r18235 - gnucash/trunk/po - Updated Dutch translation by Erwin Poeze. Submitted through the Translation Project (indeed this update came just shortly after the previous commit)

Christian Stimming cstim at code.gnucash.org
Sun Aug 2 16:18:53 EDT 2009


Author: cstim
Date: 2009-08-02 16:18:52 -0400 (Sun, 02 Aug 2009)
New Revision: 18235
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/18235

Modified:
  gnucash/trunk/po/nl.po
Log:
Updated Dutch translation by Erwin Poeze. Submitted through the Translation Project (indeed this update came just shortly after the previous commit)

Modified: gnucash/trunk/po/nl.po
===================================================================
--- gnucash/trunk/po/nl.po	2009-08-02 19:39:57 UTC (rev 18234)
+++ gnucash/trunk/po/nl.po	2009-08-02 20:18:52 UTC (rev 18235)
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: gnucash-2.3.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-07-07 18:40-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-08-01 11:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-08-02 21:04+0100\n"
 "Last-Translator: Erwin Poeze <erwin.poeze at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Dutch <vertaling at vrijschrift.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -98,7 +98,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:186 ../intl-scm/guile-strings.c:2896
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3666
 msgid "Retained Earnings"
-msgstr "Behouden inkomsten"
+msgstr "Ingehouden winst"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-dialog-utils.scm
@@ -113,7 +113,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2894 ../intl-scm/guile-strings.c:3664
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4820 ../intl-scm/guile-strings.c:6218
 msgid "Equity"
-msgstr "Actief vermogen"
+msgstr "Eigen vermogen"
 
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:723 ../src/gnome/dialog-chart-export.c:45
 #: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:922 ../src/gnome/glade/account.glade.h:41
@@ -368,7 +368,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1828 ../intl-scm/guile-strings.c:2028
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8762
 msgid "Bill"
-msgstr "Rekening"
+msgstr "Factuur"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
@@ -378,7 +378,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6072 ../intl-scm/guile-strings.c:6094
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8732
 msgid "Expense"
-msgstr "Onkosten"
+msgstr "Uitgaven"
 
 #. Set memo. action?
 #: ../src/business/business-core/gncInvoice.c:1183
@@ -533,9 +533,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-billterms.c:296
 #, c-format
 msgid "You must provide a unique name for this Billing Term. Your choice \"%s\" is already in use."
-msgstr ""
-"U moet een unieke naam voor deze factureringsvoorwaarden opgeven.\n"
-"Uw keuze \"%s\" is al in gebruik."
+msgstr "U moet een unieke naam voor deze factureringsvoorwaarden opgeven. Uw keuze \"%s\" is al in gebruik."
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
@@ -616,7 +614,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:781
 msgid "View/Edit Customer"
-msgstr "Bekijk/bewerk klant"
+msgstr "Klant bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:782
 msgid "Customer's Jobs"
@@ -720,7 +718,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:682
 msgid "View/Edit Employee"
-msgstr "Bekijk/bewerk werknemer"
+msgstr "Werknemer bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:683
 msgid "Expense Vouchers"
@@ -770,7 +768,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:353
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:174
 msgid "You need to supply Billing Information."
-msgstr "U moet factuur informatie opgeven."
+msgstr "U moet factuurinformatie opgeven."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:512
 msgid "Are you sure you want to delete the selected entry?"
@@ -817,7 +815,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1464 ../intl-scm/guile-strings.c:1572
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1836 ../intl-scm/guile-strings.c:1944
 msgid "Due Date"
-msgstr "Verval datum"
+msgstr "Vervaldatum"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:656
 msgid "Post Date"
@@ -829,12 +827,12 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:658
 msgid "Accumulate Splits?"
-msgstr ""
+msgstr "Opsplitsingen samennemen"
 
 #. Fill in the conversion prices with feedback from the user
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:694
 msgid "One or more of the entries are for accounts different from the invoice/bill currency. You will be asked a conversion rate for each."
-msgstr ""
+msgstr "Een of meerdere van de factuurregels zijn voor rekeningen verschillend van de factuurvaluta. U zult voor iedere factuurregel naar de wisselkoers gevraagd worden."
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1027
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:1065
@@ -872,15 +870,15 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1669
 msgid "New Bill"
-msgstr "Nieuwe rekening"
+msgstr "Nieuwe factuur"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1673
 msgid "Edit Bill"
-msgstr "Bewerk rekening"
+msgstr "Factuur bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1676
 msgid "View Bill"
-msgstr "Bekijk rekening"
+msgstr "Factuur bekijken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1684
 msgid "New Expense Voucher"
@@ -896,18 +894,18 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2310
 msgid "View/Edit Invoice"
-msgstr "Bekijk/bewerk factuur"
+msgstr "Factuur bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2315
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2568
 msgid "View/Edit Bill"
-msgstr "Bekijk/bewerk rekening"
+msgstr "Factuur bewerken"
 
 #. Translators: The terms 'Voucher' and 'Expense Voucher' are used
 #. interchangeably in gnucash and mean the same thing.
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2322
 msgid "View/Edit Voucher"
-msgstr "Bekijk/bewerk voucher"
+msgstr "voucher bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2332
 msgid "Invoice Owner"
@@ -946,7 +944,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1664 ../intl-scm/guile-strings.c:1786
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1980 ../intl-scm/guile-strings.c:2036
 msgid "Billing ID"
-msgstr "Facturerings-ID"
+msgstr "Factureringsnummer"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2341
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2371
@@ -985,19 +983,19 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2357
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:14
 msgid "Invoice ID"
-msgstr "Factuur-ID"
+msgstr "Factuurnummer"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2362
 msgid "Bill Owner"
-msgstr "Eigenaar rekening"
+msgstr "Eigenaar factuur"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2365
 msgid "Bill Notes"
-msgstr "Rekening-opmerkingen"
+msgstr "Opmerkingen factuur"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2387
 msgid "Bill ID"
-msgstr "Rekening-ID"
+msgstr "Factuurnummer"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2392
 msgid "Voucher Owner"
@@ -1145,11 +1143,11 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2623
 msgid "The following bills are due"
-msgstr "De volgende rekeningen moeten betaald worden"
+msgstr "De volgende facturen zijn verlopen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2624
 msgid "The following bill is due"
-msgstr "De volgende rekening moet betaald worden"
+msgstr "De volgende factuur is verlopen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:130
 msgid "The Job must be given a name."
@@ -1169,7 +1167,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:514
 msgid "View/Edit Job"
-msgstr "Bekijk/bewerk opdracht"
+msgstr "Opdracht bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:515
 msgid "View Invoices"
@@ -1224,7 +1222,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:800
 msgid "View/Edit Order"
-msgstr "Bekijk/bewerk order"
+msgstr "Order bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:808
 msgid "Order Notes"
@@ -1285,7 +1283,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:515
 #, c-format
 msgid "You have no valid \"Post To\" accounts. Please create an account of type \"%s\" before you continue to process this payment. Perhaps you want to create an Invoice or Bill first?"
-msgstr ""
+msgstr "U heeft geen geldige \"Boek naar\"-rekeningen. Maak een rekening van het soort \"%s\" aan voordat u verder gaat met het verwerken van deze betaling. Mogelijk wilt u eerst een factuur aanmaken?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:205
 msgid "You must enter a company name. If this vendor is an individual (and not a company) you should set the \"company name\" and \"contact name\" the same."
@@ -1306,7 +1304,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:646
 msgid "View/Edit Vendor"
-msgstr "Bekijk/bewerk leverancier"
+msgstr "Leverancier bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:647
 msgid "Vendor's Jobs"
@@ -1315,11 +1313,11 @@
 #. { N_("Vendor Orders"), order_vendor_cb},
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:649
 msgid "Vendor's Bills"
-msgstr "Facturen leverancier"
+msgstr "Facturen leveranciers"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:650
 msgid "Pay Bill"
-msgstr "Betaal factuur"
+msgstr "Factuur betalen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:661
 msgid "Vendor ID"
@@ -1331,7 +1329,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:1
 msgid "<b>New Billing Term</b>"
-msgstr "<b>Nieuwe factuurvoorwaarden</b>"
+msgstr "<b>Nieuwe factureringsvoorwaarden</b>"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:2
 msgid "<b>Term Definition</b>"
@@ -1351,11 +1349,11 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:6
 msgid "Commit this Billing Term"
-msgstr "Accepteer deze factuurvoorwaarden"
+msgstr "De factureringsvoorwaarde accepteren"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:7
 msgid "Create a new Billing Term"
-msgstr "Genereer nieuwe factuurvoorwaarden"
+msgstr "Een nieuwe factureringsvoorwaarde aanmaken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:8
 msgid "Cutoff Day: "
@@ -1375,7 +1373,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:13
 msgid "Delete the current Billing Term"
-msgstr "Verwijder de huidige factuurvoorwaarden"
+msgstr "De geselecteerde factureringsvoorwaarde verwijderen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:15
 #, no-c-format
@@ -1400,7 +1398,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:20
 msgid "Edit the current Billing Term"
-msgstr "Bewerk de huidige factuurvoorwaarden"
+msgstr "De geselecteerde factureringsvoorwaarden bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:22
 msgid "Table"
@@ -1422,15 +1420,15 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:24
 msgid "The cutoff day for applying bills to the next month. After the cutoff, bills are applied to the following month. Negative values count backwards from the end of the month."
-msgstr "De uiterste betaaldag om facturen op te geven voor de volgende maand. Na de uiterste betaaldag worden facturen verzet naar de volgende maand. Negatieve waarden tellen terug vanaf het einde van de maand."
+msgstr "De limietdag om facturen op te geven voor de volgende maand. Na de limietdag worden facturen verplaatst naar de volgende maand. Negatieve waarden tellen terug vanaf het einde van de maand."
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:25
 msgid "The day of the month bills are due"
-msgstr "De dag van de maand dat de facturen betaald moeten zijn"
+msgstr "De dag van de maand dat de facturen verlopen zijn"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:26
 msgid "The description of the Billing Term, printed on invoices"
-msgstr "De omschrijving van de factuurvoorwaarden, afgedrukt op de facturen"
+msgstr "De omschrijving van de factureringsvoorwaarden, afgedrukt op facturen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:27
 msgid "The discount percentage applied if paid early."
@@ -1438,7 +1436,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:28
 msgid "The internal name of the Billing Term."
-msgstr "De interne naam van de factuurvoorwaarden."
+msgstr "De interne naam van de factureringsvoorwaarden."
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:29
 msgid "The last day of the month for the early payment discount."
@@ -1450,11 +1448,11 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:31
 msgid "The number of days to pay the bill after the post date."
-msgstr "Het aantal dagen om de factuur te betalen na de verzend datum."
+msgstr "Het aantal dagen om de factuur te betalen na de verzenddatum."
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:32
 msgid "The percentage discount applied for early payment."
-msgstr "Het percentage korting voor snel betalen."
+msgstr "Het kortingspercentage voor tijdig betalen."
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/billterms.glade.h:33
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:18
@@ -1469,7 +1467,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/businessprefs.glade.h:1
 msgid "<b>Bills</b>"
-msgstr "<b>Rekeningen</b>"
+msgstr "<b>Facturen</b>"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/businessprefs.glade.h:2
 msgid "<b>Invoices</b>"
@@ -1481,7 +1479,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/businessprefs.glade.h:4
 msgid "How many days in the future to warn about Bills coming due."
-msgstr "Hoeveel dagen van tevoren moet er een waarschuwing verschijnen van uiterste betaaldata van rekeningen."
+msgstr "Hoeveel dagen van tevoren waarschuwen voor verstrijken vervaldatum facturen."
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/businessprefs.glade.h:5
 msgid "If checked, each invoice will be opened in its own top level window. If clear, the invoice will be opened in the current window."
@@ -1518,7 +1516,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/businessprefs.glade.h:12
 msgid "Whether to display the list of Bills Due at startup."
-msgstr "Of de lijst met rekeningen die betaald moeten zijn, getoond moet worden bij het opstarten."
+msgstr "Lijst met vervallen facturen al dan niet tonen bij het opstarten."
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/businessprefs.glade.h:13
 msgid "_Accumulate splits on post"
@@ -1542,7 +1540,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/choose-owner.glade.h:1
 msgid "Choose Owner Dialog"
-msgstr "Eigenaarvenster kiezen"
+msgstr "Venster eigenaarkeuze"
 
 #. src/business/business-reports/owner-report.scm
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
@@ -1626,7 +1624,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:5
 #: ../src/business/business-gnome/glade/order.glade.h:3
 msgid "Billing Information"
-msgstr "Rekening informatie"
+msgstr "Factuurgegevens"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/customer.glade.h:5
 #: ../src/business/business-gnome/glade/vendor.glade.h:3
@@ -1727,7 +1725,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/customer.glade.h:20
 msgid "Shipping Information"
-msgstr "Verzend informatie"
+msgstr "Verzendgegevens"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/customer.glade.h:21
 msgid "Tax Included: "
@@ -1780,7 +1778,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/employee.glade.h:5
 msgid "Billing"
-msgstr "In rekening brengen"
+msgstr "Factureren"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/employee.glade.h:6
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1707
@@ -1858,7 +1856,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:15
 msgid "Invoice Information"
-msgstr "Factuur informatie"
+msgstr "Factuurinformatie"
 
 #. src/business/business-reports/job-report.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/job-report.scm
@@ -1875,7 +1873,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:19
 msgid "No, keep them as they are"
-msgstr ""
+msgstr "Nee, behoud de huidige tabellen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:21
 msgid "Posted Account"
@@ -1883,7 +1881,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:22
 msgid "Reset Tax Tables to present Values?"
-msgstr ""
+msgstr "BTW-tabellen naar huidige waarden herstellen?"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/invoice.glade.h:24
 msgid "The invoice ID number. If left blank a reasonable number will be chosen for you."
@@ -2072,7 +2070,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/payment.glade.h:7
 msgid "Transfer Account"
-msgstr "Transactie dagboek"
+msgstr "Transactierekening"
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/vendor.glade.h:15
 msgid "Tax Included:"
@@ -2173,7 +2171,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:167
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:191
 msgid "Find Jo_b..."
-msgstr "Zoek _opdracht..."
+msgstr "_Opdracht zoeken..."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:168
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:192
@@ -2215,19 +2213,19 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:182
 msgid "New _Bill..."
-msgstr "Nieuwe _rekening..."
+msgstr "Nieuwe _factuur..."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:183
 msgid "Open the New Bill dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Venster 'Nieuwe factuur' openen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:185
 msgid "Find Bi_ll..."
-msgstr "Rekening _zoeken..."
+msgstr "Factuur zoeken..."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:186
 msgid "Open the Find Bill dialog"
-msgstr ""
+msgstr "Venster 'Zoek factuur' openen"
 
 #. Employee submenu
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:199
@@ -2269,7 +2267,7 @@
 #. Other menu items
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:217
 msgid "_Tax Table Editor"
-msgstr "Belasting _tabel bewerken"
+msgstr "Belasting_tabel bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:218
 msgid "View and edit the list of Tax Tables"
@@ -2277,11 +2275,11 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:220
 msgid "_Billing Terms Editor"
-msgstr "Rekening voorwaarden _bewerken"
+msgstr "Factureringsvoorwaarden _bewerken"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:221
 msgid "View and edit the list of Billing Terms"
-msgstr "Bekijk en bewerk de lijst met rekeningvoorwaarden"
+msgstr "Bekijk en bewerk de lijst met factureringsvoorwaarden"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:223
 msgid "Bills _Due Reminder"
@@ -2297,7 +2295,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:227
 msgid "QSF _Invoice..."
-msgstr "Zoek _factuur..."
+msgstr "QSF-_factuur..."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:228
 msgid "Export one or more invoices to QSF"
@@ -2305,7 +2303,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:230
 msgid "QSF _Customer..."
-msgstr "Zoek _klant..."
+msgstr "QSF-_klant..."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:231
 msgid "Export one or more customers to QSF"
@@ -2313,7 +2311,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:233
 msgid "QSF _Vendor..."
-msgstr "Zoek _leverancier..."
+msgstr "QSF-_leverancier..."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:234
 msgid "Export one or more vendors to QSF"
@@ -2321,7 +2319,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:236
 msgid "QSF _Employee..."
-msgstr "Zoek _werknemer..."
+msgstr "QSF-_werknemer..."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-business.c:237
 msgid "Export one or more employees to QSF"
@@ -2395,7 +2393,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:102
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:149
 msgid "New _Account..."
-msgstr "Nieuwe _Grootboekrekening..."
+msgstr "Nieuwe _grootboekrekening..."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:103
 msgid "Create a new account"
@@ -2627,7 +2625,7 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:11
 msgid "Show bills due within this many days"
-msgstr "Rekeningen tonen die binnen dit aantal dagen betaald moeten worden"
+msgstr "Facturen tonen die binnen dit aantal dagen vervallen"
 
 #: ../src/business/business-gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_business_common.schemas.in.h:12
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:56
@@ -2860,11 +2858,11 @@
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:55
 msgid "Income Account"
-msgstr "Inkomsten rekening"
+msgstr "Opbrengstenrekening"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:60
 msgid "Expense Account"
-msgstr "Kosten rekening"
+msgstr "Uitgavenrekening"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -2988,7 +2986,7 @@
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:528
 msgid "Enter the income/expense account for the Entry, or choose one from the list"
-msgstr "Geef het inkomsten/kosten rekening op voor de boeking, of kies er een uit de lijst"
+msgstr "Geef de opbrengsten/uitgavenrekening op voor de boeking, of kies er een uit de lijst"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:541
 msgid "Enter the type of Entry"
@@ -3221,15 +3219,15 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6070 ../intl-scm/guile-strings.c:6092
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6778 ../intl-scm/guile-strings.c:8758
 msgid "Income"
-msgstr "Inkomsten"
+msgstr "Opbrengsten"
 
 #: ../src/engine/Account.c:3710
 msgid "A/Receivable"
-msgstr "A/te ontvangen"
+msgstr "Debiteuren"
 
 #: ../src/engine/Account.c:3711
 msgid "A/Payable"
-msgstr "A/te betalen"
+msgstr "Crediteuren"
 
 #: ../src/engine/cap-gains.c:236
 msgid "Orphaned Gains"
@@ -3690,7 +3688,7 @@
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:778
 msgid "Scheduled Transactions without a template transaction cannot be automatically created."
-msgstr "Geplande transacties zonder sjabloontransactie kan niet automatisch worden aangemaakt."
+msgstr "Geplande transacties zonder sjabloontransactie kunnen niet automatisch worden aangemaakt."
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:792
 msgid "Please provide a valid end selection."
@@ -3720,7 +3718,7 @@
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1725
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:197
 msgid "Scheduled Transactions"
-msgstr "Geplande Transacties"
+msgstr "Geplande transacties"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:554
 msgid "The Scheduled Transaction is unbalanced. You are strongly encouraged to correct this situation."
@@ -3841,7 +3839,7 @@
 #: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:409
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1866
 msgid "Account Types"
-msgstr "Dagboek typen"
+msgstr "Rekeningsoorten"
 
 #. Translators: '%s' is the name of the selected account hierarchy template.
 #: ../src/gnome/druid-hierarchy.c:486
@@ -3923,7 +3921,7 @@
 
 #: ../src/gnome/druid-loan.c:1044
 msgid "Are you sure you want to cancel the Mortgage/Loan Setup Druid?"
-msgstr "Weet u zeker dat u de hypotheek/lenings instellings Hulp wilt annuleren?"
+msgstr "Weet u zeker dat u de assistent 'Hypotheek/leningsinstellingen' wilt annuleren?"
 
 #: ../src/gnome/druid-loan.c:1163
 msgid "Please select a valid loan account."
@@ -4052,7 +4050,7 @@
 
 #: ../src/gnome/druid-stock-split.c:384
 msgid "You must select an income account for the cash distribution."
-msgstr "U moet een inkomstengrootboekrekening selecteren voor de kasverdeling."
+msgstr "U moet een opbrengstenrekening selecteren voor de kasverdeling."
 
 #: ../src/gnome/druid-stock-split.c:393
 msgid "You must select an asset account for the cash distribution."
@@ -4258,17 +4256,18 @@
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:35
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1338
 msgid "New Account"
-msgstr "Nieuwe debiteur"
+msgstr "Nieuwe rekening"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:36
 msgid "New Account (not implemented)"
-msgstr "Nieuw dagboek (nog niet ge-implementeerd)"
+msgstr "Nieuwe rekening (niet geïmplementeerd)"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:37
 msgid "New Account Hierarchy Setup"
-msgstr "Nieuwe hiërarchische dagboek configuratie"
+msgstr "Nieuw rekeningschema instellen"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:38
+#, fuzzy
 msgid "No_tes:"
 msgstr "_Opmerkingen:"
 
@@ -4289,7 +4288,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3876 ../intl-scm/guile-strings.c:4916
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6314
 msgid "Other"
-msgstr "Ander"
+msgstr "Andere"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:43
 #, fuzzy
@@ -4298,7 +4297,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:44
 msgid "Please choose the currency to use for new accounts."
-msgstr "Kies de te gebruiken valuta voor de huidige dagboeken."
+msgstr "Kies de valuta voor nieuwe rekeningen."
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:45
 msgid "Prefix:"
@@ -4326,7 +4325,7 @@
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:44
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:58
 msgid "Select Account"
-msgstr "Selecteer dagboek"
+msgstr "Rekening selecteren"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:53
 msgid "Select categories that correspond to the ways that you will use GnuCash. Each category you select will cause several accounts to be created. Select the categories that are relevant to you. You can always create additional accounts by hand later."
@@ -4334,7 +4333,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:54
 msgid "Select or add a GnuCash account"
-msgstr "GnuCash dagboek selecteren of toevoegen"
+msgstr "Een GnuCashrekening selecteren of toevoegen"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:55
 msgid "Setup new accounts"
@@ -4354,11 +4353,11 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:59
 msgid "Smallest fraction of this commodity that can be referenced."
-msgstr "Kleinste deel van deze vlottende activa waarnaar kan worden verwezen."
+msgstr "Kleinste eenheid van dit artikel waarnaar kan worden verwezen."
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:60
 msgid "Ta_x related"
-msgstr "Belasting-gerelateerd"
+msgstr "Belastinggerelateerd"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:61
 msgid "This account (and any sub-accounts) will be hidden in the account tree and will not appear in the popup account list in the register. To reset this option, you will first need to open the \"Filter By...\" dialog for the account tree and check the \"show hidden accounts\" option. Doing so will allow you to select the account and reopen this dialog."
@@ -4378,7 +4377,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:65
 msgid "This account is present solely as a placeholder in the hierarchy. Transactions may not be posted to this account, only to sub-accounts of this account."
-msgstr "Dit dagboek is alleen aanwezig als opvulling in de hiërarchie. Transacties mogen niet worden opgegeven voor dit dagboek, alleen voor sub-dagboeken hiervan."
+msgstr "Deze rekening dient slechts als `placeholder' in het schema. Er kunnen geen transacties naar geboekt worden, dit kan alleen naar de subrekeningen van de rekening."
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:66
 msgid ""
@@ -4386,7 +4385,7 @@
 "\n"
 "Click 'Cancel' if you do not wish to create any new accounts now."
 msgstr ""
-"Deze assistent helpt u met het aanmaken van een aantal GnuCash-rekeningen voor uw activa (zoals investeringen, rekeningen-courant of spaarrekeningen), passiva (zoals leningen) en verschillende soorten inkomsten- en uitgavenrekeningen. \n"
+"Deze assistent helpt u met het aanmaken van een aantal GnuCashrekeningen voor uw activa (zoals investeringen, rekeningen-courant of spaarrekeningen), passiva (zoals leningen) en verschillende soorten opbrengsten- en uitgavenrekeningen. \n"
 "\n"
 "Kies 'Annuleren' als u nu geen nieuwe rekeningen wilt aanmaken."
 
@@ -4408,7 +4407,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:78
 msgid "_Account code:"
-msgstr "_Rekeningcode:"
+msgstr "_Rekeningnummer:"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:79
 msgid "_Balance:"
@@ -4441,7 +4440,7 @@
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:275
 #, fuzzy
 msgid "_Security/currency:"
-msgstr "_Effecten/valua:"
+msgstr "_Waarde/valua:"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:86
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-reset-warnings.glade.h:6
@@ -4459,20 +4458,20 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/acctperiod.glade.h:1
 msgid "Book Closing Dates"
-msgstr "Sluitingsdata dagboek"
+msgstr "Sluitingsdata boekhouding"
 
 #: ../src/gnome/glade/acctperiod.glade.h:2
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-book-close.glade.h:1
 msgid "Close Book"
-msgstr "Dagboek sluiten"
+msgstr "Boekhouding sluiten"
 
 #: ../src/gnome/glade/acctperiod.glade.h:3
 msgid "Enter a title for this book."
-msgstr "Geef dit dagboek een naam."
+msgstr "Geef deze boekhouding een naam."
 
