r21466 - gnucash/branches/2.4/po - Updated Lithuanian translation by Aurimas Fišeras.

Cristian Marchi cmarchi at code.gnucash.org
Thu Oct 20 04:17:06 EDT 2011


Author: cmarchi
Date: 2011-10-20 04:17:06 -0400 (Thu, 20 Oct 2011)
New Revision: 21466
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/21466

Modified:
  gnucash/branches/2.4/po/lt.po
Log:
Updated Lithuanian translation by Aurimas Fišeras.

Modified: gnucash/branches/2.4/po/lt.po
===================================================================
--- gnucash/branches/2.4/po/lt.po	2011-10-20 08:13:39 UTC (rev 21465)
+++ gnucash/branches/2.4/po/lt.po	2011-10-20 08:17:06 UTC (rev 21466)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: lt\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2011-08-27 11:50+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-09-24 16:13+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-10-18 22:57+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Fišeras <aurimas at members.fsf.org>\n"
 "Language-Team: komp_lt at konf.lt\n"
 "Language: lt\n"
@@ -54,7 +54,7 @@
 
 #: ../src/app-utils/gnc-exp-parser.c:681
 msgid "Numeric error"
-msgstr "Skaitmeninė klaida"
+msgstr "Skaitinė klaida"
 
 #. Translators: This and the following strings appear on
 #. * the account tab if the Tax Info column is displayed,
@@ -128,22 +128,22 @@
 #. colon. You should only translate the letter *after* the colon.
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:718
 msgid "not cleared:n"
-msgstr ""
+msgstr "not cleared:n"
 
 #. Translators: Please only translate the letter *after* the colon.
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:721
 msgid "cleared:c"
-msgstr ""
+msgstr "cleared:a"
 
 #. Translators: Please only translate the letter *after* the colon.
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:724
 msgid "reconciled:y"
-msgstr ""
+msgstr "reconciled:s"
 
 #. Translators: Please only translate the letter *after* the colon.
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:727
 msgid "frozen:f"
-msgstr ""
+msgstr "frozen:į"
 
 #. Translators: Please only translate the letter *after* the colon.
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:730
@@ -901,7 +901,6 @@
 msgstr "Mokestis:"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1079
-#, fuzzy
 msgid "Total Cash:"
 msgstr "Iš viso grynųjų:"
 
@@ -1594,7 +1593,6 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/glade/businessprefs.glade.h:2
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:16
-#, fuzzy
 msgid "<b>General</b>"
 msgstr "<b>Bendros</b>"
 
@@ -2969,6 +2967,8 @@
 "The current transaction has been changed. Would you like to record the "
 "changes before duplicating this entry, or cancel the duplication?"
 msgstr ""
+"Dabartinė operacija buvo pakeista. Ar norite įrašyti pakeitimus prieš šio "
+"įrašo dubliavimą, ar atsisakyti dubliavimo?"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:861
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerControl.c:851
@@ -3117,9 +3117,8 @@
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:526
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1069
 #: ../src/engine/Account.c:3966 ../intl-scm/guile-strings.c:3616
-#, fuzzy
 msgid "Cash"
-msgstr "Grynais"
+msgstr "Grynieji"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/register.scm
@@ -3283,7 +3282,7 @@
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:544
 msgid ""
 "Enter the income/expense account for the Entry, or choose one from the list"
-msgstr "Įrašui įveskite pajamų/sąnaudų sąskaitą arba pasirinkite iš sąrašo"
+msgstr "EĮrašui įveskite pajamų/sąnaudų sąskaitą arba pasirinkite iš sąrašo"
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:557
 #, fuzzy
@@ -3486,14 +3485,12 @@
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:232
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2172
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "_Edit"
-msgstr "_Keisti"
+msgstr "_Redaguoti"
 
 #: ../src/business/dialog-tax-table/tax-tables.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "_Name: "
-msgstr "P_avadinimas: "
+msgstr "_Pavadinimas: "
 
 #: ../src/business/dialog-tax-table/tax-tables.glade.h:12
 msgid "_Type: "
@@ -3844,6 +3841,8 @@
 "Displayed account code of the other account in a multi-split transaction|"
 "Split"
 msgstr ""
+"Displayed account code of the other account in a multi-split "
+"transaction|Skaidymas"
 
 #: ../src/engine/Transaction.c:2090
 msgid "Voided transaction"
@@ -3851,9 +3850,8 @@
 
 #. Dirtying taken care of by SetReadOnly
 #: ../src/engine/Transaction.c:2101
-#, fuzzy
 msgid "Transaction Voided"
-msgstr "Pavedimas panaikintas"
+msgstr "Operacija anuliuota"
 
