r15625 - gnucash/trunk/src - Gratuitous reformatting.

Josh Sled jsled at cvs.gnucash.org
Mon Feb 19 14:02:03 EST 2007


Author: jsled
Date: 2007-02-19 14:01:47 -0500 (Mon, 19 Feb 2007)
New Revision: 15625
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/15625

Modified:
  gnucash/trunk/src/app-utils/gnc-sx-instance-model.c
  gnucash/trunk/src/app-utils/gnc-sx-instance-model.h
  gnucash/trunk/src/core-utils/gnc-glib-utils.c
  gnucash/trunk/src/core-utils/gnc-glib-utils.h
  gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-model.c
  gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-model.h
  gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-store.c
  gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c
  gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal.h
  gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-sx-instance-dense-cal-adapter.c
  gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-editor.c
  gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c
  gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-since-last-run.h
  gnucash/trunk/src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c
  gnucash/trunk/src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.h
  gnucash/trunk/src/gnome/gnc-sx-list-tree-model-adapter.c
  gnucash/trunk/src/gnome/gnc-sx-list-tree-model-adapter.h
Log:
Gratuitous reformatting.


Modified: gnucash/trunk/src/app-utils/gnc-sx-instance-model.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/app-utils/gnc-sx-instance-model.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/app-utils/gnc-sx-instance-model.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -65,25 +65,25 @@
 static void
 _sx_var_to_raw_numeric(gchar *name, GncSxVariable *var, GHashTable *parser_var_hash)
 {
-   g_hash_table_insert(parser_var_hash, name, &var->value);
+  g_hash_table_insert(parser_var_hash, name, &var->value);
 }
 
 static void
 _var_numeric_to_sx_var(gchar *name, gnc_numeric *num, GHashTable *sx_var_hash)
 {
-   gpointer p_var;
-   if (!g_hash_table_lookup_extended(sx_var_hash, name, NULL, &p_var))
-   {
-     p_var = (gpointer)gnc_sx_variable_new(name);
-     g_hash_table_insert(sx_var_hash, name, p_var);
-   }
-   ((GncSxVariable*)p_var)->value = *num;
+  gpointer p_var;
+  if (!g_hash_table_lookup_extended(sx_var_hash, name, NULL, &p_var))
+  {
+    p_var = (gpointer)gnc_sx_variable_new(name);
+    g_hash_table_insert(sx_var_hash, name, p_var);
+  }
+  ((GncSxVariable*)p_var)->value = *num;
 }
 
 static void
 _wipe_parsed_sx_var(gchar *key, GncSxVariable *var, gpointer unused_user_data)
 {
-   var->value = gnc_numeric_error(GNC_ERROR_ARG);
+  var->value = gnc_numeric_error(GNC_ERROR_ARG);
 }
 
 /**
@@ -92,10 +92,10 @@
 GHashTable*
 gnc_sx_instance_get_variables_for_parser(GHashTable *instance_var_hash)
 {
-   GHashTable *parser_vars;
-   parser_vars = g_hash_table_new(g_str_hash, g_str_equal);
-   g_hash_table_foreach(instance_var_hash, (GHFunc)_sx_var_to_raw_numeric, parser_vars);
-   return parser_vars;
+  GHashTable *parser_vars;
+  parser_vars = g_hash_table_new(g_str_hash, g_str_equal);
+  g_hash_table_foreach(instance_var_hash, (GHFunc)_sx_var_to_raw_numeric, parser_vars);
+  return parser_vars;
 }
 
 int
@@ -103,987 +103,987 @@
                GHashTable *var_hash,
                gnc_numeric *result)
 {
-   gnc_numeric num;
-   char *errLoc = NULL;
-   int toRet = 0;
-   GHashTable *parser_vars;
+  gnc_numeric num;
+  char *errLoc = NULL;
+  int toRet = 0;
+  GHashTable *parser_vars;
 
-   // convert var_hash -> variables for the parser.
-   parser_vars = gnc_sx_instance_get_variables_for_parser(var_hash);
+  // convert var_hash -> variables for the parser.
+  parser_vars = gnc_sx_instance_get_variables_for_parser(var_hash);
 
-   num = gnc_numeric_zero();
-   if (!gnc_exp_parser_parse_separate_vars(formula, &num, &errLoc, parser_vars))
-   {
-     toRet = -1;
-   }
+  num = gnc_numeric_zero();
+  if (!gnc_exp_parser_parse_separate_vars(formula, &num, &errLoc, parser_vars))
+  {
+    toRet = -1;
+  }
 
-   // convert back.
-   g_hash_table_foreach(parser_vars, (GHFunc)_var_numeric_to_sx_var, var_hash);
-   g_hash_table_destroy(parser_vars);
+  // convert back.
+  g_hash_table_foreach(parser_vars, (GHFunc)_var_numeric_to_sx_var, var_hash);
+  g_hash_table_destroy(parser_vars);
 
-   if (result != NULL)
-   {
-     *result = num;
-   }
+  if (result != NULL)
+  {
+    *result = num;
+  }
 
-   return toRet;
+  return toRet;
 }
 
 static GncSxVariable*
 gnc_sx_variable_new(gchar *name)
 {
-   GncSxVariable *var = g_new0(GncSxVariable, 1);
-   var->name = name;
-   var->value = gnc_numeric_error(GNC_ERROR_ARG);
-   var->editable = TRUE;
-   return var;
+  GncSxVariable *var = g_new0(GncSxVariable, 1);
+  var->name = name;
+  var->value = gnc_numeric_error(GNC_ERROR_ARG);
+  var->editable = TRUE;
+  return var;
 }
 
 GncSxVariable*
 gnc_sx_variable_new_full(gchar *name, gnc_numeric value, gboolean editable)
 {
-   GncSxVariable *var = gnc_sx_variable_new(name);
-   var->value = value;
-   var->editable = editable;
-   return var;
+  GncSxVariable *var = gnc_sx_variable_new(name);
+  var->value = value;
+  var->editable = editable;
+  return var;
 }
 
 static gint
 _get_vars_helper(Transaction *txn, void *var_hash_data)
 {
-   GHashTable *var_hash = (GHashTable*)var_hash_data;
-   GList *split_list;
-   kvp_frame *kvpf;
-   kvp_value *kvp_val;
-   Split *s;
-   char *str;
-   gnc_commodity *first_cmdty = NULL;
+  GHashTable *var_hash = (GHashTable*)var_hash_data;
+  GList *split_list;
+  kvp_frame *kvpf;
+  kvp_value *kvp_val;
+  Split *s;
+  char *str;
+  gnc_commodity *first_cmdty = NULL;
 
-   split_list = xaccTransGetSplitList(txn);
-   if (split_list == NULL)
-   {
-     return 1;
-   }
+  split_list = xaccTransGetSplitList(txn);
+  if (split_list == NULL)
+  {
+    return 1;
+  }
 
-   for ( ; split_list; split_list = split_list->next)
-   {
-     gnc_commodity *split_cmdty = NULL;
-     GUID *acct_guid;
-     Account *acct;
+  for ( ; split_list; split_list = split_list->next)
+  {
+    gnc_commodity *split_cmdty = NULL;
+    GUID *acct_guid;
+    Account *acct;
 
-     s = (Split*)split_list->data;
-     kvpf = xaccSplitGetSlots(s);
-     kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(kvpf,
-                      GNC_SX_ID,
-                      GNC_SX_ACCOUNT,
-                      NULL);
-     acct_guid = kvp_value_get_guid(kvp_val);
-     acct = xaccAccountLookup(acct_guid, gnc_get_current_book());
-     split_cmdty = xaccAccountGetCommodity(acct);
-     if (first_cmdty == NULL)
-     {
-        first_cmdty = split_cmdty;
-     }
+    s = (Split*)split_list->data;
+    kvpf = xaccSplitGetSlots(s);
+    kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(kvpf,
+                     GNC_SX_ID,
+                     GNC_SX_ACCOUNT,
+                     NULL);
+    acct_guid = kvp_value_get_guid(kvp_val);
+    acct = xaccAccountLookup(acct_guid, gnc_get_current_book());
+    split_cmdty = xaccAccountGetCommodity(acct);
+    if (first_cmdty == NULL)
+    {
+      first_cmdty = split_cmdty;
+    }
         
-     if (! gnc_commodity_equal(split_cmdty, first_cmdty))
-     {
-        GncSxVariable *var;
-        GString *var_name;
+    if (! gnc_commodity_equal(split_cmdty, first_cmdty))
+    {
+      GncSxVariable *var;
+      GString *var_name;
 
-        var_name = g_string_sized_new(16);
-        g_string_printf(var_name, "%s -> %s",
-                gnc_commodity_get_mnemonic(split_cmdty),
-                gnc_commodity_get_mnemonic(first_cmdty));
-        var = gnc_sx_variable_new(g_strdup(var_name->str));
-        g_hash_table_insert(var_hash, var->name, var);
-        g_string_free(var_name, TRUE);
-     }
+      var_name = g_string_sized_new(16);
+      g_string_printf(var_name, "%s -> %s",
+              gnc_commodity_get_mnemonic(split_cmdty),
+              gnc_commodity_get_mnemonic(first_cmdty));
+      var = gnc_sx_variable_new(g_strdup(var_name->str));
+      g_hash_table_insert(var_hash, var->name, var);
+      g_string_free(var_name, TRUE);
+    }
 
-     // existing... ------------------------------------------
-     kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(kvpf,
-                      GNC_SX_ID,
-                      GNC_SX_CREDIT_FORMULA,
-                      NULL);
-     if (kvp_val != NULL)
-     {
-        str = kvp_value_get_string(kvp_val);
-        if (str && strlen(str) != 0)
-        {
-          gnc_sx_parse_vars_from_formula(str, var_hash, NULL);
-        }
-     }
+    // existing... ------------------------------------------
+    kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(kvpf,
+                     GNC_SX_ID,
+                     GNC_SX_CREDIT_FORMULA,
+                     NULL);
+    if (kvp_val != NULL)
+    {
+      str = kvp_value_get_string(kvp_val);
+      if (str && strlen(str) != 0)
+      {
+        gnc_sx_parse_vars_from_formula(str, var_hash, NULL);
+      }
+    }
 
-     kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(kvpf,
-                      GNC_SX_ID,
-                      GNC_SX_DEBIT_FORMULA,
-                      NULL);
-     if (kvp_val != NULL)
-     {
-        str = kvp_value_get_string(kvp_val);
-        if (str && strlen(str) != 0)
-        {
-          gnc_sx_parse_vars_from_formula(str, var_hash, NULL);
-        }
-     }
-   }
+    kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(kvpf,
+                     GNC_SX_ID,
+                     GNC_SX_DEBIT_FORMULA,
+                     NULL);
+    if (kvp_val != NULL)
+    {
+      str = kvp_value_get_string(kvp_val);
+      if (str && strlen(str) != 0)
+      {
+        gnc_sx_parse_vars_from_formula(str, var_hash, NULL);
+      }
+    }
+  }
 
-   return 0;
+  return 0;
 }
 
 Account*
 gnc_sx_get_template_transaction_account(SchedXaction *sx)
 {
-   AccountGroup *template_group;
-   Account *sx_template_acct;
-   const char *sx_guid_str;
+  AccountGroup *template_group;
+  Account *sx_template_acct;
+  const char *sx_guid_str;
 
-   template_group = gnc_book_get_template_group(gnc_get_current_book());
-   sx_guid_str = guid_to_string(xaccSchedXactionGetGUID(sx));
-   /* Get account named after guid string. */
-   sx_template_acct = xaccGetAccountFromName(template_group, sx_guid_str);
-   return sx_template_acct;
+  template_group = gnc_book_get_template_group(gnc_get_current_book());
+  sx_guid_str = guid_to_string(xaccSchedXactionGetGUID(sx));
+  /* Get account named after guid string. */
+  sx_template_acct = xaccGetAccountFromName(template_group, sx_guid_str);
+  return sx_template_acct;
 }
 
 void
 gnc_sx_get_variables(SchedXaction *sx, GHashTable *var_hash)
 {
-   Account *sx_template_acct;
-   sx_template_acct = gnc_sx_get_template_transaction_account(sx);
-   xaccAccountForEachTransaction(sx_template_acct, _get_vars_helper, var_hash);
+  Account *sx_template_acct;
+  sx_template_acct = gnc_sx_get_template_transaction_account(sx);
+  xaccAccountForEachTransaction(sx_template_acct, _get_vars_helper, var_hash);
 }
 
 static void
 _set_var_to_random_value(gchar *key, GncSxVariable *var, gpointer unused_user_data)
 {
-   var->value = double_to_gnc_numeric(rand() + 2, 1,
-                    GNC_NUMERIC_RND_MASK
-                    | GNC_RND_FLOOR);
+  var->value = double_to_gnc_numeric(rand() + 2, 1,
+                    GNC_NUMERIC_RND_MASK
+                    | GNC_RND_FLOOR);
 }
 
 void
 gnc_sx_variable_free(GncSxVariable *var)
 {
-   // g_free(var->name);
-   g_free(var);
+  // g_free(var->name);
+  g_free(var);
 }
 
 void
 gnc_sx_randomize_variables(GHashTable *vars)
 {
-   g_hash_table_foreach(vars, (GHFunc)_set_var_to_random_value, NULL);
+  g_hash_table_foreach(vars, (GHFunc)_set_var_to_random_value, NULL);
 }
 
 static void
 _clone_sx_var_hash_entry(gpointer key, gpointer value, gpointer user_data)
 {
-   GHashTable *to = (GHashTable*)user_data;
-   GncSxVariable *to_copy = (GncSxVariable*)value;
-   GncSxVariable *var = gnc_sx_variable_new(to_copy->name);
-   var->value = to_copy->value;
-   var->editable = to_copy->editable;
-   g_hash_table_insert(to, key, var);
+  GHashTable *to = (GHashTable*)user_data;
+  GncSxVariable *to_copy = (GncSxVariable*)value;
+  GncSxVariable *var = gnc_sx_variable_new(to_copy->name);
+  var->value = to_copy->value;
+  var->editable = to_copy->editable;
+  g_hash_table_insert(to, key, var);
 }
 
 static GncSxInstance*
 gnc_sx_instance_new(GncSxInstances *parent, GncSxInstanceState state, GDate *date, void *temporal_state, gint sequence_num)
 {
-   GncSxInstance *rtn = g_new0(GncSxInstance, 1);
-   rtn->parent = parent;
-   rtn->orig_state = state;
-   rtn->state = state;
-   g_date_clear(&rtn->date, 1);
-   rtn->date = *date;
-   rtn->temporal_state = gnc_sx_clone_temporal_state(temporal_state);
+  GncSxInstance *rtn = g_new0(GncSxInstance, 1);
+  rtn->parent = parent;
+  rtn->orig_state = state;
+  rtn->state = state;
+  g_date_clear(&rtn->date, 1);
+  rtn->date = *date;
+  rtn->temporal_state = gnc_sx_clone_temporal_state(temporal_state);
 
-   if (! parent->variable_names_parsed)
-   {
-     parent->variable_names = g_hash_table_new(g_str_hash, g_str_equal);
-     gnc_sx_get_variables(parent->sx, parent->variable_names);
-     g_hash_table_foreach(parent->variable_names, (GHFunc)_wipe_parsed_sx_var, NULL);
-     parent->variable_names_parsed = TRUE;
-   }
+  if (! parent->variable_names_parsed)
+  {
+    parent->variable_names = g_hash_table_new(g_str_hash, g_str_equal);
+    gnc_sx_get_variables(parent->sx, parent->variable_names);
+    g_hash_table_foreach(parent->variable_names, (GHFunc)_wipe_parsed_sx_var, NULL);
+    parent->variable_names_parsed = TRUE;
+  }
 
-   rtn->variable_bindings = g_hash_table_new(g_str_hash, g_str_equal);
-   g_hash_table_foreach(parent->variable_names, _clone_sx_var_hash_entry, rtn->variable_bindings);
+  rtn->variable_bindings = g_hash_table_new(g_str_hash, g_str_equal);
+  g_hash_table_foreach(parent->variable_names, _clone_sx_var_hash_entry, rtn->variable_bindings);
 
-   {
-     int instance_i_value;
-     gnc_numeric i_num;
-     GncSxVariable *as_var;
+  {
+    int instance_i_value;
+    gnc_numeric i_num;
+    GncSxVariable *as_var;
 
-     instance_i_value = gnc_sx_get_instance_count(rtn->parent->sx, rtn->temporal_state);
-     i_num = gnc_numeric_create(instance_i_value, 1);
-     as_var = gnc_sx_variable_new_full("i", i_num, FALSE);
+    instance_i_value = gnc_sx_get_instance_count(rtn->parent->sx, rtn->temporal_state);
+    i_num = gnc_numeric_create(instance_i_value, 1);
+    as_var = gnc_sx_variable_new_full("i", i_num, FALSE);
 
-     g_hash_table_insert(rtn->variable_bindings, "i", as_var);
-   }
+    g_hash_table_insert(rtn->variable_bindings, "i", as_var);
+  }
 
-   return rtn;
+  return rtn;
 }
 
 static void
 _build_list_from_hash_elts(gpointer key, gpointer value, gpointer user_data)
 {
-   GList **list = (GList**)user_data;
-   *list = g_list_append(*list, value);
+  GList **list = (GList**)user_data;
+  *list = g_list_append(*list, value);
 }
 
 GList *
 gnc_sx_instance_get_variables(GncSxInstance *inst)
 {
-   GList *vars = NULL;
-   g_hash_table_foreach(inst->variable_bindings, _build_list_from_hash_elts, &vars);
-   // @@fixme sort by name
-   // @@fixme make sure the returned list is freed by callers.
-   return vars;
+  GList *vars = NULL;
+  g_hash_table_foreach(inst->variable_bindings, _build_list_from_hash_elts, &vars);
+  // @@fixme sort by name
+  // @@fixme make sure the returned list is freed by callers.
+  return vars;
 }
 
 static GncSxInstances*
 _gnc_sx_gen_instances(gpointer *data, gpointer user_data)
 {
-   GncSxInstances *instances = g_new0(GncSxInstances, 1);
-   SchedXaction *sx = (SchedXaction*)data;
-   GDate *range_end = (GDate*)user_data;
-   GDate creation_end, remind_end;
-   GDate cur_date;
-   void *sequence_ctx;
+  GncSxInstances *instances = g_new0(GncSxInstances, 1);
+  SchedXaction *sx = (SchedXaction*)data;
+  GDate *range_end = (GDate*)user_data;
+  GDate creation_end, remind_end;
+  GDate cur_date;
+  void *sequence_ctx;
 
-   instances->sx = sx;
+  instances->sx = sx;
 
-   creation_end = *range_end;
-   g_date_add_days(&creation_end, xaccSchedXactionGetAdvanceCreation(sx));
-   remind_end = creation_end;
-   g_date_add_days(&remind_end, xaccSchedXactionGetAdvanceReminder(sx));
+  creation_end = *range_end;
+  g_date_add_days(&creation_end, xaccSchedXactionGetAdvanceCreation(sx));
+  remind_end = creation_end;
+  g_date_add_days(&remind_end, xaccSchedXactionGetAdvanceReminder(sx));
 
-   /* postponed */
-   {
-     GList *postponed = gnc_sx_get_defer_instances(sx);
-     for ( ; postponed != NULL; postponed = postponed->next)
-     {
-        GDate inst_date;
-        int seq_num;
-        GncSxInstance *inst;
+  /* postponed */
+  {
+    GList *postponed = gnc_sx_get_defer_instances(sx);
+    for ( ; postponed != NULL; postponed = postponed->next)
+    {
+      GDate inst_date;
+      int seq_num;
+      GncSxInstance *inst;
 
-        g_date_clear(&inst_date, 1);
-        inst_date = xaccSchedXactionGetNextInstance(sx, postponed->data);
-        seq_num = gnc_sx_get_instance_count(sx, postponed->data);
-        inst = gnc_sx_instance_new(instances, SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED, &inst_date, postponed->data, seq_num);
-        //inst->temporal_state = postponed->data;
-        instances->list = g_list_append(instances->list, inst);
-     }
-   }
+      g_date_clear(&inst_date, 1);
+      inst_date = xaccSchedXactionGetNextInstance(sx, postponed->data);
+      seq_num = gnc_sx_get_instance_count(sx, postponed->data);
+      inst = gnc_sx_instance_new(instances, SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED, &inst_date, postponed->data, seq_num);
+      //inst->temporal_state = postponed->data;
+      instances->list = g_list_append(instances->list, inst);
+    }
+  }
 
-   /* to-create */
-   g_date_clear(&cur_date, 1);
-   sequence_ctx = gnc_sx_create_temporal_state(sx);
-   cur_date = xaccSchedXactionGetInstanceAfter(sx, &cur_date, sequence_ctx);
-   instances->next_instance_date = cur_date;
-   while (g_date_valid(&cur_date) && g_date_compare(&cur_date, &creation_end) <= 0)
-   {
-     GncSxInstance *inst;
-     int seq_num;
-     seq_num = gnc_sx_get_instance_count(sx, sequence_ctx);
-     inst = gnc_sx_instance_new(instances, SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE, &cur_date, sequence_ctx, seq_num);
-     instances->list = g_list_append(instances->list, inst);
-     gnc_sx_incr_temporal_state(sx, sequence_ctx);
-     cur_date = xaccSchedXactionGetInstanceAfter(sx, &cur_date, sequence_ctx);
-   }
+  /* to-create */
+  g_date_clear(&cur_date, 1);
+  sequence_ctx = gnc_sx_create_temporal_state(sx);
+  cur_date = xaccSchedXactionGetInstanceAfter(sx, &cur_date, sequence_ctx);
+  instances->next_instance_date = cur_date;
+  while (g_date_valid(&cur_date) && g_date_compare(&cur_date, &creation_end) <= 0)
+  {
+    GncSxInstance *inst;
+    int seq_num;
+    seq_num = gnc_sx_get_instance_count(sx, sequence_ctx);
+    inst = gnc_sx_instance_new(instances, SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE, &cur_date, sequence_ctx, seq_num);
+    instances->list = g_list_append(instances->list, inst);
+    gnc_sx_incr_temporal_state(sx, sequence_ctx);
+    cur_date = xaccSchedXactionGetInstanceAfter(sx, &cur_date, sequence_ctx);
+  }
 
-   /* reminders */
-   while (g_date_valid(&cur_date) && g_date_compare(&cur_date, &remind_end) <= 0)
-   {
-     GncSxInstance *inst;
-     int seq_num;
-     seq_num = gnc_sx_get_instance_count(sx, sequence_ctx);
-     inst = gnc_sx_instance_new(instances, SX_INSTANCE_STATE_REMINDER, &cur_date, sequence_ctx, seq_num);
-     instances->list = g_list_append(instances->list, inst);
-     gnc_sx_incr_temporal_state(sx, sequence_ctx);
-     cur_date = xaccSchedXactionGetInstanceAfter(sx, &cur_date, sequence_ctx);
-   }
+  /* reminders */
+  while (g_date_valid(&cur_date) && g_date_compare(&cur_date, &remind_end) <= 0)
+  {
+    GncSxInstance *inst;
+    int seq_num;
+    seq_num = gnc_sx_get_instance_count(sx, sequence_ctx);
+    inst = gnc_sx_instance_new(instances, SX_INSTANCE_STATE_REMINDER, &cur_date, sequence_ctx, seq_num);
+    instances->list = g_list_append(instances->list, inst);
+    gnc_sx_incr_temporal_state(sx, sequence_ctx);
+    cur_date = xaccSchedXactionGetInstanceAfter(sx, &cur_date, sequence_ctx);
+  }
 
-   return instances;
+  return instances;
 }
 
 GncSxInstanceModel*
 gnc_sx_get_current_instances(void)
 {
-   GDate *now = g_date_new();
-   g_date_clear(now, 1);
-   g_date_set_time_t(now, time(NULL));
-   return gnc_sx_get_instances(now, FALSE);
+  GDate *now = g_date_new();
+  g_date_clear(now, 1);
+  g_date_set_time_t(now, time(NULL));
+  return gnc_sx_get_instances(now, FALSE);
 }
 
 GncSxInstanceModel*
 gnc_sx_get_instances(GDate *range_end, gboolean include_disabled)
 {
-   GList *all_sxes = gnc_book_get_schedxactions(gnc_get_current_book())->sx_list;
-   GncSxInstanceModel *instances;
+  GList *all_sxes = gnc_book_get_schedxactions(gnc_get_current_book())->sx_list;
+  GncSxInstanceModel *instances;
 
-   g_assert(range_end != NULL);
-   g_assert(g_date_valid(range_end));
+  g_assert(range_end != NULL);
+  g_assert(g_date_valid(range_end));
 
-   instances = gnc_sx_instance_model_new();
-   instances->include_disabled = include_disabled;
-   instances->range_end = *range_end;
+  instances = gnc_sx_instance_model_new();
+  instances->include_disabled = include_disabled;
+  instances->range_end = *range_end;
 
-   if (include_disabled) 
-   {
-     instances->sx_instance_list = gnc_g_list_map(all_sxes, (GncGMapFunc)_gnc_sx_gen_instances, range_end);
-   } 
-   else 
-   {
-     GList *sx_iter = g_list_first(all_sxes);
-     GList *enabled_sxes = NULL;
+  if (include_disabled) 
+  {
+    instances->sx_instance_list = gnc_g_list_map(all_sxes, (GncGMapFunc)_gnc_sx_gen_instances, range_end);
+  } 
+  else 
+  {
+    GList *sx_iter = g_list_first(all_sxes);
+    GList *enabled_sxes = NULL;
 
-     for (; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
-     {
-        SchedXaction *sx = (SchedXaction*)sx_iter->data;
-        if (xaccSchedXactionGetEnabled(sx))
-        {
-          enabled_sxes = g_list_append(enabled_sxes, sx);
-        }
-     }
-     instances->sx_instance_list = gnc_g_list_map(enabled_sxes, (GncGMapFunc)_gnc_sx_gen_instances, range_end);
-     g_list_free(enabled_sxes);
-   }
+    for (; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
+    {
+      SchedXaction *sx = (SchedXaction*)sx_iter->data;
+      if (xaccSchedXactionGetEnabled(sx))
+      {
+        enabled_sxes = g_list_append(enabled_sxes, sx);
+      }
+    }
+    instances->sx_instance_list = gnc_g_list_map(enabled_sxes, (GncGMapFunc)_gnc_sx_gen_instances, range_end);
+    g_list_free(enabled_sxes);
+  }
 
-   return instances;
+  return instances;
 }
 static GncSxInstanceModel*
 gnc_sx_instance_model_new(void)
 {
-   return GNC_SX_INSTANCE_MODEL(g_object_new(GNC_TYPE_SX_INSTANCE_MODEL, NULL));
+  return GNC_SX_INSTANCE_MODEL(g_object_new(GNC_TYPE_SX_INSTANCE_MODEL, NULL));
 }
 
 GType
 gnc_sx_instance_model_get_type(void)
 {
-   static GType type = 0;
-   if (type == 0) {
-     static const GTypeInfo info = {
-        sizeof (GncSxInstanceModelClass),
-        NULL,  /* base_init */
-        NULL,  /* base_finalize */
-        (GClassInitFunc)gnc_sx_instance_model_class_init,  /* class_init */
-        NULL,  /* class_finalize */
-        NULL,  /* class_data */
-        sizeof (GncSxInstanceModel),
-        0,   /* n_preallocs */
-        (GInstanceInitFunc)gnc_sx_instance_model_init  /* instance_init */
-     };
-     type = g_type_register_static (G_TYPE_OBJECT,
-                     "GncSxInstanceModelType",
-                     &info, 0);
-   }
-   return type;
+  static GType type = 0;
+  if (type == 0) {
+    static const GTypeInfo info = {
+      sizeof (GncSxInstanceModelClass),
+      NULL,  /* base_init */
+      NULL,  /* base_finalize */
+      (GClassInitFunc)gnc_sx_instance_model_class_init,  /* class_init */
+      NULL,  /* class_finalize */
+      NULL,  /* class_data */
+      sizeof (GncSxInstanceModel),
+      0,   /* n_preallocs */
+      (GInstanceInitFunc)gnc_sx_instance_model_init  /* instance_init */
+    };
+    type = g_type_register_static (G_TYPE_OBJECT,
+                    "GncSxInstanceModelType",
+                    &info, 0);
+  }
+  return type;
 }
 
 static void
 gnc_sx_instance_model_dispose(GObject *object)
 {
-   GncSxInstanceModel *model;
-   g_return_if_fail(object != NULL);
-   model = GNC_SX_INSTANCE_MODEL(object);
+  GncSxInstanceModel *model;
+  g_return_if_fail(object != NULL);
+  model = GNC_SX_INSTANCE_MODEL(object);
 
-   g_return_if_fail(!model->disposed);
-   model->disposed = TRUE;
+  g_return_if_fail(!model->disposed);
+  model->disposed = TRUE;
 
-   qof_event_unregister_handler(model->qof_event_handler_id);
+  qof_event_unregister_handler(model->qof_event_handler_id);
 
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(object);
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(object);
 }
 
 static void
 gnc_sx_instance_free(GncSxInstance *instance)
 {
-   // @fixme:
-   // variable_bindings elts + map
-   // temporal_state (iff not postponed?)
+  // @fixme:
+  // variable_bindings elts + map
+  // temporal_state (iff not postponed?)
   
-   g_free(instance);
+  g_free(instance);
 }
 
 static void
 gnc_sx_instances_free(GncSxInstances *instances)
 {
-   GList *instance_iter;
-   // @fixme:
-   // variable_names
-   // sx = null
+  GList *instance_iter;
+  // @fixme:
+  // variable_names
+  // sx = null
 
-   for (instance_iter = instances->list; instance_iter != NULL; instance_iter = instance_iter->next)
-   {
-     GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)instance_iter->data;
-     gnc_sx_instance_free(inst);
-   }
-   g_list_free(instances->list);
-   instances->list = NULL;
+  for (instance_iter = instances->list; instance_iter != NULL; instance_iter = instance_iter->next)
+  {
+    GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)instance_iter->data;
+    gnc_sx_instance_free(inst);
+  }
+  g_list_free(instances->list);
+  instances->list = NULL;
 
-   g_free(instances);
+  g_free(instances);
 }
 
 static void
 gnc_sx_instance_model_finalize (GObject *object)
 {
-   GncSxInstanceModel *model;
-   GList *sx_list_iter;
+  GncSxInstanceModel *model;
+  GList *sx_list_iter;
 
-   g_return_if_fail(object != NULL);
+  g_return_if_fail(object != NULL);
 
-   model = GNC_SX_INSTANCE_MODEL(object);
-   for (sx_list_iter = model->sx_instance_list; sx_list_iter != NULL; sx_list_iter = sx_list_iter->next)
-   {
-     GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)sx_list_iter->data;
-     gnc_sx_instances_free(instances);
-   }
-   g_list_free(model->sx_instance_list);
-   model->sx_instance_list = NULL;
+  model = GNC_SX_INSTANCE_MODEL(object);
+  for (sx_list_iter = model->sx_instance_list; sx_list_iter != NULL; sx_list_iter = sx_list_iter->next)
+  {
+    GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)sx_list_iter->data;
+    gnc_sx_instances_free(instances);
+  }
+  g_list_free(model->sx_instance_list);
+  model->sx_instance_list = NULL;
 
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(object);
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(object);
 }
 
 static void
 gnc_sx_instance_model_class_init (GncSxInstanceModelClass *klass)
 {
-   GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
+  GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
 
-   parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
+  parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
 
-   object_class->dispose = gnc_sx_instance_model_dispose;
-   object_class->finalize = gnc_sx_instance_model_finalize;
+  object_class->dispose = gnc_sx_instance_model_dispose;
+  object_class->finalize = gnc_sx_instance_model_finalize;
 
-   klass->removing_signal_id =
-     g_signal_new("removing",
-            GNC_TYPE_SX_INSTANCE_MODEL,
-            G_SIGNAL_RUN_FIRST,
-            0, /* class offset */
-            NULL, /* accumulator */
-            NULL, /* accum data */
-            g_cclosure_marshal_VOID__POINTER,
-            G_TYPE_NONE,
-            1,
-            G_TYPE_POINTER);
+  klass->removing_signal_id =
+    g_signal_new("removing",
+           GNC_TYPE_SX_INSTANCE_MODEL,
+           G_SIGNAL_RUN_FIRST,
+           0, /* class offset */
+           NULL, /* accumulator */
+           NULL, /* accum data */
+           g_cclosure_marshal_VOID__POINTER,
+           G_TYPE_NONE,
+           1,
+           G_TYPE_POINTER);
 
-   klass->updated_signal_id =
-     g_signal_new("updated",
-            GNC_TYPE_SX_INSTANCE_MODEL,
-            G_SIGNAL_RUN_FIRST,
-            0, /* class offset */
-            NULL, /* accumulator */
-            NULL, /* accum data */
-            g_cclosure_marshal_VOID__POINTER,
-            G_TYPE_NONE,
-            1,
-            G_TYPE_POINTER);
+  klass->updated_signal_id =
+    g_signal_new("updated",
+           GNC_TYPE_SX_INSTANCE_MODEL,
+           G_SIGNAL_RUN_FIRST,
+           0, /* class offset */
+           NULL, /* accumulator */
+           NULL, /* accum data */
+           g_cclosure_marshal_VOID__POINTER,
+           G_TYPE_NONE,
+           1,
+           G_TYPE_POINTER);
 
-   klass->added_signal_id =
-     g_signal_new("added",
-            GNC_TYPE_SX_INSTANCE_MODEL,
-            G_SIGNAL_RUN_FIRST,
-            0, /* class offset */
-            NULL, /* accumulator */
-            NULL, /* accum data */
-            g_cclosure_marshal_VOID__POINTER,
-            G_TYPE_NONE,
-            1,
-            G_TYPE_POINTER);
+  klass->added_signal_id =
+    g_signal_new("added",
+           GNC_TYPE_SX_INSTANCE_MODEL,
+           G_SIGNAL_RUN_FIRST,
+           0, /* class offset */
+           NULL, /* accumulator */
+           NULL, /* accum data */
+           g_cclosure_marshal_VOID__POINTER,
+           G_TYPE_NONE,
+           1,
+           G_TYPE_POINTER);
 }
 
 static void
 gnc_sx_instance_model_init(GTypeInstance *instance, gpointer klass)
 {
-   GncSxInstanceModel *inst = (GncSxInstanceModel*)instance;
+  GncSxInstanceModel *inst = (GncSxInstanceModel*)instance;
 
-   g_date_clear(&inst->range_end, 1);
-   inst->sx_instance_list = NULL;
-   inst->qof_event_handler_id = qof_event_register_handler(_gnc_sx_instance_event_handler, inst);
+  g_date_clear(&inst->range_end, 1);
+  inst->sx_instance_list = NULL;
+  inst->qof_event_handler_id = qof_event_register_handler(_gnc_sx_instance_event_handler, inst);
 }
 
 static gint
 _gnc_sx_instance_find_by_sx(GncSxInstances *in_list_instances, SchedXaction *sx_to_find)
 {
-   if (in_list_instances->sx == sx_to_find)
-     return 0;
-   return -1;
+  if (in_list_instances->sx == sx_to_find)
+    return 0;
+  return -1;
 }
 
 static void
 _gnc_sx_instance_event_handler(QofEntity *ent, QofEventId event_type, gpointer user_data, gpointer evt_data)
 {
-   GncSxInstanceModel *instances = GNC_SX_INSTANCE_MODEL(user_data);
+  GncSxInstanceModel *instances = GNC_SX_INSTANCE_MODEL(user_data);
 
-   /* selection rules {
-   //  (gnc_collection_get_schedxaction_list(book), GNC_EVENT_ITEM_ADDED)
-   //  (gnc_collection_get_schedxaction_list(book), GNC_EVENT_ITEM_REMOVED)
-   //  (GNC_IS_SX(ent), QOF_EVENT_MODIFIED)
-   // } */
-   if (!(GNC_IS_SX(ent) || GNC_IS_SXES(ent)))
-     return;
+  /* selection rules {
+  //  (gnc_collection_get_schedxaction_list(book), GNC_EVENT_ITEM_ADDED)
+  //  (gnc_collection_get_schedxaction_list(book), GNC_EVENT_ITEM_REMOVED)
+  //  (GNC_IS_SX(ent), QOF_EVENT_MODIFIED)
+  // } */
+  if (!(GNC_IS_SX(ent) || GNC_IS_SXES(ent)))
+    return;
 
-   if (GNC_IS_SX(ent))
-   {
-     SchedXaction *sx;
-     gboolean sx_is_in_model = FALSE;
+  if (GNC_IS_SX(ent))
+  {
+    SchedXaction *sx;
+    gboolean sx_is_in_model = FALSE;
 
-     sx = GNC_SX(ent);
-     // only send `updated` if it's actually in the model
-     sx_is_in_model = (g_list_find_custom(instances->sx_instance_list, sx, (GCompareFunc)_gnc_sx_instance_find_by_sx) != NULL);
-     if (event_type & QOF_EVENT_MODIFY)
-     {
-        if (sx_is_in_model)
-        {
-          if (instances->include_disabled || xaccSchedXactionGetEnabled(sx))
-          {
-             g_signal_emit_by_name(instances, "updated", (gpointer)sx);
-          }
-          else
-          {
-             /* the sx was enabled but is now disabled */
-             g_signal_emit_by_name(instances, "removing", (gpointer)sx);
-          }
-        }
-        else
-        {
-          /* determine if this is a legitimate SX or just a "one-off" / being created */
-          GList *all_sxes = gnc_book_get_schedxactions(gnc_get_current_book())->sx_list;
-          if (g_list_find(all_sxes, sx) && (!instances->include_disabled && xaccSchedXactionGetEnabled(sx)))
-          {
-             /* it's moved from disabled to enabled, add the instances */
-             instances->sx_instance_list
-               = g_list_append(instances->sx_instance_list,
-                       _gnc_sx_gen_instances((gpointer)sx, (gpointer)&instances->range_end));
-             g_signal_emit_by_name(instances, "added", (gpointer)sx);
-          }
-        }
-     }
-     /* else { unsupported event type; ignore } */
-   }
-   else if (GNC_IS_SXES(ent))
-   {
-     SchedXactions *sxes = GNC_SXES(ent);
-     SchedXaction *sx = GNC_SX(evt_data);
-
-     sxes = NULL;
-     if (event_type & GNC_EVENT_ITEM_REMOVED)
-     {
-        GList *instances_link;
-        instances_link = g_list_find_custom(instances->sx_instance_list, sx, (GCompareFunc)_gnc_sx_instance_find_by_sx);
-        if (instances_link != NULL)
-        {
+    sx = GNC_SX(ent);
+    // only send `updated` if it's actually in the model
+    sx_is_in_model = (g_list_find_custom(instances->sx_instance_list, sx, (GCompareFunc)_gnc_sx_instance_find_by_sx) != NULL);
+    if (event_type & QOF_EVENT_MODIFY)
+    {
+      if (sx_is_in_model)
+      {
+        if (instances->include_disabled || xaccSchedXactionGetEnabled(sx))
+        {
+          g_signal_emit_by_name(instances, "updated", (gpointer)sx);
+        }
+        else
+        {
+          /* the sx was enabled but is now disabled */
           g_signal_emit_by_name(instances, "removing", (gpointer)sx);
-        }
-        else if (instances->include_disabled)
-        {
-          g_warning("could not remove instances that do not exist in the model");
-        }
-     }
-     else if (event_type & GNC_EVENT_ITEM_ADDED)
-     {
-        if (instances->include_disabled || xaccSchedXactionGetEnabled(sx))
-        {
-          /* generate instances, add to instance list, emit update. */
+        }
+      }
+      else
+      {
+        /* determine if this is a legitimate SX or just a "one-off" / being created */
+        GList *all_sxes = gnc_book_get_schedxactions(gnc_get_current_book())->sx_list;
+        if (g_list_find(all_sxes, sx) && (!instances->include_disabled && xaccSchedXactionGetEnabled(sx)))
+        {
+          /* it's moved from disabled to enabled, add the instances */
           instances->sx_instance_list
-             = g_list_append(instances->sx_instance_list,
-                     _gnc_sx_gen_instances((gpointer)sx, (gpointer)&instances->range_end));
+            = g_list_append(instances->sx_instance_list,
+                    _gnc_sx_gen_instances((gpointer)sx, (gpointer)&instances->range_end));
           g_signal_emit_by_name(instances, "added", (gpointer)sx);
-        }
-     }
-     /* else { g_critical("unsupported event type [%d]\n", event_type); } */
-   }
+        }
+      }
+    }
+    /* else { unsupported event type; ignore } */
+  }
+  else if (GNC_IS_SXES(ent))
+  {
+    SchedXactions *sxes = GNC_SXES(ent);
+    SchedXaction *sx = GNC_SX(evt_data);
+
+    sxes = NULL;
+    if (event_type & GNC_EVENT_ITEM_REMOVED)
+    {
+      GList *instances_link;
+      instances_link = g_list_find_custom(instances->sx_instance_list, sx, (GCompareFunc)_gnc_sx_instance_find_by_sx);
+      if (instances_link != NULL)
+      {
+        g_signal_emit_by_name(instances, "removing", (gpointer)sx);
+      }
+      else if (instances->include_disabled)
+      {
+        g_warning("could not remove instances that do not exist in the model");
+      }
+    }
+    else if (event_type & GNC_EVENT_ITEM_ADDED)
+    {
+      if (instances->include_disabled || xaccSchedXactionGetEnabled(sx))
+      {
+        /* generate instances, add to instance list, emit update. */
+        instances->sx_instance_list
+          = g_list_append(instances->sx_instance_list,
+                  _gnc_sx_gen_instances((gpointer)sx, (gpointer)&instances->range_end));
+        g_signal_emit_by_name(instances, "added", (gpointer)sx);
+      }
+    }
+    /* else { g_critical("unsupported event type [%d]\n", event_type); } */
+  }
 }
 
 void
 gnc_sx_instance_model_update_sx_instances(GncSxInstanceModel *model, SchedXaction *sx)
 {
-   GncSxInstances *existing, *new_instances;
-   GList *link;
+  GncSxInstances *existing, *new_instances;
+  GList *link;
 
-   link = g_list_find_custom(model->sx_instance_list, sx, (GCompareFunc)_gnc_sx_instance_find_by_sx);
-   if (link == NULL)
-   {
-     g_critical("couldn't find sx [%p]\n", sx);
-     return;
-   }
+  link = g_list_find_custom(model->sx_instance_list, sx, (GCompareFunc)_gnc_sx_instance_find_by_sx);
+  if (link == NULL)
+  {
+    g_critical("couldn't find sx [%p]\n", sx);
+    return;
+  }
 
-   // merge the new instance data into the existing structure, mutating as little as possible.
-   existing = (GncSxInstances*)link->data;
-   new_instances = _gnc_sx_gen_instances((gpointer)sx, &model->range_end);
-   existing->sx = new_instances->sx;
-   // @fixme: variable names stuff
-   existing->next_instance_date = new_instances->next_instance_date;
-   {
-     GList *existing_iter, *new_iter;
-     gboolean existing_remain, new_remain;
+  // merge the new instance data into the existing structure, mutating as little as possible.
+  existing = (GncSxInstances*)link->data;
+  new_instances = _gnc_sx_gen_instances((gpointer)sx, &model->range_end);
+  existing->sx = new_instances->sx;
+  // @fixme: variable names stuff
+  existing->next_instance_date = new_instances->next_instance_date;
+  {
+    GList *existing_iter, *new_iter;
+    gboolean existing_remain, new_remain;
 
-     // step through the lists pairwise, and retain the existing
-     // instance if the dates align, as soon as they don't stop and
-     // cleanup.
-     existing_iter = existing->list;
-     new_iter = new_instances->list;
-     for (; existing_iter != NULL && new_iter != NULL; existing_iter = existing_iter->next, new_iter = new_iter->next)
-     {
-        GncSxInstance *existing_inst, *new_inst;
-        gboolean same_instance_date;
-        existing_inst = (GncSxInstance*)existing_iter->data;
-        new_inst = (GncSxInstance*)new_iter->data;
+    // step through the lists pairwise, and retain the existing
+    // instance if the dates align, as soon as they don't stop and
+    // cleanup.
+    existing_iter = existing->list;
+    new_iter = new_instances->list;
+    for (; existing_iter != NULL && new_iter != NULL; existing_iter = existing_iter->next, new_iter = new_iter->next)
+    {
+      GncSxInstance *existing_inst, *new_inst;
+      gboolean same_instance_date;
+      existing_inst = (GncSxInstance*)existing_iter->data;
+      new_inst = (GncSxInstance*)new_iter->data;
 
-        same_instance_date = g_date_compare(&existing_inst->date, &new_inst->date) == 0;
-        if (!same_instance_date)
-          break;
-     }
+      same_instance_date = g_date_compare(&existing_inst->date, &new_inst->date) == 0;
+      if (!same_instance_date)
+        break;
+    }
 
-     existing_remain = (existing_iter != NULL);
-     new_remain = (new_iter != NULL);
+    existing_remain = (existing_iter != NULL);
+    new_remain = (new_iter != NULL);
 
-     if (existing_remain)
-     {
-        // delete excess
-        gnc_g_list_cut(&existing->list, existing_iter);
-        g_list_foreach(existing_iter, (GFunc)gnc_sx_instance_free, NULL);
-     }
+    if (existing_remain)
+    {
+      // delete excess
+      gnc_g_list_cut(&existing->list, existing_iter);
+      g_list_foreach(existing_iter, (GFunc)gnc_sx_instance_free, NULL);
+    }
 
-     if (new_remain)
-     {
-        // append new
-        GList *new_iter_iter;
-        gnc_g_list_cut(&new_instances->list, new_iter);
+    if (new_remain)
+    {
+      // append new
+      GList *new_iter_iter;
+      gnc_g_list_cut(&new_instances->list, new_iter);
 
-        for (new_iter_iter = new_iter; new_iter_iter != NULL; new_iter_iter = new_iter_iter->next)
-        {
-          GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)new_iter_iter->data;
-          inst->parent = existing;
-          existing->list = g_list_append(existing->list, new_iter_iter->data);
-        }
-        g_list_free(new_iter);
-     }
-   }
-   gnc_sx_instances_free(new_instances);
+      for (new_iter_iter = new_iter; new_iter_iter != NULL; new_iter_iter = new_iter_iter->next)
+      {
+        GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)new_iter_iter->data;
+        inst->parent = existing;
+        existing->list = g_list_append(existing->list, new_iter_iter->data);
+      }
+      g_list_free(new_iter);
+    }
+  }
+  gnc_sx_instances_free(new_instances);
 }
 
 void
 gnc_sx_instance_model_remove_sx_instances(GncSxInstanceModel *model, SchedXaction *sx)
 {
-   GList *instance_link = NULL;
+  GList *instance_link = NULL;
 
-   instance_link = g_list_find_custom(model->sx_instance_list, sx, (GCompareFunc)_gnc_sx_instance_find_by_sx);
-   if (instance_link == NULL)
-   {
-     g_warning("instance not found!\n");
-     return;
-   }
+  instance_link = g_list_find_custom(model->sx_instance_list, sx, (GCompareFunc)_gnc_sx_instance_find_by_sx);
+  if (instance_link == NULL)
+  {
+    g_warning("instance not found!\n");
+    return;
+  }
 
-   model->sx_instance_list = g_list_remove_link(model->sx_instance_list, instance_link);
-   gnc_sx_instances_free((GncSxInstances*)instance_link->data);
+  model->sx_instance_list = g_list_remove_link(model->sx_instance_list, instance_link);
+  gnc_sx_instances_free((GncSxInstances*)instance_link->data);
 }
 
 static void
 increment_sx_state(GncSxInstance *inst, GDate **last_occur_date, int *instance_count, int *remain_occur_count)
 {
-   if (!g_date_valid(*last_occur_date)
-     || (g_date_valid(*last_occur_date)
-       && g_date_compare(*last_occur_date, &inst->date) <= 0))
-   {
-     *last_occur_date = &inst->date;
-   }
+  if (!g_date_valid(*last_occur_date)
+    || (g_date_valid(*last_occur_date)
+      && g_date_compare(*last_occur_date, &inst->date) <= 0))
+  {
+    *last_occur_date = &inst->date;
+  }
 
-   *instance_count = gnc_sx_get_instance_count(inst->parent->sx, inst->temporal_state);
+  *instance_count = gnc_sx_get_instance_count(inst->parent->sx, inst->temporal_state);
 
-   if (*remain_occur_count > 0)
-   {
-     *remain_occur_count -= 1;
-   }
+  if (*remain_occur_count > 0)
+  {
+    *remain_occur_count -= 1;
+  }
 }
 
 typedef struct _SxTxnCreationData
 {
-   GncSxInstance *instance;
-   GList **created_txn_guids;
-   GList **creation_errors;
+  GncSxInstance *instance;
+  GList **created_txn_guids;
+  GList **creation_errors;
 } SxTxnCreationData;
 
 static gboolean
 _get_template_split_account(GncSxInstance *instance, Split *template_split, Account **split_acct, GList **creation_errors)
 {
-   GUID *acct_guid;
-   kvp_frame *split_kvpf;
-   kvp_value *kvp_val;
+  GUID *acct_guid;
+  kvp_frame *split_kvpf;
+  kvp_value *kvp_val;
 
-   split_kvpf = xaccSplitGetSlots(template_split);
-   /* contains the guid of the split's actual account. */
-   kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(split_kvpf,
-                    GNC_SX_ID,
-                    GNC_SX_ACCOUNT,
-                    NULL);
-   if (kvp_val == NULL)
-   {
-     // @@fixme: this should be more of an assert...
-     GString *err = g_string_new("");
-     g_string_printf(err, "Null account kvp value for SX [%s], cancelling creation.",
-             xaccSchedXactionGetName(instance->parent->sx));
-     *creation_errors = g_list_append(*creation_errors, err);
-     return FALSE;
-   }
-   acct_guid = kvp_value_get_guid( kvp_val );
-   *split_acct = xaccAccountLookup(acct_guid, gnc_get_current_book());
-   if (*split_acct == NULL)
-   {
-     const char *guid_str;
-     GString *err;
-     guid_str = guid_to_string((const GUID*)acct_guid);
-     err = g_string_new("");
-     g_string_printf(err, "Unknown account for guid [%s], cancelling SX [%s] creation.",
-             guid_str, xaccSchedXactionGetName(instance->parent->sx));
-     g_free((char*)guid_str);
-     *creation_errors = g_list_append(*creation_errors, err);
-     return FALSE;
-   }
+  split_kvpf = xaccSplitGetSlots(template_split);
+  /* contains the guid of the split's actual account. */
+  kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(split_kvpf,
+                   GNC_SX_ID,
+                   GNC_SX_ACCOUNT,
+                   NULL);
+  if (kvp_val == NULL)
+  {
+    // @@fixme: this should be more of an assert...
+    GString *err = g_string_new("");
+    g_string_printf(err, "Null account kvp value for SX [%s], cancelling creation.",
+            xaccSchedXactionGetName(instance->parent->sx));
+    *creation_errors = g_list_append(*creation_errors, err);
+    return FALSE;
+  }
+  acct_guid = kvp_value_get_guid( kvp_val );
+  *split_acct = xaccAccountLookup(acct_guid, gnc_get_current_book());
+  if (*split_acct == NULL)
+  {
+    const char *guid_str;
+    GString *err;
+    guid_str = guid_to_string((const GUID*)acct_guid);
+    err = g_string_new("");
+    g_string_printf(err, "Unknown account for guid [%s], cancelling SX [%s] creation.",
+            guid_str, xaccSchedXactionGetName(instance->parent->sx));
+    g_free((char*)guid_str);
+    *creation_errors = g_list_append(*creation_errors, err);
+    return FALSE;
+  }
 
-   return TRUE;
+  return TRUE;
 }
 
 static void
 _get_sx_formula(GncSxInstance *instance, Split *template_split, gnc_numeric *numeric, GList **creation_errors, const char *formula_key)
 {
-   kvp_frame *split_kvpf;
-   kvp_value *kvp_val;
-   char *formula_str, *parseErrorLoc;
+  kvp_frame *split_kvpf;
+  kvp_value *kvp_val;
+  char *formula_str, *parseErrorLoc;
 
-   split_kvpf = xaccSplitGetSlots(template_split);
-   kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(split_kvpf,
-                    GNC_SX_ID,
-                    formula_key,
-                    NULL);
-   formula_str = kvp_value_get_string(kvp_val);
-   if (formula_str != NULL && strlen(formula_str) != 0)
-   {
-     GHashTable *parser_vars = gnc_sx_instance_get_variables_for_parser(instance->variable_bindings);
-     if (!gnc_exp_parser_parse_separate_vars(formula_str,
-                         numeric,
-                         &parseErrorLoc,
-                         parser_vars))
-     {
-        GString *err = g_string_new("");
-        g_string_printf(err, "Error parsing SX [%s] key [%s]=formula [%s] at [%s]: %s",
-                xaccSchedXactionGetName(instance->parent->sx),
-                formula_key,
-                formula_str,
-                parseErrorLoc,
-                gnc_exp_parser_error_string());
-        *creation_errors = g_list_append(*creation_errors, err);
-     }
-     g_hash_table_destroy(parser_vars);
-   }
+  split_kvpf = xaccSplitGetSlots(template_split);
+  kvp_val = kvp_frame_get_slot_path(split_kvpf,
+                   GNC_SX_ID,
+                   formula_key,
+                   NULL);
+  formula_str = kvp_value_get_string(kvp_val);
+  if (formula_str != NULL && strlen(formula_str) != 0)
+  {
+    GHashTable *parser_vars = gnc_sx_instance_get_variables_for_parser(instance->variable_bindings);
+    if (!gnc_exp_parser_parse_separate_vars(formula_str,
+                        numeric,
+                        &parseErrorLoc,
+                        parser_vars))
+    {
+      GString *err = g_string_new("");
+      g_string_printf(err, "Error parsing SX [%s] key [%s]=formula [%s] at [%s]: %s",
+              xaccSchedXactionGetName(instance->parent->sx),
+              formula_key,
+              formula_str,
+              parseErrorLoc,
+              gnc_exp_parser_error_string());
+      *creation_errors = g_list_append(*creation_errors, err);
+    }
+    g_hash_table_destroy(parser_vars);
+  }
 }
 
 static void
 _get_credit_formula(GncSxInstance *instance, Split *template_split, gnc_numeric *credit_num, GList **creation_errors)
 {
-   _get_sx_formula(instance, template_split, credit_num, creation_errors, GNC_SX_CREDIT_FORMULA);
+  _get_sx_formula(instance, template_split, credit_num, creation_errors, GNC_SX_CREDIT_FORMULA);
 }
 
 static void
 _get_debit_formula(GncSxInstance *instance, Split *template_split, gnc_numeric *debit_num, GList **creation_errors)
 {
-   _get_sx_formula(instance, template_split, debit_num, creation_errors, GNC_SX_DEBIT_FORMULA);
+  _get_sx_formula(instance, template_split, debit_num, creation_errors, GNC_SX_DEBIT_FORMULA);
 }
 
 static gboolean
 create_each_transaction_helper(Transaction *template_txn, void *user_data)
 {
-   Transaction *new_txn;
-   GList *txn_splits, *template_splits;
-   Split *copying_split;
-   gnc_commodity *first_cmdty = NULL;
-   gboolean err_flag = FALSE;
-   SxTxnCreationData *creation_data;
+  Transaction *new_txn;
+  GList *txn_splits, *template_splits;
+  Split *copying_split;
+  gnc_commodity *first_cmdty = NULL;
+  gboolean err_flag = FALSE;
+  SxTxnCreationData *creation_data;
 
-   creation_data = (SxTxnCreationData*)user_data;
+  creation_data = (SxTxnCreationData*)user_data;
 
-   /* FIXME: In general, this should [correctly] deal with errors such
-    as not finding the approrpiate Accounts and not being able to
-    parse the formula|credit/debit strings. */
+  /* FIXME: In general, this should [correctly] deal with errors such
+    as not finding the approrpiate Accounts and not being able to
+    parse the formula|credit/debit strings. */
 
-   new_txn = xaccTransClone(template_txn);
-   xaccTransBeginEdit(new_txn);
+  new_txn = xaccTransClone(template_txn);
+  xaccTransBeginEdit(new_txn);
 
-   /* clear any copied KVP data */
-   qof_instance_set_slots(QOF_INSTANCE(new_txn), kvp_frame_new());
+  /* clear any copied KVP data */
+  qof_instance_set_slots(QOF_INSTANCE(new_txn), kvp_frame_new());
 
-   xaccTransSetDate(new_txn,
-           g_date_get_day(&creation_data->instance->date),
-           g_date_get_month(&creation_data->instance->date),
-           g_date_get_year(&creation_data->instance->date));
+  xaccTransSetDate(new_txn,
+           g_date_get_day(&creation_data->instance->date),
+           g_date_get_month(&creation_data->instance->date),
+           g_date_get_year(&creation_data->instance->date));
     
