tot 30 berichten per dag).
-		 </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-de"> gnucash-de at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-de"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-   Dies ist die Mailingliste für deutsche GnuCash-Benutzer. 
-   Die Sprache auf dieser Liste ist Deutsch.
-   
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-es"> gnucash-es at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-es"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-   gnucash-es es la lista de distribución del proyecto GnuCash en español.
-   Está lista está pensada para usuarios finales y colaboradores en la
-   traducción y localización de GnuCash.
-   
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-fr"> gnucash-fr at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-fr"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-   Vous avez essayé GnuCash. Cela vous plaît vraiment mais vous aimeriez
-   obtenir de l'aide dans votre langue pour plus de simplicité. Cette mailing
-   liste est faite pour vous. Elle va permettre de rester en contact avec des
-   personnes francophones utilisant GnuCash qui pourront vous guider dans son
-   utilisation quotidienne aussi bien que pour une utilisation professionnelle.
-   Elle permettra aussi aux personnes réfractaire à la langue de shakespeare
-   de rester au courant des derniers développements du logiciels.
-
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-it"> gnucash-it at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-it"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-   gnucash-it è la lista di distribuzione per il progetto GnuCash in lingua
-   italiana. Quando la propria lingua madre è l'italiano e l'inglese
-   rappresenta un ostacolo, quando si ha intenzione di contribuire alla
-   localizzazione (l10n) ed internazionalizzazione (i18n) italiana del
-   progetto, quando si vuole incontrare qualche italiano per parlare di
-   GnuCash, questa lista di distribuzione è il luogo adatto per inviare i
-   propri messaggi.
-   <p>
-   gnucash-it è nata per offrire ai traduttori di GnuCash un valido mezzo
-   di comunicazione. Successivamente spera di diventare il punto
-   d'incontro per tutti coloro i quali vogliano contribuire al progetto sia
-   in qualità traduttori, revisori e programmatori per la realtà italiana,
-   sia di esperti in grado di aiutare chi si trova alle prime armi.
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src="/images/icons/document.txt.gif" width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-patches"> gnucash-patches at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-  Developer's mailing lijst: Insturen en discussie van patches, 
-  en aankondiging van CVS tree updates. 
-  Patches moeten in <tt>makepatch</tt> formaat zijn.
-  Patches mogen ingaan tegen de broncode, documentatie, of vertalingen.
-  Dit is een high-volume mailing lijst (2 tot 30 berichten per dag).
-  
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  </table>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/nl/local.php
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/local.php	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/local.php	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php
+$top_dir = "..";
+$home = ".";
+$locale = "nl_NL";
+$lang_dir = "nl";
+?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,33 +0,0 @@
-
-<?php $title = "Accounting Software voor Linux"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main.phtml"); ?>
-
-	</td>
- <td valign=top width=98%>
- 
-
-<h1>Older Announcements</h1>
-
-<font size=-1>
-Dit is een archief van de aankondigingen die ooit op de 
-GnuCash home page hebben gestaan.
-<br><br>
-</font>
-
-
-<?php
-  # indicate where to get translated news from ... 
-  $native_newspath = "news/old/";
-  $alt_newspath = "../news/old/";
-  include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/php-scripts/news-script.php");
-  ?> 
-
- </td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>
-

Added: htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../oldnews.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/nl/oldnews.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/nl/promote.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/promote.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/promote.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,112 +0,0 @@
-<?php $title = "Promote GnuCash"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-other.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<b>Promoot GnuCash</b><br><br>
-
-Wilt u uw support voor GnuCash niet onder stoelen of banken steken?? Plaats een van deze 
-banners op uw site.
-<p>
-
-<a href="/images/banners/control_your_finan.jpg">
-<img src="/images/banners/control_your_finan.jpg"
-   alt="[Control your Finances with the Power of Open Source - GnuCash]">
-<br clear>
-125 x 125 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_dollar_button.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash_dollar_button.jpg"
-   alt="[Gnucash Personal Finance Software]">
-<br clear>
-125 x 125 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/GnuCash_Long.jpg">
-<img src="/images/banners/GnuCash_Long.jpg"
-   alt="[Gnucash Personal Finance Software]">
-<br clear>
-470 x 62 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnu_bill.gif">
-<img src="/images/banners/gnu_bill.gif"
-   alt="[US. Dollar Bill w/Stallman's Gnu]">
-<br clear>
-350 x 147 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash-green.png">
-<img src="/images/banners/gnucash-green.png"
-   alt="[Name in Bouncing Green]">
-<br clear>
-394 x 123 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash-flying-win.png">
-<img src="/images/banners/gnucash-flying-win.png"
-   alt="[Flying Screenshots of GnuCash Screens]">
-<br clear>
-304 x 179 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash.jpg"
-   alt="[white typewriter letters on black background]">
-<br clear>
-256 x 53 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_brown.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash_brown.jpg"
-   alt="[black typewriter letters w/ drop shadow on brown background]">
-<br clear>
-256 x 53 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_light.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash_light.jpg"
-   alt="[black typewriter letters on light brown background]">
-<br clear>
-256 x 53 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_white.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash_white.jpg"
-   alt="[black typewriter letters on white background]">
-<br clear>
-256 x 53 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_techno.gif">
-<img src="/images/banners/gnucash_techno.gif"
-   alt="[modern techno/scifi font on clear background]">
-<br clear>
-400 x 100 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/logo_beatnik.gif">
-<img src="/images/banners/logo_beatnik.gif"
-   alt="[black throbbing beatnik font w/ dropshadow on brown background]">
-<br clear>
-287 x 88 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/logo_elegant.jpg">
-<img src="/images/banners/logo_elegant.jpg"
-   alt="[black elegante font on brown background]">
-<br clear>
-287 x 88 pixels</a>
-<p>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>
-

Added: htdocs/trunk/nl/promote.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/promote.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/promote.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../promote.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/nl/promote.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/nl/quiz-results.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/quiz-results.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/quiz-results.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,2817 +0,0 @@
-<?php $title = "Survey"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-other.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>GnuCash User Survey Results</h1>
-The first GnuCash user survey has ended, and the results are 
-shown below. For those too busy to read through the results, we 
-preface the results with a summary.
-<p>
-It has 45 questions, and its broken into 
-six sections:
-<ul>
-<li>General
-<li>Commercializing GnuCash
-<li>Using GnuCash
-<li>Future Features
-<li>Online Banking
-<li>Personal Profile
-</ul>
-
-The summary results and conclusions are below, by section.
-<p>
-
-<dl>
-<dt><b>General and Personal Profile</b>
-<dd>
-There were 828 respondents during the 67 days that the survey 
-was active. Of these, 415 responded in the first 13 days.
-The later respondents mirrored the early responses almost exactly
-(see <a href="/nl/quiz-results-early.phtml">the early results 
-here</a>), and thus this summary is identical to the one before.
-The fact that the averages changed so little seems to indicate 
-that there was no ballot stuffing, or that the stuffers were 
-very very clever.
-<p>
-
-Respondents are overwhelmingly male (97%), with a median age in 
-late-20's, early-30's. They are highly educated: more than 80%
-have college or post-grad degrees. They're highly technical:
-better than 2/3rds are programmers, engineers or scientists.
-And they are old-hands at GNU/Linux/BSD: more than 2/3rds have 
-been using Linux for over 3 years. This sample is very, very 
-far from what one finds for the average Internet/computer user, 
-nearly half of which is a woman (the left half, presumably), 
-and most of which is non-technical (no surprise here, the 
-brain weighs much less than the muscles, guts and bones).
-At a later date, I hope to publish the results as they would 
-look if we surgically removed the geek elements.
-<p>
-Nearly 90% have used accounting programs before. Less then
-20% find that GnuCash meets all their needs. Nearly half wish it
-had more features, and about 25% can't use GnuCash because its 
-missing critical features.
-<p>
-<dt><b>Commercializing GnuCash</b>
-<dd>
-Half of all respondents would buy a cdrom and a book. $20USD is
-the sweet spot for the CDROM price. Support is not an issue.
-There is little interest in a 'GnuCash magazine' or in a 
-general-financial-advice website.
-
-<p>
-<dt><b>Using GnuCash</b>
-<dd>
-About 80% use gnucash for core accounting, 10% for incidentals,
-and 10% for small-business. 25% would use an MS Windows version.
-
-<p>
-<dt><b>Future Features</b>
-<dd>
-Top requests: more features, better documentation, all aimed 
-squarely at the home user. Top picks for each feature
-category are below:
-<p>
-<ul>
-<li><b>Home users</b>: scheduled transactions (integrated into 
-  dayplanner/calendar), budgeting, more reports, online banking.
-<p>
-<li><b>Financial</b>: interest-bearing accounts, better general stock & 
-  bond support.
-<p>
-<li><b>Interop</b>: export reports to spreadsheet.
-<p>
-<li><b>Online banking</b>: 80% of respondents want to do this. Top picks:
-  view balances, reconcile accounts, pay bills. Little demand 
-  for alternative payment systems, and of those, paypal is the winner.
-  25% have used quicken/msmoney for online banking.
-  Security, privacy and reliability are all hot issues.
-  
-<p>
-<li><b>Business Accounting</b>: support invoicing/billing, accounts-payable, 
-  receivable. However, the results are sort of bizarre: users
-  are not that interested in an integrated address-book/contact 
-  manager/to-do list. I find this is bizarre, since things like
-  billing/invoicing/checkprinting is almost useless if you don't 
-  have addresses and phone numbers to go with your invoice system.  
-  And accounts-payable is basically a fancy to-do-list, rendered
-  all-the-more useless without good checkprinting (i.e. print 
-  address on check) support. So I'm tempted to conclude that
-  respondents have little/no actual experience in using a 
-  small-business accounting package. Indeed, we should filter results
-  for those who have actually used Peachtree/quickbooks or other
-  business package.
-<p>
-<li><b>dot-com accounting</b>: there is little interest in GnuCash as a 
-  back-end/tie-in to merchant systems. Again, maybe that's because
-  the respondents are primarily home users.
-</ul>
-</dl>
-<p>
-
-
-   <TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0" WIDTH="100%">
-    <TR ALIGN="CENTER" VALIGN="MIDDLE">
-     <TD>
-<table bgcolor="#ffffff" border="1" width="95%"><tr><td>
-<h2>GnuCash Features Survey</h2>
-<h3></h3>
-<blockquote></blockquote>
-<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q1">1.</A>
-			<b>I've been using GnuCash since</b>
-<br>(pick one only)
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- version 0.9/1.0</td>
-		<td align="right" width="60">81</td>
-		<td align="right" width="60">(9.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- version 1.2</td>
-		<td align="right" width="60">131</td>
-		<td align="right" width="60">(15.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- version 1.4</td>
-		<td align="right" width="60">274</td>
-		<td align="right" width="60">(33.1%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- version 1.6</td>
-		<td align="right" width="60">88</td>
-		<td align="right" width="60">(10.6%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- never used GnuCash</td>
-		<td align="right" width="60">247</td>
-		<td align="right" width="60">(29.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(99.2%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q2">2.</A>
-			<b>I've bee using Linux for about</b>
-<br>(pick one only)
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- 6 months or less</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=18><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;9.3%		</td>
-		<td align="right">(77)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- 1 year</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=16><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;8.2%		</td>
-		<td align="right">(68)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- 2 years</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=34><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;17.3%		</td>
-		<td align="right">(143)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- more than 3 years</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=126><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;63.4%		</td>
-		<td align="right">(525)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=196><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;98.2%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q3">3.</A>
-			<b>Other Accounting Packages</b>
-<br>(check all that apply)
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- I have never used accounting software before</td>
-		<td align="right" width="60">114</td>
-		<td align="right" width="60">(13.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- I use a spreadsheet for my accounting</td>
-		<td align="right" width="60">137</td>
-		<td align="right" width="60">(16.5%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- I use Quicken or MSMoney regularly</td>
-		<td align="right" width="60">229</td>
-		<td align="right" width="60">(27.7%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- I used to use Quicken/MSMoney but stopped</td>
-		<td align="right" width="60">258</td>
-		<td align="right" width="60">(31.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- I use Peachtree, QuickBooks or another MSWindows accounting package</td>
-		<td align="right" width="60">73</td>
-		<td align="right" width="60">(8.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- I GnuCash almost exclusively</td>
-		<td align="right" width="60">271</td>
-		<td align="right" width="60">(32.7%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- I use another Linux/Unix-based accounting package</td>
-		<td align="right" width="60">28</td>
-		<td align="right" width="60">(3.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(134.1%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q4">4.</A>
-			<b>My Favorite Accounting Package of all time is</b>
-<br>(check all that apply)
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- GnuCash</td>
-		<td align="right" width="60">357</td>
-		<td align="right" width="60">(43.1%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Kapital</td>
-		<td align="right" width="60">6</td>
-		<td align="right" width="60">(0.7%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- MoneyDance</td>
-		<td align="right" width="60">7</td>
-		<td align="right" width="60">(0.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Quicken</td>
-		<td align="right" width="60">219</td>
-		<td align="right" width="60">(26.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- MSMoney</td>
-		<td align="right" width="60">92</td>
-		<td align="right" width="60">(11.1%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- QuickBooks</td>
-		<td align="right" width="60">32</td>
-		<td align="right" width="60">(3.9%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Peachtree</td>
-		<td align="right" width="60">7</td>
-		<td align="right" width="60">(0.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- AppGen</td>
-		<td align="right" width="60">2</td>
-		<td align="right" width="60">(0.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Great Plains</td>
-		<td align="right" width="60">3</td>
-		<td align="right" width="60">(0.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- ACCPAC</td>
-		<td align="right" width="60">5</td>
-		<td align="right" width="60">(0.6%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Other (write in below)
-</td>
-		<td align="right" width="60">53</td>
-		<td align="right" width="60">(6.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(94.6%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q5">5.</A>
-			<b>Did we miss your favorite accounting program?
-Write it in!</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0" cellpadding="1">
-	<tr><th align="left">#</th><th>Response</th></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>a cardboard box and a spouse with a knack for organizing ;-}</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>a pen and a piece of paper... it's amazing what modern technology can do :)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>all the ones i've used suck!</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>also liked cbb</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Any good spreadsheet</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>BankVX : Freeware for OS/2</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>BasisPro (GLOWS)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>BMS</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Cashbook</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Catagories</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">2</th><td>cbb</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>checkfree software</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Davicash</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Davilex and abcmuis</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Electronic Teller for OS/2</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Emma</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>gcalc. no, seriously.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Geldprofi</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>gnofin</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>harmony</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>I don't like any</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I wrote my own some time ago using MSAccess</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>InCharge</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>InCharge on OS/2</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>It isn't a PC package!</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Manage Your Money (Mac)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">4</th><td>managing your money</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Mind Your Own Business (aka MYOB - yes, it's an accounting package)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>MoneyCounts</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>MoneyCounts (Bob Parsons)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>MoneyPlex</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>MoneySmith</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Morningstar Portfolio Manager</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>msmoney 96</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">5</th><td>MYOB</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>MYOB (Australian)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>MYOB - it's available in australia</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>MYOB Accountedge for the MAC</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>never used one</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>No - good job so long</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>No favorite, but would prefer using GnuCash.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>None</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>none yet</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Notebook and Pen hidden under my pillow :o)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>one that works, is intuitive, and doesn't lose data files</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Pastell</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>pencil and notebook</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>postgresql</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Quicken about 5 years ago</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>quicken before all the garbage features.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Quickpay--not that good but simple and fast</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Real World</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>RMRBank on Psion PDA</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>SQL-Ledger</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">2</th><td>StarMoney</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>TIMS</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>UltraSoft Money (Palm)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Xinvest</td></tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q6">6.</A>
-			<b>How Good is GnuCash?</b>
-<br>(check one only)
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- GnuCash is overkill for my accounting needs.
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=6><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;3.4%		</td>
-		<td align="right">(28)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- All of my accounting needs are met by GnuCash.
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=23><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;12.0%		</td>
-		<td align="right">(99)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- I use GnuCash but wish it had a few more features.
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=99><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;49.6%		</td>
-		<td align="right">(411)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- I wish I could use GnuCash, except that it doesn't
- have a feature that is really important to me.
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=51><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;26.0%		</td>
-		<td align="right">(215)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- GnuCash is really just not right for my accounting needs,
- and I just don't see how it ever could be.
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=1><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;0.7%		</td>
-		<td align="right">(6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=183><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;91.7%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-<tr><td><hr></td></tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q7">7.</A>
-			<h2>Commercializing GnuCash</h2>
-
-<b>If GnuCash came on a CDROM, with an easy-to-install interface,
-would you buy a copy?</b>
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="right" width="60">423</td>
-		<td align="right" width="60">(51.1%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="right" width="60">383</td>
-		<td align="right" width="60">(46.3%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(97.3%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q8">8.</A>
-			<b>What is the most you'd be willing to pay for an easy-to-install
-CDROM version of GnuCash?
-</b>
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>  $5 US
-</td>
-		<td align="right" width="60">134</td>
-		<td align="right" width="60">(16.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>  $10 US
-</td>
-		<td align="right" width="60">180</td>
-		<td align="right" width="60">(21.7%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>  $20 US
-</td>
-		<td align="right" width="60">260</td>
-		<td align="right" width="60">(31.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>  $40 US
-</td>
-		<td align="right" width="60">106</td>
-		<td align="right" width="60">(12.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>  $80 US
-</td>
-		<td align="right" width="60">18</td>
-		<td align="right" width="60">(2.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(84.3%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q9">9.</A>
-			<b>Would you buy a book on how to use GnuCash?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="right" width="60">391</td>
-		<td align="right" width="60">(47.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="right" width="60">408</td>
-		<td align="right" width="60">(49.3%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(96.5%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q10">10.</A>
-			<b>Would you buy commercial support for GnuCash?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="right" width="60">68</td>
-		<td align="right" width="60">(8.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="right" width="60">732</td>
-		<td align="right" width="60">(88.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(96.6%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q11">11.</A>
-			<b>Which of these support options would be reasonable?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- $50 per incident</td>
-		<td align="right" width="60">34</td>
-		<td align="right" width="60">(4.1%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- $50 per month flat rate</td>
-		<td align="right" width="60">20</td>
-		<td align="right" width="60">(2.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- $50 per hour till problem resolved</td>
-		<td align="right" width="60">13</td>
-		<td align="right" width="60">(1.6%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- $300 retainer with per incident billing</td>
-		<td align="right" width="60">7</td>
-		<td align="right" width="60">(0.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- $300 retainer with per hour billing</td>
-		<td align="right" width="60">4</td>
-		<td align="right" width="60">(0.5%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- $300/year with 3 incident maximum</td>
-		<td align="right" width="60">8</td>
-		<td align="right" width="60">(1.0%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- some other kind of pricing that is more reasonable for home users</td>
-		<td align="right" width="60">194</td>
-		<td align="right" width="60">(23.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- I wouldn't buy support</td>
-		<td align="right" width="60">552</td>
-		<td align="right" width="60">(66.7%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(100.5%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q12">12.</A>
-			<b>I would purchase confidential/secure data backup for my files
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=32><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;16.3%		</td>
-		<td align="right">(135)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=157><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;78.7%		</td>
-		<td align="right">(652)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=190><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;95.0%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q13">13.</A>
-			<b>I would hire an accountant who knows GnuCash</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=70><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;35.0%		</td>
-		<td align="right">(290)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=116><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;58.3%		</td>
-		<td align="right">(483)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=186><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;93.4%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q14">14.</A>
-			<b>I would purchase custom (state-by-state, national) tax schedules</b>
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=98><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;49.0%		</td>
-		<td align="right">(406)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=91><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;45.8%		</td>
-		<td align="right">(379)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=189><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;94.8%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q15">15.</A>
-			<b>I would buy a monthly subscription to 'GnuCash Magazine'</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="right" width="60">128</td>
-		<td align="right" width="60">(15.5%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="right" width="60">660</td>
-		<td align="right" width="60">(79.7%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(95.2%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-<tr><td><hr></td></tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q16">16.</A>
-			<h2>Using GnuCash</h2>
-<b>My main interest in GnuCash is for:
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Keeping track of occasional miscellaneous  expenses only (e.g. business travel reimbursements,  cost of personal hobby, personal loans to friends,  treasurer for small club/society, etc.)</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=3><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;1.8%		</td>
-		<td align="right">(15)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Keeping track of online shopping expenses.</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=0><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;0.2%		</td>
-		<td align="right">(2)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Preparing a quarterly or annual networth or cashflow or  income-expense report only.</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=0><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;0.5%		</td>
-		<td align="right">(4)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Getting records straight to make tax filing easier.</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;2.4%		</td>
-		<td align="right">(20)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Keeping track of all personal/home finances/budgets in detail.</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=158><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;79.1%		</td>
-		<td align="right">(655)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Keeping track of Portfolio Value (Stocks/Mutual Funds/Bonds)</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;2.4%		</td>
-		<td align="right">(20)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Small Business Accounting.</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=24><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;12.3%		</td>
-		<td align="right">(102)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=197><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;98.8%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q17">17.</A>
-			<b>Areas I would like to see GnuCash to evolve into:
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Easier to use for average home user</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=69><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;34.9%		</td>
-		<td align="right">(289)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- More features for the home user</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=135><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;67.8%		</td>
-		<td align="right">(561)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Small Business Features</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=57><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;28.6%		</td>
-		<td align="right">(237)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Better Investment (Stock/Mutual Fund/Bond/Option/Futures) support</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=59><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;30.0%		</td>
-		<td align="right">(248)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Better PDA (PalmPilot/etc) integration</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=61><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;30.9%		</td>
-		<td align="right">(256)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- The ultimate web-integrated online banking/shopping/billpay  tool.</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=67><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;33.9%		</td>
-		<td align="right">(281)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Technically cutting edge (eWallet, MicroPayments etc).</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=23><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;12.0%		</td>
-		<td align="right">(99)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q18">18.</A>
-			<b>I would use a version of GnuCash for Microsoft Windows if it was available
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=54><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;27.1%		</td>
-		<td align="right">(224)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=142><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;71.3%		</td>
-		<td align="right">(590)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=196><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;98.3%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q19">19.</A>
-			<b>If you are interested in Windows, which version?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- MS Windows 98 base edition</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=8><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;4.2%		</td>
-		<td align="right">(35)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- MS Windows 98 second edition</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=25><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;12.9%		</td>
-		<td align="right">(107)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- MS Windows NT </td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=10><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;5.2%		</td>
-		<td align="right">(43)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- MS Windows 2000 </td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=39><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;19.7%		</td>
-		<td align="right">(163)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- MS Windows ME (Millenium Edition)</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=7><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;4.0%		</td>
-		<td align="right">(33)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=92><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;46.0%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-<tr><td><hr></td></tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q20">20.</A>
-			<h2>Future Features</h2>
-Features I would most like to see in GnuCash
-(sorted by category)
-<br>(1==very important 3==nice to have 5==don't need this)
-<br><br>
-<b>General</b>
-			<blockquote>
-<table border="0">
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="center" colspan="7">Average rank</td>
-	</tr>
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="right" width="44">1</td>
-		<td align="right" width="40">2</td>
-		<td align="right" width="40">3</td>
-		<td align="right" width="40">4</td>
-		<td align="right" width="36">5</td>
-		<td width="20"></td>
-		<td></td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Easier to Use</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=107><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Better Documentation</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=89><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.2)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Better Support</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=140><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.5)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">More Features</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=84><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.1)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Easier Installation</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=114><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Monthly (Paper) Newsletter/Magazine</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=170><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.3)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Financial Advice and Information on GnuCash Website</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=153><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.8)</td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q21">21.</A>
-			<b>Home</b>
-<br>(1==very important 3==nice to have 5==don't need this)
-
-			<blockquote>
-<table border="0">
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="center" colspan="7">Average rank</td>
-	</tr>
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="right" width="44">1</td>
-		<td align="right" width="40">2</td>
-		<td align="right" width="40">3</td>
-		<td align="right" width="40">4</td>
-		<td align="right" width="36">5</td>
-		<td width="20"></td>
-		<td></td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">More basic/overview reports for home use</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=87><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.2)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Home Inventory</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=124><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.1)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Insurance Records Organizer</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=130><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.3)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Scanner/photo support (for attached photos/images  of home inventory, or scanned paper receipts/invoices)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=145><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Vital Records Organizer (bank account and investment account  names, addresses, numbers, passport number, D/L number,  insurance policy names, numbers)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=123><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.1)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Income Tax Return preparation support</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=104><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Online banking (statement review, account reconciliation)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=86><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.2)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Online billpay (pay bills/ authorize transfers)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=103><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Better integration with online shopping venues (e.g. amazon.com)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=148><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Better support for online payment methods (e.g. paypal, Qchex, egold)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=135><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.4)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Budgeting and budget reports for home use</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=82><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.1)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Scheduled/regular/recurring transactions</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=73><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(1.8)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Use of calendar/dayplanner type interface for  scheduled transactions</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=90><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.3)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Support for alerts/popups for upcoming transactions</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=98><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.5)</td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q22">22.</A>
-			<b>Financial/Investment</b><br>(1==very important 3==nice to have 5==don't need this)
-
-			<blockquote>
-<table border="0">
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="center" colspan="7">Average rank</td>
-	</tr>
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="right" width="44">1</td>
-		<td align="right" width="40">2</td>
-		<td align="right" width="40">3</td>
-		<td align="right" width="40">4</td>
-		<td align="right" width="36">5</td>
-		<td width="20"></td>
-		<td></td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Improved support for international currencies</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=127><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.2)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Better support for stock/bond info</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=117><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Support for bonds, mortgages, interest  bearing instruments and accounts.</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=108><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Support for Business-oriented budgets</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=137><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.4)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Support for graphs of prices, moving averages, etc.</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=119><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Support for volume, beta, buy/sell indicators.</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=144><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Support for real-time trading abilities</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=157><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Support for on-line/breaking news access</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=162><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.1)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Support for financial research (reports on companies,  historical price graphs, etc).</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=152><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.8)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Investment (Buy/Sell) alerts, limit-order alerts</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=153><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.8)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Cost-basis/FIFO accounting</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=144><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Simplified split/spinoff/merger support</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=147><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Enhanced split/spinoff/merger support</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=148><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q23">23.</A>
-			<b>Interoperability</b><br>(1==very important 3==nice to have 5==don't need this)
-
-			<blockquote>
-<table border="0">
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="center" colspan="7">Average rank</td>
-	</tr>
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="right" width="44">1</td>
-		<td align="right" width="40">2</td>
-		<td align="right" width="40">3</td>
-		<td align="right" width="40">4</td>
-		<td align="right" width="36">5</td>
-		<td width="20"></td>
-		<td></td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Ability to Import IIF Files (Intuit Interchange Format)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=134><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.4)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Ability to Export IIF Files (Intuit Interchange Format)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=140><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.5)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Ability to Export QIF Files (Quicken Interchange Format)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=110><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.8)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Ability to Import QFX Files (Quicken OFX Format)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=114><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Ability to Export QFX Files (Quicken OFX Format)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=121><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Ability to Import Peachtree/comma-delimited files</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=136><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.4)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Ability to Export reports to spreadsheet</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=98><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(2.5)</td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q24">24.</A>
-			<b>Other Import/Export Function</b>
-(write in)
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0" cellpadding="1">
-	<tr><th align="left">#</th><th>Response</th></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Ability to atore report in some word processor format (e.g. AbiWord, OpenOffice, ...) and presentation programs (e.g. impress, MagicPoint, OpenOffice). This allows for better formating and give it the look you like. Company sometimes have strict design rules for presentations.
-
-This gives the end user a last chance to 'correct' the data, of course ;-)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Ability to automatically connect to a bank and import QFX files like Quicken does for Discover. Better QIF import functionality. For example, allowing keyboard navigation to pick an account when importing.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Ability to connect to SQL backends on accounting databases like Great Plains</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Ability to export .TXF files. Or any other method to export tax related information</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Ability to export data to comma delimited and export to gnumeric</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Ability to export in some sort of column delimited format to load to databases and also to ability of gnucash to operate with a database in the backend.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Ability to export reports to plain text files or to html files.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Ability to handle weird QIF formats (downloaded from bank for account reconciliation). Version 1.4 can't handle my bank's files.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Ability to import archival data in Quicken backup data sets</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Ability to Import From Microsoft Money</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Ability to Import MYOB Accounting file format</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Ability to Import/Export MYOB files</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Ability to read/write a Quicken file from a Windows/DOS partition (provided, of course, that your system was properly set up with both DOS &amp; Linux partitions)... so that I could manage my finances from 'either side of the fence', so to speak, at any moment I chose.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Ability to synchronize with PocketQuicken</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Able to export to a format TurboTax can read.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>All Import/Export functionality is of a high priority. If everyone can use GnuCash seamlessly from their old product, then GnuCash will become standard.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>All Linux-based programs</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>All major format import/export is important.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Anything remotely Microsoft related!!</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Barclays Bank Online Export Format</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Being able to import directly from MS Money would be nice.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>better support for deleting redundant transactions
-imported by QIF</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Better, more colorful, easier to use GUI. I love the software but it is not pretty to look at.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Bug fixes</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>CBB (gnucash 1.6 can't read the qif files I get from cbb 0.8.1)
-
-I want to merge two gnucash files</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Check printing!
-Quicker updated from Ximian for GnuCash (they still don't have 1.6 available yet)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>client list, vendor list, inventory list, </td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Converting actuel Currency to EURO!!! All my entries are DEM, switching to EURO does not change the value!</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>CSV, common database formats</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Easy &quot;envelope style&quot; budgeting. So you can allocate $X/month for purpose foo and if you don't spend the full $X, it carries over to the next month. At any time, you can see how much is in your envelope. (kindof like savings goals in Quicken)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Excel format, MS Money and MYOB.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Export graphs/reports. I can't get this function to work. It exports the html, but not with the Guppi plots. </td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Export to comma-delimited would be very nice</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>export to gnumeric on account basis with an extra sheet for destination accounts (booking categories) one per account</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Export to HTML. Maybe 1.6 allows this but I haven't searched for this feature in 1.6 yet.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>export to text</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Export to text files for simple scanning by Perl (or other) scripts.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Export/import (tab,comma) delimited files.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>External Program to Import/convert an MSMoney file into GNUCash format.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Exxport of accounts to a file
-Re-Import of those accounts into a different GNU-Cash file!!!</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>from and into MS Money</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Generally be able to import/export data to/from delimited files (.CSV and likes), ability to exchange data with and use RDBMs to
-store data, for example DB2, Oracle, ODBC sources. </td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>german BTX / HBCI</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Get my credit card transcation information from those websites.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Get zlib compiled in and out for the main xml file, no need to take up 2.8 megs instead of 200k. You gzip -d it if you need to go into it by hand. Also, gnucash doesn't seem to have an autobackup cleaner. Perhaps something similar to the logrotate commands would be ideal. (I am a sysadmin so perhaps this should not be a default).</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Girotel (Dutch online banking system)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Gnumeric spreadsheet support specifically</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Graphing the effects of scheduled/re-occuring transactions on accounts.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>I am *desperate* to find a Linux alternative to Peachtree Complete Accounting, which is just too costly on multiple Windows stations. I absolutely will go with GnuCash if you allow easy import!</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I am not really sure of the name of the interchange format
-I need, I need to exchange with the home version of quicken
-going back about 5 years.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>I see no reason to abandon QIF, but, generally speaking, it doesn't matter which format you use. The most important thing for me is to mate gnucash with my palm in an easy fashion. Why not write gnucash for palmOS?</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I want a view like the Portfolio Manager Performance view of the Morningstar.com
-
-And I do want the function to get Japanese stock and mutual fund information from Yahoo.japan automatically. </td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>I would like to have msmoney-96 interface... The lists of accounts make me unsure of how much do I have :-) (Maybe I didn't explore the interface too much , lol)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I would really dig a quick fill function to make entering transactions easier.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>I'd like to see some sort of export to an open exchange format.
-This is really critical. I'm not sure if QFX is it (I don't know
-enough about it).</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I've got 8 years of personal data in Quicken now in about 40 accounts. Importing with QIF means generating
-40 different files. It'd be wonderful if Gnucash would inhale the actual quicken data file.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>If the data was saved in a more human-readable type of ascii than the xml .xac file, that would be nice. Say straight scheme lists, pretty-printed. However this is very low in priority.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>implementing some kind of scripting would allow many more formats
-based on text files in a traditional *NIX sense. I'd really like to be able to do e.g. a &quot;cat myexpenses | awk -f prog.awk | gnucashimport&quot;. This would be real fun!</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>import account statements designed for use with Quicken</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Import crash logs ;-)
-Import online banking data</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Import from Managing Your Money for Windows.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Import MS Money</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Import MS Money files</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Import MS Money files.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Import MSMoney .mny Files</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Import MSMoney97 files</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Import old gnucash files, i can open file but i have this error:
-Error: gnc_mbstowcs: bad multi-byte conversion
-Error: gnc_mbstowcs: bad multi-byte conversion
-
-so my old file is not useable :((((</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Import Quickbooks</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Import/Export to Emma files(http://rainbow.mimuw.edu.pl/~la181249/emma/home.php3)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Import/Export to sql backend
-(can be handled via csv files also...)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>importing accounts from a gnucash file</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Improved QIF import
-</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Integration with PocketMoney (Palm Pilot)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>It would be nice to support automatic downloads from online banking institutes - specifically sites like etrade that have alliances with Microsoft Money and Quicken, and don't support simple QIF downloads.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>M$Money and Business</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Maybe even some sort of 'live update' with Gnumeric. So if I wanted some feature that wasn't in Gnucash I could have it automatically put certian data into a Gnumeric sheet, and then generate the report from there. I think that most people understand a spreadsheet better than Scheme (even though personally I really like Scheme)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Microsoft Money</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Microsoft Money 2000</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Moneydance, kapital</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>More reports. More detailed reports. More complete reports. Easier-to-customize reports. More reports!
-
-Note, I haven't yet use 1.6, so I'm sure these are already better than what I'm using now.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">5</th><td>MS Money</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>MS Money .dat import and export ability.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">2</th><td>MSMoney</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>MsMoney can export QIF/QFX as I remember, so QIF/QFX seems to be enough...</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>MSN Money</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Musr be able to universaly inmport/export data</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>My online bank has no functionality at this time to export data - it would be nice to have some ability to define how to extract it from a saved html page.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>MYOB</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>MYOB
-</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>MySQL database integration to the same level as the PostgreSQL integration</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>mysql import/export--very important</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>NACHA Presumably this might be part of an online system</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>No ultra-deep chains of dependencies. I stopped downloading/building/installing dependencies after about 4 levels.  Come on!
-
-I want source, but package up all the dependent source with it please.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Not familiar with above-mentioned formats, but it's essential I can export my data as plain text, or preferably XML. I don't want my data locked up in some binary format.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>OFX OFX OFX OFX OFX OFX OFX (not just quicken, banks, too!)
-
-(getting the picture? :)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>OFX support.. for bank reconciliation</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>OFX...</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Once off Quicken, don't need it!</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Palm Intergration / Multiple Users or Accounts</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Palm Pilot Conduit</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>PalmOS Integration!
-</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Pay more attention to (and try to fix) the array of Quickens. I have been trying to import data from Mac versions of Quicken and
-it is a futile task!</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>PDA Module for Palm Pilot/Handspring Visor</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>PDA Sync. Freecoins (PalmCoins).</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>perhaps export tax information for whatever format turbotax reads. 
-
-</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Perhaps not an import function ... but better report writing tools
-(keep in mind: I am running the first copy od GnuCash I ever received - the Debian Stable 1.3.4-3 version (which I now see as being quite dated).</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Perl interface for writing custom import/export filters.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Quattro Pro &amp; Star Office 5.x</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Quickbooks</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Reports to PDF</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Sales transactions in XML-RPC</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Some form of XML (or eventually structured text)
-and please! an Euro converter for proprietary file format</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>SQL Database connectivity via unixODBC or better yet Gnome-DB</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>sql databases i.e. postgresql, Interbase</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>SQL import/ export</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>StarMoney</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Subsets of data far managing your current month's worth of data on a Palm or other PDA.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Support for Gnumeric and Excel exports. A really easy way of me transfering all my Small Business accounts from Quickbooks Pro to Gnucash.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Support for mortgages and loans generally, along with recurring transactions and preentry of bills are by far the most important &quot;must haves&quot;.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Support for on-line banking. ie I can pay bills and transfer money between accounts on-line at Royal Bank of Canada.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Sync with Palm apps or gnucash mini-app for Palm</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>The ability to export back to quicken has been missing for some time. If users knew they could export their data back to quicken if they did not like gnucash then I think more people would give gnucash a chance! This is the one feature I long for!</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>The ability to import/sync with other Schedual/organizer/contactmanagement type programs. on PDA or Windows platform. So payments due and can be entered on the road and imported/synced at home.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>The thing that is holding me back is that windows based software can integrate databases with a palm pilot. This is important for the reason that I use the windows based software as my main bd, but when I travel I like to have a mobile version that is easily updated when I come back to the main db.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>This is for Q25: The addressbook/contact/todo stuff should be able to use teh stuff from evolutiuon. I think this is why bonobo was first started. time to make use of it.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Tool for automatic conversion of existing transaction from one currency to another (i.e. ITL -&gt; EUR).</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>True MSMoney file and not qif. Qif sucks with MSMoney. </td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Use arbitrary gnc-prices Stock sources (like vwd, not only the ones offered from the gui in gnucash 1.4).</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Use of or export/import to/from SQL data base so I can write my own code in SQL instead
-of your scheme interface (looks like that is beta in 1.6).</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Web Interface</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>whatever makes it possible to work with people using mainstream systems.
