r23704 - gnucash/trunk/po - Update Catalan translation, copied from the Translation Project.

Cristian Marchi cmarchi at code.gnucash.org
Sat Jan 18 11:56:15 EST 2014


Author: cmarchi
Date: 2014-01-18 11:56:12 -0500 (Sat, 18 Jan 2014)
New Revision: 23704
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/23704

Modified:
  gnucash/trunk/po/ca.po
Log:
Update Catalan translation, copied from the Translation Project.

Modified: gnucash/trunk/po/ca.po
===================================================================
--- gnucash/trunk/po/ca.po	2014-01-18 16:45:41 UTC (rev 23703)
+++ gnucash/trunk/po/ca.po	2014-01-18 16:56:12 UTC (rev 23704)
@@ -26,8 +26,8 @@
 # Statement -      extracte de compte
 # Balance -       saldo
 # Quotes -       cotitzacions
-# Commodity -      mercaderia cotitzada al mercat de valors (divisa/acció segons el cas)
-# Security -      títol valor o bé valor, o bé valor/divisa?
+# Commodity -      cotització al mercat de valors (divisa/acció segons el cas)
+# Security -      valor
 # Standing order -   ordre de transferència
 # Direct Debit -    domiciliació
 # Clear	-        liquidar (confirmar?)
@@ -42,10 +42,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnucash 2.5.2\n"
+"Project-Id-Version: gnucash 2.5.8\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-27 14:33-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-01 17:49+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-17 14:38-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-01-07 07:19+0100\n"
 "Last-Translator: Walter Garcia-Fontes <walter.garcia at upf.edu>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at dodds.net>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -100,60 +100,60 @@
 #. * account generally corresponds to a specific line number
 #. * on a paper form and each form has a unique
 #. * identification (e.g., Form 1040, Schedule A).
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:336
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:339
 msgid "Tax-related but has no tax code"
 msgstr "Relacionat amb els impostos però no té cap codi d'impostos"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:350
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:353
 msgid "Tax entity type not specified"
 msgstr "Tipus d'entitat impositiva no especificada"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:427
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:430
 #, c-format
 msgid "Tax type %s: invalid code %s for account type"
 msgstr "Tipus impositiu %s: codi invàlid %s per al tipus de compte"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:431
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:434
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; tax type %s: invalid code %s for account type"
 msgstr "No relacionat amb els impostos; tipus impositiu %s; codi no vàlid %s per al tipus de compte"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:444
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:447
 #, c-format
 msgid "Invalid code %s for tax type %s"
 msgstr "Codi no vàlid %s per al tipus impositiu %s"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:448
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:451
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; invalid code %s for tax type %s"
 msgstr "Sense relació amb impostos; codi %s invàlid per al tipus d'impost %s"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:466
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:469
 #, c-format
 msgid "No form: code %s, tax type %s"
 msgstr "No hi ha formulari: codi %s, tipus d'impost %s"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:470
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:473
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; no form: code %s, tax type %s"
 msgstr "Sense relació amb impostos; no hi ha formulari: codi %s, tipus d'impost %s"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:487 ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:502
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:490 ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:505
 #, c-format
 msgid "No description: form %s, code %s, tax type %s"
 msgstr "No hi ha descripció: formulari %s, codi %s, tipus d'impost %s"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:491 ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:506
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:494 ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:509
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; no description: form %s, code %s, tax type %s"
 msgstr "Sense relació amb impostos; no hi ha descripció: formulari %s, codi %s, tipus d'impost %s"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:529
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:532
 #, c-format
 msgid "Not tax-related; %s%s: %s (code %s, tax type %s)"
 msgstr "Sense relació amb impostos; %s%s: %s (codi %s, tipus d'impost %s)"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:576
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:579
 #, c-format
 msgid "(Tax-related subaccounts: %d)"
 msgstr "(Subcomptes relacionats amb impostos: %d)"
@@ -161,43 +161,43 @@
 #. Translators: For the following strings, the single letters
 #. after the colon are abbreviations of the word before the
 #. colon. You should only translate the letter *after* the colon.
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:613
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:616
 msgid "not cleared:n"
 msgstr "not cleared:n"
 
 # «l» per «liquidat» (dpm)
 #. Translators: Please only translate the letter *after* the colon.
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:616
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:619
 msgid "cleared:c"
 msgstr "cleared:l"
 
 # «c» per «conciliat» (dpm)
 #. Translators: Please only translate the letter *after* the colon.
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:619
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:622
 msgid "reconciled:y"
 msgstr "reconciled:c"
 
 # «g» per «congelat». Sí, ja sé que és una mica forçat, però la «c»
 # ja es fa servir per «conciliat» ... (dpm)
 #. Translators: Please only translate the letter *after* the colon.
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:622
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:625
 msgid "frozen:f"
 msgstr "frozen:g"
 
 # «i» per «invalidat»
 #. Translators: Please only translate the letter *after* the colon.
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:625
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:628
 msgid "void:v"
 msgstr "void:i"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:666
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:669
 msgid "Opening Balances"
 msgstr "Saldos d'obertura"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:669 ../intl-scm/guile-strings.c:334
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:672 ../intl-scm/guile-strings.c:334
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:338 ../intl-scm/guile-strings.c:526
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2870
 msgid "Retained Earnings"
@@ -206,17 +206,17 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:741 ../src/engine/Account.c:3891
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2634
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2428
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:744 ../src/engine/Account.c:3950
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3009
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2433
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:332 ../intl-scm/guile-strings.c:336
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2868 ../intl-scm/guile-strings.c:2996
 msgid "Equity"
 msgstr "Patrimoni"
 
-#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:796 ../src/gnome-utils/dialog-account.c:304
+#: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:799 ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:958
+#: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:304
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:35
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:957
 msgid "Opening Balance"
 msgstr "Saldo d'obertura"
 
@@ -226,11 +226,11 @@
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../src/app-utils/guile-util.c:906
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:8
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3231
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3236
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2583
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2353
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2247
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2466
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2623
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3201
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3206
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2252
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3544 ../intl-scm/guile-strings.c:4092
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4460 ../intl-scm/guile-strings.c:4952
 msgid "Debit"
@@ -242,17 +242,17 @@
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../src/app-utils/guile-util.c:937
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:9
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2573
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2592
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2610
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3150
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3155
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2579
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2350
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2270
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2367
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2386
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2404
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2463
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2619
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2948
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2967
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2985
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3120
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3125
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2275
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2372
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2391
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2409
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3546 ../intl-scm/guile-strings.c:4094
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4462 ../intl-scm/guile-strings.c:4954
 msgid "Credit"
@@ -292,14 +292,14 @@
 msgstr "No carreguis l'últim fitxer obert"
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:124
-msgid "Set the prefix path for gconf queries"
-msgstr "Estableix el prefix del camí per a les consultes al gconf"
+msgid "Set the prefix for gsettings schemas for gsettings queries. This can be useful to have a different settings tree while debugging."
+msgstr ""
 
 #. Translators: Argument description for autohelp; see
 #. http://developer.gnome.org/doc/API/2.0/glib/glib-Commandline-option-parser.html
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:127
-msgid "GCONFPATH"
-msgstr "CAMÍCONFIGURACIÓ"
+msgid "GSETTINGSPREFIX"
+msgstr ""
 
 #: ../src/bin/gnucash-bin.c:131
 msgid "Add price quotes to given GnuCash datafile"
@@ -342,11 +342,11 @@
 msgid "To find the last stable version, please refer to http://www.gnucash.org"
 msgstr "Per trobar l'última versió estable, si us plau referiu-vos a http://www.gnucash.org"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:509
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:523
 msgid "- GnuCash personal and small business finance management"
 msgstr "- Gestió financera personal i per a petites empreses GnuCash"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:515 ../src/bin/gnucash-bin.c:877
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:529 ../src/bin/gnucash-bin.c:893
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -355,7 +355,7 @@
 "%s\n"
 "Executeu '%s --help' per veure una llista completa d'opcions de la línia d'ordres.\n"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:528
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:542
 #, c-format
 msgid "GnuCash %s development version"
 msgstr "Versió de desenvolupament del GnuCash %s"
@@ -369,7 +369,7 @@
 #. 2nd %s is the scm type (svn/svk/git/bzr);
 #. 3rd %s is the scm revision number;
 #. 4th %s is the build date
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:534 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4184
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:548 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4363
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -378,7 +378,7 @@
 "%s\n"
 "Aquesta còpia s'ha muntat a partir de %s rev %s sobre %s."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:540
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:554
 #, c-format
 msgid "GnuCash %s"
 msgstr "GnuCash %s"
@@ -386,7 +386,7 @@
 #. Translators: 1st %s is a fixed message, which is translated independently;
 #. 2nd %s is the scm (svn/svk/git/bzr) revision number;
 #. 3rd %s is the build date
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:545 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4191
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:559 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4370
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -395,20 +395,20 @@
 
 # Finance::Quote no s'hauria de traduir. És un mòdul del Perl:
 # http://finance-quote.sourceforge.net/
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:651
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:665
 msgid "No quotes retrieved. Finance::Quote isn't installed properly.\n"
 msgstr "No s'ha recuperat cap cotització. El mòdul Finance::Quote no s'ha instal·lat de manera adequada.\n"
 
 #. Install Price Quote Sources
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:730
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:748
 msgid "Checking Finance::Quote..."
 msgstr "S'està comprovant el mòdul Finance::Quote..."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:738
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:756
 msgid "Loading data..."
 msgstr "S'estan carregant les dades..."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:878
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:894
 msgid "Error: could not initialize graphical user interface and option add-price-quotes was not set."
 msgstr ""
 "Error: no s'ha pogut inicialitzar l'interfície gràfica d'usuari i\n"
@@ -416,8 +416,8 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:73
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:260
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1253
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1331
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1316
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1394
 #: ../src/gnome-utils/gnc-general-select.c:214
 msgid "Select..."
 msgstr "Escolliu..."
@@ -435,9 +435,9 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:219
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3022
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:905
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3130
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3102
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:954
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3100
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:3
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:300 ../intl-scm/guile-strings.c:722
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:934 ../intl-scm/guile-strings.c:1144
@@ -461,16 +461,16 @@
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:225
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1644
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3034
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:382
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1707
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3114
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:383
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:1
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:903
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2607
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3205
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:952
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2982
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3175
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:5
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2401
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1670
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2406
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1691
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:272 ../intl-scm/guile-strings.c:720
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:932 ../intl-scm/guile-strings.c:1142
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1324 ../intl-scm/guile-strings.c:1426
@@ -488,18 +488,17 @@
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:44
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4502 ../intl-scm/guile-strings.c:4528
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4584 ../intl-scm/guile-strings.c:4644
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4646 ../intl-scm/guile-strings.c:4770
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4786
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4770 ../intl-scm/guile-strings.c:4786
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:564
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:865
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:866
 msgid "Yes"
 msgstr "Sí"
 
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:566
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:868
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:869
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
@@ -549,25 +548,25 @@
 msgid "No such Account entity: %s"
 msgstr "No hi ha tal entitat de compte: %s"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:275
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:274
 msgid "Negative amounts are not allowed."
 msgstr "El valors negatius no estan permesos."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:281
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:280
 msgid "Percentage amount must be between 0 and 100."
 msgstr "El valor del percentatge ha d'estar entre 0 i 100."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:306
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:305
 msgid "You must provide a name for this Billing Term."
 msgstr "Cal que faciliteu un nom per a aquesta condició de pagament."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:313
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:312
 #, c-format
 msgid "You must provide a unique name for this Billing Term. Your choice \"%s\" is already in use."
 msgstr "Cal que faciliteu un nom únic per a aquesta condició de pagament. El que heu escollit, «%s», ja s'està utilitzant."
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:509
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:508
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:17
 #: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:216
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:18
@@ -575,7 +574,7 @@
 msgid "Days"
 msgstr "Dies"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:512
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:511
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:25
 msgid "Proximo"
 msgstr "El mes següent"
@@ -583,19 +582,19 @@
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:515
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:514
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:26
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:688 ../intl-scm/guile-strings.c:1384
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1530
 msgid "Unknown"
 msgstr "Desconegut"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:644
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:643
 #, c-format
 msgid "Term \"%s\" is in use. You cannot delete it."
-msgstr "El terme «%s» ja s'està utilitzant i no el podeu esborrar."
+msgstr "El terme «%s» ja s'està utilitzant. No el podeu esborrar."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:650
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:649
 #: ../src/gnome-utils/dialog-tax-table.c:571
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete \"%s\"?"
@@ -603,11 +602,11 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-choose-owner.c:75
 msgid "This transaction needs to be assigned to a Customer. Please choose the Customer below."
-msgstr "Aquest assentament s'ha d'assignar a un client. Escolliu un client dels de sota."
+msgstr "Aquest assentament s'ha d'assignar a un client. Escolliu un client dels de sota."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-choose-owner.c:82
 msgid "This transaction needs to be assigned to a Vendor. Please choose the Vendor below."
-msgstr "Aquesta assentament s'ha d'assignar a un proveïdor. Escolliu un proveïdor dels de sota."
+msgstr "Aquesta assentament s'ha d'assignar a un proveïdor. Escolliu un proveïdor dels de sota."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:329
 msgid ""
@@ -645,7 +644,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:441
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:1
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1023
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1025
 msgid "New Customer"
 msgstr "Client nou"
 
@@ -664,10 +663,10 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:907
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:712
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2788
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2797
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2808
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3061
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2868
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2877
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2888
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3141
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:549
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:1
 msgid "Process Payment"
@@ -702,8 +701,8 @@
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:932
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2933
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3070
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3013
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3154
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:575
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:885
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:735
@@ -724,7 +723,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-date-close.c:75
 msgid "No Account selected. Please try again."
-msgstr "No hi ha cap compte seleccionat. Torneu-ho a intentar."
+msgstr "No hi ha cap compte seleccionat. Torneu-ho a intentar."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-date-close.c:82
 msgid "Placeholder account selected. Please try again."
@@ -748,7 +747,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:322
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:1
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1027
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1029
 msgid "New Employee"
 msgstr "Treballador nou"
 
@@ -769,7 +768,7 @@
 msgstr "Nom d'usuari del treballador"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:725
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2913
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2993
 msgid "Employee Name"
 msgstr "Nom del treballador"
 
@@ -780,13 +779,13 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:736
-#: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:337
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1757 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1764
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1150 ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:337
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:96
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:397
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:164
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:396
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:163
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:8
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1777 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1770
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1152 ../intl-scm/guile-strings.c:460
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:460
 msgid "Name"
 msgstr "Nom"
 
@@ -799,30 +798,19 @@
 #. * label in the frame and means
 #. * e.g. customer i.e. the company being
 #. * invoiced.
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:381
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:384
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:181
 msgid "You need to supply Billing Information."
 msgstr "Heu de subministrar la informació de facturació."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:572
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:577
 msgid "Are you sure you want to delete the selected entry?"
 msgstr "Esteu segur de voler esborrar l'element seleccionat?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:574
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:579
 msgid "This entry is attached to an order and will be deleted from that as well!"
 msgstr "Aquest assentament està associat a una comanda, que també s'esborrarà"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:701
-msgid "The Invoice must have at least one Entry."
-msgstr "La factura ha de tenir com a mínim un element."
-
-#. Ok, we can post this invoice. Ask for verification, set the due date,
-#. * post date, and posted account
-#.
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:711
-msgid "Do you really want to post the invoice?"
-msgstr "Esteu segur que voleu comptabilitzar la factura?"
-
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -830,12 +818,12 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:712
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2842
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2876
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2910
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2868
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:202
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:689
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2922
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2956
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2990
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2838
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:203
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:488 ../intl-scm/guile-strings.c:848
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1158 ../intl-scm/guile-strings.c:1340
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1362 ../intl-scm/guile-strings.c:1474
@@ -845,46 +833,54 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:713
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:690
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:492 ../intl-scm/guile-strings.c:1584
 msgid "Post Date"
 msgstr "Data de comptabilització"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:714
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:691
 msgid "Post to Account"
 msgstr "Comptabilitza al compte"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:715
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:692
 msgid "Accumulate Splits?"
 msgstr "Voleu acumular els desglossaments?"
 
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:784
+msgid "The Invoice must have at least one Entry."
+msgstr "La factura ha de tenir com a mínim un element."
+
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:805
+msgid "Do you really want to post the invoice?"
+msgstr "Esteu segur que voleu comptabilitzar la factura?"
+
 #. Fill in the conversion prices with feedback from the user
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:774
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:820
 msgid "One or more of the entries are for accounts different from the invoice/bill currency. You will be asked a conversion rate for each."
 msgstr "Una o més de les entrades són per comptes diferents a la moneda de la factura/albarà. Se us demanarà un tipus de canvi per cada u."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:901
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:957
 msgid "The post action was canceled because not all exchange rates were given."
 msgstr "L'acció de comptabilització s'ha cancel·lat perquè no s'han donat tots els tipus de canvi."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1163
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1144 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1144
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1226
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1142 ../src/gnome/window-reconcile.c:1142
 msgid "Total:"
 msgstr "Total:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1169
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1232
 msgid "Subtotal:"
 msgstr "Subtotal:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1170
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1233
 msgid "Tax:"
 msgstr "Impostos:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1174
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1237
 msgid "Total Cash:"
 msgstr "Total en metàl·lic:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1175
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1238
 msgid "Total Charge:"
 msgstr "Càrrec total:"
 
@@ -892,125 +888,130 @@
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1644
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1707
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:908
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:22
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:938 ../intl-scm/guile-strings.c:940
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:942 ../intl-scm/guile-strings.c:1148
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1150 ../intl-scm/guile-strings.c:1152
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1330 ../intl-scm/guile-strings.c:1332
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1334
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:960 ../intl-scm/guile-strings.c:938
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:940 ../intl-scm/guile-strings.c:942
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1148 ../intl-scm/guile-strings.c:1150
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1152 ../intl-scm/guile-strings.c:1330
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1332 ../intl-scm/guile-strings.c:1334
 msgid "Credit Note"
 msgstr "Nota de crèdit"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1831
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1850
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1869
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1894
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1913
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1932
 msgid "New Credit Note"
 msgstr "Nova nota de crèdit"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1832
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:278
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1895
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:275
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:21
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1035
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1037
 msgid "New Invoice"
 msgstr "Factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1837
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1856
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1875
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1900
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1919
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1938
 msgid "Edit Credit Note"
 msgstr "Edita la nota de crèdit"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1838
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1901
 msgid "Edit Invoice"
 msgstr "Edita la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1841
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1860
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1879
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1904
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1923
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1942
 msgid "View Credit Note"
 msgstr "Visualitza la nota de crèdit"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1842
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1905
 msgid "View Invoice"
 msgstr "Visualitza la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1851
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:277
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1019
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1914
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:274
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1021
 msgid "New Bill"
 msgstr "Factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1857
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1920
 msgid "Edit Bill"
 msgstr "Edita la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1861
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1924
 msgid "View Bill"
 msgstr "Visualitza la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1870
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1031
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1933
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1033
 msgid "New Expense Voucher"
 msgstr "Justificant de despesa nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1876
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1939
 msgid "Edit Expense Voucher"
 msgstr "Edita el justificant de despesa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1880
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1943
 msgid "View Expense Voucher"
 msgstr "Mostra el justificant de despesa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2703
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2766
 msgid "Date of duplicated entries"
 msgstr "Data de les entrades duplicades"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2787
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2801
+msgid "Do you really want to post these invoices?"
+msgstr "Realment voleu publicar aquestes factures?"
+
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2867
 msgid "View/Edit Invoice"
 msgstr "Visualitza/edita la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2789
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2798
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2809
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:260
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:463
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:463
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2869
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2878
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2889
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:261
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:480
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:482
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplica"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2790
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2799
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2810
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:264
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2870
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2879
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2890
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:265
 msgid "Post"
 msgstr "Comptabilitza"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2791
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2800
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2811
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2871
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2880
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2891
 msgid "Printable Report"
 msgstr "Informe imprimible"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2796
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3060
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2876
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3140
 msgid "View/Edit Bill"
 msgstr "Visualitza/edita la factura"
 
 #. Translators: The terms 'Voucher' and 'Expense Voucher' are used
 #. interchangeably in gnucash and mean the same thing.
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2807
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2887
 msgid "View/Edit Voucher"
 msgstr "Visualitza/edita el rebut"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2821
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2901
 msgid "Invoice Owner"
 msgstr "Client de la factura"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2824
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2904
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:890 ../intl-scm/guile-strings.c:1072
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1282
 msgid "Invoice Notes"
@@ -1019,10 +1020,10 @@
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2827
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2861
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2895
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2924
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2907
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2941
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2975
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3004
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:562
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:573
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:883
@@ -1033,68 +1034,68 @@
 msgid "Billing ID"
 msgstr "Identificador de facturació"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2830
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2864
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2898
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2910
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2944
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2978
 msgid "Is Paid?"
 msgstr "Està pagat?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2833
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2867
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2901
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2913
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2947
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2981
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:5
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2856
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:121
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:122
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:121
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2822
 msgid "Date Posted"
 msgstr "Data de comptabilització"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2836
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2870
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2904
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2916
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2950
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2984
 msgid "Is Posted?"
 msgstr "Està comptabilitzat?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2839
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2873
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2907
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2919
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2953
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2987
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:872
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:4
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:3
 msgid "Date Opened"
 msgstr "Data d'obertura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2845
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2879
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2925
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2959
 msgid "Company Name "
 msgstr "Nom de l'empresa "
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2849
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2929
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:3
 msgid "Invoice ID"
 msgstr "Identificador de la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2855
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2935
 msgid "Bill Owner"
 msgstr "Propietari de la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2858
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2938
 msgid "Bill Notes"
 msgstr "Notes de la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2883
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2963
 msgid "Bill ID"
 msgstr "Identificador de la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2889
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2969
 msgid "Voucher Owner"
 msgstr "Propietari del comprovant"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2892
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2972
 msgid "Voucher Notes"
 msgstr "Notes del comprovant"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2917
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2997
 msgid "Voucher ID"
 msgstr "Identificador del comprovant"
 
@@ -1103,41 +1104,41 @@
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2926
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3006
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:2
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:7
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:730
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:824 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1189
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:732
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:403
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:450
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3004
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:831 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1191
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:449
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2974
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:347
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:317
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:318
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:664 ../intl-scm/guile-strings.c:1366
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1478 ../intl-scm/guile-strings.c:2566
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4310
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2928
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:271
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3008
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:272
 msgid "Paid"
 msgstr "Pagat"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2931
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3011
 msgid "Posted"
 msgstr "Comptabilitzat"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2936
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3072
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3016
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3156
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:948
 msgid "Due"
 msgstr "Venciment"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2938
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3018
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:890
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:837
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:830
 msgid "Opened"
 msgstr "Obert"
 
@@ -1145,13 +1146,13 @@
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2940
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3020
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:892
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:19
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:902 ../src/gnome/reconcile-view.c:249
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:907 ../src/gnome/reconcile-view.c:250
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:46
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:217
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:237
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:218
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:238
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3552 ../intl-scm/guile-strings.c:3580
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4066 ../intl-scm/guile-strings.c:4118
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4360 ../intl-scm/guile-strings.c:4364
@@ -1159,27 +1160,33 @@
 msgid "Num"
 msgstr "Núm."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3021
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3101
 msgid "Find Bill"
 msgstr "Cerca una factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3027
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3107
 msgid "Find Expense Voucher"
 msgstr "Cerca un justificant de despeses"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3028
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3108
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:936 ../intl-scm/guile-strings.c:1146
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1328
 msgid "Expense Voucher"
 msgstr "Justificant de despeses"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3033
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3113
 msgid "Find Invoice"
 msgstr "Cerca una factura"
 
+#. Translators: This abbreviation is the column heading for
+#. the condition "Is this invoice a Credit Note?"
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3150
+msgid "CN?"
+msgstr ""
+
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
@@ -1188,16 +1195,16 @@
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3068
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3024
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3036
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:914 ../src/gnome/reconcile-view.c:242
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3152
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:919 ../src/gnome/reconcile-view.c:243
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2994
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3006
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:34
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:484
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:345
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:385
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3504
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3541
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3480
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3517
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:668 ../intl-scm/guile-strings.c:1370
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1486 ../intl-scm/guile-strings.c:2268
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3562 ../intl-scm/guile-strings.c:3602
@@ -1210,14 +1217,14 @@
 
 #. Translators: %d is the number of bills due. This is a
 #. ngettext(3) message.
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3122
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3206
 #, c-format
 msgid "The following bill is due:"
 msgid_plural "The following %d bills are due:"
 msgstr[0] "La factura següent és pagable:"
 msgstr[1] "Les %d factures següents són pagables:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3127
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3211
 msgid "Due Bills Reminder"
 msgstr "Recordatori de venciment de factures"
 
@@ -1234,7 +1241,7 @@
 msgstr "Edita la tasca"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:247
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1039
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1041
 msgid "New Job"
 msgstr "Tasca nova"
 
@@ -1277,14 +1284,14 @@
 msgid "The Order must have at least one Entry."
 msgstr "La comanda ha de tenir com a mínim un assentament."
 
-#. Damn; yes. Well, ask the user to make sure they REALLY want to
+#. Damn; yes. Well, ask the user to make sure they REALLY want to
 #. * close this order!
 #.
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:299
 msgid "This order contains entries that have not been invoiced. Are you sure you want to close it out before you invoice all the entries?"
 msgstr "Aquesta comanda té entrades que no han estat facturades. Esteu segur que voleu tancar-la abans de facturar totes les entrades?"
 
-#. Ok, we can close this. Ask for verification and set the closed date
+#. Ok, we can close this. Ask for verification and set the closed date
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:308
 msgid "Do you really want to close the order?"
 msgstr "Esteu segur que voleu tancar la comanda?"
@@ -1320,7 +1327,7 @@
 msgstr "Identificador de la comanda"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:888
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:843
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:840
 msgid "Closed"
 msgstr "Tancada"
 
@@ -1328,34 +1335,37 @@
 msgid "Find Order"
 msgstr "Cerca una comanda"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:325
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:328
 msgid "Pre-Payment"
 msgstr "Pre-pagament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:556
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:559
 msgid "You must enter the amount of the payment. The payment amount must not be zero."
-msgstr "Heu d'introduir la quantitat a pagar. La quantitat a pagar ha de ser més gran que zero."
+msgstr "Heu d'introduir la quantitat a pagar. La quantitat a pagar no pot ser zero."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:566
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:569
 msgid "You must select a company for payment processing."
 msgstr "Heu de seleccionar una empresa per a processar el pagament."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:575
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:578
 msgid "You must select a transfer account from the account tree."
 msgstr "Heu de seleccionar un compte d'origen de l'arbre de comptes."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:585
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:588
 msgid "You must enter a valid account name for posting."
 msgstr "Heu d'introduir un nom de compte vàlid per a la comptabilització."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:614
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:618
 msgid "The transfer and post accounts are associated with different currencies. Please specify the conversion rate."
 msgstr "Els comptes de transferència i comptabilització estan associats a monedes diferents. Si us plau especifiqueu el tipus de canvi."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:931
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:998
 #, c-format
 msgid "You have no valid \"Post To\" accounts. Please create an account of type \"%s\" before you continue to process this payment. Perhaps you want to create an Invoice or Bill first?"
-msgstr "No teniu cap compte del tipus «Comptabilitza a» vàlid. Hauríeu de crear un compte del tipus «%s» abans de continuar amb el processament d'aquest pagament. Potser hauríeu de crear una factura abans de res."
+msgstr ""
+"No teniu cap compte \"Publica a\" vàlid. Si us plau creeu un compte del\n"
+"tipus \"%s\" abans de continuar processant aquest pagament. Potser voleu\n"
+"primer crear Factura o Pagament?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:214
 msgid ""
@@ -1378,7 +1388,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:308
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:1
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1055
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1057
 msgid "New Vendor"
 msgstr "Proveïdor nou"
 
@@ -1407,655 +1417,666 @@
 msgid "Find Vendor"
 msgstr "Cerca un proveïdor"
 
+#. * @}
+#. For the grep-happy:
+#. * KVP-OPTION-PATH
+#. * OPTION-SECTION-ACCOUNTS
+#. * OPTION-NAME-TRADING-ACCOUNTS
+#. * OPTION-NAME-AUTO-READONLY-DAYS
+#. * OPTION-NAME_NUM-FIELD-SOURCE
+#. * OPTION-SECTION-BUDGETING
+#. * OPTION-NAME-DEFAULT-BUDGET
+#.
+#. src/app-utils/app-utils.scm
+#: ../src/business/business-gnome/gncmod-business-gnome.c:117
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2
+msgid "Business"
+msgstr "Empresa"
+
 #. Toplevel
 #. Extensions Menu
 #. src/report/business-reports/business-reports.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:151
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:291
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:150
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:290
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:628 ../intl-scm/guile-strings.c:630
 msgid "_Business"
 msgstr "E_mpresa"
 
 #. Customer submenu
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:154
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:153
 msgid "_Customer"
 msgstr "_Client"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:156
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:155
 msgid "Customers Overview"
 msgstr "Panoràmica de clients"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:157
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:156
 msgid "Open a Customer overview page"
 msgstr "Obre una pàgina de panoràmica de clients"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:161
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:164
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:160
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:161
 msgid "_New Customer..."
 msgstr "Client _nou..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:162
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:161
 msgid "Open the New Customer dialog"
 msgstr "Obre el diàleg de creació d'un usuari nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:166
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:165
 msgid "_Find Customer..."
 msgstr "_Cerca un client..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:167
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:166
 msgid "Open the Find Customer dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a trobar un client"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:171
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:305
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:195
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:170
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:304
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:192
 msgid "New _Invoice..."
 msgstr "F_actura nova..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:172
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:306
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:171
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:305
 msgid "Open the New Invoice dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a crear una factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:176
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:175
 msgid "Find In_voice..."
 msgstr "Cerca una _factura..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:177
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:176
 msgid "Open the Find Invoice dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a trobar una factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:181
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:224
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:180
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:223
 msgid "New _Job..."
 msgstr "Tasca no_va..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:182
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:225
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:181
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:224
 msgid "Open the New Job dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a crear una tasca nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:186
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:229
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:185
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:228
 msgid "Find Jo_b..."
 msgstr "Cerca una ta_sca..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:187
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:230
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:186
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:229
 msgid "Open the Find Job dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a trobar una tasca"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:191
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:234
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:267
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:190
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:233
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:266
 msgid "_Process Payment..."
 msgstr "_Processa el pagament..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:192
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:235
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:268
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:191
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:234
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:267
 msgid "Open the Process Payment dialog"
 msgstr "Obre el diàleg de processament del pagament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:198
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:197
 msgid "Vendors Overview"
 msgstr "Panoràmica de proveïdors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:199
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:198
 msgid "Open a Vendor overview page"
 msgstr "Obre una pàgina de panoràmica de proveïdors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:202
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:201
 msgid "_Vendor"
 msgstr "Pro_veïdor"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:204
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:159
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:203
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:156
 msgid "_New Vendor..."
 msgstr "Proveïdor _nou..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:205
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:204
 msgid "Open the New Vendor dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a crear un proveïdor nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:209
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:208
 msgid "_Find Vendor..."
 msgstr "_Cerca un proveïdor..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:210
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:209
 msgid "Open the Find Vendor dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a trobar un proveïdor"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:214
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:190
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:213
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:187
 msgid "New _Bill..."
 msgstr "Fa_ctura nova..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:215
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:214
 msgid "Open the New Bill dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a crear una factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:219
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:218
 msgid "Find Bi_ll..."
 msgstr "Cerca una _factura..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:220
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:219
 msgid "Open the Find Bill dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a trobar una factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:241
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:240
 msgid "Employees Overview"
 msgstr "Panoràmica de treballadors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:242
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:241
 msgid "Open a Employee overview page"
 msgstr "Obre una pàgina de panoràmica de treballadors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:245
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:244
 msgid "_Employee"
 msgstr "Tr_eballador"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:247
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:169
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:246
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:166
 msgid "_New Employee..."
 msgstr "Treballador _nou..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:248
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:247
 msgid "Open the New Employee dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a crear un treballador nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:252
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:251
 msgid "_Find Employee..."
 msgstr "_Cerca un treballador..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:253
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:252
 msgid "Open the Find Employee dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a trobar un treballador"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:257
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:256
 msgid "New _Expense Voucher..."
 msgstr "Justificant de d_espesa nou..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:258
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:257
 msgid "Open the New Expense Voucher dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a crear un justificant de despesa nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:262
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:261
 msgid "Find Expense _Voucher..."
 msgstr "Cerca un _justificant de despeses..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:263
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:262
 msgid "Open the Find Expense Voucher dialog"
 msgstr "Obre el diàleg per a trobar un justificant de despeses"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:274
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:273
 msgid "Sales _Tax Table"
 msgstr "Taula d'impostos sobre les vendes"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:275
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:274
 msgid "View and edit the list of Sales Tax Tables (GST/VAT)"
 msgstr "Visualitza i edita la llista de taules d'impostes sobre les vendes (IVA)"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:279
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:278
 msgid "_Billing Terms Editor"
 msgstr "Editor de c_ondicions de pagament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:280
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:279
 msgid "View and edit the list of Billing Terms"
 msgstr "Visualitza i edita la llista de condicions de pagament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:284
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:283
 msgid "Bills _Due Reminder"
 msgstr "Recordatori de venciment _de factures"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:285
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:284
 msgid "Open the Bills Due Reminder dialog"
 msgstr "Obre el diàleg del recordatori de venciment de factures"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:288
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:287
 msgid "E_xport"
 msgstr "E_xporta"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:292
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:293
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:294
 msgid "Test Search Dialog"
 msgstr "Prova el diàleg de cerca"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:297
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:298
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:299
 msgid "Initialize Test Data"
 msgstr "Inicialitza les dades de prova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:312
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:311
 msgid "Assign as payment..."
 msgstr "Assigna com un pagament..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:313
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:312
 msgid "Assign the selected transaction as payment"
 msgstr "Assigna la transacció seleccionada com un pagament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:97
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:98
 msgid "Sort _Order"
 msgstr "_Ordenació"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:101
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:164
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:102
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:163
 msgid "New _Account..."
 msgstr "Com_pte nou..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:102
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:103
 msgid "Create a new account"
 msgstr "Crea un compte nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:106
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:107
 msgid "Print Invoice"
 msgstr "Imprimeix la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:107
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:108
 msgid "Make a printable invoice"
 msgstr "Crea una factura per a imprimir"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:113
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:114
 msgid "_Cut"
 msgstr "Re_talla"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:118
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:119
 msgid "Copy"
 msgstr "Copia"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:123
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:296
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:232
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:231
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1037
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:124
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:236
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:240
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:312
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1021
 msgid "_Paste"
 msgstr "Engan_xa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:128
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:129
 msgid "_Edit Invoice"
 msgstr "_Edita la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:129
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:130
 msgid "Edit this invoice"
 msgstr "Edita aquesta factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:133
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:134
 msgid "_Duplicate Invoice"
 msgstr "_Edita la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:134
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:135
 msgid "Create a new invoice as a duplicate of the current one"
 msgstr "Crea una nova fatura com a duplicat de l'actual"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:138
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:139
 msgid "_Post Invoice"
 msgstr "Comptabilitza la _factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:139
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:140
 msgid "Post this Invoice to your Chart of Accounts"
 msgstr "Comptabilitza aquesta factura al meu arbre de comptes"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:143
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:144
 msgid "_Unpost Invoice"
 msgstr "Descomptabilit_za la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:144
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:145
 msgid "Unpost this Invoice and make it editable"
 msgstr "Descomptabilitza aquesta factura i fes-la editable"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:150
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:151
 msgid "_Enter"
 msgstr "_Registra"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:151
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:152
 msgid "Record the current entry"
 msgstr "Registra l'entrada actual"
 
 #. Add the Cancel button for the matcher
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:155
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2225 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2225
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:156
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2166 ../src/gnome/window-reconcile.c:2166
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1424
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·la"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:156
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:157
 msgid "Cancel the current entry"
 msgstr "Cancel·la l'entrada actual"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:160
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:153
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2267 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2267
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:161
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:156
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2208 ../src/gnome/window-reconcile.c:2208
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:161
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:162
 msgid "Delete the current entry"
 msgstr "Esborra l'entrada actual"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:165
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:166
 msgid "_Blank"
 msgstr "En _blanc"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:166
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:167
 msgid "Move to the blank entry at the bottom of the Invoice"
 msgstr "Va a l'element en blanc de la part de baix de la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:170
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:171
 msgid "Dup_licate Entry"
 msgstr "Dup_lica l'assentament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:171
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:172
 msgid "Make a copy of the current entry"
 msgstr "Fes una còpia de l'assentament actual"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:175
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:176
 msgid "Move Entry _Up"
 msgstr "Mou la entrada cap am_unt"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:176
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:177
 msgid "Move the current entry one row upwards"
 msgstr "Mou la entrada actual una fila cap a dalt"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:180
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:181
 msgid "Move Entry Do_wn"
 msgstr "Mou l'entrada cap a baix"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:181
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:182
 msgid "Move the current entry one row downwards"
 msgstr "Mou l'entrada actual seleccionat una fila cap avall"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:187
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:188
 msgid "New _Invoice"
 msgstr "_Factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:188
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:189
 msgid "Create a new invoice for the same owner as the current one"
 msgstr "Crea una factura nova per al mateix propietari que l'actual"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:192
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:193
 msgid "_Pay Invoice"
 msgstr "_Paga una factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:193
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:194
 msgid "Enter a payment for the owner of this Invoice"
 msgstr "Introduïu un pagament per al client d'aquesta factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:199
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:200
 msgid "_Company Report"
 msgstr "Informe d'_empresa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:200
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:201
 msgid "Open a company report window for the owner of this Invoice"
 msgstr "Obre una finestra d'informe empresarial pel propietari d'aquesta factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:208
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:209
 msgid "_Standard"
 msgstr "E_stàndard"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:208
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:209
 msgid "Keep normal invoice order"
 msgstr "Manté l'ordre normal de les factures"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:209
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:210
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:29
 msgid "_Date"
 msgstr "_Data"
 
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:209
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:30
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4542 ../intl-scm/guile-strings.c:4598
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:210
 msgid "Sort by date"
 msgstr "Ordena per data"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:210
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:211
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:31
 msgid "Date of _Entry"
 msgstr "Data de l'_Assentament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:210
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:32
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:211
 msgid "Sort by the date of entry"
 msgstr "Ordena per data d'assentament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:211
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:212
 msgid "_Quantity"
 msgstr "_Quantitat"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:211
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:212
 msgid "Sort by quantity"
 msgstr "Ordena per quantitat"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:212
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:213
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1163
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1165
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1167
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2059
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2061
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2064
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2066
 msgid "_Price"
 msgstr "_Preu"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:212
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:213
 msgid "Sort by price"
 msgstr "Ordena per preu"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:213
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:214
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:41
 msgid "Descri_ption"
 msgstr "Descri_pció"
 
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:213
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:42
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4570 ../intl-scm/guile-strings.c:4626
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:214
 msgid "Sort by description"
 msgstr "Ordena per descripció"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:257
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:460
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:460
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:258
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:477
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:479
 msgid "Enter"
 msgstr "Registra"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:258
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:259
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:478
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:480
 #: ../src/gnome-utils/gnc-cell-renderer-date.c:158
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:461
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:461
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:259
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:311
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:179
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:462
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:462
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:260
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:343
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:177
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:479
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:481
 msgid "Delete"
 msgstr "Suprimeix"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:261
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:262
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:486
 msgid "Up"
 msgstr "Amunt"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:262
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:263
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:487
 msgid "Down"
 msgstr "Avall"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:263
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:466
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:466
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:264
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:483
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:485
 msgid "Blank"
 msgstr "En blanc"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:265
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:266
 msgid "Unpost"
 msgstr "Descomptabilitza"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:144
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:141
 msgid "E_dit Vendor"
 msgstr "E_dita el proveïdor"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:145
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:142
 msgid "Edit the selected vendor"
 msgstr "Edita el proveïdor seleccionat"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:149
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:146
 msgid "E_dit Customer"
 msgstr "Edita el _client"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:150
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:147
 msgid "Edit the selected customer"
 msgstr "Edita el client seleccionat"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:154
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:151
 msgid "E_dit Employee"
 msgstr "E_dita el treballador"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:155
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:152
 msgid "Edit the selected employee"
 msgstr "Edita el treballador seleccionat"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:160
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:157
 msgid "Create a new vendor"
 msgstr "Crea un nou proveïdor"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:165
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:162
 msgid "Create a new customer"
 msgstr "Crea un client nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:170
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:167
 msgid "Create a new employee"
 msgstr "Crea un treballador nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:176
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:173
 msgid "_Delete Owner..."
 msgstr "_Suprimeix el propietari..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:177
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:174
 msgid "Delete selected owner"
 msgstr "Suprimeix el propietari seleccionat"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:184
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:313
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:213
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:159
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:313
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:308
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:181
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:229
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:157
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:319
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:332
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:329
 msgid "_Filter By..."
 msgstr "_Filtra per..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:191
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:188
 msgid "Create a new bill"
 msgstr "Crea una factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:196
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:193
 msgid "Create a new invoice"
 msgstr "Crea una factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:200
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:197
 msgid "New _Voucher..."
 msgstr "Justificant de d_espesa nou..."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:201
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:198
 msgid "Create a new voucher"
 msgstr "Crea una nou justificant de despesa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:205
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:280
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:907
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:202
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:277
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:897
 msgid "Vendor Listing"
 msgstr "Llistat de proveïdors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:206
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:203
 msgid "Show vendor aging overview for all vendors"
 msgstr "Mostra la panoràmica de venciment de proveïdors per a tots els distribuïdors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:210
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:281
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:913
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:207
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:278
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:903
 msgid "Customer Listing"
 msgstr "Llistast de clients"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:211
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:208
 msgid "Show customer aging overview for all customers"
 msgstr "Mostra la panoràmica de venciment de clients per a tots els clients"
 
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:215
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:212
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1448 ../intl-scm/guile-strings.c:1604
 msgid "Vendor Report"
 msgstr "Informe de proveïdor"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:216
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:213
 msgid "Show vendor report"
 msgstr "Mostra l'informe de proveïdor"
 
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:220
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:217
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1440 ../intl-scm/guile-strings.c:1602
 msgid "Customer Report"
 msgstr "Informe de client"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:221
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:218
 msgid "Show customer report"
 msgstr "Mostra l'informe de client"
 
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:225
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:222
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1452 ../intl-scm/guile-strings.c:1606
 msgid "Employee Report"
 msgstr "Informe de treballador"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:226
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:223
 msgid "Show employee report"
 msgstr "Mostra l'informe de treballador"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:271
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:272
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:273
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:309
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:6
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:268
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:269
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:270
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:341
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:7
 msgid "Edit"
 msgstr "Edita"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:274
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:275
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:276
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:310
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:271
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:272
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:273
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:342
 msgid "New"
 msgstr "Nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:279
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:276
 msgid "New Voucher"
 msgstr "Nou justificant de despesa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:387
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:433
+msgid "Owners"
+msgstr "Propietaris"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:608
 msgid "Customers"
 msgstr "Clients"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:393
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:612
 msgid "Jobs"
 msgstr "Llocs de treball"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:399
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:616
 msgid "Vendors"
 msgstr "Proveïdors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:405
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:620
 msgid "Employees"
 msgstr "Treballadors"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:471
-msgid "Owners"
-msgstr "Propietaris"
-
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:1069
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1121
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:1059
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1167
 msgid "(no name)"
 msgstr "(sense nom)"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:1077
+#: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:1067
 #, c-format
 msgid ""
 "The owner %s will be deleted.\n"
@@ -2065,132 +2086,234 @@
 "Teniu seguretat de fer això?"
 
 #. * @}
-#. For the grep-happy:
-#. * KVP-OPTION-PATH
-#. * OPTION-SECTION-ACCOUNTS
-#. * OPTION-NAME-TRADING-ACCOUNTS
-#. * OPTION-NAME-AUTO-READONLY-DAYS
-#. * OPTION-NAME_NUM-FIELD-SOURCE
-#. * OPTION-SECTION-BUDGETING
-#. * OPTION-NAME-DEFAULT-BUDGET
-#.
-#. src/app-utils/app-utils.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gncmod-business-gnome.c:117
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2
-msgid "Business"
-msgstr "Empresa"
+#. * @}
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:41
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.commodities.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.totd.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/import-export/csv-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "Last window position and size"
+msgstr "Posició i mida de l'última finestra"
 
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.commodities.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.totd.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/csv-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "This setting describes the size and position of the window when it was last closed. The numbers are the X and Y coordinates of the top left corner of the window followed by the width and height of the window."
+msgstr "Aquest paràmetre descriu la mida i la posició de la finestra quan es va tancar. Els números són les coordenades X i Y del racó superior esquerre de la finestra, seguit de l'amplada i alçada de la finestra."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "Search only in active items"
+msgstr "Cerca només en els elements actius"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "If active, only the 'active' items in the current class will be searched. Otherwise all items in the current class will be searched."
+msgstr "Si està habilitat, sols es buscarà entre els elements 'actius\" a la classe actual. En cas contrari es buscarà entre tots els elements de la clase actual."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Is tax included in this type of business entry?"
+msgstr "S'inclouen els impostos en aquest tipus d'entrada d'empresa?"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "If set to active then tax is included by default in entries of this type. This setting is inherited by new customers and vendors."
+msgstr ""
+"En cas d'estar habilitat els impostos s'inclouen de forma\n"
+"predeterminada a les entrades d'aquest tipus. Els nous clients i proveïdors hereten aquest paràmetre."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "Auto pay when posting."
+msgstr ""
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:26
+msgid "At post time, automatically attempt to pay customer documents with oustanding pre-payments and counter documents. The pre-payments and documents obviously have to be against the same customer. Counder documents are documents with opposite sign. For example for an invoice, customer credit notes and negative invoices are considered counter documents."
+msgstr ""
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid "Enable extra toolbar buttons for business"
+msgstr "Habilita els botons extra de la barra d'eines per a empresa"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:22
+msgid "If active, extra toolbar buttons for common business functions are shown as well. Otherwise they are not shown."
+msgstr "Si està actiu, es mostren també botons extra de la barra d'eines per a funcions empresarials comuns. En cas contrari no es mostren."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:23
+msgid "The invoice report to be used for printing."
+msgstr "L'informe de factura a fer servir per imprimir"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:12
+msgid "The name of the report to be used for invoice printing."
+msgstr "El nom de l'informe a fer servir per a l'impressió de factures"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:13
+msgid "Open new invoice in new window"
+msgstr "Obre les factures noves en una finestra nova"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:14
+msgid "If active, each new invoice will be opened in a new window. Otherwise a new invoice will be opened as a tab in the main window."
+msgstr "Si està habilitat, cada nova factura s'obrirà en una finestra nova. En cas contrari una factura nova s'obrirà com una pestanya a la finestra principal."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:15
+msgid "Accumulate multiple splits into one"
+msgstr "Acumula desglossaments múltiples en un de sol"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:16
+msgid "If this field is active then multiple entries in an invoice that transfer to the same account will be accumulated into a single split. This field can be overridden per invoice in the Posting dialog."
+msgstr "Si aquest camp està actiu llavors si hi ha múltiples entrades en una factura que es transfereixen al mateix compte s'acumularan en una sola divisió. Aquest camp es pot cancel·lar per factura al diàleg de Comptabilització."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:28
+msgid "At post time, automatically attempt to pay vendor documents with oustanding pre-payments and counter documents. The pre-payments and documents obviously have to be against the same vendor. Counder documents are documents with opposite sign. For example for a bill, vendor credit notes and negative bills are considered counter documents."
+msgstr ""
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:18
+msgid "Show bills due reminder at startup"
+msgstr "Mostra el recordatori de venciment de factures a l'inici"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:19
+msgid "If active, at startup GnuCash will check to see whether any bills will become due soon. If so, it will present the user with a reminder dialog. The definition of \"soon\" is controlled by the \"Days in Advance\" setting. Otherwise GnuCash does not check for due bills."
+msgstr "Si està habilitat, a l'inici GnuCash verificarà si hi ha alguna factura que venci aviat. Si és així, li mostrarà a l'usuari un recordatori. La definició d'\"aviat\" es controla pel paràmetre \"Dies d'anticipació\". En cas contrari GnuCash no verifica factures pendents."
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:20
+msgid "Show bills due within this many days"
+msgstr "Mostra els pagaments que vencen durant els dies que s'especifiquen"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:21
+msgid "This field defines the number of days in advance that GnuCash will check for due bills. Its value is only used if the \"Notify when due\" setting is active."
+msgstr "Aquest camp defineix el nombre de dies per avançat que GnuCash verificarà per a pagements pendents. El seu valor s'usa sols si el paràmetre \"Notifica quan estigui pendent\" està actiu."
+
+#. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:1
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1683
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1354
+msgid "Printable Invoice"
+msgstr "Factura imprimible"
+
+#. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
+#. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:2
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1684
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1642 ../intl-scm/guile-strings.c:1646
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1822 ../intl-scm/guile-strings.c:1824
+msgid "Tax Invoice"
+msgstr "Factura d'impostos"
+
+#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:3
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1685
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:958
+msgid "Easy Invoice"
+msgstr "Factura simple"
+
+#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:4
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1686
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1168
+msgid "Fancy Invoice"
+msgstr "Factura decorada"
+
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:5
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:3
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:1
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:1
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferències"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:2
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:6
 msgid "<b>Invoices</b>"
 msgstr "<b>Factures</b>"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:3
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:7
 msgid "Ta_x included"
 msgstr "Impostos _inclosos?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:4
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:8
 msgid "Whether tax is included by default in entries on Bills. This setting is inherited by new customers and vendors."
 msgstr "Indica si els impostos són inclosos per defecte a les factures. La configuració d'aquest paràmetre serà aplicada a clients i proveïdors nous."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:5
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:9
 msgid "How many days in the future to warn about Bills coming due."
 msgstr "Amb quants dies d'antelació s'avisarà del venciment de factures."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:6
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:10
 msgid "_Days in advance:"
 msgstr "_Dies per endavant:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:7
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:11
 msgid "_Notify when due"
 msgstr "_Notifica el venciment de les factures"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:8
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:12
 msgid "Whether to display the list of Bills Due at startup."
 msgstr "Si s'ha de mostrar la llista de venciments de factures en iniciar el programa."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:9
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:13
 msgid "<b>Bills</b>"
 msgstr "<b>Factures</b>"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:10
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:14
 msgid "_Tax included"
 msgstr "_Impostos inclosos?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:11
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:15
 msgid "Whether tax is included by default in entries on Invoices. This setting is inherited by new customers and vendors."
 msgstr "Indica si els impostos són inclosos per defecte a les factures. La configuració d'aquest paràmetre serà aplicada a clients i proveïdors nous."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:12
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:16
 msgid "_Accumulate splits on post"
 msgstr "_Acumula els desglossaments en comptabilitzar"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:13
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:17
 msgid "Whether multiple entries in an invoice which transfer to the same account should be accumulated into a single split by default. This setting can be changed in the Post dialog."
 msgstr "Indica si per defecte diferents assentaments d'una factura els quals impliquen una transferència a un mateix compte s'haurien d'acumular en un únic desglossament. Podeu canviar aquest paràmetre al diàleg de comptabilització de la factura."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:14
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:18
 msgid "_Open in new window"
 msgstr "_Obre en una finestra nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:15
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:19
 msgid "If checked, each invoice will be opened in its own top level window. If clear, the invoice will be opened in the current window."
-msgstr "Si s'habilita, cada factura s'obrirà en una finestra principal pròpia. Si no s'habilita, la factura s'obrirà a la finestra actual."
+msgstr "Si s'habilita, cada factura s'obrirà en una finestra principal pròpia. Si no s'habilita, la factura s'obrirà a la finestra actual."
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:16
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:71
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:20
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:59
 msgid "<b>General</b>"
 msgstr "<b>General</b>"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:17
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:21
 msgid "Enable extra _buttons"
 msgstr "Habilita els _botons extra"
 
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:18
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:6
-msgid "If active, extra toolbar buttons for common business functions are shown as well. Otherwise they are not shown."
-msgstr "Si està actiu, es mostren també botons extra de la barra d'eines per a funcions empresarials comuns. En cas contrari no es mostren."
-
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:19
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:24
 msgid "Report for printing:"
 msgstr "Informe per imprimir:"
 
-#. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:20
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1662
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1354
-msgid "Printable Invoice"
-msgstr "Factura imprimible"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:25
+msgid "Auto pay on post_ing"
+msgstr ""
 
-#. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
-#. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:21
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1663
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1642 ../intl-scm/guile-strings.c:1646
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1822 ../intl-scm/guile-strings.c:1824
-msgid "Tax Invoice"
-msgstr "Factura d'impostos"
+#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:27
+msgid "Auto _pay on posting"
+msgstr ""
 
-#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:22
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1664
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:958
-msgid "Easy Invoice"
-msgstr "Factura simple"
-
-#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:23
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1665
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1168
-msgid "Fancy Invoice"
-msgstr "Factura decorada"
-
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:1
 msgid "Cancel your changes"
 msgstr "Cancel·la els canvis"
@@ -2212,8 +2335,8 @@
 msgstr "La descripció de les condicions de pagament, impresa a les factures"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:6
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:3
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:12
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:3
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Tipus:"
 
@@ -2281,7 +2404,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:24
 msgid "The cutoff day for applying bills to the next month. After the cutoff, bills are applied to the following month. Negative values count backwards from the end of the month."
-msgstr "El dia límit per carregar les factures el mes següent. Després del dia límit, les factures s'aplicaran el mes següent. Els valors negatius compten enrere des del final de mes."
+msgstr "El dia límit per carregar les factures el mes següent. Després del dia límit, les factures s'aplicaran el mes següent. Els valors negatius compten enrere des del final de mes."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:26
 msgid "Table"
@@ -2337,21 +2460,21 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-choose-owner.glade.h:2
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:5
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:75
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:102
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:747
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2944
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:136
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:137
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:908 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1354
-#: ../src/gnome/reconcile-view.c:246
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:136
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:913 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1352
+#: ../src/gnome/reconcile-view.c:247
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:102
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:749
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2914
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:345
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:47
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:485
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:346
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:386
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3495
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3532
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:257
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3471
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3508
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:258
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:666 ../intl-scm/guile-strings.c:756
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:788 ../intl-scm/guile-strings.c:962
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:994 ../intl-scm/guile-strings.c:1172
@@ -2387,7 +2510,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:5
 msgid "The customer ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
-msgstr "El número ID del client. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
+msgstr "El número ID del client. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:6
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:6
@@ -2438,14 +2561,14 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:14
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:9
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:13
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:883
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:475
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2946
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:124
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:125
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:124
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:885
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:475
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2916
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:345
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:48
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:429
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:430
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:596 ../intl-scm/guile-strings.c:1656
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2574 ../intl-scm/guile-strings.c:4318
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4428 ../intl-scm/guile-strings.c:4446
@@ -2459,9 +2582,9 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:14
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:24
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:238
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2915
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2885
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:3
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:253
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:254
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:726 ../intl-scm/guile-strings.c:734
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1438 ../intl-scm/guile-strings.c:1488
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1510
@@ -2554,7 +2677,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:5
 msgid "The employee ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
-msgstr "El número d'identificació del treballador. Si el deixeu en blanc, el sistema escollirà un nombre raonable."
+msgstr "El número d'identificació del treballador. Si el deixeu en blanc, el sistema escollirà un nombre raonable."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:12
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:12
@@ -2652,7 +2775,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:23
 msgid "The invoice ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you."
-msgstr "El número d'identificador de la factura. Si el deixeu en blanc, el sistema escollirà un nombre raonable."
+msgstr "El número d'identificador de la factura. Si el deixeu en blanc, el sistema escollirà un nombre raonable."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:25
 msgid ""
@@ -2680,7 +2803,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:4
 msgid "The job ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
-msgstr "El número d'identificació de la tasca. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
+msgstr "El número d'identificació de la tasca. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-job.glade.h:5
 msgid "Job Information"
@@ -2695,13 +2818,13 @@
 msgstr "Tasca activa"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:1
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1043
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1045
 msgid "New Order"
 msgstr "Comanda nova"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:4
 msgid "The order ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
-msgstr "El nombre ID de la comanda. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
+msgstr "El nombre ID de la comanda. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:5
 msgid "Order Information"
@@ -2713,7 +2836,7 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:7
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2879
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2849
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:662 ../intl-scm/guile-strings.c:1162
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1344 ../intl-scm/guile-strings.c:1364
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1476
@@ -2765,19 +2888,19 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:5
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:70
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:438
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1825 ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:896
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:17
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1825 ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:897
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:16
-#: ../src/gnome/reconcile-view.c:253
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:17
+#: ../src/gnome/reconcile-view.c:254
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:437
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:343
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:45
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:481
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:344
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:384
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3487
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3524
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:195
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3463
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3500
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:196
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:660 ../intl-scm/guile-strings.c:754
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:782 ../intl-scm/guile-strings.c:946
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:960 ../intl-scm/guile-strings.c:988
@@ -2797,17 +2920,17 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:6
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:858
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:866
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2897
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:6
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:132
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:151
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:159
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:133
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:152
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:160
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1790
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:132
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:151
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:159
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1830
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:860
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:868
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2867
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:6
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:344
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4628
 msgid "Number"
@@ -2841,19 +2964,19 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:17
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:140
 #: ../src/engine/gncOwner.c:785 ../src/engine/gncOwner.c:796
-#: ../src/engine/gncOwner.c:821
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2562
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2603
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2608
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2619
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3125
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3211
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1831 ../src/gnome/assistant-loan.c:2916
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2978 ../src/gnome/assistant-loan.c:2991
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2356
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2397
+#: ../src/engine/gncOwner.c:821 ../src/gnome/assistant-loan.c:1831
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2916 ../src/gnome/assistant-loan.c:2978
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2991
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2937
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2978
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2983
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2994
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3095
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3181
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2361
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2402
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2413
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2407
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2418
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:254 ../intl-scm/guile-strings.c:270
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:302 ../intl-scm/guile-strings.c:684
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:686
@@ -2868,18 +2991,18 @@
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:20
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2917
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2919
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2928
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2930
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2948
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:134
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:135
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:134
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2887
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2889
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2898
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2900
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2918
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:346
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:486
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:347
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:387
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:310
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:311
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3584 ../intl-scm/guile-strings.c:4070
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4130 ../intl-scm/guile-strings.c:4404
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4444 ../intl-scm/guile-strings.c:4448
@@ -2902,16 +3025,16 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:5
 msgid "The vendor ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you"
-msgstr "El número ID del proveïdor. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
+msgstr "El número ID del proveïdor. Si el deixeu en blanc, el sistema us escollirà un nombre raonable."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:14
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:239
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2926
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2896
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:5
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:255
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:256
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:728 ../intl-scm/guile-strings.c:1446
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1514
 msgid "Vendor"
@@ -2926,81 +3049,10 @@
 msgstr "Taula d'impostos:"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:20
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:468 ../src/gnome/window-reconcile2.c:468
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:466 ../src/gnome/window-reconcile.c:466
 msgid "Payment Information"
 msgstr "Informació de pagament"
 
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:1
-msgid "Window position and size"
-msgstr "Posició i mida de la finestra"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:2
-msgid "This setting contains the coordinates describing the last location of the window. The numbers are the X and Y coordinates of the top left corner of the window, and the width and height of the window."
-msgstr "Aquest paràmetre conté les coordanades que descriuen l'última localització de la finestra. Els números són les coordenades X i Y del racó superior esquerre de la finestra, i l'amplada i alçada de la finestra."
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:3
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:5
-msgid "Search only in active items"
-msgstr "Cerca només en els elements actius"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:4
-msgid "If active, only the 'active' items in the current class will be searched. Otherwise all items in the current class will be searched."
-msgstr "Si està habilitat, sols es buscarà entre els elements 'actius\" a la classe actual. En cas contrari es buscarà entre tots els elements de la clase actual."
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:5
-msgid "Enable extra toolbar buttons for business"
-msgstr "Habilita els botons extra de la barra d'eines per a empresa"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:7
-msgid "The invoice report to be used for printing"
-msgstr "L'informe de factura a fer servir per imprimir"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:8
-msgid "The name of the report to be used for invoice printing."
-msgstr "El nom de l'informe a fer servir per a l'impressió de factures"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:9
-msgid "Open new invoice in new window"
-msgstr "Obre les factures noves en una finestra nova"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:10
-msgid "If active, each new invoice will be opened in a new window. Otherwise a new invoice will be opened as a tab in the main window."
-msgstr "Si està habilitat, cada nova factura s'obrirà en una finestra nova. En cas contrari una factura nova s'obrirà com una pestanya a la finestra principal."
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:11
-msgid "Accumulate multiple splits into one"
-msgstr "Acumula desglossaments múltiples en un de sol"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:12
-msgid "If this field is active then multiple entries in an invoice that transfer to the same account will be accumulated into a single split. This field can be overridden per invoice in the Posting dialog."
-msgstr "Si aquest camp està actiu llavors si hi ha múltiples entrades en una factura que es transfereixen al mateix compte s'acumularan en una sola divisió. Aquest camp es pot cancel·lar per factura al diàleg de Comptabilització."
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:13
-msgid "Is tax included in this type of business entry?"
-msgstr "S'inclouen els impostos en aquest tipus d'entrada d'empresa?"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:14
-msgid "If set to active then tax is included by default in entries of this type. This setting is inherited by new customers and vendors."
-msgstr ""
-"En cas d'estar habilitat els impostos s'inclouen de forma\n"
-"predeterminada a les entrades d'aquest tipus. Els nous clients i proveïdors hereten aquest paràmetre."
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:15
-msgid "Show bills due reminder at startup"
-msgstr "Mostra el recordatori de venciment de factures a l'inici"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:16
-msgid "If active, at startup GnuCash will check to see whether any bills will become due soon. If so, it will present the user with a reminder dialog. The definition of \"soon\" is controlled by the \"Days in Advance\" setting. Otherwise GnuCash does not check for due bills."
-msgstr "Si està habilitat, a l'inici GnuCash verificarà si hi ha alguna factura que venci aviat. Si és així, li mostrarà a l'usuari un recordatori. La definició d'\"aviat\" es controla pel paràmetre \"Dies d'anticipació\". En cas contrari GnuCash no verifica factures pendents."
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:17
-msgid "Show bills due within this many days"
-msgstr "Mostra els pagaments que vencen durant els dies que s'especifiquen"
-
-#: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:18
-msgid "This field defines the number of days in advance that GnuCash will check for due bills. Its value is only used if the \"Notify when due\" setting is active."
-msgstr "Aquest camp defineix el nombre de dies per avançat que GnuCash verificarà per a pagements pendents. El seu valor s'usa sols si el paràmetre \"Notifica quan estigui pendent\" està actiu."
-
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:163
 msgid "You have not selected an owner"
 msgstr "No heu seleccionat cap propietari"
@@ -3017,76 +3069,76 @@
 msgid "is not"
 msgstr "no és"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:82
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:85
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1395
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1703
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1824
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1954
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1829
 #, c-format
 msgid "The account %s does not allow transactions."
 msgstr "El compte %s no permet assentaments."
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:83
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1704
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1825
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:86
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1955
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1830
 #, c-format
 msgid "The account %s does not exist. Would you like to create it?"
 msgstr "El compte %s no existeix. Voleu crear-lo?"
 
 #. XXX: change this based on the ledger type
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:242
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:245
 msgid "Hours"
 msgstr "Hores"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:243
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:246
 msgid "Project"
 msgstr "Projecte"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:244
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:247
 msgid "Material"
 msgstr "Material"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:894
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:868
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:902
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:870
 msgid "Save the current entry?"
 msgstr "Voleu desar l'assentament actual?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:896
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:904
 msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before duplicating this entry, or cancel the duplication?"
 msgstr "La transacció actual s'ha canviat. Us agradaria registrar els canvis abans de duplicar aquesta entrada, o cancel·lar la duplicació?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:911
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:890
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:148
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:465
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:919
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:892
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:149
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:466
 msgid "_Record"
 msgstr "En_registra"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:157
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:159
 msgid "Invalid Entry: You need to supply an account in the right currency for this position."
 msgstr "Entrada no vàlida: Heu de suministrar un compte en la divisa correcta per a aquesta posició."
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:184
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:186
 msgid "This account should usually be of type income."
 msgstr "Aquest compte hauria de ser habitualment del tipus ingrés."
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:192
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:194
 msgid "This account should usually be of type expense or asset."
 msgstr "Aquest compte hauria de ser habitualment del tipus despesa o actiu."
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:753
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:755
 #, c-format
 msgid "The tax table %s does not exist. Would you like to create it?"
 msgstr "La taula d'impostos %s no existeix. Voleu crear-la?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:870
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:872
 msgid "The current entry has been changed. However, this entry is part of an existing order. Would you like to record the change and effectively change your order?"
-msgstr "L'entrada actual ha canviat. Aquesta entrada forma part d'una comanda existent. Voleu registrar els canvis i per tant modificar la comanda?"
+msgstr "L'entrada actual ha canviat. Tot i això, aquesta entrada forma part d'una comanda existent. Voleu registrar els canvis i per tant modificar la comanda?"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:888
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:890
 msgid "_Don't Record"
 msgstr "_No ho enregistris"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:975
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:977
 msgid "The current entry has been changed. Would you like to save it?"
 msgstr "L'entrada actual ha canviat. Voleu desar-la?"
 