 #: ../src/gnome/dialog-commodities.c:155
 #, fuzzy
@@ -4129,10 +4127,9 @@
 msgstr "_Veiksmai"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:217
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This Scheduled Transaction has changed; are you sure you want to cancel?"
-msgstr "Šis SX buvo pakeistas. Ar tikrai norite atšaukti?"
+msgstr "Ši planinė operacija pasikeitė. Ar tikrai norite atsisakyti?"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:661
 #, c-format
@@ -4149,33 +4146,33 @@
 "The Scheduled Transaction Editor cannot automatically balance this "
 "transaction. Should it still be entered?"
 msgstr ""
+"Planinių operacijų rengyklė negali automatiškai subalansuoti šios "
+"operacijos. Ar vis tiek ją įvesti?"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:744
-#, fuzzy
 msgid "Please name the Scheduled Transaction."
-msgstr "Užvardinkite planinį pervedimą."
+msgstr "Pavadinkite planinę operaciją."
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:772
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid ""
 "A Scheduled Transaction with the name \"%s\" already exists. Are you sure "
 "you want to name this one the same?"
 msgstr ""
-"Planinis pervedimas su pavadinimu \"%s\" jau yra. Ar tikrai norite pavadinti "
-"tuo pačiu pavadinimu?"
+"Planinė operacija su pavadinimu „%s“ jau egzistuoja. Ar tikrai norite "
+"pavadinti tuo pačiu pavadinimu?"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:803
-#, fuzzy
 msgid "Scheduled Transactions with variables cannot be automatically created."
-msgstr ""
-"Suplanuotas pervedinimas su kintamaisiais negali būti automatiškai sukurtas."
+msgstr "Planinės operacijos su kintamaisiais negali būti automatiškai sukurtos."
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:813
 msgid ""
 "Scheduled Transactions without a template transaction cannot be "
 "automatically created."
 msgstr ""
+"Planinės operacijos be šabloninės operacijos negali būti automatiškai "
+"sukurtos."
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:828
 msgid "Please provide a valid end selection."
@@ -4197,36 +4194,38 @@
 "You have attempted to create a Scheduled Transaction which will never run. "
 "Do you really want to do this?"
 msgstr ""
+"Jūs mėginote sukurti planinę operaciją, kuri niekada nebus įvykdyta. Ar "
+"tikrai norite tai padaryti?"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1403
 msgid "(never)"
 msgstr "(niekada)"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1574
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The current template transaction has been changed. Would you like to record "
 "the changes?"
 msgstr ""
-"Esamas pervedimo šablonas buvo pakeistas. Norėtumėte įrašyti pakeitimus?"
+"Dabartinė šabloninė operacija buvo pakeista. Ar norit įrašyti pakeitimus?"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1811
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:204
-#, fuzzy
 msgid "Scheduled Transactions"
-msgstr "Planiniai pervedimai"
+msgstr "Planinės operacijos"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:569
 msgid ""
 "The Scheduled Transaction is unbalanced. You are strongly encouraged to "
 "correct this situation."
-msgstr ""
+msgstr "Planinė operacija yra nesubalansuota. Raginame ištaisyti šią situaciją."
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:791
 msgid ""
 "Cannot create a Scheduled Transaction from a Transaction currently being "
 "edited. Please Enter the Transaction before Scheduling."
 msgstr ""
+"Nepavyko sukurti planinės operacijos iš dabar redaguojamos operacijos. Prieš "
+"planuodami įveskite operaciją."
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:384
 #, fuzzy
@@ -4255,7 +4254,6 @@
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:451
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:103
-#, fuzzy
 msgid "Never"
 msgstr "Niekada"
 
@@ -4276,8 +4274,14 @@
 "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time. (%d "
 "transactions automatically created)"
 msgstr[0] ""
+"Nėra planinių operacijų įvedimui šiuo momentu. (%d operacija automatiškai "
+"sukurta)"
 msgstr[1] ""
+"Nėra planinių operacijų įvedimui šiuo momentu. (%d operacijos automatiškai "
+"sukurtos)"
 msgstr[2] ""
+"Nėra planinių operacijų įvedimui šiuo momentu. (%d operacijų automatiškai "
+"sukurta)"
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:936
 msgid "Transaction"
@@ -4336,12 +4340,14 @@
 msgstr "Knyga sėkmingai užverta."
 
 #: ../src/gnome/druid-acct-period.c:247
-#, c-format
+#, c-format, fuzzy
 msgid ""
 "The earliest transaction date found in this book is %s. Based on the "
 "selection made above, this book will be split into %d books. Click on "
 "'Forward' to start closing the earliest book."
 msgstr ""
+"Anksčiausia operacijos data rasta šioje knygoje yra %s. Atsižvelgiant į "
+"pasirinkimą aukščiau ši knyga bus suskaidyta į %d knygas."
 
 #: ../src/gnome/druid-acct-period.c:294
 #, c-format
@@ -4923,12 +4929,11 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:61
 msgid "Smallest fraction of this commodity that can be referenced."
-msgstr ""
+msgstr "Mažiausia šios prekės dalis, kuri gali būti panaudojama."
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:62
-#, fuzzy
 msgid "Ta_x related"
-msgstr "Susiję su _mokesčiais"
+msgstr "Susijusi su _mokesčiais"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:63
 msgid ""
@@ -4938,6 +4943,12 @@
 "account tree and check the \"show hidden accounts\" option. Doing so will "
 "allow you to select the account and reopen this dialog."
 msgstr ""
+"Ši sąskaita (ir visos antrinės sąskaitos) bus paslėpta sąskaitų medyje ir "
+"nebus rodoma iškylančiame sąskaitų sąraše registre. Norint šį parametrą "
+"atstatyti į pradinę būseną, reikės iš pradžių atverti „Filtruoti pagal...“ "
+"dialogo langą sąskaitų medžiui ir pažymėti parinktį „rodyti paslėptas "
+"sąskaitas“. Tai padarius bus galima pasirinkti sąskaitą ir atverti šį "
+"dialogo langą."
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:64
 msgid "This account contains read-only transactions which may not be deleted."
@@ -4959,15 +4970,14 @@
 "Ši sąskaita turi operacijų. Ką norėtumėte daryti su šiomis operacijomis?"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:67
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This account is present solely as a placeholder in the hierarchy. "
 "Transactions may not be posted to this account, only to sub-accounts of this "
 "account."
 msgstr ""
-"Ši sąskaita yra naudojama vien tiktai kaip aplankas kitoms sąskaitoms "
-"laikyti. Šioje sąskaitoje-aplanke negalima saugoti jokių operacijų - tam "
-"yra skirtos joje esančios subsąskaitos."
+"Ši sąskaita yra naudojama tiktai kaip aplankas sąskaitų hierarchijoje. "
+"Operacijų negalima registruoti į šią sąskaitą, tik į šios sąskaitos antrines "
+"sąskaitas."
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:68
 #, fuzzy
@@ -5044,7 +5054,6 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:87
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:281
-#, fuzzy
 msgid "_Security/currency:"
 msgstr "_Vert. pop./valiuta:"
 
@@ -5052,7 +5061,7 @@
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-reset-warnings.glade.h:6
 #, fuzzy
 msgid "_Select All"
-msgstr "_Pasirinkti visus"
+msgstr "_Pažymėti visus"
 
 #: ../src/gnome/glade/account.glade.h:89
 msgid "_Select transfer account"
@@ -5093,6 +5102,8 @@
 "Select an accounting period and the closing date for the period. Books will "
 "be closed on midnight of the selected date."
 msgstr ""
+"Pasirinkite ataskaitinį laikotarpį ir uždarymo datą laikotarpiui. Knygos bus "
+"uždarytos pasirinktą dieną, vidurnaktį."
 