-Otherwise, they will tell you what to use, and you may have to consider
-switching to MicroSoft products.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>When Standard formats are supported my bank will be likely to provide its import/export functionality</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Why no QIF import listed?</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Wizard to import an entire Quicken Database &quot;intact&quot; from an existing quicken directory.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Write the XML standard for Home Accounting Programs. Be the lead that other programs want to follow.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>XML</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>XML/ HTML</td></tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q25">25.</A>
-			<b>Traditional Business Accounting:
-</b><br>(1==very important 3==nice to have 5==don't need this)
-
-			<blockquote>
-<table border="0">
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="center" colspan="7">Average rank</td>
-	</tr>
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="right" width="44">1</td>
-		<td align="right" width="40">2</td>
-		<td align="right" width="40">3</td>
-		<td align="right" width="40">4</td>
-		<td align="right" width="36">5</td>
-		<td width="20"></td>
-		<td></td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Integrated/interoperable addressbook</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=141><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.5)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Integrated/interoperable contact manager</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=146><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Integrated todo list</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=142><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Integrated time-tracker/bill-by-the-hour feature</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=138><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.5)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Accounts Payable</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=119><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Accounts Receivable</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=119><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Invoicing/Billing (basic)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=120><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Invoicing/Billing (sophisticated)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=132><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.3)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Shipping/Receiving</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=144><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Job Cost Estimation/Bids</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=145><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Job Cost Tracking</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=142><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Sales Orders/Job Orders/Pick Lists/Packing Lists</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=149><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Purchase Orders</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=143><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Inventory Management</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=146><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Assembly/Manufacturing Inventory</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=158><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">US Payroll</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=155><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">European Payroll</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=158><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">South American/Asian/Other/Generic Payroll</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=167><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.2)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Bill of Materials</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=157><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">US Depreciation/Amortization Schedules</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=158><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">European Depreciation/Amortization Schedules</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=159><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.0)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Generic Depreciation/Amortization Schedules</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=153><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.8)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">US Tax Modules</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=143><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">European/Other Tax Modules</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=143><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Accrual Accounting</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=143><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Cost Accounting</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=143><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Fund Accounting</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=149><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Audit Trails</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=138><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.5)</td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q26">26.</A>
-			<b>Modern Business Accounting:
-</b><br>(1==very important 3==nice to have 5==don't need this)
-
-			<blockquote>
-<table border="0">
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="center" colspan="7">Average rank</td>
-	</tr>
-	<tr>
-		<td></td>
-		<td align="right" width="44">1</td>
-		<td align="right" width="40">2</td>
-		<td align="right" width="40">3</td>
-		<td align="right" width="40">4</td>
-		<td align="right" width="36">5</td>
-		<td width="20"></td>
-		<td></td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Credit Card Processing</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=139><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.5)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Online credit card verification/authorization/debit</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=144><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Interfaces to other data sources (e.g. ISP customer bandwidth usage)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=151><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.8)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Streamlined data entry by multiple users</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=142><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Ability to handle large (>50K transactions) datasets</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=142><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Sophisticated Reports/Projections</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=129><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.2)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Better multi-user support</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=130><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.3)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Support for SQL databases other than Postgres</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=132><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.3)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Support for on-line purchasing/delivery/billing protocols</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=146><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">ASP-like Web-based client-server system</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=155><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">MS Windows Support</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=155><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Macintosh Support</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=165><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.1)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Integration with web shopping carts (e.g. Zelerate/OpenSales)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=164><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(4.1)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Automated e-mail or web-based bill presentment</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=147><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Merchant support for paypal/checkfree/banking</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=149><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.7)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Integration with document scanners/image handling features</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=155><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">Integration with Point-of-Sale systems</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=156><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.9)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Modular, reusable components that can be used in other apps</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=133><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.3)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td align="right">ERP features (e.g. integration with gnuE)</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=152><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.8)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td align="right">Workflow</td>
-		<td align="left" width="220" colspan="6">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9
-				width=153><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>		</td>
-		<td align="right" width="60">(3.8)</td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-<tr><td><hr></td></tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q27">27.</A>
-			<h2>Online Banking</h2>
-<b>Would you like to do Online Banking with GnuCash?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="right" width="60">673</td>
-		<td align="right" width="60">(81.3%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="right" width="60">140</td>
-		<td align="right" width="60">(16.9%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(98.2%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q28">28.</A>
-			<b>Do you know the name of the online banking interface
-you would like to see supported?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- OFX (US)
-</td>
-		<td align="right" width="60">240</td>
-		<td align="right" width="60">(29.0%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- HBCI (Germany -- Home Banking Computer Interface)
-</td>
-		<td align="right" width="60">85</td>
-		<td align="right" width="60">(10.3%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Don't know
-</td>
-		<td align="right" width="60">424</td>
-		<td align="right" width="60">(51.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(90.5%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q29">29.</A>
-			<b>Other banking interface</b>
-<br>(write in)
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0" cellpadding="1">
-	<tr><th align="left">#</th><th>Response</th></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>(don't know - but I'd be willing to move to a bank[UK] that you did support)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>ABN Amro, Netherlands</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>ABSA - South Africa</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Australian</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Bank of Ameria (I dont know what they use)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>bank of america &amp; bank of Austria (unknown interfaces)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Bank of America's</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Barclay Bank (UK)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Barclays.com - if it's possible to integrate with it.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>BofA -- QIF, unknown OFX support</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>BroadwayBank.com</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">2</th><td>BTX</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>BTX (DATEX-J, T-Online)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>BTX (German)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">3</th><td>BTX (Germany)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Check Free</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">3</th><td>CheckFree</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Commerce Bank, U.S.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Commonwealth Bank of Australia Netbank(www.netbank.com.au) it's a web browser interface that works on all browsers and OS's</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Dutch Postbank (Girotel) and Belgian BBL or UN/EDIFACT</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>ESP-Link</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>ETradeBank</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Existing web-based interfaces</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>File download not supported - would have to parse HTML</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>fortis pcbanking (France, Belgium, Netherlands) http://www.fortisbank.be &amp; webbanking</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>France - Banque Populaire</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Föreingssparbanken (sweden), and SEB (sweden too). But they are web interfaces...</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>German T-Online?</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Girotel(Dutch)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>HTML Form Scraping</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">2</th><td>https</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I don't think my bank supports online banking yet :-(</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>I would like to like on download for Quicken and have gnucash receive my accounting information. Like Quicken would.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I would like to see integration with Swiss Banks, some allow download of SWIFT type files for transactions. UBS is used by Quicken Swiss Edition via http for Stock price infromation (it doesn't work though...)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>interface into the checkfree system</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Internet PIN/TAN</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Interpay / AbnAmro</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>KeyBank</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>My current bank do not yet have this functionality</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>NACHA</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>new zealand ones</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>No sure of the name, it's used by Canadian credit unions</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Not sure precisely, but my bank (The Bank of Ireland) would be a useful</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Not Sure with current institution</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>OFX (EU)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>PFM</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>PIN/TAN Germany</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>QIF</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>QIF downloads</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">2</th><td>Quicken</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Quicken's QXF (related to OFX I think)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Rabobank (Netherlands)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Royal Bank</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>See www.westpac.com.au</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>SSL</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>ssl-support like in StarMoney</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Suncorp (Australia)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>t-online (German BTX)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>t-online (germany), web formulars</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>use Royal Bank of Scotland</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>used in Switzerland (UBS-CS,etc.)Consors</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Using PIN/TAN numbers</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Wachovia Bank</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Web based forms</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Web interface (HTTPS)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>webdox</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Wells Fargo</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Whatever Barclays Bank (UK) use</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Whatever Chase Online is</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Whatever CIBC uses.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>whatever UK uses</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>whatever university federal credit union uses</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Whatever used in UK</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>www.dcu.org</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>yellownet (swiss post)</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>ZKA(Germany)</td></tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q30">30.</A>
-			<b>Online Banking features that you would most like to see
-in GnuCash
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- View bank balances
-</td>
-		<td align="right" width="60">671</td>
-		<td align="right" width="60">(81.0%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Reconcile bank statements
-</td>
-		<td align="right" width="60">611</td>
-		<td align="right" width="60">(73.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Review credit card statements
-</td>
-		<td align="right" width="60">548</td>
-		<td align="right" width="60">(66.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Transfer funds within one bank
-</td>
-		<td align="right" width="60">510</td>
-		<td align="right" width="60">(61.6%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Wire funds between banks
-</td>
-		<td align="right" width="60">330</td>
-		<td align="right" width="60">(39.9%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Pay bills online
-</td>
-		<td align="right" width="60">538</td>
-		<td align="right" width="60">(65.0%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Transfer funds between brokerage/mutual fund and bank
-</td>
-		<td align="right" width="60">231</td>
-		<td align="right" width="60">(27.9%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Buy/sell mutual funds
-</td>
-		<td align="right" width="60">150</td>
-		<td align="right" width="60">(18.1%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Buy/sell/place (limit) orders for stocks/options/futures
-</td>
-		<td align="right" width="60">161</td>
-		<td align="right" width="60">(19.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Integrated with retail online shopping (amazon.com, etc).
-</td>
-		<td align="right" width="60">135</td>
-		<td align="right" width="60">(16.3%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(469.2%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q31">31.</A>
-			<b>Would you be willing to pay a fee for these some of
-these services? How much?</b>
-(Yes, we would all like it to be free, of course, but
-if there was a service charge, what is the most you would pay?)
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- no</td>
-		<td align="right" width="60">278</td>
-		<td align="right" width="60">(33.6%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- $3 US/month</td>
-		<td align="right" width="60">306</td>
-		<td align="right" width="60">(37.0%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- $10 US/month</td>
-		<td align="right" width="60">161</td>
-		<td align="right" width="60">(19.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- $20 US/month</td>
-		<td align="right" width="60">15</td>
-		<td align="right" width="60">(1.8%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(91.8%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q32">32.</A>
-			<b>Who would you be willing to engage for such a for-fee service?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- A dot-com </td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=34><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;17.4%		</td>
-		<td align="right">(144)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- A large, well-known, name-brand company</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=62><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;31.3%		</td>
-		<td align="right">(259)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- My immediate bank/credit card provider only</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=113><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;56.5%		</td>
-		<td align="right">(468)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q33">33.</A>
-			<b>I would like to see GnuCash interfaces for the following
-'non-traditional' payment systems:
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- PayPal</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=61><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;30.6%		</td>
-		<td align="right">(253)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- E-Gold</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=8><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;4.2%		</td>
-		<td align="right">(35)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Qchex</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=3><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;1.9%		</td>
-		<td align="right">(16)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Achex</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=3><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;1.6%		</td>
-		<td align="right">(13)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Checkfree</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=20><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;10.3%		</td>
-		<td align="right">(85)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=97><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;48.6%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q34">34.</A>
-			<b>Other payment system</b>
-<br>(write in)
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0" cellpadding="1">
-	<tr><th align="left">#</th><th>Response</th></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>
-Any anonymous, e-cash system.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>bartering</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Bidpay</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Billpoint (it's a good replacement for paypal that supports Canadian users better)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>BPay</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>BPay (Used in Australia)</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>BPay. It's used in Australia. See bpay.com.au I think.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>chek by phone</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Dutch and Belgian payment systems</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>eBucks</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>fatshoe.com</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>GnuCash ... err... GnuDigiCash ... errr... GNU community-backed funny-money.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>I desperately want an anonymous or psuedononymous payment system to protect my privacy. I'll gladly pay anyone who can provide such a solution.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I didn't understand question #32.
-
-And #38 - I don't use all the features because there are extra charges when I can easily do it on the web for free.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>I don't know much about this stuff</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>I'm writing here because there's no box later on. I'm running gnome 1.4 on a linuxPPC box, but I bet this goes for x86 users as well. The *first* time gnucash tells me I need to download additional libraries, you've lost half your potential users. A lot of this is caused by the mess that is RPM, and a good bit by Gnome being out of control.
-
-The only solution I see is to sell CDs of gnucash with ALL the needed cruft. A static package. I promise you, whatever faults Quicken has, It never expected me to spend hours chasing down ridiculous, circular RPM dependencies. As a mac/linux user, I'm also pretty much stuck with Ximian for gnome stuff-a bad thing indeed: defacto proprietary, actually.
-
-That having been said, gnucash is looking pretty good. There needs to be docs that don't teach double entry bookkeeping first, but just tell the user how to think Quicken-&gt;gnucash. Something like:
-
-Expenses = Catagories
-
-thanks for reading,
-
-Rloef at interfold.com</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>international payments, as a means of short-circuiting the current bank
-rip-off policies allowed by their respective monopolies.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Kagi</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>mybills.com</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Not familiar with</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Not sure</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>Paybox</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Print on Quicken 0r MS Money checks</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>SET</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>swiss postcheque
-In Europe many national post offices also offer a kind of banking which is usually very good and cheap for small amounts.</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>There has got to be an XML standard for this typ of thing. If not., GNUCash should start it.</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>This is actually answering q 38: i do use online banking and bill pay with my bank, not intuit or ms money</td></tr>
-<tr bgcolor="#ffffff"><th align="left">1</th><td>We use PayPal for our website since we feel our customers already trust it. If we could manage our PayPal account with a small/mid-sized business version of GnuCash, I would love you forever and recommend GnuCash to every business owner I meet!!!</td></tr>
-<tr bgcolor="#eeeeee"><th align="left">1</th><td>Yahoo Bill Pay</td></tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q35">35.</A>
-			<b>Have you used Quicken/MSMoney for bill pay or online banking?
-</b>
-
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=52><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;26.4%		</td>
-		<td align="right">(219)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=139><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;69.6%		</td>
-		<td align="right">(576)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=192><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;96.0%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q36">36.</A>
-			<b>If you use the online banking features in Quicken/MSMoney or
-through a Web interface, how often do you check account balances?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- daily
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=28><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;14.0%		</td>
-		<td align="right">(116)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- weekly
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=53><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;26.7%		</td>
-		<td align="right">(221)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- monthly
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=11><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;5.6%		</td>
-		<td align="right">(46)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- never
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=26><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;13.4%		</td>
-		<td align="right">(111)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=119><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;59.7%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q37">37.</A>
-			<b>If you use the online banking features in Quicken/MSMoney or
-through a Web interface, how often do you pay bills or transfer funds?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- daily
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=7><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;3.7%		</td>
-		<td align="right">(31)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- weekly
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=44><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;22.1%		</td>
-		<td align="right">(183)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- monthly
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=28><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;14.5%		</td>
-		<td align="right">(120)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- never
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=35><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;17.5%		</td>
-		<td align="right">(145)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=115><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;57.9%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q38">38.</A>
-			<b>If you don't use online banking features now, which of the following
-are your reasons?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- I didn't know I could do that
-</td>
-		<td align="right" width="60">28</td>
-		<td align="right" width="60">(3.4%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- I don't care for it/ just plain not interested.
-</td>
-		<td align="right" width="60">62</td>
-		<td align="right" width="60">(7.5%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- My bank does not offer online banking
-</td>
-		<td align="right" width="60">68</td>
-		<td align="right" width="60">(8.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- I haven't gotten around to trying it, but would like to.
-</td>
-		<td align="right" width="60">121</td>
-		<td align="right" width="60">(14.6%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Ease of use (these systems are too complex, not worth the effort).
-</td>
-		<td align="right" width="60">41</td>
-		<td align="right" width="60">(5.0%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Security concerns (hackers/crackers/theft/fraud)
-</td>
-		<td align="right" width="60">132</td>
-		<td align="right" width="60">(15.9%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Privacy concerns (others accessing my financial records)
-</td>
-		<td align="right" width="60">126</td>
-		<td align="right" width="60">(15.2%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Reliability concerns (lost records, late payments, mistakes, confused billing)
-</td>
-		<td align="right" width="60">120</td>
-		<td align="right" width="60">(14.5%)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td align="right"><b>828</b></td>
-		<td align="right"><b>(84.3%)</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q39">39.</A>
-			<b>Would you use an online-banking feature inside of GnuCash,
-in the future (next 6-24 months) if the above concerns concerns were fixed?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Yes</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=133><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;66.7%		</td>
-		<td align="right">(552)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>No</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=20><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;10.0%		</td>
-		<td align="right">(83)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=153><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;76.7%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q40">40.</A>
-			<b>If you do use online banking features, do you still have
-some nagging concerns about it?
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Security concerns (hackers/crackers/theft/fraud)
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=63><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;31.5%		</td>
-		<td align="right">(261)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Privacy concerns (other accessing my financial records)
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=56><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;28.0%		</td>
-		<td align="right">(232)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>-- Reliability concerns (lost records, late payments, mistakes, confused billing)
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=58><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;29.5%		</td>
-		<td align="right">(244)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>-- Ease of use (website/special client are confusing/hard to use).
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=32><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;16.4%		</td>
-		<td align="right">(136)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-<tr><td><hr></td></tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q41">41.</A>
-			<h2>Personal Profile</h2>
-OK, this is the end of this long survey.
-Tell us about yourself.
-<br><br>
-<b>Sex</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Male</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=191><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;95.5%		</td>
-		<td align="right">(791)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Female</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;2.2%		</td>
-		<td align="right">(18)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=195><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;97.7%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q42">42.</A>
-			<b>Age</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>< 26</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=53><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;26.9%		</td>
-		<td align="right">(223)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>26<36</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=95><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;47.6%		</td>
-		<td align="right">(394)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>36<50</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=37><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;18.7%		</td>
-		<td align="right">(155)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>50<</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=9><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;4.6%		</td>
-		<td align="right">(38)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=195><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;97.8%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q43">43.</A>
-			<b>Education</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Grade School/Lycee</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=1><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;1.0%		</td>
-		<td align="right">(8)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>High School/Diplomat</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=21><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;10.5%		</td>
-		<td align="right">(87)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>College/Univeristy</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=115><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;57.7%		</td>
-		<td align="right">(478)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Grad School/Doctorate</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=57><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;28.5%		</td>
-		<td align="right">(236)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=195><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;97.7%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#ffffff">
- 		<td>
-			<A NAME="Q44">44.</A>
-			<b>Occupation</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Student</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=31><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;15.6%		</td>
-		<td align="right">(129)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Homemaker</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=1><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;0.7%		</td>
-		<td align="right">(6)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Administrative/Sales/Service</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=2><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;1.2%		</td>
-		<td align="right">(10)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Professional (doctor/lawyer/architect/etc)
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=46><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;23.1%		</td>
-		<td align="right">(191)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Scientist
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=17><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;8.6%		</td>
-		<td align="right">(71)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Work in startup/small business
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=33><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;16.7%		</td>
-		<td align="right">(138)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Salaried Employee of midsize/large business
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=54><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;27.3%		</td>
-		<td align="right">(226)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Executive</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=7><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;3.7%		</td>
-		<td align="right">(31)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=193><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;96.9%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-	<tr xbgcolor="#eeeeee">
- 		<td>
-			<A NAME="Q45">45.</A>
-			<b>Computer/Technical Skills
-</b>
-			<blockquote>
-<table width="90%" border="0">
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>None/Beginer</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=0><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;0.2%		</td>
-		<td align="right">(2)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Ordinary user
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=2><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;1.3%		</td>
-		<td align="right">(11)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Knowledgeable 'power user'/ h4><0r
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=20><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;10.3%		</td>
-		<td align="right">(85)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Computer hobbyist/Technology enthusiast
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=30><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;15.3%		</td>
-		<td align="right">(127)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td>Scientist/Engineer</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=42><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;21.3%		</td>
-		<td align="right">(176)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#ffffff">
-		<td>Software Programmer
-</td>
-		<td align="left">
-&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=99><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;49.9%		</td>
-		<td align="right">(413)</td>
-	</tr>
-	<tr bgcolor="#eeeeee">
-		<td><b>TOTAL</b></td>
-		<td width="40%"><b>&nbsp;<img src="/phpESP/images/hbar_l.gif" height=9 width=4><img src="/phpESP/images/hbar.gif" height=9 width=196><img src="/phpESP/images/hbar_r.gif" height=9 width=4>&nbsp;98.3%</b></td>
-		<td width="10%" align="right"><b>828</b></td>
-	</tr>
-</table>
-			</blockquote>
-		</td>
-	</tr>
-</table>
-</td></tr></table>
-     </TD>
-    </TR>
-   </TABLE>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/quiz.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/quiz.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/quiz.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,56 +0,0 @@
-<?php $title = "Survey"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>GnuCash Enquete</h1>
-
-<b>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</b>
-<p>
-<b>
-De GnuCash Enquete is gesloten. De resultaten kunt u 
-<a href="/nl/quiz-results.phtml">hier</a> bekijken.
-</b>
-
-<p>
-<b>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</b>
-<p>
-<b>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</b>
-<p>
-<b>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</b>
-<p>
-
-GnuCash is op een cruciaal punt gekomen in haar ontwikkeling. De meeste implementaties die verwacht 
-mogen worden van een basaal boekhoudprogramma zijn aanwezig, en de paar die nog niet aanwezig zijn, zullen snel verwerkt worden.  Daarna zijn er 
-<a href="/nl/roadmap.phtml">
-verschillende kanten waar GnuCash heen kan gaan</a>.
-Maar waarheen? Deze enquete zal helpen in de beslissing hierover. Uiteraard is GnuCash
-een project dat gedragen wordt door vrijwilligers en iedere programmeur kan met een beetje goede wil elke applicatie implementeren die hij wil.  Maar misschien zal deze enquete helpen in het sturen van deze discussie. Dit is uw kans om uw wensen kenbaar te maken.
-<p>
-Opgelet: dit is een grote enquete. Er zijn 45 vragen, onderverdeeld in 6 secties:
-<ul>
-<li>Algemeen
-<li>Commercialisering van GnuCash
-<li>GnuCash gebruiken
-<li>Toekomstige implementaties
-<li>Online Bankieren
-<li>Persoonlij Profiel
-</ul>
-
-Sla gerust de vragen over die u niet begrijpt, of waar u geen mening over heeft.
-Maar a.u.b.: slechts een formulier per persoon.
-<p>
-
-<?php $sid=2;
-    include("/home/httpd/tools/phpESP-1.2beta3/public/handler.php");?> 
-
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/required.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/required.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/required.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,296 +0,0 @@
-<?php $title = "Software Requirements"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<h1>Software Dependencies</h1>
-
-GnuCash depends on a number of important contributing technologies 
-in order to implement its major functions. If you want to compile
-and work on GnuCash, you will need to install a recent version of 
-these libraries.
-<br><br>
-Without a good package manager (<i>e.g.</i> Debian <tt>apt-get</tt>),
-it can be quite tedious to find, download and install all of the 
-required packages (<i>nightmare</i> is a word that has been used).
-Therefore, if you are not a programmer, and just want to <b>use</b> 
-GnuCash, you should stick to the version supplied by your favorite
-Linux distribution (<i>e.g.</i> by installing from the vendor's CDROM),
-and install using that distribution's standard installation methods.
-If you decide that you cannot live with the version that came with your 
-distro, and you don't have <tt>apt-get</tt> or a similar tool, then 
-be prepared for a rather long and involved install/upgrade proceedure.
-Note that even with <tt>apt-get</tt>, some packages may still need 
-to be installed manually.
-<br><br>
-
-The majority of the GnuCash 1.6.x dependencies are satisfied by installing 
-standard <a href="http://www.gnome.org/">Gnome 1.4</a> core libraries. 
-The only dependencies beyond a standard Gnome 1.4 installation are 
-<a href="#guppi">Guppi</a>, <a
-href="#guile">Guile</a>, <a href="#slib">slib</a> and <a
-href="#gwrap">G-Wrap</a>. 
-<br><br>
-
-<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 width="100%">
- <tr>
- <td valign=middle align=center bgcolor=#666699>
-  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 bgcolor=#cacaf7 width="100%">
-  <tr>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Name</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=50%><font color=#ffffff><b>Description</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Link</b></td>
-  </tr>
-  <tr>
-      <td colspan=3>
-<B>GUI Toolkits:</B><BR>
-   </td>
-     </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Gtk+</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>The Gimp Toolkit</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gtk.org/">http://www.gtk.org/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Gnome</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>The application infrastructure</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnome.org">http://www.gnome.org</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Glade</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>GTK+ User Interface Builder - This is how many of the gnucash GUI's are designed.</td>
-   <td valign=top><a href="http://glade.gnome.org">http://glade.gnome.org</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr>
-      <td colspan=3>
-    <B>Scripting Interface:</B><BR>
-   </td>
-     </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><a name="guile">Guile</a></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A Scheme interpreter with C programming interfaces - This is how gnucash provides 'extension' and rapid implementation capabilities.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnu.org/software/guile/guile.html">http://www.gnu.org/software/guile/guile.html</a> -  You'll need at least 1.3, and 1.6 is strongly recommended.</td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><a name="gwrap">G-wrap</a></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A tool for autogenerating scheme bindings for C lanugage functions, structures & enums.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnucash.org/pub/g-wrap/">http://http.gnucash.org/pub/g-wrap/</a> - You'll want the latest in the 1.3 series (1.3.4 or newer)</td>
-  </tr>
-
-<!-- Scheme isn't really a dependency, like ... there's nothing to
-download and install for end-users, except guile, which is seperately
-mentioned.
-		-- jsled, 2001.06.11. -->
-  <!-- tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Scheme</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>The Scheme Language</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.scheme.org/">http://www.scheme.org/</a></td>
-  </tr -->
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><a name="slib">slib</a></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Scheme library - Miscellaneous scheme functions used by GnuCash.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www-swiss.ai.mit.edu/~jaffer/SLIB.html">http://www-swiss.ai.mit.edu/~jaffer/SLIB.html</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr>
-      <td colspan=3>
-    <B>Web Infrastructure:</B><BR>
-   </td>
-     </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>GtkHTML</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>The gtk html layout engine - used by gnucash to display help documentation, reports and graphs.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.advogato.org/proj/GtkHTML/">http://www.advogato.org/proj/GtkHTML/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>libghttp</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>The HTTP library - used by gnucash to chat the http protocol to access web servers.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnome.org/">http://www.gnome.org/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Gnome XML</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>The XML parsing library - used by gnucash to read its file format.</td>
-   <td valign=top><a href="http://xmlsoft.org/">http://xmlsoft.org/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr>
-      <td colspan=3>
-    <B>Other:</B><BR>
-   </td>
-     </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Finance::Quote</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A perl module to get stock price quotes and currency exchange rates from off the net - This is how gnucash accesses price data on the net. You can use the 'update-finance-quote' script included with the distribution to obtain a recent version (CPAN is required).</td>
-   <td valign=top><a href="http://finance-quote.sourceforge.net/">http://finance-quote.sourceforge.net/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Finance::QuoteHist</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A perl module to fetch historical stock prices.</td>
-   <td valign=top><a href="http://sourceforge.net/project/?group_id=2403">http://sourceforge.net/project/?group_id=2403</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>LibOFX</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Library for parsing OFX (Open Financial Exchange) data. Used by many American banks.</td>
-   <td valign=top><a href="http://libofx.sourceforge.net/">http://libofx.sourceforge.net/</a> 
-   </td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>OpenHBCI</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Library for connecting to German banks that support HBCI.</td>
-   <td valign=top><a href="http://openhbci.sourceforge.net/">http://openhbci.sourceforge.net/</a> 
-   Optional; required only if you want to connect to HBCI banks.</td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><a name="guppi">Guppi</a></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A graphical plotting and analysis tool - used to generate and display gnucash charts and plots.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnome.org/guppi/">http://www.gnome.org/guppi/</a> - Any recent version will work, but 0.35.5 or later is required for full functionality.</td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Gnome Print</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>gnome printing architecture - used by gnucash for check printing & general printing.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.sourceforge.net/projects/gnome-print/">http://www.sourceforge.net/projects/gnome-print/</a></td>
-  </tr>
-
-  </table>
-</tr>
-</table>
-
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/roadmap.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/roadmap.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/roadmap.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,229 +0,0 @@
-<?php $title = "Toekomst"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-developer.phtml"); ?>
-
-</td>
-<td valign=top>
-
-<h1>De Toekomst</h1>
-
-Gnucash nadert het punt waarop het snel de meeste basale eigenschappen ondersteund 
-die u mag verwachten van een financieel/boekhoudprogramma. Wanneer dat bereikt zal worden, en dat is hopelijk snle het geval, zullen de toekomstplannen bijgesteld moeten worden. wat ligt er voor ons?
-<p>
-
-Het project kan zich in diverse richtingen ontwikkelen. Deze 
-richtingen dienen verschillende clientele, verschillende gebruikersgroepen.
-Vele van deze groepen hebben verschillende belangen, en daarom moeten er keuzes gemaakt worden.
-De lijst hieronder is geordend van 'meest voor de hand liggend' naar 'nonsense'.
-<p>
-Wij vroegen uw mening hierover in 2001 in een 
-<a href="/nl/quiz.phtml">Gebruikers Enquete</a>. De responsen zijn <a href="/nl/quiz-results/phtml">hier weergegeven.</a>.
-
-<dl>
-<dt><b>Versie voor het Kleinbedrijf</b>
-<dd>This is probably the #1 most requested 'enhancement' to GnuCash.
-  The use of GNU/Linux is sky-rocketing in small businesses; yet there
-  are no easy-to-install, easy-to-administer small-business accounting 
-  programs, at least not of the 'open' kind. The list of desired features 
-  dates back to the dawn of computing half a century ago: payroll, 
-  accounts-payable &amp; receivable, invoicing, billing.  
-  <p>
-  There are some real problems with moving in this direction.
-  Not the least of these is alienating GnuCash's core constituency: 
-  the casual/home user. If we build something with whiz-bang features,
-  the home user may conclude that this is an application that is too 
-  complex, too hard to use, too hard to understand.  They'll go 
-  looking elsewhere, and meanwhile, we will have done GNU/Linux (and *BSD)
-  a dis-service. The adoption of GNU/Linux by average (home) computer users
-  is gated by the availability of the basic desktop cornerstones.
-  Personal Finance Management is one of those cornerstones.
-  We've got to have a simple, easy-to-install, easy-to-use personal
-  financial manager.
-  <p>
-  
-<dt><b>Sophisticated Investor</b>
-<dd>GnuCash downloads stock prices and currency exchange rates from
-  off the net.  The current version has some basic graphing 
-  capabilities. How fancy should one get? The new GnuCash reporting 
-  structure should make it easy, or at least straightforward, to create 
-  a variety of sophisticated graphs, charts and reports. These might
-  range from simple technical analysis such as 90-day moving averages 
-  trading volume and beta, to arcane indicators like 'Bolton-Tremblay', 
-  'Zweig Thrust' or 'McClellan Oscillator'.
-  <p>
-  Downside? The 'investor' community is smaller than the home user
-  community. And stock technical analysis doesn't necessarily require
-  accounting features. Thus, such needs may be best served by other
-  systems: and there's a 
-  <a href="http://www.gnucash.org/nl/links.phtml?linkpage=stock">
-  variety</a> of these to choose from. Should GnuCash reject 
-  stock-oriented patches? No. Should core developers focus on stock 
-  trading? Probably not.
-  <p>
-
-<dt><b>The Financial Browser/The Ultimate Home User Experience</b>
-<dd>As the user interface gets slicker, and the druids become more and 
-  more helpful in guiding the novice user, a natural direction for
-  GnuCash would be to become the ultimate home user financial experience. 
-  That is, to build the 'Financial Browser for 
-  the Web', the 'Nautilus of Financial Transactions'.  For starters,
-  this means using OFX and supporting on-line bill-pay and banking.
-  In some distant future, this means integrating with on-line shopping,
-  so that your shopping spree shows up in GnuCash without your having 
-  to hand-enter all those transactions. 
-  <p>
-  Some of this integration is mundane: e.g. using an appointment book
-  to show upcoming bills and budget items, or using a calendar 
-  to enter bills into GnuCash. 
-  More broadly, providing a set of accounting interfaces 
-  such that any other package (for example, a stock technical analysis
-  package) can push data into, and get data out of GnuCash: the holy 
-  grail of desktop integration.
-  <p>
-
-<dt><b>The Financial Browser, Part II: the PDA</b>
-<dd>GnuCash, the Gnome Desktop, and the KDE desktop have been flying in 
-  the face of 'common wisdom': the coming extinction of the 
-  general-purpose PC. According to this theory, lithe, portable,
-  special-purpose hand-held devices will make PC's irrelevant. 
-  Of course, the theory is flawed: a large keyboard and a large screen
-  provide convenience that no small palm-top can provide. None-the-less,
-  one must look over ones shoulder.  Can GnuCash be slimed down
-  and fit onto one of those Linux hand-helds, e.g. the YOPI?
-  Right now, it depends intimately on a large number of packages for 
-  many features, and so a sliming exercise is hard to imagine. 
-  But then, a financial manger is a cornerstone application for 
-  the desktop, it is equally so for the palm-top. Someday, not
-  too long from now, wireless, hand-held 'financial browser' will
-  be as ubiquitous as the wallet.
-  <p>
-  
-
-<dt><b>The Financial Browser, Part III: the ASP</b>
-<dd>Gnucash has a built-in web browser. This browser can not only 
-  show standard web pages, but it also understands special markup
-  for interactive graphs, and even embedded checkbook registers
-  (for example, take a look <a href="/surf/guppi-pie-demo.html">
-  this page</a> with a recent build of GnuCash). GnuCash uses
-  these features to create and display reports. There is no reason
-  to have these reports be local to the desktop machine: they could
-  be on 'any' website, any server.
-  <p>
-  GnuCash uses XML as a file-format, but this XML could just as 
-  easily be served up by a cgi-bin running on a web server. 
-  There's some prototype demo code in <tt>src/experimental/cgi-bin</tt>,
-  or you can try loading <a href="/surf/demo.gml">this link</a>
-  with GnuCash. In other words, GnuCash can offer a nice, slick,
-  web-integrated front-end to a web-based financial ASP server. 
-  A front-end that spanks any other financial ASP out there.
-  <p>
-  What's wrong with traditional ASP's? Hmm, let me count the ways.
-  (1) World Wide Wait. No desktop app on some old 386 ever took 
-  15 seconds to respond when you hit the 'enter' key. (2) Those
-  'beautiful' web forms. They might be pretty enough for asking 
-  you about airline flight info or filling in your name and address,
-  (yes, CSS makes web pages prettier), but they still don't hold
-  a candle to desktop-specific apps. Imagine being able to use
-  <a href="/images/gnome-1.5/savings-journal.gif">a real ledger 
-  interface</a> for working financial info in a web site.
-  (3) Disconnect from the net. Even if your ASP never crashes, 
-  and you never lose your network connection, its still conceivable
-  that you might want to fiddle with financial info on your laptop
-  somewhere where there's no handy Internet connection. 
-  We think we know how to make GnuCash work in 'disconnected' mode,
-  using cached data, which can then sync up with the big 'ol server 
-  when it gets back on the net again. That's what the GnuCash engine
-  is designed to do. (Demo soon?)
-  <p>
-
-<dt><b>ERP</b>
-<dd>These days, it's inappropriate to talk about business accounting
-  without also mentioning ERP in the conversation.  GnuCash is not,
-  and probably will never be an ERP system, but might become the 
-  component of one. The basic idea behind ERP is that different
-  businesses have different business practices: no one does things
-  in quite the same way. And so, there is no 'one-size-fits-all'
-  application; instead, one hopes for a framework with extensibility, 
-  easy integration, and rapid-development features. The hope is that
-  one can 
-  quickly hook up that brand-new ecommerce package to that decades-old
-  billing application. GnuCash doesn't do this. Nor is GnuCash easy
-  to modify, extend, or enhance. It takes some considerable 
-  sophistication to add new features to GnuCash. In particular, this
-  means that it's hard to integrate GnuCash into your business processes:
-  you can't just tell it to suck out financial info from here, and 
-  dump it to there. If you want to do this, go check out 
-  <a href="http://www.gnue.org/">GnuE at http://www.gnue.org/</a>:
-  it was specifically designed for this.
-  <p>
-  On the other hand, the GnuCash infrastructure is becoming general 
-  enough that it wouldn't be hard to mold it into a variety of 
-  related financial tools. And if GnuCash really is to succeed in the
-  business accounting world, it will have to become savvy in talking to 
-  other systems.
-  <p>
-  
-<dt><b>Napster for Money</b>
-<dd>If you thought the music industry hated Napster, just wait till 
-  you see 
-  <a href="http://slashdot.org/article.pl?sid=01/03/30/1953235&mode=thread">
-  how the feds and the banks react to its financial equivalent</a>. 
-  Suppose there
-  really were an infrastructure for putting secure, anonymous eCash
-  into your eWallet. Or rather, of giving it to your friend or business
-  partner, and they in turn could spend it on real goods and services.
-  Now, don't confuse the idea of an eWallet with the idea of eMoney.
-  There are any number of efforts underway to create eMoney: some
-  with pretend-money, such as flooz, or frequent flyer miles, some with
-  real money, such as 
-  <a href="http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=281678">e-Gold</a>,
-  pay-pal, or the latest ecommerce scheme from 
-  your credit-card company. All of these schemes require a centralized 
-  server (traditionally called a 'Bank'). This centralized server
-  validates your identity, and confirms that you have the money you 
-  claim to have. And actually moves that money around. And works
-  in concert with the IRS to make sure you don't have unreported, 
-  taxable income. And with the DEA, to make sure you're not 
-  money-laundering. And with... well, that's a matter of 
-  national security.
-  <p>
-  By contrast, my wallet is a 'bank' in the sense of holding money; 
-  it just doesn't charge me a service fee for doing so. And
-  when I use it for some anonymous peer-to-peer money sharing,
-  such as paying the kid down the block to mow the lawn, it 
-  doesn't tell the IRS that the kid owes 'em money any more than 
-  gnutella tells Metallica about song downloads. So, where 
-  were we? Oh yes, now try to imagine an 'eWallet'.  
-  <p>
-  Now, GnuCash will probably never be the Gnutella for money. 
-  For several reasons. Whatever it is that you exchange on-line, 
-  its just funny-money, the electronic equivalent of chain-store 
-  coupons, until you have a broker, an under-writer, a market-maker 
-  who will guarantee the exchange of your eCash for that other 
-  kind of money that banks accept. And as you may guess, the 
-  resulting shadow economy would prompt the Federal Reserve Bank
-  to shut down said underwriter faster than Alan Greenspan can say 
-  'the expansion in the M2 Money Supply Index'. None-the-less,
-  the cypherpunks made a promise in 1995 that someday, everyone
-  really would have an e-Wallet, and this concept is still fun to 
-  think about even as it remains futuristic.
-  
-  <p>
-  
-</dl>
-<br><br>
-<h1>Het Laatste Woord?</h1>
-The above is just a sketch of possible future
-directions. A more practical, down-to-earth, detailed list
-of planned work items can be reviewed on the 
-<a href="http://www.linas.org/linux/gnucash/projects.html">
-GnuCash Projects</a> page.
-<br><br>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/nl/rss-feed.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/rss-feed.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/rss-feed.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../rss-feed.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/nl/rss-feed.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/nl/screenshots.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/screenshots.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/screenshots.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,59 +0,0 @@
-<?php $title = "Afbeeldingen"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-general.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<h1>Afbeeldingen</h1>
-
-<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 width="100%">
- <tr>
- <td valign=middle align=center bgcolor=#666699>
-  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 bgcolor=#cacaf7 width="100%">
-  <tr>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Afbeelding</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=75%><font color=#ffffff><b>Beschrijving</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=75%><font color=#ffffff><b>Ikoon</b></td>
-  </tr>
-<?php
-	$d = dir($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/images/gnome-1.6/");
-	while($entry=$d->read()) {
-	 if(ereg("-thumb", $entry)) { continue; }
-	 if(!ereg("gif$", $entry)) { continue; }
-
-		$file_clean = explode(".", $entry);
-		$entry = $file_clean[0]."-thumb";
-	 
-	 $description = implode("", file($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/images/gnome-1.6/".$entry.".gif.description")); 
-		$name = implode("", file($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/images/gnome-1.6/".$entry.".gif.name"));
-?>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><a href="/images/gnome-1.6/<?php echo $file_clean[0].".gif"; ?>"><img src=/images/icons/search_icon.gif width=16 height=16 border=0></a>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><a href="/images/gnome-1.6/<?php echo $file_clean[0].".gif"; ?>"><?php echo $name; ?></a></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top><?php echo $description; ?></td>
-   <td valign=top><a href="/images/gnome-1.6/<?php echo $file_clean[0].".gif"; ?>"><img border=0 src="/images/gnome-1.6/<?php echo $file_clean[0]."-thumb.gif"; ?>"></a></td>
-  </tr>
-<?php 
- }
- $d->close();
-?>
-
-  </table>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/search.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/search.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/search.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,145 +0,0 @@
-<?php $title = "Accounting Software for Linux"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-search.phtml"); ?>
-
-	</td>
- <td valign=top width=98%>
- 
-
-<?php
-
-
-include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/table_top.phtml");
-print "Search results for <b>$words</b>";
-include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/table_middle.phtml");
-
-$HTSEARCH_PROG = "./htdig.sh";
-# $swords = $words;
-$swords = EscapeShellCmd(UrlEncode($words));
-# $swords = UrlEncode(EscapeShellCmd($words));
-# $config = "htdig";
-# $format = "htdig";
-$matchesperpage = 10;
-# $sort = "time";
-
-if(!$page)
-{
-#  $query = "config=$config&format=$format&words=$swords&restrict=$restrict&matchesperpage=$matchesperpage&sort=$sort&exclude=$exclude";
-  $query = "words=$swords&restrict=$restrict&matchesperpage=$matchesperpage&sort=$sort&exclude=$exclude";
-#  $query = "words=$swords&matchesperpage=$matchesperpage";
-  $page = 1; 
-}
-else
-#  $query = "config=$config&format=$format&words=$swords&restrict=$restrict&matchesperpage=$matchesperpage&page=$page&sort=$sort&exclude=$exclude";
-  $query = "words=$swords&restrict=$restrict&matchesperpage=$matchesperpage&page=$page&sort=$sort&exclude=$exclude";
-#  $query = "words=$swords&matchesperpage=$matchesperpage&page=$page";
-
-/**** FUNCTIONS ****/
-
-# function page_list($page, $matches)
-# {
-#  global $matchesperpage, $restrict, $words;
-# 
-#  $TotalPages = (int)($matches / $matchesperpage);
-# 
-#  if($matches % $matchesperpage) $TotalPages++;
-# 
-#  print "<center>\n";
-# 
-#  if($page > 1)
-#  {
-#    print "<a href=\"/search.php3?restrict=".urlencode($restrict)."&words=".urlencode($words)."";
-#    print "&page=".($page-1)."\">"; 
-#    print "<img src=\"/images/prev-yes.jpg\" border=\"0\"></a>\n";
-#  }
-#  else
-#    print "<img src=\"/images/prev-no.jpg\" border=\"0\">";
-#   
-#  if($page < $TotalPages)
-#  {
-#    print "<a href=\"/search.php3?restrict=".urlencode($restrict)."&words=".urlencode($words)."";
-#    print "&page=".($page+1)."\">";
-#    print "<img src=\"/images/next-yes.jpg\" border=\"0\"></a>\n";
-#  }
-#  else
-#    print "<img src=\"/images/next-no.jpg\" border=\"0\">";
-#  
-#  print "</center>\n";
-# }
-
-$command="$HTSEARCH_PROG \"$query\"";
-exec($command,$result);
-
-$rc = count($result);
-
-# if ($rc<3):
-#   echo "There was an error executing this query. Please try later.\n";
-# elseif ($result[2]=="NOMATCH"):
-#   echo "There were no matches for <B>$words</B> found on the website.<P>&nbsp;";
-#   echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n";
-# elseif ($result[2]=="SYNTAXERROR"):
-#   echo "There is a syntax error in your search for <B>$words</B>:<BR>";
-#   echo "<PRE>" . $result[3] . "</PRE>\n";
-# else:
-#   $matches = $result[2];
-#   $firstdisplayed = $result[3];
-#   $lastdisplayed = $result[4];
-#   $words = $result[5];
-#   $pagelist = $result[6];
-# 
-#   echo "<center><h3>Zoek naar <B>'$words'</B> geeft <B>$matches</B> result";
-#   echo ($matches==1) ? "aat" : "aten";
-#   echo "</h3></center>";
-# 
-#   //page_list($page, $matches);
-# 
-#   $i=7;
-# 
-#   print "<br><br>";
-
-  $i=1;
- 
-  while($i<$rc) 
-  {
-    echo $result[$i] . "\n";
-    $i = $i + 1;
-  }
-  
-#this is broken
-#   while($i<$rc) 
-#   {
-# 
-#     # grab the match information
-# 
-#     $title = $result[$i];
-#     $url = $result[$i+1];
-#     $percent = $result[$i+2];
-#     $excerpt = $result[$i+3];
-# 
-#     # output the match information
-#     # append session id if necessary!