@@ -3157,14 +3209,14 @@
 msgid "sample:Payment"
 msgstr "sample:Pagament"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:52
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:55
 msgid "$"
 msgstr "€"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:54
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:57
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:13
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:772 ../intl-scm/guile-strings.c:978
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1188
@@ -3172,35 +3224,35 @@
 msgid "%"
 msgstr "%"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:66
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:69
 msgid "<"
 msgstr "<"
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:68
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:71
 msgid "="
 msgstr "="
 
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:70
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:73
 msgid ">"
 msgstr ">"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:129
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:132
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:539
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1095
-#: ../src/engine/Account.c:3882 ../intl-scm/guile-strings.c:2302
+#: ../src/engine/Account.c:3941 ../intl-scm/guile-strings.c:2340
 msgid "Cash"
 msgstr "Efectiu"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:132
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:135
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:541
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1097
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2561
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3102
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3188
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2355
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2936
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3072
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3158
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2360
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:266 ../intl-scm/guile-strings.c:284
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4208
 msgid "Charge"
@@ -3217,21 +3269,21 @@
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:65
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:856
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:864
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2881
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2883
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2901
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2903
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:128
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:149
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:157
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:129
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:150
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:158
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1791
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:128
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:149
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:157
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1831
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:858
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:866
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2851
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2853
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2871
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2873
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:348
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:289
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:290
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1000 ../intl-scm/guile-strings.c:1210
 msgid "Action"
 msgstr "Acció"
@@ -3512,35 +3564,35 @@
 "%s"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../src/engine/Account.c:3881
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:451
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2300
+#: ../src/engine/Account.c:3940
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:460
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2338
 msgid "Bank"
 msgstr "Bancari"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3883
+#: ../src/engine/Account.c:3942
 msgid "Asset"
 msgstr "Actiu"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3884
+#: ../src/engine/Account.c:3943
 msgid "Credit Card"
 msgstr "Targeta de crèdit"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3885
+#: ../src/engine/Account.c:3944
 msgid "Liability"
 msgstr "Passiu"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3886
+#: ../src/engine/Account.c:3945
 msgid "Stock"
 msgstr "Valors"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3887
+#: ../src/engine/Account.c:3946
 msgid "Mutual Fund"
 msgstr "Fons d'inversió"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3888 ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:813
+#: ../src/engine/Account.c:3947 ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:818
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:414
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:432
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:431
 msgid "Currency"
 msgstr "Divises"
 
@@ -3550,14 +3602,15 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
-#: ../src/engine/Account.c:3889 ../src/engine/Scrub.c:446
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2650
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3108
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2444
+#: ../src/engine/Account.c:3948 ../src/engine/Scrub.c:380
+#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:352
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3025
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3078
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2449
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:296 ../intl-scm/guile-strings.c:308
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:312 ../intl-scm/guile-strings.c:316
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:320 ../intl-scm/guile-strings.c:324
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:328 ../intl-scm/guile-strings.c:2316
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:328 ../intl-scm/guile-strings.c:2354
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2678 ../intl-scm/guile-strings.c:3808
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3830 ../intl-scm/guile-strings.c:3902
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3924
@@ -3568,8 +3621,8 @@
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
-#: ../src/engine/Account.c:3890 ../src/engine/gncInvoice.c:907
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3193
+#: ../src/engine/Account.c:3949 ../src/engine/gncInvoice.c:956
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3163
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:268 ../intl-scm/guile-strings.c:708
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:742 ../intl-scm/guile-strings.c:3810
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3832 ../intl-scm/guile-strings.c:3904
@@ -3577,24 +3630,73 @@
 msgid "Expense"
 msgstr "Despeses"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3892
+#: ../src/engine/Account.c:3951
 msgid "A/Receivable"
 msgstr "Deutors (a cobrar)"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3893
+#: ../src/engine/Account.c:3952
 msgid "A/Payable"
 msgstr "Creditors (a pagar)"
 
-#: ../src/engine/Account.c:3894
+#: ../src/engine/Account.c:3953
 msgid "Root"
 msgstr "Arrel"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
-#: ../src/engine/Account.c:3895 ../src/engine/Scrub.c:454
-#: ../src/engine/Scrub.c:519 ../intl-scm/guile-strings.c:3752
+#: ../src/engine/Account.c:3954 ../src/engine/Scrub.c:388
+#: ../src/engine/Scrub.c:453 ../intl-scm/guile-strings.c:3752
 msgid "Trading"
 msgstr "Intercanvi comercial"
 
+#: ../src/engine/cap-gains.c:236
+msgid "Orphaned Gains"
+msgstr "Guanys orfes"
+
+#: ../src/engine/cap-gains.c:250 ../src/engine/cap-gains.c:959
+#: ../src/engine/cap-gains.c:964 ../src/engine/cap-gains.c:965
+msgid "Realized Gain/Loss"
+msgstr "Guanys/pèrdues realitzats"
+
+#: ../src/engine/cap-gains.c:252
+msgid "Realized Gains or Losses from Commodity or Trading Accounts that haven't been recorded elsewhere."
+msgstr "Guanys o pèrdues realitzats de comptes de valors o de comerç que no s'han inscrit a cap altre lloc."
+
+#: ../src/engine/gnc-budget.c:93 ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:832
+msgid "Unnamed Budget"
+msgstr "Pressupost sense nom"
+
+#. Set memo.
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:1492
+msgid "Extra to Charge Card"
+msgstr "Costos addicionals per a carregar a la targeta"
+
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:1532
+msgid "Generated from an invoice. Try unposting the invoice."
+msgstr "Generat des d'una factura. Proveu de despublicar la factura."
+
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:1965
+msgid " (posted)"
+msgstr " (comptabilitzat)"
+
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/engine/gnc-lot.c:686 ../intl-scm/guile-strings.c:4078
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4148
+msgid "Lot"
+msgstr "Molt"
+
+#: ../src/engine/gncOrder.c:552
+msgid " (closed)"
+msgstr " (tancat)"
+
+#. Strings used when creating splits later on.
+#: ../src/engine/gncOwner.c:882
+msgid "Lot Link"
+msgstr "Enllaç de lot"
+
+#: ../src/engine/gncOwner.c:883
+msgid "Internal link between invoice and payment lots"
+msgstr "Enllaç intern entre lots de factures i pagaments"
+
 #. translators: " + " is an separator in a list of string-representations of recurrence frequencies
 #: ../src/engine/Recurrence.c:487
 msgid " + "
@@ -3604,11 +3706,11 @@
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/engine/Recurrence.c:598
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:19
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:32
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:33
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:39
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:19
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2444 ../intl-scm/guile-strings.c:3352
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4648 ../intl-scm/guile-strings.c:4650
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4648
 msgid "Weekly"
 msgstr "Setmanal"
 
@@ -3657,7 +3759,7 @@
 msgstr "%s %s"
 
 #: ../src/engine/Recurrence.c:689
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:30
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:31
 msgid "Semi-monthly"
 msgstr "Semimensual"
 
@@ -3673,9 +3775,8 @@
 msgstr "Una vegada"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
-#: ../src/engine/Recurrence.c:721
+#: ../src/engine/Recurrence.c:721 ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:38
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:9
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:38
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3356
 msgid "Daily"
 msgstr "A diari"
@@ -3686,11 +3787,11 @@
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/engine/Recurrence.c:738 ../src/engine/Recurrence.c:752
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:26
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:29
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:30
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:41
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:26
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2440 ../intl-scm/guile-strings.c:3348
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4652 ../intl-scm/guile-strings.c:4654
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4652
 msgid "Monthly"
 msgstr "Mensual"
 
@@ -3698,7 +3799,6 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/engine/Recurrence.c:764 ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:43
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2436 ../intl-scm/guile-strings.c:4660
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4662
 msgid "Yearly"
 msgstr "Anual"
 
@@ -3708,162 +3808,4608 @@
 msgstr "Orfe"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
-#: ../src/engine/Scrub.c:389 ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1358
+#: ../src/engine/Scrub.c:323 ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1294
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:620
 msgid "Imbalance"
 msgstr "Desequilibri"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/engine/Split.c:1425 ../src/engine/Split.c:1442
+#: ../src/engine/Split.c:1430 ../src/engine/Split.c:1447
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:45
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4090 ../intl-scm/guile-strings.c:4826
 msgid "-- Split Transaction --"
 msgstr "-- Assentament desglossat --"
 
 #. Translators: This string has a disambiguation prefix
-#: ../src/engine/Split.c:1459
+#: ../src/engine/Split.c:1464
 msgid "Displayed account code of the other account in a multi-split transaction|Split"
 msgstr "Codi de compte mostrat per a l'altre compte a una transacció|Divisió de divisió múltiple"
 
-#: ../src/engine/Transaction.c:2344
+#: ../src/engine/Transaction.c:2399
 msgid "Voided transaction"
 msgstr "Assentaments invàlids"
 
 #. Dirtying taken care of by SetReadOnly
-#: ../src/engine/Transaction.c:2355
+#: ../src/engine/Transaction.c:2410
 msgid "Transaction Voided"
 msgstr "Assentament invalidat"
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:236
-msgid "Orphaned Gains"
-msgstr "Guanys orfes"
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:192
+msgid "The book was closed successfully."
+msgstr "Ell llibre s'ha tancat amb èxit."
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:250 ../src/engine/cap-gains.c:959
-#: ../src/engine/cap-gains.c:964 ../src/engine/cap-gains.c:965
-msgid "Realized Gain/Loss"
-msgstr "Guanys/pèrdues realitzats"
+#. Translators: %s is a date string. %d is the number of books
+#. * that will be created. This is a ngettext(3) message (but
+#. * only for the %d part).
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:317
+#, c-format
+msgid "The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the selection made above, this book will be split into %d book."
+msgid_plural "The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the selection made above, this book will be split into %d books."
+msgstr[0] "La data més primerenca de transacció que s'ha trobat en aquest llibre és %s. En base a la selecció feta a dalt, aquest llibre es dividirà en %d llibres."
+msgstr[1] "La data més primerenca de transacció que s'ha trobat en aquest llibre és %s. En base a la selecció feta a dalt, aquest llibre es dividirà en %d llibres."
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:252
-msgid "Realized Gains or Losses from Commodity or Trading Accounts that haven't been recorded elsewhere."
-msgstr "Guanys o pèrdues realitzats de comptes de valors o de comerç que no s'han inscrit a cap altre lloc."
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:371
+#, c-format
+msgid ""
+"You have asked for a book to be created. This book will contain all transactions up to midnight %s (for a total of %d transactions spread over %d accounts).\n"
+"\n"
+" Amend the Title and Notes or Click on 'Forward' to proceed.\n"
+" Click on 'Back' to adjust the dates or 'Cancel'."
+msgstr ""
+"Heu demanat que es creï un llibre. Aquest llibre contindrà totes les\n"
+"transaccions fins a la mitjanit %s (per a un total de %d transaccions\n"
+"distribuïdes entre %d comptes). \n"
+"\n"
+"Corregiu el títol o les notes o cliqueu sobre 'Endavant\" per continuar.\n"
+"Cliqueu sobre 'Enrere\" per ajustar les dates o 'Cancel·la'."
 
-#: ../src/engine/gnc-budget.c:93 ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:843
-msgid "Unnamed Budget"
-msgstr "Pressupost sense nom"
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:388
+#, c-format
+msgid "Period %s - %s"
+msgstr "Període %s - %s"
 
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:406
+#, c-format
+msgid "The book will be created with the title %s when you click on 'Apply'. Click on 'Back' to adjust, or 'Cancel' to not create any book."
+msgstr ""
+
+#. Translation FIXME: Can this %s-containing message please be
+#. replaced by one single message? Either this closing went
+#. successfully ("success", "congratulations") or something else
+#. should be displayed anyway.
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:528
+#, c-format
+msgid ""
+"%s\n"
+"Congratulations! You are done closing books!\n"
+msgstr ""
+"%s\n"
+"Enhorabona! Heu finalitzat el tancament dels llibres.\n"
+
+#. Change the text so that its more mainingful for this assistant
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:594
+msgid "Period:"
+msgstr "Període:"
+
+#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:595
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:2
+msgid "Closing Date:"
+msgstr "Data de tancament:"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:397
+msgid "Selected"
+msgstr "Seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:409
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2174
+msgid "Account Types"
+msgstr "Tipus de comptes"
+
+#. Translators: '%s' is the name of the selected account hierarchy template.
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:507
+#, c-format
+msgid "Accounts in '%s'"
+msgstr "Tipus de comptes a «%s»"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:515
+msgid "No description provided."
+msgstr "No s'ha proveït una descripció."
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:530
+msgid "Accounts in Category"
+msgstr "Comptes a la categoria"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:742
+msgid "zero"
+msgstr "zero"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:755
+msgid "existing account"
+msgstr "compte existent"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:941
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:904
+msgid "Placeholder"
+msgstr "Contenidor"
+
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:972
+msgid "Use Existing"
+msgstr "Utilitza l'existent"
+
+#. { name, default txn memo, throughEscrowP, specSrcAcctP }
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
+msgid "Taxes"
+msgstr "Impostos"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
+msgid "Tax Payment"
+msgstr "Pagament d'impostos"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:112
+msgid "Insurance"
+msgstr "Assegurança"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:112
+msgid "Insurance Payment"
+msgstr "Pagament d'assegurança"
+
+#. Translators: PMI stands for Private Mortgage Insurance.
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:114
+msgid "PMI"
+msgstr "Assegurança d'amortització privada"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:114
+msgid "PMI Payment"
+msgstr "Pagament de l'assegurança d'amortització privada"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:115
+msgid "Other Expense"
+msgstr "Altres despeses"
+
+# FIXME: (dpm)
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:115
+msgid "Miscellaneous Payment"
+msgstr "Pagament miscel·lani"
+
+#. Add payment checkbox.
+#. Translators: %s is "Taxes",
+#. * "Insurance", or similar.
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:746
+#, c-format
+msgid "... pay \"%s\"?"
+msgstr "... pagar «%s»?"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:758
+msgid "via Escrow account?"
+msgstr "a través del compte d'aval?"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:913
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2976
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2400
+msgid "Loan"
+msgstr "Préstec"
+
+#. Translators: %s is "Taxes", or "Insurance", or similar
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1441
+#, c-format
+msgid "Loan Repayment Option: \"%s\""
+msgstr "Opció de devolució del préstec: \"%s\""
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1837 ../src/gnome/assistant-loan.c:3011
+msgid "Principal"
+msgstr "Capital total"
+
+#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1843 ../src/gnome/assistant-loan.c:3031
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2932
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2969
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2977
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2984
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2993
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3020
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2356
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2393
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2401
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2408
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2417
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2444
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:314
+msgid "Interest"
+msgstr "Interès"
+
+#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2917
+msgid "Escrow Payment"
+msgstr "Pagaments de l'aval"
+
+#. Set split-action with gnc_set_num_action which is the same as
+#. * xaccSplitSetAction with these arguments
+#. Translators: This string has a disambiguation prefix
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:380
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3029
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2453
+msgid "Action Column|Split"
+msgstr "Columna|Desglossament d'acció"
+
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:411
+msgid "Error adding price."
+msgstr "S'ha produït un error en afegir la cotització."
+
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
+#. src/report/business-reports/owner-report.scm
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
+#. src/report/standard-reports/budget.scm
+#. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
+#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/engine/gnc-lot.c:686 ../intl-scm/guile-strings.c:4078
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4148
-msgid "Lot"
-msgstr "Molt"
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:574
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:108
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:107
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:18
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:458
+#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:49
+#: ../src/import-export/import-main-matcher.c:482
+#: ../src/import-export/import-match-picker.c:343
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:369
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:297
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1356 ../intl-scm/guile-strings.c:1470
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2650 ../intl-scm/guile-strings.c:3044
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3192 ../intl-scm/guile-strings.c:3258
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3556 ../intl-scm/guile-strings.c:3958
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4072 ../intl-scm/guile-strings.c:4136
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4450
+msgid "Account"
+msgstr "Compte"
 
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:909
-msgid "Customer Credit Note"
-msgstr "Nota de crèdit del client"
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:580
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:390
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2654 ../intl-scm/guile-strings.c:3960
+msgid "Symbol"
+msgstr "Símbol"
 
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:911
-msgid "Vendor Credit Note"
-msgstr "Nota de crèdit del distribuïdor"
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
+#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:586
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:118
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:117
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:360
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2658 ../intl-scm/guile-strings.c:3558
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3598 ../intl-scm/guile-strings.c:4076
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4142 ../intl-scm/guile-strings.c:4384
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4454 ../intl-scm/guile-strings.c:4740
+msgid "Shares"
+msgstr "Accions"
 
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:913
-msgid "Employee Credit Note"
-msgstr "Nota de crèdit de treballador"
+#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:777
+msgid "You don't have any stock accounts with balances!"
+msgstr "No teniu cap compte de valors amb saldos!"
 
-#. Set memo.
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1445
-msgid "Extra to Charge Card"
-msgstr "Costos addicionals per a carregar a la targeta"
+#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:156
+msgid "That commodity is currently used by at least one of your accounts. You may not delete it."
+msgstr "Aquesta acció o divisa està essent utilitzada en almenys un dels vostres comptes. No la podeu suprimir."
 
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1485
-msgid "Generated from an invoice. Try unposting the invoice."
-msgstr "Generat des d'una factura. Per a modificar-lo, hauríeu de suprimir-ne l'assentament."
+#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:170
+msgid "This commodity has price quotes. Are you sure you want to delete the selected commodity and its price quotes?"
+msgstr "Aquesta acció o divisa té cotitzacions. Esteu segur de voler suprimir l'acció o divisa seleccionada i les seves cotitzacions?"
 
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1914
-msgid " (posted)"
-msgstr " (comptabilitzat)"
+#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:177
+msgid "Are you sure you want to delete the selected commodity?"
+msgstr "Esteu segur de voler esborrar l'acció o divisa seleccionada?"
 
-#: ../src/engine/gncOrder.c:548
-msgid " (closed)"
-msgstr " (tancat)"
+#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:186
+msgid "Delete commodity?"
+msgstr "Voleu suprimir l'acció o divisa?"
 
-#. Strings used when creating splits later on.
-#: ../src/engine/gncOwner.c:882
-msgid "Lot Link"
-msgstr "Enllaç de lot"
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:312
+msgid "This program can only calculate one value at a time. You must enter values for all but one quantity."
+msgstr "Aquest programa només pot calcular un valor a la vegada. Heu d'entrar valors per a tots els camps excepte el que voleu que sigui calculat."
 
-#: ../src/engine/gncOwner.c:883
-msgid "Internal link between invoice and payment lots"
-msgstr "Enllaç intern entre lots de factures i pagaments"
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:314
+msgid "GnuCash cannot determine the value in one of the fields. You must enter a valid expression."
+msgstr "El GnuCash no pot determinar el valor en un dels camps. Heu d'introduir una expressió vàlida."
 
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:237
-msgid "You must select an item from the list"
-msgstr "Heu de seleccionar un element de la llista"
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:353
+msgid "The interest rate cannot be zero."
+msgstr "El tipus d'interès no pot ser zero."
 
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:349
-#: ../src/gnome-utils/gnc-cell-renderer-date.c:170
-msgid "Select"
-msgstr "Seleccioneu"
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:372
+msgid "The number of payments cannot be zero."
+msgstr "El nombre de pagaments no pot ser zero."
 
+#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:377
+msgid "The number of payments cannot be negative."
+msgstr "El nombre de pagaments no pot ser negatiu."
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:104
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:103
+msgid "All Accounts"
+msgstr "Tots els comptes"
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:111
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:110
+#: ../src/import-export/import-match-picker.c:348
+msgid "Balanced"
+msgstr "Saldat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:114
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:113
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:484
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:486
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1315 ../src/gnome/window-reconcile.c:1315
+#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:349
+msgid "Reconcile"
+msgstr "Conciliació"
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:116
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:115
+msgid "Share Price"
+msgstr "Cotització de l'acció"
+
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:120
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:119
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:925
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:981
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2984
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3004
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2664 ../intl-scm/guile-strings.c:3968
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4082 ../intl-scm/guile-strings.c:4174
+msgid "Value"
+msgstr "Valor"
+
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:857
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:863
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:127
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:150
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:156
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:128
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:151
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:157
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1786
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3068
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:127
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:150
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:156
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1826
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3080
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:859
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:865
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:348
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4572
 msgid "Number/Action"
 msgstr "Número/Acció"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:859
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:865
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:131
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:152
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:158
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:132
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:153
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:159
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1785
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3067
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:131
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:152
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:158
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1825
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3079
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:861
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:867
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:344
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4576
 msgid "Transaction Number"
 msgstr "Transacció número"
 
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1047
+#. FIXME: All this does is leak.
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:204
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:203
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1415
+msgid "Find Transaction"
+msgstr "Cerca un assentament"
+
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:785
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:337
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:176 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:100
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1034 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1700
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1700
+msgid "Open"
+msgstr "Obre"
+
+#. src/report/report-system/html-fonts.scm
+#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:850 ../intl-scm/guile-strings.c:2052
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3548 ../intl-scm/guile-strings.c:4098
+msgid "Title"
+msgstr "Títol"
+
+#. src/report/business-reports/customer-summary.scm
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
+#. src/report/business-reports/owner-report.scm
+#. src/report/report-system/html-utilities.scm
+#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:856 ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:937
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:775
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:459
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:467
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3214
+#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:52
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:283
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:423
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:682 ../intl-scm/guile-strings.c:1380
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1526 ../intl-scm/guile-strings.c:2112
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2572 ../intl-scm/guile-strings.c:4088
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4316 ../intl-scm/guile-strings.c:4464
+msgid "Balance"
+msgstr "Saldo"
+
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:862
+msgid "Gains"
+msgstr "Guanys"
+
+#. src/report/standard-reports/average-balance.scm
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:931 ../intl-scm/guile-strings.c:2734
+msgid "Gain/Loss"
+msgstr "Guanys/pèrdues"
+
+#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:982
+#, c-format
+msgid "Lots in Account %s"
+msgstr "Paquets del compte %s"
+
+#. Translators: %d is the number of prices. This
+#. is a ngettext(3) message.
+#: ../src/gnome/dialog-price-edit-db.c:185
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete the selected price?"
+msgid_plural "Are you sure you want to delete the %d selected prices?"
+msgstr[0] "Teniu seguretat de voler esborrar la cotització seleccionada?"
+msgstr[1] "Teniu seguretat de voler esborrar les %d cotitzacions seleccionades?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-price-edit-db.c:193
+msgid "Delete prices?"
+msgstr "Voleu suprimir les cotitzacions?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:215
+msgid "You must select a Security."
+msgstr "Heu d'escollir un valor."
+
+#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:220
+msgid "You must select a Currency."
+msgstr "Heu d'escollir una divisa."
+
+#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:231
+#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1421
+msgid "You must enter a valid amount."
+msgstr "Heu d'escriure una quantitat vàlida."
+
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:818
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:818
+msgid "Cannot save check format file."
+msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer dels formats de xec."
+
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1506
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1506
+msgid "There is a duplicate check format file."
+msgstr "Hi ha un fitxer dels formats de xec duplicat."
+
+#. Translators: %1$s is the type of the first check
+#. * format (user defined or application defined); %2$s
+#. * is the filename of that format; %3$s the type of
+#. * the other check format; and %4$s the filename of
+#. * that other format.
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1514
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1514
+#, c-format
+msgid "The GUIDs in the %s check format file '%s' and the %s check format file '%s' match."
+msgstr "Els números GUID del format de xec %s en el fitxer «%s» concorden amb el format de xec %s en el fitxer «%s»."
+
+#. Translators: This is a directory name. It may be presented to
+#. * the user to indicate that some data file was defined by the
+#. * gnucash application.
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1555
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1555
+msgid "application"
+msgstr "aplicació"
+
+#. Translators: This is a directory name. It may be presented to
+#. * the user to indicate that some data file was defined by a
+#. * user herself.
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1563
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1563
+msgid "user"
+msgstr "usuari"
+
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1587
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2559
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1587
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2559
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:59
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:40
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:20
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:28
+msgid "Custom"
+msgstr "Personalitzat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2551
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2551
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:37
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:184
+msgid "Top"
+msgstr "A dalt"
+
+#: ../src/gnome/dialog-progress.c:483 ../src/gnome/dialog-progress.c:532
+msgid "(paused)"
+msgstr "(pausat)"
+
+#: ../src/gnome/dialog-progress.c:767 ../src/gnome/dialog-progress.c:770
+msgid "Complete"
+msgstr "Finalitzat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:166 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:167
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:144
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:17
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:257
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2203 ../src/gnome/window-reconcile.c:2203
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:20
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:167 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:168
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2144 ../src/gnome/window-reconcile.c:2144
+msgid "_Transaction"
+msgstr "_Assentament"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:168 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:169
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:258
+msgid "_View"
+msgstr "_Visualitza"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:169 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:170
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:259
+msgid "_Actions"
+msgstr "A_ccions"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:201 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:202
+msgid "This Scheduled Transaction has changed; are you sure you want to cancel?"
+msgstr "Aquest assentament periòdic ha canviat. Segur que voler cancel·lar?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:648 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:655
+#, c-format
+msgid "Couldn't parse credit formula for split \"%s\"."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar la fórmula del crèdit per al desglossament «%s»."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:676 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:683
+#, c-format
+msgid "Couldn't parse debit formula for split \"%s\"."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar la fórmula del dèbit per al desglossament «%s»."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:710 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:717
+#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:260
+msgid "The Scheduled Transaction Editor cannot automatically balance this transaction. Should it still be entered?"
+msgstr "L'editor d'assentaments periòdics no pot saldar aquest assentament automàticament. Voleu registrar-lo de totes maneres?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:731 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:738
+msgid "Please name the Scheduled Transaction."
+msgstr "Introduïu un nom per a l'assentament periòdic."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:758 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:766
+#, c-format
+msgid "A Scheduled Transaction with the name \"%s\" already exists. Are you sure you want to name this one the same?"
+msgstr "Ja existeix un assentament periòdic amb el nom «%s». Esteu segur de voler anomenar aquest de la mateixa manera?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:786 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:794
+msgid "Scheduled Transactions with variables cannot be automatically created."
+msgstr "No es poden crear assentaments periòdics amb variables automàticament."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:796 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:804
+msgid "Scheduled Transactions without a template transaction cannot be automatically created."
+msgstr "No es poden crear assentaments periòdics automàticament sense un assentament plantilla."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:811 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:819
+msgid "Please provide a valid end selection."
+msgstr "Introduïu una selecció vàlida per al final."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:829 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:837
+msgid "There must be some number of occurrences."
+msgstr "Heu d'especificar un nombre d'ocurrències."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:838 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:846
+#, c-format
+msgid "The number of remaining occurrences (%d) is greater than the number of total occurrences (%d)."
+msgstr "El nombre d'ocurrències restants (%d) és més gran que el nombre d'ocurrències total (%d)."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:870 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:878
+msgid "You have attempted to create a Scheduled Transaction which will never run. Do you really want to do this?"
+msgstr "Esteu intentant crear un assentament periòdic que mai serà executat. Esteu segur de voler-ho fer?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1316
+msgid "Note: If you have already accepted changes to the Template, Cancel will not revoke them."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1363 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1371
+msgid "(never)"
+msgstr "(mai)"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1531 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1539
+msgid "The current template transaction has been changed. Would you like to record the changes?"
+msgstr "L'assentament plantilla actual ha canviat. Voleu enregistrar-ne els canvis?"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1784 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1791
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:234
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:240
+msgid "Scheduled Transactions"
+msgstr "Assentaments periòdics"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:557
+msgid "The Scheduled Transaction is unbalanced. You are strongly encouraged to correct this situation."
+msgstr "L'assentament periòdic no està saldat. Hauríeu de corregir aquesta situació."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:781
+msgid "Cannot create a Scheduled Transaction from a Transaction currently being edited. Please Enter the Transaction before Scheduling."
+msgstr "No es pot crear un assentament periòdic a partir d'un assentament en edició. Hauríeu de completar l'assentament abans de programar-lo."
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:391
+msgid "Ignored"
+msgstr "Ignorat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:392
+msgid "Postponed"
+msgstr "Ajornat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:393
+msgid "To-Create"
+msgstr "Per crear"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:394
+msgid "Reminder"
+msgstr "Recordatori"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:395
+msgid "Created"
+msgstr "Creat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:458
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:89
+msgid "Never"
+msgstr "Mai"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:528
+msgid "(Need Value)"
+msgstr "(Es requereix un valor)"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:824
+#, c-format
+msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (One transaction automatically created)"
+msgid_plural "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transactions automatically created)"
+msgstr[0] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'ha una transacció automàticament)"
+msgstr[1] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'han creat %d transaccions automàticament)"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:946
+msgid "Transaction"
+msgstr "Asse_ntament"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:962
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:23
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:24
+msgid "Status"
+msgstr "Estat"
+
+#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:1042
+msgid "Created Transactions"
+msgstr "Assentaments creats"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:284
+msgid "Last Valid Year: "
+msgstr "Últim any vàlid: "
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:285
+msgid "Form Line Data: "
+msgstr "Dades de les línies del formulari: "
+
+#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:286 ../intl-scm/guile-strings.c:2564
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4308
+msgid "Code"
+msgstr "Codi"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:361
+msgid "now"
+msgstr "ara"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1135
+msgid "Income Tax Identity"
+msgstr "Identidad de l'Impost sobre la Renda"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1199
+msgid "CAUTION: If you set TXF categories, and later change 'Type', you will need to manually reset those categories one at a time"
+msgstr "ADVERTIMENT: Si establiu categories TXF, i després canvieu 'Tipus\", haureu de reestablir manualment aquestes categories una per una"
+
+#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1348
+msgid "Form"
+msgstr "Formulari"
+
+#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/report/report-system/report-utilities.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/income-statement.scm
+#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:354 ../intl-scm/guile-strings.c:340
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:344 ../intl-scm/guile-strings.c:2356
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3174 ../intl-scm/guile-strings.c:3748
+msgid "Expenses"
+msgstr "Despeses"
+
+#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:356
+msgid "Transfers"
+msgstr "Transferències"
+
+#. src/report/business-reports/aging.scm
+#. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
+#. src/report/business-reports/customer-summary.scm
+#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
+#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
+#. src/report/business-reports/invoice.scm
+#. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
+#. src/report/report-system/html-acct-table.scm
+#. src/report/report-system/html-utilities.scm
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
+#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:358 ../src/gnome/gnc-budget-view.c:1072
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:844
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:508 ../intl-scm/guile-strings.c:510
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:514 ../intl-scm/guile-strings.c:690
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:746 ../intl-scm/guile-strings.c:770
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:830 ../intl-scm/guile-strings.c:976
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1036 ../intl-scm/guile-strings.c:1186
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1246 ../intl-scm/guile-strings.c:1894
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2048 ../intl-scm/guile-strings.c:2108
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2652 ../intl-scm/guile-strings.c:3060
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3062 ../intl-scm/guile-strings.c:3970
+msgid "Total"
+msgstr "Total"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:59
+msgid "New Accounts _Page"
+msgstr "_Pàgina de comptes nova"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:60
+msgid "Open a new Account Tree page"
+msgstr "Obre una pàgina d'arbre de comptes nova"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:107
+msgid "New _File"
+msgstr "Fitxer _nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:108
+msgid "Create a new file"
+msgstr "Crea un fitxer now"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:112
+msgid "_Open..."
+msgstr "_Obre..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:113
+msgid "Open an existing GnuCash file"
+msgstr "Obre un fitxer del GnuCash"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:117
+msgid "_Save"
+msgstr "_Desa"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:118
+msgid "Save the current file"
+msgstr "Desa el fitxer actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:122
+msgid "Save _As..."
+msgstr "_Anomena i desa..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:123
+msgid "Save this file with a different name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:127
+msgid "Re_vert"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:128
+msgid "Reload the current database, reverting all unsaved changes"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:133
+msgid "Export _Accounts"
+msgstr "Exporta els _comptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:134
+msgid "Export the account hierarchy to a new GnuCash datafile"
+msgstr "Exporta l'arbre de comptes a un fitxer de dades del GnuCash nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:141
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:246
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:250
+msgid "_Find..."
+msgstr "_Cerca..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:142
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:247
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:251
+msgid "Find transactions with a search"
+msgstr "Cerca transaccions"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:147
+msgid "Ta_x Report Options"
+msgstr "Opcions d'informe d'impos_tos"
+
+#. Translators: currently implemented are *
+#. * US: income tax and           *
+#. * DE: VAT                *
+#. * So adjust this string
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:152
+msgid "Setup relevant accounts for tax reports, e.g. US income tax"
+msgstr ""
+
+#. Actions menu
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:158
+msgid "_Scheduled Transactions"
+msgstr "A_ssentaments periòdics"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:160
+msgid "_Scheduled Transaction Editor"
+msgstr "Editor d'a_ssentaments periòdics"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:161
+msgid "The list of Scheduled Transactions"
+msgstr "La llista dels assentaments periòdics"
+
+# FIXME: execució sona molt macabre... (dpm)
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:165
+msgid "Since _Last Run..."
+msgstr "A partir de l'ú_ltima vegada..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:166
+msgid "Create Scheduled Transactions since the last time run"
+msgstr "Crea assentaments periòdics a partir de l'última vegada que fou executat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:170
+msgid "_Mortgage & Loan Repayment..."
+msgstr "A_mortització d'hipoteques i préstecs..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:171
+msgid "Setup scheduled transactions for repayment of a loan"
+msgstr "Configura assentaments periòdics per a l'amortització d'un préstec"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:174
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2304
+msgid "B_udget"
+msgstr "Press_upost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:177
+msgid "Close _Books"
+msgstr "Tanca els _llibres"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:178
+msgid "Archive old data using accounting periods"
+msgstr "Arxiva les dades antigues utilitzant els períodes comptables"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:186
+msgid "_Price Editor"
+msgstr "_Editor de cotitzacions"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:187
+msgid "View and edit the prices for stocks and mutual funds"
+msgstr "Visualitza i edita els preus de les accions i fons d'inversió"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:191
+msgid "_Security Editor"
+msgstr "Editor de _valors"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:192
+msgid "View and edit the commodities for stocks and mutual funds"
+msgstr "Visualitza i edita els valors corresponents a accions i fons d'inversió"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:196
+msgid "_Loan Repayment Calculator"
+msgstr "Ca_lculadora de devolució de prèstecs"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:197
+msgid "Use the loan/mortgage repayment calculator"
+msgstr "Usa la calculadora de devolució de prèstec/hipoteca"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:201
+msgid "_Close Book"
+msgstr "Tan_ca el llibre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:202
+msgid "Close the Book at the end of the Period"
+msgstr "Tanca el llibre al final del període"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:209
+msgid "_Tips Of The Day"
+msgstr "_Consells del dia"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:210
+msgid "View the Tips of the Day"
+msgstr "Mostra els consells del dia"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:546
+msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time."
+msgstr "No hi ha cap assentament periòdic a registrar en aquests moments."
+
+#. Translators: %d is the number of transactions. This is a
+#. ngettext(3) message.
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:571
+#, c-format
+msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transaction automatically created)"
+msgid_plural "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transactions automatically created)"
+msgstr[0] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'ha creat %d transacció automàticament)"
+msgstr[1] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'han creat %d transaccions automàticament)"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:59
+msgid "New Budget"
+msgstr "Pressupost nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:60
+msgid "Create a new Budget"
+msgstr "Crea un pressupost nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:65
+msgid "Open Budget"
+msgstr "Obre un pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:66
+msgid "Open an existing Budget"
+msgstr "Obre un pressupost existent"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:71
+msgid "Copy Budget"
+msgstr "Copia el pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:72
+msgid "Copy an existing Budget"
+msgstr "Copia un pressupost existent"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:287
+msgid "Select a Budget"
+msgstr "Seleccioneu un pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:164
+msgid "Create a new Account"
+msgstr "Crea un compte nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:168
+msgid "New Account _Hierarchy..."
+msgstr "A_rbre de comptes nou..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:169
+msgid "Extend the current book by merging with new account type categories"
+msgstr "Amplia l'arbre de comptes actual inserint-hi categories de compte noves"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:174
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:185
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:278
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:126
+msgid "Open _Account"
+msgstr "Obre el _compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:175
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:186
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:279
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:127
+msgid "Open the selected account"
+msgstr "Obre el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:179
+msgid "Open _Old Style Register Account"
+msgstr "_Obre un compte de registre d'estil antic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:180
+msgid "Open the old style register selected account"
+msgstr "Obre el compte seleccionat de registre d'estil antic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:193
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:204
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:283
+msgid "Open _SubAccounts"
+msgstr "Obre els _subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:194
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:205
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:284
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:133
+msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
+msgstr "Obre el compte seleccionat i tots els seus subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:198
+msgid "Open Old St_yle Subaccounts"
+msgstr "Obre els _subcomptes d'estil antic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:199
+msgid "Open the old style register selected account and all its subaccounts"
+msgstr "Obre el compte de registre d'estil antic seleccionat i tots els seus subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:212
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:241
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:245
+msgid "Edit _Account"
+msgstr "Edita el _compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:213
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:242
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:246
+msgid "Edit the selected account"
+msgstr "Edita el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:217
+msgid "_Delete Account..."
+msgstr "_Suprimeix el compte..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:218
+msgid "Delete selected account"
+msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:222
+msgid "_Renumber Subaccounts..."
+msgstr "_Torna a numerar els subcomptes..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:223
+msgid "Renumber the children of the selected account"
+msgstr "Torna a numerar els subcomptes del compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:235
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:336
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:344
+msgid "_Reconcile..."
+msgstr "_Concilia..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:236
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:337
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:345
+msgid "Reconcile the selected account"
+msgstr "Concilia el compte seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:240
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:341
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:349
+msgid "_Auto-clear..."
+msgstr "_Auto-neteja..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:241
+msgid "Automatically clear individual transactions, given a cleared amount"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:245
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:331
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:339
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:23 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2184
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2184
+msgid "_Transfer..."
+msgstr "_Transferència..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:246
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:332
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:340
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2185 ../src/gnome/window-reconcile.c:2185
+msgid "Transfer funds from one account to another"
+msgstr "Transfereix fons d'un compte a un altre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:250
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:346
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:354
+msgid "Stoc_k Split..."
+msgstr "_Divisió d'accions..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:251
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:347
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:355
+msgid "Record a stock split or a stock merger"
+msgstr "Registra una divisió o una fusió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:255
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:351
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:359
+msgid "View _Lots..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:256
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:352
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:360
+msgid "Bring up the lot viewer/editor window"
+msgstr "Mostra la finestra del visualitzador/editor de paquets"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:260
+msgid "Check & Repair A_ccount"
+msgstr "Comprova i repara el _compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:261
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2190 ../src/gnome/window-reconcile.c:2190
+msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account"
+msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest compte, i els repara"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:265
+msgid "Check & Repair Su_baccounts"
+msgstr "Comprova i repara els su_bcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:266
+msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account and its subaccounts"
+msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest compte i els seus subcomptes, i els repara"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:271
+msgid "Check & Repair A_ll"
+msgstr "Comprova i repara'ls _tots"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:272
+msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all accounts"
+msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en tots els comptes, i els repara"
+
+#. Extensions Menu
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:276
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:64
+msgid "_Register2"
+msgstr "Registre2"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:339
+msgid "Open2"
+msgstr "Obre2"
+
+#.
+#. * Various option sections and options within those sections
+#. * The untranslated string is used for the key in the KVP
+#. * The translated string appears as the tab name and as the
+#. * text associated with the option selector on the tab
+#.
+#. src/report/report-system/report.scm
+#. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
+#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/average-balance.scm
+#. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
+#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
+#. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/income-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
+#. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
+#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
+#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:434
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:440
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2931
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2933
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2935
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2937
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2948
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2952
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:43
+#: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:65 ../intl-scm/guile-strings.c:2314
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2410 ../intl-scm/guile-strings.c:2486
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2644 ../intl-scm/guile-strings.c:2710
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2758 ../intl-scm/guile-strings.c:2786
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2900 ../intl-scm/guile-strings.c:3024
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3090 ../intl-scm/guile-strings.c:3324
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3416 ../intl-scm/guile-strings.c:3472
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3644 ../intl-scm/guile-strings.c:3776
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3858 ../intl-scm/guile-strings.c:3952
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4228 ../intl-scm/guile-strings.c:4490
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4850
+msgid "Accounts"
+msgstr "Comptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1192
+#, c-format
+msgid "Deleting account %s"
+msgstr "S'està suprimint el compte %s"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1316
+#, c-format
+msgid "The account %s will be deleted."
+msgstr "Se suprimirà el compte %s."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1329
+#, c-format
+msgid "All transactions in this account will be moved to the account %s."
+msgstr "Es traslladaran totes les transaccions d'aquest compte cap al compte %s."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1335
+msgid "All transactions in this account will be deleted."
+msgstr "Se suprimiran totes les transaccions d'aquest compte."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1344
+#, c-format
+msgid "All of its sub-accounts will be moved to the account %s."
+msgstr "Es traslladaran tots els seus subcomptes cap al compte %s"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1350
+msgid "All of its subaccounts will be deleted."
+msgstr "Se suprimiran tots els seus subcomptes."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1355
+#, c-format
+msgid "All sub-account transactions will be moved to the account %s."
+msgstr "Es traslladaran totes les transaccions dels subcomptes cap al compte %s."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1361
+msgid "All sub-account transactions will be deleted."
+msgstr "Se suprimiran totes les transaccions dels subcomptes."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1366
+msgid "Are you sure you want to do this?"
+msgstr "Esteu segur de voler-ho fer?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:132
+msgid "Open _Subaccounts"
+msgstr "Obre els _subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:139
+msgid "_Delete Budget"
+msgstr "_Suprimeix el presupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:140
+msgid "Delete this budget"
+msgstr "Suprimeix aquest pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:144
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:11
+msgid "Budget Options"
+msgstr "Opcions del pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:145
+msgid "Edit this budget's options"
+msgstr "Edita les opcions d'aquest pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:149
+msgid "Estimate Budget"
+msgstr "Estima un pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:151
+msgid "Estimate a budget value for the selected accounts from past transactions"
+msgstr "Estima el valor d'un pressuport per als comptes seleccionats a partir de les transaccions anteriors"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:178
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:12
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1081
+msgid "Options"
+msgstr "Opcions"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:179
+msgid "Estimate"
+msgstr "Estima"
+
+#. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
+#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/budget.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:272
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:314
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:795 ../intl-scm/guile-strings.c:2974
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3026 ../intl-scm/guile-strings.c:3036
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3048 ../intl-scm/guile-strings.c:3074
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3234
+msgid "Budget"
+msgstr "Pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:834
+#, c-format
+msgid "Delete %s?"
+msgstr "Voleu suprimir %s?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:905
+msgid "You must select at least one account to estimate."
+msgstr "Heu d'escollir com a mínim un compte per a l'estimació."
+
+#. **********************************************************
+#. Actions
+#. **********************************************************
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:190
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:191
+msgid "Cu_t Transaction"
+msgstr "Re_talla l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:191
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:192
+msgid "_Copy Transaction"
+msgstr "_Copia l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:192
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:193
+msgid "_Paste Transaction"
+msgstr "Engan_xa l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:193
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:194
+msgid "Dup_licate Transaction"
+msgstr "Dup_lica l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:194
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:195
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1334
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1060
+msgid "_Delete Transaction"
+msgstr "_Suprimeix l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:195
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:199
+msgid "Cu_t Split"
+msgstr "Desglossamen_t automàtic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:196
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:200
+msgid "_Copy Split"
+msgstr "Desglossament automàti_c"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:197
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:201
+msgid "_Paste Split"
+msgstr "Engan_xa el desglossament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:198
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:202
+msgid "Dup_licate Split"
+msgstr "Dup_lica el desglossament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:199
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:203
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1294
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1020
+msgid "_Delete Split"
+msgstr "_Suprimeix el desglossament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:200
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:204
+msgid "Cut the selected transaction into clipboard"
+msgstr "Retalla l'assentament seleccionat al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:201
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:205
+msgid "Copy the selected transaction into clipboard"
+msgstr "Copia l'assentament seleccionat al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:202
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:206
+msgid "Paste the transaction from the clipboard"
+msgstr "Enganxa l'assentament del porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:203
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:207
+msgid "Make a copy of the current transaction"
+msgstr "Fes una còpia de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:204
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:208
+msgid "Delete the current transaction"
+msgstr "Suprimeix l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:205
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:212
+msgid "Cut the selected split into clipboard"
+msgstr "Retalla el desglossament seleccionat al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:206
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:213
+msgid "Copy the selected split into clipboard"
+msgstr "Copia el desglossament seleccionat al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:207
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:214
+msgid "Paste the split from the clipboard"
+msgstr "Enganxa el desglossamentt del porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:208
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:215
+msgid "Make a copy of the current split"
+msgstr "Fes una còpia del desglossament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:209
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:216
+msgid "Delete the current split"
+msgstr "Esborra el desglossament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:219
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:223
+msgid "_Print Checks..."
+msgstr "Im_primeix els xecs..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:226
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:230
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:302
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1011
+msgid "Cu_t"
+msgstr "Re_talla"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:227
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:231
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:303
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1012
+msgid "Cut the current selection and copy it to clipboard"
+msgstr "Retalla la selecció actual i copia-la al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:231
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:235
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:307
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1016
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Copia"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:232
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:236
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:308
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1017
+msgid "Copy the current selection to clipboard"
+msgstr "Copia la selecció actual al porta-retalls"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:237
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:241
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:313
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1022
+msgid "Paste the clipboard content at the cursor position"
+msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició del cursor"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:279
+msgid "Remo_ve All Splits"
+msgstr "_Suprimeix tots els desglossaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:280
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:284
+msgid "Remove all splits in the current transaction"
+msgstr "Suprimeix tots els desglossaments de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:284
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:288
+msgid "_Enter Transaction"
+msgstr "_Registra l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:285
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:289
+msgid "Record the current transaction"
+msgstr "Registra l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:289
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:293
+msgid "Ca_ncel Transaction"
+msgstr "Ca_ncel·la l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:290
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:294
+msgid "Cancel the current transaction"
+msgstr "Cancel·la l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:294
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:298
+msgid "_Void Transaction"
+msgstr "In_valida l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:298
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:302
+msgid "_Unvoid Transaction"
+msgstr "_Desfés la invalidació de l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:302
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:306
+msgid "Add _Reversing Transaction"
+msgstr "Afegeix l'assentament inve_rs"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:306
+msgid "Move Transaction _Up"
+msgstr "_Mou l'assentament cap a dalt"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:307
+msgid "Move the current transaction one row upwards. Only available if the date and number of both rows are identical and the register window is sorted by date."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:311
+msgid "Move Transaction Do_wn"
+msgstr "Mou l'assen_tament cap a baix"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:312
+msgid "Move the current transaction one row downwards. Only available if the date and number of both rows are identical and the register window is sorted by date."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:323
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:333
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1026
+msgid "_Refresh"
+msgstr "_Refresca"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:324
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:334
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1027
+msgid "Refresh this window"
+msgstr "Refresca aquesta finestra"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:342
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:350
+msgid "Automatically clear individual transactions, so as to reach a certain cleared amount"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:356
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:364
+msgid "_Blank Transaction"
+msgstr "Transacció en _blanc"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:357
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:365
+msgid "Move to the blank transaction at the bottom of the register"
+msgstr "Vés a l'assentament en blanc a la part de baix del registre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:361
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:369
+msgid "Edit E_xchange Rate"
+msgstr "Edita el ti_pus de canvi"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:362
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:370
+msgid "Edit the exchange rate for the current transaction"
+msgstr "Edita el tipus de canvi de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:366
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:374
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:25
+msgid "_Jump"
+msgstr "_Salta"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:367
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:375
+msgid "Jump to the corresponding transaction in the other account"
+msgstr "Salta a l'assentament corresponent de l'altre compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:371
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:379
+msgid "Sche_dule..."
+msgstr "Pla_nifica..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:372
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:380
+msgid "Create a Scheduled Transaction with the current transaction as a template"
+msgstr "Crea un assentament periòdic utilitzant l'assentament actual com a plantilla"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:376
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:384
+msgid "_All transactions"
+msgstr "_Tots els assentaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:380
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:388
+msgid "_This transaction"
+msgstr "A_questa assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:387
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:395
+msgid "Account Report"
+msgstr "Informe de compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:388
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:396
+msgid "Open a register report for this Account"
+msgstr "Obre un informe de registre per a aquest compte"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:392
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:400
+msgid "Account Report - Single Transaction"
+msgstr "Informe de compte - Assentament únic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:393
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:401
+msgid "Open a register report for the selected Transaction"
+msgstr "Obre un informe de registre per a l'assentament seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:403
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:411
+msgid "_Double Line"
+msgstr "Línia _doble"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:404
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:412
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:89
+msgid "Show two lines of information for each transaction"
+msgstr "Mostra dues línies d'informació per a cada assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:409
+msgid "Show _Extra Dates"
+msgstr "Mostra les dates _extra"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:410
+msgid "Show entered and reconciled dates"
+msgstr "Mostra les dates entrades i reconciliades"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:415
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:417
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:24
+msgid "S_plit Transaction"
+msgstr "Des_glossa l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:416
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:418
+msgid "Show all splits in the current transaction"
+msgstr "Mostra tots els desglossaments de l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:427
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:429
+msgid "_Basic Ledger"
+msgstr "Llibre _major bàsic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:428
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:430
+msgid "Show transactions on one or two lines"
+msgstr "Mostra les transaccions en una o dues línies"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:432
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:434
+msgid "_Auto-Split Ledger"
+msgstr "Llibre major _autodesglossat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:433
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:435
+msgid "Show transactions on one or two lines and expand the current transaction"
+msgstr "Mostra les transaccions en una o dues línies i amplia l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:437
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:439
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:141
+msgid "Transaction _Journal"
+msgstr "Diari d'a_ssentaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:438
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:440
+msgid "Show expanded transactions with all splits"
+msgstr "Mostra les transaccions ampliades amb tots els desglossaments"
+
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:476
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:478
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2950
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2374
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:687
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:304
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4074
+msgid "Transfer"
+msgstr "Transferència"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:481
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:483
+msgid "Split"
+msgstr "Desglossa"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:482
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:484
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:24
+msgid "Schedule"
+msgstr "Planifica"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:485
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:487
+#: ../src/gnome/window-autoclear.c:93
+msgid "Auto-clear"
+msgstr "Auto-neteja"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:679
+msgid "You have tried to open an account in the new register while it is open in the old register."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:752
+msgid "General Ledger2"
+msgstr "Llibre major general2"
+
+#. Translators: %s is the name
+#. of the tab page
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1613
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1536
+#, c-format
+msgid "Save changes to %s?"
+msgstr "Voleu desar els canvis a %s?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1617
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1540
+msgid "This register has pending changes to a transaction. Would you like to save the changes to this transaction, discard the transaction, or cancel the operation?"
+msgstr ""
+"Aquest registre té canvis pendents per a un assentament. Voleu desar\n"
+"els canvis d'aquest assentament, descartar l'assentament o cancel·lar l'operació?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1620
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1543
+msgid "_Discard Transaction"
+msgstr "Des_carta l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1624
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1547
+msgid "_Save Transaction"
+msgstr "_Desa l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1653
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1688
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1700
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1723
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1773
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1579
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1614
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1626
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1649
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1699
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1743
+msgid "unknown"
+msgstr "desconegut"
+
+#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1674
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2395
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:757
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1600
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2555
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3568
+msgid "General Ledger"
+msgstr "Llibre major general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1676
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2401
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1602
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2561
+msgid "Portfolio"
+msgstr "Cartera"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1678
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2407
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1604
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2567
+msgid "Search Results"
+msgstr "Resultats de la cerca"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2397
+msgid "General Ledger Report"
+msgstr "Informe del llibre major general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2403
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2563
+msgid "Portfolio Report"
+msgstr "Informe de la cartera"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2409
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2569
+msgid "Search Results Report"
+msgstr "Informe dels resultats de la cerca"
+
+#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2413
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2573
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:134
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3542 ../intl-scm/guile-strings.c:4212
+msgid "Register"
+msgstr "Registre"
+
+#. src/report/standard-reports/register.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2415
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4102
+msgid "Register Report"
+msgstr "Informe de del registre"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2431
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2591
+msgid "and subaccounts"
+msgstr "i els subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2613
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2737
+msgid "Print checks from multiple accounts?"
+msgstr "Imprimir els xecs de múltiples comptes?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2615
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2739
+msgid "This search result contains splits from more than one account. Do you want to print the checks even though they are not all from the same account?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2626
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2750
+msgid "_Print checks"
+msgstr "Im_primex els xecs"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2645
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2769
+msgid "You can only print checks from a bank account register or search results."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2837
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2929
+msgid "You cannot void a transaction with reconciled or cleared splits."
+msgstr "No podeu invalidar un assentament amb desglossaments conciliats o liquidats."
+
+#. Translators: The %s is the name of the plugin page
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2981
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3128
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2136
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:1185
+#, c-format
+msgid "Filter %s by..."
+msgstr "Filtra %s per..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:196
+msgid "_Associate File with Transaction"
+msgstr "_Asssocia el fitxer amb l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:197
+msgid "_Associate Location with Transaction"
+msgstr "_Associa la localització amb l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:198
+msgid "_Open Associated File/Location"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:209
+msgid "Associate a file with the current transaction"
+msgstr "Associa un fitxer a l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:210
+msgid "Associate a location with the current transaction"
+msgstr "Associa una localització a la transacció actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:211
+msgid "Open the associated file or location with the current transaction"
+msgstr "Obre el fitxer o localització associat amb l'assentament actual"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:283
+msgid "Remo_ve Other Splits"
+msgstr "_Suprimeix els altres desglossaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:328
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:325
+msgid "_Sort By..."
+msgstr "_Ordena per..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:488
+msgid "Associate File"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:489
+msgid "Associate Location"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:490
+msgid "Open File/Location"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:684
+msgid "You have tried to open an account in the old register while it is open in the new register."
+msgstr ""
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2557
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2575
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4320
+msgid "Transaction Report"
+msgstr "Informe d'assentaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3000
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:879
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1118
+msgid "A reversing entry has already been created for this transaction."
+msgstr "Ja s'ha creat l'invers per a aquest assentament."
+
+#. Translations: The %s is the name of the plugin page
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3051
+#, c-format
+msgid "Sort %s by..."
+msgstr "Ordena %s per..."
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:130
+msgid "_Scheduled"
+msgstr "_Planificat"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:132
+msgid "_New"
+msgstr "_Nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:133
+msgid "Create a new scheduled transaction"
+msgstr "Crea un assentament periòdic nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:138
+msgid "_New 2"
+msgstr "_Nou 2"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:139
+msgid "Create a new scheduled transaction 2"
+msgstr "Crea un assentament periòdic nou 2"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:145
+msgid "Edit the selected scheduled transaction"
+msgstr "Edita l'assentament periòdic nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:150
+msgid "_Edit 2"
+msgstr "_Edita 2"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:151
+msgid "Edit the selected scheduled transaction 2"
+msgstr "Edita l'assentament periòdic nou 2"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:157
+msgid "Delete the selected scheduled transaction"
+msgstr "Suprimeix l'assentament periòdic nou"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:370
+#, c-format
+msgid "Transactions"
+msgstr "Assentaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:432
+#, c-format
+msgid "Upcoming Transactions"
+msgstr "Assentaments següents"
+
+#. FIXME: Does this always refer to only one transaction? Or could
+#. multiple SXs be deleted as well? Ideally, the number of
+#. to-be-deleted SXs should be mentioned here; see
+#. dialog-sx-since-last-run.c:807
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:752
+msgid "Do you really want to delete this scheduled transaction?"
+msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquest assentament periòdic?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:57
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:58
+msgid "_General Ledger"
+msgstr "Llibre ma_jor general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:58
+msgid "Open a general ledger window"
+msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:66
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:67
+msgid "Register2 Open GL Account"
+msgstr "Registre2 obre compte GL"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:54
+msgid "Old St_yle General Ledger"
+msgstr "Llibre major general d'estil antic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:55
+msgid "Open an old style general ledger window"
+msgstr "Obre un llibre major general d'estil antic"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:59
+msgid "Open general ledger window"
+msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:621 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:633
+msgid "<No information>"
+msgstr "<Sense informació>"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:760 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1621
+msgid "Balancing entry from reconcilation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:941 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2079
+msgid "Present:"
+msgstr "Actual:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:942 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2080
+msgid "Future:"
+msgstr "Futur:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:943 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2081
+msgid "Cleared:"
+msgstr "Liquidat:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:944 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2082
+msgid "Reconciled:"
+msgstr "Conciliat:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:945 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2083
+msgid "Projected Minimum:"
+msgstr "Mínim projectat:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:949 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2087
+msgid "Shares:"
+msgstr "Accions:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:950 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2088
+msgid "Current Value:"
+msgstr "Valor Actual:"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1025
+msgid "Account Payable / Receivable Register"
+msgstr "Registre de comptes de pagaments / cobraments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1027
+msgid "The register displayed is for Account Payable or Account Receivable. Changing the entries may cause harm, please use the business options to change the entries."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1074 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2162
+msgid "This account register is read-only."
+msgstr "El registre d'aquest compte és només de lectura."
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1117 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2205
+msgid "This account may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the account options and turn off the placeholder checkbox."
+msgstr "Aquest compte no es pot editar. En cas que vulgueu editar els assentaments en aquest registre, si us plau obriu les opcions del compte i deshabiliteu la casella de contenidor."
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1124 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2212
+msgid "One of the sub-accounts selected may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the sub-account options and turn off the placeholder checkbox. You may also open an individual account instead of a set of accounts."
+msgstr "Un dels subcomptes seleccionats no es pot editar. En cas que vulgueu editar els assentaments en aquest registre, sisplau obriu les opcions del subcompte i deshabiliteu la casella del contenidor. Podeu obrir també un compte individual en comptes de un conjunt de comptes."
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:906
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:66
+msgid "Cannot modify or delete this transaction."
+msgstr "No es pot modificar o suprimir aquest assentament."
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:908
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:68
+#, c-format
+msgid "This transaction is marked read-only with the comment: '%s'"
+msgstr "Aquest assentament s'ha marcat com a només de lectura amb el comentari «%s»"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:920
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:83
+msgid "The date of this transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> Accounts."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:956
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:836
+msgid "Remove the splits from this transaction?"
+msgstr "Voleu suprimir els desglossaments d'aquest assentament?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:957
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:837
+msgid "This transaction contains reconciled splits. Modifying it is not a good idea because that will cause your reconciled balance to be off."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:984
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:883
+msgid "_Remove Splits"
+msgstr "_Suprimeix els desglossaments"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1177
+msgid "This transaction is not associated with a URI."
+msgstr "Aquesta transacció no està associada amb una URI."
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1233
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:959
+#, c-format
+msgid "Delete the split '%s' from the transaction '%s'?"
+msgstr "Voleu suprimir el desglossament «%s» de l'assentament «%s»?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1234
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:960
+msgid "You would be deleting a reconciled split! This is not a good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1237
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:963
+msgid "You cannot delete this split."
+msgstr "No podeu suprimir aquest desglossament."
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1238
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:964
+msgid "This is the split anchoring this transaction to the register. You may not delete it from this register window. You may delete the entire transaction from this window, or you may navigate to a register that shows another side of this same transaction and delete the split from that register."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1266
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:992
+msgid "(no memo)"
+msgstr "(sense nota d'abonament)"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1269
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:995
+msgid "(no description)"
+msgstr "(sense descripció)"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1310
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1036
+msgid "Delete the current transaction?"
+msgstr "Voleu suprimir l'assentament actual?"
+
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1311
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1037
+msgid "You would be deleting a transaction with reconciled splits! This is not a good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "GUID of predefined check format to use"
+msgstr "GUID del format de verificació predefinit a usar"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:2
+msgid "This value specifies the predefined check format to use. The number is the guid of a known check format."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Which check position to print"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "On preprinted checks containing multiple checks per page, this setting specifies which check position to print. The possible values are 0, 1 and 2, corresponding to the top, middle and bottom checks on the page."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Number of checks to print on the first page."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "Date format to use"
+msgstr "Format de data a utilitzar"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "This is the numerical identifier of the predefined date format to use."
+msgstr "Aquest és l'identificador numèric del format de data predefinit a utilitzar."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "Custom date format"
+msgstr "Format de data personalitzat"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid "If the date format is set to indicate a custom date format, this value is used as an argument to strftime to produce the date to be printed. It may be any valid strftime string; for more information about this format, read the manual page of strftime by \"man 3 strftime\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:10
+msgid "Units in which the custom coordinates are expressed"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:11
+msgid "Units in which the custom coordinates are expressed (inches, mm, ...)."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:12
+msgid "Position of payee name"
+msgstr "Posició del nom del portador"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:13
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the payee line on the check."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:14
+msgid "Position of date line"
+msgstr "Posició de la línia de la data"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:15
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the date line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:16
+msgid "Position of check amount in words"
+msgstr "Posició de la quantitat del xec en lletres"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:17
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the written amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:18
+msgid "Position of check amount in numbers"
+msgstr "Posició de la quantitat del xec en números"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:19
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the numerical amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:20
+msgid "Position of payee address"
+msgstr "Posició de l'adreça de qui cobrarà"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:21
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the payee address line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr "Aquest valor conté les coordanades X,Y per al començament de la línia de l'adreça del cobrador del xec. Les coordenades són del racó inferior esquerra de la posició del xec especificada."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:22
+msgid "Position of notes line"
+msgstr "Posició de la línia de les notes"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:23
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the notes line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y per a l'inici de la línia de notes del xec. Les coordenades són del racó inferior esquerra de la posició especificada del xex."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:24
+msgid "Position of memo line"
+msgstr "Posició de la línia de la nota d'abonament"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:25
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the memo line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:26
+msgid "Offset for complete check"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:27
+msgid "This value contains the X,Y offset for the complete check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:28
+msgid "Rotation angle"
+msgstr "Angle de rotació"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:29
+msgid "Number of degrees to rotate the check."
+msgstr "Nombre de graus a rotar el xec."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:30
+msgid "Position of split's amount in numbers"
+msgstr "Posició de la quantitat de desglossaments en xifres"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:31
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the split's amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y per a l'inici de la línia de quantitat de desglossament al xec. Les coordenades són del racó inferior esquerra de la posició especificada del xec."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:32
+msgid "Position of split's memo line"
+msgstr "Posició de la línia de les notes de desglossament"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:33
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the split's memo line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y per a l'inici de la línia de notes de desglossament al xec. Les coordenades són del racó inferior esquerra per a la posició especificada del xec."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:34
+msgid "Position of split's account line"
+msgstr "Posició de la línia de desglossament del compte"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:35
+msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the split's account line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y de l'inici de la línia de desglossament del compte al xec. Les coordenades són del racó inferior esquerra de la posició especificada del xec. "
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:36
+msgid "Print the date format below the date."
+msgstr "Imprimeix el format de la data sota la data."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:37
+msgid "Each time the date is printed, print the date format immediately below in 8 point type using the characters Y, M, and D."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:38
+msgid "The default check printing font"
+msgstr "El tipus de lletra per defecte en imprimir un xec"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:39
+msgid "The default font to use when printing checks. This value will be overridden by any font specified in a check description file."
+msgstr "El tipus de lletra per defecte emprat en imprimir xecs."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:40
+msgid "Print '***' before and after text."
+msgstr "Imprimeix «***» abans i després de les cadenes de text."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.commodities.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Show currencies in this dialog"
+msgstr "Mostra les divises en aquest diàleg"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Position of the horizontal pane divider."
+msgstr "Posició del divisior del panell horitzontal."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "This setting indicates whether to search in all items in the current class, or only in 'active' items in the current class."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/import-export/csv-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/import-export/ofx/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.ofx.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "Last pathname used"
+msgstr "Darrer camí utilitzat"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../src/import-export/csv-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../src/import-export/ofx/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.ofx.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "This field contains the last pathname used by this window. It will be used as the initial filename/pathname the next time this window is opened."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "Position of the vertical pane divider."
+msgstr "Posició del divisor del panell vertical"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid "Show the new user window"
+msgstr "Mostra el diàleg de l'usuari nou"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:10
+msgid "If active, the new user window will be shown. Otherwise it will not be shown."
+msgstr "Si està habilitat es motrarà el diàleg de l'usuari nou. Si no està, no es mostrarà el diàleg."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:11
+msgid "New hierarchy window on \"New File\""
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:12
+msgid "If active, the \"New Hierarchy\" window will be shown whenever the \"New File\" menu item is chosen. Otherwise it will not be shown."
+msgstr "Si està habilitat es mostrarà el diàleg \"Nova Jerarqui\" sempre que s'esculli l'entrada de menú \"Fitxer nou\". Si no està habilitat no es mostrarà."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:13
+msgid "Default to 'new search' if fewer than this number of items is returned"
+msgstr "Estableix una «Cerca nova» per defecte si es retornen menys d'aquest nombre d'elements"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Pre-select cleared transactions"
+msgstr "Preselecciona els assentaments liquidats"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:2
+msgid "If active, all transactions marked as cleared in the register will appear already selected in the reconcile dialog. Otherwise no transactions will be initially selected."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Prompt for interest charges"
+msgstr "Demana pel càrrec d'interès"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:118
+msgid "Prior to reconciling an account which charges or pays interest, prompt the user to enter a transaction for the interest charge or payment. Currently only enabled for Bank, Credit, Mutual, Asset, Receivable, Payable, and Liability accounts."
+msgstr "Abans de conciliar un compte que carrega o paga interessos, demana a l'usuari que introdueixi un assentament pel càrrec o pagament d'interessos. Actualment només és disponible per als comptes de tipus Banc, Crèdit, Fons d'inversió, Actiu, Deutors, Creditors i Passiu."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Prompt for credit card payment"
+msgstr "Demana per un pagament de targeta de crèdit"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "If active, after reconciling a credit card account, prompt the user to enter a credit card payment. Otherwise do not prompt the user for this."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "Always reconcile to today"
+msgstr "Reconcilia sempre fins avui"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "If active, always open the reconcile dialog using today's date for the statement date, regardless of previous reconciliations."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Show \"since last run\" dialog when a file is opened."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "This setting controls whether the scheduled transactions \"since last run\" dialog is shown automatically when a data file is opened. This includes the initial opening of the data file when GnuCash starts. If this setting is active, show the dialog, otherwise it is not shown."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Set the \"auto create\" flag by default"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "If active, any newly created scheduled transaction will have its 'auto create' flag set active by default. The user can change this flag during transaction creation, or at any later time by editing the scheduled transaction."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "How many days in advance to notify the user."
+msgstr "Amb quants dies d'antelació s'avisarà l'usuari."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "Set the \"notify\" flag by default"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid "If active, any newly created scheduled transaction will have its 'notify' flag set by default. The user can change this flag during transaction creation, or at any later time by editing the scheduled transaction. This setting only has meaning if the create-auto setting is active."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:10
+msgid "How many days in advance to remind the user."
+msgstr "Amb quants dies d'antel·lació se li recordarà a l'usuari"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.totd.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "The next tip to show."
+msgstr "El proper consell a mostrar."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.totd.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "Show \"Tip Of The Day\" at GnuCash start"
+msgstr "Mostra el «Consell del dia» a l'inici del GnuCash"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.totd.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Enables the \"Tip Of The Day\" when GnuCash starts up. If active, the dialog will be shown. Otherwise it will not be shown."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Save window sizes and locations"
+msgstr "Desa la posició i la mida de les finestres"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:2
+msgid "If active, the size and location of each dialog window will be saved when it is closed. The sizes and locations of content windows will be remembered when you quit GnuCash. Otherwise the sizes will not be saved."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Character to use as separator between account names"
+msgstr "El caràcter a utilitzar com a separador entre noms de comptes"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "This setting determines the character that will be used between components of an account name. Possible values are any single non-alphanumeric unicode character, or any of the following strings: \"colon\" \"slash\", \"backslash\", \"dash\" and \"period\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Compress the data file"
+msgstr "Comprimeix el fitxer de dades"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "Enables file compression when writing the data file."
+msgstr "Habilita la compressió del fitxer de dades en escriure-hi."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "Show auto-save explanation"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "If active, GnuCash shows an explanation of the auto-save feature the first time that feature is started. Otherwise no extra explanation is shown."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid "Auto-save time interval"
+msgstr "Temps entre desaments automatics"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:85
+msgid "The number of minutes until saving of the data file to harddisk will be started automatically. If zero, no saving will be started automatically."
+msgstr "Els minuts abans que el fitxer de dades es desarà al disc de manera automàtica. Si s'especifica un valor de zero, no s'efectuarà cap desament automàtic."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:95
+msgid "Enable timeout on \"Save changes on closing\" question"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:96
+msgid "If enabeled, the \"Save changes on closing\" question will only wait a limited number of seconds for an answer. If the user didn't answer within that time, the changes will be saved automatically and the question window closed."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:13
+msgid "Time to wait for answer"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:98
+msgid "The number of seconds to wait before the question window will be closed and the changes saved automatically."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:15
+msgid "Display negative amounts in red"
+msgstr "Mostra els imports negatius en vermell"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:16
+msgid "Automatically insert a decimal point"
+msgstr "Insereix una coma decimal de manera automàtica"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:17
+msgid "If active, GnuCash will automatically insert a decimal point into values that are entered without one. Otherwise GnuCash will not modify entered numbers."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:18
+msgid "Number of automatic decimal places"
+msgstr "Quants dígits decimals s'ompliran automàticament."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:19
+msgid "This field specifies the number of automatic decimal places that will be filled in."
+msgstr "Aquest camp especifica quantes xifres decimals s'ompliran automàticament."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:20
+msgid "Tool to migrate preferences from old backend (CGonf) to new one (GSettings) has run successfully."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:21
+msgid "GnuCash switched to another backend to store user preferences between 2.4 and 2.6. To smooth the transition, most preferences will be migrated the first time a 2.6 version of GnuCash is run. This migration should only run once. This preference keeps track whether or not this migration tool has run successfully."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:90
+msgid "Do not create log/backup files."
+msgstr "No creis fitxers de registre/còpia de seguretat."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:23
+msgid "This setting specifies what to do with old log/backups files. \"forever\" means keep all old files. \"never\" means no old log/backup files are kept. Each time you save, older versions of the file are removed. \"days\" means keep old files for a number of days. How many days is defined in key 'retain-days'"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:92
+msgid "Delete old log/backup files after this many days (0 = never)."
+msgstr "Esborra els fitxers de registre antics després d'aquest període (0 = mai)."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:94
+msgid "Do not delete log/backup files."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:26
+msgid "Delete old log/backup files after this many days (0 = never)"
+msgstr "Suprimeix els fitxers de registre i de còpia de seguretat antics després d'aquest nombre de dies (0 = mai)"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:27
+msgid "This setting specifies the number of days after which old log/backup files will be deleted (0 = never)."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:23
+msgid "Don't sign reverse any accounts."
+msgstr "No inverteixis el signe de cap compte."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:29
+msgid "This setting allows certain accounts to have their balances reversed in sign from positive to negative, or vice versa. The setting \"income-expense\" is for users who like to see negative expenses and positive income. The setting of \"credit\" is for users who want to see balances reflect the debit/credit status of the account. The setting \"none\" doesn't reverse the sign on any balances."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:25
+msgid "Sign reverse balances on the following: Credit Card, Payable, Liability, Equity, and Income."
+msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els següents tipus de compte: targets de crèdit, creditors, passiu, patrimoni i ingressos"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:27
+msgid "Sign reverse balances on income and expense accounts."
+msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els comptes d'ingressos i despeses."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:32
+msgid "Use account colors in the account hierarchy"
+msgstr "Usa colors de compte a la jerarquia de comptes"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:33
+msgid "If active the account hierarchy will colorize the account using the account's custom color if set. This can serve as a visual aid to quickly identify accounts."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:34
+msgid "Use account colors in the tabs of open account registers"
+msgstr "Usa colors de compte a les pestanyes de registres de comptes oberts"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:35
+msgid "If active the account register tabs will be colored using the account's custom color if set. This can serve as a visual aid to quickly identify accounts."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:36
+msgid "Use formal account labels"
+msgstr "Empra etiquetes de comptabilitat formals"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:37
+msgid "If active, formal accounting labels \"Credit\" and \"Debit\" will be used when designating fields on screen. Otherwise, informal labels such as Increase/Decrease, \"Funds In\"/\"Funds Out\", etc. will be used."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:38
+msgid "Show close buttons on notebook tabs"
+msgstr "Mostra botons de tancament a les pestanyes"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:39
+msgid "If active, a \"close\" button will be displayed on any notebook tab that may be closed. Otherwise, no such button will be shown on the tab. Regardless of this setting, pages can always be closed via the \"close\" menu item or the \"close\" button on toolbar."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:40
+msgid "Width of notebook tabs"
+msgstr "Amplada de les pestanyes"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:41
+msgid "This key specifies the maximum width of notebook tabs. If the text in the tab is longer than this value (the test is approximate) then the tab label will have the middle cut and replaced with an ellipsis."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:32
+msgid "Use the system locale currency for all newly created accounts."
+msgstr "Utilitza la divisa especificada per la localització del sistema per als comptes nous."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:43
+msgid "This setting controls the source of the default currency for new accounts. If set to \"locale\" then GnuCash will retrieve the default currency from the user's locale setting. If set to \"other\", GnuCash will use the setting specified by the currency-other key."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:44
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:34
+msgid "Use the specified currency for all newly created accounts."
+msgstr "Utilitza la divisa especificada per als comptes nous."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:45
+msgid "Default currency for new accounts"
+msgstr "Divisa per defecte per als comptes nous"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:46
+msgid "This setting specifies the default currency used for new accounts if the currency-choice setting is set to \"other\". This field must contain the three letter ISO 4217 code for a currency (e.g. USD, GBP, RUB)."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:47
+msgid "Use 24 hour time format"
+msgstr "Utilitza el format horari de 24 hores"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:48
+msgid "If active, use a 24 hour time format. Otherwise use a 12 hour time format."
+msgstr "Si s'habilita, s'emmprarà un format horari de 24 hores. En cas contrari s'utilitzarà un format horari de 12 hores."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:49
+msgid "Date format choice"
+msgstr "Format de data:"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:50
+msgid "This setting chooses the way dates are displayed in GnuCash. Possible values for this setting are \"locale\" to use the system locale setting, \"ce\" for Continental Europe style dates, \"iso\" for ISO 8601 standard dates , \"uk\" for United Kingdom style dates, and \"us\" for United States style dates."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:51
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:51
+msgid "In the current calendar year"
+msgstr "Dins de l'any natural actual"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:52
+msgid "When a date is entered without year it can be completed so that it will be within the current calendar year or close to the current date based on a sliding window starting a set number of months backwards in time."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:53
+msgid "In a sliding 12-month window starting a configurable number of months before the current month"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:54
+msgid "Maximum number of months to go back."
+msgstr "Nombre màxim de mesos per anar enrere."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:55
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:55
+msgid "Dates will be completed so that they are close to the current date. Enter the maximum number of months to go backwards in time when completing dates."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:56
+msgid "Show splash screen"
+msgstr "Mostra la pantalla d'inici"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:57
+msgid "If active, a splash screen will be shown at startup. Otherwise no splash screen will be shown."
+msgstr "Si s'habilita, es mostrarà la pantalla de benvinguda a l'inici. En cas contrari no es mostrarà cap pantalla de benvinguda."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:58
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:176
+msgid "Display the notebook tabs at the top of the window."
+msgstr "Mostra les pestanyes a la part de dalt de la finestra."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:59
+msgid "This setting determines the edge at which the tabs for switching pages in notebooks are drawn. Possible values are \"top\", \"left\", \"bottom\" and \"right\". It defaults to \"top\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:60
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:178
+msgid "Display the notebook tabs at the bottom of the window."
+msgstr "Mostra les pestanyes a la part de sota de la finestra."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:61
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:180
+msgid "Display the notebook tabs at the left of the window."
+msgstr "Mostra les pestanyes a l'esquerra de la finestra."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:62
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:182
+msgid "Display the notebook tabs at the right of the window."
+msgstr "Mostra les pestanyes a la dreta de la finestra."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:63
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:185
+msgid "Display the summary bar at the top of the page."
+msgstr "Mostra la barra de resum a la part de dalt de la pàgina."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:64
+msgid "This setting determines the edge at which the summary bar for various pages is drawn. Possible values are \"top\" and \"bottom\". It defaults to \"bottom\"."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:65
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:187
+msgid "Display the summary bar at the bottom of the page."
+msgstr "Mostra la barra de resum a la part inferior de la pàgina."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:66
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:173
+msgid "Closing a tab moves to the most recently visited tab."
+msgstr "En tancar una pestanya, vés a l'última pestanya visitada."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:67
+msgid "If active, closing a tab moves to the most recently visited tab. Otherwise closing a tab moves one tab to the left."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:68
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:62
+msgid "Set book option on new files to use split \"action\" field for \"Num\" field on registers/reports"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:69
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:63
+msgid "If selected, the default book option for new files is set so that the 'Num' cell on registers shows/updates the split 'action' field and the transaction 'num' field is shown on the second line in double line mode (and is not visible in single line mode). Otherwise, the default book option for new files is set so that the 'Num' cell on registers shows/updates the transaction 'num' field."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:70
+msgid "Color the register as specified by the system theme"
+msgstr "Fes que el registre sigui del color especificat pel tema del sistema"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:71
+msgid "If active, the register will be colored as specified by the system theme. This can be overridden to provide custom colors by editing the gtkrc file in the users home directory. Otherwise the standard register colors will be used that GnuCash has always used."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:72
+msgid "\"Enter\" key moves to bottom of register"
+msgstr "La tecla de retorn porta cap a la part de baix del registre"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:73
+msgid "If active, pressing the enter key will move to the bottom of the register. Otherwise pressing the enter key will move to the next transaction line."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:74
+msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input"
+msgstr "Amplia la llista de comptes o accions en començar a introduir dades"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:75
+msgid "Move to Transfer field when memorised transaction auto filled"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:76
+msgid "If active then after a memorised transaction is automatically filled in the cursor will move to the Transfer field. If not active then it skips to the value field."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:77
+msgid "Create a new window for each new register"
+msgstr "Crea una finestra nova per a cada registre"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:78
+msgid "If active, each new register will be opened in a new window. Otherwise each new register will be opened as a tab in the main window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:79
+msgid "Color all lines of a transaction the same"
+msgstr "Fes que totes les línies d'un assentament siguin del mateix color"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:80
+msgid "If active all lines that make up a single transaction will use the same color for their background. Otherwise the background colors are alternated on each line."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:81
+msgid "Show horizontal borders in a register"
+msgstr "Mostra vores horitzontals en un registre"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:82
+msgid "Show horizontal borders between rows in a register. If active the border between cells will be indicated with a heavy line. Otherwise the border between cells will not be marked."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:83
+msgid "Show vertical borders in a register"
+msgstr "Mostra les vores verticals en un registre"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:84
+msgid "Show vertical borders between columns in a register. If active the border between cells will be indicated with a heavy line. Otherwise the border between cells will not be marked."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:85
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:138
+msgid "Show all transactions on one line. (Two in double line mode.)"
+msgstr "Mostra tots els assentaments en una línia (dues en el mode de doble línia)."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:86
+msgid "This field specifies the default view style when opening a new register window. Possible values are \"ledger\", \"auto-ledger\" and \"journal\". The \"ledger\" setting says to show each transaction on one or two lines. The \"auto-ledger\" setting does the same, but also expands only the current transaction to show all splits. The \"journal\" setting shows all transactions in expanded form."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:87
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:140
+msgid "Automatically expand the current transaction to show all splits. All other transactions are shown on one line. (Two in double line mode.)"
+msgstr "Amplia l'assentament actual automàticament, de manera que es mostrin tots els desglossaments. La resta d'assentaments es mostraran en una línia (o bé dues en el mode de línia doble)."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:88
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:142
+msgid "All transactions are expanded to show all splits."
+msgstr "Tots els assentaments estan ampliats per a mostrar tots els desglossaments."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:90
+msgid "Show two lines of information for each transaction in a register. This is the default setting for when a register is first opened. The setting can be changed at any time via the \"View->Double Line\" menu item."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:91
+msgid "Only display leaf account names."
+msgstr "Mostra sols els noms dels comptes secundaris"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:92
+msgid "Show only the names of the leaf accounts in the register and in the account selection popup. The default behaviour is to display the full name, including the path in the account tree. Activating this option implies that you use unique leaf names."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:93
+msgid "Show the entered and reconcile dates"
+msgstr "Mostra les dates entrades i reconciliades"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:94
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:154
+msgid "Show the date when the transaction was entered below the posted date and reconciled date on split row."
+msgstr "Mostra la data quan l'assentament es va entrar sota la data publicada i reconciliada a la fila de desglossament."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:95
+msgid "Show entered and reconciled dates on selection"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:96
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:160
+msgid "Show the entered date and reconciled date on transaction selection."
+msgstr "Mostra la data entrada i la data reconciliada a la selecció de l'assentament."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:97
+msgid "Show the calendar buttons"
+msgstr "Mostra els botons de calendari"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:98
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:156
+msgid "Show the calendar buttons Cancel, Today and Select."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:99
+msgid "Move the selection to the blank split on expand"
+msgstr "Mou la selecció al desglosament buit quan s'ampliï"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:100
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:158
+msgid "This will move the selection to the blank split when the transaction is expanded."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:101
+msgid "Number of transactions to show in a register."
+msgstr "Nombre d'assentaments a mostrar en un registre."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:102
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:144
+msgid "Show this many transactions in a register. A value of zero means show all transactions."
+msgstr "Mostra aquest nombre d'assentaments en un registre. Un valor de zero significa que es mostraran totes les transaccions."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:103
+msgid "Number of characters for auto complete."
+msgstr "Nombre de caràcters per auto-completar."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:104
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:152
+msgid "This sets the number of characters before auto complete starts for description, notes and memo fields."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:105
+msgid "Create a new window for each new report"
+msgstr "Crea una finestra nova per cada informe nou"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:106
+msgid "If active, each new report will be opened in its own window. Otherwise new reports will be opened as tabs in the main window."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:107
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:163
+msgid "Use the system locale currency for all newly created reports."
+msgstr "Utilitza la divisa especificada per la localització del sistema per als informes nous."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:108
+msgid "This setting controls the default currency used for reports. If set to \"locale\" then GnuCash will retrieve the default currency from the user's locale setting. If set to \"other\", GnuCash will use the setting specified by the currency-other key."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:109
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:162
+msgid "Use the specified currency for all newly created reports."
+msgstr "Utilitza la divisa especificada per a tots els informes nous."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:110
+msgid "Default currency for new reports"
+msgstr "Divisa per defecte per als informes nous"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:111
+msgid "PDF export file name format"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:113
+#, no-c-format
+msgid "This setting chooses the file name for PDF export. This is a sprintf(3) string with three arguments: \"%1$s\" is the report name such as \"Invoice\". \"%2$s\" is the number of the report, which for an invoice report is the invoice number. \"%3$s\" is the date of the report, formatted according to the filename-date-format setting. (Note: Any characters that are not allowed in filenames, such as '/', will be replaced with underscores '-' in the resulting file name.)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:114
+msgid "PDF export file name date format choice"
+msgstr "Elecció del format de data del nom del fitxer d'esportació a PDF"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:115
+msgid "This setting chooses the way dates are used in the filename of PDF export. Possible values for this setting are \"locale\" to use the system locale setting, \"ce\" for Continental Europe style dates, \"iso\" for ISO 8601 standard dates , \"uk\" for United Kingdom style dates, and \"us\" for United States style dates."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:116
+msgid "Allow file incompatibility with older versions."
+msgstr "Permet la incompatibilitat amb els fitxers de versions antigues."
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:117
+msgid "If active, gnucash will be allowed to intentionally break file compatibility with older versions, so that a data file saved in this version cannot be read by an older version again. Otherwise gnucash will write data files only in formats that can be read by older versions as well."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Show a grand total of all accounts converted to the default report currency"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:2
+msgid "Show non currency commodities"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "If active, non currency commodities (stocks) will be shown. Otherwise they will be hidden."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "Use relative profit/loss starting date"
+msgstr "Usa la data d'inici de guanys/pèrdues relatives"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "This setting controls the type of starting date used in profit/loss calculations. If set to \"absolute\" then GnuCash will retrieve the starting date specified by the start-date key. If set to anything else, GnuCash will retrieve the starting date specified by the start-period key."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "Use absolute profit/loss starting date"
+msgstr "Usa data d'inici de guanys/pèrdues absolutes"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "Starting date (in seconds from Jan 1, 1970)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "This setting controls the starting date set in profit/loss calculations if the start-choice setting is set to \"absolute\". This field should contain a date as represented in seconds from January 1st, 1970."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid "Starting time period identifier"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:10
+msgid "This setting controls the starting date set in profit/loss calculations if the start-choice setting is set to anything other than \"absolute\". This field should contain a value between 0 and 8."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:11
+msgid "Use relative profit/loss ending date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:12
+msgid "This setting controls the type of ending date used in profit/loss calculations. If set to \"absolute\" then GnuCash will retrieve the ending date specified by the end-date key. If set to anything else, GnuCash will retrieve the ending date specified by the end-period key."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:13
+msgid "Use absolute profit/loss ending date"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:14
+msgid "Ending date (in seconds from Jan 1, 1970)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:15
+msgid "This setting controls the ending date set in profit/loss calculations if the end-choice setting is set to \"absolute\". This field should contain a date as represented in seconds from January 1st, 1970."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:16
+msgid "Ending time period identifier"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.account.tree.gschema.xml.in.in.h:17
+msgid "This setting controls the ending date set in profit/loss calculations if the end-choice setting is set to anything other than \"absolute\". This field should contain a value between 0 and 8."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Display this column"
+msgstr "Mostra aquesta columna"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.gschema.xml.in.in.h:2
+msgid "This setting controls whether the given column will be visible in the view. TRUE means visible, FALSE means hidden."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Width of this column"
+msgstr "Amplada d'aquesta columna"
+
+#: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.window.pages.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "This setting stores the width of the given column in pixels."
+msgstr "Aquest paràmetre guarda l'amplada d'una columna específica en pixels."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:1
+msgid ""
+"This assistant will help you setup and use accounting periods. \n"
+" \n"
+"Danger: this feature does not work correctly at this time; it is still under development. It will probably damage your data in such a way that it cannot be repaired!"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:4
+msgid "Setup Account Period"
+msgstr "Configuració dels períodes comptables"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:5
+msgid ""
+"\n"
+"Select an accounting period and the closing date which must not be in the future and is greater than the closing date of the previous book.\n"
+"\n"
+"Books will be closed at midnight on the selected date."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:9
+msgid "xxx"
+msgstr "xxx"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:10
+msgid "Book Closing Dates"
+msgstr "Dates de tancament del llibre"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:11
+msgid "Title:"
+msgstr "Títol:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:12
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:13
+msgid "Notes:"
+msgstr "Notes:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:13
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:1
+msgid "Close Book"
+msgstr "Tanca el llibre"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:14
+msgid "Account Period Finish"
+msgstr "Finalització del període comptable"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:15
+msgid "Press 'Close' to Exit."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:16
+msgid "Summary Page"
+msgstr "Pàgina de resum"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:1
+msgid ""
+"This assistant will help you create a set of GnuCash accounts for your assets (such as investments, checking or savings accounts), liabilities (such as loans) and different kinds of income and expenses you might have.\n"
+"\n"
+"Click 'Cancel' if you do not wish to create any new accounts now."
+msgstr ""
+"Aquest assistent us ajudarà a crear un conjunt de comptes del GnuCash per als vostres actius (com ara inversions, llibretes d'estalvi o comptes corrents), passius (com ara préstecs) i les diverses menes d'ingressos i despeses que pugueu tenir. \n"
+"\n"
+"Feu clic a «Cancel·la» si no voleu crear cap compte nou en aquest moment."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:4
+msgid "New Account Hierarchy Setup"
+msgstr "Configuració d'un arbre de comptes nou"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:5
+msgid ""
+"\n"
+"Please choose the currency to use for new accounts."
+msgstr ""
+"\n"
+"Trieu la divisa a emprar en els comptes nous."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:7
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:58
+msgid "<b>Book Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions de llibre</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:8
+msgid "Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting book options. These can affect how GnuCash transactions are handled later, during account setup. If you come back to this page without cancelling and starting over, the dialog for setting book options will not be shown a second time when you go forward. You can access it directly from the menu via File->Properties."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:9
+msgid "Choose Currency"
+msgstr "Escolliu la divisa"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:10
+msgid ""
+"\n"
+"Select categories that correspond to the ways that you will use GnuCash. Each category you select will cause several accounts to be created. Select the categories that are relevant to you. You can always create additional accounts by hand later."
+msgstr ""
+"\n"
+"Seleccioneu les categories que es corresponguin amb la manera com fareu servir el GnuCash. Cada categoria que seleccioneu crearà diversos comptes. Seleccioneu les categories que cregueu rellevants. Sempre podreu crear categories manualment més tard."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:12
+msgid "<b>Categories</b>"
+msgstr "<b>Categories</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:13
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:50
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:3
+msgid "_Select All"
+msgstr "_Selecciona'ls tots"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:14
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:51
+msgid "C_lear All"
+msgstr "No en seleccionis _cap"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:15
+msgid "<b>Category Description</b>"
+msgstr "<b>Descripció de la categoria</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:16
+msgid "Choose accounts to create"
+msgstr "Trieu els comptes a crear"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:17
+msgid ""
+"\n"
+"If you would like to change an account's name, click on the row containing the account, then click on the account name and change it.\n"
+"\n"
+"Some accounts are marked as \"Placeholder\". Placeholder accounts are used to create a hierarchy of accounts and normally do not have transactions or opening balances. If you would like an account to be a placeholder account, click the checkbox for that account.\n"
+"\n"
+"If you would like an account to have an opening balance, click on the row containing the account, then click on the opening balance field and enter the starting balance.\n"
+"\n"
+"Note: all accounts except Equity and placeholder accounts may have an opening balance.\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"Si volguéssiu canviar el nom d'un compte, cliqueu sobre la fila que conté el compte, i a continuació cliqueu sobre el nom del compte i canvieu-lo\n"
+"\n"
+"Alguns comptes estan marcats com a \"Marcador\". Els comptes marcador s'usen per crear una jerarquia de comptes i normalment no tenen transaccions o saldos inicials. Si volguéssiu que un compte fos un compte marcador, cliqueu sobre la caixa de selecció d'aquest compte.\n"
+"\n"
+"Si volguéssiu que un compte tingui un balanç inicial, cliqueu sobre la fila que conté el compte, i a continuació cliqueu sobre el camp de saldo inicial i entreu el saldo inicial.\n"
+"\n"
+"Nota: tots els comptes amb excepció de Patrimoni i comptes marcador han de tenir un saldo inicial.\n"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:26
+msgid "Setup selected accounts"
+msgstr "Configuració dels comptes seleccionats"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:27
+msgid ""
+"Press `Apply' to create your new accounts. You will then be able to save them to a file or database.\n"
+"\n"
+"Press `Back' to review your selections.\n"
+"\n"
+"Press `Cancel' to close this dialog without creating any new accounts."
+msgstr ""
+"Premeu «Aplica» per crear els vostres comptes nous.\n"
+"\n"
+"Premeu «Enrere» per revisar les vostres seleccions.\n"
+"\n"
+"Premeu «Cancel·la» per tancar aquest quadre de diàleg sense crear cap compte nou."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:32
+msgid "Finish Account Setup"
+msgstr "Finalització de la configuració dels comptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:1
+msgid ""
+"This is a step-by-step method for creating a loan repayment within GnuCash. In this assistant, you can input the details of your loan and its repayment along with the details of its payback. Using that information, the appropriate Scheduled Transactions will be created.\n"
+"\n"
+"If you make a mistake or want to make changes later, you can edit the created Scheduled Transactions directly."
+msgstr ""
+"Aquest és un mètode pas a pas per a crear la configuració d'una amortització d'un préstec en el GnuCash. En aquest assistent podreu introduir els paràmetres del vostre préstec i la seva amortització, i facilitar detalls del seu període de devolució. Fent servir aquesta informació, es crearan els assentaments periòdics adaptats a les vostres condicions de pagament.\n"
+"\n"
+"En cas que us equivoqueu en introduir les dades, o bé vulgueu canviar-les més endavant, podreu editar els assentaments periòdics directament."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:4
+msgid "Loan / Mortgage Repayment Setup"
+msgstr "Configuració de l'amortització d'una hipoteca o préstec"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:5
+msgid "Enter the Loan Details, as a minimum enter a valid Loan Account and Amount.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:7
+msgid "Interest Rate:"
+msgstr "Tipus d'interès:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:8
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:50
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:8
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:2
+msgid "Start Date:"
+msgstr "Data d'inici"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:9
+msgid "Length:"
+msgstr "Durada:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:10
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:3
+msgid "Amount:"
+msgstr "Quantitat:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:11
+msgid "Loan Account:"
+msgstr "Compte de préstec:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:14
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:17
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:4
+msgid "Type:"
+msgstr "Tipus:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:15
+msgid "Months Remaining:"
+msgstr "Mesos restants:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:16
+msgid "Interest Rate Change Frequency"
+msgstr "Periodicitat de la variació del tipus d'interès"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:17
+msgid "Loan Details"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:18
+msgid ""
+"\n"
+"Do you utilise an escrow account, if so an account must be specified..."
+msgstr ""
+
+# A l'IGU es mostra «Voleu ...» abans de l'«utilitzar» (dpm)
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:20
+msgid "... utilize an escrow account for payments?"
+msgstr "... utilitzar un compte d'aval per als pagaments?"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:21
+msgid "Escrow Account:"
+msgstr "Compte d'aval:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:22
+msgid "Loan Repayment Options"
+msgstr "Opcions d'amortització de préstec"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:23
+msgid ""
+"\n"
+"All accounts must have valid entries to continue.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:26
+msgid "Payment From:"
+msgstr "Pagament de:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:27
+msgid "Principal To:"
+msgstr "Capital total a:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:28
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:48
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:3
+msgid "Name:"
+msgstr "Nom:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:29
+msgid "Interest To:"
+msgstr "Interès a:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:30
+msgid "Repayment Frequency"
+msgstr "Periodicitat de l'amortització"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:31
+msgid "Loan Repayment"
+msgstr "Amortització de préstec"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:32
+msgid ""
+"\n"
+"All enabled option pages must contain valid entries to continue.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:35
+msgid "Payment To (Escrow):"
+msgstr "Pagament a (aval):"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:36
+msgid "Payment From (Escrow):"
+msgstr "Pagament de (aval):"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:37
+msgid "Payment To:"
+msgstr "Pagament a:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:38
+msgid "Specify Source Account"
+msgstr "Especifiqueu el compte d'origen"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:39
+msgid "Use Escrow Account"
+msgstr "Utilitza el compte d'aval"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:40
+msgid "Part of Payment Transaction"
+msgstr "Part d'un pagament"
+
+#. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
+#. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:41
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:58
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2466 ../intl-scm/guile-strings.c:3386
+msgid "Other"
+msgstr "Altres"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:42
+msgid "Payment Frequency"
+msgstr "Periodicitat del pagament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:43
+msgid "Previous Option"
+msgstr "Opció prèvia"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:44
+msgid "Next Option"
+msgstr "Opció següent"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:45
+msgid "Loan Payment"
+msgstr "Amortització de préstec"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:46
+msgid ""
+"\n"
+"Review the details below and if correct press Apply to create the schedule."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:48
+msgid "Range: "
+msgstr "Interval: "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:49
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:52
+msgid "End Date:"
+msgstr "Data de finalització:"
+
+#. src/report/business-reports/job-report.scm
+#. src/report/business-reports/owner-report.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:50
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1458 ../intl-scm/guile-strings.c:1600
+msgid "Date Range"
+msgstr "Interval de dates"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:51
+msgid "Loan Review"
+msgstr "Revisió de prétecs"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:52
+msgid "Schedule added successfully."
+msgstr "S'ha afegit amb èxit una planificació."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:53
+msgid "Loan Summary"
+msgstr "Resum de comptes"
+
+#. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:54
+#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:220 ../intl-scm/guile-strings.c:4032
+msgid "Months"
+msgstr "Mesos"
+
+#. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:55
+#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:222 ../intl-scm/guile-strings.c:4034
+msgid "Years"
+msgstr "Anys"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:56
+msgid "Current Year"
+msgstr "Any actual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:57
+msgid "Now + 1 Year"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:58
+msgid "Whole Loan"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:60
+msgid "Interest Rate"
+msgstr "Tipus d'interès"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:61
+msgid "APR (Compounded Daily)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:62
+msgid "APR (Compounded Weekly)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:63
+msgid "APR (Compounded Monthly)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:64
+msgid "APR (Compounded Quarterly)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:65
+msgid "APR (Compounded Annually)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:66
+msgid "Fixed Rate"
+msgstr "Tipus d'interès fix"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:67
+msgid "3/1 Year ARM"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:68
+msgid "5/1 Year ARM"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:69
+msgid "7/1 Year ARM"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:70
+msgid "10/1 Year ARM"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:1
+msgid "This assistant will help you record a stock split or stock merger.\n"
+msgstr "Aquest assistent us ajudarà a registrar una divisió o fusió d'accions.\n"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:3
+msgid "Stock Split Assistant"
+msgstr "Detalls de la divisió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:4
+msgid "Select the account for which you want to record a stock split or merger."
+msgstr "Seleccioneu el compte en el qual voleu registrar una divisió o fusió d'accions."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:5
+msgid "Stock Split Account"
+msgstr "Compte de desglossament de valors"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:6
+msgid "Enter the date and the number of shares you gained or lost from the stock split or merger. For stock mergers (negative splits) use a negative value for the share distribution. You can also enter a description of the transaction, or accept the default one."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:7
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:6
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:16
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:3
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:3
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:32
+msgid "_Date:"
+msgstr "_Data:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:8
+msgid "_Shares:"
+msgstr "_Accions:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:9
+msgid "Desc_ription:"
+msgstr "Desc_ripció:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:10
+msgid "Stock Split"
+msgstr "Divisió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:11
+msgid "If you want to record a stock price for the split, enter it below. You may safely leave it blank."
+msgstr "Si voleu registrar una cotització per a la divisió d'accions, introduïu-la aquí sota. També podeu deixar-la en blanc si ho desitgeu."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:12
+msgid "New _Price:"
+msgstr "_Cotització nova:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:13
+msgid "Currenc_y:"
+msgstr "Di_visa:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:14
+msgid "Stock Split Details"
+msgstr "Detalls de la divisió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:15
+msgid "If you received a cash disbursement as a result of the stock split, enter the details of that payment here. Otherwise, just click `Forward'."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:16
+msgid "_Amount:"
+msgstr "_Quantitat:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:17
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:28
+msgid "_Memo:"
+msgstr "_Nota d'abonament:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:18
+msgid "Cash In Lieu"
+msgstr "Efectiu en compensació per l'intercanvi"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:19
+msgid "<b>_Income Account</b>"
+msgstr "<b>Compte d'ingressos</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:20
+msgid "<b>A_sset Account</b>"
+msgstr "<b>Compte d'_actiu</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:21
+msgid "Cash in Lieu"
+msgstr "Efectiu en el lloc"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:22
+msgid "If you are finished creating the stock split or merger, press `Apply'. You may also press `Back' to review your choices, or `Cancel' to quit without making any changes."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:23
+msgid "Stock Split Finish"
+msgstr "Final de la divisió d'accions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:1
+msgid "Securities"
+msgstr "Valors"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:2
+msgid "<b>Securities</b>"
+msgstr "<b>Valors</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:3
+msgid "Show National Currencies"
+msgstr "Mostra les divises nacionals"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:4
+msgid "Add a new commodity."
+msgstr "Afegeix una nova acció/divisa."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:5
+msgid "Remove the current commodity."
+msgstr "Suprimeix l'acció/divisa actual."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:6
+msgid "Edit the current commodity."
+msgstr "Edita l'acció o divisa actual."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:1
+msgid "Loan Repayment Calculator"
+msgstr "Calculadora d'amortització de préstec"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:2
+msgid "<b>Calculations</b>"
+msgstr "<b>Càlculs</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:3
+msgid "Payment periods"
+msgstr "Terminis de pagament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:4
+msgid "Clear the entry."
+msgstr "Esborra l'entrada"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:5
+msgid "Interest rate"
+msgstr "Tipus d'interès"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:6
+msgid "Clear the entry"
+msgstr "Esborra l'entrada"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:7
+msgid "Present value"
+msgstr "Valor actual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:8
+msgid "Periodic payment"
+msgstr "Pagament periòdic"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:9
+msgid "Future value"
+msgstr "Valor futur"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:10
+msgid "Recalculate the (single) blank entry in the above fields."
+msgstr "Recalcula (l'única) entrada en blanc dels camps superiors."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:11
+msgid "Calculate"
+msgstr "Calcula"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:12
+msgid "<b>Payment Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions de pagament</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:13
+msgid "Payment Total:"
+msgstr "Pagament total:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:14
+msgid "total"
+msgstr "total"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:15
+msgid "Discrete"
+msgstr "Discret"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:16
+msgid "Continuous"
+msgstr "Continu"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:18
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:49
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:1
+msgid "Frequency:"
+msgstr "Periodicitat:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:19
+msgid "When paid:"
+msgstr "Pagament:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:20
+msgid "Beginning"
+msgstr "A l'inici"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:21
+msgid "End"
+msgstr "Al final"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:22
+msgid "<b>Compounding:</b>"
+msgstr "<b>Càlcul de l'interès:</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:23
+msgid "<b>Period:</b>"
+msgstr "<b>Període:</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:25
+msgid "Annual"
+msgstr "Anual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:26
+msgid "Semi-annual"
+msgstr "Semianual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:27
+msgid "Tri-annual"
+msgstr "Triennal"
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:28
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:42
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4656
+msgid "Quarterly"
+msgstr "Trimestral"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:29
+msgid "Bi-monthly"
+msgstr "Bimensual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:32
+msgid "Bi-weekly"
+msgstr "Quinzenal"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:34
+msgid "Daily (360)"
+msgstr "A diari (360)"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:35
+msgid "Daily (365)"
+msgstr "A diari (365)"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:1
+msgid "Lot Viewer"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:2
+msgid "Enter a name for the highlighted lot."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:3
+msgid "<b>_Notes</b>"
+msgstr "<b>_Notes</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:4
+msgid "Enter any notes you want to make about this lot."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:5
+msgid "<b>_Title</b>"
+msgstr "<b>_Títol</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:6
+msgid "<b>_Lots in This Account</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:7
+msgid "Show only open lots"
+msgstr "Mostra sols els paquets oberts"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:8
+msgid "<b>Splits _free</b>"
+msgstr "<b>Desglossament _lliures</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:9
+msgid ">>"
+msgstr ">>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:10
+msgid "<<"
+msgstr "<<"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:11
+msgid "<b>Splits _in lot</b>"
+msgstr "<b>Desglossaments _en paquet</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:12
+msgid "_New Lot"
+msgstr "Paquet _nou"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:13
+msgid "Scrub _Account"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:14
+msgid "Scrub the highlighted lot"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:15
+msgid "_Scrub"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:16
+msgid "Delete the highlighted lot"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:1
+msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Display Welcome Dialog Again?</span>"
+msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Voleu tornar a veure el diàleg de benvinguda?</span>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:2
+msgid "If you press the <i>Yes</i> button, the <i>Welcome to GnuCash</i> dialog will be displayed again next time you start GnuCash. If you press the <i>No</i> button, it will not be displayed again."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:3
+msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Welcome to GnuCash!</span>"
+msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Us donem la benvinguda al GnuCash!</span>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:4
+msgid "There are some predefined actions available that most new users prefer to get started with GnuCash. Select one of these actions from below and click the <i>OK</i> button or press the <i>Cancel</i> button if you don't want to perform any of them."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:5
+msgid "C_reate a new set of accounts"
+msgstr "C_rea un nou grup de comptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:6
+msgid "_Import my QIF files"
+msgstr "_Importa els meus fitxers QIF"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:7
+msgid "_Open the new user tutorial"
+msgstr "_Obre el tutorial de l'usuari nou"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:1
+msgid "Delete all stock prices before the date below based upon the following criteria:"
+msgstr "Suprimeix totes les cotitzacions de valorsbasant-se en els criteris de sota:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:2
+msgid "Delete _manually entered prices"
+msgstr "Suprimeix les cotitzacions introduïdes _manualment"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:3
+msgid "If activated, delete manually entered stock prices dated earlier than the specified date. Otherwise only stock prices added by Finance::Quote will be deleted."
+msgstr "Si està habilitat, se suprimiran les cotitzacions anteriors a la data especificada que s'hagin introduït manualment. Si no està habilitat només se suprimiran aquelles que s'hagin afegit a través del mòdul Finance::Quote."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:4
+msgid "Delete _last price for a stock"
+msgstr "Suprimeix la _darrera cotització d'un valor"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:5
+msgid "If activated, delete all prices before the specified date. Otherwise the last stock price dated before the date will be kept and all earlier quotes deleted."
+msgstr "Si està habilitat, se suprimiran totes les cotitzacions anteriors a la data especificada. Si no està habilitat, es mantindrà la darrera cotització abans d'aquesta data i se suprimiran totes les anteriors."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:7
+msgid "Price Editor"
+msgstr "Editor de cotitzacions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:8
+msgid "_Namespace:"
+msgstr "Espai de _noms"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:9
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:289
+msgid "_Security:"
+msgstr "_Valor:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:10
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:294
+msgid "Cu_rrency:"
+msgstr "Di_visa:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:11
+msgid "S_ource:"
+msgstr "Fon_t:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:13
+msgid "_Price:"
+msgstr "_Cotització:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:14
+msgid "Add a new price."
+msgstr "Afegeix una cotització nova."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:15
+msgid "Remove the current price."
+msgstr "Suprimeix la cotització actual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:16
+msgid "Edit the current price."
+msgstr "Edita la cotització actual."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:18
+msgid "Remove prices older than a user-entered date."
+msgstr "Suprimeix les cotitzacions més antigues que la dates entrades per l'usuari"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:19
+msgid "Remove _Old"
+msgstr "Suprimeix les _antigues"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:20
+msgid "Get new online quotes for stock accounts."
+msgstr "Baixa les cotitzacions en línia noves per a comptes de valors."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:21
+msgid "Get _Quotes"
+msgstr "Baixa les _cotitzacions"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:22
+msgid "Bid"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:23
+msgid "Ask"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:24
+msgid "Last"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:25
+msgid "Net Asset Value"
+msgstr "Valor net de l'actiu"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:27
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:26
+msgid "Dummy commodity Line"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:28
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:27
+msgid "Dummy namespace Line"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:1
+msgid "Save Custom Check Format"
+msgstr "Desa el format de xec personalitzat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:2
+msgid "Enter a title for this custom format. This title will appear in the \"Check format\" selector of the Print Check dialog. Using the title of an existing custom format will cause that format to be overwritten."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:3
+msgid "Print Check"
+msgstr "Imprimeix el xec"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:4
+msgid "Check _format:"
+msgstr "_Format del xec:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:5
+msgid "Check po_sition:"
+msgstr "Po_sició del xec:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:6
+msgid "_Date format:"
+msgstr "Format de _data:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:7
+msgid ""
+"Check format must have an\n"
+"ADDRESS item defined in order\n"
+"to print an address on the check."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:10
+msgid "_Address"
+msgstr "_Adreça: "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:11
+msgid "Checks on first _page:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:13
+msgid "x"
+msgstr "x"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:14
+msgid "y"
+msgstr "y"
+
+# FIXME: segons el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, hauria de ser «Ordre» (dpm)
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:15
+msgid "Pa_yee:"
+msgstr "Po_rtador:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:17
+msgid "Amount (_words):"
+msgstr "Quantitat (en _lletra):"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:18
+msgid "Amount (_numbers):"
+msgstr "Quantitat (en _números):"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:19
+msgid "_Notes:"
+msgstr "_Notes:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:20
+msgid "_Units:"
+msgstr "_Unitats:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:21
+msgid "_Translation:"
+msgstr "_Translació:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:22
+msgid "_Rotation"
+msgstr "_Rotació"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:23
+msgid "The origin point is the upper left-hand corner of the page."
+msgstr "El punt d'origen és la cantonada esquerra de la part de dalt de la pàgina."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:24
+msgid "The origin point is the lower left-hand corner of the page."
+msgstr "El punt d'origen és la cantonada esquerra de la part de baix de la pàgina."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:25
+msgid "Degrees"
+msgstr "Graus"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:26
+msgid "_Save format"
+msgstr "_Desa el format"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:27
+msgid "_Address:"
+msgstr "_Adreça:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:29
+msgid "Splits Memo"
+msgstr "Notes del desglossament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:30
+msgid "Splits Amount"
+msgstr "Quantitat dels desglossaments"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:31
+msgid "Splits Account"
+msgstr "Selecciona el compte"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:32
+msgid "Custom format"
+msgstr "Format personalitzat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:33
+msgid "Inches"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:34
+msgid "Centimeters"
+msgstr "Centímetres"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:35
+msgid "Millimeters"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:36
+msgid "Points"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:38
+msgid "Middle"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:39
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:186
+msgid "Bottom"
+msgstr "A baix"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:41
+msgid "Quicken/QuickBooks (tm) US-Letter"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:42
+msgid "Deluxe(tm) Personal Checks US-Letter"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:43
+msgid "Quicken(tm) Wallet Checks w/ side stub"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-progress.glade.h:1
+msgid "Working..."
+msgstr "S'està treballant..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-progress.glade.h:2
+msgid "1234567890123456789012345678901234567890"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:1
+msgid "Account Deletion"
+msgstr "Supressió d'un compte"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:2
+msgid "The following Scheduled Transactions reference the deleted account and must now be corrected. Press OK to edit them."
+msgstr "Els assentaments periòdics següents fan referència al compte suprimit, i per tant s'han de corregir. Premeu «D'acord» per a editar-los."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:4
+msgid "<b>Since Last Run Dialog</b>"
+msgstr "<b>Diàleg «Des de la darrera execució»</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:5
+msgid "<b>Transaction Editor Defaults</b>"
+msgstr "<b>Valors per defecte de l'editor d'assentaments</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:6
+msgid "_Run when data file opened"
+msgstr "_Executa'l en obrir el fitxer de dades"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:7
+msgid "Show the \"since last run\" window when a file is opened."
+msgstr "Mostra la finestra «Des de la darrera execució» en obrir un fitxer."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:8
+msgid "_Auto-create new transactions"
+msgstr "Crea transaccions noves _automàticament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:9
+msgid "Set the 'auto-create' flag on newly created scheduled transactions."
+msgstr "Estableix el senyalador de creació automàtica com a cert en els assentaments periòdics nous que es creïn."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:10
+msgid "Crea_te in advance:"
+msgstr "Crea per endavan_t:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:11
+msgid "R_emind in advance:"
+msgstr "R_ecorda-m'ho per endavant:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:12
+msgid "Begin notifications this many days before the transaction is created."
+msgstr "Notifica aquest nombre de dies per endavant abans de crear l'assentament."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:13
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:67
+msgid "days"
+msgstr "dies"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:14
+msgid "Create the transaction this many days before its effective date."
+msgstr "Crea l'assentament aquest nombre de dies per endavant, abans de la data efectiva."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:15
+msgid "_Notify before transactions are created "
+msgstr "_Notifica abans de crear transaccions "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:16
+msgid "Set the 'notify' flag on newly created scheduled transactions."
+msgstr "Estableix el senyalador de notificació com a cert en els assentaments periòdics nous que es creïn."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:17
+msgid "Edit Scheduled Transaction"
+msgstr "Edita l'assentament periòdic"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:18
+msgid "<b>Name</b>"
+msgstr "<b>Nom</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:19
+msgid "<b>Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:20
+msgid "Create in advance:"
+msgstr "Crea per endavant:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:21
+msgid "Remind in advance:"
+msgstr "Recorda-m'ho per endavant:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:22
+msgid " days"
+msgstr " dies"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:23
+msgid "Create automatically"
+msgstr "Crea automàticament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:24
+msgid "Conditional on splits not having variables"
+msgstr "A condició que els desglossaments no tinguin vriables"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:25
+msgid "Notify me when created"
+msgstr "Notifica-m'ho en crear-lo"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:26
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:168
+msgid "Enabled"
+msgstr "Habilitat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:27
+msgid "<b>Occurrences</b>"
+msgstr "<b>Ocurrències</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:28
+msgid "Last Occurred: "
+msgstr "Darrera ocurrència: "
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:29
+msgid "Repeats:"
+msgstr "Repeticions:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:30
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:93
+msgid "Forever"
+msgstr "Per sempre"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:31
+msgid "Until:"
+msgstr "Fins:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:32
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:91
+msgid "For:"
+msgstr "Durant:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:33
+msgid "occurrences"
+msgstr "ocurrències"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:34
+msgid "remaining"
+msgstr "restants"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:35
+msgid "Overview"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:36
+#: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:338
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:177
+msgid "Frequency"
+msgstr "Periodicitat"
+
+# FIXME: Assentament definit? (dpm)
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:37
+msgid "Template Transaction"
+msgstr "Assentament plantilla"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:40
+msgid "Bi-Weekly"
+msgstr "Quinzenal"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:44
+msgid "Since Last Run..."
+msgstr "Des de la darrera execució..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:45
+msgid "_Review created transactions"
+msgstr "_Revisa els assentaments creats"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:46
+msgid "Make Scheduled Transaction"
+msgstr "Creació d'un assentament periòdic"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:47
+msgid "Advanced..."
+msgstr "Avançat..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:51
+msgid "Never End"
+msgstr "Indefinida"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:53
+msgid "Number of Occurrences:"
+msgstr "Nombre de repeticions:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:54
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:2
+msgid "1"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:55
+msgid "End: "
+msgstr "Final:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:1
+msgid "Income Tax Information"
+msgstr "Informació dels impostos de la renda"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:2
+msgid "<b>Income Tax Identity</b>"
+msgstr "<b>Identitat del compte d'ingressos</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:5
+msgid "Click to change Tax Name and/or Tax Type."
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:6
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:14
+msgid "<b>_Accounts</b>"
+msgstr "<b>_Comptes</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:7
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:15
+msgid "_Income"
+msgstr "_Ingrés"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:8
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:16
+msgid "_Expense"
+msgstr "D_espesa"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:17
+msgid "_Asset"
+msgstr "_Actiu"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:18
+msgid "_Liability/Equity"
+msgstr "P_assiu"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:11
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:19
+msgid "Accounts Selected:"
+msgstr "Comptes seleccionats:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:12
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:20
+msgid "0"
+msgstr "0"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:13
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:21
+msgid "_Select Subaccounts"
+msgstr "_Selecciona els subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:14
+msgid "<b>Account Tax Information</b>"
+msgstr "<b>Informació dels impostos dels comptes</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:15
+msgid "Tax _Related"
+msgstr "_Relacionat amb impostos"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:16
+msgid "<b>_TXF Categories</b>"
+msgstr "<b>Categories _TXF</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:17
+msgid "<b>Payer Name Source</b>"
+msgstr "<b>Font del nom del pagador</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:18
+msgid "C_urrent Account"
+msgstr "Compte _actual"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:19
+msgid "_Parent Account"
+msgstr "Compte _pare"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:20
+msgid "<b>Copy Number</b>"
+msgstr "<b>Copia el número/b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:1
+msgid "Budget List"
+msgstr "Llista de pressupostos"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:2
+msgid "Close the Budget List"
+msgstr "Tanca la llista de pressupostos"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:3
+msgid "Create a New Budget"
+msgstr "Crea un pressupost nou"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:4
+msgid "Open the Selected Budget"
+msgstr "Obre el pressupost seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:5
+msgid "Delete the Selected Budget"
+msgstr "Suprimeix el pressupost seleccionat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:6
+msgid "Estimate Budget Values"
+msgstr "Valors estimats del pressupost"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:7
+msgid "GnuCash will estimate budget values for the selected accounts from past transactions."
+msgstr "El GnuCash estimarà els valors del pressupost per als comptes seleccionats a partir dels assentaments anteriors."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:9
+msgid "Significant Digits:"
+msgstr "Xifres significatives:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:10
+msgid "The number of leading digits to keep when rounding"
+msgstr "El nombre de xifres decimals (abans de la coma) a tenir en compte en arrodonir"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:12
+msgid "Budget Name:"
+msgstr "Nom del pressupost:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:14
+msgid "Number of Periods:"
+msgstr "Nombre de períodes:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:15
+msgid "Budget Period:"
+msgstr "Període del pressupost:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:1
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:1
+msgid "Duplicate Transaction"
+msgstr "Duplica l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:2
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:2
+msgid "<b>New Transaction Information</b>"
+msgstr "<b>Informació de l'assentament nou</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:4
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:4
+msgid "_Number:"
+msgstr "_Número:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:5
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:6
+msgid "Filter register by..."
+msgstr "Filtra el registre per..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:6
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:7
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:23
+msgid "Show _All"
+msgstr "Mostra-ho _tot"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:7
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:8
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:24
+msgid "Select Range:"
+msgstr "Seleccioneu l'interval:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:8
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:25
+msgid "Start:"
+msgstr "Inici:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:9
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:26
+msgid "_Earliest"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:10
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:11
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:27
+msgid "Choo_se Date:"
+msgstr "Tr_ieu una data:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:11
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:12
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:28
+msgid "Toda_y"
+msgstr "A_vui"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:12
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:13
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:29
+msgid "_Latest"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:13
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:14
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:30
+msgid "End:"
+msgstr "Final:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:14
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:15
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:31
+msgid "C_hoose Date:"
+msgstr "T_rieu una data:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:15
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:16
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:32
+msgid "_Today"
+msgstr "A_vui"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:17
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:18
+msgid "_Unreconciled"
+msgstr "No _conciliat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:18
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:19
+#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:5
+msgid "_Reconciled"
+msgstr "_Conciliat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:19
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:20
+msgid "C_leared"
+msgstr "_Liquidat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:20
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:21
+msgid "_Voided"
+msgstr "In_vàlid"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:21
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:22
+msgid "_Frozen"
+msgstr "Con_gelat"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:22
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:23
+msgid "Select _All"
+msgstr "_Selecciona-ho tot"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:24
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:25
+msgid "Sa_ve Filter"
+msgstr "De_sa %s en un fitxer"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:25
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:51
+msgid "Void Transaction"
+msgstr "Invalida l'assentament"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:26
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:52
+msgid "Reason for voiding transaction:"
+msgstr "Raó per a la invalidació de l'assentament:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:5
+msgid "_Transaction Number:"
+msgstr "Número d'assen_tament:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:26
+msgid "Sort register by..."
+msgstr "Ordena el registre per..."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:27
+msgid "_Standard Order"
+msgstr "Ordenació e_stàndard"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:28
+msgid "Keep normal account order."
+msgstr "Mantingues l'ordenació de comptes normal"
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:30
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4542 ../intl-scm/guile-strings.c:4598
+msgid "Sort by date."
+msgstr "Ordena per data."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:32
+msgid "Sort by the date of entry."
+msgstr "Ordena per data d'entrada."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:33
+msgid "S_tatement Date"
+msgstr "Da_ta de l'extracte de compte"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:34
+msgid "Sort by the statement date (unreconciled items last)."
+msgstr "Ordena per la data de l'extracte bancari (els elements no conciliats al final)"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:35
+msgid "Num_ber"
+msgstr "Núme_ro"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:36
+msgid "Sort by number."
+msgstr "Ordena per número."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:37
+msgid "Amo_unt"
+msgstr "_Quantitat"
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:38
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4566 ../intl-scm/guile-strings.c:4622
+msgid "Sort by amount."
+msgstr "Ordena per quantitat."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:39
+msgid "_Memo"
+msgstr "_Nota d'abonament"
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:40
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4582 ../intl-scm/guile-strings.c:4634
+msgid "Sort by memo."
+msgstr "Ordena per nota d'abonament."
+
+#. src/report/standard-reports/transaction.scm
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:42
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:4570 ../intl-scm/guile-strings.c:4626
+msgid "Sort by description."
+msgstr "Ordena per descripció."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:43
+msgid "_Action"
+msgstr "A_cció"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:44
+msgid "Sort by action field."
+msgstr "Ordena pel camp d'acció."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:45
+msgid "_Notes"
+msgstr "_Notes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:46
+msgid "Sort by notes field."
+msgstr "Ordena pel camp de notes."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:47
+msgid "Sa_ve Sort Order"
+msgstr "Desa l'ordre d'ordenació"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:48
+msgid "Save the sort order for this register."
+msgstr "Desa l'ordre d'ordenació per a aquest registre."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:49
+msgid "Reverse Order"
+msgstr "Reverteix l'ordre"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:50
+msgid "Sort in descending order."
+msgstr "Ordena en ordre descendent."
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-autoclear.glade.h:1
+msgid "<b>Auto-Clear Information</b>"
+msgstr "<b>Neteja automàticament la informació</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-autoclear.glade.h:2
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:4
+msgid "_Ending Balance:"
+msgstr "Saldo _final:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:1
+msgid "<b>Reconcile Information</b>"
+msgstr "<b>Informació de la conciliació</b>"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:2
+msgid "Statement _Date:"
+msgstr "_Data de l'extracte de compte:"
+
+#. starting balance title/value
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:3
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1810 ../src/gnome/window-reconcile.c:1810
+msgid "Starting Balance:"
+msgstr "Saldo inicial:"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:5
+msgid "Include _subaccounts"
+msgstr "Inclou els _subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:6
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:762 ../src/gnome/window-reconcile.c:762
+msgid "Enter _Interest Payment..."
+msgstr "Introduïu el pagament de l'_interès..."
+
+#: ../src/gnome/reconcile-view.c:238
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:671
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:275
+msgid "Reconciled:R"
+msgstr "Reconciled:C"
+
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:239
+msgid "You must select an item from the list"
+msgstr "Heu de seleccionar un element de la llista"
+
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:351
+#: ../src/gnome-utils/gnc-cell-renderer-date.c:170
+msgid "Select"
+msgstr "Seleccioneu"
+
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1049
 msgid "New Transaction"
 msgstr "Nova transacció"
 