 #: ../src/gnome/glade/acctperiod.glade.h:4
 msgid "Enter notes that describe this book."
-msgstr "Geef een omschrijving van dit dagboek."
+msgstr "Geef een omschrijving van deze boekhouding."
 
 #: ../src/gnome/glade/acctperiod.glade.h:5
 msgid "Finish Closing Books"
@@ -4607,7 +4606,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/budget.glade.h:27
 msgid "last of month"
-msgstr "Laatste van de maand"
+msgstr "laatste van de maand"
 
 #: ../src/gnome/glade/budget.glade.h:28
 msgid "same week & day"
@@ -4615,11 +4614,11 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/chart-export.glade.h:1
 msgid "Click to choose the filename and location."
-msgstr "Klik om de bestandnaam en locatie te kiezen."
+msgstr "Klik om de bestandsnaam en locatie te kiezen."
 
 #: ../src/gnome/glade/chart-export.glade.h:2
 msgid "Export Chart of Accounts"
-msgstr "Rekeningenschema exporteren"
+msgstr "Rekeningschema exporteren"
 
 #: ../src/gnome/glade/chart-export.glade.h:3
 msgid "Select the date to use and click Export to choose the filename and location. Future dates are not supported."
@@ -4639,7 +4638,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/commodities.glade.h:2
 msgid "Add a new commodity."
-msgstr "Voeg een nieuwe portefeuille toe"
+msgstr "Een nieuw artikel toevoegen."
 
 #: ../src/gnome/glade/commodities.glade.h:3
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:221
@@ -4649,7 +4648,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/commodities.glade.h:4
 msgid "Remove the current commodity."
-msgstr "Verwijder de huidige portefeuille"
+msgstr "Het huidige artikel verwijderen"
 
 #: ../src/gnome/glade/commodities.glade.h:5
 msgid "Securities"
@@ -4669,11 +4668,11 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:3
 msgid "<b>Payment Options</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Betalingsmogelijkheden</b>"
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:4
 msgid "<b>Period:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Periode:</b>"
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:5
 msgid "Account Information"
@@ -4681,7 +4680,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:6
 msgid "Annual"
-msgstr ""
+msgstr "Jaarlijks"
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:7
 msgid ""
@@ -4697,6 +4696,17 @@
 "Daily (360)\n"
 "Daily (365)"
 msgstr ""
+"Jaarlijks\n"
+"Tweemaal per jaar\n"
+"Driemaal per jaar\n"
+"Ieder kwartaal\n"
+"Tweemaandelijks\n"
+"Maandelijks\n"
+"Tweemaal per maand\n"
+"Tweewekelijks\n"
+"Wekelijks\n"
+"Dagelijks (360)\n"
+"Dagelijks (365)"
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:18
 msgid "Beginning"
@@ -4744,12 +4754,12 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:29
 msgid "Financial Calculator"
-msgstr "Financiële Rekenmachine"
+msgstr "Financiële rekenmachine"
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:30
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:99
 msgid "Frequency:"
-msgstr "frequentie:"
+msgstr "Frequentie:"
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:31
 msgid "Future value"
@@ -4785,7 +4795,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:39
 msgid "Recalculate the (single) blank entry in the above fields."
-msgstr ""
+msgstr "De (enkele) lege invoer in de bovenstaande velden berekenen."
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:40
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:41
@@ -4808,7 +4818,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:46
 msgid "When paid:"
-msgstr ""
+msgstr "Betalingsmoment:"
 
 #: ../src/gnome/glade/fincalc.glade.h:47
 msgid "_Effective Date:"
@@ -4836,7 +4846,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/lots.glade.h:3
 msgid "<b>_Notes</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>_Opmerkingen</b>"
 
 #: ../src/gnome/glade/lots.glade.h:4
 msgid "<b>_Title</b>"
@@ -5258,7 +5268,7 @@
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:7
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:217
 msgid "Cancel the current transaction"
-msgstr "Annuleer de huidige transactie"
+msgstr "De huidige transactie annuleren"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:8
 msgid "Choo_se Date:"
@@ -5326,7 +5336,7 @@
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:29
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:254
 msgid "Jump to the corresponding transaction in the other account"
-msgstr "Ga naar de corresponderende transactie in het andere dagboek"
+msgstr "Naar de corresponderende transactie in de andere rekening springen"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:30
 msgid "Keep normal account order"
@@ -5335,12 +5345,12 @@
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:31
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:205
 msgid "Make a copy of the current transaction"
-msgstr "Maak een copie van de huidige transactie "
+msgstr "De geselecteerde transactie kopiëren"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:32
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:248
 msgid "Move to the blank transaction at the bottom of the register"
-msgstr "Ga naar een lege boekingsregel onderaan het scherm"
+msgstr "Naar de lege boekingsregel onderaan het scherm springen"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:33
 msgid "Num_ber"
@@ -5362,7 +5372,7 @@
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:37
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:214
 msgid "Record the current transaction"
-msgstr "Archiveer de huidige transactie"
+msgstr "De geselecteerde transactie opslaan"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:38
 msgid "Remove Transaction Splits"
@@ -5883,7 +5893,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:113
 msgid "Mortgage/Loan Druid"
-msgstr "Hypotheek/lening Hulp"
+msgstr "Assistent 'Hypotheek/leningen'"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:114
 msgid "Mortgage/Loan Repayment Setup"
@@ -6076,11 +6086,11 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:171
 msgid "Template Transaction"
-msgstr "Transactie sjabloon"
+msgstr "Transactiesjabloon"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:172
 msgid "Template Transaction (Read-Only)"
-msgstr "Transactie sjabloon (Alleen inzien)"
+msgstr "Transactiesjabloon (alleen-lezen)"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:173
 msgid "The following Scheduled Transactions reference the deleted account, and must now be corrected. Press OK to edit them."
@@ -6228,7 +6238,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/stocks.glade.h:2
 msgid "<b>_Income Account</b>"
-msgstr "<b>Inkomstenrekening</b>"
+msgstr "<b>Opbrengstenrekening</b>"
 
 #: ../src/gnome/glade/stocks.glade.h:3
 msgid "Cash In Lieu"
@@ -6325,7 +6335,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/tax.glade.h:8
 msgid "Tax Information"
-msgstr "Belasting gegevens"
+msgstr "Belastinggegevens"
 
 #: ../src/gnome/glade/tax.glade.h:9
 msgid "Tax _Related"
@@ -6337,7 +6347,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/tax.glade.h:11
 msgid "_Income"
-msgstr "_Inkomsten"
+msgstr "_Opbrengsten"
 
 #: ../src/gnome/glade/tax.glade.h:12
 msgid "_Parent Account"
@@ -6365,11 +6375,11 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:57
 msgid "New Accounts _Page"
-msgstr "Nieuwe-rekeningenpagina"
+msgstr "Nieuwe rekeningen_pagina"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-account-tree.c:58
 msgid "Open a new Account Tree page"
-msgstr "Nieuwe-rekeningenstructuurpagina openen"
+msgstr "Nieuwe rekeningenpagina openen"
 
 #. File menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:101
@@ -6379,7 +6389,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:102
 msgid "Create a new file"
-msgstr "Maak een nieuw bestand aan"
+msgstr "Een nieuw bestand aanmaken"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:104
 msgid "_Open..."
@@ -6442,7 +6452,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:134
 msgid "Setup tax information for all income and expense accounts"
-msgstr "Instellen belasting gegevens voor alle inkomsten en onkosten dagboeken"
+msgstr "Instellen belastinggegevens voor alle opbrengsten- en uitgavenrekeningen"
 
 #. Actions menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:139
@@ -6467,7 +6477,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:146
 msgid "_Mortgage & Loan Repayment..."
-msgstr "_Hypotheek & lenings aflossing..."
+msgstr "_Hypotheek- & leningsaflossing..."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:147
 msgid "Setup scheduled transactions for repayment of a loan"
@@ -6491,9 +6501,8 @@
 msgstr "Bekijk en bewerk de prijzen van aandelen en beleggingsfondsen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:160
-#, fuzzy
 msgid "_Security Editor"
-msgstr "Beveiligings medium"
+msgstr "_Waardebeheer"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:161
 msgid "View and edit the commodities for stocks and mutual funds"
@@ -6508,14 +6517,12 @@
 msgstr "Gebruik de financiële rekenmachine"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:166
-#, fuzzy
 msgid "_Close Book"
-msgstr "Sluiten"
+msgstr "Boekhouding _sluiten"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:167
-#, fuzzy
 msgid "Close the Book at the end of the Period"
-msgstr "Nieuwe vensters worden aangemaakt als tabbladen in het hoofdvenster"
+msgstr "Boekhouding aan het einde van de periode sluiten"
 
 #. Help menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:172
@@ -6534,46 +6541,40 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:443
-#, fuzzy
 msgid "Select the QSF file to import into GnuCash"
-msgstr "Selecteer een te laden QIF bestand"
+msgstr "Selecteer het QSF-bestand om te importeren"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:499
 msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time."
 msgstr "Er zijn geen geplande transacties die nu kunnen worden uitgevoerd."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:55
-#, fuzzy
 msgid "New Budget"
-msgstr "Nieuwe order"
+msgstr "Nieuw budget"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:56
-#, fuzzy
 msgid "Create a new Budget"
-msgstr "Maak een nieuw bestand aan"
+msgstr "Een nieuw budget aanmaken"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:59
-#, fuzzy
 msgid "Open Budget"
-msgstr "Open dagboek"
+msgstr "Open Budget"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:60
 msgid "Open an existing Budget"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:226
-#, fuzzy
 msgid "Select a Budget"
-msgstr "Selecteer standaardwaarden"
+msgstr "Een Budget selecteren"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:150
 msgid "Create a new Account"
-msgstr "Nieuwe debiteur maken"
+msgstr "Nieuwe grootboekrekening maken"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:152
-#, fuzzy
 msgid "New Account _Hierarchy..."
-msgstr "Nieuwe hiërarchische dagboek configuratie"
+msgstr "Nieuw rekening_schema"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:153
 msgid "Extend the current book by merging with new account type categories"
@@ -6582,88 +6583,82 @@
 #. File menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:155
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:126
-#, fuzzy
 msgid "Open _Account"
-msgstr "Open dagboek"
+msgstr "Rekening _openen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:156
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:127
 msgid "Open the selected account"
-msgstr "Open het geselecteerde dagboek"
+msgstr "De geselecteerde rekening openen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:158
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:130
 msgid "Open _Subaccounts"
-msgstr "Open _sub-dagboeken"
+msgstr "_Subrekeningen openen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:159
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:131
 msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
-msgstr "Open het geselecteerde dagboek en alle sub-dagboeken"
+msgstr "De geselecteerde rekening en zijn subrekeningen openen"
 
 #. Edit menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:163
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:186
-#, fuzzy
 msgid "Edit _Account"
-msgstr "Dagboek bewerken"
+msgstr "_Rekening bewerken"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:164
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:187
 msgid "Edit the selected account"
-msgstr "Bewerk het geselecteerde dagboek"
+msgstr "Bewerk de geselecteerde rekening"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:166
-#, fuzzy
 msgid "_Delete Account..."
-msgstr "Verwijder _dagboek"
+msgstr "Rekening _verwijderen..."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:167
 msgid "Delete selected account"
-msgstr "Verwijder het geselecteerde dagboek"
+msgstr "De geselecteerde rekening verwijderen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:169
-#, fuzzy
 msgid "_Renumber Subaccounts..."
-msgstr "Voeg sub-dagboeken bij"
+msgstr "Subrekeningen hernummeren..."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:170
-#, fuzzy
 msgid "Renumber the children of the selected account"
-msgstr "Corrigeer het geselecteerde dagboek"
+msgstr "Kinderen van geselecteerde rekening hernummeren"
 
 #. View menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:174
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:147
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:230
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:283
-#, fuzzy
 msgid "_Filter By..."
-msgstr "Filter op type"
+msgstr "_Filter op ..."
 
 #. Actions menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:178
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:238
 msgid "_Reconcile..."
-msgstr "Verwe_rken..."
+msgstr "_Afstemmen..."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:179
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:239
 msgid "Reconcile the selected account"
-msgstr "Corrigeer het geselecteerde dagboek"
+msgstr "De geselecteerde rekening afstemmen"
 
 #. Actions menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:181
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:235
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:21 ../src/gnome/window-reconcile.c:2108
 msgid "_Transfer..."
-msgstr "_Transactie..."
+msgstr "_Boeken..."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:182
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:236
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2109
 msgid "Transfer funds from one account to another"
-msgstr "Boek fondsen over van het ene dagboek naar een ander"
+msgstr "Fondsen overboeken van een rekening naar een andere"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:184
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:241
@@ -6674,7 +6669,7 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:185
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:242
 msgid "Record a stock split or a stock merger"
-msgstr "Plaats een aandelen deling of fusie"
+msgstr "Aandelendeling of fusie registeren"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:187
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:244
@@ -6689,28 +6684,28 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:190
 msgid "Check & Repair A_ccount"
-msgstr "_Controleer & repareer dagboek"
+msgstr "_Controleer & repareer rekening"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:191
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2112
 msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account"
-msgstr "Controleer op- en repareer niet-gebalanceerde transacties en verweesde opslitsingen voor dit dagboek"
+msgstr "Zoek en repareer niet-gebalanceerde transacties en verweesde opslitsingen in deze rekening"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:193
 msgid "Check & Repair Su_baccounts"
-msgstr "Controleer & repareer su_b-dagboeken"
+msgstr "Controleer & repareer _subrekeningen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:194
 msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account and its subaccounts"
-msgstr "Controleer op- en repareer niet-gebalanceerde transacties en verweesde opsplitsingen voor dit dagboek en bijbehorende sub-dagboeken"
+msgstr "Zoek en repareer niet-gebalanceerde transacties en verweesde opsplitsingen in deze rekening en de onderliggende subrekeningen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:197
 msgid "Check & Repair A_ll"
-msgstr "Controleer & repareer a_lle"
+msgstr "Controleer & repareer _alles"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:198
 msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all accounts"
-msgstr "Controleer op- en repareer niet-gebalanceerde transacties en opsplitsingen in alle dagboeken"
+msgstr "Zoek en repareer niet-gebalanceerde transacties en verweesde opsplitsingen in alle rekeningen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:220
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:163 ../src/gnome/lot-viewer.c:448
@@ -6753,7 +6748,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6338 ../intl-scm/guile-strings.c:6530
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6982
 msgid "Accounts"
-msgstr "Dagboeken"
+msgstr "Grootboekrekeningen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:905
 #, fuzzy
@@ -6761,14 +6756,14 @@
 msgstr "(geen)"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:926
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Deleting account %s"
-msgstr "Selecteer dagboeken"
+msgstr "Rekening `%s' verwijderen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1018
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "The account %s will be deleted."
-msgstr "Dagboeklijst wordt ge-update"
+msgstr "Rekening %s wordt verwijderd."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1028
 #, c-format
@@ -6781,24 +6776,22 @@
 msgstr "Alle prijzen ouder dan onderstaande datum worden verwijderd."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1039
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "All of its sub-accounts will be moved to the account %s."
-msgstr "Inclusief sub-dagboeken van alle geselecteerde dagboeken"
+msgstr "Al zijn subrekeningen worden verplaatst naar rekening `%s'."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1043
-#, fuzzy
 msgid "All of its subaccounts will be deleted."
-msgstr "Dagboeklijst wordt ge-update"
+msgstr "Als de onderliggende subrekeningen worden verwijderd."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1047
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "All sub-account transactions will be moved to the account %s."
-msgstr "Voeg een nieuwe transactie toe aan het dagboek"
+msgstr "Alle onderliggende subrekeningen worden verplaatst naar rekening %s."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1051
-#, fuzzy
 msgid "All sub-account transactions will be deleted."
-msgstr "Dagboeklijst wordt ge-update"
+msgstr "Alle transacties van subrekening worden verwijderd."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1056
 #, fuzzy
@@ -6807,19 +6800,16 @@
 
 #. Edit menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:135
-#, fuzzy
 msgid "_Delete Budget"
-msgstr "Verwijder _dagboek"
+msgstr "_Budget verwijderen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:136
-#, fuzzy
 msgid "Delete this budget"
-msgstr "Verwijder de huidige boeking"
+msgstr "Dit budget verwijderen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Edit this budget's options"
-msgstr "Bewerk rapport opies"
+msgstr "Opties van dit budget bewerken"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:141
 msgid "Estimate Budget"
@@ -6830,9 +6820,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Estimate"
-msgstr "Status"
+msgstr "Voorspellen"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-flow.scm
@@ -6868,9 +6857,8 @@
 msgstr "Verwijderen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:911
-#, fuzzy
 msgid "You must select at least one account to estimate."
-msgstr "U moet een dagboek type selecteren."
+msgstr "U moet een minstens één rekening selecteren om te voorspellen."
 
 #. File menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:172
@@ -6955,9 +6943,8 @@
 msgstr "Verwijder boekingsopsplitsing"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:211
-#, fuzzy
 msgid "Remove all splits in the current transaction"
-msgstr "Toon alle opsplitsingen in de huidige transactie"
+msgstr "Alle opsplitsingen van de geselecteerde transactie tonen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:213
 #, fuzzy
@@ -7021,9 +7008,8 @@
 
 #. Reports menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:266
-#, fuzzy
 msgid "Account Report"
-msgstr "_Dagboek rapport"
+msgstr "Rekeningrapport"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:267
 #, fuzzy
@@ -7031,9 +7017,8 @@
 msgstr "Open een boekingsformulier rapportage venster voor deze transactie"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:269
-#, fuzzy
 msgid "Account Transaction Report"
-msgstr "Transactie rapport"
+msgstr "Rekeningentransactierapport"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:270
 #, fuzzy
@@ -7100,7 +7085,7 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1170
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1766
 msgid "Portfolio"
-msgstr "Portofolio"
+msgstr "Portfolio"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1172
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1772
@@ -7109,15 +7094,15 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1762
 msgid "General Ledger Report"
-msgstr "Grootboek rapport"
+msgstr "Grootboekrapport"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1768
 msgid "Portfolio Report"
-msgstr "Portofolio rapport"
+msgstr "Portfoliorapport"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1774
 msgid "Search Results Report"
-msgstr "Zoekresultaat rapport"
+msgstr "Zoekresultatenrapport"
 
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
@@ -7128,18 +7113,18 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2652 ../intl-scm/guile-strings.c:2794
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3422 ../intl-scm/guile-strings.c:3564
 msgid "Register"
-msgstr "boekingsformulier"
+msgstr "Boekingsformulier"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/register.scm
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1780
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2708 ../intl-scm/guile-strings.c:3478
 msgid "Register Report"
-msgstr "boekingsformulier rapport"
+msgstr "Boekingsformulierrapport"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1796
 msgid "and subaccounts"
-msgstr "en sub-dagboeken"
+msgstr "en subrekeningen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2065
 #, fuzzy
@@ -7207,7 +7192,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:49
 msgid "Open a general ledger window"
-msgstr "Open een grootboek venster"
+msgstr "Een grootboekvenster openen"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:623
 msgid "<No information>"
@@ -7241,9 +7226,9 @@
 msgstr "Verwijder boekingsopsplitsing"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1032
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Delete the split '%s' from the transaction '%s'?"
-msgstr "Verwijder de geselecteerde transactie"
+msgstr "De opsplitsing '%s' van translactie '%s' verwijderen?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1033
 #, fuzzy
@@ -7275,9 +7260,8 @@
 msgstr "_Verwijder"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1106
-#, fuzzy
 msgid "Delete the current transaction?"
-msgstr "Verwijder de huidige transactie"
+msgstr "De geselecteerde transactie verwijderen?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1107
 #, fuzzy
@@ -7304,7 +7288,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1846
 msgid "Reconciled:"
-msgstr "Gecorrigeerd:"
+msgstr "Afgestemd:"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1847
 msgid "Projected Minimum:"
@@ -7321,25 +7305,15 @@
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1924
 #, fuzzy
 msgid "This account register is read-only."
-msgstr "Kas dagboek venster"
+msgstr "Dit rekeningenformulier is alleen-lezen."
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1958
-#, fuzzy
 msgid "This account may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the account options and turn off the placeholder checkbox."
-msgstr ""
-"Dit dagboek mag niet bewerkt worden. Wanneer u transacties\n"
-"wilt bewerken in dit boekingsformulier, open dan de dagboek opties\n"
-"en deselecteer de opvul-optie."
+msgstr "Deze rekening mag niet bewerkt worden. Wanneer u transacties in dit boekingsformulier wilt bewerken, open dan de rekeningopties en deselecteer het keuzevak 'Placeholder'."
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1965
-#, fuzzy
 msgid "One of the sub-accounts selected may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the sub-account options and turn off the placeholder checkbox. You may also open an individual account instead of a set of accounts."
-msgstr ""
-"Een van de geselecteerde sub-dagboeken mag niet\n"
-"worden bewerkt. Wanneer u transacties wilt bewerken in\n"
-"dit boekingsformulier, open dan de sub-dagboek opties en deselecteer\n"
-"de opvul-optie. U kunt ook een enkel dagboek openen in plaats\n"
-"van een aantal dagboeken."
+msgstr "Eén van de geselecteerde subrekeningen mag niet worden bewerkt. Als u transacties wilt bewerken in dit boekingsformulier, open dan de subrekeningopties en deselecteer het keuzevakje `placeholder`. U kunt ook een enkele rekening openen in plaats van een aantal rekeningen."
 