-# 
-# echo "<hr>Duude<hr>\n";
-# echo $title . $url . $percent . $excerpt . "\n";
-# #    echo "<font size=-1><A HREF=\"$url\">$title</A>\n";
-# #    echo "<font size=-2><b>(" . $percent . "% match)</b></font><BR>\n";
-# #    echo "<blockquote>" . $excerpt . "</blockquote><BR>\n";
-# 
-#     # move to the next match
-# 
-#     $i = $i + 4;
-#   }
-# endif;
-
-# page_list($page, $matches);
-
-include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/table_bottom.phtml");
-
-?>
- </td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/nl/sizing.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/sizing.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/sizing.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,438 +0,0 @@
-<?php $title = "Sizing"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/menu/menu-main-other.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<b>Sizing</b><br><br>
-
-<p>
-Het is vaak interessant om de broncode te bestuderen achter een software project in ontwikkeling. Geen raar idee; het gaat per slot van rekening allemaal om calculaties. GnuCash is gedurende de jaren gegroeid van een klein electronisch kasboek tot een tamelijk grote desktop applicatie met vele mogelijkheden. 
-</p>
-<P>
-GnuCash bestaat op het moment uit meer dan 3 miljoen programmaregels verspreid over meer dan 1000 bestanden. Het is vertaald naar 23 talen met dank aan 139 auteurs.
-</P>
-<p>
-De tabel hieronder wat zien van de historie van het <SPAN CLASS="APPLICATION">GnuCash</SPAN>
-development project. Bedenk dat niet alle bestanden hierin opgenomen zijn: bijvoorbeeld de Make bestanden, configure.in en autogen.sh worden niet meegerekend. 
-Ook de bestanden die automatisch gegenereerd worden, worden buiten beschouwing gelaten, zoals ook bestanden die 'geleend' zijn uit andere projecten. Dit geldt ook voor experimental bestanden, perl scripts, en diverse converters,
-addons en utilities. Tenslotte worden ook de <tt>glade<tt> bestanden niet geteld, 
-ondanks dat grote gedeeltes van de GUI in <tt>glade</tt> geschreven zijn.
-bestanden.
-</P>
-<P>
-KLOC's zijn geen goede maatstaf voor productiviteit van een programmeur,
-zoals ook <SPAN CLASS="APPLICATION">wc</SPAN > geen goede manier is om 
-KLOC's te tellen. Betere maatstaven zijn de complexiteitsmaastaven die bijvoorbeeld het aantal en de grootte van de if-then-else blocken tellen, of de grootte en het totale aantal blocken, of het aantal mathematische operators per 
-statement. Misschien laten we al deze berekeningen op een dag eens los op de huidige code. 
-Het onderstaande is wat we nu hebben. We hebben geprobeerd om alleen de handgeschreven code mee te tellen; dat betekent bestanden die direct door mensen zijn ge-edit. Dit is om overschatting van het aantal KLOC's door automatisch gegenereerde code te voorkomen (daarom worden de glade bestanden niet meegeteld: ze zijn groot en worden automatisch gegenereerd).
-</P>
-<P>
-<DIV CLASS="TABLE">
-<P><B >Table 1. Historische Ontwikkelingsstatistieken</B></P>
-<TABLE BORDER="1" CLASS="CALSTABLE">
-<THEAD>
-<TR
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >Versie</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >engine</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >backend</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >register</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >grootboek</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >motief</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >gnome</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >misc apps</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >import export</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >raporten</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >schema</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >business</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >test</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >gebruikers docs</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >internal txt</TH
-><TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >Totaal</TH>
-<TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >Talen</TH >
-<TH ALIGN="LEFT" VALIGN="TOP" >Auteur Credits</TH >
-</TR>
-</THEAD><TBODY>
-
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>xacc-0.9 Sept 97</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>34 bestanden (7.5+0.9)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>5 bestanden (0.4)</td>
-<td>1 bestand (0.1)</td>
-<td>40 bestanden (8.8)</td>
-<td>1</td>
-<td>1</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>xacc-0.9w Dec 97</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>51 bestanden (13.8+1.5)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>9 bestanden (0.8)</td>
-<td>1 bestand (0.1)</td>
-<td>61 bestanden (16.2)</td>
-<td>1</td>
-<td>2</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>xacc-1.0.17 Feb 98</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>52 bestanden (14.8+1.8)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>12 bestanden (1.4)</td>
-<td>4 bestanden (0.3)</td>
-<td>68 bestanden (18.3)</td>
-<td>1</td>
-<td>7</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.1.15 Aug 98</td>
-<td>24 bestanden (6.2+1.5)</td>
-<td>-</td>
-<td>31 bestanden (6.1+1.7)</td>
-<td>5 bestanden (1.4+0.4)</td>
-<td>30 bestanden (7.4+0.7)</td>
-<td>17 bestanden (3.4+0.5)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>3 bestanden (0.3)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>16 bestanden (1.9)</td>
-<td>17 bestanden (1.8)</td>
-<td>159 bestanden (34.7)</td>
-<td>1 (0.17)</td>
-<td>25</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.2.2 Aug 99</td>
-<td>41 bestanden (10.2+3.6)</td>
-<td>-</td>
-<td>28 bestanden (5.5+1.7)</td>
-<td>14 bestanden (2.4+0.6)</td>
-<td>26 bestanden (8.7+0.5)</td>
-<td>-</td> 
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>14 bestanden (1.4)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>30 bestanden (2.6)</td>
-<td>15 bestanden (1.8)</td>
-<td>168 bestanden (39.0)</td>
-<td>3 (0.54)</td>
-<td>41</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.3.6 April 2000</td>
-<td>41 bestanden (12.9+4.0)</td>
-<td>-</td>
-<td>32 bestanden (6.8+2.1)</td>
-<td>19 bestanden (4.0+0.8)</td>
-<td>-</td> 
-<td>78 bestanden (32.2+3.0)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>74 bestanden (4.0+0.7+12.3)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>33 bestanden (7.8)</td>
-<td>25 bestanden (4.5)</td>
-<td>302 bestanden (95.1)</td>
-<td>5 (4.3) </td>
-<td>61</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.4.6 Sept 2000</td>
-<td>43 bestanden (13.0+3.6)</td>
-<td>-</td>
-<td>27 bestanden (5.9+2.0)</td>
-<td>24 bestanden (5.4+1.8)</td>
-<td>-</td>
-<td>82 bestanden (33.8+3.0)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>68 bestanden (4.0+0.7+15.5)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>36 bestanden (9.3)</td>
-<td>36 bestanden (4.8)</td>
-<td>316 bestanden (101.9)</td>
-<td>7 (6.0)</td>
-<td>82</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.4.12 April 2001</td>
-<td>43 bestanden (13.1+3.6)</td>
-<td>-</td>
-<td>27 bestanden (5.9+2.0)</td>
-<td>24 bestanden (5.4+1.8)</td>
-<td>-</td>
-<td>82 bestanden (33.5+3.0)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>73 bestanden (4.0+0.7+17.7)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>43 bestanden (11.5)</td>
-<td>39 bestanden (6.0)</td>
-<td>331 bestanden (108.2)</td>
-<td>12 (17.8)</td>
-<td>97</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.5.2 Sept 2000</td>
-<td>46 bestanden (14.9+3.7)</td>
-<td>-</td>
-<td>29 bestanden (6.3+2.0)</td>
-<td>25 bestanden (5.7+1.8)</td>
-<td>-</td>
-<td>83 bestanden (35.8+2.9)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>73 bestanden (4.6+0.8+16.8)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>37 bestanden (10.7)</td>
-<td>48 bestanden (8.2)</td>
-<td>341 bestanden (114.2)</td>
-<td>8 (7.8)</td>
-<td>89</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.6.0 Juni 2001</td>
-<td>139 bestanden (42.8+8.3)</td>
-<td>-</td>
-<td>28 bestanden (5.7+2.0) </td>
-<td>23 bestanden (10.1+1.5)</td>
-<td>-</td>
-<td>132 bestanden (60.0+4.2)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>102 bestanden (6.2+0.8+27.3)</td>
-<td>-</td>
-<td>-</td>
-<td>64 bestanden (12.1)</td>
-<td>69 bestanden (12.9)</td>
-<td>455 bestanden (193.9)</td>
-<td>11 (18.7)</td>
-<td>123</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.7.2 November 2002</td>
-<td>104 bestanden (28.7+7.8+3.3)</td>
-<td>89 bestanden (30.0+3.3)</td>
-<td>34 bestanden (5.2+2.0) <hr> 29 bestanden (10.5+1.2)</td>
-<td>17 bestanden (9.4+0.7)</td>
-<td>-</td>
-<td>143 bestanden (56.0+4.7+0.9)</td>
-<td>75 bestanden (17.0+2.5+5.1)</td>
-<td>78 bestanden (11.1+1.5+7.3)</td>
-<td>38 bestanden (2.4+0.1+14.2)</td>
-<td>17 bestanden (3.4)</td>
-<td>94 bestanden (19.9+1.9+4.5)</td>
-<td>72 bestanden (7.9+0.1+0.7)</td>
-<td>83 bestanden (22.2)</td>
-<td>62 bestanden (11.6)</td>
-<td>935 bestanden (297.1)</td>
-<td>21 (56.1)</td>
-<td>130</td>
-</tr>
-<!-------------------------------------------------->
-<tr>
-<td>gnucash-1.8.4 Juni 2003</td>
-<td>100 bestanden (29.7+8.3+3.4)</td>
-<td>89 bestanden (30.1+3.3)</td>
-<td>35 bestanden (5.3+2.0) <hr> 31 bestanden (10.7+1.2)</td>
-<td>17 bestanden (10.2+0.8)</td>
-<td>-</td>
-<td>151 bestanden (58.7+5.1+1.1)</td>
-<td>71 bestanden (16.9+2.6+5.2)</td>
-<td>86 bestanden (13.3+1.8+7.5)</td>
-<td>52 bestanden (2.4+0.2+15.1)</td>
-<td>17 bestanden (4.1)</td>
-<td>98 bestanden (21.5+2.0+5.1)</td>
-<td>76 bestanden (8.6+0.2+0.7)</td>
-<td>24 bestanden (13.8) <hr> 199 bestanden (80.3)</td>
-<td>69 bestanden (14.3)</td>
-<td>1115 bestanden (385.5)</td>
-<td>23 (62.4)</td>
-<td>139</td>
-</tr>
-</TBODY ></TABLE ></DIV >
-
- </P ><P >
- Iedere cel geeft het volgende weer:
-  
-   aantal *c, *.h en *.scm bestanden
-   (KLOCS in *.c + KLOCS in *.h + KLOCS in *.scm)
-   Als er geen *.scm bestanden zijn in de folder, dan worden alleen de (KLOCS in *.c + KLOCS in *.h)
-   weergegeven. Als er alleen een nummer tussen haakjes staat, is dat het juiste aantal KLOC's voor de betreffende statistiek.
-
- </P ><P >
- KLOC == kilo-lines-of-code, zoals gerapporteerd door
-  <SPAN CLASS="APPLICATION" >wc</SPAN >. Zoals hierboven vermeld is wc geen verschrikkelijk goede maatstaf, maar het is wat we voor handen hebben.
-
-  <P></P>
-<b>Tabel Kolom Legend</b><br><br>
-  <P></P>
- <DL>
-  <DT><B>engine</B></DT>
-  <DD>Inhoud van de src/engine en de include folders.
-    De 'engine' is gesplitst van de motief code in versie 1.1. 
-    De data opslag backend (bestand-io, sql) is gesplitst in de loop van versie 1.5
-	<P></P>
-    </DD>
-  <DT><B>backend</B></DT>
-  <DD>Inhoud van de src/backend folder (versie 1.7 en later)
-    of src/engine/bestand, src/engine/sql (versie 1.6 en eerder)
-	<P></P>
-    </DD>
-  <DT><B>register</B></DT>
-  <DD>Inhoud van de src/register folder (versie 1.6 en eerder)
-    of src/register/register-core (versie 1.7 en later). Het register
-    is gesplitst van een aparte componentvan de motief code in versie 1.1.
-    zoals uit de statistieken kan worden afgeleid, is de register code tamelijk stabiel gebleven.
-    Vanaf versie 1.7 en later komt er een tweede getal bij: het aantal regels code in src/register/register-gnome (voorheen gezien als onderdeel van gnome)
-	<P></P>
-    </DD>
-  <DT><B>grootboek</B></DT>
-  <DD>*.c, *.h bestanden in de src folder (versie 1.6 en eerder)
-     of src/register/ledger-core (versie 1.7 en later)
-
-	<P></P>
-  </DD>
-  <DT><B>motief</B></DT>
-  <DD>Inhoud van de src/motif folder (versie 1.2 en eerder). De motief
-    versie van de code is niet voortgezet na versie 1.2, nadat het grootste gedeelte van de non-gui code was verplaatst naar of de engine, het register of het grootboek.
-
-	<P></P>
-  </DD>
-  <DT><B>gnome</B></DT>
-  <DD>Inhoud van src/gnome plus src/register/gnome (versie 1.6 en eerder). Voor
-    versie 1.7 en later bestaat deze uit src/gnome, src/gnome-search en src/gnome-util
-	<P></P>
-  </DD>
-
-  <DT><B>misc app</B></DT>
-  <DD>Inhoud van miscellanous applicatie gerelateerde folders (versie 1.7 en later):
-    src/app-bestand, src/app-utils, src/calculation, src/core-utils, src/gnc-module,
-    src/network-utils, src/tax/us
-	<P></P>
-  </DD>
-
-  <DT><B>import export</B></DT>
-  <DD>Code voor import en export van diverse bestand formaten: inhoud van de src/import-export
-    folder.
-	<P></P>
-   </DD>
-
-  <DT><B>rapporten</B></DT>
-  <DD>Code voor het genereren van rapporten en grafieken: inhoud van de src/reports
-    folder.
-	<P></P>
-   </DD>
-
-  <DT><B>schema</B></DT>
-  <DD>scheme en guile code in folders src/scm plus src/guile (versie 1.6 en eerder).
-    In versie 1.7 en later is veel van deze code verplaatst naar reports, import/export, en naar individuele modules; dus alleen de miscellaneous code blijft over.
-	<P></P>
-  </DD>
-
-  <DT><B>business</B></DT>
-  <DD>Code om small-busines features teimplementeren: inhoud van de src/business
-    folder.
-	<P></P>
-   </DD>
-
-  <DT><B>test</B></DT>
-  <DD>Code automatische regressie testen uit te voeren: inhoud van de src/*/test folders.
-	<P></P>
-   </DD>
-
-  <DT><B>docs</B></DT>
-  <DD>English-language-only gebruikersdocumentatie, waaronder on-line help en handleiding
-    (html, sgml of xml). Voor versie 1.8.4 en later, geeft het number onder de balk de vertaalde niet engelse documenten (momenteel
-	de, es, fr, pt_PT). Beide getallen zijn moeilijk te tellen, onder andere vanwege de meerdere competerende versies.
-	<P></P>
-  </DD>
-  
-  <DT><B>interne txt</B></DT>
-  <DD>Het aantal design documenten en README bestanden bedoeld voor ontwikkelaars.
-    Hieronder *.txt bestanden, *.texinfo bestanden en README.* bestanden
-   in alle subfolders. Voor versie 1.7 en later worden alleen diegene in de src subfolder meegeteld.
-	<P></P>
-   </DD>
-
-  <DT><B>Talen</B></DT>
-  <DD>Het aantal talen waarin de applicatieberichten zijn vertaald (het aantal <tt>po/*.po</tt> bestanden). 
-   Tussen haakjes staat het aantal berichten in de berichtbestanden 
-   (<tt>grep msgstr po/*.po |wc</tt>), in duizendtallen.
-	<P></P>
-  </DD>
-  
-  <DT><B>Auteurs</B></DT>
-  <DD>Het aantal mensen dat genoemd wordt in het AUTHORS bestand (versie 1.6 en later)
-    of het README bestand (eerdere versies). hieronder zijn de hoofdontwikkelaars,
-	patch submitters en vertalers. Het bevat ook de auteurs die opgesomd zijn in het gnucash-docs/AUTHORS bestand
-	maar niet in de gnucash/AUTHORS hoofdbestand.
-	<P></P>
-  </DD>
-</DL>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/nl/components/footer.phtml"); ?>
-

Added: htdocs/trunk/nl/sizing.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/nl/sizing.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/nl/sizing.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../sizing.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/nl/sizing.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Added: htdocs/trunk/po/nl.po
===================================================================
--- htdocs/trunk/po/nl.po	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/po/nl.po	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1,6426 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL at ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 22:23-0400\n"
+"PO-Revision-Date: 2006-05-24 20:58-0400\n"
+"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL at ADDRESS>\n"
+"Language-Team: LANGUAGE <LL at li.org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: index.phtml:3
+msgid "Open Source Accounting Software"
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:13
+msgid "Welcome to GnuCash.org"
+msgstr "Welkom op GnuCash.org"
+
+#: index.phtml:15
+msgid ""
+"GnuCash is personal and small-business financial-accounting software, freely "
+"licensed under the GNU GPL and available for GNU/Linux, *BSD, Solaris and "
+"Mac OSX."
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:17
+msgid ""
+"Designed to be easy to use, yet powerful and flexible, GnuCash allows you to "
+"track bank accounts, stocks, income and expenses. As quick and intuitive to "
+"use as a checkbook register, it is based on professional accounting "
+"principles to ensure balanced books and accurate reports. "
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:23
+msgid "QIF/OFX/HBCI Import, Transaction Matching"
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:24 features.phtml:36
+msgid "Reports, Graphs"
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:25 features.phtml:105 oldnews.phtml:713 oldnews.phtml:1105
+#: oldnews.phtml:1156 oldnews.phtml:1265 oldnews.phtml:1332 oldnews.phtml:1410
+#: oldnews.phtml:1508 oldnews.phtml:1549 oldnews.phtml:1684 oldnews.phtml:1775
+msgid "Scheduled Transactions"
+msgstr "Periodieke Transacties"
+
+#: index.phtml:26
+msgid "Budgeting "
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:30
+msgid "Double-Entry Accounting"
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:31
+msgid "Stock/Bond/Mutual Fund Accounts"
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:32
+msgid "Small-Business Accounting"
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:33
+msgid "Customers, Vendors, Jobs, <br>Invoices, A/P, A/R"
+msgstr ""
+
+#: index.phtml:39
+msgid "News"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:11
+msgid "GnuCash Documentation Project"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:13
+msgid ""
+"This page is the home of the Gnucash Documentation Project, our goal is to "
+"maintain a community of people working towards creation of high quality "
+"documentation for GnuCash."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:15
+msgid ""
+"Everything you need concerning GnuCash documentation should be here, if you "
+"notice something missing, email <a href='mailto:gnucash-devel at lists.gnucash."
+"org'>gnucash-devel</a> and we will add it."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:20
+msgid "GnuCash v1.8 (current stable release)"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:23
+msgid ""
+"If you have a question about how to use GnuCash, you are in the right place. "
+"The first thing you should do is read the Help Manual and the Concepts "
+"Guide, most of your questions can probably be answered by these documents."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:24
+msgid ""
+"The Help Manual is designed to be a quick reference of how to accomplish "
+"specific tasks and how to use the features in GnuCash. The Concepts Guide is "
+"designed to be an in depth guide to the concepts behind using GnuCash with a "
+"tutorial to show how to put those concepts into practice."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:29
+msgid "Help Manual"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:31 docs.phtml:35 docs.phtml:39 docs.phtml:41 docs.phtml:84
+msgid "English"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:33 docs.phtml:85
+msgid "Deutsch"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:37
+msgid "Concepts Guide"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:44
+msgid ""
+"Please send an email to the <a href='mailto:gnucash-user at lists.gnucash."
+"org'>gnucash-user</a> mailing list if you cannot find a satisfactory answer "
+"to your question within either the Help Manual or the Concepts Guide. We "
+"<b>want</b> feedback from you, it is only through your comments that we know "
+"how to modify the documentation."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:46
+msgid ""
+"Additionally, you can talk to someone via IRC at irc.gnome.org channel "
+"\"#gnucash\" about your question. Another resource is the <a href='http://"
+"wiki.gnucash.org/wiki/'>English</a> or <a href='http://linuxwiki.de/"
+"GnuCash'>Deutsch</a> GnuCash wikis. A wiki is an interactive website where "
+"registered users can ask and answer questions."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:55
+msgid "User Contributed Documentation"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:58
+msgid ""
+"Some people have written HOWTO guides or tutorials. Note: the information "
+"presented in these sources may or may not be updated to the most recent "
+"version of GnuCash. If you are interested in doing development work on these "
+"documents, you should contact the original authors."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:61
+msgid "Neil Williams GnuCash documentation"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:63
+msgid "GnuCash for Business Users"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:64
+msgid "mirror"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:66
+msgid "Joe Mack's Tutorial"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:68
+msgid "Dave Gilbert's User Guide (PDF)"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:78
+msgid "Older GnuCash Documentation"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:81
+msgid ""
+"This section contains all the older GnuCash documentation. If you are using "
+"one of these old versions of GnuCash, it is highly recommended that you "
+"upgrade to the latest stable version."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:86
+msgid "Espagnol"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:87
+msgid "Portugu&ecirc;s"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:91
+msgid "Fran&ccedil;ais"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:101
+msgid "Documentation Development"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:104
+msgid "Interesting Links"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:105
+msgid ""
+"The following links are for further sites that can help with the "
+"documentation and review process."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:110
+msgid "For both reviewers and documentation writers"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:111
+msgid ""
+"Please read the following guides. The new docs are based on the GNOME2 XML "
+"docbook system. Everyone wishing to help please follow these guides where "
+"possible when reviewing and/or writing docs."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:116
+msgid "We suggest also subscribing to "
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:117
+msgid "Reviewers"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:118
+msgid ""
+"Please check out the documentation module from the GnuCash svn - gnucash-"
+"docs. For those not familiar with svn, the GnuCash wiki has a <a "
+"href='http://wiki.gnucash.org/wiki/Subversion'>description.</a> The only "
+"change to get the docs is to change the checkout gnucash to checkout gnucash-"
+"docs. You can also start from the current docs tarball."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:119
+msgid ""
+"The best way of retaining comments about docs in an easy to find way for "
+"everyone would be to use <a href='http://bugzilla.gnome.org/'>bugzilla.gnome."
+"org</a> to file the bugs under documentation. This can also be done using "
+"bug-buddy."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:120
+msgid "Writers"
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:121
+msgid ""
+"Also checkout the docs svn as above. The usual procedure for contributors to "
+"GnuCash is to initially submit patches to the <a href='mailto:gnucash-"
+"devel at lists.gnucash.org'>gnucash-devel</a> mailing list. We will handle "
+"getting the patches added into svn until you are given an account. You can "
+"also add the patch to a bug report in bugzilla if you wish."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:122
+msgid ""
+"Please let other writers know which section you wish to tackle. Please "
+"forward this to <a href='mailto:gnucash-devel at lists.gnucash.org'>gnucash-"
+"devel</a> so that people can say 'hey I'm doing that already' or 'go ahead "
+"and do it'."
+msgstr ""
+
+#: docs.phtml:123
+msgid ""
+"You may also want to retain a local copy of the old documentation to refer "
+"to when writing. This still has a lot of useful information in it which "
+"hasn't been transferred to the new docs"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:22
+msgid "Checkbook-Style Register"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:30
+msgid "Double Entry"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:32
+msgid ""
+"Every transaction must debit one account and credit others by an equal "
+"amount. This ensures that the \"books balance\": that the difference between "
+"income and outflow exactly equals the sum of all assets and equity."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:39
+msgid ""
+"GnuCash has an integrated reporting and graphing module, and comes complete "
+"with a full suite of standard and customizeable reports, such as Balance "
+"Sheet, Profit &amp; Loss, Portfolio Valuation, and many others."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:43
+msgid "Income/Expense Account Types"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:44
+msgid ""
+"Income/Expense Account Types (Categories) allow you to categorize your cash "
+"flow. When used properly with the double-entry feature and equity accounts, "
+"these enable you to generate reports, such as Profit &amp; Loss, that plain-"
+"vanilla systems cannot handle."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:48
+msgid "Multiple Currencies"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:49
+msgid ""
+"Different accounts can be denominated in different currencies. Currency "
+"movements between accounts are fully balanced when double-entry is enabled."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:53
+msgid "Stock/Mutual Fund Portfolios"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:54
+msgid ""
+"Track stocks individually (one per account) or in portfolio of accounts (a "
+"group of accounts that can be displayed together)."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:57 oldnews.phtml:719 oldnews.phtml:1111 oldnews.phtml:1160
+#: oldnews.phtml:1269 oldnews.phtml:1336 oldnews.phtml:1414 oldnews.phtml:1512
+#: oldnews.phtml:1553
+msgid "Small Business Accounting Features"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:59
+msgid ""
+"Simplify managing a small business with Customer and Vendor tracking, "
+"Invoicing and Bill Payment, and Tax and Billing Terms."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:62
+msgid "QIF Import"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:63
+msgid ""
+"Intuit<sup>&reg;</sup> Quicken<sup>&reg;</sup> QIF files can be imported, "
+"and are automatically merged to eliminate duplicate transactions."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:66 oldnews.phtml:721 oldnews.phtml:1114 oldnews.phtml:1162
+#: oldnews.phtml:1271 oldnews.phtml:1339 oldnews.phtml:1416 oldnews.phtml:1514
+#: oldnews.phtml:1555
+msgid "OFX Import"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:67
+msgid ""
+"GnuCash is the first free software application to support the Open Financial "
+"Exchange protocol that many banks and financial services are starting to use."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:70 oldnews.phtml:723 oldnews.phtml:1116 oldnews.phtml:1164
+#: oldnews.phtml:1273 oldnews.phtml:1341 oldnews.phtml:1418 oldnews.phtml:1516
+#: oldnews.phtml:1557
+msgid "HBCI Support"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:71
+msgid ""
+"GnuCash is the first free software application to support the German Home "
+"Banking Computer Information protocol, allowing German users to perform "
+"statement download and initiate bank transfers and direct debits."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:74
+msgid "Improved Import Transaction Matching"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:75
+msgid ""
+"The development of OFX and HBCI support has also resulted in an improved "
+"transaction matching system that more accurately recognizes duplicate "
+"transactions during file import."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:78
+msgid "Statement Reconciliation"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:79
+msgid ""
+"A reconcile window with running reconciled and cleared balances makes "
+"balancing against bank statements easy."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:82
+msgid "Localization"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:83
+msgid ""
+"Handles internationalized dates and currencies. The Gnucash menus and "
+"popups have been translated to 21 languages, including Chinese, Danish, "
+"French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, "
+"Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian, and British English. "
+"Documentation is available in English, French, Portuguese and Spanish."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:86
+msgid "Transaction Finder"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:89
+msgid ""
+"A powerful transaction query dialogue can help you quickly locate a needle "
+"in a haystack."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:92
+msgid "General Ledger"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:93
+msgid ""
+"Multiple accounts can be displayed in one register window at the same time. "
+"This can ease the trouble of tracking down typing/entry errors. It also "
+"provides a convenient way of viewing a portfolio of many stocks, by showing "
+"all transactions in that portfolio."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:96
+msgid "Online Stock &amp; Mutual Fund Quotes"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:97
+msgid ""
+"Get Stock &amp; Mutual Fund quotes from various web sites, update portfolio "
+"automatically. Additional pricing sources are added regularly."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:100
+msgid "Check Printing"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:101
+msgid ""
+"Checks may be printed in standard formats on common check stocks. A "
+"customization GUI allows custom check layouts to be developed."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:106
+msgid ""
+"You can now create recurring transactions, including automatic reminders "
+"when a transaction is due, the ability to postpone a scheduled transaction "
+"without canceling it, and the ability to specify only a limited number of "
+"transactions."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:109 oldnews.phtml:717 oldnews.phtml:1108 oldnews.phtml:1158
+#: oldnews.phtml:1334 oldnews.phtml:1412 oldnews.phtml:1510 oldnews.phtml:1551
+msgid "Mortgage &amp; Loan Repayment Druid"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:110
+msgid ""
+"A guided dialogue for setting up loan payments as scheduled transactions."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:114
+msgid "Budgets"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:115
+msgid "Plan your income and expenses, then compare your budget with reality."
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:120 oldnews.phtml:725 oldnews.phtml:1118 oldnews.phtml:1166
+#: oldnews.phtml:1275 oldnews.phtml:1343 oldnews.phtml:1420 oldnews.phtml:1518
+#: oldnews.phtml:1559
+msgid "New User Manual and Help"
+msgstr ""
+
+#: features.phtml:121
+msgid ""
+"A new help subsystem that focuses on how to do tasks is now available, in "
+"addition to a Tutorial and Concepts guide that gives the user background "
+"information on accounting principles and how they are reflected in GnuCash."
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:11
+msgid "Promote GnuCash"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:13
+msgid ""
+"Want to demonstrate your support for GnuCash? Exhibit one of these banners "
+"on your site."
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:19
+msgid "Control your Finances with the Power of Open Source - GnuCash"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:27 promote.phtml:35
+msgid "Gnucash Personal Finance Software"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:43
+msgid "US. Dollar Bill w/Stallman's Gnu"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:51
+msgid "Name in Bouncing Green"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:59
+msgid "Flying Screenshots of GnuCash Screens"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:67
+msgid "white typewriter letters on black background"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:75
+msgid "black typewriter letters w/ drop shadow on brown background"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:83
+msgid "black typewriter letters on light brown background"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:91
+msgid "black typewriter letters on white background"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:99
+msgid "modern techno/scifi font on clear background"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:107
+msgid "black throbbing beatnik font w/ dropshadow on brown background"
+msgstr ""
+
+#: promote.phtml:115
+msgid "black elegante font on brown background"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:14
+msgid ""
+"It can often be quite interesting to study the source code metrics behind a "
+"software development project.  Not a surprising interest: its accounting "
+"afterall. GnuCash has grown, over the years, from a small handy electronic "
+"checkbook to a rather large and multi-featured desktop app."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:17
+msgid ""
+"GnuCash currently consists of over a third of a million lines of code spread "
+"over more than a thousand files. It has been translated into twenty-three "
+"languages and credits over 139 authors and contributors."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:23
+msgid ""
+"If you've had trouble swimming through that mass of source code, think of it "
+"this way: printed out on paper, and bound into volumes, it would amount to "
+"several dozen copies of Tolstoy's \"War and Peace\", roughly a bookshelf-"
+"width's worth of source code."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:26
+msgid ""
+"Mind you, this is source code (and docs) crafted and debugged by actual "
+"humans, this is *not* autogenerated code. Tools (such as glade or g-wrap) "
+"can generate gaziilions of lines of code automatically; I'm not counting "
+"those. Every last line counted here was typed in, edited, indented, "
+"tweaked, multiple times, by human hands."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:29
+msgid ""
+"Given that we have about 400 outstanding bugs in bugzilla, that works out to "
+"about one bug per thousand lines of code, or one bug per 50 pages of "
+"printout. This bug count is actually not atypical for software projects; "
+"its near the norm."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:32
+msgid ""
+"The table below shows some historical lines-of-code and number-of-files "
+"metrics for the GnuCash development project. Note that not all of the code "
+"is counted: for instance, the Makefiles and configure.in and autogen.sh are "
+"not counted. Also, files that are automatically generated are not counted, "
+"nor are files that have been 'borrowed' from other projects. Also not "
+"counted are experimental files, miscellaneous perl scripts, various "
+"converters, addons and utilities. Finally, <tt>glade</tt> files are not "
+"counted, although large parts of the overall GUI are described in <tt>glade</"
+"tt> files."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:35
+msgid ""
+"Note also that KLOC's are not a good metric of programmer productivity, nor "
+"even that <code>wc</code> is a good way of counting KLOC's. Much better "
+"measures are complexity metrics, which, for example, count the number and "
+"size of if-then-else blocks, or the number and size of all blocks, or the "
+"number of math operators per statement. Maybe someday we'll run one of "
+"those tools on this code. For now, this is what we have. On the other hand, "
+"we've attempted to count only those files that contain human-edited code, "
+"that is, files that are directly edited by humans. The point of doing this "
+"is to avoid artificially inflating the KLOC counts by counting automatically "
+"generated code (which is why the glade files are not counted: they are large "
+"and automatically generated)."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:39
+msgid "Table 1. Historical Development Stats"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:43
+msgid "Version"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:44 sizing.phtml:330
+msgid "engine"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:45 sizing.phtml:334
+msgid "backend"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:46 sizing.phtml:338
+msgid "register"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:47
+msgid "ledger"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:48 sizing.phtml:346
+msgid "motif"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:49 sizing.phtml:350
+msgid "gnome"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:50 sizing.phtml:355
+msgid "misc app"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:51 sizing.phtml:360
+msgid "import export"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:52 sizing.phtml:365
+msgid "reports"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:53
+msgid "scheme (misc)"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:54
+msgid "business"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:55 sizing.phtml:380
+msgid "test"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:56
+msgid "user docs"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:57 sizing.phtml:390
+msgid "internal txt"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:58
+msgid "Total"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:59 sizing.phtml:395
+msgid "Languages"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:60 sizing.phtml:400
+msgid "Author Credits"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:319
+msgid "Each cell displays the following:"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:321
+msgid ""
+"number of *c and *.h and *.scm files (KLOCS in *.c + KLOCS in *.h + KLOCS in "
+"*.scm). If there are no *.scm files in the directory, then only (KLOCS in *."
+"c + KLOCS in *.h) are displayed. If there is only one number in the "
+"parenthesis, it is the approriate KLOC count for that statistic."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:324
+msgid ""
+"where KLOC == kilo-lines-of-code, as reported by <code>wc</code>. As noted "
+"above, wc is not a terribly good code metric, but its what we have handy."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:327
+msgid "Table Column Legend"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:331
+msgid ""
+"Contents of the src/engine and the include directories. The engine was split "
+"out from the motif code in version 1.1. The data storage backend (file-io, "
+"sql) was split out in the course of version 1.5"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:335
+msgid ""
+"Contents of the src/backend directory (version 1.7 and later) or of src/"
+"engine/file, src/engine/sql (version 1.6 and earlier)"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:339
+msgid ""
+"Contents of the src/register directory (version 1.6 and earlier) or src/"
+"register/register-core (version 1.7 and later). The register was split out "
+"as a separate component from the motif code in version 1.1. As can be seen "
+"from the stats, the register code has been fairly stable. At version 1.7 and "
+"later, this cell shows a second count: the number of lines of code in src/"
+"register/register-gnome (previously counted as part of gnome)"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:343
+msgid ""
+"*.c, *.h files in the src directory only (version 1.6 and earlier) or src/"
+"register/ledger-core (version 1.7 and later)"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:347
+msgid ""
+"Contents of the src/motif directory (version 1.2 and earlier). The motif "
+"version of the code was discontinued after version 1.2, after most of the "
+"non-gui code was moved to either the engine, the register or the ledger."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:351
+msgid ""
+"Contents of src/gnome plus src/register/gnome (version 1.6 and earlier). For "
+"version 1.7 and later, this consists of src/gnome, src/gnome-search and src/"
+"gnome-util"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:356
+msgid ""
+"Contents of miscellanous application-related directories (version 1.7 and "
+"later): src/app-file, src/app-utils, src/calculation, src/core-utils, src/"
+"gnc-module, src/network-utils, src/tax/us"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:361
+msgid ""
+"Code to import and export various file formats: contents of the src/import-"
+"export directory."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:366
+msgid ""
+"Code to generate reports and graphs: contents of the src/reports directory."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:370
+msgid "scheme"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:371
+msgid ""
+"scheme and guile code in directories src/scm plus src/guile (version 1.6 and "
+"earlier). In version 1.7 and later, much of this code went into reports, "
+"import/export, and into indiovidual modules; thus only miscellaneous code "
+"remains."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:376
+msgid ""
+"Code to add small-business features: contents of the src/business directory."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:381
+msgid ""
+"Code to peform automated regression tests: contents of the src/*/test "
+"directories."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:385
+msgid "docs"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:386
+msgid ""
+"English-language-only user documentation, including on-line help and manual "
+"(html, sgml or xml). For version 1.8.4 and later, the number below the bar "
+"counts the translated, non-english docs (currently de, es, fr, pt_PT). Both "
+"of these numbers are somewhat hard to count, because of fairly large format "
+"churns, and multiple competing versions."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:391
+msgid ""
+"The number of design documents and README files aimed at developers. This "
+"includes *.txt files, *.texinfo files and README.* files in all "
+"subdirectories. For version 1.7 and later, only those in the src "
+"subdirectory are counted (leaving out some half-dozen scattered elsewhere)"
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:396
+msgid ""
+"The number of languages that the application messages have been translated "
+"to (the number of <tt>po/*.po</tt> files). In parenthesis, the number of "
+"messages in the message files (<tt>grep msgstr po/*.po |wc</tt>), in "
+"thousands."
+msgstr ""
+
+#: sizing.phtml:401
+msgid ""
+"The number of people credited in the AUTHORS file (version 1.6 and later) or "
+"the README file (earlier versions). These include lead developers, patch "
+"submitters and national-language translators. This includes additional "
+"credits listed in the gnucash-docs/AUTHORS file that are not listed in the "
+"main gnucash/AUTHORS file."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:9
+msgid "Older Announcements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:12
+msgid ""
+"This is an archive of announcements that once appeared on the GnuCash home "
+"page."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:18
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.12 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:21
+msgid ""
+"The GnuCash development team proudly announces a new stable release of the "
+"GnuCash Open Source Accounting Software version 1.8.12, which is expected to "
+"be the very last release of the gtk1-based gnucash-1.8.x series. The next "
+"release series of gnucash will be based on gtk2/gnome2, and the first pre-"
+"release packages are expected to be released this December."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:25 oldnews.phtml:62
+msgid ""
+"FAQ: \"Is this a gnome2 application?\" A: \"No.\" This release still belongs "
+"to GnuCash's 1.8.x series which is not yet ported to gtk2/gnome2. Read more "
+"below."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:27
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.12?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:31
+msgid ""
+"Online Banking/HBCI improvements: Debit notes are fixed again; Bank-internal "
+"money transfers are now supported, if the HBCI bank offers them; Setup "
+"wizard can now works with HBCI, OFX-Connect, and other AqBanking backends; "
+"Fix character encoding issues in utf-8 locales; Fix date interval in the "
+"import transaction matcher for OFX and HBCI import; Fix PIN entry bug."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:32
+msgid "New currencies added: Romanian Leu, Bulgarian Lev, Malagasy Ariary"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:33
+msgid "Fix problem with long date formats in some locales"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:34
+msgid ""
+"Add configure macros for mips, mipsel, arm, and m68k; Fix compilation on "
+"OpenBSD 64bit architectures"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:35
+msgid "Updated translations: German, Italian, Kinyarwanda"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:37 oldnews.phtml:72
+msgid "FAQ: \"Is this a gnome2 application?\""
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:38 oldnews.phtml:73
+msgid ""
+"A: \"No.\" This release still belongs to GnuCash's 1.8.x series which is not "
+"yet ported to gtk2/gnome2. In other words, this release is still based on "
+"gtk1.2/gnome1. The developers are working on a gtk2/gnome2 version of "
+"GnuCash, but it still takes a lot of time."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:39 oldnews.phtml:74
+msgid ""
+"See http://gnomesupport.org/wiki/index.php/GnuCashPortingStatus for the "
+"status of the Gtk2 port. GnuCash makes use of several custom widgets as well "
+"as the Guppi graphing library. To port to gtk2 involves rewriting those "
+"widgets (e.g. the ledger, or the account hierarchy which uses GtkCTree) into "
+"the appropriate GTK2 widgets and would require the changing of the graphing "
+"code to probably use Jody's new gnome-office-graph code in Gnumeric (Guppi "
+"was never ported to gtk2 and is a dead project). But given that the GnuCash "
+"team is extremely short on programmers, the process has to exist in parallel "
+"to existing product improvements, resulting in a very gradual porting "
+"process."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:40 oldnews.phtml:75
+msgid ""
+"If you can code C, by all means, volunteer your time, see http://"
+"gnomesupport.org/wiki/index.php/GnuCashDevelopment"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:42 oldnews.phtml:77 oldnews.phtml:144 oldnews.phtml:412
+#: oldnews.phtml:498 oldnews.phtml:613 oldnews.phtml:642 oldnews.phtml:668
+#: oldnews.phtml:693 oldnews.phtml:750 oldnews.phtml:838 oldnews.phtml:970
+#: oldnews.phtml:1031 oldnews.phtml:1136 oldnews.phtml:1195 oldnews.phtml:1220
+#: oldnews.phtml:1314 oldnews.phtml:1380 oldnews.phtml:1455 oldnews.phtml:1530
+#: oldnews.phtml:1583 oldnews.phtml:1629 oldnews.phtml:1665 oldnews.phtml:1689
+#: oldnews.phtml:1711 oldnews.phtml:1740 oldnews.phtml:1800 oldnews.phtml:1821
+#: oldnews.phtml:1857 oldnews.phtml:1881 oldnews.phtml:1922 oldnews.phtml:1977
+#: oldnews.phtml:2098 oldnews.phtml:2126 oldnews.phtml:2161 oldnews.phtml:2184
+#: oldnews.phtml:2210 oldnews.phtml:2236 oldnews.phtml:2274 oldnews.phtml:2299
+#: oldnews.phtml:2323 oldnews.phtml:2365 oldnews.phtml:2391 oldnews.phtml:2429
+#: oldnews.phtml:2477 oldnews.phtml:2517 oldnews.phtml:2534 oldnews.phtml:2555
+#: oldnews.phtml:2575 oldnews.phtml:2593 oldnews.phtml:2608 oldnews.phtml:2641
+#: oldnews.phtml:2661 oldnews.phtml:2737 oldnews.phtml:2756 oldnews.phtml:2792
+#: news/1.9.0.phtml:39 news/1.9.1.phtml:41
+msgid "Available at the usual places!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:54
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.11 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:58
+msgid ""
+"The GnuCash development team proudly announces a new stable release of the "
+"GnuCash Open Source Accounting Software version 1.8.11."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:64
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.11?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:66
+msgid "Business invoices: Properly accumulate splits (bug #165053)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:67
+msgid ""
+"Fix backup file naming; now existing files will no longer be accidentally "
+"overwritten (bug #164875)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:68
+msgid "HBCI: enable debit notes again"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:69
+msgid "HBCI initialization problems fixed"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:70
+msgid "Fix the last-day-of-month computation for leap years."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:89
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.10 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:94
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.10."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:96
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.10?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:99
+msgid ""
+"Don't use C++/C99 declarations. Declare variables at the top of the "
+"function."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:100
+msgid ""
+"Updated British English, Czech, Italian, Russian, German, Brazilian "
+"Portugese, Dutch, French, Spanish, translations."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:101
+msgid ""
+"Fabien COELHO's zero-balance patch to remove accounts of zero balance from "
+"the report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:102
+msgid ""
+"Fix a broken recursion problem. Don't call show-acct? from use-acct? so we "
+"don't recurse ad flictum. This recursive call isn't necessary, just have "
+"use-acct? recurse unto itself."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:103
+msgid "look in ${srcdir} for build-config.scm.in"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:104
+msgid "Work around problems with libltdl3."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:105
+msgid ""
+"don't automatically try to (require 'format), so gnucash will build on an "
+"slib-3 system."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:106
+msgid "Added quote sources for Indian Mutual Funds."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:107
+msgid ""
+"Skip the case when a token is the empty string. This caused many warnings "
+"about a NULL kvp_frame lookup."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:108
+msgid "Luigi Ballabio's automake patch to gnucash.m4"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:109
+msgid "guile-1.6 complains about string-&gt;symbol when passed a symbol."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:110
+msgid ""
+"applied Vasil's patch to improve the transaction report for HTML export "
+"purposes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:111
+msgid ""
+"Backport of CVS-head changes to improve register open performance when "
+"working with large account trees (&gt;500 accounts). The new code caches "
+"the quickfill tree so that it is shared by all register windows."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:112
+msgid ""
+"create gnc:current-saved-reports, as the file to store saved reports from "
+"cstim. Autoload the saved-reports file at startup (after config.user/config."