-   /* the accounts and amounts are in the kvp_frames of the splits. */
-   template_splits = xaccTransGetSplitList(template_txn);
-   txn_splits = xaccTransGetSplitList(new_txn);
-   if ((template_splits == NULL) || (txn_splits == NULL))
-   {
-     g_critical("transaction w/o splits for sx [%s]",
-           xaccSchedXactionGetName(creation_data->instance->parent->sx));
-     xaccTransDestroy(new_txn);
-     xaccTransCommitEdit(new_txn);
-     return FALSE;
-   }
+  /* the accounts and amounts are in the kvp_frames of the splits. */
+  template_splits = xaccTransGetSplitList(template_txn);
+  txn_splits = xaccTransGetSplitList(new_txn);
+  if ((template_splits == NULL) || (txn_splits == NULL))
+  {
+    g_critical("transaction w/o splits for sx [%s]",
+          xaccSchedXactionGetName(creation_data->instance->parent->sx));
+    xaccTransDestroy(new_txn);
+    xaccTransCommitEdit(new_txn);
+    return FALSE;
+  }
 
-   for (;
-     txn_splits && template_splits;
-     txn_splits = txn_splits->next, template_splits = template_splits->next)
-   {
-     Split *template_split;
-     Account *split_acct;
-     gnc_commodity *split_cmdty = NULL;
+  for (;
+     txn_splits && template_splits;
+     txn_splits = txn_splits->next, template_splits = template_splits->next)
+  {
+    Split *template_split;
+    Account *split_acct;
+    gnc_commodity *split_cmdty = NULL;
       
-     /* FIXME: Ick. This assumes that the split lists will be ordered
-       identically. :( They are, but we'd rather not have to count on
-       it. --jsled */
-     template_split = (Split*)template_splits->data;
-     copying_split = (Split*)txn_splits->data;
+    /* FIXME: Ick. This assumes that the split lists will be ordered
+      identically. :( They are, but we'd rather not have to count on
+      it. --jsled */
+    template_split = (Split*)template_splits->data;
+    copying_split = (Split*)txn_splits->data;
 
-     /* clear out any copied Split frame data. */
-     qof_instance_set_slots(QOF_INSTANCE(copying_split), kvp_frame_new());
+    /* clear out any copied Split frame data. */
+    qof_instance_set_slots(QOF_INSTANCE(copying_split), kvp_frame_new());
 
-     if (!_get_template_split_account(creation_data->instance, template_split, &split_acct, creation_data->creation_errors))
-     {
-        err_flag = TRUE;
-        break;
-     }
+    if (!_get_template_split_account(creation_data->instance, template_split, &split_acct, creation_data->creation_errors))
+    {
+      err_flag = TRUE;
+      break;
+    }
       
-     split_cmdty = xaccAccountGetCommodity(split_acct);
-     if (first_cmdty == NULL)
-     {
-        first_cmdty = split_cmdty;
-        xaccTransSetCurrency(new_txn, first_cmdty);
-     }
+    split_cmdty = xaccAccountGetCommodity(split_acct);
+    if (first_cmdty == NULL)
+    {
+      first_cmdty = split_cmdty;
+      xaccTransSetCurrency(new_txn, first_cmdty);
+    }
 
-     xaccAccountBeginEdit(split_acct);
-     xaccAccountInsertSplit(split_acct, copying_split);
+    xaccAccountBeginEdit(split_acct);
+    xaccAccountInsertSplit(split_acct, copying_split);
 
-     {
-        gnc_numeric credit_num, debit_num, final;
-        gint gncn_error;
+    {
+      gnc_numeric credit_num, debit_num, final;
+      gint gncn_error;
 
-        credit_num = gnc_numeric_zero();
-        debit_num = gnc_numeric_zero();
+      credit_num = gnc_numeric_zero();
+      debit_num = gnc_numeric_zero();
 
-        _get_credit_formula(creation_data->instance, template_split, &credit_num, creation_data->creation_errors);
-        _get_debit_formula(creation_data->instance, template_split, &debit_num, creation_data->creation_errors);
+      _get_credit_formula(creation_data->instance, template_split, &credit_num, creation_data->creation_errors);
+      _get_debit_formula(creation_data->instance, template_split, &debit_num, creation_data->creation_errors);
            
-        final = gnc_numeric_sub_fixed( debit_num, credit_num );
+      final = gnc_numeric_sub_fixed( debit_num, credit_num );
             
-        gncn_error = gnc_numeric_check(final);
-        if (gncn_error != GNC_ERROR_OK) {
-          GString *err = g_string_new("");
-          g_string_printf(err, "Error %d in SX [%s] final gnc_numeric value, using 0 instead.", 
-                  gncn_error,
-                  xaccSchedXactionGetName(creation_data->instance->parent->sx));
-          *creation_data->creation_errors = g_list_append(*creation_data->creation_errors, err);
-          final = gnc_numeric_zero();
-        }
+      gncn_error = gnc_numeric_check(final);
+      if (gncn_error != GNC_ERROR_OK) {
+        GString *err = g_string_new("");
+        g_string_printf(err, "Error %d in SX [%s] final gnc_numeric value, using 0 instead.", 
+                gncn_error,
+                xaccSchedXactionGetName(creation_data->instance->parent->sx));
+        *creation_data->creation_errors = g_list_append(*creation_data->creation_errors, err);
+        final = gnc_numeric_zero();
+      }
 
-        xaccSplitSetValue(copying_split, final);
-        if (! gnc_commodity_equal(split_cmdty, first_cmdty))
-        {
-          GString *exchange_rate_var_name = g_string_sized_new(16);
-          GncSxVariable *exchange_rate_var;
-          gnc_numeric exchange_rate, amt;
+      xaccSplitSetValue(copying_split, final);
+      if (! gnc_commodity_equal(split_cmdty, first_cmdty))
+      {
+        GString *exchange_rate_var_name = g_string_sized_new(16);
+        GncSxVariable *exchange_rate_var;
+        gnc_numeric exchange_rate, amt;
 
-          /*
-           GNCPriceDB *price_db = gnc_pricedb_get_db(gnc_get_current_book());
-           GNCPrice *price;
+        /*
+         GNCPriceDB *price_db = gnc_pricedb_get_db(gnc_get_current_book());
+         GNCPrice *price;
 
-           price = gnc_pricedb_lookup_latest(price_db, first_cmdty, split_cmdty);
-           if (price == NULL)
-           {
-           price = gnc_pricedb_lookup_latest(price_db, split_cmdty, first_cmdty);
-           if (price == NULL)
-           {
-           GString *err = g_string_new("");
-           g_string_printf(err, "could not find pricedb entry for commodity-pair (%s, %s).",
-           gnc_commodity_get_mnemonic(first_cmdty),
-           gnc_commodity_get_mnemonic(split_cmdty));
-           exchange = gnc_numeric_create(1, 1);
-           *creation_data->creation_errors = g_list_append(*creation_data->creation_errors, err);
+         price = gnc_pricedb_lookup_latest(price_db, first_cmdty, split_cmdty);
+         if (price == NULL)
+         {
+         price = gnc_pricedb_lookup_latest(price_db, split_cmdty, first_cmdty);
+         if (price == NULL)
+         {
+         GString *err = g_string_new("");
+         g_string_printf(err, "could not find pricedb entry for commodity-pair (%s, %s).",
+         gnc_commodity_get_mnemonic(first_cmdty),
+         gnc_commodity_get_mnemonic(split_cmdty));
+         exchange = gnc_numeric_create(1, 1);
+         *creation_data->creation_errors = g_list_append(*creation_data->creation_errors, err);
 
-           }
-           else
-           {
-           exchange = gnc_numeric_div(gnc_numeric_create(1,1),
-           gnc_price_get_value(price),
-           1000, GNC_HOW_RND_ROUND);
-           }
-           }
-           else
-           {
-           exchange = gnc_price_get_value(price);
-           }
-          */
+         }
+         else
+         {
+         exchange = gnc_numeric_div(gnc_numeric_create(1,1),
+         gnc_price_get_value(price),
+         1000, GNC_HOW_RND_ROUND);
+         }
+         }
+         else
+         {
+         exchange = gnc_price_get_value(price);
+         }
+        */
 
-          exchange_rate = gnc_numeric_zero();
-          g_string_printf(exchange_rate_var_name, "%s -> %s",
-                  gnc_commodity_get_mnemonic(split_cmdty),
-                  gnc_commodity_get_mnemonic(first_cmdty));
-          exchange_rate_var = (GncSxVariable*)g_hash_table_lookup(creation_data->instance->variable_bindings,
-                                      exchange_rate_var_name->str);
-          if (exchange_rate_var != NULL)
-          {
-             exchange_rate = exchange_rate_var->value;
-          }
-          g_string_free(exchange_rate_var_name, TRUE);
+        exchange_rate = gnc_numeric_zero();
+        g_string_printf(exchange_rate_var_name, "%s -> %s",
+                gnc_commodity_get_mnemonic(split_cmdty),
+                gnc_commodity_get_mnemonic(first_cmdty));
+        exchange_rate_var = (GncSxVariable*)g_hash_table_lookup(creation_data->instance->variable_bindings,
+                                    exchange_rate_var_name->str);
+        if (exchange_rate_var != NULL)
+        {
+          exchange_rate = exchange_rate_var->value;
+        }
+        g_string_free(exchange_rate_var_name, TRUE);
 
-          amt = gnc_numeric_mul(final, exchange_rate, 1000, GNC_HOW_RND_ROUND);
-          xaccSplitSetAmount(copying_split, amt);
-        }
+        amt = gnc_numeric_mul(final, exchange_rate, 1000, GNC_HOW_RND_ROUND);
+        xaccSplitSetAmount(copying_split, amt);
+      }
 
-        xaccSplitScrub(copying_split);
-     }
+      xaccSplitScrub(copying_split);
+    }
 
-     xaccAccountCommitEdit(split_acct);
-   }
+    xaccAccountCommitEdit(split_acct);
+  }
 
-   if (err_flag)
-   {
-     g_critical("new transaction creation sx [%s]",
-           xaccSchedXactionGetName(creation_data->instance->parent->sx));
-     xaccTransDestroy(new_txn);
-     xaccTransCommitEdit(new_txn);
-     return FALSE;
-   }
+  if (err_flag)
+  {
+    g_critical("new transaction creation sx [%s]",
+          xaccSchedXactionGetName(creation_data->instance->parent->sx));
+    xaccTransDestroy(new_txn);
+    xaccTransCommitEdit(new_txn);
+    return FALSE;
+  }
 
-   {
-     kvp_frame *txn_frame;
-     /* set a kvp-frame element in the transaction indicating and
-      * pointing-to the SX this was created from. */
-     txn_frame = xaccTransGetSlots(new_txn);
-     kvp_frame_set_guid(txn_frame, "from-sched-xaction", xaccSchedXactionGetGUID(creation_data->instance->parent->sx));
-   }
+  {
+    kvp_frame *txn_frame;
+    /* set a kvp-frame element in the transaction indicating and
+     * pointing-to the SX this was created from. */
+    txn_frame = xaccTransGetSlots(new_txn);
+    kvp_frame_set_guid(txn_frame, "from-sched-xaction", xaccSchedXactionGetGUID(creation_data->instance->parent->sx));
+  }
 
-   xaccTransCommitEdit(new_txn);
+  xaccTransCommitEdit(new_txn);
 
-   if (creation_data->created_txn_guids != NULL)
-   {
-     *creation_data->created_txn_guids
-        = g_list_append(*(creation_data->created_txn_guids), (gpointer)xaccTransGetGUID(new_txn));
-   }
+  if (creation_data->created_txn_guids != NULL)
+  {
+    *creation_data->created_txn_guids
+      = g_list_append(*(creation_data->created_txn_guids), (gpointer)xaccTransGetGUID(new_txn));
+  }
 
-   return TRUE;
+  return TRUE;
 }
 
 static void
 create_transactions_for_instance(GncSxInstance *instance, GList **created_txn_guids, GList **creation_errors)
 {
-   SxTxnCreationData creation_data;
-   Account *sx_template_account;
+  SxTxnCreationData creation_data;
+  Account *sx_template_account;
 
-   sx_template_account = gnc_sx_get_template_transaction_account(instance->parent->sx);
+  sx_template_account = gnc_sx_get_template_transaction_account(instance->parent->sx);
 
-   creation_data.instance = instance;
-   creation_data.created_txn_guids = created_txn_guids;
-   creation_data.creation_errors = creation_errors;
+  creation_data.instance = instance;
+  creation_data.created_txn_guids = created_txn_guids;
+  creation_data.creation_errors = creation_errors;
 
-   xaccAccountForEachTransaction(sx_template_account,
-                  create_each_transaction_helper,
-                  &creation_data);
+  xaccAccountForEachTransaction(sx_template_account,
+                 create_each_transaction_helper,
+                 &creation_data);
 }
 
 void
@@ -1092,82 +1092,82 @@
                   GList **created_transaction_guids,
                   GList **creation_errors)
 {
-   GList *iter;
-   for (iter = model->sx_instance_list; iter != NULL; iter = iter->next)
-   {
-     GList *instance_iter;
-     GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)iter->data;
-     GDate *last_occur_date;
-     gint instance_count = 0;
-     gint remain_occur_count = 0;
+  GList *iter;
+  for (iter = model->sx_instance_list; iter != NULL; iter = iter->next)
+  {
+    GList *instance_iter;
+    GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)iter->data;
+    GDate *last_occur_date;
+    gint instance_count = 0;
+    gint remain_occur_count = 0;
 
-     // If there are no instances, then skip; specifically, skip
-     // re-setting SchedXaction fields, which will dirty the book
-     // spuriously.
-     if (g_list_length(instances->list) == 0)
-        continue;
+    // If there are no instances, then skip; specifically, skip
+    // re-setting SchedXaction fields, which will dirty the book
+    // spuriously.
+    if (g_list_length(instances->list) == 0)
+      continue;
 
-     last_occur_date = xaccSchedXactionGetLastOccurDate(instances->sx);
-     instance_count = gnc_sx_get_instance_count(instances->sx, NULL);
-     remain_occur_count = xaccSchedXactionGetRemOccur(instances->sx);
+    last_occur_date = xaccSchedXactionGetLastOccurDate(instances->sx);
+    instance_count = gnc_sx_get_instance_count(instances->sx, NULL);
+    remain_occur_count = xaccSchedXactionGetRemOccur(instances->sx);
 
-     for (instance_iter = instances->list; instance_iter != NULL; instance_iter = instance_iter->next)
-     {
-        GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)instance_iter->data;
-        gboolean sx_is_auto_create;
+    for (instance_iter = instances->list; instance_iter != NULL; instance_iter = instance_iter->next)
+    {
+      GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)instance_iter->data;
+      gboolean sx_is_auto_create;
 
-        xaccSchedXactionGetAutoCreate(inst->parent->sx, &sx_is_auto_create, NULL);
-        if (auto_create_only && !sx_is_auto_create)
-        {
-          if (inst->state != SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE)
-          {
-             break;
-          }
-          continue;
-        }
+      xaccSchedXactionGetAutoCreate(inst->parent->sx, &sx_is_auto_create, NULL);
+      if (auto_create_only && !sx_is_auto_create)
+      {
+        if (inst->state != SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE)
+        {
+          break;
+        }
+        continue;
+      }
 
-        if (inst->orig_state == SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED
-          && inst->state != SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED)
-        {
-          // remove from postponed list
-          g_assert(inst->temporal_state != NULL);
-          gnc_sx_remove_defer_instance(inst->parent->sx, inst->temporal_state);
-        }
+      if (inst->orig_state == SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED
+        && inst->state != SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED)
+      {
+        // remove from postponed list
+        g_assert(inst->temporal_state != NULL);
+        gnc_sx_remove_defer_instance(inst->parent->sx, inst->temporal_state);
+      }
 
-        switch (inst->state)
-        {
-        case SX_INSTANCE_STATE_CREATED:
-          // nop: we've already processed this.
-          break;
-        case SX_INSTANCE_STATE_IGNORED:
-          increment_sx_state(inst, &last_occur_date, &instance_count, &remain_occur_count);
-          break;
-        case SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED:
-          if (inst->orig_state != SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED)
-          {
-             gnc_sx_add_defer_instance(instances->sx, inst->temporal_state);
-          }
-          increment_sx_state(inst, &last_occur_date, &instance_count, &remain_occur_count);
-          break;
-        case SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE:
-          create_transactions_for_instance(inst, created_transaction_guids, creation_errors);
-          increment_sx_state(inst, &last_occur_date, &instance_count, &remain_occur_count);
-          gnc_sx_instance_model_change_instance_state(model, inst, SX_INSTANCE_STATE_CREATED);
-          break;
-        case SX_INSTANCE_STATE_REMINDER:
-          // do nothing
-          // assert no non-remind instances after this?
-          break;
-        default:
-          g_assert_not_reached();
-          break;
-        }
-     }
+      switch (inst->state)
+      {
+      case SX_INSTANCE_STATE_CREATED:
+        // nop: we've already processed this.
+        break;
+      case SX_INSTANCE_STATE_IGNORED:
+        increment_sx_state(inst, &last_occur_date, &instance_count, &remain_occur_count);
+        break;
+      case SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED:
+        if (inst->orig_state != SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED)
+        {
+          gnc_sx_add_defer_instance(instances->sx, inst->temporal_state);
+        }
+        increment_sx_state(inst, &last_occur_date, &instance_count, &remain_occur_count);
+        break;
+      case SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE:
+        create_transactions_for_instance(inst, created_transaction_guids, creation_errors);
+        increment_sx_state(inst, &last_occur_date, &instance_count, &remain_occur_count);
+        gnc_sx_instance_model_change_instance_state(model, inst, SX_INSTANCE_STATE_CREATED);
+        break;
+      case SX_INSTANCE_STATE_REMINDER:
+        // do nothing
+        // assert no non-remind instances after this?
+        break;
+      default:
+        g_assert_not_reached();
+        break;
+      }
+    }
      
-     xaccSchedXactionSetLastOccurDate(instances->sx, last_occur_date);
-     gnc_sx_set_instance_count(instances->sx, instance_count);
-     xaccSchedXactionSetRemOccur(instances->sx, remain_occur_count);
-   }
+    xaccSchedXactionSetLastOccurDate(instances->sx, last_occur_date);
+    gnc_sx_set_instance_count(instances->sx, instance_count);
+    xaccSchedXactionSetRemOccur(instances->sx, remain_occur_count);
+  }
 }
 
 void
@@ -1175,41 +1175,41 @@
                       GncSxInstance *instance,
                       GncSxInstanceState new_state)
 {
-   if (instance->state == new_state)
-     return;
+  if (instance->state == new_state)
+    return;
 
-   instance->state = new_state;
+  instance->state = new_state;
 
-   // ensure 'remind' constraints are met:
-   {
-     GList *inst_iter;
-     inst_iter = g_list_find(instance->parent->list, instance);
-     g_assert(inst_iter != NULL);
-     if (instance->state != SX_INSTANCE_STATE_REMINDER)
-     {
-        // iterate backwards, making sure reminders are changed to 'postponed'
-        for (inst_iter = inst_iter->prev; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->prev)
-        {
-          GncSxInstance *prev_inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
-          if (prev_inst->state != SX_INSTANCE_STATE_REMINDER)
-             continue;
-          prev_inst->state = SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED;
-        }
-     }
-     else
-     {
-        // iterate forward, make sure transactions are set to 'remind'
-        for (inst_iter = inst_iter->next; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->next)
-        {
-          GncSxInstance *next_inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
-          if (next_inst->state == SX_INSTANCE_STATE_REMINDER)
-             continue;
-          next_inst->state = SX_INSTANCE_STATE_REMINDER;
-        }
-     }
-   }
+  // ensure 'remind' constraints are met:
+  {
+    GList *inst_iter;
+    inst_iter = g_list_find(instance->parent->list, instance);
+    g_assert(inst_iter != NULL);
+    if (instance->state != SX_INSTANCE_STATE_REMINDER)
+    {
+      // iterate backwards, making sure reminders are changed to 'postponed'
+      for (inst_iter = inst_iter->prev; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->prev)
+      {
+        GncSxInstance *prev_inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
+        if (prev_inst->state != SX_INSTANCE_STATE_REMINDER)
+          continue;
+        prev_inst->state = SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED;
+      }
+    }
+    else
+    {
+      // iterate forward, make sure transactions are set to 'remind'
+      for (inst_iter = inst_iter->next; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->next)
+      {
+        GncSxInstance *next_inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
+        if (next_inst->state == SX_INSTANCE_STATE_REMINDER)
+          continue;
+        next_inst->state = SX_INSTANCE_STATE_REMINDER;
+      }
+    }
+  }
 
-   g_signal_emit_by_name(model, "updated", (gpointer)instance->parent->sx);
+  g_signal_emit_by_name(model, "updated", (gpointer)instance->parent->sx);
 }
 
 void
@@ -1219,111 +1219,111 @@
                  gnc_numeric *new_value)
 {
 
-   if (gnc_numeric_equal(variable->value, *new_value))
-     return;
-   variable->value = *new_value;
-   g_signal_emit_by_name(model, "updated", (gpointer)instance->parent->sx);
+  if (gnc_numeric_equal(variable->value, *new_value))
+    return;
+  variable->value = *new_value;
+  g_signal_emit_by_name(model, "updated", (gpointer)instance->parent->sx);
 }
 
 static void
 _list_from_hash_elts(gpointer key, gpointer value, GList **result_list)
 {
-   *result_list = g_list_append(*result_list, value);
+  *result_list = g_list_append(*result_list, value);
 }
 
 GList*
 gnc_sx_instance_model_check_variables(GncSxInstanceModel *model)
 {
-   GList *rtn = NULL;
-   GList *sx_iter, *inst_iter, *var_list = NULL, *var_iter;
+  GList *rtn = NULL;
+  GList *sx_iter, *inst_iter, *var_list = NULL, *var_iter;
 
-   for (sx_iter = model->sx_instance_list; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
-   {
-     GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)sx_iter->data;
-     for (inst_iter = instances->list; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->next)
-     {
-        GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
+  for (sx_iter = model->sx_instance_list; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
+  {
+    GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)sx_iter->data;
+    for (inst_iter = instances->list; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->next)
+    {
+      GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
 
-        if (inst->state != SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE)
-          continue;
+      if (inst->state != SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE)
+        continue;
 
-        g_hash_table_foreach(inst->variable_bindings, (GHFunc)_list_from_hash_elts, &var_list);
-        for (var_iter = var_list; var_iter != NULL; var_iter = var_iter->next)
-        {
-          GncSxVariable *var = (GncSxVariable*)var_iter->data;
-          if (gnc_numeric_check(var->value) != GNC_ERROR_OK)
-          {
-             GncSxVariableNeeded *need = g_new0(GncSxVariableNeeded, 1);
-             need->instance = inst;
-             need->variable = var;
-             rtn = g_list_append(rtn, need);
-          }
-        }
-        g_list_free(var_list);
-        var_list = NULL;
-     }
-   }
-   return rtn;
+      g_hash_table_foreach(inst->variable_bindings, (GHFunc)_list_from_hash_elts, &var_list);
+      for (var_iter = var_list; var_iter != NULL; var_iter = var_iter->next)
+      {
+        GncSxVariable *var = (GncSxVariable*)var_iter->data;
+        if (gnc_numeric_check(var->value) != GNC_ERROR_OK)
+        {
+          GncSxVariableNeeded *need = g_new0(GncSxVariableNeeded, 1);
+          need->instance = inst;
+          need->variable = var;
+          rtn = g_list_append(rtn, need);
+        }
+      }
+      g_list_free(var_list);
+      var_list = NULL;
+    }
+  }
+  return rtn;
 }
 
 void
 gnc_sx_instance_model_summarize(GncSxInstanceModel *model, GncSxSummary *summary)
 {
-   GList *sx_iter, *inst_iter;
+  GList *sx_iter, *inst_iter;
 
-   g_return_if_fail(model != NULL);
-   g_return_if_fail(summary != NULL);
+  g_return_if_fail(model != NULL);
+  g_return_if_fail(summary != NULL);
 
-   summary->need_dialog = FALSE;
-   summary->num_instances = 0;
-   summary->num_to_create_instances = 0;
-   summary->num_auto_create_instances = 0;
-   summary->num_auto_create_no_notify_instances = 0;
+  summary->need_dialog = FALSE;
+  summary->num_instances = 0;
+  summary->num_to_create_instances = 0;
+  summary->num_auto_create_instances = 0;
+  summary->num_auto_create_no_notify_instances = 0;
 
-   for (sx_iter = model->sx_instance_list; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
-   {
-     GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)sx_iter->data;
-     gboolean sx_is_auto_create = FALSE, sx_notify = FALSE;
-     xaccSchedXactionGetAutoCreate(instances->sx, &sx_is_auto_create, &sx_notify);
-     for (inst_iter = instances->list; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->next)
-     {
-        GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
-        summary->num_instances++;
+  for (sx_iter = model->sx_instance_list; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
+  {
+    GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)sx_iter->data;
+    gboolean sx_is_auto_create = FALSE, sx_notify = FALSE;
+    xaccSchedXactionGetAutoCreate(instances->sx, &sx_is_auto_create, &sx_notify);
+    for (inst_iter = instances->list; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->next)
+    {
+      GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
+      summary->num_instances++;
 
-        if (inst->state == SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE)
-        {
-          if (sx_is_auto_create)
+      if (inst->state == SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE)
+      {
+        if (sx_is_auto_create)
+        {
+          if (!sx_notify)
           {
-             if (!sx_notify)
-             {
-               summary->num_auto_create_no_notify_instances++;
-             }
-             else
-             {
-               summary->num_auto_create_instances++;
-             }
+            summary->num_auto_create_no_notify_instances++;
           }
           else
           {
-             summary->num_to_create_instances++;
+            summary->num_auto_create_instances++;
           }
-        }
-     }
-   }
+        }
+        else
+        {
+          summary->num_to_create_instances++;
+        }
+      }
+    }
+  }
 
-   // if all the instances are 'auto-create, no-notify', then we don't need
-   // the dialog.
-   summary->need_dialog
-     = (summary->num_instances != 0
-       && summary->num_auto_create_no_notify_instances != summary->num_instances);
+  // if all the instances are 'auto-create, no-notify', then we don't need
+  // the dialog.
+  summary->need_dialog
+    = (summary->num_instances != 0
+      && summary->num_auto_create_no_notify_instances != summary->num_instances);
 }
 
 void
 gnc_sx_summary_print(GncSxSummary *summary)
 {
-   g_message("num_instances: %d", summary->num_instances);
-   g_message("num_to_create: %d", summary->num_to_create_instances);
-   g_message("num_auto_create_instances: %d", summary->num_auto_create_instances);
-   g_message("num_auto_create_no_notify_instances: %d", summary->num_auto_create_no_notify_instances);
-   g_message("need dialog? %s", summary->need_dialog ? "true" : "false");
+  g_message("num_instances: %d", summary->num_instances);
+  g_message("num_to_create: %d", summary->num_to_create_instances);
+  g_message("num_auto_create_instances: %d", summary->num_auto_create_instances);
+  g_message("num_auto_create_no_notify_instances: %d", summary->num_auto_create_no_notify_instances);
+  g_message("need dialog? %s", summary->need_dialog ? "true" : "false");
 }

Modified: gnucash/trunk/src/app-utils/gnc-sx-instance-model.h
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/app-utils/gnc-sx-instance-model.h	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/app-utils/gnc-sx-instance-model.h	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -75,40 +75,40 @@
   GDate next_instance_date;
   
   /** GList<GncSxInstance*> **/
-   GList *list; /* @fixme: s/list/?/ */
+  GList *list; /* @fixme: s/list/?/ */
 } GncSxInstances;
 
 typedef enum 
 {
-   SX_INSTANCE_STATE_IGNORED,
-   SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED,
-   SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE,
-   SX_INSTANCE_STATE_REMINDER,
-   SX_INSTANCE_STATE_CREATED,
-   SX_INSTANCE_STATE_MAX_STATE
+  SX_INSTANCE_STATE_IGNORED,
+  SX_INSTANCE_STATE_POSTPONED,
+  SX_INSTANCE_STATE_TO_CREATE,
+  SX_INSTANCE_STATE_REMINDER,
+  SX_INSTANCE_STATE_CREATED,
+  SX_INSTANCE_STATE_MAX_STATE
 } GncSxInstanceState;
 
 typedef struct _GncSxVariable
 {
-   gchar *name;
-   gnc_numeric value; /**< only numeric values are supported. **/
-   gboolean editable;
+  gchar *name;
+  gnc_numeric value; /**< only numeric values are supported. **/
+  gboolean editable;
 } GncSxVariable;
 
 typedef struct _GncSxInstance
 {
-   GncSxInstances *parent; /**< the parent instances collection. **/
-   void *temporal_state; /**< the sx creation temporal state. **/
-   GncSxInstanceState orig_state; /**< the original state at generation time. **/
-   GncSxInstanceState state; /**< the current state of the instance (during editing) **/
-   GDate date; /**< the instance date. **/
-   GHashTable *variable_bindings; /**< variable bindings. **/
+  GncSxInstances *parent; /**< the parent instances collection. **/
+  void *temporal_state; /**< the sx creation temporal state. **/
+  GncSxInstanceState orig_state; /**< the original state at generation time. **/
+  GncSxInstanceState state; /**< the current state of the instance (during editing) **/
+  GDate date; /**< the instance date. **/
+  GHashTable *variable_bindings; /**< variable bindings. **/
 } GncSxInstance;
 
 typedef struct _GncSxVariableNeeded
 {
-   GncSxInstance *instance;
-   GncSxVariable *variable;
+  GncSxInstance *instance;
+  GncSxVariable *variable;
 } GncSxVariableNeeded;
 
 GType gnc_sx_instance_model_get_type(void);
@@ -186,12 +186,12 @@
 
 typedef struct _GncSxSummary
 {
-   gboolean need_dialog; /**< If the dialog needs to be displayed. **/
+  gboolean need_dialog; /**< If the dialog needs to be displayed. **/
 
-   gint num_instances; /**< The number of total instances (in any state). **/
-   gint num_to_create_instances; /**< The number of (not-auto-create) to-create instances. **/
-   gint num_auto_create_instances; /**< The total number of auto-create instances. **/
-   gint num_auto_create_no_notify_instances; /**< The number of automatically-created instances that do no request notification. **/
+  gint num_instances; /**< The number of total instances (in any state). **/
+  gint num_to_create_instances; /**< The number of (not-auto-create) to-create instances. **/
+  gint num_auto_create_instances; /**< The total number of auto-create instances. **/
+  gint num_auto_create_no_notify_instances; /**< The number of automatically-created instances that do no request notification. **/
 } GncSxSummary;
 
 /**

Modified: gnucash/trunk/src/core-utils/gnc-glib-utils.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/core-utils/gnc-glib-utils.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/core-utils/gnc-glib-utils.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -226,27 +226,27 @@
 GList*
 gnc_g_list_map(GList* list, GncGMapFunc fn, gpointer user_data)
 {
-   GList *rtn = NULL;
-   for (; list != NULL; list = list->next)
-   {
-     rtn = g_list_append(rtn, (*fn)(list->data, user_data));
-   }
-   return rtn;
+ GList *rtn = NULL;
+ for (; list != NULL; list = list->next)
+ {
+  rtn = g_list_append(rtn, (*fn)(list->data, user_data));
+ }
+ return rtn;
 }
 
 void
 gnc_g_list_cut(GList **list, GList *cut_point)
 {
-   if (list == NULL || *list == NULL)
-     return;
+ if (list == NULL || *list == NULL)
+  return;
 
-   // if it's the first element.
-   if (cut_point->prev == NULL)
-   {
-     *list = NULL;
-     return;
-   }
+ // if it's the first element.
+ if (cut_point->prev == NULL)
+ {
+  *list = NULL;
+  return;
+ }
 
-   cut_point->prev->next = NULL;
-   cut_point->prev = NULL;
+ cut_point->prev->next = NULL;
+ cut_point->prev = NULL;
 }

Modified: gnucash/trunk/src/core-utils/gnc-glib-utils.h
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/core-utils/gnc-glib-utils.h	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/core-utils/gnc-glib-utils.h	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -84,14 +84,14 @@
 typedef gpointer (*GncGMapFunc)(gpointer data, gpointer user_data);
 
 /**
- * @return Caller-owned GList* of results of apply `fn` to `list` in order.
+ * @return Caller-owned GList* of results of apply @a fn to @a list in order.
 **/
 GList* gnc_g_list_map(GList* list, GncGMapFunc fn, gpointer user_data);
 
 /**
- * Cut a GList into two parts; the {@param cut_point} is the beginning of the
- * new list; {@param list} may need to be modified, but will be the list
- * before the {@param cut_point}.
+ * Cut a GList into two parts; the @a cut_point is the beginning of the
+ * new list; @a list may need to be modified, but will be the list
+ * before the @a cut_point.
 **/
 void gnc_g_list_cut(GList **list, GList *cut_point);
 

Modified: gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-editor.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-editor.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-editor.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -104,49 +104,49 @@
 /** Datatypes ***********************************************************/
 
 typedef enum _EndTypeEnum {
-   END_NEVER,
-   END_DATE,
-   END_OCCUR,
+  END_NEVER,
+  END_DATE,
+  END_OCCUR,
 } EndType;
 
 struct _GncSxEditorDialog
 {
-   GladeXML *gxml;
-   GtkWidget *dialog;
-   SchedXaction *sx;
-   /* If this is a new scheduled transaction or not. */
-   int newsxP;
+  GladeXML *gxml;
+  GtkWidget *dialog;
+  SchedXaction *sx;
+  /* If this is a new scheduled transaction or not. */
+  int newsxP;
 
-   /* The various widgets in the dialog */
-   GNCLedgerDisplay *ledger;
+  /* The various widgets in the dialog */
+  GNCLedgerDisplay *ledger;
 
-   GncFrequency *gncfreq;
-   GncDenseCalStore *dense_cal_model;
-   GncDenseCal *example_cal;
+  GncFrequency *gncfreq;
+  GncDenseCalStore *dense_cal_model;
+  GncDenseCal *example_cal;
 
-   GtkEditable *nameEntry;
+  GtkEditable *nameEntry;
 
-   GtkLabel *lastOccurLabel;
+  GtkLabel *lastOccurLabel;
 
-   GtkToggleButton *enabledOpt;
-   GtkToggleButton *autocreateOpt;
-   GtkToggleButton *notifyOpt;
-   GtkToggleButton *advanceOpt;
-   GtkSpinButton *advanceSpin;
-   GtkToggleButton *remindOpt;
-   GtkSpinButton *remindSpin;
+  GtkToggleButton *enabledOpt;
+  GtkToggleButton *autocreateOpt;
+  GtkToggleButton *notifyOpt;
+  GtkToggleButton *advanceOpt;
+  GtkSpinButton *advanceSpin;
+  GtkToggleButton *remindOpt;
+  GtkSpinButton *remindSpin;
 
-   GtkToggleButton *optEndDate;
-   GtkToggleButton *optEndNone;
-   GtkToggleButton *optEndCount;
-   GtkEntry *endCountSpin;
-   GtkEntry *endRemainSpin;
-   GNCDateEdit *endDateEntry;
+  GtkToggleButton *optEndDate;
+  GtkToggleButton *optEndNone;
+  GtkToggleButton *optEndCount;
+  GtkEntry *endCountSpin;
+  GtkEntry *endRemainSpin;
+  GNCDateEdit *endDateEntry;
 
-   char *sxGUIDstr;
+  char *sxGUIDstr;
 
-   GncEmbeddedWindow *embed_window;
-   GncPluginPage *plugin_page;
+  GncEmbeddedWindow *embed_window;
+  GncPluginPage *plugin_page;
 };
 
 /** Prototypes **********************************************************/
@@ -178,10 +178,10 @@
 
 static GtkActionEntry gnc_sxed_menu_entries [] =
 {
-   { "EditAction", NULL, N_("_Edit"), NULL, NULL, NULL },
-   { "TransactionAction", NULL, N_("_Transaction"), NULL, NULL, NULL },
-   { "ViewAction", NULL, N_("_View"), NULL, NULL, NULL },
-   { "ActionsAction", NULL, N_("_Actions"), NULL, NULL, NULL },
+  { "EditAction", NULL, N_("_Edit"), NULL, NULL, NULL },
+  { "TransactionAction", NULL, N_("_Transaction"), NULL, NULL, NULL },
+  { "ViewAction", NULL, N_("_View"), NULL, NULL, NULL },
+  { "ActionsAction", NULL, N_("_Actions"), NULL, NULL, NULL },
 };
 static guint gnc_sxed_menu_n_entries = G_N_ELEMENTS (gnc_sxed_menu_entries);
 
@@ -190,12 +190,12 @@
 static void
 sxed_close_handler(gpointer user_data)
 {
-   GncSxEditorDialog *sxed = user_data;
+  GncSxEditorDialog *sxed = user_data;
 
-   gnc_sxed_reg_check_close(sxed);
-   gnc_sxed_record_size(sxed);
-   gtk_widget_destroy(sxed->dialog);
-   /* The data will be cleaned up in the destroy handler. */
+  gnc_sxed_reg_check_close(sxed);
+  gnc_sxed_record_size(sxed);
+  gtk_widget_destroy(sxed->dialog);
+  /* The data will be cleaned up in the destroy handler. */
 }
 
 /**
@@ -205,63 +205,63 @@
 static gboolean
 sxed_confirmed_cancel(GncSxEditorDialog *sxed)
 {
-   SplitRegister *reg;
+  SplitRegister *reg;
 
-   reg = gnc_ledger_display_get_split_register( sxed->ledger );
-   /* check for changes */
-   if ( gnc_sxed_check_changed( sxed ) ) {
-     const char *sx_changed_msg =
-        _( "This SX has changed; are you "
-         "sure you want to cancel?" );
-     if (!gnc_verify_dialog(sxed->dialog, FALSE, sx_changed_msg)) {
-        return FALSE;
-     }
-   }
-   /* cancel ledger changes */
-   gnc_split_register_cancel_cursor_trans_changes( reg );
-   return TRUE;
+  reg = gnc_ledger_display_get_split_register( sxed->ledger );
+  /* check for changes */
+  if ( gnc_sxed_check_changed( sxed ) ) {
+    const char *sx_changed_msg =
+      _( "This SX has changed; are you "
+        "sure you want to cancel?" );
+    if (!gnc_verify_dialog(sxed->dialog, FALSE, sx_changed_msg)) {
+      return FALSE;
+    }
+  }
+  /* cancel ledger changes */
+  gnc_split_register_cancel_cursor_trans_changes( reg );
+  return TRUE;
 }
 
 static
 void
 editor_cancel_button_clicked( GtkButton *b, GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    /* close */
-    gnc_close_gui_component_by_data( DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS,
-                     sxed );
+  /* close */
+  gnc_close_gui_component_by_data( DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS,
+                   sxed );
 }
 
 static
 void
 editor_help_button_clicked(GtkButton *b, GncSxEditorDialog *sxed)
 {
-   gnc_gnome_help(HF_HELP, HL_SXEDITOR);
+  gnc_gnome_help(HF_HELP, HL_SXEDITOR);
 }
 
 static
 void
 editor_ok_button_clicked( GtkButton *b, GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    GNCBook *book;
-    SchedXactions *sxes;
+  GNCBook *book;
+  SchedXactions *sxes;
 
-    if ( !gnc_sxed_check_consistent( sxed ) ) 
-        return;
+  if ( !gnc_sxed_check_consistent( sxed ) ) 
+    return;
 
-    gnc_sxed_save_sx( sxed );
+  gnc_sxed_save_sx( sxed );
 
-    /* add to list */
-    // @@fixme -- forget 'new'-flag: check for existance.
-    if ( sxed->newsxP ) {
-        book = gnc_get_current_book ();
-        sxes = gnc_book_get_schedxactions(book);
-        gnc_sxes_add_sx(sxes, sxed->sx);
-        sxed->newsxP = FALSE;
-    }
+  /* add to list */
+  // @@fixme -- forget 'new'-flag: check for existance.
+  if ( sxed->newsxP ) {
+    book = gnc_get_current_book ();
+    sxes = gnc_book_get_schedxactions(book);
+    gnc_sxes_add_sx(sxes, sxed->sx);
+    sxed->newsxP = FALSE;
+  }
 
-    /* cleanup */
-    gnc_close_gui_component_by_data( DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS,
-                     sxed );
+  /* cleanup */
+  gnc_close_gui_component_by_data( DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS,
+                   sxed );
 }
 
 /**
@@ -274,171 +274,171 @@
 gboolean
 gnc_sxed_check_changed( GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    if ( sxed->newsxP )
-        return TRUE;
+  if ( sxed->newsxP )
+    return TRUE;
 
-    /* name */
-    {
-        char *name;
+  /* name */
+  {
+    char *name;
 
-        name = gtk_editable_get_chars( GTK_EDITABLE(sxed->nameEntry), 0, -1 );
-        if ( strlen(name) == 0 ) {
-            return TRUE;
+    name = gtk_editable_get_chars( GTK_EDITABLE(sxed->nameEntry), 0, -1 );
+    if ( strlen(name) == 0 ) {
+      return TRUE;
             
-        }
-        if ( (xaccSchedXactionGetName(sxed->sx) == NULL)
-           || (strcmp( xaccSchedXactionGetName(sxed->sx),
-                 name ) != 0) ) {
-            return TRUE;
-        }
     }
+    if ( (xaccSchedXactionGetName(sxed->sx) == NULL)
+       || (strcmp( xaccSchedXactionGetName(sxed->sx),
+             name ) != 0) ) {
+      return TRUE;
+    }
+  }
 
-    /* end options */
-    {
-        /* dialog says... no end */
-        if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->optEndNone ) ) {
-            if ( xaccSchedXactionHasEndDate(sxed->sx)
-               || xaccSchedXactionHasOccurDef(sxed->sx) ) {
-                return TRUE;
-            }
-        }
+  /* end options */
+  {
+    /* dialog says... no end */
+    if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->optEndNone ) ) {
+      if ( xaccSchedXactionHasEndDate(sxed->sx)
+         || xaccSchedXactionHasOccurDef(sxed->sx) ) {
+        return TRUE;
+      }
+    }
 
-        /* dialog says... end date */
-        if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->optEndDate ) ) {
-            GDate sxEndDate, dlgEndDate;
+    /* dialog says... end date */
+    if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->optEndDate ) ) {
+      GDate sxEndDate, dlgEndDate;
 
-            if ( ! xaccSchedXactionHasEndDate( sxed->sx ) ) {
-                return TRUE;
-            }
-            sxEndDate = *xaccSchedXactionGetEndDate( sxed->sx );
-            g_date_set_time_t( &dlgEndDate,
-                      gnc_date_edit_get_date( sxed->
-                                  endDateEntry ) );
+      if ( ! xaccSchedXactionHasEndDate( sxed->sx ) ) {
+        return TRUE;
+      }
+      sxEndDate = *xaccSchedXactionGetEndDate( sxed->sx );
+      g_date_set_time_t( &dlgEndDate,
+                gnc_date_edit_get_date( sxed->
+                            endDateEntry ) );
 
-            if ( g_date_compare( &sxEndDate, &dlgEndDate ) != 0 ) {
-                return TRUE;
-            }
-        }
+      if ( g_date_compare( &sxEndDate, &dlgEndDate ) != 0 ) {
+        return TRUE;
+      }
+    }
 
-        /* dialog says... num occur */
-        if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->optEndCount ) ) {
-            gint sxNumOccur, sxNumRem, dlgNumOccur, dlgNumRem;
+    /* dialog says... num occur */
+    if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->optEndCount ) ) {
+      gint sxNumOccur, sxNumRem, dlgNumOccur, dlgNumRem;
 
-            if ( ! xaccSchedXactionGetNumOccur( sxed->sx ) ) {
-                return TRUE;
-            }
+      if ( ! xaccSchedXactionGetNumOccur( sxed->sx ) ) {
+        return TRUE;
+      }
 
-            dlgNumOccur =
-               gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endCountSpin) );
+      dlgNumOccur =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endCountSpin) );
 
-            dlgNumRem =
-               gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endRemainSpin) );
+      dlgNumRem =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endRemainSpin) );
 
-            sxNumOccur = xaccSchedXactionGetNumOccur( sxed->sx );
-            sxNumRem = xaccSchedXactionGetRemOccur( sxed->sx );
+      sxNumOccur = xaccSchedXactionGetNumOccur( sxed->sx );
+      sxNumRem = xaccSchedXactionGetRemOccur( sxed->sx );
 
-            if ( (dlgNumOccur != sxNumOccur)
-               || (dlgNumRem != sxNumRem) ) {
-                return TRUE;
-            }
-        }
+      if ( (dlgNumOccur != sxNumOccur)
+         || (dlgNumRem != sxNumRem) ) {
+        return TRUE;
+      }
     }
+  }
 
-    /* SX options [autocreate, notify, reminder, advance] */
-    {
-        gboolean dlgEnabled,
-             dlgAutoCreate, 
-             dlgNotify, 
-             sxEnabled,
-             sxAutoCreate, 
-             sxNotify;
-        gint dlgAdvance, sxAdvance;
-        gint dlgRemind, sxRemind;
+  /* SX options [autocreate, notify, reminder, advance] */
+  {
+    gboolean dlgEnabled,
+      dlgAutoCreate, 
+      dlgNotify, 
+      sxEnabled,
+      sxAutoCreate, 
+      sxNotify;
+    gint dlgAdvance, sxAdvance;
+    gint dlgRemind, sxRemind;
 
-        dlgEnabled =
-            gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->
-                                    enabledOpt) );
-        dlgAutoCreate =
-            gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->
-                                    autocreateOpt) );
-        dlgNotify =
-            gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->
-                                    notifyOpt) );
+    dlgEnabled =
+      gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->
+                              enabledOpt) );
+    dlgAutoCreate =
+      gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->
+                              autocreateOpt) );
+    dlgNotify =
+      gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->
+                              notifyOpt) );
 
-        sxEnabled = xaccSchedXactionGetEnabled( sxed->sx );
-        if ( ! ((dlgEnabled == sxEnabled)) ) {
-            return TRUE;
-        }
+    sxEnabled = xaccSchedXactionGetEnabled( sxed->sx );
+    if ( ! ((dlgEnabled == sxEnabled)) ) {
+      return TRUE;
+    }
 
-        xaccSchedXactionGetAutoCreate( sxed->sx, &sxAutoCreate, &sxNotify );
-        if ( ! ((dlgAutoCreate == sxAutoCreate)
-            && (dlgNotify == sxNotify)) ) {
-            return TRUE;
-        }
+    xaccSchedXactionGetAutoCreate( sxed->sx, &sxAutoCreate, &sxNotify );
+    if ( ! ((dlgAutoCreate == sxAutoCreate)
+        && (dlgNotify == sxNotify)) ) {
+      return TRUE;
+    }
 
-        dlgAdvance = 0;
-        if ( gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->advanceOpt) ) ) {
-            dlgAdvance =
-                gtk_spin_button_get_value_as_int( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->
-                                         advanceSpin) );
-        }
-        sxAdvance = xaccSchedXactionGetAdvanceCreation( sxed->sx );
-        if ( dlgAdvance != sxAdvance ) {
-            return TRUE;
-        }
+    dlgAdvance = 0;
+    if ( gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->advanceOpt) ) ) {
+      dlgAdvance =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->
+                                 advanceSpin) );
+    }
+    sxAdvance = xaccSchedXactionGetAdvanceCreation( sxed->sx );
+    if ( dlgAdvance != sxAdvance ) {
+      return TRUE;
+    }
 
-        dlgRemind = 0;
-        if ( gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->remindOpt) ) ) {
-            dlgRemind =
-                gtk_spin_button_get_value_as_int( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->remindSpin) );
-        }
-        sxRemind = xaccSchedXactionGetAdvanceReminder( sxed->sx );
-        if ( dlgRemind != sxRemind ) {
-            return TRUE;
-        }
+    dlgRemind = 0;
+    if ( gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->remindOpt) ) ) {
+      dlgRemind =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->remindSpin) );
     }
+    sxRemind = xaccSchedXactionGetAdvanceReminder( sxed->sx );
+    if ( dlgRemind != sxRemind ) {
+      return TRUE;
+    }
+  }
 
-    /* FS, startdate */
-    {
-        FreqSpec *dlgFS, *sxFS;
-        GDate dlgStartDate, sxStartDate;
-        GString *dlgFSstr, *sxFSstr;
-        gboolean fsStrCmpResult;
+  /* FS, startdate */
+  {
+    FreqSpec *dlgFS, *sxFS;
+    GDate dlgStartDate, sxStartDate;
+    GString *dlgFSstr, *sxFSstr;
+    gboolean fsStrCmpResult;
 
-        dlgFS = xaccFreqSpecMalloc( gnc_get_current_book() );
-        /* save gncFreq data */
-        gnc_frequency_save_state( sxed->gncfreq, dlgFS, &dlgStartDate );
-        dlgFSstr = g_string_sized_new( 16 );
-        xaccFreqSpecGetFreqStr( dlgFS, dlgFSstr );
-        /* get SX startdate/fs data */
-        sxStartDate = *xaccSchedXactionGetStartDate( sxed->sx );
-        sxFS = xaccSchedXactionGetFreqSpec( sxed->sx );
-        sxFSstr = g_string_sized_new( 16 );
-        xaccFreqSpecGetFreqStr( sxFS, sxFSstr );
-        /* compare */
+    dlgFS = xaccFreqSpecMalloc( gnc_get_current_book() );
+    /* save gncFreq data */
+    gnc_frequency_save_state( sxed->gncfreq, dlgFS, &dlgStartDate );
+    dlgFSstr = g_string_sized_new( 16 );
+    xaccFreqSpecGetFreqStr( dlgFS, dlgFSstr );
+    /* get SX startdate/fs data */
+    sxStartDate = *xaccSchedXactionGetStartDate( sxed->sx );
+    sxFS = xaccSchedXactionGetFreqSpec( sxed->sx );
+    sxFSstr = g_string_sized_new( 16 );
+    xaccFreqSpecGetFreqStr( sxFS, sxFSstr );
+    /* compare */
 
-        fsStrCmpResult = /* lame version of comparison */
-            (strcmp( dlgFSstr->str, sxFSstr->str) != 0);
-        g_string_free( dlgFSstr, TRUE );
-        g_string_free( sxFSstr, TRUE );
-        xaccFreqSpecFree( dlgFS );
+    fsStrCmpResult = /* lame version of comparison */
+      (strcmp( dlgFSstr->str, sxFSstr->str) != 0);
+    g_string_free( dlgFSstr, TRUE );
+    g_string_free( sxFSstr, TRUE );
+    xaccFreqSpecFree( dlgFS );
 
-        if ( (g_date_compare(&dlgStartDate, &sxStartDate) != 0)
-           || fsStrCmpResult ) {
-            return TRUE;
-        }
+    if ( (g_date_compare(&dlgStartDate, &sxStartDate) != 0)
+       || fsStrCmpResult ) {
+      return TRUE;
     }
+  }
 
-    /* template transactions */
-    {
-        SplitRegister *sr =
-            gnc_ledger_display_get_split_register( sxed->ledger );
+  /* template transactions */
+  {
+    SplitRegister *sr =
+      gnc_ledger_display_get_split_register( sxed->ledger );
 
-        if ( gnc_split_register_changed( sr ) ) {
-            return TRUE;
-        }
+    if ( gnc_split_register_changed( sr ) ) {
+      return TRUE;
     }
-    return FALSE;
+  }
+  return FALSE;
 }
 
 
@@ -447,8 +447,8 @@
 * gnc_sxed_check_consistent.
 **/
 typedef struct _txnCreditDebitSums {
- gnc_numeric creditSum;
- gnc_numeric debitSum;
+  gnc_numeric creditSum;
+  gnc_numeric debitSum;
 } txnCreditDebitSums;
 
 static
@@ -457,9 +457,9 @@
          gpointer val,
          gpointer ud )
 {
- txnCreditDebitSums *tcds = (txnCreditDebitSums*)val;
- tcds->creditSum = gnc_numeric_zero();
- tcds->debitSum = gnc_numeric_zero();
+  txnCreditDebitSums *tcds = (txnCreditDebitSums*)val;
+  tcds->creditSum = gnc_numeric_zero();
+  tcds->debitSum = gnc_numeric_zero();
 }
 
 static
@@ -468,8 +468,8 @@
      gpointer val,
      gpointer ud )
 {
- txnCreditDebitSums *tcds = (txnCreditDebitSums*)val;
- g_free( tcds );
+  txnCreditDebitSums *tcds = (txnCreditDebitSums*)val;
+  g_free( tcds );
 }
 
 static void
@@ -477,31 +477,31 @@
               gpointer val,
               gpointer ud )
 {
-    txnCreditDebitSums *tcds = (txnCreditDebitSums*)val;
-    gboolean *unbalanced = (gboolean*)ud;
-    *unbalanced |= !(gnc_numeric_zero_p(
-                 gnc_numeric_sub_fixed( tcds->debitSum,
-                            tcds->creditSum ) ));
+  txnCreditDebitSums *tcds = (txnCreditDebitSums*)val;
+  gboolean *unbalanced = (gboolean*)ud;
+  *unbalanced |= !(gnc_numeric_zero_p(
+             gnc_numeric_sub_fixed( tcds->debitSum,
+                        tcds->creditSum ) ));
 
-    if (qof_log_check(G_LOG_DOMAIN, QOF_LOG_DEBUG))
-    {
-       if ( gnc_numeric_zero_p( gnc_numeric_sub_fixed( tcds->debitSum,
-                               tcds->creditSum ) ) ) {
-         g_debug( "%p | true [%s - %s = %s]",
-              key,
-              gnc_numeric_to_string( tcds->debitSum ),
-              gnc_numeric_to_string( tcds->creditSum ),
-              gnc_numeric_to_string(gnc_numeric_sub_fixed( tcds->debitSum,
-                                    tcds->creditSum )) );
-       } else {
-         g_debug( "%p | false [%s - %s = %s]",
-              key,
-              gnc_numeric_to_string( tcds->debitSum ),
-              gnc_numeric_to_string( tcds->creditSum ),
-              gnc_numeric_to_string(gnc_numeric_sub_fixed( tcds->debitSum,
-                                    tcds->creditSum )) );
-       }
+  if (qof_log_check(G_LOG_DOMAIN, QOF_LOG_DEBUG))
+  {
+    if ( gnc_numeric_zero_p( gnc_numeric_sub_fixed( tcds->debitSum,
+                            tcds->creditSum ) ) ) {
+      g_debug( "%p | true [%s - %s = %s]",
+           key,
+           gnc_numeric_to_string( tcds->debitSum ),
+           gnc_numeric_to_string( tcds->creditSum ),
+           gnc_numeric_to_string(gnc_numeric_sub_fixed( tcds->debitSum,
+                                 tcds->creditSum )) );
+    } else {
+      g_debug( "%p | false [%s - %s = %s]",
+           key,
+           gnc_numeric_to_string( tcds->debitSum ),
+           gnc_numeric_to_string( tcds->creditSum ),
+           gnc_numeric_to_string(gnc_numeric_sub_fixed( tcds->debitSum,
+                                 tcds->creditSum )) );
     }
+  }
 }
 
 /**
@@ -512,367 +512,367 @@
 gboolean
 gnc_sxed_check_consistent( GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    gboolean multi_commodity = FALSE;
-    gnc_commodity *base_cmdty = NULL;
-    gint ttVarCount, splitCount;
-    FreqSpec *fs;
+  gboolean multi_commodity = FALSE;
+  gnc_commodity *base_cmdty = NULL;
+  gint ttVarCount, splitCount;
+  FreqSpec *fs;
 
-    /* Do checks on validity and such, interrupting the user if
-     * things aren't right.
-     *
-     * Features...
-     * X support formulas [?!]
-     * X balancing the SX if contain numeric-only formula data.
-     *  X agreement with create-automagically/notification controls
-     * X the 'will ever be valid' check should take num-occur vals into
-     *  account.
-     * X SX name is unique
-     * X SX has a name
-     * X "weekly" FS has some days set.
-     * X "once" with reasonable start/end dates.
-     *  X This doesn't work at the time the 'weekly' one was fixed with
-     *   user-confirmation, below; the once SX is always valid.
-     * [X more generically, creating a "not scheduled" SX is probably not
-     *  right... ]
-     */
+  /* Do checks on validity and such, interrupting the user if
+   * things aren't right.
+   *
+   * Features...
+   * X support formulas [?!]
+   * X balancing the SX if contain numeric-only formula data.
+   *  X agreement with create-automagically/notification controls
+   * X the 'will ever be valid' check should take num-occur vals into
+   *  account.
+   * X SX name is unique
+   * X SX has a name
+   * X "weekly" FS has some days set.
+   * X "once" with reasonable start/end dates.
+   *  X This doesn't work at the time the 'weekly' one was fixed with
+   *   user-confirmation, below; the once SX is always valid.
+   * [X more generically, creating a "not scheduled" SX is probably not
+   *  right... ]
+   */
 
