[Gnucash-changes] r14096 - mail-search/trunk/templates - Updated nb translation.

Derek Atkins warlord at cvs.gnucash.org
Wed May 17 11:08:00 EDT 2006


Author: warlord
Date: 2006-05-17 11:07:59 -0400 (Wed, 17 May 2006)
New Revision: 14096
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/14096

Modified:
  mail-search/trunk/templates/NMZ.body.nb
  mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb
  mail-search/trunk/templates/NMZ.head.nb
  mail-search/trunk/templates/NMZ.tips.nb
Log:
Updated nb translation.


Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.body.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.body.nb	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.body.nb	2006-05-17 15:07:59 UTC (rev 14096)
@@ -1,8 +1,8 @@
-<h2><a name="query" id="query">Søk</a></h2>
+<h2><a name="query" id="query">Søk</a></h2>
 
-<h3><a name="query-term" id="query-term">Enkelt ord søk</a></h3>
+<h3><a name="query-term" id="query-term">Enkelt ord søk</a></h3>
 <p>
-Dette søket er for å finne alle dokumenter som inneholder det ene ordet/uttrykket
+Dette søket er for å finne alle dokumenter som inneholder det ene ordet/uttrykket
 for eksempel: 
 </p>
 
@@ -10,12 +10,12 @@
 namazu
 </p>
 
-<h3><a name="query-and" id="query-and">OG søk</a></h3> 
+<h3><a name="query-and" id="query-and">OG søk</a></h3> 
 
 <p>
-Dette søket inneholder to eller flere ord/uttrykk, og vil finne alle dokumenter 
+Dette søket inneholder to eller flere ord/uttrykk, og vil finne alle dokumenter 
 som inneholder begge disse. Sett inn
-<code class="operator">og</code> mellom søkeordene, f.eks. 
+<code class="operator">og</code> mellom søkeordene, f.eks. 
 </p>
 
 <p class="example">
@@ -23,13 +23,13 @@
 </p>
 
 <p>
-Du kan også utelate <code class="operator">og</code> koden. Søkeord som er
-adskilt med mellomrom er antatt å være og søk.
+Du kan også utelate <code class="operator">og</code> koden. Søkeord som er
+adskilt med mellomrom er antatt å være og søk.
 </p>
 
-<h3><a name="query-or" id="query-or">ELLER søk</a></h3>
+<h3><a name="query-or" id="query-or">ELLER søk</a></h3>
 <p>
-Dette søket inneholder to eller flere ord/uttrykk, og vil finne alle dokumenter
+Dette søket inneholder to eller flere ord/uttrykk, og vil finne alle dokumenter
 som inneholder minst ett av ordene. Sett inn
 <code class="operator">eller</code> mellom ordene,
 f.eks.
@@ -39,9 +39,9 @@
 Linux eller FreeBSD
 </p>
 
-<h3><a name="query-not" id="query-not">IKKE søk</a></h3>
+<h3><a name="query-not" id="query-not">IKKE søk</a></h3>
 <p>
-Dette søket finner alle dokumenter som inneholder ett ord,
+Dette søket finner alle dokumenter som inneholder ett ord,
 men ikke de andre.
 Sett inn <code class="operator">ikke</code>
 mellom ordene, f.eks.
@@ -54,8 +54,8 @@
 
 <h3><a name="query-grouping" id="query-grouping">Gruppering</a></h3>
 <p>
-Du kan gruppere søkeord ved å sette de inne i
-paranteser. Parantesene skal være separert av ett eller
+Du kan gruppere søkeord ved å sette de inne i
+paranteser. Parantesene skal være separert av ett eller
 flere mellomrom. f.eks. 
 </p>
 
@@ -63,12 +63,12 @@
 ( Linux eller FreeBSD ) og Netscape ikke Windows
 </p>
 
-<h3><a name="query-phrase" id="query-phrase">Frase søk</a></h3>
+<h3><a name="query-phrase" id="query-phrase">Frase søk</a></h3>
 <p>
-Du kan søke etter en frase som inneholder to eller flere ord
-ved å sette de inne i anførselstegn eller klammeparanteser som
+Du kan søke etter en frase som inneholder to eller flere ord
+ved å sette de inne i anførselstegn eller klammeparanteser som
 <code class="operator">"..."</code> og <code class="operator">{...}</code>.
-I Namazu, frase søket virker ikke helt 100 %,
+I Namazu, frase søket virker ikke helt 100 %,
 Feil resultat kan derfor dukke opp. Eksempel:
 </p>
 
@@ -82,17 +82,17 @@
 </p>
 -->
 
-<h3><a name="query-substring" id="query-substring">Delstreng søk</a></h3>
+<h3><a name="query-substring" id="query-substring">Delstreng søk</a></h3>
 <p>
-Det er tre typer delstreng søk.
+Det er tre typer delstreng søk.
 </p>
 