+"auto is loaded)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:113
+msgid ""
+"Added gnc:report-generate-saved-forms that will generate the scheme code "
+"necessary to create a new report from the saved options of an old report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:114
+msgid ""
+"Added example Menu item \"File -&gt; Save all reports\" that will call the "
+"new report saving function for all reports. This would need more work so "
+"that not all reports are saved but only the currently selected one -- any "
+"volunteer may feel free to add that."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:115
+msgid ""
+"Fix saving of report: It now appends to ~/.gnucash/saved-reports-1.8 "
+"Statusbar tip is now more verbose."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:116
+msgid "Add toolbar element for saving the current report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:117
+msgid ""
+"Add function for saving one particular report to the ~/.gnucash/saved-"
+"reports-1.8 file. Add extra menu only for customized reports."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:118
+msgid ""
+"Remove the previous function for saving all reports since it is no longer "
+"necessary."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:119
+msgid "Apply David Reiser's patch for Quicken(tm) cheques with stub."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:120
+msgid "Apply David Grant's patch to add TD Efunds."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:121
+msgid "make the desktop file HIG compliant."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:122
+msgid ""
+"change the gtkhtml order to search for >= 1.1 before < 1.1, in order to try "
+"to fix #84707 on systems with multiple versions of gtkhtml."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:123
+msgid ""
+"Perry Smith's Null Account Patch. Make sure the security is a real string "
+"before appending an account separator, so we don't try to create a \"null\" "
+"account."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:124
+msgid "Add option to include zero-amount splits in computations."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:125
+msgid ""
+"fix xaccAccountGetBalanceAsOfDate() to properly compute the balance at the "
+"end of the split list."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:126
+msgid ""
+"Major change for HBCI, back-ported from HEAD. The HBCI online banking is no "
+"longer based on the openhbci library but instead on the aqbanking library "
+"http://sf.net/projects/aqbanking which is Martin Preuss' successor of "
+"openhbci. This means that now aqbanking-0.9.5 is required instead of any "
+"openhbci package."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:127
+msgid "Fixes for x86_64"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:128
+msgid ""
+"Update for new LibOfx, this among other things, gives gnucash Microsoft OFC "
+"support."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:129
+msgid "Duplicate match tweaks in import code"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:130
+msgid "Andreas Rottmann's patch to support g-wrap 1.9."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:131
+msgid ""
+"provide a default account name so we don't crash when someone imports a "
+"broken QIF that has a !Account without an account name."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:132
+msgid ""
+"Daniel Lindenaar's patch to implement a check-box in the Invoice Post Dialog "
+"(with a default in the File Preferences) to choose to accumulate splits when "
+"posting an invoice, or post a 1:1 mapping."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:133
+msgid "Phil Longstaff's patch to prevent duplicate pricedb entries."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:134
+msgid "Heath Martin's x86_64 patch"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:135
+msgid ""
+"Mark search criteria for translation -- somehow this had been missed all the "
+"time."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:136
+msgid ""
+"Change currency mnemonic for \"New Israeli Shekel\" from \"ILS\" to \"NIS\"."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:137
+msgid "Identified and fixed several places with untranslated strings."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:138
+msgid ""
+"Add configure check for libofx version 0.7.0 and respective error message. "
+"Update docs."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:139
+msgid ""
+"Improve importer performance by matching imported transactions only against "
+"transactions in the proper time interval."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:140
+msgid ""
+"send an event when a payment is processed so the invoice gets updated as "
+"\"paid\" in the search window."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:141
+msgid ""
+"Make sure we set the proper search-type when we create the query, otherwise "
+"the search will fail later."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:156 oldnews.phtml:564
+msgid "<b>DWI</b>: Data With Interaction"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:161
+msgid ""
+"DWI, at <a href=\"http://dwi.sourceforge.net\"> http://dwi.sourceforge.net</"
+"a>, is a framework for simplifying the development of data-driven SQL "
+"applications for the Gnome/Gtk GUI system. DWI should be interesting to "
+"GnuCash developers for the following reason: DWI includes a simple Object-to-"
+"Relational Mapping (ORM) that is being integrated into <a href=\"http://qof."
+"sourceforge.net\">QOF</a>, so as to form a full-featured QOF backend. QOF "
+"is in turn the object system underlying GnuCash, so what this really means "
+"is that work is continuing on one of the core pieces of GnuCash."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:163
+msgid ""
+"DWI-0.6.0 includes a restructuring of the makefile system to use automake, "
+"which makes DWI easy to install for the first time. This version also "
+"includes a new QOF integration layer, and several new QOF example programs."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:169
+msgid "Convert GnuCash Data Files to QIF"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:173
+msgid ""
+"If you have to convert all your GnuCash data to QIF, then try the <a href="
+"\"http://gnucashtoqif.sourceforge.net/\">GnuCash to QIF</a> Java Applet. It "
+"handles all GnuCash file formats from 1.6.0 onwards (excluding business "
+"features)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:180
+msgid "Source Code Documentation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:184
+msgid ""
+"A decent set of source code documentation can be generated by using <a href="
+"\"http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/\">Doxygen</a>. We've cleaned up the "
+"core engine documentation <a href=\"https://cvs.gnucash.org/docs/HEAD/"
+"modules.html\"> and put it online</a>. We hope you are suitably impressed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:186
+msgid ""
+"(Note there are additional developer docs in plain text and in texinfo "
+"formats. What's online are just the Doxygen docs generated from what's "
+"embedded in the source.)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:195 oldnews.phtml:423 oldnews.phtml:1391 oldnews.phtml:1891
+msgid "Gnome Time Tracker"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:199
+msgid ""
+"The Gnome Time Tracker is a to-do list/diary/journal tool that can track the "
+"amount of time spent on projects, and, among other things, generate reports "
+"and invoices based on that time. I've used it to keep shopping lists, "
+"organize ideas, track bug reports, keep a diary of activities, provide "
+"weekly status reports to management, and even as a consultant billing system."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:201
+msgid ""
+"Version 2.1.9 is now available; it fixes a number of bugs from 2.1.8 and "
+"earlier versions:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:203
+msgid "Keyboard events were not resetting the timeout"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:204
+msgid "Fix Help system so that help actually starts up."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:205
+msgid "Fix old, multiple scheme bugs affecting billing reports."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:206
+msgid "Provides 'infinite undo' for cut projects."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:207
+msgid ""
+"Keyboard cut (ctrl-x) fixed so that it cuts only if project window has focus."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:208
+msgid ""
+"Can now specify day-of-week for the start of a new week. Also, end-of-day "
+"need not be midnight - its now configurable."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:209
+msgid "Remove obsolete menu entries (clear daily counters)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:210
+msgid "Fix flyover help on HTML reports"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:211
+msgid "Fix order of yesterday/today columns."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:212
+msgid "Improve checks for Guile during builds"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:213
+msgid "New whiz-bang SQL for reports."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:215
+msgid ""
+"The <a href=\"http://gttr.sourceforge.net\">GnoTime website is here</a> and "
+"is \n"
+"<a href=\"http://www.linas.org/linux/gtt/gtt.html\">mirrored here</a>. "
+"Sources and CVS access is at the <a href=\"http://sourceforge.net/projects/"
+"gttr/\">sourceforge project site</a>. Most major distributions now carry "
+"GnoTime, so look to your distro first for a binary."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:222
+msgid "<b>QOF-0.4.1:</b> The Query Object Framework"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:225
+msgid ""
+"Version 0.4.1 of QOF is now available. QOF allows C programmers to perform "
+"SQL searches on a collection of objects without having to use an SQL "
+"database to get the results. This is nice in several ways: first, there's a "
+"lot of work needed to take a plain-old app and make it into a database app; "
+"QOF helps avoid that work. Secondly, even if one did have an SQL app, the "
+"query is happening at 'the wrong place': most programmers want to get back "
+"pointers to their own objects, rather than lists of raw data from the "
+"database. QOF solves this second problem very well, making it a lot easier "
+"for aps to include search and report abilities in their applications. QOF "
+"consists of a number of other features as well: basically, QOF consists of "
+"all of those parts of the GnuCash engine that aren't about accounting."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:227
+msgid "QOF-0.4.1 features several improvements over earlier versions:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:229
+msgid "A real SQL parser."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:230
+msgid ""
+"An example demo of using QOF with GLib GObjects (the example finds a "
+"particular Gtk Widget out of a collection)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:231
+msgid ""
+"Support for pkg-config makes using QOF in your app just a little bit easier."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:311
+msgid "How to Install GnuCash on OSX"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:315
+msgid "A very nice site &amp set of instructions for Mac OSX can be found at"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:323
+msgid "New Support Links"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:327
+msgid ""
+"I've added two new links to the GnuCash website menus: The <a href='http://"
+"gnomesupport.org/wiki/index.php/GnuCash'>User Wiki</a> and the <a "
+"href='http://linuxwiki.de/GnuCash_2fDevelTexts'>Devel Wiki</a>. If you have "
+"questions about how to use GnuCash, including problems with installation, "
+"using, or general accounting questions, please review the <a href='http://"
+"gnomesupport.org/wiki/index.php/GnuCash'>User Wiki</a> before posting to the "
+"mailing lists. If you figure out the answer to your questions, then please "
+"<b>edit</b> the <a href='http://gnomesupport.org/wiki/index.php/"
+"GnuCash'>User Wiki</a> to add the answer. Yes, that's right, edit: that's "
+"what a Wiki does; it allows anyone to add, update and correct the content. "
+"If you like GnuCash, and want to help, but don't know how, then please "
+"consider helping others by updating the Wiki."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:329
+msgid ""
+"The <a href='http://linuxwiki.de/GnuCash_2fDevelTexts'>Devel Wiki</a> "
+"contains various development notes and status. Some developers use it, and "
+"some don't. Tough development questions? This is one place to look."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:338
+msgid "Christian Stimming writes:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:340
+msgid ""
+"I am happy to announce a presentation about GnuCash that will be held this "
+"weekend by myself at the German Linuxtag in Karlsruhe"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:343
+msgid "The presentation is scheduled for this saturday (2004-06-26) 4pm MEST,"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:346
+msgid ""
+"The language of this presentation will be German. I will put the slides "
+"online shortly after the event, but they will be in German, too. :-)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:353
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.9 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:358
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.9."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:359
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.9?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:362
+msgid ""
+"Updated Polish translation by GNOME PL Team, updated French, Czech,  "
+"Spanish, Russian, Dutch, German and Italian translations.<br>"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:363
+msgid "dump-finance-quote - Be more explicit when a lookup fails."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:364
+msgid "log-replay - Increase read buffer size."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:365
+msgid ""
+"Make sure to verify that the items in the reconcile hash are still around "
+"after a refresh."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:366
+msgid ""
+"When the commodity is changed, then set the currency to the currency of the "
+"last price entered for this commodity."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:367
+msgid "Add Hungarian account templates by Sulyok Peter"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:368
+msgid "Patch by Geoff Kassel to work on OpenBSD (allow user to set diffcmd)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:369
+msgid ""
+"Don't test double KVPs, on the theory that they will soon be deprecated."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:370
+msgid ""
+"When computing the aging report, ignore splits that belong to closed lots. "
+"This way we wont get the wrong values when the invoice falls outside the 360-"
+"day window but its payment falls inside the window."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:371
+msgid ""
+"Add gnc_getline() function to read an unlimited line-length from a file (so "
+"you're not limited to a buffer size with fgets() and the like). It is "
+"similar to the getline(3) on Linux except the API is different and it will "
+"always set the return string."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:372
+msgid "Add workaround code for openhbci/chipcard problem."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:373
+msgid "Add gnc_lookup_date_option() function."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:374
+msgid "Add gnc_ui_account_get_balance_in_currency() function."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:375
+msgid "Add preferences for summarybar."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:376
+msgid "Add xaccAccountConvertBalanceToCurrencyAsOfDate() function"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:377
+msgid ""
+"Summarybar can now display a grand total of all commodities, profits of a "
+"period of time and net assets at the end of the period; summarybar can be "
+"configured with some options under edit->preferences."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:378
+msgid "Create two new functions to centralize date-selection option creation."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:379
+msgid "Export the new scheme functions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:380
+msgid "Modify Herbert's patch to centralize the date-selection option code."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:381
+msgid "Use the new centralized date-selection option-creation code."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:382
+msgid "Fix a typo in the help (was --diable-gui)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:383
+msgid "Add db-4.2 to the list of databases we search."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:384
+msgid "Fix a problem with opt style installs."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:385
+msgid ""
+"Rename from_xxx and to_xxx account tree widgets to left_xxx and right_xxx."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:386
+msgid ""
+"If in &quot;accountant mode&quot; call &quot;transfer from&quot; &quot;"
+"credit account&quot; and &quot;transfer to&quot; &quot;debit account&quot; "
+"and interchange account trees."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:387
+msgid "Remove the RECN cell from payable/receivable to stop confusing people."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:388
+msgid "Change Ukrainian &quot;UAG&quot; into &quot;UAH&quot;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:389
+msgid ""
+"Commented out setting the memo always to &quot;Auto-created split&quot; due "
+"to popular request."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:390
+msgid ""
+"Fix for part of bug only allow auto-create SXes which have splits to be "
+"created."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:391
+msgid "HBCI transfer template management GUI added by Bernd Wagner."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:392
+msgid "Added instructions about running under valgrind."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:393
+msgid "Added a large set of valgrind suppressions for both guile and gnucash."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:394
+msgid "Change the reg_type to SEARCH_LEDGER so all the 'action' types appear."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:395
+msgid "Remove unused 'ledger_status' widget."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:396
+msgid ""
+"At least be consistent about the background coloring of the month labels, "
+"even if we're still not using GTK themeage correctly."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:397
+msgid "Destroy the transient window when the widget is destroyed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:398
+msgid "Make the advance and remind spin-buttons editable."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:399
+msgid ""
+"Change the upper bound on the advance and remind spins to 365 [days], with a "
+"page-size of 30 [days]."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:400
+msgid ""
+"Disallow the Scheduling of being-editing transactions in the Register, "
+"preventing a class of unbalanced SX template transactions from being entered "
+"and propogated through the system."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:401
+msgid ""
+"Fix nasty memory-corruption issue; insufficent bounds checking on array "
+"index."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:402
+msgid "Better handling of various error cases in transaction-creation."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:403
+msgid ""
+"When we have a problem parsing a credit/debit cell, indicate to the user "
+"what occurred."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:404
+msgid ""
+"Use the account-list filtering capability of the GncAccountSel to only show/"
+"allow-creation-of valid account-types in the loan-druid."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:405
+msgid "Add ':' to the token list of allowable characters in the formula cell."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:406
+msgid "Fix precedence bug screwing up loan review page."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:407
+msgid ""
+"Don't need to require format; main.scm handles it, and the default &quot;"
+"format&quot; (simple-format) is sufficient to handle everything we need. "
+"This allows gnucash to work with slib3."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:408
+msgid ""
+"Add code to remove &quot;intl/Makefile po/Makefile&quot; from AC_OUTPUT in  "
+"configure.in prior to calling gettextize to make sure that you can build "
+"from CVS with recent versions of gettextize. Tested with both RH9 and RH7.3 "
+"to make sure it works with both old and new."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:409
+msgid "Move variable declaration to the top of the block."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:410
+msgid ""
+"Make sure we always have intl and po Makefiles in the configure script. "
+"Sometimes it was ripped out without being replaced."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:427
+msgid ""
+"GnoTime, the Gnome Time Tracker, is a desktop utility for tracking the "
+"amount of time spent on projects, and generating configurable reports and "
+"invoices based on that time. It also makes for a good to-do list tracker and "
+"idea organizer, allowing to-do list items to be sorted even while providing "
+"ample notes-taking area associated with each item."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:429
+msgid ""
+"Version 2.1.8 is now available. This version includes a simple search "
+"interface, for generating reports for projects that occured in a given time "
+"period. This new feature is built using <a href='http://qof.sourceforge."
+"net'>QOF</a>, a gnucash spin-off technology. Version 2.1.7 introduced an "
+"easier way of allowing users to create and manage custom reports. Version "
+"2.1.6 introduced a 'daily report' for summarizing hours worked on a day-by-"
+"day basis. Version 2.1.5 introduced a vastly improved diary/note-taking/"
+"blogging interface. Version 2.1.4 was the first version to introduce user-"
+"customizable reports, using a simple scheme-embedded-in-html system."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:431
+msgid ""
+"The <a href='http://gttr.sourceforge.net'>GnoTime website is here</a> and is "
+"<a href='http://www.linas.org/linux/gtt/gtt.html'>mirrored here</a>. Sources "
+"and CVS access is at the <a href='http://sourceforge.net/projects/gttr/'> "
+"sourceforge project site</a>. Most major distributions now carry GnoTime, "
+"so look to your distro first for a binary. Runs on Apple Macintosh OSX under "
+"Fink, too."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:457
+msgid ""
+"(As noted earlier I had the opportunity to give a presentation at a local "
+"Linux day about GnuCash and HBCI online banking. This presentation went "
+"really nice, there were a number interesting questions (mostly about the "
+"German online banking HBCI) and overall it was a good experience.)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:461
+msgid "Alternative Mail Archives"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:466
+msgid ""
+"An alternative to the mailing list archive hosted on the GnuCash website is "
+"now available. We are currently having some technical difficulties with the "
+"archive on the GnuCash website so this alternate can be used to access the "
+"archives. Please try the following url's to access the archive;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:479
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.8."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:481
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.8?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:483
+msgid "HBCI - Improve error message when receiving zero balance from bank."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:484
+msgid ""
+"Add account template for Swiss German businesses &quot;KMU&quot; by Tom "
+"Winterhalder"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:485
+msgid ""
+"Add *big* account template for German businesses &quot;SKR04&quot; by Betina "
+"Schmidt"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:486
+msgid ""
+"Add Catalan and Turkish translation, Updated German, Italian, Czech, Greek "
+"and Dutch translations."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:487
+msgid "Add Turkish account template. Updated Greek account templates."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:488
+msgid "Remove debian scripts"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:489
+msgid "Add a comment about minimum string length"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:490
+msgid "Fix the ISO_DATELEN to be &quot;long enough&quot;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:491
+msgid ""
+"Fix handling of HBCI direct debits (fix wrong textkey). Fix and initially "
+"implement handling of multiple banks/users/customers."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:492
+msgid ""
+"Fixed extremly stupid, old bug that causes weird HBCI errors. Improved user "
+"messages."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:493
+msgid "Refactor some GUI code. Improve user messages."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:494
+msgid ""
+"BillTermDecRef should have been BillTermIncRef when setting new bill term."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:495
+msgid ""
+"Applied Frank Pavageau's patch regarding capital gains to handle split "
+"transactions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:496
+msgid ""
+"Don't make a timespec with tv_sec == 0. Fixes some tests on the alpha "
+"platform."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:508
+msgid "European GnuCash.org Mirror"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:514
+msgid ""
+"A European mirror of the GnuCash website is now operational. If you are "
+"located in Europe, Eastern Europe or Africa, and are having poor web or "
+"download response times accessing the US website, please try the <a "
+"href='http://www.at.gnucash.org'>European Mirror</a>. This mirror includes a "
+"copy of the download area and the mailing list archives as well. (Thanks to "
+"<a href='http://sts.tuwien.ac.at/staff/Sprinzl.html'>Antonin Sprinzl</a> of "
+"the Technical University of Vienna for this service)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:516
+msgid ""
+"Older News: Australian and Asian users are encouraged to use the <a "
+"href='http://www.au.gnucash.org'>Australian Mirror</a>. Note that at this "
+"time the Australian Mirror does not include the mailing list archives. "
+"(Thanks to <a href='http://public.www.planetmirror.com/'>PlanetMirror</a> "
+"for this service)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:522
+msgid "Update Debian Woody GnuCash Package"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:527
+msgid "James A. Treacy writes:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:530
+msgid ""
+"I have just updated the gnucash package on people.debian.org. All "
+"dependencies should work now and after upgrading it should work 'out of the "
+"box'."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:532
+msgid "Edit <tt>/etc/apt/sources.list</tt> and add <br>"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:534
+msgid "then"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:542
+msgid "Vote for GnuCash to go to Comdex!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:547
+msgid ""
+"Your vote in the <a href='http://www.oreillynet.com/contest/"
+"comdex/'>O'Reilly &quot;Open Source Goes to COMDEX&quot; Contest</a> could "
+"send one of the GnuCash developers to Comdex to show off our wares! Take a "
+"moment to vote, as the increased exposure of GnuCash will help attract more "
+"developers, more translators, and more accountants to help answer your "
+"questions on the mailing lists!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:553
+msgid "<b>System Outage</b> FIXED"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:558
+msgid ""
+"Yes, the www.gnucash.org server was down most of today. Problem was a failed "
+"IDE controller. Please remember that the gnucash website &amp; ftp site are "
+"mirrored in Australia, at <a href='http://www.au.gnucash.org'>http://www.au."
+"gnucash.org</a>. (A European mirror coming soon). If you know of a "
+"technology to mirror mailman mailing lists,\n"
+"let us know."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:569
+msgid "Linas Vepstas writes:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:572
+msgid ""
+"I'm currently tearing up the guts of &quot;DWI&quot; <a href='http://dwi."
+"sourceforge.net'> http://dwi.sourceforge.net</a> DWI was originally (and "
+"still is) a way of 'quickly' developing glade apps that are hooked to an SQL "
+"db. I wrote a kind of tracking tool using the thing for a client (tracking "
+"maintenance of pipes & pumps), so DWI has been vetted with a 'real life' "
+"project. I've been planning on creating a whiz-bang open source bug tracker "
+"& etc with it, but never got around to it."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:574
+msgid ""
+"My tear-up of the guts of DWI is turning it into a generic 'data pump'. It "
+"can suck data out of one place and stick it in somewhere else. Originally, "
+"the two places it worked with are sql tables and gnome widgets, but its in "
+"fact far more general than that. In particular, I'm planning on prototyping "
+"a hookup to the GnuCash objects (aka qof objects) real soon now. (which is "
+"why the qof objects get setters as well as getters in the CVS tree)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:576
+msgid ""
+"Part of the beauty of the thing is it does not force a 1-to-1 mapping "
+"between SQL tables and objects. The mappings can go any which way: data from "
+"different sql tables can be joined and pushed out to various assortments of "
+"widgets (including columned widgets such as ctree/clist). So its kind of a "
+"realization of my long standing complaint that I should be able to press a "
+"button, and bingo, some object turns into an SQL record(s), and back."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:578
+msgid ""
+"I'm not done with the DWI internal tearup yet, but soon ... After that, I'll "
+"start prototyping integration with the qof objects (probably within the DWI "
+"cvs tree). When I'm done with that, I'm going to try to unleash the thing "
+"to create teh backend for the GnuCash business Objects. My goal is to have "
+"very very little code for this: mostly, a specification of the SQL tables, "
+"and a mapping: 'this business object field goes into that sql field', and "
+"that's that. The goal/side effect is that this should make adding new "
+"objects to GnuCash backend 'real easy'. Depending on how the above goes, I "
+"may or may not convert the existing sql backend to use this new system. "
+"Although not in my current set of plans, note that DWI also offers a way of "
+"maybe simplifying the GUI design as well, providing a way of hooking glade "
+"dialogs straight to engine objects (and/or god forbid straight to sql). But "
+"that's really not something I'm planning for right now."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:584
+msgid "<b>Mini-Announce:</b> Auto Cap-Gains Beta"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:589
+msgid ""
+"Code to automatically compute and handle capital gains on stock accounts is "
+"more-or-less done, in the CVS HEAD branch. There's a simple GUI called "
+"&quot;View Lots&quot; . If you bring that up, and then &quot;Scrub "
+"Account&quot;, it will automatically compute cap gains for all stock "
+"purchases/sales. If you edit prices, dates, amounts, values, etc. in the "
+"register window, the cap gains will be automatically kept in sync, i.e. "
+"should always be 'correct'."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:591
+msgid ""
+"Sometime after the gnome2 port, the 'Lot Viewer' GUI will get a minor "
+"extension to allow one to manually construct lots (so that one can have "
+"'designated' trading lots). The current default uses a FIFO policy to "
+"figure out the cap gains."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:593
+msgid ""
+"To try out this feature, you will have to get the CVS code and compile it "
+"yourself. Remember, this code is still beta: it may be buggy (although I "
+"think I fixed them all), and is subject to change before the final version."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:598
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.7 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:603
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.7."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:605
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.7?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:607
+msgid ""
+"Use &lt;libofx/libofx.h&gt; instead of &quot;libofx/libofx.h&quot; as it's "
+"not part of our system. Fixes a dependency problem in 1.8.6 release."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:608
+msgid ""
+"Small fix from hawkfan to get tests to work when building outside srcdir."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:609
+msgid ""
+"Fix a bug introduced by Matthew -- ANSI C does not allow you to declare a "
+"variable in the middle of an expression. Move the declaration to the top of "
+"the function."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:610
+msgid ""
+"We don't need the trailing semi-colon because the #include adds one. The "
+"double semi-colon causes build failures in some cases."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:624
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.6 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:629
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.6."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:631
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.6?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:633
+msgid "Updated Spanish, Greek, French, Czech, Slovak translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:634
+msgid "Fixed extremely stupid bug in the import value setting workaround."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:635
+msgid "Fixed problem with SX formula_cell calls"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:636
+msgid ""
+"Merge missing part of 2003-05-28 commit. The log format changes didn't get "
+"committed for some reason, making the log replayer completely unusable."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:637
+msgid "Fixed crash during dialog startup on Solaris."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:638
+#, php-format
+msgid ""
+"Turn off scheme garbage collection during query-&gt;scm and scm-&gt;query  "
+"conversion. It shaves about 50% off the test-scm-query-string tests."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:639
+msgid ""
+"Make test-scm-query-string test deterministic by seeding the RNG with a "
+"known value."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:640
+msgid ""
+"Add a &quot;slots&quot; parameter to allow for future expansion. Right "
+"now  this is completely ignored."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:653
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash Docs 1.8.3 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:658
+msgid ""
+"The GnuCash Docs team is pleased to announce the release of the docs version "
+"1.8.3."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:659
+msgid "What's New in GnuCash Docs 1.8.3?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:661
+msgid "Fix xmllint errors"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:662
+msgid "Add new credit card chapter images"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:663
+msgid "Remove unused images"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:664
+msgid "Updates to guide"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:665
+msgid "Michael Rensing's FAQ updates"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:666
+msgid "Fix reconcile column in cc payment image"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:679
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash Docs 1.8.2 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:684
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of the docs version "
+"1.8.2."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:686
+msgid "What's New in GnuCash Docs 1.8.2?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:688
+msgid "Jon Lapham now primary author of Guide"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:689
+msgid "Moved convert-html to make all so html gets built during 'make'"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:690
+msgid "Many, many, many changes to the Guide by Jon (see changelog)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:691
+msgid "If you can't find it in the Help, look in the Guide (hint)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:704
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.2 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:709
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.2."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:711
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.2?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:715
+msgid ""
+"GnuCash now has the ability to automatically create and enter transactions, "
+"remind \n"
+"when a transaction is due, give a choice of entering a transaction or "
+"postponing it and remove an automated transaction after a certain period."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:718 oldnews.phtml:1109 oldnews.phtml:1159 oldnews.phtml:1268
+#: oldnews.phtml:1335 oldnews.phtml:1511 oldnews.phtml:1552
+msgid "Used to setup a variable payment loan scheduled transaction."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:720 oldnews.phtml:1112 oldnews.phtml:1161 oldnews.phtml:1270
+#: oldnews.phtml:1415 oldnews.phtml:1513 oldnews.phtml:1554
+msgid ""
+"GnuCash now can be used for Customer and Vendor tracking, Invoicing and Bill "
+"Payment, and using different Tax and Billing Terms in a small business."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:722 oldnews.phtml:1115 oldnews.phtml:1163 oldnews.phtml:1272
+#: oldnews.phtml:1340 oldnews.phtml:1417 oldnews.phtml:1515 oldnews.phtml:1556
+msgid ""
+"GnuCash is the first free software application to support the Open Financial "
+"Exchange protocol that many banks and financial services are moving to use. "
+"The development of OFX and HBCI support has also resulted in an improved "
+"transaction matching system that more accurately picks duplicate "
+"transactions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:724 oldnews.phtml:1274 oldnews.phtml:1342 oldnews.phtml:1517
+#: oldnews.phtml:1558
+msgid ""
+"GnuCash is the first free software application to support the German Home "
+"Banking Computer Information protocol which includes statement download, "
+"initiate bank transfers and direct debits."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:726 oldnews.phtml:1519
+msgid ""
+"A brand new user help has been written which focuses on how to do tasks in "
+"conjunction with a Tutorial and Concepts guide that gives the user "
+"background information on using GnuCash."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:727 oldnews.phtml:1120 oldnews.phtml:1168 oldnews.phtml:1277
+#: oldnews.phtml:1345 oldnews.phtml:1422 oldnews.phtml:1520 oldnews.phtml:1561
+msgid "New Multi-Currency Transaction Handling"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:728 oldnews.phtml:1121 oldnews.phtml:1169 oldnews.phtml:1278
+#: oldnews.phtml:1346 oldnews.phtml:1423 oldnews.phtml:1521 oldnews.phtml:1562
+msgid ""
+"GnuCash no longer requires separate currency exchange accounts to handle "
+"multiple currency transfers."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:729 oldnews.phtml:1122 oldnews.phtml:1170 oldnews.phtml:1279
+#: oldnews.phtml:1347 oldnews.phtml:1424 oldnews.phtml:1522 oldnews.phtml:1563
+msgid "Redesigned Menus"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:730 oldnews.phtml:1280 oldnews.phtml:1348
+msgid ""
+"The GnuCash menu's have been redesigned to conform more with the new GNOME "
+"Human Interface Guidelines."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:732 oldnews.phtml:1125 oldnews.phtml:1173 oldnews.phtml:1282
+#: oldnews.phtml:1350 oldnews.phtml:1427 oldnews.phtml:1525 oldnews.phtml:1566
+msgid "Specifically updated in this version"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:734
+msgid "Release of new stable version 1.8.2"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:735
+msgid "Updated translations: German, Slovak, Spanish"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:736
+msgid "Updated HBCI requirement to 0.9.6"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:737
+msgid "Postgres fix for PG-7.3.x"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:738
+msgid "More fixes for guile-1.6 support"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:739
+msgid "Fix QIF Import for split transactions (#105139)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:740
+msgid "Remove &quot;display balance in Euro&quot; columns from the main window"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:741
+msgid ""
+"Add &quot;display balance in Report Currency&quot; columns to the main window"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:742
+msgid ""
+"Fix the transfer dialog / exchange-rate dialog so it doesn't round the "
+"values input by the user. (#106332)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:743
+msgid "Fix configure so tests won't fail on GCC 3.2.2"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:744
+msgid "HBCI: avoid sending online transfers twice"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:745
+msgid "Don't override the user's toolbar style (#102041)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:746
+msgid "Import: don't punish transactions with an online ID"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:747
+msgid "Add engine support for employee expense vouchers"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:761
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.5 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:766
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.5."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:768
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.5?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:770
+msgid ""
+"Add IS_PAID column and the ability to search for paid/not-paid invoices."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:771
+msgid "Add HBCI online transfer templates and make usable"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:772
+msgid ""
+"Fix a bug where if you unpost an invoice and don't bring the TaxTables up to "
+"date, the total value shown in the register is different depending on "
+"whether the cursor is on the current line or not."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:773
+msgid ""
+"Don't constantly resize the invoice window every time we update ourselves."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:774
+msgid ""
+"Updated Italian, Brazilian Portugese, German, Czech, Dutch and British "
+"English translation."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:775
+msgid ""
+"Add Subtotal and Tax labels in the summary bar to print the Invoice's total "
+"amounts."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:776
+msgid ""
+"Change the log format to use GUID instead of C pointers, use ISO8601 instead "
+"of proprietary form and log the Notes field."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:777
+msgid "Port new log replay module from HEAD."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:778
+msgid ""
+"Re-enable reversed legend in stacked barcharts. Needs Guppi 0.40.4 a.k.a. "
+"Guppi CVS, though, to actually work."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:779
+msgid "Update the Polish Zloty for its new ISO currency code."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:780
+msgid "Add ability to sort by Action and Notes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:781
+msgid ""
+"Fix the vendor window title to use the company name, not the contact name. "
+"Change the message when the company name is left blank."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:782
+msgid ""
+"Create a new &quot;date format&quot; widget to let the user choose a date  "
+"format (and see the results of what the date would look like)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:783
+msgid ""
+"Add &quot;Deluxe Personal Check&quot; type. Add support for printing to "
+"&quot;deluxe&quot; personal checks. This prints the check &quot;"
+"sideways&quot; on a US-Letter configuration."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:784
+msgid ""
+"Backport the QueryList widget and associated usage (this allows more places "
+"to have sortable column displays for query results)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:785
+msgid "Improve HBCI error handling. Add more user feedback functions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:786
+msgid ""
+"Add support for KtoBlzCheck, a small checking package for destination "
+"account numbers for German banks. Very small, very useful http://sourceforge."
