[Gnucash-changes] r14095 - mail-search/trunk/templates - Update the Namazu version info in each footer template.

Derek Atkins warlord at cvs.gnucash.org
Wed May 17 10:46:33 EDT 2006


Author: warlord
Date: 2006-05-17 10:46:33 -0400 (Wed, 17 May 2006)
New Revision: 14095
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/14095

Modified:
   mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.de
   mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.es
   mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.fr
   mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.ja
   mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb
   mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.pl
Log:
Update the Namazu version info in each footer template.


Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.de
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.de	2006-05-17 14:42:20 UTC (rev 14094)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.de	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <hr>
 <p>
 Dieses Suchsystem wird mit
-<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v <!-- VERSION --></strong>
+<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
 betrieben.
 </p>
 <a href="http://www.gnucash.org">GnuCash Home Page</a>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.es
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.es	2006-05-17 14:42:20 UTC (rev 14094)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.es	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <hr>
 <p>
 El sistema de búsqueda está soportado por 
-<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v <!-- VERSION --></strong>
+<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
 </p>
 <a href="http://www.gnucash.org">GnuCash Home Page</a>
 <address>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.fr
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.fr	2006-05-17 14:42:20 UTC (rev 14094)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.fr	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <hr>
 <p>
 Ce moteur de recherche utilise  
-<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v <!-- VERSION --></strong>
+<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
 </p>
 <a href="http://www.gnucash.org">GnuCash Home Page</a>
 <address>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.ja
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.ja	2006-05-17 14:42:20 UTC (rev 14094)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.ja	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <hr>
 <p>
 ¤³¤ÎÁ´Ê¸¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï
-<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v <!-- VERSION --></strong>
+<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
 ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 </p>
 <a href="http://www.gnucash.org">GnuCash Home Page</a>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb	2006-05-17 14:42:20 UTC (rev 14094)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <hr>
 <p>
 Dette søke systemet er styrt av 
-<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v <!-- VERSION --></strong>
+<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
 </p>
 <a href="http://www.gnucash.org">GnuCash Hjemmeside</a>
 <address>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.pl
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.pl	2006-05-17 14:42:20 UTC (rev 14094)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.pl	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
@@ -1,7 +1,7 @@
 <hr>
 <p>
 Ten system wyszukiwania jest oparty na
-<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v <!-- VERSION --></strong>
+<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
 </p>
 <p>Mniej udan±, lecz wiêksz± czê¶æ t³umaczenia na jêzyk polski(?) wykona³ Tomasz Wittner dn. 07-08-2002, podpuszczony przez Krzysztofa Drewicza (alias hunter), developera PLD i t³umacza list rozwijanych, którego podpu¶ci³ do zajmowania siê Namazu Tomasz Wittner ...
  </p>More information about the gnucash-changes mailing list