[Gnucash-changes] r14097 - mail-search/trunk/templates - update nb translation again (with working files)

Derek Atkins warlord at cvs.gnucash.org
Wed May 17 11:25:47 EDT 2006


Author: warlord
Date: 2006-05-17 11:25:46 -0400 (Wed, 17 May 2006)
New Revision: 14097
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/14097

Modified:
  mail-search/trunk/templates/NMZ.body.nb
  mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb
  mail-search/trunk/templates/NMZ.head.nb
  mail-search/trunk/templates/NMZ.tips.nb
Log:
update nb translation again (with working files)


Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.body.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.body.nb	2006-05-17 15:07:59 UTC (rev 14096)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.body.nb	2006-05-17 15:25:46 UTC (rev 14097)
@@ -1,190 +1,190 @@
-<h2><a name="query" id="query">Søk</a></h2>
-
-<h3><a name="query-term" id="query-term">Enkelt ord søk</a></h3>
-<p>
-Dette søket er for å finne alle dokumenter som inneholder det ene ordet/uttrykket
-for eksempel: 
-</p>
-
-<p class="example">
-namazu
-</p>
-
-<h3><a name="query-and" id="query-and">OG søk</a></h3> 
-
-<p>
-Dette søket inneholder to eller flere ord/uttrykk, og vil finne alle dokumenter 
-som inneholder begge disse. Sett inn
-<code class="operator">og</code> mellom søkeordene, f.eks. 
-</p>
-
-<p class="example">
-Linux og Netscape
-</p>
-
-<p>
-Du kan også utelate <code class="operator">og</code> koden. Søkeord som er
-adskilt med mellomrom er antatt å være og søk.
-</p>
-
-<h3><a name="query-or" id="query-or">ELLER søk</a></h3>
-<p>
-Dette søket inneholder to eller flere ord/uttrykk, og vil finne alle dokumenter
-som inneholder minst ett av ordene. Sett inn
-<code class="operator">eller</code> mellom ordene,
-f.eks.
-</p>
-
-<p class="example">
-Linux eller FreeBSD
-</p>
-
-<h3><a name="query-not" id="query-not">IKKE søk</a></h3>
-<p>
-Dette søket finner alle dokumenter som inneholder ett ord,
-men ikke de andre.
-Sett inn <code class="operator">ikke</code>
-mellom ordene, f.eks.
-</p>
-
-<p class="example">
-Linux ikke UNIX
-</p>
-
-
-<h3><a name="query-grouping" id="query-grouping">Gruppering</a></h3>
-<p>
-Du kan gruppere søkeord ved å sette de inne i
-paranteser. Parantesene skal være separert av ett eller
-flere mellomrom. f.eks. 
-</p>
-
-<p class="example">
-( Linux eller FreeBSD ) og Netscape ikke Windows
-</p>
-
-<h3><a name="query-phrase" id="query-phrase">Frase søk</a></h3>
-<p>
-Du kan søke etter en frase som inneholder to eller flere ord
-ved å sette de inne i anførselstegn eller klammeparanteser som
-<code class="operator">"..."</code> og <code class="operator">{...}</code>.
-I Namazu, frase søket virker ikke helt 100 %,
-Feil resultat kan derfor dukke opp. Eksempel:
-</p>
-
-<p class="example">
-{GNU Emacs}
-</p>
-
-<!-- foo
-<p>
-You must choose the latter with Tkanamzu or namazu.el.
-</p>
--->
-
-<h3><a name="query-substring" id="query-substring">Delstreng søk</a></h3>
-<p>
-Det er tre typer delstreng søk.
-</p>
-
-<dl> 
-<dt>Prefiks søk</dt>
-<dd><code class="example">inter*</code> (ord som begynner med <code>inter</code>)</dd>
-<dt>Midtdel søk</dt>
-<dd><code class="example">*text*</code> (ord som inneholder <code>text</code>)</dd>
-<dt>Suffiks søk</dt>
-<dd><code class="example">*net</code> (ord som slutter
-med <code>net</code>)</dd>
-</dl>
-
-
-<h3><a name="query-regex" id="query-regex">Regular expressions</a></h3>
-
-<p>
-You can use regular expressions for pattern matching. The
-regular expressions must be surrounded by slashes like <code
-class="operator">/.../</code>. Namazu uses <a
-href="http://www.ruby-lang.org/">Ruby</a>'s regular
-regular expressions engine. It generally offers a <a
-href="http://www.perl.com/">Perl</a> compatible flavor.