+"net/projects/ktoblzcheck"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:787
+msgid "TRANSLATION_HOWTO: Added, by Jon Lapham"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:788
+msgid ""
+"Add API to the plugin modules to allow post-processing (scrubbing) of the "
+"book after it is loaded from XML. This allows a plug-in to post-process the "
+"complete book."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:789
+msgid ""
+"Create a scrub function to clear up bogus tax tables due to a bug which "
+"could cause tax tables to get created ad-nausium if you post and then unpost "
+"an invoice."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:790
+msgid ""
+"Create a scrub function to clear up bogus bill terms due to a bug which "
+"could cause bill terms to get created due to post/unpost of invoices."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:791
+msgid "Enable the exchange-rate dialog on &quot;search ledger&quot; registers."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:792
+msgid "Raise the import window after choosing a file."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:793
+msgid ""
+"Change dialog statements to allow for embedded percent signs in the "
+"messages. In other words, don't allow user input into the format string of a "
+"printf."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:794
+msgid ""
+"Change how the billterms option menu is used so it will change properly if "
+"you change the invoice's owner."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:795
+msgid ""
+"Don't use gnc:reverse-account-balance? to determine whether to reverse the "
+"balance -- base it purely on the report type."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:796
+msgid "Fix gncBillTermCopy() so it PROPERLY copies the bill term."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:797
+msgid "Tolerate some HBCI banks failure of the GetSystemId-job."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:798
+msgid "Don't allow selection of directory for save file."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:799
+msgid ""
+"Add fancy-invoice report, to show what else is possible. It's not really "
+"useful per se, but it is another example for users. To be useful it requires "
+"some custom editing."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:800
+msgid "Limit the commodity choices based upon the current account type."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:801
+msgid ""
+"Add a new argument to the dialog creation functions to specify what types of "
+"commodities should be presented.Also tweak the title of the dialog based "
+"upon this argument. Remove the &quot;new&quot; button when the dialog is "
+"limited strictly to currencies."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:802
+msgid "Show the running balance column by default in the register report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:803
+msgid ""
+"Annotate the window title to indicate whether a register is for a single "
+"account or it includes all subaccounts."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:804
+msgid "Change the register close dialog to include a cancel option."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:805
+msgid "Don't close the register if the user cancelled."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:806
+msgid ""
+"If the user has manually entered an amount, then stop automatically updated "
+"the amount when the date is changed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:807
+msgid ""
+"Refactor many HBCI functions to eventually enable queued processing of "
+"several HBCI jobs."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:808
+msgid ""
+"Add a &quot;retained earnings&quot; item under equity, and change the title "
+"to include the start date (Balance Sheet report)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:809
+msgid ""
+"Don't print the &quot;handling-request&quot; messages when getting stock "
+"quotes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:810
+msgid "Display selected pixmap when opening an options window."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:811
+msgid "Fix 'Save As' so it can write to non-existing files."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:812
+msgid "New data file should have same uid/gids original file."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:813
+msgid "Added Italian account templates by Lorenzo Cappelletti"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:814
+msgid ""
+"Change HBCI online transfer action so that first the gnucash Transaction is "
+"created and only after that the HBCI connection is started. Necessary for "
+"later implementation of offline queueing and multi-job execution."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:815
+msgid ""
+"Clarify the part of the HBCI setup about potentially adding HBCI accounts "
+"manually."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:816
+msgid ""
+"Add a couple of extra checks to prevent crashing if the commodity attached "
+"to a price quote has disappeared."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:817
+msgid ""
+"Provide a new warning message before deletion if a commodity has any price "
+"quotes. If the user deletes the commodity anyway, removed any quotes are "
+"based on the commodity"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:818
+msgid ""
+"Enhance the get prices routine to handle a request with a NULL currency."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:819
+msgid ""
+"Fix a crash where removing items in the wrong order could cause &quot;Bad "
+"Things&quot; to happen"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:820
+msgid ""
+"Sort the bills before displaying them, so they appear in a consistent order "
+"(by date due)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:821
+msgid "Fix a bunch more rounding errors, and add more precision to the price."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:822
+msgid ""
+"Change the description and action of Invoice and Payment Transactions/"
+"Splits, to make it easier to print a check off the posted transactions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:823
+msgid "Add Debit and Credit totals to Register report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:824
+msgid ""
+"Differentiate between &quot;file is already locked&quot; and &quot;we can't "
+"create the lockfile&quot; so we can let the user know."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:825
+msgid "Fix the message to be more appropriate when we hit a READONLY error."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:826
+msgid "Various Postgres backend fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:827
+msgid ""
+"Add button for manual adding of HBCI accounts. Requires latest OpenHBCI "
+"0.9.13"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:828
+msgid ""
+"Add saving of the HBCI_API so that bank's status changes will now be "
+"remembered immediately."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:829
+msgid ""
+"Add &quot;(Report)&quot; strings to the various columns displayed in the "
+"report currency."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:830
+msgid ""
+"Set the date-entered on invoice transactions to &quot;now&quot; instead of "
+"the post date. This lets us know when an invoice was actually posted, or a "
+"payment was actually made."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:831
+msgid "Support &quot;gain/loss&quot; balancing splits on stocks"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:832
+msgid "Apply patch to fix a number of off-by-one bugs in the loan druid."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:833
+msgid "Adapted to latest gnucash-docs changes, by Jon Lapham"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:834
+msgid "Add code to read XML files with real namespace declarations."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:835
+msgid "Make sure we define PWD, as not all shells define it properly."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:836
+msgid "Workaround for multi-currency importing bug."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:849 oldnews.phtml:875
+msgid "Network Upgrade"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:853
+msgid ""
+"The internet connection on which www.gnucash.org and the gnucash.org mail "
+"servers sit is being upgraded right now. The new line will have more "
+"bandwidth, which should speed transfers. Note that the IP address of the "
+"website will be changing. This change should be transparent to everyone; "
+"however, if you have trouble accessing this site after that date, you may "
+"want to try to flush your domain name cache. If problems persist, please "
+"contact the mailing lists."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:858
+msgid "<b>State of the GnuCash project,</b> a call for help"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:862
+msgid ""
+"<a href='mailto:bock at step.polymtl.ca'>Benoit Gr&eacute;goire</a> has written "
+"an important document outlining some of the major issues for the GnuCash "
+"project"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:865
+msgid ""
+"Please spend some time to read this document and contribute to the discussion"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:879
+msgid ""
+"The internet connection on which www.gnucash.org and the gnucash.org mail "
+"servers sit will be upgraded sometime after the week of July 23. The new "
+"line will have more bandwidth, which should speed transfers. Note that the "
+"IP address of the website will be changing. This change should be "
+"transparent to everyone; however, if you have trouble accessing this site "
+"after that date, you may want to try to flush your domain name cache."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:884
+msgid "<b>GnuCash on Slackware</b> Installation HOWTO"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:888
+msgid "RJ marquette writes:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:890
+msgid ""
+"I've written a web page that may be helpful to Slackware users who want to "
+"install GnuCash, and I thought you might want to link to it on the GnuCash "
+"website. The URL is "
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:898
+msgid "<b>Announcement:</b> QOF: the Query Object Framework"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:902
+msgid ""
+"I've just started the QOF &quot;Query Object Framework&quot; project on "
+"sourceforge. QOF consists of that part of the GnuCash engine that isn't "
+"about accounting. I started the project because I want to use the GnuCash "
+"query framework in another project of mine (GnoTime), and after thinking "
+"about it a bit, it seemed good to split it out into its own component."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:904
+msgid ""
+"QOF consists of Derek Atkin's Query objects, Rob Browning's KVP trees, Bill "
+"Gribble's Numeric classes, Dave Peticolas' GUID's &amp; events, and my own "
+"fractured Backend, books, &amp; sessions. For now, I plan to keep the code "
+"in sync with GnuCash by hand. I'm not sure how things will play out in the "
+"future; I have no immediate plans."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:906
+msgid ""
+"The really big deal in QOF is the query framework. I think its unique: "
+"there is no code out there that I can google that provides generic "
+"structured query functions for generic objects, without forcing you to use "
+"SQL. I think QOF can fill an important need for programmers who write apps "
+"that need to have reports, and are sophisticated enough to realize they need "
+"queries, and yet are not ready to convert their app to an SQL app."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:908
+msgid ""
+"The other big part of QOF is that it can act as a cache for an SQL backend. "
+"Note, however, that this part is 'under construcion'. Done right, it should "
+"make it easy to add SQL support for the Business Objects in GnuCash. "
+"However, this work hasn't been started, and needs volunteers. In "
+"particular, I'm hoping that anyone who has contemplated the SQL re-write for "
+"GnuCash can help in this area."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:910
+msgid ""
+"QOF compiles on my box, but I haven't yet checked in all the Makefile.am "
+"&amp; configure.in into CVS. Hopefully, I'll have a version 0.1 out "
+"shortly. If any of the regular GnuCash developers want developer access on "
+"sourceforge, let me know."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:921
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.4 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:926
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.4."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:928
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.4?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:930
+msgid ""
+"Fix transfer dialog to not hang if OK button is clicked w/o filling in "
+"dialog properly."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:931
+msgid "Add HTML::Parser to the list of items checked/installed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:932
+msgid "Updated translations: Brazilian Portuguese, Czech, Italian, German"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:933
+msgid ""
+"Fix the &quot;View xxxbar&quot; menu items to track properly when a new data "
+"file is opened. Consolidate the code for manipulating the View/Statusbar and "
+"View/Summarybar menu items. Work around a Gnome MDI bug as best as possible."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:934
+msgid ""
+"The numeric test regex was broken and would fail on ALL numerics, causing "
+"all imports to be of value zero."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:935
+msgid ""
+"Fix for creating new template transactions [from Scheduling existing "
+"transactions], such that they have valid Posted dates."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:936
+msgid ""
+"Fix for existing/old data without posted dates. If we encounter the "
+"condition, fixup the transaction's Posted date to that of the Entered date."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:937
+msgid "Add LOT_IS_CLOSED and LOT_BALANCE query parameter methods"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:938
+msgid "Fixes for 64-bit architectures."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:939
+msgid "Add gncQueryGetBooks() API to return list of books in a query."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:940
+msgid "Add INVOICE_POST_LOT query parameter methods"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:941
+msgid ""
+"Add an api to force an event even when events are suspended. Without such an "
+"API, events can be lost if the event system is suspended when the event "
+"comes in."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:942
+msgid ""
+"Added gnucash wrappers around gnome-print's rotate, translate, gsave, and "
+"grestore APIs. All to allow sideways printing (by rotating the image)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:943
+msgid "Wrap the new print-session apis."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:944
+msgid ""
+"Modify the AC_GWRAP_CHECK_GUILE() macro to take an argument, the g-wrap "
+"module directory. Then actually test that the g-wrap module loads. This "
+"should detect systems without slib installed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:945
+msgid "New gwrap check macro"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:946
+msgid "Deal properly when there are no prices for a commodity."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:947
+msgid ""
+"Supply a start date (as well as an end date) and don't print invoices that "
+"occur prior to the start date or after the end date. The aging information "
+"ignores the start date, but not the end date. This means the aging "
+"information will always be accurate through the end date (even if all the "
+"invoices and payments are not displayed)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:948
+msgid ""
+"Limit the itemized invoices/payments to the start/end date range, but print "
+"out a &quot;Balance&quot; line if there is a non-zero balance as of the "
+"start date."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:949
+msgid ""
+"Nikos Charonitakis's account chart updates: added new carloan account chart, "
+"updated account chart."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:950
+msgid ""
+"Use the correct columns when printing the Gain column, don't reuse the same "
+"column as profit; we want to report different values."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:951
+msgid ""
+"Don't let the user do anything with the options dialog until Apply() "
+"finishes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:952
+msgid "Had the wrong number of arguments in gnc:account-get-balance-at-date"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:953
+msgid ""
+"Add some (commented out) code to support a start date for computing the Net "
+"Income (aka Net Profit) in the Balance Sheet."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:954
+msgid ""
+"Move the instantiation of File -&gt; Properties into main-window.scm (out of "
+"business-gnome.scm) for future cases where we might decide to ship the "
+"business modules separately."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:955
+msgid "Fix the ofx test program to make sure it links on many weird platforms."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:956
+msgid ""
+"When we are asked to reload the report, queue the request, queue a draw "
+"event, and then return immediately. When the draw event happens, load the "
+"report then. This lets you hit Apply and then OK before the report finishes "
+"loading."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:957
+msgid "Make sure we can find libofx/libofx.h"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:958
+msgid "Include split transactions in the filtering of the transaction report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:959
+msgid "Use a 'from' date to better compute the Net Income on the report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:960
+msgid ""
+"Change the default Search Operation for numerics from &quot;less "
+"than&quot;  to &quot;equals&quot; -- so by default you would search for an "
+"exact value."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:961
+msgid ""
+"&quot;eval&quot; changed API on guile-1.6. Use the existing API to convert "
+"a delta symbol to a delta time."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:962
+msgid ""
+"Call eval with the right number of arguments based on early or late versions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:963
+msgid ""
+"Change the date format string to be consistent with other places (e.g. the "
+"check print dialog) and use '%' instead of '~'."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:964
+msgid ""
+"Make the Bill Due Days option selectable based on the setting of Notify "
+"Bills Due?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:965
+msgid "Don't crash if you remove the last entry and then add another one."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:966
+msgid ""
+"Deal with the case where the first transaction found for a particular "
+"company is a payment"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:967
+msgid "Also print out any overpayment in the total column."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:968
+msgid ""
+"Catch errors when running the child reports so we display the failed report "
+"backtrace but also display an error and continue with the multicolumn report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:981
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.3 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:986
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.3."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:988
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.3?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:990
+msgid ""
+"Updated translations: Italian, Swedish, Danish, British, Traditional "
+"Chinese, French, German, Tamil, Brazilian Portugese."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:991
+msgid "Turn off the report-total by default"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:992
+msgid "The Euroland currency rates were inverted in the transfer dialog."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:993
+msgid ""
+"Chris Morgan's Bayesian Matching code, to match transactions based on "
+"Bayesian filtering of previously matched transactions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:994
+msgid ""
+"Fix a bug in the account name list when you you filtered down to no accounts "
+"it would ignore the filter."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:995
+msgid ""
+"The Account Separator option was moved to the Accounts page, reference "
+"correctly."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:996
+msgid ""
+"Fix the keypress handlers so they work properly for both the text entry "
+"widget and the calendar popup widget."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:997
+msgid ""
+"Force the cursor to the first line of a transaction split before disabling "
+"&quot;double line&quot; mode in the register. This prevents the register "
+"refresh code from trying to update a cell that is no longer visible."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:998
+msgid "Fix HBCI close-on-finished checkbutton."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:999
+msgid "Add descriptions of new HBCI actions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1000
+msgid "OpenBSD fixes by Todd T. Fries"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1001
+msgid "New report &quot;income vs. day of week&quot; by Andy Wingo"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1002
+msgid ""
+"Fix a couple strings to improve comments when owners and accounts are "
+"missing. Direct the user to select them in the report options."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1003
+msgid ""
+"When building the &quot;name + address&quot; string, check if the company "
+"name and contact name are the same and, if so, only print one of them."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1004
+msgid ""
+"Fix the glade settings so resizing the window will properly resize the "
+"widgets."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1005
+msgid ""
+"Save the entry cells before adding an it to the invoice, otherwise it won't "
+"get sorted properly."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1006
+msgid "Add support in business code for the to-charge amount."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1007
+msgid ""
+"Don't ask the user in the general case when making changes to entries. "
+"Generally the user should be allowed to make whatever changes they want "
+"without being pestered."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1008
+msgid "Guile-1.6 requires empty lists to be quoted."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1009
+msgid "Symbols are not strings in guile-1.6."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1010
+msgid "Fix &quot;WeekDelta&quot; and add TwoWeekDelta."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1011
+msgid ""
+"Pop up a dialog if the user tries to transfer from a non-currency account, "
+"and don't let them do it."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1012
+msgid ""
+"Evaluate the date during get_predicate() in case the user just &quot;hit\n"
+"  return&quot; (and the auto-evaluate didn't happen)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1014
+msgid "Fix crash during import of investment accounts."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1015
+msgid "Fixes for GCC 3.3 warnings"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1016
+msgid "Fix HBCI user messages where chip cards were confused with key files."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1017
+msgid "Adapt to latest changes in OpenHBCI CVS."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1018
+msgid "Applied Tomas Pospisek's patch to the transaction report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1019
+msgid "Fix the description of gnc:mdi-show-progress."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1020
+msgid "Enable changing the &quot;ID&quot; for different business objects."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1021
+msgid "Fix the percentage calculations so we don't get GtkCritical warnings."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1022
+msgid "Disable the test-scm-query-import test, since it breaks on guile-1.6"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1023
+msgid "Move currency conversion to gnc-pricedb.c"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1024
+msgid "Improve report for stocks and funds not denominated in report currency."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1025
+msgid ""
+"QIF imports don't assume that a date of the form XXXXXXXX is always "
+"YYYYMMDD. Make sure a 4-digit year &quot;makes sense&quot;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1026
+msgid "Fix hbci and ofx test for handling --disable correctly."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1027
+msgid "Fix openhbci macro again so that it uses a C check program."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1028
+msgid "New gnucash-docs release (1.8.1)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1042
+msgid "SERVER BACK ONLINE, SOME DATA LOSS"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1047
+msgid ""
+"The GnuCash.org Server is back online, and should now be fully operational. "
+"However, there has been some data loss: if you subscribed (or unsubscribed) "
+"to any mailing list, between 12 December 2002 and 28 April 2003, your "
+"membership info has been lost. Furthermore, <b>all</b> configuration info "
+"for the German <tt>gnucash-de</tt> mailing list has been lost. (My sincerest "
+"apologies, Christian). However, most of the mailing list archives should be "
+"intact (possibly excepting Jan-April 2003, which might be damaged). All web "
+"pages should work at least as well as before, and all FTP site contents have "
+"been restored and should be fine. If you experience problems, please report "
+"them to me. <b>Mail is still not being delivered; investigating</b>"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1049
+msgid "So what happened?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1050
+msgid ""
+"It was the classic server-failure triple-whammy. This server has RAID disk "
+"mirrors to minimize down-time due to a failed disk, and is backed up nightly "
+"in order to safeguard against catastrophic data loss. Hard-drive status was "
+"monitored with <tt>smartmontools</tt> and reported regularly with "
+"<tt>logcheck</tt>. So how could this belt-and-suspenders system be down so "
+"long, and result in lost data before its all over?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1052
+msgid ""
+"Over the last few months, <tt>smartmontools</tt> was reporting occasional "
+"disk status changes, but none of these seemed to be in the form of warnings, "
+"or had any hint of being dire. At the same time, there were increasing "
+"numbers of <tt>status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete "
+"DataRequest }</tt> messages showing up in the system log. In mid-April, "
+"these messages started showing up at least hourly, and were coupled with the "
+"cryptic S.M.A.R.T. messages (it didn't help that I was running the older, "
+"more cryptic <tt>smartsuite</tt>, not the new, improved <tt>smartmontools</"
+"tt>). Finally, the server locked up, waiting for a DMA to complete, that "
+"never would. Reboot. Locks up. Reboot again, locks up (warlord calls by "
+"phone to point this out). I disabled DMA, went to PIO-mode for the disk in "
+"question, and things cleared up. I then made my first thinko: I concluded "
+"that one of my hard drives was on the verge of failing completely (the DMA "
+"should have clue-trained me in)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1053
+msgid ""
+"I procured a replacement disk, and then made my second 'operator error': I "
+"replaced the failing disk. My logic was this: there are two disks in the "
+"raid array; both are exact duplicates of each other. Therefore, if I "
+"replace the failed disk, the contents of the good disk will be restored onto "
+"the blank disk automatically. Easy as pie. I've done it many times "
+"before.  It didn't work this time. Upon reboot, I got a gazillion <tt>fsck</"
+"tt>'ing errors, the file system was corrupted. In addition, I was getting a "
+"<i>lot</i> of <tt>status error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete "
+"DataRequest }</tt> from what used to be the 'good' disk. I ploughed on."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1054
+msgid ""
+"At this time, I assumed that maybe both disks were bad, a reasonable "
+"assumption; these were the infamous IBM-lawsuit drives. I guessed that the "
+"raid array was hiding the badness from me: whenever one disk had trouble, "
+"the RAID would go to the other disk, and all was well in the kingdom, even "
+"though anarchy seethed just below the surface. Oh well. I procured a second "
+"hard drive, and replaced that. With more <tt>fsck</tt>'ing error in the "
+"process. Then I notice that I'm still getting SeekComplete's in the syslog, "
+"even with the new disks. Now, the replacement disks are the same lawsuit-"
+"brand and model number as the old disks, so woe is me, this is my third "
+"mistake, I assume, incorrectly, that its the brand and model number, and get "
+"a new third disk. When the errors don't abate, it suddenly becomes clear "
+"that its not the drives, its the controller or cable)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1056
+msgid ""
+"Now the fun and hacking begin. Stay up til three AM playing the swap-the-"
+"cables-and-reboot game. The failing controller was on the system planar "
+"('motherboard'), so there is no way to remove it; one can only play with "
+"BIOS settings. But BIOS (and the Linux kernel shares the blame) has this "
+"magic way of renumbering IDE drives when one plugs in or removes "
+"controllers, enables or disables controller ports, etc. This can be "
+"overcome, but is a provides a steady stream of hurdles to jump: one must "
+"boot a rescue diskette first, then mount, then re-write the boot sector, "
+"then reboot, then edit <tt>/etc/fstab</tt>, and then try again. Over and "
+"over and over. It didn't help that my rescue diskette didn't have RAID on "
+"it: so that was one more thing to hack around.  Finally build a stable "
+"system, and now it comes time to restore the data files that were <tt>fsck</"
+"tt>'ed out of existence. To restore <tt>/usr</tt>, I decide that reinstall "
+"of the OS is appropriate. I then restore the FTP site, which was badly "
+"corrupted."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1057
+msgid ""
+"Restore the mailing lists; no problems, only October 1998 was lost and "
+"restored. Restore the website; only minor damage there. Then restore the "
+"mailing list subscriber info in <tt>/var/lib/mailman/lists</tt> ... Uhh ... "
+"whoops. That directory was <i>not</i> backed up nightly.  I had falsely "
+"assumed that everything in <tt>/var/lib/mailman/lists</tt> was stuff that "
+"could be recovered by re-installing <tt>mailman</tt>. I had no idea that it "
+"kept subscriber info there. Mistake number four (number zero?): this "
+"critical directory was not one that was backed up nightly. I was lucky to "
+"find a December 2002 backup of it; it could have easily been December 2001 "
+"and then I really would have felt sorry."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1058
+msgid ""
+"Mistake five: turns out the backup machine had overflowed, and stopped "
+"making backups on 5 April. Fortunately for me, not much has happened since "
+"5 April.  I hope this little story makes it clear that running a public web "
+"site in a professional manner can sometimes be a walk in the park, and "
+"sometimes guerilla warfare. BTW, yes, every now and then, this server is "
+"backed up to an off-site location, so that if the machine is stolen, or the "
+"house burns down, all is not lost."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1060
+msgid ""
+"Also, BTW, my 'failed' disks are fine: once they were off the bad "
+"controller, the errors stopped. I am still eyeing them with suspicion, "
+"but ..."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1062
+msgid ""
+"Some lessons drawn from this, or rather some complaints, are documented at"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1069 oldnews.phtml:1083
+msgid "<b>SERVER OUTAGE:</b> Continuing File System Problems"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1074
+msgid ""
+"The GnuCash Server is continuing to experience an assortment of problems, "
+"whose root cause is a set of failing hard drives and is masked by a faulty "
+"ide controller and/or ribbon cables. The drives have been replaced, and the "
+"ide controller has been replaced. However, in the process, data has been "
+"corrupted, and has not yet been restored."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1076
+msgid ""
+"The mailing lists appear to be broken, and I am attempting to fix this. If "
+"you subscribed since April 4th, it is possible that your subscription is "
+"lost, and you may have to resubscribe. Some of the mail archives got "
+"corrputed, and are permanantly lost (they were'nt being backed up due to "
+"backup configuration error). Some of the ftp site may possibly be "
+"corrupted, I haven't yet had the time to restore the ftp site. its possible "
+"that parts of the web site may be corrupted; I haven't yet restored the web "
+"site. Please bear with, things should get fixed in a few days. If you are "
+"curious about the agony of dealing with this, see"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1088
+msgid ""
+"The GnuCash Server is continuing to experience an assortment of problems, "
+"whose root cause is a set of failing hard drives. The drives have been "
+"replaced, but problems remain.  The mailing lists appear to be broken, and "
+"I am attempting to fix this. If you subscribed since April 4th, it is "
+"possible that your subscription is lost, and you may have to resubscribe. "
+"Some of the mail archives got corrputed, and are permanantly lost (they "
+"were'nt being backed up due to backup configuration error). Some of the ftp "
+"site may possibly be corrupted, I haven't yet had the time to restore the "
+"ftp site. its possible that\n"
+"parts of the web site may be corrupted; I haven't yet restored the web "
+"site. Please bear with, things should get fixed in a few days. If you are "
+"curious about the agony of dealing with this, see"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1096
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.1 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1101
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.1."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1103
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.1?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1106 oldnews.phtml:1157 oldnews.phtml:1266 oldnews.phtml:1333
+#: oldnews.phtml:1411 oldnews.phtml:1509 oldnews.phtml:1550
+msgid ""
+"GnuCash now has the ability to automatically create and enter transactions, "
+"remind when a transaction is due, give a choice of entering a transaction or "
+"postponing it and remove an automated transaction after a certain period."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1117 oldnews.phtml:1165 oldnews.phtml:1419
+msgid ""
+"GnuCash is the first free software application to support the German Home "
+"Banking Computer Information protocol which includes statement download, "
+"initiate bank transfers and direct debits."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1119 oldnews.phtml:1167 oldnews.phtml:1276 oldnews.phtml:1344
+#: oldnews.phtml:1421 oldnews.phtml:1560
+msgid ""
+"A brand new user help has been written which focuses on how to do tasks in "
+"conjunction with a Tutorial and Concepts guide that gives the user "
+"background information on using GnuCash."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1123 oldnews.phtml:1171 oldnews.phtml:1425 oldnews.phtml:1523
+#: oldnews.phtml:1564
+msgid ""
+"The GnuCash menu's have been redesigned to conform more with the new GNOME "
+"Human Interface Guidelines."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1127
+msgid "Release of new stable version 1.8.1"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1128
+msgid "Fixes for qif import crashes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1129
+msgid "Update translation po/it.po by Lorenzo Cappelletti"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1130
+msgid "Remove the tip that says that this is a development version."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1131
+msgid ""
+"Remove the &quot;development version&quot; string when running &quot;"
+"gnucash --version&quot;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1132
+msgid "Add heuristic for duplicate matching by check number."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1133
+msgid ""
+"Various bug fixes, remove Finance::Quote requirement for rpms built on RH 8.0"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1147
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.8.0 Release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1152
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.8.0."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1154
+msgid "What's New in GnuCash 1.8.0?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1175
+msgid "Release of new stable version 1.8.0"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1176
+msgid "Fix problem getting quotes from trustnet."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1177
+msgid "Add new script that dumps all the data returned by F::Q for a stock."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1178
+msgid "Apply Bill Nottingham's patch to use db4/db_185.h"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1179
+msgid ""
+"Updated translations, po/en_GB.po by Nigel Titley, po/it.po by Lorenzo "
+"Cappelletti"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1180
+msgid "Fix HBCI problem with negative account balances."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1181
+msgid "Add preference (on advanced tab) to enable HBCI debug messages."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1182
+msgid ""
+"Fix the Recurrence-Frequency example-calendar date calculation to show "
+"upcoming instances correctly."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1183
+msgid "Add HBCI user messages about what is supported by the bank."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1184
+msgid "Fixes for gcc 3.x build problems with postgresql backend"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1185
+msgid "Many more fixes for the postgresql backend"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1186
+msgid ""
+"Fix the &quot;bill reminder&quot; so it doesn't create a query if there "
+"are  no payables accounts."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1187
+msgid ""
+"Fix some of the accounts in the tree to be more accurate to the real world."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1188
+msgid "Only set ReadOnly status for Invoices, not Payments."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1189
+msgid "Fix several bugs in QIF importer"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1190
+msgid "Recognize even more error codes from OpenHBCI."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1191
+msgid ""
+"No longer assume that transaction with type OFX_OTHER are investment "
+"transactions."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1192
+msgid ""
+"Don't add income accounts to bills, or expense accounts to invoices. This "
+"should help further reduce user confusion with what to do when entering "
+"invoices."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1193 oldnews.phtml:1312 oldnews.phtml:1378 oldnews.phtml:1453
+#: oldnews.phtml:1580
+msgid "Lots more bugfixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1206
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash Docs 1.7.8"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1211
+msgid "The GnuCash team is pleased to announce GnuCash Docs version 1.7.8."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1214
+msgid "Updated in this version"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1216
+msgid "Add patch from RedHat for db4 support"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1217
+msgid "Copy of required portions of docbook-xsl 1.45"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1218
+msgid ""
+"Change to point at internal version of docbook-xsl 1.45 stylesheets. This "
+"fixes the problem of the stylesheets needing to go online to do the "
+"conversion from XML to HTML."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1231
+msgid "German / Deutsch Mailing List"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1235
+msgid ""
+"A new mailing list for German speaking GnuCash users has been created: "
+"gnucash-de at gnucash.org. To subscribe, visit <a href='http://www.gnucash.org/"
+"cgi-bin/mailman/listinfo/gnucash-de'>http://www.gnucash.org/cgi-bin/mailman/"
+"listinfo/gnucash-de</a> and enter your email address there. You can choose "
+"whether you would like to receive the administrative emails in German or in "
+"English language."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1237
+msgid ""
+"This list is meant for discussions in German language about the general "
+"usage of GnuCash, as well as specific topics only relevant to German users "
+"(e.g. HBCI or German tax system)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1257
+msgid ""
+"<b>Announcement:</b> GnuCash 1.7.8 Release Candidate 3: &quot;Lil Devil&quot;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1262
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce Release Candidate 2 version 1.7.8: "
+"&quot;Lil Devil&quot;."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1263
+msgid "What's New in GnuCash 1.7.8?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1267
+msgid "Mortgage &amp; Loan Repayment Druid:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1284
+msgid "Welcome to Release Candidate 3"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1285
+msgid "Fixed build issues introduced in last release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1286
+msgid "Fix compile errors on SuSE 8.0 + 8.1"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1287
+msgid ""
+"Update translations, po/ru.po by Vitaly Lipatov, po/el.po by  "
+"ta_panta_rei at flashmail.com"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1288
+msgid "Ignore certain splits with an &quot;amount&quot; of zero."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1289
+msgid "Convert from the old to new symbols for Russian Roubles."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1290
+msgid ""
+"Invoices change a couple of columns. Enable viewing the &quot;taxable&quot; "
+"entry. Enable viewing all the tax accounts individually."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1291
+msgid "Scrub hbci include paths to prevent gcc 3.x compile errors."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1292
+msgid ""
+"Default the OFX import directory to the directory of the last OFX file "
+"imported, or the user's home dir for the first export. Remembered across "
+"invocations of gnucash."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1293
+msgid ""
+"Default the save directory to the directory of the last file used. Default "
+"the exports directory to the directory of the last file exported, or the "
+"user's home dir for the first export. Remembered across invocations of "
+"gnucash."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1294
+msgid ""
+"Correctly handle the case where no stocks have been defined and the user "
+"asks gnucash to get price quotes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1295
+msgid ""
+"Work around bug in ghttp library so that intl users whose whole units/"
+"fractions separator is a comma can request web pages."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1296
+msgid "Add &quot;Default Report Currency&quot; preference."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1297
+msgid "Set invoice currency based on owner's currency."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1298
+msgid "Use invoice's currency for printing the invoice."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1299
+msgid ""
+"Make the progress bar argument a double instead of an int. This gets around "
+"an issue with guile 1.6."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1300
+msgid "Add a checkbox to search-for-all"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1301
+msgid ""
+"Changes to make the build system work on multiple architectures and with "
+"multiple versions of the autotools suite. Make generated g-wrap sources "
+"depend on config.status."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1302
+msgid ""
+"Remove restriction on guile versions &gt; 1.4 Provide a version dependent "
+"load path variable for the SRFI location. (Empty in 1.6 since they're "
+"bundled with guile.)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1303
+msgid ""
+"Limit QIF matches against only the accounts in the old group, so we don't "
+"match against ourselves. This should limit the matches to only &quot;"
+"reasonable&quot; matches."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1304
+msgid ""
+"Remove &quot;user name&quot; and &quot;user address&quot; preferences, as "
+"they are no longer used by anything."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1305
+msgid "Create a taxtable option type using the new generic option menu code"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1306
+msgid ""
+"Create a default customer and default vendor taxtable option for the &quot;"
+"File Properties&quot; option menu."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1307
+msgid ""
+"Reset the search-type to &quot;New Search&quot; if we end up displaying no\n"
+"  results."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1309
+msgid ""
+"Use the &quot;New Search Limit&quot; pref to decide when to start a new "
+"search vs. when refine the search."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1310
+msgid ""
+"Create two new global preferences: &quot;Notify Bills Due?&quot; and &quot;"
+"Bills Due Days&quot;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1311
+msgid "Added sources needed for OS X to dist."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1325
+msgid ""
+"<b>Announcement:</b> GnuCash 1.7.7 Release Candidate 2: &quot;It ain't easy, "
+"livin free&quot;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1329
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce Release Candidate 2 version 1.7.7: "
+"&quot;It ain't easy, livin free&quot;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1330
+msgid "What's New in GnuCash 1.7.7?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1337
+msgid ""
+"GnuCash now can be used for Customer and Vendor tracking, Invoicing and Bill "
+"Payment,\n"
+" and using different Tax and Billing Terms in a small business."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1352
+msgid "Welcome to Release Candidate 2"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1353
+msgid "Give the user better feedback on exactly what the exchange rate means."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1354
+msgid ""
+"Better handling of corrupt XML data files. Print better error messages for "
+"unknown tags, or mismatched start/end tags."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1355
+msgid ""
+"When checking for gtkhtml-1.1, make the lack of pkg-config a fatal error. "
+"Also check for pkgconfig"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1356
+msgid "Updated translations, po/de.po"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1357
+msgid "Fix HBCI reparent warnings. Make the PIN dialog a bit nicer."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1358
+msgid "Fixes to Postgresql backend."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1359
+msgid ""
+"Changed the &quot;ALTER TABLE table ADD COLUMN...&quot; statements to "
+"conform to the current Postgres implementation (and SQL 92) standard by "
+"putting the DEFAULT modifier in a separate ALTER statement. This was "
+"reported by Christopher B. Browne."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1360
+msgid "Implement unpost function in invoices."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1361
+msgid ""
+"Correctly open a help window when the initial URL contains a label component "
+"to it."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1362
+msgid ""
+"Make the reconciliation window respect the 'include subaccount' flag any "
+"time it opens a register. Consolidate logic for opening a new register. "
+"Enhance the reconciliation start window to update the ending value when this "
+"flag is changed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1363
+msgid ""
+"If the amount is monetary, map the keypad decimal key to the correct decimal "
+"character for the locale."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1364
+msgid "Fix malformed URLs for bringing up a report options window."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1365
+msgid "Add new option for specifying sort critera for piecharts and barcharts."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1366
+msgid ""
+"The report title should change when the report name field is changed in the "
+"options."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1367
+msgid ""
+"Add a smart function for going &quot;back&quot; from the &quot;load a "
+"file&quot; page. If there are any files loaded it returns to the &quot;"
+"loaded files&quot; page instead of the initial druid page."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1368
+msgid "Add support for i18n of price source strings."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1369
+msgid "Add icons to gtk only windows."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1370
+msgid ""
+"Search on NOTES add code to prevent searching on template-txn accounts so "
+"SXes don't show up in find results."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1371
+msgid ""
+"Create a 'file compression' option and pass the data into the backend. This "
+"is an option in the preferences."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1372
+msgid "Provide a simple checkbook set of accounts"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1373
+msgid ""
+"When editing an exchange rate, always change the _VALUE_ of the split, not "
+"the amount. This has the affect of keeping the visible number the same and "
+"changing the &quot;other&quot; account."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1374
+msgid "Add a set of business accounts to the account setup"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1375
+msgid "Give a much higher importance to the date heuristics in the OFX import."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1376
+msgid ""
+"Disable skipping transactions which already have an online id during "
+"matching, untill a fix for the &quot;transfer between two accounts&quot; bug "
+"is properly fixed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1377
+msgid "Large set of fixes to the build system by John H. Pierce"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1396
+msgid ""
+"GnoTime, the Gnome Time Tracker, is a to-do list manager. It has a built in "
+"project timer to keep track of the time spent on a project, and an invoicing "
+"system for billing time &amp; services. GnoTime is the Gnome2 port of GTT "
+"from the gnome-utils package. It now has its own dedicated <a href=\"http://"
+"gttr.sourceforge.net\">web page</a> and <a href=\"http://sourceforge.net/"
+"projects/gttr/\">sourceforge project site</a>."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1398
+msgid ""
+"We are proud to announce the first 'stable' release of Gnotime: version "
+"2.1.1. It is available for download at the above sites. This version does "
+"everything that the gnome-utils-1.4 version did, except that it has a few "
+"more features and a few less bugs. In particular, the crash problems that "
+"plagued the earlier version are now fixed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1404
+msgid ""
+"<b>Announcement:</b> GnuCash 1.7.6 Release Candidate 1: \"Santa's got a "
+"brand new bag\""
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1407
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce Release Candidate 1 version 1.7.6: "
+"\"Santa's got a brand new bag\"."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1408
+msgid "What's New in GnuCash 1.7.6?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1413
+msgid " Used to setup a variable payment loan scheduled transaction."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1429
+msgid "Welcome to Release Candidate 1"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1430
+msgid "Put the build date into the about box for development versions"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1431
+msgid ""
+"Deal with broken QIF files that give broken bang-fields. In particular, "
+"handle the case where it supplies \"!Type Bank\" instead of \"!Type:Bank\""
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1432
+msgid "Fix g-wrap test to fail properly if it cannot find g-wrap-config"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1433
+msgid ""
+"Add \"Edit Exchange Rate\" menu items to the Actions menu and the context "
+"menu"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1434
+msgid ""
+"Fix the amount display so that the exchange dialog always shows the \"amount"
+"\" in the the local (register) currency."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1435
+msgid ""
+"Add an additional module to check for (LWP aka libwww-perl) before "
+"attempting to call Finance::Quote."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1436
+msgid ""
+"Updated translations, po/nl.po by Hendrik-Jan Heins &lt;hjh at passys."
+"nl&gt;,  po/uk.po by Volodymyr M. Lisivka &lt;lvm at mystery.lviv.net&gt;, po/"
+"el.po, accounts/el_GR by Nikos Charonitakis &lt;charosn at her.forthnet.gr&gt;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1437
+msgid "Major update to generic import architecture/transaction matcher."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1438
+msgid "Change HBCI to using new Transaction Matcher GUI"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1439
+msgid "Require openhbci 0.9.4 for HBCI version choosing."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1440
+msgid ""
+"When not retrieving stock quotes for an account, dim the price source labels "
+"as well as the option menus."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1441
+msgid ""
+"Consolidate all knowledge about Finance::Quote sources into one place. "
+"Functions to record whether or not F::Q is installed properly, and if so, "
+"whether a particular source is available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1442
+msgid "Change default new SX frequency to monthly"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1443
+msgid ""
+"Filled in a long-thought of idea for a formula cell: can contain text unlike "
+"a pricecell, but doesn't really want to do auto-complete like a quickfill "
+"cell [what we had been using]. This allows us to provide the gnome formula "
+"cell which can remap the keypad '.' character based on locale"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1444
+msgid ""
+"Disallow the deletion of accounts with ReadOnly Transacation in them. You "
+"must first \"delete\" the RO Txns before you delete the account."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1445
+msgid "NOTE: As of now you ABSOLUTELY REQUIRE G-WRAP >= 1.3.3"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1446
+msgid "Loan Druid re-written"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1447
+msgid ""
+"Add menu items and code so a user can limit transactions in a register to "
+"any combination of the Reconciled/Cleared/Voided/Unreconciled states."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1448
+msgid "Give user feedback during the rendering of a report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1449
+msgid "Remove old user docs and tools that are now in gnucash-docs"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1450
+msgid ""
+"Fix for large accounts overflowing the data types used in the register code "
+"which are causing crashes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1451
+msgid ""
+"Add support for new GnuCash icon made by Jakub Steiner &lt;jimmac at ximian."