 #: ../src/gnome/glade/acctperiod.glade.h:8
 msgid "Setup Accounting Periods"
@@ -5106,6 +5117,11 @@
 "development. It will probably damage your data in such a way that it cannot "
 "be repaired!"
 msgstr ""
+"Šis pagelbiklis padės jums nustatyti ir naudoti ataskaitinius laikotarpius.\n"
+"\n"
+"Pavojinga: ši funkcija šiuo metu neveikia teisingai; ji vis dar yra vystoma. "
+"Ji greičiausiai pažeis jūsų duomenis tokiu būdu, kad jų nebebus galima "
+"pataisyti!"
 
 #: ../src/gnome/glade/acctperiod.glade.h:12
 msgid "Title:"
@@ -5587,8 +5603,9 @@
 msgstr "Gauti _pasiūlymus"
 
 #: ../src/gnome/glade/price.glade.h:13
+#, fuzzy
 msgid "Get new online quotes for stock accounts."
-msgstr ""
+msgstr "Gauti naujus pasiūlymus akcijų sąskaitoms."
 
 #: ../src/gnome/glade/price.glade.h:14
 msgid ""
@@ -5606,7 +5623,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/price.glade.h:16
 msgid "Price Editor"
-msgstr "Kainos rengyklė"
+msgstr "Kainų rengyklė"
 
 #: ../src/gnome/glade/price.glade.h:17
 msgid "Remove _Old"
@@ -5634,9 +5651,8 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/price.glade.h:25
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:285
-#, fuzzy
 msgid "_Security:"
-msgstr "_Vertybiniai popieriai:"
+msgstr "_Vertybinis popierius:"
 
 #: ../src/gnome/glade/print.glade.h:1
 msgid "Amount (_numbers):"
@@ -5813,7 +5829,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/reconcile.glade.h:3
 msgid "Include _subaccounts"
-msgstr "Įtraukti _subsąskaitas"
+msgstr "Įtraukti _antrines sąskaitas"
 
 #. starting balance title/value
 #: ../src/gnome/glade/reconcile.glade.h:4 ../src/gnome/window-reconcile.c:1755
@@ -5838,72 +5854,61 @@
 msgstr "Pasirinkite _datą:"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "C_leared"
-msgstr "_Išvalyta"
+msgstr "_Apmokėta"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:7
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:245
-#, fuzzy
 msgid "Cancel the current transaction"
-msgstr "Atšaukti esamą pervedimą"
+msgstr "Atsisakyti dabartinės operacijos"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Choo_se Date:"
-msgstr "Pasirinkti _datą:"
+msgstr "Pasirinkite _datą:"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Copy Transaction"
-msgstr "Kopijuoti pervedimą"
+msgstr "Kopijuoti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Copy the selected transaction"
-msgstr "Kopijuoti pasirinktą pervedimą"
+msgstr "Kopijuoti pasirinktą operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:11
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:320
 msgid ""
 "Create a Scheduled Transaction with the current transaction as a template"
-msgstr ""
+msgstr "Sukurti planinę operaciją su dabartine operacija kaip šablonu"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Cut Transaction"
-msgstr "Iškirpti pervedimą"
+msgstr "Iškirpti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Cut the selected transaction"
-msgstr "Iškirpti pasirinktą pervedimą"
+msgstr "Iškirpti pasirinktą operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:17
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:230
-#, fuzzy
 msgid "Delete the current transaction"
-msgstr "Ištrinti esamą pervedimą"
+msgstr "Pašalinti dabartinę operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Dup_licate Transaction..."
-msgstr "_Dubliuoti pervedimą..."
+msgstr "Dub_liuoti operaciją..."
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:21
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Duplicate Transaction"
-msgstr "Dubliuoti pervedimą"
+msgstr "Dubliuoti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:22
-#, fuzzy
 msgid "Edit Exchange Rate"
-msgstr "Keisti valiutų kursą"
+msgstr "Redaguoti konvertavimo kursą"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:23
 msgid "Edit the exchange rate for the current split"
-msgstr ""
+msgstr "Redaguoti konvertavimo kursą dabartiniam skaidymui"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:24
 msgid "End:"
@@ -5914,9 +5919,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:27
-#, fuzzy
 msgid "Filter register by..."
-msgstr "filtruoti žiniaraštį pagal..."
+msgstr "Filtruoti registrą pagal..."
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:28
 msgid "Jump"
@@ -5925,7 +5929,7 @@
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:29
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:315
 msgid "Jump to the corresponding transaction in the other account"
-msgstr ""
+msgstr "Peršokti į atitinkamą operaciją kitoje sąskaitoje"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:30
 msgid "Keep normal account order"
@@ -5933,52 +5937,45 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:31
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:225
-#, fuzzy
 msgid "Make a copy of the current transaction"
-msgstr "Padaryti esamo pervedimo kopiją"
+msgstr "Padaryti dabartinės operacijos kopiją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:32
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:305
 msgid "Move to the blank transaction at the bottom of the register"
-msgstr ""
+msgstr "Pereiti į tuščią operaciją registro apačioje"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:33
 msgid "Num_ber"
 msgstr "_Numeris"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid "Paste Transaction"
-msgstr "Įterpti pervedimą"
+msgstr "Įterpti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:35
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:220
-#, fuzzy
 msgid "Paste the transaction from the clipboard"
-msgstr "Įterpti pervedimą iš iškarpų krepšio"
+msgstr "Įterpti operaciją iš iškarpinės"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:36
-#, fuzzy
 msgid "Reason for voiding transaction:"
-msgstr "Pervedimo panaikinimo priežastis:"
+msgstr "Operacijos anuliavimo priežastis:"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:37
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:240
-#, fuzzy
 msgid "Record the current transaction"
-msgstr "Įrašyti esamą pervedimą"
+msgstr "Įrašyti dabartinę operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:38
-#, fuzzy
 msgid "Remove Transaction Splits"
-msgstr "Pašalinti pervedimo skirtukus"
+msgstr "Pašalinti operacijos skaidymus"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:39
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:356
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:23
-#, fuzzy
 msgid "S_plit Transaction"
-msgstr "Atskirti pavedimą"
+msgstr "_Skaidyti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:40
 #, fuzzy
@@ -5990,24 +5987,21 @@
 msgstr "Planas..."
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:43
-#, fuzzy
 msgid "Select Range:"
-msgstr "Pasirinkti laikotarpį:"
+msgstr "Parinkti laikotarpį:"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:44
-#, fuzzy
 msgid "Select _All"
-msgstr "Pasirinkti _visus"
+msgstr "Pažymėti _visas"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:45
-#, fuzzy
 msgid "Show _All"
-msgstr "Rodyti _visus"
+msgstr "Rodyti _visas"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:46
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:357
 msgid "Show all splits in the current transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti visus dabartinės operacijos skaidymus"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:47
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:378
@@ -6017,19 +6011,21 @@
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:48
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:368
 msgid "Show transactions on one or two lines"
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti operacijas vienoje ar dvejose eilutėse"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:49
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:373
 msgid ""
 "Show transactions on one or two lines and expand the current transaction"
 msgstr ""
+"Rodyti operacijas vienoje ar dvejose eilutėse ir išplėsti dabartinę "
+"operaciją"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:50
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:351
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:54
 msgid "Show two lines of information for each transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti dvi informacijos eilutes kiekvienai operacijai"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:52
 msgid "Sort by Amount"
@@ -6131,29 +6127,26 @@
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:83
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:350
 msgid "_Double Line"
-msgstr "_Dviguba linija"
+msgstr "_Dviguba eilutė"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:84
 #, fuzzy
 msgid "_Earliest"
-msgstr "_Anksčiausias"
+msgstr "_Anksčiausia"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:87
-#, fuzzy
 msgid "_Frozen"
-msgstr "_Užšaldytas"
+msgstr "_Įšaldyta"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:88
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:314
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:24
-#, fuzzy
 msgid "_Jump"
 msgstr "P_eršokti"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:89
-#, fuzzy
 msgid "_Latest"
-msgstr "_Paskutinis"
+msgstr "_Vėliausia"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:90
 #, fuzzy
@@ -6179,9 +6172,8 @@
 msgstr "_Suderinta"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:96
-#, fuzzy
 msgid "_Standard Order"
-msgstr "_Standartinis užsakymas"
+msgstr "_Įprasta tvarka"
 