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
@@ -7352,9 +7326,8 @@
 msgstr "Titel"
 
 #: ../src/gnome/lot-viewer.c:638
-#, fuzzy
 msgid "Gains"
-msgstr "Winst"
+msgstr "Winsten"
 
 #: ../src/gnome/lot-viewer.c:660
 #, fuzzy, c-format
@@ -7365,7 +7338,7 @@
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:555
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:154
 msgid "Reconciled:R"
-msgstr "Verwerkt:R"
+msgstr "Afgestemd:R"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:1
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:1
@@ -7377,9 +7350,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Show the Full Name column"
-msgstr "De complete dagboeknaam in de legenda weergeven ?"
+msgstr "Kolom 'Volledige naam' tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:4
 msgid "Show the ISIN/CUSIP Code (Exchange Specific Data) column"
@@ -7390,9 +7362,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Show the Print Name column"
-msgstr "Toon de inkomsten en uitgaven dagboeken"
+msgstr "Kolom 'Afdruknaam' tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:7
 msgid "Show the Quote Flag column"
@@ -7404,23 +7375,20 @@
 msgstr "Bron prijscitaat"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Show the Quote Timezone column"
-msgstr "Toon de inkomsten en uitgaven dagboeken"
+msgstr "Kolom 'Tijdzone offerte' tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Show the Unique Name column"
-msgstr "Toon de inkomsten en uitgaven dagboeken"
+msgstr "Kolom 'Unieke naam' tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:11
 msgid "Show the fraction column"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Show the name column"
-msgstr "De netto winst weergeven ?"
+msgstr "Kolom 'Naam' tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:13
 msgid "Show the symbol column"
@@ -7516,9 +7484,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Show the Source column"
-msgstr "Geef bron dagboek aan"
+msgstr "Kolom 'Bron' tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:4
 #, fuzzy
@@ -7749,9 +7716,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Accounts to reverse the balance"
-msgstr "Aandelen dagboeken om over te rapporteren"
+msgstr "Rekeningen om de balans om te draaien"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:3
 msgid "Allow file incompatibility with older versions."
@@ -7759,7 +7725,7 @@
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:4
 msgid "Auto-save time interval"
-msgstr ""
+msgstr "Tijdsinterval auto-opslaan "
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:5
 #, fuzzy
@@ -7767,14 +7733,12 @@
 msgstr "Automatische decimale komma"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input"
-msgstr "Laat de dagboeklijst of actielijst automatisch uitklappen tijdens invoeren"
+msgstr "Laat de rekeningenlijst of actielijst automatisch uitklappen tijdens invoeren"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Character to use as separator between account names"
-msgstr "Het karakter dat gebruikt wordt om dagboeknamen te scheiden"
+msgstr "Teken waarmee rekeningnamen worden gescheiden"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:8
 msgid "Closing a tab moves to the most recently visited tab."
@@ -7810,7 +7774,7 @@
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:15
 msgid "Default currency for new accounts"
-msgstr "Standaard valuta voor nieuwe dagboeken"
+msgstr "Standaardvaluta voor nieuwe grootboekrekeningen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:16
 #, fuzzy
@@ -7830,7 +7794,7 @@
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:19
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:62
 msgid "Display negative amounts in red"
-msgstr "Toon negatieve bedragen in het rood"
+msgstr "Negatieve bedragen in rood tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:20
 #, fuzzy
@@ -7915,9 +7879,8 @@
 msgstr "Hoeveel automatische decimale posities worden gevuld."
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:39
-#, fuzzy
 msgid "Only display leaf account names."
-msgstr "Dagboeknaam tonen ?"
+msgstr "Alleen namen van vertakte rekeningen tonen."
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:40
 msgid "Position of the notebook tabs"
@@ -7957,7 +7920,7 @@
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:48
 msgid "Show splash screen"
-msgstr ""
+msgstr "Opstartscherm tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:50
 msgid "Show two lines of information for each transaction in a register. This is the default setting for when a register is first opened. The setting can be changed at any time via the \"View->Double Line\" menu item."
@@ -7973,14 +7936,12 @@
 msgstr "Toon verticale grenzen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:53
-#, fuzzy
 msgid "Source of default account currency"
-msgstr "Geef de standaard QIF dagboek-naam op"
+msgstr "Bron van standaardrekeningvalua"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:54
-#, fuzzy
 msgid "Source of default report currency"
-msgstr "Standaard valuta voor rapport"
+msgstr "Bron van standaardrapportvalua"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:55
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:126
@@ -8214,11 +8175,11 @@
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:6
 msgid "Show a grand total of all accounts converted to the default report currency"
-msgstr "Toon een totaal van alle rapporten, geconverteerd naar de standaard munteenheid van het rapport"
+msgstr "Toon een eindtotaal van alle rekeningen, geconverteerd naar de standaardmunteenheid van het rapport"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:7
 msgid "Show non currency commodities"
-msgstr "Toon goederen die geen valuta zijn"
+msgstr "Goederen zonder valuta tonen"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:8
 msgid "Starting date (in seconds from Jan 1, 1970)"
@@ -8270,11 +8231,11 @@
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:832
 msgid "all criteria are met"
-msgstr "voldaan aan alle criteria"
+msgstr "voldoen aan alle criteria"
 
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:833
 msgid "any criteria are met"
-msgstr "voldaan aan ieder criterium"
+msgstr "voldoen aan één of meerdere criteria"
 
 #. Translators: %s is either "item" or the name of some other
 #. * item, e.g. "Customer" or "Invoice".
@@ -8289,44 +8250,44 @@
 
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:170
 msgid "You have not selected any accounts"
-msgstr "U heeft geen dagboek geselecteerd"
+msgstr "U heeft geen rekening geselecteerd"
 
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:190
 msgid "matches all accounts"
-msgstr "Overeenkomend met alle dagboeken"
+msgstr "Overeenkomend met alle rekeningen"
 
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:193
 msgid "matches any account"
-msgstr "Overeenkomend met ieder dagboek"
+msgstr "Overeenkomend met één of meerdere rekeningen"
 
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:194
 msgid "matches no accounts"
-msgstr "Overeenkomend met geen enkel dagboek"
+msgstr "Overeenkomend met geen enkele rekening"
 
 #. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/cash-flow.scm
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:211 ../intl-scm/guile-strings.c:2638
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3408
 msgid "Selected Accounts"
-msgstr "Geselecteerde dagboeken"
+msgstr "Geselecteerde rekeningen"
 
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:212
 msgid "Choose Accounts"
-msgstr "Kies dagboeken"
+msgstr "Rekeningen kiezen"
 
 #. Create the label
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:246
 msgid "Select Accounts to Match"
-msgstr "Selecteer overeenkomende dagboeken"
+msgstr "Selecteer rekeningen om te paren"
 
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:250
 msgid "Select the Accounts to Compare"
-msgstr "Selecteer te vergelijken dagboeken"
+msgstr "Selecteer rekeningen om te vergelijken"
 
 #. Build and connect the toggle
 #: ../src/gnome-search/search-boolean.c:201
 msgid "set true"
-msgstr "waar ingesteld"
+msgstr "instellen op waar"
 
 #: ../src/gnome-search/search-date.c:191
 msgid "is before"
@@ -8390,7 +8351,7 @@
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:1
 msgid " Search "
-msgstr "Zoeken"
+msgstr " Zoeken"
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:2
 msgid "()"
@@ -8403,7 +8364,7 @@
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:4
 msgid "Add results to current search"
-msgstr "Voeg resultaten toe aan de huidige zoekopdracht"
+msgstr "Voeg resultaten toe aan huidige zoekopdracht"
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:5
 msgid "Choose whether to search all your data or only that marked as \"active\""
@@ -8411,7 +8372,7 @@
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:6
 msgid "Delete results from current search"
-msgstr "Verwijder resultaten van de huidige zoekopdracht"
+msgstr "Verwijder resultaten uit de huidige zoekopdracht"
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:7
 msgid "New search"
@@ -8423,11 +8384,11 @@
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:9
 msgid "Search Criteria"
-msgstr "Zoek-criteria"
+msgstr "Zoekcriteria"
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:10
 msgid "Search for items where"
-msgstr "Zoeken op items met"
+msgstr "Zoeken op items die"
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:11
 msgid "Search only active data"
@@ -8503,7 +8464,7 @@
 
 #: ../src/gnome-search/search-string.c:186
 msgid "You need to enter a string value"
-msgstr "U moet een string-waarde invoeren"
+msgstr "U moet een tekst invoeren"
 
 #: ../src/gnome-search/search-string.c:213
 #, c-format
@@ -8529,12 +8490,12 @@
 #. Build and connect the toggle button
 #: ../src/gnome-search/search-string.c:322
 msgid "Case Insensitive?"
-msgstr "Hoofdletter on-gevoelig?"
+msgstr "Hoofdletter ongevoelig?"
 
 #: ../src/gnome/top-level.c:96
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Entity Not Found: %s"
-msgstr "Dit is geen dagboek gegeven: %s"
+msgstr "Item niet gevonden: %s"
 
 #: ../src/gnome/top-level.c:144
 #, c-format
@@ -8547,18 +8508,18 @@
 msgstr "Niet ondersteund type: %s"
 
 #: ../src/gnome/top-level.c:185
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No such price: %s"
-msgstr "Onbekende opsplitsing: %s"
+msgstr "Onbekende prijs: %s"
 
 #: ../src/gnome/top-level.c:353
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Error: Failure saving state file.\n"
 " %s"
 msgstr ""
-"Fout bij het laden van het OpenHBCI configuratie bestand:\n"
-" %s\n"
+"Fout: Statusbestand opslaan is mislukt.\n"
+" %s"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:417
 msgid "Could not create opening balance."
@@ -8577,9 +8538,8 @@
 
 #. children
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:637
-#, fuzzy
 msgid "_Show children accounts"
-msgstr "Toon lange dagboek namen"
+msgstr "_Onderliggende rekeningen tonen"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:709
 msgid "The account must be given a name."
@@ -8610,11 +8570,8 @@
 msgstr "U moet een geldige openingsbalans opgeven of het veld leeg laten."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:842
-#, fuzzy
 msgid "You must select a transfer account or choose the opening balances equity account."
-msgstr ""
-"U moet een transactie dagboek selecteren of\n"
-"de openingsbalans eigen vemogen rekening kiezen."
+msgstr "U moet een tussenrekening selecteren of de rekening 'openingsbalans eigen vemogen' kiezen."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1325
 msgid "Edit Account"
@@ -8659,63 +8616,52 @@
 #. like gb:SEDOL, de:WKN, ch:Valorennummer, fr:SICOVAM ...
 #. See http://en.wikipedia.org/wiki/ISIN for hints.
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:179
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Exchange code (ISIN, CUSIP or similar): "
 msgstr ""
 "\n"
-"Koers-code (CUSIP of gelijksoortig):"
+"Uitwisselingscode (ISIN, CUSIP of gelijksoortig): "
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:181
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Mnemonic (Ticker symbol or similar): "
 msgstr ""
 "\n"
-"Geheugensteun (ticker symbool of gelijksoortig):"
+"Mnemonic (tickersymbool of gelijksoortig):"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:274
-#, fuzzy
 msgid "Select security/currency"
-msgstr "Selecteer valuta/waardepapier"
+msgstr "Waarde/value selecteren"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Select security"
-msgstr "Selecteer valuta/waardepapier"
+msgstr "Waardepapier selecteren"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:283
-#, fuzzy
 msgid "Select currency"
-msgstr "Selecteer valuta/waardepapier"
+msgstr "valuta selecteren"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:515
-#, fuzzy
 msgid "You must select a commodity. To create a new one, click \"New\""
-msgstr ""
-"U moet een artikel selecteren.\n"
-"Om een nieuw artikel te maken, kiest u \"Nieuw\""
+msgstr "U moet een artikel selecteren. Om een nieuw artikel te maken, klikt u \"Nieuw\""
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:846
 msgid "Use local time"
 msgstr "Gebruik lokale tijd"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:960
-#, fuzzy
 msgid "Edit currency"
-msgstr "Valuta"
+msgstr "Valuta bewerken"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:961
-#, fuzzy
 msgid "Currency Information"
-msgstr "Order informatie"
+msgstr "Valuainformatie"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:964
-#, fuzzy
 msgid "Edit security"
-msgstr "Nieuw waardepapier"
+msgstr "Waardepapier bewerken"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:964
 #, fuzzy
@@ -8723,9 +8669,8 @@
 msgstr "Nieuw waardepapier"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:965
-#, fuzzy
 msgid "Security Information"
-msgstr "Informatie opsplitsen"
+msgstr "Waardepapierinformatie"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1211
 msgid "You may not create a new national currency."
@@ -8736,16 +8681,12 @@
 msgstr "Dat artikel bestaat al."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1266
-#, fuzzy
 msgid "You must enter a non-empty \"Full name\", \"Symbol/abbreviation\", and \"Type\" for the commodity."
-msgstr ""
-"U moet een \"Volledige naam\", \"Symbool/afkorting\",\n"
-"en \"Type\" voor dit artikel opgeven."
+msgstr "U moet een \"Volledige naam\", \"Symbool/afkorting\" en \"Soort\" voor dit artikel opgeven."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:882
-#, fuzzy
 msgid "Select all accounts."
-msgstr "Selecteer dagboeken"
+msgstr "Alle rekeningen selecteren."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:887
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1007
@@ -8753,9 +8694,8 @@
 msgstr "Alles goedkeuren"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:889
-#, fuzzy
 msgid "Clear the selection and unselect all accounts."
-msgstr "Open het geselecteerde dagboek en alle sub-dagboeken"
+msgstr "Selectie legen en alle rekeningen deselecteren."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:895
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1014
@@ -8763,23 +8703,20 @@
 msgstr "Selecteer standaardwaarden"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:897
-#, fuzzy
 msgid "Select the default account selection."
-msgstr "Geef de standaard QIF dagboek-naam op"
+msgstr "Geef de standaard rekeningselectie op."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1002
-#, fuzzy
 msgid "Select all entries."
-msgstr "Selecteer dagboeken"
+msgstr "Alle posten selecteren."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1009
 msgid "Clear the selection and unselect all entries."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1016
-#, fuzzy
 msgid "Select the default selection."
-msgstr "Verwijder de geselecteerde transactie"
+msgstr "De standaardselectie selecteren"
 
 #. The reset button on each option page
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1169
@@ -8787,28 +8724,24 @@
 msgstr "Standaardwaarden"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1171
-#, fuzzy
 msgid "Reset all values to their defaults."
-msgstr "Verwijder alle andere opsplitsingen"
+msgstr "Alle waarden naar de standaardwaarde herstellen"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2035
 msgid "Clear"
 msgstr "Goedkeuren"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2036
-#, fuzzy
 msgid "Clear any selected image file."
-msgstr "Laad het geselecteerde bestand uit"
+msgstr "Ieder geselecteerde afbeeldingbestand deselecteren."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2038
-#, fuzzy
 msgid "Select image"
-msgstr "Selecteer afbeelding"
+msgstr "Afbeelding selecteren"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2040
-#, fuzzy
 msgid "Select an image file."
-msgstr "Selecteer QIF Bestand"
+msgstr "Selecteer een afbeeldingbestand."
 
 #. Translators: Both %s will be the account separator character; the
 #. resulting string is a demonstration how the account separator
@@ -8817,21 +8750,17 @@
 #. language - just keep in mind to have exactly two %s in your
 #. translation.
 #: ../src/gnome-utils/dialog-preferences.c:140
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Income%sSalary%sTaxable"
-msgstr "Inkomen:Salaris:Belastbaar"
+msgstr "Inkomen%sSalaris%sBelastbaar"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:461
 msgid "Show the income and expense accounts"
-msgstr "Toon de inkomsten en uitgaven dagboeken"
+msgstr "Toon de opbrengsten- en uitgavenrekeningen"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1269
-#, fuzzy
 msgid "You must specify an account to transfer from, or to, or both, for this transaction. Otherwise, it will not be recorded."
-msgstr ""
-"U moet een dagboek opgeven om vanaf of naar\n"
-"te boeken, voor deze transactie.\n"
-"Anders zal dit niet worden geboekt."
+msgstr "U moet voor deze transactie een rekening opgeven om vanaf of naar te boeken. Anders zal dit niet worden geboekt."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1279
 msgid "You can't transfer from and to the same account!"
@@ -8933,9 +8862,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:234
-#, fuzzy
 msgid "Unicode"
-msgstr "Inkomsten"
+msgstr "Unicode"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:236
 msgid "European"
@@ -9023,12 +8951,8 @@
 #. another error, cannot handle this here
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:698
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:717
-#, fuzzy
 msgid "The file could not be reopened."
-msgstr ""
-"Het bestand \n"
-"  %s\n"
-" kan niet worden gevonden."
+msgstr "Het bestand kan niet worden heropend."
 
 #. try to load once again
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:705
@@ -9037,17 +8961,12 @@
 msgstr "Bestand lezen..."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:725
-#, fuzzy
 msgid "Parsing file..."
-msgstr "Bestand lezen..."
+msgstr "Bestand ontleden..."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:732
-#, fuzzy
 msgid "There was an error parsing the file."
-msgstr ""
-"Fout bij het schrijven van het bestand.\n"
-"\n"
-"%s"
+msgstr "Het ontleden van het bestand is mislukt."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:755
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:984
@@ -9070,20 +8989,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1035
-#, fuzzy
 msgid "That GnuCash XML file is already loaded. Please select another file."
-msgstr ""
-"Dat QIF bestand is al geladen.\n"
-"Kies een ander bestand."
+msgstr "Dat GnuCash-XML-bestand is al geladen. Kies een ander bestand."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1337
 msgid "This encoding has been added to the list already."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1347
-#, fuzzy
 msgid "This is an invalid encoding."
-msgstr "Dit is een lijst optie"
+msgstr "Deze codering is onjuist."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:1482
 msgid "No files to merge. Please add ones by clicking on 'Load another file'."
@@ -9094,22 +9009,20 @@
 msgstr "1 /"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "<b>Quote Source Information</b>"
-msgstr "Prijs informatie"
+msgstr "<b>Informatie offertebron</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:3
 msgid "Enter a unique code used to identify the commodity. Or, you may safely leave this field blank."
 msgstr "Geef een unieke code op die wordt gebruikt om het stuk te identificeren. Dit veld kunt u ook zonder problemen leeg laten."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Enter the full name of the commodity. Example: Cisco Sytems Inc, or Apple Computer, Inc."
-msgstr "Geef de volledige naam van de stukken. Voorbeeld: EU Euro"
+msgstr "Geef de volledige naam van het artikel. Voorbeeld: Cisco Sytems BV of Apple Computer BV."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:5
 msgid "Enter the smallest fraction of the commodity which can be traded. For stocks which can only be traded in whole numbers, enter 1."
-msgstr "Geef het kleinste deel op waarin het stuk kan worden verhandeld. Voor aandelen die enkel in hele getallen worden verhandeld geeft u 1 op."
+msgstr "Geef de kleinste eenheid van de handelswaar op waarin kan worden gehandeld. Voor aandelen, die enkel in hele getallen worden verhandeld, geeft u 1 op."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:6
 msgid "Enter the ticker symbol for the commodity (e.g. CSCO or AAPL). If you are retrieving quotes online, this field must exactly match the ticker symbol used by the quote source (including case). "
@@ -9121,9 +9034,8 @@
 msgstr "Verhandeld deel:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "ISIN, CUSI_P or other code:"
-msgstr "CUSIP of andere code:"
+msgstr "ISIN, CUSIP of andere code:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:9
 #, fuzzy
@@ -9195,14 +9107,12 @@
 msgstr "Omschrijving:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-book-close.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Expense Total:"
-msgstr "Uitgaven rapport"
+msgstr "Totaal uitgaven:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-book-close.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Income Total:"
-msgstr "Inkomsten rekening"
+msgstr "Totaal opbrengsten:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-file-access.glade.h:1
 #, fuzzy
@@ -9234,14 +9144,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-reset-warnings.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Permanent Warnings"
-msgstr "Behouden inkomsten"
+msgstr "Permanente waarschuwingen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-reset-warnings.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Reset Warnings"
-msgstr "Behouden inkomsten"
+msgstr "Waarschuwingen herstellen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-reset-warnings.glade.h:4
 msgid "Temporary Warnings"
@@ -9389,47 +9297,38 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "<b>_Selected encodings</b>"
-msgstr "Geselecteerde dagboeken"
+msgstr "<b>Geselecteerde coderingen</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Choose a file to import"
-msgstr "Kies een bestand voor de geheime sleutel"
+msgstr "Kies een bestand om te importeren"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Click \"Load another file\" if you have more data to import at this time. Do this if you have saved your accounts to separate GnuCash files.\n"
 "\n"
 "Click \"Forward\" to finish loading files and move to the next step of the GnuCash Datafile import process."
 msgstr ""
-"Kies \"laad een ander bestand\" als u nu meer gegevens wilt importeren.\n"
-"Doe dit wanneer u uw dagboek gegevens in gescheiden OFX bestanden heeft opgeslagen.\n"
+"Kies \"laad een ander bestand\" als u meer gegevens wilt importeren. Doe dit wanneer u uw rekeningen in gescheiden GnuCashbestanden heeft opgeslagen.\n"
 "\n"
-"Kies \"Volgende\" om de bestanden in te laden en door te gaan naar de volgende stap \n"
-"in het OFX import proces."
+"Klik \"Volgende\" om het laden van bestanden af te ronden en naar de volgende stap van het importeren van GnuCashbestanden te gaan."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Convert the file"
-msgstr "Comprimeer het databestand"
+msgstr "Bestand converteren"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Default encoding:"
-msgstr "Standaard tarief: "
+msgstr "Standaardcodering: "
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Do not merge"
-msgstr "Sorteer niet"
+msgstr "Niet samenvoegen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Edit the list of encodings"
-msgstr "Bekijk en bewerk de lijst met rekeningvoorwaarden"
+msgstr "De lijst met coderingen bewerken"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:12
 msgid "Finish GnuCash Datafile Import"
@@ -9440,9 +9339,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash data files you have loaded"
-msgstr "OFX bestanden die u heeft ingeladen"
+msgstr "GnuCashbestanden die u heeft geladen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:15
 msgid "Load another file"
@@ -9461,59 +9359,48 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-provider-multifile.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Click \"Load another file\" if you have more data to load at this time.\n"
 "\n"
 "Click \"Next\" to finish loading files and move to the next step. "
 msgstr ""
-"Kies \"laad een ander bestand\" als u nu meer gegevens wilt importeren.\n"
-"Doe dit wanneer u uw dagboek gegevens in gescheiden OFX bestanden heeft opgeslagen.\n"
+"Kies \"Laad een ander bestand\" als u meer gegevens wilt laden.\n"
 "\n"
-"Kies \"Volgende\" om de bestanden in te laden en door te gaan naar de volgende stap \n"
-"in het OFX import proces."
+"Klik \"Volgende\" om het laden van bestanden af te ronden en door te gaan naar de volgende stap."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-provider-multifile.glade.h:5
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:77
-#, fuzzy
 msgid "_Load another file"
-msgstr "Laad een ander bestand"
+msgstr "Nog een bestand _laden"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-provider-multifile.glade.h:6
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:84
-#, fuzzy
 msgid "_Unload selected file"
-msgstr "Laad het geselecteerde bestand uit"
+msgstr "Laden geselecteerde bestand _annuleren"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/exchange-dialog.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Exchange/Price Information</b>"
-msgstr "Wisselkoers/prijs informatie"
+msgstr "<b>Wisselkoers/prijsinformatie</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/exchange-dialog.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "<b>Split Information</b>"
-msgstr "Informatie opsplitsen"
+msgstr "<b>Informatie opsplitsen</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/exchange-dialog.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "To A_mount:"
-msgstr "Naar bedrag:"
+msgstr "Naar _bedrag:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/exchange-dialog.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "_Exchange Rate:"
-msgstr "Wisselkoers:"
+msgstr "_Wisselkoers:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/exchange-dialog.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "_From:"
-msgstr "Van:"
+msgstr "_Van:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/exchange-dialog.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "_To:"
-msgstr "Tot:"
+msgstr "_Tot:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:2
 #, no-c-format
@@ -9521,9 +9408,8 @@
 msgstr "%Y-%m-%d"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Abbreviation"
-msgstr "afkorting"
+msgstr "Afkorting"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:4
 msgid "Date format:"
@@ -9539,9 +9425,8 @@
 msgstr "Format:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Include Century"
-msgstr "voeg eerste 2 cijfers in"
+msgstr "Eeuwaanduiding invoegen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:8
 msgid "Months:"
@@ -9549,9 +9434,8 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:11
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:110
-#, fuzzy
 msgid "Sample:"
-msgstr "Voorbeeld:X"
+msgstr "Voorbeeld:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:12
 msgid ""
@@ -9585,9 +9469,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "'_Enter' moves to blank transaction"
-msgstr "'Enter' activeert een lege transactie"
+msgstr "'_Enter' activeert een lege transactie"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:2
 msgid "07/31/2005"
@@ -9607,52 +9490,44 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:6
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "_Acties"
+msgstr "<b>Acties</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:7
 msgid "<b>Checks</b>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "<b>Date Format</b>"
-msgstr "Datum format"
+msgstr "<b>Datumweergave</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "<b>Default Currency</b>"
-msgstr "Standaard valuta voor rapport"
+msgstr "<b>Standaardvaluta</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "<b>Default Report Currency</b>"
-msgstr "Standaard valuta voor rapport"
+msgstr "<b>Standaardrapportvaluta</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "<b>Default Style</b>"
-msgstr "Standaard boekingsformulier stijl"
+msgstr "<b>Standaardstijl</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "<b>End Date</b>"
-msgstr "Einddatum:"
+msgstr "<b>Einddatum</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "<b>Fancy Date Format</b>"
-msgstr "Datum formaat vandaag"
+msgstr "<b>Aparte datumweergave</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:14
 msgid "<b>Files</b>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "<b>General</b>"
-msgstr "Algemeen"
+msgstr "<b>Algemeen</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:16
 msgid "<b>Graphics</b>"
@@ -9667,42 +9542,36 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "<b>Numbers</b>"
-msgstr "Nummer"
+msgstr "<b>Nummers</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:20
 msgid "<b>Other Defaults</b>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:21
-#, fuzzy
 msgid "<b>Reconciling</b>"
-msgstr "Verwerking"
+msgstr "<b>Afstemmen</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:22
-#, fuzzy
 msgid "<b>Reverse Balanced Accounts</b>"
-msgstr "Omgekeerde balans dagboek typen"
+msgstr "<b>Omgekeerde balansrekeningen</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid "<b>Search Dialog</b>"
-msgstr "Test zoekvenster"
+msgstr "<b>Zoekvenster</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:24
 msgid "<b>Separator Character</b>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:25
-#, fuzzy
 msgid "<b>Start Date</b>"
-msgstr "Begindatum:"
+msgstr "<b>Begindatum</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:26
-#, fuzzy
 msgid "<b>Summary Bar Position</b>"
-msgstr "Gedetailleerde TXF category omschrijving"
+msgstr "<b>Positie samenvattingsbalk</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:27
 msgid "<b>Summarybar Content</b>"
@@ -9725,47 +9594,40 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:32
-#, fuzzy
 msgid "<b>Window Geometry</b>"
-msgstr "Bewaar venster instellingen"
+msgstr "<b>Vensterafmetingen</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:33
-#, fuzzy
 msgid "Ab_solute:"
-msgstr "Overbodig"
+msgstr "_Absoluut:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid "Accounting Period"
-msgstr "Boekhouden"
+msgstr "Boekperiode"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:36
-#, fuzzy
 msgid "After reconciling a credit card statement, prompt the user to enter a credit card payment."
-msgstr "Na het verwerken van een creditcard boeking, wordt u gevraagd een creditcard betaling op te geven."
+msgstr "Na het afstemmen van een creditcardboeking, wordt de gebruiker gevraagd een creditcardbetaling op te geven."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:37
 msgid "All transactions are expanded to show all splits."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:38
-#, fuzzy
 msgid "Alternate the primary and secondary colors by transaction instead of by alternating by row."
-msgstr "Wisselt de primaire en secundaire kleuren per transactie, niet in iedere rij"
+msgstr "Wisselt de primaire en secundaire kleuren per transactie en niet per rij."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:39
 msgid "Auto-save time _interval:"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:40
-#, fuzzy
 msgid "Automatic _interest transfer"
-msgstr "Automatische rente overboeking"
+msgstr "Automatische _renteoverboeking"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Automatic credit card _payment"
-msgstr "Automatische creditcard afbetaling"
+msgstr "Automatische creditcard_betaling"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:42
 msgid "Automatically expand the current transaction to show all splits. All other transactions are shown on one line. (Two in double line mode.)"
@@ -9788,52 +9650,44 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:47
-#, fuzzy
 msgid "Bottom"
-msgstr "Beide"
+msgstr "Bodem"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:48
 msgid "Bring the most _recent tab to the front"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:49
-#, fuzzy
 msgid "C_redit accounts"
-msgstr "Credit dagboeken"
+msgstr "Rekeningen-courant"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:50
-#, fuzzy
 msgid "Ch_oose:"
-msgstr "Sluiten"
+msgstr "_Kies:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:51
-#, fuzzy
 msgid "Character:"
-msgstr "Verreken"
+msgstr "Karakter:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:52
-#, fuzzy
 msgid "Check cleared _transactions"
-msgstr "Vink goedgekeurde transacties af"
+msgstr "_Goedgekeurde transacties afvinken"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:53
-#, fuzzy
 msgid "Com_press files"
-msgstr "Comprimeer het databestand"
+msgstr "Bestanden _comprimeren"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:54
 msgid "Compress the data file with gzip when saving it to disk."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:55
-#, fuzzy
 msgid "Date/Time"
-msgstr "Exacte tijd"
+msgstr "Datum/tijd"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:56
-#, fuzzy
 msgid "Default _font:"
-msgstr "Standaard tarief: "
+msgstr "Standaard_lettertype: "
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:57
 msgid "Default to 'new search' if fewer than this number of items is returned."
@@ -9841,51 +9695,43 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:58
 msgid "Delete old log/backup files after this many days (0 = never)."
-msgstr "Verwijder oude log/backup bestanden na zoveel dagen (0=nooit)"
+msgstr "Verwijder oude log/backupbestanden na zoveel dagen (0=nooit)"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:59
-#, fuzzy
 msgid "Display \"_tip of the day\" dialog"
-msgstr "Toon \"Tip van de dag\""
+msgstr "\"Tip van de dag\"-venster weergeven"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:60
 msgid "Display hints for using GnuCash at startup"
 msgstr "Toon hints voor het gebruik van GnuCash bij het opstarten"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:61
-#, fuzzy
 msgid "Display ne_gative amounts in red"
-msgstr "Toon negatieve bedragen in het rood"
+msgstr "Negatieve bedragen in rood weergeven"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:63
-#, fuzzy
 msgid "Display the notebook tabs at the bottom of the window."
-msgstr "Verplaats de lege boeking naar het einde van de factuur"
+msgstr "De tabbladen van het kladblok onderaan het venster weergeven."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:64
-#, fuzzy
 msgid "Display the notebook tabs at the left of the window."
-msgstr "Nieuwe vensters worden aangemaakt als tabbladen in het hoofdvenster"
+msgstr "De tabbladen van het kladblok aan de linkerzijde van het venster weergeven."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:65
-#, fuzzy
 msgid "Display the notebook tabs at the right of the window."
-msgstr "Nieuwe vensters worden aangemaakt als tabbladen in het hoofdvenster"
+msgstr "De tabbladen van het kladblok aan de rechterzijde van het venster weergeven."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:66
-#, fuzzy
 msgid "Display the notebook tabs at the top of the window."
-msgstr "Nieuwe vensters worden aangemaakt als tabbladen in het hoofdvenster"
+msgstr "De tabbladen van het kladblok aan de bovenzijde van het venster weergeven."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:67
-#, fuzzy
 msgid "Display the summary bar at the bottom of the page."
-msgstr "Verplaats de lege boeking naar het einde van de factuur"
+msgstr "De samenvattingsbalk aan de onderzijde van de pagina weergeven."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:68
-#, fuzzy
 msgid "Display the summary bar at the top of the page."
-msgstr "Nieuwe vensters worden aangemaakt als tabbladen in het hoofdvenster"
+msgstr "De samenvattingsbalk aan de bovenzijde van de pagina weergeven."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:69
 msgid "Display this many rows when a register is created."
@@ -9913,9 +9759,8 @@
 msgstr "Draai geen dagboeken om"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:75
-#, fuzzy
 msgid "Double _mode colors alternate with transactions"
-msgstr "Dubbelkleuringe modus; alterneert op transacties"
+msgstr "Dubbelkleurige _modus wisselt per transactie."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:76
 msgid "Draw _vertical lines between columns"
@@ -9926,9 +9771,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:79
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash Options"
-msgstr "GnuCash vensters"
+msgstr "GnuCashopties"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:80
 msgid "GnuCash Preferences"
@@ -9982,9 +9826,8 @@
 msgstr "Locatie"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:92
-#, fuzzy
 msgid "New search _limit:"
-msgstr "Nieuw maximaal zoekgebied"
+msgstr "_Grens nieuwe zoekactie:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:94
 #, fuzzy
@@ -9992,9 +9835,8 @@
 msgstr "Aantal kolommen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:95
-#, fuzzy
 msgid "Perform account list _setup on new file"
-msgstr "Er is geen dagboek lijst instelling in het nieuwe bestand"
+msgstr "Instellen rekeningenlijst bij nieuw bestand uitvoeren"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:96
 #, fuzzy
@@ -10069,7 +9911,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:114
 msgid "Show auto-save confirmation _question"
-msgstr ""
+msgstr "Bevestiging auto-opslaan vragen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:115
 msgid "Show close button on _notebook tabs"
@@ -10103,14 +9945,12 @@
 msgstr "Toon standaard verticale grenzen van de cellen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:122
-#, fuzzy
 msgid "Sign reverse balances on income and expense accounts."
-msgstr "Draai Inkomsten en Uitgaven dagboeken om"
+msgstr "Teken balansen van opbrengsten- en uitgavenrekeningen omdraaien."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:123
-#, fuzzy
 msgid "Sign reverse balances on the following: Credit Card, Payable, Liability, Equity, and Income."
-msgstr "Draai creditcard, te betalen, passiva, actief vermogen en inkomsten dagboeken om"
+msgstr "Teken op de volgende balansen omdraaien: creditcard, crediteuren, passiva, vermogen en opbrengsten."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:124
 msgid "Text _below icons"
@@ -10121,19 +9961,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:127
-#, fuzzy
 msgid "To_p"
-msgstr "Tot"
+msgstr "_Top"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:128
-#, fuzzy
 msgid "Top"
-msgstr "Tot"
+msgstr "Top"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:129
-#, fuzzy
 msgid "Transaction _journal"
-msgstr "Transactie journaal"
+msgstr "Transactie_journaal"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:130
 msgid "US Dollars (USD)"
@@ -10144,9 +9981,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:132
-#, fuzzy
 msgid "U_se 24-hour clock"
-msgstr "Gebruik 24-uurs tijdformat"
+msgstr "Gebruik 24-uursklok"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:133
 #, fuzzy
@@ -10253,9 +10089,8 @@
 msgstr "Splits grootboek _Automatisch op"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:155
-#, fuzzy
 msgid "_Automatic decimal point"
-msgstr "Automatische decimale komma"
+msgstr "Automatische decimale _komma"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:156
 #, fuzzy
@@ -10263,9 +10098,8 @@
 msgstr "_Eenvoudig grootboek"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:157
-#, fuzzy
 msgid "_Decimal places:"
-msgstr "automatische decimale posities"
+msgstr "_Decimale posities:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:158
 #, fuzzy
@@ -10300,9 +10134,8 @@
 msgstr "Geen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:165
-#, fuzzy
 msgid "_Only display leaf account names"
-msgstr "Dagboeknaam tonen ?"
+msgstr "_Alleen rekeningnamen in vertakking tonen"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:166
 #, fuzzy
@@ -10310,9 +10143,8 @@
 msgstr "Korting"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:167
-#, fuzzy
 msgid "_Retain log files:"
-msgstr "Aantal dagen dat log bestanden bewaard worden"
+msgstr "Bewaren _logbestanden:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:168
 msgid "_Right"
@@ -10364,14 +10196,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Basic Information</b>"
-msgstr "Balans informatie"
+msgstr "<b>Basisgegevens</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "<b>Currency Transfer</b>"
-msgstr "Valuta overboeking"
+msgstr "<b>Valuta overboeking</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:3
 #, fuzzy
@@ -10401,7 +10231,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:11
 msgid "Num:"
-msgstr "Nr:"
+msgstr "Nummer:"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/price-scatter.scm
@@ -10411,16 +10241,15 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4642 ../intl-scm/guile-strings.c:5040
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6040 ../intl-scm/guile-strings.c:6438
 msgid "Show Income/Expense"
-msgstr "Toon inkomsten/uitgaven"
+msgstr "Toon opbrengsten/uitgaven"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:14
 msgid "Transfer Funds"
 msgstr "Fondsen overboeken"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "_Fetch Rate"
-msgstr "Wisselkoers:"
+msgstr "_Koers ophalen"
 