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1051
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1053
 msgid "New Split"
 msgstr "Nou desglossament"
 
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1060
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1062
 msgid "New item"
 msgstr "Element nou..."
 
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1109
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1111
 msgid "all criteria are met"
 msgstr "tots els criteris es compleixen"
 
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1110
+#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1112
 msgid "any criteria are met"
 msgstr "qualsevol criteri es compleix"
 
-#. FIXME: All this does is leak.
-#: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1413
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:203
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:204
-msgid "Find Transaction"
-msgstr "Cerca un assentament"
-
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:1
 msgid "_New item..."
 msgstr "Element _nou..."
@@ -3909,7 +8455,7 @@
 msgstr "Cerca només a les dades actives"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:12
-msgid "Choose whether to search all your data or only that marked as \"active\""
+msgid "Choose whether to search all your data or only that marked as \"active\"."
 msgstr "Escolliu si voleu cercar a totes les vostres dades o només a les que estan marcades com a «actives»"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.glade.h:13
@@ -4057,12 +8603,12 @@
 msgstr "No liquidat"
 
 #: ../src/gnome-search/search-reconciled.c:229
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:794
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:796
 msgid "Cleared"
 msgstr "Liquidat"
 
 #: ../src/gnome-search/search-reconciled.c:232
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:808
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:810
 msgid "Reconciled"
 msgstr "Conciliat"
 
@@ -4079,8 +8625,8 @@
 msgstr "Heu d'entrar algun text per cercar."
 
 #: ../src/gnome-search/search-string.c:220
-#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:91
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:120
+#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:90
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:122
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import.c:103
 #, c-format
 msgid ""
@@ -4107,42 +8653,26 @@
 msgid "Match case"
 msgstr "Respecta majúscules i minúscules"
 
-#: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:348
-msgid "When you click Apply, GnuCash will modify your ~/.gconf.path file and restart the gconf backend. There will be a short delay before GnuCash is loaded."
-msgstr ""
-"En clicar a «Aplica», el GnuCash modificarà el vostre fitxer\n"
-"~/.gconf.path i reinicialitzarà el rerefons gconf. Hi haurà un petit\n"
-"retard fins que GnuCash es carregui."
+#: ../src/gnome/top-level.c:98
+#, c-format
+msgid "Entity Not Found: %s"
+msgstr "No s'ha trobat l'entitat: %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:352
+#: ../src/gnome/top-level.c:158
 #, c-format
-msgid "When you click Apply, GnuCash will install the gconf data into your local ~/.gconf file and restart the gconf backend. The %s script must be found in your search path for this to work correctly."
-msgstr ""
-"En clicar a Aplica, el Gnucash instal·larà les dades gconf al vostre\n"
-"fitxer local ~/.gconf i reiniciarà el dorsal gconf. El fitxer de seqüència\n"
-"d'ordres %s ha de estar en el camí de búsqueda perquè això funcioni\n"
-"correctament."
+msgid "Transaction with no Accounts: %s"
+msgstr "L'assentament no té cap compte: %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:356
-msgid "You have chosen to correct the problem by yourself. When you click Apply, GnuCash will exit. Please correct the problem and restart the gconf backend with the command 'gconftool-2 --shutdown' before restarting GnuCash. If you have not already done so, you can click the Back button and copy the necessary text from the dialog."
-msgstr ""
+#: ../src/gnome/top-level.c:174
+#, c-format
+msgid "Unsupported entity type: %s"
+msgstr "El tipus d'entitat no és compatible: %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:362
+#: ../src/gnome/top-level.c:211
 #, c-format
-msgid "You have chosen to correct the problem by yourself. When you click Apply, GnuCash will exit. Please run the %s script which will install the configuration data and restart the gconf backend."
-msgstr ""
-"Heu escollit corregir vos mateix el problema. Quan cliqueu Aplica,\n"
-"GnuCash es tancarà. Si us plau executeu el fitxer de seqüència\n"
-"d'ordres %s que instal·larà la\n"
-"dades de configuració i reiniciaran el dorsal gconf."
+msgid "No such price: %s"
+msgstr "No hi ha tal preu: %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/assistant-gconf-setup.c:366
-msgid "You have already corrected the problem and restarted the gconf backend with the command 'gconftool-2 --shutdown'. When you click Apply, there will be a short delay before GnuCash is loaded."
-msgstr ""
-"Ja heu corregit correctament el problema i heu reinciat el dorsal\n"
-"gconf amb l'ordre 'gconftool-2 --shutdown'. Quan cliqueu Aplica, hi\n"
-"haurà un petit retard abans que GnuCash es carregui."
-
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:160
 msgid ""
 "\n"
@@ -4290,7 +8820,7 @@
 msgstr "Hi ha hagut un error en analitzar el fitxer."
 
 #: ../src/gnome-utils/assistant-xml-encoding.c:1131
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1260 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1500
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1269 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1509
 msgid "Writing file..."
 msgstr "S'està escrivint el fitxer..."
 
@@ -4371,21 +8901,21 @@
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1990
 #, c-format
 msgid "Renumber the immediate sub-accounts of %s? This will replace the account code field of each child account with a newly generated code."
-msgstr "Voleu renumerar els subcomptes més immediats de %s? Això farà que es generi un codi nou, el qual reemplaçarà del camp del codi de compte de cada subcompte."
+msgstr "Voleu renumerar els subcomptes més immediats de %s? Això reemplaçarà el camp de codi de compte de cada compte fill com un codi generat de nou."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-book-close.c:293
+#: ../src/gnome-utils/dialog-book-close.c:301
 msgid "Please select an Equity account to hold the total Period Income."
 msgstr ""
 "Si us plau escolliu un compte d'Entitat per contenir el total\n"
 "d'Ingressos del Període."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-book-close.c:300
+#: ../src/gnome-utils/dialog-book-close.c:308
 msgid "Please select an Equity account to hold the total Period Expense."
 msgstr ""
 "Si us plau escolliu un compte d'Entitat per contenir el total de\n"
 "Despeses del Període."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:170
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:174
 msgid ""
 "\n"
 "Please select a commodity to match:"
@@ -4393,7 +8923,7 @@
 "\n"
 "Seleccioneu una divisa o valor amb què concordar:"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:177
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:181
 msgid ""
 "\n"
 "Commodity: "
@@ -4405,7 +8935,7 @@
 #. National Securities Identifying Number
 #. like gb:SEDOL, de:WKN, ch:Valorennummer, fr:SICOVAM ...
 #. See http://en.wikipedia.org/wiki/ISIN for hints.
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:183
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:187
 msgid ""
 "\n"
 "Exchange code (ISIN, CUSIP or similar): "
@@ -4413,7 +8943,7 @@
 "\n"
 "Codi de intercanvi (ISIN, CUSIP o similar): "
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:185
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:189
 msgid ""
 "\n"
 "Mnemonic (Ticker symbol or similar): "
@@ -4421,70 +8951,60 @@
 "\n"
 "Mnemònic (símbol del valor o similar): "
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:280
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:284
 msgid "Select security/currency"
 msgstr "Seleccioneu un valor/divisa"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:281
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:285
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:14
 msgid "_Security/currency:"
 msgstr "_Valor/divisa:"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:284
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:288
 msgid "Select security"
 msgstr "Seleccioneu el valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:285
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:9
-msgid "_Security:"
-msgstr "_Valor:"
-
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:289
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:293
 msgid "Select currency"
 msgstr "Escolliu la divisa"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:290
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:10
-msgid "Cu_rrency:"
-msgstr "Di_visa:"
-
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:541
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:546
 msgid "You must select a commodity. To create a new one, click \"New\""
 msgstr "Heu de seleccionar un valor o divisa. Per a crear-ne un de nou, cliqueu a «Nou»"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:908
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:913
 msgid "Use local time"
 msgstr "Utilitza l'hora local"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1032
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1042
 msgid "Edit currency"
 msgstr "Edita la divisa"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1033
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1043
 msgid "Currency Information"
 msgstr "Informació de la divisa"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1038
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1048
 msgid "Edit security"
 msgstr "Edita el valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1038
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1048
 msgid "New security"
 msgstr "Valor nou"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1039
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1049
 msgid "Security Information"
 msgstr "Informació del valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1299
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1328
 msgid "You may not create a new national currency."
 msgstr "No podeu crear una nova divisa nacional."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1313
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1342
 msgid "That commodity already exists."
 msgstr "Aquesta acció/divisa ja existeix."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1361
+#: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1390
 msgid "You must enter a non-empty \"Full name\", \"Symbol/abbreviation\", and \"Type\" for the commodity."
 msgstr "Heu d'introduir el «Nom complet», el «Símbol/abreviació» i el «Tipus» de l'acció o divisa."
 
@@ -4502,95 +9022,95 @@
 msgstr "Anomena i desa..."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-file-access.c:311
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:118 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:288
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1092
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:119 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:289
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1080
 msgid "Export"
 msgstr "Exporta"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:807
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:949
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:811
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:953
 msgid "Select All"
 msgstr "Selecciona-ho tot"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:809
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:813
 msgid "Select all accounts."
 msgstr "Selecciona tots els comptes."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:814
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:956
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:818
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:960
 msgid "Clear All"
 msgstr "Elimina-ho tot"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:816
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:820
 msgid "Clear the selection and unselect all accounts."
 msgstr "Esborra la selecció i no seleccionis cap compte."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:821
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:825
 msgid "Select Children"
 msgstr "Escolliu els fills"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:823
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:827
 msgid "Select all descendents of selected account."
 msgstr "Selecciona tots els descendents del compte seleccionat."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:829
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:963
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:833
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:967
 msgid "Select Default"
 msgstr "Selecció per defecte"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:831
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:835
 msgid "Select the default account selection."
 msgstr "Selecciona el grup de comptes per defecte."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:845
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:849
 msgid "Show Hidden Accounts"
 msgstr "Mostra els comptes ocults"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:847
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:851
 msgid "Show accounts that have been marked hidden."
 msgstr "Mostra els comptes que han estat marcats com a ocults."
 
 # FIXME: entries potser no són assentaments
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:951
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:955
 msgid "Select all entries."
 msgstr "Selecciona tots els assentaments."
 
 # FIXME: entries potser no són assentaments
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:958
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:962
 msgid "Clear the selection and unselect all entries."
 msgstr "Esborra la selecció i no seleccionis cap assentament."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:965
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:969
 msgid "Select the default selection."
 msgstr "Selecciona la selecció per defecte."
 
 #. The reset button on each option page
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1120
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1124
 msgid "Reset defaults"
 msgstr "Reestabliu els valors per defecte"
 
 # FIXME: a què es refereix per «values»?
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1122
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1126
 msgid "Reset all values to their defaults."
 msgstr "Reinicialitza-ho tot al valor predeterminat."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1427
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1431
 msgid "Page"
 msgstr "Pàgina"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2042
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2046
 msgid "Clear"
 msgstr "Neteja"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2043
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2047
 msgid "Clear any selected image file."
 msgstr "Desfà la selecció de qualsevol fitxer d'imatge."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2045
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2049
 msgid "Select image"
 msgstr "Seleccioneu una imatge"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2047
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2051
 msgid "Select an image file."
 msgstr "Seleccioneu un fitxer d'imatge."
 
@@ -4600,7 +9120,7 @@
 #. names with other account names that are more suitable for your
 #. language - just keep in mind to have exactly two %s in your
 #. translation.
-#: ../src/gnome-utils/dialog-preferences.c:141
+#: ../src/gnome-utils/dialog-preferences.c:163
 #, c-format
 msgid "Income%sSalary%sTaxable"
 msgstr "Ingressos%sSalari%sImposable"
@@ -4625,7 +9145,7 @@
 #: ../src/gnome-utils/dialog-tax-table.c:563
 #, c-format
 msgid "Tax table \"%s\" is in use. You cannot delete it."
-msgstr "La taula d'impostos «%s» està sent utilitzada. NO la podeu suprimir."
+msgstr "La taula d'impostos «%s» està sent utilitzada. No la podeu suprimir."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-tax-table.c:611
 msgid "You cannot remove the last entry from the tax table. Try deleting the tax table if you want to do that."
@@ -4655,11 +9175,6 @@
 msgid "You can't transfer from a non-currency account. Try reversing the \"from\" and \"to\" accounts and making the \"amount\" negative."
 msgstr "No podeu transferir des d'un compte no monetari. Proveu d'invertir els comptes «de» i «a», i fer la «quantitat» negativa."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1421
-#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:231
-msgid "You must enter a valid amount."
-msgstr "Heu d'escriure una quantitat vàlida."
-
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1435
 msgid "You must enter an amount to transfer."
 msgstr "Heu d'escriure una quantitat a transferir."
@@ -4694,28 +9209,28 @@
 msgid "To Amount:"
 msgstr "A quantitat:"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:584
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:542
 msgid "Remember and don't _ask me again."
 msgstr "Recorda-te'n i no m'ho dem_anis més."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:585
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:543
 msgid "Don't _tell me again."
 msgstr "No m'ho _recordis més."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:588
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:546
 msgid "Remember and don't ask me again this _session."
 msgstr "Recorda-te'n i no m'ho tornis a demanar durant aquesta _sessió."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:589
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:547
 msgid "Don't tell me again this _session."
 msgstr "No m'ho recordis durant aquesta _sessió."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:628
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:586
 msgid "New Book Options"
 msgstr "Noves opcions del llibre"
 
 #. create the button.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-account-sel.c:458
+#: ../src/gnome-utils/gnc-account-sel.c:457
 msgid "New..."
 msgstr "Nou..."
 
@@ -4759,8 +9274,8 @@
 #. CY Strings
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-cell-renderer-date.c:164
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:69
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:85 ../intl-scm/guile-strings.c:204
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:70
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:86 ../intl-scm/guile-strings.c:204
 msgid "Today"
 msgstr "Avui"
 
@@ -4769,20 +9284,6 @@
 msgid "Weeks"
 msgstr "Setmanes"
 
-#. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:220
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:54
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4032
-msgid "Months"
-msgstr "Mesos"
-
-#. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:222
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:55
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4034
-msgid "Years"
-msgstr "Anys"
-
 #: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:246
 msgid "Ago"
 msgstr "En el passat"
@@ -4792,7 +9293,7 @@
 msgstr "A partir d'ara"
 
 #. Calendar label, only shown if the date editor has a time field
-#: ../src/gnome-utils/gnc-date-edit.c:783
+#: ../src/gnome-utils/gnc-date-edit.c:858
 msgid "Calendar"
 msgstr "Calendari"
 
@@ -4832,174 +9333,158 @@
 msgid "Date: "
 msgstr "Data:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:338
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:178
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:36
-msgid "Frequency"
-msgstr "Periodicitat"
-
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:1173
 msgid "(unnamed)"
 msgstr "(sense nom)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:99 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1025
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:399
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:307
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:178
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1744 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1744
-msgid "Open"
-msgstr "Obre"
-
 #. File menu
 #. Menu Items
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:103 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:253
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:104 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:269
 #: ../src/plugins/bi_import/gnc-plugin-bi-import.c:56
 msgid "_Import"
 msgstr "_Importa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:105 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:272
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:106 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:273
 msgid "Import"
 msgstr "_Importa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:111 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1074
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1310
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:112 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1083
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1319
 msgid "Save"
 msgstr "Desa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:115 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:254
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:116 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:270
 msgid "_Export"
 msgstr "_Exporta"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:157
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:158
 msgid "All files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:203
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:204
 msgid "(null)"
 msgstr "(nul)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:217
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:218
 #, c-format
 msgid "No suitable backend was found for %s."
 msgstr "No s'ha trobat cap rerefons adequat per a %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:222
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:223
 #, c-format
 msgid "The URL %s is not supported by this version of GnuCash."
 msgstr "L'URL %s no està implementada en aquesta versió del GnuCash."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:227
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:228
 #, c-format
 msgid "Can't parse the URL %s."
 msgstr "No es pot analitzar l'URL %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:232
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:233
 #, c-format
 msgid "Can't connect to %s. The host, username or password were incorrect."
 msgstr "No s'ha pogut connectar a %s. L'ordinador central, el nom d'usuari o contrasenya són incorrectes."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:238
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:239
 #, c-format
 msgid "Can't connect to %s. Connection was lost, unable to send data."
 msgstr "No s'ha pogut connectar a %s. S'ha perdut la connexió, i no s'han pogut enviar les dades."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:244
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:245
 msgid "This file/URL appears to be from a newer version of GnuCash. You must upgrade your version of GnuCash to work with this data."
 msgstr "Aquest fitxer o URL sembla ser d'una versió més nova del GnuCash. Cal que actualitzeu la vostra versió del GnuCash per a poder treballar amb aquestes dades."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:251
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:252
 #, c-format
 msgid "The database %s doesn't seem to exist. Do you want to create it?"
 msgstr "La base de dades %s no existeix. Voleu crear-la?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:265
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:266
 #, c-format
 msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by another user, in which case you should not open the database. Do you want to proceed with opening the database?"
 msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable que no la obriu. Voleu obrir-la de totes maneres?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:273
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:274
 #, c-format
 msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by another user, in which case you should not import the database. Do you want to proceed with importing the database?"
 msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable que no la importeu. Voleu importar-la de totes maneres?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:281
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:282
 #, c-format
 msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by another user, in which case you should not save the database. Do you want to proceed with saving the database?"
 msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable que no la deseu. Voleu desar-la de totes maneres?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:289
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:290
 #, c-format
 msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s. That database may be in use by another user, in which case you should not export the database. Do you want to proceed with exporting the database?"
 msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar la base de dades %s. Probablement un altre usuari estigui utilitzant aquesta base de dades; en tal cas és recomanable que no l'exporteu. Voleu exportar-la de totes maneres?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:312
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:315
 #, c-format
 msgid "GnuCash could not write to %s. That database may be on a read-only file system, or you may not have write permission for the directory."
 msgstr "El GnuCash no ha pogut escriure a %s. És possible que la base de dades sigui en un sistema de fitxers de només lectura, o bé que no tingueu permís d'escriptura en el directori."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:319
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:322
 #, c-format
 msgid "The file/URL %s does not contain GnuCash data or the data is corrupt."
 msgstr "El fitxer o URL %s no conté dades del GnuCash o bé les dades estan malmeses."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:325
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:328
 #, c-format
 msgid "The server at URL %s experienced an error or encountered bad or corrupt data."
 msgstr "S'ha produït un error en el servidor a %s o bé aquest s'ha trobat amb dades errònies o malmeses."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:331
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:334
 #, c-format
 msgid "You do not have permission to access %s."
 msgstr "No teniu permís per accedir a %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:336
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:339
 #: ../src/register/register-core/formulacell.c:118
 #: ../src/register/register-core/pricecell.c:181
 #, c-format
 msgid "An error occurred while processing %s."
 msgstr "S'ha produït un error en processar %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:341
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:344
 msgid "There was an error reading the file. Do you want to continue?"
 msgstr "S'ha produït un error en llegir el fitxer. Voleu continuar?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:350
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:353
 #, c-format
 msgid "There was an error parsing the file %s."
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar el fitxer %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:355
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:358
 #, c-format
 msgid "The file %s is empty."
 msgstr "El fitxer %s és buit."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:366
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:369
 #, c-format
 msgid "The file %s could not be found."
 msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:372
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:375
 msgid "This file is from an older version of GnuCash. Do you want to continue?"
 msgstr "Aquest fitxer és d'una versió més antiga de GnuCash. Voleu continuar?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:381
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:384
 #, c-format
 msgid "The file type of file %s is unknown."
 msgstr "Es desconeix el tipus de fitxer de %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:386
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:389
 #, c-format
 msgid "Could not make a backup of the file %s"
 msgstr "No s'ha pogut fer una còpia de seguretat del fitxer %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:391
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:394
 #, c-format
 msgid "Could not write to file %s. Check that you have permission to write to this file and that there is sufficient space to create it."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut escriure al fitxer %s. Verifiqueu que teniu permisos per\n"
-"escriure a aquest fitxer i que hi ha suficient espai per crear-lo."
+msgstr "No s'ha pogut escriure al fitxer %s. Verifiqueu que teniu permisos per escriure a aquest fitxer i que hi ha suficient espai per crear-lo."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:398
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:401
 #, c-format
 msgid "No read permission to read from file %s."
 msgstr "No teniu permís de lectura per al fitxer %s."
@@ -5007,7 +9492,7 @@
 #. Translators: the first %s is a path in the filesystem,
 #. * the second %s is PACKAGE_NAME, which by default is "GnuCash"
 #.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:406
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:409
 #, c-format
 msgid ""
 "You attempted to save in\n"
@@ -5017,14 +9502,14 @@
 "Please try again in a different directory."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:413
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:416
 msgid "This database is from an older version of GnuCash. Select OK to upgrade it to the current version, Cancel to mark it read-only."
 msgstr ""
 "La base de dades és d'una versió més antiga de GnuCash. Seleccioneu\n"
 "D'acord per actualitzar-la a la versió actual. Cancel·leu per\n"
 "marcar-la com de sols-lectura."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:422
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:425
 msgid "This database is from a newer version of GnuCash. This version can read it, but cannot safely save to it. It will be marked read-only until you do File>Save As, but data may be lost in writing to the old version."
 msgstr ""
 "La base de dades és d'una versió més nova de GnuCash. Aquesta versió\n"
@@ -5032,21 +9517,15 @@
 "de sols lectura fins que feu un Fitxer>Desar Com, però es poden perdre\n"
 "dades en escriure a la versió antiga."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:431
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:434
 msgid "The SQL database is in use by other users, and the upgrade cannot be performed until they logoff. If there are currently no other users, consult the documentation to learn how to clear out dangling login sessions."
 msgstr "Altres usuaris estan utilitzant la base de dades SQL, i l'actualització no es podrà dur a terme fins que se'n desconnectin. Si no hi ha altres usuaris connectats, consulteu la documentació per a determinar com eliminar sessions penjades."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:441
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:444
 msgid "The library \"libdbi\" installed on your system doesn't correctly store large numbers. This means GnuCash cannot use SQL databases correctly. Gnucash will not open or save to SQL databases until this is fixed by installing a different version of \"libdbi\". Please see https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=611936 for more information."
-msgstr ""
-"La llibreria \"libdbi\" instal·lada al vostre sistema no emmagatzema\n"
-"correctament nombres grans. Això vol dir que el GnuCash no pot usar bases\n"
-"de dades SQL correctament. El Gnucash no obrirà o desarà a bases de\n"
-"dades SQL fins que això es coregeixi instal·lant una versió diferent\n"
-"de \"libdbi\". Si us plau mireu https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=611936 \n"
-"per a més informació."
+msgstr "La llibreria \"libdbi\" instal·lada al vostre sistema no emmagatzema correctament nombres grans. Això vol dir que el GnuCash no pot usar bases de dades SQL correctament. El Gnucash no obrirà o desarà a bases de dades SQL fins que això es corregeixi instal·lant una versió diferent de \"libdbi\". Si us plau mireu https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=611936 per a més informació."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:453
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:456
 msgid "GnuCash could not complete a critical test for the presence of a bug in the \"libdbi\" library. This may be caused by a permissions misconfiguration of your SQL database. Please see https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=645216 for more information."
 msgstr ""
 "El GnuCash no ha pogut completar una prova crítica sobre la presència\n"
@@ -5055,7 +9534,7 @@
 "SQL. Si us plau mireu https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=645216 \n"
 "per a més informació."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:463
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:466
 msgid "This file is from an older version of GnuCash and will be upgraded when saved by this version. You will not be able to read the saved file from the older version of Gnucash (it will report an \"error parsing the file\"). If you wish to preserve the old version, exit without saving."
 msgstr ""
 "Aquest fitxer és d'una versió més antiga de GnuCash i s'actualitzarà\n"
@@ -5064,76 +9543,76 @@
 "\"analitzant el fitxer\"). Si voleu preserver la versió antiga, sortiu\n"
 "sense desar."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:474
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:477
 #, c-format
 msgid "An unknown I/O error (%d) occurred."
 msgstr "S'ha produït un error desconegut (%d) d'E/S"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:569
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:573
 msgid "Save changes to the file?"
 msgstr "Voleu desar els canvis del fitxer?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:582 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1176
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:586 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1226
 #, c-format
 msgid "If you don't save, changes from the past %d minute will be discarded."
 msgid_plural "If you don't save, changes from the past %d minutes will be discarded."
 msgstr[0] "Si no deseu, els canvis de l'últim minut %d es descartaran."
 msgstr[1] "Si no deseu, es descartaran els canvis dels darrers %d minuts."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:586
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:590
 msgid "Continue _Without Saving"
 msgstr "Continua _sense desar"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:739
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:747
 #, c-format
 msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s."
 msgstr "El GnuCash no ha pogut blocar %s."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:741
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:749
 msgid "That database may be in use by another user, in which case you should not open the database. What would you like to do?"
 msgstr "És possible que un altre usuari estigui utilitzant aquella base de dades, i en tal cas no hauríeu d'obrir la base de dades. Que voleu fer?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:744
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:752
 msgid "That database may be on a read-only file system, or you may not have write permission for the directory. If you proceed you may not be able to save any changes. What would you like to do?"
 msgstr ""
 "Aquella base de dades pot estar en un sistema de fitxers de sols\n"
 "lectura, o potser no teniu permisos d'escriptura al directori. Si\n"
 "continueu potser no podreu desar cap canvi. Què voldríeu fer?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:769
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:778
 msgid "_Open Read-Only"
 msgstr "_Obrir Sols-lectura"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:771
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:780
 msgid "_Create New File"
 msgstr "_Crea un fitxer nou"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:773
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:782
 msgid "Open _Anyway"
 msgstr "_Obre de totes maneres"
 
 #. try to load once again
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:857 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:877
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:866 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:886
 msgid "Loading user data..."
 msgstr "S'estan carregant les dades d'usuari..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:893
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:902
 msgid "Re-saving user data..."
 msgstr "S'estan recarregant les dades d'usuari..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1174 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1415
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1183 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1424
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:124
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1462
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1449
 #, c-format
 msgid "The file %s already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
 msgstr "El fitxer %s ja existeix. Esteu segur de voler sobreescriure'l?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1203
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1212
 msgid "Exporting file..."
 msgstr "S'està exportant el fitxer..."
 