-e.g.,
-</p>
-
-<p class="example">
-/pro(gram|blem)s?/
-</p>
-
-
-<h3><a name="query-field" id="query-field">Felt spesifisert søk</a></h3>
-<p>
-Du kan begrense ditt søk til enkelte felter slik som
-<code>Subject:</code>, <code>From:</code>,
-<code>Message-Id:</code>. Denne funksjonaliteten er utmerket for
-Mail/News dokumenter, f.eks.:
-</p>
-
-<ul>
-<li><code class="example">+subject:Linux</code><br>
-(Finner alle dokumenter som inneholder <code>Linux</code>
-i et <code>Subject:</code> felt)
-</li>
-
-<li><code class="example">+subject:"GNU Emacs"</code><br>
-(Finner alle dokumenter som inneholder <code>GNU Emacs</code>
-i et <code>Subject:</code> felt)
-</li>
-
-<li><code class="example">+from:foo at bar.jp</code><br>
-(Finner alle dokumenter som inneholder <code>foo at bar.jp</code>
-i et <code>From:</code> felt)
-</li>
-
-
-<li><code class="example">+message-id:&lt;199801240555.OAA18737 at foo.bar.jp&gt;</code><br>
-(Finner et dokument som inneholder
-<code>Message-Id:</code>)
-</li>
-</ul>
-
-<h3><a name="query-notes" id="query-notes">Notat</a></h3>
-
-<ul>
-<li>I alle søk, Namazu ignores om det er store eller små bokstaver
-</li>
-
-<li>Japanese phrases are automatically segmented into
-morphemes and are handled as <a
-href="#query-phrase">phrase searching</a>. This process occasionally
-causes invalid segmentation.
-</li>
-
-<li>Bokstaver, tall eller deler av symboler (duplisert i
-ASCII) som er definert i JIS X 0208 (Japanese
-Industrial Standards) blir betraktet som ASCII tegn.
-</li>
-
-<li>Namazu kan håndtere ord/uttrykk som inneholder symboler slik som
-<code>TCP/IP</code>. Siden denne håndteringen ikke er ferdigutviklet,
-kan du også skrive dette som <code>TCP og IP</code> isteden for
-<code>TCP/IP</code>, men det kan gi feil / rotete resultat.
-</li>
-
-
-<li>Delstreng og felt spesifike søk tar
-lenger tid enn andre søk.
-</li>
-
-<li>Hvis du vil bruke <code class="operator">og</code>,
-<code class="operator">eller</code> eller <code
-class="operator">ikke</code> som søkeord, kan du
-sette den inne i anførselstegn eller klammeparanteser <code
-class="operator">"..."</code> eller <code
-class="operator">{...}</code>. 
-
-<!-- foo
-You must choose the latter with Tkanamzu or namazu.el.
--->
-</li>
-
-</ul>
-
+<h2><a name="query" id="query">Søk</a></h2>
+
+<h3><a name="query-term" id="query-term">Enkelt ord søk</a></h3>
+<p>
+Dette søket er for å finne alle dokumenter som inneholder det ene ordet/uttrykket
+for eksempel: 
+</p>
+
+<p class="example">
+namazu
+</p>
+
+<h3><a name="query-and" id="query-and">OG søk</a></h3> 
+
+<p>
+Dette søket inneholder to eller flere ord/uttrykk, og vil finne alle dokumenter 
+som inneholder begge disse. Sett inn
+<code class="operator">og</code> mellom søkeordene, f.eks. 
+</p>
+
+<p class="example">
+Linux og Netscape
+</p>
+
+<p>
+Du kan også utelate <code class="operator">og</code> koden. Søkeord som er
+adskilt med mellomrom er antatt å være og søk.
+</p>
+
+<h3><a name="query-or" id="query-or">ELLER søk</a></h3>
+<p>
+Dette søket inneholder to eller flere ord/uttrykk, og vil finne alle dokumenter
+som inneholder minst ett av ordene. Sett inn
+<code class="operator">eller</code> mellom ordene,
+f.eks.
+</p>
+
+<p class="example">
+Linux eller FreeBSD
+</p>
+
+<h3><a name="query-not" id="query-not">IKKE søk</a></h3>
+<p>
+Dette søket finner alle dokumenter som inneholder ett ord,
+men ikke de andre.