 #. create the button.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-account-sel.c:448
@@ -10960,9 +10789,8 @@
 msgstr "_Bewerk dagboek"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:19
-#, fuzzy
 msgid "_New Account"
-msgstr "Nieuwe debiteur"
+msgstr "_Nieuwe rekening"
 
 #. Account menu
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:20 ../src/gnome/window-reconcile.c:2102
@@ -10971,12 +10799,10 @@
 
 #. Toplevel
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:227
-#, fuzzy
 msgid "_File"
-msgstr "_Nieuw bestand"
+msgstr "_Bestand"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:231
-#, fuzzy
 msgid "Tra_nsaction"
 msgstr "_Transactie"
 
@@ -10991,7 +10817,7 @@
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:234
 #, fuzzy
 msgid "E_xtensions"
-msgstr "Extensies"
+msgstr "E_xtensies"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:235
 msgid "_Windows"
@@ -11004,63 +10830,52 @@
 msgstr "_Help"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:241
-#, fuzzy
 msgid "_Open"
-msgstr "Openen"
+msgstr "_Openen"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:244
-#, fuzzy
 msgid "_Print..."
-msgstr "Afdrukken"
+msgstr "_Afdrukken..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:245
-#, fuzzy
 msgid "Print the currently active page"
-msgstr "Sluit de huidige kladblok pagina"
+msgstr "De actieve pagina afdrukken"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:250
-#, fuzzy
 msgid "Pa_ge Setup..."
-msgstr "HBCI instellen"
+msgstr "Pa_gina instellen..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:251
 msgid "Specify the page size and orientation for printing"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:254
-#, fuzzy
 msgid "Proper_ties"
-msgstr "Eigenschappen"
+msgstr "_Eigenschappen"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:255
-#, fuzzy
 msgid "Edit the properties of the current file"
-msgstr "Bekijk en bewerk de eigenschappen van dit bestand"
+msgstr "De eigenschappen van dit bestand bewerken"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:257
-#, fuzzy
 msgid "_Close"
-msgstr "Sluiten"
+msgstr "_Sluiten"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:258
-#, fuzzy
 msgid "Close the currently active page"
-msgstr "Sluit de huidige kladblok pagina"
+msgstr "De actieve pagina sluiten"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:260
-#, fuzzy
 msgid "_Quit"
-msgstr "Afsluiten"
+msgstr "_Afsluiten"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:261
-#, fuzzy
 msgid "Quit this application"
-msgstr "Copieer deze boeking"
+msgstr "Dit programma afsluiten"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:275
-#, fuzzy
 msgid "Pr_eferences"
-msgstr "Verwijzingen"
+msgstr "_Voorkeuren"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:276
 msgid "Edit the global preferences of GnuCash"
@@ -11071,9 +10886,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:284
-#, fuzzy
 msgid "Select the account types that should be displayed."
-msgstr "Selecteer te vergelijken dagboeken"
+msgstr "Selecteer de soorten rekening die getoond moeten worden."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:285
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:974
@@ -11092,9 +10906,8 @@
 msgstr "_Controleer & repareer"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:292
-#, fuzzy
 msgid "Reset _Warnings..."
-msgstr "Kies _bereik..."
+msgstr "_Waarschuwingen herstellen..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:293
 msgid "Reset the state of all warning messages so they will be shown again."
@@ -11102,22 +10915,20 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:295
 msgid "Re_name Page"
-msgstr ""
+msgstr "Pagina _hernoemen"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:296
 msgid "Rename this page."
-msgstr ""
+msgstr "Deze pagina hernoemen"
 
 #. Windows menu
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:301
-#, fuzzy
 msgid "_New Window"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "_Nieuw venster"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:302
-#, fuzzy
 msgid "Open a new top-level GnuCash window."
-msgstr "Open een compleet nieuw GnuCash venster voor het huidige venster"
+msgstr "Een compleet nieuw GnuCashvenster openen"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:304
 msgid "New Window with _Page"
@@ -11145,14 +10956,12 @@
 msgstr "Open de GnuCash help"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:316
-#, fuzzy
 msgid "_About"
-msgstr "Bedr_ag"
+msgstr "_Over"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:317
-#, fuzzy
 msgid "About GnuCash"
-msgstr "Beëindig GnuCash"
+msgstr "Over GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:327
 msgid "_Toolbar"
@@ -11163,73 +10972,60 @@
 msgstr "Toon/verberg de werkbalk in dit venster"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:330
-#, fuzzy
 msgid "Su_mmary Bar"
-msgstr "Samenvattingsbalk"
+msgstr "Sa_menvattingsbalk"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:331
 msgid "Show/hide the summary bar on this window"
 msgstr "Toon/verberg de samenvattingsbalk in dit venster"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:333
-#, fuzzy
 msgid "Stat_us Bar"
-msgstr "Statusbalk"
+msgstr "Stat_usbalk"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:334
-#, fuzzy
 msgid "Show/hide the status bar on this window"
-msgstr "Toon/verberg de statusbalk in dit venster"
+msgstr "Toon/verberg de statusbalk van dit venster"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:344
-#, fuzzy
 msgid "Window _1"
-msgstr "venster1"
+msgstr "Venster _1"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:345
-#, fuzzy
 msgid "Window _2"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _2"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:346
-#, fuzzy
 msgid "Window _3"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _3"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:347
-#, fuzzy
 msgid "Window _4"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _4"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:348
-#, fuzzy
 msgid "Window _5"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _5"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:349
-#, fuzzy
 msgid "Window _6"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _6"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:350
-#, fuzzy
 msgid "Window _7"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _7"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:351
-#, fuzzy
 msgid "Window _8"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _8"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:352
-#, fuzzy
 msgid "Window _9"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _9"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:353
-#, fuzzy
 msgid "Window _0"
-msgstr "Ven_sters"
+msgstr "Venster _0"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1012
 #, c-format
@@ -11247,9 +11043,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1027
-#, fuzzy
 msgid "<unknown>"
-msgstr "(onbekend)"
+msgstr "<onbekend>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1057
 msgid "Close _Without Saving"
@@ -11260,12 +11055,10 @@
 msgstr "<geen bestand>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3557
-#, fuzzy
 msgid "The GnuCash personal finance manager. The GNU way to manage your money!"
 msgstr ""
-"De GnuCash persoonlijke financieel adviseur.\n"
-"De GNU manier om uw geld te beheren!\n"
-"http://www.gnucash.org/"
+"GnuCash persoonlijke financiënbeheer.\n"
+"De GNU-manier om uw geld te beheren!"
 
 #. Development version
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3570
@@ -11279,9 +11072,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3585
-#, fuzzy
 msgid "translator_credits"
-msgstr "bevat credit"
+msgstr ""
+"Jan Willem Harmanny\n"
+"Hendrik-Jan Heins\n"
+"Jeroen ten Berge\n"
+"Benno Schulenberg\n"
+"Erwin Poeze"
 
 #. CY Strings
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
@@ -11301,9 +11098,8 @@
 msgstr "Begin van de voorgaande maand"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Start of this quarter"
-msgstr "Begin van het voorafgaande kwartaal"
+msgstr "Begin van dit kwartaal"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:70 ../intl-scm/guile-strings.c:8680
@@ -11311,25 +11107,21 @@
 msgstr "Begin van het voorafgaande kwartaal"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Start of this year"
-msgstr "Begin van deze maand"
+msgstr "Begin van dit jaar"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:72
-#, fuzzy
 msgid "Start of previous year"
-msgstr "Begin van het voorafgaande kwartaal"
+msgstr "Begin van afgelopen jaar"
 
 #. FY Strings
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Start of this fiscal year"
-msgstr "Begin van het huidige kalenderjaar"
+msgstr "Begin van dit fiscale jaar"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Start of previous fiscal year"
-msgstr "Begin van het voorafgaande kwartaal"
+msgstr "Begin van afgelopen fiscale jaar"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:82 ../intl-scm/guile-strings.c:8660
@@ -11342,9 +11134,8 @@
 msgstr "Einde van de voorgaande maand"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:84
-#, fuzzy
 msgid "End of this quarter"
-msgstr "Einde van het voorafgaande kwartaal"
+msgstr "Einde van dit kwartaal"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:85 ../intl-scm/guile-strings.c:8684
@@ -11352,37 +11143,33 @@
 msgstr "Einde van het voorafgaande kwartaal"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:86
-#, fuzzy
 msgid "End of this year"
-msgstr "Einde van het voorgaande jaar"
+msgstr "Einde van dit jaar"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:87
-#, fuzzy
 msgid "End of previous year"
-msgstr "Einde van het voorafgaande kwartaal"
+msgstr "Einde van voorafgaande jaar"
 
 #. FY Strings
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:90
-#, fuzzy
 msgid "End of this fiscal year"
-msgstr "Einde van het voorgaande jaar"
+msgstr "Einde van dit fiscale jaar"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:91
-#, fuzzy
 msgid "End of previous fiscal year"
-msgstr "Einde van het voorafgaande kwartaal"
+msgstr "Einde van afgelopen fiscale jaar"
 
 #. Development version
 #: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:98
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Version: GnuCash-%s svn (r%s built %s)"
-msgstr "Versie: Gnucash-cvs (built %s)"
+msgstr "Versie: GnuCash-%s svn (r%s built %s)"
 
 #. Dist Tarball
 #: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:102
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Version: GnuCash-%s (r%s built %s)"
-msgstr "Versie: Gnucash-cvs (built %s)"
+msgstr "Versie: GnuCash-%s (r%s built %s)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:119
 msgid "Loading..."
@@ -11408,11 +11195,11 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6376 ../intl-scm/guile-strings.c:6696
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7106 ../intl-scm/guile-strings.c:7422
 msgid "Account Name"
-msgstr "Dagboeknaam"
+msgstr "Rekeningnaam"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:518
 msgid "Commodity"
-msgstr "Vlottende activa"
+msgstr "Artikel"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
@@ -11429,7 +11216,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5690 ../intl-scm/guile-strings.c:6380
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6922
 msgid "Account Code"
-msgstr "Dagboek code"
+msgstr "Rekeningnummer"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:535
 msgid "Last Num"
@@ -11441,16 +11228,15 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:547
 msgid "Present (Report)"
-msgstr "Heden (rapport)"
+msgstr "Huidig (rapport)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:560
 msgid "Balance (Report)"
 msgstr "Balans (rapport)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:567
-#, fuzzy
 msgid "Balance (Period)"
-msgstr "Balans (rapport)"
+msgstr "Balans (periode)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:580
 msgid "Cleared (Report)"
@@ -11505,9 +11291,8 @@
 msgstr "Totaal (rapport)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:625
-#, fuzzy
 msgid "Total (Period)"
-msgstr ". (punt)"
+msgstr "Totaal (periode)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:637
 msgid "Tax Info"
@@ -11521,54 +11306,52 @@
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1395
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Present (%s)"
-msgstr "Huidig"
+msgstr "Huidig (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1398
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Balance (%s)"
-msgstr "Balans op %s"
+msgstr "Balans (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1401
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Cleared (%s)"
-msgstr "Goedgekeurd"
+msgstr "Goedgekeurd (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1404
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Reconciled (%s)"
-msgstr "Gecorrigeerd"
+msgstr "Afgestemd (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1407
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Future Minimum (%s)"
-msgstr "Toekomstig minimum"
+msgstr "Toekomstig minimum (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1410
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Total (%s)"
-msgstr "Tot %s"
+msgstr "Totaal (%s)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:393
 #, fuzzy
 msgid "Namespace"
-msgstr "Naam"
+msgstr "Naamruimte"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:410
-#, fuzzy
 msgid "Print Name"
-msgstr "Naam afzender"
+msgstr "Naam afdrukken"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:416
-#, fuzzy
 msgid "Unique Name"
-msgstr "Naam eigenaar"
+msgstr "Unieke naam"
 
 #. Translators: Again replace CUSIP by the name of your
 #. National Securities Identifying Number.
@@ -11600,9 +11383,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:432
-#, fuzzy
 msgid "Security"
-msgstr "Nieuw waardepapier"
+msgstr "Waardepapier"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -11651,9 +11433,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:186
-#, fuzzy
 msgid "Last Occur"
-msgstr "Laatste keer voorgekomen:"
+msgstr "Laatste gebeurtenis"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:191
 #, fuzzy
@@ -11666,19 +11447,16 @@
 
 #. ********************* END OF FILE *********************************  \*******************************************************************
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Most recently opened file"
-msgstr "De meest recent opgeslagen prijs"
+msgstr "Meest recent geopende bestand"
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Next most recently opened file"
-msgstr "De meest recent opgeslagen prijs"
+msgstr "Volgend meest recent geopend bestand"
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Number of files in history"
-msgstr "Aantal kolommen"
+msgstr "Aantal bestanden in historie"
 
 #: ../src/gnome-utils/schemas/apps_gnucash_history.schemas.in.h:4
 msgid "This field contains the full path of the most recently opened file."
@@ -11693,19 +11471,19 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:312
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s, Total:"
-msgstr "Totaal:"
+msgstr "%s, totaal:"
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:315
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s, Non Currency Commodities Total:"
-msgstr "Totaal winsten zonder valuta"
+msgstr "%s, Totaal winsten zonder valuta"
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:318
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s, Grand Total:"
-msgstr "Totaal"
+msgstr "%s, eindtotaal:"
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:322
 #, c-format
@@ -11713,14 +11491,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:427
-#, fuzzy
 msgid "Assets:"
-msgstr "Activa"
+msgstr "Activa:"
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:429
-#, fuzzy
 msgid "Profits:"
-msgstr "Winsten"
+msgstr "Winsten:"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:444
 msgid "Interest Payment"
@@ -11751,9 +11527,8 @@
 msgstr "Geen automatische rentekosten voor dit dagboek"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:740
-#, fuzzy
 msgid "Enter _Interest Charge..."
-msgstr "Geef de rentekosten op..."
+msgstr "Geef _rentekosten op..."
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:995
 msgid "Debits"
@@ -11790,18 +11565,12 @@
 msgstr "Verschil:"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:1874
-#, fuzzy
 msgid "You have made changes to this reconcile window. Are you sure you want to cancel?"
-msgstr ""
-"U heeft veranderingen aangebracht in dit correctievenster.\n"
-"Weet u zeker dat u wilt annuleren?"
+msgstr "U heeft veranderingen in dit afstemmingsvenster aangebracht. Weet u zeker dat u wilt annuleren?"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:1986
-#, fuzzy
 msgid "The account is not balanced. Are you sure you want to finish?"
-msgstr ""
-"Het dagboek is niet gebalanceerd.\n"
-"Weet u zeker dat u wilt beëindigen?"
+msgstr "De rekening is niet in balans. Weet u zeker dat u wilt stoppen?"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2043
 msgid "Do you want to postpone this reconciliation and finish it later?"
@@ -11858,14 +11627,12 @@
 msgstr "Voeg een nieuwe transactie toe aan het dagboek"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2121
-#, fuzzy
 msgid "_Balance"
-msgstr "Balans:"
+msgstr "_Balans"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2122
-#, fuzzy
 msgid "Add a new balancing entry to the account"
-msgstr "Voeg een nieuwe transactie toe aan het dagboek"
+msgstr "Voeg een nieuwe transactie toe aan de rekening"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2125
 msgid "Edit the current transaction"
@@ -11891,21 +11658,13 @@
 
 #: ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:384 ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:702
 #: ../src/html/gnc-html-webkit.c:420 ../src/html/gnc-html-webkit.c:740
-#, fuzzy
 msgid "Secure HTTP access is disabled. You can enable it in the Network section of the Preferences dialog."
-msgstr ""
-"Beveiligde HTTP toegang is uitgeschakeld.\n"
-"U kunt dit aanzetten in de netwerk sectie van\n"
-"het voorkeuren venster."
+msgstr "Beveiligde HTTP-toegang is uitgeschakeld. U kunt dit inschakelen in de Netwerksectie van het voorkeurenvenster."
 