 <dl> 
-<dt>Prefiks søk</dt>
+<dt>Prefiks søk</dt>
 <dd><code class="example">inter*</code> (ord som begynner med <code>inter</code>)</dd>
-<dt>Midtdel søk</dt>
+<dt>Midtdel søk</dt>
 <dd><code class="example">*text*</code> (ord som inneholder <code>text</code>)</dd>
-<dt>Suffiks søk</dt>
+<dt>Suffiks søk</dt>
 <dd><code class="example">*net</code> (ord som slutter
 med <code>net</code>)</dd>
 </dl>
@@ -115,9 +115,9 @@
 </p>
 
 
-<h3><a name="query-field" id="query-field">Felt spesifisert søk</a></h3>
+<h3><a name="query-field" id="query-field">Felt spesifisert søk</a></h3>
 <p>
-Du kan begrense ditt søk til enkelte felter slik som
+Du kan begrense ditt søk til enkelte felter slik som
 <code>Subject:</code>, <code>From:</code>,
 <code>Message-Id:</code>. Denne funksjonaliteten er utmerket for
 Mail/News dokumenter, f.eks.:
@@ -149,7 +149,7 @@
 <h3><a name="query-notes" id="query-notes">Notat</a></h3>
 
 <ul>
-<li>I alle søk, Namazu ignores om det er store eller små bokstaver
+<li>I alle søk, Namazu ignores om det er store eller små bokstaver
 </li>
 
 <li>Japanese phrases are automatically segmented into
@@ -163,21 +163,21 @@
 Industrial Standards) blir betraktet som ASCII tegn.
 </li>
 
-<li>Namazu kan håndtere ord/uttrykk som inneholder symboler slik som
-<code>TCP/IP</code>. Siden denne håndteringen ikke er ferdigutviklet,
-kan du også skrive dette som <code>TCP og IP</code> isteden for
+<li>Namazu kan håndtere ord/uttrykk som inneholder symboler slik som
+<code>TCP/IP</code>. Siden denne håndteringen ikke er ferdigutviklet,
+kan du også skrive dette som <code>TCP og IP</code> isteden for
 <code>TCP/IP</code>, men det kan gi feil / rotete resultat.
 </li>
 
 
-<li>Delstreng og felt spesifike søk tar
-lenger tid enn andre søk.
+<li>Delstreng og felt spesifike søk tar
+lenger tid enn andre søk.
 </li>
 
 <li>Hvis du vil bruke <code class="operator">og</code>,
 <code class="operator">eller</code> eller <code
-class="operator">ikke</code> som søkeord, kan du
-sette den inne i anførselstegn eller klammeparanteser <code
+class="operator">ikke</code> som søkeord, kan du
+sette den inne i anførselstegn eller klammeparanteser <code
 class="operator">"..."</code> eller <code
 class="operator">{...}</code>. 
 

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb	2006-05-17 15:07:59 UTC (rev 14096)
@@ -1,6 +1,6 @@
 <hr>
 <p>
-Dette søke systemet er styrt av 
+Dette søkesystemet er styrt av 
 <strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
 </p>
 <a href="http://www.gnucash.org">GnuCash Hjemmeside</a>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.head.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.head.nb	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.head.nb	2006-05-17 15:07:59 UTC (rev 14096)
@@ -5,7 +5,7 @@
 <!-- LINK-REV-MADE -->
 <link rev="made" href="mailto:webmaster at gnucash.org">
 <!-- LINK-REV-MADE -->
-<title>Søk i GnuCash Mailing Lists</title>
+<title>Søk i GnuCash Mailing Lists</title>
 <style type="text/css"><!--
  strong.keyword { color: Red; }
  p.example   { text-indent: 1em; 
@@ -23,14 +23,14 @@
 --></style>
 </head>
 <body lang="nb">
-<h1>Søk i GnuCash Mailing lists</h1>
-<form method="get" action="{cgi}">
+<h1>Søk i GnuCash Mailing lists</h1>
+<BR><MailScannerForm32556 form method="get" action="{cgi}">
 <p>
-<strong>Søkestreng:</strong> 
-<input type="text" name="query" size="40">
-<input type="submit" name="submit" value="Search!">
+<strong>Søkestreng:</strong> 
+<input type="reset" name="query" size="40">
+<input type="reset" name="submit" value="Søk!">
 <!-- <input type="hidden" name="idxname" value="foobar"> -->
-<a href="{cgi}">[Hvordan søke]</a>
+<a href="{cgi}">[Hvordan søke]</a>
 </p>
 <p>
 <strong>Vis:</strong>
@@ -49,31 +49,31 @@
 <strong>Sortering:</strong>
 <select name="sort">
 <option selected value="score">etter treff</option>
-<option value="date:late">etter dato, eldste først</option>
-<option value="date:early">etter dato, siste først</option>
+<option value="date:late">etter dato, eldste først</option>
+<option value="date:early">etter dato, siste først</option>
 <option value="field:subject:ascending">etter tittel, (a-z)</option>
 <option value="field:subject:descending">etter tittel, (z-a)</option>
 <option value="field:from:ascending">etter forfatter, (a-z)</option>
 <option value="field:from:descending">etter forfatter, (z-a)</option>
-<option value="field:size:ascending">etter størrelse, størst først</option>
-<option value="field:size:descending">etter størrelse, minst først</option>
+<option value="field:size:ascending">etter størrelse, størst først</option>
+<option value="field:size:descending">etter størrelse, minst først</option>
 <option value="field:uri:ascending">etter URI, (a-z)</option>
 <option value="field:uri:descending">etter URI (z-a)</option>
 </select>
 </p>
 