+"com&gt;"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1452
+msgid "Connect up help buttons in dialog's to help files"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1466
+msgid "Search Now Works! (Part Two)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1471
+msgid ""
+"The search feature has been fixed (again), and should now work. "
+"Unfortunately, the ranking/relevence of search results is not very good; we "
+"will be looking at other search engines to see if we can improve this. If "
+"you know of any spiders/search engines with good ranking algorithms, so that "
+"e.g. they will return main site pages before mailing list archives, and will "
+"rank mailing list archives by date as well as relevence,please let me know. "
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1478 oldnews.phtml:2134
+msgid "Translators Needed!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1483
+msgid ""
+"The next stable release, 1.8.0, is rapidly approaching, and we need all "
+"language translators to update the message catalogs. Version 1.8.0 will be "
+"based on the development versions 1.7.x, which contain many new features not "
+"in 1.6.x, and thus many new strings that need translation. If these "
+"translations are not brought up to date, version 1.8.0 will come out with "
+"broken or missing translations for many languages. Now is really the best "
+"time to bring translations up to date."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1488
+msgid "Search Now Works!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1493
+msgid ""
+"The search feature has been fixed, and should now work. Unfortunately, the "
+"ranking/relevence of search results is not very good; we will be looking at "
+"other search engines to see if we can improve this. If you know of any "
+"spiders/search engines with good ranking algorithms, so that e.g. they will "
+"return main site pages before mailing list archives, and will rank mailing "
+"list archives by date as well as relevence, please let me know. "
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1500
+msgid "Announcement:</b> GnuCash 1.7.5 beta: \"Nowhere\""
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1505
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of the beta version "
+"1.7.5: \"Nowhere\"."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1506
+msgid "What's New in GnuCash 1.7.5?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1527
+msgid "Third beta release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1528
+msgid "Fix for a possible corruption bug in 1.7.4 currency support"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1541
+msgid "Announcement:</b> GnuCash 1.7.4 beta: \"The water of life\""
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1546
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of the second beta "
+"version 1.7.4: \"The water of life\"."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1547
+msgid "What's New in GnuCash 1.7.4?"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1568
+msgid "Second beta release"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1569
+msgid "Problems with importing 1.6 data files fixed"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1570
+msgid "Updates to generic transaction matching"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1571
+msgid "More postgres backend fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1572
+msgid "New progress bar when making reports"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1573
+msgid "Payment schedule review page added to loan druid"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1574
+msgid "Fixes to multi-currency support"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1575
+msgid "Added Brazilian Portugese account templates by Lucimar Moresco"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1576
+msgid ""
+"Added doxygen documentation support, and integrated it into the build "
+"system. There is a new target, make doc, that can be used to build the "
+"documentation if you have doxygen installed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1577
+msgid ""
+"Catch the condition gracefully when OpenHBCI config file does not exist."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1578
+msgid ""
+"Compute the implicit exchange rates for ALL transactions when necessary. No "
+"longer requires the pricedb for printing split values. This will display all "
+"transactions in the currency of the current account, regardless of the "
+"number of splits in the transaction."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1579
+msgid ""
+"First pass at getting multi-currency transactions to work from the register."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1594
+msgid "CVS Cleanup; Server Outage"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1599
+msgid ""
+"The CVS tree was pruned to remove some old and dead directories. This should "
+"improve cvs update times a little bit. A historical archive is still "
+"available by checking out the source from a different repository: the "
+"\"gnucash-archive\" repository."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1601
+msgid ""
+"The cvs server and the web site will be down for a few hours during the "
+"evening of 27 November or morning of 28 November, as the servers are "
+"relocated to a new location."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1607
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.7.3 beta: \"This rose is priceless\""
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1611
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of the first beta "
+"version 1.7.3: \"This rose is priceless\"."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1614 oldnews.phtml:1647 oldnews.phtml:1683
+msgid "New Features in this version!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1615
+msgid ""
+"Improved libofx configure support. Add --with-ofx-prefix so users can "
+"define where to look for libofx."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1616
+msgid "Fixed missing OFX files in tarball."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1617
+msgid ""
+"MAJOR improvement to OFX investment support. All transactions created from "
+"an investment account are now already balanced. Explicitly support Dividend "
+"Reinvestment transactions which will now directly create a income account -> "
+"stock account transaction, and Income transactions which will directly "
+"create a income account -> cash account transaction. Support memorising the "
+"income account association. Several stock account can use the same income "
+"account if desired."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1618
+msgid "Updated gnucash.spec file to work with rh8."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1619
+msgid "Added new cashflow report contributed by Herbert Thoma."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1620
+msgid ""
+"New functions to get/set read-only status on a transaction, and to print a "
+"warning message if a transaction is read-only."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1621
+msgid "Added a bunch of currencies."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1622
+msgid ""
+"Updated translations (merged from 1.6 branch plus updates from the "
+"Translation Project)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1623
+msgid "Matthew Vanecek added some bug fixes for the SQL back end."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1624
+msgid "Add support for gtkhtml 1.1"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1625
+msgid ""
+"Added calculate the number of remaining payments based on the start date, "
+"loan length and current date to Mortgage druid."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1626 oldnews.phtml:1657
+msgid "Loads of bugfixes, keep those bugs coming!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1627 oldnews.phtml:1658
+msgid "NOTE: Report bugs to bugzilla.gnome.org"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1641
+msgid "Announcement:</b> GnuCash 1.7.2 alpha: \"Antipodean Nightmare\""
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1645
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of the second alpha "
+"version 1.7.2: \"Antipodean Nightmare\". This release is the result of the "
+"development team working so hard the GnuCash developers topped the GNOME "
+"Summary commits list last week."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1648
+msgid "You can now search by reconcile flag for transactions"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1649
+msgid ""
+"Ability to set posted invoices and payments read-only in the small business "
+"module."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1650
+msgid "New commodity matcher for OFX generic import."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1651
+msgid "Latest libofx is needed for OFX support"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1652
+msgid ""
+"Investment transactions now create two accounts, one is for the stock, the "
+"other is the account defined by the FI, where the cash is swapped."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1653
+msgid "Updated glossary"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1654
+msgid "HBCI improvements to transaction retrieval"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1655
+msgid ""
+"Add Direct Debit HBCI action and add caching of the PIN to user preferences."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1656
+msgid "HBCI suport requires OpenHBCI 0.9.3 or current OpenHBCI CVS"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1660
+msgid ""
+"This release features HBCI online banking support. This makes it the world's "
+"first *free* HBCI-enabled personal finance manager."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1662
+msgid ""
+"HBCI (Home Banking Computer Interface) is a standard used by German banks "
+"for offering online banking service. Through this standard, business actions "
+"like statement retrieval, bank transfer, or direct debits can be invoked by "
+"any HBCI-compliant client application, i.e. now also from GnuCash. "
+"Authentification and encryption is done through a bank-issued chip card or a "
+"self-generated file-based RSA key pair. (In the latter case, the user prints "
+"out his public key finger print on paper, signs it, and sends it to his "
+"bank.)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1677
+msgid "Announcement:</b> GnuCash 1.7.1 alpha release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1681
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of alpha version 1.7.1. "
+"This is the first release as we begin the journey to stable version 1.8.0. "
+"We have lots of bugfixes and new features in this release and would like as "
+"much testing and bug reporting as possible. Please report problems to "
+"bugzilla.gnome.org. If you feel the need to speak to us or even just to "
+"encourage us to move forward on the next major version please either join "
+"the mailing list or come on irc.gnome.org and chat with us in the #gnucash "
+"channel."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1685
+msgid "Small Business Customer and Vendor tracking and Invoicing"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1686
+msgid "OFX and HBCI (Germany) Support"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1687
+msgid "Improved Menu layout"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1701
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.8 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1705
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.6.8. "
+"This is to fix some minor bugs that prevented the last release being easy to "
+"compile from source. Please continue to report problems to our new module in "
+"bugzilla.gnome.org. As usual, if you feel the need to speak to us or even "
+"just to encourage us to move forward on the next major version please either "
+"join the mailing list or come on irc.gnome.org and chat with us in the "
+"#gnucash channel."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1707
+msgid "Fix for acinclude.m4 problem with guile-config"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1708
+msgid "Removed rpm spec file dependency on Postgresql"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1722
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.7 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1726
+msgid ""
+"The GnuCash team is pleased to announce the release of stable version 1.6.7. "
+"This is mainly to fix some important bugs that have cropped up and add some "
+"additional translations to the stable series. Please continue to report "
+"problems to our new module in bugzilla.gnome.org. As usual, if you feel the "
+"need to speak to us or even just to encourage us to move forward on the next "
+"major version please either join the mailing list or come on irc.gnome.org "
+"and chat with us in the #gnucash channel"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1728
+msgid ""
+"Updated or new translations for Japanese, Italian, Traditional Chinese, "
+"Simplified Chinese, Russian, French, German, Swedish, Portuguese, Brasilian "
+"Portugese."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1730
+msgid "Add French account hierarchy template."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1731
+msgid "Back-ported fix for locale of new accounts."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1732
+msgid "File permission fix."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1733
+msgid ""
+"Changed \"Opening Balances\" to \"Opening Balance\" to unify the account "
+"name."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1734
+msgid "Tweak for newer versions of db2html."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1735
+msgid ""
+"Fix a common crash (Gnome Bug #78132 et. al.) caused by a dangling pointer "
+"reference."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1736
+msgid "Add upper bounds checking on the versions of guile and g-wrap."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1737
+msgid "Fix for guile-1.4.1 srfi problem."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1738
+msgid "Added support for VWD as a quote source (Joachim Breitner)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1752
+msgid "GnuCash Bugs now at the GNOME Bugzilla"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1757
+msgid ""
+"GnuCash has now moved its bug reporting system into the central GNOME "
+"bugzilla. This will give the GnuCash project the ability to receive bug "
+"reports generated by Bug Buddy as well as take advantage of the GNOME bug "
+"team in their overall administration of GNOME bugs."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1759
+msgid ""
+"If you wish to use the GNOME bug system to report a GnuCash bug please go to "
+"<a href=\"http://bugzilla.gnome.org\">bugzilla.gnome.org</a> and use the "
+"forms there to enter your report."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1760
+msgid ""
+"You can also see a complete list of GnuCash bugs by following this link, <a "
+"href=\"http://bugzilla.gnome.org/buglist.cgi?product=GnuCash\">\"Complete\"</"
+"a> and this link"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1760
+msgid "Open"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1760
+msgid "if you wish to just see any open bugs."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1765
+msgid "New GnuCash features in development"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1770
+msgid ""
+"The GnuCash team has been hard at work developing new requested features for "
+"the next version of GnuCash which is slated for beta testing and release in "
+"the late summer and fall of 2002."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1772
+msgid "New features"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1774
+msgid "Small Business functions"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1776
+msgid "OFX support"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1777
+msgid "Improved User Interface"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1778
+msgid "Updated Users Guide"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1782
+msgid ""
+"The development team would appreciate greatly any feedback from persons "
+"testing these features by compiling the CVS version of GnuCash. You can "
+"either join us on irc.gnome.org #gnucash or email the developers list "
+"gnucash-devel at gnucash.org"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1788
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.6 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1793
+msgid ""
+"Updated or new translations for Dutch, Norwegian, Russian, Greek, French, "
+"German, Portuguese, Azerbaijani Turkic, and Slovak."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1794
+msgid ""
+"Tweaked the exchange rate calculation so that it will work in even more "
+"complicated cases, involving different Euroland and other currencies."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1795
+msgid "Added Edit Report Options hyperlink to warnings in reports."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1796
+msgid ""
+"Added workaround for Guppi barchart legend sorting (broken in Guppi 0.40.0 - "
+"0.40.3)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1797
+msgid "Bug fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1811
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.5 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1816
+msgid "Euro conversion druid"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1817
+msgid ""
+"Updated or new translations for Brazilian Portuguese, Danish, German, "
+"Nicaraguan Spanish, Norwegian, Portuguese, Slovak, Spanish, and Swedish"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1818
+msgid "minor bug fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1831
+msgid "GnomeChart 0.1"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1836
+msgid "GnomeChart 0.1 is now available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1838
+msgid ""
+"GnomeChart is a small application for viewing stock charts. It uses libguppi "
+"for the graphics, so you'll need to have Guppi 0.40.1 or better installed."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1840
+msgid "You can download GnomeChart from:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1849
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.4 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1854
+msgid "fix bug loading GnuCash 1.4 files"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1867
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.3 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1872
+msgid "new Polish translation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1873
+msgid "Danish and Spanish translation of new account files"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1874
+msgid "updated Swedish, German, and Portuguese translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1875
+msgid "child accounts can be reconciled with the parent"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1876
+msgid "support for TrustNet online quotes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1877
+msgid "support for precious metal currencies"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1878 oldnews.phtml:1918 oldnews.phtml:2123 oldnews.phtml:2158
+#: oldnews.phtml:2181 oldnews.phtml:2271 oldnews.phtml:2296 oldnews.phtml:2363
+#: oldnews.phtml:2427 oldnews.phtml:2475 oldnews.phtml:2515 oldnews.phtml:2790
+#: oldnews.phtml:2838 oldnews.phtml:2894 oldnews.phtml:2912 oldnews.phtml:2965
+msgid "bug fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1896
+msgid ""
+"Screenshorts showing the latest version of the Gnome Time Tracker have been "
+"put up at a <a href=\"http://www.linas.org/linux/gtt/gtt.html\">temporary "
+"web site</a>. Volunteers are needed to provide a module to export gtt "
+"billing data into gnucash, as well as to update the gtt documentation."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1900
+msgid "Final Survey Results"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1905
+msgid ""
+"The First Gnucash User/Features Survey is now closed. There were 828 survey "
+"respondents. The responses and the averages changed almost not at all from "
+"the early snapshot posted here earlier. The majority of respondants are home "
+"users interested in more home-user features. We hope to do a bit of data "
+"mining later, and present a more detailed breakdown according to the types "
+"of users. Let us know if you have interest in this dataset."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1911
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.2 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1916
+msgid "Updated Danish and German translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1917
+msgid "SQL backend performance improvements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1932
+msgid "Preliminary Survey Results"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1937
+msgid ""
+"There have been 415 survey takers to-date. The majority of respondants are "
+"home users interested in more home-user features. The survey itself "
+"continues, and we hope to have a more detailed breakdown according to the "
+"types of users later."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1942
+msgid "GnuCash Tutorial"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1947
+msgid ""
+"Joseph Mack has created an online <a href=\"http://www.ncsysadmin.org/"
+"july2001/ncsa-gnucash-talk.html\">tutorial</a> as part of a GnuCash talk "
+"given to the North Carolina Systems Administrators on July 11. The tutorial "
+"is about how to do small-business accounting using GnuCash."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1952
+msgid "RedHat 7.1 GnuCash Packages"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1956
+msgid "RedHat 7.1 packages of GnuCash-1.6.1 for guile-1.3.4 are now available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1957
+msgid "Here"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1958
+msgid "Courtesy of Ben Stanley."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1961
+msgid "Thanks Ben!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1966
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.1 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1971 oldnews.phtml:2572
+msgid "Updated documentation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1972
+msgid "Updated French, German, Japanese, and Portuguese translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1973
+msgid "Improved startup time"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1974
+msgid "Many bug fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1987
+msgid "Features Survey"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1991
+msgid ""
+"Let us know what your opinions about the future of GnuCash. There is a "
+"rather long, detailed survey that asks for your opinion about the future of "
+"GnuCash. You can rate the importance of a big list of features and possible "
+"future directions for gnucash. You can take the survey, or study up on our "
+"thoughts for the possible future directions for GnuCash by reading the "
+"roadmap."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:1997
+msgid "SuSE 7.1 GnuCash Packages"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2001
+msgid "SuSE 7.1 packages for GnuCash-1.6.0, Guppi ad g-wrap are now available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2002 oldnews.phtml:2016 oldnews.phtml:2030 oldnews.phtml:2054
+#: oldnews.phtml:2060
+msgid "here"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2003
+msgid "Courtesy of Stephan Kahnt."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2006
+msgid "Thanks Stephan!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2011
+msgid "Yellowdog PowerPC GnuCash Packages"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2015
+msgid ""
+"Yellowdog PowerPC packages of GnuCash-1.6.0, Guppi ad g-wrap are now "
+"available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2017
+msgid "Courtesy of Martin Hill."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2020
+msgid "Thanks Martin!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2024
+msgid "Mandrake GnuCash packages"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2028
+msgid "A Mandrake 8 package of GnuCash 1.6.0 is now available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2031
+msgid ""
+"Courtesy of Arnold Troeger. A mandrake version of guppi, required by "
+"gnucash, is in the same directory."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2034
+msgid "Thanks Arnold!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2038
+msgid "GnuCash T-Shirts!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2043
+msgid ""
+"We have a limited number of t-shirts left over from a trade show. They're "
+"$15 a pop. Show your colors!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2048
+msgid "New GnuCash packages"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2052
+msgid "A Solaris 8 package of GnuCash 1.6.0 is now available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2055
+msgid "Courtesy of Alan Orndorff."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2058
+msgid "A debian package of GnuCash 1.6.0 is now available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2061
+msgid "Courtesy of John Goerzen."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2064
+msgid "Thanks guys!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2069
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.6.0 stable release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2074
+msgid ""
+"The GnuCash Development Team &lt;http://www.gnucash.org&gt; proudly "
+"announces the release of GnuCash 1.6.0, the GNU personal finance manager."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2077
+msgid ""
+"GnuCash features an account hierarchy creation tool, a checkbook-like "
+"register GUI to enter transactions, and a full set of reports to visualize "
+"the state of your finances. The new release comes with a configurable main "
+"window, a much improved checking and general ledger entry window, and over "
+"ten completely new graphical reports including pie charts and bar charts "
+"using the GNU plot program "
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2081
+msgid ""
+"Thanks go to all the translators, testers, bug reporters, artists, and "
+"programmers who made this release possible. And thanks to all our users for "
+"choosing GnuCash!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2084
+msgid "The new release of GnuCash contains many new features including:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2087
+msgid "Printable, persistent reports (reports are saved between sessions)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2088
+msgid "XML file format (old binary files are converted automatically)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2089
+msgid "Account hierarchy creation druid, account hierarchy export"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2090
+msgid "Much improved QIF importing"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2091
+msgid "Financial calculator"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2092
+msgid "Better support for multiple currencies, special support for the Euro"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2093
+msgid "Online stock quotes integrated with the GUI"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2094
+msgid "Expression evaluation (you can type in 40.45 + 31.23)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2095
+msgid ""
+"PostgreSQL back-end supports multiple simultaneous users (beta, disabled by "
+"default)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2096
+msgid ""
+"Menus translated to 12 languages, users guide to 3 (French, Spanish, "
+"Portuguese)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2109
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.98 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2114 oldnews.phtml:2150 oldnews.phtml:2174 oldnews.phtml:2197
+#: oldnews.phtml:2261 oldnews.phtml:2289 oldnews.phtml:2314 oldnews.phtml:2379
+#: oldnews.phtml:2548 oldnews.phtml:2568
+msgid "Note: this is an unstable development release and may be buggy!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2115
+msgid ""
+"Most users should probably stick to version 1.4.12 for day-to-day use. (All "
+"1.5.x releases will be unstable/buggy. The next stable version will be "
+"1.6.0)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2117 oldnews.phtml:2153
+msgid "This is a beta release. GnuCash is now in feature freeze for 1.6.0."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2119
+msgid "updated documentation (English &amp; Portuguese)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2120 oldnews.phtml:2269
+msgid "updated German and Portuguese translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2121
+msgid "more work on sql backend"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2122
+msgid "fixes for FreeBSD"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2139
+msgid ""
+"The next stable release, 1.6.0, is rapidly approaching, and we need all "
+"language translators to update the message catalogs. The translatable text "
+"strings in 1.5.x have been frozen, we don't expect any new strings in "
+"1.6.0. However, the text strings in the current 1.5.x are completely "
+"different from those in 1.4.12, and many new strings have been added since "
+"he earlier days of 1.5.x. If these translations are not brought up to date, "
+"version 1.6.0 will come out with broken or missing translations for many "
+"languages. Now is really the best time to bring translations up to date."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2145
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.97 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2151 oldnews.phtml:2175 oldnews.phtml:2198 oldnews.phtml:2262
+#: oldnews.phtml:2290 oldnews.phtml:2315 oldnews.phtml:2380
+msgid ""
+"Most users should probably stick to version 1.4.10 for day-to-day use. (All "
+"1.5.x releases will be unstable/buggy. The next stable version will be "
+"1.6.0)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2155 oldnews.phtml:2531 oldnews.phtml:2839
+msgid "updated documentation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2156
+msgid "updated Norwegian and Portuguese translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2157
+msgid "prices now stored in sql backend"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2169
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.96 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2177
+msgid "This is an alpha release."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2179
+msgid "updated user documentation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2180
+msgid "updated api documentation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2192
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.95 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2200
+msgid "This is an alpha release and a string freeze release."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2203 oldnews.phtml:2387
+msgid "new user account hierarchy wizard"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2204
+msgid "account hierarchy export"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2205 oldnews.phtml:2267
+msgid "reporting improvements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2206
+msgid "transfer dialog auto-completion"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2207 oldnews.phtml:2321
+msgid "many bug fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2219
+msgid "Server Move"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2223
+msgid ""
+"There will be sporadic outages next week as the gnucash.org server is moved "
+"to a new location sometime next week."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2228
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.12 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2233
+msgid "Turkish translation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2234
+msgid "minor bug fix"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2244
+msgid "I18N: The GnuCash Portuguese Web Site Goes On-line!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2249
+msgid ""
+"The new <a href=\"pt_PT/\">Portuguese</a> website is up! Many thanks to "
+"Duarte Loreto for the fantastic job setting up the site, as well as for the "
+"translations of the GnuCash menus <i>and</i> the documentation! Outstanding "
+"job Duarte!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2256
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.6 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2264
+msgid "This is a feature freeze release."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2268
+msgid "many misc GUI improvements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2270 oldnews.phtml:2551
+msgid "fixes for Solaris"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2277 oldnews.phtml:2302 oldnews.phtml:2326 oldnews.phtml:2394
+msgid "(fast mirror)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2284
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.5 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2293
+msgid "more new &amp; improved reports"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2294
+msgid "use of gnome MDI for main window"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2295
+msgid "GUI improvements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2309
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.4 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2317
+msgid "several new &amp; improved reports/graphs"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2318
+msgid "online price quotes now work"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2319
+msgid "new main window display"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2320
+msgid "Spanish &amp; Portuguese translations of the manual"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2333
+msgid "GnuCash Website Redesigned!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2338
+msgid ""
+"Jeremy Collins has updated &amp; modernized the GnuCash website layout for a "
+"cleaner, fresher feel. Please test it out, and let us know about any bugs, "
+"layout problems, dead links, etc."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2340
+msgid ""
+"Note also: we now have a full backup copy of the French translation of the "
+"GnuCash site <a href=\"/fr/\">hosted on this server</a>. We are looking for "
+"volunteers to help Yannick Le-Ny bring it in sync with the new site layout."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2346
+msgid "<b>Five Stars!</b> -- Editors Choice"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2350
+msgid ""
+"Five stars and the editors' choice award is what GnuCash-1.4.8 received in "
+"the December 2000 edition of Maximum Linux France. Hurrah!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2357
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.11 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2362
+msgid "Brazilian Portuguese, Danish, Norwegian, and Ukranian translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2374
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.3 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2382
+msgid "new XML file format"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2383
+msgid "better support for importing qifs from online banks"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2384
+msgid "improved checking register"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2385
+msgid "support for charts &amp; graphs"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2386
+msgid "financial calculator"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2388
+msgid "many UI improvements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2389
+msgid "beta support for postgresql -- see src/engine/sql/README"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2400
+msgid "CVS snapshots"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2405
+msgid ""
+"CVS snapshots with tarballs and RPMs for Redhat 6.x and 7.x are now "
+"available on ftp.gnucash.org. Thanks to Chris Lyttle for making these "
+"available!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2410
+msgid "CVS server failure"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2414
+msgid ""
+"The CVS server has fallen off the net because the DSL line to the CVS server "
+"has a shorting clip on it somewhere. We are waiting for Southwestern Bell "
+"(SBC) technicians to remove the clip. This is the second time in 4 months "
+"that SBC has sabotaged the line. Estimated up time: 2 or 3 days. In the "
+"meanwhile, please study up on CVSUP."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2419
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.10 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2424 oldnews.phtml:2530 oldnews.phtml:2840 oldnews.phtml:2862
+msgid "updated translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2425
+msgid "support for Greek Drachma as Euro currency"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2426
+msgid "updated tax report"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2437
+msgid "Beta Screenshots"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2443
+msgid ""
+"Screenshots from the unstable development version of gnucash are now online!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2448
+msgid "g-wrap RPMS"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2453
+msgid ""
+"RPMS for g-wrap-1.1.4 for Redhat-6.2 are now available on the ftp site. "
+"<b>NOTE:</b>This version of g-wrap can only be used to build the gnucash-1.5."
+"x series. You <b>MUST</b> use the older, g-wrap-0.9.x for building gnucash-"
+"1.4.x"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2458
+msgid "Links page updated"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2462
+msgid ""
+"The links page has been updated with a wealth of new links to stock-tracking "
+"tools, business accounting packages (including our favorite, GnuE), and XML "
+"format standards. We didn't get around to listing any of the competitors to "
+"gnucash, mostly because we got lazy."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2468
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.9 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2473
+msgid "tax report"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2474
+msgid "txf export"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2484
+msgid "IRC #gnucash"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2489
+msgid ""
+"Email got you down? Tired of leaving a bit-trail on your hard drive that "
+"your boss, the IRS, the CIA or the NSA use against you? Or do you merely "
+"want to flame the gnucash developers in the most ephemeral possible way? "
+"Then IRC is for you: check out <b>#gnucash at irc.gnome.org</b>, where the "
+"conversations are monitored only by the gnucash developers."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2494
+msgid "Overview diagrams"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2498
+msgid ""
+"Of interest to current &amp; future GnuCash developers might be two overview "
+"diagrams: the <b> system block diagram</b> which shows the arrangement of "
+"the major components, and the <b> accounting structures</b> diagram, which "
+"shows the relationships between accounts, transactions, splits and "
+"currencies. Both of these diagrams are linked from the <b>architecture "
+"overview</b> page."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2503
+msgid "CVS back up"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2507
+msgid ""
+"CVS is back up. The problem was due to SBC/SWBT 'backhoe fade' (actually, a "
+"technician with wireclippers and something against Covad). DSL is great when "
+"it works, but when its down, its a nightmare to restore service: there are "
+"an incredible number of layers that get involved with line testing."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2510
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.8 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2525
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.7 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2532 oldnews.phtml:2639 oldnews.phtml:2659
+msgid "a few bug fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2543
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.2 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2549 oldnews.phtml:2569
+msgid ""
+"Most users should probably stick to version 1.4.6 for day-to-day use. (All "
+"1.5.x releases will be unstable/buggy. The next stable version will be "
+"2.0.0)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2552
+msgid "fixes for gnome-print 0.23"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2553 oldnews.phtml:2753 oldnews.phtml:2985
+msgid "misc bug fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2563
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.1 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2571
+msgid "New translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2573
+msgid "Lots of bug fixes"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2585
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.6 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2590
+msgid "New Spanish translation."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2591
+msgid "Several bug fixes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2601
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.5 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2606
+msgid "A few bug fixes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2616
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash has a Corporate Backer!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2621
+msgid ""
+"<a href=\"http://www.gnumatic.com\">Gnumatic Incorporated</a> is pleased to "
+"announce its formal support for GnuCash! Gnumatic is a company that was "
+"created expressly to further develop and enhance GnuCash, to broaden its "
+"availability, and to provide formal, for-fee support to customers that need "
+"a strong corporate backer."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2623
+msgid ""
+"Who's Gnumatic, you may ask? Well, some of the voices you already know from "
+"the mailing list are a part of Gnumatic: rlb, grib, dave at krondo, rgmerk, "
+"linas, and, hopefully, soon, others."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2625
+msgid ""
+"What does corporate support mean? Well, we hope that it means only positive "
+"things: more features, more functions, faster and with less bugs. We hope "
+"that it means that GnuCash will have a rosy long-term future to become the "
+"premier accounting package on Linux. We hope that it establishes the GPL as "
+"the only viable long-term licensing model for desktop software. And finally, "
+"we hope that GnuCash can spin off and excite a number of\n"
+" projects that will further enhance the state of financial software on Linux."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2628
+msgid "We're pretty excited, and we hope that you will be too!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2633
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.4 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2638
+msgid "new Russian translation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2644 oldnews.phtml:2664
+msgid "HTTP download"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2646 oldnews.phtml:2666
+msgid "FTP download"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2652
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.3 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2657
+msgid "fix for stock quotes from the London exchange"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2658
+msgid "updated French translation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2672
+msgid "<B>Information:</B> Version Numbers"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2676
+msgid ""
+"Please be aware that the 1.5 series of GnuCash is a <em> development</em> "
+"release. This means you can expect instabilities and dependency problems as "
+"we add features and use newer libraries. If you just want to use GnuCash "
+"and not worry about having the latest features and bugs, you should use the "
+"1.4 series."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2681
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash has a booth at COMDEX Toronto."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2686
+msgid ""
+"The GnuCash project has a booth at COMDEX Toronto, graciously donated by "
+"LinuxMall, and Linas, Bill, and Rob (rlb), are there. If you're in the "
+"area, come by and visit."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2692
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash for Solaris"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2696
+msgid "You can obtain a Solaris package for GnuCash 1.4.2 from"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2698
+msgid "and"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2700
+msgid ""
+"This package was created by Alan Orndorff and contains all the needed "
+"libraries\n"
+"(that's why it's so big)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2705
+msgid ""
+"Charles Gagnon has also created Solaris packages for GnuCash, for both the "
+"stable and development series. They are available at"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2715
+msgid "<B>Announcement:</B> Alternative download sites"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2719
+msgid "You can download the latest gnucash releases from "
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2722
+msgid "Mandrake users can download a Mandrake rpm from Mandrake Cooker sites."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2727
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.5.0 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2732
+msgid "switch to using the gtkhtml widget"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2733
+msgid "all the fixes in 1.4.2"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2735
+msgid "This release requires the gnome-print and gtkhtml libraries."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2745
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.2 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2750
+msgid "updated French translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2751 oldnews.phtml:2789 oldnews.phtml:2860
+msgid "improved qif importing"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2752
+msgid "fix for g-wrap 0.9.4"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2764
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash services are migrating."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2768
+msgid ""
+"The GnuCash web, ftp, and mail services are migrating to a new home. This "
+"may cause some temporary inconveniences. Please bear with us."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2771
+msgid ""
+"In the interim, ftp service should be available at <a href=\"ftp://ftp."
+"gnucash.net/\">ftp://ftp.gnucash.net/</a>, and web services should be "
+"available from <a href=\"ftp://www.gnucash.net/\">ftp://www.gnucash.net/</a>."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2773
+msgid ""
+"Things should be back to normal in a week or so, once DNS finishes "
+"propagating."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2776
+msgid "Thanks"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2783
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.1 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2788
+msgid "translations are loaded correctly"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2801
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.4.0 is released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2806
+msgid ""
+"The GnuCash developers are proud to announce GnuCash 1.4. This new stable "
+"release marks the transition from Motif to GNOME."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2808
+msgid "Some of the many new and improved features include:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2811
+msgid "Totally revamped interface, customizable from within the GUI."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2812
+msgid "This includes transaction auto-completion."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2813
+msgid ""
+"New reporting system, including several new reports and much improved "
+"existing ones."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2814
+msgid "Internationalisation."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2817
+msgid "You can download this release from "
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2821
+msgid "or, alternatively, you can try the Sourceforge mirror:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2825
+msgid ""
+"Please read the README before compiling GnuCash, as there are several other "
+"packages that must be installed first."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2827
+msgid "We hope you enjoy the new release."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2833
+msgid ""
+"<B>Announcement:</B> GnuCash moves closer to stability with 1.3.100 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2842 oldnews.phtml:2866 oldnews.phtml:2896 oldnews.phtml:2915
+msgid ""
+"Please note that the RPM does not contain the check printing feature. You "
+"will have to compile it yourself."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2845
+msgid "This release is the last in the 1.3 development series."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2848 oldnews.phtml:2872 oldnews.phtml:2899 oldnews.phtml:2918
+#: oldnews.phtml:2951 oldnews.phtml:2971 oldnews.phtml:2991 oldnews.phtml:3008
+#: oldnews.phtml:3045
+msgid "Available at the usual place!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2854
+msgid ""
+"<B>Announcement:</B> GnuCash moves closer to stability with 1.3.99 release!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2859
+msgid "transaction auto-completion"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2861
+msgid "fixes for 64-bit architectures"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2863
+msgid "automaked build system"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2864
+msgid "bug fixes and ui improvements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2869
+msgid ""
+"This release is one of (and maybe) the last in the 1.3 development series."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2877 externals/menu.phtml:37
+msgid "Mailing Lists"
+msgstr "Mailing Lijsten"
+
+#: oldnews.phtml:2881
+msgid ""
+"Due to recent switch of the servers that house the mailing lists many people "
+"seem to have been unsubscribed, or resubscribed to the lists. Please just "
+"take the appropriate action by unsubscribing, or resubscribing. Sorry for "
+"the inconvience."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2886
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.3.8 Released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2891
+msgid "transaction cut/copy/paste"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2892
+msgid "new Japanese translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2893 oldnews.phtml:2911
+msgid "user interface improvements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2905
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.3.7 Released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2910
+msgid "better printing of multiple currencies"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2923
+msgid "LWN review"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2927
+msgid ""
+"LWN gave GNUcash another whirl after visiting our booth at Comdex. Read "
+"what that had to say!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2930
+msgid "Another look at Gnucash"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2935
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.3.4 Released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2940
+msgid "alpha code for check printing (requires gnome-print)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2941
+msgid "more i18n of reports"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2942
+msgid "auto check numbering"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2943
+msgid "bug fixes and GUI improvements"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2947
+msgid ""
+"Please note that the RPM does not contain the check printing feature. \n"
+"You will have to compile it yourself."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2957
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.3.6 Released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2962
+msgid "transaction finder dialog"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2963
+msgid "even better qif importing"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2964
+msgid "some support for the euro"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2968 oldnews.phtml:2988
+msgid ""
+"Please note that the RPM does not contain the check printing feature. You "
+"will have to compile it yourself."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2978
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.3.5 Released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2983
+msgid "more work on reports and check-printing"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2984
+msgid "fixes to qif importing"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:2997
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.3.2 Released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3002
+msgid "new French and German translations"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3003
+msgid "new French documentation"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3004
+msgid "speed and other improvements in the register"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3005
+msgid "more work on reports"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3015
+msgid "<b>Update:</b> Archives are up to date."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3019
+msgid "They are automatically updated again every night."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3020
+msgid ""
+"We also added a new list, gnucash-patches at gnucash.org. This list is "
+"strictly for posting patches to Gnucash."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3024
+msgid "Screenshots"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3028
+msgid ""
+"For the \"I won't compile it until I have seen it\" crowd I have updated the "
+"screenshots for the Gnome/Gtk+ version of Gnucash. I hope waves of people "
+"will checkout the latest source from CVS and go absolutely nutz debugging "
+"it! =)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3033
+msgid "<B>Announcement:</B> GnuCash 1.3.1 Released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3038
+msgid "Includes documentation in French."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3039
+msgid "QIF importing fixes."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3040
+msgid "Various GUI improvements."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3043
+msgid "This release also requires gnome-libs >= 1.0.40."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3051
+msgid "V-One"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3055
+msgid ""
+"Has anyone heard of this company? V-One. Apparently their shares tripled "
+"because they made a Linux port of their software available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3061
+msgid "Intuit"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3065
+msgid ""
+"Here is an interesting tidbit about a certain company that should listen to "
+"a certain community."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3072
+msgid "New server"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3076
+msgid ""
+"After over a month of server problems I think we have things worked out. I "
+"still need to setup mailing list archives. Also ftp.gnucash.org points to "
+"the wrong IP, this is already fixed and just needs to get refreshed in your "
+"DNS! =)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3079
+msgid ""
+"In addition anyone who was having difficulty subscribing to the mailing list "
+"should try again. Keep in mind that we have change mailing list managers "
+"and the process for subscribing is different. Read the section \"Mailing "
+"List - Help\" for more information!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3084
+msgid "<B>ANNOUNCEMENT:</B> Gnucash 1.2.1 is now available."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3088
+msgid "This is now the latest stable release of Gnucash. Enjoy!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3092
+msgid "New screenshots"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3096
+msgid ""
+"A lot has changed in the last month... so what do you do when things change? "
+"You take screenshots!!!! Enjoy!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3098
+msgid "these are of the lastest CVS version!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3105
+msgid "gnucash-1.2.2 is out at the usual places."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3110
+msgid ""
+"This release includes misc bug fixes, update README files, updated german "
+"&amp; french message translations. I hope that I've touched the timestamps "
+"on some certain files so that the LIBTOOL irritation goes away."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3112
+msgid "The 1.2.2 release is meant to be a stable release for general use."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3114
+msgid ""
+"The latest experimental version is available via cvs and includes a new "
+"large patch to gnome from Heath Martin."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3119
+msgid "<B>ANNOUNCEMENT</B>: GNUcash 1.3.0 beta has been released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3124
+msgid ""
+"After months of intensive development by some really awesome people we are "
+"proud to announce the release of GNUcash 1.3.0. This is a beta quality "
+"development release. RPMS, and source tarballs are available at <a href="
+"\"ftp://ftp.gnucash.org/gnucash/\">ftp.gnucash.org</a>. Please test them "
+"and report all bugs back to our bug tracking system, or our developers "
+"mailing list"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3126
+msgid ""
+"Now for the details. This release signifies the switch from Motif to Gnome "
+"as our GUI toolkit. The build process should also be a lot easier."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3128
+msgid "Key Features"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3131
+msgid "Gnome/Gtk based"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3132
+msgid "Canvas based register"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3133
+msgid "New reporting engine based on scheme"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3134
+msgid "Lots of options are now configurable"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3135
+msgid "Ability to reparent accounts"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3136
+msgid "A really slick/polished interface"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3140
+msgid ""
+"I will post screenshots of the new development release in a bit. In the "
+"meantime just downloaded, install, and go wild with it! =)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3143
+msgid "MIRROR AT SOURCEFORGE.NET"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3150
+msgid "<B>ANNOUNCEMENT</B>: Gnucash 1.2.5 is released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3156
+msgid ""
+"All those who downloaded 1.2.4 can go right back and get the new version! =)"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3160
+msgid ""
+"It fixes a rounding bug which caused 0.999 to be printed as 0.0 instead of "
+"1.0. (The math was done right, it just the printing was broken)."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3162
+msgid ""
+"And checks &amp; returns error when you try to save to a disk that is over-"
+"full."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3165 oldnews.phtml:3184
+msgid "You can get it at:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3167 oldnews.phtml:3187
+msgid "<B>UPDATE:</B> Binaries are now available at:"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3173
+msgid "<B>ANNOUNCEMENT</B>: Gnucash 1.2.4 is released!"
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3178
+msgid ""
+"Is supposed to be 'stable' i.e. usable, crash-proof, not subject to frequent "
+"or radical change."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3179
+msgid "Motif-only source code. No gnome. This should simplify builds."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3180
+msgid "Fixes some core dumps that 1.2.3 had."
+msgstr ""
+
+#: oldnews.phtml:3181
+msgid ""
+"Is maintained in a separate cvs branch; if you send patches to fix problems "
+"with this code, indicate that its for this release."
+msgstr ""
+
+#: externals/footer.phtml:5
+msgid "Server &amp; email outage reports to: "
+msgstr ""
+
+#: externals/footer.phtml:6
+msgid ""
+"Translation problems? Contact: <a href=\"mailto:gnucash-devel at gnucash.org"
+"\"><b>gnucash-devel at gnucash.org</b></a>"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:11
+msgid "Information"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:14
+msgid "About / News"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:15
+msgid "Features"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:16
+msgid "How to help"
+msgstr "Hoe te Helpen?"
+
+#: externals/menu.phtml:22
+msgid "Documentation"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:24
+msgid "FAQ"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:25
+msgid "Wiki"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:27
+msgid "Tutorial and Help"
+msgstr "Handleiding/Concepten"
+
+#: externals/menu.phtml:39
+msgid "Search"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:41
+msgid "Bug Reports"
+msgstr "Rapportage Foutmeldingen"
+
+#: externals/menu.phtml:42
+msgid "IRC (Chat)"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:43
+msgid "Donations"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:63
+msgid "Developer Information"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:66
+msgid "Source Docs"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:67
+msgid "Browse Source Code"
+msgstr "Bekijk Broncode"
+
+#: externals/menu.phtml:68
+msgid "Subversion Access"
+msgstr "Subversion Toegang"
+
+#: externals/menu.phtml:69
+msgid "Language Translations"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:76
+msgid "Other Information"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:79
+msgid "GnuCash Banners!"
+msgstr ""
+
+#: externals/menu.phtml:80
+msgid "Sizing"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:5
+msgid "<b>Announcement:</b> GnuCash 1.9.0 Release"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:10
+msgid ""
+"The GnuCash development team proudly announces GnuCash 1.9.0 aka \"We're "
+"gonna make it!\", the first of several unstable 1.9.x releases of the "
+"GnuCash Open Source Accounting Software which will eventually lead to the "
+"stable version 2.0.0. This release is the very first of the gtk2-based "
+"GnuCash series, and is intended for developers and adventurous testers who "
+"want to help tracking down all those bugs that are still in there."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:14
+msgid "What's New in GnuCash 1.9.0?"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:16
+msgid ""
+"Welcome to GnuCash 1.9.0 aka \"We're gonna make it!\" the first of several "
+"unstable releases of the GnuCash Open Source Accounting Software which will "
+"eventually lead to the stable version 2.0.0. This release is the very first "
+"of the gtk2-based GnuCash series and is intended for developers and "
+"adventurous testers who want to help tracking down bugs."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:17
+msgid ""
+"WARNING WARNING WARNING - Make sure you make backups of any files used in "
+"testing versions of GnuCash in the 1.9.x series. Although the developers go "
+"to great lengths to ensure that no data will be lost we cannot guarentee "
+"that your data will not be affected if for some reason GnuCash crashes in "
+"testing these releases."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:18 news/1.9.1.phtml:15
+msgid ""
+"PLEASE TEST TEST AND TEST SOME MORE any and all features important to you. "
+"Then post any bugs you find to bugzilla http://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
+"cgi?product=GnuCash"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:19 news/1.9.1.phtml:16
+msgid ""
+"If you have the urge to help beyond testing please get involved in the "
+"discussions on the GnuCash mailing lists which you will find at http://www."
+"gnucash.org. We especially need people to help with updating the "
+"documentation as all texts refer currently to the 1.8.x series. Please see "
+"http://wiki.gnucash.org/wiki/Development on how to get involved."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:20
+msgid ""
+"PS I'm not going to list the many features changed or updated in this "
+"release because obviously there is so much that has changed."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:22 news/1.9.1.phtml:30
+msgid "Caveats"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:23
+msgid "Caveats for testers:"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:24
+msgid ""
+"Any 1.9.x version might <i>crash unexpectedly at any point</i> during "
+"runtime. If you test some serious work in a 1.9.x release, make sure you hit "
+"\"Save\" after ever non-trivial workstep."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:25 news/1.9.1.phtml:33
+msgid ""
+"Keep in mind that features which are not used in everyday work might crash "
+"unexpectedly at all times. This includes but is not limited to: graphical "
+"reports, scheduled transaction editor, price editor, financial calculator, "
+"OFX/QIF/HBCI import."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:26
+msgid ""
+"Especially all the <i>new features</i> might crash instantly on testing. "
+"This applies in particular to any of the budget-related features. We may "
+"always decide to disable such new features for the initial 2.0.0 release, "
+"and re-enable them in a later release."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:27
+msgid ""
+"The <i>documentation is completely outdated</i>. All help texts usually only "
+"refer to the 1.8.x series; please expect all descriptions in the help texts "
+"to be totally wrong when applied to the upcoming 1.9.x series. Everyone is "
+"invited to help improve the documentation; see <a href=\"http://wiki.gnucash."
+"org/wiki/Development\" title=\"http://wiki.gnucash.org/wiki/Development"
+"\">http://wiki.gnucash.org/wiki/Development</a> on how to get\n"
+"involved."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:30 news/1.9.1.phtml:36
+msgid "How can you help?"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:31
+msgid ""
+"Testing: Test it and help us discover all bugs that might show up in there. "
+"Please enter each and every bug into bugzilla at "
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.0.phtml:33
+msgid ""
+"Translating: The new release comes with plenty of new translation strings. "
+"If you consider contributing a translation, we invite you to test this "
+"release already, but please keep in mind that we are not yet in our string "
+"freeze phase. Please check <a\n"
+"href=\"http://wiki.gnucash.org/wiki/Translation_Status\" title=\"http://wiki."
+"gnucash.org/wiki/Translation Status\">http://wiki.gnucash.org/wiki/"
+"Translation_Status</a> for updates on this, as we recommend to wait for the "
+"string freeze phase for the serious translation work."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:5
+msgid "<b>Announcement</b>: GnuCash 1.9.1 Release "
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:10
+msgid ""
+"The GnuCash development team proudly announces GnuCash 1.9.1 aka \"So we "
+"meet again\", the second of several unstable 1.9.x releases of the GnuCash "
+"Open Source Accounting Software which will eventually lead to the stable "
+"version 2.0.0. This release contains many bugfixes since the first release "
+"but is still only intended for developers and adventurous testers who want "
+"to help tracking down bugs."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:13
+msgid "What's New in GnuCash 1.9.1"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:14
+msgid ""
+"WARNING WARNING WARNING - Make sure you make backups of any files used in "
+"testing versions of GnuCash in the 1.9.x series. Although the developers go "
+"to great lengths to ensure that no data will be lost we cannot guarantee "
+"that your data will not be affected if for some reason GnuCash crashes in "
+"testing these releases."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:17
+msgid "Major bugfixes include"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:18
+msgid "Register fixes"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:19
+msgid "Finance::Quote issues"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:20
+msgid "Correctly open an account and its sub-accounts."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:21
+msgid ""
+"Change the reports from using a hard-coded fiscal year to using the global "
+"accounting period set in the preferences. Both the start date and the end "
+"date are used, so the user is free to choose any arbitrary period."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:22
+msgid ""
+"Use the price nearest to midday to get the value in the default currency."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:23
+msgid "Make the desktop more HIG-compliant."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:24
+msgid "Patch to prevent crash when voiding a transaction."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:25
+msgid "Aqbanking updates"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:26
+msgid "Report fixes"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:27
+msgid "Autodetect OFX and use it if we find it."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:28
+msgid "Qof fixes"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:31
+msgid "Caveats for testers"
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:32
+msgid ""
+"Any 1.9.x version might crash unexpectedly at any point during runtime. If "
+"you test some serious work in a 1.9.x release, make sure you hit \"Save\" "
+"after ever non-trivial workstep."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:34
+msgid ""
+"Especially all the new features might crash instantly on testing. This "
+"applies in particular to any of the budget-related features. We may always "
+"decide to disable such new features for the initial 2.0.0 release, and re-"
+"enable them in a later release."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:35
+msgid ""
+"The documentation is completely outdated. All help texts usually only refer "
+"to the 1.8.x series; please expect all descriptions in the help texts to be "
+"totally wrong when applied to the upcoming 1.9.x series. Everyone is invited "
+"to help improve the documentation; see http://wiki.gnucash.org/wiki/"
+"Development on how to get involved."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:37
+msgid ""
+"<b> Testing</b>: Test it and help us discover all bugs that might show up in "
+"there. Please enter each and every bug into bugzilla at <a href=\"http://"
+"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GnuCash\">http://bugzilla.gnome.org/"
+"enter_bug.cgi?product=GnuCash</a>."