+Sett inn <code class="operator">ikke</code>
+mellom ordene, f.eks.
+</p>
+
+<p class="example">
+Linux ikke UNIX
+</p>
+
+
+<h3><a name="query-grouping" id="query-grouping">Gruppering</a></h3>
+<p>
+Du kan gruppere søkeord ved å sette de inne i
+paranteser. Parantesene skal være separert av ett eller
+flere mellomrom. f.eks. 
+</p>
+
+<p class="example">
+( Linux eller FreeBSD ) og Netscape ikke Windows
+</p>
+
+<h3><a name="query-phrase" id="query-phrase">Frase søk</a></h3>
+<p>
+Du kan søke etter en frase som inneholder to eller flere ord
+ved å sette de inne i anførselstegn eller klammeparanteser som
+<code class="operator">"..."</code> og <code class="operator">{...}</code>.
+I Namazu, frase søket virker ikke helt 100 %,
+Feil resultat kan derfor dukke opp. Eksempel:
+</p>
+
+<p class="example">
+{GNU Emacs}
+</p>
+
+<!-- foo
+<p>
+You must choose the latter with Tkanamzu or namazu.el.
+</p>
+-->
+
+<h3><a name="query-substring" id="query-substring">Delstreng søk</a></h3>
+<p>
+Det er tre typer delstreng søk.
+</p>
+
+<dl> 
+<dt>Prefiks søk</dt>
+<dd><code class="example">inter*</code> (ord som begynner med <code>inter</code>)</dd>
+<dt>Midtdel søk</dt>
+<dd><code class="example">*text*</code> (ord som inneholder <code>text</code>)</dd>
+<dt>Suffiks søk</dt>
+<dd><code class="example">*net</code> (ord som slutter
+med <code>net</code>)</dd>
+</dl>
+
+
+<h3><a name="query-regex" id="query-regex">Regular expressions</a></h3>
+
+<p>
+You can use regular expressions for pattern matching. The
+regular expressions must be surrounded by slashes like <code
+class="operator">/.../</code>. Namazu uses <a
+href="http://www.ruby-lang.org/">Ruby</a>'s regular
+regular expressions engine. It generally offers a <a
+href="http://www.perl.com/">Perl</a> compatible flavor.
+e.g.,
+</p>
+
+<p class="example">
+/pro(gram|blem)s?/
+</p>
+
+
+<h3><a name="query-field" id="query-field">Felt spesifisert søk</a></h3>
+<p>
+Du kan begrense ditt søk til enkelte felter slik som
+<code>Subject:</code>, <code>From:</code>,
+<code>Message-Id:</code>. Denne funksjonaliteten er utmerket for
+Mail/News dokumenter, f.eks.:
+</p>
+
+<ul>
+<li><code class="example">+subject:Linux</code><br>
+(Finner alle dokumenter som inneholder <code>Linux</code>
+i et <code>Subject:</code> felt)
+</li>
+
+<li><code class="example">+subject:"GNU Emacs"</code><br>
+(Finner alle dokumenter som inneholder <code>GNU Emacs</code>
+i et <code>Subject:</code> felt)
+</li>
+
+<li><code class="example">+from:foo at bar.jp</code><br>
+(Finner alle dokumenter som inneholder <code>foo at bar.jp</code>
+i et <code>From:</code> felt)
+</li>
+
+
+<li><code class="example">+message-id:&lt;199801240555.OAA18737 at foo.bar.jp&gt;</code><br>
+(Finner et dokument som inneholder
+<code>Message-Id:</code>)
+</li>
+</ul>
+
+<h3><a name="query-notes" id="query-notes">Notat</a></h3>
+
+<ul>
+<li>I alle søk, Namazu ignores om det er store eller små bokstaver
+</li>
+
+<li>Japanese phrases are automatically segmented into
+morphemes and are handled as <a
+href="#query-phrase">phrase searching</a>. This process occasionally
+causes invalid segmentation.
+</li>
+
+<li>Bokstaver, tall eller deler av symboler (duplisert i
+ASCII) som er definert i JIS X 0208 (Japanese
+Industrial Standards) blir betraktet som ASCII tegn.