 #: ../src/gnome/glade/register.glade.h:97
 #, fuzzy
@@ -6312,11 +6304,11 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:48
 msgid "<b>Since Last Run Dialog</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Nuo paskutinio vykdymo dialogo langas</b>"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:49
 msgid "<b>Transaction Editor Defaults</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Operacijų rengyklės numatytosios reikšmės</b>"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:51
 msgid "<b>Upcoming</b>"
@@ -6410,9 +6402,8 @@
 msgstr "Jūs norėtumėte..."
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:76
-#, fuzzy
 msgid "Edit Scheduled Transaction"
-msgstr "Keisti planinius pervedimus"
+msgstr "Redaguoti planines operacijas"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:77
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:173
@@ -6448,7 +6439,7 @@
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:88
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:82
 msgid "For:"
-msgstr ""
+msgstr "Kiek:"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:89
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:83
@@ -6474,7 +6465,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:94
 msgid "Interest Rate:"
-msgstr ""
+msgstr "Palūkanų norma:"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:95
 msgid "Interest To:"
@@ -6498,7 +6489,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:100
 msgid "Make Scheduled Transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Sukurti planinę operaciją"
 
 #. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/daily-reports.scm
@@ -6524,7 +6515,6 @@
 msgstr "Pavadinimas:"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:107
-#, fuzzy
 msgid "Never End"
 msgstr "Niekada neužbaigti"
 
@@ -6576,7 +6566,7 @@
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:126
 msgid "Part of Payment Transaction"
-msgstr ""
+msgstr "Mokėjimo operacijos dalis"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:127
 msgid "Payment Frequency"
@@ -6661,10 +6651,12 @@
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:146
 msgid "Set the 'auto-create' flag on newly created scheduled transactions."
 msgstr ""
+"Nustatyti požymį „automatiškai-sukurta“ naujai sukurtoms planinėms "
+"operacijoms."
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:147
 msgid "Set the 'notify' flag on newly created scheduled transactions."
-msgstr ""
+msgstr "Nustatyti požymį „pranešti“ naujai sukurtoms planinėms operacijoms."
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:148
 msgid "Show the \"since last run\" window when a file is opened."
@@ -6699,6 +6691,8 @@
 "The following Scheduled Transactions reference the deleted account, and must "
 "now be corrected. Press OK to edit them."
 msgstr ""
+"Šios planinės operacijos rodo į pašalintas sąskaitas ir privalo būti "
+"sutvarkytos. Spauskite Gerai joms redaguoti."
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:156
 msgid ""
@@ -6742,18 +6736,16 @@
 msgstr "Trečiadienis"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:166
-#, fuzzy
 msgid "_Auto-create new transactions"
-msgstr "_Automatiškai sukurti naujus pervedimus"
+msgstr "_Automatiškai sukurti naujas operacijas"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:167
 msgid "_Notify before transactions are created "
-msgstr ""
+msgstr "_Pranešti prieš sukuriant operacijas"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:168
-#, fuzzy
 msgid "_Review created transactions"
-msgstr "_Peržiūrėti sukurtus pervedimus"
+msgstr "_Peržiūrėti sukurtas operacijas"
 