 #. %s is the strerror(3) error string of the error that occurred.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1216
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1225
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error saving the file.\n"
@@ -5144,7 +9623,7 @@
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1248
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1257
 msgid "The database was opened read-only. Do you want to save it to a different place?"
 msgstr ""
 "La base de dades s'ha obert com de sols-lectura. Voleu desar-la en un\n"
@@ -5154,53 +9633,34 @@
 msgid "View..."
 msgstr "Visualitza..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:273
+#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:236
 msgid "GnuCash could not find the files for the help documentation. This is likely because the 'gnucash-docs' package is not installed"
 msgstr "El GnuCash no ha trobat els fitxers de documentació de l'ajuda. Segurament això és degut al fet que no teniu el paquet «gnucash-docs» instal·lat."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:366
-#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:428
+#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:329
+#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:391
 msgid "GnuCash could not find the files for the help documentation. This is likely because the 'gnucash-docs' package is not installed."
 msgstr "El GnuCash no ha trobat els fitxers de documentació de l'ajuda. Segurament això és degut al fet que no teniu el paquet «gnucash-docs» instal·lat."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:397
+#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:360
 msgid "GnuCash could not find the files for the help documentation."
 msgstr "El GnuCash no ha trobat els fitxers de documentació de l'ajuda."
 
-#. src/report/business-reports/job-report.scm
-#. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
-#. src/report/standard-reports/budget.scm
-#. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
-#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:18 ../src/gnome/assistant-stock-split.c:604
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:107
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:108
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:449
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:49
-#: ../src/import-export/import-main-matcher.c:482
-#: ../src/import-export/import-match-picker.c:343
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:369
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:296
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1356 ../intl-scm/guile-strings.c:1470
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2650 ../intl-scm/guile-strings.c:3044
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3192 ../intl-scm/guile-strings.c:3258
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3556 ../intl-scm/guile-strings.c:3958
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4072 ../intl-scm/guile-strings.c:4136
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4450
-msgid "Account"
-msgstr "Compte"
+#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:415
+#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:440
+msgid "GnuCash could not find the associated file."
+msgstr "El GnuCash no ha pogut trobar el fitxer associat."
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:466
+msgid "GnuCash could not open the associated URI:"
+msgstr "El GnuCash no ha pogut obrit l'URI associat:"
+
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:19
 msgid "_Delete Account"
 msgstr "_Suprimeix el compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:20 ../src/gnome/window-reconcile.c:2238
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2238
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:20 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2179
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2179
 msgid "_Edit Account"
 msgstr "_Edita el compte"
 
@@ -5208,31 +9668,11 @@
 msgid "_New Account"
 msgstr "Compte _nou"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:22 ../src/gnome/window-reconcile.c:2233
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2233
+#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:22 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2174
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2174
 msgid "_Open Account"
 msgstr "_Obre el compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:23
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:229
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:320
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:320
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2243 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2243
-msgid "_Transfer..."
-msgstr "_Transferència..."
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:24
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:398
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:398
-msgid "S_plit Transaction"
-msgstr "Des_glossa l'assentament"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:25
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:355
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:355
-msgid "_Jump"
-msgstr "_Salta"
-
 #. Translators: %s is a path to a database or any other url,
 #. like mysql://user@server.somewhere/somedb, http://www.somequotes.com/thequotes
 #: ../src/gnome-utils/gnc-keyring.c:193
@@ -5240,420 +9680,373 @@
 msgid "Enter a user name and password to connect to: %s"
 msgstr "Entreu un nom d'usuari i clau per connectar a: %s"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:124
+#, c-format
+msgid "Changes will be saved automatically in %u seconds"
+msgstr ""
+
 #. Toplevel
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:240
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:256
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:241
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:168 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:167
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:143
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:17
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2262 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2262
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:20
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edita"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:242
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:170 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:169
-msgid "_View"
-msgstr "_Visualitza"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:243
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:171 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:170
-msgid "_Actions"
-msgstr "A_ccions"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:244
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:260
 msgid "Tra_nsaction"
 msgstr "Asse_ntament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:245
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:261
 msgid "_Reports"
 msgstr "Inf_ormes"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:246
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:262
 msgid "_Tools"
 msgstr "E_ines"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:247
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:263
 msgid "E_xtensions"
 msgstr "E_xtensions"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:248
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:264
 msgid "_Windows"
 msgstr "Fine_stres"
 
 #. Add the help button for the matcher
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:249
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2204 ../src/gnome/window-reconcile.c:2285
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2204 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2285
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:265
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2145 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2226
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2145 ../src/gnome/window-reconcile.c:2226
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1482
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ajuda"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:256
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:272
 msgid "_Print..."
 msgstr "Im_primeix..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:257
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:273
 msgid "Print the currently active page"
 msgstr "Imprimeix la pàgina activa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:263
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:279
 msgid "Pa_ge Setup..."
 msgstr "Configuració de pà_gina..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:264
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:280
 msgid "Specify the page size and orientation for printing"
 msgstr "Especifiqueu el tamany de la pàgina i l'orientació per imprimir"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:268
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:284
 msgid "Proper_ties"
 msgstr "Propie_tats"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:269
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:285
 msgid "Edit the properties of the current file"
 msgstr "Edita les propietats del fitxer actual"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:273
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:289
 msgid "_Close"
 msgstr "_Tanca"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:274
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:290
 msgid "Close the currently active page"
 msgstr "Tanca la pàgina activa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:278
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:294
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Surt"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:279
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:295
 msgid "Quit this application"
 msgstr "Surt de l'aplicació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:286
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:222
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:221
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1027
-msgid "Cu_t"
-msgstr "Re_talla"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:287
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:223
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:222
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1028
-msgid "Cut the current selection and copy it to clipboard"
-msgstr "Retalla la selecció actual i copia-la al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:291
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:227
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:226
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1032
-msgid "_Copy"
-msgstr "_Copia"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:292
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:228
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:227
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1033
-msgid "Copy the current selection to clipboard"
-msgstr "Copia la selecció actual al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:297
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:233
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:232
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1038
-msgid "Paste the clipboard content at the cursor position"
-msgstr "Enganxa el contingut del porta-retalls a la posició del cursor"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:301
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:317
 msgid "Pr_eferences"
 msgstr "Pr_eferències"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:302
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:318
 msgid "Edit the global preferences of GnuCash"
 msgstr "Edita les preferències globals del GnuCash"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:309
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:309
-msgid "_Sort By..."
-msgstr "_Ordena per..."
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:310
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:326
 msgid "Select sorting criteria for this page view"
 msgstr "Selecciona el criteri d'ordenació per a aquesta vista de pàgina"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:314
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:330
 msgid "Select the account types that should be displayed."
 msgstr "Escull els tipus de comptes a mostrar."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:317
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:312
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1042
-msgid "_Refresh"
-msgstr "_Refresca"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:318
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:313
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1043
-msgid "Refresh this window"
-msgstr "Refresca aquesta finestra"
-
 #. Actions menu
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:324
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2248 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2248
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:340
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2189 ../src/gnome/window-reconcile.c:2189
 msgid "_Check & Repair"
 msgstr "_Comprova i repara"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:326
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:342
 msgid "Reset _Warnings..."
 msgstr "Reinicialitza els a_visos..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:327
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:343
 msgid "Reset the state of all warning messages so they will be shown again."
 msgstr "Reinicialitza l'estat de tots els avisos d'advertiment de manera que es puguin tornar a mostrar."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:331
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:347
 msgid "Re_name Page"
 msgstr "Ca_nvia el nom de la pàgina"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:332
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:348
 msgid "Rename this page."
 msgstr "Canvia el nom d'aquesta pàgina"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:339
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:355
 msgid "_New Window"
 msgstr "Finestra _nova"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:340
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:356
 msgid "Open a new top-level GnuCash window."
 msgstr "Obre una finestra del GnuCash de nivell superior nova."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:344
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:360
 msgid "New Window with _Page"
 msgstr "Finestra nova amb _pàgina"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:345
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:361
 msgid "Move the current page to a new top-level GnuCash window."
 msgstr "Mou la pàgina actual a una finestra del GnuCash de nivell superior nova."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:352
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:368
 msgid "Tutorial and Concepts _Guide"
 msgstr "Programa d'aprenentatge i _guia de conceptes"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:353
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:369
 msgid "Open the GnuCash Tutorial"
 msgstr "Obre el programa d'aprenentatge del GnuCash"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:357
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:373
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Contingut"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:358
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:374
 msgid "Open the GnuCash Help"
 msgstr "Obre l'ajuda del GnuCash"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:362
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:378
 msgid "_About"
 msgstr "_Quant a"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:363
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:379
 msgid "About GnuCash"
 msgstr "Quant al GnuCash"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:375
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:391
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "_Barra d'eines"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:376
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:392
 msgid "Show/hide the toolbar on this window"
 msgstr "Mostra/oculta la barra d'eines en aquesta finestra"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:380
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:396
 msgid "Su_mmary Bar"
 msgstr "Barra de _resum"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:381
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:397
 msgid "Show/hide the summary bar on this window"
 msgstr "Mostra/oculta la barra de resum en aquesta finestra"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:385
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:401
 msgid "Stat_us Bar"
 msgstr "Barra d'es_tat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:386
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:402
 msgid "Show/hide the status bar on this window"
 msgstr "Mostra/oculta la barra d'estat en aquesta finestra"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:398
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:414
 msgid "Window _1"
 msgstr "Finestra _1"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:399
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:415
 msgid "Window _2"
 msgstr "Finestra _2"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:400
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:416
 msgid "Window _3"
 msgstr "Finestra _3"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:401
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:417
 msgid "Window _4"
 msgstr "Finestra _4"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:402
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:418
 msgid "Window _5"
 msgstr "Finestra _5"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:403
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:419
 msgid "Window _6"
 msgstr "Finestra _6"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:404
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:420
 msgid "Window _7"
 msgstr "Finestra _7"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:405
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:421
 msgid "Window _8"
 msgstr "Finestra _8"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:406
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:422
 msgid "Window _9"
 msgstr "Finestra _9"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:407
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:423
 msgid "Window _0"
 msgstr "Finestra _0"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1131
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1181
 #, c-format
 msgid "Save changes to file %s before closing?"
 msgstr "Voleu desar els canvis al fitxer %s abans de sortir?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1134
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1184
 #, c-format
 msgid "If you don't save, changes from the past %d hours and %d minutes will be discarded."
 msgstr "Si no els deseu, es descartaran els canvis de les últimes %d hores i %d minuts."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1136
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1186
 #, c-format
 msgid "If you don't save, changes from the past %d days and %d hours will be discarded."
 msgstr "Si no els deseu, es descartaran els canvis dels últims %d dies i %d hores."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1144
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1194
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<desconegut>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1181
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1231
 msgid "Close _Without Saving"
 msgstr "Tanca _sense desar"
 
 #. Translators: This string is shown in the window title if this
 #. document is, well, read-only.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1395
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1469
 msgid "(read-only)"
 msgstr "(sols-lectura)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1403
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1477
 msgid "Unsaved Book"
 msgstr "Llibre sense desar"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2460
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1643
+msgid "Last modified on %a, %b %e, %Y at %I:%M%P"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1644
+msgid "Last modified on %a, %b %e, %Y at %H:%M"
+msgstr ""
+
+#. g_warning("got time %ld, str=%s\n", mtime, time_string);
+#. Translators: This message appears in the status bar after opening the file.
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1650
+#, c-format
+msgid "File %s opened. %s"
+msgstr "S'ha obert el fitxer %s. %s"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2679
 msgid "Unable to save to database."
 msgstr "No s'ha pogut desar la base de dades."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2462
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2681
 msgid "Unable to save to database: Book is marked read-only."
 msgstr "No s'ha pogut desar la base dades: El llibre està marcat com de sols-lectura."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3799
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3978
 msgid "Book Options"
 msgstr "Opcions del llibre"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4167
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4346
 msgid "The GnuCash personal finance manager. The GNU way to manage your money!"
 msgstr "GnuCash, el gestor de finances personal. La manera GNU de gestionar els vostres diners."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4203
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4348
+msgid "© 1997-2013 Contributors"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4382
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "David Planella <david.planella at gmail.com>\n"
 "Orestes Mas <orestes at tsc.upc.es>"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:70 ../intl-scm/guile-strings.c:156
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:71 ../intl-scm/guile-strings.c:156
 msgid "Start of this month"
 msgstr "Inici d'aquest mes"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:71 ../intl-scm/guile-strings.c:164
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:72 ../intl-scm/guile-strings.c:164
 msgid "Start of previous month"
 msgstr "Inici del mes anterior"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:72
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:73
 msgid "Start of this quarter"
 msgstr "Inici d'aquest trimestre"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:73 ../intl-scm/guile-strings.c:188
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:74 ../intl-scm/guile-strings.c:188
 msgid "Start of previous quarter"
 msgstr "Inici del trimestre anterior"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:74 ../intl-scm/guile-strings.c:124
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:75 ../intl-scm/guile-strings.c:124
 msgid "Start of this year"
 msgstr "Inici d'aquest any"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:75 ../intl-scm/guile-strings.c:132
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:76 ../intl-scm/guile-strings.c:132
 msgid "Start of previous year"
 msgstr "Inici de l'any anterior"
 
 #. FY Strings
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:78
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:79
 msgid "Start of this accounting period"
 msgstr "Inici del període comptable"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:79
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:80
 msgid "Start of previous accounting period"
 msgstr "L'inici de l'anterior període comptable"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:86 ../intl-scm/guile-strings.c:160
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:87 ../intl-scm/guile-strings.c:160
 msgid "End of this month"
 msgstr "Final d'aquest mes"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:87 ../intl-scm/guile-strings.c:168
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:88 ../intl-scm/guile-strings.c:168
 msgid "End of previous month"
 msgstr "Final del mes anterior"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:88
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:89
 msgid "End of this quarter"
 msgstr "Final d'aquest trimestre"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:89 ../intl-scm/guile-strings.c:192
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:90 ../intl-scm/guile-strings.c:192
 msgid "End of previous quarter"
 msgstr "Final del trimestre anterior"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:90 ../intl-scm/guile-strings.c:128
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:91 ../intl-scm/guile-strings.c:128
 msgid "End of this year"
 msgstr "Final d'aquest any"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:91 ../intl-scm/guile-strings.c:136
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:92 ../intl-scm/guile-strings.c:136
 msgid "End of previous year"
 msgstr "Final de l'any anterior"
 
 #. FY Strings
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:94
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:95
 msgid "End of this accounting period"
 msgstr "El final de l'anterior període comptable"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:95
+#: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:96
 msgid "End of previous accounting period"
 msgstr "El final de l'anterior període comptable"
 
@@ -5662,7 +10055,7 @@
 #. 2nd %s is the scm type (svn/svk/git/bzr);
 #. 3rd %s is the scm revision number;
 #. 4th %s is the build date
-#: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:94
+#: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:95
 #, c-format
 msgid "Version: GnuCash-%s %s (rev %s built %s)"
 msgstr "Versió: Gnucash-%s %s (rev %s muntada el %s)"
@@ -5671,12 +10064,12 @@
 #. Translators: 1st %s is the GnuCash version (eg 2.4.11);
 #. 2nd %s is the scm (svn/svk/git/bzr) revision number;
 #. 3rd %s is the build date
-#: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:102
+#: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:103
 #, c-format
 msgid "Version: GnuCash-%s (rev %s built %s)"
 msgstr "Versió: Gnucash-%s (rev %s muntada el %s)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:119
+#: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:120
 msgid "Loading..."
 msgstr "S'està carregant..."
 
@@ -5684,471 +10077,344 @@
 msgid "never"
 msgstr "mai"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:65
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:916
-msgid "Cannot modify or delete this transaction."
-msgstr "No es pot modificar o suprimir aquest assentament."
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:67
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:918
-#, c-format
-msgid "This transaction is marked read-only with the comment: '%s'"
-msgstr "Aquest assentament s'ha marcat com a només de lectura amb el comentari «%s»"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:82
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:930
-msgid "The date of this transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> Accounts."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:112
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:113
 msgid "You can not change this transaction, the Book or Register is set to Read Only."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:130
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:131
 msgid "Save Transaction before proceeding?"
 msgstr "Voleu desar la transacció abans de continuar?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:132
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:133
 msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before proceeding, or cancel?"
 msgstr "La transacció actual s'ha canviat. Us agradaria registrar els canvis abans de continuar, o cancel·lar?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:184
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:185
 msgid "This transaction is being edited in a different register."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:204
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:57
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:205
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:58
 msgid "Rebalance Transaction"
 msgstr "Torna a saldar l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:205
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:58
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:206
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:59
 msgid "The current transaction is not balanced."
 msgstr "L'assentament actual no està saldat."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:286
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:136
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:287
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:137
 msgid "Balance it _manually"
 msgstr "Salda'l _manualment"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:288
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:138
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:289
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:139
 msgid "Let GnuCash _add an adjusting split"
 msgstr "Permet que el GnuCash hi afegeixi un desglossament d'ajust"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:293
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:143
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:294
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:144
 msgid "Adjust current account _split total"
 msgstr "Ajusta el _total del desglossament del compte actual"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:299
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:149
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:300
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:150
 msgid "Adjust _other account split total"
 msgstr "Ajusta el total del desglossament de l'_altre compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:310
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:160
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:311
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:161
 msgid "_Rebalance"
 msgstr "To_rna a saldar"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:404
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:412
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1316
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1329
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:405
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:413
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1317
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1330
 msgid "This register does not support editing exchange rates."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:420
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1370
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1445
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:421
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1371
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1446
 msgid "You need to expand the transaction in order to modify its exchange rates."
 msgstr "Heu d'ampliar l'assentament per a poder modificar els seus tipus de canvi."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:460
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1417
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1430
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:461
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1418
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1431
 msgid "The two currencies involved equal each other."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:821
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:966
-msgid "Remove the splits from this transaction?"
-msgstr "Voleu suprimir els desglossaments d'aquest assentament?"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:822
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:967
-msgid "This transaction contains reconciled splits. Modifying it is not a good idea because that will cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:868
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:994
-msgid "_Remove Splits"
-msgstr "_Suprimeix els desglossaments"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:936
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1067
-#, c-format
-msgid "Delete the split '%s' from the transaction '%s'?"
-msgstr "Voleu suprimir el desglossament «%s» de l'assentament «%s»?"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:937
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1068
-msgid "You would be deleting a reconciled split! This is not a good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:940
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1071
-msgid "You cannot delete this split."
-msgstr "No podeu suprimir aquest desglossament."
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:941
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1072
-msgid "This is the split anchoring this transaction to the register. You may not delete it from this register window. You may delete the entire transaction from this window, or you may navigate to a register that shows another side of this same transaction and delete the split from that register."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:969
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1100
-msgid "(no memo)"
-msgstr "(sense nota d'abonament)"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:972
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1103
-msgid "(no description)"
-msgstr "(sense descripció)"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:997
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:198
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:197
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1128
-msgid "_Delete Split"
-msgstr "_Suprimeix el desglossament"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1013
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1144
-msgid "Delete the current transaction?"
-msgstr "Voleu suprimir l'assentament actual?"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1014
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1145
-msgid "You would be deleting a transaction with reconciled splits! This is not a good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1037
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:193
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:192
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1168
-msgid "_Delete Transaction"
-msgstr "_Suprimeix l'assentament"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1095
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2959
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:889
-msgid "A reversing entry has already been created for this transaction."
-msgstr "Ja s'ha creat l'invers per a aquest assentament."
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1228
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:506
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1251
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:507
 msgid "New Split Information"
 msgstr "Nova informació del desglossament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1278
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1301
 msgid "This is the split anchoring this transaction to the register. You can not duplicate it from this register window."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1331
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1354
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:501
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:608
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:609
 #: ../src/register/register-gnome/datecell-gnome.c:127
 msgid "Cannot store a transaction at this date"
 msgstr "No es pot emmagetzemar una transacció en aquesta data"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1333
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:610
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1356
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:611
 msgid "The entered date of the duplicated transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> Accounts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1469
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1720
 msgid "Not enough information for Blank Transaction?"
 msgstr "No hi ha suficient informació per a una transacció buida?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1471
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1722
 msgid "The blank transaction does not have enough information to save it. Would you like to return to the transaction to update, or cancel the save?"
 msgstr ""
 "La transacció buida no té suficient informació per desar-la. Voldríeu\n"
 "tornar a la transacció per actualizar-la, cancel·lar-la o desar-la?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1482
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1733
 msgid "_Return"
 msgstr "_Rendiment"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1525
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1827
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1776
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1828
 msgid "Mark split as unreconciled?"
 msgstr "Voleu marcar el desglossament com a no conciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1527
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1829
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1778
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1830
 msgid "You are about to mark a reconciled split as unreconciled. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
 msgstr "Esteu a punt de marcar un desglossament conciliat com a no conciliat. Si continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1571
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1846
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1822
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1847
 msgid "_Unreconcile"
 msgstr "_Desfés la conciliació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1656
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2042
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1907
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2041
 msgid "Change reconciled split?"
 msgstr "Voleu canviar l'assentament conciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1658
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2044
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1909
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2043
 msgid "You are about to change a reconciled split. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
-msgstr ""
+msgstr "Esteu a punt de canviar un desglossament conciliat. Si continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1663
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2049
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1914
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2048
 msgid "Change split linked to a reconciled split?"
 msgstr "Voleu canviar el desglossament enllaçat a un desglossament reconciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1665
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2051
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1916
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2050
 msgid "You are about to change a split that is linked to a reconciled split. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
 msgstr "Esteu a punt de canviar un desglossament enllaçat a un desglossament reconciliat. Si continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1679
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2065
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1930
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2064
 msgid "Chan_ge Split"
 msgstr "Mo_difica el desglossament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1867
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:2118
 msgid "You can not paste from the general ledger to a register."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-account.c:636
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-account.c:630
 msgid "New top level account"
 msgstr "Compte de nivell superior nou"
 
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2554
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2348
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2929
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2353
 msgid "Action Column|Deposit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2555
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2349
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2930
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2354
 msgid "Withdraw"
 msgstr "Càrrec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2556
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2350
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2931
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2355
 msgid "Check"
 msgstr "Xec"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2557
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2594
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2602
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2609
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2618
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2645
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1843 ../src/gnome/assistant-loan.c:3031
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2351
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2933
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2964
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2357
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2388
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2396
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2403
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2412
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2439
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:314
-msgid "Interest"
-msgstr "Interès"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2558
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2589
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2352
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2383
 msgid "ATM Deposit"
 msgstr "Dipòsit per caixer automàtic"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2559
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2353
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2384
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2934
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2358
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2389
 msgid "ATM Draw"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2560
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2354
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2935
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2359
 msgid "Teller"
 msgstr "Caixer"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2563
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2357
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2938
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2362
 msgid "Receipt"
 msgstr "Rebut"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2564
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2578
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2614
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2625
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2658
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3097
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3175
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2358
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2372
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2408
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2419
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2452
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2939
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2953
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2989
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3000
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3033
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3067
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3145
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2363
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2377
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2413
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2424
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2457
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:256 ../intl-scm/guile-strings.c:288
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:304 ../intl-scm/guile-strings.c:306
 msgid "Increase"
 msgstr "Increment"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2565
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2579
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2615
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2626
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2659
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3090
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3182
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2359
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2373
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2409
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2420
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2453
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2940
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2954
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2990
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3001
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3034
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3060
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3152
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2364
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2378
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2414
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2425
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2458
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:258 ../intl-scm/guile-strings.c:274
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:276 ../intl-scm/guile-strings.c:286
 msgid "Decrease"
 msgstr "Reducció"
 
 #. Action: Point Of Sale
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2567
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2361
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2942
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2366
 msgid "POS"
 msgstr "Punt de venda"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2568
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2943
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:444
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2362
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2367
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1624
 msgid "Phone"
 msgstr "Telèfon"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2569
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2595
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2363
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2389
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2944
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2970
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2368
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2394
 msgid "Online"
 msgstr "En línia"
 
 #. Action: Automatic Deposit
 #. Action: Automatic Deposit ?!?
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2571
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2365
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2946
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2370
 msgid "AutoDep"
 msgstr "Abonament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2572
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2366
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2947
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2371
 msgid "Wire"
 msgstr "Ordre de transferència"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2574
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2368
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2949
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2373
 msgid "Direct Debit"
 msgstr "Domiciliació"
 
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2575
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:459
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:459
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:687
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:303
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2369
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4074
-msgid "Transfer"
-msgstr "Transferència"
-
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2580
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2584
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2591
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2599
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2616
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2627
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2632
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2639
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2660
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3200
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2374
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2378
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2385
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2393
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2410
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2421
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2955
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2959
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2966
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2974
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2991
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3002
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3007
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3014
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3035
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3170
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2379
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2383
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2390
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2398
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2415
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2426
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2454
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2431
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2459
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:260 ../intl-scm/guile-strings.c:262
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:264
 msgid "Buy"
 msgstr "Compra"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2581
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2585
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2596
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2600
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2617
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2628
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2633
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2640
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2661
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3120
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2375
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2379
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2390
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2394
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2411
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2422
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2956
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2960
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2971
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2975
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2992
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3003
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3008
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3015
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3036
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3090
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2380
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2384
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2395
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2399
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2416
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2427
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2455
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2432
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2460
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:290 ../intl-scm/guile-strings.c:292
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:294
 msgid "Sell"
 msgstr "Venda"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2586
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2593
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2642
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2380
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2387
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2436
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2961
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2968
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3017
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2385
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2392
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2441
 msgid "Fee"
 msgstr "Comissió"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2590
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2965
 msgid "ATM Withdraw"
 msgstr "Retiro del caixer automàtic"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2601
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:913
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2395
-msgid "Loan"
-msgstr "Préstec"
-
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2620
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3113
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2414
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2995
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3083
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2419
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:298
 msgid "Rebate"
 msgstr "Descompte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2621
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2415
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2996
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2420
 msgid "Paycheck"
 msgstr "Xec"
 
@@ -6162,11 +10428,11 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2641
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:456
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3068
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:347
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2435
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3016
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:455
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3038
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2440
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:348
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:806 ../intl-scm/guile-strings.c:1012
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1222 ../intl-scm/guile-strings.c:2660
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3560 ../intl-scm/guile-strings.c:3600
@@ -6178,39 +10444,29 @@
 msgstr "Preu"
 
 #. Action: Dividend
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2644
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2438
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3019
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2443
 msgid "Dividend"
 msgstr "Dividends"
 
 #. Action: Long Term Capital Gains
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2647
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2441
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3022
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2446
 msgid "LTCG"
 msgstr "Guanys de capital a llarg termini"
 
 #. Action: Short Term Capital Gains
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2649
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2443
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3024
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2448
 msgid "STCG"
 msgstr "Guanys de capital a curt termini"
 
 #. Action: Distribution
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2652
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2446
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3027
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2451
 msgid "Dist"
 msgstr "Distribució"
 
-#. Translators: This string has a disambiguation prefix
-#. Set split-action with gnc_set_num_action which is the same as
-#. * xaccSplitSetAction with these arguments
-#. Translators: This string has a disambiguation prefix
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2654
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:410
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2448
-msgid "Action Column|Split"
-msgstr "Columna|Desglossament d'acció"
-
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:46
 msgid "-- Stock Split --"
 msgstr "-- Divisió d'accions --"
@@ -6224,41 +10480,41 @@
 msgid "Exchange Rate Canceled, using existing rate or default 1 to 1 rate if this is a new transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1150
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2044
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1148
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2049
 msgid "Recalculate Transaction"
 msgstr "Recalcula l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1151
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2045
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1149
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2050
 msgid "The values entered for this transaction are inconsistent. Which value would you like to have recalculated?"
 msgstr "Els valors introduïts en aquest assentament són inconsistents. Quin valor voleu tornar a calcular?"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1156
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1158
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1160
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2052
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2054
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2057
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2059
 msgid "_Shares"
 msgstr "_Accions"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1158
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1165
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1172
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2052
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2059
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2066
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1156
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1163
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1170
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2057
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2064
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2071
 msgid "Changed"
 msgstr "Canviat"
 
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1170
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1172
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1174
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2066
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2068
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2071
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2073
 msgid "_Value"
 msgstr "_Valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1194
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2077
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1192
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2082
 msgid "_Recalculate"
 msgstr "_Recalcula"
 
@@ -6266,7 +10522,7 @@
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:716
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:718
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:343
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1892 ../intl-scm/guile-strings.c:3586
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4376 ../intl-scm/guile-strings.c:4532
@@ -6275,8 +10531,8 @@
 msgid "Account Name"
 msgstr "Nom del compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:735
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3048
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:737
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3018
 msgid "Commodity"
 msgstr ""
 
@@ -6285,7 +10541,7 @@
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:741
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:743
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2260 ../intl-scm/guile-strings.c:2522
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3590 ../intl-scm/guile-strings.c:4264
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4408 ../intl-scm/guile-strings.c:4536
@@ -6293,222 +10549,151 @@
 msgid "Account Code"
 msgstr "Codi de compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:753
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:755
 msgid "Last Num"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:759
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:761
 msgid "Present"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:766
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:768
 msgid "Present (Report)"
 msgstr ""
 
-#. src/report/business-reports/customer-summary.scm
-#. src/report/business-reports/job-report.scm
-#. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#. src/report/report-system/html-utilities.scm
-#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:773
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:459
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:467
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3244
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:855 ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:932
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:52
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:282
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:422
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:682 ../intl-scm/guile-strings.c:1380
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1526 ../intl-scm/guile-strings.c:2112
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2572 ../intl-scm/guile-strings.c:4088
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4316 ../intl-scm/guile-strings.c:4464
-msgid "Balance"
-msgstr "Saldo"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:780
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:782
 msgid "Balance (Report)"
 msgstr "Saldo (informe)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:787
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:789
 msgid "Balance (Period)"
 msgstr "Saldo (període)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:801
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:803
 msgid "Cleared (Report)"
 msgstr "Liquidat (informe)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:815
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:817
 msgid "Reconciled (Report)"
 msgstr "Conciliat (informe)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:822
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:824
 msgid "Last Reconcile Date"
 msgstr "Última data de conciliació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:828
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:830
 msgid "Future Minimum"
 msgstr "Mínim futur"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:835
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:837
 msgid "Future Minimum (Report)"
 msgstr "Mínim futur (informe)"
 
-#. src/report/business-reports/aging.scm
-#. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
-#. src/report/business-reports/customer-summary.scm
-#. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
-#. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
-#. src/report/business-reports/invoice.scm
-#. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
-#. src/report/report-system/html-acct-table.scm
-#. src/report/report-system/html-utilities.scm
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:842
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:508 ../intl-scm/guile-strings.c:510
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:514 ../intl-scm/guile-strings.c:690
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:746 ../intl-scm/guile-strings.c:770
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:830 ../intl-scm/guile-strings.c:976
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1036 ../intl-scm/guile-strings.c:1186
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1246 ../intl-scm/guile-strings.c:1894
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2048 ../intl-scm/guile-strings.c:2108
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2652 ../intl-scm/guile-strings.c:3060
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3062 ../intl-scm/guile-strings.c:3970
-msgid "Total"
-msgstr "Total"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:849
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:851
 msgid "Total (Report)"
 msgstr "Total (informe)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:856
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:858
 msgid "Total (Period)"
 msgstr "Total (període)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:865
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:867
 msgid "C"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:875
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:877
 msgid "Account Color"
 msgstr "Color del compte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:889
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:891
 msgid "Tax Info"
 msgstr "Informació dels impostos"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:902
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:940
-msgid "Placeholder"
-msgstr "Contenidor"
-
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:905
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:907
 msgid "Column letter for 'Placeholder'|P"
 msgstr "C"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1690
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1692
 #, c-format
 msgid "Present (%s)"
 msgstr "Actual (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1693
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1695
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:928
 #, c-format
 msgid "Balance (%s)"
 msgstr "Saldo (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1696
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1698
 #, c-format
 msgid "Cleared (%s)"
 msgstr "Liquidat (%s"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1699
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1701
 #, c-format
 msgid "Reconciled (%s)"
 msgstr "Conciliat (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1702
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1704
 #, c-format
 msgid "Future Minimum (%s)"
 msgstr "Mínim futur (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1705
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1707
 #, c-format
 msgid "Total (%s)"
 msgstr "Total (%s)"
 
-#. Translators: The %s is the name of the plugin page
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2134
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:1185
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3116
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2866
-#, c-format
-msgid "Filter %s by..."
-msgstr "Filtra %s per..."
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2172
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:408
-msgid "Account Types"
-msgstr "Tipus de comptes"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:386
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:385
 msgid "Namespace"
 msgstr "Espai de noms"
 
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:391
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:610 ../intl-scm/guile-strings.c:2654
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3960
-msgid "Symbol"
-msgstr "Símbol"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:403
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:402
 msgid "Print Name"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:409
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:408
+msgid "Display symbol"
+msgstr "Mostra el símbol"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:414
 msgid "Unique Name"
 msgstr "Nom únic"
 
 #. Translators: Again replace CUSIP by the name of your
 #. National Securities Identifying Number.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:416
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:421
 msgid "ISIN/CUSIP"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:422
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:427
 msgid "Fraction"
 msgstr "Fracció"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:429
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:434
 msgid "Get Quotes"
 msgstr "Baixa les cotitzacions"
 
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:432
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:437
 msgid "Column letter for 'Get Quotes'|Q"
-msgstr "Q"
+msgstr "Letra de columna per a 'Obté cotitzacions'|Q"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:438
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:444
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:443
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:443
 msgid "Source"
 msgstr "Font"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:443
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:448
 msgid "Timezone"
 msgstr "Zona horària"
 
@@ -6556,460 +10741,420 @@
 msgid "Column letter for 'Active'|A"
 msgstr "Lletra de columna per 'Actiu'|A"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:426
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:425
 msgid "Security"
 msgstr "Valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:835
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:809
 msgid "Status Bar"
 msgstr "Barra d'estat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1603
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1554
 msgid " Scheduled "
 msgstr "Planificat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2466
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1530
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2415
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1531
 msgid "Save the changed transaction?"
 msgstr "Voleu desar el canvi a l'assentament?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2468
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2417
 msgid "The current transaction has changed. Would you like to record the changes, or discard the changes?"
-msgstr "La transacció actual ha canviat. Voldríeu registrar els canvis o descartar-los?"
+msgstr "L'assentament actual ha canviat. Voldríeu registrar els canvis o descartar-los?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2506
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1545
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2455
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1546
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Descarta els canvis"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2508
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1547
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2457
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1548
 msgid "_Record Changes"
 msgstr "_Registra els canvis"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2858
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2824
 msgid "Date Entered"
 msgstr "S'ha entrat la data"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2885
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2826
+msgid "Date Reconciled"
+msgstr "Data Conciliada"
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2828
+msgid "Date Posted / Entered / Reconciled"
+msgstr ""
+
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2855
 msgid "Reference / Action"
 msgstr "Referència / Acció"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2899
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2869
 msgid "T-Number"
 msgstr "Número"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2905
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2875
 msgid "Number / Action"
-msgstr "Opció numèrica"
+msgstr "Número / Acció"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2921
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2891
 msgid "Customer / Memo"
-msgstr "Informe de client"
+msgstr "Client / Informe"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2932
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2902
 msgid "Vendor / Memo"
-msgstr "Informe de proveïdor"
+msgstr "Proveïdor / Informe"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2950
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2920
 msgid "Description / Notes / Memo"
-msgstr "Descripció: "
+msgstr "Descripció / Notes / Informe"
 
-#.
-#. * Various option sections and options within those sections
-#. * The untranslated string is used for the key in the KVP
-#. * The translated string appears as the tab name and as the
-#. * text associated with the option selector on the tab
-#.
-#. src/report/report-system/report.scm
-#. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
-#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/average-balance.scm
-#. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
-#. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
-#. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/income-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
-#. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2961
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2963
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2965
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2967
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2978
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2982
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:43
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:401
-#: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:65 ../intl-scm/guile-strings.c:2354
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2410 ../intl-scm/guile-strings.c:2486
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2644 ../intl-scm/guile-strings.c:2710
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2758 ../intl-scm/guile-strings.c:2786
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2900 ../intl-scm/guile-strings.c:3024
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3090 ../intl-scm/guile-strings.c:3324
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3416 ../intl-scm/guile-strings.c:3472
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3644 ../intl-scm/guile-strings.c:3776
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3858 ../intl-scm/guile-strings.c:3952
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4228 ../intl-scm/guile-strings.c:4490
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4850
-msgid "Accounts"
-msgstr "Comptes"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2980
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2950
 msgid "Void Reason"
-msgstr "Només els invalidats"
+msgstr "Raó no vàlida"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2984
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2954
 msgid "Accounts / Void Reason"
-msgstr "Codi de compte"
+msgstr "Comptes / Raó no vàlida"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2994
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2964
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:492
 msgid "R"
 msgstr "C"
 
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3014
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3034
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:119
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:120
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:920
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:978
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2664 ../intl-scm/guile-strings.c:3968
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4082 ../intl-scm/guile-strings.c:4174
-msgid "Value"
-msgstr "Valor"
-
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3038
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3008
 msgid "Amount / Value"
-msgstr "Quantitat a pagar"
+msgstr "Quantitat / Valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3058
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3028
 msgid "Rate"
-msgstr "_Relacionat amb impostos"
+msgstr "Taxa"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3080
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3050
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:51
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:280
 msgid "Withdrawal"
 msgstr "Càrrec"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3085
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3055
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:282
 msgid "Spend"
 msgstr "Gastat"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3135
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3142
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3105
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3112
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:278
 msgid "Funds Out"
 msgstr "Retirat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3144
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:443
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3114
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:444
 msgid "Credit Formula"
 msgstr "Fórmula del crèdit"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3165
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3135
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:50
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:250
 msgid "Deposit"
 msgstr "Ingrés"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3170
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3140
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:252
 msgid "Receive"
 msgstr "Rebut"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3216
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3223
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3186
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3193
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:248
 msgid "Funds In"
 msgstr "Ingressat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3225
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:436
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3195
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:437
 msgid "Debit Formula"
 msgstr "Fórmula del dèbit"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3295
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3265
 msgid "Enter Due Date"
-msgstr "Data de pagament"
+msgstr "Entreu la data de venciment"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3306
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3276
 msgid "Enter the transaction reference, such as the invoice or check number"
 msgstr "Escriviu la referència de l'assentament, com ara el número de factura o de xec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3308
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3315
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3278
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3285
 msgid "Enter the type of transaction, or choose one from the list"
 msgstr "Escriviu el tipus de l'assentament, o bé trieu-ne un de la llista"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3313
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3283
 msgid "Enter the transaction number, such as the check number"
 msgstr "Escriviu el número de l'assentament, com ara el número de xec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3325
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1055
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3295
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1054
 msgid "Enter the name of the Customer"
 msgstr "Escriviu el nom del client"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3327
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3336
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3345
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1092
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3297
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3306
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3315
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1091
 msgid "Enter notes for the transaction"
 msgstr "Escriviu notes per a l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3329
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3338
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3347
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1251
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3299
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3308
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3317
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1250
 msgid "Enter a description of the split"
 msgstr "Escriviu una descripció per al desglossament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3334
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1058
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3304
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1057
 msgid "Enter the name of the Vendor"
 msgstr "Escriviu el nom del proveïdor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3343
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1061
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3313
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1060
 msgid "Enter a description of the transaction"
 msgstr "Escriviu una descripció per a l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3357
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3361
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1410
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1476
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3327
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3331
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1409
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1475
 msgid "Enter the account to transfer from, or choose one from the list"
 msgstr "Introduïu el compte d'origen o bé seleccioneu-ne un de la llista"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3359
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1125
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3329
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1124
 msgid "Reason the transaction was voided"
 msgstr "Raó per la qual fou invalidada"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3371
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3341
 msgid "Enter the reconcile type"
-msgstr "Ordena per la data de conciliació"
+msgstr "Entreu el tipus de conciliació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3381
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3351
 msgid "Enter the type of transaction"
-msgstr "Escriviu el tipus de l'assentament"
+msgstr "Escriviu el tipus d'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3391
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3411
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3361
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3381
 msgid "Enter the value of shares bought or sold"
 msgstr "Introduïu el nombre d'accions comprats o venuts"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3401
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3413
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1359
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3371
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3383
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1358
 msgid "Enter the number of shares bought or sold"
 msgstr "Introduïu el nombre d'accions comprats o venuts"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3423
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3393
 msgid "* Indicates the transaction Commodity."
-msgstr "Voleu mostrar la data de l'assentament?"
+msgstr "* Indica l'acció o divisa de transacció."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3433
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3403
 msgid "Enter the rate"
-msgstr "Tipus d'interès"
+msgstr "Entreu la taxa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3443
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1323
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3413
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1322
 msgid "Enter the effective share price"
 msgstr "Introduïu la cotització efectiva de l'acció"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3453
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2181
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3423
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2180
 msgid "Enter credit formula for real transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3463
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2151
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3433
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2150
 msgid "Enter debit formula for real transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:169
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:26
-msgid "Enabled"
-msgstr "Habilitat"
-
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:172
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:171
 msgid "Single-character short column-title form of 'Enabled'|E"
 msgstr "H"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:183
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:182
 msgid "Last Occur"
 msgstr "Darrera ocurrència"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:188
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:187
 msgid "Next Occur"
 msgstr "Ocurrència següent"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:1
-msgid "S_kip"
-msgstr "O_met"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.history.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Number of files in history"
+msgstr "Número de fitxers a l'historial"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:2
-msgid "_Setup"
-msgstr "_Configura"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.history.gschema.xml.in.in.h:2
+msgid "This setting contains the number of files to keep in the Recently Opened Files menu. This value may be set to zero to disable the file history. This number has a maximum value of 10."
+msgstr "Aquest paràmetre conté el nombre de fitxers a mantenir en el menú de fitxers recents. El valor màxim és 10, mentre que un valor de 0 inhabilitarà l'historial de fitxers recents."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:3
-msgid ""
-"<b>Cannot find default values</b>\n"
-"\n"
-"The configuration data used to specify default values for GnuCash cannot be found in the default system locations. Without this data GnuCash will still operate properly but it may require some extra time to setup. Do you wish to setup the configuration data?"
-msgstr ""
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.history.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Most recently opened file"
+msgstr "Fitxer més recent"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Update GnuCash Configuration Data"
-msgstr "Actualitza les dades de configuració del GnuCash"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.history.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "This field contains the full path of the most recently opened file."
+msgstr "Aquest camp conté el camí complet de l'últim fitxer carregat."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:7
-msgid "The configuration data used by GnuCash to specify its default values cannot be found in the default system locations. Without this data GnuCash will still operate properly, but it may require some extra time to set up."
-msgstr ""
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.history.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Next most recently opened file"
+msgstr "Fitxer recent següent"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:8
-msgid "Update GnuCash configuration data"
-msgstr "Actualitza les dades de configuració del GnuCash"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.history.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "This field contains the full path of the next most recently opened file."
+msgstr "Aquest camp conté el camí complet de l'últim fitxer carregat següent."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:9
-msgid "_Update search path"
-msgstr "_Actualitza el camí de cerca"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Print checks from multiple accounts"
+msgstr "Imprimeix els xecs de comptes múltiples"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:10
-msgid "_Install into home directory"
-msgstr "_Instal·la a la carpeta d'inici"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:2
+msgid "This dialog is presented if you try to print checks from multiple accounts at the same time."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "Choose Method"
-msgstr "Trieu el mètode"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Commit changes to a invoice entry"
+msgstr "Confirmeu els canvis d'una entrada de factura"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:12
-msgid "_GnuCash updates the search path"
-msgstr "El _GnuCash actualitza el camí de cerca"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:4
+msgid "This dialog is presented when you attempt to move out of a modified invoice entry. The changed data must be either saved or discarded."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:13
-msgid "_You update the search path yourself"
-msgstr "_Jo mateix/a actualitzaré el camí de cerca"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Duplicating a changed invoice entry"
+msgstr "S'està duplicant una entrada de factura canviada"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:14
-msgid "The search path has _already been updated in another window"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "This dialog is presented when you attempt to duplicate a modified invoice entry. The changed data must be saved or the duplication canceled."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:15
-msgid "Please add the following lines at the end of your ~/.gconf.path file:"
-msgstr "Afegiu les línies següents al final del vostre fitxer ~/.gconf.path:"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "Delete a commodity"
+msgstr "Supressió d'una acció o divisa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:16
-msgid "GnuCash will update the system path for you."
-msgstr "El GnuCash actualitzarà el camí del sistema."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a commodity."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:17
-#, fuzzy
-msgid "Update Search Path"
-msgstr "Actualitza el camí de cerca"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid "Delete a commodity with price quotes"
+msgstr "Suprimeix una acció o divisa amb cotitzacions de preus"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:18
-msgid "_GnuCash installs the data"
-msgstr "El _GnuCash instal·la les dades"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:10
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a commodity that has price quotes attached. Deleting the commodity will delete the quotes as well."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:19
-msgid "_You install the data yourself"
-msgstr "_Jo mateix/a instal·laré les dades"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:11
+msgid "Delete multiple price quotes"
+msgstr "Supressió de múltiples cotitzacions"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:20
-msgid "The data has _already been installed in another window"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:12
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete multiple price quotes at one time."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:21
-msgid "Please run the following commands:"
-msgstr "Executeu les ordres següents:"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:13
+msgid "Edit account payable/accounts receivable register"
+msgstr "Edita el registre del compte de pagaments/cobraments"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:22
-msgid "GnuCash will install the data for you."
-msgstr "El GnuCash instal·larà les dades."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:14
+msgid "This dialog is presented before allowing you to edit an accounts payable/accounts receivable account. These account types are reserved for the business features and should rarely be manipulated manually."
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:23
-#, fuzzy
-msgid "Install Into Home Directory"
-msgstr "Instal·la a la carpeta d'inici"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:15
+msgid "Read only register"
+msgstr "Registre de només lectura"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:24
-msgid "GnuCash will fill this text in based upon the previous choices."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:16
+msgid "This dialog is presented when a read-only register is opened."
+msgstr "Aquest diàleg es mostra en obrir un registre de només lectura."
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:17
+msgid "Change contents of reconciled split"
+msgstr "Modificació del contingut d'un desglossament conciliat"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:18
+msgid "This dialog is presented before allowing you to change the contents of a reconciled split. Allowing these changes can make it hard to perform future reconciliations."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "Apply Changes"
-msgstr "Verifica els canvis"
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:19
+msgid "Mark transaction split as unreconciled"
+msgstr "Marcatge d'un desglossament d'una transacció com a no conciliat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:26
-msgid "The configuration data is stored in a non-standard location. There are two methods that can be used to make this data visible to GnuCash. The first is to modify a system search path to include the data location. The second is to copy the data into your home directory."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:20
+msgid "This dialog is presented before allowing you to mark a transaction split as unreconciled. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:27
-msgid "This method will modify the file .gconf.path in your home directory. It will add the GnuCash install directory to this path so that GnuCash can find its default settings and their descriptions."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:21
+msgid "Remove a split from a transaction"
+msgstr "Suprimeix un desglossament en un assentament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:22
+msgid "This dialog is presented before allowing you to remove a split from a transaction."
+msgstr "Aquest diàleg es mostra abans que pugueu esborrar un desglossament d'un assentament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:23
+msgid "Remove a reconciled split from a transaction"
+msgstr "Suprimeix un desglossament conciliat d'un assentament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:24
+msgid "This dialog is presented before allowing you to remove a reconciled split from a transaction. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:28
-msgid "This method will install the GnuCash default settings and descriptions into the .gconf directory within your home directory. The disadvantage to this method is that future updates to GnuCash will not update your local settings to add in new keys."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:25
+msgid "Remove all the splits from a transaction"
+msgstr "Supressió de tots els desglossaments en un assentament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:26
+msgid "This dialog is presented before allowing you to remove all splits from a transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:29
-msgid "You have chosen to update the system search path. GnuCash can do this for you, or it can tell you how to do it yourself."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:27
+msgid "This dialog is presented before allowing you to remove all splits (including some reconciled splits) from a transaction. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:30
-msgid "You have chosen to install the configuration data used by GnuCash into the ~/.gconf directory. GnuCash can do this for you, or tell you how to do it yourself."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:28
+msgid "Delete a transaction"
+msgstr "Supressió d'un assentament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:29
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a transaction."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:31
-msgid "You will then need to restart the gconf backend with the command 'gconftool-2 --shutdown'."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:30
+msgid "Delete a transaction with reconciled splits"
+msgstr "Esborra un assentament amb desglossament conciliats"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:31
+msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a transaction that contains reconciled splits. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:32
-msgid "GnuCash will add the appropriate text here."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:32
+msgid "Duplicating a changed transaction"
+msgstr "Duplicació d'un assentament modificat"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:33
+msgid "This dialog is presented when you attempt to duplicate a modified transaction. The changed data must be saved or the duplication canceled."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-gconf-setup.glade.h:33
-msgid "Script name will go here."
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:34
+msgid "Commit changes to a transaction"
+msgstr "Consumació els canvis en un assentament"
+
+#: ../src/gnome-utils/gschemas/org.gnucash.warnings.gschema.xml.in.in.h:35
+msgid "This dialog is presented when you attempt to move out of a modified transaction. The changed data must be either saved or discarded."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:1
@@ -7033,9 +11178,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Title placeholder"
-msgstr "Contenidor"
+msgstr "Contenidor de títol"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:7
 msgid "_Edit list of encodings"
@@ -7050,26 +11194,17 @@
 msgstr "Converteix el fitxer"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "finish placeholder"
-msgstr "Contenidor"
+msgstr "acabeu el contenidor"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/assistant-xml-encoding.glade.h:11
 msgid "Finish GnuCash Datafile Import"
 msgstr "Finalització de la importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Use Commodity Value"
-msgstr ""
-"\n"
-"Divisa/valor: "
+msgstr "Usa el valor de l'acció o divisa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:2
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:54
-msgid "1"
-msgstr ""
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:3
 msgid "1/10"
 msgstr ""
@@ -7115,15 +11250,14 @@
 msgstr "_Fracció mínima:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:16
-#, fuzzy
 msgid "Account _Color:"
-msgstr "Codi de compte"
+msgstr "_Color del compte"
 
 #. src/report/report-system/html-style-sheet.scm
 #. src/report/report-system/report.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:17
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2106 ../intl-scm/guile-strings.c:2370
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2106 ../intl-scm/guile-strings.c:2330
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5656
 msgid "Default"
 msgstr "Per defecte"
@@ -7146,7 +11280,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:22
 msgid "This account is present solely as a placeholder in the hierarchy. Transactions may not be posted to this account, only to sub-accounts of this account."
-msgstr "Aquest compte és només un contenidor. No és possible registrar-hi assentaments, únicament en els seus subcomptes."
+msgstr "Aquest compte és només un contenidor a la jerarquia. No és possible registrar-hi assentaments a aquest compte, únicament en els seus subcomptes."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:23
 msgid "H_idden"
@@ -7178,8 +11312,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #. src/report/utility-reports/view-column.scm
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:28
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:104
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2352 ../intl-scm/guile-strings.c:3508
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:100
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2312 ../intl-scm/guile-strings.c:3508
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3510 ../intl-scm/guile-strings.c:4096
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4916 ../intl-scm/guile-strings.c:4918
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4966 ../intl-scm/guile-strings.c:4972
@@ -7213,15 +11347,6 @@
 msgid "_Balance:"
 msgstr "_Saldo:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:32
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:7
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:6
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:16
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:3
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:3
-msgid "_Date:"
-msgstr "_Data:"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:33
 msgid "_Use equity 'Opening Balances' account"
 msgstr "_Utilitza el compte patrimonial de «Saldos d'obertura»"
@@ -7260,7 +11385,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:43
 msgid "This account contains sub-accounts. What would you like to do with these sub-accounts?"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest compte conté sub-comptes. Què voldríeu fer amb aquests sub-comptes?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:44
 msgid "_Move to:"
@@ -7289,17 +11414,6 @@
 msgid "Filter By..."
 msgstr "Filtra per..."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:50
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:3
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:13
-msgid "_Select All"
-msgstr "_Selecciona'ls tots"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:51
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:14
-msgid "C_lear All"
-msgstr "No en seleccionis _cap"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:52
 msgid "_Default"
 msgstr "Per _defecte"
@@ -7316,60 +11430,44 @@
 msgstr "Mostra els comptes _ocults"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:55
+msgid "Show accounts which have the option \"Hidden\" checked."
+msgstr "Mostra els comptes que han estat marcats amb l'opció \"Ocult\"."
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:56
 msgid "Show _zero total accounts"
 msgstr "Mostra els comptes amb total _zero"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:56
-msgid "Hide accounts which have a zero total value."
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:57
+msgid "Show accounts which have a zero total value."
 msgstr "Oculta els comptes que tenen un valor total de zero."
 
-#. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
-#. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:57
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:41
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2466 ../intl-scm/guile-strings.c:3386
-msgid "Other"
-msgstr "Altres"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:58
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:59
 msgid "Renumber sub-accounts"
 msgstr "Torna a numerar els subcomptes"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:59
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:60
 msgid "Prefix:"
 msgstr "Prefix:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:60
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:61
 msgid "Examples:"
 msgstr "Exemples:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:61
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:62
 msgid "Interval:"
 msgstr "Interval:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:62
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:63
 msgid "_Renumber"
 msgstr "To_rna a numerar"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:1
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:13
-msgid "Close Book"
-msgstr "Tanca el llibre"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:2
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:595
-msgid "Closing Date:"
-msgstr "Data de tancament:"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Income Total:"
-msgstr "Compte d'ingressos"
+msgstr "Total d'ingressos:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Expense Total:"
-msgstr "Informe de despeses"
+msgstr "Total de despeses:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-book-close.glade.h:5
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:6
@@ -7385,9 +11483,8 @@
 msgstr "Seleccioneu la informació de l'usuari aquí..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Enter the full name of the commodity. Example: Cisco Systems Inc., or Apple Computer, Inc."
-msgstr "Entreu el nom complet de la divisa o valor, com ara Gas Natural, Abertis, etc."
+msgstr "Entreu el nom complet del valor. Exemple: Gas Natural, Abertis, etc."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:5
 msgid "Enter the ticker symbol for the commodity (e.g. CSCO or AAPL). If you are retrieving quotes online, this field must exactly match the ticker symbol used by the quote source (including case). "
@@ -7422,9 +11519,8 @@
 msgstr "_Símbol/abreviació:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "ISIN, CUSI_P or other code:"
-msgstr "Codi CUSI_P o altre:"
+msgstr "Codi ISIN, CUSI_P o altre:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:14
 msgid "F_raction traded:"
@@ -7444,7 +11540,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:18
 msgid "These are F::Q quote sources that retrieve information from a single site on the internet. If that site is unavailable, you will not be able to retrieve quotes."
-msgstr "Fonts de cotització del mòdul Finance::Quote que recuperen informació d'un únic lloc web a Internet. Si aquest lloc web no està disponible, el Finance::Quote no podrà recuperar les cotitzacions."
+msgstr "Hi ha F::Q fonts de cotitzacó que recuperen informació d'un lloc únic d'Internet. Si aquest lloc web no està disponible, no podreu recuperar les cotitzacions."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:19
 msgid "_Multiple:"
@@ -7452,7 +11548,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:20
 msgid "These are F::Q quote sources that retrieve information from multiple sites on the internet. If one of the sites is unavailable, F::Q will attempt to retrieve the information from another site."
-msgstr "Fonts de cotització del mòdul Finance::Quote que recuperen informació de diversos llocs web a Internet. Si un d'aquests llocs web no està disponible, el Finance::Quote intentarà recuperar la informació d'un altre lloc web."
+msgstr "Hi ha F::Q fonts de cotització que recuperen informació de diversos llocs web a Internet. Si un d'aquests llocs no està disponible, F::Q intentarà recuperar la informació d'un altre lloc web."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:21
 msgid "_Unknown:"
@@ -7460,64 +11556,55 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:22
 msgid "These are quote sources that were recently added to F::Q. GnuCash does not know if these sources retrieve information from a single site or from multiple sites on the internet."
-msgstr "Fonts de cotització afegides recentment al mòdul F::Q. El GnuCash no pot determinar si aquestes fonts recuperen informació d'un únic lloc web o bé de múltiples llocs web a Internet."
+msgstr "Aquestes són fonts de cotització afegides recentment al mòdul F::Q. El GnuCash no pot determinar si aquestes fonts recuperen informació d'un únic lloc web o bé de múltiples llocs web a Internet."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:23
 msgid "Time_zone:"
 msgstr "_Zona horària:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:24
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:27
-msgid "Dummy commodity Line"
+msgid "Enter a display symbol. This can safely be left blank, in which case the ticker symbol or the currency ISO code will be used."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-commodity.glade.h:25
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:28
-msgid "Dummy namespace Line"
-msgstr ""
+msgid "_Display symbol"
+msgstr "_Mostra el símbol"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Data Format:</b>"
-msgstr "<b>Format de data</b>"
+msgstr "<b>Format de data:</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:2
 msgid "Open _Read-Only"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "<b>File</b>"
-msgstr "<b>Fitxers</b>"
+msgstr "<b>Fitxer</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:4
 msgid "Host"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Database"
-msgstr "Base de dades de les cotitzacions"
+msgstr "Base de dades"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Password"
-msgstr "Contrasenya:"
+msgstr "Contrasenya"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-file-access.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "<b>Database Connection</b>"
-msgstr "<b>Posició de les pestanyes</b>"
+msgstr "<b>Connexió de la bse de dades</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-object-references.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Object references"
-msgstr "Preferències"
+msgstr "Referències d'objecte"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-object-references.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Explanation"
-msgstr "aplicació"
+msgstr "Explicació"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-options.glade.h:1
 msgid "GnuCash Options"
@@ -7545,7 +11632,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:6
 msgid "If checked, non-currency commodities will be shown in the summary bar. If clear, only currencies will be shown."
-msgstr "Si s'habilita, es mostraran els béns no monetaris a la barra de sumari. Si no s'habilita, només es mostraran els béns monetaris."
+msgstr "Si s'habilita, es mostraran els valors que no són divises a la barra de resum. Si no s'habilita, només es mostraran les divises."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:7
 msgid "<b>Start Date</b>"
@@ -7577,7 +11664,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:14
 msgid "Use the specified relative ending date for profit/loss calculations. Also use this date for net assets calculations."
-msgstr "Utilitza la data de finalització relativa especificada per a calcular els beneficis i pèrdues. També s'utilitzarà aquesta dara per als càlculs del valor net patrimonial."
+msgstr "Utilitza la data de finalització relativa especificada per a calcular els beneficis i pèrdues. També s'utilitzarà aquesta data per als càlculs del valor net patrimonial."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:15
 msgid "Ab_solute:"
@@ -7585,7 +11672,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:16
 msgid "Use the specified absolute ending date for profit/loss calculations. Also use this date for net assets calculations."
-msgstr "Utilitza la data de finalització absoluta especificada per a calcular els beneficis i pèrdues. També s'utilitzarà aquesta dara per als càlculs del valor net patrimonial."
+msgstr "Utilitza la data de finalització absoluta especificada per a calcular els beneficis i pèrdues. També s'utilitzarà aquesta data per als càlculs del valor net patrimonial."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:17
 msgid "Accounting Period"
@@ -7600,7 +11687,7 @@
 msgstr "Empra etiquetes de comptabilitat formals"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:20
-msgid "Use only 'debit' and 'credit' instead of informal synonyms"
+msgid "Use only 'debit' and 'credit' instead of informal synonyms."
 msgstr "Utilitza només «deure» i «haver» en lloc de sinònims informals"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:21
@@ -7611,26 +11698,14 @@
 msgid "_None"
 msgstr "_Cap"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:23
-msgid "Don't sign reverse any accounts."
-msgstr "No inverteixis el signe de cap compte."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:24
 msgid "C_redit accounts"
 msgstr "Comptes de c_rèdit"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:25
-msgid "Sign reverse balances on the following: Credit Card, Payable, Liability, Equity, and Income."
-msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els següents tipus de compte: targets de crèdit, creditors, passiu, patrimoni i ingressos"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:26
 msgid "_Income & expense"
 msgstr "_Ingressos i despeses"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:27
-msgid "Sign reverse balances on income and expense accounts."
-msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els comptes d'ingressos i despeses."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:28
 msgid "<b>Reverse Balanced Accounts</b>"
 msgstr "<b>Comptes amb els saldos invertits</b>"
@@ -7647,21 +11722,13 @@
 msgid "Loc_ale:"
 msgstr "Loc_ale:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:32
-msgid "Use the system locale currency for all newly created accounts."
-msgstr "Utilitza la divisa especificada per la localització del sistema per als comptes nous."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:33
 msgid "Ch_oose:"
 msgstr "E_lecció:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:34
-msgid "Use the specified currency for all newly created accounts."
-msgstr "Utilitza la divisa especificada per als comptes nous."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:35
 msgid "The character that will be used between components of an account name. A legal value is any single character except letters and numbers, or any of the following strings: \"colon\" \"slash\", \"backslash\", \"dash\" and \"period\"."
-msgstr "El caràcter a utilitzar entre els components d'un nom de compte. S'acceptarà qualsevol caràcter únic excepte lletres i números, o qualsevol de les cadenes de text següents: «colon», «slash», «backslash», «dash» i «period»."
+msgstr "El caràcter a utilitzar entre els components d'un nom de compte. S'acceptarà qualsevol caràcter únic excepte lletres i números, o qualsevol de les cadenes de text següents: \"dos punts\", \"guionet curt\", \"/\", \"guionet llarg\" i \"punt\"."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:36
 msgid "Character:"
@@ -7673,693 +11740,511 @@
 msgstr "Mostra:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:38
-#, fuzzy
 msgid "<b>Account Color</b>"
-msgstr "<b>_Comptes</b>"
+msgstr "<b>_Color del compte</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:39
-#, fuzzy
 msgid "Show the Account Color as background"
-msgstr "Mostra el codi de compte d'un compte"
+msgstr "Mostra el color del compte com a fons"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:40
-#, fuzzy
-msgid "Show the Account Color as Account Name Background"
-msgstr "Voleu mostrar el nom complet del compte a la llegenda?"
+msgid "Show the Account Color as Account Name Background."
+msgstr "Mostra el color del copte com a fons del nom del compte."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Show the Account Color on tabs"
-msgstr "Voleu mostrar el codi de compte?"
+msgstr "Mostra el color del compte a les pestanyes"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:42
-#, fuzzy
-msgid "Show the Account Color as tab background"
-msgstr "Voleu mostrar el codi de compte per als subtotals i subtítols?"
+msgid "Show the Account Color as tab background."
+msgstr "Mostra el color del compte com a fons de les pestanyes."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:44
 msgid "<b>Fancy Date Format</b>"
 msgstr "<b>Format de data decorat</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:45
-msgid "2005-07-31"
-msgstr "2005-07-31"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:46
-msgid "31.07.2005"
-msgstr "31.07.2005"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:47
-msgid "31/07/2005"
-msgstr "31/07/2005"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:48
-msgid "07/31/2005"
-msgstr "07/31/2005"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:49
-msgid "_ISO:"
-msgstr "_ISO:"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:50
-msgid "Use the date format specified by the ISO-8601 standard."
-msgstr "Utilitza el format de data especificat a l'estàndard ISO-8601."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:51
-msgid "_Europe:"
-msgstr "_Europa:"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:52
-msgid "Use the date format common in continental Europe."
-msgstr "Utilitza el format de data habitual a l'Europa continental."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:53
-msgid "U_K:"
-msgstr "_Regne Unit:"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:54
-msgid "Use the date format common in the United Kingdom."
-msgstr "Utilitza el format de data habitual al Regne Unit"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:55
-msgid "_US:"
-msgstr "E_UA:"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:56
-msgid "Use the date format common in the United States."
-msgstr "Utilitza el format de data habitual als Estats Units."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:57
-msgid "Use the date format specified by the system locale."
-msgstr "Utilitza el format de data especificat per la localització del sistema."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:58
 msgid "<b>Date Format</b>"
 msgstr "<b>Format de data</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:59
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:46
 msgid "<b>Time Format</b>"
 msgstr "<b>Format de l'hora</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:60
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:47
 msgid "U_se 24-hour clock"
 msgstr "U_tilitza el format horari de 24 hores"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:61
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:48
 msgid "Use a 24 hour (instead of a 12 hour) time format."
 msgstr "Empra un format horari de 24 hores (enlloc d'un de 12)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:62
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:49
 msgid "<b>Date Completion</b>"
-msgstr "<b>Format de data</b>"
+msgstr "<b>Terminació de la data</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:63
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:50
 msgid "When a date is entered without year, it should be taken:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:64
-#, fuzzy
-msgid "In the current calendar year"
-msgstr "Final de l'any natural actual"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:65
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:52
 msgid "Dates will be completed so that they are within the current calendar year."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:66
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:53
 msgid ""
-"In a sliding 12-month window starting this \n"
+"In a sliding 12-month window starting this\n"
 "many months before the current month:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:68
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:45
-msgid "Dates will be completed so that they are close to the current date. Enter the maximum number of months to go backwards in time when completing dates."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:69
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:56
 msgid "Enter number of months."
-msgstr "Escriviu el nom del client"
+msgstr "Entreu el nombre de mesos."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:70
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:57
+msgid "Use the date format specified by the system locale."
+msgstr "Utilitza el format de data especificat per la localització del sistema."
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:58
 msgid "Date/Time"
 msgstr "Data/hora"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:72
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:60
 msgid "Perform account list _setup on new file"
 msgstr "Inicia la _configuració d'un arbre de comptes en crear un fitxer nou"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:73
-msgid "Present the new account list dialog when you choose \"New File\" from the \"File\" menu"
-msgstr "Mostra el diàleg de la llista de comptes nova en executar «Fitxer Nou» en el menú «Fitxer»"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:61
+msgid "Present the new account list dialog when you choose File -> New File."
+msgstr "Mostra el diàleg de la llista de comptes nova quan escolliu Fitxer -> Fitxer nou."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:74
-msgid "Set book option on new files to use split \"action\" field for \"Num\" field on registers/reports"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:75
-msgid "If selected, the default book option for new files is set so that the 'Num' cell on registers shows/updates the split 'action' field and the transaction 'num' field is shown on the second line in double line mode (and is not visible in single line mode). Otherwise, the default book option for new files is set so that the 'Num' cell on registers shows/updates the transaction 'num' field."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:76
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:64
 msgid "Display \"_tip of the day\" dialog"
 msgstr "Mostra el diàleg del «Consell del Dia»"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:77
-msgid "Display hints for using GnuCash at startup"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:65
+msgid "Display hints for using GnuCash at startup."
 msgstr "Mostra els consells d'utilització del GnuCash a l'inici"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:78
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:66
 msgid "How many days to keep old log/backup files."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:79
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:13
-msgid "days"
-msgstr "dies"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:80
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:68
 msgid "_Retain log files:"
 msgstr "_Mantingues els fitxers de registre:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:81
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:69
 msgid "Com_press files"
 msgstr "Comprimeix els fitxers"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:82
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:70
 msgid "Compress the data file with gzip when saving it to disk."
 msgstr "Comprimeix el fitxer de dades amb el gzip en desar-lo."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:83
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:71
 msgid "<b>Files</b>"
 msgstr "<b>Fitxers</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:84
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:72
 msgid "_Decimal places:"
 msgstr "_Xifres decimals:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:85
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:73
 msgid "How many automatic decimal places will be filled in."
 msgstr "Quantes xifres de coma decimal s'ompliran de manera automàtica."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:86
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:74
 msgid "_Automatic decimal point"
 msgstr "Coma decimal _automàtica"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:87
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:75
 msgid "Automatically insert a decimal point into values that are entered without one."
 msgstr "Insereix automàticament una coma decimal en els valors entrats sense cap"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:88
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:76
 msgid "Display ne_gative amounts in red"
 msgstr "Mostra els imports ne_gatius en vermell"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:89
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:11
-msgid "Display negative amounts in red"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:77
+msgid "Display negative amounts in red."
 msgstr "Mostra els imports negatius en vermell"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:90
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:78
 msgid "<b>Numbers</b>"
 msgstr "<b>Números</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:91
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:79
 msgid "<b>Search Dialog</b>"
 msgstr "<b>Diàleg de cerca</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:92
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:80
 msgid "New search _limit:"
 msgstr "_Límit de cerca nova:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:93
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:81
 msgid "Default to 'new search' if fewer than this number of items is returned."
 msgstr "Canvia a «Cerca nova» si la cerca retorna menys que aquest nombre d'elements."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:94
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:82
 msgid "Show splash scree_n"
 msgstr "Mostra la pantalla de be_nvinguda"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:95
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:83
 msgid "Show splash screen at startup."
 msgstr "Mostra la pantalla de benvinguda a l'inici"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:96
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:84
 msgid "Auto-save time _interval:"
 msgstr "_Interval de temps del desament automàtic:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:97
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:10
-msgid "The number of minutes until saving of the data file to harddisk will be started automatically. If zero, no saving will be started automatically."
-msgstr "Els minuts abans que el fitxer de dades es desarà al disc de manera automàtica. Si s'especifica un valor de zero, no s'efectuarà cap desament automàtic."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:98
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:86
 msgid "minutes"
 msgstr "minuts"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:99
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:87
 msgid "Show auto-save confirmation _question"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:100
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:88
 msgid "If active, GnuCash shows a confirmation question each time the auto-save feature is started. Otherwise no extra explanation is shown."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:101
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:455
-msgid "Never"
-msgstr "Mai"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:97
+msgid "Time to wait for answer:"
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:102
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:32
-msgid "For:"
-msgstr "Durant:"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:99
+msgid "seconds"
+msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:103
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:30
-msgid "Forever"
-msgstr "Per sempre"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:105
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:101
 msgid "<b>Checks</b>"
 msgstr "<b>Xecs</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:106
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:102
 msgid "Print _date format"
 msgstr "Format de la _data per a la impressió"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:107
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:103
 msgid "Below the actual date, print the format of that date in 8 point type."
 msgstr "Representa les dates anteriors a l'actual en un tipus de lletra de 8 punts."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:108
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:104
 msgid "Default _font:"
 msgstr "Tipus de _lletra per defecte:"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:105
+msgid "The default check printing font."
+msgstr "El tipus de lletra per defecte en imprimir un xec"
+
 # FIXME: a la traducció alemanya fan servir Abschlusszeichen (dpm)
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:109
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:106
 msgid "Print _blocking chars"
 msgstr "Imprimeix els caràcters de _final de línia"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:110
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:107
 msgid "Print '***' before and after each text field on the check."
 msgstr "Imprimeix '***' abans i després de cada camp de text en el xec."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:111
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:108
 msgid "Printing"
 msgstr "Impressió"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:112
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:109
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:29
 msgid "<b>Actions</b>"
 msgstr "<b>Accions</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:113
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:110
 msgid "'_Enter' moves to blank transaction"
 msgstr "«_Retorn» porta a l'assentament en blanc"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:114
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:111
 msgid "If checked, pressing the 'Enter' key will move to the blank transaction at the bottom of the register. If clear, pressing the 'Enter' key will move down one row."
-msgstr "Si s'habilita, s'anirà a l'assentament en blanc a la part de baix del registre en prémer la tecla de retorn. Si no s'habilita, la tecla de retorn avançarà una fila cap avall."
+msgstr "Si s'habilita, prement la tecla \"Intro\" s'anirà a l'assentament en blanc al fons del registre. Si no està habilitat, prement la tecla 'Intro' anirà a una línia més a baix."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:115
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:112
 msgid "_Auto-raise lists"
 msgstr "Amplia les llistes _automàticament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:116
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:113
 msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input."
 msgstr "Obre la llista de comptes o accions en començar a introduir dades."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:117
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:114
 msgid "<b>Reconciling</b>"
 msgstr "<b>Conciliació</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:118
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:115
 msgid "Check cleared _transactions"
 msgstr "Activa els _assentaments liquidats"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:119
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:116
 msgid "Pre-check cleared transactions when creating a reconcile dialog."
 msgstr "Activa automàticament la casella de verificació dels assentaments liquidats en obrir el diàleg de conciliació."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:120
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:117
 msgid "Automatic _interest transfer"
 msgstr "Assentament d'_interès automàtic"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:121
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:4
-msgid "Prior to reconciling an account which charges or pays interest, prompt the user to enter a transaction for the interest charge or payment. Currently only enabled for Bank, Credit, Mutual, Asset, Receivable, Payable, and Liability accounts."
-msgstr "Abans de conciliar un compte que carrega o paga interessos, demana a l'usuari que introdueixi un assentament pel càrrec o pagament d'interessos. Actualment només és disponible per als comptes de tipus Banc, Crèdit, Fons d'inversió, Actiu, Deutors, Creditors i Passiu."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:122
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:119
 msgid "Automatic credit card _payment"
 msgstr "_Pagament de targeta de crèdit automàtic"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:123
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:120
 msgid "After reconciling a credit card statement, prompt the user to enter a credit card payment."
 msgstr "Demana a l'usuari que introdueixi un pagament de targeta de crèdit després d'haver conciliat una liquidació de targeta de crèdit."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:124
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:121
 msgid "Always reconcile to t_oday"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:125
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:122
 msgid "Always open the reconcile dialog using today's date for the statement date, regardless of previous reconciliations."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:126
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:123
 msgid "Draw _vertical lines between columns"
 msgstr "Mostra línies _verticals entre les columnes"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:127
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:124
 msgid "Show vertical borders on the cells."
 msgstr "Mostra les vores verticals de les cel·les."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:128
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:125
 msgid "Draw hori_zontal lines between rows"
 msgstr "Mostra línies horit_zontals entre les files"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:129
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:126
 msgid "Show horizontal borders on the cells."
 msgstr "Mostra les vores horitzontals de les cel·les."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:130
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:127
 msgid "Double _mode colors alternate with transactions"
 msgstr "Els colord del _mode doble s'alternen per assentaments"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:131
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:128
 msgid "Alternate the primary and secondary colors by transaction instead of by alternating by row."
 msgstr "Alterna els colors primari i secundari per cada assentament en comptes de per cada fila."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:132
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:129
 msgid "_Use system theme colors"
 msgstr "_Utilitza els colors del tema del sistema"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:133
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:130
 msgid "If checked, the system color theme will be applied to register windows. If clear, the original GnuCash register colors will be used."
 msgstr "Si s'habilita, s'utilitzaran els colors del tema de sistema en les finestres de registre. Si no s'habilita, s'utilitzaran els colors originals del GnuCash per als registres."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:134
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:131
 msgid "<b>Graphics</b>"
 msgstr "<b>Gràfics</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:135
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:132
 msgid "Tab order in_cludes Transfer on Memorised Transactions"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:136
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:133
 msgid "Move to Transfer field when memorised transaction auto filled."
 msgstr ""
 