 <p>
-<strong>Lister som skal søkes:</strong>
+<strong>Lister som skal søkes:</strong>
 <ul>
-<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-announce">gnucash-announce
-<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-devel" checked>gnucash-devel
-<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-user" checked>gnucash-user
-<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-br">gnucash-br
-<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-de">gnucash-de
-<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-es">gnucash-es
-<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-fr">gnucash-fr
-<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-it">gnucash-it
+<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-announce">gnucash-announce
+<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-devel" checked="checked">gnucash-devel
+<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-user" checked="checked">gnucash-user
+<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-br">gnucash-br
+<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-de">gnucash-de
+<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-es">gnucash-es
+<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-fr">gnucash-fr
+<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-it">gnucash-it
 </ul>
 </p>
-</form>
+</MailScannerForm32556>
 <hr>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.tips.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.tips.nb	2006-05-17 14:46:33 UTC (rev 14095)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.tips.nb	2006-05-17 15:07:59 UTC (rev 14096)
@@ -1,63 +1,63 @@
-<h2><a name="tips" id="tips">Søke Tips</a></h2>
+<h2><a name="tips" id="tips">Søke Tips</a></h2>
 
 <p>
-Hvis du har problemer med søket, kan du prøve følgende tips.
+Hvis du har problemer med søket, kan du prøve følgende tips.
 </p>
 
 <ul>
-<li>Kontoller stavingen av søkeordene<br>
+<li>Kontoller stavingen av søkeordene<br>
 Namazu kan ikke finne noe som er feil stavet.
 </li>
 
-<li>Legg til flere søkeord<br>
+<li>Legg til flere søkeord<br>
 
-Ved få eller ingen resultater, kan det legges til en eller
-flere relaterte søkeord med <code
-class="operator">eller</code> operator. Du burde da få flere resultater.
+Ved få eller ingen resultater, kan det legges til en eller
+flere relaterte søkeord med <code
+class="operator">eller</code> operator. Du burde da få flere resultater.
 e.g., <br>
 <code class="example">tex eller ptex eller latex eller latex2e</code><br>
 
 Hvis du fikk for mange resultater, kan du legge til en eller
-flere relaterte søkeord med <code class="operator">og</code>
-operator. Det vil begrense søket. e.g., <br>
+flere relaterte søkeord med <code class="operator">og</code>
+operator. Det vil begrense søket. e.g., <br>
 <code class="example">latex og dvi2ps og eps</code>
 </li>
 
 <li>Try substring matching<br>
 
-Hvis du fikk ingen eller få resultater, kan du prøve
-delstreng søk. 
+Hvis du fikk ingen eller få resultater, kan du prøve
+delstreng søk. 
 
 Du kan skrive <code class="example">tex*</code> for
-å søke etter ord som begynner med
+å søke etter ord som begynner med
 <code>tex</code> (f.eks., <code>tex</code>,
 <code>texi2html</code>,
 <code>texindex</code>, <code>text</code>).
 <br>
 
 Du kan skrive <code class="example">*tex</code> for
-å søke etter ord som slutter med <code>tex</code> (f.eks.,
+å søke etter ord som slutter med <code>tex</code> (f.eks.,
 <code>bibtex</code>, 
 <code>jlatex</code>, <code>latex</code>,
 <code>platex</code>, <code>ptex</code>, <code>vertex</code>).
 <br>
 
 Du kan skrive <code class="example">*tex*</code> for
-å søke etter ord som inneholder <code>tex</code> (mange).
+å søke etter ord som inneholder <code>tex</code> (mange).
 <br>
 </li>
 
-<li>Du prøvde frase søk, men fant ingen dokumenter som 
+<li>Du prøvde frase søk, men fant ingen dokumenter som 
 inneholdt din frase.<br>
 
-Dette er ikke Namazu sterke side. Presisjonen på frase søk er
-ikke 100 %, så den kan til tider gi feil resultat.
+Dette er ikke Namazu sterke side. Presisjonen på frase søk er
+ikke 100 %, så den kan til tider gi feil resultat.
 </li>
 
 <li>Det kan hende du vil bruke <code class="operator">og</code>,
 <code class="operator">eller</code> eller <code
-class="operator">ikke</code> som vanlige søkeord<br>
-Det kan gjøres ved at du setter disse inne i anførselstegn slik som <code
+class="operator">ikke</code> som vanlige søkeord<br>
+Det kan gjøres ved at du setter disse inne i anførselstegn slik som <code
 class="operator">"..."</code> eller klammeparanteser slik som <code
 class="operator">{...}</code>.
 </li>More information about the gnucash-changes mailing list