 #: ../src/gnome/glade/sched-xact.glade.h:169
 msgid "_Run when data file opened"
@@ -7027,7 +7019,7 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:129
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:202
 msgid "Find transactions with a search"
-msgstr ""
+msgstr "Ieškoti operacijų per paiešką"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:134
 #, fuzzy
@@ -7083,7 +7075,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:165
 msgid "Archive old data using accounting periods"
-msgstr ""
+msgstr "Archyvuoti senus duomenis naudojant ataskaitinius laikotarpius"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:173
 msgid "_Price Editor"
@@ -7128,9 +7120,8 @@
 msgstr "Rodyti dienos patarimus"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:464
-#, fuzzy
 msgid "There are no Scheduled Transactions to be entered at this time."
-msgstr "Šiuo metu nėra įrašymui planuotų pervedimų."
+msgstr "Šiuo metu nėra planinių operacijų įvedimui."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-budget.c:59
 msgid "New Budget"
@@ -7186,12 +7177,12 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:170
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:136
 msgid "Open _Subaccounts"
-msgstr "Atverti s_ubsąskaitas"
+msgstr "Atverti _antrines sąskaitas"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:171
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:137
 msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
-msgstr "Atverti pasirinktą sąskaitą ir visas jos subsąskaitas"
+msgstr "Atverti pasirinktą sąskaitą ir visas jos antrines sąskaitas"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:177
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:196
@@ -7213,7 +7204,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:187
 msgid "_Renumber Subaccounts..."
-msgstr "_Pernumeruoti subsąskaitas..."
+msgstr "_Pernumeruoti antrines sąskaitas..."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:188
 msgid "Renumber the children of the selected account"
@@ -7279,7 +7270,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:225
 msgid "Check & Repair A_ccount"
-msgstr ""
+msgstr "Tikrinti ir taisyti _sąskaitas"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:226
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2154
@@ -7287,32 +7278,37 @@
 "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
 "account"
 msgstr ""
+"Tikrinti ir taisyti nesubalansuotas operacijas ir vienišuosius skaidymus "
+"šioje sąskaitoje"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:230
 msgid "Check & Repair Su_baccounts"
-msgstr ""
+msgstr "Tikrinti ir taisyti _antrines sąskaitas"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:231
 msgid ""
 "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this "
 "account and its subaccounts"
 msgstr ""
+"Tikrinti ir taisyti nesubalansuotas operacijas ir vienišuosius skaidymus "
+"šioje sąskaitoje ir jos antrinėse sąskaitose"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:236
 msgid "Check & Repair A_ll"
-msgstr ""
+msgstr "Tikrinti ir taisyti _viską"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:237
 msgid ""
 "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all "
 "accounts"
 msgstr ""
+"Tikrinti ir taisyti nesubalansuotas operacijas ir vienišuosius skaidymus "
+"visose sąskaitose"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:263
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:180 ../src/gnome/lot-viewer.c:453
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:99 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:932
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:1638
-#, fuzzy
 msgid "Open"
 msgstr "Atverti"
 
