r22923 - gnucash/branches/2.4 - Bug #698238: Updated dutch translation of Windows Installer

Christian Stimming cstim at code.gnucash.org
Sat Apr 20 17:01:35 EDT 2013


Author: cstim
Date: 2013-04-20 17:01:35 -0400 (Sat, 20 Apr 2013)
New Revision: 22923
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/22923

Modified:
  gnucash/branches/2.4/doc/README-nl.win32-bin.txt
  gnucash/branches/2.4/packaging/win32/gnucash.iss.in
Log:
Bug #698238: Updated dutch translation of Windows Installer

Modified: gnucash/branches/2.4/doc/README-nl.win32-bin.txt
===================================================================
--- gnucash/branches/2.4/doc/README-nl.win32-bin.txt	2013-04-20 21:01:24 UTC (rev 22922)
+++ gnucash/branches/2.4/doc/README-nl.win32-bin.txt	2013-04-20 21:01:35 UTC (rev 22923)
@@ -2,50 +2,51 @@
 onder de GNU General Public License (GPL) en is beschikbaar voor
 GNU/Linux, *BSD, Solaris, Mac OSX, en Microsoft Windows.
 
-Het is een eenvoudig te gebruiken, en tegelijkertijd krachtig en flexibel
-programma dat je helpt om je bankrekeningen, aandelen, inkomsten en uitgaven
-te beheren. Zo vlot en intuïtief te gebruiken als een dagboek enerzijds, en
-anderzijds gebaseerd op professionele boekhoudkundige principes om boeken in
-balans en nauwkeurige rapporten te verzekeren.
+GnuCash stelt u in staat om heel eenvoudig bankrekeningen, beleggingen,
+inkomsten en uitgaven bij te houden, zonder in te leveren op kracht of
+flexibiliteit. Net zo snel en intuïtief te gebruiken als een dagboek, maar
+gestoeld op boekhoudkundige principes om te zorgen voor een sluitende
+boekhouding en accurate rapporten.
 
 -------------------
 
 Beschikbare bronnen voor ondersteuning
 
-Online veel gestelde vragen (FAQ):  http://wiki.gnucash.org/wiki/FAQ
-Mailing Lijsten: http://wiki.gnucash.org/wiki/Mailing_Lists
-IRC (Chat):  Channel #gnucash on server irc.gnome.org, see also http://wiki.gnucash.org/wiki/IRC
+Veelgestelde vragen (FAQ):  	http://wiki.gnucash.org/wiki/FAQ
+Mailinglijsten: 		http://wiki.gnucash.org/wiki/Mailing_Lists
+IRC (chat):  			kanaal #gnucash op server irc.gnome.org,
+				zie ook http://wiki.gnucash.org/wiki/IRC
 
-Als je programmafouten (bugs) of problemen ervaart, aarzel niet om deze te melden in ons
-bug opvolgsysteem "Bugzilla":
-http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GnuCash
+Als u programmafouten (bugs) of problemen tegenkomt, aarzel niet om deze te
+melden in ons foutenregistratiesysteem "Bugzilla":
+	http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=GnuCash
 
 -------------------
 
-Interessante functies: 
+Belangrijkste functies: 
 
-  * Dubbele boekhouding
-  * Aandelen-/belegginsrekeningen
-  * QIF/OFX/HBCI import met dubbele transactie herkenning
-  * Rapporten, grafieken
-  * Klein-ondernemingsboekhouding
-  * Klanten, verkopers, opdrachten, Facturen, Lopende rekening
-  * Periodieke Transacties
+  * Dubbel boekhouden
+  * Ondersteunt aandelen, obligaties en beleggingsfondsen
+  * Functies voor kleine ondernemingen
+  * Rapporten en grafieken
+  * Import vanuit QIF-bestanden of Online Bankieren (OFX/HBCI),
+   herkenning van bestaande boekingen
+  * Periodiek terugkerende boekingen
   * Financiële berekeningen
 
-Meer informatie en een handleiding om je op weg te helpen vind je
-in het "Hulp" menu onder het "Tutorial en concepten gids".
+Meer informatie en een handleiding om u op weg te helpen vindt u
+in het "Help" menu onder het item "Tutorial en conceptengids".
 
 -------------------
 
 Over het programma:
 
-GnuCash is a vrij, open source boekhoudprogramma uitgegeven onder de
-GNU General Public License (GPL). Het wordt door 12 personen uit meer dan
-6 landen gezamelijk ontwikkeld.
+GnuCash is een vrij, open source boekhoudprogramma dat is uitgegeven onder
+de GNU General Public License (GPL). De ontwikkeling van GnuCash begon in
+1997, de de eerste uitgave was in 1998. Door de jaren heen hebben er meer
+dan 150 mensen uit meer dan 23 landen aan bijgedragen.
 