-    ttVarCount = 0;
-    splitCount = 0;
-    {
-        static const int NUM_ITERS_WITH_VARS = 5;
-        static const int NUM_ITERS_NO_VARS = 1;
-        int numIters, i;
-        GHashTable *vars, *txns;
-        GList *splitList = NULL;
-        char *str;
-        kvp_frame *f;
-        kvp_value *v;
-        Split *s;
-        Transaction *t;
-        gnc_numeric tmp;
-        gboolean unbalanceable;
-        gpointer unusedKey, unusedValue;
+  ttVarCount = 0;
+  splitCount = 0;
+  {
+    static const int NUM_ITERS_WITH_VARS = 5;
+    static const int NUM_ITERS_NO_VARS = 1;
+    int numIters, i;
+    GHashTable *vars, *txns;
+    GList *splitList = NULL;
+    char *str;
+    kvp_frame *f;
+    kvp_value *v;
+    Split *s;
+    Transaction *t;
+    gnc_numeric tmp;
+    gboolean unbalanceable;
+    gpointer unusedKey, unusedValue;
 
-        unbalanceable = FALSE; /* innocent until proven guilty */
-        vars = g_hash_table_new( g_str_hash, g_str_equal );
-        txns = g_hash_table_new( g_direct_hash, g_direct_equal );
-        numIters = NUM_ITERS_NO_VARS;
-        /**
-         * Plan:
-         * . Do a first pass to get the variables.
-         * . Set each variable to random values.
-         * . see if we balance after that
-         *  . true: all good
-         *  . false: indicate to user, allow decision.
-         */
+    unbalanceable = FALSE; /* innocent until proven guilty */
+    vars = g_hash_table_new( g_str_hash, g_str_equal );
+    txns = g_hash_table_new( g_direct_hash, g_direct_equal );
+    numIters = NUM_ITERS_NO_VARS;
+    /**
+     * Plan:
+     * . Do a first pass to get the variables.
+     * . Set each variable to random values.
+     * . see if we balance after that
+     *  . true: all good
+     *  . false: indicate to user, allow decision.
+     */
 
-        /* FIXME: This _really_ shouldn't require a modification of the
-         * SX just to get the var names... */
-        gnc_split_register_save ( gnc_ledger_display_get_split_register(sxed->ledger),
-                     FALSE );
-        /* numeric-formulas-get-balanced determination */
-        gnc_sx_get_variables( sxed->sx, vars );
+    /* FIXME: This _really_ shouldn't require a modification of the
+     * SX just to get the var names... */
+    gnc_split_register_save ( gnc_ledger_display_get_split_register(sxed->ledger),
+                 FALSE );
+    /* numeric-formulas-get-balanced determination */
+    gnc_sx_get_variables( sxed->sx, vars );
 
-        ttVarCount = g_hash_table_size( vars );
-        if ( ttVarCount != 0 ) {
-            /* balance with random variable bindings some number
-             * of times in an attempt to ferret out
-             * un-balanceable transactions.
-             * 
-             * NOTE: The Real Way to do this is with some
-             * symbolic math to eliminate the variables. This is
-             * hard, and we don't do it. This solution will
-             * suffice for now, and perhaps for the lifetime of
-             * the software. --jsled */
-            numIters = NUM_ITERS_WITH_VARS;
-        }
+    ttVarCount = g_hash_table_size( vars );
+    if ( ttVarCount != 0 ) {
+      /* balance with random variable bindings some number
+       * of times in an attempt to ferret out
+       * un-balanceable transactions.
+       * 
+       * NOTE: The Real Way to do this is with some
+       * symbolic math to eliminate the variables. This is
+       * hard, and we don't do it. This solution will
+       * suffice for now, and perhaps for the lifetime of
+       * the software. --jsled */
+      numIters = NUM_ITERS_WITH_VARS;
+    }
 
-        srand(time(NULL));
-        for ( i=0; i < numIters && !unbalanceable; i++ ) {
-            gnc_sx_randomize_variables(vars);
-            g_hash_table_foreach( txns, set_sums_to_zero, NULL );
-            tmp = gnc_numeric_zero();
+    srand(time(NULL));
+    for ( i=0; i < numIters && !unbalanceable; i++ ) {
+      gnc_sx_randomize_variables(vars);
+      g_hash_table_foreach( txns, set_sums_to_zero, NULL );
+      tmp = gnc_numeric_zero();
 
-            splitList = xaccSchedXactionGetSplits( sxed->sx );
-            splitCount += g_list_length( splitList );
+      splitList = xaccSchedXactionGetSplits( sxed->sx );
+      splitCount += g_list_length( splitList );
 
-            for ( ; splitList; splitList = splitList->next )
-            {
-                GUID *acct_guid;
-                Account *acct;
-                gnc_commodity *split_cmdty;
-                txnCreditDebitSums *tcds;
+      for ( ; splitList; splitList = splitList->next )
+      {
+        GUID *acct_guid;
+        Account *acct;
+        gnc_commodity *split_cmdty;
+        txnCreditDebitSums *tcds;
 
-                s = (Split*)splitList->data;
-                t = xaccSplitGetParent( s );
+        s = (Split*)splitList->data;
+        t = xaccSplitGetParent( s );
 
-                if ( !(tcds =
-                    (txnCreditDebitSums*)g_hash_table_lookup( txns,
-                                         (gpointer)t )) )
-                {
-                    tcds = g_new0( txnCreditDebitSums, 1 );
-                    tcds->creditSum = gnc_numeric_zero();
-                    tcds->debitSum = gnc_numeric_zero();
-                    g_hash_table_insert( txns, (gpointer)t, (gpointer)tcds );
-                }
+        if ( !(tcds =
+            (txnCreditDebitSums*)g_hash_table_lookup( txns,
+                                 (gpointer)t )) )
+        {
+          tcds = g_new0( txnCreditDebitSums, 1 );
+          tcds->creditSum = gnc_numeric_zero();
+          tcds->debitSum = gnc_numeric_zero();
+          g_hash_table_insert( txns, (gpointer)t, (gpointer)tcds );
+        }
 
-                f = xaccSplitGetSlots( s );
+        f = xaccSplitGetSlots( s );
 
-                /* contains the guid of the split's actual account. */
-                v = kvp_frame_get_slot_path(f,
-                              GNC_SX_ID,
-                              GNC_SX_ACCOUNT,
-                              NULL);
-                acct_guid = kvp_value_get_guid( v );
-                acct = xaccAccountLookup( acct_guid, gnc_get_current_book ());
-                split_cmdty = xaccAccountGetCommodity(acct);
-                if (base_cmdty == NULL)
-                {
-                    base_cmdty = split_cmdty;
-                }
-                multi_commodity |= !gnc_commodity_equal(split_cmdty, base_cmdty);
+        /* contains the guid of the split's actual account. */
+        v = kvp_frame_get_slot_path(f,
+                      GNC_SX_ID,
+                      GNC_SX_ACCOUNT,
+                      NULL);
+        acct_guid = kvp_value_get_guid( v );
+        acct = xaccAccountLookup( acct_guid, gnc_get_current_book ());
+        split_cmdty = xaccAccountGetCommodity(acct);
+        if (base_cmdty == NULL)
+        {
+          base_cmdty = split_cmdty;
+        }
+        multi_commodity |= !gnc_commodity_equal(split_cmdty, base_cmdty);
                     
-                v = kvp_frame_get_slot_path( f,
-                               GNC_SX_ID,
-                               GNC_SX_CREDIT_FORMULA,
-                               NULL );
-                if ( v
-                   && (str = kvp_value_get_string(v))
-                   && strlen( str ) != 0 ) {
-                    if ( gnc_sx_parse_vars_from_formula( str, vars, &tmp ) < 0 ) {
-                        GString *errStr;
+        v = kvp_frame_get_slot_path( f,
+                       GNC_SX_ID,
+                       GNC_SX_CREDIT_FORMULA,
+                       NULL );
+        if ( v
+           && (str = kvp_value_get_string(v))
+           && strlen( str ) != 0 ) {
+          if ( gnc_sx_parse_vars_from_formula( str, vars, &tmp ) < 0 ) {
+            GString *errStr;
 
-                        errStr = g_string_sized_new( 32 );
-                        g_string_printf( errStr,
-                                 _( "Couldn't parse credit formula for "
-                                  "split \"%s\"." ),
-                                 xaccSplitGetMemo( s ) );
-                        gnc_error_dialog( GTK_WIDGET(sxed->dialog),
-                                 errStr->str );
-                        g_string_free( errStr, TRUE );
+            errStr = g_string_sized_new( 32 );
+            g_string_printf( errStr,
+                     _( "Couldn't parse credit formula for "
+                      "split \"%s\"." ),
+                     xaccSplitGetMemo( s ) );
+            gnc_error_dialog( GTK_WIDGET(sxed->dialog),
+                     errStr->str );
+            g_string_free( errStr, TRUE );
 
-                        return FALSE;
-                    }
-                    tcds->creditSum =
-                        gnc_numeric_add( tcds->creditSum, tmp, 100,
-                                 (GNC_DENOM_AUTO | GNC_DENOM_LCD) );
-                    tmp = gnc_numeric_zero();
-                }
-                v = kvp_frame_get_slot_path( f,
-                               GNC_SX_ID,
-                               GNC_SX_DEBIT_FORMULA,
-                               NULL );
-                if ( v
-                   && (str = kvp_value_get_string(v))
-                   && strlen(str) != 0 ) {
-                    if ( gnc_sx_parse_vars_from_formula( str, vars, &tmp ) < 0 ) {
-                        GString *errStr;
+            return FALSE;
+          }
+          tcds->creditSum =
+            gnc_numeric_add( tcds->creditSum, tmp, 100,
+                     (GNC_DENOM_AUTO | GNC_DENOM_LCD) );
+          tmp = gnc_numeric_zero();
+        }
+        v = kvp_frame_get_slot_path( f,
+                       GNC_SX_ID,
+                       GNC_SX_DEBIT_FORMULA,
+                       NULL );
+        if ( v
+           && (str = kvp_value_get_string(v))
+           && strlen(str) != 0 ) {
+          if ( gnc_sx_parse_vars_from_formula( str, vars, &tmp ) < 0 ) {
+            GString *errStr;
 
-                        errStr = g_string_sized_new( 32 );
-                        g_string_printf( errStr,
-                                 _( "Couldn't parse debit formula for "
-                                  "split \"%s\"." ),
-                                 xaccSplitGetMemo( s ) );
-                        gnc_error_dialog( GTK_WIDGET(sxed->dialog),
-                                 (gchar*)errStr->str );
-                        g_string_free( errStr, TRUE );
+            errStr = g_string_sized_new( 32 );
+            g_string_printf( errStr,
+                     _( "Couldn't parse debit formula for "
+                      "split \"%s\"." ),
+                     xaccSplitGetMemo( s ) );
+            gnc_error_dialog( GTK_WIDGET(sxed->dialog),
+                     (gchar*)errStr->str );
+            g_string_free( errStr, TRUE );
 
-                        return FALSE;
-                    }
-                    tcds->debitSum = gnc_numeric_add( tcds->debitSum, tmp, 100,
-                                     (GNC_DENOM_AUTO | GNC_DENOM_LCD) );
-                    tmp = gnc_numeric_zero();
-                }
-            }
-
-            g_hash_table_foreach( txns,
-                       check_credit_debit_balance,
-                       &unbalanceable );
+            return FALSE;
+          }
+          tcds->debitSum = gnc_numeric_add( tcds->debitSum, tmp, 100,
+                           (GNC_DENOM_AUTO | GNC_DENOM_LCD) );
+          tmp = gnc_numeric_zero();
         }
+      }
 
-        /* Subtract out pre-defined vars */
-        if (g_hash_table_lookup_extended(vars, "i",
-                         &unusedKey,
-                         &unusedValue))
-        {
-           ttVarCount -= 1;
-        }
+      g_hash_table_foreach( txns,
+                 check_credit_debit_balance,
+                 &unbalanceable );
+    }
 
-        g_hash_table_foreach(vars, (GHFunc)gnc_sx_variable_free, NULL);
-        g_hash_table_destroy(vars);
+    /* Subtract out pre-defined vars */
+    if (g_hash_table_lookup_extended(vars, "i",
+                     &unusedKey,
+                     &unusedValue))
+    {
+      ttVarCount -= 1;
+    }
 
-        g_hash_table_foreach( txns, free_sums, NULL );
-        g_hash_table_destroy( txns );
+    g_hash_table_foreach(vars, (GHFunc)gnc_sx_variable_free, NULL);
+    g_hash_table_destroy(vars);
 
-        if ( unbalanceable
-           && !gnc_verify_dialog( sxed->dialog, FALSE,
-                      "%s",
-                      _("The Scheduled Transaction Editor "
-                       "cannot automatically balance "
-                       "this transaction. "
-                       "Should it still be "
-                       "entered?") ) ) {
-           return FALSE;
-        }
+    g_hash_table_foreach( txns, free_sums, NULL );
+    g_hash_table_destroy( txns );
+
+    if ( unbalanceable
+       && !gnc_verify_dialog( sxed->dialog, FALSE,
+                  "%s",
+                  _("The Scheduled Transaction Editor "
+                   "cannot automatically balance "
+                   "this transaction. "
+                   "Should it still be "
+                   "entered?") ) ) {
+      return FALSE;
     }
+  }
 
-    /* read out data back into SchedXaction object. */
-    /* FIXME: this is getting too deep; split out. */
-    {
-        gchar *name, *nameKey;
-        gboolean nameExists, nameHasChanged;
-        GList *sxList;
+  /* read out data back into SchedXaction object. */
+  /* FIXME: this is getting too deep; split out. */
+  {
+    gchar *name, *nameKey;
+    gboolean nameExists, nameHasChanged;
+    GList *sxList;
 
-        name = gtk_editable_get_chars( GTK_EDITABLE(sxed->nameEntry), 0, -1 );
-        if ( strlen(name) == 0 ) {
-            const char *sx_has_no_name_msg =
-                _( "Please name the Scheduled Transaction." );
-            gnc_error_dialog( sxed->dialog, sx_has_no_name_msg );
-            g_free( name );
-            return FALSE;
+    name = gtk_editable_get_chars( GTK_EDITABLE(sxed->nameEntry), 0, -1 );
+    if ( strlen(name) == 0 ) {
+      const char *sx_has_no_name_msg =
+        _( "Please name the Scheduled Transaction." );
+      gnc_error_dialog( sxed->dialog, sx_has_no_name_msg );
+      g_free( name );
+      return FALSE;
             
-        }
+    }
 
-        nameExists = FALSE;
-        nameKey = g_utf8_collate_key(name, -1);
-        nameHasChanged =
-            (xaccSchedXactionGetName(sxed->sx) == NULL)
-            || (strcmp( xaccSchedXactionGetName(sxed->sx), name ) != 0);
-        for ( sxList =
-             gnc_book_get_schedxactions(gnc_get_current_book())->sx_list;
-           nameHasChanged && !nameExists && sxList;
-           sxList = sxList->next ) {
-            char *existingName, *existingNameKey;
-            existingName =
-                xaccSchedXactionGetName( (SchedXaction*)sxList->
-                             data );
-            existingNameKey = g_utf8_collate_key(existingName, -1);
-            nameExists |= ( strcmp(nameKey, existingNameKey) == 0 );
-            g_free( existingNameKey );
-        }
-        if ( nameHasChanged && nameExists ) {
-            const char *sx_has_existing_name_msg =
-                _( "A Scheduled Transaction with the "
-                  "name \"%s\" already exists. "
-                  "Are you sure you want to name "
-                  "this one the same?" );
-            if ( ! gnc_verify_dialog( sxed->dialog, FALSE,
-                         sx_has_existing_name_msg,
-                         name) ) {
-               g_free( nameKey );
-               g_free( name );
-               return FALSE;
-            }
-        }
+    nameExists = FALSE;
+    nameKey = g_utf8_collate_key(name, -1);
+    nameHasChanged =
+      (xaccSchedXactionGetName(sxed->sx) == NULL)
+      || (strcmp( xaccSchedXactionGetName(sxed->sx), name ) != 0);
+    for ( sxList =
+         gnc_book_get_schedxactions(gnc_get_current_book())->sx_list;
+       nameHasChanged && !nameExists && sxList;
+       sxList = sxList->next ) {
+      char *existingName, *existingNameKey;
+      existingName =
+        xaccSchedXactionGetName( (SchedXaction*)sxList->
+                     data );
+      existingNameKey = g_utf8_collate_key(existingName, -1);
+      nameExists |= ( strcmp(nameKey, existingNameKey) == 0 );
+      g_free( existingNameKey );
+    }
+    if ( nameHasChanged && nameExists ) {
+      const char *sx_has_existing_name_msg =
+        _( "A Scheduled Transaction with the "
+          "name \"%s\" already exists. "
+          "Are you sure you want to name "
+          "this one the same?" );
+      if ( ! gnc_verify_dialog( sxed->dialog, FALSE,
+                   sx_has_existing_name_msg,
+                   name) ) {
         g_free( nameKey );
         g_free( name );
+        return FALSE;
+      }
     }
+    g_free( nameKey );
+    g_free( name );
+  }
 
-    // @@fixme: similar to below, check the commodities involved, and disallow autocreation
-    {
-        gboolean autocreateState, notifyState;
+  // @@fixme: similar to below, check the commodities involved, and disallow autocreation
+  {
+    gboolean autocreateState, notifyState;
 
-        autocreateState =
-            gtk_toggle_button_get_active(
-                GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->autocreateOpt) );
-        notifyState =
-            gtk_toggle_button_get_active(
-                GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->notifyOpt) );
+    autocreateState =
+      gtk_toggle_button_get_active(
+        GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->autocreateOpt) );
+    notifyState =
+      gtk_toggle_button_get_active(
+        GTK_TOGGLE_BUTTON(sxed->notifyOpt) );
 
-        if (((ttVarCount > 0) || multi_commodity) && autocreateState) {
-            gnc_warning_dialog(sxed->dialog,
-                      _("Scheduled Transactions with variables "
-                       "cannot be automatically created."));
-            return FALSE;
-        }
+    if (((ttVarCount > 0) || multi_commodity) && autocreateState) {
+      gnc_warning_dialog(sxed->dialog,
+                _("Scheduled Transactions with variables "
+                 "cannot be automatically created."));
+      return FALSE;
+    }
 
-        /* Fix for part of Bug#121740 -- auto-create transactions are
-         * only valid if there's actually a transaction to create. */
-        if ( autocreateState && splitCount == 0 ) {
-            gnc_warning_dialog( sxed->dialog,
-                      _("Scheduled Transactions without a template "
-                       "transaction cannot be automatically created.") );
-            return FALSE;
-        }
+    /* Fix for part of Bug#121740 -- auto-create transactions are
+     * only valid if there's actually a transaction to create. */
+    if ( autocreateState && splitCount == 0 ) {
+      gnc_warning_dialog( sxed->dialog,
+                _("Scheduled Transactions without a template "
+                 "transaction cannot be automatically created.") );
+      return FALSE;
     }
+  }
 
-    /* deal with time. */
-    {
-        GDate startDate, endDate, nextDate;
+  /* deal with time. */
+  {
+    GDate startDate, endDate, nextDate;
 
-        if ( !gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndDate)
-           && !gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndCount)
-           && !gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndNone) ) {
-            const char *sx_end_spec_msg =
-                _( "Please provide a valid end selection." );
-            gnc_error_dialog( sxed->dialog, sx_end_spec_msg );
-            return FALSE;
-        }
+    if ( !gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndDate)
+       && !gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndCount)
+       && !gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndNone) ) {
+      const char *sx_end_spec_msg =
+        _( "Please provide a valid end selection." );
+      gnc_error_dialog( sxed->dialog, sx_end_spec_msg );
+      return FALSE;
+    }
 
-        if ( gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndCount)) {
-            gint occur, rem;
+    if ( gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndCount)) {
+      gint occur, rem;
 
-            occur =
-               gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endCountSpin) );
+      occur =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endCountSpin) );
 
-            rem =
-               gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endRemainSpin) );
+      rem =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endRemainSpin) );
 
-            if ( occur == 0 ) {
-               const char *sx_occur_count_zero_msg =
-                 _( "There must be some number of occurrences." );
-               gnc_error_dialog( sxed->dialog,
-                        sx_occur_count_zero_msg );
-               return FALSE;
-            }
+      if ( occur == 0 ) {
+        const char *sx_occur_count_zero_msg =
+          _( "There must be some number of occurrences." );
+        gnc_error_dialog( sxed->dialog,
+                 sx_occur_count_zero_msg );
+        return FALSE;
+      }
 
-            if ( rem > occur ) {
-               const char *sx_occur_counts_wrong_msg =
-                 _( "The number of remaining occurrences "
-                   "(%d) is greater than the number of "
-                   "total occurrences (%d)." );
-               gnc_error_dialog( sxed->dialog,
-                        sx_occur_counts_wrong_msg,
-                        rem, occur );
-               return FALSE;
-            }
+      if ( rem > occur ) {
+        const char *sx_occur_counts_wrong_msg =
+          _( "The number of remaining occurrences "
+            "(%d) is greater than the number of "
+            "total occurrences (%d)." );
+        gnc_error_dialog( sxed->dialog,
+                 sx_occur_counts_wrong_msg,
+                 rem, occur );
+        return FALSE;
+      }
 
-        }
+    }
 
-        g_date_clear( &endDate, 1 );
-        if ( gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndDate) ) {
-           g_date_set_time_t( &endDate,
-                    gnc_date_edit_get_date( sxed->
-                                endDateEntry ) );
-        }
+    g_date_clear( &endDate, 1 );
+    if ( gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndDate) ) {
+      g_date_set_time_t( &endDate,
+                gnc_date_edit_get_date( sxed->
+                            endDateEntry ) );
+    }
 
-        /* Now, see if the user is attempting to create a SX that can't exist
-         * [will never run]. */
+    /* Now, see if the user is attempting to create a SX that can't exist
+     * [will never run]. */
 
-        /* get the frequency spec data */
-        fs = xaccFreqSpecMalloc( gnc_get_current_book() );
-        gnc_frequency_save_state( sxed->gncfreq, fs, &startDate );
-        /* Replicate just a smidgen of the code in the SX
-         * ...GetNextInstance routine */
-        g_date_subtract_days( &startDate, 1 );
-        xaccFreqSpecGetNextInstance( fs, &startDate, &nextDate );
-        xaccFreqSpecFree( fs );
+    /* get the frequency spec data */
+    fs = xaccFreqSpecMalloc( gnc_get_current_book() );
+    gnc_frequency_save_state( sxed->gncfreq, fs, &startDate );
+    /* Replicate just a smidgen of the code in the SX
+     * ...GetNextInstance routine */
+    g_date_subtract_days( &startDate, 1 );
+    xaccFreqSpecGetNextInstance( fs, &startDate, &nextDate );
+    xaccFreqSpecFree( fs );
 
-        if ( !g_date_valid( &nextDate )
-           || (g_date_valid( &endDate )
-             && (g_date_compare( &nextDate, &endDate ) > 0)) ) {
-            const char *invalid_sx_check_msg =
-                _( "You have attempted to create a Scheduled "
-                  "Transaction which will never run. Do you "
-                  "really want to do this?" );
-            if ( ! gnc_verify_dialog( sxed->dialog, FALSE,
-                         invalid_sx_check_msg) ) {
+    if ( !g_date_valid( &nextDate )
+       || (g_date_valid( &endDate )
+         && (g_date_compare( &nextDate, &endDate ) > 0)) ) {
+      const char *invalid_sx_check_msg =
+        _( "You have attempted to create a Scheduled "
+          "Transaction which will never run. Do you "
+          "really want to do this?" );
+      if ( ! gnc_verify_dialog( sxed->dialog, FALSE,
+                   invalid_sx_check_msg) ) {
             
-                return FALSE;
-            }
-        }
+        return FALSE;
+      }
     }
-    return TRUE;
+  }
+  return TRUE;
 }
 
 /**
@@ -883,241 +883,241 @@
 void
 gnc_sxed_save_sx( GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    /* name */
-    {
-        char *name;
+  /* name */
+  {
+    char *name;
 
-        name = gtk_editable_get_chars( sxed->nameEntry, 0, -1 );
-        xaccSchedXactionSetName( sxed->sx, name );
-        g_free( name );
-    }
+    name = gtk_editable_get_chars( sxed->nameEntry, 0, -1 );
+    xaccSchedXactionSetName( sxed->sx, name );
+    g_free( name );
+  }
 
-    /* date */
-    {
-        GDate gdate;
+  /* date */
+  {
+    GDate gdate;
 
-        if ( gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndDate) ) {
-            /* get the end date data */
-            g_date_set_time_t( &gdate,
-                      gnc_date_edit_get_date(
-                        sxed->endDateEntry ) );
-            xaccSchedXactionSetEndDate( sxed->sx, &gdate );
-            /* set the num occurances data */
-            xaccSchedXactionSetNumOccur( sxed->sx, 0 );
-        } else if ( gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndCount) ) {
-            gint num;
+    if ( gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndDate) ) {
+      /* get the end date data */
+      g_date_set_time_t( &gdate,
+                gnc_date_edit_get_date(
+                  sxed->endDateEntry ) );
+      xaccSchedXactionSetEndDate( sxed->sx, &gdate );
+      /* set the num occurances data */
+      xaccSchedXactionSetNumOccur( sxed->sx, 0 );
+    } else if ( gtk_toggle_button_get_active(sxed->optEndCount) ) {
+      gint num;
 
-            /* get the occurances data */
-            num =
-               gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endCountSpin) );
-            xaccSchedXactionSetNumOccur( sxed->sx, num );
+      /* get the occurances data */
+      num =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endCountSpin) );
+      xaccSchedXactionSetNumOccur( sxed->sx, num );
 
-            num =
-               gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endRemainSpin) );
-            xaccSchedXactionSetRemOccur( sxed->sx, num );
+      num =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endRemainSpin) );
+      xaccSchedXactionSetRemOccur( sxed->sx, num );
 
-            g_date_clear( &gdate, 1 );
-            xaccSchedXactionSetEndDate( sxed->sx, &gdate );
-        } else if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->optEndNone ) ) {
-            xaccSchedXactionSetNumOccur( sxed->sx, 0 );
-            g_date_clear( &gdate, 1 );
-            xaccSchedXactionSetEndDate( sxed->sx, &gdate );
-        } else {
-            g_critical("no valid end specified\n");
-        }
+      g_date_clear( &gdate, 1 );
+      xaccSchedXactionSetEndDate( sxed->sx, &gdate );
+    } else if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->optEndNone ) ) {
+      xaccSchedXactionSetNumOccur( sxed->sx, 0 );
+      g_date_clear( &gdate, 1 );
+      xaccSchedXactionSetEndDate( sxed->sx, &gdate );
+    } else {
+      g_critical("no valid end specified\n");
     }
+  }
 
-    /* Enabled states */
-    {
-        gboolean enabledState;
+  /* Enabled states */
+  {
+    gboolean enabledState;
 
-        enabledState = gtk_toggle_button_get_active( sxed->enabledOpt );
-        xaccSchedXactionSetEnabled( sxed->sx, enabledState );
-    }
+    enabledState = gtk_toggle_button_get_active( sxed->enabledOpt );
+    xaccSchedXactionSetEnabled( sxed->sx, enabledState );
+  }
 
-    /* Auto-create/notification states */
-    {
-        gboolean autocreateState, notifyState;
+  /* Auto-create/notification states */
+  {
+    gboolean autocreateState, notifyState;
 
-        autocreateState = gtk_toggle_button_get_active( sxed->autocreateOpt );
-        notifyState = gtk_toggle_button_get_active( sxed->notifyOpt );
-        /* "Notify" only makes sense if AutoCreate is actived;
-         * enforce that here. */
-        xaccSchedXactionSetAutoCreate( sxed->sx,
-                        autocreateState,
-                        (autocreateState & notifyState) );
-    }
+    autocreateState = gtk_toggle_button_get_active( sxed->autocreateOpt );
+    notifyState = gtk_toggle_button_get_active( sxed->notifyOpt );
+    /* "Notify" only makes sense if AutoCreate is actived;
+     * enforce that here. */
+    xaccSchedXactionSetAutoCreate( sxed->sx,
+                    autocreateState,
+                    (autocreateState & notifyState) );
+  }
 
-    /* days in advance */
-    {
-        int daysInAdvance;
+  /* days in advance */
+  {
+    int daysInAdvance;
 
-        daysInAdvance = 0;
-        if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->advanceOpt ) ) {
-            daysInAdvance =
-                gtk_spin_button_get_value_as_int( sxed->advanceSpin );
-        }
-        xaccSchedXactionSetAdvanceCreation( sxed->sx, daysInAdvance );
+    daysInAdvance = 0;
+    if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->advanceOpt ) ) {
+      daysInAdvance =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int( sxed->advanceSpin );
+    }
+    xaccSchedXactionSetAdvanceCreation( sxed->sx, daysInAdvance );
 
-        daysInAdvance = 0;
-        if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->remindOpt ) ) {
-            daysInAdvance =
-                gtk_spin_button_get_value_as_int( sxed->remindSpin );
-        }
-        xaccSchedXactionSetAdvanceReminder( sxed->sx, daysInAdvance );
+    daysInAdvance = 0;
+    if ( gtk_toggle_button_get_active( sxed->remindOpt ) ) {
+      daysInAdvance =
+        gtk_spin_button_get_value_as_int( sxed->remindSpin );
     }
+    xaccSchedXactionSetAdvanceReminder( sxed->sx, daysInAdvance );
+  }
 
-    /* start date and freq spec */
-    {
-        FreqSpec *fs;
-        GDate gdate;
-        GString *str;
-        GList *schedule = NULL;
+  /* start date and freq spec */
+  {
+    FreqSpec *fs;
+    GDate gdate;
+    GString *str;
+    GList *schedule = NULL;
 
-        fs = xaccSchedXactionGetFreqSpec( sxed->sx );
-        gnc_frequency_save_state( sxed->gncfreq, fs, &gdate );
+    fs = xaccSchedXactionGetFreqSpec( sxed->sx );
+    gnc_frequency_save_state( sxed->gncfreq, fs, &gdate );
 
-        str = g_string_new( "" );
-        xaccFreqSpecGetFreqStr( fs, str );
-        g_debug("fs: %s", str->str);
+    str = g_string_new( "" );
+    xaccFreqSpecGetFreqStr( fs, str );
+    g_debug("fs: %s", str->str);
 
-        gnc_frequency_save_to_recurrence(sxed->gncfreq, &schedule, &gdate);
-        gnc_sx_set_schedule(sxed->sx, schedule);
-        g_debug("recurrences parsed [%s]", recurrenceListToString(schedule));
+    gnc_frequency_save_to_recurrence(sxed->gncfreq, &schedule, &gdate);
+    gnc_sx_set_schedule(sxed->sx, schedule);
+    g_debug("recurrences parsed [%s]", recurrenceListToString(schedule));
 
-        /* now that we have it, set the start date */
-        xaccSchedXactionSetStartDate( sxed->sx, &gdate );
-    }
+    /* now that we have it, set the start date */
+    xaccSchedXactionSetStartDate( sxed->sx, &gdate );
+  }
 }
 
 static void
 enabled_toggled( GtkObject *o, GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    return;
+  return;
 } 
 
 static void
 autocreate_toggled( GtkObject *o, GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    if ( !gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(o)) ) {
-        gtk_toggle_button_set_active( sxed->notifyOpt, FALSE );
-    }
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->notifyOpt),
-                 gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(o) ) );
+  if ( !gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(o)) ) {
+    gtk_toggle_button_set_active( sxed->notifyOpt, FALSE );
+  }
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->notifyOpt),
+               gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(o) ) );
 }
 
 static void
 advance_toggle( GtkButton *o, GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    gchar *spinName;
-    GtkWidget *spin;
+  gchar *spinName;
+  GtkWidget *spin;
 
-    spinName = (gchar*)g_object_get_data( G_OBJECT(o), "whichOneAmI" );
-    spin = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, spinName );
-    if ( !spin ) {
-       g_critical("Error getting widget with name \"%s\"", spinName);
-       return;
-    }
-    gtk_widget_set_sensitive( spin,
-                 gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(o) ) );
-    /* FIXME: this doesn't do what we want... :( */
-    gtk_editable_set_editable( GTK_EDITABLE(spin), TRUE );
+  spinName = (gchar*)g_object_get_data( G_OBJECT(o), "whichOneAmI" );
+  spin = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, spinName );
+  if ( !spin ) {
+    g_critical("Error getting widget with name \"%s\"", spinName);
+    return;
+  }
+  gtk_widget_set_sensitive( spin,
+               gtk_toggle_button_get_active( GTK_TOGGLE_BUTTON(o) ) );
+  /* FIXME: this doesn't do what we want... :( */
+  gtk_editable_set_editable( GTK_EDITABLE(spin), TRUE );
 }
 
 /* Local destruction of dialog */
 static void
 scheduledxaction_editor_dialog_destroy(GtkObject *object, gpointer data)
 {
-    GncSxEditorDialog *sxed = data;
+  GncSxEditorDialog *sxed = data;
 
-    if (sxed == NULL)
-        return;
+  if (sxed == NULL)
+    return;
 
-    gnc_unregister_gui_component_by_data
-        (DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS, sxed);
+  gnc_unregister_gui_component_by_data
+    (DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS, sxed);
 
-    gnc_embedded_window_close_page(sxed->embed_window, sxed->plugin_page);
-    gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(sxed->embed_window));
-    sxed->embed_window = NULL;
-    sxed->plugin_page = NULL;
-    sxed->ledger = NULL;
+  gnc_embedded_window_close_page(sxed->embed_window, sxed->plugin_page);
+  gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(sxed->embed_window));
+  sxed->embed_window = NULL;
+  sxed->plugin_page = NULL;
+  sxed->ledger = NULL;
 
-    g_free (sxed->sxGUIDstr);
-    sxed->sxGUIDstr = NULL;
+  g_free (sxed->sxGUIDstr);
+  sxed->sxGUIDstr = NULL;
 
-    if ( sxed->newsxP ) {
-        /* FIXME: WTF???
-         *
-         * "WTF" explaination: in the "new" click from the caller, we
-         * set this flag. When "ok" is pressed on the dialog, we set
-         * this flag to false, and thus leave the SX live. If
-         * "Cancel" is clicked, the flag will still be true, and this
-         * SX will be cleaned, here. -- jsled
-         */
-        xaccSchedXactionFree( sxed->sx );
-    }
-    sxed->sx = NULL;
+  if ( sxed->newsxP ) {
+    /* FIXME: WTF???
+     *
+     * "WTF" explaination: in the "new" click from the caller, we
+     * set this flag. When "ok" is pressed on the dialog, we set
+     * this flag to false, and thus leave the SX live. If
+     * "Cancel" is clicked, the flag will still be true, and this
+     * SX will be cleaned, here. -- jsled
+     */
+    xaccSchedXactionFree( sxed->sx );
+  }
+  sxed->sx = NULL;
 
-    g_free (sxed);
+  g_free (sxed);
 }
 
 static
 gint
 sxed_close_event( GtkDialog *dlg, gpointer ud )
 {
-    GncSxEditorDialog *sxed = (GncSxEditorDialog*)ud;
+  GncSxEditorDialog *sxed = (GncSxEditorDialog*)ud;
 
-    /* We've already processed the SX, likely because of "ok" being
-     * clicked. */
-    if ( sxed->sx == NULL ) {
-     return FALSE;
-    }
+  /* We've already processed the SX, likely because of "ok" being
+   * clicked. */
+  if ( sxed->sx == NULL ) {
+    return FALSE;
+  }
 
-    if ( ! sxed_confirmed_cancel( sxed ) ) {
-        return TRUE;
-    }
-    return FALSE;
+  if ( ! sxed_confirmed_cancel( sxed ) ) {
+    return TRUE;
+  }
+  return FALSE;
 }
 
 static
 void
 gnc_sxed_get_widgets( GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    GtkWidget *w;
+  GtkWidget *w;
 
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, SXED_NAME_ENTRY );
-    sxed->nameEntry = GTK_EDITABLE(w);
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, SXED_LAST_OCCUR_LABEL );
-    sxed->lastOccurLabel = GTK_LABEL(w);
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, ENABLED_OPT );
-    sxed->enabledOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, AUTOCREATE_OPT );
-    sxed->autocreateOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, NOTIFY_OPT );
-    sxed->notifyOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, ADVANCE_OPT );
-    sxed->advanceOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, ADVANCE_DAYS_SPIN );
-    sxed->advanceSpin = GTK_SPIN_BUTTON(w);
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, REMIND_OPT );
-    sxed->remindOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, REMIND_DAYS_SPIN );
-    sxed->remindSpin = GTK_SPIN_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, SXED_NAME_ENTRY );
+  sxed->nameEntry = GTK_EDITABLE(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, SXED_LAST_OCCUR_LABEL );
+  sxed->lastOccurLabel = GTK_LABEL(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, ENABLED_OPT );
+  sxed->enabledOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, AUTOCREATE_OPT );
+  sxed->autocreateOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, NOTIFY_OPT );
+  sxed->notifyOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, ADVANCE_OPT );
+  sxed->advanceOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, ADVANCE_DAYS_SPIN );
+  sxed->advanceSpin = GTK_SPIN_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, REMIND_OPT );
+  sxed->remindOpt = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, REMIND_DAYS_SPIN );
+  sxed->remindSpin = GTK_SPIN_BUTTON(w);
 
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "rb_enddate" );
-    sxed->optEndDate = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "rb_enddate" );
+  sxed->optEndDate = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
 
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "rb_noend" );
-    sxed->optEndNone = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "rb_noend" );
+  sxed->optEndNone = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
 
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "rb_num_occur" );
-    sxed->optEndCount = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "rb_num_occur" );
+  sxed->optEndCount = GTK_TOGGLE_BUTTON(w);
 
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, END_SPIN );
-    sxed->endCountSpin = GTK_ENTRY(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, END_SPIN );
+  sxed->endCountSpin = GTK_ENTRY(w);
 
-    w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, REMAIN_SPIN );
-    sxed->endRemainSpin = GTK_ENTRY(w);
+  w = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, REMAIN_SPIN );
+  sxed->endRemainSpin = GTK_ENTRY(w);
 
 }
 
@@ -1125,373 +1125,373 @@
 gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create(SchedXaction *sx,
                        gboolean newSX)
 {
-    GncSxEditorDialog *sxed;
-    GtkWidget *button;
-    int i;
-    GList *dlgExists = NULL;
+  GncSxEditorDialog *sxed;
+  GtkWidget *button;
+  int i;
+  GList *dlgExists = NULL;
 
-    static struct widgetSignalCallback {
-        char   *name;
-        char   *signal;
-        void   (*fn)();
-        gpointer objectData;
-    } widgets[] = {
-        { "ok_button",   "clicked", editor_ok_button_clicked,   NULL },
-        { "cancel_button", "clicked", editor_cancel_button_clicked, NULL },
-        { "help_button",  "clicked", editor_help_button_clicked,  NULL },
+  static struct widgetSignalCallback {
+    char   *name;
+    char   *signal;
+    void   (*fn)();
+    gpointer objectData;
+  } widgets[] = {
+    { "ok_button",   "clicked", editor_ok_button_clicked,   NULL },
+    { "cancel_button", "clicked", editor_cancel_button_clicked, NULL },
+    { "help_button",  "clicked", editor_help_button_clicked,  NULL },
 
-        { "rb_noend",    "toggled", endgroup_rb_toggled,     GINT_TO_POINTER(END_NEVER_OPTION) },
-        { "rb_enddate",   "toggled", endgroup_rb_toggled,     GINT_TO_POINTER(END_DATE_OPTION) },
-        { "rb_num_occur",  "toggled", endgroup_rb_toggled,     GINT_TO_POINTER(NUM_OCCUR_OPTION) },
+    { "rb_noend",    "toggled", endgroup_rb_toggled,     GINT_TO_POINTER(END_NEVER_OPTION) },
+    { "rb_enddate",   "toggled", endgroup_rb_toggled,     GINT_TO_POINTER(END_DATE_OPTION) },
+    { "rb_num_occur",  "toggled", endgroup_rb_toggled,     GINT_TO_POINTER(NUM_OCCUR_OPTION) },
 
-        { REMAIN_SPIN ,   "value-changed", sxed_excal_update_adapt, NULL },
+    { REMAIN_SPIN ,   "value-changed", sxed_excal_update_adapt, NULL },
 
-        { ENABLED_OPT,   "toggled", enabled_toggled,       NULL },
-        { AUTOCREATE_OPT,  "toggled", autocreate_toggled,      NULL },
-        { ADVANCE_OPT,   "toggled", advance_toggle,        (gpointer)ADVANCE_DAYS_SPIN },
-        { REMIND_OPT,    "toggled", advance_toggle,        (gpointer)REMIND_DAYS_SPIN },
+    { ENABLED_OPT,   "toggled", enabled_toggled,       NULL },
+    { AUTOCREATE_OPT,  "toggled", autocreate_toggled,      NULL },
+    { ADVANCE_OPT,   "toggled", advance_toggle,        (gpointer)ADVANCE_DAYS_SPIN },
+    { REMIND_OPT,    "toggled", advance_toggle,        (gpointer)REMIND_DAYS_SPIN },
 
-        { NULL,       NULL,   NULL,             NULL }
-    };
+    { NULL,       NULL,   NULL,             NULL }
+  };
 
-    dlgExists = gnc_find_gui_components( DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS,
-                       editor_component_sx_equality,
-                       sx );
-    if ( dlgExists != NULL ) {
-        g_debug( "dialog already exists; using that one." );
-        sxed = (GncSxEditorDialog*)dlgExists->data;
-        gtk_window_present( GTK_WINDOW(sxed->dialog) );
-        g_list_free( dlgExists );
-        return sxed;
-    }
+  dlgExists = gnc_find_gui_components( DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS,
+                     editor_component_sx_equality,
+                     sx );
+  if ( dlgExists != NULL ) {
+    g_debug( "dialog already exists; using that one." );
+    sxed = (GncSxEditorDialog*)dlgExists->data;
+    gtk_window_present( GTK_WINDOW(sxed->dialog) );
+    g_list_free( dlgExists );
+    return sxed;
+  }
 
-    sxed     = g_new0( GncSxEditorDialog, 1 );
-    sxed->gxml  = gnc_glade_xml_new( SX_GLADE_FILE,
-                    SX_EDITOR_GLADE_NAME );
-    sxed->dialog = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, SX_EDITOR_GLADE_NAME );
+  sxed     = g_new0( GncSxEditorDialog, 1 );
+  sxed->gxml  = gnc_glade_xml_new( SX_GLADE_FILE,
+                   SX_EDITOR_GLADE_NAME );
+  sxed->dialog = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, SX_EDITOR_GLADE_NAME );
 
-    sxed->sx   = sx;
-    sxed->newsxP = newSX;
-    /* Setup the end-date GNC widget */
-    {
-        GtkWidget *endDateBox =
-            glade_xml_get_widget( sxed->gxml, END_DATE_BOX );
-        sxed->endDateEntry =
-            GNC_DATE_EDIT(gnc_date_edit_new( time(NULL),
-                             FALSE, FALSE ));
-        gtk_widget_show(GTK_WIDGET(sxed->endDateEntry));
-        g_signal_connect( sxed->endDateEntry,
-                 "date-changed",
-                 G_CALLBACK( sxed_excal_update_adapt ),
-                 sxed );
-        gtk_box_pack_start( GTK_BOX(endDateBox),
-                  GTK_WIDGET(sxed->endDateEntry),
-                  TRUE, TRUE, 0 );
-    }
+  sxed->sx   = sx;
+  sxed->newsxP = newSX;
+  /* Setup the end-date GNC widget */
+  {
+    GtkWidget *endDateBox =
+      glade_xml_get_widget( sxed->gxml, END_DATE_BOX );
+    sxed->endDateEntry =
+      GNC_DATE_EDIT(gnc_date_edit_new( time(NULL),
+                       FALSE, FALSE ));
+    gtk_widget_show(GTK_WIDGET(sxed->endDateEntry));
+    g_signal_connect( sxed->endDateEntry,
+             "date-changed",
+             G_CALLBACK( sxed_excal_update_adapt ),
+             sxed );
+    gtk_box_pack_start( GTK_BOX(endDateBox),
+              GTK_WIDGET(sxed->endDateEntry),
+              TRUE, TRUE, 0 );
+  }
 
-    /* NOTE: this must occur before processing the widget list, defined
-     * above, so the gpointers stored with the advance_ and remind_opts
-     * are correct. */
-    gnc_sxed_get_widgets( sxed );
+  /* NOTE: this must occur before processing the widget list, defined
+   * above, so the gpointers stored with the advance_ and remind_opts
+   * are correct. */
+  gnc_sxed_get_widgets( sxed );
 
-    gnc_register_gui_component( DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS,
-                  NULL, /* no refresh handler */
-                  sxed_close_handler,
-                  sxed );
+  gnc_register_gui_component( DIALOG_SCHEDXACTION_EDITOR_CM_CLASS,
+                NULL, /* no refresh handler */
+                sxed_close_handler,
+                sxed );
 
-    g_signal_connect( sxed->dialog, "close",
-             G_CALLBACK(sxed_close_event), sxed );
-    g_signal_connect( sxed->dialog, "destroy",
-             G_CALLBACK(scheduledxaction_editor_dialog_destroy),
-             sxed );
+  g_signal_connect( sxed->dialog, "close",
+           G_CALLBACK(sxed_close_event), sxed );
+  g_signal_connect( sxed->dialog, "destroy",
+           G_CALLBACK(scheduledxaction_editor_dialog_destroy),
+           sxed );
 
-    for ( i=0; widgets[i].name != NULL; i++ ) {
-       button = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, widgets[i].name );
-       if ( widgets[i].objectData != NULL ) {
-         g_object_set_data( G_OBJECT(button), "whichOneAmI",
-                   widgets[i].objectData );
-       }
-       g_signal_connect( button, widgets[i].signal,
-                G_CALLBACK( widgets[i].fn ), sxed );
+  for ( i=0; widgets[i].name != NULL; i++ ) {
+    button = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, widgets[i].name );
+    if ( widgets[i].objectData != NULL ) {
+      g_object_set_data( G_OBJECT(button), "whichOneAmI",
+                widgets[i].objectData );
     }
+    g_signal_connect( button, widgets[i].signal,
+             G_CALLBACK( widgets[i].fn ), sxed );
+  }
 
-    /* For some reason the Glade-specified sensitivity settings are not
-     * being honored... ? */
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->notifyOpt), FALSE );
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->advanceSpin), FALSE );
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->remindSpin), FALSE );
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endCountSpin), FALSE );
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endRemainSpin), FALSE );
+  /* For some reason the Glade-specified sensitivity settings are not
+   * being honored... ? */
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->notifyOpt), FALSE );
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->advanceSpin), FALSE );
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->remindSpin), FALSE );
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endCountSpin), FALSE );
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endRemainSpin), FALSE );
 
-    gtk_editable_set_editable( GTK_EDITABLE(sxed->advanceSpin), TRUE );
-    gtk_editable_set_editable( GTK_EDITABLE(sxed->remindSpin), TRUE );
+  gtk_editable_set_editable( GTK_EDITABLE(sxed->advanceSpin), TRUE );
+  gtk_editable_set_editable( GTK_EDITABLE(sxed->remindSpin), TRUE );
     
-    /* Allow resize */
-    gtk_window_set_resizable (GTK_WINDOW(sxed->dialog), TRUE);
+  /* Allow resize */
+  gtk_window_set_resizable (GTK_WINDOW(sxed->dialog), TRUE);
 
-    gnc_restore_window_size(SXED_GCONF_SECTION, GTK_WINDOW(sxed->dialog));
+  gnc_restore_window_size(SXED_GCONF_SECTION, GTK_WINDOW(sxed->dialog));
 
-    /* create the frequency-selection macrowidget and example
-     * [dense-]calendar. */
-    schedXact_editor_create_freq_sel( sxed );
-    /* create the template-transaction ledger window */
-    schedXact_editor_create_ledger( sxed );
-    /* populate */
-    schedXact_editor_populate( sxed );
+  /* create the frequency-selection macrowidget and example
+   * [dense-]calendar. */
+  schedXact_editor_create_freq_sel( sxed );
+  /* create the template-transaction ledger window */
+  schedXact_editor_create_ledger( sxed );
+  /* populate */
+  schedXact_editor_populate( sxed );
 
-    /* Do not call show_all here. Screws up the gtkuimanager code */
-    gtk_widget_show(sxed->dialog);
+  /* Do not call show_all here. Screws up the gtkuimanager code */
+  gtk_widget_show(sxed->dialog);
 
-    /* Refresh the cal and the ledger */
-    gtk_widget_queue_resize( GTK_WIDGET( sxed->example_cal ) );
-    gnc_ledger_display_refresh( sxed->ledger );
+  /* Refresh the cal and the ledger */
+  gtk_widget_queue_resize( GTK_WIDGET( sxed->example_cal ) );
+  gnc_ledger_display_refresh( sxed->ledger );
 
-    return sxed;
+  return sxed;
 }
 
 static
 void
 gnc_sxed_record_size( GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-   gnc_save_window_size( SXED_GCONF_SECTION, GTK_WINDOW(sxed->dialog) );
+  gnc_save_window_size( SXED_GCONF_SECTION, GTK_WINDOW(sxed->dialog) );
 }
 
 static
 void
 schedXact_editor_create_freq_sel( GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    GtkBox *b;
+  GtkBox *b;
 
-    b = GTK_BOX(glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "gncfreq_hbox" ));
-    /*sxed->gncfreq =
-        GNC_FREQUENCY( gnc_frequency_new( xaccSchedXactionGetFreqSpec(sxed->sx),
-        xaccSchedXactionGetStartDate(sxed->sx) ) );*/
-    sxed->gncfreq =
-       GNC_FREQUENCY(gnc_frequency_new_from_recurrence(gnc_sx_get_schedule(sxed->sx),
-                               xaccSchedXactionGetStartDate(sxed->sx)));
-    g_assert(sxed->gncfreq);
-    g_signal_connect( sxed->gncfreq, "changed",
-             G_CALLBACK(gnc_sxed_freq_changed),
-             sxed );
-    gtk_container_add( GTK_CONTAINER(b), GTK_WIDGET(sxed->gncfreq) );
+  b = GTK_BOX(glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "gncfreq_hbox" ));
+  /*sxed->gncfreq =
+   GNC_FREQUENCY( gnc_frequency_new( xaccSchedXactionGetFreqSpec(sxed->sx),
+   xaccSchedXactionGetStartDate(sxed->sx) ) );*/
+  sxed->gncfreq =
+    GNC_FREQUENCY(gnc_frequency_new_from_recurrence(gnc_sx_get_schedule(sxed->sx),
+                            xaccSchedXactionGetStartDate(sxed->sx)));
+  g_assert(sxed->gncfreq);
+  g_signal_connect( sxed->gncfreq, "changed",
+           G_CALLBACK(gnc_sxed_freq_changed),
+           sxed );
+  gtk_container_add( GTK_CONTAINER(b), GTK_WIDGET(sxed->gncfreq) );
 
-    b = GTK_BOX(glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "example_cal_hbox" ));
-    sxed->dense_cal_model = gnc_dense_cal_store_new(EX_CAL_NUM_MONTHS*31);
-    sxed->example_cal = GNC_DENSE_CAL(gnc_dense_cal_new_with_model(GNC_DENSE_CAL_MODEL(sxed->dense_cal_model)));
-    g_assert(sxed->example_cal);
-    gnc_dense_cal_set_num_months( sxed->example_cal, EX_CAL_NUM_MONTHS );
-    gnc_dense_cal_set_months_per_col( sxed->example_cal, EX_CAL_MO_PER_COL );
-    gtk_container_add( GTK_CONTAINER(b), GTK_WIDGET(sxed->example_cal) );
-    gtk_widget_show( GTK_WIDGET(sxed->example_cal) );
+  b = GTK_BOX(glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "example_cal_hbox" ));
+  sxed->dense_cal_model = gnc_dense_cal_store_new(EX_CAL_NUM_MONTHS*31);
+  sxed->example_cal = GNC_DENSE_CAL(gnc_dense_cal_new_with_model(GNC_DENSE_CAL_MODEL(sxed->dense_cal_model)));
+  g_assert(sxed->example_cal);
+  gnc_dense_cal_set_num_months( sxed->example_cal, EX_CAL_NUM_MONTHS );
+  gnc_dense_cal_set_months_per_col( sxed->example_cal, EX_CAL_MO_PER_COL );
+  gtk_container_add( GTK_CONTAINER(b), GTK_WIDGET(sxed->example_cal) );
+  gtk_widget_show( GTK_WIDGET(sxed->example_cal) );
 }
 
 static
 void
 schedXact_editor_create_ledger( GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    SplitRegister *splitreg;
-    GtkWidget *main_vbox;
+  SplitRegister *splitreg;
+  GtkWidget *main_vbox;
 
-    /* Create the ledger */
-    /* THREAD-UNSAFE */
-    sxed->sxGUIDstr = g_strdup( guid_to_string(
-                    xaccSchedXactionGetGUID(sxed->sx) ) );
-    sxed->ledger = gnc_ledger_display_template_gl( sxed->sxGUIDstr );
-    splitreg = gnc_ledger_display_get_split_register( sxed->ledger );
+  /* Create the ledger */
+  /* THREAD-UNSAFE */
+  sxed->sxGUIDstr = g_strdup( guid_to_string(
+                  xaccSchedXactionGetGUID(sxed->sx) ) );
+  sxed->ledger = gnc_ledger_display_template_gl( sxed->sxGUIDstr );
+  splitreg = gnc_ledger_display_get_split_register( sxed->ledger );
 
-    /* First the embedded window */
-    main_vbox = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "register_vbox" );
-    sxed->embed_window =
-       gnc_embedded_window_new("SXWindowActions",
-                   gnc_sxed_menu_entries,
-                   gnc_sxed_menu_n_entries,
-                   "gnc-sxed-window-ui.xml",
-                   sxed->dialog,
-                   FALSE, /* no accelerators */
-                   sxed);
-    gtk_box_pack_start (GTK_BOX (main_vbox), GTK_WIDGET(sxed->embed_window),
-              TRUE, TRUE, 0);
+  /* First the embedded window */
+  main_vbox = glade_xml_get_widget( sxed->gxml, "register_vbox" );
+  sxed->embed_window =
+    gnc_embedded_window_new("SXWindowActions",
+                gnc_sxed_menu_entries,
+                gnc_sxed_menu_n_entries,
+                "gnc-sxed-window-ui.xml",
+                sxed->dialog,
+                FALSE, /* no accelerators */
+                sxed);
+  gtk_box_pack_start (GTK_BOX (main_vbox), GTK_WIDGET(sxed->embed_window),
+            TRUE, TRUE, 0);
 
-    /* Now create the register plugin page. */
-    sxed->plugin_page = gnc_plugin_page_register_new_ledger (sxed->ledger);
-    gnc_plugin_page_set_ui_description (sxed->plugin_page,
-                      "gnc-sxed-window-ui-full.xml");
-    gnc_plugin_page_register_set_options (sxed->plugin_page,
-                       NULL, NULL,
-                       NUM_LEDGER_LINES_DEFAULT, FALSE );
-    gnc_embedded_window_open_page (sxed->embed_window, sxed->plugin_page);
+  /* Now create the register plugin page. */
+  sxed->plugin_page = gnc_plugin_page_register_new_ledger (sxed->ledger);
+  gnc_plugin_page_set_ui_description (sxed->plugin_page,
+                    "gnc-sxed-window-ui-full.xml");
+  gnc_plugin_page_register_set_options (sxed->plugin_page,
+                     NULL, NULL,
+                     NUM_LEDGER_LINES_DEFAULT, FALSE );
+  gnc_embedded_window_open_page (sxed->embed_window, sxed->plugin_page);
 
-    /* configure... */
-    /* don't use double-line */
-    gnc_split_register_config(splitreg,
-                 splitreg->type, splitreg->style,
-                 FALSE);
-    gnc_split_register_set_auto_complete(splitreg, FALSE);
+  /* configure... */
+  /* don't use double-line */
+  gnc_split_register_config(splitreg,
+               splitreg->type, splitreg->style,
+               FALSE);
+  gnc_split_register_set_auto_complete(splitreg, FALSE);
 
-    /* don't show present/future divider [by definition, not necessary] */
-    gnc_split_register_show_present_divider( splitreg, FALSE );
+  /* don't show present/future divider [by definition, not necessary] */
+  gnc_split_register_show_present_divider( splitreg, FALSE );
 }
 
 static
 void
 schedXact_editor_populate( GncSxEditorDialog *sxed )
 {
-    char *name;
-    time_t tmpDate;
-    SplitRegister *splitReg;
-    struct tm *tmpTm;
-    GDate *gd;
-    gint daysInAdvance;
-    gboolean enabledState, autoCreateState, notifyState;
+  char *name;
+  time_t tmpDate;
+  SplitRegister *splitReg;
+  struct tm *tmpTm;
+  GDate *gd;
+  gint daysInAdvance;
+  gboolean enabledState, autoCreateState, notifyState;
 