@@ -7402,62 +7398,56 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1117
 #, c-format
 msgid "All transactions in this account will be moved to the account %s."
-msgstr ""
+msgstr "Visos operacijos šioje sąskaitoje bus perkeltos į sąskaitą %s."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1123
-#, fuzzy
 msgid "All transactions in this account will be deleted."
-msgstr "Visi pervedimai šioje sąskaitoje bus ištrinti."
+msgstr "Visos operacijos šioje sąskaitoje bus pašalintos."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1132
 #, c-format
 msgid "All of its sub-accounts will be moved to the account %s."
-msgstr ""
+msgstr "Visos šios sąskaitos antrinės sąskaitos bus perkeltos į sąskaitą %s."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1138
 msgid "All of its subaccounts will be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Visos šios sąskaitos antrinės sąskaitos bus pašalintos."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1143
 #, c-format
 msgid "All sub-account transactions will be moved to the account %s."
-msgstr ""
+msgstr "Visos antrinių sąskaitų operacijos bus perkeltos į sąskaitą %s."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1149
 msgid "All sub-account transactions will be deleted."
-msgstr ""
+msgstr "Visos antrinių sąskaitų operacijos bus pašalintos."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1154
-#, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to do this?"
-msgstr "Ar tikrai norite padaryti tai?"
+msgstr "Ar tikrai norite tai padaryti?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:143
-#, fuzzy
 msgid "_Delete Budget"
-msgstr "_Ištrinti biudžetą"
+msgstr "_Pašalinti biudžetą"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Delete this budget"
-msgstr "Ištrinti šį biudžetą"
+msgstr "Pašalinti šį biudžetą"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Edit this budget's options"
-msgstr "Keisti šio biudžeto parinktis"
+msgstr "Redaguoti šio biudžeto parinktis"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:153
-#, fuzzy
 msgid "Estimate Budget"
-msgstr "Numanomas biudžetas"
+msgstr "Apytikriai apskaičiuoti biudžetą"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:155
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Estimate a budget value for the selected accounts from past transactions"
 msgstr ""
-"Įvertinti biudžeto vertę pasirinktoms sąskaitoms iš ankstesnių sandorių"
+"Apytikriai apskaičiuoti biudžeto vertę pasirinktoms sąskaitoms iš ankstesnių "
+"operacijų"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:183
 #, fuzzy
@@ -7486,144 +7476,119 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5786 ../intl-scm/guile-strings.c:5792
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5808 ../intl-scm/guile-strings.c:5968
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5970
-#, fuzzy
 msgid "Budget"
 msgstr "Biudžetas"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:852
-#, fuzzy
 msgid "Set the budget options using this dialog."
-msgstr "Nustatyti biudžeto patinktis naudojant šį langą."
+msgstr "Nustatyti biudžeto parinktis naudojant šį langą."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:934
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Delete %s?"
-msgstr "Ištrinti %s?"
+msgstr "Pašalinti %s?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:1002
-#, fuzzy
 msgid "You must select at least one account to estimate."
-msgstr "Turite pasirinkti mažiausiai vieną sąskaitą įvertinimui."
+msgstr "Turite pasirinkti mažiausiai vieną sąskaitą apytikriam apskaičiavimui."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:174
-#, fuzzy
 msgid "_Print Checks..."
-msgstr "_Spausdinti kvitą..."
+msgstr "_Spausdinti čekius..."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:181
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:277
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1025
-#, fuzzy
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Iškirpti"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:182
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:278
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1026
-#, fuzzy
 msgid "Cut the current selection and copy it to clipboard"
-msgstr "Iškirpti esamą pasirinkimą ir perkelti į iškarpų krepšį"
+msgstr "Iškirpti dabartinį pasirinkimą ir perkelti į iškarpinę"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:186
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:282
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1030
-#, fuzzy
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopijuoti"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:187
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:283
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1031
-#, fuzzy
 msgid "Copy the current selection to clipboard"
-msgstr "Kopijuoti esamus pasirinkimus į iškarpų krepšį"
+msgstr "Kopijuoti dabartinį pasirinkimą į iškarpinę"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:192
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:288
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1036
-#, fuzzy
 msgid "Paste the clipboard content at the cursor position"
-msgstr "Įterpti iškarpų turinį ties žymelio vieta"
+msgstr "Įdėti iškarpinės turinį ties žymeklio vieta"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:209
-#, fuzzy
 msgid "Cu_t Transaction"
-msgstr "_Iškirpti pervedimą"
+msgstr "_Iškirpti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:210
-#, fuzzy
 msgid "Cut the selected transaction into clipboard"
-msgstr "Iškirpti pasirinktą pervedimą į iškarpų krepšį"
+msgstr "Iškirpti pasirinktą operaciją į iškarpinę"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:214
-#, fuzzy
 msgid "_Copy Transaction"
-msgstr "_Kopijuoti pervedimą"
+msgstr "_Kopijuoti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:215
-#, fuzzy
 msgid "Copy the selected transaction into clipboard"
-msgstr "Kopijuoti pasirinktą pervedimą į iškarpų krepšį"
+msgstr "Kopijuoti pasirinktą operaciją į iškarpinę"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:219
-#, fuzzy
 msgid "_Paste Transaction"
-msgstr "Į_terpti pervedimą"
+msgstr "Į_terpti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:224
-#, fuzzy
 msgid "Dup_licate Transaction"
-msgstr "_Dubliuotas pervedimas"
+msgstr "_Dubliuoti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:229
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1143
-#, fuzzy
 msgid "_Delete Transaction"
-msgstr "_Ištrinti pervedimą"
+msgstr "_Pašalinti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:234
 msgid "Remo_ve Transaction Splits"
-msgstr ""
+msgstr "Pašalinti operacijos _skaidymus"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:235
-#, fuzzy
 msgid "Remove all splits in the current transaction"
-msgstr "Pašalinti visus skirtukus iš esamo pervedimo"
+msgstr "Pašalinti visus skaidymus iš dabartinės operacijos"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:239
-#, fuzzy
 msgid "_Enter Transaction"
-msgstr "Į_vesti pervedimą"
+msgstr "Į_vesti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Ca_ncel Transaction"
-msgstr "_Atšaukti pervedimą"
+msgstr "_Atsisakyti operacijos"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:249
-#, fuzzy
 msgid "_Void Transaction"
-msgstr "_Panaikinti pervedimą"
+msgstr "_Anuliuoti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:253
-#, fuzzy
 msgid "_Unvoid Transaction"
-msgstr "_Atšaukti pervedimo panaikinimą"
+msgstr "_Atšaukti operacijos anuliavimą"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:257
-#, fuzzy
 msgid "Add _Reversing Transaction"
-msgstr "Pridėti _atvirkštinį sandorį"
+msgstr "Pridėti _atvirkštinę operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:261
-#, fuzzy
 msgid "_Shift Transaction Forward"
-msgstr "_Pervedimų žurnalas"
+msgstr "_Pastumti operaciją pirmyn"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:268
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:300
-#, fuzzy
 msgid "_Sort By..."
 msgstr "_Rikiuoti pagal..."
 