+msgstr ""
+
+#: news/1.9.1.phtml:38
+msgid ""
+"<b>Translating</b>: The new release comes with plenty of new translation "
+"strings. If you consider contributing a translation, we invite you to test "
+"this release already, but please keep in mind that we are not yet in our "
+"string freeze phase. Please check <a href=\"http://wiki.gnucash.org/wiki/"
+"Translation_Status\">http://wiki.gnucash.org/wiki/Translation_Status</a> for "
+"updates on this, as we recommend to wait for the string freeze phase for the "
+"serious translation work."
+msgstr ""

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/architecture.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/architecture.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/architecture.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,265 +0,0 @@
-<?php $title = "Arquitectura"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-developer-main.phtml"); ?>
-
-</td>
-<td valign=top width=75%>
-
-<h1>Visão Genérica da Arquitectura</h1>
-
-<font size=-1>
-GnuCash está escrito principalmente em duas linguagens: C e Scheme. 
-O servidor/motor está escrito em C principalmente para maior velocidade, 
-portabilidade, estabilidade e motivos históricos. A maioria do código 
-de trabalho no dia-a-dia é escrito em Scheme, principalmente pelo seu 
-poder, expressividade e facilidade de desenvolvimento. O interface de 
-utilizador é gtk/gnome, algum dele feito em C, algum em scheme, e outro 
-na ferramenta de desenvolvimento gráfico 
-<a href="http://glade.pn.org">glade</a>.
-
-<p>
-O GnuCash é modular, permitindo assim que vários indivíduos 
-mantenham, desenvolvam e melhorem alguns módulos sem perturbarem 
-a totalidade do desenvolvimento. (Nunca se esqueça que os módulos 
-ajudam a evitar código spaghetti e feias modificações marteladas).
-Os interfaces entre módulos estão documentados, e, na sua maioria, 
-estáveis e imutáveis.
-<a href="/images/diagrams/components.png">Este diagrama de blocos 
-mostra as suas principais componentes.</a>
-
-<br><br><b>
-O GnuCash consiste actualmente nos seguintes módulos:</b>
-<br><br>
-</font>
-
-<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 width="100%">
- <tr>
- <td valign=middle align=center bgcolor=#666699>
-  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 bgcolor=#cccccc width="100%">
-  <tr>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Módulo</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=50%><font color=#ffffff><b>Descrição</b></td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Motor</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O <dfn>Motor</dfn> (localizado debaixo do directório <code>src/engine</code> 
-na estrutura de código do GnuCash) disponibiliza um interface para criar, 
-manipular, e destruir três entidades financeiras básicas: Contas, Transacções 
-(conhecidas como Entradas de Registo na contabilidade profissional), e Parcelas 
-(conhecidas como Detalhes de Registo). Estas três entidades são as estruturas de 
-dados centrais do modelo de dados financeiro do GnuCash,
-<a href="/images/diagrams/structures.png">tal como ilustrado neste diagrama.</a>
-
-<p>O código do Motor não possui qualquer código de Interface Gráfico, e é essencialmente 
-neutral ao nível do SO. Está escrito na sua totalidade em C.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Consulta</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O módulo de <dfn>Consulta</dfn> (<code>src/engine/Query.*</code>) disponibiliza um interface
-para o motor para encontrar transacções baseadas num conjunto de critérios,
-tais como a descrição, data de entrada, filiação de conta, etc. Consultas simples 
-podem ser combinadas utilizando operadores boleanos standard.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>I/O (Leitura/Escrita) de Ficheiros</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O módulo de <dfn>I/O de Ficheiros</dfn> (<code>src/engine/FileIO.*</code>) disponibiliza 
-um interface para ler e escrever um conjunto de Contas, Transacções, e 
-Parcelas para um ficheiro binário. Este módulo irá ser abandonado. Um formato baseado 
-em texto utilizando formulários scheme está a ser desenvolvido em sua substituição. Este 
-novo módulo será separado do motor.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Registo</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O <dfn>Registo</dfn> (<code>src/register</code>) implementa um interface 
-tipo livro de entrada que permite ao utilizador introduzir dinamicamente datas, 
-preços, anotações, etc. de uma forma intuitiva que deverá ser óbvia para qualquer 
-um que esteja habituado a utilizar o registo de um livro de cheques. O código é 
-muito configurável, permitindo que as linhas e colunas do registo sejam dispostas 
-de qualquer forma, sem restrições à função, tipo e número de colunas/linhas. Por 
-exemplo, pode-se definir uma folha de registo com três campos de data, um campo 
-de preço, e quatro campos de anotações de uma forma simples. Objectos de gestão 
-de células suportam e validam os dados introduzidos automaticamente, sejam datas, 
-anotações (que se completam automaticamente), preços, caixas de combo (menus de 
-selecção), e caixas de selecção multi-estado. As células podem ser marcadas para 
-leitura e escrita, ou apenas leitura. Pode-se assignar cores exclusivas às células. 
-A linha de registo actualmente seleccionada pode ser destacada com uma cor única.
-
-<p>O código do registo é completamente independente do código do motor, não sabe 
-nada sobre contabilidade ou qualquer dos outros sub-sistemas do GnuCash. Pode ser 
-utilizado em projectos independentes que não tenham nada a ver com contabilidade.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Relatórios</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O módulo de <dfn>Relatórios</dfn> (<code>src/scm/report.scm</code>,
-<code>src/scm/reports</code>) é um sistema baseado em scheme (guile) para criar 
-folhas de balanço, demonstrações de lucors &amp; prejuizos, etc. utilizando a API 
-do motor para obter e apresentar dados formatados em HTML.
-
-<p>Este módulo está a ser redesenhado para utilizar a API de Consultas para obter 
-a informação do motor em vez de utilizar directamente o interface do motor. O novo 
-desenho de relatórios irá utilizar as Consultas para extrair dados e agrega-los num 
-formato independente da visualização. Estes dados serão então convertidos para 
-relatórios em HTML e/ou gráficos tais como gráficos de barras ou circulares.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Gráficos</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O módulo de <dfn>Gráficos</dfn> irá ser futuramente um módulo que implementa 
-gráficos tais como barras e circulares. Estes gráficos serão interactivos pelo 
-que o utilizador poderá , por exemplo, mover as margens do círculo, e 'vivos' no 
-sentido em que o utilizador poderá clicar numa subsecção do gráfico para ver um 
-gráfico detalhado ou relatório dessa subsecção em particular.
-
-<p>Este módulo será implementado utilizando a biblioteca GUPPI que se encontra em 
-desenvolvimento pelo Jon Trowbridge (&lt;<code>http://www.gnome.org/guppi</code>&gt;).
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Cotações</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O módulo de <dfn>Cotações</dfn> (<code>src/quotes</code>) é um sistema em Perl 
-para obter cotações de acções da Internet e inseri-las no Motor do GnuCash. Este 
-módulo requer as funcionalidades do módulo Finance::Quote disponível no SourceForge. 
-O módulo Finance::Quote module pode obter cotações de vários locais diferentes 
-incluindo o Yahoo, Yahoo Europe, e algumas bolsas de valores internacionais.
-
-<p>O módulo Finance::Quote também suporta a obtenção de taxas de câmbio monetárias. 
-O GnuCash será extendido para permitir a obtenção e utilização de taxas de câmbio monetárias.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Preferências do Utilizador</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O módulo de <dfn>Preferências do Utilizador</dfn> (<code>src/scm/options.scm</code>,
-<code>src/scm/prefs.scm</code>) disponibiliza uma infraestrutura para definir as 
-preferênicas configuráveis pelo utilizador e internas. As preferências são definidas 
-em scheme utilizando vários tipos de preferências pré-definidas tais como boleana, 
-texto, data, etc. As preferências são 'implementadas' disponibilizando um interface gráfico 
-que permite ao utilizador ver e modificar os valores das preferências. Uma API é 
-disponibilizada para consultar os valores das preferências e para registar chamadas 
-de alerta (callbacks) que serão invocadas quando as preferências forem alteradas.
-
-<p>Os valores das preferências que diferem dos valores de defeito são armazendos como 
-formulários scheme em ficheiros de preferências específicos ao utilizador 
-(<code>~/.gnucash/config.auto</code>). Este ficheiro é carregado automaticamente 
-durante o arranque.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>Importação QIF</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O módulo de <dfn>Importação QIF</dfn> (<code>src/scm/qif-import</code>) disponibiliza 
-funcionalidades para importar dados QIF (Quicken Interchange Format - Formato de Troca 
-Quicken) para o GnuCash.
-		 </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><b>GnuCash</b></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-<p>O módulo GnuCash (<code>src/gnome</code>, <code>src/register/gnome</code> e 
-<code>src/*.[ch]</code>) é o interface gráfico principal da aplicação. Consiste 
-numa colecção de vário código de interface gráfico para juntar todas peças acima 
-num todo coerente. Espera-se que seja fácil de utilizar e intuitivo para o 
-utilizador novato sem sacrificar o poder e flexibilidade que um profissional 
-deverá esperar. Quando as pessoas dizem que o GnuCash está a tentar ser semelhante 
-em "aspecto/funcionalidades/comportamento ao Quicken ou MS Money", é a esta peça 
-que se referem. Está realmente desenhado para ser um gestor de finanças pessoais 
-com poder suficiente para o utilizador experiente e simples de utilizar para o novato.
-
-<p>Actualmente, o interface Gnome é o único interface operacional. Existe um interface 
-obsoleto em Motif que não está a ser mantido. O código Qt não compilará, e a maioria/
-todas as funcionalidades estão por implementar.
-		 </td>
-  </tr>
-  </table>
-</tr>
-</table>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/articles.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/articles.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/articles.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,226 +0,0 @@
-<?php $title = "GnuCash nas Notícias"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-other-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<b>GnuCash nas Notícias!</b>
-<br><br>
-
-<dl>
-   <dt>
-   <b>Gerer ses comptes personnels</b>
-   (arquivo: <a href="/press-archive/maximum-linux-2000-12/p1.jpg">página 1</a>,
-   <a href="/press-archive/maximum-linux-2000-12/p2.jpg">página 2</a>,
-   <a href="/press-archive/maximum-linux-2000-12/p3.jpg">página 3</a>,
-   <a href="/press-archive/maximum-linux-2000-12/p4.jpg">página 4</a>)
-   
-   (MaximumLinux Francesa, Dezembro 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   L'ordinateur prend une place de plus en plus importante 
-   dans les foyers, notamment en ce qui concrne la gestion 
-   des finances personnelles. Petit tour d'horizon des 
-   differents logiciels pour vous aider a faire le bon choix.
-   <br><br>
-   [nota dos editors: o gnucash-1.4.8 recebe cinco estrelas desta revista Francesa!]
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxgram.com/newsitem.phtml?sid=109&aid=10365">
-   Armas do Gnome</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxgram-2000-12/newsitem.html">cópia de arquivo</a>)
-   (Linuxgram, Dezembro 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Armas do Gnome: Não É Paranoia se Eles Estiverem Mesmo Aí Para O Apanhar!
-   Nautilus (Eazel) = Gestor de Ficheiros MS Explorer 
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxorbit.com/features/newbie10.php3">
-   O Novato experimenta o GnuCash</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxorbit-2000-12/features-newbie10.php3.html">cópia de arquivo</a>)
-   (Linux Orbit, Dezembro 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Eu tinha andado à procura de algo que pudesse interessar a 
-   um neófito do Linux tal como eu e com um pouco de suporte do 
-   guru da Linux Orbit, decidi-me a experimentar o GnuCash e 
-   dar-lhe a prespectiva do novato. Apesar de eu sempre ter 
-   utilizado folhas de cálculo para acompanhar as minhas finanças, 
-   pensei, e porque não.
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxnews.com/stories.php?story=526">
-   O que o GnuCash tem de novo</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxnews-2000-10/stories.html">cópia de arquivo</a>)
-   (LinuxNews, Outubro 2000)
-   </dt>
-   <dd>GnuCash, o sistema financeiro e de contabilidade em código aberto, está 
-   a preparar-se para se tornar no principal pacote de contabilidade em Linux--e 
-   está rapidamente a encontrar a forma de o conseguir. 
-   Rob Browning, um dos programadores do GnuCash, explicou que ultimamente o 
-   projecto se tem vindo a expandir. "De momento somos agora quatro programadores 
-   a tempo inteiro, e estamos a preparar-nos para admitir mais uns poucos," disse ele,
-   atribuindo o crescimento da equipa--e do projecto--ao suporte financeiro 
-   dado pela Gnumatic Incorporated, anunciado a 14 de Agosto de 2000. 
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b>
-   <a href="http://slashdot.org/articles/00/06/19/1721237.shtml">
-   Gnucash v1.4.0 Disponibilizado</a></b>
-   (<a href="/press-archive/slashdot-2000-06/slashdot.org.articles.00.06.19.1721237.html">cópia de arquivo</a>)
-   (Slashdot, Junho 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Ur at eus escreveu: "A equipa do Gnucash acabou de lançar a versão 1.4.0 do 
-   seu maravilhoso gestor de finanças pessoais ao estilo do Quicken. Esta é 
-   a primeira versão estável desde a conversão de Motif para GNOME. Poderá 
-   encontrar o Gnucash 1.4.0 no Gnucash.org" Isto cobre uma grande falha nas 
-   aplicações para Linux: Tenho utilizado o gnucash desde à um ano até agora, 
-   e ele tem dado grandes saltos em termos de funcionalidades e estabilidade. 
-   Não é o quicken, mas para a maioria de nós é semelhante o suficiente. Se 
-   estiver a ter problemas com o endereço principal, tente esta réplica. 
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b><a href="http://linux.davecentral.com/bol_20000612.html">
-   Vencedor do Melhor do Linux</a></b>
-   (<a href="/press-archive/davecentral-2000-06/bol_20000612.html">cópia de arquivo</a>)
-   (Dave Central, Junho 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Gestão financeira informática: já não é apenas 
-   para o Quicken. No constante esforço de passar 
-   a minha rotina de verificação do livro de cheques 
-   dos meus recibos desorganizados para uma boa 
-   automatização em Linux, aceitei a ajuda do GnuCash.
-   Se esta aplicação conseguir colocar as minhas ruinosas
-   finanças em ordem, imagine o que pode fazer por um 
-   indivíduo organizado como você.
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.lwn.net/2000/0504/devel.phtml">
-   Outra análise ao gnucash</a></b>
-   (<a href="/press-archive/lwn.net-2000-0504/devel.html">cópia de arquivo</a>)
-   (LWN.net, Maio 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   Dezembro passado executamos uma análise ao gnucash que concluiu 
-   que a aplicação - um pacote livre de finanças pessoais e de pequenas 
-   empresas - não estava ainda pronto para o estrelato. Inspirado pelo 
-   facto de ter conhecido os programadores na Linux Business Expo, a LWN 
-   efectuou outra análise ao gnucash. Conclusão: desenvolveu-se muito. 
-   O seu editor tem o prazer de anunciar uma completa transição para 
-   o gnucash, vendo-se assim livre da última aplicação Windows que tinha 
-   no seu sistema. Altura de reclamar aquela partição. 
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxworld.com/linuxworld/lw-2000-04/f_lw-04-vcontrol_4.html">
-   Não existe contabilidade para Linux</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxworld-2000-04/f_lw-04-vcontrol_4.html">cópia de arquivo</a>)
-   (LinuxWorld, Abril 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   O Linux está a tornar-se multi-funcional? Não se basear as suas conclusões 
-   nos resultados da pesquisa que acabei de fazer no Freshmeat quando introduzi 
-   "contabilidade" como termo a pesquisar. Obtive comida para marrões: 
-   contabilização de pacotes, contabilização de tráfego em multi-routing, 
-   monitorização RDIS, medidores de tráfego em rede, e, no topo da lista, 
-   uma modificação ao daemon de contabilização de rede. 
-   <br><br>
-   </dd>
- 
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.linuxmall.com/news/?1,2">
-   O Projecto GNUCash: Focando-se na Gestão Financeira em Linux</a></b>
-   (<a href="/press-archive/linuxmall/linuxmall.com,news,1,2,index.html">cópia de arquivo</a>) 
-   (LinuxMall, Março 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   À cinco anos, Linas Vepstas trabalhava "para uma .com. Nóes estavamos 
-   lá, estavamos na onda, sabiamos o que tinhamos a fazer para ter sucesso, 
-   estavamos a construir este sitio web com NT... na altura, NT era o futuro 
-   rei. Era de loucos apostar contra a Microsoft." Então ele descobriu o 
-   Linux--e lançou o Projecto GNUCash, com o objectivo de desenvolver aplicações 
-   financeiras e de contabilidade estáveis, fáceis de utilizar e flexíveis, 
-   para GNU/Linux. 
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b><a href="http://slashdot.org/articles/00/02/28/0945240.shtml">
-   Lançado o Gnucash 1.3.0 Beta</a></b> 
-   (<a href="/press-archive/slashdot-2000-02/slashdot.org.articles.00.02.28.0945240.html">cópia de arquivo</a>)
-   (Slashdot, Fevereiro 2000)
-   </dt>
-   <dd>
-   O Jeremy Collins escreveu-nos para nos dizer que o Gnucash 1.3.0 Beta 
-   foi lançado. Nós mantemos os anúncios de lançamento de aplicações num 
-   mínimo e deixamos outros sítios mais apropriados realiza-los, mas este 
-   é bastante significativo. O Gnucash é hoje em dia a melhor aplicação 
-   quickenesca para Linux, tal como todos sabem: são essas estranhas aplicações 
-   que nos mantêm a utilizar outros SOs. Nós já vamos tendo vários processadores 
-   de texto, folhas de cálculo e de manipulação de imagem, mas ver desenvolvimentos 
-   a surgir na área dos pacotes financeiros (também jogos e vídeo) é importante. 
-   De qualquer forma, sugiro que verifiquem esta aplicação: eu tenho-a utilizado 
-   desde quando se chamava xacc e é muito boa. Obtenha-a em ftp.gnucash.org e 
-   relate erros (bugs) caso os encontre. 
-   <br><br>
-   </dd>
-   
-   <dt>
-   <b><a href="http://lwn.net/1999/features/GnuCash/">
-   Uma avaliação do GnuCash 1.2.5</a></b>
-   (<a href="/press-archive/lwn.net-1999-features/lwn.net,1999,features,GnuCash,index.html">cópia de arquivo</a>)
-   (LWN.net, Dezembro 1999)
-   </dt>
-   <dd>
-   Aqui está uma desagradável confissão de um autor da LWN: na 
-   verdade eu ainda utilizo o Windows. Eu arranco-o para correr 
-   apenas uma aplicação - uma aplicação de finanças pessoais antiga, 
-   proprietária. É a única coisa que algumas vez achei útil no Windows. 
-   Ocasionalmente eu procuro por aí uma substituição livre para que 
-   possa recuperar aquela última e pequena partição do meu disco. 
-   Este artigo é o resultado da minha mais recente procura - condicionada, 
-   adicionalmente, pela aterradora sensação de que a minha aplicação 
-   actual provavelmente não está preparada para a passagem para o ano 2000...
-   <br><br>
-   </dd>
-
-   <dt>
-   <b><a href="http://www.32bitsonline.com/article.php3?file=issues/199902/lj-19990208&page=1">Aplicações de Finanças Pessoais</a></b>
-   (<a href="/press-archive/32bitsonline-1999-02/lj-19990208.html">cópia de arquivo</a>)
-   (32BitsOnline.com Fevereiro 1999)
-   </dt>
-   <dd>
-   A disponibilidade de aplicações especializadas é uma das fraquezas do Linux
-   quando comparado com sistemas operativos rivais. No reino das finanças pessoais, 
-   nenhum dos mais conhecidos pacotes de aplicações se encontra disponível em Linux.
-   Felizmente, a Intuit irá um dia portar para a plataforma Linux as suas populares 
-   linhas de produtos Quicken e QuickBooks. Até lá, que estão algumas aplicações de 
-   finanças pessoais para o colocar a verificar o seu livro de cheques em Linux.
-   <br><br>
-   </dd>
-   </dl>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/contribute.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/contribute.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/contribute.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,58 +0,0 @@
-<?php $title = "Contribuir"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-developer-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>Como Contribuir</h1>
-
-<p>
-GnuCash é um projecto de desenvolvimento de uma Aplicação Livre 
-e a dinâmica de contribuição é muito semelhante à de qualquer outro.
-O que você pode contribuir depende muito dos seus conhecimentos, 
-o tempo que tem disponível, e aquilo que gosta de fazer.
-GnuCash está à procura de testadores beta, programadores, escritores, 
-moderadores de discussões, tradutores e pessoas geralmente simpáticas.  
-
-<br><br>
-<table>
-<tr><td>
-<b>Seleccione o seu talento para ver onde se encaixa:</b></td>
-<td>
-<form method=post>
-<select name=contribute>
- <option value=programmer
-  <?php if ($contribute == "programmer") { echo ("selected"); } ?>
- >Eu sou programador</option>
- <option value=translator
-  <?php if ($contribute == "translator") { echo ("selected"); } ?>
- >Eu sou um tradutor</option>
- <option value=fan
-  <?php if ($contribute == "fan") { echo ("selected"); } ?>
- >Eu sou um fã</option>
- <option value=webmaster
-  <?php if ($contribute == "webmaster") { echo ("selected"); } ?>
- >Eu sou um webmaster</option>
- <option value=writer
-  <?php if ($contribute == "writer") { echo ("selected"); } ?>
- >Eu sou um escritor/reporter</option>
-</select>
-<input type=submit value=Go>
-</td>
-</table>
-</form>
-
-<?php
- if ($contribute != "") { 
-		include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/contribute/contribute-".$contribute.".phtml");
- }
-?>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/pt_PT/docs.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/docs.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/docs.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../docs.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/pt_PT/docs.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,63 +0,0 @@
-<?php $title = "Funcionalidades"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<script language=javascript>
-<!--
- 
- function newWin(url) {
-  newLoc=window.open("","","height=480,width=640,scrollbars=yes")
-  newLoc.location=url
- }
-
-// -->
-</script>
-
-<td valign=top>
-
-<h1>Features</h1>
-
-<font size=-1>
-Se você tem estado à procura de uma forma de gerir as suas finanças 
-pessoais em GNU/Linux, você encontrou-a! Concebido para ser de fácil 
-utilização, mas poderoso e flexível, GnuCash permite-lhe acompanhar 
-contas bancárias, acções, receitas e despesas.  Tão rápido e intuitivo 
-de utilizar como o registo de um livro de cheques, é baseado em princípios 
-contabilísticos profissionais para assegurar contas saldadas e relatórios 
-precisos. GnuCash é suportado por uma comunidade de programadores activa e 
-está-se a tornar num completo sistema contabilístico. Desenvolvido sob a 
-GPL, leva a que você não tenha de se preocupar com a obsolescência: o GnuCash 
-estará sempre lá para si.
-<BR>
-<BR>
-Este sítio web tem como objectivo promover o projecto Gnucash.org de 
-desenvolvimento da aplicação.
-Nós estamos empenhados em desenvolver ferramentas financeiras de topo 
-para GNU/Linux e utilizadores Unix. Isto inclui o desenvolvimento de 
-APIs de programação e componentes que possam ser utilizados para criar 
-tanto aplicações de servidor como pessoais para utilização doméstica 
-e empresarial. Ao nos focarmos na facilidade de utilização, desenho modular, 
-arquitectura de interfaces e código bem documentado, esperamos que o GnuCash 
-e as bibliotecas financeiras a ele associadas se tornem na escolha de uma 
-geração de programadores e utilizadores GNU.
-<BR>
-<BR>
-</font>
-
-<center>
-<!-- <a href="javascript:newWin('/pt_PT/features_1.phtml')"> -->
-<a href="/pt_PT/features_1.phtml">
-<img border=0 src=/images/features/features_start_the_tour.png></a>
-</center>
-
-</font>
-
-</td>
-
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../features.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/pt_PT/features.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/features_1.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/features_1.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/features_1.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,60 +0,0 @@
-<?php $title = "Características"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td>
-</tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_1_text.png><br><br>
-
- Se consegue utilizar o registo no seu livro de cheques, consegue utilizar o Gnucash. Escreva directamente
- no registo, prima tab para andar entre campos, e utilize o preenchimento rápido para completar automaticamente a transacção. 
-
-</td>
-<td valign=middle>
- <img src=/images/features/features_1_small.png>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <img border=0 src=/images/features/features_previous_disabled.png>
-		 |
-	 <a href="/pt_PT/features_2.phtml"><img border=0 src=/images/features/features_next.png></a>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/features_2.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/features_2.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/features_2.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,58 +0,0 @@
-<?php $title = "Características:Facilidade de Utilização"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_2_text.png><br><br>
-
- Uma conta pai pode ter uma hierarquia de contas de detalhe sob sí. Isto permite que tipos de contas
- semelhantes ( por ex. Dinheiro, Banco, Acções ) sejam agrupadas numa grande conta ( por ex. Bens ). 
-
-</td>
-<td valign=middle>
- <img src=/images/features/features_2_small.png>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <a href=/pt_PT/features_1.phtml><img border=0 src=/images/features/features_previous.png></a>
-		 |
-	 <a href=/pt_PT/features_3.phtml><img border=0 src=/images/features/features_next.png></a>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/features_3.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/features_3.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/features_3.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,58 +0,0 @@
-<?php $title = "Características: Facilidade de Utilização"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_3_text.png><br><br>
-
- com atalhos de teclado, incrementação automática da numeração de cheques, completar automático de transacções e cortar-e-colar 
- torna a introdução de transacções rápida e suave. 
-
-</td>
-<td valign=middle>
- <img src=/images/features/features_3_small.png>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <a href=/pt_PT/features_2.phtml><img border=0 src=/images/features/features_previous.png></a>
-		 |
-	 <a href=/pt_PT/features_4.phtml><img border=0 src=/images/features/features_next.png></a>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/features_4.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/features_4.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/features_4.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,57 +0,0 @@
-<?php $title = "Características: Facilidade de Utilização"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_4_text.png><br><br>
-
- Uma única transacção pode ser dividida em várias parcelas para registar impostos, honorários, e outras entradas de registo.
-
-</td>
-<td valign=middle>
- <img src=/images/features/features_4_small.png>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <a href=/pt_PT/features_3.phtml><img border=0 src=/images/features/features_previous.png></a>
-		 |
-	 <a href=/pt_PT/features_5.phtml><img border=0 src=/images/features/features_next.png></a>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/features_5.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/features_5.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/features_5.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,155 +0,0 @@
-<?php $title = "Características: Facilidade de Utilização"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr>
- <td><img src=/images/features/features_title.png></td>
- <td align=right><a href="javascript:window.close();"><img border=0 src=/images/close_window.png></a></td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0 width=100%>
-<tr>
-<td valign=top>
- <img src=/images/features/features_5_text.png><br><br>
-
-
- Descarregue o GnuCash e tente algumas das outras óptimas funcionalidades:
-
-	<br><br>
-<UL>
-<LI>
-Uma janela de reconciliação com saldos reconciliados e limpos 
-torna mais simples comparar com o extracto bancário. 
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Portfólios de Acções/Títulos: Acompanhe as acções individualmente (uma por 
-conta) ou em portfólios de contas (um grupo de contas que pode ser 
-visualizada em conjunto). 
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Ficheiros QIF do Intuit&reg; Quicken&reg; podem ser importados, e são automaticamente 
-agregados para eliminar transacções duplicadas. 
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Gere datas e moedas internacionalizadas. Os menus e janelas do Gnucash 
-foram traduzidos para Alemão, Dinamarquês, Espanhol, Francês, Italiano, 
-Japonês, Norueguês, Português do Brasil, Português de Portugal, Sueco, 
-Russo, Ucraniano, e Inglês Britânico. A documentação está disponível em 
-Inglês, Francês, Português de Portugal e Espanhol.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Relatórios: Apresenta Folha de Balanço, Lucros & Prejuizos, Valorização do Portfólio, 
-e outros. Os relatórios podem ser gravados como HTML ou postscript, ou impressos.
-(A próxima versão beta inclui uma nova infraestrutura integrada de gráficos 
-que irá adicionar considerável poder & beleza aos relatórios.)
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Procura de Transacções: uma poderosa janela de procura de transacções pode 
-ajuda-lo a rapidamente localizar uma agulha num palheiro.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Dupla Entrada: Quando activada, todas as transacções têm de 
-debitar uma conta e creditar outras por um igual montante. 
-Isto assegura que as "contas saldam": que a diferença entre 
-receitas e despesas é exactamente igual à soma de todos os 
-activos e passivos.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Contas de Tipo (Categorias) Receita/Despesa permitem-lhe 
-categorizar os seus fluxos de dinheiro. Quando devidamente 
-utilizadas com a característica de dupla-entrada e contas de 
-passivo, estas permitem-lhe gerar relatórios, tais como Lucros 
-& Prejuizos, que sistemas mais simples não conseguem produzir.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Plano de Contas: Multiplas contas podem ser visualizadas 
-simultaneamente numa janela de registo. Isto pode aliviar o 
-trabalho de procurar erros de escrita ou registo. Também 
-disponibiliza um método conveniente de visualizar um portfólio 
-de várias acções, ao mostrar todas as transacções nesse portfólio. 
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Obtenha cotações de Acções & Outros Títulos a partir de vários 
-sítios web, actualizando automaticamente o seu portfólio. 
-Outras fontes de cotações são adicionadas regularmente.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Janelas de Dica do Dia torna fácil a aprendizagem de novas funcionalidades 
-do GnuCash. A extensa documentação incluida ajuda a responder a questões 
-que possa ter sobre funcionalidades específicas e procedimentos contabilísticos.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Impressão de Cheques: Cheques podem ser impressos em formatos standard nos 
-impressos de cheque apropriados. Um interface gráfico de personalização 
-permite desenvolver desenhos (disposições) personalizados de cheques.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Preferências: a visualização e comportamento da janela principal e das janelas 
-de registo podem ser amplamente personalizadas através de uma janela de 
-preferências da aplicação.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Múltiplas Moedas & Câmbios: São suportadas múltiplas moedas e estas 
-podem ser compradas ou vendidas (transaccionadas). Movimentos de 
-moedas entre contas são completamente saldados quando a dupla-entrada 
-está activada. Um interface simplificado para a gestão de múltiplas 
-moedas encontra-se em desenvolvimento.
-</LI>
-<BR><BR>
-<LI>
-Documentação Online: agora incui uma pequena funcionalidade de pesquisa.
-</LI>
-<BR><BR>
-</UL>
-
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100%>
-<tr><td bgcolor=#000000><img src=/images/spacer.png height=1></td></tr>
-</table>
-
-<br>
-
-<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=100% align=center>
-<tr>
- <td align=center>
-	 <a href=/pt_PT/features_4.phtml><img border=0 src=/images/features/features_previous.png></a>
-		 |
-	 <img border=0 src=/images/features/features_next_disabled.png>
-	</td>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/gnucash.css
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/gnucash.css	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/gnucash.css	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,19 +0,0 @@
-<style>
-		body  { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #000000; background-color: #ffffff; }
-		td   { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; }
-		dl   { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; }
-		pre   { font-family: courier new, courier; }
-		form  { font-family: helvetica,arial,sans-serif; }
-		i    { font-style: italic; }
-		b    { font-style: bold; }
-		hl   { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; font-style: bold; }
-		small  { font-size: smaller; }
-		font.high     { font-family: courier new, courier; color: #000000; background-color: #ffff66;}
-		font.high2     { background-color: #ffff66;}
-		font.comment    { font-family: courier new, courier; font-style: italic; color: green;}
-		font.preprocessor { font-family: courier new, courier; color: blue;}
-		font.storagekw   { font-family: courier new, courier; color: red;}
-		font.constant   { font-family: courier new, courier; color: green;}
-		font.num      { font-family: courier new, courier; font-style: normal; color: #000000;}
-		a.nav       { font-family: verdana,arial,helvetica,sans-serif; color: #FFFFFF; }
-</style>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/hacking.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/hacking.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/hacking.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,130 +0,0 @@
-<?php $title = "Programar"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-developer-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>Programar o GnuCash</h1>
-
-Existe um número de passos a dar para programar para o gnucash. 
-Terá de instalar versões de desenvolvimento dos pacotes indicados 
-na <a href="/pt_PT/required.phtml">página de ferramentas</a>. As últimas 
-versões de desenvolvimento do gnucash poderão depender das mais recentes 
-versões de algumas ferramentas gnome (por ex. gnome-print). Você poderá 
-ter também de obter versões não usuais ou especiais do g-wrap e guppi.
-<br><br>
-
-<b>Obter o código mais recente através do CVS:</b><br>
-<br>
-  O mais recente código fonte, bem como várias versões 
-  antigas, são mantidas num repositório CVS de código 
-  fonte de acesso de leitura público. Aceder-lhe é simples,
-  e se planeia ser um programador activo, não existe melhor 
-  forma de obter o código fonte. A árvore de CVS não é de 
-  acesso de escrita público; uma vez você tendo modificações, 
-  deverá submete-las para a lista de e-mail 
-  <a href=/pt_PT/lists.phtml>gnucash-patches</a>.
-<p>
-  Para aceder à árvore de CVS, primeiro, autentique-se, fazendo: 
-</p>
-
-
-<table bgcolor=#000000 cellpadding=10><tr><td>
-<font color=#aaaaaa>
-cvs -d :pserver:cvs at cvs.gnucash.org:/home/cvs/cvsroot login
-</font>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<p>
-A palavra-chave (<i>password</i>) é &quot;guest&quot;. 
-Para obter uma cópia da mais recente versão de desenvolvimento/beta 
-(que actualmente é a versão 1.5.x), faça um 
-</p>
-
-<table bgcolor=#000000 cellpadding=10><tr><td>
-<font color=#aaaaaa>
-cvs -d :pserver:cvs at cvs.gnucash.org:/home/cvs/cvsroot checkout gnucash 
-</font>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-<p>
-Versões anteriores e outros ramos podem ser acedidos com etiquetas. 
-O ramo que contém a última versão estável do código do gnucash-1.4.x 
-está marcada com a etiqueta <tt>gnucash-1-4-branch</tt> . Assim, para 
-obter o mais recente da série gnucash-1.4.x, faça o seguinte:
-</p>
-
-<table bgcolor=#000000 cellpadding=10><tr><td>
-<font color=#aaaaaa>
-cvs -d :pserver:cvs at cvs.gnucash.org:/home/cvs/cvsroot checkout -r gnucash-1-4-branch gnucash
-</font>
-</td>
-</tr>
-</table>
-
-
-<p>
-Versões distribuidas estão marcadas com o número da distribuição. Assim,
-a etiqueta <tt>gnucash-1-4-4</tt> dar-lhe-á uma cópia do código tal como 
-ele era na versão 1.4.4. Se você for um programador, deverá trabalhar 
-provavelmente sobre o ramo principal (<tt>HEAD</tt>) no mais recente código 
-beta/de desenvolvimento, ou no ramo <tt>gnucash-1-4-branch</tt>, eliminando 
-os erros ainda existentes na versão estável actual.
-</p>
-<p>
-Outras etiquetas de interesse (principalmente histórico) são:
-<dl><dd>
-<dl>
-<dt><b>xacc-09a</b>
-<dd>Código original do Robin Clark em Outubro de 1997. Apenas para 
-  histórico: o código foi completamente re-escrito desde então.
-<dt><b>xacc-10b17</b>
-<dd>Versão 1.0.17 (uma das últimas versões estáveis do xacc, antes 
-  de o nome ter sido alterado para gnucash).
-<dt><b>xacc-10-patch</b>
-<dd>O topo do ramo de versões estáveis da série 1.0.x.
-<dt><b>xacc-11b6</b>
-<dd>Versão 1.1.6 (uma versão instável, de desenvolvimento, do gnucash)
-<dt><b>xacc-12-patch</b>
-<dd>O topo do ramo 1.2. Este é o último ramo que contém código 
-  motif. Versões posteriores foram re-escritas em gtk/gnome.
-<dt><b>patch-124</b>
-<dd>Versão 1.2.4, uma das últimas na série 1.2.x.
-<dt><b>gnucash-1-4-branch</b>
-<dd>O topo do ramo 1.4.x, que é o actual ramo estável.
-</dl>
-</dl>
-
-<br>
-<br>
-<b>Obter o código fonte mais recente através de FTP:</b><br>
-<br>
-Se você não deseja incomodar-se com o CVS pode descarregar versões 
-recentes da árvore de CVS a partir de um dos servidores FTP abaixo.
-Note, no entanto, que se deseja contribuir com modificações e actualizações 
-ao GnuCash, é extremamente recomendado que aprenda e utilize o CVS.
-Nós encorajamo-lo pois os ficheiros em FTP podem por vezes ficar um 
-pouco desactualizados, e você poderá estar a corrigir um erro que já foi corrigido.
-<br>
-<br>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
-<a href="http://www.linas.org/pub/gnucash/gnucash/sources/">http://www.linas.org/pub/gnucash/gnucash/sources/</a>
-<br> 
-<br>
-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
-<a href="http://www.gnucash.org/pub/gnucash/sources/">http://www.gnucash.org/pub/gnucash/sources/</a>
-<br>
-
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/history.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/history.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/history.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,410 +0,0 @@
-<?php $title = "História"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-other-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<b>História & Créditos</b><br><br>
-
-  Afinal de contas, de quem é este sangue, suor e lágrimas?
-
-<BR><BR><font size="+2"><b>Programadores Principais</b></font>
-<HR>
-
-
-<dl>
- <dt>
- <b>Linas Vepstas</b>
- </dt>
- <dd>
-  gostou do que viu: o aspecto visual era bonito, o código estava 
-  documentado e bem estruturado, e era todo GPL. E assim ele 
-  re-escreveu-o: adicionou widgets de célula ao XbaeMatrix, para 
-  que caixas de lista e setas ficassem mais bonitas, re-escreveu 
-  o processador do X-Accountant para adicionar 
-  a dupla-entrada, uma hierarquia de contas, um motor para transacções 
-  com parcelas, adicionou suporte para acções, e melhorou os menus de 
-  ajuda. Essa foi a versão 1.0 em Janeiro de 1998. Para as versões 
-  1.1 &amp; 1.2, o motor interno foi aumentado e refinado, e a janela 
-  de registo completamente redesenhada e tornada quase que 
-  independente do Motif (e aspecto gráfico). 
-  Linas está agora envolvido na Gnumatic Incorporated, uma empresa formada 
-  para melhorar e suportar o GnuCash para todos, desde os utilizadores 
-  caseiros até às empresas e contabilistas profissionais. 
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Rob Browning</b>
- </dt>
- <dd>
-  abusou de toda a gente por não utilizarem Perl, e depois de 
-  termos adicionado suporte para Perl, desistiu do Perl a favor do 
-  suporte Guile/Scheme. Rob construiu a infraestrutura de compilação, 
-  modificou o código gtk, e está a alterar o formato do ficheiro.
-  Ainda re-escreveu os relatórios e o descarregar de extractos em scheme,
-  o wrapper g-wrap para guile, e as preferências de utilizador.
- </dd>
-</dl>
-
-<BR>
-
-<dl>
- <dt>
- <b>Jeremy Collins</b> 
- </dt>
- <dd>
-  criou e divulgou largamente o projecto GnoMoney, 
-   e depois mudou o seu nome para GnuCash. 
-   (Na verdade, colocou o nome a votação. A democracia não é uma boa 
-   forma de escolher nomes.) Jeremy registou o nome de domínio, criou 
-   e manteve o sitio de internet gnucash.org durante vários anos, além
-   de que conseguiu fazer funcionar o código GTK/gnome inicial. 
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
-
- <dt>
- <b>Dave Peticolas</b>
- </dt>
- <dd>
-  programa obsecivamente no GnuCash. Mas ele consegue parar assim que 
-  queira. A sério.
-  (Ele é agora o guardião da árvore de código CVS do GnuCash, pelo que 
-  sejam simpáticos ou ele pode desistir de programar a meio do vosso patch).
- </dd>
-
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Rob Clark</b>
- </dt>
- <dd>
-  programou o original X-Accountant em
-  Motif como projecto escolar, levando-o até à versão 0.9 em Outubro
-  de 1997. Apesar de cada linha do seu código ter já sido re-escrita, 
-  o seu nome surge como crédito em quase todos os ficheiros.
-  Tal é a magia dos direitos de autor.
- </dd>
-
-<BR>
-<BR>
-
- <dt>
- <b>Bill Gribble</b>
- </dt>
- <dd>
-  não é tímido, ou de falinhas mansas. Assim não sejam tímidos se encontrarem
-  um erro no seu código: Importação QIF, API de pesquisa e procura de transacções, 
-  impressão de cheques, suporte para bens e moedas, integração gtkhtml e impressão 
-  de relatórios.
- </dd>
-</dl>
-
-<BR>
-
-<font size="+2"><b>Pessoas que Corrigiram Erros</b></font>
-<hr>
-
-<dl>
-   <dt> <a href="mailto:arensb at cfar.umd.edu"> Andrew
-   Arensburger</a></dt>
-
-   <dd>pelas modificações para FreeBSD e outras</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:matt_armstrong at bigfoot.com"> Matt
-   Armstrong</a></dt>
-
-   <dd>pelas várias correcções</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:fred at moremagic.com"> Fred Baube</a></dt>
-
-   <dd>por tentar portar para Java (MoneyDance)</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:dennisb at cs.chalmers.se"> Dennis
-   Björklund</a></dt>
-
-   <dd>Tradução para Sueco</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:bojsen at worldnet.att.net"> Per Bojsen</a></dt>
-
-   <dd>várias correcções de core dump</dd>
-
-   <dt> <a href="http://www.hex.net/~cbbrowne"> Christopher B.