-    name = xaccSchedXactionGetName(sxed->sx);
-    if ( name != NULL ) {
-        gtk_entry_set_text( GTK_ENTRY(sxed->nameEntry), name );
+  name = xaccSchedXactionGetName(sxed->sx);
+  if ( name != NULL ) {
+    gtk_entry_set_text( GTK_ENTRY(sxed->nameEntry), name );
+  }
+  {
+    gd = xaccSchedXactionGetLastOccurDate( sxed->sx );
+    if ( g_date_valid( gd ) ) {
+      gchar dateBuf[ MAX_DATE_LENGTH+1 ];
+      qof_print_gdate( dateBuf,MAX_DATE_LENGTH, gd );
+      gtk_label_set_text( sxed->lastOccurLabel, dateBuf );
+    } else {
+      gtk_label_set_text( sxed->lastOccurLabel, _( "(never)" ) );
     }
-    {
-        gd = xaccSchedXactionGetLastOccurDate( sxed->sx );
-        if ( g_date_valid( gd ) ) {
-            gchar dateBuf[ MAX_DATE_LENGTH+1 ];
-            qof_print_gdate( dateBuf,MAX_DATE_LENGTH, gd );
-            gtk_label_set_text( sxed->lastOccurLabel, dateBuf );
-        } else {
-            gtk_label_set_text( sxed->lastOccurLabel, _( "(never)" ) );
-        }
-        gd = NULL;
-    }
+    gd = NULL;
+  }
 
-    gd = xaccSchedXactionGetEndDate( sxed->sx );
-    if ( g_date_valid( gd ) ) {
-        gtk_toggle_button_set_active( sxed->optEndDate, TRUE );
-        /* fill in date data. */
-        tmpTm = g_new0( struct tm, 1 );
-        g_date_to_struct_tm( gd, tmpTm );
-        tmpDate = mktime( tmpTm );
-        g_free( tmpTm );
-        gnc_date_edit_set_time( sxed->endDateEntry, tmpDate );
+  gd = xaccSchedXactionGetEndDate( sxed->sx );
+  if ( g_date_valid( gd ) ) {
+    gtk_toggle_button_set_active( sxed->optEndDate, TRUE );
+    /* fill in date data. */
+    tmpTm = g_new0( struct tm, 1 );
+    g_date_to_struct_tm( gd, tmpTm );
+    tmpDate = mktime( tmpTm );
+    g_free( tmpTm );
+    gnc_date_edit_set_time( sxed->endDateEntry, tmpDate );
 
-        set_endgroup_toggle_states( sxed, END_DATE );
-    } else if ( xaccSchedXactionHasOccurDef( sxed->sx ) ) {
-        gint numOccur = xaccSchedXactionGetNumOccur( sxed->sx );
-        gint numRemain = xaccSchedXactionGetRemOccur( sxed->sx );
+    set_endgroup_toggle_states( sxed, END_DATE );
+  } else if ( xaccSchedXactionHasOccurDef( sxed->sx ) ) {
+    gint numOccur = xaccSchedXactionGetNumOccur( sxed->sx );
+    gint numRemain = xaccSchedXactionGetRemOccur( sxed->sx );
 
-        gtk_toggle_button_set_active( sxed->optEndCount, TRUE );
+    gtk_toggle_button_set_active( sxed->optEndCount, TRUE );
 
-        gtk_spin_button_set_value ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endCountSpin), numOccur );
-        gtk_spin_button_set_value ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endRemainSpin), numRemain );
+    gtk_spin_button_set_value ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endCountSpin), numOccur );
+    gtk_spin_button_set_value ( GTK_SPIN_BUTTON(sxed->endRemainSpin), numRemain );
 
-        set_endgroup_toggle_states( sxed, END_OCCUR );
-    } else {
-        gtk_toggle_button_set_active( sxed->optEndNone, TRUE );
-        set_endgroup_toggle_states( sxed, END_NEVER );
-    }
+    set_endgroup_toggle_states( sxed, END_OCCUR );
+  } else {
+    gtk_toggle_button_set_active( sxed->optEndNone, TRUE );
+    set_endgroup_toggle_states( sxed, END_NEVER );
+  }
 
-    enabledState = xaccSchedXactionGetEnabled( sxed->sx );
-    gtk_toggle_button_set_active( sxed->enabledOpt, enabledState );
+  enabledState = xaccSchedXactionGetEnabled( sxed->sx );
+  gtk_toggle_button_set_active( sxed->enabledOpt, enabledState );
 
-    /* Do auto-create/notify setup */
-    if ( sxed->newsxP ) {
-        autoCreateState =
-           gnc_gconf_get_bool( SXED_GCONF_SECTION, KEY_CREATE_AUTO, NULL );
-        notifyState =
-           gnc_gconf_get_bool( SXED_GCONF_SECTION, KEY_NOTIFY, NULL );
-    } else {
-        xaccSchedXactionGetAutoCreate( sxed->sx,
-                        &autoCreateState,
-                        &notifyState );
-    }
-    gtk_toggle_button_set_active( sxed->autocreateOpt, autoCreateState );
-    if ( ! autoCreateState ) {
-        notifyState = FALSE;
-    }
-    gtk_toggle_button_set_active( sxed->notifyOpt, notifyState );
+  /* Do auto-create/notify setup */
+  if ( sxed->newsxP ) {
+    autoCreateState =
+      gnc_gconf_get_bool( SXED_GCONF_SECTION, KEY_CREATE_AUTO, NULL );
+    notifyState =
+      gnc_gconf_get_bool( SXED_GCONF_SECTION, KEY_NOTIFY, NULL );
+  } else {
+    xaccSchedXactionGetAutoCreate( sxed->sx,
+                    &autoCreateState,
+                    &notifyState );
+  }
+  gtk_toggle_button_set_active( sxed->autocreateOpt, autoCreateState );
+  if ( ! autoCreateState ) {
+    notifyState = FALSE;
+  }
+  gtk_toggle_button_set_active( sxed->notifyOpt, notifyState );
 
 
-    /* Do days-in-advance-to-create widget[s] setup. */
-    if ( sxed->newsxP ) {
-        daysInAdvance =
-           gnc_gconf_get_float( SXED_GCONF_SECTION, KEY_CREATE_DAYS, NULL );
-    } else {
-        daysInAdvance =
-            xaccSchedXactionGetAdvanceCreation( sxed->sx );
-    }
-    if ( daysInAdvance != 0 ) {
-        gtk_toggle_button_set_active( sxed->advanceOpt, TRUE );
-        gtk_spin_button_set_value( sxed->advanceSpin,
-                      (gfloat)daysInAdvance );
-    }
+  /* Do days-in-advance-to-create widget[s] setup. */
+  if ( sxed->newsxP ) {
+    daysInAdvance =
+      gnc_gconf_get_float( SXED_GCONF_SECTION, KEY_CREATE_DAYS, NULL );
+  } else {
+    daysInAdvance =
+      xaccSchedXactionGetAdvanceCreation( sxed->sx );
+  }
+  if ( daysInAdvance != 0 ) {
+    gtk_toggle_button_set_active( sxed->advanceOpt, TRUE );
+    gtk_spin_button_set_value( sxed->advanceSpin,
+                  (gfloat)daysInAdvance );
+  }
 
-    /* Do days-in-advance-to-remind widget[s] setup. */
-    if ( sxed->newsxP ) {
-        daysInAdvance =
-           gnc_gconf_get_float( SXED_GCONF_SECTION, KEY_REMIND_DAYS, NULL );
-    } else {
-        daysInAdvance =
-            xaccSchedXactionGetAdvanceReminder( sxed->sx );
-    }
-    if ( daysInAdvance != 0 ) {
-        gtk_toggle_button_set_active( sxed->remindOpt, TRUE );
-        gtk_spin_button_set_value( sxed->remindSpin,
-                      (gfloat)daysInAdvance );
-    }
+  /* Do days-in-advance-to-remind widget[s] setup. */
+  if ( sxed->newsxP ) {
+    daysInAdvance =
+      gnc_gconf_get_float( SXED_GCONF_SECTION, KEY_REMIND_DAYS, NULL );
+  } else {
+    daysInAdvance =
+      xaccSchedXactionGetAdvanceReminder( sxed->sx );
+  }
+  if ( daysInAdvance != 0 ) {
+    gtk_toggle_button_set_active( sxed->remindOpt, TRUE );
+    gtk_spin_button_set_value( sxed->remindSpin,
+                  (gfloat)daysInAdvance );
+  }
 
-    if ( sxed->newsxP ) {
-        gnc_sx_set_instance_count( sxed->sx, 1 );
-    }
+  if ( sxed->newsxP ) {
+    gnc_sx_set_instance_count( sxed->sx, 1 );
+  }
 
-    /* populate the ledger */
-    { 
-        /* create the split list */
-        GList    *splitList;
+  /* populate the ledger */
+  { 
+    /* create the split list */
+    GList    *splitList;
 
-        splitList = xaccSchedXactionGetSplits( sxed->sx );
-        if ( splitList != NULL ) {
-            splitReg = gnc_ledger_display_get_split_register
-             ( sxed->ledger );
-            gnc_split_register_load(splitReg, splitList, NULL );
-        } /* otherwise, use the existing stuff. */
-    }
+    splitList = xaccSchedXactionGetSplits( sxed->sx );
+    if ( splitList != NULL ) {
+      splitReg = gnc_ledger_display_get_split_register
+        ( sxed->ledger );
+      gnc_split_register_load(splitReg, splitList, NULL );
+    } /* otherwise, use the existing stuff. */
+  }
 
-    /* Update the example cal */
-    gnc_sxed_update_cal(sxed);
+  /* Update the example cal */
+  gnc_sxed_update_cal(sxed);
 }
 
 static
 void
 set_endgroup_toggle_states( GncSxEditorDialog *sxed, EndType type )
 {
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endDateEntry), (type == END_DATE) );
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endCountSpin), (type == END_OCCUR) );
-    gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endRemainSpin), (type == END_OCCUR) );
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endDateEntry), (type == END_DATE) );
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endCountSpin), (type == END_OCCUR) );
+  gtk_widget_set_sensitive( GTK_WIDGET(sxed->endRemainSpin), (type == END_OCCUR) );
 }
 
 static
 void
 endgroup_rb_toggled( GtkButton *b, gpointer d )
 {
-    /* figure out which one */
-    GncSxEditorDialog *sxed;
-    gint id;
+  /* figure out which one */
+  GncSxEditorDialog *sxed;
+  gint id;
 
-    sxed = (GncSxEditorDialog*)d;
-    id = GPOINTER_TO_INT(g_object_get_data( G_OBJECT(b), "whichOneAmI" ));
+  sxed = (GncSxEditorDialog*)d;
+  id = GPOINTER_TO_INT(g_object_get_data( G_OBJECT(b), "whichOneAmI" ));
 
-    switch (id) {
-    case END_NEVER_OPTION:
-        set_endgroup_toggle_states( sxed, END_NEVER );
-        break;
-    case END_DATE_OPTION:
-        set_endgroup_toggle_states( sxed, END_DATE );
-        break;
-    case NUM_OCCUR_OPTION:
-        set_endgroup_toggle_states( sxed, END_OCCUR );
-        break;
-    default:
-        g_critical( "Unknown id %d", id );
-        break;
-    }
+  switch (id) {
+  case END_NEVER_OPTION:
+    set_endgroup_toggle_states( sxed, END_NEVER );
+    break;
+  case END_DATE_OPTION:
+    set_endgroup_toggle_states( sxed, END_DATE );
+    break;
+  case NUM_OCCUR_OPTION:
+    set_endgroup_toggle_states( sxed, END_OCCUR );
+    break;
+  default:
+    g_critical( "Unknown id %d", id );
+    break;
+  }
 
-    gnc_sxed_update_cal(sxed);
+  gnc_sxed_update_cal(sxed);
 }
 
 /********************************************************************\
@@ -1503,37 +1503,37 @@
 static void
 gnc_sxed_reg_check_close(GncSxEditorDialog *sxed)
 {
-    gboolean pending_changes;
-    SplitRegister *reg;
-    const char *message =
-        _("The current template transaction "
-         "has been changed. "
-         "Would you like to record the changes?");
+  gboolean pending_changes;
+  SplitRegister *reg;
+  const char *message =
+    _("The current template transaction "
+     "has been changed. "
+     "Would you like to record the changes?");
     
-    reg = gnc_ledger_display_get_split_register (sxed->ledger);
-    pending_changes = gnc_split_register_changed (reg);
-    if (!pending_changes) {
-        return;
-    }
+  reg = gnc_ledger_display_get_split_register (sxed->ledger);
+  pending_changes = gnc_split_register_changed (reg);
+  if (!pending_changes) {
+    return;
+  }
 
-    if (gnc_verify_dialog(sxed->dialog, TRUE, message)) {
-        Transaction *trans;
-        trans = gnc_split_register_get_current_trans( reg );
-        if ( !gnc_split_register_save( reg, TRUE ) )
-            return;
+  if (gnc_verify_dialog(sxed->dialog, TRUE, message)) {
+    Transaction *trans;
+    trans = gnc_split_register_get_current_trans( reg );
+    if ( !gnc_split_register_save( reg, TRUE ) )
+      return;
         
-        gnc_split_register_redraw( reg );
-    } else {
-        gnc_split_register_cancel_cursor_trans_changes (reg);
-    }
+    gnc_split_register_redraw( reg );
+  } else {
+    gnc_split_register_cancel_cursor_trans_changes (reg);
+  }
 }
 
 static gboolean
 editor_component_sx_equality( gpointer find_data,
                gpointer user_data )
 {
-    return ( (SchedXaction*)find_data
-         == ((GncSxEditorDialog*)user_data)->sx );
+  return ( (SchedXaction*)find_data
+       == ((GncSxEditorDialog*)user_data)->sx );
 }
 
 typedef enum { NO_END, DATE_END, COUNT_END } END_TYPE;
@@ -1620,17 +1620,17 @@
 on_sx_check_toggled (GtkWidget *togglebutton,
           gpointer user_data)
 {
-   GtkWidget *widget;
-   gboolean create; // , notify;
+  GtkWidget *widget;
+  gboolean create; // , notify;
 
-   /* The gnc_glade_lookup_widget() function works because all of these
-   * widgets come from the same glade file. */
-   widget = gnc_glade_lookup_widget(togglebutton,
-                   "gconf/dialogs/scheduled_trans/transaction_editor/create_auto");
-   create = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget));
-   widget = gnc_glade_lookup_widget(togglebutton,
-                   "gconf/dialogs/scheduled_trans/transaction_editor/notify");
-   gtk_widget_set_sensitive(widget, create);
+  /* The gnc_glade_lookup_widget() function works because all of these
+   * widgets come from the same glade file. */
+  widget = gnc_glade_lookup_widget(togglebutton,
+                   "gconf/dialogs/scheduled_trans/transaction_editor/create_auto");
+  create = gtk_toggle_button_get_active(GTK_TOGGLE_BUTTON(widget));
+  widget = gnc_glade_lookup_widget(togglebutton,
+                   "gconf/dialogs/scheduled_trans/transaction_editor/notify");
+  gtk_widget_set_sensitive(widget, create);
 }
 
 
@@ -1639,99 +1639,99 @@
 
 typedef struct _acct_deletion_handler_data
 {
- GList *affected_sxes;
- GtkWidget *dialog;
+  GList *affected_sxes;
+  GtkWidget *dialog;
 } acct_deletion_handler_data;
 
 static void
 _open_editors(GtkDialog *dialog, gint response_code, gpointer data)
 {
- acct_deletion_handler_data *adhd = (acct_deletion_handler_data *)data;
- gtk_widget_hide_all(adhd->dialog);
- {
-  GList *sx_iter;
-  for (sx_iter = adhd->affected_sxes; sx_iter; sx_iter = sx_iter->next)
+  acct_deletion_handler_data *adhd = (acct_deletion_handler_data *)data;
+  gtk_widget_hide_all(adhd->dialog);
   {
-   gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create((SchedXaction*)sx_iter->data,
-                          FALSE);
+    GList *sx_iter;
+    for (sx_iter = adhd->affected_sxes; sx_iter; sx_iter = sx_iter->next)
+    {
+      gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create((SchedXaction*)sx_iter->data,
+                             FALSE);
+    }
   }
- }
- g_list_free(adhd->affected_sxes);
- gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(adhd->dialog));
- g_free(adhd);
+  g_list_free(adhd->affected_sxes);
+  gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(adhd->dialog));
+  g_free(adhd);
 }
 
 static void
 _sx_engine_event_handler(QofEntity *ent, QofEventId event_type, gpointer user_data, gpointer evt_data)
 {
- Account *acct;
- QofBook *book;
- GList *affected_sxes;
+  Account *acct;
+  QofBook *book;
+  GList *affected_sxes;
 
- if (!(event_type & QOF_EVENT_DESTROY))
-  return;
- if (!GNC_IS_ACCOUNT(ent))
-  return;
- acct = GNC_ACCOUNT(ent);
- book = qof_instance_get_book(QOF_INSTANCE(acct));
- affected_sxes = gnc_sx_get_sxes_referencing_account(book, acct);
+  if (!(event_type & QOF_EVENT_DESTROY))
+    return;
+  if (!GNC_IS_ACCOUNT(ent))
+    return;
+  acct = GNC_ACCOUNT(ent);
+  book = qof_instance_get_book(QOF_INSTANCE(acct));
+  affected_sxes = gnc_sx_get_sxes_referencing_account(book, acct);
 
- if (g_list_length(affected_sxes) == 0)
-   return;
+  if (g_list_length(affected_sxes) == 0)
+    return;
 
- {
-  GList *sx_iter;
-  acct_deletion_handler_data *data;
-  GladeXML *xml;
-  GtkWidget *dialog;
-  GtkListStore *name_list;
-  GtkTreeView *list;
-  GtkTreeViewColumn *name_column;
-  GtkCellRenderer *renderer;
+  {
+    GList *sx_iter;
+    acct_deletion_handler_data *data;
+    GladeXML *xml;
+    GtkWidget *dialog;
+    GtkListStore *name_list;
+    GtkTreeView *list;
+    GtkTreeViewColumn *name_column;
+    GtkCellRenderer *renderer;
 
-  xml = gnc_glade_xml_new("sched-xact.glade", "Account Deletion");
-  dialog = glade_xml_get_widget(xml, "Account Deletion");
-  list = GTK_TREE_VIEW(glade_xml_get_widget(xml, "sx_list"));
+    xml = gnc_glade_xml_new("sched-xact.glade", "Account Deletion");
+    dialog = glade_xml_get_widget(xml, "Account Deletion");
+    list = GTK_TREE_VIEW(glade_xml_get_widget(xml, "sx_list"));
 
-  data = (acct_deletion_handler_data*)g_new0(acct_deletion_handler_data, 1);
-  data->dialog = dialog;
-  data->affected_sxes = affected_sxes;
-  name_list = gtk_list_store_new(1, G_TYPE_STRING);
-  for (sx_iter = affected_sxes; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
-  {
-   SchedXaction *sx;
-   GtkTreeIter iter;
-   gchar *sx_name;
+    data = (acct_deletion_handler_data*)g_new0(acct_deletion_handler_data, 1);
+    data->dialog = dialog;
+    data->affected_sxes = affected_sxes;
+    name_list = gtk_list_store_new(1, G_TYPE_STRING);
+    for (sx_iter = affected_sxes; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
+    {
+      SchedXaction *sx;
+      GtkTreeIter iter;
+      gchar *sx_name;
 
-   sx = (SchedXaction*)sx_iter->data;
-   sx_name = xaccSchedXactionGetName(sx);
-   gtk_list_store_append(name_list, &iter);
-   gtk_list_store_set(name_list, &iter, 0, sx_name, -1);
-  }
-  gtk_tree_view_set_model(list, GTK_TREE_MODEL(name_list));
-  g_object_unref(G_OBJECT(name_list));
+      sx = (SchedXaction*)sx_iter->data;
+      sx_name = xaccSchedXactionGetName(sx);
+      gtk_list_store_append(name_list, &iter);
+      gtk_list_store_set(name_list, &iter, 0, sx_name, -1);
+    }
+    gtk_tree_view_set_model(list, GTK_TREE_MODEL(name_list));
+    g_object_unref(G_OBJECT(name_list));
 
-  renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
-  name_column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes(_("Name"),
-                              renderer,
-                              "text", 0, NULL);
-  gtk_tree_view_append_column(list, name_column);
+    renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
+    name_column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes(_("Name"),
+                                renderer,
+                                "text", 0, NULL);
+    gtk_tree_view_append_column(list, name_column);
 
-  g_signal_connect(G_OBJECT(dialog), "response",
-           G_CALLBACK(_open_editors), data);
+    g_signal_connect(G_OBJECT(dialog), "response",
+             G_CALLBACK(_open_editors), data);
 
-  gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(dialog));
- }
+    gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(dialog));
+  }
 }
 
 void
 gnc_ui_sx_initialize (void)
 {
- _sx_engine_event_handler_id = qof_event_register_handler(_sx_engine_event_handler, NULL);
+  _sx_engine_event_handler_id = qof_event_register_handler(_sx_engine_event_handler, NULL);
 
- gnc_hook_add_dangler(HOOK_BOOK_OPENED,
-            (GFunc)gnc_sx_sxsincelast_book_opened, NULL);
- gnc_preferences_add_page (SX_GLADE_FILE,
-              "sx_prefs",
-              _("Scheduled Transactions"));
+  gnc_hook_add_dangler(HOOK_BOOK_OPENED,
+             (GFunc)gnc_sx_sxsincelast_book_opened, NULL);
+  gnc_preferences_add_page (SX_GLADE_FILE,
+               "sx_prefs",
+               _("Scheduled Transactions"));
 }

Modified: gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -47,10 +47,10 @@
 
 struct _GncSxSinceLastRunDialog
 {
-   GtkWidget *dialog;
-   GncSxSlrTreeModelAdapter *editing_model;
-   GtkTreeView *instance_view;
-   GtkToggleButton *review_created_txns_toggle;
+  GtkWidget *dialog;
+  GncSxSlrTreeModelAdapter *editing_model;
+  GtkTreeView *instance_view;
+  GtkToggleButton *review_created_txns_toggle;
 };
 
 /* ------------------------------------------------------------ */
@@ -59,19 +59,19 @@
 
 struct _GncSxSlrTreeModelAdapter
 {
-   GObject parent;
+  GObject parent;
 
-   /* protected: */
-   gulong updated_cb_id;
-   gboolean disposed;
+  /* protected: */
+  gulong updated_cb_id;
+  gboolean disposed;
 
-   GncSxInstanceModel *instances;
-   GtkTreeStore *real;
+  GncSxInstanceModel *instances;
+  GtkTreeStore *real;
 };
 
 typedef struct _GncSxSlrTreeModelAdapterClass
 {
-   GObjectClass parent;
+  GObjectClass parent;
 } GncSxSlrTreeModelAdapterClass;
 
 GType gnc_sx_slr_tree_model_adapter_get_type(void);
@@ -115,8 +115,8 @@
 static void
 _var_numeric_to_string(gnc_numeric *value, GString **str)
 {
-   *str = g_string_sized_new(5);
-   g_string_printf(*str, "%0.2f", gnc_numeric_to_double(*value));
+  *str = g_string_sized_new(5);
+  g_string_printf(*str, "%0.2f", gnc_numeric_to_double(*value));
 }
 
 /* ------------------------------------------------------------ */
@@ -124,185 +124,185 @@
 GType
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_get_type(void)
 {
-   static GType gsstma_type = 0;
-   if (gsstma_type == 0) {
-     static const GTypeInfo info = {
-        sizeof (GncSxSlrTreeModelAdapterClass),
-        NULL,  /* base_init */
-        NULL,  /* base_finalize */
-        (GClassInitFunc)gnc_sx_slr_tree_model_adapter_class_init,  /* class_init */
-        NULL,  /* class_finalize */
-        NULL,  /* class_data */
-        sizeof (GncSxSlrTreeModelAdapter),
-        0,   /* n_preallocs */
-        (GInstanceInitFunc)gnc_sx_slr_tree_model_adapter_init  /* instance_init */
-     };
-     static const GInterfaceInfo itreeModel_info = {
-        (GInterfaceInitFunc) gnc_sx_slr_tree_model_adapter_interface_init,  /* interface_init */
-        NULL,        /* interface_finalize */
-        NULL        /* interface_data */
-     };
+  static GType gsstma_type = 0;
+  if (gsstma_type == 0) {
+    static const GTypeInfo info = {
+      sizeof (GncSxSlrTreeModelAdapterClass),
+      NULL,  /* base_init */
+      NULL,  /* base_finalize */
+      (GClassInitFunc)gnc_sx_slr_tree_model_adapter_class_init,  /* class_init */
+      NULL,  /* class_finalize */
+      NULL,  /* class_data */
+      sizeof (GncSxSlrTreeModelAdapter),
+      0,   /* n_preallocs */
+      (GInstanceInitFunc)gnc_sx_slr_tree_model_adapter_init  /* instance_init */
+    };
+    static const GInterfaceInfo itreeModel_info = {
+      (GInterfaceInitFunc) gnc_sx_slr_tree_model_adapter_interface_init,  /* interface_init */
+      NULL,        /* interface_finalize */
+      NULL        /* interface_data */
+    };
 
-     gsstma_type = g_type_register_static (G_TYPE_OBJECT,
-                        "GncSxSlrTreeModelAdapterType",
-                        &info, 0);
-     g_type_add_interface_static(gsstma_type,
-                   GTK_TYPE_TREE_MODEL,
-                   &itreeModel_info);
-   }
-   return gsstma_type;
+    gsstma_type = g_type_register_static (G_TYPE_OBJECT,
+                       "GncSxSlrTreeModelAdapterType",
+                       &info, 0);
+    g_type_add_interface_static(gsstma_type,
+                  GTK_TYPE_TREE_MODEL,
+                  &itreeModel_info);
+  }
+  return gsstma_type;
 }
 
 static void
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_class_init(GncSxSlrTreeModelAdapterClass *klass)
 {
-   GObjectClass *obj_class;
+  GObjectClass *obj_class;
 
-   parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
+  parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
 
-   obj_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
+  obj_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
 
-   obj_class->dispose = gnc_sx_slr_tree_model_adapter_dispose;
-   obj_class->finalize = gnc_sx_slr_tree_model_adapter_finalize;
+  obj_class->dispose = gnc_sx_slr_tree_model_adapter_dispose;
+  obj_class->finalize = gnc_sx_slr_tree_model_adapter_finalize;
 }
 
 static GtkTreeModelFlags
 gsslrtma_get_flags(GtkTreeModel *tree_model)
 {
-   return gtk_tree_model_get_flags(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real));
+  return gtk_tree_model_get_flags(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real));
 }
 
 static gint
 gsslrtma_get_n_columns(GtkTreeModel *tree_model)
 {
-   return gtk_tree_model_get_n_columns(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real));
+  return gtk_tree_model_get_n_columns(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real));
 }
 
 static GType
 gsslrtma_get_column_type(GtkTreeModel *tree_model, gint index)
 {
-   return gtk_tree_model_get_column_type(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), index);
+  return gtk_tree_model_get_column_type(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), index);
 }
 
 static gboolean
 gsslrtma_get_iter(GtkTreeModel *tree_model,
-        GtkTreeIter *iter,
-        GtkTreePath *path)
+         GtkTreeIter *iter,
+         GtkTreePath *path)
 {
-   return gtk_tree_model_get_iter(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, path);
+  return gtk_tree_model_get_iter(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, path);
 }
 
 static GtkTreePath*
 gsslrtma_get_path(GtkTreeModel *tree_model,
-        GtkTreeIter *iter)
+         GtkTreeIter *iter)
 {
-   return gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  return gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static void
 gsslrtma_get_value(GtkTreeModel *tree_model,
-         GtkTreeIter *iter,
-         gint column,
-         GValue *value)
+          GtkTreeIter *iter,
+          gint column,
+          GValue *value)
 {
-   gtk_tree_model_get_value(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, column, value);
+  gtk_tree_model_get_value(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, column, value);
 }
 
 static gboolean
 gsslrtma_iter_next(GtkTreeModel *tree_model,
-         GtkTreeIter *iter)
+          GtkTreeIter *iter)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_next(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  return gtk_tree_model_iter_next(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static gboolean
 gsslrtma_iter_children(GtkTreeModel *tree_model,
-           GtkTreeIter *iter,
-           GtkTreeIter *parent)
+            GtkTreeIter *iter,
+            GtkTreeIter *parent)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_children(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, parent);
+  return gtk_tree_model_iter_children(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, parent);
 }
 
 static gboolean
 gsslrtma_iter_has_child(GtkTreeModel *tree_model,
-           GtkTreeIter *iter)
+            GtkTreeIter *iter)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_has_child(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  return gtk_tree_model_iter_has_child(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static gint
 gsslrtma_iter_n_children(GtkTreeModel *tree_model,
-            GtkTreeIter *iter)
+             GtkTreeIter *iter)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_n_children(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  return gtk_tree_model_iter_n_children(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static gboolean
 gsslrtma_iter_nth_child(GtkTreeModel *tree_model,
-           GtkTreeIter *iter,
-           GtkTreeIter *parent,
-           gint n)
+            GtkTreeIter *iter,
+            GtkTreeIter *parent,
+            gint n)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, parent, n);
+  return gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, parent, n);
 }
 
 static gboolean
 gsslrtma_iter_parent(GtkTreeModel *tree_model,
-          GtkTreeIter *iter,
-          GtkTreeIter *child)
+           GtkTreeIter *iter,
+           GtkTreeIter *child)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_parent(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, child);
+  return gtk_tree_model_iter_parent(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, child);
 }
 
 static void
 gsslrtma_ref_node(GtkTreeModel *tree_model,
-        GtkTreeIter *iter)
+         GtkTreeIter *iter)
 {
-   gtk_tree_model_ref_node(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  gtk_tree_model_ref_node(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static void
 gsslrtma_unref_node(GtkTreeModel *tree_model,
-         GtkTreeIter *iter)
+          GtkTreeIter *iter)
 {
-   gtk_tree_model_unref_node(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  gtk_tree_model_unref_node(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static void
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_interface_init(gpointer g_iface, gpointer iface_data)
 {
-   GtkTreeModelIface *tree_model = (GtkTreeModelIface*)g_iface;
-   tree_model->get_flags = gsslrtma_get_flags;
-   tree_model->get_n_columns = gsslrtma_get_n_columns;
-   tree_model->get_column_type = gsslrtma_get_column_type;
-   tree_model->get_iter = gsslrtma_get_iter;
-   tree_model->get_path = gsslrtma_get_path;
-   tree_model->get_value = gsslrtma_get_value;
-   tree_model->iter_next = gsslrtma_iter_next;
-   tree_model->iter_children = gsslrtma_iter_children;
-   tree_model->iter_has_child = gsslrtma_iter_has_child;
-   tree_model->iter_n_children = gsslrtma_iter_n_children;
-   tree_model->iter_nth_child = gsslrtma_iter_nth_child;
-   tree_model->iter_parent = gsslrtma_iter_parent;
-   tree_model->ref_node = gsslrtma_ref_node;
-   tree_model->unref_node = gsslrtma_unref_node;
+  GtkTreeModelIface *tree_model = (GtkTreeModelIface*)g_iface;
+  tree_model->get_flags = gsslrtma_get_flags;
+  tree_model->get_n_columns = gsslrtma_get_n_columns;
+  tree_model->get_column_type = gsslrtma_get_column_type;
+  tree_model->get_iter = gsslrtma_get_iter;
+  tree_model->get_path = gsslrtma_get_path;
+  tree_model->get_value = gsslrtma_get_value;
+  tree_model->iter_next = gsslrtma_iter_next;
+  tree_model->iter_children = gsslrtma_iter_children;
+  tree_model->iter_has_child = gsslrtma_iter_has_child;
+  tree_model->iter_n_children = gsslrtma_iter_n_children;
+  tree_model->iter_nth_child = gsslrtma_iter_nth_child;
+  tree_model->iter_parent = gsslrtma_iter_parent;
+  tree_model->ref_node = gsslrtma_ref_node;
+  tree_model->unref_node = gsslrtma_unref_node;
 }
 
 static void
 gsslrtma_proxy_row_changed(GtkTreeModel *treemodel,
-             GtkTreePath *arg1,
-             GtkTreeIter *arg2,
-             gpointer user_data)
+              GtkTreePath *arg1,
+              GtkTreeIter *arg2,
+              gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "row-changed", arg1, arg2);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "row-changed", arg1, arg2);
 }
 
 static void
 gsslrtma_proxy_row_deleted(GtkTreeModel *treemodel,
-             GtkTreePath *arg1,
-             gpointer user_data)
+              GtkTreePath *arg1,
+              gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "row-deleted", arg1);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "row-deleted", arg1);
 }
 
 static void
@@ -311,7 +311,7 @@
                   GtkTreeIter *arg2,
                   gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "row-has-child-toggled", arg1, arg2);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "row-has-child-toggled", arg1, arg2);
 }
 
 static void
@@ -320,7 +320,7 @@
               GtkTreeIter *arg2,
               gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "row-inserted", arg1, arg2);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "row-inserted", arg1, arg2);
 }
 
 static void
@@ -330,45 +330,45 @@
                gpointer arg3,
                gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "rows-reordered", arg1, arg2, arg3);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "rows-reordered", arg1, arg2, arg3);
 }
 
 // model columns
 enum {
-   SLR_MODEL_COL_NAME = 0,
-   SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE,
-   SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE,
-   SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY,
-   SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY,
-   SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY,
+  SLR_MODEL_COL_NAME = 0,
+  SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE,
+  SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE,
+  SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY,
+  SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY,
+  SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY,
 };
 
 static void
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_init(GTypeInstance *instance, gpointer klass)
 {
-   GncSxSlrTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(instance);
-   // columns:  thing-name, instance-state, variable-value, instance-visible, variable-visible, instance_state_sensitivity
-   // at depth=0: <sx>,    N/A,      N/A,      N/A        N/A,       N/A
-   // at depth=1: <instance>, <state>,    N/A,      <valid>,     N/A,       <valid>
-   // at depth=2: <variable>, N/A,      <value>,    N/A,       <valid>,     N/A
-   adapter->real = gtk_tree_store_new(6, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING, G_TYPE_BOOLEAN, G_TYPE_BOOLEAN, G_TYPE_BOOLEAN);
+  GncSxSlrTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(instance);
+  // columns:  thing-name, instance-state, variable-value, instance-visible, variable-visible, instance_state_sensitivity
+  // at depth=0: <sx>,    N/A,      N/A,      N/A        N/A,       N/A
+  // at depth=1: <instance>, <state>,    N/A,      <valid>,     N/A,       <valid>
+  // at depth=2: <variable>, N/A,      <value>,    N/A,       <valid>,     N/A
+  adapter->real = gtk_tree_store_new(6, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING, G_TYPE_BOOLEAN, G_TYPE_BOOLEAN, G_TYPE_BOOLEAN);
 
-   g_signal_connect(adapter->real, "row-changed", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_row_changed), adapter);
-   g_signal_connect(adapter->real, "row-deleted", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_row_deleted), adapter);
-   g_signal_connect(adapter->real, "row-has-child-toggled", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_row_has_child_toggled), adapter);
-   g_signal_connect(adapter->real, "row-inserted", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_row_inserted), adapter);
-   g_signal_connect(adapter->real, "rows-reordered", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_rows_reordered), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "row-changed", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_row_changed), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "row-deleted", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_row_deleted), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "row-has-child-toggled", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_row_has_child_toggled), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "row-inserted", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_row_inserted), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "rows-reordered", G_CALLBACK(gsslrtma_proxy_rows_reordered), adapter);
 }
 
 /* @@fixme: i18n. **/
 /* @@fixme: non-staticize. **/
 static char* gnc_sx_instance_state_names[] = {
-   ("Ignored"),
-   ("Postponed"),
-   ("To-Create"),
-   ("Reminder"),
-   ("Created"),
-   NULL
+  ("Ignored"),
+  ("Postponed"),
+  ("To-Create"),
+  ("Reminder"),
+  ("Created"),
+  NULL
 };
 
 static GtkTreeModel* _singleton_slr_state_model = NULL;
@@ -376,295 +376,295 @@
 GtkTreeModel*
 gnc_sx_get_slr_state_model(void)
 {
-   if (_singleton_slr_state_model == NULL)
-   {
-     int i;
-     GtkTreeIter iter;
+  if (_singleton_slr_state_model == NULL)
+  {
+    int i;
+    GtkTreeIter iter;
 
-     _singleton_slr_state_model = GTK_TREE_MODEL(gtk_list_store_new(1, G_TYPE_STRING));
-     for (i = 0; i != SX_INSTANCE_STATE_CREATED; i++)
-     {
-        gtk_list_store_insert_with_values(GTK_LIST_STORE(_singleton_slr_state_model),
-                         &iter,
-                         SX_INSTANCE_STATE_MAX_STATE + 1,
-                         0, gnc_sx_instance_state_names[i], -1);
-     }
-   }
-   return _singleton_slr_state_model;
+    _singleton_slr_state_model = GTK_TREE_MODEL(gtk_list_store_new(1, G_TYPE_STRING));
+    for (i = 0; i != SX_INSTANCE_STATE_CREATED; i++)
+    {
+      gtk_list_store_insert_with_values(GTK_LIST_STORE(_singleton_slr_state_model),
+                       &iter,
+                       SX_INSTANCE_STATE_MAX_STATE + 1,
+                       0, gnc_sx_instance_state_names[i], -1);
+    }
+  }
+  return _singleton_slr_state_model;
 }
 
 static void
 _consume_excess_rows(GtkTreeStore *store, int last_index, GtkTreeIter *parent_iter, GtkTreeIter *maybe_invalid_iter)
 {
-   if (last_index == -1)
-   {
-     // try to get whatever was there beforehand, if it exists
-     if (!gtk_tree_model_iter_children(GTK_TREE_MODEL(store), maybe_invalid_iter, parent_iter))
-        return;
-   }
-   else
-   {
-     // increment the iter, or bail out.
-     if (!gtk_tree_model_iter_next(GTK_TREE_MODEL(store), maybe_invalid_iter))
-        return;
-   }
+  if (last_index == -1)
+  {
+    // try to get whatever was there beforehand, if it exists
+    if (!gtk_tree_model_iter_children(GTK_TREE_MODEL(store), maybe_invalid_iter, parent_iter))
+      return;
+  }
+  else
+  {
+    // increment the iter, or bail out.
+    if (!gtk_tree_model_iter_next(GTK_TREE_MODEL(store), maybe_invalid_iter))
+      return;
+  }
 
-   // consume until we're done.
-   while (gtk_tree_store_remove(store, maybe_invalid_iter));
+  // consume until we're done.
+  while (gtk_tree_store_remove(store, maybe_invalid_iter));
 }
 
 
 static void
 gsslrtma_populate_tree_store(GncSxSlrTreeModelAdapter *model)
 {
-   GtkTreeIter sx_tree_iter;
-   GList *sx_iter;
-   int instances_index = -1;
+  GtkTreeIter sx_tree_iter;
+  GList *sx_iter;
+  int instances_index = -1;
 
-   for (sx_iter = model->instances->sx_instance_list; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
-   {
-     GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)sx_iter->data;
-     FreqSpec *fs;
-     GString *frequency_str;
-     char last_occur_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
-     char next_occur_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
+  for (sx_iter = model->instances->sx_instance_list; sx_iter != NULL; sx_iter = sx_iter->next)
+  {
+    GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)sx_iter->data;
+    FreqSpec *fs;
+    GString *frequency_str;
+    char last_occur_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
+    char next_occur_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
 
-     frequency_str = g_string_sized_new(32);
-     fs = xaccSchedXactionGetFreqSpec(instances->sx);
-     xaccFreqSpecGetFreqStr(fs, frequency_str);
+    frequency_str = g_string_sized_new(32);
+    fs = xaccSchedXactionGetFreqSpec(instances->sx);
+    xaccFreqSpecGetFreqStr(fs, frequency_str);
 
-     {
-        GDate *last_occur = xaccSchedXactionGetLastOccurDate(instances->sx);
-        if (last_occur == NULL || !g_date_valid(last_occur))
-        {
-          g_stpcpy(last_occur_date_buf, "never");
-        }
-        else
-        {
-          qof_print_gdate(last_occur_date_buf,
-                  MAX_DATE_LENGTH,
-                  last_occur);
-        }
-     }
+    {
+      GDate *last_occur = xaccSchedXactionGetLastOccurDate(instances->sx);
+      if (last_occur == NULL || !g_date_valid(last_occur))
+      {
+        g_stpcpy(last_occur_date_buf, "never");
+      }
+      else
+      {
+        qof_print_gdate(last_occur_date_buf,
+                MAX_DATE_LENGTH,
+                last_occur);
+      }
+    }
 
-     qof_print_gdate(next_occur_date_buf, MAX_DATE_LENGTH, &instances->next_instance_date);
+    qof_print_gdate(next_occur_date_buf, MAX_DATE_LENGTH, &instances->next_instance_date);
 
-     if (!gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(model->real), &sx_tree_iter, NULL, ++instances_index))
-     {
-        gtk_tree_store_append(model->real, &sx_tree_iter, NULL);
-     }
-     gtk_tree_store_set(model->real, &sx_tree_iter,
-               SLR_MODEL_COL_NAME, xaccSchedXactionGetName(instances->sx),
-               SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE, NULL,
-               SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE, NULL,
-               SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY, FALSE,
-               SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY, FALSE,
-               SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY, FALSE,
-               -1);
-     g_string_free(frequency_str, TRUE);
+    if (!gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(model->real), &sx_tree_iter, NULL, ++instances_index))
+    {
+      gtk_tree_store_append(model->real, &sx_tree_iter, NULL);
+    }
+    gtk_tree_store_set(model->real, &sx_tree_iter,
+              SLR_MODEL_COL_NAME, xaccSchedXactionGetName(instances->sx),
+              SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE, NULL,
+              SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE, NULL,
+              SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY, FALSE,
+              SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY, FALSE,
+              SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY, FALSE,
+              -1);
+    g_string_free(frequency_str, TRUE);
 
-     // Insert instance information
-     {
-        GList *inst_iter;
-        GtkTreeIter inst_tree_iter;
-        char instance_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
-        int instance_index = -1;
+    // Insert instance information
+    {
+      GList *inst_iter;
+      GtkTreeIter inst_tree_iter;
+      char instance_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
+      int instance_index = -1;
 
-        for (inst_iter = instances->list; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->next)
-        {
-          GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
-          qof_print_gdate(instance_date_buf, MAX_DATE_LENGTH, &inst->date);
+      for (inst_iter = instances->list; inst_iter != NULL; inst_iter = inst_iter->next)
+      {
+        GncSxInstance *inst = (GncSxInstance*)inst_iter->data;
+        qof_print_gdate(instance_date_buf, MAX_DATE_LENGTH, &inst->date);
 
-          if (!gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(model->real), &inst_tree_iter, &sx_tree_iter, ++instance_index))
-          {
-             gtk_tree_store_append(model->real, &inst_tree_iter, &sx_tree_iter);
-          }
-          gtk_tree_store_set(model->real, &inst_tree_iter,
-                    SLR_MODEL_COL_NAME, instance_date_buf,
-                    SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE, gnc_sx_instance_state_names[inst->state],
-                    SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE, NULL,
-                    SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY, TRUE,
-                    SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY, FALSE,
-                    SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY, inst->state != SX_INSTANCE_STATE_CREATED,
-                    -1);
+        if (!gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(model->real), &inst_tree_iter, &sx_tree_iter, ++instance_index))
+        {
+          gtk_tree_store_append(model->real, &inst_tree_iter, &sx_tree_iter);
+        }
+        gtk_tree_store_set(model->real, &inst_tree_iter,
+                  SLR_MODEL_COL_NAME, instance_date_buf,
+                  SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE, gnc_sx_instance_state_names[inst->state],
+                  SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE, NULL,
+                  SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY, TRUE,
+                  SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY, FALSE,
+                  SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY, inst->state != SX_INSTANCE_STATE_CREATED,
+                  -1);
 
-          // Insert variable information
+        // Insert variable information
+        {
+          GList *vars = NULL, *var_iter;
+          GtkTreeIter var_tree_iter;
+          gint visible_variable_index = -1;
+
+          vars = gnc_sx_instance_get_variables(inst);
+          for (var_iter = vars; var_iter != NULL; var_iter = var_iter->next)
           {
-             GList *vars = NULL, *var_iter;
-             GtkTreeIter var_tree_iter;
-             gint visible_variable_index = -1;
+            GncSxVariable *var = (GncSxVariable*)var_iter->data;
+            GString *tmp_str;
 
-             vars = gnc_sx_instance_get_variables(inst);
-             for (var_iter = vars; var_iter != NULL; var_iter = var_iter->next)
-             {
-               GncSxVariable *var = (GncSxVariable*)var_iter->data;
-               GString *tmp_str;
+            if (!var->editable)
+              continue;
 
-               if (!var->editable)
-                  continue;
+            if (gnc_numeric_check(var->value) == GNC_ERROR_OK)
+            {
+              _var_numeric_to_string(&var->value, &tmp_str);
+            }
+            else
+            {
+              tmp_str = g_string_new("(need value)");
+            }
 
-               if (gnc_numeric_check(var->value) == GNC_ERROR_OK)
-               {
-                  _var_numeric_to_string(&var->value, &tmp_str);
-               }
-               else
-               {
-                  tmp_str = g_string_new("(need value)");
-               }
-
-               if (!gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(model->real),
-                                 &var_tree_iter, &inst_tree_iter,
-                                 ++visible_variable_index))
-               {
-                  gtk_tree_store_append(model->real, &var_tree_iter, &inst_tree_iter);
-               }
-               gtk_tree_store_set(model->real, &var_tree_iter,
-                         SLR_MODEL_COL_NAME, var->name,
-                         SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE, NULL,
-                         SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE, tmp_str->str,
-                         SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY, FALSE,
-                         SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY, TRUE,
-                         SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY, FALSE
-                         -1);
-               g_string_free(tmp_str, TRUE);
-             }
-             g_list_free(vars);
-
-             _consume_excess_rows(model->real, visible_variable_index, &inst_tree_iter, &var_tree_iter);
+            if (!gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(model->real),
+                              &var_tree_iter, &inst_tree_iter,
+                              ++visible_variable_index))
+            {
+              gtk_tree_store_append(model->real, &var_tree_iter, &inst_tree_iter);
+            }
+            gtk_tree_store_set(model->real, &var_tree_iter,
+                      SLR_MODEL_COL_NAME, var->name,
+                      SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE, NULL,
+                      SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE, tmp_str->str,
+                      SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY, FALSE,
+                      SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY, TRUE,
+                      SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY, FALSE
+                      -1);
+            g_string_free(tmp_str, TRUE);
           }
-        }
+          g_list_free(vars);
+
+          _consume_excess_rows(model->real, visible_variable_index, &inst_tree_iter, &var_tree_iter);
+        }
+      }
        
-        // if there are more instance iters, remove
-        _consume_excess_rows(model->real, instance_index, &sx_tree_iter, &inst_tree_iter);
-     }
-   }
-   _consume_excess_rows(model->real, instances_index, NULL, &sx_tree_iter);
+      // if there are more instance iters, remove
+      _consume_excess_rows(model->real, instance_index, &sx_tree_iter, &inst_tree_iter);
+    }
+  }
+  _consume_excess_rows(model->real, instances_index, NULL, &sx_tree_iter);
 }
 
 GncSxInstanceModel*
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_get_instance_model(GncSxSlrTreeModelAdapter *slr_model)
 {
-   return slr_model->instances;
+  return slr_model->instances;
 }
 
 GncSxInstances*
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_get_sx_instances(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, GtkTreeIter *iter)
 {
-   return _gnc_sx_slr_tree_model_adapter_get_sx_instances(model, iter, TRUE);
+  return _gnc_sx_slr_tree_model_adapter_get_sx_instances(model, iter, TRUE);
 }
 
 static GncSxInstances*
 _gnc_sx_slr_tree_model_adapter_get_sx_instances(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, GtkTreeIter *iter, gboolean check_depth)
 {
-   GtkTreePath *path;
-   gint *indices, index;
-   path = gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(model), iter);
-   if (check_depth && gtk_tree_path_get_depth(path) != 1)
-   {
-     gtk_tree_path_free(path);
-     return NULL;
-   }
-   indices = gtk_tree_path_get_indices(path);
-   index = indices[0];
-   gtk_tree_path_free(path);
+  GtkTreePath *path;
+  gint *indices, index;
+  path = gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(model), iter);
+  if (check_depth && gtk_tree_path_get_depth(path) != 1)
+  {
+    gtk_tree_path_free(path);
+    return NULL;
+  }
+  indices = gtk_tree_path_get_indices(path);
+  index = indices[0];
+  gtk_tree_path_free(path);
 
-   return (GncSxInstances*)g_list_nth_data(model->instances->sx_instance_list, index);
+  return (GncSxInstances*)g_list_nth_data(model->instances->sx_instance_list, index);
 }
 
 GncSxInstance*
 gnc_sx_slr_model_get_instance(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, GtkTreeIter *iter)
 {
-   return _gnc_sx_slr_model_get_instance(model, iter, TRUE);
+  return _gnc_sx_slr_model_get_instance(model, iter, TRUE);
 }
 
 static GncSxInstance*
 _gnc_sx_slr_model_get_instance(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, GtkTreeIter *iter, gboolean check_depth)
 {
-   GtkTreePath *path;
-   gint *indices, instances_index, instance_index;
-   GncSxInstances *instances;
-   path = gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(model), iter);
-   if (check_depth && gtk_tree_path_get_depth(path) != 2)
-   {
-     gtk_tree_path_free(path);
-     return NULL;
-   }
-   indices = gtk_tree_path_get_indices(path);
-   instances_index = indices[0];
-   instance_index = indices[1];
-   gtk_tree_path_free(path);
+  GtkTreePath *path;
+  gint *indices, instances_index, instance_index;
+  GncSxInstances *instances;
+  path = gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(model), iter);
+  if (check_depth && gtk_tree_path_get_depth(path) != 2)
+  {
+    gtk_tree_path_free(path);
+    return NULL;
+  }
+  indices = gtk_tree_path_get_indices(path);
+  instances_index = indices[0];
+  instance_index = indices[1];
+  gtk_tree_path_free(path);
 
-   instances = (GncSxInstances*)g_list_nth_data(model->instances->sx_instance_list, instances_index);
-   if (instance_index < 0 || instance_index >= g_list_length(instances->list))
-   {
-     return NULL;
-   }
+  instances = (GncSxInstances*)g_list_nth_data(model->instances->sx_instance_list, instances_index);
+  if (instance_index < 0 || instance_index >= g_list_length(instances->list))
+  {
+    return NULL;
+  }
 
-   return (GncSxInstance*)g_list_nth_data(instances->list, instance_index);
+  return (GncSxInstance*)g_list_nth_data(instances->list, instance_index);
 }
 
 gboolean
 gnc_sx_slr_model_get_instance_and_variable(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, GtkTreeIter *iter, GncSxInstance **instance_loc, GncSxVariable **var_loc)
 {
-   GtkTreePath *path;
-   gint *indices, variable_index;
-   GncSxInstance *instance;
-   GList *variables;
+  GtkTreePath *path;
+  gint *indices, variable_index;
+  GncSxInstance *instance;
+  GList *variables;
 
-   instance = _gnc_sx_slr_model_get_instance(model, iter, FALSE);
-   if (instance == NULL)
-   {
-     return FALSE;
-   }
-   variables = gnc_sx_instance_get_variables(instance);
+  instance = _gnc_sx_slr_model_get_instance(model, iter, FALSE);
+  if (instance == NULL)
+  {
+    return FALSE;
+  }
+  variables = gnc_sx_instance_get_variables(instance);
 
-   path = gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(model), iter);
-   if (gtk_tree_path_get_depth(path) != 3)
-   {
-     gtk_tree_path_free(path);
-     return FALSE;
-   }
-   indices = gtk_tree_path_get_indices(path);
-   variable_index = indices[2];
-   gtk_tree_path_free(path);
+  path = gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(model), iter);
+  if (gtk_tree_path_get_depth(path) != 3)
+  {
+    gtk_tree_path_free(path);
+    return FALSE;
+  }
+  indices = gtk_tree_path_get_indices(path);
+  variable_index = indices[2];
+  gtk_tree_path_free(path);
 
-   if (variable_index < 0 || variable_index >= g_list_length(variables))
-   {
-     g_list_free(variables);
-     return FALSE;
-   }
+  if (variable_index < 0 || variable_index >= g_list_length(variables))
+  {
+    g_list_free(variables);
+    return FALSE;
+  }
 
-   if (instance_loc != NULL)
-   {
-     *instance_loc = instance;
-   }
+  if (instance_loc != NULL)
+  {
+    *instance_loc = instance;
+  }
 
-   if (var_loc != NULL)
-   {
-     // *var_loc = (GncSxVariable*)g_list_nth_data(variables, variable_index);
-     GList *list_iter = variables;
-     for (; list_iter != NULL; list_iter = list_iter->next)
-     {
-        GncSxVariable *var = (GncSxVariable*)list_iter->data;
-        if (!var->editable)
-          continue;
-        if (variable_index-- == 0)
-        {
-          *var_loc = var;
-          break;
-        }
-     }
-   }
+  if (var_loc != NULL)
+  {
+    // *var_loc = (GncSxVariable*)g_list_nth_data(variables, variable_index);
+    GList *list_iter = variables;
+    for (; list_iter != NULL; list_iter = list_iter->next)
+    {
+      GncSxVariable *var = (GncSxVariable*)list_iter->data;
+      if (!var->editable)
+        continue;
+      if (variable_index-- == 0)
+      {
+        *var_loc = var;
+        break;
+      }
+    }
+  }
 
-   g_list_free(variables);
-   return TRUE;
+  g_list_free(variables);
+  return TRUE;
 }
 
 void
 gnc_sx_slr_model_change_instance_state(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, GncSxInstance *instance, GncSxInstanceState new_state)
 {
-   // @fixme: pop this out a level.
-   gnc_sx_instance_model_change_instance_state(model->instances, instance, new_state);
+  // @fixme: pop this out a level.
+  gnc_sx_instance_model_change_instance_state(model->instances, instance, new_state);
 }
 
 /**
@@ -673,167 +673,167 @@
 static gint
 _variable_list_index(GList *variables, GncSxVariable *variable)
 {
-   gint index = 0;
-   for (; variables != NULL; variables = variables->next)
-   {
-     GncSxVariable *var = (GncSxVariable*)variables->data;
-     if (!var->editable)
-        continue;
-     if (variable == var)
-        return index;
-     index++;
-   }
-   return -1;
+  gint index = 0;
+  for (; variables != NULL; variables = variables->next)
+  {
+    GncSxVariable *var = (GncSxVariable*)variables->data;
+    if (!var->editable)
+      continue;
+    if (variable == var)
+      return index;
+    index++;
+  }
+  return -1;
 }
 
 static GtkTreePath*
 _get_path_for_variable(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, GncSxInstance *instance, GncSxVariable *variable)
 {
-   GList *variables;
-   int indices[3];
-   GtkTreePath *path;
+  GList *variables;
+  int indices[3];
+  GtkTreePath *path;
 