+</li>
+
+<li>Namazu kan håndtere ord/uttrykk som inneholder symboler slik som
+<code>TCP/IP</code>. Siden denne håndteringen ikke er ferdigutviklet,
+kan du også skrive dette som <code>TCP og IP</code> isteden for
+<code>TCP/IP</code>, men det kan gi feil / rotete resultat.
+</li>
+
+
+<li>Delstreng og felt spesifike søk tar
+lenger tid enn andre søk.
+</li>
+
+<li>Hvis du vil bruke <code class="operator">og</code>,
+<code class="operator">eller</code> eller <code
+class="operator">ikke</code> som søkeord, kan du
+sette den inne i anførselstegn eller klammeparanteser <code
+class="operator">"..."</code> eller <code
+class="operator">{...}</code>. 
+
+<!-- foo
+You must choose the latter with Tkanamzu or namazu.el.
+-->
+</li>
+
+</ul>
+

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb	2006-05-17 15:07:59 UTC (rev 14096)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.foot.nb	2006-05-17 15:25:46 UTC (rev 14097)
@@ -1,13 +1,13 @@
-<hr>
-<p>
-Dette søkesystemet er styrt av 
-<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
-</p>
-<a href="http://www.gnucash.org">GnuCash Hjemmeside</a>
-<address>
-<!-- ADDRESS -->
-<a href="mailto:webmaster at gnucash.org">webmaster at gnucash.org</a>
-<!-- ADDRESS -->
-</address>
-</body>
-</html>
+<hr>
+<p>
+Dette søkesystemet er styrt av 
+<strong><a href="http://www.namazu.org/">Namazu</a> <!-- VERSION --> v{version} <!-- VERSION --></strong>
+</p>
+<a href="http://www.gnucash.org">GnuCash Hjemmeside</a>
+<address>
+<!-- ADDRESS -->
+<a href="mailto:webmaster at gnucash.org">webmaster at gnucash.org</a>
+<!-- ADDRESS -->
+</address>
+</body>
+</html>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.head.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.head.nb	2006-05-17 15:07:59 UTC (rev 14096)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.head.nb	2006-05-17 15:25:46 UTC (rev 14097)
@@ -1,79 +1,79 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
-    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
-<html>
-<head>
-<!-- LINK-REV-MADE -->
-<link rev="made" href="mailto:webmaster at gnucash.org">
-<!-- LINK-REV-MADE -->
-<title>Søk i GnuCash Mailing Lists</title>
-<style type="text/css"><!--
- strong.keyword { color: Red; }
- p.example   { text-indent: 1em; 
-          color: Navy;
-		  font-weight: bold;
-          font-family: monospace; }
- code      { color: Navy;
-          font-family: monospace; }
- code.example  { color: Navy;
-		  font-weight: bold;
-          font-family: monospace; }
- code.operator { color: Navy;
-          font-family: monospace; 
-		  font-weight: bold; }
---></style>
-</head>
-<body lang="nb">
-<h1>Søk i GnuCash Mailing lists</h1>
-<BR><MailScannerForm32556 form method="get" action="{cgi}">
-<p>
-<strong>Søkestreng:</strong> 
-<input type="reset" name="query" size="40">
-<input type="reset" name="submit" value="Søk!">
-<!-- <input type="hidden" name="idxname" value="foobar"> -->
-<a href="{cgi}">[Hvordan søke]</a>
-</p>
-<p>
-<strong>Vis:</strong>
-<select name="max">
-<option value="10">10</option>
-<option selected value="20">20</option>
-<option value="30">30</option>
-<option value="50">50</option>
-<option value="100">100</option>
-</select>
-<strong>Beskrivelse:</strong>
-<select name="result">
-<option selected value="normal">normal</option>
-<option value="short">kort</option>
-</select>
-<strong>Sortering:</strong>
-<select name="sort">
-<option selected value="score">etter treff</option>
-<option value="date:late">etter dato, eldste først</option>
-<option value="date:early">etter dato, siste først</option>
-<option value="field:subject:ascending">etter tittel, (a-z)</option>
-<option value="field:subject:descending">etter tittel, (z-a)</option>
-<option value="field:from:ascending">etter forfatter, (a-z)</option>
-<option value="field:from:descending">etter forfatter, (z-a)</option>
-<option value="field:size:ascending">etter størrelse, størst først</option>
-<option value="field:size:descending">etter størrelse, minst først</option>
-<option value="field:uri:ascending">etter URI, (a-z)</option>
-<option value="field:uri:descending">etter URI (z-a)</option>
-</select>
-</p>
-
-<p>
-<strong>Lister som skal søkes:</strong>
-<ul>
-<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-announce">gnucash-announce