 #: ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:393 ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:712
 #: ../src/html/gnc-html-webkit.c:429 ../src/html/gnc-html-webkit.c:750
-#, fuzzy
 msgid "Network HTTP access is disabled. You can enable it in the Network section of the Preferences dialog."
-msgstr ""
-"Netwerk HTTP toegang is uitgeschakeld.\n"
-"U kunt dit aanzetten in de netwerk sectie van\n"
-"het voorkeuren venster."
+msgstr "HTTP-toegang is uitgeschakeld. U kunt dit inschakelen in de Netwerksectie van het voorkeurenvenster."
 
 #. %s is a URL (some location somewhere).
 #: ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:644 ../src/html/gnc-html-webkit.c:683
@@ -11925,21 +11684,18 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:3
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "<b>Log Messages</b>"
-msgstr "Log berichten"
+msgstr "<b>Logmeldingen</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:4
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbciprefs.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Online Banking</b>"
-msgstr "Online bankieren"
+msgstr "<b>Online bankieren</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:5
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "<b>Progress</b>"
-msgstr "Voortgang"
+msgstr "<b>Voortgang</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:6
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:5
@@ -11953,9 +11709,8 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:8
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Add the current online transaction as a new transaction template"
-msgstr "Maak een geplande transactie aan met de huidige transactie als sjabloon"
+msgstr "voeg de huidige online transactie toe als een nieuw transactiesjabloon"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:10
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:9
@@ -11964,11 +11719,8 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:11
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Click on the line of an Online Banking account name if you want to match it to a GnuCash account. Click \"Forward\" when all desired accounts are matching."
-msgstr ""
-"Klik op de regel van een HBCI rekeningnaam wanneer u deze wilt koppelen aan een GnuCash dagboek.\n"
-"Klik op \"Volgende\" wanneer alle gewenste rekeningen gekoppeld zijn."
+msgstr "Klik op de regel van een online-bankieren rekeningnaam wanneer u deze wilt koppelen aan een GnuCashrekening. Klik \"Volgende\" als alle gewenste rekeningen gekoppeld zijn."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:12
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:12
@@ -11997,21 +11749,18 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:17
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:16
-#, fuzzy
 msgid "Delete the currently selected transaction template"
-msgstr "Verwijder de geselecteerde transactie"
+msgstr "Het geselecteerde transactiesjabloon verwijderen"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:18
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "E_nter date:"
-msgstr "Geef datum op:"
+msgstr "_Geef datum op:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:19
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:18
-#, fuzzy
 msgid "Ente_r date:"
-msgstr "Geef datum op:"
+msgstr "Geef _datum op:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:20
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbcipass.glade.h:2
@@ -12026,7 +11775,7 @@
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:22
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:20
 msgid "Enter name for new template:"
-msgstr "Voer een naam in voor nieuw sjabloon"
+msgstr "Geef naam voor nieuw sjabloon:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:23
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbcipass.glade.h:5
@@ -12040,15 +11789,13 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:25
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:22
-#, fuzzy
 msgid "Execute later (unimpl.)"
-msgstr "Later uitvoeren (nog niet geïmplementeerd)"
+msgstr "Later uitvoeren (niet geïmplementeerd)"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:26
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid "Execute this online transaction now"
-msgstr "Verwijder de gehele boeking"
+msgstr "deze online transactie nu uitvoeren"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:27
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:24
@@ -12057,33 +11804,28 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:28
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:25
-#, fuzzy
 msgid "Initial Online Banking Setup"
-msgstr "Online bankieren"
+msgstr "Startinstelling online bankieren"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:29
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:26
-#, fuzzy
 msgid "Match Online Banking accounts with GnuCash accounts"
-msgstr "Koppel HBCI rekeningen met GnuCash dagboeken"
+msgstr "Koppel online-bankierenrekeningen met GnuCashrekeningen"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:30
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:27
-#, fuzzy
 msgid "Move the selected transaction template one row down"
-msgstr "Copiëer de geselecteerde transactie"
+msgstr "Verplaats de geselecteerde transactiesjabloon een regel omlaag"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:31
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:28
-#, fuzzy
 msgid "Move the selected transaction template one row up"
-msgstr "Copiëer de geselecteerde transactie"
+msgstr "Verplaats de geselecteerde transactiesjabloon een regel omhoog"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:32
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:29
-#, fuzzy
 msgid "Name for new template"
-msgstr "Voer een naam in voor nieuw sjabloon"
+msgstr "Naam voor nieuw sjabloon"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:33
 #: ../src/import-export/hbci/glade/hbci.glade.h:30
@@ -12392,9 +12134,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:992
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Do you really want to delete the template with the name \"%s\"?"
-msgstr "Weet u zeker dat u de geselecteerde transactie wilt verwijderen?"
+msgstr "Weet u zeker dat u het sjabloon met de naam \"%s\" wilt verwijderen?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/druid-ab-initial.c:297
 #: ../src/import-export/hbci/druid-hbci-initial.c:689
@@ -12460,12 +12202,8 @@
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:61
 #: ../src/import-export/hbci/gnc-hbci-transfer.c:219
-#, fuzzy
 msgid "You have changed the list of online transfer templates, but you cancelled the transfer dialog. Do you nevertheless want to store the changes?"
-msgstr ""
-"U heeft de lijst met online transactiesjablonen aangepast,\n"
-"maar u heeft de transactiedialoog afgebroken.\n"
-"Wilt u de veranderingen toch bewaren?"
+msgstr "U heeft de lijst met online transactiesjablonen aangepast, maar de transactiedialoog afgebroken. Wilt u de veranderingen toch opslaan?"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:174
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:487
@@ -12841,21 +12579,18 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-import.c:1055
-#, fuzzy
 msgid "Errors"
-msgstr "Fout"
+msgstr "Fouten"
 
 #. Let the user select a file.
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-import.c:1076
-#, fuzzy
 msgid "Select an CSV/Fixed-Width file to import"
-msgstr "Selecteer een te laden OFX bestand."
+msgstr "Selecteer een CSV of bestand met vaste-kolombreedte om te importeren"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:26
 #: ../src/import-export/gnc-import-format-gnome.c:112
-#, fuzzy
 msgid "y-m-d"
-msgstr "%Y-%m-%d"
+msgstr "y-m-d"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:27
 #: ../src/import-export/gnc-import-format-gnome.c:111
@@ -12873,9 +12608,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:30
-#, fuzzy
 msgid "m-d"
-msgstr "%Y-%m-%d"
+msgstr "m-d"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:37
@@ -12891,11 +12625,9 @@
 msgstr "Opname"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:434
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "File opening failed."
-msgstr ""
-"QIF bestand ontleden mislukt:\n"
-"%s"
+msgstr "Openen bestand is mislukt."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:448
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:457
@@ -12904,21 +12636,17 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:758
-#, fuzzy
 msgid "No date column."
-msgstr "Toon alleen tekst"
+msgstr "Geen datumkolom."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:759
 msgid "No balance, deposit, or withdrawal column."
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:1031
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s column could not be understood."
-msgstr ""
-"Het bestand \n"
-"  %s\n"
-" kan niet worden gevonden."
+msgstr "%s-kolom kan niet worden verwerkt."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:1
 msgid "Colon (:)"
@@ -12929,14 +12657,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Data type: "
-msgstr "Datum"
+msgstr "Gegevenssoort:"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Date Format"
-msgstr "Datum formaat:"
+msgstr "Datumopmaak"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:6
 msgid "Encoding: "
@@ -12955,38 +12681,32 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Select the type of each column below."
-msgstr "Geef de standaard QIF dagboek-naam op"
+msgstr "Selecteer het soort van iedere onderstaande kolom."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:11
 msgid "Semicolon (;)"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Separated"
-msgstr "Begindatum:"
+msgstr "Gescheiden"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Separators"
-msgstr "Wisselkoersen"
+msgstr "Scheidingstekens"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Space"
-msgstr "Opslaan"
+msgstr "Spatie"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Tab"
-msgstr "Tabel"
+msgstr "Tab"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-plugin-csv.c:45
-#, fuzzy
 msgid "Import _CSV/Fixed-Width..."
-msgstr "Importeer _QIF..."
+msgstr "Importeer _CSV/vaste-kolombreedte..."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-plugin-csv.c:46
 msgid " a CSV/Fixed-Width file"
@@ -13009,9 +12729,8 @@
 msgstr "(geen)"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "<b>Colors</b>"
-msgstr "Kleuren"
+msgstr "<b>Kleuren</b>"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:7
 msgid "<b>Generic Importer</b>"
@@ -13026,24 +12745,20 @@
 msgstr "Een transactie die als beste score nog steeds in de rode zone ligt (boven de getoonde drempelwaarde, maar onder of gelijk aan de automatisch toevoegengrenswaarde) wordt automatisch toegevoegd."
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Auto-_add threshold"
-msgstr "Automatische drempelwaardegrens"
+msgstr "Drempelwaarde automatische _toevoegen"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Auto-c_lear threshold"
-msgstr "Automatische drempelwaardegrens"
+msgstr "Drempelwaarde automatische _legen"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Choose a format"
-msgstr "Kies een export format"
+msgstr "Kies een bestandsstructuur"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Commercial ATM _fees threshold"
-msgstr "Drempelwaarde voor commerciële PIN-automaat kosten"
+msgstr "Drempelwaarde PIN-automaatkosten"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:18
 msgid "Enable edit match action"
@@ -13605,7 +13320,7 @@
 #: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:430
 #, c-format
 msgid "Income account for security \"%s\""
-msgstr "Inkomsten dagboek voor waardepapier \"%s\""
+msgstr "Opbrengstenrekening voor waardepapier \"%s\""
 
 #: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:563
 #, fuzzy
@@ -13862,7 +13577,7 @@
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:3
 msgid "Accounts and stock holdings"
-msgstr "Dagboeken en aandelenbezit"
+msgstr "Rekeningen en aandelenbezit"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:4
 #, fuzzy
@@ -13927,7 +13642,6 @@
 "\"Annuleren\" om niet te importeren."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid ""
 "GnuCash uses separate Income and Expense accounts rather than categories to classify your transactions. Each of the categories in your QIF file will be converted to a GnuCash account. \n"
 "\n"
@@ -13935,16 +13649,11 @@
 "\n"
 "If you change your mind later, you can reorganize the account structure safely within GnuCash."
 msgstr ""
-"GnuCash maakt gebruik van gescheiden inkomsten en uitgaven dagboeken, en niet\n"
-"van categorieën om uw transacties te klassificeren. Iedere categorie in uw\n"
-"QIF bestanden wordt omgezet naar een GnuCash dagboek.\n"
+"GnuCash maakt gebruik van gescheiden opbrengsten- en uitgavenrekeningen in plaats van categorieën om uw transacties te classificeren. Iedere categorie in uw QIF-bestand wordt omgezet naar een GnuCashrekening.\n"
 "\n"
-"Op de volgende pagina kunt u de voorgestelde overeenkomende QIF categorieën en\n"
-"GnuCash dagboeken bekijken. U kunt de overeenkomsten die u wilt veranderen,\n"
-"aanpassen door de regel met de categorie naam te selecteren.\n"
+"Op de volgende pagina kunt u de voorgestelde omzetting van QIF-categorieën naar GnuCashrekeningen bekijken. U kunt relaties veranderen door te dubbelklikken op de regel met de categorienaam.\n"
 "\n"
-"Wanneer u zich op een later tijdstip bedenkt, kunt u de dagboek structuur\n"
-"in GnuCash zonder problemen wijzigen."
+"Als u zich later bedenkt dan kunt u het rekeningenschema in GnuCash zonder problemen wijzigen."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:25
 msgid ""
@@ -13970,12 +13679,11 @@
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:36
 msgid "Income and Expense categories"
-msgstr "Inkomsten en uitgaven categorieën"
+msgstr "Opbrengsten- en uitgavencategorieën"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:37
-#, fuzzy
 msgid "Load QIF files"
-msgstr "QIF bestand laden..."
+msgstr "QIF-bestanden laden..."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:38
 msgid "Match QIF accounts with GnuCash accounts"
@@ -13986,79 +13694,54 @@
 msgstr "Breng QIF categorieën in overeenstemming met GnuCash dagboeken"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:40
-#, fuzzy
 msgid "Match existing transactions"
-msgstr "Selecteer overeenkomende bestaande transactie"
+msgstr "Bestaande transacties koppelen"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:41
 msgid "Match payees/memos to GnuCash accounts"
 msgstr "Breng begunstigden/memo's in overeenstemming met GnuCash dagboeken"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Matchings selected:"
-msgstr "Geen dagboeken geselecteerd"
+msgstr "Geselecteerd koppelingen:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:43
-#, fuzzy
 msgid ""
 "On the next page, the accounts in your QIF files and any stocks or mutual funds you own will be matched with GnuCash accounts. If a GnuCash account already exists with the same name, or a similar name and compatible type, that account will be used as a match; otherwise, GnuCash will create a new account with the same name and type as the QIF account. If you do not like the suggested GnuCash account, double-click to change it.\n"
 "\n"
 "Note that GnuCash will be creating many accounts that did not exist on your other personal finance program, including a separate account for each stock you own, separate accounts for the brokerage commissions, special \"Equity\" accounts (subaccounts of Retained Earnings, by default) which are the source of your opening balances, etc. All of these accounts will appear on the next page so you can change them if you want to, but it is safe to leave them alone.\n"
 msgstr ""
-"Op de volgende pagina worden uw QIF bestanden en aandelen of beleggingsfondsen die\n"
-"u bezit, gekoppeld aan GnuCash dagboeken. Als er al een GnuCash dagboek bestaat met\n"
-"dezelfde naam, of een gelijkende naam en een overeenkomend type, dan wordt dat dagboek\n"
-"gekoppeld; anders zal GnuCash een nieuw dagboek aanmaken met dezelfde naam en hetzelfde\n"
-"type als het QIF dagboek. Wanneer u het niet eens bent met het voorgestelde GnuCash\n"
-"dagboek, selecteer het dan en wijzig het.\n"
+"Op de volgende pagina worden uw QIF-bestanden en ieder aandelen- of beleggingsfonds die u bezit, gekoppeld aan GnuCashrekeningen. Als er al een GnuCashrekening met dezelfde naam bestaat, of een gelijkende naam en een overeenkomend type, dan wordt die rekening gekoppeld. Anders zal GnuCash een nieuwe rekening aanmaken met dezelfde naam en hetzelfde type als de QIF-rekening. Als de voorgestelde suggestie u niet bevalt, dubbelklikt u erop om het aan te passen.\n"
 "\n"
-"Merk op dat GnuCash veel dagboeken zal genereren die niet bestonden in uw andere\n"
-"financiële programma, inclusief een los dagboek voor ieder aandeel dat u bezit,\n"
-"speciale dagboeken voor de handels-commissies, speciale \"Actief vermogen\" \n"
-"dagboeken (standaard sub-dagboeken met gemaakte winsten) die onderdeel uitmaken\n"
-"van uw openingsbalans, enz. Al deze dagboeken worden op de volgende pagina\n"
-"getoond zodat u ze kunt veranderen als u dat wilt, maar het is verstandig\n"
-"om ze niet te wijzigen.\n"
+"Merk op dat GnuCash veel grootboekrekeningen zal genereren die in uw andere financiële programma niet bestonden, inclusief een aparte rekening voor ieder aandeel dat u bezit, aparte rekeningen voor de handelscommissies, speciale \"Vermogen\"-rekeningen (standaard subrekeningen van onverdeelde winsten) die onderdeel uitmaken van uw openingsbalansen, enz. Al deze rekeningen worden op de volgende paginagetoond zodat u ze kunt veranderen als u dat wilt, maar het is verstandig om ze niet te wijzigen.\n"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:47
 msgid "Payees and memos"
 msgstr "Begunstigden en memos"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:48
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please select a file to load. When you click \"Forward\", the file will be loaded and analyzed. You may need to answer some questions about the account(s) in the file.\n"
 "\n"
 "You will have the opportunity to load as many files as you wish, so don't worry if your data is in multiple files. \n"
 msgstr ""
-"Kies een te laden bestand. Als u \"Volgende\" kiest, wordt het bestand geladen\n"
-"en ge-analyseerd. U moet misschien nog enkele vragen over de dagboeken in het\n"
-"bestand beantwoorden.\n"
+"Kies een bestand om te laden. Als u \"Volgende\" klikt wordt het bestand geladen en geanalyseerd. U moet misschien nog enkele vragen over de rekeningen in het bestand beantwoorden.\n"
 "\n"
-"U kunt zoveel bestanden laden als u wilt, dus het maakt niet uit als uw\n"
-"data verspreid is over meerdere bestanden.\n"
+"U kunt zoveel bestanden laden als u wilt, dus het maakt niet uit als uw gegevens verspreid zijn over meerdere bestanden. \n"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:53
 msgid "QIF Import"
 msgstr "QIF import"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "QIF files downloaded from banks and other financial institutions may not have information about Accounts and Categories which would allow them to be correctly assigned to GnuCash accounts. \n"
 "\n"
 "In the following page, you will see the text that appears in the Payee and Memo fields of transactions with no QIF Account or Category. By default these transactions are assigned to the 'Unspecified' account in GnuCash. If you select a different account, it will be remembered for future QIF files. "
 msgstr ""
-"QIF bestanden die zijn opgehaald van banken of andere financiële instellingen\n"
-"hebben waarschijnlijk geen gegevens over dagboeken en categorieën, waardoor ze\n"
-"niet correct aan GnuCash dagboeken kunnen worden gekoppeld. \n"
+"QIF-bestanden die zijn opgehaald van banken of andere financiële instellingen hebben waarschijnlijk geen gegevens over rekeningen en categorieën waarmee ze correct aan GnuCashrekeningen gekoppeld kunnen worden.\n"
 "\n"
-"Op de volgende pagina ziet u de tekst die verschijnt in de begunstigden en\n"
-"memo velden die geen QIF dagboek of categorie hebben. Standaard worden\n"
-"deze transacties toegewezen aan het 'Niet-gespecificeerd' dagboek in GnuCash.\n"
-"Wanneer u een ander dagboek selecteert, wordt dit voor toekomstige QIF\n"
-"bestanden onthouden."
+"Op de volgende pagina ziet u de tekst die verschijnt in de begunstigden- en memovelden van transacties die geen QIF-rekening of -categorie hebben. Standaard worden deze transacties toegewezen aan de 'Niet-gespecificeerd'-rekening in GnuCash. Als u een andere rekening selecteert, wordt dit voor toekomstige QIF-bestanden onthouden."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:57
 msgid "QIF files you have loaded"
@@ -14261,11 +13944,8 @@
 msgstr "Geïmporteerde transacties met duplicaten"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:441
-#, fuzzy
 msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before duplicating the transaction, or cancel the duplication?"
-msgstr ""
-"Het huidige transactie sjabloon is veranderd.\n"
-"Wilt u de veranderingen opslaan?"
+msgstr "Het huidige transactie is veranderd. Wilt u de veranderingen opslaan voordat de transactie wordt gedupliceerd of de duplicatie annuleren?"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:799
 #, fuzzy
@@ -14294,9 +13974,8 @@
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1892
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1894
-#, fuzzy
 msgid "_Shares"
-msgstr "Aandelen"
+msgstr "_Aandelen"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1892
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1899
@@ -14306,14 +13985,12 @@
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1906
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1908
-#, fuzzy
 msgid "_Value"
-msgstr "Waarde"
+msgstr "_Waarde"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1917
-#, fuzzy
 msgid "_Recalculate"
-msgstr "Bereken"
+msgstr "_Herbereken"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2185
 msgid "Withdraw"
@@ -14436,29 +14113,24 @@
 msgstr "De huidige transactie is niet in balans."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:106
-#, fuzzy
 msgid "Balance it _manually"
 msgstr "Handmatig balanceren"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:108
-#, fuzzy
 msgid "Let GnuCash _add an adjusting split"
-msgstr "Laat GnuCash een bijstellende opsplitsing invoegen"
+msgstr "Laat GnuCash een bijstellende opsplitsing _invoegen"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:113
-#, fuzzy
 msgid "Adjust current account _split total"
-msgstr "Huidige dagboek opsplitsings totaal bijstellen"
+msgstr "Totaal splitsing _huidige rekening bijstellen"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:119
-#, fuzzy
 msgid "Adjust _other account split total"
-msgstr "Een ander dagboek opsplitsings totaal bijstellen"
+msgstr "Totaal splitsing _andere rekening bijstellen"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:130
-#, fuzzy
 msgid "_Rebalance"
-msgstr "Niet in balans"
+msgstr "_Opnieuw balanseren"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1236
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1249
@@ -14466,9 +14138,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1273
-#, fuzzy
 msgid "You need to select a split in order to modify its exchange rate."
-msgstr "U moet de transactie uitbereiden om z'n wisselkoers te wijzigen."
+msgstr "U moet de opslitsing selecteren om z'n wisselkoers te wijzigen."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1287
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1360
@@ -14476,12 +14147,8 @@
 msgstr "U moet de transactie uitbereiden om z'n wisselkoers te wijzigen."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1299
-#, fuzzy
 msgid "The entered account could not be found."
-msgstr ""
-"Het bestand \n"
-"  %s\n"
-" kan niet worden gevonden."
+msgstr "De ingevoerde rekening kan niet worden gevonden."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1333
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1346
@@ -14493,39 +14160,32 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1445
-#, fuzzy
 msgid "Save the changed transaction?"
-msgstr "Annuleer de huidige transactie"
+msgstr "De aangepaste transactie opslaan?"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1447
 msgid "The current transaction has been changed. Would you like to record the changes before moving to a new transaction, discard the changes, or return to the changed transaction?"
 msgstr ""
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1460
-#, fuzzy
 msgid "_Discard Changes"
-msgstr "Veranderingen controleren"
+msgstr "Veranderingen _negeren"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1462
-#, fuzzy
 msgid "_Record Changes"
-msgstr "Veranderingen controleren"
+msgstr "Veranderingen _registreren"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1735
 msgid "Mark split as unreconciled?"
 msgstr ""
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1737
-#, fuzzy
 msgid "You are about to mark a reconciled split as unreconciled. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
-msgstr ""
-"Weet u zeker dat u deze transactie wilt markeren als niet-gecorrigeerd?\n"
-"Hierdoor wordt het in de toekomst lastiger om te corrigeren!"
+msgstr "U staat op het punt een afgestemde opspliting te markeren als niet-afgestemd. Hierdoor kunnen toekomstige opsplitingen lastiger worden! Weet u zeker dat u wilt doorgaan?"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1754
-#, fuzzy
 msgid "_Unreconcile"
-msgstr "_niet verwerkt"
+msgstr "_Niet-opgesplitst"
 
 #. Translators: The 'sample:' items are
 #. strings which are not displayed, but only
@@ -14638,9 +14298,8 @@
 msgstr "Notitie voor deze transactie"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:940
-#, fuzzy
 msgid "Reason the transaction was voided"
-msgstr "De transactie datum weergeven ?"
+msgstr "Reden van leegmaken transactie"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1032
 msgid "Enter the type of transaction, or choose one from the list"
@@ -14680,21 +14339,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1675
-#, fuzzy
 msgid "Change reconciled split?"
-msgstr "De correctie datum weergeven ?"
+msgstr "Afgestemde opsplitsing veranderen?"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1677
-#, fuzzy
 msgid "You are about to change a reconciled split. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
-msgstr ""
-"Weet u zeker dat u deze transactie wilt markeren als niet-gecorrigeerd?\n"
-"Hierdoor wordt het in de toekomst lastiger om te corrigeren!"
+msgstr "U staat op het punt een afgestemde opspliting te veranderen. Hierdoor kunnen toekomstige opsplitingen lastiger worden! Weet u zeker dat u wilt doorgaan?"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1690
-#, fuzzy
 msgid "Chan_ge Split"
-msgstr "Veranderd"
+msgstr "Opsplitsing _veranderen"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1776
 msgid "Enter debit formula for real transaction"
@@ -14705,24 +14359,20 @@
 msgstr "Geef de credit formule voor een echte transactie"
 
 #: ../src/register/register-gnome/gnucash-item-list.c:480
-#, fuzzy
 msgid "List"
-msgstr "Verdeel"
+msgstr "Weergeven"
 
 #: ../src/report/report-gnome/custom-report-dialog.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Delete the currently selected report"
-msgstr "Verwijder de geselecteerde transactie"
+msgstr "Het geselecteerde rapport verwijderen"
 
 #: ../src/report/report-gnome/custom-report-dialog.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Exit the custom report dialog"
-msgstr "Start de nieuwe gebruikers tutorial"
+msgstr "Venster zelfgemaakt rapport verlaten"
 
 #: ../src/report/report-gnome/custom-report-dialog.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Run the currently selected report"
-msgstr "Laad het huidige rapport opnieuw"
+msgstr "Het geselecteerde rapport aanmaken"
 
 #: ../src/report/report-gnome/custom-report-dialog.glade.h:4
 msgid "_Run"
@@ -14754,63 +14404,54 @@
 msgstr "Kolommen"
 
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:302
-#, fuzzy
 msgid "You must select a report to delete."
-msgstr "U moet een artikel selecteren."
+msgstr "U moet een rapport selecteren voor verwijdering."
 