-   indices[0] = g_list_index(model->instances->sx_instance_list, instance->parent);
-   if (indices[0] == -1)
-     return NULL;
-   indices[1] = g_list_index(instance->parent->list, instance);
-   if (indices[1] == -1)
-     return NULL;
-   variables = gnc_sx_instance_get_variables(instance);
-   indices[2] = _variable_list_index(variables, variable);
-   g_list_free(variables);
-   if (indices[2] == -1)
-     return NULL;
-   path = gtk_tree_path_new_from_indices(indices[0], indices[1], indices[2], -1);
-   return path;
+  indices[0] = g_list_index(model->instances->sx_instance_list, instance->parent);
+  if (indices[0] == -1)
+    return NULL;
+  indices[1] = g_list_index(instance->parent->list, instance);
+  if (indices[1] == -1)
+    return NULL;
+  variables = gnc_sx_instance_get_variables(instance);
+  indices[2] = _variable_list_index(variables, variable);
+  g_list_free(variables);
+  if (indices[2] == -1)
+    return NULL;
+  path = gtk_tree_path_new_from_indices(indices[0], indices[1], indices[2], -1);
+  return path;
 }
 
 void
 gnc_sx_slr_model_change_variable(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, GncSxInstance *instance, GncSxVariable *variable, gnc_numeric *new_value)
 {
-   gnc_sx_instance_model_set_variable(model->instances, instance, variable, new_value);
+  gnc_sx_instance_model_set_variable(model->instances, instance, variable, new_value);
 }
 
 static void
 gsslrtma_added_cb(GncSxInstanceModel *instances, SchedXaction *added_sx, gpointer user_data)
 {
-   GncSxSlrTreeModelAdapter *model = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data); 
-   // this is wasteful, but fine.
-   gsslrtma_populate_tree_store(model);
+  GncSxSlrTreeModelAdapter *model = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data); 
+  // this is wasteful, but fine.
+  gsslrtma_populate_tree_store(model);
 }
 
 static void
 gsslrtma_updated_cb(GncSxInstanceModel *instances, SchedXaction *updated_sx, gpointer user_data)
 {
-   GncSxSlrTreeModelAdapter *model = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data); 
-   gnc_sx_instance_model_update_sx_instances(instances, updated_sx);
-   gsslrtma_populate_tree_store(model);
+  GncSxSlrTreeModelAdapter *model = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data); 
+  gnc_sx_instance_model_update_sx_instances(instances, updated_sx);
+  gsslrtma_populate_tree_store(model);
 }
 
 static void
 gsslrtma_removing_cb(GncSxInstanceModel *instances, SchedXaction *to_remove_sx, gpointer user_data)
 {
-   GncSxSlrTreeModelAdapter *model = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data); 
-   GtkTreeIter tree_iter;
-   GList *iter;
-   int index = 0;
-   // get index, create path, remove
-   for (iter = instances->sx_instance_list; iter != NULL; iter = iter->next, index++)
-   {
-     GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)iter->data;
-     if (instances->sx == to_remove_sx)
-        break;
-   }
-   if (iter == NULL)
-     return; // couldn't find sx in our model, which is weird.
-   if (!gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(model->real), &tree_iter, NULL, index))
-     return; // perr(couldn't get something that should exist.
-   gtk_tree_store_remove(model->real, &tree_iter);
+  GncSxSlrTreeModelAdapter *model = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data); 
+  GtkTreeIter tree_iter;
+  GList *iter;
+  int index = 0;
+  // get index, create path, remove
+  for (iter = instances->sx_instance_list; iter != NULL; iter = iter->next, index++)
+  {
+    GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)iter->data;
+    if (instances->sx == to_remove_sx)
+      break;
+  }
+  if (iter == NULL)
+    return; // couldn't find sx in our model, which is weird.
+  if (!gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(model->real), &tree_iter, NULL, index))
+    return; // perr(couldn't get something that should exist.
+  gtk_tree_store_remove(model->real, &tree_iter);
 
-   gnc_sx_instance_model_remove_sx_instances(instances, to_remove_sx);
+  gnc_sx_instance_model_remove_sx_instances(instances, to_remove_sx);
 }
 
 static void
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_dispose(GObject *obj)
 {
-   GncSxSlrTreeModelAdapter *adapter;
-   g_return_if_fail(obj != NULL);
-   adapter = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(obj);
-   g_return_if_fail(!adapter->disposed);
-   adapter->disposed = TRUE;
+  GncSxSlrTreeModelAdapter *adapter;
+  g_return_if_fail(obj != NULL);
+  adapter = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(obj);
+  g_return_if_fail(!adapter->disposed);
+  adapter->disposed = TRUE;
   
-   g_object_unref(G_OBJECT(adapter->instances));
-   adapter->instances = NULL;
-   g_object_unref(G_OBJECT(adapter->real));
-   adapter->real = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(adapter->instances));
+  adapter->instances = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(adapter->real));
+  adapter->real = NULL;
 
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(obj);
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(obj);
 }
 
 static void
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_finalize(GObject *obj)
 {
-   g_return_if_fail(obj != NULL);
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(obj);
+  g_return_if_fail(obj != NULL);
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(obj);
 }
 
 GncSxSlrTreeModelAdapter*
 gnc_sx_slr_tree_model_adapter_new(GncSxInstanceModel *instances)
 {
-   GncSxSlrTreeModelAdapter *rtn;
-   rtn = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(g_object_new(GNC_TYPE_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER, NULL));
-   rtn->instances = instances;
-   g_object_ref(G_OBJECT(rtn->instances));
-   gsslrtma_populate_tree_store(rtn);
-   g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "added", (GCallback)gsslrtma_added_cb, (gpointer)rtn);
-   rtn->updated_cb_id = g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "updated", (GCallback)gsslrtma_updated_cb, (gpointer)rtn);
-   g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "removing", (GCallback)gsslrtma_removing_cb, (gpointer)rtn);
-   return rtn;
+  GncSxSlrTreeModelAdapter *rtn;
+  rtn = GNC_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER(g_object_new(GNC_TYPE_SX_SLR_TREE_MODEL_ADAPTER, NULL));
+  rtn->instances = instances;
+  g_object_ref(G_OBJECT(rtn->instances));
+  gsslrtma_populate_tree_store(rtn);
+  g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "added", (GCallback)gsslrtma_added_cb, (gpointer)rtn);
+  rtn->updated_cb_id = g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "updated", (GCallback)gsslrtma_updated_cb, (gpointer)rtn);
+  g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "removing", (GCallback)gsslrtma_removing_cb, (gpointer)rtn);
+  return rtn;
 }
 
 void
 gnc_sx_sxsincelast_book_opened(void)
 {
-   GncSxInstanceModel *inst_model;
-   GncSxSummary summary;
+  GncSxInstanceModel *inst_model;
+  GncSxSummary summary;
 
-   if (!gnc_gconf_get_bool(GCONF_SECTION, "show_at_file_open", NULL))
-     return;
+  if (!gnc_gconf_get_bool(GCONF_SECTION, "show_at_file_open", NULL))
+    return;
 
-   inst_model = gnc_sx_get_current_instances();
-   gnc_sx_instance_model_summarize(inst_model, &summary);
-   gnc_sx_summary_print(&summary);
-   gnc_sx_instance_model_effect_change(inst_model, TRUE, NULL, NULL);
+  inst_model = gnc_sx_get_current_instances();
+  gnc_sx_instance_model_summarize(inst_model, &summary);
+  gnc_sx_summary_print(&summary);
+  gnc_sx_instance_model_effect_change(inst_model, TRUE, NULL, NULL);
 
-   if (summary.need_dialog)
-   {
-     gnc_ui_sx_since_last_run_dialog(inst_model);
-   }
-   else
-   {
-     if (summary.num_auto_create_no_notify_instances != 0)
-     {
-        gnc_info_dialog
-          (NULL,
-           ngettext 
-           ("There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. "
-           "(%d transaction automatically created)",
-           "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. "
-           "(%d transactions automatically created)",
-           summary.num_auto_create_no_notify_instances),
-           summary.num_auto_create_no_notify_instances);
-     }
-   }
-   g_object_unref(G_OBJECT(inst_model));
+  if (summary.need_dialog)
+  {
+    gnc_ui_sx_since_last_run_dialog(inst_model);
+  }
+  else
+  {
+    if (summary.num_auto_create_no_notify_instances != 0)
+    {
+      gnc_info_dialog
+        (NULL,
+         ngettext 
+         ("There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. "
+         "(%d transaction automatically created)",
+         "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. "
+         "(%d transactions automatically created)",
+         summary.num_auto_create_no_notify_instances),
+         summary.num_auto_create_no_notify_instances);
+    }
+  }
+  g_object_unref(G_OBJECT(inst_model));
 }
 
 void
 gnc_ui_sxsincelast_dialog_create(void)
 {
-   GncSxInstanceModel *model = gnc_sx_get_current_instances();
-   gnc_sx_instance_model_effect_change(model, TRUE, NULL, NULL);
-   gnc_ui_sx_since_last_run_dialog(model);
-   g_object_unref(G_OBJECT(model));
+  GncSxInstanceModel *model = gnc_sx_get_current_instances();
+  gnc_sx_instance_model_effect_change(model, TRUE, NULL, NULL);
+  gnc_ui_sx_since_last_run_dialog(model);
+  g_object_unref(G_OBJECT(model));
 }
 
 static void
@@ -842,37 +842,37 @@
              const gchar *value,
              GncSxSinceLastRunDialog *dialog)
 {
-   GtkTreeIter tree_iter;
-   GncSxInstance *inst;
-   int i;
-   GncSxInstanceState new_state;
+  GtkTreeIter tree_iter;
+  GncSxInstance *inst;
+  int i;
+  GncSxInstanceState new_state;
   
-   for (i = 0; i < SX_INSTANCE_STATE_CREATED; i++)
-   {
-     if (strcmp(value, gnc_sx_instance_state_names[i]) == 0)
-        break;
-   }
-   if (i == SX_INSTANCE_STATE_CREATED)
-   {
-     g_warning("unknown value [%s]", value);
-     return;
-   }
-   new_state = i;
+  for (i = 0; i < SX_INSTANCE_STATE_CREATED; i++)
+  {
+    if (strcmp(value, gnc_sx_instance_state_names[i]) == 0)
+      break;
+  }
+  if (i == SX_INSTANCE_STATE_CREATED)
+  {
+    g_warning("unknown value [%s]", value);
+    return;
+  }
+  new_state = i;
 
-   if (!gtk_tree_model_get_iter_from_string(GTK_TREE_MODEL(dialog->editing_model), &tree_iter, path))
-   {
-     g_warning("unknown path [%s]", path);
-     return;
-   }
+  if (!gtk_tree_model_get_iter_from_string(GTK_TREE_MODEL(dialog->editing_model), &tree_iter, path))
+  {
+    g_warning("unknown path [%s]", path);
+    return;
+  }
 
-   inst = gnc_sx_slr_model_get_instance(dialog->editing_model, &tree_iter);
-   if (inst == NULL)
-   {
-     g_warning("invalid path [%s]", path);
-     return;
-   }
+  inst = gnc_sx_slr_model_get_instance(dialog->editing_model, &tree_iter);
+  if (inst == NULL)
+  {
+    g_warning("invalid path [%s]", path);
+    return;
+  }
 
-   gnc_sx_slr_model_change_instance_state(dialog->editing_model, inst, new_state);
+  gnc_sx_slr_model_change_instance_state(dialog->editing_model, inst, new_state);
 }
 
 static void
@@ -881,221 +881,220 @@
              const gchar *value,
              GncSxSinceLastRunDialog *dialog)
 {
-   GncSxVariable *var;
-   GncSxInstance *inst;
-   GtkTreeIter tree_iter;
-   gnc_numeric parsed_num;
-   char *endStr = NULL;
+  GncSxVariable *var;
+  GncSxInstance *inst;
+  GtkTreeIter tree_iter;
+  gnc_numeric parsed_num;
+  char *endStr = NULL;
 
-   g_debug("variable to [%s] at path [%s]", value, path);
-   if (!gtk_tree_model_get_iter_from_string(GTK_TREE_MODEL(dialog->editing_model), &tree_iter, path))
-   {
-     g_warning("invalid path [%s]", path);
-     return;
-   }
+  g_debug("variable to [%s] at path [%s]", value, path);
+  if (!gtk_tree_model_get_iter_from_string(GTK_TREE_MODEL(dialog->editing_model), &tree_iter, path))
+  {
+    g_warning("invalid path [%s]", path);
+    return;
+  }
 
-   if (!gnc_sx_slr_model_get_instance_and_variable(dialog->editing_model, &tree_iter, &inst, &var))
-   {
-     g_critical("path [%s] doesn't correspond to a valid variable", path);
-     return;
-   }
+  if (!gnc_sx_slr_model_get_instance_and_variable(dialog->editing_model, &tree_iter, &inst, &var))
+  {
+    g_critical("path [%s] doesn't correspond to a valid variable", path);
+    return;
+  }
 
-   if (!xaccParseAmount(value, TRUE, &parsed_num, &endStr)
-     || gnc_numeric_check(parsed_num) != GNC_ERROR_OK)
-   {
-     gchar *value_copy = g_strdup(value);
-     g_debug("value=[%s] endStr[%s]", value, endStr);
-     if (strlen(g_strstrip(value_copy)) == 0)
-     {
-        gnc_numeric invalid_num = gnc_numeric_error(GNC_ERROR_ARG);
-        // @fixme? Change to gnc_sx_slr_model_clear_variable(...)?
-        gnc_sx_slr_model_change_variable(dialog->editing_model, inst, var, &invalid_num);
-     }
-     else
-     {
-        g_warning("error parsing value [%s]", value);
-     }
-     g_free(value_copy);
-     return;
-   }
-   gnc_sx_slr_model_change_variable(dialog->editing_model, inst, var, &parsed_num);
+  if (!xaccParseAmount(value, TRUE, &parsed_num, &endStr)
+    || gnc_numeric_check(parsed_num) != GNC_ERROR_OK)
+  {
+    gchar *value_copy = g_strdup(value);
+    g_debug("value=[%s] endStr[%s]", value, endStr);
+    if (strlen(g_strstrip(value_copy)) == 0)
+    {
+      gnc_numeric invalid_num = gnc_numeric_error(GNC_ERROR_ARG);
+      // @fixme? Change to gnc_sx_slr_model_clear_variable(...)?
+      gnc_sx_slr_model_change_variable(dialog->editing_model, inst, var, &invalid_num);
+    }
+    else
+    {
+      g_warning("error parsing value [%s]", value);
+    }
+    g_free(value_copy);
+    return;
+  }
+  gnc_sx_slr_model_change_variable(dialog->editing_model, inst, var, &parsed_num);
 }
 
 GncSxSinceLastRunDialog*
 gnc_ui_sx_since_last_run_dialog(GncSxInstanceModel *sx_instances)
 {
-   GncSxSinceLastRunDialog *dialog;
-   GladeXML *glade;
+  GncSxSinceLastRunDialog *dialog;
+  GladeXML *glade;
 
-   dialog = g_new0(GncSxSinceLastRunDialog, 1);
-   glade = gnc_glade_xml_new("sched-xact.glade", "since-last-run-dialog");
-   dialog->dialog = glade_xml_get_widget(glade, "since-last-run-dialog");
+  dialog = g_new0(GncSxSinceLastRunDialog, 1);
+  glade = gnc_glade_xml_new("sched-xact.glade", "since-last-run-dialog");
+  dialog->dialog = glade_xml_get_widget(glade, "since-last-run-dialog");
 
-   dialog->editing_model = gnc_sx_slr_tree_model_adapter_new(sx_instances);
-   // gobject-2.10: g_object_ref_sink(G_OBJECT(dialog->editing_model));
-   g_object_ref(G_OBJECT(dialog->editing_model));
+  dialog->editing_model = gnc_sx_slr_tree_model_adapter_new(sx_instances);
+  // gobject-2.10: g_object_ref_sink(G_OBJECT(dialog->editing_model));
+  g_object_ref(G_OBJECT(dialog->editing_model));
   
-   {
-     GtkPaned *paned;
+  {
+    GtkPaned *paned;
 
-     paned = GTK_PANED(glade_xml_get_widget(glade, "paned"));
-     gtk_paned_set_position(paned, 240);
-   }
+    paned = GTK_PANED(glade_xml_get_widget(glade, "paned"));
+    gtk_paned_set_position(paned, 240);
+  }
 
-   dialog->review_created_txns_toggle = GTK_TOGGLE_BUTTON(glade_xml_get_widget(glade, "review_txn_toggle"));
+  dialog->review_created_txns_toggle = GTK_TOGGLE_BUTTON(glade_xml_get_widget(glade, "review_txn_toggle"));
   
-   {
-     GtkCellRenderer *renderer;
-     GtkTreeViewColumn *col;
+  {
+    GtkCellRenderer *renderer;
+    GtkTreeViewColumn *col;
      
-     dialog->instance_view = GTK_TREE_VIEW(glade_xml_get_widget(glade, "instance_view"));
-     gtk_tree_view_set_model(dialog->instance_view, GTK_TREE_MODEL(dialog->editing_model));
+    dialog->instance_view = GTK_TREE_VIEW(glade_xml_get_widget(glade, "instance_view"));
+    gtk_tree_view_set_model(dialog->instance_view, GTK_TREE_MODEL(dialog->editing_model));
 
-     renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
-     col = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("SX, Instance, Variable", renderer,
-                             "text", SLR_MODEL_COL_NAME,
-                             NULL);
-     gtk_tree_view_append_column(dialog->instance_view, col);
+    renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
+    col = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("SX, Instance, Variable", renderer,
+                            "text", SLR_MODEL_COL_NAME,
+                            NULL);
+    gtk_tree_view_append_column(dialog->instance_view, col);
 
-     renderer = gtk_cell_renderer_combo_new();
-     g_object_set(G_OBJECT(renderer),
-            "model", gnc_sx_get_slr_state_model(),
-            "text-column", 0,
-            "has-entry", FALSE,
-            "editable", TRUE,
-            NULL);
-     g_signal_connect(G_OBJECT(renderer),
-              "edited",
-              G_CALLBACK(instance_state_changed_cb),
-              dialog);
-     col = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Instance State", renderer,
-                             "text", SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE,
-                             "visible", SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY,
-                             // you might think only "sensitive" is required to
-                             // control the ability of the combo box to select
-                             // a new state, but you'd be wrong.
-                             "editable", SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY,
-                             "sensitive", SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY,
-                             NULL);
-     gtk_tree_view_append_column(dialog->instance_view, col);
+    renderer = gtk_cell_renderer_combo_new();
+    g_object_set(G_OBJECT(renderer),
+           "model", gnc_sx_get_slr_state_model(),
+           "text-column", 0,
+           "has-entry", FALSE,
+           "editable", TRUE,
+           NULL);
+    g_signal_connect(G_OBJECT(renderer),
+             "edited",
+             G_CALLBACK(instance_state_changed_cb),
+             dialog);
+    col = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Instance State", renderer,
+                            "text", SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE,
+                            "visible", SLR_MODEL_COL_INSTANCE_VISIBILITY,
+                            // you might think only "sensitive" is required to
+                            // control the ability of the combo box to select
+                            // a new state, but you'd be wrong.
+                            "editable", SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY,
+                            "sensitive", SLR_MODEL_COL_INSTANCE_STATE_SENSITIVITY,
+                            NULL);
+    gtk_tree_view_append_column(dialog->instance_view, col);
 
-     
-     renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
-     g_object_set(G_OBJECT(renderer),
-            "editable", TRUE,
-            NULL);
-     g_signal_connect(G_OBJECT(renderer),
-              "edited",
-              G_CALLBACK(variable_value_changed_cb),
-              dialog);
-     col = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Variable Value", renderer,
-                             "text", SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE,
-                             "visible", SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY,
-                             NULL);
-     gtk_tree_view_append_column(dialog->instance_view, col);
+    renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
+    g_object_set(G_OBJECT(renderer),
+           "editable", TRUE,
+           NULL);
+    g_signal_connect(G_OBJECT(renderer),
+             "edited",
+             G_CALLBACK(variable_value_changed_cb),
+             dialog);
+    col = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Variable Value", renderer,
+                            "text", SLR_MODEL_COL_VARAIBLE_VALUE,
+                            "visible", SLR_MODEL_COL_VARIABLE_VISIBILITY,
+                            NULL);
+    gtk_tree_view_append_column(dialog->instance_view, col);
 
-     gtk_tree_view_expand_all(dialog->instance_view);
-   }
+    gtk_tree_view_expand_all(dialog->instance_view);
+  }
 
-   g_signal_connect(G_OBJECT(dialog->dialog), "response", G_CALLBACK(dialog_response_cb), dialog);
+  g_signal_connect(G_OBJECT(dialog->dialog), "response", G_CALLBACK(dialog_response_cb), dialog);
   
-   gtk_widget_show_all(dialog->dialog);
+  gtk_widget_show_all(dialog->dialog);
 
-   return dialog;
+  return dialog;
 }
 
 static void
 _show_created_transactions(GncSxSinceLastRunDialog *app_dialog, GList *created_txn_guids)
 {
-   GNCLedgerDisplay *ledger;
-   GncPluginPage *page;
-   Query *book_query, *guid_query, *query;
-   GList *guid_iter;
+  GNCLedgerDisplay *ledger;
+  GncPluginPage *page;
+  Query *book_query, *guid_query, *query;
+  GList *guid_iter;
 
-   book_query = xaccMallocQuery();
-   guid_query = xaccMallocQuery();
-   xaccQuerySetBook(book_query, gnc_get_current_book());
-   for (guid_iter = created_txn_guids; guid_iter != NULL; guid_iter = guid_iter->next)
-   {
-     xaccQueryAddGUIDMatch(guid_query, (GUID*)guid_iter->data, GNC_ID_TRANS, QUERY_OR);
-   }
-   query = xaccQueryMerge(book_query, guid_query, QUERY_AND);
+  book_query = xaccMallocQuery();
+  guid_query = xaccMallocQuery();
+  xaccQuerySetBook(book_query, gnc_get_current_book());
+  for (guid_iter = created_txn_guids; guid_iter != NULL; guid_iter = guid_iter->next)
+  {
+    xaccQueryAddGUIDMatch(guid_query, (GUID*)guid_iter->data, GNC_ID_TRANS, QUERY_OR);
+  }
+  query = xaccQueryMerge(book_query, guid_query, QUERY_AND);
 
-   // inspired by dialog-find-transactions:do_find_cb:
-   ledger = gnc_ledger_display_query(query, SEARCH_LEDGER, REG_STYLE_JOURNAL);
-   gnc_ledger_display_refresh(ledger);
-   page = gnc_plugin_page_register_new_ledger(ledger);
-   g_object_set(G_OBJECT(page), "page-name", _("Created Transactions"), NULL);
-   gnc_main_window_open_page(NULL, page);
+  // inspired by dialog-find-transactions:do_find_cb:
+  ledger = gnc_ledger_display_query(query, SEARCH_LEDGER, REG_STYLE_JOURNAL);
+  gnc_ledger_display_refresh(ledger);
+  page = gnc_plugin_page_register_new_ledger(ledger);
+  g_object_set(G_OBJECT(page), "page-name", _("Created Transactions"), NULL);
+  gnc_main_window_open_page(NULL, page);
 
-   xaccFreeQuery(query);
-   xaccFreeQuery(book_query);
-   xaccFreeQuery(guid_query);
+  xaccFreeQuery(query);
+  xaccFreeQuery(book_query);
+  xaccFreeQuery(guid_query);
 }
 
 static GList*
 gnc_sx_slr_model_check_variables(GncSxSlrTreeModelAdapter *editing_model)
 {
-   return gnc_sx_instance_model_check_variables(editing_model->instances);
+  return gnc_sx_instance_model_check_variables(editing_model->instances);
 }
 
 static void
 dialog_response_cb(GtkDialog *dialog, gint response_id, GncSxSinceLastRunDialog *app_dialog)
 {
-   GList *created_txns = NULL;
-   switch (response_id)
-   {
-   case GTK_RESPONSE_OK:
-     // @@fixme validate current state(GError *errs);
-     // - instance state constraints
-     // - required variable binding
-     // - ability to create transactions
-     {
-        GList *unbound_variables;
-        unbound_variables = gnc_sx_slr_model_check_variables(app_dialog->editing_model);
-        g_message("%d variables unbound", g_list_length(unbound_variables));
-        if (g_list_length(unbound_variables) > 0)
-        {
-          // focus first variable
-          GncSxVariableNeeded *first_unbound;
-          GtkTreePath *variable_path;
-          GtkTreeViewColumn *variable_col;
-          gint variable_view_column = 2;
-          gboolean start_editing = TRUE;
+  GList *created_txns = NULL;
+  switch (response_id)
+  {
+  case GTK_RESPONSE_OK:
+    // @@fixme validate current state(GError *errs);
+    // - instance state constraints
+    // - required variable binding
+    // - ability to create transactions
+  {
+    GList *unbound_variables;
+    unbound_variables = gnc_sx_slr_model_check_variables(app_dialog->editing_model);
+    g_message("%d variables unbound", g_list_length(unbound_variables));
+    if (g_list_length(unbound_variables) > 0)
+    {
+      // focus first variable
+      GncSxVariableNeeded *first_unbound;
+      GtkTreePath *variable_path;
+      GtkTreeViewColumn *variable_col;
+      gint variable_view_column = 2;
+      gboolean start_editing = TRUE;
 
-          first_unbound = (GncSxVariableNeeded*)unbound_variables->data;
-          variable_path = _get_path_for_variable(app_dialog->editing_model, first_unbound->instance, first_unbound->variable);
-          variable_col = gtk_tree_view_get_column(app_dialog->instance_view, variable_view_column);
+      first_unbound = (GncSxVariableNeeded*)unbound_variables->data;
+      variable_path = _get_path_for_variable(app_dialog->editing_model, first_unbound->instance, first_unbound->variable);
+      variable_col = gtk_tree_view_get_column(app_dialog->instance_view, variable_view_column);
 
-          gtk_tree_view_set_cursor(app_dialog->instance_view, variable_path, variable_col, start_editing);
+      gtk_tree_view_set_cursor(app_dialog->instance_view, variable_path, variable_col, start_editing);
 
-          gtk_tree_path_free(variable_path);
-          g_list_foreach(unbound_variables, (GFunc)g_free, NULL);
-          g_list_free(unbound_variables);
-          return;
-        }
-     }
-     gnc_suspend_gui_refresh();
-     gnc_sx_slr_model_effect_change(app_dialog->editing_model, FALSE, &created_txns, NULL);
-     gnc_resume_gui_refresh();
-     if (gtk_toggle_button_get_active(app_dialog->review_created_txns_toggle)
-       && g_list_length(created_txns) > 0)
-     {
-        _show_created_transactions(app_dialog, created_txns);
-     }
-     g_list_free(created_txns);
-     created_txns = NULL;
-     /* FALLTHROUGH */
-   case GTK_RESPONSE_CANCEL: 
-   case GTK_RESPONSE_DELETE_EVENT:
-     gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(dialog));
-     g_object_unref(G_OBJECT(app_dialog->editing_model));
-     app_dialog->editing_model = NULL;
-     break;
-   default:
-     g_error("unknown response id [%d]", response_id);
-     break;
-   }
+      gtk_tree_path_free(variable_path);
+      g_list_foreach(unbound_variables, (GFunc)g_free, NULL);
+      g_list_free(unbound_variables);
+      return;
+    }
+  }
+  gnc_suspend_gui_refresh();
+  gnc_sx_slr_model_effect_change(app_dialog->editing_model, FALSE, &created_txns, NULL);
+  gnc_resume_gui_refresh();
+  if (gtk_toggle_button_get_active(app_dialog->review_created_txns_toggle)
+    && g_list_length(created_txns) > 0)
+  {
+    _show_created_transactions(app_dialog, created_txns);
+  }
+  g_list_free(created_txns);
+  created_txns = NULL;
+  /* FALLTHROUGH */
+  case GTK_RESPONSE_CANCEL: 
+  case GTK_RESPONSE_DELETE_EVENT:
+    gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(dialog));
+    g_object_unref(G_OBJECT(app_dialog->editing_model));
+    app_dialog->editing_model = NULL;
+    break;
+  default:
+    g_error("unknown response id [%d]", response_id);
+    break;
+  }
 }
 
 /**
@@ -1108,8 +1107,7 @@
                GList **created_transaction_guids,
                GList **creation_errors)
 {
-   g_signal_handler_block(model->instances, model->updated_cb_id);
-   gnc_sx_instance_model_effect_change(model->instances, auto_create_only, created_transaction_guids, creation_errors);
-   g_signal_handler_unblock(model->instances, model->updated_cb_id);
+  g_signal_handler_block(model->instances, model->updated_cb_id);
+  gnc_sx_instance_model_effect_change(model->instances, auto_create_only, created_transaction_guids, creation_errors);
+  g_signal_handler_unblock(model->instances, model->updated_cb_id);
 }
-

Modified: gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-since-last-run.h
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-since-last-run.h	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome/dialog-sx-since-last-run.h	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -47,6 +47,4 @@
 // eliminate...
 void gnc_ui_sxsincelast_dialog_create(void);
 
-//void gnc_sx_slr_model_effect_change(GncSxSlrTreeModelAdapter *model, gboolean auto_create_only, GList **created_transaction_guids, GList **creation_errors);
-
 #endif

Modified: gnucash/trunk/src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -67,18 +67,18 @@
 
 typedef struct GncPluginPageSxListPrivate
 {
-   gboolean disposed;
+  gboolean disposed;
 
-   GtkWidget* widget;
-   gint gnc_component_id;
+  GtkWidget* widget;
+  gint gnc_component_id;
 
-   GladeXML* gxml;
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *dense_cal_model;
-   GncDenseCal* gdcal;
+  GladeXML* gxml;
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *dense_cal_model;
+  GncDenseCal* gdcal;
 
-   GncSxInstanceModel* instances;
-   GncSxListTreeModelAdapter* tree_model;
-   GtkTreeView* tree_view;
+  GncSxInstanceModel* instances;
+  GncSxListTreeModelAdapter* tree_model;
+  GtkTreeView* tree_view;
 } GncPluginPageSxListPrivate;
 
 #define GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(o) \
@@ -110,13 +110,13 @@
 /* Command callbacks */
 
 static GtkActionEntry gnc_plugin_page_sx_list_actions [] = {
-   { "SxListAction", NULL, N_("Scheduled"), NULL, NULL, NULL },
-   { "SxListNewAction", GNC_STOCK_NEW_ACCOUNT, N_("New"), NULL,
-    N_("Create a new scheduled transaction"), G_CALLBACK(gnc_plugin_page_sx_list_cmd_new) },
-   { "SxListEditAction", GNC_STOCK_EDIT_ACCOUNT, N_("Edit"), NULL,
-    N_("Edit the selected scheduled transaction"), G_CALLBACK(gnc_plugin_page_sx_list_cmd_edit) },
-   { "SxListDeleteAction", GNC_STOCK_DELETE_ACCOUNT, N_("Delete"), NULL,
-    N_("Delete the selected scheduled transaction"), G_CALLBACK(gnc_plugin_page_sx_list_cmd_delete) },
+  { "SxListAction", NULL, N_("Scheduled"), NULL, NULL, NULL },
+  { "SxListNewAction", GNC_STOCK_NEW_ACCOUNT, N_("New"), NULL,
+   N_("Create a new scheduled transaction"), G_CALLBACK(gnc_plugin_page_sx_list_cmd_new) },
+  { "SxListEditAction", GNC_STOCK_EDIT_ACCOUNT, N_("Edit"), NULL,
+   N_("Edit the selected scheduled transaction"), G_CALLBACK(gnc_plugin_page_sx_list_cmd_edit) },
+  { "SxListDeleteAction", GNC_STOCK_DELETE_ACCOUNT, N_("Delete"), NULL,
+   N_("Delete the selected scheduled transaction"), G_CALLBACK(gnc_plugin_page_sx_list_cmd_delete) },
 };
 /** The number of actions provided by this plugin. */
 static guint gnc_plugin_page_sx_list_n_actions = G_N_ELEMENTS (gnc_plugin_page_sx_list_actions);
@@ -124,302 +124,302 @@
 GType
 gnc_plugin_page_sx_list_get_type (void)
 {
-   static GType gnc_plugin_page_sx_list_type = 0;
+  static GType gnc_plugin_page_sx_list_type = 0;
 
-   if (gnc_plugin_page_sx_list_type == 0) {
-     static const GTypeInfo our_info = {
-        sizeof (GncPluginPageSxListClass),
-        NULL,
-        NULL,
-        (GClassInitFunc) gnc_plugin_page_sx_list_class_init,
-        NULL,
-        NULL,
-        sizeof (GncPluginPageSxList),
-        0,
-        (GInstanceInitFunc) gnc_plugin_page_sx_list_init
-     };
+  if (gnc_plugin_page_sx_list_type == 0) {
+    static const GTypeInfo our_info = {
+      sizeof (GncPluginPageSxListClass),
+      NULL,
+      NULL,
+      (GClassInitFunc) gnc_plugin_page_sx_list_class_init,
+      NULL,
+      NULL,
+      sizeof (GncPluginPageSxList),
+      0,
+      (GInstanceInitFunc) gnc_plugin_page_sx_list_init
+    };
 		
-     gnc_plugin_page_sx_list_type = g_type_register_static (GNC_TYPE_PLUGIN_PAGE,
-                                 GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_NAME,
-                                 &our_info, 0);
-   }
+    gnc_plugin_page_sx_list_type = g_type_register_static (GNC_TYPE_PLUGIN_PAGE,
+                                GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_NAME,
+                                &our_info, 0);
+  }
 
-   return gnc_plugin_page_sx_list_type;
+  return gnc_plugin_page_sx_list_type;
 }
 
 GncPluginPage *
 gnc_plugin_page_sx_list_new (void)
 {
-   GncPluginPageSxList *plugin_page;
-   plugin_page = g_object_new(GNC_TYPE_PLUGIN_PAGE_SX_LIST, NULL);
-   return GNC_PLUGIN_PAGE(plugin_page);
+  GncPluginPageSxList *plugin_page;
+  plugin_page = g_object_new(GNC_TYPE_PLUGIN_PAGE_SX_LIST, NULL);
+  return GNC_PLUGIN_PAGE(plugin_page);
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_class_init (GncPluginPageSxListClass *klass)
 {
-   GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
-   GncPluginPageClass *gnc_plugin_class = GNC_PLUGIN_PAGE_CLASS(klass);
+  GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
+  GncPluginPageClass *gnc_plugin_class = GNC_PLUGIN_PAGE_CLASS(klass);
 
-   parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
+  parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
 
-   object_class->dispose = gnc_plugin_page_sx_list_dispose;
-   object_class->finalize = gnc_plugin_page_sx_list_finalize;
+  object_class->dispose = gnc_plugin_page_sx_list_dispose;
+  object_class->finalize = gnc_plugin_page_sx_list_finalize;
 
-   gnc_plugin_class->tab_icon    = GNC_STOCK_ACCOUNT;
-   gnc_plugin_class->plugin_name   = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_NAME;
-   gnc_plugin_class->create_widget  = gnc_plugin_page_sx_list_create_widget;
-   gnc_plugin_class->destroy_widget = gnc_plugin_page_sx_list_destroy_widget;
-   gnc_plugin_class->save_page    = gnc_plugin_page_sx_list_save_page;
-   gnc_plugin_class->recreate_page  = gnc_plugin_page_sx_list_recreate_page;
+  gnc_plugin_class->tab_icon    = GNC_STOCK_ACCOUNT;
+  gnc_plugin_class->plugin_name   = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_NAME;
+  gnc_plugin_class->create_widget  = gnc_plugin_page_sx_list_create_widget;
+  gnc_plugin_class->destroy_widget = gnc_plugin_page_sx_list_destroy_widget;
+  gnc_plugin_class->save_page    = gnc_plugin_page_sx_list_save_page;
+  gnc_plugin_class->recreate_page  = gnc_plugin_page_sx_list_recreate_page;
 
-   g_type_class_add_private(klass, sizeof(GncPluginPageSxListPrivate));
+  g_type_class_add_private(klass, sizeof(GncPluginPageSxListPrivate));
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_init (GncPluginPageSxList *plugin_page)
 {
-   GtkActionGroup *action_group;
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv;
-   GncPluginPage *parent;
+  GtkActionGroup *action_group;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv;
+  GncPluginPage *parent;
 
-   priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(plugin_page);
+  priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(plugin_page);
 
-   /* Init parent declared variables */
-   parent = GNC_PLUGIN_PAGE(plugin_page);
-   g_object_set(G_OBJECT(plugin_page),
-         "page-name",   _("Scheduled Transactions"),
-         "page-uri",    "default:",
-         "ui-description", "gnc-plugin-page-sx-list-ui.xml",
-         NULL);
+  /* Init parent declared variables */
+  parent = GNC_PLUGIN_PAGE(plugin_page);
+  g_object_set(G_OBJECT(plugin_page),
+         "page-name",   _("Scheduled Transactions"),
+         "page-uri",    "default:",
+         "ui-description", "gnc-plugin-page-sx-list-ui.xml",
+         NULL);
 
-   /* change me when the system supports multiple books */
-   gnc_plugin_page_add_book(parent, gnc_get_current_book());
+  /* change me when the system supports multiple books */
+  gnc_plugin_page_add_book(parent, gnc_get_current_book());
 
-   /* Create menu and toolbar information */
-   action_group =
-     gnc_plugin_page_create_action_group(parent,
-                       "GncPluginPageSxListActions");
-   gtk_action_group_add_actions(action_group,
-                 gnc_plugin_page_sx_list_actions,
-                 gnc_plugin_page_sx_list_n_actions,
-                 plugin_page);
-   /* gnc_plugin_init_short_names (action_group, toolbar_labels); */
+  /* Create menu and toolbar information */
+  action_group =
+    gnc_plugin_page_create_action_group(parent,
+                      "GncPluginPageSxListActions");
+  gtk_action_group_add_actions(action_group,
+                 gnc_plugin_page_sx_list_actions,
+                 gnc_plugin_page_sx_list_n_actions,
+                 plugin_page);
+  /* gnc_plugin_init_short_names (action_group, toolbar_labels); */
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_dispose(GObject *object)
 {
-   GncPluginPageSxList *page;
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv;
+  GncPluginPageSxList *page;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv;
 
-   page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (object);
-   g_return_if_fail(GNC_IS_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (page));
-   priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
-   g_return_if_fail(priv != NULL);
+  page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (object);
+  g_return_if_fail(GNC_IS_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (page));
+  priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  g_return_if_fail(priv != NULL);
 
-   g_return_if_fail(!priv->disposed);
-   priv->disposed = TRUE;
+  g_return_if_fail(!priv->disposed);
+  priv->disposed = TRUE;
   
-   g_object_unref(G_OBJECT(priv->dense_cal_model));
-   priv->dense_cal_model = NULL;
-   gtk_widget_unref(GTK_WIDGET(priv->gdcal));
-   priv->gdcal = NULL;
-   g_object_unref(G_OBJECT(priv->tree_model));
-   priv->tree_model = NULL;
-   g_object_unref(G_OBJECT(priv->instances)); 
-   priv->instances = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(priv->dense_cal_model));
+  priv->dense_cal_model = NULL;
+  gtk_widget_unref(GTK_WIDGET(priv->gdcal));
+  priv->gdcal = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(priv->tree_model));
+  priv->tree_model = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(priv->instances)); 
+  priv->instances = NULL;
 
-   G_OBJECT_CLASS (parent_class)->dispose(object);
+  G_OBJECT_CLASS (parent_class)->dispose(object);
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_finalize (GObject *object)
 {
-   GncPluginPageSxList *page;
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv;
+  GncPluginPageSxList *page;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv;
 
-   page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (object);
-   g_return_if_fail(GNC_IS_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (page));
-   priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
-   g_return_if_fail(priv != NULL);
+  page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (object);
+  g_return_if_fail(GNC_IS_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (page));
+  priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  g_return_if_fail(priv != NULL);
 
-   // by virtue of being a g_type_instance_..._private, does the private
-   // data get freed somewhere else?
+  // by virtue of being a g_type_instance_..._private, does the private
+  // data get freed somewhere else?
 
-   G_OBJECT_CLASS (parent_class)->finalize (object);
+  G_OBJECT_CLASS (parent_class)->finalize (object);
 }
 
 /* Virtual Functions */
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_refresh_cb (GHashTable *changes, gpointer user_data)
 {
-   GncPluginPageSxList *page = user_data;
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv;
+  GncPluginPageSxList *page = user_data;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv;
 
-   g_return_if_fail(GNC_IS_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(page));
+  g_return_if_fail(GNC_IS_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(page));
 
-   /* We're only looking for forced updates here. */
-   if (changes)
-     return;
+  /* We're only looking for forced updates here. */
+  if (changes)
+    return;
 
-   priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
-   gtk_widget_queue_draw(priv->widget);
+  priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  gtk_widget_queue_draw(priv->widget);
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_close_cb (gpointer user_data)
 {
-   GncPluginPage *plugin_page;
-   GncPluginPageSxList *page;
+  GncPluginPage *plugin_page;
+  GncPluginPageSxList *page;
 
-   plugin_page = GNC_PLUGIN_PAGE(user_data);
-   page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (plugin_page);
-   gnc_main_window_close_page(plugin_page);
+  plugin_page = GNC_PLUGIN_PAGE(user_data);
+  page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (plugin_page);
+  gnc_main_window_close_page(plugin_page);
 }
 
 static void
 gppsl_selection_changed_cb(GtkTreeSelection *selection, gpointer user_data)
 {
-   GncPluginPage *page;
-   GtkAction *edit_action, *delete_action;
-   gboolean selection_state = TRUE;
+  GncPluginPage *page;
+  GtkAction *edit_action, *delete_action;
+  gboolean selection_state = TRUE;
 
-   page = GNC_PLUGIN_PAGE(user_data);
-   edit_action = gnc_plugin_page_get_action(page, "SxListEditAction");
-   delete_action = gnc_plugin_page_get_action(page, "SxListDeleteAction");
-   selection_state
-     = gtk_tree_selection_count_selected_rows(selection) == 0
-     ? FALSE
-     : TRUE;
-   gtk_action_set_sensitive(edit_action, selection_state);
-   gtk_action_set_sensitive(delete_action, selection_state);
+  page = GNC_PLUGIN_PAGE(user_data);
+  edit_action = gnc_plugin_page_get_action(page, "SxListEditAction");
+  delete_action = gnc_plugin_page_get_action(page, "SxListDeleteAction");
+  selection_state
+    = gtk_tree_selection_count_selected_rows(selection) == 0
+    ? FALSE
+    : TRUE;
+  gtk_action_set_sensitive(edit_action, selection_state);
+  gtk_action_set_sensitive(delete_action, selection_state);
 }
 
 static GtkWidget *
 gnc_plugin_page_sx_list_create_widget (GncPluginPage *plugin_page)
 {
-   GncPluginPageSxList *page;
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv;
+  GncPluginPageSxList *page;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv;
 
-   page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(plugin_page);
-   priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
-   if (priv->widget != NULL)
-     return priv->widget;
+  page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(plugin_page);
+  priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  if (priv->widget != NULL)
+    return priv->widget;
 
-   priv->gxml = gnc_glade_xml_new("sched-xact.glade", "sx-list-vbox");
-   priv->widget = glade_xml_get_widget(priv->gxml, "sx-list-vbox");
+  priv->gxml = gnc_glade_xml_new("sched-xact.glade", "sx-list-vbox");
+  priv->widget = glade_xml_get_widget(priv->gxml, "sx-list-vbox");
 
-   {
-     //gint half_way;
-     // half_way = plugin_page->notebook_page->allocation.height * 0.5;
-     // fixme; get a real value:
-     gtk_paned_set_position(GTK_PANED(priv->widget), 160);
-   }
+  {
+    //gint half_way;
+    // half_way = plugin_page->notebook_page->allocation.height * 0.5;
+    // fixme; get a real value:
+    gtk_paned_set_position(GTK_PANED(priv->widget), 160);
+  }
 
-   {
-     GDate end;
-     g_date_clear(&end, 1);
-     g_date_set_time_t(&end, time(NULL));
-     g_date_add_years(&end, 1);
-     priv->instances = GNC_SX_INSTANCE_MODEL(gnc_sx_get_instances(&end, TRUE));
-   }
+  {
+    GDate end;
+    g_date_clear(&end, 1);
+    g_date_set_time_t(&end, time(NULL));
+    g_date_add_years(&end, 1);
+    priv->instances = GNC_SX_INSTANCE_MODEL(gnc_sx_get_instances(&end, TRUE));
+  }
 
-   {
-     GtkAction *edit_action, *delete_action;
-     edit_action = gnc_plugin_page_get_action(GNC_PLUGIN_PAGE(page), "SxListEditAction");
-     delete_action = gnc_plugin_page_get_action(GNC_PLUGIN_PAGE(page), "SxListDeleteAction");
-     gtk_action_set_sensitive(edit_action, FALSE);
-     gtk_action_set_sensitive(delete_action, FALSE);
-   }
+  {
+    GtkAction *edit_action, *delete_action;
+    edit_action = gnc_plugin_page_get_action(GNC_PLUGIN_PAGE(page), "SxListEditAction");
+    delete_action = gnc_plugin_page_get_action(GNC_PLUGIN_PAGE(page), "SxListDeleteAction");
+    gtk_action_set_sensitive(edit_action, FALSE);
+    gtk_action_set_sensitive(delete_action, FALSE);
+  }
 
-   {
-     GtkCellRenderer *renderer;
-     GtkTreeViewColumn *column;
-     GtkTreeSelection *selection;
+  {
+    GtkCellRenderer *renderer;
+    GtkTreeViewColumn *column;
+    GtkTreeSelection *selection;
 
-     priv->tree_model = gnc_sx_list_tree_model_adapter_new(priv->instances);
-     priv->tree_view = GTK_TREE_VIEW(glade_xml_get_widget(priv->gxml, "sx_list"));
-     gtk_tree_view_set_model(priv->tree_view, GTK_TREE_MODEL(priv->tree_model));
+    priv->tree_model = gnc_sx_list_tree_model_adapter_new(priv->instances);
+    priv->tree_view = GTK_TREE_VIEW(glade_xml_get_widget(priv->gxml, "sx_list"));
+    gtk_tree_view_set_model(priv->tree_view, GTK_TREE_MODEL(priv->tree_model));
 
-     renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
-     column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Name", renderer, "text", SXLTMA_COL_NAME, NULL);
-     gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_NAME);
-     gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
+    renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
+    column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Name", renderer, "text", SXLTMA_COL_NAME, NULL);
+    gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_NAME);
+    gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
 
-     renderer = gtk_cell_renderer_toggle_new();
-     column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Enabled", renderer, "active", SXLTMA_COL_ENABLED, NULL);
-     gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_ENABLED);
-     gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
+    renderer = gtk_cell_renderer_toggle_new();
+    column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Enabled", renderer, "active", SXLTMA_COL_ENABLED, NULL);
+    gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_ENABLED);
+    gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
 
-     renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
-     column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Frequency", renderer, "text", SXLTMA_COL_FREQUENCY, NULL);
-     gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_FREQUENCY);
-     gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
+    renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
+    column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Frequency", renderer, "text", SXLTMA_COL_FREQUENCY, NULL);
+    gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_FREQUENCY);
+    gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
 
-     renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
-     column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Last Occur", renderer, "text", SXLTMA_COL_LAST_OCCUR, NULL);
-     gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_LAST_OCCUR);
-     gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
+    renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
+    column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Last Occur", renderer, "text", SXLTMA_COL_LAST_OCCUR, NULL);
+    gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_LAST_OCCUR);
+    gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
 
-     renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
-     column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Next Occur", renderer, "text", SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR, NULL);
-     gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR);
-     gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
+    renderer = gtk_cell_renderer_text_new();
+    column = gtk_tree_view_column_new_with_attributes("Next Occur", renderer, "text", SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR, NULL);
+    gtk_tree_view_column_set_sort_column_id(column, SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR);
+    gtk_tree_view_append_column(priv->tree_view, column);
 
-     selection = gtk_tree_view_get_selection(priv->tree_view);
-     gtk_tree_selection_set_mode(selection, GTK_SELECTION_MULTIPLE);
-     g_signal_connect(G_OBJECT(selection), "changed", (GCallback)gppsl_selection_changed_cb, (gpointer)page);
+    selection = gtk_tree_view_get_selection(priv->tree_view);
+    gtk_tree_selection_set_mode(selection, GTK_SELECTION_MULTIPLE);
+    g_signal_connect(G_OBJECT(selection), "changed", (GCallback)gppsl_selection_changed_cb, (gpointer)page);
 
-     g_signal_connect(G_OBJECT(priv->tree_view), "row-activated", (GCallback)gppsl_row_activated_cb, (gpointer)page);
-   }
+    g_signal_connect(G_OBJECT(priv->tree_view), "row-activated", (GCallback)gppsl_row_activated_cb, (gpointer)page);
+  }
 
-   {
-     GtkWidget *w;
+  {
+    GtkWidget *w;
 
-     priv->dense_cal_model = gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_new(GNC_SX_INSTANCE_MODEL(priv->instances));
-     priv->gdcal = GNC_DENSE_CAL(gnc_dense_cal_new_with_model(GNC_DENSE_CAL_MODEL(priv->dense_cal_model)));
-     // gobject-2.10: g_object_ref_sink(G_OBJECT(priv->gdcal));
-     g_object_ref(G_OBJECT(priv->gdcal));
-     gtk_object_sink(GTK_OBJECT(priv->gdcal));
+    priv->dense_cal_model = gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_new(GNC_SX_INSTANCE_MODEL(priv->instances));
+    priv->gdcal = GNC_DENSE_CAL(gnc_dense_cal_new_with_model(GNC_DENSE_CAL_MODEL(priv->dense_cal_model)));
+    // gobject-2.10: g_object_ref_sink(G_OBJECT(priv->gdcal));
+    g_object_ref(G_OBJECT(priv->gdcal));
+    gtk_object_sink(GTK_OBJECT(priv->gdcal));
 
-     gnc_dense_cal_set_months_per_col(priv->gdcal, 4);
-     gnc_dense_cal_set_num_months(priv->gdcal, 12);
+    gnc_dense_cal_set_months_per_col(priv->gdcal, 4);
+    gnc_dense_cal_set_num_months(priv->gdcal, 12);
 
-     w = glade_xml_get_widget(priv->gxml, "upcoming_cal_hbox");
-     gtk_container_add(GTK_CONTAINER(w), GTK_WIDGET(priv->gdcal));
-     gtk_widget_show_all(w);
-   }
+    w = glade_xml_get_widget(priv->gxml, "upcoming_cal_hbox");
+    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(w), GTK_WIDGET(priv->gdcal));
+    gtk_widget_show_all(w);
+  }
 
-   priv->gnc_component_id = gnc_register_gui_component("plugin-page-sx-list",
-                             gnc_plugin_page_sx_list_refresh_cb,
-                             gnc_plugin_page_sx_list_close_cb,
-                             page);
+  priv->gnc_component_id = gnc_register_gui_component("plugin-page-sx-list",
+                            gnc_plugin_page_sx_list_refresh_cb,
+                            gnc_plugin_page_sx_list_close_cb,
+                            page);
   
-   /* @@fixme */
-   /* gnc_restore_window_size(SX_LIST_GCONF_SECTION, GTK_WINDOW(priv->widget)); */
+  /* @@fixme */
+  /* gnc_restore_window_size(SX_LIST_GCONF_SECTION, GTK_WINDOW(priv->widget)); */
 
-   return priv->widget;
+  return priv->widget;
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_destroy_widget (GncPluginPage *plugin_page)
 {
-   GncPluginPageSxList *page;
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv;
+  GncPluginPageSxList *page;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv;
 
-   page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (plugin_page);
-   priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST (plugin_page);
+  priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
 
-   if (priv->widget) {
-     g_object_unref(G_OBJECT(priv->widget));
-     priv->widget = NULL;
-   }
+  if (priv->widget) {
+    g_object_unref(G_OBJECT(priv->widget));
+    priv->widget = NULL;
+  }
 
-   if (priv->gnc_component_id) {
-     gnc_unregister_gui_component(priv->gnc_component_id);
-     priv->gnc_component_id = 0;
-   }
+  if (priv->gnc_component_id) {
+    gnc_unregister_gui_component(priv->gnc_component_id);
+    priv->gnc_component_id = 0;
+  }
 }
 
 /**
@@ -435,19 +435,19 @@
                  GKeyFile *key_file,
                  const gchar *group_name)
 {
-   GncPluginPageSxList *page;
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv;
+  GncPluginPageSxList *page;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv;
 
-   g_return_if_fail(GNC_IS_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(plugin_page));
-   g_return_if_fail(key_file != NULL);
-   g_return_if_fail(group_name != NULL);
+  g_return_if_fail(GNC_IS_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(plugin_page));
+  g_return_if_fail(key_file != NULL);
+  g_return_if_fail(group_name != NULL);
 
-   page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(plugin_page);
-   priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(plugin_page);
+  priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
 
 #if 0
-   gnc_tree_view_account_save(GNC_TREE_VIEW_ACCOUNT(priv->tree_view), 
-                &priv->fd, key_file, group_name);
+  gnc_tree_view_account_save(GNC_TREE_VIEW_ACCOUNT(priv->tree_view), 
+                &priv->fd, key_file, group_name);
 #endif /* 0 */
 }
 
@@ -464,24 +464,24 @@
                    GKeyFile *key_file,
                    const gchar *group_name)
 {
-   GncPluginPageSxList *page;
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv;
+  GncPluginPageSxList *page;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv;
 
-   g_return_val_if_fail(key_file, NULL);
-   g_return_val_if_fail(group_name, NULL);
+  g_return_val_if_fail(key_file, NULL);
+  g_return_val_if_fail(group_name, NULL);
 
-   /* Create the new page. */
-   page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(gnc_plugin_page_sx_list_new());
-   priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  /* Create the new page. */
+  page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(gnc_plugin_page_sx_list_new());
+  priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
 
-   /* Install it now so we can them manipulate the created widget */
-   gnc_main_window_open_page(GNC_MAIN_WINDOW(window), GNC_PLUGIN_PAGE(page));
+  /* Install it now so we can them manipulate the created widget */
+  gnc_main_window_open_page(GNC_MAIN_WINDOW(window), GNC_PLUGIN_PAGE(page));
 
 #if 0
-   gnc_tree_view_account_restore(GNC_TREE_VIEW_ACCOUNT(priv->tree_view), 
-                  &priv->fd, key_file, group_name);
+  gnc_tree_view_account_restore(GNC_TREE_VIEW_ACCOUNT(priv->tree_view), 
+                 &priv->fd, key_file, group_name);
 #endif /* 0 */
-   return GNC_PLUGIN_PAGE(page);
+  return GNC_PLUGIN_PAGE(page);
 }
 
 
@@ -490,60 +490,60 @@
 static SchedXaction*
 _sx_for_path(gpointer data, gpointer user_data)
 {
-   GtkTreeIter iter;
-   GncSxListTreeModelAdapter *model = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   gtk_tree_model_get_iter(GTK_TREE_MODEL(model), &iter, (GtkTreePath*)data);
-   return gnc_sx_list_tree_model_adapter_get_sx_instances(model, &iter)->sx;
+  GtkTreeIter iter;
+  GncSxListTreeModelAdapter *model = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  gtk_tree_model_get_iter(GTK_TREE_MODEL(model), &iter, (GtkTreePath*)data);
+  return gnc_sx_list_tree_model_adapter_get_sx_instances(model, &iter)->sx;
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_cmd_new(GtkAction *action, GncPluginPageSxList *page)
 {
-   FreqSpec *fs;
-   SchedXaction *new_sx;
-   gboolean new_sx_flag = TRUE;
+  FreqSpec *fs;
+  SchedXaction *new_sx;
+  gboolean new_sx_flag = TRUE;
 
-   new_sx = xaccSchedXactionMalloc(gnc_get_current_book());
-   /* Give decent initial FreqSpec for SX */
-   fs = xaccSchedXactionGetFreqSpec(new_sx);
-   {
-    GDate *now;
-    now = g_date_new();
-    g_date_set_time_t(now, time(NULL));
-    xaccFreqSpecSetMonthly(fs, now, 1);
-    xaccFreqSpecSetUIType(fs, UIFREQ_MONTHLY);
-    g_date_free(now);
-   }
-   gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create(new_sx, new_sx_flag);
+  new_sx = xaccSchedXactionMalloc(gnc_get_current_book());
+  /* Give decent initial FreqSpec for SX */
+  fs = xaccSchedXactionGetFreqSpec(new_sx);
+  {
+    GDate *now;
+    now = g_date_new();
+    g_date_set_time_t(now, time(NULL));
+    xaccFreqSpecSetMonthly(fs, now, 1);
+    xaccFreqSpecSetUIType(fs, UIFREQ_MONTHLY);
+    g_date_free(now);
+  }
+  gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create(new_sx, new_sx_flag);
 }
 
 static void
 _edit_sx(gpointer data, gpointer user_data)
 {
-   gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create((SchedXaction*)data, FALSE);
+  gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create((SchedXaction*)data, FALSE);
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_cmd_edit(GtkAction *action, GncPluginPageSxList *page)
 {
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
-   GtkTreeSelection *selection;
-   GList *selected_paths, *to_edit;
-   GtkTreeModel *model;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  GtkTreeSelection *selection;
+  GList *selected_paths, *to_edit;
+  GtkTreeModel *model;
 
-   selection = gtk_tree_view_get_selection(priv->tree_view);
-   selected_paths = gtk_tree_selection_get_selected_rows(selection, &model);
-   if (g_list_length(selected_paths) == 0)
-   {
-     g_warning("no selection edit.");
-     return;
-   }
+  selection = gtk_tree_view_get_selection(priv->tree_view);
+  selected_paths = gtk_tree_selection_get_selected_rows(selection, &model);
+  if (g_list_length(selected_paths) == 0)
+  {
+    g_warning("no selection edit.");
+    return;
+  }
 