-#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:137
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2533
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2300
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3542 ../intl-scm/guile-strings.c:4212
-msgid "Register"
-msgstr "Registre"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:138
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:135
 msgid "<b>Default Style</b>"
 msgstr "<b>Estil per defecte</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:139
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:136
 msgid "<b>Other Defaults</b>"
 msgstr "<b>Altres opcions per defecte</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:140
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:137
 msgid "_Basic ledger"
 msgstr "Llibre major _Bàsic"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:141
-msgid "Show all transactions on one line. (Two in double line mode.)"
-msgstr "Mostra tots els assentaments en una línia (dues en el mode de doble línia)."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:142
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:139
 msgid "_Auto-split ledger"
 msgstr "Llibre major _autodesglossat"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:143
-msgid "Automatically expand the current transaction to show all splits. All other transactions are shown on one line. (Two in double line mode.)"
-msgstr "Amplia l'assentament actual automàticament, de manera que es mostrin tots els desglossaments. La resta d'assentaments es mostraran en una línia (o bé dues en el mode de línia doble)."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:144
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:420
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:420
-msgid "Transaction _Journal"
-msgstr "Diari d'a_ssentaments"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:145
-msgid "All transactions are expanded to show all splits."
-msgstr "Tots els assentaments estan ampliats per a mostrar tots els desglossaments."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:146
 msgid "Number of _transactions:"
 msgstr "Nombre d'_assentaments:"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:147
-msgid "Show this many transactions in a register. A value of zero means show all transactions."
-msgstr "Mostra aquest nombre d'assentaments en un registre. Un valor de zero significa que es mostraran totes les transaccions."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:148
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:145
 msgid "_Double line mode"
 msgstr "Mode de _doble línia"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:149
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:146
 msgid "Show two lines of information for each transaction instead of one. Does not affect expanded transactions."
 msgstr "Mostra dues línies d'informació per a cada assentament en lloc d'una. Això no afecta els assentaments ampliats."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:150
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:147
 msgid "Register opens in a new _window"
 msgstr "Obre els registres en una _finestra nova"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:151
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:148
 msgid "If checked, each register will be opened in its own top level window. If clear, the register will be opened in the current window."
 msgstr "Si s'habilita, cada registre s'obrirà en la seva pròpia finestra de nivell superior. Si no s'habilita, el registre s'obrirà a la finestra actual."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:152
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:149
 msgid "_Only display leaf account names"
-msgstr "Voleu mostrar el nom del compte?"
+msgstr "Mostra sols els noms del comptes fulla"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:153
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:150
 msgid "If checked, only the names of the leaf accounts are displayed in the register and in the account selection popup. The default behaviour is to display the full name, including the path in the account tree. Checking this option implies that you use unique leaf names."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:154
-msgid "This sets the number of characters before auto complete starts for description, notes and memo fields."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:155
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:151
 msgid "Number of _characters for auto complete:"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:156
-#, fuzzy
-msgid "Show the _entered date"
-msgstr "Mostra els tipus de canvi utilitzats"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:153
+msgid "Show the _entered and reconcile dates"
+msgstr "Mostra les dates entrades i conciliades"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:157
-#, fuzzy
-msgid "Show the date when the transaction was entered below the posted date."
-msgstr "Crea l'assentament aquest nombre de dies per endavant, abans de la data efectiva."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:158
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:155
 msgid "Show the calendar b_uttons"
-msgstr "Mostra la columna del nom"
+msgstr "Mostra els b_otons de calendari"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:159
-msgid "Show the calendar buttons Cancel, Today and Select."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:160
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:157
 msgid "_Move the selection to the blank split on expand"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:161
-msgid "This will move the selection to the blank split when the transaction is expanded."
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:159
+msgid "_Show entered and reconciled dates on selection"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:162
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:161
 msgid "Register Defaults"
 msgstr "Valors per defecte del registre"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:163
-msgid "Use the specified currency for all newly created reports."
-msgstr "Utilitza la divisa especificada per a tots els informes nous."
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:164
-msgid "Use the system locale currency for all newly created reports."
-msgstr "Utilitza la divisa especificada per la localització del sistema per als informes nous."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:165
 msgid "<b>Default Report Currency</b>"
 msgstr "<b>Divisa per defecte en els informes</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:166
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:165
 msgid "<b>Location</b>"
 msgstr "<b>Ubicació</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:167
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:166
 msgid "Report opens in a new _window"
 msgstr "Obre els informes en una _finestra nova"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:168
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:167
 msgid "If checked, each report will be opened in its own top level window. If clear, the report will be opened in the current window."
 msgstr "Si s'habilita, cada informe s'obrirà en la seva pròpia finestra de nivell superior. Si no s'habilita, l'informe s'obrirà a la finestra actual."
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:169
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:168
 msgid "Reports"
 msgstr "Informes"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:170
-msgid "_Text only"
-msgstr "Només _text"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:171
-msgid "Display toolbar items as text only."
-msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines només com a text."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:172
-msgid "_Icons only"
-msgstr "Només _icones"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:173
-msgid "Display toolbar items as icons only."
-msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines només com a icones."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:174
-msgid "Priority text besi_de icons"
-msgstr "Text al co_stat de les icones més importants"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:175
-msgid "Display toolbar items with the text label beside the icon. Labels are only shown for the most important items."
-msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines amb l'etiqueta de text al costat de la icona. Les etiquetes es mostraran només per a les icones més importants."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:176
-msgid "Text _below icons"
-msgstr "Text _sota les icones"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:177
-msgid "Display toolbar items with the text label below the icon. Labels are show for all items."
-msgstr "Mostra els elements de la barra d'eines amb l'etiqueta de text sota la icona. Les etiquetes es mostraran per a tots els elements."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:178
-msgid "Use s_ystem default"
-msgstr "Utilitza el valor per defecte del s_istema"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:179
-msgid "Use the system setting for displaying toolbar items."
-msgstr "Utilitza la configuració del sistema en mostrar els elements de la barra d'eines."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:180
-msgid "<b>Toolbar Style</b>"
-msgstr "<b>Estil de la barra d'eines</b>"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:181
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:169
 msgid "<b>Window Geometry</b>"
 msgstr "<b>Geometria de les finestres</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:182
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:170
 msgid "_Save window size and position"
 msgstr "_Desa la posició i la mida de les finestres"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:183
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:171
+msgid "Save window size and location when it is closed."
+msgstr "Desa la posició i la mida de les finestres quan es tanca."
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:172
 msgid "Bring the most _recent tab to the front"
 msgstr "Mou el focus a la pestanya més _recent"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:184
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:174
 msgid "<b>Tab Position</b>"
 msgstr "<b>Posició de les pestanyes</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:185
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:175
 msgid "To_p"
 msgstr "A dal_t"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:186
-msgid "Display the notebook tabs at the top of the window."
-msgstr "Mostra les pestanyes a la part de dalt de la finestra."
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:187
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:177
 msgid "B_ottom"
 msgstr "A _baix"
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:179
+msgid "_Left"
+msgstr "_Esquerra"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:181
+msgid "_Right"
+msgstr "D_reta"
+
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:183
+msgid "<b>Summary Bar Position</b>"
+msgstr "<b>Posició de la barra de resum</b>"
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:188
-msgid "Display the notebook tabs at the bottom of the window."
-msgstr "Mostra les pestanyes a la part de sota de la finestra."
+msgid "<b>Tabs</b>"
+msgstr "<b>Pestanyes</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:189
-msgid "_Left"
-msgstr "_Esquerra"
+msgid "Show close button on _notebook tabs"
+msgstr "Mostra el botó per tancar a les _pestanyes"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:190
-msgid "Display the notebook tabs at the left of the window."
-msgstr "Mostra les pestanyes a l'esquerra de la finestra."
+msgid "Show a close button on each notebook tab. These function identically to the 'Close' menu item."
+msgstr "Mostra un botó per a tancar a cada pestanya de llibreta. La seva funcionalitat és idèntica a la de l'element de menú «Tanca»."
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:191
-msgid "_Right"
-msgstr "D_reta"
+msgid "_Width:"
+msgstr "A_mplada:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:192
-msgid "Display the notebook tabs at the right of the window."
-msgstr "Mostra les pestanyes a la dreta de la finestra."
+msgid "If the text in the tab is longer than this value (the test is approximate) then the tab label will have the middle cut and replaced with an ellipsis."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:193
-#, fuzzy
-msgid "<b>Summary Bar Position</b>"
-msgstr "<b>Contingut de la barra de resum</b>"
+msgid "characters"
+msgstr "caràcters"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:194
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2595
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2595
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:37
-#, fuzzy
-msgid "Top"
-msgstr "A dal_t"
+msgid "Windows"
+msgstr "Finestres"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:195
-#, fuzzy
-msgid "Display the summary bar at the top of the page."
-msgstr "Mostra les pestanyes a la part de dalt de la finestra."
+msgid "US"
+msgstr "E_UA"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:196
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:39
-#, fuzzy
-msgid "Bottom"
-msgstr "A _baix"
+msgid "07/31/2013"
+msgstr "07/31/2013"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:197
-#, fuzzy
-msgid "Display the summary bar at the bottom of the page."
-msgstr "Mostra les pestanyes a la part de sota de la finestra."
+msgid "UK"
+msgstr "Regne Unit"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:198
-msgid "<b>Tabs</b>"
-msgstr "<b>Pestanyes</b>"
+msgid "31/07/2013"
+msgstr "31/07/2013"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:199
-msgid "Show close button on _notebook tabs"
-msgstr "Mostra el botó per tancar a les _pestanyes"
+msgid "Europe"
+msgstr "Europa"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:200
-msgid "Show a close button on each notebook tab. These function identically to the 'Close' menu item."
-msgstr "Mostra un botó per a tancar a cada pestanya. La seva funcionalitat és idèntica a la de l'element de menú «Tanca»."
+msgid "31.07.2013"
+msgstr "31.07.2013"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:201
-msgid "_Width:"
-msgstr "A_mplada:"
+msgid "ISO"
+msgstr "ISO"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:202
-msgid "characters"
-msgstr "caràcters"
+msgid "2013-07-31"
+msgstr "2013-07-31"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:203
-msgid "Windows"
-msgstr "Finestres"
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:19
+#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:38
+msgid "Locale"
+msgstr ""
 
+#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:204
+msgid "(dummy)"
+msgstr ""
+
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:1
 msgid "Reset Warnings"
 msgstr "Reinicialització dels avisos"
@@ -8425,9 +12310,9 @@
 msgstr "Valor €"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-tax-table.glade.h:12
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid "Percent %"
-msgstr "Percentatge (%)"
+msgstr "Percentatge %"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-totd.glade.h:1
 msgid "GnuCash Tip Of The Day"
@@ -8449,11 +12334,6 @@
 msgid "<b>Basic Information</b>"
 msgstr "<b>Informació bàsica</b>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:3
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:10
-msgid "Amount:"
-msgstr "Quantitat:"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:4
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
@@ -8496,9 +12376,8 @@
 msgstr "Tipus de canvi:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-transfer.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "_Fetch Rate"
-msgstr "Ti_pus de canvi:"
+msgstr "_Reestableix el tipus de canvi"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-userpass.glade.h:1
 msgid "Username and Password"
@@ -8518,9 +12397,8 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:1
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Date Format"
-msgstr "Format de data:"
+msgstr "Format de data"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:2
 msgid "December 31, 2000"
@@ -8561,9 +12439,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "UK (31/12/2001)"
-msgstr "Europa (31.12.2001)"
+msgstr "Regne Unit (31/12/2001)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:16
 msgid "Europe (31.12.2001)"
@@ -8577,36 +12454,6 @@
 msgid "UTC"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:19
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:38
-msgid "Locale"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:20
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1631
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2603
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1631
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2603
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:59
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:40
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:10
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:28
-msgid "Custom"
-msgstr "Personalitzat"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:1
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:17
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:49
-msgid "Frequency:"
-msgstr "Periodicitat:"
-
-#: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:2
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:8
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:50
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:8
-msgid "Start Date:"
-msgstr "Data d'inici"
-
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:3
 msgid "Not scheduled"
 msgstr "No planificat"
@@ -8802,59 +12649,48 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:58
-#, fuzzy
 msgid "Last day of month"
-msgstr "Darrer dia del mes anterior"
+msgstr "Darrer dia del mes"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:59
-#, fuzzy
 msgid "Last Monday"
-msgstr "darrer dia"
+msgstr "Últim dilluns"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:60
-#, fuzzy
 msgid "Last Tuesday"
-msgstr "Dimarts"
+msgstr "Últim dimarts"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:61
-#, fuzzy
 msgid "Last Wednesday"
-msgstr "Dimecres"
+msgstr "Últim dimecres"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:62
-#, fuzzy
 msgid "Last Thursday"
-msgstr "Dijous"
+msgstr "Últim dijous"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:63
-#, fuzzy
 msgid "Last Friday"
-msgstr "darrer dia"
+msgstr "Últim divendres"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:64
-#, fuzzy
 msgid "Last Saturday"
-msgstr "Dissabte"
+msgstr "Últim dissabte"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:65
-#, fuzzy
 msgid "Last Sunday"
-msgstr "darrer dia"
+msgstr "Últim diumenge"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:66
-#, fuzzy
 msgid "No change"
-msgstr "Canvi net"
+msgstr "Sense canvi"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:67
-#, fuzzy
 msgid "Use previous weekday"
-msgstr "Final de l'any anterior"
+msgstr "Usa el dia previ d'entre setmana "
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:68
-#, fuzzy
 msgid "Use next weekday"
-msgstr "la mateixa setmana i dia"
+msgstr "Usa el pròxim dia d'entre setmana"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:69
 msgid "1st Mon"
@@ -8973,19 +12809,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "week(s)"
-msgstr "setmanes."
+msgstr "setmana(es)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "month(s)"
-msgstr "mesos."
+msgstr "mes(os)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "year(s)"
-msgstr "Anys"
+msgstr "any(s)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-recurrence.glade.h:5
 msgid "Every "
@@ -9020,4246 +12853,209 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-tree-view-owner.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Show _zero balance owners"
-msgstr "Voleu mostrar els elements amb un saldo zero?"
+msgstr "Voleu mostrar els propietaris amb saldo zero?"
 
-#: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:1
-msgid "Number of files in history"
-msgstr "Número de fitxers a l'historial"
-
-#: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:2
-msgid "This setting contains the number of files to keep in the Recently Opened Files menu. This value may be set to zero to disable the file history. This number has a maximum value of 10."
-msgstr "Aquest paràmetre conté el nombre de fitxers a mantenir en el menú de fitxers recents. El valor màxim és 10, mentre que un valor de 0 inhabilitarà l'historial de fitxers recents."
-
-#: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:3
-msgid "Most recently opened file"
-msgstr "Fitxer més recent"
-
-#: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:4
-msgid "This field contains the full path of the most recently opened file."
-msgstr "Aquest camp conté el camí complet de l'últim fitxer carregat."
-
-#: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:5
-msgid "Next most recently opened file"
-msgstr "Fitxer recent següent"
-
-#: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:6
-msgid "This field contains the full path of the next most recently opened file."
-msgstr "Aquest camp conté el camí complet de l'últim fitxer carregat següent."
-
-#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:334
+#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:298
 #, c-format
 msgid "%s, Total:"
 msgstr "%s, Total:"
 
-#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:337
+#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:301
 #, c-format
 msgid "%s, Non Currency Commodities Total:"
 msgstr "%s, Total de valors no monetaris:"
 
-#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:340
+#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:304
 #, c-format
 msgid "%s, Grand Total:"
 msgstr "%s, Suma total:"
 
-#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:344
+#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:308
 #, c-format
 msgid "%s:"
 msgstr "%s:"
 
-#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:457
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:416
 msgid "Net Assets:"
-msgstr "Actiu:"
+msgstr "Actiu net:"
 
-#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:459
+#: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:418
 msgid "Profits:"
 msgstr "Beneficis:"
 