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.c:322
-#, fuzzy
 msgid "You must select a report to run."
-msgstr "U moet een munteenheid selecteren."
+msgstr "U moet rapport selecteren om aan te maken."
 
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-style-sheet.c:140
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "HTML Style Sheet Properties: %s"
-msgstr "HTML stijl"
+msgstr "Eigenschappen HTML-stijlblad: %s"
 
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-style-sheet.c:373
-#, fuzzy
 msgid "Style Sheet Name"
-msgstr "Stijl"
+msgstr "Naam stijlblad"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:278
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:279
-#, fuzzy
 msgid "The numeric ID of the report."
-msgstr "De titel van het rapport"
+msgstr "De numeriek ID van het rapport."
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:962
-#, fuzzy
 msgid "_Print Report..."
-msgstr "Heden (rapport)"
+msgstr "Rapport _afdrukken..."
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:963
-#, fuzzy
 msgid "Print the current report"
-msgstr "Laad het huidige rapport opnieuw"
+msgstr "Het huidige rapport afdrukken"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:977
-#, fuzzy
 msgid "Add _Report"
-msgstr "_Rapporten"
+msgstr "_Rapport toevoegen"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:978
 msgid "Add the current report to the `Custom' menu for later use. The report will be saved in the file ~/.gnucash/saved-reports-2.0. It will be accessible as menu entry in the report menu at the next startup of GnuCash."
 msgstr ""
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:983
-#, fuzzy
 msgid "Export _Report"
-msgstr "Uitgaven rapport"
+msgstr "Rapport _exporteren"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:984
 msgid "Export HTML-formatted report to file"
 msgstr "Exporteer HTML-geformatteerd rapport naar bestand"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:986
-#, fuzzy
 msgid "_Report Options"
-msgstr "Vierde optie"
+msgstr "Rapport_opties"
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:987
@@ -14840,9 +14481,8 @@
 msgstr "Herinlezen"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:997
-#, fuzzy
 msgid "Reload the current page"
-msgstr "Laad het huidige rapport opnieuw"
+msgstr "De huidige pagina opnieuw laden"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:999
 msgid "Stop"
@@ -14892,12 +14532,9 @@
 msgstr "U kunt niet bewaren in dat bestand"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1444
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not open the file %s. The error is: %s"
-msgstr ""
-"Kan het bestand\n"
-"   %s\n"
-"%s niet openenen"
+msgstr "Het openen van bestand `%s' is mislukt. De foutmelding luidt: %s"
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1475
 msgid "There are no options for this report."
@@ -14906,37 +14543,32 @@
 #. * @}
 #. * @}
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<< _Remove"
-msgstr "<< Verwijderen"
+msgstr "<< _Verwijderen"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "<b>A_vailable reports</b>"
-msgstr "Beschikbare rapporten"
+msgstr "<b>Beschikbare rapporten</b>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:3
 msgid "<b>Available style sheets</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Beschikbare stijlbladen</b>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "<b>New style sheet info</b>"
-msgstr "Nieuwe stijl info"
+msgstr "<b>Informatie nieuw stijlblad</b>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "<b>Style sheet options</b>"
-msgstr "Stijl opties"
+msgstr "<b>Stijlbladopties</b>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:6
 msgid "<b>_Selected Reports</b>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "A_dd >>"
-msgstr "Toevoegen >>"
+msgstr "_Toevoegen >>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:8
 msgid "Enter report row/column span"
@@ -14944,45 +14576,39 @@
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:9
 msgid "HTML Style Sheets"
-msgstr "HTML stijl"
+msgstr "HTML-stijlbladen"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Move _up"
-msgstr "Naar boven"
+msgstr "Om_hoog verplaatsen"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Move dow_n"
-msgstr "Naar beneden"
+msgstr "Om_laag verplaatsen"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:12
 msgid "New Style Sheet"
-msgstr "Nieuwe stijl"
+msgstr "Nieuw stijlblad"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:13
 msgid "Report Size"
 msgstr "Rapport grootte"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Select HTML Style Sheet"
-msgstr "HTML stijl"
+msgstr "HTML-stijlblad selecteren"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Si_ze..."
-msgstr "Grootte..."
+msgstr "_Grootte..."
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:16
-#, fuzzy
 msgid "_Column span:"
-msgstr "Kolom breedte:"
+msgstr "Kolom_breedte:"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "_Row span:"
-msgstr "Rij hoogte:"
+msgstr "Rij_hoogte:"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:20
 msgid "_Template:"
@@ -15013,19 +14639,18 @@
 msgstr "Slecht opgestelde opties URL: %s"
 
 #: ../src/report/report-gnome/window-report.c:256
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Badly-formed report id: %s"
-msgstr "Slechte rapport identificatie: %s"
+msgstr "Vervormde rapport-id: %s"
 
 #. Menu Items
 #: ../src/report/stylesheets/gnc-plugin-stylesheets.c:49
-#, fuzzy
 msgid "St_yle Sheets"
-msgstr "Stijl"
+msgstr "Sjablonen"
 
 #: ../src/report/stylesheets/gnc-plugin-stylesheets.c:50
 msgid "Edit report style sheets."
-msgstr "Bewerk rapportage stijl sjablonen."
+msgstr "Rapportstijlbladen bewerken."
 
 #. src/import-export/qif-io-core/qif-invst-xtn-import.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
@@ -15108,9 +14733,9 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-parse.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-parse.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:68 ../intl-scm/guile-strings.c:200
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Unrecognized action '%s'."
-msgstr "Niet gerealiseerde winsten"
+msgstr "Actie `%s` niet herkend."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-parse.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-parse.scm
@@ -15134,30 +14759,27 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:76 ../intl-scm/guile-strings.c:208
-#, fuzzy
 msgid "Creating accounts"
-msgstr "Debet dagboek"
+msgstr "Rekeningen aanmaken"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:78 ../intl-scm/guile-strings.c:210
 #, fuzzy
 msgid "Matching transfers between accounts"
-msgstr "Overeenkomend met geen enkel dagboek"
+msgstr "Overeenkomende transacties tussen rekeningen"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:80 ../intl-scm/guile-strings.c:212
-#, fuzzy
 msgid "Converting"
-msgstr "Sorteren"
+msgstr "Omzetten"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:82 ../intl-scm/guile-strings.c:214
-#, fuzzy
 msgid "Missing transaction date."
-msgstr "De transactie datum weergeven ?"
+msgstr "Onbrekende transactiedatum."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-to-gnc.scm
@@ -15168,17 +14790,15 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-merge-groups.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-merge-groups.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:86 ../intl-scm/guile-strings.c:218
-#, fuzzy
 msgid "Finding duplicate transactions"
-msgstr "Vindt Dup_licaat transacties..."
+msgstr "Dubbele transacties zoeken"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:88 ../intl-scm/guile-strings.c:90
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:220 ../intl-scm/guile-strings.c:222
-#, fuzzy
 msgid "Line"
-msgstr "Online"
+msgstr "Regel"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
@@ -15189,24 +14809,21 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:94 ../intl-scm/guile-strings.c:226
-#, fuzzy
 msgid "Reading"
-msgstr "Kop"
+msgstr "Lezen"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:96 ../intl-scm/guile-strings.c:228
-#, fuzzy
 msgid "Some characters have been discarded."
-msgstr "Enkele transacties kunnen weggegooid worden"
+msgstr "Enkele karakters zijn verworpen."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:98 ../intl-scm/guile-strings.c:102
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:230 ../intl-scm/guile-strings.c:234
-#, fuzzy
 msgid "Converted to: "
-msgstr "Comprimeer het databestand"
+msgstr "Omgezet naar:"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
@@ -15223,16 +14840,14 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:106 ../intl-scm/guile-strings.c:238
-#, fuzzy
 msgid "Date required."
-msgstr "Datum geopend"
+msgstr "Datum is vereist."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:108 ../intl-scm/guile-strings.c:240
-#, fuzzy
 msgid "Discarding this transaction."
-msgstr "_Vind transacties"
+msgstr "Deze transactie verwerpen."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
@@ -15243,9 +14858,8 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:112 ../intl-scm/guile-strings.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Ignoring category line"
-msgstr "QIF categorie naam"
+msgstr "Categorieregel negeren"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
@@ -15262,107 +14876,92 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:118 ../intl-scm/guile-strings.c:250
-#, fuzzy
 msgid "Transaction date"
-msgstr "Transactie geheugensteuntje"
+msgstr "Transactiedatum"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:120 ../intl-scm/guile-strings.c:252
-#, fuzzy
 msgid "Transaction amount"
-msgstr "_Transactie journaal"
+msgstr "Transactiewaarde"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:122 ../intl-scm/guile-strings.c:254
-#, fuzzy
 msgid "Share price"
-msgstr "Nieuwe prijs:"
+msgstr "Aandelenprijs"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:124 ../intl-scm/guile-strings.c:256
-#, fuzzy
 msgid "Share quantity"
-msgstr "Hoeveelheid"
+msgstr "Aandelen hoeveelheid"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:126 ../intl-scm/guile-strings.c:258
-#, fuzzy
 msgid "Investment action"
-msgstr "Investerings budget"
+msgstr "Investeringsactiviteit"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:128 ../intl-scm/guile-strings.c:260
-#, fuzzy
 msgid "Reconciliation status"
-msgstr "Corrigeer (automatisch) overeenkomstig"
+msgstr "Status afstemming"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:130 ../intl-scm/guile-strings.c:262
-#, fuzzy
 msgid "Commission"
-msgstr "Commissies"
+msgstr "Commissie"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:132 ../intl-scm/guile-strings.c:264
-#, fuzzy
 msgid "Account type"
-msgstr "Dagboek type"
+msgstr "Rekeningsoort"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:134 ../intl-scm/guile-strings.c:266
-#, fuzzy
 msgid "Tax class"
-msgstr "BTW-tarieven"
+msgstr "BTW-tarief"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:136 ../intl-scm/guile-strings.c:268
-#, fuzzy
 msgid "Category budget amount"
-msgstr "Sorteer op hoeveelheid"
+msgstr "Waarde categoriebudget"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:138 ../intl-scm/guile-strings.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Account budget amount"
-msgstr "Dagboek opties"
+msgstr "Waarde rekeningbudget"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:140 ../intl-scm/guile-strings.c:272
-#, fuzzy
 msgid "Credit limit"
-msgstr "Krediet limiet: "
+msgstr "Kredietlimiet "
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:142 ../intl-scm/guile-strings.c:274
-#, fuzzy
 msgid "Parsing categories"
-msgstr "Bestand lezen..."
+msgstr "Categorieën ontleden"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:144 ../intl-scm/guile-strings.c:276
-#, fuzzy
 msgid "Parsing accounts"
-msgstr "Debet dagboek"
+msgstr "Rekeningen ontleden"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:146 ../intl-scm/guile-strings.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Parsing transactions"
-msgstr "transacties genereren..."
+msgstr "Transacties ontleden"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
@@ -15373,9 +14972,8 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:150 ../intl-scm/guile-strings.c:282
-#, fuzzy
 msgid "Parsing failed."
-msgstr "Bestand lezen..."
+msgstr "Ontleden is mislukt."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
@@ -15392,16 +14990,14 @@
 
 #. src/tax/us/txf-de_DE.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:288
-#, fuzzy
 msgid "The electronic tax number of your business"
-msgstr "De naam van uw bedrijf"
+msgstr "Het (electronische) belastingnummer van uw bedrijf"
 
 #. src/tax/us/de_DE.scm
 #. src/tax/us/gnucash/tax/de_DE.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:292 ../intl-scm/guile-strings.c:296
-#, fuzzy
 msgid "Tax Number"
-msgstr "Nummer"
+msgstr "Belastingnummer"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
@@ -15412,43 +15008,38 @@
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:304 ../intl-scm/guile-strings.c:350
-#, fuzzy
 msgid "Company ID"
-msgstr "Bedrijf"
+msgstr "Bedrijfsnummer"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:306 ../intl-scm/guile-strings.c:352
-#, fuzzy
 msgid "Company Phone Number"
-msgstr "Bedrijfsnaam"
+msgstr "Telefoonnummer"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:308 ../intl-scm/guile-strings.c:354
-#, fuzzy
 msgid "Company Fax Number"
-msgstr "Bedrijfsnaam"
+msgstr "Faxnummer"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:310 ../intl-scm/guile-strings.c:356
-#, fuzzy
 msgid "Company Website URL"
-msgstr "Bedrijfsnaam "
+msgstr "Website"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:312 ../intl-scm/guile-strings.c:358
-#, fuzzy
 msgid "Company Email Address"
-msgstr "Bedrijfsadres"
+msgstr "E-mailadres"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:314 ../intl-scm/guile-strings.c:360
 msgid "Company Contact Person"
-msgstr ""
+msgstr "Contactpersoon"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:316
@@ -15462,33 +15053,28 @@
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:320
-#, fuzzy
 msgid "The contact person to print on invoices"
-msgstr "Extra opmerkingen om op de factuur te plaatsen"
+msgstr "De contactpersoon om op facturen af te drukken"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:322
-#, fuzzy
 msgid "The phone number of your business"
-msgstr "De naam van uw bedrijf"
+msgstr "Het telefoonnummer van uw bedrijf"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:324
-#, fuzzy
 msgid "The fax number of your business"
-msgstr "De naam van uw bedrijf"
+msgstr "Het faxnummer van uw bedrijf"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:326
-#, fuzzy
 msgid "The email address of your business"
-msgstr "Het adres van uw bedrijf"
+msgstr "Het e-mailadres van uw bedrijf"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:328
-#, fuzzy
 msgid "The URL address of your website"
-msgstr "Het adres van uw bedrijf"
+msgstr "Het websiteadres van uw bedrijf"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:330
@@ -15508,7 +15094,7 @@
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:336
 msgid "Default Vendor TaxTable"
-msgstr "Standaard belastingschaal voor leverancier"
+msgstr "Standaardbelastingschaal voor leverancier"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:338
@@ -15517,9 +15103,8 @@
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:340
-#, fuzzy
 msgid "Fancy Date Format"
-msgstr "Datum formaat vandaag"
+msgstr "Datumweergave"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:342
@@ -15847,9 +15432,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:820 ../intl-scm/guile-strings.c:822
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:916 ../intl-scm/guile-strings.c:918
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1292 ../intl-scm/guile-strings.c:1294
-#, fuzzy
 msgid "Report:"
-msgstr "Rapporteer"
+msgstr "Rapport:"
 
 #. src/business/business-reports/owner-report.scm
 #. src/business/business-reports/aging.scm
@@ -16023,23 +15607,21 @@
 #. src/business/business-reports/aging.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:474 ../intl-scm/guile-strings.c:946
-#, fuzzy
 msgid "Show zero balance items?"
-msgstr "Het totaal saldo in de legenda weergeven ?"
+msgstr "Balansregels met nulsaldo weergeven?"
 
 #. src/business/business-reports/aging.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:476 ../intl-scm/guile-strings.c:948
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Transactions relating to '%s' contain more than one currency. This report is not designed to cope with this possibility."
-msgstr "Transacties met betrekking tot bedrijf %d bevatten meer dan een valuta. Dit rapport is niet ontworpen om te werken met deze mogelijkheid."
+msgstr "Transacties behorende bij `%s' bevatten meer dan een valuta. Dit rapport is niet op deze mogelijkheid ontworpen."
 
 #. src/business/business-reports/aging.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:478 ../intl-scm/guile-strings.c:950
-#, fuzzy
 msgid "Sort companies by"
-msgstr "Sorteer bedrijven op"
+msgstr "Bedrijven sorteren op"
 
 #. src/business/business-reports/aging.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/aging.scm
@@ -16188,9 +15770,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:546 ../intl-scm/guile-strings.c:1018
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1330 ../intl-scm/guile-strings.c:1500
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1702 ../intl-scm/guile-strings.c:1872
-#, fuzzy
 msgid "Custom Title"
-msgstr "Klant"
+msgstr "Eigen titel"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -16273,9 +15854,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:578 ../intl-scm/guile-strings.c:1050
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1362 ../intl-scm/guile-strings.c:1532
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1734 ../intl-scm/guile-strings.c:1904
-#, fuzzy
 msgid "Display the price per item?"
-msgstr "De aandelenprijs weergeven ?"
+msgstr "De prijs per stuk weergeven?"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -16513,7 +16093,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1410 ../intl-scm/guile-strings.c:1604
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1782 ../intl-scm/guile-strings.c:1976
 msgid "Display the invoice billing terms?"
-msgstr "De betalingsvoorwaarden voor de factuur weergeven ?"
+msgstr "De betalingsvoorwaarden voor de factuur weergeven?"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -16525,7 +16105,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1416 ../intl-scm/guile-strings.c:1610
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1788 ../intl-scm/guile-strings.c:1982
 msgid "Display the billing id?"
-msgstr "De rekening ID weergeven ?"
+msgstr "Het factuurnummer weergeven?"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -16572,9 +16152,8 @@
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:650 ../intl-scm/guile-strings.c:1122
-#, fuzzy
 msgid "The minimum number of invoice entries to display. (-1)"
-msgstr "Standaard aantal weer te geven boekingsformulier rijen"
+msgstr "Het minimum aantal orderregels om te tonen. (-1)"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -16600,23 +16179,20 @@
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:660 ../intl-scm/guile-strings.c:1132
-#, fuzzy
 msgid "Payable to"
-msgstr "A/te betalen"
+msgstr "Te betalen aan"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:662 ../intl-scm/guile-strings.c:1134
-#, fuzzy
 msgid "Display the Payable to: information"
-msgstr "De actie weergeven ?"
+msgstr "`Te betalen aan' tonen: informatie"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:666 ../intl-scm/guile-strings.c:1138
-#, fuzzy
 msgid "Payable to string"
-msgstr "Crediteur over vervaldatum"
+msgstr "`Te betalen aan' tekenreeks"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -16633,16 +16209,14 @@
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:674 ../intl-scm/guile-strings.c:1146
-#, fuzzy
 msgid "Company contact"
-msgstr "_Bedrijfsrapport"
+msgstr "Bedrijfscontactpersoon"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:676 ../intl-scm/guile-strings.c:1148
-#, fuzzy
 msgid "Display the Company contact information"
-msgstr "De transactie omschrijving weergeven ?"
+msgstr "Bedrijfscontactinformatie weergeven?"
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -16689,14 +16263,12 @@
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:696 ../intl-scm/guile-strings.c:1168
-#, fuzzy
 msgid "Phone:"
 msgstr "Telefoon: "
 
 #. src/business/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:698 ../intl-scm/guile-strings.c:1170
-#, fuzzy
 msgid "Fax:"
 msgstr "Fax: "
 
@@ -16712,7 +16284,6 @@
 #. src/business/business-reports/invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:712 ../intl-scm/guile-strings.c:1184
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1466 ../intl-scm/guile-strings.c:1838
-#, fuzzy
 msgid "Invoice in progress..."
 msgstr "Factuur wordt verwerkt..."
 
@@ -16755,16 +16326,14 @@
 #. src/business/business-reports/job-report.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/job-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:764 ../intl-scm/guile-strings.c:1236
-#, fuzzy
 msgid "The job for this report"
-msgstr "Het bedrijf voor dit rapport"
+msgstr "De opdracht voor dit rapport"
 
 #. src/business/business-reports/job-report.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/job-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:832 ../intl-scm/guile-strings.c:1304
-#, fuzzy
 msgid "Job Report"
-msgstr "Rapporteer"
+msgstr "Opdrachtrapport"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/invoice.scm
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
@@ -16794,9 +16363,8 @@
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1560 ../intl-scm/guile-strings.c:1932
-#, fuzzy
 msgid "My Company"
-msgstr "Bedrijf"
+msgstr "Mijn bedrijf"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
@@ -16807,37 +16375,32 @@
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1566 ../intl-scm/guile-strings.c:1938
-#, fuzzy
 msgid "My Company ID"
-msgstr "Bedrijf"
+msgstr "Mijn bedrijfsnummer"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1568 ../intl-scm/guile-strings.c:1940
-#, fuzzy
 msgid "Display my company ID?"
-msgstr "De actie weergeven ?"
+msgstr "Bedrijfsnummer tonen?"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1574 ../intl-scm/guile-strings.c:1946
-#, fuzzy
 msgid "Display due date?"
-msgstr "De datum weergeven ?"
+msgstr "Vervaldatum weergeven?"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1592 ../intl-scm/guile-strings.c:1964
-#, fuzzy
 msgid "Display the subtotals?"
-msgstr "De totalen weergeven ?"
+msgstr "Subtotalen weergeven?"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1626 ../intl-scm/guile-strings.c:1998
-#, fuzzy
 msgid "Invoice Width"
-msgstr "Gefactureerd?"
+msgstr "Factuurbreedte"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
@@ -16849,16 +16412,14 @@
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1630 ../intl-scm/guile-strings.c:1638
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2002 ../intl-scm/guile-strings.c:2010
-#, fuzzy
 msgid "Text"
-msgstr "Alleen tekst"
+msgstr "Tekst"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1634 ../intl-scm/guile-strings.c:2006
-#, fuzzy
 msgid "Extra notes to put on the invoice (simple HTML is accepted)"
-msgstr "Extra opmerkingen om op de factuur te plaatsen"
+msgstr "Extra opmerkingen om op de factuur te plaatsen (eenvoudige HTML wordt geaccepteerd)"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
@@ -16869,9 +16430,8 @@
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #. src/business/business-reports/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1670 ../intl-scm/guile-strings.c:2042
-#, fuzzy
 msgid "Easy Invoice"
-msgstr "Kunstige factuur"
+msgstr "Snelfactuur"
 
 #. src/business/business-reports/gnucash/report/payables.scm
 #. src/business/business-reports/payables.scm
@@ -16901,16 +16461,14 @@
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2052 ../intl-scm/guile-strings.c:2240
-#, fuzzy
 msgid "Welcome to GnuCash 2.0!"
-msgstr "Welkom bij GnuCash 1.8!"
+msgstr "Welkom bij GnuCash 2.0!"
 
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2054 ../intl-scm/guile-strings.c:2242
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash 2.0 has lots of nice features. Here are a few."
-msgstr "GnuCash 1.8 heeft veel gweldige mogelijkheden, hier zijn er een paar."
+msgstr "GnuCash 2.0 heeft vele nuttige mogelijkheden. Hier zijn er een paar."
 