-   to_edit = gnc_g_list_map(selected_paths, (GncGMapFunc)_sx_for_path, model);
-   g_list_foreach(to_edit, (GFunc)_edit_sx, NULL);
-   g_list_free(to_edit);
-   g_list_foreach(selected_paths, (GFunc)gtk_tree_path_free, NULL);
-   g_list_free(selected_paths);
+  to_edit = gnc_g_list_map(selected_paths, (GncGMapFunc)_sx_for_path, model);
+  g_list_foreach(to_edit, (GFunc)_edit_sx, NULL);
+  g_list_free(to_edit);
+  g_list_foreach(selected_paths, (GFunc)gtk_tree_path_free, NULL);
+  g_list_free(selected_paths);
 }
 
 static void
@@ -552,55 +552,55 @@
            GtkTreeViewColumn *column,
            gpointer user_data)
 {
-   GncPluginPageSxList *page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(user_data);
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
-   SchedXaction *sx = _sx_for_path(path, priv->tree_model);
-   gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create(sx, FALSE);
+  GncPluginPageSxList *page = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST(user_data);
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  SchedXaction *sx = _sx_for_path(path, priv->tree_model);
+  gnc_ui_scheduled_xaction_editor_dialog_create(sx, FALSE);
 }
 
 
 static void
 _destroy_sx(gpointer data, gpointer user_data)
 {
-   SchedXactions *sxes;
-   SchedXaction *sx = (SchedXaction*)data;
-   GNCBook *book;
-   book = gnc_get_current_book();
-   sxes = gnc_book_get_schedxactions(book);
-   gnc_sxes_del_sx(sxes, sx);
-   xaccSchedXactionFree(sx);
+  SchedXactions *sxes;
+  SchedXaction *sx = (SchedXaction*)data;
+  GNCBook *book;
+  book = gnc_get_current_book();
+  sxes = gnc_book_get_schedxactions(book);
+  gnc_sxes_del_sx(sxes, sx);
+  xaccSchedXactionFree(sx);
 }
 
 static void
 gnc_plugin_page_sx_list_cmd_delete(GtkAction *action, GncPluginPageSxList *page)
 {
-   GncPluginPageSxListPrivate *priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
-   GtkTreeSelection *selection;
-   GList *selected_paths, *to_delete = NULL;
-   GtkTreeModel *model;
+  GncPluginPageSxListPrivate *priv = GNC_PLUGIN_PAGE_SX_LIST_GET_PRIVATE(page);
+  GtkTreeSelection *selection;
+  GList *selected_paths, *to_delete = NULL;
+  GtkTreeModel *model;
 
-   /* @@fixme -- add (suppressible?) confirmation dialog */
+  /* @@fixme -- add (suppressible?) confirmation dialog */
   
-   selection = gtk_tree_view_get_selection(priv->tree_view);
-   selected_paths = gtk_tree_selection_get_selected_rows(selection, &model);
-   if (g_list_length(selected_paths) == 0)
-   {
-     g_warning("no selection for delete.");
-     return;
-   }
+  selection = gtk_tree_view_get_selection(priv->tree_view);
+  selected_paths = gtk_tree_selection_get_selected_rows(selection, &model);
+  if (g_list_length(selected_paths) == 0)
+  {
+    g_warning("no selection for delete.");
+    return;
+  }
 
-   to_delete = gnc_g_list_map(selected_paths, (GncGMapFunc)_sx_for_path, model);
-   {
-     GList *list;
-     for (list = to_delete; list != NULL; list = list->next)
-     {
-        g_debug("to-delete [%s]\n", xaccSchedXactionGetName((SchedXaction*)list->data));
-     }
-   }
-   g_list_foreach(to_delete, (GFunc)_destroy_sx, NULL);
-   g_list_free(to_delete);
-   g_list_foreach(selected_paths, (GFunc)gtk_tree_path_free, NULL);
-   g_list_free(selected_paths);
+  to_delete = gnc_g_list_map(selected_paths, (GncGMapFunc)_sx_for_path, model);
+  {
+    GList *list;
+    for (list = to_delete; list != NULL; list = list->next)
+    {
+      g_debug("to-delete [%s]\n", xaccSchedXactionGetName((SchedXaction*)list->data));
+    }
+  }
+  g_list_foreach(to_delete, (GFunc)_destroy_sx, NULL);
+  g_list_free(to_delete);
+  g_list_foreach(selected_paths, (GFunc)gtk_tree_path_free, NULL);
+  g_list_free(selected_paths);
 }
 
 /** @} */

Modified: gnucash/trunk/src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.h
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.h	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.h	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -53,12 +53,12 @@
 /* typedefs & structures */
 typedef struct
 {
-   GncPluginPage gnc_plugin_page;
+  GncPluginPage gnc_plugin_page;
 } GncPluginPageSxList;
 
 typedef struct
 {
-   GncPluginPageClass gnc_plugin_page;
+  GncPluginPageClass gnc_plugin_page;
 } GncPluginPageSxListClass;
 
 /* function prototypes */

Modified: gnucash/trunk/src/gnome/gnc-sx-list-tree-model-adapter.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome/gnc-sx-list-tree-model-adapter.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome/gnc-sx-list-tree-model-adapter.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -29,18 +29,18 @@
 
 struct _GncSxListTreeModelAdapter
 {
-   GObject parent;
+  GObject parent;
 
-   /* protected */
-   gboolean disposed;
-   GncSxInstanceModel *instances;
-   GtkTreeStore *orig;
-   GtkTreeModelSort *real;
+  /* protected */
+  gboolean disposed;
+  GncSxInstanceModel *instances;
+  GtkTreeStore *orig;
+  GtkTreeModelSort *real;
 };
 
 struct _GncSxListTreeModelAdapterClass
 {
-   GObjectClass parent;
+  GObjectClass parent;
 };
 
 static GObjectClass *parent_class = NULL;
@@ -57,71 +57,71 @@
 GType
 gnc_sx_list_tree_model_adapter_get_type(void)
 {
-   static GType type = 0;
-   if (type == 0) {
-     static const GTypeInfo info = {
-        sizeof (GncSxListTreeModelAdapterClass),
-        NULL,  /* base_init */
-        NULL,  /* base_finalize */
-        (GClassInitFunc)gnc_sx_list_tree_model_adapter_class_init,  /* class_init */
-        NULL,  /* class_finalize */
-        NULL,  /* class_data */
-        sizeof (GncSxListTreeModelAdapter),
-        0,   /* n_preallocs */
-        (GInstanceInitFunc)gnc_sx_list_tree_model_adapter_init  /* instance_init */
-     };
-     static const GInterfaceInfo itree_model_info = {
-        (GInterfaceInitFunc) gsltma_tree_model_interface_init,  /* interface_init */
-        NULL,        /* interface_finalize */
-        NULL        /* interface_data */
-     };
-     static const GInterfaceInfo itree_sortable_info = {
-        (GInterfaceInitFunc) gsltma_tree_sortable_interface_init,  /* interface_init */
-        NULL,        /* interface_finalize */
-        NULL        /* interface_data */
-     };
+  static GType type = 0;
+  if (type == 0) {
+    static const GTypeInfo info = {
+      sizeof (GncSxListTreeModelAdapterClass),
+      NULL,  /* base_init */
+      NULL,  /* base_finalize */
+      (GClassInitFunc)gnc_sx_list_tree_model_adapter_class_init,  /* class_init */
+      NULL,  /* class_finalize */
+      NULL,  /* class_data */
+      sizeof (GncSxListTreeModelAdapter),
+      0,   /* n_preallocs */
+      (GInstanceInitFunc)gnc_sx_list_tree_model_adapter_init  /* instance_init */
+    };
+    static const GInterfaceInfo itree_model_info = {
+      (GInterfaceInitFunc) gsltma_tree_model_interface_init,  /* interface_init */
+      NULL,        /* interface_finalize */
+      NULL        /* interface_data */
+    };
+    static const GInterfaceInfo itree_sortable_info = {
+      (GInterfaceInitFunc) gsltma_tree_sortable_interface_init,  /* interface_init */
+      NULL,        /* interface_finalize */
+      NULL        /* interface_data */
+    };
 
-     type = g_type_register_static (G_TYPE_OBJECT,
-                     "GncSxListTreeModelAdapterType",
-                     &info, 0);
-     g_type_add_interface_static(type,
-                   GTK_TYPE_TREE_MODEL,
-                   &itree_model_info);
-     g_type_add_interface_static(type,
-                   GTK_TYPE_TREE_SORTABLE,
-                   &itree_sortable_info);
-   }
-   return type;
+    type = g_type_register_static (G_TYPE_OBJECT,
+                    "GncSxListTreeModelAdapterType",
+                    &info, 0);
+    g_type_add_interface_static(type,
+                  GTK_TYPE_TREE_MODEL,
+                  &itree_model_info);
+    g_type_add_interface_static(type,
+                  GTK_TYPE_TREE_SORTABLE,
+                  &itree_sortable_info);
+  }
+  return type;
 }
 
 static void
 gnc_sx_list_tree_model_adapter_class_init(GncSxListTreeModelAdapterClass *klass)
 {
-   GObjectClass *obj_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
+  GObjectClass *obj_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
 
-   parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
+  parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
 
-   obj_class->dispose = gnc_sx_list_tree_model_adapter_dispose;
-   obj_class->finalize = gnc_sx_list_tree_model_adapter_finalize;
+  obj_class->dispose = gnc_sx_list_tree_model_adapter_dispose;
+  obj_class->finalize = gnc_sx_list_tree_model_adapter_finalize;
 
 }
 
 static GtkTreeModelFlags
 gsltma_get_flags(GtkTreeModel *tree_model)
 {
-   return gtk_tree_model_get_flags(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real));
+  return gtk_tree_model_get_flags(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real));
 }
 
 static gint
 gsltma_get_n_columns(GtkTreeModel *tree_model)
 {
-   return gtk_tree_model_get_n_columns(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real));
+  return gtk_tree_model_get_n_columns(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real));
 }
 
 static GType
 gsltma_get_column_type(GtkTreeModel *tree_model, gint index)
 {
-   return gtk_tree_model_get_column_type(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), index);
+  return gtk_tree_model_get_column_type(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), index);
 }
 
 static gboolean
@@ -129,14 +129,14 @@
         GtkTreeIter *iter,
         GtkTreePath *path)
 {
-   return gtk_tree_model_get_iter(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, path);
+  return gtk_tree_model_get_iter(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, path);
 }
 
 static GtkTreePath*
 gsltma_get_path(GtkTreeModel *tree_model,
         GtkTreeIter *iter)
 {
-   return gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  return gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static void
@@ -145,14 +145,14 @@
         gint column,
         GValue *value)
 {
-   gtk_tree_model_get_value(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, column, value);
+  gtk_tree_model_get_value(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, column, value);
 }
 
 static gboolean
 gsltma_iter_next(GtkTreeModel *tree_model,
         GtkTreeIter *iter)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_next(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  return gtk_tree_model_iter_next(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static gboolean
@@ -160,21 +160,21 @@
           GtkTreeIter *iter,
           GtkTreeIter *parent)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_children(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, parent);
+  return gtk_tree_model_iter_children(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, parent);
 }
 
 static gboolean
 gsltma_iter_has_child(GtkTreeModel *tree_model,
            GtkTreeIter *iter)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_has_child(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  return gtk_tree_model_iter_has_child(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static gint
 gsltma_iter_n_children(GtkTreeModel *tree_model,
            GtkTreeIter *iter)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_n_children(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  return gtk_tree_model_iter_n_children(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static gboolean
@@ -183,7 +183,7 @@
            GtkTreeIter *parent,
            gint n)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, parent, n);
+  return gtk_tree_model_iter_nth_child(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, parent, n);
 }
 
 static gboolean
@@ -191,41 +191,41 @@
          GtkTreeIter *iter,
          GtkTreeIter *child)
 {
-   return gtk_tree_model_iter_parent(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, child);
+  return gtk_tree_model_iter_parent(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter, child);
 }
 
 static void
 gsltma_ref_node(GtkTreeModel *tree_model,
         GtkTreeIter *iter)
 {
-   gtk_tree_model_ref_node(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  gtk_tree_model_ref_node(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static void
 gsltma_unref_node(GtkTreeModel *tree_model,
          GtkTreeIter *iter)
 {
-   gtk_tree_model_unref_node(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
+  gtk_tree_model_unref_node(GTK_TREE_MODEL(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(tree_model)->real), iter);
 }
 
 static void
 gsltma_tree_model_interface_init(gpointer g_iface, gpointer iface_data)
 {
-   GtkTreeModelIface *tree_model = (GtkTreeModelIface*)g_iface;
-   tree_model->get_flags = gsltma_get_flags;
-   tree_model->get_n_columns = gsltma_get_n_columns;
-   tree_model->get_column_type = gsltma_get_column_type;
-   tree_model->get_iter = gsltma_get_iter;
-   tree_model->get_path = gsltma_get_path;
-   tree_model->get_value = gsltma_get_value;
-   tree_model->iter_next = gsltma_iter_next;
-   tree_model->iter_children = gsltma_iter_children;
-   tree_model->iter_has_child = gsltma_iter_has_child;
-   tree_model->iter_n_children = gsltma_iter_n_children;
-   tree_model->iter_nth_child = gsltma_iter_nth_child;
-   tree_model->iter_parent = gsltma_iter_parent;
-   tree_model->ref_node = gsltma_ref_node;
-   tree_model->unref_node = gsltma_unref_node;
+  GtkTreeModelIface *tree_model = (GtkTreeModelIface*)g_iface;
+  tree_model->get_flags = gsltma_get_flags;
+  tree_model->get_n_columns = gsltma_get_n_columns;
+  tree_model->get_column_type = gsltma_get_column_type;
+  tree_model->get_iter = gsltma_get_iter;
+  tree_model->get_path = gsltma_get_path;
+  tree_model->get_value = gsltma_get_value;
+  tree_model->iter_next = gsltma_iter_next;
+  tree_model->iter_children = gsltma_iter_children;
+  tree_model->iter_has_child = gsltma_iter_has_child;
+  tree_model->iter_n_children = gsltma_iter_n_children;
+  tree_model->iter_nth_child = gsltma_iter_nth_child;
+  tree_model->iter_parent = gsltma_iter_parent;
+  tree_model->ref_node = gsltma_ref_node;
+  tree_model->unref_node = gsltma_unref_node;
 }
 
 static gboolean
@@ -233,9 +233,9 @@
              gint          *sort_column_id,
              GtkSortType      *order)
 {
-   return gtk_tree_sortable_get_sort_column_id(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real),
-                         sort_column_id,
-                         order);
+  return gtk_tree_sortable_get_sort_column_id(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real),
+                        sort_column_id,
+                        order);
 }
 
 static void
@@ -243,9 +243,9 @@
              gint          sort_column_id,
              GtkSortType       order)
 {
-   gtk_tree_sortable_set_sort_column_id(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real),
-                     sort_column_id,
-                     order);
+  gtk_tree_sortable_set_sort_column_id(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real),
+                     sort_column_id,
+                     order);
 }
 
 static void
@@ -255,11 +255,11 @@
           gpointer        data,
           GtkDestroyNotify    destroy)
 {
-   gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real), 
-                   sort_column_id,
-                   func,
-                   data,
-                   destroy);
+  gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real), 
+                  sort_column_id,
+                  func,
+                  data,
+                  destroy);
 }
 
 static void
@@ -268,30 +268,30 @@
               gpointer        data,
               GtkDestroyNotify    destroy)
 {
-   gtk_tree_sortable_set_default_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real),
-                       func, data, destroy);
+  gtk_tree_sortable_set_default_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real),
+                      func, data, destroy);
 }
 
 static gboolean
 gsltma_has_default_sort_func(GtkTreeSortable    *sortable)
 {
-   return gtk_tree_sortable_has_default_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real));
+  return gtk_tree_sortable_has_default_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(sortable)->real));
 }
 
 static void
 gsltma_tree_sortable_interface_init(gpointer g_iface, gpointer iface_data)
 {
-   GtkTreeSortableIface *tree_sortable = (GtkTreeSortableIface*)g_iface;
-   tree_sortable->get_sort_column_id = gsltma_get_sort_column_id;
-   tree_sortable->set_sort_column_id = gsltma_set_sort_column_id;
-   tree_sortable->set_sort_func = gsltma_set_sort_func;
-   tree_sortable->set_default_sort_func = gsltma_set_default_sort_func;
-   tree_sortable->has_default_sort_func = gsltma_has_default_sort_func;
-   tree_sortable->get_sort_column_id = gsltma_get_sort_column_id;
-   tree_sortable->set_sort_column_id = gsltma_set_sort_column_id;
-   tree_sortable->set_sort_func = gsltma_set_sort_func;
-   tree_sortable->set_default_sort_func = gsltma_set_default_sort_func;
-   tree_sortable->has_default_sort_func = gsltma_has_default_sort_func;
+  GtkTreeSortableIface *tree_sortable = (GtkTreeSortableIface*)g_iface;
+  tree_sortable->get_sort_column_id = gsltma_get_sort_column_id;
+  tree_sortable->set_sort_column_id = gsltma_set_sort_column_id;
+  tree_sortable->set_sort_func = gsltma_set_sort_func;
+  tree_sortable->set_default_sort_func = gsltma_set_default_sort_func;
+  tree_sortable->has_default_sort_func = gsltma_has_default_sort_func;
+  tree_sortable->get_sort_column_id = gsltma_get_sort_column_id;
+  tree_sortable->set_sort_column_id = gsltma_set_sort_column_id;
+  tree_sortable->set_sort_func = gsltma_set_sort_func;
+  tree_sortable->set_default_sort_func = gsltma_set_default_sort_func;
+  tree_sortable->has_default_sort_func = gsltma_has_default_sort_func;
 }
 
 static void
@@ -300,7 +300,7 @@
             GtkTreeIter *arg2,
             gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "row-changed", arg1, arg2);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "row-changed", arg1, arg2);
 }
 
 static void
@@ -308,7 +308,7 @@
             GtkTreePath *arg1,
             gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "row-deleted", arg1);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "row-deleted", arg1);
 }
 
 static void
@@ -317,7 +317,7 @@
                  GtkTreeIter *arg2,
                  gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "row-has-child-toggled", arg1, arg2);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "row-has-child-toggled", arg1, arg2);
 }
 
 static void
@@ -326,7 +326,7 @@
              GtkTreeIter *arg2,
              gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "row-inserted", arg1, arg2);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "row-inserted", arg1, arg2);
 }
 
 static void
@@ -336,281 +336,281 @@
               gpointer arg3,
               gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "rows-reordered", arg1, arg2, arg3);
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "rows-reordered", arg1, arg2, arg3);
 }
 
 static void
 gsltma_proxy_sort_column_changed(GtkTreeSortable *sortable, gpointer user_data)
 {
-   g_signal_emit_by_name(user_data, "sort-column-changed");
+  g_signal_emit_by_name(user_data, "sort-column-changed");
 }
 
 static gint
 _name_comparator(GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *a, GtkTreeIter *b, gpointer user_data)
 {
-   gint rtn;
-   GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
-   gchar *a_caseless, *b_caseless;
+  gint rtn;
+  GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
+  gchar *a_caseless, *b_caseless;
 
-   a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
-   b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
+  a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
+  b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
 
-   if (a_inst == NULL && b_inst == NULL) return 0;
-   if (a_inst == NULL) return 1;
-   if (b_inst == NULL) return -1;
+  if (a_inst == NULL && b_inst == NULL) return 0;
+  if (a_inst == NULL) return 1;
+  if (b_inst == NULL) return -1;
 
-   a_caseless = g_utf8_casefold(xaccSchedXactionGetName(a_inst->sx), -1);
-   b_caseless = g_utf8_casefold(xaccSchedXactionGetName(b_inst->sx), -1);
-   rtn = safe_strcmp(a_caseless, b_caseless);
-   g_free(a_caseless);
-   g_free(b_caseless);
+  a_caseless = g_utf8_casefold(xaccSchedXactionGetName(a_inst->sx), -1);
+  b_caseless = g_utf8_casefold(xaccSchedXactionGetName(b_inst->sx), -1);
+  rtn = safe_strcmp(a_caseless, b_caseless);
+  g_free(a_caseless);
+  g_free(b_caseless);
 
-   return rtn;
+  return rtn;
 }
 
 static gint
 _freq_comparator(GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *a, GtkTreeIter *b, gpointer user_data)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
+  GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
 
-   a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
-   b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
+  a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
+  b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
   
-   if (a_inst == NULL && b_inst == NULL) return 0;
-   if (a_inst == NULL) return 1;
-   if (b_inst == NULL) return -1;
+  if (a_inst == NULL && b_inst == NULL) return 0;
+  if (a_inst == NULL) return 1;
+  if (b_inst == NULL) return -1;
 
-   return gnc_freq_spec_compare(xaccSchedXactionGetFreqSpec(a_inst->sx),
-                 xaccSchedXactionGetFreqSpec(b_inst->sx));
+  return gnc_freq_spec_compare(xaccSchedXactionGetFreqSpec(a_inst->sx),
+                 xaccSchedXactionGetFreqSpec(b_inst->sx));
 }
 
 static gint
 _safe_invalidable_date_compare(GDate *a, GDate *b)
 {
-   if (!g_date_valid(a) && !g_date_valid(b))
-   {
-     return 0;
-   }
-   if (!g_date_valid(a))
-   {
-     return 1;
-   }
-   if (!g_date_valid(b))
-   {
-     return -1;
-   }
-   return g_date_compare(a, b);
+  if (!g_date_valid(a) && !g_date_valid(b))
+  {
+    return 0;
+  }
+  if (!g_date_valid(a))
+  {
+    return 1;
+  }
+  if (!g_date_valid(b))
+  {
+    return -1;
+  }
+  return g_date_compare(a, b);
 }
 
 static gint
 _last_occur_comparator(GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *a, GtkTreeIter *b, gpointer user_data)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
+  GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
 
-   a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
-   b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
+  a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
+  b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
 
-   return _safe_invalidable_date_compare(xaccSchedXactionGetLastOccurDate(a_inst->sx),
-                      xaccSchedXactionGetLastOccurDate(b_inst->sx));
+  return _safe_invalidable_date_compare(xaccSchedXactionGetLastOccurDate(a_inst->sx),
+                     xaccSchedXactionGetLastOccurDate(b_inst->sx));
 }
 
 static gint
 _next_occur_comparator(GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *a, GtkTreeIter *b, gpointer user_data)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
+  GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
 
-   a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
-   b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
+  a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
+  b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
 
-   return _safe_invalidable_date_compare(&a_inst->next_instance_date,
-                      &b_inst->next_instance_date);
+  return _safe_invalidable_date_compare(&a_inst->next_instance_date,
+                     &b_inst->next_instance_date);
 }
 
 static gint
 _enabled_comparator(GtkTreeModel *model, GtkTreeIter *a, GtkTreeIter *b, gpointer user_data)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
+  GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  GncSxInstances *a_inst, *b_inst;
 
-   a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
-   b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
+  a_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, a);
+  b_inst = gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(adapter, b);
 
-   if (xaccSchedXactionGetEnabled(a_inst->sx) && !xaccSchedXactionGetEnabled(b_inst->sx)) return 1;
-   if (!xaccSchedXactionGetEnabled(a_inst->sx) && xaccSchedXactionGetEnabled(b_inst->sx)) return -1;
-   return 0;
+  if (xaccSchedXactionGetEnabled(a_inst->sx) && !xaccSchedXactionGetEnabled(b_inst->sx)) return 1;
+  if (!xaccSchedXactionGetEnabled(a_inst->sx) && xaccSchedXactionGetEnabled(b_inst->sx)) return -1;
+  return 0;
 }
 
 static void
 gnc_sx_list_tree_model_adapter_init(GTypeInstance *instance, gpointer klass)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(instance);
-   adapter->orig = gtk_tree_store_new(5, G_TYPE_STRING, G_TYPE_BOOLEAN, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING);
-   adapter->real = GTK_TREE_MODEL_SORT(gtk_tree_model_sort_new_with_model(GTK_TREE_MODEL(adapter->orig)));
+  GncSxListTreeModelAdapter *adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(instance);
+  adapter->orig = gtk_tree_store_new(5, G_TYPE_STRING, G_TYPE_BOOLEAN, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING);
+  adapter->real = GTK_TREE_MODEL_SORT(gtk_tree_model_sort_new_with_model(GTK_TREE_MODEL(adapter->orig)));
 
-   // setup sorting
-   gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_NAME, _name_comparator, adapter, NULL);
-   gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_ENABLED, _enabled_comparator, adapter, NULL);
-   gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_FREQUENCY, _freq_comparator, adapter, NULL);
-   gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_LAST_OCCUR, _last_occur_comparator, adapter, NULL);
-   gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR, _next_occur_comparator, adapter, NULL);
-   gtk_tree_sortable_set_sort_column_id(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR, GTK_SORT_ASCENDING);
+  // setup sorting
+  gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_NAME, _name_comparator, adapter, NULL);
+  gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_ENABLED, _enabled_comparator, adapter, NULL);
+  gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_FREQUENCY, _freq_comparator, adapter, NULL);
+  gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_LAST_OCCUR, _last_occur_comparator, adapter, NULL);
+  gtk_tree_sortable_set_sort_func(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR, _next_occur_comparator, adapter, NULL);
+  gtk_tree_sortable_set_sort_column_id(GTK_TREE_SORTABLE(adapter->real), SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR, GTK_SORT_ASCENDING);
 
-   g_signal_connect(adapter->real, "row-changed", G_CALLBACK(gsltma_proxy_row_changed), adapter);
-   g_signal_connect(adapter->real, "row-deleted", G_CALLBACK(gsltma_proxy_row_deleted), adapter);
-   g_signal_connect(adapter->real, "row-has-child-toggled", G_CALLBACK(gsltma_proxy_row_has_child_toggled), adapter);
-   g_signal_connect(adapter->real, "row-inserted", G_CALLBACK(gsltma_proxy_row_inserted), adapter);
-   g_signal_connect(adapter->real, "rows-reordered", G_CALLBACK(gsltma_proxy_rows_reordered), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "row-changed", G_CALLBACK(gsltma_proxy_row_changed), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "row-deleted", G_CALLBACK(gsltma_proxy_row_deleted), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "row-has-child-toggled", G_CALLBACK(gsltma_proxy_row_has_child_toggled), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "row-inserted", G_CALLBACK(gsltma_proxy_row_inserted), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "rows-reordered", G_CALLBACK(gsltma_proxy_rows_reordered), adapter);
 
-   g_signal_connect(adapter->real, "sort-column-changed", G_CALLBACK(gsltma_proxy_sort_column_changed), adapter);
+  g_signal_connect(adapter->real, "sort-column-changed", G_CALLBACK(gsltma_proxy_sort_column_changed), adapter);
 }
 
 static void
 _format_conditional_date(GDate *date, char *date_buf, int buf_max_length)
 {
-   if (date == NULL || !g_date_valid(date))
-   {
-     g_stpcpy(date_buf, "never");
-   }
-   else
-   {
-     qof_print_gdate(date_buf, buf_max_length, date);
-   }
+  if (date == NULL || !g_date_valid(date))
+  {
+    g_stpcpy(date_buf, "never");
+  }
+  else
+  {
+    qof_print_gdate(date_buf, buf_max_length, date);
+  }
 }
 
 static void
 gsltma_populate_tree_store(GncSxListTreeModelAdapter *model)
 {
-   GtkTreeIter iter;
-   GList *list;
+  GtkTreeIter iter;
+  GList *list;
 
-   for (list = model->instances->sx_instance_list; list != NULL; list = list->next)
-   {
-     GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)list->data;
-     gchar *frequency_str;
-     char last_occur_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
-     char next_occur_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
+  for (list = model->instances->sx_instance_list; list != NULL; list = list->next)
+  {
+    GncSxInstances *instances = (GncSxInstances*)list->data;
+    gchar *frequency_str;
+    char last_occur_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
+    char next_occur_date_buf[MAX_DATE_LENGTH+1];
 
-     frequency_str = recurrenceListToString(gnc_sx_get_schedule(instances->sx));
+    frequency_str = recurrenceListToString(gnc_sx_get_schedule(instances->sx));
 
-     _format_conditional_date(xaccSchedXactionGetLastOccurDate(instances->sx),
-                  last_occur_date_buf, MAX_DATE_LENGTH);
-     _format_conditional_date(&instances->next_instance_date,
-                  next_occur_date_buf, MAX_DATE_LENGTH);
+    _format_conditional_date(xaccSchedXactionGetLastOccurDate(instances->sx),
+                 last_occur_date_buf, MAX_DATE_LENGTH);
+    _format_conditional_date(&instances->next_instance_date,
+                 next_occur_date_buf, MAX_DATE_LENGTH);
 
-     gtk_tree_store_append(model->orig, &iter, NULL);
-     gtk_tree_store_set(model->orig, &iter,
-               SXLTMA_COL_NAME, xaccSchedXactionGetName(instances->sx),
-               SXLTMA_COL_ENABLED, xaccSchedXactionGetEnabled(instances->sx),
-               SXLTMA_COL_FREQUENCY, frequency_str,
-               SXLTMA_COL_LAST_OCCUR, last_occur_date_buf,
-               SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR, next_occur_date_buf,
-               -1);
-     g_free(frequency_str);
-   }
+    gtk_tree_store_append(model->orig, &iter, NULL);
+    gtk_tree_store_set(model->orig, &iter,
+              SXLTMA_COL_NAME, xaccSchedXactionGetName(instances->sx),
+              SXLTMA_COL_ENABLED, xaccSchedXactionGetEnabled(instances->sx),
+              SXLTMA_COL_FREQUENCY, frequency_str,
+              SXLTMA_COL_LAST_OCCUR, last_occur_date_buf,
+              SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR, next_occur_date_buf,
+              -1);
+    g_free(frequency_str);
+  }
 }
 
 static void
 gsltma_added_cb(GncSxInstanceModel *instances, SchedXaction *sx_added, gpointer user_data)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *model = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   gtk_tree_store_clear(model->orig);
-   gsltma_populate_tree_store(model);
+  GncSxListTreeModelAdapter *model = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  gtk_tree_store_clear(model->orig);
+  gsltma_populate_tree_store(model);
 }
 
 static void
 gsltma_updated_cb(GncSxInstanceModel *instances, SchedXaction *sx_updated, gpointer user_data)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *model = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   gnc_sx_instance_model_update_sx_instances(instances, sx_updated);
-   gtk_tree_store_clear(model->orig);
-   gsltma_populate_tree_store(model);
+  GncSxListTreeModelAdapter *model = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  gnc_sx_instance_model_update_sx_instances(instances, sx_updated);
+  gtk_tree_store_clear(model->orig);
+  gsltma_populate_tree_store(model);
 }
 
 static void
 gsltma_removing_cb(GncSxInstanceModel *instances, SchedXaction *sx_removing, gpointer user_data)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *model = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
-   gnc_sx_instance_model_remove_sx_instances(instances, sx_removing);
-   gtk_tree_store_clear(model->orig);
-   gsltma_populate_tree_store(model);
+  GncSxListTreeModelAdapter *model = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(user_data);
+  gnc_sx_instance_model_remove_sx_instances(instances, sx_removing);
+  gtk_tree_store_clear(model->orig);
+  gsltma_populate_tree_store(model);
 }
 
 GncSxListTreeModelAdapter*
 gnc_sx_list_tree_model_adapter_new(GncSxInstanceModel *instances)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *rtn;
+  GncSxListTreeModelAdapter *rtn;
 
-   rtn = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(g_object_new(GNC_TYPE_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER, NULL));
-   rtn->instances = instances;
-   g_object_ref(G_OBJECT(rtn->instances));
+  rtn = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(g_object_new(GNC_TYPE_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER, NULL));
+  rtn->instances = instances;
+  g_object_ref(G_OBJECT(rtn->instances));
 
-   gsltma_populate_tree_store(rtn);
+  gsltma_populate_tree_store(rtn);
 
-   g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "added", (GCallback)gsltma_added_cb, (gpointer)rtn);
-   g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "updated", (GCallback)gsltma_updated_cb, (gpointer)rtn);
-   g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "removing", (GCallback)gsltma_removing_cb, (gpointer)rtn);
+  g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "added", (GCallback)gsltma_added_cb, (gpointer)rtn);
+  g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "updated", (GCallback)gsltma_updated_cb, (gpointer)rtn);
+  g_signal_connect(G_OBJECT(rtn->instances), "removing", (GCallback)gsltma_removing_cb, (gpointer)rtn);
 
-   return rtn;
+  return rtn;
 }
 
 GncSxInstances*
 gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(GncSxListTreeModelAdapter *model, GtkTreeIter *orig_iter)
 {
-   GtkTreePath *path;
-   gint *indices;
-   gint index;
+  GtkTreePath *path;
+  gint *indices;
+  gint index;
 
-   path = gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(model->orig), orig_iter);
-   if (gtk_tree_path_get_depth(path) > 1)
-   {
-     gtk_tree_path_free(path);
-     return NULL;
-   }
-   indices = gtk_tree_path_get_indices(path);
-   index = indices[0];
+  path = gtk_tree_model_get_path(GTK_TREE_MODEL(model->orig), orig_iter);
+  if (gtk_tree_path_get_depth(path) > 1)
+  {
+    gtk_tree_path_free(path);
+    return NULL;
+  }
+  indices = gtk_tree_path_get_indices(path);
+  index = indices[0];
 
-   gtk_tree_path_free(path);
-   return (GncSxInstances*)g_list_nth_data(model->instances->sx_instance_list, index);
+  gtk_tree_path_free(path);
+  return (GncSxInstances*)g_list_nth_data(model->instances->sx_instance_list, index);
 }
 
 GncSxInstances*
 gnc_sx_list_tree_model_adapter_get_sx_instances(GncSxListTreeModelAdapter *model, GtkTreeIter *sort_iter)
 {
-   GtkTreeIter translated_iter;
-   gtk_tree_model_sort_convert_iter_to_child_iter(model->real,
-                          &translated_iter,
-                          sort_iter);
-   return gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(model, &translated_iter);
+  GtkTreeIter translated_iter;
+  gtk_tree_model_sort_convert_iter_to_child_iter(model->real,
+                          &translated_iter,
+                          sort_iter);
+  return gsltma_get_sx_instances_from_orig_iter(model, &translated_iter);
 }
 
 static void
 gnc_sx_list_tree_model_adapter_dispose(GObject *obj)
 {
-   GncSxListTreeModelAdapter *adapter;
+  GncSxListTreeModelAdapter *adapter;
 
-   g_return_if_fail(obj != NULL);
-   adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(obj);
+  g_return_if_fail(obj != NULL);
+  adapter = GNC_SX_LIST_TREE_MODEL_ADAPTER(obj);
 
-   if (adapter->disposed) return;
-   adapter->disposed = TRUE;
+  if (adapter->disposed) return;
+  adapter->disposed = TRUE;
 
-   g_object_unref(G_OBJECT(adapter->instances));
-   adapter->instances = NULL;
-   g_object_unref(G_OBJECT(adapter->real));
-   adapter->real = NULL;
-   g_object_unref(G_OBJECT(adapter->orig));
-   adapter->orig = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(adapter->instances));
+  adapter->instances = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(adapter->real));
+  adapter->real = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(adapter->orig));
+  adapter->orig = NULL;
 
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(obj);
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(obj);
 }
 
 static void
 gnc_sx_list_tree_model_adapter_finalize(GObject *obj)
 {
-   g_return_if_fail(obj != NULL);
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(obj);
+  g_return_if_fail(obj != NULL);
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(obj);
 }

Modified: gnucash/trunk/src/gnome/gnc-sx-list-tree-model-adapter.h
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome/gnc-sx-list-tree-model-adapter.h	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome/gnc-sx-list-tree-model-adapter.h	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -43,11 +43,11 @@
 
 // model columns
 enum {
-   SXLTMA_COL_NAME = 0,
-   SXLTMA_COL_ENABLED,
-   SXLTMA_COL_FREQUENCY,
-   SXLTMA_COL_LAST_OCCUR,
-   SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR
+  SXLTMA_COL_NAME = 0,
+  SXLTMA_COL_ENABLED,
+  SXLTMA_COL_FREQUENCY,
+  SXLTMA_COL_LAST_OCCUR,
+  SXLTMA_COL_NEXT_OCCUR
 };
 
 GType gnc_sx_list_tree_model_adapter_get_type(void);

Modified: gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-model.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-model.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-model.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -33,100 +33,100 @@
 static void
 gnc_dense_cal_model_base_init(gpointer g_class)
 {
-   static gboolean initialized = FALSE;
+  static gboolean initialized = FALSE;
   
-   if (!initialized)
-   {
-     gnc_dense_cal_model_signals[GDCM_ADDED]
-        = g_signal_new("added",
-               G_TYPE_FROM_CLASS(g_class),
-               G_SIGNAL_RUN_LAST | G_SIGNAL_NO_RECURSE | G_SIGNAL_NO_HOOKS,
-               0 /* default offset */,
-               NULL /* accumulator */,
-               NULL /* accum. data */,
-               g_cclosure_marshal_VOID__UINT,
-               G_TYPE_NONE /* return */,
-               1 /* n_params */,
-               G_TYPE_UINT /* param types */
-          );
+  if (!initialized)
+  {
+    gnc_dense_cal_model_signals[GDCM_ADDED]
+      = g_signal_new("added",
+              G_TYPE_FROM_CLASS(g_class),
+              G_SIGNAL_RUN_LAST | G_SIGNAL_NO_RECURSE | G_SIGNAL_NO_HOOKS,
+              0 /* default offset */,
+              NULL /* accumulator */,
+              NULL /* accum. data */,
+              g_cclosure_marshal_VOID__UINT,
+              G_TYPE_NONE /* return */,
+              1 /* n_params */,
+              G_TYPE_UINT /* param types */
+        );
 
-     gnc_dense_cal_model_signals[GDCM_UPDATE]
-        = g_signal_new("update",
-               G_TYPE_FROM_CLASS(g_class),
-               G_SIGNAL_RUN_LAST | G_SIGNAL_NO_RECURSE | G_SIGNAL_NO_HOOKS,
-               0 /* default offset */,
-               NULL /* accumulator */,
-               NULL /* accum. data */,
-               g_cclosure_marshal_VOID__UINT,
-               G_TYPE_NONE /* return */,
-               1 /* n_params */,
-               G_TYPE_UINT /* param types */
-          );
+    gnc_dense_cal_model_signals[GDCM_UPDATE]
+      = g_signal_new("update",
+              G_TYPE_FROM_CLASS(g_class),
+              G_SIGNAL_RUN_LAST | G_SIGNAL_NO_RECURSE | G_SIGNAL_NO_HOOKS,
+              0 /* default offset */,
+              NULL /* accumulator */,
+              NULL /* accum. data */,
+              g_cclosure_marshal_VOID__UINT,
+              G_TYPE_NONE /* return */,
+              1 /* n_params */,
+              G_TYPE_UINT /* param types */
+        );
 
-     gnc_dense_cal_model_signals[GDCM_REMOVE]
-        = g_signal_new("removing",
-               G_TYPE_FROM_CLASS(g_class),
-               G_SIGNAL_RUN_LAST | G_SIGNAL_NO_RECURSE | G_SIGNAL_NO_HOOKS,
-               0 /* default offset */,
-               NULL /* accumulator */,
-               NULL /* accum. data */,
-               g_cclosure_marshal_VOID__UINT,
-               G_TYPE_NONE /* return */,
-               1 /* n_params */,
-               G_TYPE_UINT /* param types */
-          );
+    gnc_dense_cal_model_signals[GDCM_REMOVE]
+      = g_signal_new("removing",
+              G_TYPE_FROM_CLASS(g_class),
+              G_SIGNAL_RUN_LAST | G_SIGNAL_NO_RECURSE | G_SIGNAL_NO_HOOKS,
+              0 /* default offset */,
+              NULL /* accumulator */,
+              NULL /* accum. data */,
+              g_cclosure_marshal_VOID__UINT,
+              G_TYPE_NONE /* return */,
+              1 /* n_params */,
+              G_TYPE_UINT /* param types */
+        );
 
-     initialized = TRUE;
-   }
+    initialized = TRUE;
+  }
 }
 
 GType
 gnc_dense_cal_model_get_type(void)
 {
-   static GType type = 0;
-   if (type == 0) {
-     static const GTypeInfo info = {
-        sizeof(GncDenseCalModelIface),
-        gnc_dense_cal_model_base_init,  /* base_init */
-        NULL,  /* base_finalize */
-        NULL,  /* class_init */
-        NULL,  /* class_finalize */
-        NULL,  /* class_data */
-        0,
-        0,   /* n_preallocs */
-        NULL  /* instance_init */
-     };
-     type = g_type_register_static(G_TYPE_INTERFACE, "GncDenseCalModel", &info, 0);
-   }
-   return type;
+  static GType type = 0;
+  if (type == 0) {
+    static const GTypeInfo info = {
+      sizeof(GncDenseCalModelIface),
+      gnc_dense_cal_model_base_init,  /* base_init */
+      NULL,  /* base_finalize */
+      NULL,  /* class_init */
+      NULL,  /* class_finalize */
+      NULL,  /* class_data */
+      0,
+      0,   /* n_preallocs */
+      NULL  /* instance_init */
+    };
+    type = g_type_register_static(G_TYPE_INTERFACE, "GncDenseCalModel", &info, 0);
+  }
+  return type;
 }
 
 GList*
 gnc_dense_cal_model_get_contained(GncDenseCalModel *model)
 {
-   return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_contained)(model);
+  return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_contained)(model);
 }
 
 gchar*
 gnc_dense_cal_model_get_name(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_name)(model, tag);
+  return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_name)(model, tag);
 }
 
 gchar*
 gnc_dense_cal_model_get_info(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_info)(model, tag);
+  return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_info)(model, tag);
 }
 
 gint
 gnc_dense_cal_model_get_instance_count(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_instance_count)(model, tag);
+  return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_instance_count)(model, tag);
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_model_get_instance(GncDenseCalModel *model, guint tag, gint instance_index, GDate *date)
 {
-   return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_instance)(model, tag, instance_index, date);
+  return (*GNC_DENSE_CAL_MODEL_GET_INTERFACE(model)->get_instance)(model, tag, instance_index, date);
 }

Modified: gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-model.h
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-model.h	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-model.h	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -37,19 +37,19 @@
 typedef struct _GncDenseCalModel GncDenseCalModel; /* non existant */
 typedef struct _GncDenseCalModelIface
 {
- GTypeInterface parent;
+  GTypeInterface parent;
 
- /* signals */
- void (*insert)(GncDenseCalModel *mdl, gint tag);
- void (*update)(GncDenseCalModel *mdl, gint tag);
- void (*remove)(GncDenseCalModel *mdl, gint tag);
+  /* signals */
+  void (*insert)(GncDenseCalModel *mdl, gint tag);
+  void (*update)(GncDenseCalModel *mdl, gint tag);
+  void (*remove)(GncDenseCalModel *mdl, gint tag);
 
- /* virtual table */
- GList* (*get_contained)(GncDenseCalModel *model);
- gchar* (*get_name)(GncDenseCalModel *model, guint tag);
- gchar* (*get_info)(GncDenseCalModel *model, guint tag);
- gint (*get_instance_count)(GncDenseCalModel *model, guint tag);
- void (*get_instance)(GncDenseCalModel *model, guint tag, gint instance_index, GDate *date);
+  /* virtual table */
+  GList* (*get_contained)(GncDenseCalModel *model);
+  gchar* (*get_name)(GncDenseCalModel *model, guint tag);
+  gchar* (*get_info)(GncDenseCalModel *model, guint tag);
+  gint (*get_instance_count)(GncDenseCalModel *model, guint tag);
+  void (*get_instance)(GncDenseCalModel *model, guint tag, gint instance_index, GDate *date);
 } GncDenseCalModelIface;
 
 GType gnc_dense_cal_model_get_type(void);

Modified: gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-store.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-store.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal-store.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -31,22 +31,22 @@
 
 struct _GncDenseCalStore
 {
-   GObject parent;
+  GObject parent;
   
-   GDate start_date;
-   gdcs_end_type end_type;
-   GDate end_date;
-   gint n_occurrences;
-   gchar *name;
-   gchar *info;
-   int num_marks;
-   int num_real_marks; 
-   GDate **cal_marks;
+  GDate start_date;
+  gdcs_end_type end_type;
+  GDate end_date;
+  gint n_occurrences;
+  gchar *name;
+  gchar *info;
+  int num_marks;
+  int num_real_marks; 
+  GDate **cal_marks;
 };
 
 struct _GncDenseCalStoreClass
 {
-   GObjectClass parent_class;
+  GObjectClass parent_class;
 };
 
 static GObjectClass *parent_class = NULL;
@@ -64,132 +64,132 @@
 static void
 gnc_dense_cal_store_class_init(GncDenseCalStoreClass *klass)
 {
-   GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
-   parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
+  GObjectClass *object_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
+  parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
   
-   object_class->finalize = gnc_dense_cal_store_finalize;
+  object_class->finalize = gnc_dense_cal_store_finalize;
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_store_iface_init(gpointer g_iface, gpointer iface_data)
 {
-   GncDenseCalModelIface *iface = (GncDenseCalModelIface*)g_iface;
-   iface->get_contained = gdcs_get_contained;
-   iface->get_name = gdcs_get_name;
-   iface->get_info = gdcs_get_info;
-   iface->get_instance_count = gdcs_get_instance_count;
-   iface->get_instance = gdcs_get_instance;
+  GncDenseCalModelIface *iface = (GncDenseCalModelIface*)g_iface;
+  iface->get_contained = gdcs_get_contained;
+  iface->get_name = gdcs_get_name;
+  iface->get_info = gdcs_get_info;
+  iface->get_instance_count = gdcs_get_instance_count;
+  iface->get_instance = gdcs_get_instance;
 }
 
 GType
 gnc_dense_cal_store_get_type(void)
 {
-   static GType type = 0;
-   if (type == 0)
-   {
-     static const GTypeInfo info = {
-        sizeof (GncDenseCalStoreClass),
-        NULL,  /* base_init */
-        NULL,  /* base_finalize */
-        (GClassInitFunc)gnc_dense_cal_store_class_init,  /* class_init */
-        NULL,  /* class_finalize */
-        NULL,  /* class_data */
-        sizeof(GncDenseCalStore),
-        0,   /* n_preallocs */
-        NULL  /* instance_init */
-     };
-     static const GInterfaceInfo iDenseCalModelInfo = {
-        (GInterfaceInitFunc)gnc_dense_cal_store_iface_init,
-        NULL, /* interface finalize */
-        NULL, /* interface data */
-     };
-     type = g_type_register_static(G_TYPE_OBJECT, "GncDenseCalStore", &info, 0);
-     g_type_add_interface_static(type,
-                   GNC_TYPE_DENSE_CAL_MODEL,
-                   &iDenseCalModelInfo);
-   }
-   return type;
+  static GType type = 0;
+  if (type == 0)
+  {
+    static const GTypeInfo info = {
+      sizeof (GncDenseCalStoreClass),
+      NULL,  /* base_init */
+      NULL,  /* base_finalize */
+      (GClassInitFunc)gnc_dense_cal_store_class_init,  /* class_init */
+      NULL,  /* class_finalize */
+      NULL,  /* class_data */
+      sizeof(GncDenseCalStore),
+      0,   /* n_preallocs */
+      NULL  /* instance_init */
+    };
+    static const GInterfaceInfo iDenseCalModelInfo = {
+      (GInterfaceInitFunc)gnc_dense_cal_store_iface_init,
+      NULL, /* interface finalize */
+      NULL, /* interface data */
+    };
+    type = g_type_register_static(G_TYPE_OBJECT, "GncDenseCalStore", &info, 0);
+    g_type_add_interface_static(type,
+                  GNC_TYPE_DENSE_CAL_MODEL,
+                  &iDenseCalModelInfo);
+  }
+  return type;
 }
 
 GncDenseCalStore*
 gnc_dense_cal_store_new(int num_marks)
 {
-   GncDenseCalStore *model = g_object_new(GNC_TYPE_DENSE_CAL_STORE, NULL);
-   model->num_marks = num_marks;
-   model->cal_marks = g_new0(GDate*, num_marks);
-   {
-     int i = 0;
-     for (i = 0; i < model->num_marks; i++)
-     {
-        model->cal_marks[i] = g_date_new();
-     }
-   }
-   model->num_real_marks = 0;
-   g_date_clear(&model->start_date, 1);
-   g_date_set_time_t(&model->start_date, time(NULL));
-   model->end_type = NEVER_END;
-   g_date_clear(&model->end_date, 1);
-   g_date_set_time_t(&model->end_date, time(NULL));
-   model->n_occurrences = 0;
-   return model;
+  GncDenseCalStore *model = g_object_new(GNC_TYPE_DENSE_CAL_STORE, NULL);
+  model->num_marks = num_marks;
+  model->cal_marks = g_new0(GDate*, num_marks);
+  {
+    int i = 0;
+    for (i = 0; i < model->num_marks; i++)
+    {
+      model->cal_marks[i] = g_date_new();
+    }
+  }
+  model->num_real_marks = 0;
+  g_date_clear(&model->start_date, 1);
+  g_date_set_time_t(&model->start_date, time(NULL));
+  model->end_type = NEVER_END;
+  g_date_clear(&model->end_date, 1);
+  g_date_set_time_t(&model->end_date, time(NULL));
+  model->n_occurrences = 0;
+  return model;
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_store_clear(GncDenseCalStore *model)
 {
-   model->num_real_marks = 0;
-   g_signal_emit_by_name(model, "update", GUINT_TO_POINTER(1));
+  model->num_real_marks = 0;
+  g_signal_emit_by_name(model, "update", GUINT_TO_POINTER(1));
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_store_update_name(GncDenseCalStore *model, gchar *name)
 {
-   if (model->name != NULL)
-   {
-     g_free(model->name);
-   }
-   model->name = g_strdup(name);
-   g_signal_emit_by_name(model, "update", GUINT_TO_POINTER(1));
+  if (model->name != NULL)
+  {
+    g_free(model->name);
+  }
+  model->name = g_strdup(name);
+  g_signal_emit_by_name(model, "update", GUINT_TO_POINTER(1));
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_store_update_info(GncDenseCalStore *model, gchar *info)
 {
-   if (model->info != NULL)
-   {
-     g_free(model->info);
-   }
-   model->info = g_strdup(info);
-   g_signal_emit_by_name(model, "update", GUINT_TO_POINTER(1));
+  if (model->info != NULL)
+  {
+    g_free(model->info);
+  }
+  model->info = g_strdup(info);
+  g_signal_emit_by_name(model, "update", GUINT_TO_POINTER(1));
 }
 
 static void
 gdcs_generic_update(GncDenseCalStore *trans, GDate *start, FreqSpec *fs)
 {
-   int i;
-   GDate date;
+  int i;
+  GDate date;
 
-   date = *start;
-   /* go one day before what's in the box so we can get the correct start
-   * date. */
-   g_date_subtract_days(&date, 1);
-   xaccFreqSpecGetNextInstance(fs, &date, &date);
+  date = *start;
+  /* go one day before what's in the box so we can get the correct start
+   * date. */
+  g_date_subtract_days(&date, 1);
+  xaccFreqSpecGetNextInstance(fs, &date, &date);
 
-   i = 0;
-   while ((i < trans->num_marks)
-      && g_date_valid(&date)
-      /* Do checking against end restriction. */
-      && ((trans->end_type == NEVER_END)
-        || (trans->end_type == END_ON_DATE
-          && g_date_compare(&date, &trans->end_date) <= 0)
-        || (trans->end_type == END_AFTER_N_OCCS
-          && i < trans->n_occurrences)))
-   {
-     *trans->cal_marks[i++] = date;
-     xaccFreqSpecGetNextInstance(fs, &date, &date);
-   }
-   trans->num_real_marks = (i == 0 ? 0 : (i-1));
-   g_signal_emit_by_name(trans, "update", GUINT_TO_POINTER(1));
+  i = 0;
+  while ((i < trans->num_marks)
+      && g_date_valid(&date)
+      /* Do checking against end restriction. */
+      && ((trans->end_type == NEVER_END)
+        || (trans->end_type == END_ON_DATE
+          && g_date_compare(&date, &trans->end_date) <= 0)
+        || (trans->end_type == END_AFTER_N_OCCS
+          && i < trans->n_occurrences)))
+  {
+    *trans->cal_marks[i++] = date;
+    xaccFreqSpecGetNextInstance(fs, &date, &date);
+  }
+  trans->num_real_marks = (i == 0 ? 0 : (i-1));
+  g_signal_emit_by_name(trans, "update", GUINT_TO_POINTER(1));
 }
 
 static void
@@ -225,24 +225,24 @@
 void
 gnc_dense_cal_store_update_no_end(GncDenseCalStore *model, GDate *start, FreqSpec *fs)
 {
-   model->end_type = NEVER_END;
-   gdcs_generic_update(model, start, fs);
+  model->end_type = NEVER_END;
+  gdcs_generic_update(model, start, fs);
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_store_update_count_end(GncDenseCalStore *model, GDate *start, FreqSpec *fs, int num_occur)
 {
-   model->end_type = END_AFTER_N_OCCS;
-   model->n_occurrences = num_occur;
-   gdcs_generic_update(model, start, fs);
+  model->end_type = END_AFTER_N_OCCS;
+  model->n_occurrences = num_occur;
+  gdcs_generic_update(model, start, fs);
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_store_update_date_end(GncDenseCalStore *model, GDate *start, FreqSpec *fs, GDate *end_date)
 {
-   model->end_type = END_ON_DATE;
-   model->end_date = *end_date;
-   gdcs_generic_update(model, start, fs);
+  model->end_type = END_ON_DATE;
+  model->end_date = *end_date;
+  gdcs_generic_update(model, start, fs);
 }
 
 void
@@ -263,83 +263,83 @@
 void
 gnc_dense_cal_store_update_recurrences_date_end(GncDenseCalStore *model, GDate *start, GList *recurrences, GDate *end_date)
 {
-   model->end_type = END_ON_DATE;
-   model->end_date = *end_date;
-   gdcs_generic_update_recurrences(model, start, recurrences);
+  model->end_type = END_ON_DATE;
+  model->end_date = *end_date;
+  gdcs_generic_update_recurrences(model, start, recurrences);
 }
 
 static GList*
 gdcs_get_contained(GncDenseCalModel *model)
 {
-   GList *rtn = NULL;
-   rtn = g_list_append(rtn, GUINT_TO_POINTER(1));
-   return rtn;
+  GList *rtn = NULL;
+  rtn = g_list_append(rtn, GUINT_TO_POINTER(1));
+  return rtn;
 }
 
 static gchar*
 gdcs_get_name(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   GncDenseCalStore *mdl = GNC_DENSE_CAL_STORE(model);
-   // assert(tag == 1)
-   return mdl->name;
+  GncDenseCalStore *mdl = GNC_DENSE_CAL_STORE(model);
+  // assert(tag == 1)
+  return mdl->name;
 }
 
 static gchar*
 gdcs_get_info(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   GncDenseCalStore *mdl = GNC_DENSE_CAL_STORE(model);
-   // assert(tag == 1)
-   return mdl->info;
+  GncDenseCalStore *mdl = GNC_DENSE_CAL_STORE(model);
+  // assert(tag == 1)
+  return mdl->info;
 }
 
 static gint
 gdcs_get_instance_count(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   GncDenseCalStore *mdl = GNC_DENSE_CAL_STORE(model);
-   // assert(tag == 1)
-   return mdl->num_real_marks;
+  GncDenseCalStore *mdl = GNC_DENSE_CAL_STORE(model);
+  // assert(tag == 1)
+  return mdl->num_real_marks;
 }
 
 static void
 gdcs_get_instance(GncDenseCalModel *model, guint tag, gint instance_index, GDate *date)
 {
-   GncDenseCalStore *mdl = GNC_DENSE_CAL_STORE(model);
-   // assert(tag == 1)
-   // assert 0 < instance_index < model->num_marks;
-   *date = *mdl->cal_marks[instance_index];
+  GncDenseCalStore *mdl = GNC_DENSE_CAL_STORE(model);
+  // assert(tag == 1)
+  // assert 0 < instance_index < model->num_marks;
+  *date = *mdl->cal_marks[instance_index];
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_store_finalize(GObject *obj)
 {
-   int i;
-   GncDenseCalStore *store;
-   g_return_if_fail(obj != NULL);
+  int i;
+  GncDenseCalStore *store;
+  g_return_if_fail(obj != NULL);
 
-   store = GNC_DENSE_CAL_STORE(obj);
+  store = GNC_DENSE_CAL_STORE(obj);
 
-   if (store->name != NULL)
-   {
-     g_free(store->name);
-     store->name = NULL;
-   }
+  if (store->name != NULL)
+  {
+    g_free(store->name);
+    store->name = NULL;
+  }
 
-   if (store->info != NULL)
-   {
-     g_free(store->info);
-     store->info = NULL;
-   }
+  if (store->info != NULL)
+  {
+    g_free(store->info);
+    store->info = NULL;
+  }
 
-   for (i = 0; i < store->num_marks; i++)
-   {
-     g_free(store->cal_marks[i]);
-     store->cal_marks[i] = NULL;
-   }
-   if (store->cal_marks != NULL)
-   {
-     g_free(store->cal_marks);
-     store->cal_marks = NULL;
-   }
+  for (i = 0; i < store->num_marks; i++)
+  {
+    g_free(store->cal_marks[i]);
+    store->cal_marks[i] = NULL;
+  }
+  if (store->cal_marks != NULL)
+  {
+    g_free(store->cal_marks);
+    store->cal_marks = NULL;
+  }
 
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(obj);
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(obj);
 }