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:192
-msgid "The book was closed successfully."
-msgstr "Ell llibre s'ha tancat amb èxit."
-
-#. Translators: %s is a date string. %d is the number of books
-#. * that will be created. This is a ngettext(3) message (but
-#. * only for the %d part).
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:317
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the selection made above, this book will be split into %d book."
-msgid_plural "The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the selection made above, this book will be split into %d books."
-msgstr[0] "La data més primerenca de transacció que s'ha trobat en aquest llibre és %s. En base a la selecció feta a dalt, aquest llibre es dividirà en %d llibres. Cliqueu a \"Endavant\" per començar a tancar el llibre més primerenc."
-msgstr[1] "La data més primerenca de transacció que s'ha trobat en aquest llibre és %s. En base a la selecció feta a dalt, aquest llibre es dividirà en %d llibres. Cliqueu a \"Endavant\" per començar a tancar el llibre més primerenc."
-
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:371
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"You have asked for a book to be created. This book will contain all transactions up to midnight %s (for a total of %d transactions spread over %d accounts).\n"
-"\n"
-" Amend the Title and Notes or Click on 'Forward' to proceed.\n"
-" Click on 'Back' to adjust the dates or 'Cancel'."
-msgstr "Heu demanat que es creï un llibre. Aquest llibre conté totes les transaccions fins a la mitjanit %s (per a un total de %d transaccions distribuïdes entre %d comptes). Cliqueu sobre 'Endavant\" per crear aquest llibre. Cliqueu sobre 'Enrere\" per ajustar les dates."
-
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:388
-#, c-format
-msgid "Period %s - %s"
-msgstr "Període %s - %s"
-
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:407
-#, c-format
-msgid ""
-"The book will be created with the title %s when you\n"
-"\n"
-"Click on 'Apply', Click on 'Back' to adjust or 'Cancel'."
-msgstr ""
-
-#. Translation FIXME: Can this %s-containing message please be
-#. replaced by one single message? Either this closing went
-#. successfully ("success", "congratulations") or something else
-#. should be displayed anyway.
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:528
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"%s\n"
-"Congratulations! You are done closing books!\n"
-msgstr ""
-"%s\n"
-"Enhorabona! heu finalitzat el tancament dels llibres."
-
-#. Change the text so that its more mainingful for this assistant
-#: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:594
-msgid "Period:"
-msgstr "Període:"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:396
-msgid "Selected"
-msgstr "Seleccionat"
-
-#. Translators: '%s' is the name of the selected account hierarchy template.
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:506
-#, c-format
-msgid "Accounts in '%s'"
-msgstr "Tipus de comptes a «%s»"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:514
-#, fuzzy
-msgid "No description provided."
-msgstr "(sense descripció)"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:529
-msgid "Accounts in Category"
-msgstr "Comptes a la categoria"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:741
-msgid "zero"
-msgstr "zero"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:754
-msgid "existing account"
-msgstr "compte existent"
-
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:971
-msgid "Use Existing"
-msgstr "Utilitza l'existent"
-
-#. { name, default txn memo, throughEscrowP, specSrcAcctP }
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
-msgid "Taxes"
-msgstr "Impostos"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
-msgid "Tax Payment"
-msgstr "Pagament d'impostos"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:112
-msgid "Insurance"
-msgstr "Assegurança"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:112
-msgid "Insurance Payment"
-msgstr "Pagament d'assegurança"
-
-#. Translators: PMI stands for Private Mortgage Insurance.
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:114
-msgid "PMI"
-msgstr "Assegurança d'amortització privada"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:114
-msgid "PMI Payment"
-msgstr "Pagament de l'assegurança d'amortització privada"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:115
-msgid "Other Expense"
-msgstr "Altres despeses"
-
-# FIXME: (dpm)
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:115
-msgid "Miscellaneous Payment"
-msgstr "Pagament miscel·lani"
-
-#. Add payment checkbox.
-#. Translators: %s is "Taxes",
-#. * "Insurance", or similar.
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:746
-#, c-format
-msgid "... pay \"%s\"?"
-msgstr "... pagar «%s»?"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:758
-msgid "via Escrow account?"
-msgstr "a través del compte d'aval?"
-
-#. Translators: %s is "Taxes", or "Insurance", or similar
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1441
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Loan Repayment Option: \"%s\""
-msgstr "Calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:1837 ../src/gnome/assistant-loan.c:3011
-msgid "Principal"
-msgstr "Capital total"
-
-#: ../src/gnome/assistant-loan.c:2917
-#, fuzzy
-msgid "Escrow Payment"
-msgstr "Pagaments addicionals"
-
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:441
-msgid "Error adding price."
-msgstr "S'ha produït un error en afegir la cotització."
-
-#. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
-#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:616
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:117
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:118
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:359
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2658 ../intl-scm/guile-strings.c:3558
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3598 ../intl-scm/guile-strings.c:4076
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4142 ../intl-scm/guile-strings.c:4384
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4454 ../intl-scm/guile-strings.c:4740
-msgid "Shares"
-msgstr "Accions"
-
-#: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:807
-msgid "You don't have any stock accounts with balances!"
-msgstr "No teniu cap compte de valors amb saldos!"
-
-#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:153
-msgid "That commodity is currently used by at least one of your accounts. You may not delete it."
-msgstr "Aquesta acció o divisa està essent utilitzada en almenys un dels vostres comptes. No la podeu suprimir."
-
-#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:167
-msgid "This commodity has price quotes. Are you sure you want to delete the selected commodity and its price quotes?"
-msgstr "Aquesta acció o divisa té cotitzacions. Esteu segur de voler suprimir l'acció o divisa seleccionada i les seves cotitzacions?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:174
-msgid "Are you sure you want to delete the selected commodity?"
-msgstr "Esteu segur de voler esborrar l'acció o divisa seleccionada?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-commodities.c:183
-msgid "Delete commodity?"
-msgstr "Voleu suprimir l'acció o divisa?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:312
-msgid "This program can only calculate one value at a time. You must enter values for all but one quantity."
-msgstr "Aquest programa només pot calcular un valor a la vegada. Heu d'entrar valors per a tots els camps excepte el que voleu que sigui calculat."
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:314
-msgid "GnuCash cannot determine the value in one of the fields. You must enter a valid expression."
-msgstr "El GnuCash no pot determinar el valor en un dels camps. Heu d'introduir una expressió vàlida."
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:353
-msgid "The interest rate cannot be zero."
-msgstr "El tipus d'interès no pot ser zero."
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:372
-msgid "The number of payments cannot be zero."
-msgstr "El nombre de pagaments no pot ser zero."
-
-#: ../src/gnome/dialog-fincalc.c:377
-msgid "The number of payments cannot be negative."
-msgstr "El nombre de pagaments no pot ser negatiu."
-
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:103
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:104
-msgid "All Accounts"
-msgstr "Tots els comptes"
-
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:110
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:111
-#: ../src/import-export/import-match-picker.c:348
-msgid "Balanced"
-msgstr "Saldat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:113
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:114
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:467
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:467
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1317 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1317
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:349
-msgid "Reconcile"
-msgstr "Conciliació"
-
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:115
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:116
-msgid "Share Price"
-msgstr "Cotització de l'acció"
-
-#. src/report/report-system/html-fonts.scm
-#. src/report/standard-reports/general-journal.scm
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:849 ../intl-scm/guile-strings.c:2052
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3548 ../intl-scm/guile-strings.c:4098
-msgid "Title"
-msgstr "Títol"
-
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:861
-msgid "Gains"
-msgstr "Guanys"
-
-#. src/report/standard-reports/average-balance.scm
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:926 ../intl-scm/guile-strings.c:2734
-msgid "Gain/Loss"
-msgstr "Guanys/pèrdues"
-
-#: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:976
-#, c-format
-msgid "Lots in Account %s"
-msgstr "Paquets del compte %s"
-
-#. Translators: %d is the number of prices. This
-#. is a ngettext(3) message.
-#: ../src/gnome/dialog-price-edit-db.c:183
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete the selected price?"
-msgid_plural "Are you sure you want to delete the %d selected prices?"
-msgstr[0] "Esteu segur de voler esborrar la cotització (%d) seleccionada?"
-msgstr[1] "Esteu segur de voler esborrar les %d cotitzacions seleccionades?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-price-edit-db.c:191
-msgid "Delete prices?"
-msgstr "Voleu suprimir les cotitzacions?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:215
-#, fuzzy
-msgid "You must select a Security."
-msgstr "Heu d'escollir una divisa."
-
-#: ../src/gnome/dialog-price-editor.c:220
-#, fuzzy
-msgid "You must select a Currency."
-msgstr "Heu d'escollir una divisa."
-
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:861
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:861
-msgid "Cannot save check format file."
-msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer dels formats de xec."
-
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1550
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1550
-msgid "There is a duplicate check format file."
-msgstr "Hi ha un fitxer dels formats de xec duplicat."
-
-#. Translators: %1$s is the type of the first check
-#. * format (user defined or application defined); %2$s
-#. * is the filename of that format; %3$s the type of
-#. * the other check format; and %4$s the filename of
-#. * that other format.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1558
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1558
-#, fuzzy, c-format
-msgid "The GUIDs in the %s check format file '%s' and the %s check format file '%s' match."
-msgstr "Els números GUID del format de xec %s en el fitxer «%s» concorden amb el format de xec %s en el fitxer «%s»."
-
-#. Translators: This is a directory name. It may be presented to
-#. * the user to indicate that some data file was defined by the
-#. * gnucash application.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1599
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1599
-msgid "application"
-msgstr "aplicació"
-
-#. Translators: This is a directory name. It may be presented to
-#. * the user to indicate that some data file was defined by a
-#. * user herself.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1607
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1607
-msgid "user"
-msgstr "usuari"
-
-#: ../src/gnome/dialog-progress.c:483 ../src/gnome/dialog-progress.c:532
-msgid "(paused)"
-msgstr "(pausat)"
-
-#: ../src/gnome/dialog-progress.c:767 ../src/gnome/dialog-progress.c:770
-msgid "Complete"
-msgstr "Finalitzat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:169 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:168
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2203 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2203
-msgid "_Transaction"
-msgstr "_Assentament"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:203 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:202
-#, fuzzy
-msgid "This Scheduled Transaction has changed; are you sure you want to cancel?"
-msgstr "Aquest assentament periòdic ha canviat. Esteu segur de voler cancel·lar?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:656 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:649
-#, c-format
-msgid "Couldn't parse credit formula for split \"%s\"."
-msgstr "No s'ha pogut analitzar la fórmula del crèdit per al desglossament «%s»."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:684 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:677
-#, c-format
-msgid "Couldn't parse debit formula for split \"%s\"."
-msgstr "No s'ha pogut analitzar la fórmula del dèbit per al desglossament «%s»."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:718 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:711
-#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:260
-msgid "The Scheduled Transaction Editor cannot automatically balance this transaction. Should it still be entered?"
-msgstr "L'editor d'assentaments periòdics no pot saldar aquest assentament automàticament. Voleu registrar-lo de totes maneres?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:739 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:732
-msgid "Please name the Scheduled Transaction."
-msgstr "Introduïu un nom per a l'assentament periòdic."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:767 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:759
-#, c-format
-msgid "A Scheduled Transaction with the name \"%s\" already exists. Are you sure you want to name this one the same?"
-msgstr "Ja existeix un assentament periòdic amb el nom «%s». Esteu segur de voler anomenar aquest de la mateixa manera?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:795 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:787
-msgid "Scheduled Transactions with variables cannot be automatically created."
-msgstr "No es poden crear assentaments periòdics amb variables automàticament."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:805 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:797
-msgid "Scheduled Transactions without a template transaction cannot be automatically created."
-msgstr "No es poden crear assentaments periòdics automàticament sense un assentament plantilla."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:820 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:812
-msgid "Please provide a valid end selection."
-msgstr "Introduïu una selecció vàlida per al final."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:838 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:830
-msgid "There must be some number of occurrences."
-msgstr "Heu d'especificar un nombre d'ocurrències."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:847 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:839
-#, c-format
-msgid "The number of remaining occurrences (%d) is greater than the number of total occurrences (%d)."
-msgstr "El nombre d'ocurrències restants (%d) és més gran que el nombre d'ocurrències total (%d)."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:879 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:871
-msgid "You have attempted to create a Scheduled Transaction which will never run. Do you really want to do this?"
-msgstr "Esteu intentant crear un assentament periòdic que mai serà executat. Esteu segur de voler-ho fer?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1380 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1372
-msgid "(never)"
-msgstr "(mai)"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1548 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1540
-msgid "The current template transaction has been changed. Would you like to record the changes?"
-msgstr "L'assentament plantilla actual ha canviat. Voleu enregistrar-ne els canvis?"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1804 ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1797
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:230
-msgid "Scheduled Transactions"
-msgstr "Assentaments periòdics"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1325
-msgid "Note: If you have already accepted changes to the Template, Cancel will not revoke them."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:557
-msgid "The Scheduled Transaction is unbalanced. You are strongly encouraged to correct this situation."
-msgstr "L'assentament periòdic no està saldat. Hauríeu de corregir aquesta situació."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:781
-msgid "Cannot create a Scheduled Transaction from a Transaction currently being edited. Please Enter the Transaction before Scheduling."
-msgstr "No es pot crear un assentament periòdic a partir d'un assentament en edició. Hauríeu de completar l'assentament abans de programar-lo."
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:388
-msgid "Ignored"
-msgstr "Ignorat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:389
-msgid "Postponed"
-msgstr "Ajornat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:390
-msgid "To-Create"
-msgstr "Per crear"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:391
-msgid "Reminder"
-msgstr "Recordatori"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:392
-msgid "Created"
-msgstr "Creat"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:525
-msgid "(Need Value)"
-msgstr "(Es requereix un valor)"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:821
-#, fuzzy, c-format
-msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (One transaction automatically created)"
-msgid_plural "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transactions automatically created)"
-msgstr[0] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'ha creat %d transacció automàticament)"
-msgstr[1] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'han creat %d transaccions automàticament)"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:943
-msgid "Transaction"
-msgstr "Asse_ntament"
-
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:959
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:24
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:23
-msgid "Status"
-msgstr "Estat"
-
-#. ################## Added for Reg2 #################
-#: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:1028
-msgid "Created Transactions"
-msgstr "Assentaments creats"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:285
-msgid "Last Valid Year: "
-msgstr "Últim any vàlid: "
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:286
-#, fuzzy
-msgid "Form Line Data: "
-msgstr "Dades de les línies del formulari: :"
-
-#. src/report/standard-reports/account-summary.scm
-#. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:287 ../intl-scm/guile-strings.c:2564
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4308
-msgid "Code"
-msgstr "Codi"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:362
-msgid "now"
-msgstr "ara"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1137
-msgid "Income Tax Identity"
-msgstr "Identidad de l'Impost sobre la Renda"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1201
-msgid "CAUTION: If you set TXF categories, and later change 'Type', you will need to manually reset those categories one at a time"
-msgstr "ADVERTIMENT: Si establiu categories TXF, i després canvieu 'Tipus\", haureu de reestablir manualment aquestes categories una per una"
-
-#: ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1350
-msgid "Form"
-msgstr "Formulari"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:59
-msgid "New Accounts _Page"
-msgstr "_Pàgina de comptes nova"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:60
-msgid "Open a new Account Tree page"
-msgstr "Obre una pàgina d'arbre de comptes nova"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:107
-msgid "New _File"
-msgstr "Fitxer _nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:108
-msgid "Create a new file"
-msgstr "Crea un fitxer now"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:112
-msgid "_Open..."
-msgstr "_Obre..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:113
-msgid "Open an existing GnuCash file"
-msgstr "Obre un fitxer del GnuCash"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:117
-msgid "_Save"
-msgstr "_Desa"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:118
-msgid "Save the current file"
-msgstr "Desa el fitxer actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:122
-msgid "Save _As..."
-msgstr "_Anomena i desa..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:123
-msgid "Save this file with a different name"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:127
-msgid "Re_vert"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:128
-msgid "Reload the current database, reverting all unsaved changes"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:133
-msgid "Export _Accounts"
-msgstr "Exporta els _comptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:134
-msgid "Export the account hierarchy to a new GnuCash datafile"
-msgstr "Exporta l'arbre de comptes a un fitxer de dades del GnuCash nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:141
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:242
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:241
-msgid "_Find..."
-msgstr "_Cerca..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:142
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:243
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:242
-msgid "Find transactions with a search"
-msgstr "Cerca transaccions"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:147
-#, fuzzy
-msgid "Ta_x Report Options"
-msgstr "Opcions de l'inf_orme"
-
-#. Translators: currently implemented are *
-#. * US: income tax and           *
-#. * DE: VAT                *
-#. * So adjust this string
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:152
-msgid "Setup relevant accounts for tax reports, e.g. US income tax"
-msgstr ""
-
-#. Actions menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:158
-msgid "_Scheduled Transactions"
-msgstr "A_ssentaments periòdics"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:160
-msgid "_Scheduled Transaction Editor"
-msgstr "Editor d'a_ssentaments periòdics"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:161
-msgid "The list of Scheduled Transactions"
-msgstr "La llista dels assentaments periòdics"
-
-# FIXME: execució sona molt macabre... (dpm)
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:165
-msgid "Since _Last Run..."
-msgstr "A partir de l'ú_ltima vegada..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:166
-msgid "Create Scheduled Transactions since the last time run"
-msgstr "Crea assentaments periòdics a partir de l'última vegada que fou executat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:170
-msgid "_Mortgage & Loan Repayment..."
-msgstr "A_mortització d'hipoteques i préstecs..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:171
-msgid "Setup scheduled transactions for repayment of a loan"
-msgstr "Configura assentaments periòdics per a l'amortització d'un préstec"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:174
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2344
-#, fuzzy
-msgid "B_udget"
-msgstr "Pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:177
-msgid "Close _Books"
-msgstr "Tanca els _llibres"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:178
-msgid "Archive old data using accounting periods"
-msgstr "Arxiva les dades antigues utilitzant els períodes comptables"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:186
-msgid "_Price Editor"
-msgstr "_Editor de cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:187
-msgid "View and edit the prices for stocks and mutual funds"
-msgstr "Visualitza i edita els preus de les accions i fons d'inversió"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:191
-msgid "_Security Editor"
-msgstr "Editor de _valors"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:192
-msgid "View and edit the commodities for stocks and mutual funds"
-msgstr "Visualitza i edita els béns corresponents a accions i fons d'inversió"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:196
-#, fuzzy
-msgid "_Loan Repayment Calculator"
-msgstr "_Calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:197
-#, fuzzy
-msgid "Use the loan/mortgage repayment calculator"
-msgstr "Utilitza la calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:201
-#, fuzzy
-msgid "_Close Book"
-msgstr "Tanca el llibre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Close the Book at the end of the Period"
-msgstr "Mostra les pestanyes a l'esquerra de la finestra."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:209
-msgid "_Tips Of The Day"
-msgstr "_Consells del dia"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:210
-msgid "View the Tips of the Day"
-msgstr "Mostra els consells del dia"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:546
-msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time."
-msgstr "No hi ha cap assentament periòdic a registrar en aquests moments."
-
-#. Translators: %d is the number of transactions. This is a
-#. ngettext(3) message.
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:571
-#, c-format
-msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transaction automatically created)"
-msgid_plural "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d transactions automatically created)"
-msgstr[0] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'ha creat %d transacció automàticament)"
-msgstr[1] "No hi ha assentaments periòdics a introduir en aquest moment. (S'han creat %d transaccions automàticament)"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:59
-msgid "New Budget"
-msgstr "Pressupost nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:60
-msgid "Create a new Budget"
-msgstr "Crea un pressupost nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:65
-msgid "Open Budget"
-msgstr "Obre un pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:66
-msgid "Open an existing Budget"
-msgstr "Obre un pressupost existent"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:71
-#, fuzzy
-msgid "Copy Budget"
-msgstr "Obre un pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:72
-#, fuzzy
-msgid "Copy an existing Budget"
-msgstr "Obre un pressupost existent"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:287
-msgid "Select a Budget"
-msgstr "Seleccioneu un pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:165
-msgid "Create a new Account"
-msgstr "Crea un compte nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:169
-msgid "New Account _Hierarchy..."
-msgstr "A_rbre de comptes nou..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:170
-msgid "Extend the current book by merging with new account type categories"
-msgstr "Amplia l'arbre de comptes actual inserint-hi categories de compte noves"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:174
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:128
-msgid "Open _Account"
-msgstr "Obre el _compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:175
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:129
-msgid "Open the selected account"
-msgstr "Obre el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:179
-#, fuzzy
-msgid "Open _Old Style Register Account"
-msgstr "Obre el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:180
-#, fuzzy
-msgid "Open the old style register selected account"
-msgstr "Obre el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:184
-#, fuzzy
-msgid "Open _SubAccounts"
-msgstr "Obre els _subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:185
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:135
-msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
-msgstr "Obre el compte seleccionat i tots els seus subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:189
-#, fuzzy
-msgid "Open Old St_yle Subaccounts"
-msgstr "Obre els _subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:190
-#, fuzzy
-msgid "Open the old style register selected account and all its subaccounts"
-msgstr "Obre el compte seleccionat i tots els seus subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:196
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:237
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:236
-msgid "Edit _Account"
-msgstr "Edita el _compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:197
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:238
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:237
-msgid "Edit the selected account"
-msgstr "Edita el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:201
-msgid "_Delete Account..."
-msgstr "_Suprimeix el compte..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:202
-msgid "Delete selected account"
-msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:206
-msgid "_Renumber Subaccounts..."
-msgstr "_Torna a numerar els subcomptes..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:207
-msgid "Renumber the children of the selected account"
-msgstr "Torna a numerar els subcomptes del compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:219
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:325
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:325
-msgid "_Reconcile..."
-msgstr "_Concilia..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:220
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:326
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:326
-msgid "Reconcile the selected account"
-msgstr "Concilia el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:224
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:330
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:330
-#, fuzzy
-msgid "_Auto-clear..."
-msgstr "Client _nou..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:225
-msgid "Automatically clear individual transactions, given a cleared amount"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:230
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:321
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:321
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2244 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2244
-msgid "Transfer funds from one account to another"
-msgstr "Transfereix fons d'un compte a un altre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:234
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:335
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:335
-msgid "Stoc_k Split..."
-msgstr "_Divisió d'accions..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:235
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:336
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:336
-msgid "Record a stock split or a stock merger"
-msgstr "Registra una divisió o una fusió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:239
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:340
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:340
-msgid "View _Lots..."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:240
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:341
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:341
-msgid "Bring up the lot viewer/editor window"
-msgstr "Mostra la finestra del visualitzador/editor de paquets"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:244
-msgid "Check & Repair A_ccount"
-msgstr "Comprova i repara el _compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:245
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2249 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2249
-msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account"
-msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest compte, i els repara"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:249
-msgid "Check & Repair Su_baccounts"
-msgstr "Comprova i repara els su_bcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:250
-msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account and its subaccounts"
-msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest compte i els seus subcomptes, i els repara"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:255
-msgid "Check & Repair A_ll"
-msgstr "Comprova i repara'ls _tots"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:256
-msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all accounts"
-msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en tots els comptes, i els repara"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:308
-#, fuzzy
-msgid "Open2"
-msgstr "Obre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1146
-#, c-format
-msgid "Deleting account %s"
-msgstr "S'està suprimint el compte %s"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1270
-#, c-format
-msgid "The account %s will be deleted."
-msgstr "Se suprimirà el compte %s."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1283
-#, c-format
-msgid "All transactions in this account will be moved to the account %s."
-msgstr "Es traslladaran totes les transaccions d'aquest compte cap al compte %s."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1289
-msgid "All transactions in this account will be deleted."
-msgstr "Se suprimiran totes les transaccions d'aquest compte."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1298
-#, c-format
-msgid "All of its sub-accounts will be moved to the account %s."
-msgstr "Es traslladaran tots els seus subcomptes cap al compte %s"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1304
-msgid "All of its subaccounts will be deleted."
-msgstr "Se suprimiran tots els seus subcomptes."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1309
-#, c-format
-msgid "All sub-account transactions will be moved to the account %s."
-msgstr "Es traslladaran totes les transaccions dels subcomptes cap al compte %s."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1315
-msgid "All sub-account transactions will be deleted."
-msgstr "Se suprimiran totes les transaccions dels subcomptes."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1320
-msgid "Are you sure you want to do this?"
-msgstr "Esteu segur de voler-ho fer?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:134
-msgid "Open _Subaccounts"
-msgstr "Obre els _subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:141
-msgid "_Delete Budget"
-msgstr "_Suprimeix el presupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:142
-msgid "Delete this budget"
-msgstr "Suprimeix aquest pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:146
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:11
-msgid "Budget Options"
-msgstr "Opcions del pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:147
-msgid "Edit this budget's options"
-msgstr "Edita les opcions d'aquest pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:151
-msgid "Estimate Budget"
-msgstr "Estima un pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:153
-msgid "Estimate a budget value for the selected accounts from past transactions"
-msgstr "Estima el valor d'un pressuport per als comptes seleccionats a partir de les transaccions anteriors"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:180
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:12
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1093
-msgid "Options"
-msgstr "Opcions"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:181
-msgid "Estimate"
-msgstr "Estima"
-
-#. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/budget.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:276
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:318
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:806 ../intl-scm/guile-strings.c:2974
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3026 ../intl-scm/guile-strings.c:3030
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3036 ../intl-scm/guile-strings.c:3048
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3054 ../intl-scm/guile-strings.c:3074
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3234 ../intl-scm/guile-strings.c:3236
-msgid "Budget"
-msgstr "Pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:845
-#, c-format
-msgid "Delete %s?"
-msgstr "Voleu suprimir %s?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:916
-msgid "You must select at least one account to estimate."
-msgstr "Heu d'escollir com a mínim un compte per a l'estimació."
-
-#. **********************************************************
-#. Actions
-#. **********************************************************
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:189
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:188
-msgid "Cu_t Transaction"
-msgstr "Re_talla l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:190
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:189
-msgid "_Copy Transaction"
-msgstr "_Copia l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:191
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:190
-msgid "_Paste Transaction"
-msgstr "Engan_xa l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:192
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:191
-msgid "Dup_licate Transaction"
-msgstr "Dup_lica l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:194
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:193
-#, fuzzy
-msgid "Cu_t Split"
-msgstr "Desglossament automàtic"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:195
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:194
-#, fuzzy
-msgid "_Copy Split"
-msgstr "Desglossament automàtic"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:196
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:195
-#, fuzzy
-msgid "_Paste Split"
-msgstr "_Suprimeix el desglossament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:197
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:196
-#, fuzzy
-msgid "Dup_licate Split"
-msgstr "Dup_lica l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:199
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:198
-msgid "Cut the selected transaction into clipboard"
-msgstr "Retalla l'assentament seleccionat al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:200
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:199
-msgid "Copy the selected transaction into clipboard"
-msgstr "Copia l'assentament seleccionat al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:201
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:200
-msgid "Paste the transaction from the clipboard"
-msgstr "Enganxa l'assentament del porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:202
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:201
-msgid "Make a copy of the current transaction"
-msgstr "Fes una còpia de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:203
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:202
-msgid "Delete the current transaction"
-msgstr "Suprimeix l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:204
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:203
-#, fuzzy
-msgid "Cut the selected split into clipboard"
-msgstr "Retalla l'assentament seleccionat al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:205
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:204
-#, fuzzy
-msgid "Copy the selected split into clipboard"
-msgstr "Copia l'assentament seleccionat al porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:206
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:205
-#, fuzzy
-msgid "Paste the split from the clipboard"
-msgstr "Enganxa l'assentament del porta-retalls"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:207
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:206
-#, fuzzy
-msgid "Make a copy of the current split"
-msgstr "Fes una còpia de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:208
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:207
-#, fuzzy
-msgid "Delete the current split"
-msgstr "Esborra l'entrada actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:215
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:214
-#, fuzzy
-msgid "_Print Checks..."
-msgstr "Im_primeix un xec..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:275
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:274
-msgid "Remo_ve Transaction Splits"
-msgstr "_Suprimeix els desglossaments de l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:276
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:275
-msgid "Remove all splits in the current transaction"
-msgstr "Suprimeix tots els desglossaments de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:280
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:279
-msgid "_Enter Transaction"
-msgstr "_Registra l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:281
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:280
-msgid "Record the current transaction"
-msgstr "Registra l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:285
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:284
-msgid "Ca_ncel Transaction"
-msgstr "Ca_ncel·la l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:286
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:285
-msgid "Cancel the current transaction"
-msgstr "Cancel·la l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:290
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:289
-msgid "_Void Transaction"
-msgstr "In_valida l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:294
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:293
-msgid "_Unvoid Transaction"
-msgstr "_Desfés la invalidació de l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:298
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:297
-msgid "Add _Reversing Transaction"
-msgstr "Afegeix l'assentament inve_rs"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:302
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:301
-#, fuzzy
-msgid "_Shift Transaction Forward"
-msgstr "Diari d'assen_taments"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:331
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:331
-msgid "Automatically clear individual transactions, so as to reach a certain cleared amount"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:345
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:345
-msgid "_Blank Transaction"
-msgstr "Transacció en _blanc"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:346
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:346
-msgid "Move to the blank transaction at the bottom of the register"
-msgstr "Vés a l'assentament en blanc a la part de baix del registre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:350
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:350
-msgid "Edit E_xchange Rate"
-msgstr "Edita el ti_pus de canvi"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:351
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:351
-msgid "Edit the exchange rate for the current transaction"
-msgstr "Edita el tipus de canvi de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:356
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:356
-msgid "Jump to the corresponding transaction in the other account"
-msgstr "Salta a l'assentament corresponent de l'altre compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:360
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:360
-msgid "Sche_dule..."
-msgstr "Pla_nifica..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:361
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:361
-msgid "Create a Scheduled Transaction with the current transaction as a template"
-msgstr "Crea un assentament periòdic utilitzant l'assentament actual com a plantilla"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:365
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:365
-msgid "_All transactions"
-msgstr "_Tots els assentaments"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:369
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:369
-msgid "_This transaction"
-msgstr "A_questa assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:376
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:376
-msgid "Account Report"
-msgstr "Informe de compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:377
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:377
-msgid "Open a register report for this Account"
-msgstr "Obre un informe de registre per a aquest compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:381
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:381
-msgid "Account Transaction Report"
-msgstr "Informe d'assentament del compte"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:382
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:382
-msgid "Open a register report for the selected Transaction"
-msgstr "Obre un informe de registre per a l'assentament seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:392
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:392
-msgid "_Double Line"
-msgstr "Línia _doble"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:393
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:393
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:75
-msgid "Show two lines of information for each transaction"
-msgstr "Mostra dues línies d'informació per a cada assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:399
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:399
-msgid "Show all splits in the current transaction"
-msgstr "Mostra tots els desglossaments de l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:410
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:410
-msgid "_Basic Ledger"
-msgstr "Llibre _major bàsic"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:411
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:411
-msgid "Show transactions on one or two lines"
-msgstr "Mostra les transaccions en una o dues línies"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:415
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:415
-msgid "_Auto-Split Ledger"
-msgstr "Llibre major _autodesglossat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:416
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:416
-msgid "Show transactions on one or two lines and expand the current transaction"
-msgstr "Mostra les transaccions en una o dues línies i amplia l'assentament actual"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:421
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:421
-msgid "Show expanded transactions with all splits"
-msgstr "Mostra les transaccions ampliades amb tots els desglossaments"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:464
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:464
-msgid "Split"
-msgstr "Desglossa"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:465
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:465
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:23
-msgid "Schedule"
-msgstr "Planifica"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:468
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:468
-#: ../src/gnome/window-autoclear.c:94
-#, fuzzy
-msgid "Auto-clear"
-msgstr "Llindar de _neteja automàtica"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:662
-msgid "You have tried to open an account in the old register while it is open in the new register."
-msgstr ""
-
-#. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:735
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1558
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2515
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1609
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2282
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3568
-msgid "General Ledger"
-msgstr "Llibre major general"
-
-#. Translators: %s is the name
-#. of the tab page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1494
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1548
-#, c-format
-msgid "Save changes to %s?"
-msgstr "Voleu desar els canvis a %s?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1498
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1552
-msgid "This register has pending changes to a transaction. Would you like to save the changes to this transaction, discard the transaction, or cancel the operation?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1501
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1555
-msgid "_Discard Transaction"
-msgstr "Des_carta l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1505
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1559
-msgid "_Save Transaction"
-msgstr "_Desa l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1537
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1572
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1584
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1607
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1657
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1701
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1588
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1623
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1635
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1658
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1708
-msgid "unknown"
-msgstr "desconegut"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1560
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2521
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1611
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2288
-msgid "Portfolio"
-msgstr "Cartera"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1562
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2527
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1613
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2294
-msgid "Search Results"
-msgstr "Resultats de la cerca"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2517
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2284
-msgid "General Ledger Report"
-msgstr "Informe del llibre major general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2523
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2290
-msgid "Portfolio Report"
-msgstr "Informe de la cartera"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2529
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2296
-msgid "Search Results Report"
-msgstr "Informe dels resultats de la cerca"
-
-#. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2535
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2302
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4102
-msgid "Register Report"
-msgstr "Informe de del registre"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2551
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2318
-msgid "and subaccounts"
-msgstr "i els subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2697
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2500
-#, fuzzy
-msgid "Print checks from multiple accounts?"
-msgstr "coincideix amb tots els comptes"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2699
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2502
-msgid "This search result contains splits from more than one account. Do you want to print the checks even though they are not all from the same account?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2710
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2513
-#, fuzzy
-msgid "_Print checks"
-msgstr "Imprimeix el xec"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2728
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2531
-msgid "You can only print checks from a bank account register or search results."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2888
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2723
-msgid "You cannot void a transaction with reconciled or cleared splits."
-msgstr "No podeu invalidar un assentament amb desglossaments conciliats o liquidats."
-
-#. Translations: The %s is the name of the plugin page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3039
-#, c-format
-msgid "Sort %s by..."
-msgstr "Ordena %s per..."
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:660
-msgid "You have tried to open an account in the new register while it is open in the old register."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:733
-#, fuzzy
-msgid "General Ledger2"
-msgstr "Llibre major general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:131
-msgid "_Scheduled"
-msgstr "_Planificat"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:133
-msgid "_New"
-msgstr "_Nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:134
-msgid "Create a new scheduled transaction"
-msgstr "Crea un assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:138
-#, fuzzy
-msgid "_New 2"
-msgstr "_Nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:139
-#, fuzzy
-msgid "Create a new scheduled transaction 2"
-msgstr "Crea un assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:144
-msgid "Edit the selected scheduled transaction"
-msgstr "Edita l'assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:148
-#, fuzzy
-msgid "_Edit 2"
-msgstr "_Edita"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:149
-#, fuzzy
-msgid "Edit the selected scheduled transaction 2"
-msgstr "Edita l'assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:154
-msgid "Delete the selected scheduled transaction"
-msgstr "Suprimeix l'assentament periòdic nou"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:359
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Transactions"
-msgstr "Asse_ntament"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:421
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Upcoming Transactions"
-msgstr "Assentaments invalidats?"
-
-#. FIXME: Does this always refer to only one transaction? Or could
-#. multiple SXs be deleted as well? Ideally, the number of
-#. to-be-deleted SXs should be mentioned here; see
-#. dialog-sx-since-last-run.c:807
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:741
-msgid "Do you really want to delete this scheduled transaction?"
-msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquest assentament periòdic?"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:50
-#, fuzzy
-msgid "Old St_yle General Ledger"
-msgstr "Llibre ma_jor general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:51
-#, fuzzy
-msgid "Open an old style general ledger window"
-msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:49
-msgid "_General Ledger"
-msgstr "Llibre ma_jor general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:50
-msgid "Open a general ledger window"
-msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:631 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:579
-msgid "<No information>"
-msgstr "<Sense informació>"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1455 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:730
-msgid "Balancing entry from reconcilation"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1910 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:862
-msgid "Present:"
-msgstr "Actual:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1911 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:863
-msgid "Future:"
-msgstr "Futur:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1912 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:864
-msgid "Cleared:"
-msgstr "Liquidat:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1913 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:865
-msgid "Reconciled:"
-msgstr "Conciliat:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1914 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:866
-msgid "Projected Minimum:"
-msgstr "Mínim projectat:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1918 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:870
-msgid "Shares:"
-msgstr "Accions:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1919 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:871
-msgid "Current Value:"
-msgstr "Valor Actual:"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1993 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:995
-msgid "This account register is read-only."
-msgstr "El registre d'aquest compte és només de lectura."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2036 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1038
-msgid "This account may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the account options and turn off the placeholder checkbox."
-msgstr "Aquest compte no es pot editar. En cas que vulgueu editar els assentaments en aquest registre, haureu de modificar les opcions del compte i desactivar la casella «Contenidor»."
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2043 ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1045
-msgid "One of the sub-accounts selected may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the sub-account options and turn off the placeholder checkbox. You may also open an individual account instead of a set of accounts."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:946
-#, fuzzy
-msgid "Account Payable / Receivable Register"
-msgstr "Comptes a cobrar"
-
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:948
-msgid "The register displayed is for Account Payable or Account Receivable. Changing the entries may cause harm, please use the business options to change the entries."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:1
-msgid ""
-"This assistant will help you setup and use accounting periods. \n"
-" \n"
-"Danger: this feature does not work correctly at this time; it is still under development. It will probably damage your data in such a way that it cannot be repaired!"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "Setup Account Period"
-msgstr "Configuració dels períodes comptables"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:5
-msgid ""
-"\n"
-"Select an accounting period and the closing date which must not be in the furure and is greater than the closing date of the previous book.\n"
-"\n"
-"Books will be closed at midnight on the selected date."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:9
-msgid "xxx"
-msgstr "xxx"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:10
-msgid "Book Closing Dates"
-msgstr "Dates de tancament del llibre"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:11
-msgid "Title:"
-msgstr "Títol:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:12
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:13
-msgid "Notes:"
-msgstr "Notes:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "Account Period Finish"
-msgstr "Període comptable"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:15
-msgid "Press 'Close' to Exit."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-acct-period.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Summary Page"
-msgstr "Barra de _resum"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This assistant will help you create a set of GnuCash accounts for your assets (such as investments, checking or savings accounts), liabilities (such as loans) and different kinds of income and expenses you might have.\n"
-"\n"
-"Click 'Cancel' if you do not wish to create any new accounts now."
-msgstr ""
-"Aquest assistent us ajudarà a crear un conjunt de comptes del GnuCash per als vostres actius (com ara inversions, llibretes d'estalvi o comptes corrents), passius (com ara préstecs) i les diverses menes d'ingressos i despeses que pugueu tenir. \n"
-"\n"
-"Feu clic a «Cancel·la» si no voleu crear cap compte nou en aquest moment."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:4
-msgid "New Account Hierarchy Setup"
-msgstr "Configuració d'un arbre de comptes nou"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"Please choose the currency to use for new accounts."
-msgstr "Trieu la divisa a emprar en els comptes nous."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:7
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:58
-#, fuzzy
-msgid "<b>Book Options</b>"
-msgstr "<b>Opcions</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:8
-msgid "Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting book options. These can affect how GnuCash transactions are handled later, during account setup. If you come back to this page without cancelling and starting over, the dialog for setting book options will not be shown a second time when you go forward. You can access it directly from the menu via File->Properties."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:9
-msgid "Choose Currency"
-msgstr "Escolliu la divisa"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"Select categories that correspond to the ways that you will use GnuCash. Each category you select will cause several accounts to be created. Select the categories that are relevant to you. You can always create additional accounts by hand later."
-msgstr "Seleccioneu les categories que es corresponguin amb la manera com fareu servir el GnuCash. Cada categoria que seleccioneu crearà diversos comptes. Seleccioneu les categories que cregueu rellevants. Sempre podreu crear categories manualment més tard."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:12
-msgid "<b>Categories</b>"
-msgstr "<b>Categories</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:15
-msgid "<b>Category Description</b>"
-msgstr "<b>Descripció de la categoria</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:16
-msgid "Choose accounts to create"
-msgstr "Trieu els comptes a crear"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:17
-#, fuzzy
-msgid ""
-"\n"
-"If you would like to change an account's name, click on the row containing the account, then click on the account name and change it.\n"
-"\n"
-"Some accounts are marked as \"Placeholder\". Placeholder accounts are used to create a hierarchy of accounts and normally do not have transactions or opening balances. If you would like an account to be a placeholder account, click the checkbox for that account.\n"
-"\n"
-"If you would like an account to have an opening balance, click on the row containing the account, then click on the opening balance field and enter the starting balance.\n"
-"\n"
-"Note: all accounts except Equity and placeholder accounts may have an opening balance.\n"
-msgstr ""
-"Si volguéssiu canviar el nom d'un compte, cliqueu sobre la fila que conté el compte, i a continuació cliqueu sobre el nom del compte i canvieu-lo\n"
-"\n"
-"Alguns comptes estan marcats com a \"Marcador\". Els comptes marcador s'usen per crear una jerarquia de comptes i normalment no tenen transaccions o saldos inicials. Si volguéssiu que un compte fos un compte marcador, cliqueu sobre la caixa de selecció d'aquest compte.\n"
-"\n"
-"Si volguéssiu que un compte tingui un balanç inicial, cliqueu sobre la fila que conté el compte, i a continuació cliqueu sobre el camp de saldo inicial i entreu el saldo inicial.\n"
-"\n"
-"Nota: tots els comptes amb excepció de Patrimoni i comptes marcador han de tenir un saldo inicial.\n"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:26
-#, fuzzy
-msgid "Setup selected accounts"
-msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Press `Apply' to create your new accounts. You will then be able to save them to a file or database.\n"
-"\n"
-"Press `Back' to review your selections.\n"
-"\n"
-"Press `Cancel' to close this dialog without creating any new accounts."
-msgstr ""
-"Premeu «Aplica» per crear els vostres comptes nous.\n"
-"\n"
-"Premeu «Enrere» per revisar les vostres seleccions.\n"
-"\n"
-"Premeu «Cancel·la» per tancar aquest quadre de diàleg sense crear cap compte nou."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:32
-msgid "Finish Account Setup"
-msgstr "Finalització de la configuració dels comptes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This is a step-by-step method for creating a loan repayment within GnuCash. In this assistant, you can input the details of your loan and its repayment along with the details of its payback. Using that information, the appropriate Scheduled Transactions will be created.\n"
-"\n"
-"If you make a mistake or want to make changes later, you can edit the created Scheduled Transactions directly."
-msgstr ""
-"Aquest és un mètode pas a pas per a crear la configuració d'una amortització d'un préstec en el GnuCash. En aquest assistent podreu introduir els paràmetres del vostre préstec i la seva amortització, i facilitar detalls del seu període de devolució. Fent servir aquesta informació, es crearan els assentaments periòdics adaptats a les vostres condicions de pagament.\n"
-"\n"
-"En cas que us equivoqueu en introduir les dades, o bé vulgueu canviar-les més endavant, podreu editar els assentaments periòdics directament."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:4
-#, fuzzy
-msgid "Loan / Mortgage Repayment Setup"
-msgstr "Configuració de l'amortització d'una hipoteca o préstec"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:5
-msgid "Enter the Loan Details, as a minimum enter a valid Loan Account and Amount.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:7
-msgid "Interest Rate:"
-msgstr "Tipus d'interès:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:9
-msgid "Length:"
-msgstr "Durada:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:11
-msgid "Loan Account:"
-msgstr "Compte de préstec:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:14
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:16
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:4
-msgid "Type:"
-msgstr "Tipus:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:15
-msgid "Months Remaining:"
-msgstr "Mesos restants:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:16
-msgid "Interest Rate Change Frequency"
-msgstr "Periodicitat de la variació del tipus d'interès"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:17
-msgid "Loan Details"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:18
-msgid ""
-"\n"
-"Do you utilise an escrow account, if so an account must be specified..."
-msgstr ""
-
-# A l'IGU es mostra «Voleu ...» abans de l'«utilitzar» (dpm)
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:20
-msgid "... utilize an escrow account for payments?"
-msgstr "... utilitzar un compte d'aval per als pagaments?"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:21
-msgid "Escrow Account:"
-msgstr "Compte d'aval:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:22
-#, fuzzy
-msgid "Loan Repayment Options"
-msgstr "Calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:23
-msgid ""
-"\n"
-"All accounts must have valid entries to continue.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:26
-msgid "Payment From:"
-msgstr "Pagament de:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:27
-msgid "Principal To:"
-msgstr "Capital total a:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:28
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:48
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:3
-msgid "Name:"
-msgstr "Nom:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:29
-msgid "Interest To:"
-msgstr "Interès a:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:30
-msgid "Repayment Frequency"
-msgstr "Periodicitat de l'amortització"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:31
-#, fuzzy
-msgid "Loan Repayment"
-msgstr "Amortització"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:32
-msgid ""
-"\n"
-"All enabled option pages must contain valid entries to continue.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:35
-msgid "Payment To (Escrow):"
-msgstr "Pagament a (aval):"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:36
-msgid "Payment From (Escrow):"
-msgstr "Pagament de (aval):"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:37
-msgid "Payment To:"
-msgstr "Pagament a:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:38
-msgid "Specify Source Account"
-msgstr "Especifiqueu el compte d'origen"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:39
-msgid "Use Escrow Account"
-msgstr "Utilitza el compte d'aval"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:40
-msgid "Part of Payment Transaction"
-msgstr "Part d'un pagament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:42
-msgid "Payment Frequency"
-msgstr "Periodicitat del pagament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:43
-#, fuzzy
-msgid "Previous Option"
-msgstr "Primera opció"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:44
-#, fuzzy
-msgid "Next Option"
-msgstr "Opció numèrica"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:45
-#, fuzzy
-msgid "Loan Payment"
-msgstr "Pagament d'impostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:46
-msgid ""
-"\n"
-"Review the details below and if correct press Apply to create the schedule."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:48
-msgid "Range: "
-msgstr "Interval: "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:49
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:52
-msgid "End Date:"
-msgstr "Data de finalització:"
-
-#. src/report/business-reports/job-report.scm
-#. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:50
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1458 ../intl-scm/guile-strings.c:1600
-msgid "Date Range"
-msgstr "Interval de dates"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:51
-#, fuzzy
-msgid "Loan Review"
-msgstr "Revisió"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:52
-#, fuzzy
-msgid "Schedule added successfully."
-msgstr "Ell llibre s'ha tancat amb èxit."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:53
-#, fuzzy
-msgid "Loan Summary"
-msgstr "Resum de comptes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:56
-#, fuzzy
-msgid "Current Year"
-msgstr "Final de l'any actual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:57
-msgid "Now + 1 Year"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:58
-msgid "Whole Loan"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:60
-#, fuzzy
-msgid "Interest Rate"
-msgstr "Tipus d'interès:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:61
-msgid "APR (Compounded Daily)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:62
-msgid "APR (Compounded Weekly)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:63
-msgid "APR (Compounded Monthly)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:64
-msgid "APR (Compounded Quarterly)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:65
-msgid "APR (Compounded Annually)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:66
-#, fuzzy
-msgid "Fixed Rate"
-msgstr "un préstec a interès fix"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:67
-msgid "3/1 Year ARM"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:68
-msgid "5/1 Year ARM"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:69
-msgid "7/1 Year ARM"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:70
-msgid "10/1 Year ARM"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid "This assistant will help you record a stock split or stock merger.\n"
-msgstr "Aquest assistent us ajudarà a registrar una divisió o fusió d'accions."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:3
-#, fuzzy
-msgid "Stock Split Assistant"
-msgstr "Detalls de la divisió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:4
-msgid "Select the account for which you want to record a stock split or merger."
-msgstr "Seleccioneu el compte en el qual voleu registrar una divisió o fusió d'accions."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid "Stock Split Account"
-msgstr "Compte de valors"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:6
-msgid "Enter the date and the number of shares you gained or lost from the stock split or merger. For stock mergers (negative splits) use a negative value for the share distribution. You can also enter a description of the transaction, or accept the default one."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:8
-msgid "_Shares:"
-msgstr "_Accions:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:9
-msgid "Desc_ription:"
-msgstr "Desc_ripció:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:10
-msgid "Stock Split"
-msgstr "Divisió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:11
-msgid "If you want to record a stock price for the split, enter it below. You may safely leave it blank."
-msgstr "Si voleu registrar una cotització per a la divisió d'accions, introduïu-la aquí sota. També podeu deixar-la en blanc si ho desitgeu."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:12
-msgid "New _Price:"
-msgstr "_Cotització nova:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:13
-msgid "Currenc_y:"
-msgstr "Di_visa:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:14
-msgid "Stock Split Details"
-msgstr "Detalls de la divisió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:15
-msgid "If you received a cash disbursement as a result of the stock split, enter the details of that payment here. Otherwise, just click `Forward'."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:16
-msgid "_Amount:"
-msgstr "_Quantitat:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:17
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:28
-msgid "_Memo:"
-msgstr "_Nota d'abonament:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:18
-msgid "Cash In Lieu"
-msgstr "Efectiu en compensació per l'intercanvi"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:19
-msgid "<b>_Income Account</b>"
-msgstr "<b>Compte d'ingressos</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:20
-msgid "<b>A_sset Account</b>"
-msgstr "<b>Compte d'_actiu</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:21
-#, fuzzy
-msgid "Cash in Lieu"
-msgstr "Efectiu en compensació per l'intercanvi"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:22
-msgid "If you are finished creating the stock split or merger, press `Apply'. You may also press `Back' to review your choices, or `Cancel' to quit without making any changes."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-stock-split.glade.h:23
-#, fuzzy
-msgid "Stock Split Finish"
-msgstr "Divisió d'accions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:1
-msgid "Securities"
-msgstr "Valors"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:2
-msgid "<b>Securities</b>"
-msgstr "<b>Valors</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:3
-msgid "Show National Currencies"
-msgstr "Mostra les divises nacionals"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:4
-msgid "Add a new commodity."
-msgstr "Afegeix una nova acció/divisa."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:5
-msgid "Remove the current commodity."
-msgstr "Suprimeix l'acció/divisa actual."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Loan Repayment Calculator"
-msgstr "Calculadora financera"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:2
-msgid "<b>Calculations</b>"
-msgstr "<b>Càlculs</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:3
-msgid "Payment periods"
-msgstr "Terminis de pagament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:4
-msgid "Clear the entry"
-msgstr "Esborra l'entrada"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:5
-msgid "Interest rate"
-msgstr "Tipus d'interès"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:6
-msgid "Present value"
-msgstr "Valor actual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:7
-msgid "Periodic payment"
-msgstr "Pagament periòdic"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:8
-msgid "Future value"
-msgstr "Valor futur"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:9
-msgid "Recalculate the (single) blank entry in the above fields."
-msgstr "Recalcula (l'única) entrada en blanc dels camps superiors."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:10
-msgid "Calculate"
-msgstr "Calcula"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:11
-msgid "<b>Payment Options</b>"
-msgstr "<b>Opcions de pagament</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:12
-msgid "Payment Total:"
-msgstr "Pagament total:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:13
-msgid "total"
-msgstr "total"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:14
-msgid "Discrete"
-msgstr "Discret"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:15
-msgid "Continuous"
-msgstr "Continu"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:18
-msgid "When paid:"
-msgstr "Pagament:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:19
-msgid "Beginning"
-msgstr "A l'inici"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:20
-msgid "End"
-msgstr "Al final"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:21
-msgid "<b>Compounding:</b>"
-msgstr "<b>Càlcul de l'interès:</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:22
-msgid "<b>Period:</b>"
-msgstr "<b>Període:</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:24
-msgid "Annual"
-msgstr "Anual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:25
-msgid "Semi-annual"
-msgstr "Semianual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:26
-msgid "Tri-annual"
-msgstr "Triennal"
-
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:27
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:42
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4656 ../intl-scm/guile-strings.c:4658
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Trimestral"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:28
-msgid "Bi-monthly"
-msgstr "Bimensual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:31
-msgid "Bi-weekly"
-msgstr "Quinzenal"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:33
-msgid "Daily (360)"
-msgstr "A diari (360)"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-fincalc.glade.h:34
-msgid "Daily (365)"
-msgstr "A diari (365)"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:1
-msgid "Lot Viewer"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:2
-msgid "Enter a name for the highlighted lot."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:3
-msgid "<b>_Notes</b>"
-msgstr "<b>_Notes</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:4
-msgid "Enter any notes you want to make about this lot."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:5
-msgid "<b>_Title</b>"
-msgstr "<b>_Títol</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:6
-msgid "<b>_Lots in This Account</b>"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Show only open lots"
-msgstr "Mostra el diagrama"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:8
-#, fuzzy
-msgid "<b>Splits _free</b>"
-msgstr "<b>Informació del desglossament</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:9
-#, fuzzy
-msgid ">>"
-msgstr ">"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "<<"
-msgstr "<"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "<b>Splits _in lot</b>"
-msgstr "<b>Informació del desglossament</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:12
-#, fuzzy
-msgid "_New Lot"
-msgstr "Compte _nou"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:13
-msgid "Scrub _Account"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:14
-msgid "Scrub the highlighted lot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:15
-msgid "_Scrub"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-lot-viewer.glade.h:16
-msgid "Delete the highlighted lot"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:1
-msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Display Welcome Dialog Again?</span>"
-msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Voleu tornar a veure el diàleg de benvinguda?</span>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:2
-msgid "If you press the <i>Yes</i> button, the <i>Welcome to GnuCash</i> dialog will be displayed again next time you start GnuCash. If you press the <i>No</i> button, it will not be displayed again."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:3
-msgid "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Welcome to GnuCash!</span>"
-msgstr "<span size=\"larger\" weight=\"bold\">Us donem la benvinguda al GnuCash!</span>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:4
-msgid "There are some predefined actions available that most new users prefer to get started with GnuCash. Select one of these actions from below and click the <i>OK</i> button or press the <i>Cancel</i> button if you don't want to perform any of them."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:5
-msgid "C_reate a new set of accounts"
-msgstr "C_rea un nou grup de comptes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:6
-msgid "_Import my QIF files"
-msgstr "_Importa els meus fitxers QIF"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-new-user.glade.h:7
-msgid "_Open the new user tutorial"
-msgstr "_Obre el tutorial de l'usuari nou"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Delete all stock prices before the date below based upon the following criteria:"
-msgstr "Suprimeix totes les cotitzacions basant-se en els criteris de sota:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:2
-msgid "Delete _manually entered prices"
-msgstr "Suprimeix les cotitzacions introduïdes _manualment"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:3
-msgid "If activated, delete manually entered stock prices dated earlier than the specified date. Otherwise only stock prices added by Finance::Quote will be deleted."
-msgstr "Si està habilitat, se suprimiran les cotitzacions anteriors a la data especificada que s'hagin introduït manualment. Si no està habilitat només se suprimiran aquelles que s'hagin afegit a través del mòdul Finance::Quote."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:4
-msgid "Delete _last price for a stock"
-msgstr "Suprimeix la _darrera cotització d'un valor"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:5
-msgid "If activated, delete all prices before the specified date. Otherwise the last stock price dated before the date will be kept and all earlier quotes deleted."
-msgstr "Si està habilitat, se suprimiran totes les cotitzacions anteriors a la data especificada. Si no està habilitat, es mantindrà la darrera cotització abans d'aquesta data i se suprimiran totes les anteriors."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:7
-msgid "Price Editor"
-msgstr "Editor de cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:8
-#, fuzzy
-msgid "_Namespace:"
-msgstr "Espai de noms"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:11
-msgid "S_ource:"
-msgstr "Fon_t:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:13
-msgid "_Price:"
-msgstr "_Cotització:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:14
-msgid "Add a new price."
-msgstr "Afegeix una cotització nova."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:15
-msgid "Remove the current price"
-msgstr "Suprimeix la cotització actual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:16
-msgid "Edit the current price."
-msgstr "Edita la cotització actual."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:18
-msgid "Remove prices older than a user-entered date"
-msgstr "Suprimeix les cotitzacions més antigues que la data especificada"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:19
-msgid "Remove _Old"
-msgstr "Suprimeix les _antigues"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:20
-msgid "Get new online quotes for stock accounts."
-msgstr "Baixa les cotitzacions en línia noves per a comptes de valors."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:21
-msgid "Get _Quotes"
-msgstr "Baixa les _cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:22
-msgid "Bid"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:23
-msgid "Ask"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:24
-msgid "Last"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-price.glade.h:25
-#, fuzzy
-msgid "Net Asset Value"
-msgstr "Actiu:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:1
-msgid "Save Custom Check Format"
-msgstr "Desa el format de xec personalitzat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:2
-msgid "Enter a title for this custom format. This title will appear in the \"Check format\" selector of the Print Check dialog. Using the title of an existing custom format will cause that format to be overwritten."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:3
-msgid "Print Check"
-msgstr "Imprimeix el xec"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:4
-msgid "Check _format:"
-msgstr "_Format del xec:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:5
-msgid "Check po_sition:"
-msgstr "Po_sició del xec:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:6
-msgid "_Date format:"
-msgstr "Format de _data:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:7
-msgid ""
-"Check format must have an\n"
-"ADDRESS item defined in order\n"
-"to print an address on the check."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "_Address"
-msgstr "Adreça: "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:11
-msgid "Checks on first _page:"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:13
-msgid "x"
-msgstr "x"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:14
-msgid "y"
-msgstr "y"
-
-# FIXME: segons el diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, hauria de ser «Ordre» (dpm)
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:15
-msgid "Pa_yee:"
-msgstr "Po_rtador:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:17
-msgid "Amount (_words):"
-msgstr "Quantitat (en _lletra):"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:18
-msgid "Amount (_numbers):"
-msgstr "Quantitat (en _números):"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:19
-msgid "_Notes:"
-msgstr "_Notes:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:20
-msgid "_Units:"
-msgstr "_Unitats:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:21
-msgid "_Translation:"
-msgstr "_Translació:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:22
-msgid "_Rotation"
-msgstr "_Rotació"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:23
-msgid "The origin point is the upper left-hand corner of the page."
-msgstr "El punt d'origen és la cantonada esquerra de la part de dalt de la pàgina."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:24
-msgid "The origin point is the lower left-hand corner of the page."
-msgstr "El punt d'origen és la cantonada esquerra de la part de baix de la pàgina."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:25
-msgid "Degrees"
-msgstr "Graus"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:26
-msgid "_Save format"
-msgstr "_Desa el format"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:27
-#, fuzzy
-msgid "_Address:"
-msgstr "Adreça: "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:29
-#, fuzzy
-msgid "Splits Memo"
-msgstr "Color dels desglossaments"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:30
-#, fuzzy
-msgid "Splits Amount"
-msgstr "Import del dèbit:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:31
-#, fuzzy
-msgid "Splits Account"
-msgstr "Selecciona el compte"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:32
-msgid "Custom format"
-msgstr "Format personalitzat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:33
-msgid "Inches"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Centimeters"
-msgstr "Centre"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:35
-msgid "Millimeters"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:36
-msgid "Points"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:38
-msgid "Middle"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:41
-msgid "Quicken/QuickBooks (tm) US-Letter"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:42
-msgid "Deluxe(tm) Personal Checks US-Letter"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:43
-msgid "Quicken(tm) Wallet Checks w/ side stub"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-progress.glade.h:1
-msgid "Working..."
-msgstr "S'està treballant..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-progress.glade.h:2
-msgid "1234567890123456789012345678901234567890"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:1
-msgid "Account Deletion"
-msgstr "Supressió d'un compte"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "The following Scheduled Transactions reference the deleted account and must now be corrected. Press OK to edit them."
-msgstr "Els assentaments periòdics següents fan referència al compte suprimit, i per tant s'han de corregir. Premeu «D'acord» per a editar-los."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:4
-msgid "<b>Since Last Run Dialog</b>"
-msgstr "<b>Diàleg «Des de la darrera execució»</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:5
-msgid "<b>Transaction Editor Defaults</b>"
-msgstr "<b>Valors per defecte de l'editor d'assentaments</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:6
-msgid "_Run when data file opened"
-msgstr "_Executa'l en obrir el fitxer de dades"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:7
-msgid "Show the \"since last run\" window when a file is opened."
-msgstr "Mostra la finestra «Des de la darrera execució» en obrir un fitxer."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:8
-msgid "_Auto-create new transactions"
-msgstr "Crea transaccions noves _automàticament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:9
-msgid "Set the 'auto-create' flag on newly created scheduled transactions."
-msgstr "Estableix el senyalador de creació automàtica com a cert en els assentaments periòdics nous que es creïn."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Crea_te in advance:"
-msgstr "Crea per endavant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "R_emind in advance:"
-msgstr "Recorda-m'ho per endavant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:12
-msgid "Begin notifications this many days before the transaction is created."
-msgstr "Notifica aquest nombre de dies per endavant abans de crear l'assentament."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:14
-msgid "Create the transaction this many days before its effective date."
-msgstr "Crea l'assentament aquest nombre de dies per endavant, abans de la data efectiva."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:15
-msgid "_Notify before transactions are created "
-msgstr "_Notifica abans de crear transaccions "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:16
-msgid "Set the 'notify' flag on newly created scheduled transactions."
-msgstr "Estableix el senyalador de notificació com a cert en els assentaments periòdics nous que es creïn."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:17
-msgid "Edit Scheduled Transaction"
-msgstr "Edita l'assentament periòdic"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:18
-msgid "<b>Name</b>"
-msgstr "<b>Nom</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:19
-msgid "<b>Options</b>"
-msgstr "<b>Opcions</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:20
-msgid "Create in advance:"
-msgstr "Crea per endavant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:21
-msgid "Remind in advance:"
-msgstr "Recorda-m'ho per endavant:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:22
-msgid " days"
-msgstr " dies"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:23
-msgid "Create automatically"
-msgstr "Crea automàticament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:24
-msgid "Conditional on splits not having variables"
-msgstr "A condició que els desglossaments no tinguin vriables"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:25
-msgid "Notify me when created"
-msgstr "Notifica-m'ho en crear-lo"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:27
-msgid "<b>Occurrences</b>"
-msgstr "<b>Ocurrències</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:28
-msgid "Last Occurred: "
-msgstr "Darrera ocurrència: "
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:29
-msgid "Repeats:"
-msgstr "Repeticions:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:31
-msgid "Until:"
-msgstr "Fins:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:33
-msgid "occurrences"
-msgstr "ocurrències"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:34
-msgid "remaining"
-msgstr "restants"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:35
-msgid "Overview"
-msgstr ""
-
-# FIXME: Assentament definit? (dpm)
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:37
-msgid "Template Transaction"
-msgstr "Assentament plantilla"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:40
-#, fuzzy
-msgid "Bi-Weekly"
-msgstr "Quinzenal"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:44
-msgid "Since Last Run..."
-msgstr "Des de la darrera execució..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:45
-msgid "_Review created transactions"
-msgstr "_Revisa els assentaments creats"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:46
-msgid "Make Scheduled Transaction"
-msgstr "Creació d'un assentament periòdic"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:47
-msgid "Advanced..."
-msgstr "Avançat..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:51
-msgid "Never End"
-msgstr "Indefinida"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:53
-msgid "Number of Occurrences:"
-msgstr "Nombre de repeticions:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:55
-#, fuzzy
-msgid "End: "
-msgstr "Final:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Income Tax Information"
-msgstr "Informació dels impostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:2
-#, fuzzy
-msgid "<b>Income Tax Identity</b>"
-msgstr "<b>Compte d'ingressos</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:5
-msgid "Click to change Tax Name and/or Tax Type"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:6
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:14
-msgid "<b>_Accounts</b>"
-msgstr "<b>_Comptes</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:7
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:15
-msgid "_Income"
-msgstr "_Ingrés"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:8
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:16
-msgid "_Expense"
-msgstr "D_espesa"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:9
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:17
-#, fuzzy
-msgid "_Asset"
-msgstr "Actiu"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:10
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:18
-#, fuzzy
-msgid "_Liability/Equity"
-msgstr "Passiu"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:11
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:19
-msgid "Accounts Selected:"
-msgstr "Comptes seleccionats:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:12
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:20
-msgid "0"
-msgstr "0"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:13
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:21
-msgid "_Select Subaccounts"
-msgstr "_Selecciona els subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "<b>Account Tax Information</b>"
-msgstr "<b>Informació dels impostos</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:15
-msgid "Tax _Related"
-msgstr "_Relacionat amb impostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:16
-msgid "<b>_TXF Categories</b>"
-msgstr "<b>Categories _TXF</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:17
-msgid "<b>Payer Name Source</b>"
-msgstr "<b>Font del nom del pagador</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:18
-msgid "C_urrent Account"
-msgstr "Compte _actual"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:19
-msgid "_Parent Account"
-msgstr "Compte _pare"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:20
-#, fuzzy
-msgid "<b>Copy Number</b>"
-msgstr "<b>Números</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:1
-msgid "Budget List"
-msgstr "Llista de pressupostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:2
-msgid "Close the Budget List"
-msgstr "Tanca la llista de pressupostos"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:3
-msgid "Create a New Budget"
-msgstr "Crea un pressupost nou"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:4
-msgid "Open the Selected Budget"
-msgstr "Obre el pressupost seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:5
-msgid "Delete the Selected Budget"
-msgstr "Suprimeix el pressupost seleccionat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:6
-msgid "Estimate Budget Values"
-msgstr "Valors estimats del pressupost"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:7
-msgid "GnuCash will estimate budget values for the selected accounts from past transactions."
-msgstr "El GnuCash estimarà els valors del pressupost per als comptes seleccionats a partir dels assentaments anteriors."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:9
-msgid "Significant Digits:"
-msgstr "Xifres significatives:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:10
-msgid "The number of leading digits to keep when rounding"
-msgstr "El nombre de xifres decimals (abans de la coma) a tenir en compte en arrodonir"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:12
-msgid "Budget Name:"
-msgstr "Nom del pressupost:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:14
-msgid "Number of Periods:"
-msgstr "Nombre de períodes:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-budget.glade.h:15
-msgid "Budget Period:"
-msgstr "Període del pressupost:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:1
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:1
-msgid "Duplicate Transaction"
-msgstr "Duplica l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:2
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:2
-msgid "<b>New Transaction Information</b>"
-msgstr "<b>Informació de l'assentament nou</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:4
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:4
-msgid "_Number:"
-msgstr "_Número:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid "_Transaction Number:"
-msgstr "Diari d'assen_taments"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:6
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:5
-msgid "Filter register by..."
-msgstr "Filtra el registre per..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:7
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:6
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:23
-msgid "Show _All"
-msgstr "Mostra-ho _tot"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:8
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:7
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:24
-msgid "Select Range:"
-msgstr "Seleccioneu l'interval:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:9
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:8
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:25
-msgid "Start:"
-msgstr "Inici:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:10
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:9
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:26
-msgid "_Earliest"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:11
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:10
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:27
-msgid "Choo_se Date:"
-msgstr "Tr_ieu una data:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:12
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:11
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:28
-msgid "Toda_y"
-msgstr "A_vui"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:13
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:12
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:29
-msgid "_Latest"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:14
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:13
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:30
-msgid "End:"
-msgstr "Final:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:15
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:14
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:31
-msgid "C_hoose Date:"
-msgstr "T_rieu una data:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:16
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:15
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:32
-msgid "_Today"
-msgstr "A_vui"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:18
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:17
-msgid "_Unreconciled"
-msgstr "No _conciliat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:19
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:18
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:5
-msgid "_Reconciled"
-msgstr "_Conciliat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:20
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:19
-msgid "C_leared"
-msgstr "_Liquidat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:21
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:20
-msgid "_Voided"
-msgstr "In_vàlid"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:22
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:21
-msgid "_Frozen"
-msgstr "Con_gelat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:23
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:22
-msgid "Select _All"
-msgstr "_Selecciona-ho tot"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:25
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:24
-#, fuzzy
-msgid "Sa_ve Filter"
-msgstr "Desa %s en un fitxer"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:26
-msgid "Sort register by..."
-msgstr "Ordena el registre per..."
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:27
-msgid "_Standard Order"
-msgstr "Ordenació e_stàndard"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:28
-msgid "Keep normal account order"
-msgstr "Mantingues l'ordenació de comptes normal"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:33
-msgid "S_tatement Date"
-msgstr "Da_ta de l'extracte de compte"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:34
-msgid "Sort by the statement date (unreconciled items last)"
-msgstr "Ordena per la data de l'extracte bancari (els elements no conciliats al final)"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:35
-msgid "Num_ber"
-msgstr "Núme_ro"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:36
-msgid "Sort by number"
-msgstr "Ordena per número"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:37
-msgid "Amo_unt"
-msgstr "_Quantitat"
-
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:38
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4566 ../intl-scm/guile-strings.c:4622
-msgid "Sort by amount"
-msgstr "Ordena per quantitat"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:39
-msgid "_Memo"
-msgstr "_Nota d'abonament"
-
-#. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:40
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:4582 ../intl-scm/guile-strings.c:4634
-msgid "Sort by memo"
-msgstr "Ordena per nota d'abonament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:43
-msgid "_Action"
-msgstr "A_cció"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:44
-msgid "Sort by action field"
-msgstr "Ordena pel camp d'acció"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:45
-msgid "_Notes"
-msgstr "_Notes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:46
-msgid "Sort by notes field"
-msgstr "Ordena pel camp de notes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:47
-#, fuzzy
-msgid "Sa_ve Sort Order"
-msgstr "Ordenació"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:48
-#, fuzzy
-msgid "Reverse Order"
-msgstr "Tanca la comanda"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:49
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:25
-msgid "Void Transaction"
-msgstr "Invalida l'assentament"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:50
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:26
-msgid "Reason for voiding transaction:"
-msgstr "Raó per a la invalidació de l'assentament:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-autoclear.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid "<b>Auto-Clear Information</b>"
-msgstr "<b>Informació dels impostos</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-autoclear.glade.h:2
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:4
-msgid "_Ending Balance:"
-msgstr "Saldo _final:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:1
-msgid "<b>Reconcile Information</b>"
-msgstr "<b>Informació de la conciliació</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:2
-msgid "Statement _Date:"
-msgstr "_Data de l'extracte de compte:"
-
-#. starting balance title/value
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:3
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1861 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1861
-msgid "Starting Balance:"
-msgstr "Saldo inicial:"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:5
-msgid "Include _subaccounts"
-msgstr "Inclou els _subcomptes"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/window-reconcile.glade.h:6
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:764 ../src/gnome/window-reconcile2.c:764
-msgid "Enter _Interest Payment..."
-msgstr "Introduïu el pagament de l'_interès..."
-
-#: ../src/gnome/reconcile-view.c:237
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:671
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:274
-msgid "Reconciled:R"
-msgstr "Reconciled:C"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:1
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:1
-msgid "Order of columns in the dialog"
-msgstr "Ordre de les columnes en el diàleg"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:2
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:2
-msgid "This setting contains a list of names which controls the order in which the columns are listed in the dialog. Names may be reordered or removed from this list to control which columns appear in the dialog and in what order."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:3
-msgid "Show the Namespace column"
-msgstr "Mostra la columna de l'espai de noms"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:4
-msgid "Show the symbol column"
-msgstr "Mostra la columna del símbol"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:5
-msgid "Show the name column"
-msgstr "Mostra la columna del nom"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:6
-msgid "Show the Full Name column"
-msgstr "Mostra la columna del «Nom complet»"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:7
-msgid "Show the Print Name column"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:8
-msgid "Show the Unique Name column"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:9
-#, fuzzy
-msgid "Show the ISIN/CUSIP Code (Exchange Specific Data) column"
-msgstr "Mostra la columna del codi CUSIP"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:10
-msgid "Show the fraction column"
-msgstr "Mostra la columna de la fracció"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:11
-msgid "Show the Quote Flag column"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:12
-msgid "Show the Quote Source column"
-msgstr "Mostra la columna de la font de la cotització"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:13
-msgid "Show the Quote Timezone column"
-msgstr "Mostra la columna de la zona horària de la cotització"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:14
-msgid "Show currencies in this dialog"
-msgstr "Mostra les divises en aquest diàleg"
-
-#. * @}
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:1
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:1
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:1
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:1
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:1
-msgid "Window position"
-msgstr "Posició de la finestra"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:2
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:2
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:2
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:2
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
-msgid "The X,Y coordinates of the top left corner of the window when it was last closed."
-msgstr "Les coordenades X,Y de la cantonada superior esquerra del diàleg la darrera vegada que es va tancar."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:3
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:3
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:3
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:3
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:3
-msgid "Window geometry"
-msgstr "Geometria de la finestra"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:4
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:4
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:4
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:4
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:4
-#, fuzzy
-msgid "The width and size of the window when it was last closed."
-msgstr "L'amplada i mida del diàleg la darrera vegada que es va tancar."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:6
-msgid "This setting indicates whether to search in all items in the current class, or only in 'active' items in the current class."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:7
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:6
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:5
-msgid "Last pathname used"
-msgstr "Darrer camí utilitzat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:8
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:7
-#: ../src/import-export/csv-import/schemas/apps_gnucash_dialog_import_csv.schemas.in.h:6
-msgid "This field contains the last pathname used by this window. It will be used as the initial filename/pathname the next time this window is opened."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:9
-msgid "Columns used for sorting"
-msgstr "Columnes utilitzades per a l'ordenació"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:10
-msgid "This setting indicates which column in the tree is used for sorting. Possible values for this setting are the name of any column in this window (see the column_order key) or the keyword 'none'."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:11
-msgid "Sort column ascending or descending"
-msgstr "Ordena la columna per ordre ascendent o descendent"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:12
-msgid "This setting indicates how the key column is sorted. Possible values for this setting are 'ascending' and 'descending'."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:13
-#, fuzzy
-msgid "Show the new user window"
-msgstr "Mostra el diàleg de l'usuari nou"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:14
-#, fuzzy
-msgid "If active, the new user window will be shown. Otherwise it will not be shown."
-msgstr "Si està habilitat es motrarà el diàleg de l'usuari nou. Si no està, no es mostrarà el diàleg."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:15
-msgid "New hierarchy window on \"New File\""
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:16
-#, fuzzy
-msgid "If active, the \"New Hierarchy\" window will be shown whenever the \"New File\" menu item is chosen. Otherwise it will not be shown."
-msgstr "Si està habilitat es motrarà el diàleg de l'usuari nou. Si no està, no es mostrarà el diàleg."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:17
-msgid "Default to 'new search' if fewer than this number of items is returned"
-msgstr "Estableix una «Cerca nova» per defecte si es retornen menys d'aquest nombre d'elements"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:3
-msgid "Show the commodity column"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:4
-msgid "This setting enables the commodity column."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:5
-msgid "Show the currency column"
-msgstr "Mostra la columna de la divisa"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:6
-msgid "This setting enables the currency column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la divisa."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:7
-msgid "Show the date column"
-msgstr "Mostra la columna de la data"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:8
-msgid "This setting enables the date column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la data."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:9
-msgid "Show the Source column"
-msgstr "Mostra la columna de la font"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:10
-msgid "This setting enables the Source column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna de la font."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:11
-msgid "Show the Type column"
-msgstr "Mostra la columna del tipus"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:12
-msgid "This setting enables the Type column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna del tipus."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:13
-msgid "Show the Price column"
-msgstr "Mostra la columna del preu"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:14
-msgid "This setting enables the Price column."
-msgstr "Aquest paràmetre habilita la columna del preu."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:1
-msgid "Index of predefined check format to use"
-msgstr "Índex del format de xec per defecte a utilitzar"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:2
-msgid "This value specifies the predefined check format to use. The number is the 0-based index into the list of known check formats."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:3
-msgid "Which check position to print"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:4
-msgid "On preprinted checks containing multiple checks per page, this setting specifies which check position to print. The possible values are 0, 1 and 2, corresponding to the top, middle and bottom checks on the page."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:5
-msgid "Date format to use"
-msgstr "Format de data a utilitzar"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:6
-msgid "This is the numerical identifier of the predefined date format to use."
-msgstr "Aquest és l'identificador numèric del format de data predefinit a utilitzar."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:7
-msgid "Custom date format"
-msgstr "Format de data personalitzat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:8
-msgid "If the 'date_format' is set to indicate a custom date format, this value is used as an argument to strftime to produce the date to be printed. It may be any valid strftime string; for more information about this format, read the manual page of strftime by \"man 3 strftime\"."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:9
-msgid "Position of payee name"
-msgstr "Posició del nom del portador"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:10
-msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the payee line on the check."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:11
-msgid "Position of date line"
-msgstr "Posició de la línia de la data"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:12
-msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the date line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:13
-msgid "Position of check amount in words"
-msgstr "Posició de la quantitat del xec en lletres"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:14
-msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the written amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:15
-msgid "Position of check amount in numbers"
-msgstr "Posició de la quantitat del xec en números"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:16
-msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the numerical amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:17
-msgid "Position of memo line"
-msgstr "Posició de la línia de la nota d'abonament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:18
-msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the memo line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:19
-msgid "Position of check on page"
-msgstr "Posició del xec a la pàgina"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:20
-msgid "This value contains the Y coordinate for the bottom edge of the check. This coordinate is from the bottom edge of the sheet of paper."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:21
-msgid "Print the date format below the date."
-msgstr "Imprimeix el format de la data sota la data."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:22
-msgid "Each time the date is printed, print the date format immediately below in 8 point type using the characters Y, M, and D."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:23
-msgid "The default check printing font"
-msgstr "El tipus de lletra per defecte en imprimir un xec"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:24
-msgid "The default font to use when printing checks. This value will be overridden by any font specified in a check description file."
-msgstr "El tipus de lletra per defecte emprat en imprimir xecs."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:25
-#, fuzzy
-msgid "Print '***' before and after text."
-msgstr "Imprimeix «***» abans i després de les cadenes de text."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:1
-msgid "Pre-select cleared transactions"
-msgstr "Preselecciona els assentaments liquidats"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:2
-msgid "If active, all transactions marked as cleared in the register will appear already selected in the reconcile dialog. Otherwise no transactions will be initially selected."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:3
-msgid "Prompt for interest charges"
-msgstr "Demana pel càrrec d'interès"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:5
-msgid "Prompt for credit card payment"
-msgstr "Demana per un pagament de targeta de crèdit"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:6
-msgid "If active, after reconciling a credit card account, prompt the user to enter a credit card payment. Otherwise do not prompt the user for this."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Always reconcile to today"
-msgstr "Voleu mostrar la data de conciliació?"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_reconcile.schemas.in.h:8
-msgid "If active, always open the reconcile dialog using today's date for the statement date, regardless of previous reconciliations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:1
-msgid "Show \"since last run\" dialog when a file is opened."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:2
-msgid "This setting controls whether the scheduled transactions \"since last run\" dialog is shown automatically when a data file is opened. This includes the initial opening of the data file when GnuCash starts. If this setting is active, show the dialog, otherwise it is not shown."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:3
-msgid "Set the \"auto create\" flag by default"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:4
-msgid "If active, any newly created scheduled transaction will have its 'auto create' flag set active by default. The user can change this flag during transaction creation, or at any later time by editing the scheduled transaction."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:5
-msgid "How many days in advance to notify the user."
-msgstr "Amb quants dies d'antelació s'avisarà l'usuari."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:6
-msgid "Set the \"notify\" flag by default"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:7
-msgid "If active, any newly created scheduled transaction will have its 'notify' flag set by default. The user can change this flag during transaction creation, or at any later time by editing the scheduled transaction. This setting only has meaning if the create_auto setting is active."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_scheduled_transctions.schemas.in.h:8
-msgid "How many days in advance to remind the user."
-msgstr "Amb quants dies d'antel·lació se li recordarà a l'usuari"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:1
-msgid "Show \"Tip Of The Day\" at GnuCash start"
-msgstr "Mostra el «Consell del dia» a l'inici del GnuCash"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:2
-msgid "Enables the \"Tip Of The Day\" when GnuCash starts up. If active, the dialog will be shown. Otherwise it will not be shown."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:3
-msgid "The next tip to show."
-msgstr "El proper consell a mostrar."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:1
-msgid "Save window sizes and locations"
-msgstr "Desa la posició i la mida de les finestres"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:2
-msgid "If active, the size and location of each dialog window will be saved when it is closed. The sizes and locations of content windows will be remembered when you quit GnuCash. Otherwise the sizes will not be saved."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:3
-msgid "Character to use as separator between account names"
-msgstr "El caràcter a utilitzar com a separador entre noms de comptes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:4
-msgid "This setting determines the character that will be used between components of an account name. Possible values are any single non-alphanumeric unicode character, or any of the following strings: \"colon\" \"slash\", \"backslash\", \"dash\" and \"period\"."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:5
-msgid "Compress the data file"
-msgstr "Comprimeix el fitxer de dades"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:6
-msgid "Enables file compression when writing the data file."
-msgstr "Habilita la compressió del fitxer de dades en escriure-hi."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:7
-msgid "Show auto-save explanation"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:8
-msgid "If active, GnuCash shows an explanation of the auto-save feature the first time that feature is started. Otherwise no extra explanation is shown."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:9
-msgid "Auto-save time interval"
-msgstr "Temps entre desaments automatics"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:12
-msgid "Enables Euro support"
-msgstr "Habilita el suport per a l'Euro"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:13
-msgid "Enables additional support for the European Union EURO currency."
-msgstr "Habilita el suport per a la divisa de la Unió Europea (EURO)."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:14
-msgid "Automatically insert a decimal point"
-msgstr "Insereix una coma decimal de manera automàtica"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:15
-msgid "If active, GnuCash will automatically insert a decimal point into values that are entered without one. Otherwise GnuCash will not modify entered numbers."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:16
-msgid "Number of automatic decimal places"
-msgstr "Quants dígits decimals s'ompliran automàticament."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:17
-msgid "This field specifies the number of automatic decimal places that will be filled in."
-msgstr "Aquest camp especifica quantes xifres decimals s'ompliran automàticament."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:18
-msgid "Delete old log/backup files after this many days (0 = never)"
-msgstr "Suprimeix els fitxers de registre i de còpia de seguretat antics després d'aquest nombre de dies (0 = mai)"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:19
-msgid "This setting specifies the number of days after which old log/backup files will be deleted (0 = never)."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:20
-msgid "Accounts to reverse the balance"
-msgstr "Comptes per als quals s'ha d'invertir el saldo"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:21
-msgid "This setting allows certain accounts to have their balances reversed in sign from positive to negative, or vice versa. The setting \"income_expense\" is for users who like to see negative expenses and positive income. The setting of \"credit\" is for users who want to see balances reflect the debit/credit status of the account. The setting \"none\" doesn't reverse the sign on any balances."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:22
-msgid "Labels on toolbar buttons"
-msgstr "Etiquetes als botons de les barres d'eines"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:23
-msgid "This setting controls how the labels on toolbar buttons are shown. If set to \"system\" then GnuCash will use the desktop setting for how to draw toolbar buttons. If set to \"icon\" then only icons will be show on toolbar buttons.. If set to \"text\" only the labels will be shown. If set to \"both\" then both icons and labels will be shown. If set to \"both-horiz\" then icons will be shown for all buttons with labels added on important buttons."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:24
-msgid "Use formal account labels"
-msgstr "Empra etiquetes de comptabilitat formals"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:25
-msgid "If active, formal accounting labels \"Credit\" and \"Debit\" will be used when designating fields on screen. Otherwise, informal labels such as Increase/Decrease, \"Funds In\"/\"Funds Out\", etc. will be used."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:26
-#, fuzzy
-msgid "Use the account color as background"
-msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:27
-msgid "If active, the background color of the Account Name column on the Accounts page is displayed as the account color."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:28
-msgid "Use the account color as background on tabs"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:29
-msgid "If active, the background color of the register tabs will be displayed in the account color."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:30
-msgid "Show close buttons on notebook tabs"
-msgstr "Mostra botons de tancament a les pestanyes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:31
-msgid "If active, a \"close\" button will be displayed on any notebook tab that may be closed. Otherwise, no such button will be shown on the tab. Regardless of this setting, pages can always be closed via the \"close\" menu item or the \"close\" button on toolbar."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:32
-msgid "Width of notebook tabs"
-msgstr "Amplada de les pestanyes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:33
-msgid "This key specifies the maximum width of notebook tabs. If the text in the tab is longer than this value (the test is approximate) then the tab label will have the middle cut and replaced with an ellipsis."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:34
-msgid "Source of default account currency"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:35
-msgid "This setting controls the source of the default currency for new accounts. If set to \"locale\" then GnuCash will retrieve the default currency from the user's locale setting. If set to \"other\", GnuCash will use the setting specified by the currency_other key."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:36
-msgid "Default currency for new accounts"
-msgstr "Divisa per defecte per als comptes nous"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:37
-msgid "This setting specifies the default currency used for new accounts if the currency_choice setting is set to \"other\". This field must contain the three letter ISO 4217 code for a currency (e.g. USD, GBP, RUB)."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:38
-msgid "Use 24 hour time format"
-msgstr "Utilitza el format horari de 24 hores"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:39
-msgid "If active, use a 24 hour time format. Otherwise use a 12 hour time format."
-msgstr "Si s'habilita, s'emmprarà un format horari de 24 hores. En cas contrari s'utilitzarà un format horari de 12 hores."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:40
-msgid "Date format choice"
-msgstr "Format de data:"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:41
-msgid "This setting chooses the way dates are displayed in GnuCash. Possible values for this setting are \"locale\" to use the system locale setting, \"ce\" for Continental Europe style dates, \"iso\" for ISO 8601 standard dates , \"uk\" for United Kingdom style dates, and \"us\" for United States style dates."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:42
-msgid "How to interpret dates without a year"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:43
-msgid "When a date is entered without year it can be completed so that it will be within the current calendar year or close to the current date based on a sliding window starting a set number of months backwards in time."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:44
-#, fuzzy
-msgid "Maximum number of months to go back."
-msgstr "Nombre màxim de barres en el diagrama"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:46
-msgid "Show splash screen"
-msgstr "Mostra la pantalla d'inici"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:47
-msgid "If active, a splash screen will be shown at startup. Otherwise no splash screen will be shown."
-msgstr "Si s'habilita, es mostrarà la pantalla de benvinguda a l'inici. En cas contrari no es mostrarà cap pantalla de benvinguda."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:48
-msgid "Color the register as specified by the system theme"
-msgstr "Fes que el registre sigui del color especificat pel tema del sistema"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:49
-msgid "If active, the register will be colored as specified by the system theme. This can be overridden to provide custom colors by editing the gtkrc file in the users home directory. Otherwise the standard register colors will be used that GnuCash has always used."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:50
-msgid "Move Selection to blank split on expand"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:51
-msgid "If active, the selection will be moved to the blank split when the transaction is expanded."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:52
-#, fuzzy
-msgid "Show the Calendar buttons"
-msgstr "Mostra la columna del nom"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:53
-msgid "If active, the Cancel, Today and Select buttons will be shown in the calendar when it is dispalyed in the register."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:54
-#, fuzzy
-msgid "Show the Date Entered"
-msgstr "Mostra la columna de la data"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:55
-msgid "If active, the date the transaction was entered is shown below the posted date."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:56
-#, fuzzy
-msgid "The number of Characters needed"
-msgstr "Mostra el nombre d'accions"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:57
-msgid "This setting controls the number of characters needed before the auto complete starts to work."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:58
-#, fuzzy
-msgid "The number of transactions displayed"
-msgstr "Nombre d'_assentaments:"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:59
-msgid "This setting controls the maximum number of transactions that are displayed in the register."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:60
-msgid "\"Enter\" key moves to bottom of register"
-msgstr "La tecla de retorn porta cap a la part de baix del registre"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:61
-msgid "If active, pressing the enter key will move to the bottom of the register. Otherwise pressing the enter key will move to the next transaction line."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:62
-msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input"
-msgstr "Amplia la llista de comptes o accions en començar a introduir dades"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:63
-msgid "Move to Transfer field when memorised transaction auto filled"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:64
-msgid "If active then after a memorised transaction is automatically filled in the cursor will move to the Transfer field. If not active then it skips to the value field."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:65
-msgid "Create a new window for each new register"
-msgstr "Crea una finestra nova per a cada registre"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:66
-msgid "If active, each new register will be opened in a new window. Otherwise each new register will be opened as a tab in the main window."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:67
-msgid "Color all lines of a transaction the same"
-msgstr "Fes que totes les línies d'un assentament siguin del mateix color"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:68
-msgid "If active all lines that make up a single transaction will use the same color for their background. Otherwise the background colors are alternated on each line."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:69
-msgid "Show horizontal borders in a register"
-msgstr "Mostra vores horitzontals en un registre"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:70
-msgid "Show horizontal borders between rows in a register. If active the border between cells will be indicated with a heavy line. Otherwise the border between cells will not be marked."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:71
-msgid "Show vertical borders in a register"
-msgstr "Mostra les vores verticals en un registre"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:72
-msgid "Show vertical borders between columns in a register. If active the border between cells will be indicated with a heavy line. Otherwise the border between cells will not be marked."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:73
-msgid "Default view style for new register"
-msgstr "Visualització per defecte per als registres nous"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:74
-msgid "This field specifies the default view style when opening a new register window. Possible values are \"ledger\", \"auto-ledger\" and \"journal\". The \"ledger\" setting says to show each transaction on one or two lines. The \"auto-ledger\" setting does the same, but also expands only the current transaction to show all splits. The \"journal\" setting shows all transactions in expanded form."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:76
-msgid "Show two lines of information for each transaction in a register. This is the default setting for when a register is first opened. The setting can be changed at any time via the \"View->Double Line\" menu item."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:77
-#, fuzzy
-msgid "Only display leaf account names."
-msgstr "Voleu mostrar el nom del compte?"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:78
-msgid "Show only the names of the leaf accounts in the register and in the account selection popup. The default behaviour is to display the full name, including the path in the account tree. Activating this option implies that you use unique leaf names."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:79
-msgid "Create a new window for each new report"
-msgstr "Crea una finestra nova per cada informe nou"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:80
-msgid "If active, each new report will be opened in its own window. Otherwise new reports will be opened as tabs in the main window."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:81
-msgid "Source of default report currency"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:82
-msgid "This setting controls the default currency used for reports. If set to \"locale\" then GnuCash will retrieve the default currency from the user's locale setting. If set to \"other\", GnuCash will use the setting specified by the currency_other key."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:83
-msgid "Default currency for new reports"
-msgstr "Divisa per defecte per als informes nous"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:84
-msgid "This setting specifies the default currency used for reports if the currency_choice setting is set to \"other\". This field must contain the three letter ISO 4217 code for a currency (e.g. USD, GBP, RUB)."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:85
-msgid "PDF export file name format"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:87
-#, no-c-format
-msgid "This setting chooses the file name for PDF export. This is a sprintf(3) string with three arguments: \"%1$s\" is the report name such as \"Invoice\". \"%2$s\" is the number of the report, which for an invoice report is the invoice number. \"%3$s\" is the date of the report, formatted according to the filename_date_format setting. (Note: Any characters that are not allowed in filenames, such as '/', will be replaced with underscores '_' in the resulting file name.)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:88
-#, fuzzy
-msgid "PDF export file name date format choice"
-msgstr "Format de data:"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:89
-msgid "This setting chooses the way dates are used in the filename of PDF export. Possible values for this setting are \"locale\" to use the system locale setting, \"ce\" for Continental Europe style dates, \"iso\" for ISO 8601 standard dates , \"uk\" for United Kingdom style dates, and \"us\" for United States style dates."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:90
-msgid "Position of the notebook tabs"
-msgstr "Posició de les pestanyes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:91
-msgid "This setting determines the edge at which the tabs for switching pages in notebooks are drawn. Possible values are \"top\", \"left\", \"bottom\" and \"right\". It defaults to \"top\"."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:92
-#, fuzzy
-msgid "Position of the summary bar"
-msgstr "Posició del xec a la pàgina"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:93
-msgid "This setting determines the edge at which the summary bar for various pages is drawn. Possible values are \"top\" and \"bottom\". It defaults to \"bottom\"."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:94
-msgid "Allow file incompatibility with older versions."
-msgstr "Permet la incompatibilitat amb els fitxers de versions antigues."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:95
-msgid "If active, gnucash will be allowed to intentionally break file compatibility with older versions, so that a data file saved in this version cannot be read by an older version again. Otherwise gnucash will write data files only in formats that can be read by older versions as well."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:96
-msgid "Closing a tab moves to the most recently visited tab."
-msgstr "En tancar una pestanya, vés a l'última pestanya visitada."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:97
-msgid "If active, closing a tab moves to the most recently visited tab. Otherwise closing a tab moves one tab to the left."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:1
-msgid "Change contents of reconciled split"
-msgstr "Modificació del contingut d'un desglossament conciliat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:2
-msgid "This dialog is presented before allowing you to change the contents of a reconciled split. Allowing these changes can make it hard to perform future reconciliations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:3
-msgid "Mark transaction split as unreconciled"
-msgstr "Marcatge d'un desglossament d'una transacció com a no conciliat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:4
-msgid "This dialog is presented before allowing you to mark a transaction split as unreconciled. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:5
-msgid "Read only register"
-msgstr "Registre de només lectura"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:6
-msgid "This dialog is presented when a read-only register is opened."
-msgstr "Aquest diàleg es mostra en obrir un registre de només lectura."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:7
-msgid "Delete a transaction"
-msgstr "Supressió d'un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:8
-msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a transaction."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:9
-msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a transaction that contains reconciled splits. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Remove a split from a transaction"
-msgstr "Supressió d'un desglossament en un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:11
-#, fuzzy
-msgid "This dialog is presented before allowing you to remove a split from a transaction."
-msgstr "Aquest diàleg es mostra en obrir un registre de només lectura."
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:12
-#, fuzzy
-msgid "Remove a reconciled split from a transaction"
-msgstr "Supressió d'un desglossament en un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:13
-msgid "This dialog is presented before allowing you to remove a reconciled split from a transaction. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:14
-msgid "Remove all the splits from a transaction"
-msgstr "Supressió de tots els desglossaments en un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:15
-msgid "This dialog is presented before allowing you to remove all splits from a transaction."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:16
-msgid "This dialog is presented before allowing you to remove all splits (including some reconciled splits) from a transaction. Doing so will throw off the reconciled value of the register and can make it hard to perform future reconciliations."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:17
-msgid "Commit changes to a transaction"
-msgstr "Consumació els canvis en un assentament"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:18
-msgid "This dialog is presented when you attempt to move out of a modified transaction. The changed data must be either saved or discarded."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:19
-msgid "Duplicating a changed transaction"
-msgstr "Duplicació d'un assentament modificat"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:20
-msgid "This dialog is presented when you attempt to duplicate a modified transaction. The changed data must be saved or the duplication canceled."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:21
-msgid "Commit changes to a invoice_entry"
-msgstr "Consumació dels canvis en un element d'una factura"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:22
-msgid "This dialog is presented when you attempt to move out of a modified invoice entry. The changed data must be either saved or discarded."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:23
-msgid "Duplicating a changed invoice_entry"
-msgstr "Duplicació d'un element modificat d'una factura"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:24
-msgid "This dialog is presented when you attempt to duplicate a modified invoice entry. The changed data must be saved or the duplication canceled."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:25
-msgid "Delete a commodity"
-msgstr "Supressió d'una acció o divisa"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:26
-msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a commodity."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:27
-msgid "Delete a commodity and prices"
-msgstr "Supressió d'una acció o divisa i les seves cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:28
-msgid "This dialog is presented before allowing you to delete a commodity that has price quotes attached. Deleting the commodity will delete the quotes as well."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:29
-msgid "Delete multiple price quotes"
-msgstr "Supressió de múltiples cotitzacions"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:30
-msgid "This dialog is presented before allowing you to delete multiple price quotes at one time."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:31
-#, fuzzy
-msgid "Print checks from multiple accounts"
-msgstr "coincideix amb tots els comptes"
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_warnings.schemas.in.h:32
-msgid "This dialog is presented if you try to print checks from multiple accounts at the same time."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:1
-msgid "Show a grand total of all accounts converted to the default report currency"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:2
-msgid "Show non currency commodities"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:3
-msgid "If active, non currency commodities (stocks) will be shown. Otherwise they will be hidden."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:4
-msgid "Profit/loss starting date type"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:5
-msgid "This setting controls the type of starting date used in profit/loss calculations. If set to \"absolute\" then GnuCash will retrieve the starting date specified by the start_date key. If set to anything else, GnuCash will retrieve the starting date specified by the start_period key."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:6
-msgid "Starting date (in seconds from Jan 1, 1970)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:7
-msgid "This setting controls the starting date set in profit/loss calculations if the start_choice setting is set to \"absolute\". This field should contain a date as represented in seconds from January 1st, 1970."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:8
-msgid "Starting time period identifier"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:9
-msgid "This setting controls the starting date set in profit/loss calculations if the start_choice setting is set to anything other than \"absolute\". This field should contain a value between 0 and 8."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:10
-msgid "Profit/loss ending date type"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:11
-msgid "This setting controls the type of ending date used in profit/loss calculations. If set to \"absolute\" then GnuCash will retrieve the ending date specified by the end_date key. If set to anything else, GnuCash will retrieve the ending date specified by the end_period key."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:12
-msgid "Ending date (in seconds from Jan 1, 1970)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:13
-msgid "This setting controls the ending date set in profit/loss calculations if the end_choice setting is set to \"absolute\". This field should contain a date as represented in seconds from January 1st, 1970."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:14
-msgid "Ending time period identifier"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:15
-msgid "This setting controls the ending date set in profit/loss calculations if the end_choice setting is set to anything other than \"absolute\". This field should contain a value between 0 and 8."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_register.schemas.in.h:1
-msgid "Width of a column in the dialog"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_register.schemas.in.h:2
-msgid "This setting contains the width of the named column in the most recently closed register window. Changing these values will change the sizes of the columns in the next opened register"
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:98
-#, c-format
-msgid "Entity Not Found: %s"
-msgstr "No s'ha trobat l'entitat: %s"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:158
-#, c-format
-msgid "Transaction with no Accounts: %s"
-msgstr "L'assentament no té cap compte: %s"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:174
-#, c-format
-msgid "Unsupported entity type: %s"
-msgstr "El tipus d'entitat no és compatible: %s"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:211
-#, c-format
-msgid "No such price: %s"
-msgstr "No hi ha tal preu: %s"
-
-#: ../src/gnome/top-level.c:383
-#, c-format
-msgid ""
-"Error: Failure saving state file.\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"Error: s'ha produït una fallada en desar el fitxer d'estat.\n"
-" %s"
-
-#: ../src/gnome/window-autoclear.c:140
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-autoclear.c:139
 msgid "Searching for splits to clear ..."
-msgstr "Cerca elements que"
+msgstr "S'estan cercant desglossaments a esborrar ..."
 
-#: ../src/gnome/window-autoclear.c:242
+#: ../src/gnome/window-autoclear.c:241
 msgid "Cannot uniquely clear splits. Found multiple possibilities."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome/window-autoclear.c:249
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-autoclear.c:248
 msgid "The selected amount cannot be cleared."
-msgstr "El tipus d'interès no pot ser zero."
+msgstr "La quantitat seleccionada no es pot esborrar."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:457 ../src/gnome/window-reconcile2.c:457
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:455 ../src/gnome/window-reconcile.c:455
 msgid "Interest Payment"
 msgstr "Pagament de l'interès"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:460 ../src/gnome/window-reconcile2.c:460
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:458 ../src/gnome/window-reconcile.c:458
 msgid "Interest Charge"
 msgstr "Cobrament de l'interès"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:478 ../src/gnome/window-reconcile2.c:478
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:476 ../src/gnome/window-reconcile.c:476
 msgid "Payment From"
 msgstr "Pagament de"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:484 ../src/gnome/window-reconcile.c:494
-#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:484 ../src/gnome/window-reconcile2.c:494
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:482 ../src/gnome/window-reconcile2.c:492
+#: ../src/gnome/window-reconcile.c:482 ../src/gnome/window-reconcile.c:492
 msgid "Reconcile Account"
 msgstr "Concilia el compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:499 ../src/gnome/window-reconcile2.c:499
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:497 ../src/gnome/window-reconcile.c:497
 msgid "Payment To"
 msgstr "Pagament a"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:512 ../src/gnome/window-reconcile2.c:512
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:510 ../src/gnome/window-reconcile.c:510
 msgid "No Auto Interest Payments for this Account"
 msgstr "No hi ha ingressos d'interès automatics per a aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:513 ../src/gnome/window-reconcile2.c:513
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:511 ../src/gnome/window-reconcile.c:511
 msgid "No Auto Interest Charges for this Account"
 msgstr "No hi ha càrrecs d'interès automatics per a aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:766 ../src/gnome/window-reconcile2.c:766
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:764 ../src/gnome/window-reconcile.c:764
 msgid "Enter _Interest Charge..."
 msgstr "Introduïu el càrrec d'interès..."
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1070 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1070
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1068 ../src/gnome/window-reconcile.c:1068
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1484
 msgid "Debits"
 msgstr "Càrrecs"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1080 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1080
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1482 ../intl-scm/guile-strings.c:2304
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1078 ../src/gnome/window-reconcile.c:1078
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1482 ../intl-scm/guile-strings.c:2342
 msgid "Credits"
 msgstr "Abonaments"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1272 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1272
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1270 ../src/gnome/window-reconcile.c:1270
 msgid "Are you sure you want to delete the selected transaction?"
 msgstr "Esteu segur de voler suprimir l'assentament seleccionat?"
 
 #. statement date title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1851 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1851
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1800 ../src/gnome/window-reconcile.c:1800
 msgid "Statement Date:"
-msgstr "_Data de l'extracte de compte:"
+msgstr "Data de l'extracte de compte:"
 
 #. ending balance title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1871 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1871
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1820 ../src/gnome/window-reconcile.c:1820
 msgid "Ending Balance:"
 msgstr "Saldo final:"
 
 #. reconciled balance title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1881 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1881
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1830 ../src/gnome/window-reconcile.c:1830
 msgid "Reconciled Balance:"
 msgstr "Saldo conciliat:"
 
 #. difference title/value
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1891 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1891
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1840 ../src/gnome/window-reconcile.c:1840
 msgid "Difference:"
 msgstr "Diferència:"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:1987 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1987
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1929 ../src/gnome/window-reconcile.c:1929
 msgid "You have made changes to this reconcile window. Are you sure you want to cancel?"
 msgstr "Heu fet canvis en aquesta finestra de conciliació. Esteu segur de voler cancel·lar?"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2105 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2105
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2047 ../src/gnome/window-reconcile.c:2047
 msgid "The account is not balanced. Are you sure you want to finish?"
 msgstr "Aquest compte no està saldat. Esteu segur de voler finalitzar?"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2163 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2163
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2104 ../src/gnome/window-reconcile.c:2104
 msgid "Do you want to postpone this reconciliation and finish it later?"
 msgstr "Voleu ajornar aquesta conciliació i acabar-la més tard?"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2201 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2201
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2142 ../src/gnome/window-reconcile.c:2142
 msgid "_Reconcile"
 msgstr "_Concilia"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2202 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2202
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2143 ../src/gnome/window-reconcile.c:2143
 msgid "_Account"
 msgstr "_Compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2209 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2209
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2150 ../src/gnome/window-reconcile.c:2150
 msgid "_Reconcile Information..."
 msgstr "Informació de la _conciliació..."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2210 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2210
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2151 ../src/gnome/window-reconcile.c:2151
 msgid "Change the reconcile information including statement date and ending balance."
 msgstr "Canvia la informació de la conciliació, incloent la data de l'extracte de compte i el saldo final."
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2215 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2215
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2156 ../src/gnome/window-reconcile.c:2156
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Finalitza"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2216 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2216
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2157 ../src/gnome/window-reconcile.c:2157
 msgid "Finish the reconciliation of this account"
 msgstr "Finalitza la conciliació d'aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2220 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2220
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2161 ../src/gnome/window-reconcile.c:2161
 msgid "_Postpone"
 msgstr "_Ajorna"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2221 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2221
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2162 ../src/gnome/window-reconcile.c:2162
 msgid "Postpone the reconciliation of this account"
 msgstr "Ajorna la conciliació d'aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2226 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2226
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2167 ../src/gnome/window-reconcile.c:2167
 msgid "Cancel the reconciliation of this account"
 msgstr "Cancel·la la conciliació d'aquest compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2234 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2234
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2175 ../src/gnome/window-reconcile.c:2175
 msgid "Open the account"
 msgstr "Obre el compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2239 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2239
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2180 ../src/gnome/window-reconcile.c:2180
 msgid "Edit the main account for this register"
 msgstr "Edita el compte principal d'aquest registre"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2257 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2257
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2198 ../src/gnome/window-reconcile.c:2198
 msgid "_Balance"
-msgstr "_Saldo:"
+msgstr "_Saldo"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2258 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2258
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2199 ../src/gnome/window-reconcile.c:2199
 msgid "Add a new balancing entry to the account"
-msgstr "Afegeix un assentament nou al compte"
+msgstr "Afegeix una nova entrada de balanç al compte"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2263 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2263
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2204 ../src/gnome/window-reconcile.c:2204
 msgid "Edit the current transaction"
 msgstr "Edita l'assentament actual"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2268 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2268
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2209 ../src/gnome/window-reconcile.c:2209
 msgid "Delete the selected transaction"
 msgstr "Suprimeix l'assentament seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2272 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2272
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2213 ../src/gnome/window-reconcile.c:2213
 msgid "_Reconcile Selection"
-msgstr "Concilia el compte"
+msgstr "Selecció pe_r a la conciliació"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2273 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2273
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2214 ../src/gnome/window-reconcile.c:2214
 msgid "Reconcile the selected transactions"
-msgstr "Suprimeix l'assentament seleccionat"
+msgstr "Concilia l'assentament seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2277 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2277
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2218 ../src/gnome/window-reconcile.c:2218
 msgid "_Unreconcile Selection"
-msgstr "_Desfés la conciliació"
+msgstr "_Desfés la conciliació de la selecció"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2278 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2278
-#, fuzzy
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2219 ../src/gnome/window-reconcile.c:2219
 msgid "Unreconcile the selected transactions"
-msgstr "Suprimeix l'assentament seleccionat"
+msgstr "Desfés la conciliació dels assentaments seleccionats"
 
-#: ../src/gnome/window-reconcile.c:2286 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2286
+#: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2227 ../src/gnome/window-reconcile.c:2227
 msgid "Open the GnuCash help window"
 msgstr "Obre la finestra d'ajuda del GnuCash"
 
@@ -13289,9 +13085,8 @@
 #. file name. We will store the chosen directory in the gtk print settings
 #. as well.
 #: ../src/html/gnc-html-webkit.c:1140
-#, fuzzy
 msgid "Export to PDF File"
-msgstr "Títol de l'informe"
+msgstr "Exporta a un fitxer PDF"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:373
 #, c-format
@@ -13301,7 +13096,7 @@
 "The %s package should include the program \"qt3-wizard\". Please check your installation to ensure this program is present. On some distributions this may require installing additional packages."
 msgstr ""
 "No s'ha trobat el programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». \n"
-"El paquet de l'%s hauria d'incloure el programa «qt3-wizard». Comproveu la vostra instal·lació per a assegurar-vos que teniu aquest programa. En algunes distribucions això requereix la instal·lació de paquets addicionals."
+"El paquet de l'%s hauria d'incloure el programa «qt3-wizard». Comproveu si us plaula vostra instal·lació per a assegurar-vos que teniu aquest programa. En algunes distribucions això requereix la instal·lació de paquets addicionals."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:530
 msgid ""
@@ -13314,7 +13109,7 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:551
 msgid "The external program \"AqBanking Setup Wizard\" failed to run successfully. Online Banking can only be setup if this wizard has run successfully. Please try running the \"AqBanking Setup Wizard\" again."
-msgstr "No s'ha pogut executar correctament el programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». L'accés a la banca electrònica només es pot configurar un cop aquest programa s'ha executat correctament. Torneu a intentar l'execució de l'«Assistent de configuració de l'AqBanking»."
+msgstr "No s'ha pogut executar correctament el programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». L'accés a la banca electrònica només es pot configurar un cop aquest programa s'ha executat correctament. Si us plau torneu a intentar l'execució de l'«Assistent de configuració de l'AqBanking»."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:582
 #, c-format
@@ -13335,7 +13130,7 @@
 msgstr "Nom del compte del GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:891
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:544
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:546
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:379
 msgid "New?"
 msgstr "Nou?"
@@ -13368,26 +13163,22 @@
 msgstr "Configuració inicial de la banca electrònica"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "The Setup of your Online Banking connection is handled by the external program \"AqBanking Setup Wizard\". Please press the button below to start this program."
-msgstr "La configuració de la connexió de la banca electrònica és gestionada a través del programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». Premeu el botó de sota per a iniciar aquest programa.\t"
+msgstr "La configuració de la connexió de la banca electrònica és gestionada a través del programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». Premeu si us plau el botó de sota per a iniciar aquest programa.\t"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "_Start AqBanking Wizard"
-msgstr "Inicia l'assistent de l'AqBanking"
+msgstr "Inicia l'ass_istent de l'AqBanking"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:21
 msgid "Start Online Banking Wizard"
 msgstr "Inicia l'assistent de banca electrònica"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:22
-#, fuzzy
 msgid "Double Click on the line of an Online Banking account name if you want to match it to a GnuCash account. Click \"Forward\" when all desired accounts are matching."
 msgstr "Cliqueu a la línia d'un compte de banca electrònica si voleu fer-lo concordar amb un compte del GnuCash. Un cop hagueu fet concordar tots els comptes desitjats, cliqueu a «Endavant»."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid "Match Online accounts with GnuCash accounts"
 msgstr "Fes concordar els comptes de banca electrònica amb els comptes del GnuCash"
 
@@ -13404,116 +13195,6 @@
 msgid "Online Banking Setup Finished"
 msgstr "Ha finalitzat la configuració de la banca electrònica"
 
-#. Conversion was erroneous, so don't use the string
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:280
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:999
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1002
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1008
-msgid "(unknown)"
-msgstr "(desconegut)"
-
-#. Translators: Strings from this file are
-#. * needed only in countries that have one of
-#. * aqbanking's Online Banking techniques
-#. * available. This is 'OFX DirectConnect'
-#. * (U.S. and others), 'HBCI' (in Germany),
-#. * or 'YellowNet' (Switzerland). If none of
-#. * these techniques are available in your
-#. * country, you may safely ignore strings
-#. * from the import-export/hbci
-#. * subdirectory.
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:359
-msgid "Enter an Online Direct Debit Note"
-msgstr "Introduïu una ordre de domiciliació"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:362
-msgid "Debited Account Owner"
-msgstr "Ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:364
-msgid "Debited Account Number"
-msgstr "Número de compte de l'ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:366
-msgid "Debited Account Bank Code"
-msgstr "Codi de banc del compte de l'ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:369
-msgid "Credited Account Owner"
-msgstr "Beneficiari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:371
-msgid "Credited Account Number"
-msgstr "Número de compte del beneficiari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:373
-msgid "Credited Account Bank Code"
-msgstr "Codi de banc del compte del beneficiari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:387
-#, fuzzy
-msgid "Recipient IBAN (International Account Number)"
-msgstr "Número de compte del destinatari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:389
-#, fuzzy
-msgid "Recipient BIC (Bank Code)"
-msgstr "Codi bancari del destinatari"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:393
-#, fuzzy
-msgid "Debited IBAN (International Account Number)"
-msgstr "Número de compte de l'ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:395
-#, fuzzy
-msgid "Debited BIC (Bank Code)"
-msgstr "Codi de banc del compte de l'ordenant"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:477
-#, c-format
-msgid "The internal check of the destination account number '%s' at the specified bank with bank code '%s' failed. This means the account number might contain an error."
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:549
-#, c-format
-msgid "Your local bank account does not yet have the SEPA account information stored. We are sorry, but in this development version one additional step is necessary which has not yet been implemented directly in gnucash. Please execute the command line program \"aqhbci-tool\" for your account, as follows: aqhbci-tool4 getaccsepa -b %s -a %s"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:564
-msgid "You did not enter a recipient name. A recipient name is required for an online transfer.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:584
-msgid "You did not enter a recipient account. A recipient account is required for an online transfer.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:600
-msgid "You did not enter a recipient bank. A recipient bank is required for an online transfer.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:618
-msgid "The amount is zero or the amount field could not be interpreted correctly. You might have mixed up decimal point and comma, compared to your locale settings. This does not result in a valid online transfer job."
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:635
-msgid "You did not enter any transaction purpose. A purpose is required for an online transfer.\n"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:935
-#, c-format
-msgid "Do you really want to overwrite your changes with the contents of the template \"%s\"?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1098
-msgid "A template with the given name already exists. Please enter another name."
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1233
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Do you really want to delete the template with the name \"%s\"?"
-msgstr "Esteu segur de voler suprimir aquest assentament periòdic?"
-
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:1
 msgid "Online Banking Connection Window"
 msgstr "Finestra de connexió de la banca electrònica"
@@ -13603,9 +13284,8 @@
 msgstr "<b>Banca electrònica</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid "_Close log window when finished"
-msgstr "Tanca el diàleg en finalitzar"
+msgstr "Tanca el diàleg del registre en finalitzar"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:24
 msgid "_Verbose debug messages"
@@ -13700,9 +13380,8 @@
 msgstr "Suprimeix la plantilla d'assentament seleccionada"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:48
-#, fuzzy
 msgid "Templates"
-msgstr "_Plantilla:"
+msgstr "Plantilles"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:49
 msgid "Execute later (unimpl.)"
@@ -13716,12 +13395,117 @@
 msgid "Execute Now"
 msgstr "Executa-la ara"
 
+#. Conversion was erroneous, so don't use the string
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:280
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:999
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1002
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1008
+msgid "(unknown)"
+msgstr "(desconegut)"
+
+#. Translators: Strings from this file are
+#. * needed only in countries that have one of
+#. * aqbanking's Online Banking techniques
+#. * available. This is 'OFX DirectConnect'
+#. * (U.S. and others), 'HBCI' (in Germany),
+#. * or 'YellowNet' (Switzerland). If none of
+#. * these techniques are available in your
+#. * country, you may safely ignore strings
+#. * from the import-export/hbci
+#. * subdirectory.
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:359
+msgid "Enter an Online Direct Debit Note"
+msgstr "Introduïu una ordre de domiciliació"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:362
+msgid "Debited Account Owner"
+msgstr "Ordenant"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:364
+msgid "Debited Account Number"
+msgstr "Número de compte de l'ordenant"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:366
+msgid "Debited Account Bank Code"
+msgstr "Codi de banc del compte de l'ordenant"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:369
+msgid "Credited Account Owner"
+msgstr "Beneficiari"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:371
+msgid "Credited Account Number"
+msgstr "Número de compte del beneficiari"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:373
+msgid "Credited Account Bank Code"
+msgstr "Codi de banc del compte del beneficiari"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:387
+msgid "Recipient IBAN (International Account Number)"
+msgstr "Beneficiari IBAN (Número de compte internacional)"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:389
+msgid "Recipient BIC (Bank Code)"
+msgstr "Beneficiari BIC (Codi de banc)"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:393
+msgid "Debited IBAN (International Account Number)"
+msgstr "IBAN carregat (Número de compte internacional)"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:395
+msgid "Debited BIC (Bank Code)"
+msgstr "BIC carregat (Codi de banc)"
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:477
+#, c-format
+msgid "The internal check of the destination account number '%s' at the specified bank with bank code '%s' failed. This means the account number might contain an error."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:549
+#, c-format
+msgid "Your local bank account does not yet have the SEPA account information stored. We are sorry, but in this development version one additional step is necessary which has not yet been implemented directly in gnucash. Please execute the command line program \"aqhbci-tool\" for your account, as follows: aqhbci-tool4 getaccsepa -b %s -a %s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:564
+msgid "You did not enter a recipient name. A recipient name is required for an online transfer.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:584
+msgid "You did not enter a recipient account. A recipient account is required for an online transfer.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:600
+msgid "You did not enter a recipient bank. A recipient bank is required for an online transfer.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:618
+msgid "The amount is zero or the amount field could not be interpreted correctly. You might have mixed up decimal point and comma, compared to your locale settings. This does not result in a valid online transfer job."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:635
+msgid "You did not enter any transaction purpose. A purpose is required for an online transfer.\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:935
+#, c-format
+msgid "Do you really want to overwrite your changes with the contents of the template \"%s\"?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1098
+msgid "A template with the given name already exists. Please enter another name."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1233
+#, c-format
+msgid "Do you really want to delete the template with the name \"%s\"?"
+msgstr "Teniu seguretat de voler esborrar la plantilla amb nom \"%s\"?"
+
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-getbalance.c:83
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:137
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:117
-#, fuzzy
 msgid "No valid online banking account assigned."
-msgstr "Nom del compte de banca electrònica"
+msgstr "No s'ha assignat cap compte vàlid de banca electrònica."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-getbalance.c:97
 msgid "Online action \"Get Balance\" not available for this account."
@@ -13737,9 +13521,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:160
-#, fuzzy
 msgid "Online action \"Get Transactions\" not available for this account."
-msgstr "Fes un informe d'assentament per a aquest compte"
+msgstr "No està disponible l'acció de banca electrònica \"Obté els assentaments\" per a aquest compte."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:213
 msgid "The Online Banking import returned no transactions for the selected time period."
@@ -13767,14 +13550,12 @@
 msgstr "Traspàs intern per banca electrònica"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Online Banking European (SEPA) Transfer"
-msgstr "Traspàs intern per banca electrònica"
+msgstr "Transferència de banca electrònica europea (SEPA)"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:223
-#, fuzzy
 msgid "Online Banking European (SEPA) Debit Note"
-msgstr "Domiciliació per banca electrònica"
+msgstr "Nota de dèbit de banca electrònica europea (SEPA)"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:229
 msgid "Online Banking Transaction"
@@ -13793,7 +13574,7 @@
 msgid "Unspecified"
 msgstr "No especificat"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:653
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:662
 msgid ""
 "The backend found an error during the preparation of the job. It is not possible to execute this job. \n"
 "\n"
@@ -13802,17 +13583,17 @@
 "Do you want to enter the job again?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:745
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:754
 msgid ""
 "The bank has sent transaction information in its response.\n"
 "Do you want to import it?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:772
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:781
 msgid "No Online Banking account found for this gnucash account. These transactions will not be executed by Online Banking."
 msgstr "No s'ha trobat cap compte de banca electrònica per a aquest compte del GnuCash. Aquestes transaccions no s'executaran per banca electrònica."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:849
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:858
 msgid ""
 "The bank has sent balance information in its response.\n"
 "Do you want to import it?"
@@ -13825,14 +13606,14 @@
 #. * (Switzerland). If none of these techniques are available
 #. * in your country, you may safely ignore strings from the
 #. * import-export/hbci subdirectory.
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:937
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:946
 msgid ""
 "The downloaded Online Banking Balance was zero.\n"
 "\n"
 "Either this is the correct balance, or your bank does not support Balance download in this Online Banking version. In the latter case you should choose a different Online Banking version number in the Online Banking (AqBanking or HBCI) Setup. After that, try again to download the Online Banking Balance."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:954
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:963
 #, c-format
 msgid ""
 "Result of Online Banking job: \n"
@@ -13841,16 +13622,16 @@
 "Resultat de la tasca de banca electrònica: \n"
 "El saldo anotat del compte és %s"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:960
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:969
 #, c-format
 msgid "For your information: This account also has a noted balance of %s\n"
 msgstr "Per a la vostra informació: aquest compte també té un saldo anotat de %s\n"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:967
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:976
 msgid "The booked balance is identical to the current reconciled balance of the account."
 msgstr "El saldo anotat és idèntic que el saldo conciliat actual del compte."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:982
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:991
 msgid "Reconcile account now?"
 msgstr "Voleu conciliar el compte ara?"
 