 #. src/report/utility-reports/view-column.scm
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/view-column.scm
@@ -17255,16 +16813,14 @@
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2194 ../intl-scm/guile-strings.c:2382
-#, fuzzy
 msgid "For details on subscribing to that list, see &lt;http://www.gnucash.org/&gt;."
-msgstr "Voor meer informatie over inschrijving op die lijst, zie %s."
+msgstr "Voor meer informatie over inschrijven bij de lijst, zie &lt;http://www.gnucash.org/&gt;."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2196 ../intl-scm/guile-strings.c:2384
-#, fuzzy
 msgid "You can learn more about writing scheme at &lt;http://www.scheme.com/tspl2d/&gt;."
-msgstr "U kunt meer te weten komen over het schrijfschema met hulp van dit %s."
+msgstr "Hoe u schema's kunt maken leest u op &lt;http://www.scheme.com/tspl2d/&gt;."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
@@ -17370,7 +16926,7 @@
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2228 ../intl-scm/guile-strings.c:2416
 msgid "You have selected no accounts."
-msgstr "U heeft geen dagboeken geselecteerd."
+msgstr "U heeft geen rekeningen geselecteerd."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
@@ -17394,7 +16950,7 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2426 ../intl-scm/guile-strings.c:3196
 msgid "Account Summary"
-msgstr "Dagboek samenvatting"
+msgstr "Samenvatting rekening"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17417,9 +16973,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4506 ../intl-scm/guile-strings.c:4712
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5176 ../intl-scm/guile-strings.c:5904
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6110 ../intl-scm/guile-strings.c:6574
-#, fuzzy
 msgid "Report Title"
-msgstr "Rapport stijl"
+msgstr "Rapporttitel"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17442,9 +16997,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4508 ../intl-scm/guile-strings.c:4714
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5178 ../intl-scm/guile-strings.c:5906
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6112 ../intl-scm/guile-strings.c:6576
-#, fuzzy
 msgid "Title for this report"
-msgstr "De titel van het rapport"
+msgstr "Titel van dit rapport"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17467,7 +17021,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4510 ../intl-scm/guile-strings.c:4716
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5180 ../intl-scm/guile-strings.c:5908
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6114 ../intl-scm/guile-strings.c:6578
-#, fuzzy
 msgid "Company name"
 msgstr "Bedrijfsnaam"
 
@@ -17492,9 +17045,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4512 ../intl-scm/guile-strings.c:4718
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5182 ../intl-scm/guile-strings.c:5910
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6116 ../intl-scm/guile-strings.c:6580
-#, fuzzy
 msgid "Name of company/individual"
-msgstr "Naam van het bedrijf"
+msgstr "Naam van het bedrijf of persoon"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17517,9 +17069,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4518 ../intl-scm/guile-strings.c:4724
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5192 ../intl-scm/guile-strings.c:5916
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6122 ../intl-scm/guile-strings.c:6590
-#, fuzzy
 msgid "Accounts to include"
-msgstr "Dagboek code"
+msgstr "Rekeningen om bij te voegen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17559,9 +17110,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4522 ../intl-scm/guile-strings.c:4728
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5196 ../intl-scm/guile-strings.c:5920
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6126 ../intl-scm/guile-strings.c:6594
-#, fuzzy
 msgid "Levels of Subaccounts"
-msgstr "Geselecteerde sub-dagboeken"
+msgstr "Niveaus van subrekeningen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17581,9 +17131,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4524 ../intl-scm/guile-strings.c:4730
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5198 ../intl-scm/guile-strings.c:5922
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6128 ../intl-scm/guile-strings.c:6596
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of levels in the account tree displayed"
-msgstr "Maximum aantal balken in de grafiek"
+msgstr "Maximum aantal getoonde niveaus in het rekeningenschema"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
@@ -17612,9 +17161,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3594 ../intl-scm/guile-strings.c:3722
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4530 ../intl-scm/guile-strings.c:4736
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5928 ../intl-scm/guile-strings.c:6134
-#, fuzzy
 msgid "Parent account balances"
-msgstr "Bovenliggend dagboek"
+msgstr "Balansen bovenliggend rekening"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17631,9 +17179,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3596 ../intl-scm/guile-strings.c:3724
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4532 ../intl-scm/guile-strings.c:4738
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5930 ../intl-scm/guile-strings.c:6136
-#, fuzzy
 msgid "Parent account subtotals"
-msgstr "Bovenliggend dagboek"
+msgstr "Subtotalen bovenliggende rekening"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17653,9 +17200,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4534 ../intl-scm/guile-strings.c:4740
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5236 ../intl-scm/guile-strings.c:5932
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6138 ../intl-scm/guile-strings.c:6634
-#, fuzzy
 msgid "Include accounts with zero total balances"
-msgstr "Inclusief dagboeken met nul aandelensaldo."
+msgstr "Rekeningen met nulsaldo meenemen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17675,9 +17221,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4536 ../intl-scm/guile-strings.c:4742
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5238 ../intl-scm/guile-strings.c:5934
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6140 ../intl-scm/guile-strings.c:6636
-#, fuzzy
 msgid "Include accounts with zero total (recursive) balances in this report"
-msgstr "Inclusief dagboeken met nul aandelensaldo."
+msgstr "Rekeningen met (recursief) totaal nulsaldo opnemen in dit rapport"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17735,7 +17280,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5940 ../intl-scm/guile-strings.c:6146
 #, fuzzy
 msgid "Show accounting-style rules"
-msgstr "Toon dagboeken tot niveau"
+msgstr "Boekhoudachtige regels tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17776,9 +17321,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4546 ../intl-scm/guile-strings.c:4752
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5240 ../intl-scm/guile-strings.c:5944
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6150 ../intl-scm/guile-strings.c:6638
-#, fuzzy
 msgid "Display accounts as hyperlinks"
-msgstr "Dagboeknaam tonen ?"
+msgstr "Rekeningen tonen als links"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17806,58 +17350,50 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2470 ../intl-scm/guile-strings.c:3240
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6936
-#, fuzzy
 msgid "Account Balance"
-msgstr "Dagboeknaam"
+msgstr "Rekeningbalans"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2472 ../intl-scm/guile-strings.c:3242
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's balance"
-msgstr "Toon lange dagboek namen"
+msgstr "Een rekeningbalans tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2476 ../intl-scm/guile-strings.c:3246
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's account code"
-msgstr "Toon dagboeken tot niveau"
+msgstr "Rekeningcode tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2480 ../intl-scm/guile-strings.c:3250
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's account type"
-msgstr "Toon dagboeken tot niveau"
+msgstr "Soort rekening tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2482 ../intl-scm/guile-strings.c:3252
-#, fuzzy
 msgid "Account Description"
-msgstr "Dagboek opties"
+msgstr "Omschrijving rekening"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2484 ../intl-scm/guile-strings.c:3254
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's description"
-msgstr "Toon lange dagboek namen"
+msgstr "Omschrijving rekening tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2486 ../intl-scm/guile-strings.c:3256
-#, fuzzy
 msgid "Account Notes"
-msgstr "Dagboeknaam"
+msgstr "Opmerkingen rekening"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2488 ../intl-scm/guile-strings.c:3258
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's notes"
-msgstr "Toon lange dagboek namen"
+msgstr "Opmerkingen rekeningn tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -17928,9 +17464,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4574 ../intl-scm/guile-strings.c:4792
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5252 ../intl-scm/guile-strings.c:5972
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6190 ../intl-scm/guile-strings.c:6650
-#, fuzzy
 msgid "Display any foreign currency amount in an account"
-msgstr "Het saldo in de vreemde munteenheid van het dagboek weergeven ?"
+msgstr "Ieder bedrag in een rekening met vreemde munteenheid tonen?"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
@@ -17992,9 +17527,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2504 ../intl-scm/guile-strings.c:3274
-#, fuzzy
 msgid "Recursive Balance"
-msgstr "Verwerkt saldo"
+msgstr "Recursieve balans"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
@@ -18005,23 +17539,20 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2508 ../intl-scm/guile-strings.c:3278
-#, fuzzy
 msgid "Raise Accounts"
-msgstr "Kies dagboeken"
+msgstr "Rekeningen tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2510 ../intl-scm/guile-strings.c:3280
-#, fuzzy
 msgid "Shows accounts deeper than the depth limit at the depth limit"
-msgstr "Toon alle dagboeken tot dit niveau, ongeacht andere instellingen."
+msgstr "Toon alle rekeningenin het schema dieper dan het maximumniveau op dit maximumniveau"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2512 ../intl-scm/guile-strings.c:3282
-#, fuzzy
 msgid "Omit Accounts"
-msgstr "Dagboek bewerken"
+msgstr "Rekeningen overslaan"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
@@ -18038,9 +17569,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2522 ../intl-scm/guile-strings.c:3292
-#, fuzzy
 msgid "Account title"
-msgstr "Dagboek type"
+msgstr "Rekeningtitel"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
@@ -18076,9 +17606,8 @@
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2542 ../intl-scm/guile-strings.c:3312
-#, fuzzy
 msgid "Exclude transactions between selected accounts?"
-msgstr "Exclusief transacties van/naar alle filter rekeningen"
+msgstr "Transacties tussen geselecteerde rekeningen uitsluiten?"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
@@ -18099,7 +17628,7 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2550 ../intl-scm/guile-strings.c:3320
 msgid "Do transaction report on this account"
-msgstr "Maak een transactie rapport voor dit dagboek"
+msgstr "Transactierapport voor deze rekening opstellen"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
@@ -18114,7 +17643,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6062 ../intl-scm/guile-strings.c:6066
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6304 ../intl-scm/guile-strings.c:6308
 msgid "Show table"
-msgstr "Toon tabel"
+msgstr "Tabel tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
@@ -18126,33 +17655,33 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4666 ../intl-scm/guile-strings.c:4908
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6064 ../intl-scm/guile-strings.c:6306
 msgid "Display a table of the selected data."
-msgstr "Toon een tabel met de geselecteerde gegevens."
+msgstr "Een tabel met de geselecteerde gegevens tonen."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2556 ../intl-scm/guile-strings.c:2600
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3326 ../intl-scm/guile-strings.c:3370
 msgid "Show plot"
-msgstr "Toon afbeelding"
+msgstr "Grafiek tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2558 ../intl-scm/guile-strings.c:3328
 msgid "Display a graph of the selected data."
-msgstr "Toon een grafiek met de geselecteerde gegevens"
+msgstr "Een grafiek met de geselecteerde gegevens tonen."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2560 ../intl-scm/guile-strings.c:2598
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3330 ../intl-scm/guile-strings.c:3368
 msgid "Plot Type"
-msgstr "Afbeeldings type"
+msgstr "Grafieksoort"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2562 ../intl-scm/guile-strings.c:3332
 msgid "The type of graph to generate"
-msgstr "Het te genereren type afbeelding"
+msgstr "Het soort grafiek om te genereren"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/average-balance.scm
@@ -18391,9 +17920,8 @@
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/general-journal.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2650 ../intl-scm/guile-strings.c:3420
-#, fuzzy
 msgid "General Journal"
-msgstr "Algemene rapporten"
+msgstr "Algemeen dagboek"
 
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
@@ -18550,9 +18078,8 @@
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2806 ../intl-scm/guile-strings.c:3576
-#, fuzzy
 msgid "Balance Sheet Date"
-msgstr "Balans"
+msgstr "Datum balans"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
@@ -18560,9 +18087,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2808 ../intl-scm/guile-strings.c:3578
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4720 ../intl-scm/guile-strings.c:6118
-#, fuzzy
 msgid "Single column Balance Sheet"
-msgstr "Balans"
+msgstr "Enkelkolomsbalans"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
@@ -18615,9 +18141,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2844 ../intl-scm/guile-strings.c:3614
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4756 ../intl-scm/guile-strings.c:6154
-#, fuzzy
 msgid "Label the assets section"
-msgstr "Annuleer de huidige transactie"
+msgstr "Activasectie labellen"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
@@ -18634,9 +18159,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2848 ../intl-scm/guile-strings.c:3618
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4760 ../intl-scm/guile-strings.c:6158
-#, fuzzy
 msgid "Include assets total"
-msgstr "Totaal netto activa"
+msgstr "Activatotaal tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
@@ -18689,9 +18213,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2860 ../intl-scm/guile-strings.c:3630
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4772 ../intl-scm/guile-strings.c:6170
-#, fuzzy
 msgid "Label the equity section"
-msgstr "Annuleer de huidige transactie"
+msgstr "Eigen vermogensectie labellen"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
@@ -18723,9 +18246,8 @@
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2882 ../intl-scm/guile-strings.c:3652
-#, fuzzy
 msgid "Compute unrealized gains and losses"
-msgstr "Niet gerealiseerde winsten (verliezen)"
+msgstr "Niet-gerealiseerde winsten en verliezen berekenen"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
@@ -18757,9 +18279,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2888 ../intl-scm/guile-strings.c:3658
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4810 ../intl-scm/guile-strings.c:6208
-#, fuzzy
 msgid "Total Assets"
-msgstr "Totaal Debet"
+msgstr "Totale activa"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
@@ -18785,16 +18306,15 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2892 ../intl-scm/guile-strings.c:3662
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4818 ../intl-scm/guile-strings.c:6216
-#, fuzzy
 msgid "Total Liabilities"
-msgstr "Passiva"
+msgstr "Totale passiva"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2898 ../intl-scm/guile-strings.c:3668
 #, fuzzy
 msgid "Retained Losses"
-msgstr "Winst en verlies"
+msgstr "Achtergehouden verliezen"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -18823,9 +18343,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3672 ../intl-scm/guile-strings.c:3958
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4836 ../intl-scm/guile-strings.c:5302
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6234 ../intl-scm/guile-strings.c:6700
-#, fuzzy
 msgid "Unrealized Losses"
-msgstr "Niet gerealiseerde winsten (verliezen)"
+msgstr "Niet-gerealiseerde verliezen"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balance-sheet.scm
@@ -18842,24 +18361,21 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2906 ../intl-scm/guile-strings.c:3676
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4844 ../intl-scm/guile-strings.c:6242
-#, fuzzy
 msgid "Total Liabilities & Equity"
-msgstr "Vreemd Vermogen & Eigen Vermogen"
+msgstr "Totaal passiva & eigen vermogen"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2908 ../intl-scm/guile-strings.c:3678
-#, fuzzy
 msgid "Budget Flow"
-msgstr "Enkel rapport"
+msgstr "Budgetstroom"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2916 ../intl-scm/guile-strings.c:2922
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3686 ../intl-scm/guile-strings.c:3692
-#, fuzzy
 msgid "Period"
-msgstr ". (punt)"
+msgstr "Periode"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-flow.scm
@@ -18879,9 +18395,9 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2926 ../intl-scm/guile-strings.c:3696
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: %s - %s"
-msgstr "%s tot %s"
+msgstr "%s: %s - %s"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -18889,9 +18405,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/equity-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2936 ../intl-scm/guile-strings.c:3124
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3706 ../intl-scm/guile-strings.c:3894
-#, fuzzy
 msgid "Start Date"
-msgstr "Begindatum:"
+msgstr "Begindatum"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -18899,9 +18414,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/equity-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2938 ../intl-scm/guile-strings.c:3126
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3708 ../intl-scm/guile-strings.c:3896
-#, fuzzy
 msgid "End Date"
-msgstr "Einddatum:"
+msgstr "Einddatum"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -18909,9 +18423,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2972 ../intl-scm/guile-strings.c:3742
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4550 ../intl-scm/guile-strings.c:5948
-#, fuzzy
 msgid "Label the revenue section"
-msgstr "Annuleer de huidige transactie"
+msgstr "Opbrengstensectie labellen"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -18946,9 +18459,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2980 ../intl-scm/guile-strings.c:3750
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4558 ../intl-scm/guile-strings.c:5956
-#, fuzzy
 msgid "Label the expense section"
-msgstr "Annuleer de huidige transactie"
+msgstr "Uitgavensectie labellen"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -18965,9 +18477,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2984 ../intl-scm/guile-strings.c:3754
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4562 ../intl-scm/guile-strings.c:5960
-#, fuzzy
 msgid "Include expense total"
-msgstr "Inkomsten en uitgaven grafiek"
+msgstr "Totale kosten meenemen"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -18990,9 +18501,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3772 ../intl-scm/guile-strings.c:3920
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4580 ../intl-scm/guile-strings.c:5210
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5978 ../intl-scm/guile-strings.c:6608
-#, fuzzy
 msgid "Entries"
-msgstr "Orders"
+msgstr "Posten"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -19072,9 +18582,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3016 ../intl-scm/guile-strings.c:3786
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4582 ../intl-scm/guile-strings.c:5980
-#, fuzzy
 msgid "Display as a two column report"
-msgstr "Toon het %s rapport"
+msgstr "Als tweekolomsrapport weergeven"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -19082,9 +18591,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3018 ../intl-scm/guile-strings.c:3788
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4584 ../intl-scm/guile-strings.c:5982
-#, fuzzy
 msgid "Divides the report into an income column and an expense column"
-msgstr "Instellen belasting gegevens voor alle inkomsten en onkosten dagboeken"
+msgstr "Deelt het rapport in een opbrengsten- en uitgavenkolom"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -19115,9 +18623,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3794 ../intl-scm/guile-strings.c:3938
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5276 ../intl-scm/guile-strings.c:6674
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6962
-#, fuzzy
 msgid "Closing Entries"
-msgstr "Facturen"
+msgstr "Afsluitende posten"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -19128,9 +18635,9 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3026 ../intl-scm/guile-strings.c:3170
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3796 ../intl-scm/guile-strings.c:3940
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5282 ../intl-scm/guile-strings.c:6680
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "For Period Covering %s to %s"
-msgstr "Periode van %s tot %s"
+msgstr "Voor periode van %s tot %s"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -19141,9 +18648,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3028 ../intl-scm/guile-strings.c:3172
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3798 ../intl-scm/guile-strings.c:3942
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5278 ../intl-scm/guile-strings.c:6676
-#, fuzzy
 msgid "for Period"
-msgstr ". (punt)"
+msgstr "voor periode"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -19151,9 +18657,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3032 ../intl-scm/guile-strings.c:3802
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4592 ../intl-scm/guile-strings.c:5990
-#, fuzzy
 msgid "Revenues"
-msgstr "Verwijzingen"
+msgstr "Opbrengsten"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -19161,9 +18666,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3034 ../intl-scm/guile-strings.c:3804
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4594 ../intl-scm/guile-strings.c:5992
-#, fuzzy
 msgid "Total Revenue"
-msgstr "Totaal te betalen"
+msgstr "Totale opbrengsten"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -19171,9 +18675,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3038 ../intl-scm/guile-strings.c:3808
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4598 ../intl-scm/guile-strings.c:5996
-#, fuzzy
 msgid "Total Expenses"
-msgstr "uitgaven"
+msgstr "Totale uitgaven"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -19184,9 +18687,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3040 ../intl-scm/guile-strings.c:3178
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3810 ../intl-scm/guile-strings.c:3948
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4600 ../intl-scm/guile-strings.c:5998
-#, fuzzy
 msgid "Net income"
-msgstr "Meest recent in tijd"
+msgstr "Netto opbrengst"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -19197,9 +18699,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3042 ../intl-scm/guile-strings.c:3180
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3812 ../intl-scm/guile-strings.c:3950
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4602 ../intl-scm/guile-strings.c:6000
-#, fuzzy
 msgid "Net loss"
-msgstr "Netto activa"
+msgstr "Netto verlies"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
@@ -19207,46 +18708,44 @@
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3044 ../intl-scm/guile-strings.c:3814
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5290 ../intl-scm/guile-strings.c:6688
-#, fuzzy
 msgid "Income Statement"
-msgstr "Inkomsten grafiek"
+msgstr "Winst- en verliesrekening"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3046 ../intl-scm/guile-strings.c:3816
-#, fuzzy
 msgid "Profit & Loss"
-msgstr "Winsten"
+msgstr "Winst & verlies"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3048 ../intl-scm/guile-strings.c:3818
 msgid "Income Piechart"
-msgstr "Inkomsten taartgrafiek"
+msgstr "Taartgrafiek opbrengsten"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3050 ../intl-scm/guile-strings.c:3820
 msgid "Expense Piechart"
-msgstr "Uitgaven taartgrafiek"
+msgstr "Taartgrafiek uitgaven"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3052 ../intl-scm/guile-strings.c:3822
 msgid "Asset Piechart"
-msgstr "Activa taartgrafiek"
+msgstr "Taartgrafiek activa"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3054 ../intl-scm/guile-strings.c:3824
 msgid "Liability Piechart"
-msgstr "Passiva taartgrafiek"
+msgstr "Taartgrafiek passiva"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3056 ../intl-scm/guile-strings.c:3826
 msgid "Shows a piechart with the Income per given time interval"
-msgstr "Toont een taartgrafiek met inkomsten over een gegeven tijdsinterval"
+msgstr "Toont een taartgrafiek met opbrengsten over een gegeven tijdsinterval"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19270,13 +18769,13 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3064 ../intl-scm/guile-strings.c:3834
 msgid "Income Accounts"
-msgstr "Inkomsten dagboek"
+msgstr "Opbrengstenrekeningen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3066 ../intl-scm/guile-strings.c:3836
 msgid "Expense Accounts"
-msgstr "Uitgaven dagboek"
+msgstr "Uitgavenrekeningen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19288,7 +18787,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4882 ../intl-scm/guile-strings.c:5134
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6280 ../intl-scm/guile-strings.c:6532
 msgid "Show Accounts until level"
-msgstr "Toon dagboeken tot niveau"
+msgstr "Toon rekeningen tot niveau"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19300,7 +18799,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4884 ../intl-scm/guile-strings.c:5138
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6282 ../intl-scm/guile-strings.c:6536
 msgid "Show long account names"
-msgstr "Toon lange dagboek namen"
+msgstr "Lange rekeningnamen tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19309,7 +18808,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3086 ../intl-scm/guile-strings.c:3856
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5140 ../intl-scm/guile-strings.c:6538
 msgid "Show Totals"
-msgstr "Toon totalen"
+msgstr "Totalen tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19330,7 +18829,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4894 ../intl-scm/guile-strings.c:5148
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6292 ../intl-scm/guile-strings.c:6546
 msgid "Sort Method"
-msgstr "Sorteer methode"
+msgstr "Sorteermethode"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19345,7 +18844,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5152 ../intl-scm/guile-strings.c:6052
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6294 ../intl-scm/guile-strings.c:6550
 msgid "Report on these accounts, if chosen account level allows."
-msgstr "Rapporteer over deze dagboeken, als het gekozen dagboek niveau dat toestaat"
+msgstr "Rapporteer over deze rekeningen, als het gekozen rekeningenniveau dat toestaat."
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19357,7 +18856,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4898 ../intl-scm/guile-strings.c:5154
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6296 ../intl-scm/guile-strings.c:6552
 msgid "Show accounts to this depth and not further"
-msgstr "Toon dagboeken tot dit niveau en niet lager"
+msgstr "Toon rekeningen tot dit niveau en niet lager"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19366,7 +18865,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3100 ../intl-scm/guile-strings.c:3870
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4900 ../intl-scm/guile-strings.c:6298
 msgid "Show the full account name in legend?"
-msgstr "De complete dagboeknaam in de legenda weergeven ?"
+msgstr "Complete rekeningnaam in de legenda weergeven?"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/account-piecharts.scm
@@ -19409,17 +18908,15 @@
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/equity-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3130 ../intl-scm/guile-strings.c:3900
-#, fuzzy
 msgid "Report only on these accounts"
-msgstr "Rapport voor deze dagboeken"
+msgstr "Alleen over deze rekeningen rapporten"
 
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/equity-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3176 ../intl-scm/guile-strings.c:3194
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3946 ../intl-scm/guile-strings.c:3964
-#, fuzzy
 msgid "Capital"
-msgstr "Kapitaal inkomsten"
+msgstr "Kapitaal"
 
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/equity-statement.scm
@@ -19430,29 +18927,26 @@
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/equity-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3184 ../intl-scm/guile-strings.c:3954
-#, fuzzy
 msgid "Withdrawals"
-msgstr "Opname"
+msgstr "Opnamen"
 
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/equity-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3190 ../intl-scm/guile-strings.c:3960
-#, fuzzy
 msgid "Increase in capital"
-msgstr "Stijgend"
+msgstr "Toename van kapitaal"
 