Modified: gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -96,7 +96,7 @@
 static gint gnc_dense_cal_motion_notify(GtkWidget   *widget,
                     GdkEventMotion *event);
 static gint gnc_dense_cal_button_press(GtkWidget *widget,
-                    GdkEventButton *evt);
+                    GdkEventButton *evt);
 
 static inline int day_width_at(GncDenseCal *dcal, guint xScale);
 static inline int day_width(GncDenseCal *dcal);
@@ -132,7 +132,7 @@
 
 static void month_coords(GncDenseCal *dcal, int monthOfCal, GList **outList);
 static void doc_coords(GncDenseCal *dcal, int dayOfCal,
-            int *x1, int *y1, int *x2, int *y2);
+            int *x1, int *y1, int *x2, int *y2);
 
 static void gdc_mark_add(GncDenseCal *dcal, guint tag, gchar *name, gchar *info, guint size, GDate **dateArray);
 static void gdc_mark_remove(GncDenseCal *dcal, guint mark_to_remove);
@@ -149,20 +149,20 @@
 * locale.*/
 static const gchar *month_name(int mon) 
 {
-   static gchar buf[MONTH_NAME_BUFSIZE];
-   GDate date;
-   gint arbitrary_year = 1977;
+  static gchar buf[MONTH_NAME_BUFSIZE];
+  GDate date;
+  gint arbitrary_year = 1977;
 
-   memset(buf, 0, MONTH_NAME_BUFSIZE);
-   g_date_clear(&date, 1);
+  memset(buf, 0, MONTH_NAME_BUFSIZE);
+  g_date_clear(&date, 1);
   
-   g_date_set_year(&date, arbitrary_year);
-   g_date_set_day(&date, 1);
-   // g_date API is 1..12 (not 0..11)
-   g_date_set_month(&date, mon+1);
-   g_date_strftime(buf, MONTH_NAME_BUFSIZE-1, "%b", &date);
+  g_date_set_year(&date, arbitrary_year);
+  g_date_set_day(&date, 1);
+  // g_date API is 1..12 (not 0..11)
+  g_date_set_month(&date, mon+1);
+  g_date_strftime(buf, MONTH_NAME_BUFSIZE-1, "%b", &date);
   
-   return buf;
+  return buf;
 }
 /* Takes the number of days since Sunday, in the range 0 to 6. Returns
 * the abbreviated weekday name according to the current locale. */
@@ -184,1041 +184,1041 @@
 GType
 gnc_dense_cal_get_type()
 {
-   static GType dense_cal_type = 0;
+  static GType dense_cal_type = 0;
 
-   if (dense_cal_type == 0) {
-     static const GTypeInfo dense_cal_info = {
-        sizeof (GncDenseCalClass),
-        NULL,
-        NULL,
-        (GClassInitFunc) gnc_dense_cal_class_init,
-        NULL,
-        NULL,
-        sizeof (GncDenseCal),
-        0,
-        (GInstanceInitFunc) gnc_dense_cal_init,
-        NULL
-     };
+  if (dense_cal_type == 0) {
+    static const GTypeInfo dense_cal_info = {
+      sizeof (GncDenseCalClass),
+      NULL,
+      NULL,
+      (GClassInitFunc) gnc_dense_cal_class_init,
+      NULL,
+      NULL,
+      sizeof (GncDenseCal),
+      0,
+      (GInstanceInitFunc) gnc_dense_cal_init,
+      NULL
+    };
 
-     dense_cal_type = g_type_register_static(GTK_TYPE_WIDGET,
-                         "GncDenseCal",
-                         &dense_cal_info, 0);
-   }
+    dense_cal_type = g_type_register_static(GTK_TYPE_WIDGET,
+                        "GncDenseCal",
+                        &dense_cal_info, 0);
+  }
 
-   return dense_cal_type;
+  return dense_cal_type;
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_class_init(GncDenseCalClass *klass)
 {
-   GObjectClass *object_class;
-   GtkWidgetClass *widget_class;
+  GObjectClass *object_class;
+  GtkWidgetClass *widget_class;
 
-   object_class = G_OBJECT_CLASS (klass);
-   widget_class = GTK_WIDGET_CLASS (klass);
+  object_class = G_OBJECT_CLASS (klass);
+  widget_class = GTK_WIDGET_CLASS (klass);
 
-   parent_class = g_type_class_peek_parent (klass);
+  parent_class = g_type_class_peek_parent (klass);
 
-   object_class->finalize = gnc_dense_cal_finalize;
-   object_class->dispose = gnc_dense_cal_dispose;
+  object_class->finalize = gnc_dense_cal_finalize;
+  object_class->dispose = gnc_dense_cal_dispose;
 
-   widget_class->realize = gnc_dense_cal_realize;
-   widget_class->expose_event = gnc_dense_cal_expose;
-   widget_class->size_request = gnc_dense_cal_size_request;
-   widget_class->size_allocate = gnc_dense_cal_size_allocate;
-   widget_class->motion_notify_event = gnc_dense_cal_motion_notify;
-   widget_class->button_press_event = gnc_dense_cal_button_press;
+  widget_class->realize = gnc_dense_cal_realize;
+  widget_class->expose_event = gnc_dense_cal_expose;
+  widget_class->size_request = gnc_dense_cal_size_request;
+  widget_class->size_allocate = gnc_dense_cal_size_allocate;
+  widget_class->motion_notify_event = gnc_dense_cal_motion_notify;
+  widget_class->button_press_event = gnc_dense_cal_button_press;
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_init(GncDenseCal *dcal)
 {
-   gboolean colorAllocSuccess;
+  gboolean colorAllocSuccess;
 
-   dcal->disposed = FALSE;
-   dcal->initialized = FALSE;
-   dcal->markData = NULL;
-   dcal->numMarks = 0;
-   dcal->marks = NULL;
-   dcal->lastMarkTag = 0;
+  dcal->disposed = FALSE;
+  dcal->initialized = FALSE;
+  dcal->markData = NULL;
+  dcal->numMarks = 0;
+  dcal->marks = NULL;
+  dcal->lastMarkTag = 0;
 
-   dcal->showPopup = FALSE;
+  dcal->showPopup = FALSE;
  
-   dcal->transPopup = GTK_WINDOW(gtk_window_new(GTK_WINDOW_POPUP));
-   {
-     GtkWidget *vbox, *hbox;
-     GtkWidget *l;
-     GtkListStore *tree_data;
-     GtkTreeView *tree_view;
+  dcal->transPopup = GTK_WINDOW(gtk_window_new(GTK_WINDOW_POPUP));
+  {
+    GtkWidget *vbox, *hbox;
+    GtkWidget *l;
+    GtkListStore *tree_data;
+    GtkTreeView *tree_view;
 
-     vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 5);
-     hbox = gtk_hbox_new(FALSE, 5);
+    vbox = gtk_vbox_new(FALSE, 5);
+    hbox = gtk_hbox_new(FALSE, 5);
 
-     l = gtk_label_new(_("Date: "));
-     gtk_container_add(GTK_CONTAINER(hbox), l);
-     l = gtk_label_new("YY/MM/DD");
-     g_object_set_data(G_OBJECT(dcal->transPopup), "dateLabel", l);
-     gtk_container_add(GTK_CONTAINER(hbox), l);
-     gtk_container_add(GTK_CONTAINER(vbox), hbox);
+    l = gtk_label_new(_("Date: "));
+    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(hbox), l);
+    l = gtk_label_new("YY/MM/DD");
+    g_object_set_data(G_OBJECT(dcal->transPopup), "dateLabel", l);
+    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(hbox), l);
+    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(vbox), hbox);
 
-     gtk_container_add(GTK_CONTAINER(vbox), gtk_hseparator_new());
+    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(vbox), gtk_hseparator_new());
 
-     tree_data = gtk_list_store_new(2, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING);
-     tree_view = GTK_TREE_VIEW(gtk_tree_view_new_with_model(GTK_TREE_MODEL(tree_data)));
-     gtk_tree_view_insert_column_with_attributes(tree_view, -1, _("Name"), gtk_cell_renderer_text_new(), "text", 0, NULL);
-     gtk_tree_view_insert_column_with_attributes(tree_view, -1, _("Frequency"), gtk_cell_renderer_text_new(), "text", 1, NULL);
-     g_object_set_data(G_OBJECT(dcal->transPopup), "model", tree_data);
-     gtk_container_add(GTK_CONTAINER(vbox), GTK_WIDGET(tree_view));
+    tree_data = gtk_list_store_new(2, G_TYPE_STRING, G_TYPE_STRING);
+    tree_view = GTK_TREE_VIEW(gtk_tree_view_new_with_model(GTK_TREE_MODEL(tree_data)));
+    gtk_tree_view_insert_column_with_attributes(tree_view, -1, _("Name"), gtk_cell_renderer_text_new(), "text", 0, NULL);
+    gtk_tree_view_insert_column_with_attributes(tree_view, -1, _("Frequency"), gtk_cell_renderer_text_new(), "text", 1, NULL);
+    g_object_set_data(G_OBJECT(dcal->transPopup), "model", tree_data);
+    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(vbox), GTK_WIDGET(tree_view));
 
-     gtk_container_add(GTK_CONTAINER(dcal->transPopup), vbox);
+    gtk_container_add(GTK_CONTAINER(dcal->transPopup), vbox);
 
-     gtk_widget_realize(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
-   }
+    gtk_widget_realize(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
+  }
 
-   gdk_color_parse(MONTH_THIS_COLOR, &dcal->weekColors[MONTH_THIS]);
-   gdk_color_parse(MONTH_THAT_COLOR, &dcal->weekColors[MONTH_THAT]);
-   if (gdk_colormap_alloc_colors(gdk_colormap_get_system(),
-                  dcal->weekColors,
-                  MAX_COLORS, TRUE, TRUE,
-                  &colorAllocSuccess) > 0)
-   {
-     g_error("error allocating colors");
-   }
+  gdk_color_parse(MONTH_THIS_COLOR, &dcal->weekColors[MONTH_THIS]);
+  gdk_color_parse(MONTH_THAT_COLOR, &dcal->weekColors[MONTH_THAT]);
+  if (gdk_colormap_alloc_colors(gdk_colormap_get_system(),
+                 dcal->weekColors,
+                 MAX_COLORS, TRUE, TRUE,
+                 &colorAllocSuccess) > 0)
+  {
+    g_error("error allocating colors");
+  }
 
-   /* Deal with the various label sizes. */
-   {
-     gint i;
-     gint maxWidth, maxHeight;
-     gint width;
-     GtkStyle *style;
-     PangoLayout *layout;
-     const PangoFontDescription *existing_font_desc;
-     PangoFontDescription *font_desc;
-     gint font_size;
-     gint font_size_reduction_units = 1;
+  /* Deal with the various label sizes. */
+  {
+    gint i;
+    gint maxWidth, maxHeight;
+    gint width;
+    GtkStyle *style;
+    PangoLayout *layout;
+    const PangoFontDescription *existing_font_desc;
+    PangoFontDescription *font_desc;
+    gint font_size;
+    gint font_size_reduction_units = 1;
 
-     layout = gtk_widget_create_pango_layout(GTK_WIDGET(dcal), NULL);
+    layout = gtk_widget_create_pango_layout(GTK_WIDGET(dcal), NULL);
 
-     style = gtk_widget_get_style(GTK_WIDGET(dcal));
+    style = gtk_widget_get_style(GTK_WIDGET(dcal));
 
-     font_desc = pango_font_description_copy(style->font_desc);
-     font_size = pango_font_description_get_size(font_desc);
-     font_size -= font_size_reduction_units * PANGO_SCALE;
-     pango_font_description_set_size(font_desc, font_size);
-     gtk_widget_modify_font(GTK_WIDGET(dcal), font_desc);
-     pango_font_description_free(font_desc);
+    font_desc = pango_font_description_copy(style->font_desc);
+    font_size = pango_font_description_get_size(font_desc);
+    font_size -= font_size_reduction_units * PANGO_SCALE;
+    pango_font_description_set_size(font_desc, font_size);
+    gtk_widget_modify_font(GTK_WIDGET(dcal), font_desc);
+    pango_font_description_free(font_desc);
      
-     maxWidth = maxHeight = 0;
-     for (i=0; i<12; i++)
-     {
-        gint w, h;
-        pango_layout_set_text(layout, month_name(i), -1);
-        pango_layout_get_pixel_size(layout, &w, &h);
-        maxWidth = MAX(maxWidth, w);
-        maxHeight = MAX(maxHeight, h);
-     }
+    maxWidth = maxHeight = 0;
+    for (i=0; i<12; i++)
+    {
+      gint w, h;
+      pango_layout_set_text(layout, month_name(i), -1);
+      pango_layout_get_pixel_size(layout, &w, &h);
+      maxWidth = MAX(maxWidth, w);
+      maxHeight = MAX(maxHeight, h);
+    }
 
-     // these two were reversed, before...
-     dcal->label_width  = maxWidth;
-     dcal->label_height  = maxHeight;
+    // these two were reversed, before...
+    dcal->label_width  = maxWidth;
+    dcal->label_height  = maxHeight;
      
-     g_object_unref(layout);
-   }
+    g_object_unref(layout);
+  }
 
-   dcal->month = G_DATE_JANUARY;
-   dcal->year = 1970;
+  dcal->month = G_DATE_JANUARY;
+  dcal->year = 1970;
 
-   dcal->numMonths = 12;
-   dcal->monthsPerCol = 3;
-   dcal->leftPadding = 2;
-   dcal->topPadding = 2;
+  dcal->numMonths = 12;
+  dcal->monthsPerCol = 3;
+  dcal->leftPadding = 2;
+  dcal->topPadding = 2;
 
-   {
-     GDate *now = g_date_new();
-     g_date_set_time_t(now, time(NULL));
-     gnc_dense_cal_set_month(dcal, g_date_get_month(now));
-     gnc_dense_cal_set_year(dcal, g_date_get_year(now));
-     g_date_free(now);
-   }
+  {
+    GDate *now = g_date_new();
+    g_date_set_time_t(now, time(NULL));
+    gnc_dense_cal_set_month(dcal, g_date_get_month(now));
+    gnc_dense_cal_set_year(dcal, g_date_get_year(now));
+    g_date_free(now);
+  }
 
-   recompute_extents(dcal);
-   recompute_mark_storage(dcal);
+  recompute_extents(dcal);
+  recompute_mark_storage(dcal);
 
-   /* Now that we're "sure" of our configuration, compute initial
-   * scaling factors; will be increased when we're allocated enough
-   * space to scale up. */
-   {
-     PangoLayout *layout;
-     int width_88, height_88;
-     int width_XXX, height_XXX;
+  /* Now that we're "sure" of our configuration, compute initial
+   * scaling factors; will be increased when we're allocated enough
+   * space to scale up. */
+  {
+    PangoLayout *layout;
+    int width_88, height_88;
+    int width_XXX, height_XXX;
 
-     layout = gtk_widget_create_pango_layout(GTK_WIDGET(dcal), NULL);
-     pango_layout_set_text(layout, "88", -1);
-     pango_layout_get_pixel_size(layout, &width_88, &height_88);
+    layout = gtk_widget_create_pango_layout(GTK_WIDGET(dcal), NULL);
+    pango_layout_set_text(layout, "88", -1);
+    pango_layout_get_pixel_size(layout, &width_88, &height_88);
 
-     pango_layout_set_text(layout, "XXX", -1);
-     pango_layout_get_pixel_size(layout, &width_XXX, &height_XXX);
+    pango_layout_set_text(layout, "XXX", -1);
+    pango_layout_get_pixel_size(layout, &width_XXX, &height_XXX);
 
-     dcal->min_x_scale = dcal->x_scale = width_88 + 2;
-     dcal->min_y_scale = dcal->y_scale = MAX(floor((float)width_XXX / 3.), height_88 + 2);
+    dcal->min_x_scale = dcal->x_scale = width_88 + 2;
+    dcal->min_y_scale = dcal->y_scale = MAX(floor((float)width_XXX / 3.), height_88 + 2);
        
-     dcal->dayLabelHeight = height_88;
+    dcal->dayLabelHeight = height_88;
 
-     g_object_unref(layout);
-   }
-   dcal->initialized = TRUE;
+    g_object_unref(layout);
+  }
+  dcal->initialized = TRUE;
 }
 
 GtkWidget*
 gnc_dense_cal_new(void)
 {
-   GncDenseCal *dcal;
-   dcal = g_object_new(GNC_TYPE_DENSE_CAL, NULL);
-   return GTK_WIDGET(dcal);
+  GncDenseCal *dcal;
+  dcal = g_object_new(GNC_TYPE_DENSE_CAL, NULL);
+  return GTK_WIDGET(dcal);
 }
 
 GtkWidget*
 gnc_dense_cal_new_with_model(GncDenseCalModel *model)
 {
-   GncDenseCal *cal = GNC_DENSE_CAL(gnc_dense_cal_new());
-   gnc_dense_cal_set_model(cal, model);
-   return GTK_WIDGET(cal);
+  GncDenseCal *cal = GNC_DENSE_CAL(gnc_dense_cal_new());
+  gnc_dense_cal_set_model(cal, model);
+  return GTK_WIDGET(cal);
 }
 
 static void
 recompute_first_of_month_offset(GncDenseCal *dcal)
 {
-   GDate *tmpDate;
+  GDate *tmpDate;
 
-   tmpDate = g_date_new_dmy(1, dcal->month, dcal->year);
-   dcal->firstOfMonthOffset = g_date_get_weekday(tmpDate) % 7;
-   g_date_free(tmpDate);
+  tmpDate = g_date_new_dmy(1, dcal->month, dcal->year);
+  dcal->firstOfMonthOffset = g_date_get_weekday(tmpDate) % 7;
+  g_date_free(tmpDate);
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_set_month(GncDenseCal *dcal, GDateMonth mon)
 {
-   dcal->month = mon;
-   recompute_first_of_month_offset(dcal);
-   recompute_extents(dcal);
-   if (GTK_WIDGET_REALIZED(dcal))
-   {
-     recompute_x_y_scales(dcal);
-     gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
-     gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
-   }
+  dcal->month = mon;
+  recompute_first_of_month_offset(dcal);
+  recompute_extents(dcal);
+  if (GTK_WIDGET_REALIZED(dcal))
+  {
+    recompute_x_y_scales(dcal);
+    gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
+    gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
+  }
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_set_year(GncDenseCal *dcal, guint year)
 {
-   dcal->year = year;
-   recompute_first_of_month_offset(dcal);
-   recompute_extents(dcal);
-   if (GTK_WIDGET_REALIZED(dcal))
-   {
-     recompute_x_y_scales(dcal);
-     gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
-     gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
-   }
+  dcal->year = year;
+  recompute_first_of_month_offset(dcal);
+  recompute_extents(dcal);
+  if (GTK_WIDGET_REALIZED(dcal))
+  {
+    recompute_x_y_scales(dcal);
+    gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
+    gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
+  }
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_set_num_months(GncDenseCal *dcal, guint num_months)
 {
-   dcal->numMonths = num_months;
-   recompute_extents(dcal);
-   recompute_mark_storage(dcal);
-   if (GTK_WIDGET_REALIZED(dcal))
-   {
-     recompute_x_y_scales(dcal);
-     gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
-     gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
-   }
+  dcal->numMonths = num_months;
+  recompute_extents(dcal);
+  recompute_mark_storage(dcal);
+  if (GTK_WIDGET_REALIZED(dcal))
+  {
+    recompute_x_y_scales(dcal);
+    gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
+    gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
+  }
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_set_months_per_col(GncDenseCal *dcal, guint monthsPerCol)
 {
-   dcal->monthsPerCol = monthsPerCol;
-   recompute_x_y_scales(dcal);
+  dcal->monthsPerCol = monthsPerCol;
+  recompute_x_y_scales(dcal);
 }
 
 guint
 gnc_dense_cal_get_num_months(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return dcal->numMonths;
+  return dcal->numMonths;
 }
 
 GDateMonth
 gnc_dense_cal_get_month(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return dcal->month;
+  return dcal->month;
 }
 
 GDateYear
 gnc_dense_cal_get_year(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return dcal->year;
+  return dcal->year;
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_dispose (GObject *object)
 {
-   int i;
-   GncDenseCal *dcal;
-   g_return_if_fail(object != NULL);
-   g_return_if_fail(GNC_IS_DENSE_CAL(object));
+  int i;
+  GncDenseCal *dcal;
+  g_return_if_fail(object != NULL);
+  g_return_if_fail(GNC_IS_DENSE_CAL(object));
 
-   dcal = GNC_DENSE_CAL(object);
+  dcal = GNC_DENSE_CAL(object);
 
-   if (dcal->disposed)
-     return;
-   dcal->disposed = TRUE;
+  if (dcal->disposed)
+    return;
+  dcal->disposed = TRUE;
 
-   if (GTK_WIDGET_REALIZED(dcal->transPopup))
-   {
-     gtk_widget_hide(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
-     gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
-     dcal->transPopup = NULL;
-   }
+  if (GTK_WIDGET_REALIZED(dcal->transPopup))
+  {
+    gtk_widget_hide(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
+    gtk_widget_destroy(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
+    dcal->transPopup = NULL;
+  }
 
-   if (dcal->drawbuf)
-   {
-     g_object_unref(dcal->drawbuf);
-     dcal->drawbuf = NULL;
-   }
+  if (dcal->drawbuf)
+  {
+    g_object_unref(dcal->drawbuf);
+    dcal->drawbuf = NULL;
+  }
 
-   /* FIXME: we have a bunch of cleanup to do, here. */
+  /* FIXME: we have a bunch of cleanup to do, here. */
 
-   gdc_free_all_mark_data(dcal);
+  gdc_free_all_mark_data(dcal);
 
-   g_object_unref(G_OBJECT(dcal->model));
+  g_object_unref(G_OBJECT(dcal->model));
 
-   if (G_OBJECT_CLASS (parent_class)->dispose)
-     G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(object);
+  if (G_OBJECT_CLASS (parent_class)->dispose)
+    G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(object);
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_finalize (GObject *object)
 {
-   GncDenseCal *dcal;
-   g_return_if_fail (object != NULL);
-   g_return_if_fail (GNC_IS_DENSE_CAL (object));
+  GncDenseCal *dcal;
+  g_return_if_fail (object != NULL);
+  g_return_if_fail (GNC_IS_DENSE_CAL (object));
 
-   dcal = GNC_DENSE_CAL(object);
+  dcal = GNC_DENSE_CAL(object);
 
-   if (G_OBJECT_CLASS (parent_class)->finalize)
-     G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(object);
+  if (G_OBJECT_CLASS (parent_class)->finalize)
+    G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(object);
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_realize (GtkWidget *widget)
 {
-   GncDenseCal *dcal;
-   GdkWindowAttr attributes;
-   gint attributes_mask;
+  GncDenseCal *dcal;
+  GdkWindowAttr attributes;
+  gint attributes_mask;
 
-   g_return_if_fail(widget != NULL);
-   g_return_if_fail(GNC_IS_DENSE_CAL (widget));
+  g_return_if_fail(widget != NULL);
+  g_return_if_fail(GNC_IS_DENSE_CAL (widget));
 
-   GTK_WIDGET_SET_FLAGS(widget, GTK_REALIZED);
-   dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
+  GTK_WIDGET_SET_FLAGS(widget, GTK_REALIZED);
+  dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
 
-   attributes.x = widget->allocation.x;
-   attributes.y = widget->allocation.y;
-   attributes.width = widget->allocation.width;
-   attributes.height = widget->allocation.height;
-   attributes.wclass = GDK_INPUT_OUTPUT;
-   attributes.window_type = GDK_WINDOW_CHILD;
-   attributes.event_mask =
-     gtk_widget_get_events(widget)
-     | GDK_EXPOSURE_MASK
-     | GDK_BUTTON_PRESS_MASK
-     | GDK_BUTTON_RELEASE_MASK
-     | GDK_POINTER_MOTION_MASK
-     | GDK_POINTER_MOTION_HINT_MASK;
-   attributes.visual = gtk_widget_get_visual(widget);
-   attributes.colormap = gtk_widget_get_colormap(widget);
+  attributes.x = widget->allocation.x;
+  attributes.y = widget->allocation.y;
+  attributes.width = widget->allocation.width;
+  attributes.height = widget->allocation.height;
+  attributes.wclass = GDK_INPUT_OUTPUT;
+  attributes.window_type = GDK_WINDOW_CHILD;
+  attributes.event_mask =
+    gtk_widget_get_events(widget)
+    | GDK_EXPOSURE_MASK
+    | GDK_BUTTON_PRESS_MASK
+    | GDK_BUTTON_RELEASE_MASK
+    | GDK_POINTER_MOTION_MASK
+    | GDK_POINTER_MOTION_HINT_MASK;
+  attributes.visual = gtk_widget_get_visual(widget);
+  attributes.colormap = gtk_widget_get_colormap(widget);
 
-   attributes_mask = GDK_WA_X | GDK_WA_Y | GDK_WA_VISUAL | GDK_WA_COLORMAP;
+  attributes_mask = GDK_WA_X | GDK_WA_Y | GDK_WA_VISUAL | GDK_WA_COLORMAP;
 
-   widget->window = gdk_window_new(widget->parent->window, &attributes, attributes_mask);
+  widget->window = gdk_window_new(widget->parent->window, &attributes, attributes_mask);
 
-   widget->style = gtk_style_attach(widget->style, widget->window);
+  widget->style = gtk_style_attach(widget->style, widget->window);
 
-   gdk_window_set_user_data(widget->window, widget);
+  gdk_window_set_user_data(widget->window, widget);
 
-   gdc_reconfig(dcal);
+  gdc_reconfig(dcal);
 
-   gtk_style_set_background(widget->style, widget->window, GTK_STATE_ACTIVE);
+  gtk_style_set_background(widget->style, widget->window, GTK_STATE_ACTIVE);
 }
 
 static void
 gdc_reconfig(GncDenseCal *dcal)
 {
-   GtkWidget *widget = GTK_WIDGET(dcal);
+  GtkWidget *widget = GTK_WIDGET(dcal);
 
-   if (dcal->drawbuf)
-     g_object_unref(dcal->drawbuf);
-   dcal->drawbuf = gdk_pixmap_new(widget->window,
-                  widget->allocation.width,
-                  widget->allocation.height,
-                  -1);
-   gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
+  if (dcal->drawbuf)
+    g_object_unref(dcal->drawbuf);
+  dcal->drawbuf = gdk_pixmap_new(widget->window,
+                  widget->allocation.width,
+                  widget->allocation.height,
+                  -1);
+  gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
 }
 
 static void 
 gnc_dense_cal_size_request(GtkWidget *widget,
              GtkRequisition *requisition)
 {
-   GncDenseCal *dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
-   if (!dcal->initialized)
-   {
-     g_warning("Uninitialized size request\n");
-     requisition->width = DENSE_CAL_DEFAULT_WIDTH;
-     requisition->height = DENSE_CAL_DEFAULT_HEIGHT;
-     return;
-   }
-   requisition->width =
-     (dcal->leftPadding * 2)
-     + (num_cols(dcal)* (col_width_at(dcal, dcal->min_x_scale)
-               + dcal->label_width))
-     + ((num_cols(dcal)-1) * COL_BORDER_SIZE);
-   requisition->height =
-     (dcal->topPadding * 2)
-     + MINOR_BORDER_SIZE
-     + dcal->dayLabelHeight
-     + (num_weeks_per_col(dcal)
-       * week_height_at(dcal, dcal->min_y_scale));
+  GncDenseCal *dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
+  if (!dcal->initialized)
+  {
+    g_warning("Uninitialized size request\n");
+    requisition->width = DENSE_CAL_DEFAULT_WIDTH;
+    requisition->height = DENSE_CAL_DEFAULT_HEIGHT;
+    return;
+  }
+  requisition->width =
+    (dcal->leftPadding * 2)
+    + (num_cols(dcal)* (col_width_at(dcal, dcal->min_x_scale)
+              + dcal->label_width))
+    + ((num_cols(dcal)-1) * COL_BORDER_SIZE);
+  requisition->height =
+    (dcal->topPadding * 2)
+    + MINOR_BORDER_SIZE
+    + dcal->dayLabelHeight
+    + (num_weeks_per_col(dcal)
+      * week_height_at(dcal, dcal->min_y_scale));
 }
 
 static void
 recompute_x_y_scales(GncDenseCal *dcal)
 {
-   GtkWidget *widget;
-   int denom;
-   int width, height;
+  GtkWidget *widget;
+  int denom;
+  int width, height;
 
-   widget = GTK_WIDGET(dcal);
+  widget = GTK_WIDGET(dcal);
 
-   width = DENSE_CAL_DEFAULT_WIDTH;
-   height = DENSE_CAL_DEFAULT_HEIGHT;
-   if (dcal->initialized)
-   {
-     width = widget->allocation.width;
-     height = widget->allocation.height;
-   }
+  width = DENSE_CAL_DEFAULT_WIDTH;
+  height = DENSE_CAL_DEFAULT_HEIGHT;
+  if (dcal->initialized)
+  {
+    width = widget->allocation.width;
+    height = widget->allocation.height;
+  }
 
-   /* FIXME: there's something slightly wrong in the x_scale computation that
-   * lets us draw larger than our area. */
-   denom = 7 * num_cols(dcal);
-   g_assert(denom != 0);
-   dcal->x_scale = (gint)((width
-               - (dcal->leftPadding * 2)
-               - (num_cols(dcal) * ((8 * MINOR_BORDER_SIZE)
-                         + dcal->label_width))
-               - ((num_cols(dcal)-1) * COL_BORDER_SIZE))
-              / denom);
-   dcal->x_scale = MAX(dcal->x_scale, dcal->min_x_scale);
+  /* FIXME: there's something slightly wrong in the x_scale computation that
+   * lets us draw larger than our area. */
+  denom = 7 * num_cols(dcal);
+  g_assert(denom != 0);
+  dcal->x_scale = (gint)((width
+              - (dcal->leftPadding * 2)
+              - (num_cols(dcal) * ((8 * MINOR_BORDER_SIZE)
+                         + dcal->label_width))
+              - ((num_cols(dcal)-1) * COL_BORDER_SIZE))
+              / denom);
+  dcal->x_scale = MAX(dcal->x_scale, dcal->min_x_scale);
 
-   denom = num_weeks_per_col(dcal);
-   g_assert(denom != 0);
-   dcal->y_scale = (gint)((height
-               - (dcal->topPadding * 2)
-               - MINOR_BORDER_SIZE
-               - dcal->dayLabelHeight
-               - (num_weeks_per_col(dcal)-1
-                * MINOR_BORDER_SIZE))
-              / denom);
-   dcal->y_scale = MAX(dcal->y_scale, dcal->min_y_scale);
+  denom = num_weeks_per_col(dcal);
+  g_assert(denom != 0);
+  dcal->y_scale = (gint)((height
+              - (dcal->topPadding * 2)
+              - MINOR_BORDER_SIZE
+              - dcal->dayLabelHeight
+              - (num_weeks_per_col(dcal)-1
+                * MINOR_BORDER_SIZE))
+              / denom);
+  dcal->y_scale = MAX(dcal->y_scale, dcal->min_y_scale);
 }
 
 static void
 gdc_free_all_mark_data(GncDenseCal *dcal)
 {
-   int i;
-   GList *l;
-   for (i=0; i < dcal->numMarks; i++)
-   {
-     /* Each of these just contains an elt of dcal->markData,
-      * which we're about to free, below... */
-     g_list_free(dcal->marks[i]);
-   }
-   g_free(dcal->marks);
-   dcal->marks = NULL;
-   /* Remove the old mark data. */
-   for (l = dcal->markData; l; l = l->next)
-   {
-     g_list_free(((gdc_mark_data*)l->data)->ourMarks);
-     g_free((gdc_mark_data*)l->data);
-   }
-   g_list_free(dcal->markData);
-   dcal->markData = NULL;
+  int i;
+  GList *l;
+  for (i=0; i < dcal->numMarks; i++)
+  {
+    /* Each of these just contains an elt of dcal->markData,
+     * which we're about to free, below... */
+    g_list_free(dcal->marks[i]);
+  }
+  g_free(dcal->marks);
+  dcal->marks = NULL;
+  /* Remove the old mark data. */
+  for (l = dcal->markData; l; l = l->next)
+  {
+    g_list_free(((gdc_mark_data*)l->data)->ourMarks);
+    g_free((gdc_mark_data*)l->data);
+  }
+  g_list_free(dcal->markData);
+  dcal->markData = NULL;
 }
 
 static void
 recompute_mark_storage(GncDenseCal *dcal)
 {
-   if (dcal->marks == NULL)
-     goto createNew;
-   gdc_free_all_mark_data(dcal);
+  if (dcal->marks == NULL)
+    goto createNew;
+  gdc_free_all_mark_data(dcal);
 
- createNew:
-   dcal->numMarks = num_weeks(dcal) * 7;
-   dcal->marks = g_new0(GList*, dcal->numMarks);
-   if (dcal->model)
-     gdc_add_markings(dcal);
+createNew:
+  dcal->numMarks = num_weeks(dcal) * 7;
+  dcal->marks = g_new0(GList*, dcal->numMarks);
+  if (dcal->model)
+    gdc_add_markings(dcal);
 }
 
 static void
 recompute_extents(GncDenseCal *dcal)
 {
-   GDate date;
-   gint start_week, end_week;
+  GDate date;
+  gint start_week, end_week;
 
-   g_date_clear(&date, 1);
-   g_date_set_dmy(&date, 1, dcal->month, dcal->year);
-   start_week = g_date_get_sunday_week_of_year(&date);
-   g_date_add_months(&date, dcal->numMonths);
-   end_week = g_date_get_sunday_week_of_year(&date);
-   if (g_date_get_year(&date) != dcal->year)
-     end_week += g_date_get_sunday_weeks_in_year(dcal->year);
-   dcal->num_weeks = end_week - start_week + 1;
+  g_date_clear(&date, 1);
+  g_date_set_dmy(&date, 1, dcal->month, dcal->year);
+  start_week = g_date_get_sunday_week_of_year(&date);
+  g_date_add_months(&date, dcal->numMonths);
+  end_week = g_date_get_sunday_week_of_year(&date);
+  if (g_date_get_year(&date) != dcal->year)
+    end_week += g_date_get_sunday_weeks_in_year(dcal->year);
+  dcal->num_weeks = end_week - start_week + 1;
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_size_allocate(GtkWidget *widget,
               GtkAllocation *allocation)
 {
-   GncDenseCal *dcal;
+  GncDenseCal *dcal;
 
-   g_return_if_fail(widget != NULL);
-   g_return_if_fail(GNC_IS_DENSE_CAL (widget));
-   g_return_if_fail(allocation != NULL);
+  g_return_if_fail(widget != NULL);
+  g_return_if_fail(GNC_IS_DENSE_CAL (widget));
+  g_return_if_fail(allocation != NULL);
 
-   dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
+  dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
 
-   widget->allocation = *allocation;
+  widget->allocation = *allocation;
 
-   if (GTK_WIDGET_REALIZED(widget)) {
-     gdk_window_move_resize(widget->window,
-                 allocation->x, allocation->y,
-                 allocation->width,
-                 allocation->height);
+  if (GTK_WIDGET_REALIZED(widget)) {
+    gdk_window_move_resize(widget->window,
+                allocation->x, allocation->y,
+                allocation->width,
+                allocation->height);
      
-     /* We want to know how many px we can increase every day
-      * [width] or week [height]. */
-     recompute_x_y_scales(dcal);
+    /* We want to know how many px we can increase every day
+     * [width] or week [height]. */
+    recompute_x_y_scales(dcal);
 
-     gdc_reconfig(dcal);
-   }
+    gdc_reconfig(dcal);
+  }
 }
 
 static void
 free_rect(gpointer data, gpointer ud)
 {
-   g_free((GdkRectangle*)data);
+  g_free((GdkRectangle*)data);
 }
 
 static gint
 gnc_dense_cal_expose(GtkWidget *widget,
-           GdkEventExpose *event)
+           GdkEventExpose *event)
 {
-   GncDenseCal *dcal;
-   GdkGC *gc;
+  GncDenseCal *dcal;
+  GdkGC *gc;
 
-   g_return_val_if_fail(widget != NULL, FALSE);
-   g_return_val_if_fail(GNC_IS_DENSE_CAL(widget), FALSE);
-   g_return_val_if_fail(event != NULL, FALSE);
+  g_return_val_if_fail(widget != NULL, FALSE);
+  g_return_val_if_fail(GNC_IS_DENSE_CAL(widget), FALSE);
+  g_return_val_if_fail(event != NULL, FALSE);
 
-   if (event->count > 0)
-     return FALSE;
+  if (event->count > 0)
+    return FALSE;
 
-   dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
-   gc = widget->style->fg_gc[GTK_WIDGET_STATE(widget)];
-   gdk_draw_drawable(GDK_DRAWABLE(widget->window),
-            gc,
-            GDK_DRAWABLE(dcal->drawbuf),
-            0, 0, 0, 0,
-            widget->allocation.width,
-            widget->allocation.height);
+  dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
+  gc = widget->style->fg_gc[GTK_WIDGET_STATE(widget)];
+  gdk_draw_drawable(GDK_DRAWABLE(widget->window),
+           gc,
+           GDK_DRAWABLE(dcal->drawbuf),
+           0, 0, 0, 0,
+           widget->allocation.width,
+           widget->allocation.height);
 
-   return FALSE;
+  return FALSE;
 }
 
 static void
 gnc_dense_cal_draw_to_buffer(GncDenseCal *dcal)
 {
-   GtkWidget *widget;
-   gint i;
-   int maxWidth;
-   PangoLayout *layout;
+  GtkWidget *widget;
+  gint i;
+  int maxWidth;
+  PangoLayout *layout;
 
-   widget = &dcal->widget;
+  widget = &dcal->widget;
 
-   if (!dcal->drawbuf)
-     return;
+  if (!dcal->drawbuf)
+    return;
 
-   layout = gtk_widget_create_pango_layout(GTK_WIDGET(dcal), NULL);
+  layout = gtk_widget_create_pango_layout(GTK_WIDGET(dcal), NULL);
 
-   gdk_draw_rectangle(dcal->drawbuf,
-            widget->style->white_gc,
-            TRUE,
-            0, 0,
-            widget->allocation.width,
-            widget->allocation.height);
+  gdk_draw_rectangle(dcal->drawbuf,
+            widget->style->white_gc,
+            TRUE,
+            0, 0,
+            widget->allocation.width,
+            widget->allocation.height);
 
 
-   /* Fill in alternating month colors. */
-   {
-     gint i;
-     GdkGC *gc;
-     GdkRectangle *rect;
-     GList *mcList, *mcListIter;
+  /* Fill in alternating month colors. */
+  {
+    gint i;
+    GdkGC *gc;
+    GdkRectangle *rect;
+    GList *mcList, *mcListIter;
 
-     gc = gdk_gc_new(dcal->widget.window);
-     gdk_gc_copy(gc, widget->style->fg_gc[GTK_WIDGET_STATE(widget)]);
+    gc = gdk_gc_new(dcal->widget.window);
+    gdk_gc_copy(gc, widget->style->fg_gc[GTK_WIDGET_STATE(widget)]);
 
-     /* reset all of the month position offsets. */
-     for (i=0; i<12; i++)
-     {
-        dcal->monthPositions[i].x = dcal->monthPositions[i].y = -1;
-     }
+    /* reset all of the month position offsets. */
+    for (i=0; i<12; i++)
+    {
+      dcal->monthPositions[i].x = dcal->monthPositions[i].y = -1;
+    }
 
-     /* Paint the weeks for the upcoming N months. */
-     for (i=0; i < dcal->numMonths; i++)
-     {
-        gdk_gc_set_foreground(gc, &dcal->weekColors[ i % 2 ]);
+    /* Paint the weeks for the upcoming N months. */
+    for (i=0; i < dcal->numMonths; i++)
+    {
+      gdk_gc_set_foreground(gc, &dcal->weekColors[ i % 2 ]);
 
-        mcList = NULL;
-        month_coords(dcal, i, &mcList);
-        dcal->monthPositions[i].x
-          = floor(i/dcal->monthsPerCol)
-          * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE);
-        dcal->monthPositions[i].y = ((GdkRectangle*)mcList->next->data)->y;
-        for (mcListIter = mcList; mcListIter != NULL; mcListIter = mcListIter->next)
-        {
-          rect = (GdkRectangle*)mcListIter->data;
-          gdk_draw_rectangle(dcal->drawbuf, gc,
-                    TRUE, rect->x, rect->y,
-                    rect->width - 2, rect->height);
-        }
-        g_list_foreach(mcList, free_rect, NULL);
-        g_list_free(mcList);
-     }
+      mcList = NULL;
+      month_coords(dcal, i, &mcList);
+      dcal->monthPositions[i].x
+        = floor(i/dcal->monthsPerCol)
+        * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE);
+      dcal->monthPositions[i].y = ((GdkRectangle*)mcList->next->data)->y;
+      for (mcListIter = mcList; mcListIter != NULL; mcListIter = mcListIter->next)
+      {
+        rect = (GdkRectangle*)mcListIter->data;
+        gdk_draw_rectangle(dcal->drawbuf, gc,
+                  TRUE, rect->x, rect->y,
+                  rect->width - 2, rect->height);
+      }
+      g_list_foreach(mcList, free_rect, NULL);
+      g_list_free(mcList);
+    }
 
-     gdk_gc_destroy(gc);
-   }
+    gdk_gc_destroy(gc);
+  }
 
-   /* Hilight the marked days. */
-   {
-     int i;
-     int x1, x2, y1, y2;
-     GdkColor markColor, black;
-     GdkGCValues current_values;
+  /* Hilight the marked days. */
+  {
+    int i;
+    int x1, x2, y1, y2;
+    GdkColor markColor, black;
+    GdkGCValues current_values;
 
-     gdk_gc_get_values(widget->style->fg_gc[widget->state], &current_values);
+    gdk_gc_get_values(widget->style->fg_gc[widget->state], &current_values);
 
-     gdk_color_parse(MARK_COLOR, &markColor);
-     gdk_colormap_alloc_color(gdk_colormap_get_system(), &markColor, TRUE, TRUE);
+    gdk_color_parse(MARK_COLOR, &markColor);
+    gdk_colormap_alloc_color(gdk_colormap_get_system(), &markColor, TRUE, TRUE);
 
-     gdk_gc_set_foreground(widget->style->fg_gc[widget->state], &markColor);
-     for (i=0; i<dcal->numMarks; i++)
-     {
-        if (dcal->marks[i] != NULL)
-        {
-          int w,h, x_offset, y_offset, circle_delta;
+    gdk_gc_set_foreground(widget->style->fg_gc[widget->state], &markColor);
+    for (i=0; i<dcal->numMarks; i++)
+    {
+      if (dcal->marks[i] != NULL)
+      {
+        int w,h, x_offset, y_offset, circle_delta;
 
-          doc_coords(dcal, i, &x1, &y1, &x2, &y2);
-          w = x2 - x1;
-          h = y2 - y1;
+        doc_coords(dcal, i, &x1, &y1, &x2, &y2);
+        w = x2 - x1;
+        h = y2 - y1;
 
-          x_offset = x1;
-          y_offset = y1;
+        x_offset = x1;
+        y_offset = y1;
 
-          circle_delta = ABS(w-h) / 2;
-          if (w < h)
-          {
-             y_offset += circle_delta;
-          }
-          else
-          {
-             x_offset += circle_delta;
-          }
+        circle_delta = ABS(w-h) / 2;
+        if (w < h)
+        {
+          y_offset += circle_delta;
+        }
+        else
+        {
+          x_offset += circle_delta;
+        }
 
-          gdk_draw_arc(dcal->drawbuf,
-                 widget->style->fg_gc[widget->state],
-                 TRUE,
-                 x_offset, y_offset, MIN(w,h), MIN(w,h),
-                 0 * 64,
-                 360 * 64);
-        }
-     }
+        gdk_draw_arc(dcal->drawbuf,
+               widget->style->fg_gc[widget->state],
+               TRUE,
+               x_offset, y_offset, MIN(w,h), MIN(w,h),
+               0 * 64,
+               360 * 64);
+      }
+    }
 
-     // reset to the previous foreground color.
-     gdk_gc_set_foreground(widget->style->fg_gc[widget->state], &current_values.foreground);
-   }
+    // reset to the previous foreground color.
+    gdk_gc_set_foreground(widget->style->fg_gc[widget->state], &current_values.foreground);
+  }
 
-   for (i=0; i < num_cols(dcal); i++)
-   {
-     gint x, y, w, h;
-     gint j;
+  for (i=0; i < num_cols(dcal); i++)
+  {
+    gint x, y, w, h;
+    gint j;
      
-     pango_layout_set_text(layout, "S", -1);
-     pango_layout_get_pixel_size(layout, NULL, &dcal->dayLabelHeight);
+    pango_layout_set_text(layout, "S", -1);
+    pango_layout_get_pixel_size(layout, NULL, &dcal->dayLabelHeight);
 
-     x = dcal->leftPadding
-        + (i * (col_width(dcal)+COL_BORDER_SIZE))
-        + dcal->label_width;
-     y = dcal->topPadding + dcal->dayLabelHeight;
-     w = col_width(dcal) - COL_BORDER_SIZE - dcal->label_width - 2;
-     h = col_height(dcal);
+    x = dcal->leftPadding
+      + (i * (col_width(dcal)+COL_BORDER_SIZE))
+      + dcal->label_width;
+    y = dcal->topPadding + dcal->dayLabelHeight;
+    w = col_width(dcal) - COL_BORDER_SIZE - dcal->label_width - 2;
+    h = col_height(dcal);
 
-     /* draw the outside border [inside the month labels] */
-     gdk_draw_rectangle(dcal->drawbuf,
-               widget->style->fg_gc[widget->state],
-               FALSE, x, y, w, h);
-     /* draw the week seperations */
-     for (j=0; j < num_weeks_per_col(dcal); j++)
-     {
-        gint wy = y + (j * week_height(dcal));
-        gdk_draw_line(dcal->drawbuf,
-               widget->style->fg_gc[widget->state],
-               x,   wy,
-               x + w, wy);
-     }
+    /* draw the outside border [inside the month labels] */
+    gdk_draw_rectangle(dcal->drawbuf,
+              widget->style->fg_gc[widget->state],
+              FALSE, x, y, w, h);
+    /* draw the week seperations */
+    for (j=0; j < num_weeks_per_col(dcal); j++)
+    {
+      gint wy = y + (j * week_height(dcal));
+      gdk_draw_line(dcal->drawbuf,
+             widget->style->fg_gc[widget->state],
+             x,   wy,
+             x + w, wy);
+    }
 
-     /* draw the day seperations */
-     for (j=1; j<7; j++)
-     {
-        gint dx = x + (j * day_width(dcal));
-        gdk_draw_line(dcal->drawbuf,
-               widget->style->fg_gc[widget->state],
-               dx, y,
-               dx, y + col_height(dcal));
-     }
+    /* draw the day seperations */
+    for (j=1; j<7; j++)
+    {
+      gint dx = x + (j * day_width(dcal));
+      gdk_draw_line(dcal->drawbuf,
+             widget->style->fg_gc[widget->state],
+             dx, y,
+             dx, y + col_height(dcal));
+    }
 
-     /* draw the day labels */
-     pango_layout_set_text(layout, "88", -1);
-     pango_layout_get_pixel_size(layout, &maxWidth, NULL);
+    /* draw the day labels */
+    pango_layout_set_text(layout, "88", -1);
+    pango_layout_get_pixel_size(layout, &maxWidth, NULL);
      
-     if (dcal->x_scale > maxWidth)
-     {
-        for (j=0; j<7; j++)
-        {
-          int day_label_width;
-          gint label_x_offset, label_y_offset;
+    if (dcal->x_scale > maxWidth)
+    {
+      for (j=0; j<7; j++)
+      {
+        int day_label_width;
+        gint label_x_offset, label_y_offset;
 
-          pango_layout_set_text(layout, day_label(j), -1);
-          pango_layout_get_pixel_size(layout, &day_label_width, NULL);
-          label_x_offset = x
-             + (j * day_width(dcal))
-             + (day_width(dcal)/2)
-             - (day_label_width / 2);
-          label_y_offset = y - dcal->dayLabelHeight;
-          pango_layout_set_text(layout, day_label(j), -1);
-          gdk_draw_layout(GDK_DRAWABLE(dcal->drawbuf), widget->style->fg_gc[widget->state],
-                  label_x_offset, label_y_offset,
-                  layout);
+        pango_layout_set_text(layout, day_label(j), -1);
+        pango_layout_get_pixel_size(layout, &day_label_width, NULL);
+        label_x_offset = x
+          + (j * day_width(dcal))
+          + (day_width(dcal)/2)
+          - (day_label_width / 2);
+        label_y_offset = y - dcal->dayLabelHeight;
+        pango_layout_set_text(layout, day_label(j), -1);
+        gdk_draw_layout(GDK_DRAWABLE(dcal->drawbuf), widget->style->fg_gc[widget->state],
+                label_x_offset, label_y_offset,
+                layout);
 
-        }
-     }
-   }
+      }
+    }
+  }
 
-   /* Month labels. */
-   {
-     gint i;
-     PangoMatrix matrix = PANGO_MATRIX_INIT;
+  /* Month labels. */
+  {
+    gint i;
+    PangoMatrix matrix = PANGO_MATRIX_INIT;
 
-     pango_matrix_rotate(&matrix, 90.);
-     pango_context_set_matrix(gtk_widget_get_pango_context(GTK_WIDGET(dcal)), &matrix);
+    pango_matrix_rotate(&matrix, 90.);
+    pango_context_set_matrix(gtk_widget_get_pango_context(GTK_WIDGET(dcal)), &matrix);
 
-     for (i=0; i<12; i++)
-     {
-        guint x, y, idx;
+    for (i=0; i<12; i++)
+    {
+      guint x, y, idx;
 
-        if (dcal->monthPositions[i].x == -1)
-          break;
-        idx = (dcal->month - 1 + i) % 12;
-        pango_layout_set_text(layout, month_name(i), -1);
-        gdk_draw_layout(GDK_DRAWABLE(dcal->drawbuf),
-                widget->style->fg_gc[widget->state],
-                dcal->leftPadding + dcal->monthPositions[i].x,
-                dcal->monthPositions[i].y,
-                layout);
-     }
+      if (dcal->monthPositions[i].x == -1)
+        break;
+      idx = (dcal->month - 1 + i) % 12;
+      pango_layout_set_text(layout, month_name(i), -1);
+      gdk_draw_layout(GDK_DRAWABLE(dcal->drawbuf),
+              widget->style->fg_gc[widget->state],
+              dcal->leftPadding + dcal->monthPositions[i].x,
+              dcal->monthPositions[i].y,
+              layout);
+    }
 
-     // reset rotation
-     pango_matrix_rotate(&matrix, -90.);
-     pango_context_set_matrix(gtk_widget_get_pango_context(GTK_WIDGET(dcal)), &matrix);
-   }
+    // reset rotation
+    pango_matrix_rotate(&matrix, -90.);
+    pango_context_set_matrix(gtk_widget_get_pango_context(GTK_WIDGET(dcal)), &matrix);
+  }
 
-   /* Try the per-day strings [dates] */
-   {
-     GDate d, eoc;
-     gint doc;
-     gchar dayNumBuf[3];
-     gint numW, numH;
-     gint x1, y1, x2, y2, w, h;
+  /* Try the per-day strings [dates] */
+  {
+    GDate d, eoc;
+    gint doc;
+    gchar dayNumBuf[3];
+    gint numW, numH;
+    gint x1, y1, x2, y2, w, h;
 
-     g_date_set_dmy(&d, 1, dcal->month, dcal->year);
-     eoc = d;
-     g_date_add_months(&eoc, dcal->numMonths);
-     for (doc = 0; g_date_get_julian(&d) < g_date_get_julian(&eoc); g_date_add_days(&d, 1), doc++)
-     {
-        doc_coords(dcal, doc, &x1, &y1, &x2, &y2);
-        memset(dayNumBuf, 0, 3);
-        snprintf(dayNumBuf, 3, "%d", g_date_get_day(&d));
-        pango_layout_set_text(layout, dayNumBuf, -1);
-        pango_layout_get_pixel_size(layout, &numW, &numH);
-        w = (x2 - x1)+1;
-        h = (y2 - y1)+1;
-        gdk_draw_layout(GDK_DRAWABLE(dcal->drawbuf),
-                widget->style->fg_gc[widget->state],
-                x1 + (w/2) - (numW/2),
-                y1 + (h/2) - (numH/2),
-                layout);
-     }
-   }
+    g_date_set_dmy(&d, 1, dcal->month, dcal->year);
+    eoc = d;
+    g_date_add_months(&eoc, dcal->numMonths);
+    for (doc = 0; g_date_get_julian(&d) < g_date_get_julian(&eoc); g_date_add_days(&d, 1), doc++)
+    {
+      doc_coords(dcal, doc, &x1, &y1, &x2, &y2);
+      memset(dayNumBuf, 0, 3);
+      snprintf(dayNumBuf, 3, "%d", g_date_get_day(&d));
+      pango_layout_set_text(layout, dayNumBuf, -1);
+      pango_layout_get_pixel_size(layout, &numW, &numH);
+      w = (x2 - x1)+1;
+      h = (y2 - y1)+1;
+      gdk_draw_layout(GDK_DRAWABLE(dcal->drawbuf),
+              widget->style->fg_gc[widget->state],
+              x1 + (w/2) - (numW/2),
+              y1 + (h/2) - (numH/2),
+              layout);
+    }
+  }
 
-   {
-     GdkRectangle update_rect;
-     update_rect.x = 0;
-     update_rect.y = 0;
-     update_rect.width = widget->allocation.width;
-     update_rect.height = widget->allocation.height;
-     gtk_widget_draw(GTK_WIDGET(dcal), &update_rect);
-   }
+  {
+    GdkRectangle update_rect;
+    update_rect.x = 0;
+    update_rect.y = 0;
+    update_rect.width = widget->allocation.width;
+    update_rect.height = widget->allocation.height;
+    gtk_widget_draw(GTK_WIDGET(dcal), &update_rect);
+  }
 }
 
 static void
 populate_hover_window(GncDenseCal *dcal, gint doc)
 {
-   GtkWidget *w;
-   GDate *date;
-   static const int MAX_STRFTIME_BUF_LEN = 64;
-   gchar strftimeBuf[MAX_STRFTIME_BUF_LEN];
+  GtkWidget *w;
+  GDate *date;
+  static const int MAX_STRFTIME_BUF_LEN = 64;
+  gchar strftimeBuf[MAX_STRFTIME_BUF_LEN];
 
-   if (doc >= 0)
-   {
-     GObject *o;
-     GtkListStore *model;
-     GList *l;
+  if (doc >= 0)
+  {
+    GObject *o;
+    GtkListStore *model;
+    GList *l;
 
-     w = GTK_WIDGET(g_object_get_data(G_OBJECT(dcal->transPopup), "dateLabel"));
-     date = g_date_new_dmy(1, dcal->month, dcal->year);
-     g_date_add_days(date, doc);
-     /* Note: the ISO date format (%F or equivalently
-      * %Y-%m-%d) is not a good idea here since many
-      * locales will want to use a very different date
-      * format. Please leave the specification of the date
-      * format up to the locale and use %x here. */
-     g_date_strftime(strftimeBuf, MAX_STRFTIME_BUF_LEN-1, "%x", date);
-     gtk_label_set_text(GTK_LABEL(w), strftimeBuf);
+    w = GTK_WIDGET(g_object_get_data(G_OBJECT(dcal->transPopup), "dateLabel"));
+    date = g_date_new_dmy(1, dcal->month, dcal->year);
+    g_date_add_days(date, doc);
+    /* Note: the ISO date format (%F or equivalently
+     * %Y-%m-%d) is not a good idea here since many
+     * locales will want to use a very different date
+     * format. Please leave the specification of the date
+     * format up to the locale and use %x here. */
+    g_date_strftime(strftimeBuf, MAX_STRFTIME_BUF_LEN-1, "%x", date);
+    gtk_label_set_text(GTK_LABEL(w), strftimeBuf);
 
-     o = G_OBJECT(dcal->transPopup);
-     model = GTK_LIST_STORE(g_object_get_data(o, "model"));
-     gtk_list_store_clear(model);
-     for (l = dcal->marks[doc]; l; l = l->next)
-     {
-        GtkTreeIter iter;
-        gdc_mark_data *gdcmd;
+    o = G_OBJECT(dcal->transPopup);
+    model = GTK_LIST_STORE(g_object_get_data(o, "model"));
+    gtk_list_store_clear(model);
+    for (l = dcal->marks[doc]; l; l = l->next)
+    {
+      GtkTreeIter iter;
+      gdc_mark_data *gdcmd;
 
-        gdcmd = (gdc_mark_data*)l->data;
-        gtk_list_store_insert(model, &iter, INT_MAX);
-        gtk_list_store_set(model, &iter, 0, (gdcmd->name ? gdcmd->name : _("(unnamed)")), 1, gdcmd->info, -1);
-     }
+      gdcmd = (gdc_mark_data*)l->data;
+      gtk_list_store_insert(model, &iter, INT_MAX);
+      gtk_list_store_set(model, &iter, 0, (gdcmd->name ? gdcmd->name : _("(unnamed)")), 1, gdcmd->info, -1);
+    }
 