@@ -13881,9 +13662,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:328
-#, fuzzy
 msgid "No jobs to be send."
-msgstr "No hi ha cap conflicte a resoldre."
+msgstr "No hi ha tasques a enviar."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:334
 #, c-format
@@ -13892,193 +13672,187 @@
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-gwen-gui.c:1072
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-gwen-gui.c:1069
+#, c-format
 msgid ""
 "The PIN needs to be at least %d characters \n"
 "long. Do you want to try again?"
-msgstr "El PIN ha de tenir %d caràcters com a mínim. Voleu tornar-ho a intentar?"
+msgstr ""
+"El PIN ha de tenir %d caràcters com a \n"
+"mínim. Voleu tornar-ho a intentar?"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-gwen-gui.c:1568
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-gwen-gui.c:1565
 msgid "The Online Banking job is still running; are you sure you want to cancel?"
-msgstr "Aquest assentament periòdic ha canviat. Esteu segur de voler cancel·lar?"
+msgstr "La tasca de banca electrònica encara s'està executant; teniu seguretat que voleu cancel·lar-la?"
 
+#: ../src/import-export/aqbanking/gncmod-aqbanking.c:79
+#: ../src/import-export/gncmod-generic-import.c:59
+#: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:162
+msgid "Online Banking"
+msgstr "Banca electrònica"
+
 #. Menus
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:93
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:94
 msgid "_Online Actions"
 msgstr "A_ccions en línia"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:97
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:98
 msgid "_Online Banking Setup..."
 msgstr "Con_figuració de la banca electrònica..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:98
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:99
 msgid "Initial setup of Online Banking access (HBCI, or OFX DirectConnect, using AqBanking)"
 msgstr "Configuració inicial de l'accés a la banca electrònica (per HBCI o OFX DirectConnect, a través de l'AqBanking)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:102
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:103
 msgid "Get _Balance"
 msgstr "Obté el _saldo"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:103
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:104
 msgid "Get the account balance online through Online Banking"
 msgstr "Obté el saldo de compte en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:107
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:108
 msgid "Get _Transactions..."
 msgstr "Obté les transaccions..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:108
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:109
 msgid "Get the transactions online through Online Banking"
 msgstr "Obté les transaccions en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:112
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:113
 msgid "_Issue Transaction..."
 msgstr "_Tramet una transacció..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:113
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:114
 msgid "Issue a new transaction online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una nova transacció en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:117
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:118
 msgid "_Issue SEPA Transaction..."
-msgstr "_Tramet una transacció..."
+msgstr "_Tramet una transacció SEPA..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:118
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:119
 msgid "Issue a new international European (SEPA) transaction online through Online Banking"
-msgstr "Tramet una transacció interna (del banc) en línia per banca electrònica"
+msgstr "Tramet una nova transacció electrònica internacional europea (SEPA) mitjançant banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:122
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:123
 msgid "I_nternal Transaction..."
 msgstr "Transacció i_nterna..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:123
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:124
 msgid "Issue a new bank-internal transaction online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una transacció interna (del banc) en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:127
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:128
 msgid "_Direct Debit..."
 msgstr "_Domiciliació..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:128
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:129
 msgid "Issue a new direct debit note online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una domiciliació a través de la banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:132
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:133
 msgid "_Issue SEPA Direct Debit..."
-msgstr "_Domiciliació..."
+msgstr "_Tramset un dèbit directe SEPA..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:133
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:134
 msgid "Issue a new international European (SEPA) direct debit note online through Online Banking"
-msgstr "Tramet una domiciliació a través de la banca electrònica"
+msgstr "Tramet una nova nota de dèbit electrònica directa international europea (SEPA) mitjançant banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:139
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:140
 msgid "Import _MT940"
 msgstr "_Importa un fitxer MT940"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:140
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:141
 msgid "Import a MT940 file into GnuCash"
 msgstr "Importa un fitxer MT940 al GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:144
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:145
 msgid "Import MT94_2"
 msgstr "_Importa un fitxer MT94_2"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:145
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:146
 msgid "Import a MT942 file into GnuCash"
 msgstr "Importa un fitxer MT942 al GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:149
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:150
 msgid "Import _DTAUS"
 msgstr "Importa un fitxer _DTAUS"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:150
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:151
 msgid "Import a DTAUS file into GnuCash"
 msgstr "Importa un fitxer DTAUS al GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:162
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:163
 msgid "Import DTAUS and _send..."
 msgstr "Importa un fitxer DTAUS i t_ramet..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:163
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:164
 msgid "Import a DTAUS file into GnuCash and send the transfers online through Online Banking"
 msgstr "Importa un fitxer DTAUS al GnuCash i tramet les transferències en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:173
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:174
 msgid "Show _log window"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:174
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:175
 msgid "Show the online banking log window."
-msgstr "Voleu mostrar el balanç total a la llegenda?"
+msgstr "Mostra la finestra de registre de banca electrònica."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gncmod-aqbanking.c:79
-#: ../src/import-export/gncmod-generic-import.c:59
-#: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:162
-#, fuzzy
-msgid "Online Banking"
-msgstr "<b>Banca electrònica</b>"
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:5
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Close window when finished"
 msgstr "Tanca el diàleg en finalitzar"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:6
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "If active, the window will be closed automatically when you finish the HBCI/AqBanking import process. Otherwise it will stay open."
 msgstr "Si s'habilita, es tancarà automàticament la finestra en finalitzar el procés d'importació de l'HBCI/AqBanking. En cas contrari, romandrà oberta."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:7
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Remember the PIN in memory"
 msgstr "Recorda el PIN a la memòria"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:8
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "If active, the PIN for HBCI/AqBanking actions will be remembered in memory during a session. Otherwise it will have to be entered again each time during a session when it is needed."
 msgstr "Si s'habilita, el PIN per a les accions de l'HBCI/AqBanking serà desat en la memòria durant una sessió. En cas contrari, s'haurà d'introduir cada vegada que sigui necessari durant la sessió."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:9
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Verbose HBCI debug messages"
 msgstr "Missatges de depuració detallats de l'HBCI"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:10
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "Enables verbose debug messages for HBCI/AqBanking Online Banking."
 msgstr "Habilita els missatges de depuració detallats per a la banca electrònica a través de l'HBCI/AqBanking."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:11
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "DTAUS import data format"
 msgstr "Format d'importació de dades del fitxer DTAUS"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:12
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "This setting specifies the data format when importing DTAUS files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
 msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers DTAUS. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:13
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "CSV import data format"
 msgstr "Format d'importació de dades del fitxer CSV"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:14
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "This setting specifies the data format when importing CSV files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
 msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers CSV. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:15
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "SWIFT MT940 import data format"
 msgstr "Format d'importació de dades del fitxer SWIFT MT940"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:16
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "This setting specifies the data format when importing SWIFT MT940 files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
 msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers SWIFT MT940. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:17
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "SWIFT MT942 import data format"
 msgstr "Format d'importació de dades del fitxer SWIFT MT942"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:18
+#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "This setting specifies the data format when importing SWIFT MT942 files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
 msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers SWIFT MT942. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
@@ -14114,20 +13888,19 @@
 "Select the settings you require for the file and then click 'Forward' to proceed or 'Cancel' to Abort Export.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:754
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:750
 msgid ""
 "There was a problem with the export, this could be due to lack of space, permissions or unable to access folder. Check the trace file for further logging!\n"
 "You may need to enable debugging.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:758
+#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:754
 msgid "File exported successfully!\n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "CSV Export Assistant"
-msgstr "Assistent per a una hipoteca o préstec"
+msgstr "Assistent d'exportació CSV"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:2
 msgid ""
@@ -14136,14 +13909,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Quotes"
-msgstr "Baixa les cotitzacions"
+msgstr "Cotitzacions"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Use Quotes"
-msgstr "Baixa les cotitzacions"
+msgstr "Usa les cotitzacions"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:7
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:24
@@ -14152,9 +13923,8 @@
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:8
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:25
-#, fuzzy
 msgid "Colon (:)"
-msgstr ": (Dos punts)"
+msgstr "Dos punts (:)"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:9
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:26
@@ -14167,59 +13937,54 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Choose Export Settings"
-msgstr "Trieu el format d'exportació"
+msgstr "Trieu els paràmetres per a l'exportació"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:13
 msgid "Select the accounts to be exported and date range if required."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:22
-#, fuzzy
 msgid "<b>_Dates</b>"
-msgstr "<b>_Notes</b>"
+msgstr "<b>_Dates</b>"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:33
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid "Account Selection"
-msgstr "Supressió d'un compte"
+msgstr "Selecció de compte"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Enter file name and location for the Export...\n"
-msgstr "Aquest informe no té cap opció."
+msgstr ""
+"\n"
+"Entreu un nom i localització de fitxer per a l'exportació...\n"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:37
-#, fuzzy
 msgid "Choose File Name for Export"
-msgstr "Trieu un fitxer a importar"
+msgstr "Trieu un nom de fitxer per a l'exportació"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:38
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Press Apply to create export file.\n"
 "Cancel to abort."
-msgstr "Premeu «Aplica» per a crear aquests assentaments."
+msgstr ""
+"Premeu Aplica per crear el fitxer d'exportació.\n"
+"Cancel·la per abortar."
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:40
-#, fuzzy
 msgid "Export Now..."
-msgstr "S'està exportant el fitxer..."
+msgstr "Exporta ara..."
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Summary"
-msgstr "Barra de _resum"
+msgstr "Resum"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Export Summary"
-msgstr "Resum de comptes"
+msgstr "Exporta el resum"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:346
 msgid "Category"
@@ -14238,14 +14003,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:351
-#, fuzzy
 msgid "From Num."
-msgstr "A partir d'ara"
+msgstr "Des de num."
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:352
-#, fuzzy
 msgid "To Rate/Price"
-msgstr "Total (període)"
+msgstr "Fins a Taxa/Preu"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:352
 msgid "From Rate/Price"
@@ -14253,93 +14016,76 @@
 
 #. Header string
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:112
-#, fuzzy
 msgid "type"
-msgstr "(tipus)"
+msgstr "tipus"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:112
-#, fuzzy
-msgid "fullname"
-msgstr "Nom sen_cer:"
+msgid "full_name"
+msgstr "nom_complet"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:113
-#, fuzzy
 msgid "name"
-msgstr "Nom d'usuari"
+msgstr "nom"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:113
-#, fuzzy
 msgid "code"
-msgstr "Unicode"
+msgstr "codi"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:114
-#, fuzzy
 msgid "description"
-msgstr "Descripció"
+msgstr "descripció"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:114
-#, fuzzy
 msgid "color"
-msgstr "Colors"
+msgstr "color"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:114
-#, fuzzy
 msgid "notes"
-msgstr "Notes"
+msgstr "notes"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:115
-#, fuzzy
 msgid "commoditym"
-msgstr ""
-"\n"
-"Divisa/valor: "
+msgstr "commoditym"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:115
-#, fuzzy
 msgid "commodityn"
-msgstr ""
-"\n"
-"Divisa/valor: "
+msgstr "commodityn"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:116
-#, fuzzy
 msgid "hidden"
-msgstr "_Ocult"
+msgstr "ocult"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:116
-#, fuzzy
 msgid "tax"
-msgstr "Impostos"
+msgstr "impost"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:116
-#, fuzzy
-msgid "placeholder"
-msgstr "Contenidor"
+msgid "place_holder"
+msgstr "contenidor"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Export Account T_ree to CSV..."
-msgstr "Exporta l'_arbre de comptes a QSF"
+msgstr "Exporta l'_arbre de comptes a CSV..."
 
 #: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Export the Account Tree to a CSV file"
-msgstr "Exporta l'arbre de comptes a un fitxer de dades del GnuCash nou"
+msgstr "Exporta l'arbre de comptes a un fitxer CSV"
 
 #: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Export _Transactions to CSV..."
-msgstr "Obté les transaccions..."
+msgstr "Exporta els assen_taments a CSV..."
 
 #: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Export the Transactions to a CSV file"
-msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
+msgstr "Exporta els assentmaents a un fitxer CSV"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/schemas/apps_gnucash_dialog_export_csv.schemas.in.h:5
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Window geometry"
+msgstr "Geometria de la finestra"
+
+#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "The position of paned window when it was last closed."
-msgstr "L'amplada i mida del diàleg la darrera vegada que es va tancar."
+msgstr "La posició de la finestra emmarcada l'últim cop que es va tancar."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:71
 #, c-format
@@ -14359,26 +14105,25 @@
 "If this is your initial import into a new file, you will first see a dialog for setting book options, since these can affect how imported data are converted to GnuCash transactions. If this is an existing file, the dialog will not be shown.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:119
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:150
 #: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:219
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:205
-#, fuzzy
 msgid "The input file can not be opened."
-msgstr "No s'ha pogut tornar a obrir el fitxer."
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'entrada."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:211
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:242
 #: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:334
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:319
 msgid "Adjust regular expression used for import"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:211
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:242
 #: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:334
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:319
 msgid "This regular expression is used to parse the import file. Modify according to your needs.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:416
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:447
 #, c-format
 msgid ""
 "Import completed but with errors!\n"
@@ -14388,7 +14133,7 @@
 "See below for errors..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:424
+#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:455
 #, c-format
 msgid ""
 "Import completed successfully!\n"
@@ -14397,9 +14142,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "CSV Import Assistant"
-msgstr "Auxiliar d'importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
+msgstr "Assistent d'importació CSV"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:2
 msgid ""
@@ -14412,82 +14156,70 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Import Account Assistant"
-msgstr "Exporta els _comptes"
+msgstr "Assistent d'importació de comptes"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Enter file name and location for the Import...\n"
-msgstr "Aquest informe no té cap opció."
+msgstr ""
+"\n"
+"Entreu el nom i localització del fitxer per a la importació...\n"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Choose File to Import"
 msgstr "Trieu un fitxer a importar"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Number of rows for the Header"
-msgstr "Nomb_re de files:"
+msgstr "Nombre de línies per a la capçalera"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Semicolon Separated"
-msgstr "Creat"
+msgstr "Separat per punt i comes"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:16
 msgid "Semicolon Separated with Quotes"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "Comma Separated"
-msgstr "Creat"
+msgstr "Separat per comes"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:18
 msgid "Comma Separated with Quotes"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Custom regular Expression"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en l'expressió regular «%s»:\n"
-"%s"
+msgstr "Expressió regular personalitzada"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Select Separator Type"
-msgstr "Seleccioneu l'acció d'importació"
+msgstr "Trieu el tipus de separador"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:21
-#, fuzzy
 msgid "Preview"
-msgstr "Previsualitza la impressió"
+msgstr "Previsualització"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:22
 msgid "Import Account Preview, first 10 rows only"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:25
-#, fuzzy
 msgid "Import Accounts Now"
-msgstr "Exporta els _comptes"
+msgstr "Importa els comptes ara"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:27
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:47
-#, fuzzy
 msgid "Import Summary"
-msgstr "Resum de comptes"
+msgstr "Resum de la importació"
 
 #. If it fails, change back to the old encoding.
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:502
-#, fuzzy
 msgid "Invalid encoding selected"
-msgstr "No s'ha seleccionat cap factura"
+msgstr "Codificació seleccionada no vàlida"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:577
 msgid "Merge with column on _left"
@@ -14498,18 +14230,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:586
-#, fuzzy
 msgid "_Split this column"
-msgstr "Color del desglossament actiu"
+msgstr "Desglo_ssa aquesta columna"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:591
 msgid "_Widen this column"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:595
-#, fuzzy
 msgid "_Narrow this column"
-msgstr "Mostra la columna del preu"
+msgstr "Fes aquesta colum_na més estreta"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1336
 msgid "The rows displayed below had errors which are in the last column. You can attempt to correct them by changing the configuration."
@@ -14517,9 +14247,8 @@
 
 #. Set check button label
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1345
-#, fuzzy
 msgid "Skip Errors"
-msgstr "Error"
+msgstr "Ignora els errors"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1377
 #, c-format
@@ -14539,14 +14268,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1519
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The transactions were imported from the file '%s'."
-msgstr "S'ha produït un error en analitzar el fitxer %s."
+msgstr "Els assentaments s'han importat des del fitxer '%s'."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "CSV Transaction Import"
-msgstr "Informe d'assentaments"
+msgstr "Importació de transacción CSV"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:2
 msgid ""
@@ -14554,15 +14282,14 @@
 "\n"
 "All transactions imported will be associated to one account for each import and if you select the account column, the account in the first row will be used for all rows.\n"
 "\n"
-"Various options exist for specifing the deliminator as well as a fixed width option. With the fixed width option, double click on the bar above the displayed rows to set the column width.\n"
+"Various options exist for specifying the delimiter as well as a fixed width option. With the fixed width option, double click on the bar above the displayed rows to set the column width.\n"
 "\n"
 "There is an option for specifying the start and end row which can be used if you have some header text or multiple accounts in the same file."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Transaction Import Assistant"
-msgstr "Auxiliar d'importació d'un fitxer de dades del GnuCash"
+msgstr "Assistent d'importació d'assentaments"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:10
 msgid ""
@@ -14571,14 +14298,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Select File for Import"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer a importar"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Start import on row "
-msgstr "Inici del període de l'informe"
+msgstr "Inicia la importació a la línia "
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:15
 msgid " and stop on row "
@@ -14589,19 +14314,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "Separated"
-msgstr "Creat"
+msgstr "Separat"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:18
-#, fuzzy
 msgid "Fixed-Width"
-msgstr "Fix Arreglat?"
+msgstr "Amplada fixa"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Currency format"
-msgstr "Informació de la divisa"
+msgstr "Format de divisa"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:21
 msgid "Encoding: "
@@ -14612,18 +14334,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid "Tab"
-msgstr "Taula"
+msgstr "Pestanya"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:27
 msgid "Hyphen (-)"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:30
-#, fuzzy
 msgid "Select the type of each column below."
-msgstr "Selecciona el grup de comptes per defecte."
+msgstr "Seleccioneu el tipus de cada columna d'abaix"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:31
 msgid "Step over Account Page if Setup"
@@ -14634,9 +14354,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:33
-#, fuzzy
 msgid "Error text."
-msgstr "Error"
+msgstr "Text de l'error"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:35
 msgid ""
@@ -14648,33 +14367,31 @@
 "\n"
 "The confidence of a correct association is displayed as a colored bar.\n"
 "\n"
-"More infomation can be displayed by using the help button."
+"More information can be displayed by using the help button."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Transaction Information"
-msgstr "<b>Informació de l'assentament nou</b>"
+msgstr "Informació de l'assentament"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:46
-#, fuzzy
 msgid "Match Transactions"
-msgstr "Enganxa l'assentament"
+msgstr "Fes concordar els assentaments"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:240
+#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:239
 #, c-format
 msgid "Row %u, path to account %s not found, added as top level\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:290
+#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:289
 #, c-format
 msgid "Row %u, commodity %s / %s not found\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:299
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:298
+#, c-format
 msgid "Row %u, account %s not in %s\n"
-msgstr "Mostra les notes d'un compte"
+msgstr "Linía %u, compte %s no està en %s\n"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:30
 msgid "y-m-d"
@@ -14689,14 +14406,12 @@
 msgstr "m-d-a"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:33
-#, fuzzy
 msgid "d-m"
-msgstr "d-m-a"
+msgstr "d-m"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:34
-#, fuzzy
 msgid "m-d"
-msgstr "m-d-a"
+msgstr "m-d"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:39
 #: ../src/import-export/import-format-dialog.c:62
@@ -14709,9 +14424,8 @@
 msgstr "Coma: 123.456,78"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:455
-#, fuzzy
 msgid "File opening failed."
-msgstr "No s'ha pogut analitzar el fitxer QIF: %s"
+msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:470
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:478
@@ -14719,55 +14433,49 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:800
-#, fuzzy
 msgid "No date column."
-msgstr "Mostra la columna de la data"
+msgstr "No hi ha una columna de data."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:801
 msgid "No balance, deposit, or withdrawal column."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:1095
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s column could not be understood."
-msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s."
+msgstr "No s'ha pogut entendre la columna %s."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Import _Accounts from CSV..."
-msgstr "Exporta els _comptes"
+msgstr "Import_a els comptes des d'un fitxer CSV..."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:49
-#, fuzzy
 msgid "Import Accounts from a CSV file"
-msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
+msgstr "Importa comptes des d'un fitxer CSV"
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Import _Transactions from CSV..."
-msgstr "S'estan important els assentaments..."
+msgstr "Importa assen_taments des d'un fitxer CSV..."
 
 #: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Import Transactions from a CSV file"
-msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
+msgstr "Importa assentaments des d'un fitxer CSV"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:2
 msgid "Enable skip transaction action"
 msgstr "Habilita l'acció d'omissió de la transacció"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:3
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:6
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Enable the SKIP action in the transaction matcher. If enabled, a transaction whose best match's score is in the yellow zone (above the Auto-ADD threshold but below the Auto-CLEAR threshold) will be skipped by default."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Enable update match action"
 msgstr "Habilita l'acció d'edició de la concordança"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:5
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:8
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Enable the UPDATE AND RECONCILE action in the transaction matcher. If enabled, a transaction whose best match's score is above the Auto-CLEAR threshold and has a different date or amount than the matching existing transaction will cause the existing transaction to be updated and cleared by default."
 msgstr ""
 
@@ -14776,9 +14484,8 @@
 msgstr "<b>Importador genèric</b>"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "In some places commercial ATMs (not belonging to a financial institution) are installed in places like convenience stores. These ATMs add their fee directly to the amount instead of showing up as a separate transaction or in your monthly banking fees. For example, you withdraw $100, and you are charged $101,50 plus Interac fees. If you manually entered that $100, the amounts won't match. You should set this to whatever is the maximum such fee in your area (in units of your local currency), so the transaction will be recognised as a match."
-msgstr "En alguns llocs els caixers automatics comercials (no pertanyents a cap institució financera) s'instal·len en comerços. Aquests caixers afegeixen la seva comissió directament a l'operació enlloc de mostrar-la com una operació separada en el resum bancari mensual. Per exemple, quan feu un reintegrament de 100€ i se us fa un càrrec de 101,50€. Si entreu manualment aquests 100€, els totals no quadraran. Hauríeu d'assignar aquest valor a la comissió vigent a la vostra àrea (en unitats de la vostra moneda local), per tal que la transació es reconegui com a quadrada."
+msgstr "En alguns llocs els caixers automatics comercials (no pertanyents a cap institució financera) s'instal·len en comerços. Aquests caixers afegeixen la seva comissió directament a l'operació enlloc de mostrar-la com una operació separada en el resum bancari mensual. Per exemple, quan feu un reintegrament de 100€ i se us fa un càrrec de 101,50€. Si entreu manualment aquests 100€, els totals no quadraran. Hauríeu d'assignar aquest valor a la comissió vigent a la vostra àrea (en unitats de la vostra moneda local), per tal que la transació es reconegui com a quadrada."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:8
 msgid "A transaction whose best match's score is in the green zone (above or equal to the Auto-CLEAR threshold) will be CLEARed by default."
@@ -14817,13 +14524,12 @@
 msgstr "Utilitza algorismes bayesians per a fer concordar assentaments nous en comptes existents."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:17
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:19
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "Automatically create new commodities"
-msgstr "Insereix una coma decimal de manera automàtica"
+msgstr "Crea nous productes de manera automàtica"
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:18
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:20
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "Enables the automatic creation of new commodities if any unknown commodity is encountered during import. Otherwise the user will be asked what to do with each unknown commodity."
 msgstr ""
 
@@ -14885,9 +14591,8 @@
 msgstr "Seleccioneu «A» per a afegir l'assentament com a nou."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid "Select \"U+R\" to update and reconcile a matching transaction."
-msgstr "Seleccioneu «C» per a conciliar un assentament concordant."
+msgstr "Seleccioneu \"U+R\" per actualitzar i conciliar un assentament concordant."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:35
 msgid "Select \"R\" to reconcile a matching transaction."
@@ -14926,9 +14631,8 @@
 msgstr "Aquest assentament probablement requereix la vostra intervenció, o bé no s'importarà."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Double click on the transaction to change the matching transaction to reconcile, or the destination account of the auto-balance split (if required)."
-msgstr "«Seleccioneu l'acció d'importació» us permet canviar l'assentament concordant a conciliar, o bé el compte de destinació del desglossament de saldat automàtic (en cas que sigui necessari)."
+msgstr "Feu un doble clic sobre l'assentament per canviar l'assentament concordat a conciliar, o el compte de destí del desglossament de saldo automàtic (si es requereix)."
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:45
 msgid "Generic import transaction matcher"
@@ -14938,18 +14642,66 @@
 msgid "List of downloaded transactions (source split shown):"
 msgstr ""
 
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:1
+msgid "Enable SKIP transaction action"
+msgstr "Abilita l'acció OMET dels assentaments"
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:3
+msgid "Enable UPDATE match action"
+msgstr "Habilita l'acció d'actualització de la concordança"
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:5
+msgid "Use bayesian matching"
+msgstr "Utilitza concordança bayesiana"
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:6
+msgid "Enables bayesian matching when matching imported transaction against existing transactions. Otherwise a less sophisticated rule-based matching mechanism will be used."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:7
+msgid "Minimum score to be displayed"
+msgstr "Puntuació mínima a mostrar"
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "This field specifies the minimum matching score a potential matching transaction must have to be displayed in the match list."
+msgstr "Aquest camp especifica la puntuació mínima de concordança que ha de tenir una concordança potencial per tal que figuri a la llista de concordances."
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid "Add matching transactions below this score"
+msgstr "Afegeix els assentaments concordants per sota d'aquesta puntuació"
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:10
+msgid "This field specifies the threshold below which a matching transaction will be added automatically. A transaction whose best match's score is in the red zone (above the display minimum score but below or equal to the Add match score) will be added to the GnuCash file by default."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:11
+msgid "Clear matching transactions above this score"
+msgstr "Neteja els assentaments concordants per sobre d'aquesta puntuació"
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:12
+msgid "This field specifies the threshold above which a matching transaction will be cleared by default. A transaction whose best match's score is in the green zone (above or equal to this Clear threshold) will be cleared by default."
+msgstr ""
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:13
+msgid "Maximum ATM fee amount in your area"
+msgstr "Comissió màxima dels caixers automàtics a la zona on viviu"
+
+#: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:14
+msgid "This field specifies the extra fee that is taken into account when matching imported transactions. In some places commercial ATMs (not belonging to a financial institution) are installed in places like convenience stores. These ATMs add their fee directly to the amount instead of showing up as a separate transaction or in your monthly banking fees. For example, you withdraw $100, and you are charged $101,50 plus Interac fees. If you manually entered that $100, the amounts won't match. You should set this to whatever is the maximum such fee in your area (in units of your local currency), so the transaction will be recognised as a match."
+msgstr "Aquest camp especifica la comissió addicional tinguda en compte en fer concordar els assentaments importats. En alguns llocs els caixers automatics comercials (no pertanyents a cap institució financera) s'instal·len en comerços. Aquests caixers afegeixen la seva comissió directament a l'operació enlloc de mostrar-la com una operació separada en el resum bancari mensual. Per exemple, quan feu un reintegrament de 100€ i se us fa un càrrec de 101,50€. Si entreu manualment aquests 100€, els totals no quadraran. Hauríeu d'assignar aquest valor a la comissió vigent a la vostra àrea (en unitats de la vostra moneda local), per tal que la transació es reconegui com a concordant."
+
 #: ../src/import-export/import-account-matcher.c:118
 msgid "Account ID"
 msgstr "Identificador del compte"
 
 #: ../src/import-export/import-account-matcher.c:190
-#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:330
+#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:358
 #, c-format
 msgid "The account %s is a placeholder account and does not allow transactions. Please choose a different account."
 msgstr "El compte %s és un compte contenidor i no permet assentaments. Trieu un altre compte diferent."
 
-#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:298
-#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:463
+#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:326
+#: ../src/import-export/import-account-matcher.c:491
 msgid "(Full account ID: "
 msgstr "(Identificador complet del compte: "
 
@@ -15042,12 +14794,12 @@
 msgid "Confidence"
 msgstr "Confiança"
 
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:566
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:570
 msgid "Select a .log file to replay"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer de tipus .log a reproduir"
 
 #. Translators: %s is the file name.
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:586
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:590
 #, c-format
 msgid "Cannot open the current log file: %s"
 msgstr "No es pot obrir el fitxer de registre actual: %s"
@@ -15056,16 +14808,16 @@
 #. * First argument is the filename,
 #. * second argument is the error.
 #.
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:602
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:606
 #, c-format
 msgid "Failed to open log file: %s: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de registre: %s: %s"
 
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:612
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:616
 msgid "The log file you selected was empty."
 msgstr "El fitxer de registre que heu seleccionat és buit."
 
-#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:621
+#: ../src/import-export/log-replay/gnc-log-replay.c:625
 msgid "The log file you selected cannot be read. The file header was not recognized."
 msgstr "El fitxer de registre que heu seleccionat no es pot llegir. No se n'ha reconegut l'encapçalament del fitxer."
 
@@ -15082,7 +14834,7 @@
 #. name. It MUST NOT contain the
 #. character ':' anywhere in it or
 #. in any translations.
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:532
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:534
 #, c-format
 msgid "Stock account for security \"%s\""
 msgstr "Compte d'accions del valor «%s»"
@@ -15091,45 +14843,44 @@
 #. name. It MUST NOT contain the
 #. character ':' anywhere in it or
 #. in any translations.
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:694
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:696
 #, c-format
 msgid "Income account for security \"%s\""
 msgstr "Compte d'ingressos del valor «%s»"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:804
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:809
 msgid "Unknown OFX account"
-msgstr "Compte OFX CMA desconegut"
+msgstr "Compte OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:827
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:832
 msgid "Unknown OFX checking account"
 msgstr "Compte corrent OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:831
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:836
 msgid "Unknown OFX savings account"
 msgstr "Compte d'estalvis OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:835
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:840
 msgid "Unknown OFX money market account"
 msgstr "Compte de mercat de diners OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:839
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:844
 msgid "Unknown OFX credit line account"
 msgstr "Línia de crèdit OFX desconeguda"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:843
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:848
 msgid "Unknown OFX CMA account"
 msgstr "Compte OFX CMA desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:847
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:852
 msgid "Unknown OFX credit card account"
 msgstr "Compte OFX de targeta de crèdit desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:851
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:856
 msgid "Unknown OFX investment account"
 msgstr "Compte d'inversió OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:933
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:938
 msgid "Select an OFX/QFX file to process"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer OFX/QFX a processar"
 
@@ -15141,96 +14892,90 @@
 msgid "Process an OFX/QFX response file"
 msgstr "Processa un fitxer OFX/QFX"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:530
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:532
 msgid "GnuCash account name"
 msgstr "Nom del compte GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:832
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2670
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:834
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2646
 msgid "Enter a name or short description, such as \"Red Hat Stock\"."
-msgstr "Entreu el nom complet del bé, com ara \"Accions de Gas Natural\""
+msgstr "Entreu un nom o una descripció curta, com ara \"Accions de Gas Natural\""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:834
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2677
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:836
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2653
 msgid "Enter the ticker symbol or other well known abbreviation, such as \"RHT\". If there isn't one, or you don't know it, create your own."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:837
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2685
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:839
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2661
 msgid "Select the exchange on which the symbol is traded, or select the type of investment (such as FUND for mutual funds.) If you don't see your exchange or an appropriate investment type, you can enter a new one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:862
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:864
 msgid "Enter information about"
-msgstr "Introduïu informació sobre «%s»"
+msgstr "Introduïu informació sobre"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:878
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:880
 msgid "_Name or description:"
-msgstr "_Descripció:"
+msgstr "_Nom o descripció:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:898
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:900
 msgid "_Ticker symbol or other abbreviation:"
-msgstr "_Símbol/abreviació:"
+msgstr "E_tiqueta de símbol o abreviació:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:923
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:925
 msgid "_Exchange or abbreviation type:"
-msgstr "Ti_pus de canvi:"
+msgstr "Ti_pus de canvi o tipus d'abreviació:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1122
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3107
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1124
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3083
 msgid "(split)"
 msgstr "(desglossament)"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1534
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1510
 msgid "Please select a file to load."
 msgstr "Seleccioneu un fitxer a carregar."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1537
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1513
 msgid "File not found or read permission denied. Please select another file."
 msgstr "No s'ha trobat el fitxer o bé no teniu permís per a llegir-lo. Hauríeu de seleccionar-ne un altre."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1548
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1524
 msgid "That QIF file is already loaded. Please select another file."
 msgstr "Aquest fitxer QIF ja està carregat. HAuríeu de seleccionar-ne un altre."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1606
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1582
 msgid "Select QIF File"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer QIF"
 
 #. Swap the button label between pause and resume.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1669
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1673
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2778
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2782
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1645
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1649
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2754
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2758
 msgid "_Resume"
 msgstr ""
 
 #. Inform the user.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1758
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1828
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2864
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1734
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1804
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2840
 msgid "Canceled"
-msgstr "Cancel·la"
+msgstr "Cancel·lat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1772
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1776
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1748
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1752
 msgid "An error occurred while loading the QIF file."
 msgstr "S'ha produït un error en carregar el fitxer QIF."
 
 #. Inform the user.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1773
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1791
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1847
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1903
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2884
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2905
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2952
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1749
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1767
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1823
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1879
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2860
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2881
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2928
 msgid "Failed"
 msgstr ""
 
@@ -15238,106 +14983,100 @@
 #. Remove any converted data.
 #. An error occurred during duplicate checking.
 #. Remove any converted data.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1824
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1841
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2860
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2878
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2901
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2946
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1800
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1817
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2836
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2854
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2877
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2922
 msgid "Cleaning up"
-msgstr "restants"
+msgstr "S'està netejant"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1846
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1850
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1822
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1826
 msgid "A bug was detected while parsing the QIF file."
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar el fitxer QIF."
 
 #. The file was loaded successfully.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1922
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1898
 msgid "Loading completed"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1953
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1929
 msgid "When you press the Start Button, GnuCash will load your QIF file. If there are no errors or warnings, you will automatically proceed to the next step. Otherwise, the details will be shown below for your review."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2518
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2494
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:60
 msgid "Choose the QIF file currency and select Book Options"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2525
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2501
 msgid "Choose the QIF file currency"
-msgstr "Escriviu el percentatge de descompte"
+msgstr "Trieu la divisa per al fitxer QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2705
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2681
 msgid "You must enter an existing national currency or enter a different type."
 msgstr "Heu d'introduir una divisa nacional existent o bé introduir un tipus diferent."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2883
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2887
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2859
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2863
 msgid "A bug was detected while converting the QIF data."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2937
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2913
 msgid "Canceling"
 msgstr "Cancel·lant"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2951
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2955
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2927
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2931
 msgid "A bug was detected while detecting duplicates."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2974
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2950
 msgid "Conversion completed"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3006
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2982
 msgid "When you press the Start Button, GnuCash will import your QIF data. If there are no errors or warnings, you will automatically proceed to the next step. Otherwise, the details will be shown below for your review."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3202
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3178
 msgid "GnuCash was unable to save your mapping preferences."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3235
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3211
+#, c-format
 msgid "There was a problem with the import."
-msgstr ""
-"Hi ha un problema amb l'opció %s:%s.\n"
-"%s"
+msgstr "S'ha produït un problema amb la importació."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3237
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3213
+#, c-format
 msgid "QIF Import Completed."
-msgstr "Importació QIF"
+msgstr "S'ha completat la importació QIF."
 
 #. Set up the QIF account to GnuCash account matcher.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3462
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3438
 msgid "QIF account name"
 msgstr "Nom del compte QIF"
 
 #. Set up the QIF category to GnuCash account matcher.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3468
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3444
 msgid "QIF category name"
 msgstr "Nom de la categoria QIF"
 
 #. Set up the QIF payee/memo to GnuCash account matcher.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3474
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3450
 msgid "QIF payee/memo"
 msgstr "Beneficiari/nota d'abonament QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3549
+#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3525
 msgid "Match?"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "QIF Import Assistant"
-msgstr "Importació QIF"
+msgstr "Assistent d'importació QIF"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:2
 msgid ""
@@ -15353,40 +15092,36 @@
 msgstr "Importa fitxers QIF"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please select a file to load. When you click \"Forward\", the file will be loaded and analyzed. You may need to answer some questions about the account(s) in the file.\n"
 "\n"
 "You will have the opportunity to load as many files as you wish, so don't worry if your data is in multiple files. \n"
 msgstr ""
-"Seleccioneu un fitxer a carregar. En clicar a «Endavant» es carregarà i analitzarà el fitxer. És possible que hagueu de contestar algunes preguntes referents als comptes en el fitxer.\n"
+"Si us plau seleccioneu un fitxer a carregar. En clicar a «Endavant» es carregarà i analitzarà el fitxer. És possible que hagueu de contestar algunes preguntes referents als comptes en el fitxer.\n"
 "\n"
 "Podeu carregar tants fitxers com vulgueu. No us preocupeu si les vostres dades es troben en múltiples fitxers. \n"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "_Select..."
-msgstr "Escolliu..."
+msgstr "E_scolliu..."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:13
 msgid "Select a QIF file to load"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer QIF a carregar"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "_Start"
-msgstr "Inici:"
+msgstr "_Inici:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Load QIF files"
-msgstr "S'està carregant el fitxer QIF..."
+msgstr "Carrega els fitxers QIF"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:16
 msgid ""
 "The QIF file format does not specify which order the day, month, and year components of a date are printed. In most cases, it is possible to automatically determine which format is in use in a particular file. However, in the file you have just imported there exist more than one possible format that fits the data. \n"
 "\n"
-"Please select a date format for the file. QIF files created by European software are likely to be in \"d-m-y\" or day-month-year format, where US QIF files are likely to be \"m-d-y\" or month-day-year.  \n"
+"Please select a date format for the file. QIF files created by European software are likely to be in \"d-m-y\" or day-month-year format, where US QIF files are likely to be \"m-d-y\" or month-day-year. \n"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:20
@@ -15398,15 +15133,14 @@
 msgstr "Establiu un format de data per a aquest fitxer QIF"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:22
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The QIF file that you just loaded appears to contain transactions for just one account, but the file does not specify a name for that account. \n"
 "\n"
 "Please enter a name for the account. If the file was exported from another accounting program, you should use the same account name that was used in that program.\n"
 msgstr ""
-"El fitxer QIF que acabeu de carregar conté assentaments per a un únic compte, però en el fitxer no s'especifica el nom del compte. \n"
+"El fitxer QIF que acabeu de carregar conté assentaments per a un únic compte, però en el fitxer no s'especifica el nom del compte. \n"
 "\n"
-"Hauríeu d'introduir un nom per al compte. Si el fitxer fou exportat des d'un altre programa de comptabilitat, hauríeu de fer servir el mateix nom de compte utilitzat en aquell programa.\n"
+"Introduïu si us plau un nom per al compte. Si el fitxer fou exportat des d'un altre programa de comptabilitat, hauríeu de fer servir el mateix nom de compte utilitzat en aquell programa.\n"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:26
 msgid "Account name:"
@@ -15447,19 +15181,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:39
-#, fuzzy
 msgid "_Select the matchings you want to change:"
-msgstr "Escolliu els comptes a comparar"
+msgstr "E_scolliu les concordances que voleu canviar:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:40
-#, fuzzy
 msgid "Matchings selected:"
-msgstr "No s'ha seleccionat cap compte"
+msgstr "Concordances seleccionades:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Change GnuCash _Account..."
-msgstr "Nom del compte del GnuCash"
+msgstr "Canvi_a el compte del GnuCash..."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:42
 msgid "Match QIF accounts with GnuCash accounts"
@@ -15507,9 +15238,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:57
-#, fuzzy
 msgid "_Select the currency to use for all imported transactions:"
-msgstr "Suprimeix la plantilla d'assentament seleccionada"
+msgstr "_Seleccioneu la divisa a usar per tots els assentaments importats:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:59
 msgid "Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting book options. These can affect how GnuCash imports transactions. If you come back to this page without cancelling and starting over, the dialog for setting book options will not be shown a second time when you go forward. You can access it directly from the menu via File->Properties."
@@ -15529,9 +15259,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:67
-#, fuzzy
 msgid "_Start Import"
-msgstr "_Importa un fitxer QSF"
+msgstr "_Inicia la importació"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:68
 msgid "QIF Import"
@@ -15548,19 +15277,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:75
-#, fuzzy
 msgid "Match existing transactions"
-msgstr "Seleccioneu l'assentament existent concordant"
+msgstr "Concorda els assentaments existents"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:76
-#, fuzzy
 msgid "_Imported transactions needing review:"
-msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
+msgstr "Transaccions _importades que necessiten una revisió:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:77
-#, fuzzy
 msgid "_Possible matches for the selected transaction:"
-msgstr "Possibles duplicats per a l'assentament nou seleccionat"
+msgstr "_Possibles concordances per a l'assentament seleccionat:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:78
 msgid "Select possible duplicates"
@@ -15580,14 +15306,12 @@
 msgstr "Actualitzeu els vostres comptes del GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:85
-#, fuzzy
 msgid "Summary Text"
-msgstr "Barra de _resum"
+msgstr "Text de resum"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:86
-#, fuzzy
 msgid "Qif Import Summary"
-msgstr "Resum de comptes"
+msgstr "Resum d'importació QIF"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:87
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:21
@@ -15607,28 +15331,26 @@
 msgstr "_Mostra la documentació"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:4
-#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Show some documentation-only pages in QIF Import assistant."
 msgstr "Mostra algunes pàgines de només documentació en l'assistent d'importació de fitxers QIF."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:6
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as reconciled."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "_Cleared"
-msgstr "Liquidat"
+msgstr "_Liquidat"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:8
 msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as cleared."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "_Not cleared"
-msgstr "No liquidat"
+msgstr "_No liquidat"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:10
 msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as not cleared."
@@ -15639,9 +15361,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "_Select or add a GnuCash account:"
-msgstr "Selecciona o afegeix un compte del GnuCash"
+msgstr "_Selecciona o afegeix un compte del GnuCash:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:47
 msgid "Import _QIF..."
@@ -15651,70 +15372,18 @@
 msgid "Import a Quicken QIF file"
 msgstr "Importa un fitxer QIF del Quicken"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Show documentation"
-msgstr "_Mostra la documentació"
-
-#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Default QIF transaction status"
-msgstr "Supressió d'un assentament"
+msgstr "Estat de l'assentament QIF predeterminat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:4
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Default status for QIF transaction when not specified in QIF file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:5
-msgid "Enable SKIP transaction action"
-msgstr "Abilita l'acció OMET dels assentaments"
+#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "Show documentation"
+msgstr "Mostra la documentació"
 
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Enable UPDATE match action"
-msgstr "Habilita l'acció d'edició de la concordança"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:9
-msgid "Use bayesian matching"
-msgstr "Utilitza concordança bayesiana"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:10
-msgid "Enables bayesian matching when matching imported transaction against existing transactions. Otherwise a less sophisticated rule-based matching mechanism will be used."
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:11
-msgid "Minimum score to be displayed"
-msgstr "Puntuació mínima a mostrar"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:12
-msgid "This field specifies the minimum matching score a potential matching transaction must have to be displayed in the match list."
-msgstr "Aquest camp especifica la puntuació mínima de concordança que ha de tenir una concordança potencial per tal que figuri a la llista de concordances."
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:13
-msgid "Add matching transactions below this score"
-msgstr "Afegeix els assentaments concordants per sota d'aquesta puntuació"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:14
-msgid "This field specifies the threshold below which a matching transaction will be added automatically. A transaction whose best match's score is in the red zone (above the display minimum score but below or equal to the Add match score) will be added to the GnuCash file by default."
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:15
-msgid "Clear matching transactions above this score"
-msgstr "Neteja els assentaments concordants per sobre d'aquesta puntuació"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:16
-msgid "This field specifies the threshold above which a matching transaction will be cleared by default. A transaction whose best match's score is in the green zone (above or equal to this Clear threshold) will be cleared by default."
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:17
-msgid "Maximum ATM fee amount in your area"
-msgstr "Comissió màxima dels caixers automàtics a la zona on viviu"
-
-#: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:18
-#, fuzzy
-msgid "This field specifies the extra fee that is taken into account when matching imported transactions. In some places commercial ATMs (not belonging to a financial institution) are installed in places like convenience stores. These ATMs add their fee directly to the amount instead of showing up as a separate transaction or in your monthly banking fees. For example, you withdraw $100, and you are charged $101,50 plus Interac fees. If you manually entered that $100, the amounts won't match. You should set this to whatever is the maximum such fee in your area (in units of your local currency), so the transaction will be recognised as a match."
-msgstr "Aquest camp especifica la comissió addicional tinguda en compte en fer concordar els assentaments importats. En alguns llocs els caixers automatics comercials (no pertanyents a cap institució financera) s'instal·len en comerços. Aquests caixers afegeixen la seva comissió directament a l'operació enlloc de mostrar-la com una operació separada en el resum bancari mensual. Per exemple, quan feu un reintegrament de 100€ i se us fa un càrrec de 101,50€. Si entreu manualment aquests 100€, els totals no quadraran. Hauríeu d'assignar aquest valor a la comissió vigent a la vostra àrea (en unitats de la vostra moneda local), per tal que la transació es reconegui com a concordant."
-
 #. The default date format for use with strftime in Win32.
 #: ../src/libqof/qof/gnc-date.c:79
 msgid "%B %#d, %Y"
@@ -15726,68 +15395,66 @@
 msgid "%B %e, %Y"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:182
-msgid "Import Bills or Invoices from csv"
-msgstr ""
-
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:209
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:279
 #, c-format
-msgid ""
-"Import results:\n"
-"%i lines were ignored\n"
-"%i lines imported:\n"
-"  %u fixes\n"
-"  %u ignored (not fixable)\n"
-"\n"
-"  %u created\n"
-"  %u updated (based on id)"
-msgstr ""
-
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:212
-#: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:198
-msgid "These lines were ignored during import"
-msgstr ""
-
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:277
-#, c-format
 msgid "ROW %d DELETED, PRICE_NOT_SET: id=%s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:286
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:288
 #, c-format
 msgid "ROW %d DELETED, QTY_NOT_SET: id=%s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:300
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:302
 #, c-format
 msgid "ROW %d DELETED, ID_NOT_SET\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:389
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:391
 #, c-format
 msgid "ROW %d DELETED, OWNER_NOT_SET: id=%s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:414
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:416
 #, c-format
 msgid "ROW %d DELETED, VENDOR_DOES_NOT_EXIST: id=%s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:428
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:430
 #, c-format
 msgid "ROW %d DELETED, CUSTOMER_DOES_NOT_EXIST: id=%s\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:472
-#, fuzzy
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:474
 msgid "These rows were deleted:"
-msgstr "Se suprimirà el compte %s."
+msgstr "Aquestes línies s'han suprimit:"
 
-#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:623
-#, fuzzy
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:636
 msgid "Are you sure you have bills/invoices to update?"
-msgstr "Esteu segur de voler-ho fer?"
+msgstr "Teniu seguretat que teniu albarans/factures a actualitzar?"
 
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:182
+msgid "Import Bills or Invoices from csv"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:209
+#, c-format
+msgid ""
+"Import results:\n"
+"%i lines were ignored\n"
+"%i lines imported:\n"
+"  %u fixes\n"
+"  %u ignored (not fixable)\n"
+"\n"
+"  %u created\n"
+"  %u updated (based on id)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:212
+#: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:198
+msgid "These lines were ignored during import"
+msgstr ""
+
 #: ../src/plugins/bi_import/gnc-plugin-bi-import.c:57
 msgid "Import Bills & Invoices..."
 msgstr ""
@@ -15797,28 +15464,24 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Import transactions from text file"
-msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
+msgstr "Importa els assentaments del fitxer de text"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "1. Choose the file to import"
-msgstr "Trieu un fitxer a importar"
+msgstr "1. Trieu un fitxer a importar"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Import bill CSV data"
-msgstr "Importa un fitxer _CSV"
+msgstr "Importa dades de factures CSV"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:6
 msgid "Import invoice CSV data"
 msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "2. Select import type"
-msgstr "Seleccioneu l'acció d'importació"
+msgstr "2. Trieu el tipus d'importació"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:8
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:8
@@ -15842,21 +15505,16 @@
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:12
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Custom regular expression"
-msgstr ""
-"S'ha produït un error en l'expressió regular «%s»:\n"
-"%s"
+msgstr "Expressió regular personalitzada"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "3. Select import options"
-msgstr "Seleccioneu l'acció d'importació"
+msgstr "3. Trieu les opcions d'importació"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "4. Preview"
-msgstr "Previsualitza la impressió"
+msgstr "4. Previsualització"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:15
 msgid "Open imported documents in tabs"
@@ -15875,20 +15533,17 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:169
-#, fuzzy
 msgid "Import Customers from csv"
-msgstr "Exporta els clients a XML"
+msgstr "Importa els clients des del fitxer CSV"
 
 #. import
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:185
-#, fuzzy
 msgid "customers"
-msgstr "Clients"
+msgstr "clients"
 
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:186
-#, fuzzy
 msgid "vendors"
-msgstr "Proveïdors"
+msgstr "proveïdors"
 
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:194
 #, c-format
@@ -15905,28 +15560,24 @@
 
 #. Menu Items
 #: ../src/plugins/customer_import/gnc-plugin-customer_import.c:56
-#, fuzzy
 msgid "I_mport"
-msgstr "_Importa"
+msgstr "I_mporta"
 
 #: ../src/plugins/customer_import/gnc-plugin-customer_import.c:57
-#, fuzzy
 msgid "Import Customers and Vendors"
-msgstr "Exporta els clients a XML"
+msgstr "Importa els clientes i proveïdors"
 
 #: ../src/plugins/customer_import/gnc-plugin-customer_import.c:57
 msgid "customer_import tooltip"
 msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Import customers or vendors from text file"
-msgstr "Primer desglossament de l'assentament importat:"
+msgstr "Importa els clients o proveïdors des del fitxer de text"
 
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "<b>1. Choose the file to import</b>"
-msgstr "Trieu un fitxer a importar"
+msgstr "<b> 1. Trieu un fitxer a importar</b>"
 
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:4
 msgid "For importing customer lists."
@@ -15937,35 +15588,50 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "<b>2. Select Import Type</b>"
-msgstr "Seleccioneu l'acció d'importació"
+msgstr "<b>3. Trieu les opcoins d'importació</b>"
 
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "<b>3. Select import options</b>"
-msgstr "Seleccioneu l'acció d'importació"
+msgstr "<b>3. Trieu les opcions d'importació</b>"
 
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "<b>3. Preview</b>"
-msgstr "Previsualitza la impressió"
+msgstr "<b>3. Previsualització</b>"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1355
-#, fuzzy
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:184
+msgid "This transaction is already being edited in another register. Please finish editing it there first."
+msgstr ""
+
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:451
+msgid "Save transaction before duplicating?"
+msgstr "Voleu desar l'assentament abans de duplicar-lo?"
+
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:453
+msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before duplicating the transaction, or cancel the duplication?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:912
+msgid "You are about to overwrite an existing split. Are you sure you want to do that?"
+msgstr ""
+
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:945
+msgid "You are about to overwrite an existing transaction. Are you sure you want to do that?"
+msgstr "Esteu a punt de sobreescriure un assentament existent. Esteu segur de voler-ho fer?"
+
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1356
 msgid "You need to select a split in order to modify its exchange rate."
-msgstr "Heu d'ampliar l'assentament per a poder modificar els seus tipus de canvi."
+msgstr "Heu de triar un desglossament per modificar el tipus de canvi."
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1382
-#, fuzzy
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1383
 msgid "The entered account could not be found."
-msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s."
+msgstr "No s'ha pogut trobar el compte entrat."
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1481
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1482
 msgid "The split's amount is zero, so no exchange rate is needed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1532
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1533
 msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before moving to a new transaction, discard the changes, or return to the changed transaction?"
 msgstr "S'ha modificat l'assentament actual. Voleu registrar els canvis abans de passar a un assentament nou, descartar els canvis, o bé tornar a l'assentament modificat?"
 
@@ -16017,95 +15683,89 @@
 msgid "sample:(x + 0.33 * y + (x+y) )"
 msgstr "sample:(x + 0.33 * y + (x+y) )"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-load.c:339
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-load.c:313
 msgid "Could not determine the account currency. Using the default currency provided by your system."
 msgstr ""
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:215
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:216
 msgid "Ref"
 msgstr "Ref"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:231
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:232
 msgid "T-Ref"
 msgstr ""
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:240
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:241
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4062
 msgid "T-Num"
 msgstr ""
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:376
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:400
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:377
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:401
 #, c-format
 msgid "Tot %s"
 msgstr "%s Total"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:382
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:383
 msgid "Tot Credit"
 msgstr "Tot. crèdit"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:406
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:407
 msgid "Tot Debit"
 msgstr "Tot. dèbit"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:415
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:416
 msgid "Tot Shares"
 msgstr "Tot. accions"
 
 #. This seems to be the one that initially gets used, the InactiveDateCell
 #. is set to, and subsequently displayed.
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:936
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:935
 msgid "Scheduled"
 msgstr "Planificat"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:985
-msgid "Enter a reference, such as an invoice or check number , common to all entry lines (splits)"
-msgstr ""
-"Entreu una referència, com ara un número de factura o de xec, comú a\n"
-"totes les línes d'entrada (desglossaments)"
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:984
+msgid "Enter a reference, such as an invoice or check number, common to all entry lines (splits)"
+msgstr "Entreu una referència, com ara un número de factura o de xec, comú a totes les línes d'entrada (desglossaments)"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:987
-msgid "Enter a reference, such as an invoice or check number , unique to each entry line (split)"
-msgstr ""
-"Entreu una referència, tal com un número de factura o de xec, únic per\n"
-"a cada linia d'entrada (desglossament)"
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:986
+msgid "Enter a reference, such as an invoice or check number, unique to each entry line (split)"
+msgstr "Entreu una referència, tal com un número de factura o de xec, únic per a cada linia d'entrada (desglossament)"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:992
-msgid "Enter a reference, such as a check number , common to all entry lines (splits)"
-msgstr ""
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:991
+msgid "Enter a reference, such as a check number, common to all entry lines (splits)"
+msgstr "Entreu una referència, com ara un número de factura o de xec, comú a totes les línes d'entrada (desglossaments)"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:994
-msgid "Enter a reference, such as a check number , unique to each entry line (split)"
-msgstr ""
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:993
+msgid "Enter a reference, such as a check number, unique to each entry line (split)"
+msgstr "Entreu una referència, tal com un número de factura o de xec, únic per a cada linia d'entrada (desglossament)"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1015
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1014
 msgid "Enter a transaction reference, such as an invoice or check number, common to all entry lines (splits)"
 msgstr "Entreu una referència de transacció, com ara un número de factura o de xec, comú a totes les línes d'entrada (desglossaments)"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1019
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1018
 msgid "Enter a transaction reference, that will be common to all entry lines (splits)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1222
-#, fuzzy
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1221
 msgid "Enter an action type, or choose one from the list"
-msgstr "Escriviu el tipus de l'assentament, o bé trieu-ne un de la llista"
+msgstr "Entreu un tipus d'acció, o escolliu una de la llista"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1223
-#, fuzzy
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1222
 msgid "Enter a reference number, such as the next check number, or choose an action type from the list"
-msgstr "Escriviu el compte d'ingressos/despeses per l'assentament, o bé escolliu-ne un de la llista"
+msgstr "Entreu un número de referència, com ara el pròxim número de xec, o escolliu un tipus d'acció de la llista"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1486
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1485
 msgid "This transaction has multiple splits; press the Split button to see them all"
 msgstr "Aquest assentament té diversos desglossaments. Premeu el botó «Desglossa» per a veure'ls tots"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1489
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1488
 msgid "This transaction is a stock split; press the Split button to see details"
 msgstr "Aquest assentament és una divisió d'accions. Premeu el botó «Desglossa» per a veure'n els detalls"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1976
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1975
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot modify or delete this transaction. This transaction is marked read-only because:\n"
@@ -16113,59 +15773,46 @@
 "'%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:183
-msgid "This transaction is already being edited in another register. Please finish editing it there first."
-msgstr ""
+#: ../src/register/register-gnome/gnucash-item-list.c:485
+msgid "List"
+msgstr "Llista"
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:450
-msgid "Save transaction before duplicating?"
-msgstr "Voleu desar l'assentament abans de duplicar-lo?"
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:412
+msgid "You must select a report to run."
+msgstr "Heu de seleccionar un informe a realitzar."
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:452
-msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before duplicating the transaction, or cancel the duplication?"
-msgstr ""
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:423
+msgid "You must select a report to delete."
+msgstr "Heu de seleccionar un informa a esborrar."
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:907
-msgid "You are about to overwrite an existing split. Are you sure you want to do that?"
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:432
+msgid "Unable to change report name."
+msgstr "No s'ha pogut canviar el nom de l'informe."
+
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:444
+msgid "A custom report with this name already exists, please choose another name."
 msgstr ""
 
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:940
-msgid "You are about to overwrite an existing transaction. Are you sure you want to do that?"
-msgstr "Esteu a punt de sobreescriure un assentament existent. Esteu segur de voler-ho fer?"
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:468
+msgid "Run preconfigured report"
+msgstr "Executa l'informe preconfigurat"
 
-#: ../src/register/register-gnome/gnucash-item-list.c:485
-msgid "List"
-msgstr "Llista"
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:470
+msgid "Edit configuration name"
+msgstr "Edita el nom de configuració"
 
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:279
-#, fuzzy
-msgid "You must select a report to delete."
-msgstr "Heu de seleccionar una divisa o valor."
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:472
+msgid "Delete preconfigured report"
+msgstr "Esborra l'informe preconfigurat"
 
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:303
-#, fuzzy
-msgid "You must select a report to run."
-msgstr "Heu d'escollir una divisa."
-
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.glade.h:1
-#, fuzzy
-msgid "Delete the currently selected report"
-msgstr "Suprimeix la plantilla d'assentament seleccionada"
+msgid "Preconfigured reports"
+msgstr "Informes preconfigurats"
 
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Exit the custom report dialog"
-msgstr "Obre el diàleg de creació d'un usuari nou"
+msgstr "Surt del diàleg d'informe personalitzat"
 
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.glade.h:3
-#, fuzzy
-msgid "Run the currently selected report"
-msgstr "Imprimeix l'informe actual"
-
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.glade.h:4
-msgid "_Run"
-msgstr ""
-
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-report-column-view.c:321
 msgid "Contents"
 msgstr "Contingut"
@@ -16187,22 +15834,6 @@
 msgid "Cols"
 msgstr "Columnes"
 
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-report-style-sheet.c:146
-#, c-format
-msgid "HTML Style Sheet Properties: %s"
-msgstr "Propietats del full d'estil HTML: %s"
-
-#. If the name is empty, we display an error dialog but
-#. * refuse to create the new style sheet.
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-report-style-sheet.c:238
-#, fuzzy
-msgid "You must provide a name for the new style sheet."
-msgstr "Heu d'introduir un nom per a aquesta taula d'impostos."
-
-#: ../src/report/report-gnome/dialog-report-style-sheet.c:419
-msgid "Style Sheet Name"
-msgstr "Nom del full d'estil"
-
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:1
 msgid "<b>A_vailable reports</b>"
 msgstr "<b>Informes _disponibles</b>"
@@ -16275,112 +15906,133 @@
 msgid "Select HTML Style Sheet"
 msgstr "Seleccioneu un full d'estil HTML"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:292
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:293
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-report-style-sheet.c:146
+#, c-format
+msgid "HTML Style Sheet Properties: %s"
+msgstr "Propietats del full d'estil HTML: %s"
+
+#. If the name is empty, we display an error dialog but
+#. * refuse to create the new style sheet.
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-report-style-sheet.c:238
+msgid "You must provide a name for the new style sheet."
+msgstr "Heu de proveir un nom per al nou full d'estil."
+
+#: ../src/report/report-gnome/dialog-report-style-sheet.c:419
+msgid "Style Sheet Name"
+msgstr "Nom del full d'estil"
+
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:294
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:295
 msgid "The numeric ID of the report."
 msgstr "L'identificador numèric de l'informe."
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1017
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1001
 msgid "_Print Report..."
 msgstr "Im_primeis l'informe..."
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1018
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1002
 msgid "Print the current report"
 msgstr "Imprimeix l'informe actual"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1022
-#, fuzzy
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1006
 msgid "Export as P_DF..."
-msgstr "Importa un fitxer _QIF"
+msgstr "Exporta com P_DF..."
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1023
-#, fuzzy
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1007
 msgid "Export the current report as a PDF document"
-msgstr "Imprimeix l'informe actual"
+msgstr "Esporta l'informe actual com un document PDF"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1047
-msgid "Add _Report"
-msgstr "Afegeix l'info_rme"
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1031
+msgid "Save _Report"
+msgstr "Desa l'info_rme"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1048
-msgid "Add the current report to the `Custom' menu for later use. The report will be saved in the file ~/.gnucash/saved-reports-2.4. It will be accessible as menu entry in the report menu at the next startup of GnuCash."
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1032
+msgid "Update the current report's saved configuration. The report will be saved in the file ~/.gnucash/saved-reports-2.4. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1055
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1037
+msgid "Save Report As..."
+msgstr "Anomena i desa l'informe..."
+
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1038
+msgid "Add the current report's configuration to the `Custom Reports' menu. The report will be saved in the file ~/.gnucash/saved-reports-2.4. "
+msgstr ""
+
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1043
 msgid "Export _Report"
 msgstr "Expo_rta l'informe"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1056
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1044
 msgid "Export HTML-formatted report to file"
 msgstr "Exporta l'informe en format HTML a un fitxer"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1060
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1048
 msgid "_Report Options"
 msgstr "Opcions de l'inf_orme"
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1061
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1049
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2120
 msgid "Edit report options"
 msgstr "Edita les opcions de l'informe"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1066
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1054
 msgid "Back"
 msgstr "Enrere"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1067
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1055
 msgid "Move back one step in the history"
 msgstr "Fes un pas enrere en l'historial"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1071
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1059
 msgid "Forward"
 msgstr "Endavant"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1072
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1060
 msgid "Move forward one step in the history"
 msgstr "Fes un pas endavant en l'historial"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1076
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1064
 msgid "Reload"
 msgstr "Actualitza"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1077
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1065
 msgid "Reload the current page"
 msgstr "Torna a carregar la pàgina actual"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1081
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1069
 msgid "Stop"
 msgstr "Atura"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1082
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1070
 msgid "Cancel outstanding HTML requests"
 msgstr "Cancel·la les sol·licituds HTML pendents"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1091
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1079
 msgid "Print"
 msgstr "Imprimeix"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1373
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1406
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1360
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1393
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1376
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1363
 msgid "Choose export format"
 msgstr "Trieu el format d'exportació"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1377
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1364
 msgid "Choose the export format for this report:"
 msgstr "Trieu el format d'exportació per a aquest informe:"
 
 #. %s is the type of what is about to be saved, e.g. "HTML".
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1417
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1404
 #, c-format
 msgid "Save %s To File"
 msgstr "Desa %s en un fitxer"
 
 #. %s is the strerror(3) string of the error that occurred.
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1443
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1430
 #, c-format
 msgid ""
 "You cannot save to that filename.\n"
@@ -16391,25 +16043,24 @@
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1453
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1440
 msgid "You cannot save to that file."
 msgstr "No podeu desar en aquest fitxer."
 
 #. src/report/report-system/report.scm
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1543
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2374
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1569
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2334
 #, c-format
 msgid "Could not open the file %s. The error is: %s"
 msgstr "No s'ha pogut obrie el fitxer %s. L'error fou: %s"
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1575
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1601
 msgid "There are no options for this report."
 msgstr "Aquest informe no té cap opció."
 