@@ -7634,19 +7599,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:304
-#, fuzzy
 msgid "_Blank Transaction"
-msgstr "_Tuščias pervedimas"
+msgstr "_Tuščia operacija"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:309
-#, fuzzy
 msgid "Edit E_xchange Rate"
-msgstr "Keisti valiutų kursus"
+msgstr "Redaguoti _konvertavimo kursą"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:310
-#, fuzzy
 msgid "Edit the exchange rate for the current transaction"
-msgstr "Keisti esamo pavedimo valiutos kursą"
+msgstr "Redaguoti dabartinės operacijos konvertavimo kursą"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:319
 #, fuzzy
@@ -7654,14 +7616,12 @@
 msgstr "Planavimas..."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:324
-#, fuzzy
 msgid "_All transactions"
-msgstr "_Visi pervedimai"
+msgstr "_Visos operacijos"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:328
-#, fuzzy
 msgid "_This transaction"
-msgstr "_Šis pervedimas"
+msgstr "_Ši operacija"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:335
 #, fuzzy
@@ -7673,20 +7633,17 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:340
-#, fuzzy
 msgid "Account Transaction Report"
-msgstr "Sąskaitos pervedimų ataskaita"
+msgstr "Sąskaitos operacijų ataskaita"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:341
-#, fuzzy
 msgid "Open a register report for the selected Transaction"
-msgstr "Atverti registro ataskaitą pasirinkto sandorio"
+msgstr "Atverti registro ataskaitą pasirinktai operacijai"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:377
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:141
-#, fuzzy
 msgid "Transaction _Journal"
-msgstr "Pervedimų _žurnalas"
+msgstr "Operacijų _žurnalas"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
@@ -7729,22 +7686,19 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1235
-#, fuzzy
 msgid "_Discard Transaction"
-msgstr "_Atsisakyti sandorio"
+msgstr "_Atmesti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1239
-#, fuzzy
 msgid "_Save Transaction"
-msgstr "_Išsaugoti pervedimą"
+msgstr "_Išsaugoti operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1271
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1305
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1318
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1352
-#, fuzzy
 msgid "unknown"
-msgstr "nežinomas"
+msgstr "nežinoma"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1294
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1960
@@ -7781,9 +7735,8 @@
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:116
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4920 ../intl-scm/guile-strings.c:6276
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6844 ../intl-scm/guile-strings.c:7994
-#, fuzzy
 msgid "Register"
-msgstr "Žiniaraštis"
+msgstr "Registras"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
@@ -7791,12 +7744,11 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6740 ../intl-scm/guile-strings.c:7890
 #, fuzzy
 msgid "Register Report"
-msgstr "Žiniaraščio ataskaita"
+msgstr "Registro ataskaita"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1990
-#, fuzzy
 msgid "and subaccounts"
-msgstr "ir subsąskaitos"
+msgstr "ir antrinės sąskaitos"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2129
 #, fuzzy
@@ -7810,9 +7762,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2142
-#, fuzzy
 msgid "_Print checks"
-msgstr "Spausdinti kvitą"
+msgstr "S_pausdinti čekius"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2160
 msgid ""
@@ -7825,14 +7776,12 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2390
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:877
-#, fuzzy
 msgid "A reversing entry has already been created for this transaction."
-msgstr "Atvirkštinis įrašas jau sukurtas sandoriui."
+msgstr "Atvirkštinis įrašas jau buvo sukurtas šiai operacijai."
 
 #. Translations: The %s is the name of the plugin page
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2468
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Sort %s by..."
 msgstr "Rikiuoti %s pagal..."
 
@@ -7840,7 +7789,6 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2521
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1981
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Filter %s by..."
 msgstr "Filtruoti %s pagal..."
 
@@ -7851,33 +7799,28 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:120
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2162
-#, fuzzy
 msgid "_New"
-msgstr "_Naujas"
+msgstr "_Nauja"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:121
-#, fuzzy
 msgid "Create a new scheduled transaction"
-msgstr "Sukurti naują planinį sandorį"
+msgstr "Sukurti naują planinę operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:125
-#, fuzzy
 msgid "Edit the selected scheduled transaction"
-msgstr "Keisti pasirinktą planinį sandorį"
+msgstr "Redaguoti pasirinktą planinę operaciją"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:129
-#, fuzzy
 msgid "Delete the selected scheduled transaction"
-msgstr "Ištrinti pasirinktus suplanuotus pervedimus"
+msgstr "Pašalinti pasirinktas planines operacijas"
 
 #. FIXME: Does this always refer to only one transaction? Or could
 #. multiple SXs be deleted as well? Ideally, the number of
 #. to-be-deleted SXs should be mentioned here; see
 #. dialog-sx-since-last-run.c:807
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-sx-list.c:598
-#, fuzzy
 msgid "Do you really want to delete this scheduled transaction?"
-msgstr "Ar tikrai norite ištrinti šį planuotą pervedimą?"
+msgstr "Ar tikrai norite pašalinti šią planinę operaciją?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-register.c:50
 #, fuzzy
@@ -7890,25 +7833,21 @@
 msgstr "Atverti didžiosios knygos langą"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:628
-#, fuzzy
 msgid "<No information>"
 msgstr "<Nėra informacijos>"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:904
-#, fuzzy
 msgid "Cannot modify or delete this transaction."
-msgstr "Negalima keisti ar trinti šio pervedimo."
+msgstr "Negalima modifikuoti ar šalinti šios operacijos."
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:906
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "This transaction is marked read-only with the comment: '%s'"
-msgstr "Šis pervedimas pažymėtas tik skaitymui su komentaru: \"%s\""
+msgstr "Ši operacija yra pažymėta tik skaitymui su komentaru: „%s“"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:939
-#, fuzzy
 msgid "Remove the splits from this transaction?"
-msgstr "Pašalinti skirtukus iš šio pervedimo?"
+msgstr "Pašalinti skaidymus iš šios operacijos?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:940
 msgid ""
@@ -7917,15 +7856,13 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:967
-#, fuzzy
 msgid "_Remove Splits"
-msgstr "_Pašalinti skirtukus"
+msgstr "_Pašalinti skaidymus"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1042
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Delete the split '%s' from the transaction '%s'?"
-msgstr "Ištrinti skirtuką \"%s\" iš pervedimo \"%s\"?"
+msgstr "Pašalinti skaidymą „%s“ iš operacijos „%s“?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1043
 msgid ""
@@ -7962,9 +7899,8 @@
 msgstr "_Ištrinti skirtuką"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1119
-#, fuzzy
 msgid "Delete the current transaction?"
-msgstr "Ištrinti esamą pervedimą?"
+msgstr "Pašalinti dabartinę operaciją?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1120
 msgid ""
@@ -7987,9 +7923,8 @@
 msgstr "Būsimas:"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1871
-#, fuzzy
 msgid "Cleared:"
-msgstr "Išvalytas:"
+msgstr "Apmokėta:"
 
 #: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1872
 msgid "Reconciled:"
@@ -8038,7 +7973,6 @@
 #: ../src/gnome/lot-viewer.c:644 ../intl-scm/guile-strings.c:3336
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4926 ../intl-scm/guile-strings.c:6282
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6736 ../intl-scm/guile-strings.c:7886
-#, fuzzy
 msgid "Title"
 msgstr "Pavadinimas"
 