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/equity-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3192 ../intl-scm/guile-strings.c:3962
-#, fuzzy
 msgid "Decrease in capital"
-msgstr "Dalend"
+msgstr "Afname van kapitaal"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3966 ../intl-scm/guile-strings.c:5364
 msgid "Transaction Report"
-msgstr "Transactie rapport"
+msgstr "Transactierapport"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/general-ledger.scm
@@ -19537,9 +19031,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3986 ../intl-scm/guile-strings.c:5384
-#, fuzzy
 msgid "Common Currency"
-msgstr "Kies valuta"
+msgstr "Algemene valuta"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
@@ -19702,19 +19195,19 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4118 ../intl-scm/guile-strings.c:5516
 msgid "Report Accounts"
-msgstr "Dagboeken rapport"
+msgstr "Rekeningen rapporteren"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4122 ../intl-scm/guile-strings.c:5520
 msgid "Filter Accounts"
-msgstr "Filter dagboeken"
+msgstr "Rekeningen filteren"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4124 ../intl-scm/guile-strings.c:5522
 msgid "Filter on these accounts"
-msgstr "Filter deze dagboeken"
+msgstr "Filter op de rekeningen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/general-ledger.scm
@@ -19723,19 +19216,19 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4126 ../intl-scm/guile-strings.c:4964
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5524 ../intl-scm/guile-strings.c:6362
 msgid "Filter Type"
-msgstr "Filter op type"
+msgstr "Filter soort"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4128 ../intl-scm/guile-strings.c:5526
 msgid "Filter account"
-msgstr "Filter dagboek"
+msgstr "Filter rekening"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4132 ../intl-scm/guile-strings.c:5530
 msgid "Do not do any filtering"
-msgstr "Filter niets"
+msgstr "Niets filteren"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -19975,9 +19468,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4282 ../intl-scm/guile-strings.c:5680
-#, fuzzy
 msgid "Display the notes if the memo is unavailable?"
-msgstr "De betalingen die bij deze factuur horen weergeven ?"
+msgstr "De opmerkingen tonen als het memo niet beschikbaar is?"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -20148,15 +19640,14 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4394 ../intl-scm/guile-strings.c:5792
-#, fuzzy
 msgid "No transactions were found that match the time interval and account selection specified in the Options panel."
-msgstr "Er zijn geen transacties gevonden die overeenkomen met de gegeven tijdsinterval en dagboekselectie"
+msgstr "Er zijn geen transacties gevonden die overeenkomen met de gegeven tijdsinterval en rekeningenselectie zoals opgegeven in het Optiesvenster."
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4396 ../intl-scm/guile-strings.c:5794
 msgid "Advanced Portfolio"
-msgstr "Geavanceerde Portofolio"
+msgstr "Uitgebreid portfolio"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/portfolio.scm
@@ -20179,50 +19670,46 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4404 ../intl-scm/guile-strings.c:5802
-#, fuzzy
 msgid "Show ticker symbols"
-msgstr "Toon alleen tekst"
+msgstr "Tickersymbolen tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4406 ../intl-scm/guile-strings.c:5804
-#, fuzzy
 msgid "Show listings"
-msgstr "Toon de oudste"
+msgstr "Lijsten tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4408 ../intl-scm/guile-strings.c:5806
-#, fuzzy
 msgid "Show prices"
-msgstr "Toon de oudste"
+msgstr "Prijzen tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4410 ../intl-scm/guile-strings.c:5808
-#, fuzzy
 msgid "Show number of shares"
-msgstr "Het aantal aandelen weergeven ?"
+msgstr "Aantal aandelen tonen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4412 ../intl-scm/guile-strings.c:4436
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5810 ../intl-scm/guile-strings.c:5834
 msgid "Basis calculation method"
-msgstr ""
+msgstr "Basis calculatiemethode"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4414 ../intl-scm/guile-strings.c:5812
 msgid "Set preference for price list data"
-msgstr ""
+msgstr "Voorkeur voor prijslijstgegevens instellen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4416 ../intl-scm/guile-strings.c:4452
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5814 ../intl-scm/guile-strings.c:5850
 msgid "Ignore brokerage fees when calculating returns"
-msgstr ""
+msgstr "Bemiddelingscommissie bij berekening opbrengsten negeren"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/price-scatter.scm
@@ -20270,16 +19757,14 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4432 ../intl-scm/guile-strings.c:5830
-#, fuzzy
 msgid "Most recent to report"
-msgstr "Meest recente"
+msgstr "Meest recente om te rapporteren"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4434 ../intl-scm/guile-strings.c:5832
-#, fuzzy
 msgid "The most recent recorded price before report date"
-msgstr "De meest recent opgeslagen prijs"
+msgstr "De meest recent opgeslagen prijs voor rapportdatum"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
@@ -20320,23 +19805,20 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4454 ../intl-scm/guile-strings.c:5852
-#, fuzzy
 msgid "Display the ticker symbols"
-msgstr "De totalen weergeven ?"
+msgstr "Ticker-symbolen weergeven?"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4456 ../intl-scm/guile-strings.c:5854
-#, fuzzy
 msgid "Display exchange listings"
-msgstr "Toon N regels"
+msgstr "Uitwisselingslijsten weergeven"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4458 ../intl-scm/guile-strings.c:5856
-#, fuzzy
 msgid "Display numbers of shares in accounts"
-msgstr "Het aantal aandelen weergeven ?"
+msgstr "Aantallen aandelen in rekeningen weergeven"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/portfolio.scm
@@ -20345,14 +19827,13 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4460 ../intl-scm/guile-strings.c:4938
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5858 ../intl-scm/guile-strings.c:6336
 msgid "The number of decimal places to use for share numbers"
-msgstr "Het aantal plaatsen achter de komma bij aandeel getallen"
+msgstr "Het aantal plaatsen achter de komma voor aantallen aandelen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4462 ../intl-scm/guile-strings.c:5860
-#, fuzzy
 msgid "Display share prices"
-msgstr "De aandelenprijs weergeven ?"
+msgstr "Aandelenprijzen weergeven"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/portfolio.scm
@@ -20384,30 +19865,26 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4482 ../intl-scm/guile-strings.c:5880
-#, fuzzy
 msgid "Basis"
-msgstr "De basis"
+msgstr "Basis"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4492 ../intl-scm/guile-strings.c:5890
-#, fuzzy
 msgid "Realized Gain"
-msgstr "Niet gerealiseerde winsten"
+msgstr "Gerealiseerde winst"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4494 ../intl-scm/guile-strings.c:5892
-#, fuzzy
 msgid "Unrealized Gain"
-msgstr "Niet gerealiseerde winsten"
+msgstr "Niet-gerealiseerde winst"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4496 ../intl-scm/guile-strings.c:5894
-#, fuzzy
 msgid "Total Gain"
-msgstr "Kapitaal inkomsten"
+msgstr "Totale winst"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
@@ -20439,38 +19916,33 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4516 ../intl-scm/guile-strings.c:4800
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5914 ../intl-scm/guile-strings.c:6198
-#, fuzzy
 msgid "Budget to use."
-msgstr "Bewerk opties"
+msgstr "Beschikbaar budget."
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4590 ../intl-scm/guile-strings.c:5988
-#, fuzzy
 msgid "for Budget"
-msgstr "Nieuwe order"
+msgstr "voor budget"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4604 ../intl-scm/guile-strings.c:6002
-#, fuzzy
 msgid "Budget Income Statement"
-msgstr "Inkomsten grafiek"
+msgstr "Winst- en verliesrekening budget"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4606 ../intl-scm/guile-strings.c:6004
-#, fuzzy
 msgid "Budget Profit & Loss"
-msgstr "Betalingsperioden"
+msgstr "Winst & verlies budget"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4608 ../intl-scm/guile-strings.c:4626
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6006 ../intl-scm/guile-strings.c:6024
-#, fuzzy
 msgid "Budget Barchart"
-msgstr "Activa balkgrafiek"
+msgstr "Balkgrafiek budget"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
@@ -20488,7 +19960,6 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4624 ../intl-scm/guile-strings.c:6022
-#, fuzzy
 msgid "Actual"
 msgstr "Actief"
 
@@ -20602,16 +20073,14 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4710 ../intl-scm/guile-strings.c:6108
-#, fuzzy
 msgid "Budget Balance Sheet"
-msgstr "Balans"
+msgstr "Budgetbalans"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4780 ../intl-scm/guile-strings.c:6178
-#, fuzzy
 msgid "Include new/existing totals"
-msgstr "Inkomsten en uitgaven grafiek"
+msgstr "Nieuwe/bestaande totalen meenemen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
@@ -20656,58 +20125,50 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4822 ../intl-scm/guile-strings.c:6220
-#, fuzzy
 msgid "Existing Retained Earnings"
-msgstr "Behouden inkomsten"
+msgstr "Bestaande ingehouden opbrengsten"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4824 ../intl-scm/guile-strings.c:6222
-#, fuzzy
 msgid "Existing Retained Losses"
-msgstr "Winst en verlies"
+msgstr "Bestaande ingehouden verliezen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4826 ../intl-scm/guile-strings.c:6224
-#, fuzzy
 msgid "New Retained Earnings"
-msgstr "Behouden inkomsten"
+msgstr "Nieuwe ingehouden opbrengsten"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4828 ../intl-scm/guile-strings.c:6226
-#, fuzzy
 msgid "New Retained Losses"
-msgstr "Winst en verlies"
+msgstr "Nieuwe ingehouden verliezen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4830 ../intl-scm/guile-strings.c:6228
-#, fuzzy
 msgid "Total Retained Earnings"
-msgstr "Behouden inkomsten"
+msgstr "Totaal ingehouden opbrengsten"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4832 ../intl-scm/guile-strings.c:6230
-#, fuzzy
 msgid "Total Retained Losses"
-msgstr "Winst en verlies"
+msgstr "Totaal ingehouden verliezen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4838 ../intl-scm/guile-strings.c:6236
-#, fuzzy
 msgid "Existing Equity"
-msgstr "Debet dagboek"
+msgstr "Bestaande vermogen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4840 ../intl-scm/guile-strings.c:6238
-#, fuzzy
 msgid "New Equity"
-msgstr "Actief vermogen"
+msgstr "Nieuw Eigen vermogen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
@@ -20817,7 +20278,7 @@
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4926 ../intl-scm/guile-strings.c:6324
 msgid "Investment Portfolio"
-msgstr "Investerings budget"
+msgstr "Investerings portfolio"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
@@ -20829,7 +20290,7 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5034 ../intl-scm/guile-strings.c:6432
 msgid "Price of Commodity"
-msgstr "Prijs van het stuk"
+msgstr "Prijs van handelsgoederen"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
@@ -20854,7 +20315,7 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5056 ../intl-scm/guile-strings.c:6454
 msgid "Calculate the price of this commodity."
-msgstr "Bereken de prijs van dit goed."
+msgstr "Bereken de prijs van dit handelsgoed."
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
@@ -20973,6 +20434,7 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5106 ../intl-scm/guile-strings.c:6504
+#, fuzzy
 msgid "Your selected commodity and the currency of the report are identical. It doesn't make sense to show prices for identical commodities."
 msgstr "De door u geselecteerde stukken en de munteenheid van het rapport zijn identiek. Het is zinloos om de prijzen te tonen voor identieke handelsgoederen."
 
@@ -21065,9 +20527,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/trial-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5206 ../intl-scm/guile-strings.c:6604
-#, fuzzy
 msgid "Income summary accounts"
-msgstr "Inkomsten dagboek"
+msgstr "Verdichte opbrengstenrekening"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/trial-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
@@ -21175,16 +20636,14 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/trial-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5304 ../intl-scm/guile-strings.c:6702
-#, fuzzy
 msgid "Net Income"
-msgstr "Inkomsten"
+msgstr "Netto opbrengst"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/trial-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5306 ../intl-scm/guile-strings.c:6704
-#, fuzzy
 msgid "Net Loss"
-msgstr "Netto activa"
+msgstr "Netto verlies"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/budget.scm
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
@@ -21350,11 +20809,8 @@
 #. src/report/report-system/eguile-gnc.scm
 #. src/report/report-system/gnucash/report/eguile-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6800 ../intl-scm/guile-strings.c:7004
-#, fuzzy
 msgid "<p>An error occurred when processing the template:<br>"
-msgstr ""
-"Er is een fout opgetreden tijdens het verwerken van\n"
-"  %s\n"
+msgstr "<p>Het verwerken van het sjabloon is mislukt:<br>"
 
 #. src/report/report-system/eguile-gnc.scm
 #. src/report/report-system/gnucash/report/eguile-gnc.scm
@@ -21371,7 +20827,7 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6806
 msgid "Select a date to report on"
-msgstr "Kies een rapportage datum"
+msgstr "Een rapportagedatum selecteren"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6808
@@ -21725,7 +21181,7 @@
 #. src/report/report-system/html-style-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7010
 msgid "Can't save style sheet"
-msgstr "Kan het stijl bestand niet opslaan"
+msgstr "Kan stijlblad niet opslaan"
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7016
@@ -21756,7 +21212,7 @@
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7030
 msgid "No accounts selected"
-msgstr "Geen dagboeken geselecteerd"
+msgstr "Geen rekeningen geselecteerd"
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7032
@@ -22034,7 +21490,7 @@
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf-de_DE.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7114 ../intl-scm/guile-strings.c:7430
 msgid "No Tax Related accounts were found. Go to the Edit->Tax Options dialog to set up tax-related accounts."
-msgstr "Er zijn geen belasting-gerelateerde dagboeken gevonden. Ga naar Bewerken -> Belasting opties om belasting gerelateerde dagboeken aan te maken."
+msgstr "Er zijn geen belastinggerelateerde rekeningen gevonden. Ga naar Bewerken -> Belastingopties om belastinggerelateerde rekeningen aan te maken."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf-de_DE.scm
@@ -22088,9 +21544,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7186 ../intl-scm/guile-strings.c:7502
-#, fuzzy
 msgid "$0.00 valued Tax codes won't be printed."
-msgstr "Dagboeken met een waarde van 0,00 worden niet getoond"
+msgstr "BTW-tarieven met een waarde van 0,00 worden niet afgedrukt."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
@@ -22109,9 +21564,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7192 ../intl-scm/guile-strings.c:7508
-#, fuzzy
 msgid "Print all Transfer To/From Accounts"
-msgstr "Transactie dagboek"
+msgstr "Alle transactie van/naar rekeningen afdrukken"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
@@ -22156,9 +21610,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7206 ../intl-scm/guile-strings.c:7522
-#, fuzzy
 msgid "Do not print transaction detail for accounts"
-msgstr "Maak een transactie rapport voor dit dagboek"
+msgstr "Transactiedetails voor rekeningen niet afdrukken"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
@@ -22196,9 +21649,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7218 ../intl-scm/guile-strings.c:7534
-#, fuzzy
 msgid "Select date to use for PriceDB lookups"
-msgstr "Kies een rapportage datum"
+msgstr "Datum voor PriceDB-zoekactie selecteren"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
@@ -22237,9 +21689,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7238 ../intl-scm/guile-strings.c:7554
-#, fuzzy
 msgid "Transfer To/From Account(s)"
-msgstr "Transactie dagboek"
+msgstr "Transactie van/naar rekening(en)"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
@@ -22355,9 +21806,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7282 ../intl-scm/guile-strings.c:7598
-#, fuzzy
 msgid ") / Account Name"
-msgstr "Dagboeknaam"
+msgstr ")/ rekeningnaam"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
@@ -22418,65 +21868,56 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7302 ../intl-scm/guile-strings.c:7618
-#, fuzzy
 msgid "No Tax Related accounts were found with your account selection. Change your selection or go to the Edit->Tax Options dialog to set up tax-related accounts."
-msgstr "Er zijn geen belasting-gerelateerde dagboeken gevonden. Ga naar Bewerken -> Belasting opties om belasting gerelateerde dagboeken aan te maken."
+msgstr "Er zijn geen belastinggerelateerde rekeningen gevonden. Pas uw selectie aan of ga naar Bewerken -> Belastingopties om belastinggerelateerde rekeningen aan te maken."
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7304 ../intl-scm/guile-strings.c:7620
-#, fuzzy
 msgid "Selected Report Options:<BR>"
-msgstr "Vierde optie"
+msgstr "Geselecteerde rapportopties:<bBR>"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7306 ../intl-scm/guile-strings.c:7622
-#, fuzzy
 msgid "Subset of accounts"
-msgstr "Selecteer dagboeken"
+msgstr "Doorsnede van de rekeningen"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7308 ../intl-scm/guile-strings.c:7624
-#, fuzzy
 msgid "No accounts (none = all accounts)"
-msgstr "Selecteer dagboeken (geen selectie=alles)"
+msgstr "Geen rekeningen (geen selectie = alle rekeningen)"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7310 ../intl-scm/guile-strings.c:7626
-#, fuzzy
 msgid "Suppress $0.00 valued Tax Codes"
-msgstr "Toon 0,00 waardes niet"
+msgstr "Belastingcodes met waarde 0,00 onderdrukken"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7312 ../intl-scm/guile-strings.c:7628
-#, fuzzy
 msgid "Do not suppress $0.00 valued Tax Codes"
-msgstr "Toon 0,00 waardes niet"
+msgstr "Belastingcodes met waarde 0,00 niet onderdrukken"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7314 ../intl-scm/guile-strings.c:7630
-#, fuzzy
 msgid "Display full account names"
-msgstr "Toon de volledige dagboeknaam"
+msgstr "De volledige rekeningnamen tonen"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7316 ../intl-scm/guile-strings.c:7632
-#, fuzzy
 msgid "Do not display full account names"
-msgstr "Toon de volledige dagboeknaam"
+msgstr "De volledige rekeningnamen niet tonen"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7318 ../intl-scm/guile-strings.c:7634
-#, fuzzy
 msgid "Display all Transfer To/From Accounts"
-msgstr "Transactie dagboek"
+msgstr "Alle transactie naar/van rekeningen weergeven"
 
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
@@ -22830,7 +22271,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7764 ../intl-scm/guile-strings.c:8016
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8228 ../intl-scm/guile-strings.c:8440
 msgid "Enable hyperlinks in reports"
-msgstr "activeer hyperlinks in rapporten"
+msgstr "Hyperlinks in rapporten inschakelen"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -22864,7 +22305,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8232 ../intl-scm/guile-strings.c:8382
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8444 ../intl-scm/guile-strings.c:8594
 msgid "Background Tile"
-msgstr "Achtergrond patroon"
+msgstr "Achtergrondpatroon"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -22886,7 +22327,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8240 ../intl-scm/guile-strings.c:8246
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8452 ../intl-scm/guile-strings.c:8458
 msgid "Banner for top of report."
-msgstr "Bannier voor boven rapport"
+msgstr "Bannier voor bovenzijde rapport"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -22973,7 +22414,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7800 ../intl-scm/guile-strings.c:8052
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8264 ../intl-scm/guile-strings.c:8476
 msgid "Company logo image."
-msgstr "Bedrijfslogo afbeelding"
+msgstr "Afbeelding bedrijfslogo."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -22991,7 +22432,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7812 ../intl-scm/guile-strings.c:8064
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8276 ../intl-scm/guile-strings.c:8488
 msgid "Normal body text color."
-msgstr "Kleur normale alinea tekst"
+msgstr "Kleur normale alineatekst"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23002,7 +22443,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8280 ../intl-scm/guile-strings.c:8358
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8492 ../intl-scm/guile-strings.c:8570
 msgid "Link Color"
-msgstr "Link kleur"
+msgstr "Linkkleur"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23011,7 +22452,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7818 ../intl-scm/guile-strings.c:8070
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8282 ../intl-scm/guile-strings.c:8494
 msgid "Link text color."
-msgstr "Link tekst kleur"
+msgstr "Kleur linktekst"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23022,7 +22463,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8286 ../intl-scm/guile-strings.c:8362
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8498 ../intl-scm/guile-strings.c:8574
 msgid "Table Cell Color"
-msgstr "Cel kleur tabel"
+msgstr "Kleur tabelcel"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23031,7 +22472,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7824 ../intl-scm/guile-strings.c:8076
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8288 ../intl-scm/guile-strings.c:8500
 msgid "Default background for table cells."
-msgstr "Standaard achtergrond voor cellen in een tabel"
+msgstr "Standaardachtergrond voor tabelcellen"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23042,7 +22483,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8292 ../intl-scm/guile-strings.c:8366
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8504 ../intl-scm/guile-strings.c:8578
 msgid "Alternate Table Cell Color"
-msgstr "Alternatieve cel kleur tabel"
+msgstr "Alternatieve kleur tabelcel"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23051,7 +22492,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7830 ../intl-scm/guile-strings.c:8082
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8294 ../intl-scm/guile-strings.c:8506
 msgid "Default alternate background for table cells."
-msgstr "Standaard alternatieve achtergrond voor cellen in tabel"
+msgstr "Alternatieve standaardachtergrond voor tabelcellen"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23062,7 +22503,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8298 ../intl-scm/guile-strings.c:8370
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8510 ../intl-scm/guile-strings.c:8582
 msgid "Subheading/Subtotal Cell Color"
-msgstr "Sub-koptekst/sub-totaal cel kleur"
+msgstr "Celkleur subkoptekst/subtotaal"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23071,7 +22512,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7836 ../intl-scm/guile-strings.c:8088
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8300 ../intl-scm/guile-strings.c:8512
 msgid "Default color for subtotal rows."
-msgstr "Standaard kleur voor subtotaal rijen"
+msgstr "Standaardkleur voor subtotaalrijen."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23082,7 +22523,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8304 ../intl-scm/guile-strings.c:8374
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8516 ../intl-scm/guile-strings.c:8586
 msgid "Sub-subheading/total Cell Color"
-msgstr "Sub-koptekst/totaal cel kleur"
+msgstr "Celkleur subkoptekst/totaal"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23091,7 +22532,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7842 ../intl-scm/guile-strings.c:8094
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8306 ../intl-scm/guile-strings.c:8518
 msgid "Color for subsubtotals"
-msgstr "Kleur voor sub-sub-totalen"
+msgstr "Kleur voor subsubtotalen"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23102,7 +22543,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8310 ../intl-scm/guile-strings.c:8378
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8522 ../intl-scm/guile-strings.c:8590
 msgid "Grand Total Cell Color"
-msgstr "Kleur totalen cellen"
+msgstr "Celkleur eindtotalen"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23111,7 +22552,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7848 ../intl-scm/guile-strings.c:8100
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8312 ../intl-scm/guile-strings.c:8524
 msgid "Color for grand totals"
-msgstr "Kleur voor totalen"
+msgstr "Kleur voor eindtotalen"
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -23203,9 +22644,8 @@
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8652
-#, fuzzy
 msgid "End of Financial Period"
-msgstr "Einde voorgaande financiële jaar"
+msgstr "Einde financieële periode"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8654
@@ -23440,13 +22880,8 @@
 "bestand. Volg nu de instructies op."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:16
-#, fuzzy
 msgid "If you are familiar with other financial programs such as Quicken, note that GnuCash uses accounts instead of categories to track income and expenses. For more information on income and expense accounts, please see the GnuCash online manual."
-msgstr ""
-"Wanneer u bekend bent met andere financiële programma's, zoals Quicken,\n"
-"zult u opmerken dat GnuCash gebruik makt van dagboeken in plaats van\n"
-"categorieën onm inkomsten en uitgaven terug te vinden. Voor meer informatie\n"
-"over ikomsten en uitgaven dagboeken, zie ook de GnuCash online handleiding."
+msgstr "Wanneer u bekend bent met andere financiële programma's, zoals Quicken, zult u opmerken dat GnuCash gebruik makt van rekeningen in plaats van categorieën om opbrengsten en uitgaven terug te vinden. Voor meer informatie over opbrengsten- en uitgavenrekeningen, zie ook de online GnuCashhandleiding."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:21
 #, fuzzy
@@ -23503,12 +22938,8 @@
 "zoals A:K voor activa:kas.)"
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:52
-#, fuzzy
 msgid "Want to see all your subaccount transactions in one register? From the main menu, highlight the parent account and select Accounts -> Open Subaccounts from the menu."
-msgstr ""
-"Wilt u al uw sub-dagboek transacties zien in een boekingsformulier?\n"
-"Markeer in het hoofdmenu het bovenliggende dagboek en selecteer\n"
-"Dagboeken -> Open sub-dagboeken in het menu."
+msgstr "Wilt u al uw rekeningtransacties zien in een boekingsformulier? Markeer in het hoofdmenu de bovenliggende rekening en selecteer Rekeningen -> Open subrekeningen in het menu."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:56
 #, fuzzy
@@ -23549,10 +22980,9 @@
 "Hiervoor gebruikt u het Voorbeeld & Aangepast -> \"Aangepaste meerkoloms-rapport\" rapport."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:77
-#, fuzzy
 msgid "Style Sheets affect how reports are displayed. Choose a style sheet for your report as a report option, and use the Edit -> Style Sheets menu to customize style sheets."
 msgstr ""
-"Sjablonen hebben invloed op de weergave van uw rapporten.\n"
+"Stijlbladen hebben invloed op de weergave van uw rapporten.\n"
 "Kies een sjabloon voor uw rapport onder rapport opties, en\n"
 "gebruik het Bewerk -> Sjabloon menu om uw sjablonen aan te passen."
 More information about the gnucash-changes mailing list