-De ontwikkeling van GnuCash begon in 1997, de de eerste uitgave was in 1998. 
-
 -------------------
 
-Dit is het Nederlandstalige GnuCash 2.2.x LEESMIJ bestand voor het Windows installatie programma.
+Dit is het Nederlandstalige GnuCash 2.2.x LEESMIJ-bestand voor het Windows
+installatieprogramma.

Modified: gnucash/branches/2.4/packaging/win32/gnucash.iss.in
===================================================================
--- gnucash/branches/2.4/packaging/win32/gnucash.iss.in	2013-04-20 21:01:24 UTC (rev 22922)
+++ gnucash/branches/2.4/packaging/win32/gnucash.iss.in	2013-04-20 21:01:35 UTC (rev 22923)
@@ -620,31 +620,31 @@
 ;; Dutch translation
 
 nl.FullInstall=Volledige installatie
-nl.CustomInstall=Aangepaste installatiie
-nl.CreateDesktopIcon=Een &bureablad icoon aanmaken
+nl.CustomInstall=Aangepaste installatie
+nl.CreateDesktopIcon=Een snelkoppeling op het &bureablad plaatsen
 nl.CreateMenuLink=Een verwijzing in het start menu aanmaken
 nl.RunPrg=GnuCash nu starten
 nl.AdditionalIcons=Deze iconen aanmaken:
-nl.StatusMsgFirewall=Windows firewall regels installeren...
+nl.StatusMsgFirewall=Regels voor de Windows firewall installeren...
 
-nl.MainFiles=GnuCash Programma
+nl.MainFiles=GnuCash-programma
 nl.TranslFiles=Vertalingsbestanden
 nl.TemplFiles=Grootboekrekeningssjablonen
 
-nl.IconComment_GnuCash=GnuCash Vrij Financieel Beheer
-nl.IconName_README=LEESMIJ Tonen
-nl.IconComment_README=Het LEESMIJ bestand tonen
+nl.IconComment_GnuCash=GnuCash, vrije boekhoudsoftware
+nl.IconName_README=LEESMIJ tonen
+nl.IconComment_README=Het LEESMIJ-bestand tonen
 nl.IconFilename_README=README-nl.win32-bin.txt
-nl.IconName_FAQ=FAQ (Online)
-nl.IconName_Bugzilla=Een Bug Melden (Online)
-nl.IconName_InstallFQ=Online Koersen Opvragen installeren
-nl.IconComment_InstallFQ=De benodigde perl module Finance Quote om online koersen op te vragen installeren. Hiervoor is ActivePerl 5.8 of recenter nodig.
+nl.IconName_FAQ=Veelgestelde vragen (online)
+nl.IconName_Bugzilla=Een bug rapporteren (online)
+nl.IconName_InstallFQ=Online koersinformatie installeren
+nl.IconComment_InstallFQ=De benodigde perl module Finance Quote installeren om online koersen op te vragen. Hiervoor is ActivePerl versie 5.8 of hoger nodig.
 nl.IconName_Uninstall=GnuCash verwijderen
-nl.IconComment_Uninstall=Het financieel beheersprogramma GnuCash verwijderen
+nl.IconComment_Uninstall=De GnuCash boekhoudsoftware verwijderen
 
-nl.AIWP_Title=Een eerdere installatie werd gevonden
+nl.AIWP_Title=Eerdere installatie gevonden
 nl.AIWP_Description=%1 is momenteel op deze computer geïnstalleerd
-nl.AIWP_Message=Deze eerdere installatie moet verwijderd worden alvorens verder te gaan.%n%nAls je dat niet wil, klik dan nu op Annuleren om de huidige installatie af te breken.%n%nKlik op Volgende om %1 te verwijderen en de installatie te vervolgen.%n%nOpmerking: enkel het programma zal verwijderd worden, niet je financiële data.
+nl.AIWP_Message=Deze eerdere installatie moet verwijderd worden alvorens verder te gaan.%n%nAls u dat niet wilt, klik dan nu op Annuleren om de huidige installatie af te breken.%n%nKlik op Volgende om %1 te verwijderen en de installatie te vervolgen.%n%nOpmerking: alleen het programma zal verwijderd worden, niet de financiële data.
 
 
 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;More information about the gnucash-changes mailing list