-<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-devel" checked="checked">gnucash-devel
-<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-user" checked="checked">gnucash-user
-<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-br">gnucash-br
-<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-de">gnucash-de
-<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-es">gnucash-es
-<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-fr">gnucash-fr
-<input type="reset" name="idxname" value="gnucash-it">gnucash-it
-</ul>
-</p>
-</MailScannerForm32556>
-<hr>
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
+    "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<!-- LINK-REV-MADE -->
+<link rev="made" href="mailto:webmaster at gnucash.org">
+<!-- LINK-REV-MADE -->
+<title>Søk i GnuCash Mailing Lists</title>
+<style type="text/css"><!--
+ strong.keyword { color: Red; }
+ p.example   { text-indent: 1em; 
+          color: Navy;
+		  font-weight: bold;
+          font-family: monospace; }
+ code      { color: Navy;
+          font-family: monospace; }
+ code.example  { color: Navy;
+		  font-weight: bold;
+          font-family: monospace; }
+ code.operator { color: Navy;
+          font-family: monospace; 
+		  font-weight: bold; }
+--></style>
+</head>
+<body lang="nb">
+<h1>Søk i GnuCash Mailing lists</h1>
+<form method="get" action="{cgi}">
+<p>
+<strong>Søkestreng:</strong> 
+<input type="text" name="query" size="40">
+<input type="submit" name="submit" value="Søk!">
+<!-- <input type="hidden" name="idxname" value="foobar"> -->
+<a href="{cgi}">[Hvordan søke]</a>
+</p>
+<p>
+<strong>Vis:</strong>
+<select name="max">
+<option value="10">10</option>
+<option selected value="20">20</option>
+<option value="30">30</option>
+<option value="50">50</option>
+<option value="100">100</option>
+</select>
+<strong>Beskrivelse:</strong>
+<select name="result">
+<option selected value="normal">normal</option>
+<option value="short">kort</option>
+</select>
+<strong>Sortering:</strong>
+<select name="sort">
+<option selected value="score">etter treff</option>
+<option value="date:late">etter dato, eldste først</option>
+<option value="date:early">etter dato, siste først</option>
+<option value="field:subject:ascending">etter tittel, (a-z)</option>
+<option value="field:subject:descending">etter tittel, (z-a)</option>
+<option value="field:from:ascending">etter forfatter, (a-z)</option>
+<option value="field:from:descending">etter forfatter, (z-a)</option>
+<option value="field:size:ascending">etter størrelse, størst først</option>
+<option value="field:size:descending">etter størrelse, minst først</option>
+<option value="field:uri:ascending">etter URI, (a-z)</option>
+<option value="field:uri:descending">etter URI (z-a)</option>
+</select>
+</p>
+
+<p>
+<strong>Lister som skal søkes:</strong>
+<ul>
+<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-announce">gnucash-announce
+<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-devel" checked>gnucash-devel
+<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-user" checked>gnucash-user
+<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-br">gnucash-br
+<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-de">gnucash-de
+<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-es">gnucash-es
+<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-fr">gnucash-fr
+<input type="checkbox" name="idxname" value="gnucash-it">gnucash-it
+</ul>
+</p>
+</form>
+<hr>

Modified: mail-search/trunk/templates/NMZ.tips.nb
===================================================================
--- mail-search/trunk/templates/NMZ.tips.nb	2006-05-17 15:07:59 UTC (rev 14096)
+++ mail-search/trunk/templates/NMZ.tips.nb	2006-05-17 15:25:46 UTC (rev 14097)
@@ -1,65 +1,65 @@
-<h2><a name="tips" id="tips">Søke Tips</a></h2>
-
-<p>
-Hvis du har problemer med søket, kan du prøve følgende tips.
-</p>
-
-<ul>
-<li>Kontoller stavingen av søkeordene<br>
-Namazu kan ikke finne noe som er feil stavet.
-</li>
-
-<li>Legg til flere søkeord<br>
-
-Ved få eller ingen resultater, kan det legges til en eller
-flere relaterte søkeord med <code
-class="operator">eller</code> operator. Du burde da få flere resultater.