-     g_date_free(date);
-   }
+    g_date_free(date);
+  }
 }
 
 static gint
 gnc_dense_cal_button_press(GtkWidget *widget,
-              GdkEventButton *evt)
+              GdkEventButton *evt)
 {
-   gint doc;
-   GncDenseCal *dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
+  gint doc;
+  GncDenseCal *dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
 
-   doc = wheres_this(dcal, evt->x, evt->y);
-   dcal->showPopup = ~(dcal->showPopup);
-   if (dcal->showPopup && doc >= 0)
-   {
-     // Do the move twice in case the WM is ignoring the first one
-     // because the window hasn't been shown, yet. The WM is free
-     // to ignore our move and place windows according to it's own
-     // strategy, but hopefully it'll listen to us. Certainly the
-     // second move after show_all'ing the window should do the
-     // trick with a bit of flicker.
-     gtk_window_move(GTK_WINDOW(dcal->transPopup), evt->x_root+5, evt->y_root+5);
-     populate_hover_window(dcal, doc);
-     gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
-     gtk_window_move(GTK_WINDOW(dcal->transPopup), evt->x_root+5, evt->y_root+5);
-   }
-   else
-   {
-     gtk_widget_hide(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
-   }
-   return FALSE;
+  doc = wheres_this(dcal, evt->x, evt->y);
+  dcal->showPopup = ~(dcal->showPopup);
+  if (dcal->showPopup && doc >= 0)
+  {
+    // Do the move twice in case the WM is ignoring the first one
+    // because the window hasn't been shown, yet. The WM is free
+    // to ignore our move and place windows according to it's own
+    // strategy, but hopefully it'll listen to us. Certainly the
+    // second move after show_all'ing the window should do the
+    // trick with a bit of flicker.
+    gtk_window_move(GTK_WINDOW(dcal->transPopup), evt->x_root+5, evt->y_root+5);
+    populate_hover_window(dcal, doc);
+    gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
+    gtk_window_move(GTK_WINDOW(dcal->transPopup), evt->x_root+5, evt->y_root+5);
+  }
+  else
+  {
+    gtk_widget_hide(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
+  }
+  return FALSE;
 }
 
 static gint
 gnc_dense_cal_motion_notify(GtkWidget *widget,
               GdkEventMotion *event)
 {
-   GncDenseCal *dcal;
-   gint doc;
-   int unused;
-   int x_root_offset, y_root_offset;
-   GdkModifierType unused2;
+  GncDenseCal *dcal;
+  gint doc;
+  int unused;
+  int x_root_offset, y_root_offset;
+  GdkModifierType unused2;
 
-   dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
-   if (!dcal->showPopup)
-     return FALSE;
+  dcal = GNC_DENSE_CAL(widget);
+  if (!dcal->showPopup)
+    return FALSE;
 
-   x_root_offset = event->x_root;
-   y_root_offset = event->y_root;
+  x_root_offset = event->x_root;
+  y_root_offset = event->y_root;
 
-   /* As per http://www.gtk.org/tutorial/sec-eventhandling.html */
-   if (event->is_hint)
-     gdk_window_get_pointer(event->window, &unused, &unused, &unused2);
-   gdk_window_move(GTK_WIDGET(dcal->transPopup)->window,
-           x_root_offset+5, y_root_offset+5);
-   doc = wheres_this(dcal, event->x, event->y);
-   if (doc >= 0)
-   {
-     populate_hover_window(dcal, doc);
-     gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
-   }
-   else
-   {
-     gtk_widget_hide(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
-   }
-   return TRUE;
+  /* As per http://www.gtk.org/tutorial/sec-eventhandling.html */
+  if (event->is_hint)
+    gdk_window_get_pointer(event->window, &unused, &unused, &unused2);
+  gdk_window_move(GTK_WIDGET(dcal->transPopup)->window,
+          x_root_offset+5, y_root_offset+5);
+  doc = wheres_this(dcal, event->x, event->y);
+  if (doc >= 0)
+  {
+    populate_hover_window(dcal, doc);
+    gtk_widget_show_all(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
+  }
+  else
+  {
+    gtk_widget_hide(GTK_WIDGET(dcal->transPopup));
+  }
+  return TRUE;
 }
 
 static inline int
 day_width_at(GncDenseCal *dcal, guint xScale)
 {
-   return xScale + MINOR_BORDER_SIZE;
+  return xScale + MINOR_BORDER_SIZE;
 }
 
 static inline int
 day_width(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return day_width_at(dcal, dcal->x_scale);
+  return day_width_at(dcal, dcal->x_scale);
 }
 
 static inline int
 day_height_at(GncDenseCal *dcal, guint yScale)
 {
-   return yScale + MINOR_BORDER_SIZE;
+  return yScale + MINOR_BORDER_SIZE;
 }
 
 static inline int
 day_height(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return day_height_at(dcal, dcal->y_scale);
+  return day_height_at(dcal, dcal->y_scale);
 }
 
 static inline int
 week_width_at(GncDenseCal *dcal, guint xScale)
 {
-   return day_width_at(dcal, xScale) * 7;
+  return day_width_at(dcal, xScale) * 7;
 }
 
 static inline int
 week_width(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return week_width_at(dcal, dcal->x_scale);
+  return week_width_at(dcal, dcal->x_scale);
 }
 
 static inline int
 week_height_at(GncDenseCal *dcal, guint yScale)
 {
-   return day_height_at(dcal, yScale);
+  return day_height_at(dcal, yScale);
 }
 
 static inline int
 week_height(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return week_height_at(dcal, dcal->y_scale);
+  return week_height_at(dcal, dcal->y_scale);
 }
 
 static inline int
 col_width_at(GncDenseCal *dcal, guint xScale)
 {
-   return (week_width_at(dcal, xScale)
-       + dcal->label_width
-       + COL_BORDER_SIZE);
+  return (week_width_at(dcal, xScale)
+      + dcal->label_width
+      + COL_BORDER_SIZE);
 }
 
 static inline int
 col_width(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return col_width_at(dcal, dcal->x_scale);
+  return col_width_at(dcal, dcal->x_scale);
 }
 
 static inline int
 col_height(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return week_height(dcal) * num_weeks_per_col(dcal);
+  return week_height(dcal) * num_weeks_per_col(dcal);
 }
 
 static inline int
 num_cols(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return ceil((float)dcal->numMonths / (float)dcal->monthsPerCol);
+  return ceil((float)dcal->numMonths / (float)dcal->monthsPerCol);
 }
 
 static inline int
 num_weeks(GncDenseCal *dcal)
 {
-   return dcal->num_weeks;
+  return dcal->num_weeks;
 }
 
 static
 int num_weeks_per_col(GncDenseCal *dcal)
 {
-   int num_weeks_toRet, numCols, i;
-   GDate *start,*end;
-   int startWeek, endWeek;
+  int num_weeks_toRet, numCols, i;
+  GDate *start,*end;
+  int startWeek, endWeek;
 
-   start = g_date_new();
-   end = g_date_new();
+  start = g_date_new();
+  end = g_date_new();
 
-   num_weeks_toRet = 0;
-   numCols = num_cols(dcal);
+  num_weeks_toRet = 0;
+  numCols = num_cols(dcal);
 
-   for (i=0; i<numCols; i++)
-   {
-     g_date_set_dmy(start, 1,
-             ((dcal->month - 1
-              + (i * dcal->monthsPerCol)) % 12)
-             + 1,
-             dcal->year + floor((dcal->month - 1
-                       + (i*dcal->monthsPerCol))
-                      / 12));
-     *end = *start;
-     /* Add the smaller of (the number of months in the
-      * calendar-display, minus the number of months shown in the
-      * previous columns) or (the number of months in a column) */
-     g_date_add_months(end, MIN(dcal->numMonths,
-                   MIN(dcal->monthsPerCol,
-                     dcal->numMonths
-                     - ((i-1)
-                      * dcal->monthsPerCol))));
-     g_date_subtract_days(end, 1);
-     startWeek = g_date_get_sunday_week_of_year(start);
-     endWeek = g_date_get_sunday_week_of_year(end);
-     if (endWeek < startWeek)
-     {
-        endWeek += g_date_get_sunday_weeks_in_year(g_date_get_year(start));
-     }
-     num_weeks_toRet = MAX(num_weeks_toRet, (endWeek - startWeek)+1);
-   }
-   return num_weeks_toRet;
+  for (i=0; i<numCols; i++)
+  {
+    g_date_set_dmy(start, 1,
+            ((dcal->month - 1
+             + (i * dcal->monthsPerCol)) % 12)
+            + 1,
+            dcal->year + floor((dcal->month - 1
+                      + (i*dcal->monthsPerCol))
+                     / 12));
+    *end = *start;
+    /* Add the smaller of (the number of months in the
+     * calendar-display, minus the number of months shown in the
+     * previous columns) or (the number of months in a column) */
+    g_date_add_months(end, MIN(dcal->numMonths,
+                  MIN(dcal->monthsPerCol,
+                    dcal->numMonths
+                    - ((i-1)
+                     * dcal->monthsPerCol))));
+    g_date_subtract_days(end, 1);
+    startWeek = g_date_get_sunday_week_of_year(start);
+    endWeek = g_date_get_sunday_week_of_year(end);
+    if (endWeek < startWeek)
+    {
+      endWeek += g_date_get_sunday_weeks_in_year(g_date_get_year(start));
+    }
+    num_weeks_toRet = MAX(num_weeks_toRet, (endWeek - startWeek)+1);
+  }
+  return num_weeks_toRet;
 }
 
 /**
@@ -1230,122 +1230,122 @@
 static void
 month_coords(GncDenseCal *dcal, int monthOfCal, GList **outList)
 {
-   gint weekRow, colNum, previousMonthsInCol, monthOffset;
-   gint start;
-   GDate *startD, *endD;
-   GdkRectangle *rect;
-   gint startWk, endWk;
+  gint weekRow, colNum, previousMonthsInCol, monthOffset;
+  gint start;
+  GDate *startD, *endD;
+  GdkRectangle *rect;
+  gint startWk, endWk;
 
-   if (monthOfCal > dcal->numMonths)
-     return;
+  if (monthOfCal > dcal->numMonths)
+    return;
 
-   colNum = floor(monthOfCal / dcal->monthsPerCol);
-   monthOffset = colNum * dcal->monthsPerCol;
-   previousMonthsInCol = MAX(0, (monthOfCal % dcal->monthsPerCol));
+  colNum = floor(monthOfCal / dcal->monthsPerCol);
+  monthOffset = colNum * dcal->monthsPerCol;
+  previousMonthsInCol = MAX(0, (monthOfCal % dcal->monthsPerCol));
 
-   startD = g_date_new();
-   endD = g_date_new();
+  startD = g_date_new();
+  endD = g_date_new();
 
-   /* Calculate the number of weeks in the column before the month we're
-   * interested in. */
-   weekRow = 0;
-   if (previousMonthsInCol > 0)
-   {
-     g_date_set_dmy(startD, 1,
-             ((dcal->month - 1 + monthOffset) % 12) + 1,
-             dcal->year + floor((dcal->month-1+monthOffset)/12));
-     /* get the week of the top of the column */
-     startWk = g_date_get_sunday_week_of_year(startD);
-     /* get the week of the end of the previous months */
-     *endD = *startD;
-     g_date_add_months(endD, previousMonthsInCol);
-     g_date_subtract_days(endD, 1);
-     endWk = g_date_get_sunday_week_of_year(endD);
-     if (endWk < startWk)
-     {
-        endWk += g_date_get_sunday_weeks_in_year(g_date_get_year(startD));
-     }
-     /* determine how many weeks are before the month we're
-      * interested in. */
-     weekRow = endWk - startWk;
-     if (g_date_get_weekday(endD) == G_DATE_SATURDAY)
-     {
-        weekRow++;
-     }
-   }
+  /* Calculate the number of weeks in the column before the month we're
+   * interested in. */
+  weekRow = 0;
+  if (previousMonthsInCol > 0)
+  {
+    g_date_set_dmy(startD, 1,
+            ((dcal->month - 1 + monthOffset) % 12) + 1,
+            dcal->year + floor((dcal->month-1+monthOffset)/12));
+    /* get the week of the top of the column */
+    startWk = g_date_get_sunday_week_of_year(startD);
+    /* get the week of the end of the previous months */
+    *endD = *startD;
+    g_date_add_months(endD, previousMonthsInCol);
+    g_date_subtract_days(endD, 1);
+    endWk = g_date_get_sunday_week_of_year(endD);
+    if (endWk < startWk)
+    {
+      endWk += g_date_get_sunday_weeks_in_year(g_date_get_year(startD));
+    }
+    /* determine how many weeks are before the month we're
+     * interested in. */
+    weekRow = endWk - startWk;
+    if (g_date_get_weekday(endD) == G_DATE_SATURDAY)
+    {
+      weekRow++;
+    }
+  }
 
-   g_date_set_dmy(startD, 1,
-          ((dcal->month - 1 + monthOfCal) % 12) + 1,
-          dcal->year + floor((dcal->month-1+monthOfCal)/12));
-   *endD = *startD;
-   g_date_add_months(endD, 1);
-   g_date_subtract_days(endD, 1);
-   /* Get the first week. */
-   {
-     start = g_date_get_weekday(startD) % 7;
-     rect = g_new0(GdkRectangle, 1);
-     rect->x = dcal->leftPadding
-        + MINOR_BORDER_SIZE
-        + (colNum * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE))
-        + dcal->label_width
-        + (start * day_width(dcal));
-     rect->y = dcal->topPadding
-        + dcal->dayLabelHeight
-        + MINOR_BORDER_SIZE
-        + (weekRow * week_height(dcal));
-     rect->width = (7 - start) * day_width(dcal);
-     rect->height = week_height(dcal);
-     *outList = g_list_append(*outList, (gpointer)rect);
-     rect = NULL;
-   }
+  g_date_set_dmy(startD, 1,
+          ((dcal->month - 1 + monthOfCal) % 12) + 1,
+          dcal->year + floor((dcal->month-1+monthOfCal)/12));
+  *endD = *startD;
+  g_date_add_months(endD, 1);
+  g_date_subtract_days(endD, 1);
+  /* Get the first week. */
+  {
+    start = g_date_get_weekday(startD) % 7;
+    rect = g_new0(GdkRectangle, 1);
+    rect->x = dcal->leftPadding
+      + MINOR_BORDER_SIZE
+      + (colNum * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE))
+      + dcal->label_width
+      + (start * day_width(dcal));
+    rect->y = dcal->topPadding
+      + dcal->dayLabelHeight
+      + MINOR_BORDER_SIZE
+      + (weekRow * week_height(dcal));
+    rect->width = (7 - start) * day_width(dcal);
+    rect->height = week_height(dcal);
+    *outList = g_list_append(*outList, (gpointer)rect);
+    rect = NULL;
+  }
 
-   /* Get the middle weeks. */
-   {
-     gint i, weekStart, weekEnd;
+  /* Get the middle weeks. */
+  {
+    gint i, weekStart, weekEnd;
 
-     weekStart = g_date_get_sunday_week_of_year(startD)+1;
-     weekEnd = g_date_get_sunday_week_of_year(endD);
-     for (i=weekStart; i<weekEnd; i++) {
-        rect = g_new0(GdkRectangle, 1);
-        rect->x = dcal->leftPadding
-          + MINOR_BORDER_SIZE
-          + dcal->label_width
-          + (colNum * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE));
-        rect->y = dcal->topPadding
-          + dcal->dayLabelHeight
-          + MINOR_BORDER_SIZE
-          + ((weekRow + (i-weekStart) + 1) * week_height(dcal));
-        rect->width = week_width(dcal);
-        rect->height = week_height(dcal);
+    weekStart = g_date_get_sunday_week_of_year(startD)+1;
+    weekEnd = g_date_get_sunday_week_of_year(endD);
+    for (i=weekStart; i<weekEnd; i++) {
+      rect = g_new0(GdkRectangle, 1);
+      rect->x = dcal->leftPadding
+        + MINOR_BORDER_SIZE
+        + dcal->label_width
+        + (colNum * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE));
+      rect->y = dcal->topPadding
+        + dcal->dayLabelHeight
+        + MINOR_BORDER_SIZE
+        + ((weekRow + (i-weekStart) + 1) * week_height(dcal));
+      rect->width = week_width(dcal);
+      rect->height = week_height(dcal);
 
-        *outList = g_list_append(*outList, (gpointer)rect);
-        rect = NULL;
-     }
-   }
+      *outList = g_list_append(*outList, (gpointer)rect);
+      rect = NULL;
+    }
+  }
     
-   /* Get the last week. */
-   {
-     rect = g_new0(GdkRectangle, 1);
-     rect->x = dcal->leftPadding
-        + MINOR_BORDER_SIZE
-        + dcal->label_width
-        + (colNum * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE));
-     rect->y = dcal->topPadding
-        + MINOR_BORDER_SIZE
-        + dcal->dayLabelHeight
-        + ((weekRow
-          + (g_date_get_sunday_week_of_year(endD)
-           - g_date_get_sunday_week_of_year(startD)))
-         * week_height(dcal));
-     rect->width = ((g_date_get_weekday(endD) % 7)+1) * day_width(dcal);
-     rect->height = week_height(dcal);
+  /* Get the last week. */
+  {
+    rect = g_new0(GdkRectangle, 1);
+    rect->x = dcal->leftPadding
+      + MINOR_BORDER_SIZE
+      + dcal->label_width
+      + (colNum * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE));
+    rect->y = dcal->topPadding
+      + MINOR_BORDER_SIZE
+      + dcal->dayLabelHeight
+      + ((weekRow
+        + (g_date_get_sunday_week_of_year(endD)
+          - g_date_get_sunday_week_of_year(startD)))
+        * week_height(dcal));
+    rect->width = ((g_date_get_weekday(endD) % 7)+1) * day_width(dcal);
+    rect->height = week_height(dcal);
 
-     *outList = g_list_append(*outList, (gpointer)rect);
-     rect = NULL;
-   }
+    *outList = g_list_append(*outList, (gpointer)rect);
+    rect = NULL;
+  }
 
-   g_date_free(startD);
-   g_date_free(endD);
+  g_date_free(startD);
+  g_date_free(endD);
 }
 
 /* FIXME: make this more like month_coords */
@@ -1353,48 +1353,48 @@
 doc_coords(GncDenseCal *dcal, int dayOfCal,
      int *x1, int *y1, int *x2, int *y2)
 {
-   GDate d;
-   gint docMonth;
-   gint d_week_of_cal, top_of_col_week_of_cal;
-   gint colNum, dayCol, weekRow;
+  GDate d;
+  gint docMonth;
+  gint d_week_of_cal, top_of_col_week_of_cal;
+  gint colNum, dayCol, weekRow;
 
-   /* FIXME: add range checks */
-   g_date_set_dmy(&d, 1, dcal->month, dcal->year);
-   g_date_add_days(&d, dayOfCal);
-   docMonth = g_date_get_month(&d);
-   if (g_date_get_year(&d) != dcal->year)
-   {
-     docMonth += 12;
-   }
-   colNum = floor((float)(docMonth - dcal->month) / (float)dcal->monthsPerCol);
-   dayCol = g_date_get_weekday(&d) % 7;
-   d_week_of_cal = g_date_get_sunday_week_of_year(&d);
-   g_date_set_dmy(&d, 1, dcal->month, dcal->year);
-   g_date_add_months(&d, (colNum * dcal->monthsPerCol));
-   top_of_col_week_of_cal = g_date_get_sunday_week_of_year(&d);
-   if (d_week_of_cal < top_of_col_week_of_cal)
-   {
-     d_week_of_cal += g_date_get_sunday_weeks_in_year(dcal->year);
-   }
-   weekRow = d_week_of_cal - top_of_col_week_of_cal;
+  /* FIXME: add range checks */
+  g_date_set_dmy(&d, 1, dcal->month, dcal->year);
+  g_date_add_days(&d, dayOfCal);
+  docMonth = g_date_get_month(&d);
+  if (g_date_get_year(&d) != dcal->year)
+  {
+    docMonth += 12;
+  }
+  colNum = floor((float)(docMonth - dcal->month) / (float)dcal->monthsPerCol);
+  dayCol = g_date_get_weekday(&d) % 7;
+  d_week_of_cal = g_date_get_sunday_week_of_year(&d);
+  g_date_set_dmy(&d, 1, dcal->month, dcal->year);
+  g_date_add_months(&d, (colNum * dcal->monthsPerCol));
+  top_of_col_week_of_cal = g_date_get_sunday_week_of_year(&d);
+  if (d_week_of_cal < top_of_col_week_of_cal)
+  {
+    d_week_of_cal += g_date_get_sunday_weeks_in_year(dcal->year);
+  }
+  weekRow = d_week_of_cal - top_of_col_week_of_cal;
 
-   /* top-left corner */
-   /* FIXME: this has the math to make the mark-cells come out right,
-   * which it shouldn't. */
-   *x1 = dcal->leftPadding
-     + MINOR_BORDER_SIZE
-     + dcal->label_width
-     + (colNum * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE))
-     + (dayCol * day_width(dcal))
-     + (day_width(dcal)/4);
-   *y1 = dcal->topPadding
-     + MINOR_BORDER_SIZE
-     + dcal->dayLabelHeight
-     + (weekRow * week_height(dcal))
-     + (day_height(dcal)/4);
+  /* top-left corner */
+  /* FIXME: this has the math to make the mark-cells come out right,
+   * which it shouldn't. */
+  *x1 = dcal->leftPadding
+    + MINOR_BORDER_SIZE
+    + dcal->label_width
+    + (colNum * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE))
+    + (dayCol * day_width(dcal))
+    + (day_width(dcal)/4);
+  *y1 = dcal->topPadding
+    + MINOR_BORDER_SIZE
+    + dcal->dayLabelHeight
+    + (weekRow * week_height(dcal))
+    + (day_height(dcal)/4);
 
-   *x2 = *x1 + (day_width(dcal)/2);
-   *y2 = *y1 + (day_height(dcal)/2);
+  *x2 = *x1 + (day_width(dcal)/2);
+  *y2 = *y1 + (day_height(dcal)/2);
 }
 
 /**
@@ -1404,212 +1404,212 @@
 static gint
 wheres_this(GncDenseCal *dcal, int x, int y)
 {
-   gint colNum, weekRow, dayCol, dayOfCal;
-   GDate d, startD;
+  gint colNum, weekRow, dayCol, dayOfCal;
+  GDate d, startD;
 
-   x -= dcal->leftPadding;
-   y -= dcal->topPadding;
+  x -= dcal->leftPadding;
+  y -= dcal->topPadding;
 
-   if ((x < 0) || (y < 0))
-   {
-     return -1;
-   }
-   if ((x >= GTK_WIDGET(dcal)->allocation.width)
-     || (y >= GTK_WIDGET(dcal)->allocation.height))
-   {
-     return -1;
-   }
+  if ((x < 0) || (y < 0))
+  {
+    return -1;
+  }
+  if ((x >= GTK_WIDGET(dcal)->allocation.width)
+    || (y >= GTK_WIDGET(dcal)->allocation.height))
+  {
+    return -1;
+  }
 
-   /* "outside of displayed table" check */
-   if (x >= (num_cols(dcal) * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE)))
-   {
-     return -1;
-   }
-   if (y >= col_height(dcal))
-   {
-     return -1;
-   }
+  /* "outside of displayed table" check */
+  if (x >= (num_cols(dcal) * (col_width(dcal) + COL_BORDER_SIZE)))
+  {
+    return -1;
+  }
+  if (y >= col_height(dcal))
+  {
+    return -1;
+  }
     
-   /* coords -> year-relative-values */
-   colNum = floor(x / (col_width(dcal)+COL_BORDER_SIZE));
+  /* coords -> year-relative-values */
+  colNum = floor(x / (col_width(dcal)+COL_BORDER_SIZE));
   
-   x %= (col_width(dcal)+COL_BORDER_SIZE);
-   x -= dcal->label_width;
-   if (x < 0)
-   {
-     return -1;
-   }
-   if (x >= day_width(dcal) * 7)
-   {
-     return -1;
-   }
+  x %= (col_width(dcal)+COL_BORDER_SIZE);
+  x -= dcal->label_width;
+  if (x < 0)
+  {
+    return -1;
+  }
+  if (x >= day_width(dcal) * 7)
+  {
+    return -1;
+  }
 
-   y -= dcal->dayLabelHeight;
-   if (y < 0)
-   {
-     return -1;
-   }
+  y -= dcal->dayLabelHeight;
+  if (y < 0)
+  {
+    return -1;
+  }
 
-   dayCol = floor((float)x / (float)day_width(dcal));
-   weekRow = floor((float)y / (float)week_height(dcal));
+  dayCol = floor((float)x / (float)day_width(dcal));
+  weekRow = floor((float)y / (float)week_height(dcal));
 
-   g_date_set_dmy(&startD, 1, dcal->month, dcal->year);
-   d = startD;
-   g_date_add_months(&d, (colNum * dcal->monthsPerCol));
-   dayCol -= (g_date_get_weekday(&d) % 7);
-   if (weekRow == 0)
-   {
-     if (dayCol < 0)
-     {
-        return -1;
-     }
-   }
-   g_date_add_days(&d, dayCol + (weekRow * 7));
+  g_date_set_dmy(&startD, 1, dcal->month, dcal->year);
+  d = startD;
+  g_date_add_months(&d, (colNum * dcal->monthsPerCol));
+  dayCol -= (g_date_get_weekday(&d) % 7);
+  if (weekRow == 0)
+  {
+    if (dayCol < 0)
+    {
+      return -1;
+    }
+  }
+  g_date_add_days(&d, dayCol + (weekRow * 7));
 
-   /* Check to make sure we're within the column's displayed range. */
-   {
-     GDate ccd;
-     g_date_set_dmy(&ccd, 1, dcal->month, dcal->year);
-     g_date_add_months(&ccd, (colNum+1) * dcal->monthsPerCol);
-     if (g_date_get_julian(&d) >= g_date_get_julian(&ccd))
-     {
-        return -1;
-     }
-   }
+  /* Check to make sure we're within the column's displayed range. */
+  {
+    GDate ccd;
+    g_date_set_dmy(&ccd, 1, dcal->month, dcal->year);
+    g_date_add_months(&ccd, (colNum+1) * dcal->monthsPerCol);
+    if (g_date_get_julian(&d) >= g_date_get_julian(&ccd))
+    {
+      return -1;
+    }
+  }
 
-   dayOfCal = g_date_get_julian(&d) - g_date_get_julian(&startD);
+  dayOfCal = g_date_get_julian(&d) - g_date_get_julian(&startD);
 
-   /* one more check before returning... */
-   g_date_subtract_months(&d, dcal->numMonths);
-   if (g_date_get_julian(&d) >= g_date_get_julian(&startD))
-   {
-     /* we're past the end of the displayed calendar, thus -1 */
-     g_debug("%d >= %d", g_date_get_julian(&d), g_date_get_julian(&startD));
-     return -1;
-   }
+  /* one more check before returning... */
+  g_date_subtract_months(&d, dcal->numMonths);
+  if (g_date_get_julian(&d) >= g_date_get_julian(&startD))
+  {
+    /* we're past the end of the displayed calendar, thus -1 */
+    g_debug("%d >= %d", g_date_get_julian(&d), g_date_get_julian(&startD));
+    return -1;
+  }
 
-   return dayOfCal;
+  return dayOfCal;
 }
 
 static gint
 gdc_get_doc_offset(GncDenseCal *dcal, GDate *d)
 {
-   gint toRet;
-   /* soc == start-of-calendar */
-   GDate soc;
+  gint toRet;
+  /* soc == start-of-calendar */
+  GDate soc;
 
-   g_date_clear(&soc, 1);
-   g_date_set_dmy(&soc, 1, dcal->month, dcal->year);
-   /* ensure not before calendar start. */
-   if (g_date_get_julian(d) < g_date_get_julian(&soc))
-     return -1;
-   /* do computation here, since we're going to change the
-   * start-of-calendar date. */
-   toRet = g_date_get_julian(d) - g_date_get_julian(&soc);
-   /* ensure not after end of visible calendar. */
-   g_date_add_months(&soc, dcal->numMonths);
-   if (g_date_get_julian(d) > g_date_get_julian(&soc))
-     return -1;
-   /* return pre-computed value. */
-   return toRet;
+  g_date_clear(&soc, 1);
+  g_date_set_dmy(&soc, 1, dcal->month, dcal->year);
+  /* ensure not before calendar start. */
+  if (g_date_get_julian(d) < g_date_get_julian(&soc))
+    return -1;
+  /* do computation here, since we're going to change the
+   * start-of-calendar date. */
+  toRet = g_date_get_julian(d) - g_date_get_julian(&soc);
+  /* ensure not after end of visible calendar. */
+  g_date_add_months(&soc, dcal->numMonths);
+  if (g_date_get_julian(d) > g_date_get_julian(&soc))
+    return -1;
+  /* return pre-computed value. */
+  return toRet;
 }
 
 static void
 gdc_add_tag_markings(GncDenseCal *cal, guint tag)
 {
-   gchar *name, *info;
-   gint num_marks, idx;
-   GDate **dates;
+  gchar *name, *info;
+  gint num_marks, idx;
+  GDate **dates;
 
-   // copy the values into the old marking function.
-   name = gnc_dense_cal_model_get_name(cal->model, tag);
-   info = gnc_dense_cal_model_get_info(cal->model, tag);
-   num_marks = gnc_dense_cal_model_get_instance_count(cal->model, tag);
+  // copy the values into the old marking function.
+  name = gnc_dense_cal_model_get_name(cal->model, tag);
+  info = gnc_dense_cal_model_get_info(cal->model, tag);
+  num_marks = gnc_dense_cal_model_get_instance_count(cal->model, tag);
 
-   if (num_marks == 0)
-     return;
+  if (num_marks == 0)
+    return;
 
-   dates = g_new0(GDate*, num_marks);
-   for (idx = 0; idx < num_marks; idx++)
-   {
-     dates[idx] = g_date_new();
-     gnc_dense_cal_model_get_instance(cal->model, tag, idx, dates[idx]);
-   }
+  dates = g_new0(GDate*, num_marks);
+  for (idx = 0; idx < num_marks; idx++)
+  {
+    dates[idx] = g_date_new();
+    gnc_dense_cal_model_get_instance(cal->model, tag, idx, dates[idx]);
+  }
 
-   gdc_mark_add(cal, tag, name, info, num_marks, dates);
+  gdc_mark_add(cal, tag, name, info, num_marks, dates);
 
-   for (idx = 0; idx < num_marks; idx++)
-   {
-     g_date_free(dates[idx]);
-   }
-   g_free(dates);
+  for (idx = 0; idx < num_marks; idx++)
+  {
+    g_date_free(dates[idx]);
+  }
+  g_free(dates);
 }
 
 static void
 gdc_add_markings(GncDenseCal *cal)
 {
-   GList *tags;
-   tags = gnc_dense_cal_model_get_contained(cal->model);
-   for (; tags != NULL; tags = tags->next)
-   {
-     guint tag = GPOINTER_TO_UINT(tags->data);
-     gdc_add_tag_markings(cal, tag);
-   }
+  GList *tags;
+  tags = gnc_dense_cal_model_get_contained(cal->model);
+  for (; tags != NULL; tags = tags->next)
+  {
+    guint tag = GPOINTER_TO_UINT(tags->data);
+    gdc_add_tag_markings(cal, tag);
+  }
 }
 
 static void
 gdc_remove_markings(GncDenseCal *cal)
 {
-   GList *tags;
-   tags = gnc_dense_cal_model_get_contained(cal->model);
-   for (; tags != NULL; tags = tags->next)
-   {
-     guint tag = GPOINTER_TO_UINT(tags->data);
-     gdc_mark_remove(cal, tag);
-   }
+  GList *tags;
+  tags = gnc_dense_cal_model_get_contained(cal->model);
+  for (; tags != NULL; tags = tags->next)
+  {
+    guint tag = GPOINTER_TO_UINT(tags->data);
+    gdc_mark_remove(cal, tag);
+  }
 }
 
 static void
 gdc_model_added_cb(GncDenseCalModel *model, guint added_tag, gpointer user_data)
 {
-   GncDenseCal *cal = GNC_DENSE_CAL(user_data);
-   g_debug("gdc_model_added_cb update\n");
-   gdc_add_tag_markings(cal, added_tag);
+  GncDenseCal *cal = GNC_DENSE_CAL(user_data);
+  g_debug("gdc_model_added_cb update\n");
+  gdc_add_tag_markings(cal, added_tag);
 } 
 
 static void
 gdc_model_update_cb(GncDenseCalModel *model, guint update_tag, gpointer user_data)
 {
-   GncDenseCal *cal = GNC_DENSE_CAL(user_data);
-   g_debug("gdc_model_update_cb update for tag [%d]\n", update_tag);
-   gdc_mark_remove(cal, update_tag);
-   gdc_add_tag_markings(cal, update_tag);
+  GncDenseCal *cal = GNC_DENSE_CAL(user_data);
+  g_debug("gdc_model_update_cb update for tag [%d]\n", update_tag);
+  gdc_mark_remove(cal, update_tag);
+  gdc_add_tag_markings(cal, update_tag);
 }
 
 static void
 gdc_model_removing_cb(GncDenseCalModel *model, guint remove_tag, gpointer user_data)
 {
-   GncDenseCal *cal = GNC_DENSE_CAL(user_data);
-   g_debug("gdc_model_removing_cb update [%d]\n", remove_tag);
-   gdc_mark_remove(cal, remove_tag);
+  GncDenseCal *cal = GNC_DENSE_CAL(user_data);
+  g_debug("gdc_model_removing_cb update [%d]\n", remove_tag);
+  gdc_mark_remove(cal, remove_tag);
 }
 
 void
 gnc_dense_cal_set_model(GncDenseCal *cal, GncDenseCalModel *model)
 {
-   if (cal->model != NULL)
-   {
-     gdc_remove_markings(cal);
-     g_object_unref(G_OBJECT(cal->model));
-     cal->model = NULL;
-   }
-   cal->model = model;
-   g_object_ref(G_OBJECT(model));
-   g_signal_connect(G_OBJECT(cal->model), "added", (GCallback)gdc_model_added_cb, cal);
-   g_signal_connect(G_OBJECT(cal->model), "update", (GCallback)gdc_model_update_cb, cal);
-   g_signal_connect(G_OBJECT(cal->model), "removing", (GCallback)gdc_model_removing_cb, cal);
+  if (cal->model != NULL)
+  {
+    gdc_remove_markings(cal);
+    g_object_unref(G_OBJECT(cal->model));
+    cal->model = NULL;
+  }
+  cal->model = model;
+  g_object_ref(G_OBJECT(model));
+  g_signal_connect(G_OBJECT(cal->model), "added", (GCallback)gdc_model_added_cb, cal);
+  g_signal_connect(G_OBJECT(cal->model), "update", (GCallback)gdc_model_update_cb, cal);
+  g_signal_connect(G_OBJECT(cal->model), "removing", (GCallback)gdc_model_removing_cb, cal);
 
-   gdc_add_markings(cal);
+  gdc_add_markings(cal);
 }
 
 /**
@@ -1623,89 +1623,89 @@
       guint size,
       GDate **dateArray)
 {
-   guint i;
-   gint doc;
-   gdc_mark_data *newMark;
-   GDate *d;
+  guint i;
+  gint doc;
+  gdc_mark_data *newMark;
+  GDate *d;
 
-   if (size == 0)
-   {
-     g_error("0 size not allowed\n");
-     return;
-   }
+  if (size == 0)
+  {
+    g_error("0 size not allowed\n");
+    return;
+  }
 
-   newMark = g_new0(gdc_mark_data, 1);
-   newMark->name = NULL;
-   if (name)
-     newMark->name = g_strdup(name);
-   newMark->info = NULL;
-   if (info)
-     newMark->info = g_strdup(info);
-   newMark->tag = tag;
-   newMark->ourMarks = NULL;
-   g_debug("saving mark with tag [%d]\n", newMark->tag);
+  newMark = g_new0(gdc_mark_data, 1);
+  newMark->name = NULL;
+  if (name)
+    newMark->name = g_strdup(name);
+  newMark->info = NULL;
+  if (info)
+    newMark->info = g_strdup(info);
+  newMark->tag = tag;
+  newMark->ourMarks = NULL;
+  g_debug("saving mark with tag [%d]\n", newMark->tag);
 
-   for (i=0; i<size; i++)
-   {
-     d = dateArray[i];
-     doc = gdc_get_doc_offset(dcal, d);
-     if (doc < 0)
-        continue;
-     if (doc >= dcal->numMarks)
-     {
-        /* It's not going to get any better, so just
-        * stop processing. */
-        break;
-     }
-     dcal->marks[doc] = g_list_append(dcal->marks[doc], newMark);
-     newMark->ourMarks = g_list_append(newMark->ourMarks,
-                      GINT_TO_POINTER(doc));
-   }
-   dcal->markData = g_list_append(dcal->markData, (gpointer)newMark);
-   gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
-   gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
+  for (i=0; i<size; i++)
+  {
+    d = dateArray[i];
+    doc = gdc_get_doc_offset(dcal, d);
+    if (doc < 0)
+      continue;
+    if (doc >= dcal->numMarks)
+    {
+      /* It's not going to get any better, so just
+       * stop processing. */
+      break;
+    }
+    dcal->marks[doc] = g_list_append(dcal->marks[doc], newMark);
+    newMark->ourMarks = g_list_append(newMark->ourMarks,
+                     GINT_TO_POINTER(doc));
+  }
+  dcal->markData = g_list_append(dcal->markData, (gpointer)newMark);
+  gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
+  gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
 }
 
 static void
 gdc_mark_remove(GncDenseCal *dcal, guint mark_to_remove)
 {
-   GList *iter, *calendar_marks;
-   gint day_of_cal;
-   gdc_mark_data *mark_data;
+  GList *iter, *calendar_marks;
+  gint day_of_cal;
+  gdc_mark_data *mark_data;
 
-   /* Ignore non-realistic marks */
-   if ((gint)mark_to_remove == -1)
-   {
-     g_debug("mark_to_remove = -1");
-     return;
-   }
+  /* Ignore non-realistic marks */
+  if ((gint)mark_to_remove == -1)
+  {
+    g_debug("mark_to_remove = -1");
+    return;
+  }
 
-   mark_data = NULL;
-   for (iter = dcal->markData; iter != NULL; iter = iter->next)
-   {
-     mark_data = (gdc_mark_data*)iter->data;
-     if (mark_data->tag == mark_to_remove)
-        break;
-   }
-   if (iter == NULL)
-   {
-     g_warning("couldn't find tag [%d]", mark_to_remove);
-     return;
-   }
-   if (mark_data == NULL)
-   {
-     g_debug("mark_data == null");
-     return;
-   }
+  mark_data = NULL;
+  for (iter = dcal->markData; iter != NULL; iter = iter->next)
+  {
+    mark_data = (gdc_mark_data*)iter->data;
+    if (mark_data->tag == mark_to_remove)
+      break;
+  }
+  if (iter == NULL)
+  {
+    g_warning("couldn't find tag [%d]", mark_to_remove);
+    return;
+  }
+  if (mark_data == NULL)
+  {
+    g_debug("mark_data == null");
+    return;
+  }
 
-   for (calendar_marks = mark_data->ourMarks; calendar_marks != NULL; calendar_marks = calendar_marks->next)
-   {
-     day_of_cal = GPOINTER_TO_INT(calendar_marks->data);
-     dcal->marks[day_of_cal] = g_list_remove(dcal->marks[day_of_cal], mark_data);
-   }
-   g_list_free(mark_data->ourMarks);
-   dcal->markData = g_list_remove(dcal->markData, mark_data);
-   g_free(mark_data);
-   gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
-   gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
+  for (calendar_marks = mark_data->ourMarks; calendar_marks != NULL; calendar_marks = calendar_marks->next)
+  {
+    day_of_cal = GPOINTER_TO_INT(calendar_marks->data);
+    dcal->marks[day_of_cal] = g_list_remove(dcal->marks[day_of_cal], mark_data);
+  }
+  g_list_free(mark_data->ourMarks);
+  dcal->markData = g_list_remove(dcal->markData, mark_data);
+  g_free(mark_data);
+  gnc_dense_cal_draw_to_buffer(dcal);
+  gtk_widget_queue_draw(GTK_WIDGET(dcal));
 }

Modified: gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal.h
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal.h	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-dense-cal.h	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -42,7 +42,7 @@
 
 typedef struct _gdc_month_coords
 {
-   gint x, y;
+  gint x, y;
 } gdc_month_coords;
 
 enum GDC_COLORS
@@ -84,39 +84,39 @@
 
   GdkColor weekColors[MAX_COLORS];
 
-   guint label_width;
-   guint label_height;
-   guint dayLabelHeight;
+  guint label_width;
+  guint label_height;
+  guint dayLabelHeight;
 
-   GncDenseCalModel *model;
+  GncDenseCalModel *model;
 
-   guint lastMarkTag;
+  guint lastMarkTag;
 
-   /**
-   * A GList of gdc_mark_data structs, one for each active/valid markTag.
-   **/
-   GList *markData;
-   int numMarks;
-   /* array of GList*s of per-cell markings. */
-   GList **marks;
+  /**
+   * A GList of gdc_mark_data structs, one for each active/valid markTag.
+   **/
+  GList *markData;
+  int numMarks;
+  /* array of GList*s of per-cell markings. */
+  GList **marks;
 
-   int disposed; /* private */
+  int disposed; /* private */
 };
 
 struct _GncDenseCalClass
 {
-   GtkWidgetClass parent_class;
+  GtkWidgetClass parent_class;
 };
 
 typedef struct _gdc_mark_data
 {
-   gchar *name;
-   gchar *info;
-   guint tag;
-   /**
-   * A GList of the dcal->marks indexes containing this mark.
-   **/
-   GList *ourMarks;
+  gchar *name;
+  gchar *info;
+  guint tag;
+  /**
+   * A GList of the dcal->marks indexes containing this mark.
+   **/
+  GList *ourMarks;
 } gdc_mark_data;
 
 GtkWidget*   gnc_dense_cal_new          (void);

Modified: gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-sx-instance-dense-cal-adapter.c
===================================================================
--- gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-sx-instance-dense-cal-adapter.c	2007-02-19 19:00:37 UTC (rev 15624)
+++ gnucash/trunk/src/gnome-utils/gnc-sx-instance-dense-cal-adapter.c	2007-02-19 19:01:47 UTC (rev 15625)
@@ -41,230 +41,230 @@
 
 struct _GncSxInstanceDenseCalAdapterClass
 {
-   GObjectClass parent;
+  GObjectClass parent;
 };
 
 struct _GncSxInstanceDenseCalAdapter 
 {
-   GObject parent;
-   gboolean disposed;
-   GncSxInstanceModel *instances;
+  GObject parent;
+  gboolean disposed;
+  GncSxInstanceModel *instances;
 };
 
 static void
 gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_class_init(GncSxInstanceDenseCalAdapterClass *klass)
 {
-   GObjectClass *obj_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
+  GObjectClass *obj_class = G_OBJECT_CLASS(klass);
 
-   obj_class->dispose = gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_dispose;
-   obj_class->finalize = gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_finalize;
+  obj_class->dispose = gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_dispose;
+  obj_class->finalize = gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_finalize;
 
-   parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
+  parent_class = g_type_class_peek_parent(klass);
 }
 
 static void
 gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_init(GTypeInstance *instance, gpointer klass)
 {
-   /*GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(instance);*/
-   ; /* nop */
+  /*GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(instance);*/
+  ; /* nop */
 }
 
 static void
 gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_interface_init(gpointer g_iface, gpointer iface_data)
 {
-   GncDenseCalModelIface *iface = (GncDenseCalModelIface*)g_iface;
-   iface->get_contained = gsidca_get_contained;
-   iface->get_name = gsidca_get_name;
-   iface->get_info = gsidca_get_info;
-   iface->get_instance_count = gsidca_get_instance_count;
-   iface->get_instance = gsidca_get_instance;
+  GncDenseCalModelIface *iface = (GncDenseCalModelIface*)g_iface;
+  iface->get_contained = gsidca_get_contained;
+  iface->get_name = gsidca_get_name;
+  iface->get_info = gsidca_get_info;
+  iface->get_instance_count = gsidca_get_instance_count;
+  iface->get_instance = gsidca_get_instance;
 }
 
 static void
 gsidca_instances_added_cb(GncSxInstanceModel *model, SchedXaction *sx_added, gpointer user_data)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(user_data);
-   g_debug("instance added\n");
-   if (xaccSchedXactionGetEnabled(sx_added)) 
-   {
-     g_signal_emit_by_name(adapter, "added", GPOINTER_TO_UINT(sx_added));
-   }
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(user_data);
+  g_debug("instance added\n");
+  if (xaccSchedXactionGetEnabled(sx_added)) 
+  {
+    g_signal_emit_by_name(adapter, "added", GPOINTER_TO_UINT(sx_added));
+  }
 }
 
 static void
 gsidca_instances_updated_cb(GncSxInstanceModel *model, SchedXaction *sx_updated, gpointer user_data)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(user_data);
-   gnc_sx_instance_model_update_sx_instances(model, sx_updated);
-   g_debug("instances updated\n");
-   if (xaccSchedXactionGetEnabled(sx_updated)) 
-   {
-     g_signal_emit_by_name(adapter, "update", GPOINTER_TO_UINT((gpointer)sx_updated));
-   }
-   else
-   {
-     g_signal_emit_by_name(adapter, "removing", GPOINTER_TO_UINT((gpointer)sx_updated));
-   }
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(user_data);
+  gnc_sx_instance_model_update_sx_instances(model, sx_updated);
+  g_debug("instances updated\n");
+  if (xaccSchedXactionGetEnabled(sx_updated)) 
+  {
+    g_signal_emit_by_name(adapter, "update", GPOINTER_TO_UINT((gpointer)sx_updated));
+  }
+  else
+  {
+    g_signal_emit_by_name(adapter, "removing", GPOINTER_TO_UINT((gpointer)sx_updated));
+  }
 }
 
 static void
 gsidca_instances_removing_cb(GncSxInstanceModel *model, SchedXaction *sx_to_be_removed, gpointer user_data)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(user_data);
-   g_debug("removing instance...\n");
-   g_signal_emit_by_name(adapter, "removing", GPOINTER_TO_UINT(sx_to_be_removed));
-   gnc_sx_instance_model_remove_sx_instances(model, sx_to_be_removed);
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(user_data);
+  g_debug("removing instance...\n");
+  g_signal_emit_by_name(adapter, "removing", GPOINTER_TO_UINT(sx_to_be_removed));
+  gnc_sx_instance_model_remove_sx_instances(model, sx_to_be_removed);
 }
 
 GncSxInstanceDenseCalAdapter*
 gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_new(GncSxInstanceModel *instances)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = g_object_new(GNC_TYPE_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER, NULL);
-   adapter->instances = instances;
-   g_object_ref(G_OBJECT(adapter->instances));
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = g_object_new(GNC_TYPE_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER, NULL);
+  adapter->instances = instances;
+  g_object_ref(G_OBJECT(adapter->instances));
 
-   g_signal_connect(instances, "added", (GCallback)gsidca_instances_added_cb, adapter);
-   g_signal_connect(instances, "updated", (GCallback)gsidca_instances_updated_cb, adapter);
-   g_signal_connect(instances, "removing", (GCallback)gsidca_instances_removing_cb, adapter);
-   return adapter;
+  g_signal_connect(instances, "added", (GCallback)gsidca_instances_added_cb, adapter);
+  g_signal_connect(instances, "updated", (GCallback)gsidca_instances_updated_cb, adapter);
+  g_signal_connect(instances, "removing", (GCallback)gsidca_instances_removing_cb, adapter);
+  return adapter;
 }
 
 GType
 gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_get_type(void)
 {
-   static GType type = 0;
-   if (type == 0)
-   {
-     static const GTypeInfo info = {
-        sizeof (GncSxInstanceDenseCalAdapterClass),
-        NULL, /* base init */
-        NULL, /* base finalize */
-        (GClassInitFunc)gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_class_init,
-        NULL, /* class finalize */
-        NULL, /* class data */
-        sizeof(GncSxInstanceDenseCalAdapter),
-        0, /* n_preallocs */
-        (GInstanceInitFunc)gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_init
-     };
-     static const GInterfaceInfo iDenseCalModelInfo = {
-        (GInterfaceInitFunc)gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_interface_init,
-        NULL, /* interface finalize */
-        NULL, /* interface data */
-     };
+  static GType type = 0;
+  if (type == 0)
+  {
+    static const GTypeInfo info = {
+      sizeof (GncSxInstanceDenseCalAdapterClass),
+      NULL, /* base init */
+      NULL, /* base finalize */
+      (GClassInitFunc)gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_class_init,
+      NULL, /* class finalize */
+      NULL, /* class data */
+      sizeof(GncSxInstanceDenseCalAdapter),
+      0, /* n_preallocs */
+      (GInstanceInitFunc)gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_init
+    };
+    static const GInterfaceInfo iDenseCalModelInfo = {
+      (GInterfaceInitFunc)gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_interface_init,
+      NULL, /* interface finalize */
+      NULL, /* interface data */
+    };
 
-     type = g_type_register_static (G_TYPE_OBJECT,
-                     "GncSxInstanceDenseCalAdapterType",
-                     &info, 0);
-     g_type_add_interface_static(type,
-                   GNC_TYPE_DENSE_CAL_MODEL,
-                   &iDenseCalModelInfo);
-   }
-   return type;
+    type = g_type_register_static (G_TYPE_OBJECT,
+                    "GncSxInstanceDenseCalAdapterType",
+                    &info, 0);
+    g_type_add_interface_static(type,
+                  GNC_TYPE_DENSE_CAL_MODEL,
+                  &iDenseCalModelInfo);
+  }
+  return type;
 }
 
 static gint
 gsidca_find_sx_with_tag(gconstpointer list_data,
             gconstpointer find_data)
 {
-   GncSxInstances *sx_instances = (GncSxInstances*)list_data;
-   return (GUINT_TO_POINTER(GPOINTER_TO_UINT(sx_instances->sx)) == find_data ? 0 : 1);
+  GncSxInstances *sx_instances = (GncSxInstances*)list_data;
+  return (GUINT_TO_POINTER(GPOINTER_TO_UINT(sx_instances->sx)) == find_data ? 0 : 1);
 }
 
 // @@ fixme this list is leaked.
 static GList*
 gsidca_get_contained(GncDenseCalModel *model)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
-   //"removing return gnc_g_list_map(instances->sxes, sx_to_tag, null);
-   GList *list = NULL, *sxes;
-   for (sxes = adapter->instances->sx_instance_list; sxes != NULL; sxes = sxes->next)
-   {
-     GncSxInstances *sx_instances = (GncSxInstances*)sxes->data;
-     if (xaccSchedXactionGetEnabled(sx_instances->sx)) 
-     {
-        list = g_list_append(list, GUINT_TO_POINTER(GPOINTER_TO_UINT(sx_instances->sx)));
-     }
-   }
-   return list;
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
+  //"removing return gnc_g_list_map(instances->sxes, sx_to_tag, null);
+  GList *list = NULL, *sxes;
+  for (sxes = adapter->instances->sx_instance_list; sxes != NULL; sxes = sxes->next)
+  {
+    GncSxInstances *sx_instances = (GncSxInstances*)sxes->data;
+    if (xaccSchedXactionGetEnabled(sx_instances->sx)) 
+    {
+      list = g_list_append(list, GUINT_TO_POINTER(GPOINTER_TO_UINT(sx_instances->sx)));
+    }
+  }
+  return list;
 }
 
 static gchar*
 gsidca_get_name(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
-   GncSxInstances *insts
-     = (GncSxInstances*)g_list_find_custom(adapter->instances->sx_instance_list, GUINT_TO_POINTER(tag), gsidca_find_sx_with_tag)->data;
-   if (insts == NULL)
-     return NULL;
-   return xaccSchedXactionGetName(insts->sx);
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
+  GncSxInstances *insts
+    = (GncSxInstances*)g_list_find_custom(adapter->instances->sx_instance_list, GUINT_TO_POINTER(tag), gsidca_find_sx_with_tag)->data;
+  if (insts == NULL)
+    return NULL;
+  return xaccSchedXactionGetName(insts->sx);
 }
 
 static gchar*
 gsidca_get_info(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
-   // g_list_find(instances->sxes, {sx_to_tag, tag}).get_freq_spec().get_freq_str();
-   FreqSpec *spec;
-   GString *info;
-   gchar *info_str;
-   GncSxInstances *insts
-     = (GncSxInstances*)g_list_find_custom(adapter->instances->sx_instance_list, GUINT_TO_POINTER(tag), gsidca_find_sx_with_tag)->data;
-   if (insts == NULL)
-     return NULL;
-   spec = xaccSchedXactionGetFreqSpec(insts->sx);
-   info = g_string_sized_new(16);
-   xaccFreqSpecGetFreqStr(spec, info);
-   info_str = info->str; // @fixme leaked... :/
-   g_string_free(info, FALSE);
-   return info_str;
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
+  // g_list_find(instances->sxes, {sx_to_tag, tag}).get_freq_spec().get_freq_str();
+  FreqSpec *spec;
+  GString *info;
+  gchar *info_str;
+  GncSxInstances *insts
+    = (GncSxInstances*)g_list_find_custom(adapter->instances->sx_instance_list, GUINT_TO_POINTER(tag), gsidca_find_sx_with_tag)->data;
+  if (insts == NULL)
+    return NULL;
+  spec = xaccSchedXactionGetFreqSpec(insts->sx);
+  info = g_string_sized_new(16);
+  xaccFreqSpecGetFreqStr(spec, info);
+  info_str = info->str; // @fixme leaked... :/
+  g_string_free(info, FALSE);
+  return info_str;
 }
 
 static gint
 gsidca_get_instance_count(GncDenseCalModel *model, guint tag)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
-   // g_list_find(instances->sxes, {sx_to_tag, tag}).length();
-   GncSxInstances *insts
-     = (GncSxInstances*)g_list_find_custom(adapter->instances->sx_instance_list, GUINT_TO_POINTER(tag), gsidca_find_sx_with_tag)->data;
-   if (insts == NULL)
-     return 0;
-   return g_list_length(insts->list);
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
+  // g_list_find(instances->sxes, {sx_to_tag, tag}).length();
+  GncSxInstances *insts
+    = (GncSxInstances*)g_list_find_custom(adapter->instances->sx_instance_list, GUINT_TO_POINTER(tag), gsidca_find_sx_with_tag)->data;
+  if (insts == NULL)
+    return 0;
+  return g_list_length(insts->list);
 }
 
 static void
 gsidca_get_instance(GncDenseCalModel *model, guint tag, gint instance_index, GDate *date)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
-   GncSxInstance *inst;
-   GncSxInstances *insts
-     = (GncSxInstances*)g_list_find_custom(adapter->instances->sx_instance_list, GUINT_TO_POINTER(tag), gsidca_find_sx_with_tag)->data;
-   if (insts == NULL)
-     return;
-   inst = (GncSxInstance*)g_list_nth_data(insts->list, instance_index);
-   g_date_valid(&inst->date);
-   *date = inst->date;
-   g_date_valid(date);
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(model);
+  GncSxInstance *inst;
+  GncSxInstances *insts
+    = (GncSxInstances*)g_list_find_custom(adapter->instances->sx_instance_list, GUINT_TO_POINTER(tag), gsidca_find_sx_with_tag)->data;
+  if (insts == NULL)
+    return;
+  inst = (GncSxInstance*)g_list_nth_data(insts->list, instance_index);
+  g_date_valid(&inst->date);
+  *date = inst->date;
+  g_date_valid(date);
 }
 
 static void
 gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_dispose(GObject *obj)
 {
-   GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter;
-   g_return_if_fail(obj != NULL);
-   adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(obj);
-   // g_return_if_fail(!adapter->disposed);
-   if (adapter->disposed) return;
-   adapter->disposed = TRUE;
+  GncSxInstanceDenseCalAdapter *adapter;
+  g_return_if_fail(obj != NULL);
+  adapter = GNC_SX_INSTANCE_DENSE_CAL_ADAPTER(obj);
+  // g_return_if_fail(!adapter->disposed);
+  if (adapter->disposed) return;
+  adapter->disposed = TRUE;
 
-   g_object_unref(G_OBJECT(adapter->instances));
-   adapter->instances = NULL;
+  g_object_unref(G_OBJECT(adapter->instances));
+  adapter->instances = NULL;
 
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(obj);
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->dispose(obj);
 }
 
 static void gnc_sx_instance_dense_cal_adapter_finalize(GObject *obj)
 {
-   g_return_if_fail(obj != NULL);
-   // nop
-   G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(obj);
+  g_return_if_fail(obj != NULL);
+  // nop
+  G_OBJECT_CLASS(parent_class)->finalize(obj);
 }More information about the gnucash-changes mailing list