-   Browne</a></dt>
-
-   <dd>pelos scripts em perl para acções, primeiro rascunho do 
-   código de importação QIF baseado em Guile, várias modificaçõesl 
-   & manutenção da documentação em Inglês, e mais</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:grahamc at zeta.org.au"> Graham
-   Chapman</a></dt>
-
-   <dd>pelo pacote de acrescento xacc-rpts</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:georgec at sco.com"> George Chen</a></dt>
-
-   <dd>pelo suporte para QIF do MS-Money</dd>
-
-   <dt> <a href="mailtochina at thewrittenword.com">Albert
-   Chin-A-Young</a></dt>
-
-   <dd>modificação do configure.in</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:jcollins at gnucash.org"> Jeremy
-   Collins</a></dt>
-
-   <dd>pelo GnoMoney e porte para GTK</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:mcondell at bbn.com"> Matthew Condell</a></dt>
-
-   <dd>modificação FreeBSD</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:pcondon at rackspace.com"> Patrick
-   Condron</a></dt>
-
-   <dd>por configurar um servidor web numa ligação T1 
-     em nome dos entusiastas do código aberto 
-     <a href="http://www.rackspace.com">
-     rackspace.com</a></dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:Ciaran.Deignan at bull.net"> Ciaran
-   Deignan</a></dt>
-
-   <dd>pela versão em binário para AIX</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:tyson at tyse.net"> Tyson Dowd</a></dt>
-
-   <dd>pelas modificação ao config/make e manutenção da versão para debian</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:ripley at xs4all.nl"> Koen D'Hondt</a></dt>
-
-   <dd>pelas modificações ao XmHTML para Solaris</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:bob at mostly.com"> Bob Drzyzgula</a></dt>
-
-   <dd>pelas notas de implementação da orçamentação</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:pjf at schools.net.au"> Paul Fenwick</a></dt>
-
-   <dd>suporte ASX</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:hfiguiere at teaser.fr"> Hubert Figuiere</a></dt>
-
-   <dd>modificação ao gnc-prices</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:ju_finck at mail.netwave.de"> Jan-Uwe
-   Finck</a></dt>
-
-   <dd>pela tradução das mensagens para Alemão</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:rjf at aracnet.com"> Ron Forrester</a></dt>
-
-   <dd>pelas modificações ao gnome</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:DFreese at osc.uscg.mil"> Dave
-   Freese</a></dt>
-
-   <dd>pela correcção para anos bissextos</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:grib at billgribble.com"> Bill Gribble</a></dt>
-
-   <dd>código de importação QIF</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:otto at bug.redhat.com"> Otto
-   Hammersmith</a></dt>
-
-   <dd>pelo empacotamento em RPM RedHat</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:offby1 at blarg.net"> Eric Hanchrow</a></dt>
-
-   <dd>actualização à documentação de moedas</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:haral at codec.ro"> Alexandru
-   Harsanyi</a></dt>
-
-   <dd>por corrigir vários core dumps e lockups.</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:john at dhh.gt.org"> John Hasler</a></dt>
-
-   <dd>modificação ao motor</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:jk at isdn-a33.itea.ntnu.no"> Jon K}re
-   Hellan</a></dt>
-
-   <dd>por corrigir vários core dumps e lockups.</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:PrakashK at bigfoot.com"> Prakash
-   Kailasa</a></dt>
-
-   <dd>pelas correcções à compilação gnome</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:tkludy at csd.sgi.com"> Tom Kludy</a></dt>
-
-   <dd>pelo porte para SGI Irix</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:sk at xgm.de"> Sven Kuenzler</a></dt>
-
-   <dd>pelo ficheiro LEIA-ME (README) para SuSE</dd>
-
-   <dt><a href="mailto:blarsen at ada-works.com"> Bryan Larsen</a></dt>
-
-   <dd>relatório de orçamentação em guile</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:mellon at andare.fugue.com"> Ted
-   Lemon</a></dt>
-
-   <dd>pelo porte para NetBSD</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:y-le-ny at ifrance.com"> Yannick Le
-   Ny</a></dt>
-
-   <dd>pela tradução para Francês</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:glikely at nortelnetworks.com"> Grant
-   Likely</a></dt>
-
-   <dd>modificações gnome e ao motor</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:martinh at pegasus.cc.ucf.edu"> Heath
-   Martin</a></dt>
-
-   <dd>maior parte do trabalho no registo em gnome</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:mgmartin at abacusnet.net"> Matt
-   Martin</a></dt>
-
-   <dd>código de gestão de erros em guile</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:rgmerk at mira.net"> Robert Graham
-   Merkel</a></dt>
-
-   <dd>modificações de relatórios, gnome, e de configuração.</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:mooney at dogbert.cc.ndsu.NoDak.edu"> Tim
-   Mooney</a></dt>
-
-   <dd>porte para alpha-dec-osf4.0f</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:gam3 at ann.softgams.com"> G. Allen Morris
-   III</a></dt>
-
-   <dd>correcção do core dump do QIF</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:brent at baton.phys.lsu.edu"> Brent Neal</a></dt>
-
-   <dd>suporte TIAA-CREF no módulo perl Finance::Quote.</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:spacey at inch.com"> Peter Norton</a></dt>
-
-   <dd>pela valorosa tentativa de um porte GTK</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:webmaster at obsidian.uia.net">
-   OmNiBuS</a></dt>
-
-   <dd>conteudo e gráficos do sítio web</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:mopyr at IPM.Lviv.UA"> Myroslav
-   Opyr</a></dt>
-
-   <dd>por modificações várias</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:laurent.pelecq at wanadoo.fr"> Laurent
-   P{'e}lecq</a></dt>
-
-   <dd>modificações de internacionalização com o gettext</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:Alain.Peyrat at nmu.alcatel.fr"> Alain
-   Peyrat</a></dt>
-
-   <dd>pelas modificações ao <tt>configure.in</tt></dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:peter at wuzel.m.isar.de"> Peter
-   Pointner</a></dt>
-
-   <dd>modificações Motif e de configuração</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:maufk at csv.warwick.ac.uk"> Gavin
-   Porter</a></dt>
-
-   <dd>pelas datas de estilo europeu</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:rr at sco.com"> Ron Record</a></dt>
-
-   <dd>pelos binários para SCO Unixware e OpenServer</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:schoenberger at signsoft.com"> Dirk
-   Schoenberger</a></dt>
-
-   <dd>iniciou o porte Qt/KDE</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:jan.schrage at urz.uni-heidelberg.de"> Jan
-   Schrage</a></dt>
-
-   <dd>modificações à documentação</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:cls at seawood.org"> Christopher
-   Seawood</a></dt>
-
-   <dd>pela resolução do core dump no XbaeMatrix</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:msimons at fsimons01.erols.com"> Mike
-   Simons</a></dt>
-
-   <dd>várias modificações ao <tt>configure.in</tt></dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:rich at brake.demon.co.uk"> Richard
-   Skelton</a></dt>
-
-   <dd>pela limpeza para Solaris</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:spruth at bigfoot.com"> Henning
-   Spruth</a></dt>
-
-   <dd>pelo texto em Alemão e re-escrita das datas europeias</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:parys at freewwweb.com"> Robby Stephenson</a></dt>
-
-   <dd>modificação ao registo</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:tma at iis.fhg.de"> Herbert Thoma</a></dt>
-
-   <dd>registo gnome & e modificações de suporte ao euro</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:detrout at earthlink.net"> Diane
-   Trout</a></dt>
-
-   <dd>modificação à importação QIF em scheme</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:rkw at dataplex.net"> Richard Wackerbarth</a></dt>
-
-   <dd>modificação ao gnc-prices</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:rob at valinux.com"> Rob Walker</a></dt>
-
-   <dd>modificações guile e ao registo</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:dwmw2 at infradead.org"> David Woodhouse</a></dt>
-
-   <dd>traduções para Inglês Britânico</dd>
-
-   <dt> <a href="mailto:gooch at ic.EECS.Berkeley.EDU"> Ken
-   Yamaguchi</a></dt>
-
-   <dd>correcções à importação QIF; importação MYM</dd>
-  </dl>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,41 +0,0 @@
-<?php $title = "Principal"; ?>
-<?php
-if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include("components/header.phtml"); ?>
-<?php include("menu/menu-main.phtml"); ?>
-
- </td>
- <td valign=top width=98%>
- 
-<h1>Bem Vindo ao GnuCash.org</h1>
- 
-<p>Se tem andado à procura de uma forma de gerir as suas finanças pessoais em GNU/Linux, você encontrou-a! 
-Concebido para ser fácil de utilizar, mas poderoso e flexível, o GnuCash permite-lhe acompanhar contas 
-bancárias, acções, receitas e despesas. Tão rápido e intuitivo de utilizar como o registo de um livro 
-de cheques, baseia-se em princípios profissionais de contabilidade para assegurar contas saldadas e 
-relatórios precisos. O GnuCash é suportado por uma comunidade de programadores activa e está a evoluir 
-para um completo sistema contabilístico. Desenvolvido sob a GPL, faz com que você não tenha de se preocupar 
-com a obsolescência: o GnuCash stará lá sempre para si. </p>
-
-<p>O objectivo deste sítio web é promover o projecto Gnucash.org de desenvolvimento aplicacional. Estamos 
-emprenhados em desenvolver ferramentas financeiras de topo para utilizadores do GNU/Linux e Unix. Isto 
-inclui o desenvolvimento de APIs de programação e componentes que possam ser utilizados para criar tanto 
-servidores como aplicações pessoais para utilização profissional e doméstica. Ao nos focarmos na facilidade 
-de utilização, desenho modular, arquitectura de interfaces e código bem documentado, esperamos que o GnuCash 
-e as bibliotecas financeiras associadas se tornem na escolha de uma geração de utilizadores e programadores GNU.
-</p>
-
-<h1>Notícias</h1>
-
-<?php 
-$en_newspath = "../news/en/";
-$lang_newspath = "../news/pt_PT/";
-include ("../news/news-script.php"); ?>
-
- </td>
-
-<?php include("components/footer.phtml"); ?>
-

Added: htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../index.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/pt_PT/index.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/links.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/links.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/links.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,67 +0,0 @@
-<?php $title = "Aplicações Financeiras Relacionadas"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-other-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-
-<td valign=top>
-<h1>Aplicações Financeiras Relacionadas</h1>
-
-<table>
-<tr><td>
-<b>Seleccione uma secção:</b></td>
-<td>
-<form method=post>
-<select name=linkpage>
- <option value=general
- <?php if ($linkpage == "general") { echo ("selected"); } ?>
- >Referências Genéricas</option>
- <option value=utilities
- <?php if ($linkpage == "utilities") { echo ("selected"); } ?>
- >Utilitários</option>
- <option value=palm
- <?php if ($linkpage == "palm") { echo ("selected"); } ?>
- >Computação Palm</option>
- <option value=stock
- <?php if ($linkpage == "stock") { echo ("selected"); } ?>
- >Corretagem de Acções & Análise Técnica</option>
- <option value=quote
- <?php if ($linkpage == "quote") { echo ("selected"); } ?>
- >Fontes de Cotações, Ferramentas</option>
- <option value=erp
- <?php if ($linkpage == "erp") { echo ("selected"); } ?>
- >Empresas, Projectos ERP</option>
- <option value=xml
- <?php if ($linkpage == "xml") { echo ("selected"); } ?>
- >XML e Outros Formatos de Dados</option>
- <option value=misc
- <?php if ($linkpage == "misc") { echo ("selected"); } ?>
- >Vários</option>
- <option value=obsolete
- <?php if ($linkpage == "obsolete") { echo ("selected"); } ?>
- >Referências Históricas</option>
- <option value=review
- <?php if ($linkpage == "review") { echo ("selected"); } ?>
- >Sitios que Reviram & Avaliaram o GnuCash</option>
-</select>
-<input type=submit value=Go>
-</td>
-</table>
-</form>
-
-<?php
- if ($linkpage != "") { 
-	include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/links/links-".$linkpage.".phtml");
- } else {
-	include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/links/links-general.phtml");
- }
-?>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/lists.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/lists.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/lists.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,205 +0,0 @@
-<?php $title = "Listas de E-Mail"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-developer-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<h1>Listas de E-Mail do GnuCash</h1>
-
-Existem algumas listas de e-mail do GnuCash servindo comunidades 
-distintas: alguma spara utilizadores outra para programadores. Prima 
-sobre o texto a negrito para instruções sobre como a subscrever ou desistir.
-
-<p>
-
-<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 width="100%">
- <tr>
- <td valign=middle align=center bgcolor=#666699>
-  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 bgcolor=#cacaf7 width="100%">
-  <tr>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Lista de E-Mail</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=75%><font color=#ffffff><b>Descrição</b></td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-announce"> gnucash-announce at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-announce"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Lista de e-mail de anúncios: Mensagens nesta lista moderada anunciam 
-		   eventos importantes e notícias relacionadas com o GnuCash.
-		   Esta é uma lista de pouco tráfego (1 ou menos mensagens por semana).</td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-user"> gnucash-user at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-user"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-  Lista de E-Mail dos Utilizadores: Discussões sobre como instalar, configurar e 
-  utilizar o GnuCash, e debates sobre assuntos tais como princípios contabilísticos 
-  básicos. Esta é ocasionalmente uma lista com muito tráfego (2 a 30 mensagens por dia).
-	  </td>
-  </tr>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-devel"> gnucash-devel at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-devel"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-  Lista de E-Mail dos programadores: Discussões sobre as actuais e futuras 
-  características e funcionalidades, e como deverão ser implementadas. 
-  Esta é ocasionalmente uma lista com muito tráfego (2 a 30 mensagens por dia).
-		 </td>
-  </tr>
-
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor="#ffffff">
-   <td valign="top">
-    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
-    <tr>
-     <td valign="top"><img src="/images/icons/document.txt.gif" width="16" height="16" border="0">&nbsp;</td>
-     <td valign="top"><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-de"> gnucash-de at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign="top"><img src="/images/icons/document.txt.gif" width="16" height="16" border="0">&nbsp;</td>
-     <td valign="top"><A HREF="/pipermail/gnucash-de"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign="top">
-   Dies ist die Mailingliste für deutsche GnuCash-Benutzer. 
-   Die Sprache auf dieser Liste ist Deutsch.
-   
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-es"> gnucash-es at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-es"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-   gnucash-es es la lista de distribución del proyecto GnuCash en español.
-   Está lista está pensada para usuarios finales y colaboradores en la
-   traducción y localización de GnuCash.
-   
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-fr"> gnucash-fr at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-fr"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-   Vous avez essayé GnuCash. Cela vous plaît vraiment mais vous aimeriez
-   obtenir de l'aide dans votre langue pour plus de simplicité. Cette mailing
-   liste est faite pour vous. Elle va permettre de rester en contact avec des
-   personnes francophones utilisant GnuCash qui pourront vous guider dans son
-   utilisation quotidienne aussi bien que pour une utilisation professionnelle.
-   Elle permettra aussi aux personnes réfractaire à la langue de shakespeare
-   de rester au courant des derniers développements du logiciels.
-
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-it"> gnucash-it at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="/pipermail/gnucash-it"> Archives</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-   gnucash-it è la lista di distribuzione per il progetto GnuCash in lingua
-   italiana. Quando la propria lingua madre è l'italiano e l'inglese
-   rappresenta un ostacolo, quando si ha intenzione di contribuire alla
-   localizzazione (l10n) ed internazionalizzazione (i18n) italiana del
-   progetto, quando si vuole incontrare qualche italiano per parlare di
-   GnuCash, questa lista di distribuzione è il luogo adatto per inviare i
-   propri messaggi.
-   <p>
-   gnucash-it è nata per offrire ai traduttori di GnuCash un valido mezzo
-   di comunicazione. Successivamente spera di diventare il punto
-   d'incontro per tutti coloro i quali vogliano contribuire al progetto sia
-   in qualità traduttori, revisori e programmatori per la realtà italiana,
-   sia di esperti in grado di aiutare chi si trova alle prime armi.
-	  </td>
-  </tr>
-  <!-------------------------------------------------------------->
-  <tr bgcolor=#ffffff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><A HREF="https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-patches"> gnucash-patches at gnucash.org</A></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>
-  Lista de E-Mail dos programadores: Entrega e discussão de alterações ao 
-  código, e notificações sobre actualizações à árvore de CVS. 
-  Alterações deverão estar no formato <tt>makepatch</tt>.
-  As alterações podem ser sobre código fonte, documentação, ou traduções 
-  para idiomas estrangeiros.
-  Esta é ocasionalmente uma lista com muito tráfego (2 a 30 mensagens por dia).
-  
-	  </td>
-  </tr>
-  </table>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/pt_PT/local.php
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/local.php	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/local.php	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1,6 @@
+<?php
+$top_dir = "..";
+$home = ".";
+$locale = "pt_PT";
+$lang_dir = "pt";
+?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,32 +0,0 @@
-
-<?php $title = "Accounting Software for Linux"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-main.phtml"); ?>
-
-	</td>
- <td valign=top width=98%>
- 
-
-<h1>Older Announcements</h1>
-
-<font size=-1>
-This is an archive of announcements that once appeared on the 
-GnuCash home page.
-<br><br>
-</font>
-
-<?php
-  # indicate where to get translated news from ... 
-  $native_newspath = "news/old/";
-  $alt_newspath = "../news/old/";
-  include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/php-scripts/news-script.php");
-  ?> 
-
- </td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>
-

Added: htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../oldnews.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/pt_PT/oldnews.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,98 +0,0 @@
-<?php $title = "Promover o GnuCash"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-other-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-<b>Promover o GnuCash</b><br><br>
-
-Deseja demonstrar o seu apoio ao GnuCash? Exponha uma destas imagens 
-na sua página.
-<p>
-
-<a href="/images/banners/control_your_finan.jpg">
-<img src="/images/banners/control_your_finan.jpg"
-   alt="[Controle as suas Finanças com a força do Código Aberto - GnuCash]">
-<br clear>
-125 x 125 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_dollar_button.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash_dollar_button.jpg"
-   alt="[Aplicação de Finanças Pessoais Gnucash]">
-<br clear>
-125 x 125 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/GnuCash_Long.jpg">
-<img src="/images/banners/GnuCash_Long.jpg"
-   alt="[Aplicação de Finanças Pessoais Gnucash]">
-<br clear>
-470 x 62 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnu_bill.gif">
-<img src="/images/banners/gnu_bill.gif"
-   alt="[Nota de Dólar E.U.A. c/ o Gnu do Stallman]">
-<br clear>
-350 x 147 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash.jpg"
-   alt="[letras brancas de máquina de escrever sobre fundo preto]">
-<br clear>
-256 x 53 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_brown.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash_brown.jpg"
-   alt="[letras pretas de máquina de escrever c/ silhueta sobre fundo castanho]">
-<br clear>
-256 x 53 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_light.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash_light.jpg"
-   alt="[letras pretas de máquina de escrever sobre fundo castanho claro]">
-<br clear>
-256 x 53 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_white.jpg">
-<img src="/images/banners/gnucash_white.jpg"
-   alt="[letras pretas de máquina de escrever sobre fundo branco]">
-<br clear>
-256 x 53 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/gnucash_techno.gif">
-<img src="/images/banners/gnucash_techno.gif"
-   alt="[tipo de letra moderno tecno/scifi sobre fundo liso]">
-<br clear>
-400 x 100 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/logo_beatnik.gif">
-<img src="/images/banners/logo_beatnik.gif"
-   alt="[tipo de letra beatnik c/ silhuetas sobre fundo castanho]">
-<br clear>
-287 x 88 pixels</a>
-<p>
-
-<a href="/images/banners/logo_elegant.jpg">
-<img src="/images/banners/logo_elegant.jpg"
-   alt="[tipo de letra elegante em preto sobre fundo castanho]">
-<br clear>
-287 x 88 pixels</a>
-<p>
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>
-

Added: htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../promote.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/pt_PT/promote.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/required.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/required.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/required.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,243 +0,0 @@
-<?php $title = "Requisitos Aplicacionais"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<h1>Requisitos Aplicacionais</h1>
-
-Estas são as tecnologias mais importantes que contribuem para o GnuCash 
-e de que este depende para implementar as suas principais funcionalidades. 
-Terá de instalar uma versão recente destas para compilar e trabalhar com o gnucash.
-<br><br>
-
-
-<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 width="100%">
- <tr>
- <td valign=middle align=center bgcolor=#666699>
-  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 bgcolor=#cacaf7 width="100%">
-  <tr>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Nome</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=50%><font color=#ffffff><b>Descrição</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Endereço</b></td>
-  </tr>
-  <tr>
-      <td colspan=3>
-<B>Conjuntos de Ferramentas de Interface:</B><BR>
-   </td>
-     </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Gtk+</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>O Conjunto de Ferramentas Gimp</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gtk.org/">http://www.gtk.org/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Gnome</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A infraestrutura da aplicação</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnome.org">http://www.gnome.org</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Glade</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Construtor de Interfaces Gráficos GTK+ - É desta forma que muitas janelas do gnucash são criadas.</td>
-   <td valign=top><a href="http://glade.pn.org">http://glade.pn.org</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr>
-      <td colspan=3>
-    <B>Interface de Scripting:</B><BR>
-   </td>
-     </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Guile</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Um interpretador Scheme com interfaces de programação C - É desta forma que o gnucash disponibiliza 'extensões' e capacidades de desenvolvimento rápido</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnu.org/software/guile/guile.html">http://www.gnu.org/software/guile/guile.html</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>G-wrap</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Uma ferramenta para gerar automaticamente conecções scheme para funções, estruturas & enums. em linguagem C</td>
-   <td valign=top><a href="#">Sem Endereço</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Scheme</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A Linguagem Scheme</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.scheme.org/">http://www.scheme.org/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>slib</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Biblioteca Scheme - Várias funções scheme utilizadas pelo GnuCash.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www-swiss.ai.mit.edu/~jaffer/SLIB.html">http://www-swiss.ai.mit.edu/~jaffer/SLIB.html</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr>
-      <td colspan=3>
-    <B>Infraestrutura Web:</B><BR>
-   </td>
-     </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>GtkHTML</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>O motor de visualização html do gtk - utilizada pelo gnucash para mostrar documentação de ajuda, relatórios e gráficos.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.advogato.org/proj/GtkHTML/">http://www.advogato.org/proj/GtkHTML/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>libghttp</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A biblioteca HTTP library - utilizada pelo gnucash para falar no protocolo http para aceder a servidores web.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnome.org/">http://www.gnome.org/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Gnome XML</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>A biblioteca de parseamento XML - utilizada pelo gnucash para ler o seu formato de ficheiro.</td>
-   <td valign=top><a href="http://xmlsoft.org/">http://xmlsoft.org/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr>
-      <td colspan=3>
-    <B>Outras:</B><BR>
-   </td>
-     </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Finance::Quote</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Um módulo em perl para obter na internet cotações de acções e taxas câmbios de moedas - É assim que o gnucash acede a dados de cotações na net.</td>
-   <td valign=top><a href="http://finance-quote.sourceforge.net/">http://finance-quote.sourceforge.net/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Finance::QuoteHist</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Um módulo em perl para obter históricos de valores de cotações.</td>
-   <td valign=top><a href="http://sourceforge.net/project/?group_id=2403">http://sourceforge.net/project/?group_id=2403</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Guppi</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Uma ferramenta de desenho gráfico e de análise - utilizada para gerar e mostrar os gráficos e histogramas no gnucash.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.gnome.org/guppi/">http://www.gnome.org/guppi/</a></td>
-  </tr>
-
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><img src=/images/icons/document.txt.gif width=16 height=16 border=0>&nbsp;</td>
-     <td valign=top>Gnome Print</td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top>Arquitectura de impressão gnome - utilizada pelo gnucash para a impressão de cheques & impressão geral.</td>
-   <td valign=top><a href="http://www.sourceforge.net/projects/gnome-print/">http://www.sourceforge.net/projects/gnome-print/</a></td>
-  </tr>
-
-  </table>
-</tr>
-</table>
-
-
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/roadmap.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/roadmap.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/roadmap.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,224 +0,0 @@
-<?php $title = "O Caminho em Frente"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-
-</td>
-<td valign=top>
-
-<h1>O Caminho em Frente</h1>
-
-
-O Gnucash está-se a aproximar do ponto em que irá suportar a maioria das 
-funcionalidades básicas que alguém pode esperar de uma aplicação 
-financeira/contabilística. Quando lá chegar, espera-se em breve, teremos 
-de equacionar o futuro. O que nos espera ao fundo da estrada?
-<p>
-
-Existem várias direcções que um projecto pode tomar. Estas direcções 
-servem diferentes "eleitorados", diferentes comunidades de utilizadores. 
-Muitas destas parecem ser incompatíveis, e assim a tensão tem de ser 
-resolvida, ou uma escolha realizada. A seguinte lista encontra-se 
-ordenada na linha do 'praticamente óbvio' para o 'muito no futuro'.
-
-<dl>
-<dt><b>Versão para Pequenas Empresas</b>
-<dd>Este é provavelmente a mais pedida modificação ao GnuCash. A utilização 
-  de GNU/Linux cresce exponencialmente nas pequenas empresas; no entanto 
-  não existem aplicações de contabilidade para pequenas empresas fáceis de 
-  instalar e fáceis de administrar, pelo menos não do tipo 'livre'. A 
-  lista de funcionalidades desejadas data desde o nascimento da informática 
-  na metade do século: ordenados, contas a pagar &amp; receber, facturas, cobranças.  
-  <p>
-  Existem alguns verdadeiros problemas em avançar nesta direcção. O maior 
-  de todos é não alienar os principais visados do GnuCash: o utilizador 
-  casual/caseiro. Se construirmos algo com funcionalidades demasiado 
-  específicas, o utilizador caseiro poderá concluir que esta aplicação é 
-  demasiado complexa, dificil de utilizar, dificil de entender.  Irão 
-  procurar noutro lado, e entretanto, teremos feito um mau serviço para com 
-  o GNU/Linux (e *BSD). A adopção do GNU/Linux pelo utilizador (caseiro) 
-  médio é possível graças a aplicações que constituem pedras basilares.
-  Gestão de Finanças Pessoais é uma dessas pedras basilares. Temos de ter um 
-  gestor de finanças pessoais simples, de fácil instalação e utilização.
-  <p>
-  
-<dt><b>Investidor Sofisticado</b>
-<dd>O GnuCash descarrega da internet cotações de acções e câmbios de moedas. 
-  A actual versão beta tem algumas capacidades gráficas avançadas. Quão 
-  sofisticados deveremos ser? A nova estrutura de relatórios do GnuCash 
-  deverá tornar fácil, ou pelo menos simples, implementar uma variedade 
-  de gráficos sofisticados, tabelas e relatórios. Estes podem ir desde 
-  simples análises técnicas tais como médias móveis de 90 dias, volumes 
-  transaccionados e beta, até indicadores avançados tais como o 'Bolton-Tremblay', 
-  'Zweig Thrust' ou 'McClellan Oscillator'.
-  <p>
-  O lado negativo? A comunidade de 'investidores' é muito menor que a 
-  de utilizadores caseiros. E a análise de acções não requer necessariamente 
-  funcionalidades contabilísticas. Assim, tais necessidades poderão ser 
-  melhor servidas por outros sistemas: e existe uma 
-  <a href="http://www.gnucash.org/pt_PT/links.phtml?linkpage=stock">
-  variedade</a> destes por onde escolher. Deverá o GnuCash rejeitar 
-  modificações orientadas para acções? Não. Deverão os programadores principais 
-  focar-se nos assuntos relacionados com a corretagem? Provavelmente não.
-  <p>
-
-<dt><b>O Browser Financeiro/A Melhor Experiência Financeira Para o Utilizador Caseiro</b>
-<dd>À medida que o interface com o utilizador se torna mais bonito, e os druidas 
-  cada vez um melhor auxílio na orientação de um utilizador novato, uma direcção 
-  natural para o GnuCash seria a de se tornar na melhor experiência financeira para 
-  o utilizador caseiro. Isto é, construir o 'Browser Financeiro para a Web', o 
-  'Nautilus das Transacções Financeiras'.  Para começar, isto significa utilizar 
-  OFX e suportar o pagamento de facturas e a banca on-line. Num futuro distante, 
-  significará a integração com as compras on-line, por forma a que as suas compras 
-  surjam no GnuCash sem que você tenha de introduzir manualmente as transacções. 
-  <p>
-  Alguma desta ntegração é simples: por ex. utilizar uma agenda (por exemplo, 
-  o calendário no Ximian's Evolution) para mostrar dívidas que vão vencer e 
-  itens orçamentados. Ou até mesmo utilizar o calendário para introduzir 
-  contas no GnuCash. Mais alargadamente, disponibilizar um conjunto de 
-  interfaces contabilísticos para que qualquer outro pacote (por exemplo, um 
-  pacote de análise técnica de acções) possa enviar ou obter dados do GnuCash: 
-  o santo graal da integração no ambiente de trabalho.
-  <p>
-
-<dt><b>O Browser Financeiro, Parte II: o PDA</b>
-<dd>O GnuCash, o Gnome Desktop, e o KDE desktop têm estado a crescer 
-  nas barbas da 'sabedoria comum': a eminente extinção do PC de 
-  propósito genérico. De acordo com esta teoria, dispositivos de mão 
-  com funcionalidades especializadas, leves e portáveis, tornarão o PC 
-  irrelevante. Claro, a teoria tem falhas: um teclado e monitor grandes 
-  permitem coisas que nunhuma aplicação de mão pode disponibilizar. 
-  Ainda assim, temos de olhar por cima do ombro.  Pode o GnuCash ser 
-  emagrecido e caber num daquels dispositivos de mão em Linux, por ex. 
-  o YOPI? De momento, ele depende intimamente de um largo número de pacotes 
-  para muitas funcionalidades, e assim um exercício de emagrecimento é dificil 
-  de imaginar. No entanto, um gestor financeiro é uma pedra basilar do ambiente 
-  de trabalho, sendo-o igualmente para os dispositivos de mão. Um dia, não 
-  muito distante, 'browsers financeiros' de mão, com conecções sem fios (wireless), 
-  serão tão omni-presentes como a carteira.
-  <p>
-  
-
-<dt><b>O Browser Financeiro, Parte III: os ASP</b>
-<dd>O Gnucash tem um browser web integrado. Este browser pode não só 
-  mostrar páginas web normais, como também compreende etiquetas especiais 
-  para gráficos interactivos, e até registos de livros de cheques embebidos 
-  (por exemplo, observe <a href="/surf/guppi-pie-demo.html">
-  esta página</a> com um binário recente do GnuCash). GnuCash utiliza 
-  estas características para criar e apresentar relatórios. Não existe 
-  qualquer razão para que estes relatórios sejam locais à máquina: eles 
-  poderiam estar em qualquer 'sitio' web, em qualquer servidor.
-  <p>
-  O GnuCash utiliza o XML como formato de ficheiro, mas este XML poderia 
-  facilmente ser fornecido por um cgi-bin a correr num servidor web. 
-  Existe algum código protótipo de demonstração em <tt>src/experimental/cgi-bin</tt>,
-  ou pode tentar ir a <a href="/surf/demo.gml">este endereço</a>
-  com o GnuCash. Por outras palavras, o GnuCash pode oferecer um interface 
-  bom, bonito e integrado com a web para um servidor ASP (Servidor Aplicacional) 
-  financeiro. Um interface que bate qualquer outro ASP financeiro existente.
-  <p>
-  Que esta errado nos ASPs tradicionais? Hmm, deixem-me enumerar.
-  (1) Grande Espera Mundial (World Wide Wait). Nenhuma aplicação num velho 
-  386 alguma vez demorou 15 segundos a responder quando se primia a tecla 'enter'. 
-  (2) Aqueles 'lindos' formulários web. Podem ser o suficiente para lhe perguntarem
-  informações sobre a companhia aérea ou para preencher o seu nome e morada, 
-  (sim, CSS torna as páginas web mais bonitas), mas eles ainda não são adversário 
-  para aplicações específicas de ambiente trabalho. Imagine ser capaz de utilizar 
-  <a href="/images/gnome-1.5/savings-journal.gif">um verdadeiro interface de 
-  registo</a> para rabalhar informação financeira num sitio web. 
-  (3) Desligar-se da net. Mesmo que o seu ASP nunca tenha quebras de serviço, 
-  e você nunca perca a sua ligação à rede, é ainda concebível que você possa 
-  querer mexer na sua informação financeira no seu portátil num lugar qualquer 
-  onde não haja disponível uma ligação à Internet. Nós pensamos saber como fazer o 
-  GnuCash trabalhar em modo 'desligado', utilizando dados em cache, que podem depois 
-  ser sincronizados com o servidor quando voltar a estar ligado à net. Isto é o que 
-  o motor do GnuCash esta desenhado para fazer. (Demonstração para breve?)
-  <p>
-
-<dt><b>ERP</b>
-<dd>Hoje em dia, não é apropriado falar de contabilidade empresarial 
-  sem mencionar ERP no meio da conversa.  GnuCash não é, e provavelmente 
-  nunca será um sistema ERP, mas poderá tornar-se num componente de um. 
-  A ideia básica por trás do ERP é a de que diferentes empresas têm 
-  diferentes processos de negócio: ninguem faz as coisas exactamente da 
-  mesma forma. E assim, não existe uma aplicação do tipo 'um tamanho 
-  serve todos'; em vez disso, espera-se uma estrutura com capacidade de 
-  extenção, facilidade de integração, e características dedesenvolvimento 
-  rápido. A esperança é a de que se possa ligar aquele pacote de 
-  ecommerce novinho em folha àquela aplicação de facturação com mais de 
-  uma década. O GnuCash não faz isto. Nem é o GnuCash fácil de modificar, 
-  expandir, ou melhorar. É necessário algum nível de sofisticação para 
-  adicionar novas funcionalidades ao GnuCash. Em particular, isto significa 
-  que é dificil integrar o GnuCash nos seus processos de negócio: você não 
-  lhe pode dizer para simplesmente obter informação financeira daqui, e para 
-  a despejar ali. Se deseja fazer isto, vá analisar o 
-  <a href="http://www.gnue.org/">GnuE em http://www.gnue.org/</a>:
-  ele foi especificamente desenhado para isto.
-  <p>
-  Por outro lado, a infraestrutura do GnuCash está a tornar-se genérica o 
-  suficiente ao ponto de que não seria dificil molda-la numa variedade de 
-  ferramenteas financeiras relacionadas. E se o GnuCash for mesmo vencer 
-  no mundo contabilístico empresarial, terá de se tornar inteligente para 
-  falar com outros sistemas.
-  <p>
-  
-<dt><b>Napster por Dinheiro</b>
-<dd>Se você pensava que a industria musical odiava o Napster, espera até ver 
-  <a href="http://slashdot.org/article.pl?sid=01/03/30/1953235&mode=thread">
-  como o fisco e os bancos reagem ao seu equivalente financeiro</a>. 
-  Suponha que existia mesmo uma infraestrutura para colocar eDinheiro, 
-  segura e anonimamente, na sua eCarteira. Ou antes, de o dar ao seu 
-  amigo ou colega de negócios, e eles poderem gasta-lo em bens e serviços 
-  reais. Bem, não confunda a ideia de uma eCarteira com a ideia do 
-  eDinheiro. Existem vários esforços para criar eDinheiro: alguns com 
-  dinheiro a fingir, como o flooz, ou milhas de passageiro frequente, alguns 
-  com dinheiro real, tais como a 
-  <a href="http://www.e-gold.com/e-gold.asp?cid=281678">e-Gold</a>,
-  pay-pal, ou o último esquema de ecommerce da sua empresa de cartão de 
-  crédito. Todos estes esquemas requerem um servidor centralizado 
-  (tradicionalmente chamado de 'Banco'). Este servidor centralizado 
-  valida a sua identidade, e confirma que você tem o dinheiro que afirma 
-  possuir. E na realidade move esse dinheiro. E trabalha em sintonia com 
-  o IRS para se certificar que você não tem receitas tributáveis por 
-  declarar. E com o Departamento Anti Droga (DEA), para se certificar de 
-  que você não está a fazer branqueamento de dinheiro. E com... bem, esse 
-  é um assunto de segurança nacional.
-  <p>
-  Por contraste, a minha carteira é um 'banco' no sentido em que armazena 
-  dinheiro; apenas não me cobra um custo de serviço por o fazer. E quando 
-  o utilizo para uma partilha de dinheiro anónima face a face, tal como 
-  pagar ao miudo do fim da rua para me aparar a relva, não diz ao IRS que 
-  o miudo lhes deve dinheiro, tal como o gnutella não diz aos Metallica 
-  sobre músicas que foram descarregadas. Assim, onde iamos nós? Ah, sim, 
-  agora tente imaginar uma 'eCarteira'.  
-  <p>
-  Agora, o GnuCash provavelmente nunca irá ser o Gnutella para dinheiro. 
-  Por várias razões. O que quer que seja que transaccionar on-line, é 
-  apenas dinheiro de brincar, o equivalente electrónico dos vales de 
-  desconto das grandes cadeias de supermercados, até que você tenha um 
-  mediador, um fiador e um criador de mercado que garanta a troca do seu 
-  eDinheiro pelo outro tipo de dinheiro que os bancos aceitam. E tal como 
-  pode adivinhar, a economia-sombra resultante iria levar à falência o 
-  Banco da reserva Federal mais depressa do que o Alan Greenspan consegue 
-  dizer 'a expansão no Índice de Oferta Monetária M2'. No entanto, os 
-  punks das cifras fizeram em 1995 a promessa de que um dia, toda a gente 
-  teria realmente uma eCarteira, e é ainda engraçado pensar neste conceito 
-  mesmo que seja algo futurístico.
-  
-  <p>
-  
-</dl>
-<br><br>
-<h1>A Última Palavra?</h1>
-O acima escrito é apenas um esboço de possíveis direcções 
-futuras. Uma lista de itens de trabalho planeados, mais 
-prática, terra-a-terra e detalhada, pode ser consultada na
-página dos <a href="http://www.linas.org/linux/gnucash/projects.html">
-Projectos GnuCash</a>.
-
-</td>
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/pt_PT/rss-feed.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/rss-feed.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/rss-feed.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../rss-feed.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/pt_PT/rss-feed.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *

Deleted: htdocs/trunk/pt_PT/screenshots.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/screenshots.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/screenshots.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -1,59 +0,0 @@
-<?php $title = "Imagens de Ecrã"; ?>
-<?php if (!ini_get('register_globals')) {
- include("../emulate_globals_on.php");
-}
-?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/header.phtml"); ?>
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/menu/menu-general-main.phtml"); ?>
-</td>
-
-<td valign=top>
-
-<h1>Imagens de Ecrã</h1>
-
-<table border=0 cellpadding=1 cellspacing=0 width="100%">
- <tr>
- <td valign=middle align=center bgcolor=#666699>
-  <table border=0 cellpadding=5 cellspacing=1 bgcolor=#cacaf7 width="100%">
-  <tr>
-   <td bgcolor=#666699 width=25%><font color=#ffffff><b>Imagem de Ecrã</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=75%><font color=#ffffff><b>Descrição</b></td>
-   <td bgcolor=#666699 width=75%><font color=#ffffff><b>Amostra</b></td>
-  </tr>
-<?php
-	$d = dir($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/images/gnome-1.4/");
-	while($entry=$d->read()) {
-	 if(ereg("-thumb", $entry)) { continue; }
-	 if(!ereg("png$", $entry)) { continue; }
-
-		$file_clean = explode(".", $entry);
-		$entry = $file_clean[0]."-thumb";
-	 
-	 $description = implode("", file($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/images/gnome-1.4/".$entry.".png.description")); 
-		$name = implode("", file($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/images/gnome-1.4/".$entry.".png.name"));
-?>
-  <tr bgcolor=#ececff>
-   <td valign=top>
-    <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
-    <tr>
-     <td valign=top><a href="/images/gnome-1.4/<?php echo $file_clean[0].".png"; ?>"><img src=/images/icons/search_icon.gif width=16 height=16 border=0></a>&nbsp;</td>
-     <td valign=top><a href="/images/gnome-1.4/<?php echo $file_clean[0].".png"; ?>"><?php echo $name; ?></a></td>
-    </tr>
-    </table>
-   </td>
-   <td valign=top><?php echo $description; ?></td>
-   <td valign=top><a href="/images/gnome-1.4/<?php echo $file_clean[0].".png"; ?>"><img border=0 src="/images/gnome-1.4/<?php echo $file_clean[0]."-thumb.png"; ?>"></a></td>
-  </tr>
-<?php 
- }
- $d->close();
-?>
-
-  </table>
-</tr>
-</table>
-
-</td>
-
-
-<?php include($GLOBALS['DOCUMENT_ROOT']."/pt_PT/components/footer.phtml"); ?>

Added: htdocs/trunk/pt_PT/sizing.phtml
===================================================================
--- htdocs/trunk/pt_PT/sizing.phtml	2006-05-25 01:10:27 UTC (rev 14185)
+++ htdocs/trunk/pt_PT/sizing.phtml	2006-05-25 01:11:50 UTC (rev 14186)
@@ -0,0 +1 @@
+link ../sizing.phtml
\ No newline at end of file


Property changes on: htdocs/trunk/pt_PT/sizing.phtml
___________________________________________________________________
Name: svn:special
  + *More information about the gnucash-changes mailing list