-e.g., <br>
-<code class="example">tex eller ptex eller latex eller latex2e</code><br>
-
-Hvis du fikk for mange resultater, kan du legge til en eller
-flere relaterte søkeord med <code class="operator">og</code>
-operator. Det vil begrense søket. e.g., <br>
-<code class="example">latex og dvi2ps og eps</code>
-</li>
-
-<li>Try substring matching<br>
-
-Hvis du fikk ingen eller få resultater, kan du prøve
-delstreng søk. 
-
-Du kan skrive <code class="example">tex*</code> for
-å søke etter ord som begynner med
-<code>tex</code> (f.eks., <code>tex</code>,
-<code>texi2html</code>,
-<code>texindex</code>, <code>text</code>).
-<br>
-
-Du kan skrive <code class="example">*tex</code> for
-å søke etter ord som slutter med <code>tex</code> (f.eks.,
-<code>bibtex</code>, 
-<code>jlatex</code>, <code>latex</code>,
-<code>platex</code>, <code>ptex</code>, <code>vertex</code>).
-<br>
-
-Du kan skrive <code class="example">*tex*</code> for
-å søke etter ord som inneholder <code>tex</code> (mange).
-<br>
-</li>
-
-<li>Du prøvde frase søk, men fant ingen dokumenter som 
-inneholdt din frase.<br>
-
-Dette er ikke Namazu sterke side. Presisjonen på frase søk er
-ikke 100 %, så den kan til tider gi feil resultat.
-</li>
-
-<li>Det kan hende du vil bruke <code class="operator">og</code>,
-<code class="operator">eller</code> eller <code
-class="operator">ikke</code> som vanlige søkeord<br>
-Det kan gjøres ved at du setter disse inne i anførselstegn slik som <code
-class="operator">"..."</code> eller klammeparanteser slik som <code
-class="operator">{...}</code>.
-</li>
-
-</ul>
+<h2><a name="tips" id="tips">Søke Tips</a></h2>
+
+<p>
+Hvis du har problemer med søket, kan du prøve følgende tips.
+</p>
+
+<ul>
+<li>Kontoller stavingen av søkeordene<br>
+Namazu kan ikke finne noe som er feil stavet.
+</li>
+
+<li>Legg til flere søkeord<br>
+
+Ved få eller ingen resultater, kan det legges til en eller
+flere relaterte søkeord med <code
+class="operator">eller</code> operator. Du burde da få flere resultater.
+e.g., <br>
+<code class="example">tex eller ptex eller latex eller latex2e</code><br>
+
+Hvis du fikk for mange resultater, kan du legge til en eller
+flere relaterte søkeord med <code class="operator">og</code>
+operator. Det vil begrense søket. e.g., <br>
+<code class="example">latex og dvi2ps og eps</code>
+</li>
+
+<li>Try substring matching<br>
+
+Hvis du fikk ingen eller få resultater, kan du prøve
+delstreng søk. 
+
+Du kan skrive <code class="example">tex*</code> for
+å søke etter ord som begynner med
+<code>tex</code> (f.eks., <code>tex</code>,
+<code>texi2html</code>,
+<code>texindex</code>, <code>text</code>).
+<br>
+
+Du kan skrive <code class="example">*tex</code> for
+å søke etter ord som slutter med <code>tex</code> (f.eks.,
+<code>bibtex</code>, 
+<code>jlatex</code>, <code>latex</code>,
+<code>platex</code>, <code>ptex</code>, <code>vertex</code>).
+<br>
+
+Du kan skrive <code class="example">*tex*</code> for
+å søke etter ord som inneholder <code>tex</code> (mange).
+<br>
+</li>
+
+<li>Du prøvde frase søk, men fant ingen dokumenter som 
+inneholdt din frase.<br>
+
+Dette er ikke Namazu sterke side. Presisjonen på frase søk er
+ikke 100 %, så den kan til tider gi feil resultat.
+</li>
+
+<li>Det kan hende du vil bruke <code class="operator">og</code>,
+<code class="operator">eller</code> eller <code
+class="operator">ikke</code> som vanlige søkeord<br>
+Det kan gjøres ved at du setter disse inne i anførselstegn slik som <code
+class="operator">"..."</code> eller klammeparanteser slik som <code
+class="operator">{...}</code>.
+</li>
+
+</ul>More information about the gnucash-changes mailing list