-#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1598
-#, fuzzy
+#: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1626
 msgid "GnuCash-Report"
-msgstr "Opcions del GnuCash"
+msgstr "Informe del GnuCash"
 
 #: ../src/report/report-gnome/window-report.c:103
 msgid "Set the report options you want using this dialog."
@@ -16434,7 +16085,7 @@
 msgstr "URL d'opcions erroni: %s"
 
 #: ../src/report/report-gnome/window-report.c:264
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Badly-formed report id: %s"
 msgstr "Identificador d'informe erroni: %s"
 
@@ -16443,27 +16094,24 @@
 msgstr "Fulls d'e_stil"
 
 #: ../src/report/stylesheets/gnc-plugin-stylesheets.c:52
-msgid "Edit report style sheets."
-msgstr "Edita els fulls d'estil dels informes."
+msgid "Edit report style sheets"
+msgstr "Edita els fulls d'estil dels informes"
 
 #: ../src/gnome/gnucash.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash"
-msgstr "GnuCash %s"
+msgstr "GnuCash"
 
 #: ../src/gnome/gnucash.desktop.in.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Finance Management"
-msgstr "Gestor de finances GnuCash"
+msgstr "Gestor de finances"
 
 #: ../src/gnome/gnucash.desktop.in.in.h:3
 msgid "Manage your finances, accounts, and investments"
 msgstr "Gestioneu les vostres finances, comptes i inversions"
 
 #: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:66
-#, fuzzy
 msgid "Use Trading Accounts"
-msgstr "Comptes de crèdit"
+msgstr "Usa els comptes de comercialització"
 
 #: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:67
 msgid "Day Threshold for Read-Only Transactions (red line)"
@@ -16474,14 +16122,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:70
-#, fuzzy
 msgid "Budgeting"
 msgstr "Pressupost"
 
 #: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:71
-#, fuzzy
 msgid "Default Budget"
-msgstr "_Suprimeix el presupost"
+msgstr "Pressupost predeterminat"
 
 #. src/app-utils/app-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6
@@ -16520,21 +16166,18 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:20
-#, fuzzy
 msgid "Counters"
-msgstr "Centre"
+msgstr "Comptadors"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:22
-#, fuzzy
 msgid "Customer number format"
-msgstr "Número de client: "
+msgstr "Format de número de client"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:24
-#, fuzzy
 msgid "Customer number"
-msgstr "Número de client: "
+msgstr "Número de client"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:26
@@ -16548,15 +16191,13 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:30
-#, fuzzy
 msgid "Employee number format"
-msgstr "Número de treballador: "
+msgstr "Format de número de treballador"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:32
-#, fuzzy
 msgid "Employee number"
-msgstr "Número de treballador: "
+msgstr "Número de treballador"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:34
@@ -16570,13 +16211,11 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:38
-#, fuzzy
 msgid "Invoice number format"
-msgstr "Informació de la factura"
+msgstr "Format de número de factura"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:40
-#, fuzzy
 msgid "Invoice number"
 msgstr "Número de factura"
 
@@ -16592,15 +16231,13 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Bill number format"
-msgstr "Dades de facturació"
+msgstr "Format de número de factura"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:48
-#, fuzzy
 msgid "Bill number"
-msgstr "Propietari de la factura"
+msgstr "Número de la factura"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:50
@@ -16614,15 +16251,13 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:54
-#, fuzzy
 msgid "Expense voucher number format"
-msgstr "Justificant de despeses"
+msgstr "Format de número de justificant de despeses"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Expense voucher number"
-msgstr "Justificant de despeses"
+msgstr "Número de justificant de despeses"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:58
@@ -16636,14 +16271,12 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:62
-#, fuzzy
 msgid "Job number format"
-msgstr "Informació de la tasca"
+msgstr "Format de número de tasca"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:64 ../intl-scm/guile-strings.c:1348
-#, fuzzy
 msgid "Job number"
 msgstr "Número de tasca"
 
@@ -16659,15 +16292,13 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Order number format"
-msgstr "Informació de la comanda"
+msgstr "Format de número de comanda"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Order number"
-msgstr "Assentament de comanda"
+msgstr "Número de comanda"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:74
@@ -16681,15 +16312,13 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Vendor number format"
-msgstr "Número de proveïdor: "
+msgstr "format de número de proveïdor"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:80
-#, fuzzy
 msgid "Vendor number"
-msgstr "Número de proveïdor: "
+msgstr "Número de proveïdor"
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:82
@@ -16703,43 +16332,43 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:86
-msgid "The name of your business"
-msgstr "El nom del vostre negoci"
+msgid "The name of your business."
+msgstr "El nom del vostre negoci."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:88
-msgid "The address of your business"
-msgstr "L'adreça del vostre negoci"
+msgid "The address of your business."
+msgstr "L'adreça del vostre negoci."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:90
-msgid "The contact person to print on invoices"
-msgstr "El nom de la persona de contacte a imprimir a les factures"
+msgid "The contact person to print on invoices."
+msgstr "El nom de la persona de contacte a imprimir a les factures."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:92
-msgid "The phone number of your business"
-msgstr "El número de telèfon del vostre negoci"
+msgid "The phone number of your business."
+msgstr "El número de telèfon del vostre negoci."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:94
-msgid "The fax number of your business"
-msgstr "El número de fax del vostre negoci"
+msgid "The fax number of your business."
+msgstr "El número de fax del vostre negoci."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:96
-msgid "The email address of your business"
-msgstr "L'adreça de correu electrònic del vostre negoci"
+msgid "The email address of your business."
+msgstr "L'adreça de correu electrònic del vostre negoci."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:98
-msgid "The URL address of your website"
-msgstr "El lloc web del vostre negoci"
+msgid "The URL address of your website."
+msgstr "L'adreça URL de la vostra pàgina web."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:100
-msgid "The ID for your company (eg 'Tax-ID: 00-000000)"
-msgstr "L'identificador de la vostra empresa (p.ex. NIF)"
+msgid "The ID for your company (eg 'Tax-ID: 00-000000)."
+msgstr "L'identificador de la vostra empresa (p.ex. NIF)."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:102
@@ -16768,12 +16397,12 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:112
-msgid "The default date format used for fancy printed dates"
-msgstr "El format de data per defecte a utilitzar en dates imprimides amb decoració"
+msgid "The default date format used for fancy printed dates."
+msgstr "El format de data per defecte a utilitzar en dates imprimides amb decoració."
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:114
-msgid "Check to have trading accounts used for transactions involving more than one currency or commodity"
+msgid "Check to have trading accounts used for transactions involving more than one currency or commodity."
 msgstr ""
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
@@ -16788,7 +16417,7 @@
 
 #. src/app-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:120
-msgid "Budget to be used when none has been otherwise specified"
+msgid "Budget to be used when none has been otherwise specified."
 msgstr ""
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
@@ -16814,122 +16443,103 @@
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:126
-#, fuzzy
-msgid "First day of the current calendar year"
-msgstr "Inici de l'any natural en curs"
+msgid "First day of the current calendar year."
+msgstr "El primer dia de l'any natural actual."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:130
-#, fuzzy
-msgid "Last day of the current calendar year"
-msgstr "Inici de l'any natural en curs"
+msgid "Last day of the current calendar year."
+msgstr "El darrer dia de l'any natural actual."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:134
-#, fuzzy
-msgid "First day of the previous calendar year"
-msgstr "Inici de l'any natural anterior"
+msgid "First day of the previous calendar year."
+msgstr "El primer dia de l'any natural previ."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:138
-#, fuzzy
-msgid "Last day of the previous calendar year"
-msgstr "Inici de l'any natural anterior"
+msgid "Last day of the previous calendar year."
+msgstr "El darrer dia de l'any natural previ."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:140
-#, fuzzy
 msgid "Start of next year"
-msgstr "Inici d'aquest any"
+msgstr "Inici del pròxim any"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:142
-#, fuzzy
-msgid "First day of the next calendar year"
-msgstr "Inici de l'any natural en curs"
+msgid "First day of the next calendar year."
+msgstr "El primer dia del pròxim any natural."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:144
-#, fuzzy
 msgid "End of next year"
-msgstr "Final d'aquest any"
+msgstr "Final del pròxim any"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:146
-#, fuzzy
-msgid "Last day of the next calendar year"
-msgstr "Inici de l'any natural en curs"
+msgid "Last day of the next calendar year."
+msgstr "El darrer dia del pròxim any natural."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:148
-#, fuzzy
 msgid "Start of accounting period"
-msgstr "Inici del període de l'informe"
+msgstr "Inici del període comptable"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:150
-#, fuzzy
-msgid "First day of the accounting period, as set in the global preferences"
+msgid "First day of the accounting period, as set in the global preferences."
 msgstr "L'inici del període comptable establert a les preferències globals"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:152
-#, fuzzy
 msgid "End of accounting period"
-msgstr "Final del període de l'informe"
+msgstr "Final del període comptable"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:154
-#, fuzzy
-msgid "Last day of the accounting period, as set in the global preferences"
-msgstr "L'inici del període comptable establert a les preferències globals"
+msgid "Last day of the accounting period, as set in the global preferences."
+msgstr "El final del període comptable establert a les preferències globals"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:158
-#, fuzzy
-msgid "First day of the current month"
-msgstr "Inici del mes actual"
+msgid "First day of the current month."
+msgstr "El primmer dia del mes actual."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:162
-#, fuzzy
-msgid "Last day of the current month"
-msgstr "Inici del mes actual"
+msgid "Last day of the current month."
+msgstr "El darrer dia del mes actual."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:166
-#, fuzzy
-msgid "First day of the previous month"
-msgstr "Darrer dia del mes anterior"
+msgid "First day of the previous month."
+msgstr "El primer dia del mes anterior."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:170
-msgid "Last day of previous month"
-msgstr "Darrer dia del mes anterior"
+msgid "Last day of previous month."
+msgstr "El darrer dia del mes anterior."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:172
-#, fuzzy
 msgid "Start of next month"
-msgstr "Inici d'aquest mes"
+msgstr "Inici del pròxim mes"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:174
-#, fuzzy
-msgid "First day of the next month"
-msgstr "Inici del mes actual"
+msgid "First day of the next month."
+msgstr "El primer dia del pròxim mes."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:176
-#, fuzzy
 msgid "End of next month"
-msgstr "Final d'aquest mes"
+msgstr "Final del pròxim mes."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:178
-#, fuzzy
-msgid "Last day of next month"
-msgstr "Darrer dia del mes anterior"
+msgid "Last day of next month."
+msgstr "El darrer dia del pròxim mes."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:180
@@ -16938,9 +16548,8 @@
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:182
-#, fuzzy
-msgid "First day of the current quarterly accounting period"
-msgstr "L'inici del darrer període comptable trimestral"
+msgid "First day of the current quarterly accounting period."
+msgstr "El primer dia del període comptable trimestral actual."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:184
@@ -16949,106 +16558,144 @@
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:186
-#, fuzzy
-msgid "Last day of the current quarterly accounting period"
-msgstr "L'inici del darrer període comptable trimestral"
+msgid "Last day of the current quarterly accounting period."
+msgstr "El darrer dia del període comptable trimestral anterior."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:190
-#, fuzzy
-msgid "First day of the previous quarterly accounting period"
-msgstr "L'inici de l'anterior període comptable trimestral"
+msgid "First day of the previous quarterly accounting period."
+msgstr "El primer dia del període comptable trimestal anterior."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:194
-#, fuzzy
-msgid "Last day of previous quarterly accounting period"
-msgstr "El final de l'anterior període comptable trimestral"
+msgid "Last day of previous quarterly accounting period."
+msgstr "El darrer dia del període comptable trimestral anterior."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:196
-#, fuzzy
 msgid "Start of next quarter"
-msgstr "Inici d'aquest trimestre"
+msgstr "Inici del pròxim trimestre"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:198
-#, fuzzy
-msgid "First day of the next quarterly accounting period"
-msgstr "L'inici del darrer període comptable trimestral"
+msgid "First day of the next quarterly accounting period."
+msgstr "El primer dia del pròxim període comptable trimestral."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:200
-#, fuzzy
 msgid "End of next quarter"
-msgstr "Final d'aquest trimestre"
+msgstr "Final del pròxim trimestre"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:202
-#, fuzzy
-msgid "Last day of next quarterly accounting period"
-msgstr "El final de l'anterior període comptable trimestral"
+msgid "Last day of next quarterly accounting period."
+msgstr "El darrer dia del pròxim període comptable trimestral."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:206
-msgid "The current date"
-msgstr "La data actual"
+msgid "The current date."
+msgstr "La data actual."
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:208 ../intl-scm/guile-strings.c:210
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:208
 msgid "One Month Ago"
 msgstr "Fa un mes"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:212 ../intl-scm/guile-strings.c:214
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:210
+msgid "One Month Ago."
+msgstr "Fa un mes."
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:212
 msgid "One Week Ago"
 msgstr "Fa una setmana"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:216 ../intl-scm/guile-strings.c:218
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:214
+msgid "One Week Ago."
+msgstr "Fa una setmana."
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:216
 msgid "Three Months Ago"
 msgstr "Fa tres mesos"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:220 ../intl-scm/guile-strings.c:222
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:218
+msgid "Three Months Ago."
+msgstr "Fa tres mesos."
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:220
 msgid "Six Months Ago"
 msgstr "Fa sis mesos"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:224 ../intl-scm/guile-strings.c:226
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:222
+msgid "Six Months Ago."
+msgstr "Fa sis mesos."
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:224
 msgid "One Year Ago"
 msgstr "Fa un any"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:228 ../intl-scm/guile-strings.c:230
-#, fuzzy
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:226
+msgid "One Year Ago."
+msgstr "Fa un any."
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:228
 msgid "One Month Ahead"
-msgstr "Fa un mes"
+msgstr "D'aquí a un mes"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:232 ../intl-scm/guile-strings.c:234
-#, fuzzy
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:230
+msgid "One Month Ahead."
+msgstr "D'aquí a un mes"
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:232
 msgid "One Week Ahead"
-msgstr "Fa una setmana"
+msgstr "D'aquí a una setmana"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:236 ../intl-scm/guile-strings.c:238
-#, fuzzy
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:234
+msgid "One Week Ahead."
+msgstr "D'aquí a una setmana"
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:236
 msgid "Three Months Ahead"
-msgstr "Fa tres mesos"
+msgstr "D'aquí a tres mesos"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:240 ../intl-scm/guile-strings.c:242
-#, fuzzy
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:238
+msgid "Three Months Ahead."
+msgstr "D'aquí a tres mesos"
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:240
 msgid "Six Months Ahead"
-msgstr "Fa sis mesos"
+msgstr "D'aquí a sis mesos"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:244 ../intl-scm/guile-strings.c:246
-#, fuzzy
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:242
+msgid "Six Months Ahead."
+msgstr "D'aquí a sis mesos"
+
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:244
 msgid "One Year Ahead"
-msgstr "Fa un any"
+msgstr "D'aquí a un any"
 
+#. src/app-utils/date-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:246
+msgid "One Year Ahead."
+msgstr "D'aqui a un any"
+
 #. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:310
 msgid "Dividends"
@@ -17075,16 +16722,6 @@
 msgstr "Guany de cap. (curt)"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
-#. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/income-statement.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:340 ../intl-scm/guile-strings.c:344
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2318 ../intl-scm/guile-strings.c:3174
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3748
-msgid "Expenses"
-msgstr "Despeses"
-
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:342
 msgid "Commissions"
 msgstr "Comissions"
@@ -17106,9 +16743,8 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:356
-#, fuzzy
 msgid "Reading"
-msgstr "Capçalera"
+msgstr "S'està llegint"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:358
@@ -17117,9 +16753,8 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:360 ../intl-scm/guile-strings.c:364
-#, fuzzy
 msgid "Converted to: "
-msgstr "Converteix el fitxer"
+msgstr "S'ha convertit a: "
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:362
@@ -17133,15 +16768,13 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:368
-#, fuzzy
 msgid "Date required."
-msgstr "Data d'obertura"
+msgstr "Es requereix la data."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:370
-#, fuzzy
 msgid "Discarding this transaction."
-msgstr "Des_carta l'assentament"
+msgstr "S'està descartant aquest assentament."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:372
@@ -17150,9 +16783,8 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:374
-#, fuzzy
 msgid "Ignoring category line"
-msgstr "Nom de la categoria QIF"
+msgstr "S'està ignorant la línia de categoria"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:376
@@ -17166,93 +16798,78 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:380
-#, fuzzy
 msgid "Transaction date"
-msgstr "Assentament invalidat"
+msgstr "Data de l'assentament"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:382
-#, fuzzy
 msgid "Transaction amount"
-msgstr "Diari d'assen_taments"
+msgstr "Quantitat de l'assentament"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:384
-#, fuzzy
 msgid "Share price"
 msgstr "Cotització de l'acció"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:386
-#, fuzzy
 msgid "Share quantity"
-msgstr "Quantitat"
+msgstr "Quantitat de l'acció"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:388
-#, fuzzy
 msgid "Investment action"
-msgstr "Cartera d'inversió"
+msgstr "Acció de la inversió"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:390
-#, fuzzy
 msgid "Reconciliation status"
-msgstr "Data de conciliació"
+msgstr "Estat de la conciliació"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:392
-#, fuzzy
 msgid "Commission"
-msgstr "Comissions"
+msgstr "Comissió"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:394
-#, fuzzy
 msgid "Account type"
 msgstr "Tipus de compte"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:396
-#, fuzzy
 msgid "Tax class"
-msgstr "Taules d'impostos"
+msgstr "Classe de l'impost"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:398
-#, fuzzy
 msgid "Category budget amount"
-msgstr "Ordena per quantitat"
+msgstr "Quantitat del pressupost de categoria"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:400
-#, fuzzy
 msgid "Account budget amount"
-msgstr "Supressió d'un compte"
+msgstr "Quantitat del pressupost de compte"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:402
-#, fuzzy
 msgid "Credit limit"
-msgstr "Límit de crèdit: "
+msgstr "Límit de crèdit"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:404
-#, fuzzy
 msgid "Parsing categories"
-msgstr "S'està analitzant el fitxer..."
+msgstr "S'estan analitzant les categories"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:406
-#, fuzzy
 msgid "Parsing accounts"
-msgstr "compte existent"
+msgstr "S'estan analitzant els comptes"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:408
-#, fuzzy
 msgid "Parsing transactions"
-msgstr "S'estan creant els assentaments..."
+msgstr "S'estan analitzant els assentaments"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:410
@@ -17261,9 +16878,8 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:412
-#, fuzzy
 msgid "Parsing failed."
-msgstr "S'està analitzant el fitxer..."
+msgstr "Ha fallat l'anàlisi."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:414
@@ -17278,9 +16894,8 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-merge-groups.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:418
-#, fuzzy
 msgid "Finding duplicate transactions"
-msgstr "S'estan cercant els assentaments duplicats..."
+msgstr "S'estan cercant els assentaments duplicats"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-parse.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:420
@@ -17290,9 +16905,9 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-parse.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:422
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unrecognized action '%s'."
-msgstr "Guanys no realitzats"
+msgstr "Acció no reconeguda '%s'."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-parse.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:424
@@ -17312,33 +16927,28 @@
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:430
-#, fuzzy
 msgid "Creating accounts"
-msgstr "compte existent"
+msgstr "S'estan creant els comptes"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:432
-#, fuzzy
 msgid "Matching transfers between accounts"
-msgstr "no coincideix amb cap compte"
+msgstr "S'estan fent concordar les transferències entre els comptes"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:434
-#, fuzzy
 msgid "Converting"
-msgstr "Ordenació"
+msgstr "S'està convertint"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:436
-#, fuzzy
 msgid "Missing transaction date."
-msgstr "Voleu mostrar la data de l'assentament?"
+msgstr "No hi ha una data d'assentament."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:438
-#, fuzzy
 msgid "Dates earlier than 1970 are not supported."
-msgstr "Les dates en el futur no són compatibles"
+msgstr "No estan suportades les dates anteriors a 1970."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
@@ -17438,22 +17048,19 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:450
-#, fuzzy
 msgid "Show Multi-currency Totals"
-msgstr "Mostra la columna de la divisa"
+msgstr "Mostra els totals multi-divises"
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:452
-#, fuzzy
 msgid "Show zero balance items"
-msgstr "Voleu mostrar els elements amb un saldo zero?"
+msgstr "Mostra els elements amb saldo igual a zero"
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:454 ../intl-scm/guile-strings.c:1468
-#, fuzzy
 msgid "Due or Post Date"
-msgstr "Data de comptabilització"
+msgstr "Data de venciment o publicació"
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:456
@@ -17463,14 +17070,13 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:458
-#, fuzzy
-msgid "Sort companies by"
-msgstr "Ordena les empreses per"
+msgid "Sort companies by."
+msgstr "Ordena les empreses per."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:462
-msgid "Name of the company"
-msgstr "Nom de l'empresa"
+msgid "Name of the company."
+msgstr "Nom de l'empresa."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:464
@@ -17479,8 +17085,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:466
-msgid "Total amount owed to/from Company"
-msgstr "Muntant total del deute a/de la companyia"
+msgid "Total amount owed to/from Company."
+msgstr "Muntant total del deute a/de la companyia."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:468
@@ -17489,13 +17095,13 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:470
-msgid "Amount owed in oldest bracket - if same go to next oldest"
+msgid "Amount owed in oldest bracket - if same go to next oldest."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:472
-msgid "Sort order"
-msgstr "Criteri d'ordenació"
+msgid "Sort order."
+msgstr "Criteri d'ordenació."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:474
@@ -17504,8 +17110,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:476
-msgid "0 -> $999,999.99, A->Z"
-msgstr "0 € -> 999.999,99 €, A->Z"
+msgid "0 -> $999,999.99, A->Z."
+msgstr "0 € -> 999.999,99 €, A->Z."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:478
@@ -17514,13 +17120,13 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:480
-msgid "$999,999.99 -> $0, Z->A"
-msgstr "999.999,99 € -> 0 €, Z->A"
+msgid "$999,999.99 -> $0, Z->A."
+msgstr "999.999,99 € -> 0 €, Z->A."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:482
-msgid "Show multi-currency totals. If not selected, convert all totals to report currency"
-msgstr "Mostra els totals en divises múltiples. Si no es seleccions, es convertiran tots els totals a la moneda de l'informe"
+msgid "Show multi-currency totals. If not selected, convert all totals to report currency."
+msgstr "Mostra els totals en divises múltiples. Si no es seleccions, es convertiran tots els totals a la moneda de l'informe."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:484
@@ -17530,29 +17136,26 @@
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:486 ../intl-scm/guile-strings.c:1578
-#, fuzzy
-msgid "Leading date"
-msgstr "S'estan carregant les dades..."
+msgid "Leading date."
+msgstr "Data principal."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:490 ../intl-scm/guile-strings.c:1582
-msgid "Due date is leading"
-msgstr ""
+msgid "Due date is leading."
+msgstr "La data de venciment és la data principal."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:494 ../intl-scm/guile-strings.c:1586
-#, fuzzy
-msgid "Post date is leading"
-msgstr "Posició de la línia de la data"
+msgid "Post date is leading."
+msgstr "La data de publicació és la data principal."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:498 ../intl-scm/guile-strings.c:1516
-#, fuzzy
 msgid "Current"
-msgstr "Divises"
+msgstr "Actual"
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
@@ -17590,32 +17193,28 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:512 ../intl-scm/guile-strings.c:1454
 msgid "No valid account selected. Click on the Options button and select the account to use."
-msgstr "No s'ha seleccionat cap compte vàlid. Cliqueu al botó «Opcions» i seleccioneu el compte a utilitzar."
+msgstr "No s'ha seleccionat cap compte vàlid. Cliqueu al botó Opcions i seleccioneu el compte a utilitzar."
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:516
-#, fuzzy
 msgid "Assets Accounts"
-msgstr "Eleva els comptes"
+msgstr "Comptes d'actiu"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:518
-#, fuzzy
 msgid "Liability Accounts"
-msgstr "Omet els comptes"
+msgstr "Comptes de passiu"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:520
-#, fuzzy
 msgid "Equity Accounts"
-msgstr "Edita el compte"
+msgstr "Comptes de capital"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:522 ../intl-scm/guile-strings.c:2334
-#, fuzzy
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:522 ../intl-scm/guile-strings.c:2372
 msgid "Trading Accounts"
-msgstr "Comptes de crèdit"
+msgstr "Comptes d'explotació"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17625,15 +17224,13 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:528
-#, fuzzy
 msgid "Total Equity, Trading, and Liabilities"
-msgstr "Passiu net"
+msgstr "Capital, explotació i passiu totals"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:530
-#, fuzzy
 msgid "Imbalance Amount"
-msgstr "Desequilibri"
+msgstr "Quantitat de desequilibri"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:532
@@ -17642,9 +17239,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:534
-#, fuzzy
 msgid "Balance Sheet (eguile)"
-msgstr "Data del balanç de situació"
+msgstr "Balance de situació (equile)"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -17677,8 +17273,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3068 ../intl-scm/guile-strings.c:3462
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3634 ../intl-scm/guile-strings.c:4218
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4836
-msgid "Title for this report"
-msgstr "El títol d'aquest informe"
+msgid "Title for this report."
+msgstr "El títol d'aquest informe."
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17688,9 +17284,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:542
-#, fuzzy
 msgid "1- or 2-column report"
-msgstr "Mostra l'informe %s"
+msgstr "Informe de 1- o 2- columnes"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:544
@@ -17724,8 +17319,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2792 ../intl-scm/guile-strings.c:2906
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3096 ../intl-scm/guile-strings.c:3650
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4234 ../intl-scm/guile-strings.c:4856
-msgid "Maximum number of levels in the account tree displayed"
-msgstr "Nombre màxim de nivells que es mostraran a l'arbre de comptes"
+msgid "Maximum number of levels in the account tree displayed."
+msgstr "Nombre màxim de nivells que es mostraran a l'arbre de comptes."
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17748,19 +17343,20 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:552 ../intl-scm/guile-strings.c:2796
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2910 ../intl-scm/guile-strings.c:3100
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3232 ../intl-scm/guile-strings.c:3654
-msgid "Displays accounts which exceed the depth limit at the depth limit"
-msgstr ""
+msgid "Displays accounts which exceed the depth limit at the depth limit."
+msgstr "Mostra els comptes per sota del nivell límit."
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:554
-#, fuzzy
 msgid "Exclude accounts with zero total balances"
-msgstr "Inclou els comptes amb balanços totals zero"
+msgstr "Exclou els comptes amb balanços totals zero"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:556
-msgid "Exclude non-top-level accounts with zero balance and no non-zero sub-accounts"
+msgid "Exclude non-top-level accounts with zero balance and no non-zero sub-accounts."
 msgstr ""
+"Exclou comptes del nivell superior amb saldo igual a zero i\n"
+"sub-comptes amb saldo positiu."
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -17789,18 +17385,17 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2816 ../intl-scm/guile-strings.c:2930
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3120 ../intl-scm/guile-strings.c:3674
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4258 ../intl-scm/guile-strings.c:4900
-msgid "Shows each account in the table as a hyperlink to its register window"
+msgid "Shows each account in the table as a hyperlink to its register window."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:562
-#, fuzzy
 msgid "Negative amount format"
-msgstr "El valors negatius no estan permesos."
+msgstr "Format de quantitat negativa"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:564
-msgid "The formatting to use for negative amounts: with a leading sign, or enclosing brackets"
+msgid "The formatting to use for negative amounts: with a leading sign, or enclosing brackets."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
@@ -17810,7 +17405,7 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:568
-msgid "Font definition in CSS font-family format"
+msgid "Font definition in CSS font-family format."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
@@ -17820,15 +17415,14 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:572
-msgid "Font size in CSS font-size format (e.g. \"medium\" or \"10pt\")"
+msgid "Font size in CSS font-size format (e.g. \"medium\" or \"10pt\")."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:574 ../intl-scm/guile-strings.c:1704
-#, fuzzy
 msgid "Template file"
-msgstr "_Plantilla:"
+msgstr "Fitxer de plantilla"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:576
@@ -17838,9 +17432,8 @@
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:578 ../intl-scm/guile-strings.c:1706
-#, fuzzy
 msgid "CSS stylesheet file"
-msgstr "Full d'estil"
+msgstr "Fitxer de pàgina d'estil CSS"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:580
@@ -17859,7 +17452,7 @@
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:584 ../intl-scm/guile-strings.c:1818
-msgid "Notes added at end of invoice -- may contain HTML markup"
+msgid "Notes added at end of invoice -- may contain HTML markup."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
@@ -17893,8 +17486,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3146 ../intl-scm/guile-strings.c:3488
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3708 ../intl-scm/guile-strings.c:4288
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4910
-msgid "Display any foreign currency amount in an account"
-msgstr "Mostra qualsevol tipus de divisa estrangera en un compte"
+msgid "Display any foreign currency amount in an account."
+msgstr "Mostra qualsevol tipus de divisa estrangera en un compte."
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -17915,35 +17508,32 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:598
-#, fuzzy
 msgid "Auto"
-msgstr "Abonament"
+msgstr "Automàtic"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:600
-msgid "Adjust the layout to fit the width of the screen or page"
+msgid "Adjust the layout to fit the width of the screen or page."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:602
-#, fuzzy
 msgid "One"
-msgstr "Una vegada"
+msgstr "U"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:604
-msgid "Display liabilities and equity below assets"
+msgid "Display liabilities and equity below assets."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:606
-#, fuzzy
 msgid "Two"
-msgstr "A"
+msgstr "Dos"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:608
-msgid "Display assets on the left, liabilities and equity on the right"
+msgid "Display assets on the left, liabilities and equity on the right."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
@@ -17953,7 +17543,7 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:612
-msgid "Prefix negative amounts with a minus sign, e.g. -$10.00"
+msgid "Prefix negative amounts with a minus sign, e.g. -$10.00."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
@@ -17963,7 +17553,7 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:616
-msgid "Surround negative amounts with brackets, e.g. ($100.00)"
+msgid "Surround negative amounts with brackets, e.g. ($100.00)."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
@@ -17973,9 +17563,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:624
-#, fuzzy
 msgid "Balance Sheet using eguile-gnc"
-msgstr "Data del balanç de situació"
+msgstr "Balanç de situació usant equile-gnc"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:626
@@ -18024,25 +17613,22 @@
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:650
-#, fuzzy
 msgid "Show Expense Column"
-msgstr "Mostra la columna del nom"
+msgstr "Mostra la columna de despesa"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:652
-#, fuzzy
-msgid "Show the column with the expenses per customer"
-msgstr "Mostra un diagrama circular de les despeses durant l'interval especificat"
+msgid "Show the column with the expenses per customer."
+msgstr "Mostra la columna amb les despeses per client."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:654
-#, fuzzy
 msgid "Show Company Address"
-msgstr "Adreça de l'empresa"
+msgstr "Mostra l'adreça de l'empresa"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:656
-msgid "Show your own company's address and the date of printing"
+msgid "Show your own company's address and the date of printing."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
@@ -18087,32 +17673,28 @@
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:674
-#, fuzzy
 msgid "Sort Column"
-msgstr "Ordena per quantitat"
+msgstr "Columna d'ordenació"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:676
-msgid "Choose the column by which the result table is sorted"
-msgstr ""
+msgid "Choose the column by which the result table is sorted."
+msgstr "Escolliu la column amb la qual s'ordenarà la taula de resultats."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:680
-#, fuzzy
-msgid "Choose the ordering of the column sort: Either ascending or descending"
-msgstr "Ordena la columna per ordre ascendent o descendent"
+msgid "Choose the ordering of the column sort: Either ascending or descending."
+msgstr "Escolliu el criteri d'ordenació per columnes: o bé ascendent o bé descendent."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:692
-#, fuzzy
 msgid "Customer Name"
-msgstr "Número de client: "
+msgstr "Nom del client"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:694
-#, fuzzy
-msgid "Sort alphabetically by customer name"
-msgstr "Alfabètic per nom de compte"
+msgid "Sort alphabetically by customer name."
+msgstr "Ordena alfebàticament per nom del client."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
@@ -18123,19 +17705,17 @@
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:698
-#, fuzzy
-msgid "Sort by profit amount"
-msgstr "Ordena per quantitat"
+msgid "Sort by profit amount."
+msgstr "Ordena per quantitat de benefici."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:700 ../intl-scm/guile-strings.c:738
-#, fuzzy
 msgid "Markup"
-msgstr "Marcador"
+msgstr "Format de text"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:702
-msgid "Sort by markup (which is profit amount divided by sales)"
+msgid "Sort by markup (which is profit amount divided by sales)."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
@@ -18145,15 +17725,13 @@
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:706
-#, fuzzy
-msgid "Sort by sales amount"
-msgstr "Ordena per quantitat"
+msgid "Sort by sales amount."
+msgstr "Ordena per quantitat de vendes"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:710
-#, fuzzy
-msgid "Sort by expense amount"
-msgstr "Ordena per quantitat"
+msgid "Sort by expense amount."
+msgstr "Ordena per quantitat de despesa"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -18163,9 +17741,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:714
-#, fuzzy
-msgid "A to Z, smallest to largest"
-msgstr "major a menor, darrer a més recent"
+msgid "A to Z, smallest to largest."
+msgstr "De l'A a la Z, de més petit a més gran."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -18175,9 +17752,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:718
-#, fuzzy
-msgid "Z to A, largest to smallest"
-msgstr "Per quantitat, de major a menor"
+msgid "Z to A, largest to smallest."
+msgstr "De Z a A, de més gran a més petit."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
@@ -18189,28 +17765,26 @@
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:744
-#, fuzzy
 msgid "No Customer"
-msgstr "Client nou"
+msgstr "No hi ha un client"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:748
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s %s - %s"
-msgstr "Període %s - %s"
+msgstr "%s %s - %s"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:750 ../intl-scm/guile-strings.c:1460
 #, c-format
 msgid "No valid %s selected. Click on the Options button to select a company."
-msgstr ""
+msgstr "No s'ha seleccionat cap %s vàlid. Premeu al botó Opcions per seleccionar una empresa."
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:752
-#, fuzzy
 msgid "Customer Summary"
-msgstr "Número de client: "
+msgstr "Resum de client"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -18253,16 +17827,15 @@
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:776 ../intl-scm/guile-strings.c:982
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1192
-#, fuzzy
 msgid "Custom Title"
-msgstr "Client"
+msgstr "Títol personalitzat"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:778 ../intl-scm/guile-strings.c:984
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1194
-msgid "A custom string to replace Invoice, Bill or Expense Voucher"
+msgid "A custom string to replace Invoice, Bill or Expense Voucher."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
@@ -18290,9 +17863,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:796
-#, fuzzy
 msgid "Display the charge type?"
-msgstr "Voleu mostrar la cotització de les accions?"
+msgstr "Voleu mostrar el tipus de dèbit?"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -18315,32 +17887,32 @@
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:814 ../intl-scm/guile-strings.c:1020
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1230
-msgid "Display the entry's discount"
-msgstr ""
+msgid "Display the entry's discount?"
+msgstr "Voleu mostrar el descompte de l'entrada?"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:820 ../intl-scm/guile-strings.c:1026
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1236
-msgid "Display the entry's taxable status"
-msgstr ""
+msgid "Display the entry's taxable status?"
+msgstr "Voleu mostrar l'estat de les entrades vinculades amb impostos?"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:826 ../intl-scm/guile-strings.c:1032
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1242
-msgid "Display each entry's total total tax"
-msgstr ""
+msgid "Display each entry's total total tax?"
+msgstr "Voleu mostrar el total d'impost de cada entrada?"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:832 ../intl-scm/guile-strings.c:1038
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1248
-msgid "Display the entry's value"
-msgstr ""
+msgid "Display the entry's value?"
+msgstr "Voleu mostrar el valor de l'entrada?"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -18367,7 +17939,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1280 ../intl-scm/guile-strings.c:1286
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1292 ../intl-scm/guile-strings.c:1298
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1306 ../intl-scm/guile-strings.c:1658
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2356 ../intl-scm/guile-strings.c:4104
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2316 ../intl-scm/guile-strings.c:4104
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4110 ../intl-scm/guile-strings.c:4116
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4122 ../intl-scm/guile-strings.c:4128
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4134 ../intl-scm/guile-strings.c:4140
@@ -18539,8 +18111,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:910
-msgid "Extra notes to put on the invoice (simple HTML is accepted)"
-msgstr "Notes addicionals a afegir a la factura (s'accepta HTML simple)"
+msgid "Extra notes to put on the invoice (simple HTML is accepted)."
+msgstr "Notes addicionals a afegir a la factura (s'accepta HTML simple)."
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -18586,9 +18158,8 @@
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:922 ../intl-scm/guile-strings.c:1126
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1314 ../intl-scm/guile-strings.c:1726
-#, fuzzy
 msgid "Net Price"
-msgstr "_Cotització nova:"
+msgstr "Preu net"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -18596,9 +18167,8 @@
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:926 ../intl-scm/guile-strings.c:1130
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1318 ../intl-scm/guile-strings.c:1732
-#, fuzzy
 msgid "Total Price"
-msgstr "Total (període)"
+msgstr "Preu total"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -18634,9 +18204,8 @@
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:956 ../intl-scm/guile-strings.c:1166
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1352
-#, fuzzy
 msgid "No valid invoice selected. Click on the Options button and select the invoice to use."
-msgstr "No s'ha seleccionat cap compte vàlid. Cliqueu al botó «Opcions» i seleccioneu el compte a utilitzar."
+msgstr "No s'ha seleccionat cap factura vàlida. Cliqueu al botó «Opcions» i seleccioneu la factura a utilitzar."
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
@@ -18651,14 +18220,14 @@
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1086
-msgid "The minimum number of invoice entries to display. (-1)"
-msgstr "El nombre mínim d'elements de la factura a mostrar. (-1)"
+msgid "The minimum number of invoice entries to display."
+msgstr "El nombre mínim d'entrades de la factura a mostrar."
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1092 ../intl-scm/guile-strings.c:1302
-msgid "Extra notes to put on the invoice"
-msgstr "Notes addicionals a afegir a la factura"
+msgid "Extra notes to put on the invoice."
+msgstr "Notes addicionals a afegir a la factura."
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1098
@@ -18667,8 +18236,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1100
-msgid "Display the Payable to: information"
-msgstr "Mostra la informació del beneficiari"
+msgid "Display the Payable to: information."
+msgstr "Mostra la informació del beneficiari."
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1104
@@ -18677,8 +18246,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1106
-msgid "The phrase for specifying to whom payments should be made"
-msgstr "La frase per a indicar qui rep els pagaments"
+msgid "The phrase for specifying to whom payments should be made."
+msgstr "La frase per a indicar qui rep els pagaments."
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1108
@@ -18692,8 +18261,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1114
-msgid "Display the Company contact information"
-msgstr "Mostra la informació de contacte de l'empresa"
+msgid "Display the Company contact information."
+msgstr "Mostra la informació de contacte de l'empresa."
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1118
@@ -18702,7 +18271,7 @@
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1120
-msgid "The phrase used to introduce the company contact"
+msgid "The phrase used to introduce the company contact."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -18733,34 +18302,30 @@
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1156
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s Date"
-msgstr "Factura data"
+msgstr "%s data"
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1160 ../intl-scm/guile-strings.c:1342
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1632
-#, fuzzy
 msgid "Invoice in progress..."
 msgstr "S'està processant la factura..."
 
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1294
-#, fuzzy
 msgid "Job Details"
-msgstr "Diàleg de tasques"
+msgstr "Detalls de la tasca"
 
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1296
-#, fuzzy
 msgid "Display the job name for this invoice?"
-msgstr "Voleu mostrar el nombre d'accions?"
+msgstr "Voleu mostrar el nom de tasca per a aquesta factura?"
 
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1350
-#, fuzzy
 msgid "Job name"
 msgstr "Nom de la tasca"
 
@@ -18778,15 +18343,14 @@
 
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1390
-#, fuzzy
-msgid "The job for this report"
-msgstr "L'empresa d'aquest informe"
+msgid "The job for this report."
+msgstr "La tasca per a aquest informe."
 
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1392 ../intl-scm/guile-strings.c:1540
-msgid "The account to search for transactions"
-msgstr "El compte on cercar els assentaments"
+msgid "The account to search for transactions."
+msgstr "El compte on cercar els assentaments."
 
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
@@ -18816,86 +18380,73 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1420 ../intl-scm/guile-strings.c:1572
-#, fuzzy
 msgid "Display the transaction amount?"
-msgstr "Voleu mostrar la data de l'assentament?"
+msgstr "Voleu mostrar la quantitat de l'assentament?"
 
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1444 ../intl-scm/guile-strings.c:1462
-#, fuzzy
 msgid "Job Report"
-msgstr "Informe"
+msgstr "Informe de la tasca"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1494
-#, fuzzy
 msgid "No valid customer selected."
-msgstr "No s'ha seleccionat cap compte"
+msgstr "No s'ha seleccionat cap client vàlid."
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1496
-#, fuzzy
 msgid "No valid employee selected."
-msgstr "No s'ha seleccionat cap factura"
+msgstr "No s'ha seleccionat cap treballador vàlid"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1498
-#, fuzzy
 msgid "No valid company selected."
-msgstr "No s'ha seleccionat cap factura"
+msgstr "No s'ha seleccionat cap companyia vàlida"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1500
-#, fuzzy
 msgid "This report requires a customer to be selected."
-msgstr "Heu de seleccionar algun compte per a aquest informe."
+msgstr "Cal seleccionar un client per a aquest informe."
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1502
-#, fuzzy
 msgid "This report requires a employee to be selected."
-msgstr "Heu de seleccionar algun compte per a aquest informe."
+msgstr "Cal seleccionar una persona treballadora per a aquest informe."
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1504
-#, fuzzy
 msgid "This report requires a company to be selected."
-msgstr "Heu de seleccionar algun compte per a aquest informe."
+msgstr "Cal seleccionar uma empresa per a aquest informe."
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1506
-#, fuzzy
 msgid "No valid account selected"
-msgstr "No s'ha seleccionat cap compte"
+msgstr "No s'ha seleccionat cap compte vàlid"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1508
-#, fuzzy
 msgid "This report requires a valid account to be selected."
-msgstr "Heu de seleccionar algun compte per a aquest informe."
+msgstr "Heu de seleccionar un compte vàlid per a aquest informe."
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1532
-#, fuzzy
 msgid "Period Totals"
-msgstr "Inici del període"
+msgstr "Totals del període"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1538
-msgid "The company for this report"
-msgstr "L'empresa d'aquest informe"
+msgid "The company for this report."
+msgstr "L'empresa d'aquest informe."
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1564
-#, fuzzy
 msgid "Display the period credits column?"
-msgstr "Voleu mostrar la descripció?"
+msgstr "Voleu mostrar la columna del crèdits del període?"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1568
-#, fuzzy
 msgid "Display a period debits column?"
-msgstr "Mostra l'informe %s"
+msgstr "Voleu mostrar la columna dels dèbits del període?"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1596
@@ -18909,8 +18460,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/payables.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1610
-msgid "The payable account you wish to examine"
-msgstr "El compte que pagaments pendents que voleu examinar"
+msgid "The payable account you wish to examine."
+msgstr "El compte que pagaments pendents que voleu examinar."
 
 #. src/report/business-reports/payables.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1612
@@ -18924,8 +18475,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/receivables.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1616
-msgid "The receivables account you wish to examine"
-msgstr ""
+msgid "The receivables account you wish to examine."
+msgstr "El compte que pagaments pendents que voleu examinar."
 
 #. src/report/business-reports/receivables.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1618
@@ -18934,9 +18485,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1628
-#, fuzzy
 msgid "Email"
-msgstr "Correu-e: "
+msgstr "Correu-e"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1630
@@ -18950,9 +18500,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1644
-#, fuzzy
 msgid "No invoice has been selected -- please use the Options menu to select one."
-msgstr "No s'ha seleccionat cap compte vàlid. Cliqueu al botó «Opcions» i seleccioneu el compte a utilitzar."
+msgstr "No s'ha selecciont cap factura vàlida -- si us plau useu el menú Opcions per seleccionar-la."
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1648
@@ -18966,33 +18515,28 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1652
-#, fuzzy
 msgid "Headings 1"
-msgstr "Capçalera"
+msgstr "Capçalera 1"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1654
-#, fuzzy
 msgid "Headings 2"
-msgstr "Capçalera"
+msgstr "Capçalera 2"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1660
-#, fuzzy
 msgid "Elements"
-msgstr "Inversions"
+msgstr "Elements"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1662
-#, fuzzy
 msgid "column: Date"
-msgstr "Data de pagament"
+msgstr "columna: Data"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1664
-#, fuzzy
 msgid "column: Tax Rate"
-msgstr "_Relacionat amb impostos"
+msgstr "columna: Tipus impositiu"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1666
@@ -19001,27 +18545,23 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1668
-#, fuzzy
 msgid "row: Address"
-msgstr "Adreça: "
+msgstr "fila: Adreça"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1670
-#, fuzzy
 msgid "row: Contact"
-msgstr "Contacte"
+msgstr "fila: Contacte"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1672
-#, fuzzy
 msgid "row: Invoice Number"
-msgstr "Número de factura"
+msgstr "fila: Número de factura"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1674
-#, fuzzy
 msgid "row: Company Name"
-msgstr "Nom de l'empresa"
+msgstr "fila: Nom de l'empresa"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1676
@@ -19030,9 +18570,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1678
-#, fuzzy
 msgid "Invoice number text"
-msgstr "Número de factura"
+msgstr "Text del número de factura"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1680
@@ -19046,33 +18585,28 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1684
-#, fuzzy
 msgid "Job Name text"
-msgstr "Nom de la tasca"
+msgstr "Text del número de tasca"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1686
-#, fuzzy
 msgid "Job Number text"
-msgstr "Número de tasca"
+msgstr "Text del número de tasca"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1688
-#, fuzzy
 msgid "Show Job name"
-msgstr "Nom de la tasca"
+msgstr "Mostra el nom de la tasca"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1690
-#, fuzzy
 msgid "Show Job number"
-msgstr "Número de tasca"
+msgstr "Mostra el número de la tasca"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1692
-#, fuzzy
 msgid "Invoice number next to title"
-msgstr "Informació de la factura"
+msgstr "Número de factura a continuació del títol"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1694
@@ -19090,27 +18624,24 @@
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1700 ../intl-scm/guile-strings.c:1820
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1700
 msgid "Embedded CSS"
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1702
-#, fuzzy
 msgid "Report title"
 msgstr "Títol de l'informe"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1708
-#, fuzzy
 msgid "Heading font"
-msgstr "Capçalera"
+msgstr "Tipus de lletra de la capçalera"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1710
-#, fuzzy
 msgid "Text font"
-msgstr "Només _text"
+msgstr "Tipus de lletra del text"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1712
@@ -19119,9 +18650,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1714
-#, fuzzy
 msgid "Logo width"
-msgstr "Amplada del diagrama"
+msgstr "Amplada del logotip"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
@@ -19137,93 +18667,78 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1722 ../intl-scm/guile-strings.c:1790
-#, fuzzy
 msgid "Discount Rate"
-msgstr "Descompte: "
+msgstr "Tipus de descompte"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1724 ../intl-scm/guile-strings.c:1792
-#, fuzzy
 msgid "Discount Amount"
-msgstr "Escriviu la quantitat de descompte"
+msgstr "Quantitat del descompte"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1728 ../intl-scm/guile-strings.c:1796
-#, fuzzy
 msgid "Tax Rate"
-msgstr "_Relacionat amb impostos"
+msgstr "Tipus de l'impost"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1734 ../intl-scm/guile-strings.c:1802
-#, fuzzy
 msgid "Sub-total"
 msgstr "Subtotal"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1738
-#, fuzzy
 msgid "Payment received text"
-msgstr "Terminis de pagament"
+msgstr "Text del pagament rebut"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1740
-#, fuzzy
 msgid "Extra notes"
 msgstr "Notes addicionals"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1746
-#, fuzzy
 msgid "Display the Tax Rate?"
-msgstr "Voleu mostrar la data?"
+msgstr "Voleu mostrar el tipus impositiu?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1748
-#, fuzzy
 msgid "Display the Units?"
-msgstr "Voleu mostrar els totals?"
+msgstr "Voleu mostrar les unitats?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1750
-#, fuzzy
 msgid "Display the contact?"
-msgstr "Voleu mostrar el compte?"
+msgstr "Voleu mostrar el contacte?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1752
-#, fuzzy
 msgid "Display the address?"
-msgstr "Voleu mostrar la data?"
+msgstr "Voleu mostrar l'adreça?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1754
-#, fuzzy
 msgid "Display the Invoice Number?"
-msgstr "Voleu mostrar el número de xec?"
+msgstr "Voleu mostrar el número de factura?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1756
-#, fuzzy
 msgid "Display the Company Name?"
-msgstr "Voleu mostrar el nom del compte?"
+msgstr "Voleu mostrar el nom de l'empresa?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1758
-#, fuzzy
 msgid "Invoice Number next to title?"
-msgstr "Número de factura"
+msgstr "Voleu posar en número de la factura a continuació del títol?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1760
-#, fuzzy
 msgid "Display Job name?"
-msgstr "Voleu mostrar el nom del compte?"
+msgstr "Voleu mostrar el nom de la tasca?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1762
-#, fuzzy
 msgid "Invoice Job number?"
-msgstr "Número de factura"
+msgstr "Voleu mostrar el número de tasca de la factura?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1764
@@ -19237,18 +18752,17 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1768
-#, fuzzy
-msgid "Font to use for the main heading"
-msgstr "Escriviu notes per a l'assentament"
+msgid "Font to use for the main heading."
+msgstr "Tipus de lletra per a la capçalera principal?"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1770
-msgid "Font to use for everything else"
-msgstr ""
+msgid "Font to use for everything else."
+msgstr "Tipus de lletra a usar per qualsevol altra cosa."
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1772
-msgid "Name of a file containing a logo to be used on the report"
+msgid "Name of a file containing a logo to be used on the report."
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
@@ -19264,38 +18778,33 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1778 ../intl-scm/guile-strings.c:1780
-msgid "black"
-msgstr ""
+msgid "CSS color."
+msgstr "Color CSS."
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1794
-#, fuzzy
 msgid "Net Price"
-msgstr "_Cotització nova:"
+msgstr "Cotització_neta"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1800
-#, fuzzy
 msgid "Total Price"
-msgstr "Total (període)"
+msgstr "Cotització_total"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1804
-#, fuzzy
 msgid "Amount Due"
-msgstr "Quantitat a pagar"
+msgstr "Quantitat_a_pagar"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1806
-#, fuzzy
 msgid "Payment received, thank you"
-msgstr "Pagament, gràcies"
+msgstr "Pagament rebut, gràcies"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1808
-#, fuzzy
 msgid "Invoice number: "
-msgstr "Número de factura"
+msgstr "Número_de_factura"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1810
@@ -19309,9 +18818,8 @@
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1814
-#, fuzzy
 msgid "Job number: "
-msgstr "Número de tasca"
+msgstr "Número_de_tasca: "
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1816
@@ -19319,6 +18827,11 @@
 msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1820
+msgid "Embedded CSS."
+msgstr ""
+
+#. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1826
 msgid "Display a customer invoice with tax columns (using eguile template)"
 msgstr ""
@@ -19337,7 +18850,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1836 ../intl-scm/guile-strings.c:1920
-msgid "Override or modify From: & To:"
+msgid "Override or modify From: & To:."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19349,7 +18862,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1840 ../intl-scm/guile-strings.c:1924
-msgid "Use From - To period"
+msgid "Use From - To period."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19361,7 +18874,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1844 ../intl-scm/guile-strings.c:1928
-msgid "Jan 1 - Mar 31"
+msgid "Jan 1 - Mar 31."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19373,7 +18886,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1848 ../intl-scm/guile-strings.c:1932
-msgid "Apr 1 - May 31"
+msgid "Apr 1 - May 31."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19385,7 +18898,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1852 ../intl-scm/guile-strings.c:1936
-msgid "Jun 1 - Aug 31"
+msgid "Jun 1 - Aug 31."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19397,18 +18910,23 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1856 ../intl-scm/guile-strings.c:1940
-msgid "Sep 1 - Dec 31"
+msgid "Sep 1 - Dec 31."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1858 ../intl-scm/guile-strings.c:1860
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:1942 ../intl-scm/guile-strings.c:1944
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1858 ../intl-scm/guile-strings.c:1942
 msgid "Last Year"
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:1860 ../intl-scm/guile-strings.c:1944
+msgid "Last Year."
+msgstr "Últim any."
+
+#. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
+#. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1862 ../intl-scm/guile-strings.c:1946
 msgid "Last Yr 1st Est Tax Qtr"
 msgstr ""
@@ -19416,7 +18934,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1864 ../intl-scm/guile-strings.c:1948
-msgid "Jan 1 - Mar 31, Last year"
+msgid "Jan 1 - Mar 31, Last year."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19428,7 +18946,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1868 ../intl-scm/guile-strings.c:1952
-msgid "Apr 1 - May 31, Last year"
+msgid "Apr 1 - May 31, Last year."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19440,7 +18958,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1872 ../intl-scm/guile-strings.c:1956
-msgid "Jun 1 - Aug 31, Last year"
+msgid "Jun 1 - Aug 31, Last year."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19452,7 +18970,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1876 ../intl-scm/guile-strings.c:1960
-msgid "Sep 1 - Dec 31, Last year"
+msgid "Sep 1 - Dec 31, Last year."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -19464,8 +18982,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1880 ../intl-scm/guile-strings.c:1964
-msgid "Select accounts"
-msgstr ""
+msgid "Select accounts."
+msgstr "Selecciona els comptes."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
@@ -19485,8 +19003,8 @@
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1888
-msgid "Print all Parent account names"
-msgstr "Imprimeix tots els noms de comptes pare"
+msgid "Print all Parent account names."
+msgstr "Imprimeix tots els noms de comptes pare."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1890
@@ -19531,9 +19049,8 @@
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1912
-#, fuzzy
 msgid "Tax Schedule Report/TXF Export"
-msgstr "Informe d'impostos / Exportar a TXF"
+msgstr "Informe de calendari d'impostos / Exportar a TXF"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1968
@@ -19542,27 +19059,23 @@
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1970
-#, fuzzy
 msgid "Do not print full account names"
-msgstr "Imprimeix el nom complet dels comptes"
+msgstr "No imprimeixis el nom complet dels comptes"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1972
-#, fuzzy
-msgid "Do not print all Parent account names"
-msgstr "Imprimeix tots els noms de comptes pare"
+msgid "Do not print all Parent account names."
+msgstr "No immprimeixis tots els noms de comptes pare."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1974
-#, fuzzy
 msgid "Print all Transfer To/From Accounts"
-msgstr "Compte de transferència"
+msgstr "Imprimeix tots els comptes de transferències a/de"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1976
-#, fuzzy
-msgid "Print all split details for multi-split transactions"
-msgstr "Possibles duplicats per a l'assentament nou seleccionat"
+msgid "Print all split details for multi-split transactions."
+msgstr "Imprimeix tots els detalls de desglossament per a assentaments de desglossaments múltiples."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1978
@@ -19571,20 +19084,18 @@
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1980
-msgid "Show TXF export parameters for each TXF code/account on report"
+msgid "Show TXF export parameters for each TXF code/account on report."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1982
-#, fuzzy
 msgid "Do not print T-Num:Memo data"
-msgstr "El compte on cercar els assentaments"
+msgstr "No imprimeixis les dades T-Num:Memo"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1984
-#, fuzzy
-msgid "Do not print T-Num:Memo data for transactions"
-msgstr "El compte on cercar els assentaments"
+msgid "Do not print T-Num:Memo data for transactions."
+msgstr "No imprimeixis les dades T-Num:Memo per als assentaments."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1986
@@ -19593,21 +19104,18 @@
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1988
-#, fuzzy
-msgid "Do not print Action:Memo data for transactions"
-msgstr "El compte on cercar els assentaments"
+msgid "Do not print Action:Memo data for transactions."
+msgstr "No imprimeixis les dades Action:Memo per als assentaments."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1990
-#, fuzzy
 msgid "Do not print transaction detail"
-msgstr "No l'importis (no s'ha seleccionat cap acció)"
+msgstr "No imprimeixis els detalls dels assentaments"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1992
-#, fuzzy
-msgid "Do not print transaction detail for accounts"
-msgstr "Fes un informe d'assentament per a aquest compte"
+msgid "Do not print transaction detail for accounts."
+msgstr "No imprimeixis els detalls dels assentaments per als comptes."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1994
@@ -19616,73 +19124,63 @@
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1996
-msgid "Do not print transactions out of specified dates"
-msgstr ""
+msgid "Do not print transactions out of specified dates."
+msgstr "No imprimeixis els assentaments fora de les dades especificades."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1998
-#, fuzzy
 msgid "Currency conversion date"
-msgstr "Informació de la divisa"
+msgstr "Data de la conversió de la divisa"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2000
-#, fuzzy
-msgid "Select date to use for PriceDB lookups"
-msgstr "Seleccioneu una data per a l'informe"
+msgid "Select date to use for PriceDB lookups."
+msgstr "Seleccioneu la data a usar per a búsquedes PriceDB."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2002
-#, fuzzy
 msgid "Nearest transaction date"
-msgstr "Voleu mostrar la data de l'assentament?"
+msgstr "Data més propera de l'assentament"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2004
-#, fuzzy
-msgid "Use nearest to transaction date"
-msgstr "Voleu mostrar la data de l'assentament?"
+msgid "Use nearest to transaction date."
+msgstr "Usa la data més propera a l'assentament."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2006
-#, fuzzy
 msgid "Nearest report date"
-msgstr "La més propera"
+msgstr "La data del informe més proper"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2008
-#, fuzzy
-msgid "Use nearest to report date"
-msgstr "La més recent a l'informe"
+msgid "Use nearest to report date."
+msgstr "Usa la data més propera a l'informe."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2010
-#, fuzzy
 msgid "Shade alternate transactions"
-msgstr "Activa els _assentaments liquidats"
+msgstr "Sombreja els assentaments alternatius"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2012
-msgid "Shade background of alternate transactions, if more than one displayed"
+msgid "Shade background of alternate transactions, if more than one displayed."
 msgstr ""
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2014
-#, fuzzy
 msgid "Tax Schedule Report & TXF Export"
-msgstr "Informe d'impostos i exportació TXF"
+msgstr "Informe de calendari d'impostos i exportació TXF"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2016
-#, fuzzy
 msgid "Taxable Income/Deductible Expenses with Transaction Detail/Export to .TXF file"
-msgstr "Ingressos imposables / despeses deduïbles / exporta a fitxer .TXF"
+msgstr "Ingressos imposables / despeses deduïbles amb detall d'assentament/ exporta a fitxer .TXF"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2018 ../intl-scm/guile-strings.c:2022
-#, fuzzy
 msgid "Taxable Income/Deductible Expenses"
-msgstr "Ingressos imposables / despeses deduïbles"
+msgstr "Ingressos imposablef/despeses deduïbles"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2020
@@ -19707,9 +19205,8 @@
 
 #. src/report/report-gnome/report-gnome.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2032
-#, fuzzy
 msgid "Custom Reports"
-msgstr "Informe de client"
+msgstr "Informes personalitzats"
 
 #. src/report/report-gnome/report-gnome.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2034
@@ -19728,15 +19225,14 @@
 
 #. src/report/report-system/eguile-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2040
-#, fuzzy
 msgid "An error occurred when processing the template:"
-msgstr "S'ha produït un error en processar %s."
+msgstr "S'ha produït un error en processar la plantilla:"
 
 #. src/report/report-system/eguile-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2042
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Template file \"%s\" can not be read"
-msgstr "No s'ha trobat el fitxer %s."
+msgstr "No s'ha pogat el fitxer plantilla \"%s\""
 
 #. src/report/report-system/html-acct-table.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -19764,88 +19260,78 @@
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2054
-#, fuzzy
-msgid "Font info for the report title"
-msgstr "Exporta l'informe en format HTML a un fitxer"
+msgid "Font info for the report title."
+msgstr "Informació de tipus de lletra per al títol de l'informe."
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2058
-#, fuzzy
 msgid "Account link"
-msgstr "Supressió d'un compte"
+msgstr "Enllaç del compte"
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2060
-#, fuzzy
-msgid "Font info for account name"
-msgstr "Nom del compte QIF"
+msgid "Font info for account name."
+msgstr "Informació de tipus de lletra per al nom del compte."
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2064
-#, fuzzy
 msgid "Number cell"
-msgstr "Número"
+msgstr "Cel·la de número"
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2066
-msgid "Font info for regular number cells"
-msgstr ""
+msgid "Font info for regular number cells."
+msgstr "Informació de tipus de lletra per a cel·les de nombres regulars."
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2070
-#, fuzzy
 msgid "Negative Values in Red"
-msgstr "Mostra els imports negatius en vermell"
+msgstr "Valors negatius en vermell"
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2072
-#, fuzzy
 msgid "Display negative values in red."
 msgstr "Mostra els imports negatius en vermell"
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2076
-#, fuzzy
 msgid "Number header"
-msgstr "Número"
+msgstr "Capçalera de número"
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2078
-msgid "Font info for number headers"
-msgstr ""
+msgid "Font info for number headers."
+msgstr "Informació de tipus de lletra per a capçaleres de número."
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2082
-#, fuzzy
 msgid "Text cell"
-msgstr "Només _text"
+msgstr "Cel·la de text"
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2084
-msgid "Font info for regular text cells"
-msgstr ""
+msgid "Font info for regular text cells."
+msgstr "Informació de tipus de lletra per a cel·les de text regular."
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2088
-#, fuzzy
 msgid "Total number cell"
-msgstr "Total a pagar"
+msgstr "Cel·la de número total"
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2090
-msgid "Font info for number cells containing a total"
-msgstr ""
+msgid "Font info for number cells containing a total."
+msgstr "Informació de tipus de lletra per a cel·les de número que contenen un total."
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2094
-#, fuzzy
 msgid "Total label cell"
-msgstr "Passiu net"
+msgstr "Cel·la d'etiqueta total"
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2096
-msgid "Font info for cells containing total labels"
-msgstr ""
+msgid "Font info for cells containing total labels."
+msgstr "Informació de tipus de lletra per a cel·les que contenen etiquetes de total."
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2100
@@ -19854,8 +19340,8 @@
 
 #. src/report/report-system/html-fonts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2102
-msgid "Font info for centered label cells"
-msgstr ""
+msgid "Font info for centered label cells."
+msgstr "Nom del compte QIF"
 
 #. src/report/report-system/html-style-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2104
@@ -19910,103 +19396,149 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2132
-msgid "Select a date to report on"
+#, fuzzy
+msgid "Select a date to report on."
 msgstr "Seleccioneu una data per a l'informe"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2134
-msgid "Start of reporting period"
+#, fuzzy
+msgid "Start of reporting period."
 msgstr "Inici del període de l'informe"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2136
-msgid "End of reporting period"
+#, fuzzy
+msgid "End of reporting period."
 msgstr "Final del període de l'informe"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2138
-msgid "The amount of time between data points"
+#, fuzzy
+msgid "The amount of time between data points."
 msgstr "El temps entre punts de dades"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2140 ../intl-scm/guile-strings.c:2142
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2140
 msgid "Day"
 msgstr "Dia"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2144 ../intl-scm/guile-strings.c:2146
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2142
+msgid "One Day."
+msgstr ""
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2144
 msgid "Week"
 msgstr "Setmana"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2146
+#, fuzzy
+msgid "One Week."
+msgstr "Fa una setmana"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2148
 msgid "2Week"
 msgstr "Quinzena"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2150
-msgid "Two Weeks"
+#, fuzzy
+msgid "Two Weeks."
 msgstr "Quinzena"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2152 ../intl-scm/guile-strings.c:2154
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2152
 msgid "Month"
 msgstr "Mes"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2156 ../intl-scm/guile-strings.c:2158
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2154
+#, fuzzy
+msgid "One Month."
+msgstr "Fa un mes"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2156
 msgid "Quarter"
 msgstr "Trimestre"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2160 ../intl-scm/guile-strings.c:2162
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2158
+#, fuzzy
+msgid "One Quarter."
+msgstr "Trimestre"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2160
 msgid "Half Year"
 msgstr "Semestre"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2164 ../intl-scm/guile-strings.c:2166
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2162
+#, fuzzy
+msgid "Half Year."
+msgstr "Semestre"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2164
 msgid "Year"
 msgstr "Any"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2166
+#, fuzzy
+msgid "One Year."
+msgstr "Fa un any"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2168
 msgid "All"
 msgstr "Tot"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2170
-msgid "All accounts"
+#, fuzzy
+msgid "All accounts."
 msgstr "Tots els comptes"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2172
-msgid "Top-level"
+#, fuzzy
+msgid "Top-level."
 msgstr "Nivell superior"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2174
-msgid "Second-level"
+#, fuzzy
+msgid "Second-level."
 msgstr "Segon nivell"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2176
-msgid "Third-level"
+#, fuzzy
+msgid "Third-level."
 msgstr "Tercer nivell"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2178
-msgid "Fourth-level"
+#, fuzzy
+msgid "Fourth-level."
 msgstr "Quart nivell"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2180
 #, fuzzy
-msgid "Fifth-level"
+msgid "Fifth-level."
 msgstr "Sisè nivell"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2182
-msgid "Sixth-level"
+#, fuzzy
+msgid "Sixth-level."
 msgstr "Sisè nivell"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20058,7 +19590,8 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2198 ../intl-scm/guile-strings.c:2602
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4006
-msgid "The source of price information"
+#, fuzzy
+msgid "The source of price information."
 msgstr "La font d'informació de la cotització"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20069,7 +19602,7 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2202
-msgid "The volume-weighted average cost of purchases"
+msgid "The volume-weighted average cost of purchases."
 msgstr ""
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20081,7 +19614,8 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2206 ../intl-scm/guile-strings.c:4010
-msgid "The weighted average of all currency transactions of the past"
+#, fuzzy
+msgid "The weighted average of all currency transactions of the past."
 msgstr "La mitjana ponderada de totes les transaccions de divisa en el passat"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20093,7 +19627,8 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2210 ../intl-scm/guile-strings.c:2606
-msgid "The most recent recorded price"
+#, fuzzy
+msgid "The most recent recorded price."
 msgstr "La cotització més recent registrada"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20105,7 +19640,8 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2214 ../intl-scm/guile-strings.c:2610
-msgid "The price recorded nearest in time to the report date"
+#, fuzzy
+msgid "The price recorded nearest in time to the report date."
 msgstr "La cotització registrada més propera en el temps a la data de l'informe"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20124,37 +19660,71 @@
 msgstr "Trieu el marcador per a cada punt de dades."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2222 ../intl-scm/guile-strings.c:2224
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2222
 msgid "Diamond"
 msgstr ""
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2226 ../intl-scm/guile-strings.c:2228
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2224
+msgid "Hollow diamond."
+msgstr ""
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2226
 msgid "Circle"
 msgstr "Cercle"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2230 ../intl-scm/guile-strings.c:2232
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2228
+#, fuzzy
+msgid "Hollow circle."
+msgstr "Cercle emplenat"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2230
 msgid "Square"
 msgstr "Quadrat"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2234 ../intl-scm/guile-strings.c:2236
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2232
+#, fuzzy
+msgid "Hollow square."
+msgstr "Quadrat emplenat"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2234
 msgid "Cross"
 msgstr "Creu"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2238 ../intl-scm/guile-strings.c:2240
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2236
+#, fuzzy
+msgid "Cross."
+msgstr "Creu"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2238
 msgid "Plus"
 msgstr ""
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2242 ../intl-scm/guile-strings.c:2244
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2240
+msgid "Plus."
+msgstr ""
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2242
 #, fuzzy
 msgid "Dash"
 msgstr "- (Guió)"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2244
+#, fuzzy
+msgid "Dash."
+msgstr "- (Guió)"
+
+#. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2246
 msgid "Filled diamond"
 msgstr ""
@@ -20162,7 +19732,7 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2248
 #, fuzzy
-msgid "Diamond filled with color"
+msgid "Diamond filled with color."
 msgstr "Cercle emplenat de color"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20172,7 +19742,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2252
-msgid "Circle filled with color"
+#, fuzzy
+msgid "Circle filled with color."
 msgstr "Cercle emplenat de color"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20182,7 +19753,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2256
-msgid "Square filled with color"
+#, fuzzy
+msgid "Square filled with color."
 msgstr "Quadrat emplenat de color"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20192,7 +19764,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2262
-msgid "Alphabetical by account code"
+#, fuzzy
+msgid "Alphabetical by account code."
 msgstr "Alfabètic per codi de compte"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20202,17 +19775,20 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2266
-msgid "Alphabetical by account name"
+#, fuzzy
+msgid "Alphabetical by account name."
 msgstr "Alfabètic per nom de compte"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2270
-msgid "By amount, largest to smallest"
+#, fuzzy
+msgid "By amount, largest to smallest."
 msgstr "Per quantitat, de major a menor"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2272
-msgid "How to show the balances of parent accounts"
+#, fuzzy
+msgid "How to show the balances of parent accounts."
 msgstr "Com es mostraran els saldos dels comptes pare"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20225,12 +19801,14 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2276
-msgid "Show only the balance in the parent account, excluding any subaccounts"
+#, fuzzy
+msgid "Show only the balance in the parent account, excluding any subaccounts."
 msgstr "Mostra només el saldo del compte pare i exclou el dels subcomptes"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2280
-msgid "Calculate the subtotal for this parent account and all of its subaccounts, and show this as the parent account balance"
+#, fuzzy
+msgid "Calculate the subtotal for this parent account and all of its subaccounts, and show this as the parent account balance."
 msgstr "Calcula el subtotal d'aquest compte pare i tots els seus subcomptes, i mostra'l com a saldo del compte pare"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20240,12 +19818,14 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2284
-msgid "Do not show any balances of parent accounts"
+#, fuzzy
+msgid "Do not show any balances of parent accounts."
 msgstr "No mostris el saldo dels comptes pare"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2286
-msgid "How to show account subtotals for parent accounts"
+#, fuzzy
+msgid "How to show account subtotals for parent accounts."
 msgstr "Com es mostraran els subtotals de compte dels comptes pare"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20255,12 +19835,14 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2290
-msgid "Show subtotals for selected parent accounts which have subaccounts"
+#, fuzzy
+msgid "Show subtotals for selected parent accounts which have subaccounts."
 msgstr "Mostra els subtotals dels comptes pare seleccionats que tinguin subcomptes"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2294
-msgid "Do not show any subtotals for parent accounts"
+#, fuzzy
+msgid "Do not show any subtotals for parent accounts."
 msgstr "No mostris cap subtotal dels dels comptes pare"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -20270,16 +19852,83 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2298
-msgid "Show parent account subtotals, indented per accounting text book practice (experimental)"
+msgid "Show parent account subtotals, indented per accounting text book practice (experimental)."
 msgstr ""
 
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2300
+msgid "_Assets & Liabilities"
+msgstr "_Actiu i passiu"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2302
+msgid "_Income & Expense"
+msgstr "_Ingressos i despeses"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2306
+msgid "_Taxes"
+msgstr "I_mpostos"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2308
+msgid "_Sample & Custom"
+msgstr "Personalitzat i _mostres"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2310
+msgid "_Custom"
+msgstr "_Personalitzat"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2318
+msgid "Report name"
+msgstr "Títol de l'informe"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2320
+msgid "Stylesheet"
+msgstr "Full d'estil"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2322
+msgid "One of your reports has a report-guid that is a duplicate. Please check the report system, especially your saved reports, for a report with this report-guid: "
+msgstr ""
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2324
+msgid "The GnuCash report system has been upgraded. Your old saved reports have been transfered into a new format. If you experience trouble with saved reports, please contact the GnuCash development team."
+msgstr ""
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2326
+#, fuzzy
+msgid "Enter a descriptive name for this report."
+msgstr "Escriviu un nom descriptiu per a aquest informe"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2328
+msgid "Select a stylesheet for the report."
+msgstr "Seleccioneu un full d'estil per a l'informe."
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2332
+#, fuzzy
+msgid "stylesheet."
+msgstr "Full d'estil"
+
+#. src/report/report-system/report.scm
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2336
+msgid "Some reports stored in a legacy format were found. This format is not supported anymore so these reports may not have been restored properly."
+msgstr ""
+
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2306 ../intl-scm/guile-strings.c:2398
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2344 ../intl-scm/guile-strings.c:2398
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2864 ../intl-scm/guile-strings.c:2978
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3812 ../intl-scm/guile-strings.c:3834
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3906 ../intl-scm/guile-strings.c:3928
@@ -20292,7 +19941,7 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2308 ../intl-scm/guile-strings.c:2400
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2346 ../intl-scm/guile-strings.c:2400
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2860 ../intl-scm/guile-strings.c:2988
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3814 ../intl-scm/guile-strings.c:3836
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3908 ../intl-scm/guile-strings.c:3930
@@ -20300,128 +19949,67 @@
 msgstr "Passiu"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2310
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2348
 msgid "Stocks"
 msgstr "Comptes d'accions"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2312
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2350
 msgid "Mutual Funds"
 msgstr "Fons d'inversió"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2314
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2352
 msgid "Currencies"
 msgstr "Divises"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2320
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2358
 msgid "Equities"
 msgstr "Actiu"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2322
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2360
 msgid "Checking"
 msgstr "Corrent"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2324
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2362
 msgid "Savings"
 msgstr "Estalvis"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2326
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2364
 msgid "Money Market"
 msgstr "Mercat del diner"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2328
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2366
 msgid "Accounts Receivable"
 msgstr "Comptes a cobrar"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2330
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2368
 msgid "Accounts Payable"
 msgstr "Comptes a pagar"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2332
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2370
 msgid "Credit Lines"
 msgstr "Línies de crèdit"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2336
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2374
 #, c-format
 msgid "Building '%s' report ..."
 msgstr "S'està construint l'informe «%s» ..."
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2338
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2376
 #, c-format
 msgid "Rendering '%s' report ..."
 msgstr "S'està representant l'informe «%s» ..."
 
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2340
-msgid "_Assets & Liabilities"
-msgstr "_Actiu i passiu"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2342
-msgid "_Income & Expense"
-msgstr "_Ingressos i despeses"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2346
-msgid "_Taxes"
-msgstr "I_mpostos"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2348
-msgid "_Sample & Custom"
-msgstr "Personalitzat i _mostres"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2350
-msgid "_Custom"
-msgstr "_Personalitzat"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2358
-msgid "Report name"
-msgstr "Títol de l'informe"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2360 ../intl-scm/guile-strings.c:2372
-msgid "Stylesheet"
-msgstr "Full d'estil"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2362
-msgid "One of your reports has a report-guid that is a duplicate. Please check the report system, especially your saved reports, for a report with this report-guid: "
-msgstr ""
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2364
-msgid "The GnuCash report system has been upgraded. Your old saved reports have been transfered into a new format. If you experience trouble with saved reports, please contact the GnuCash development team."
-msgstr ""
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2366
-msgid "Enter a descriptive name for this report"
-msgstr "Escriviu un nom descriptiu per a aquest informe"
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2368
-msgid "Select a stylesheet for the report."
-msgstr "Seleccioneu un full d'estil per a l'informe."
-
-#. src/report/report-system/report.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2376
-#, c-format
-msgid "Your report \"%s\" has been saved into the configuration file \"%s\"."
-msgstr ""
-
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2378
 msgid "Income Piechart"
@@ -20584,7 +20172,7 @@
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2430 ../intl-scm/guile-strings.c:3342
-msgid "Select whether the amounts should be shown over the full time period or rather as the average e.g. per month"
+msgid "Select whether the amounts should be shown over the full time period or rather as the average e.g. per month."
 msgstr ""
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
@@ -20597,24 +20185,24 @@
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2434 ../intl-scm/guile-strings.c:3346
-msgid "Just show the amounts, without any averaging"
+msgid "Just show the amounts, without any averaging."
 msgstr ""
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2438
-msgid "Show the average yearly amount during the reporting period"
+msgid "Show the average yearly amount during the reporting period."
 msgstr ""
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2442 ../intl-scm/guile-strings.c:3350
-msgid "Show the average monthly amount during the reporting period"
+msgid "Show the average monthly amount during the reporting period."
 msgstr ""
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2446 ../intl-scm/guile-strings.c:3354
-msgid "Show the average weekly amount during the reporting period"
+msgid "Show the average weekly amount during the reporting period."
 msgstr ""
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
@@ -20633,7 +20221,7 @@
 #. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2450 ../intl-scm/guile-strings.c:3362
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3438
-msgid "Show accounts to this depth and not further"
+msgid "Show accounts to this depth and not further."
 msgstr ""
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
@@ -20656,7 +20244,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2458
-msgid "Maximum number of slices in pie"
+#, fuzzy
+msgid "Maximum number of slices in pie."
 msgstr "Nombre màxim de sectors del diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
@@ -20724,8 +20313,9 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2894 ../intl-scm/guile-strings.c:3072
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3466 ../intl-scm/guile-strings.c:3638
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4222 ../intl-scm/guile-strings.c:4840
-msgid "Name of company/individual"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Name of