@@ -8063,64 +7997,53 @@
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:1
 #, fuzzy
 msgid "Order of columns in the dialog"
-msgstr "Tvarkyti stulpelius lange"
+msgstr "Stulpelių tvarka šiame dialogo lange"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Show currencies in this dialog"
 msgstr "Rodyti valiutas šiame lange"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Show the Full Name column"
-msgstr "Rodyti visą stulpelio pavadinimą"
+msgstr "Rodyti viso vardo stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:4
 msgid "Show the ISIN/CUSIP Code (Exchange Specific Data) column"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Show the Namespace column"
-msgstr "Rodyti pavadinimo stulpelį"
+msgstr "Rodyti vardų srities stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Show the Print Name column"
-msgstr "Rodyti spausdinio pavadinimo stulpelį"
+msgstr "Rodyti spausdinamo pavadinimo stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Show the Quote Flag column"
-msgstr "Rodyti nustatytos vėliavos stulpelį"
+msgstr "Rodyti pasiūlymų žymos stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Show the Quote Source column"
-msgstr "Rodyti nustatyto šaltinio stulpelį"
+msgstr "Rodyti pasiūlymo šaltinio stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:9
-#, fuzzy
 msgid "Show the Quote Timezone column"
-msgstr "Rodyti nustatytos laiko juostos stulpelį"
+msgstr "Rodyti pasiūlymo laiko juostos stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Show the Unique Name column"
 msgstr "Rodyti unikalaus pavadinimo stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Show the fraction column"
-msgstr "Rodyti trupmenos stulpelį"
+msgstr "Rodyti dalies stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Show the name column"
 msgstr "Rodyti pavadinimo stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_commodities.schemas.in.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Show the symbol column"
 msgstr "Rodyti simbolio stulpelį"
 
@@ -8133,7 +8056,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Columns used for sorting"
 msgstr "Rikiavimui naudojami stulpeliai"
 
@@ -8224,44 +8146,36 @@
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:16
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:17
 #: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Window geometry"
 msgstr "Lango geometrija"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_common.schemas.in.h:17
 #: ../src/import-export/aqbanking/schemas/apps_gnucash_dialog_hbci.schemas.in.h:18
 #: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Window position"
 msgstr "Lango padėtis"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Show the Price column"
-msgstr "Rodyti kainų stulpelį"
+msgstr "Rodyti kainos stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Show the Source column"
 msgstr "Rodyti šaltinio stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Show the Type column"
-msgstr "Rodyti tipų stulpelį"
+msgstr "Rodyti tipo stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Show the commodity column"
-msgstr "Rodyti prekių stulpelį"
+msgstr "Rodyti prekės stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Show the currency column"
-msgstr "Rodyti valiutų stulpelį"
+msgstr "Rodyti valiutos stulpelį"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_prices.schemas.in.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Show the date column"
 msgstr "Rodyti datos stulpelį"
 
@@ -8346,7 +8260,6 @@
 msgstr "Kvito padėtis puslapyje"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:10
-#, fuzzy
 msgid "Position of date line"
 msgstr "Datos eilutės padėtis"
 
@@ -8371,9 +8284,8 @@
 msgstr "Spausdinti datos formatą po data."
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:15
-#, fuzzy
 msgid "The default check printing font"
-msgstr "Numatytasis spausdinamo kvito šriftas"
+msgstr "Numatytasis čekių spausdinimo šriftas"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_print_checks.schemas.in.h:16
 #, fuzzy
@@ -8539,9 +8451,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Show \"Tip Of The Day\" at GnuCash start"
-msgstr "Rodyti \"Dienos paratimus\" paleidus GnuCash"
+msgstr "Rodyti „Dienos patarimus“ paleidus GnuCash"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_dialog_totd.schemas.in.h:3
 #, fuzzy
@@ -8562,14 +8473,12 @@
 msgstr "Leisti failo nesuderinamumą su senesnėmis versijomis."
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Auto-save time interval"
-msgstr "Automatinio išsaugojimo laikotarpis"
+msgstr "Automatinio išsaugojimo intervalas"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Automatically insert a decimal point"
-msgstr "Automatiškai įterpti dešimtainius kablelius"
+msgstr "Automatiškai įterpti dešimtainį skirtuką"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:6
 msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input"
@@ -8586,14 +8495,13 @@
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:9
 msgid "Color all lines of a transaction the same"
-msgstr ""
+msgstr "Spalvinti visas operacijos eilutes taip pat"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:10
 msgid "Color the register as specified by the system theme"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Compress the data file"
 msgstr "Suspausti duomenų failą"
 
@@ -8617,6 +8525,8 @@
 "Dates will be completed so that they are close to the current date. Enter "
 "the maximum number of months to go backwards in time when completing dates."
 msgstr ""
+"Datos bus užbaigtos taip, kad jos būtų artimos dabartinei datai. Įveskite "
+"didžiausią mėnesių skaičių grįžimui laiku atgal, kai užbaigiamos datos."
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:16
 #, fuzzy
@@ -8639,7 +8549,6 @@
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:20
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:66
-#, fuzzy
 msgid "Display negative amounts in red"
 msgstr "Rodyti neigiamas sumas raudonai"
 
@@ -8654,9 +8563,8 @@
 msgstr "Įjungti papildomą Europos sąjungos EURO valiutos palaikymą."
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:23
-#, fuzzy
 msgid "Enables file compression when writing the data file."
-msgstr "Suspausti failą, kai įrašinėjami duomenys."
+msgstr "Įjungia failų suspaudimą, kai įrašinėjamas duomenų failas."
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:24
 msgid "How to interpret dates without a year"
@@ -8788,18 +8696,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:46
-#, fuzzy
 msgid "Position of the summary bar"
-msgstr "Santraupos juostos padėtis"
+msgstr "Suvestinės juostos padėtis"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:47
-#, fuzzy
 msgid "Save window sizes and locations"
-msgstr "Išsaugoti lango dydį ir vietas"
+msgstr "Išsaugoti langų dydžius ir vietas"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:48
 msgid "Show auto-save explanation"
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti automatinio išsaugojimo paaiškinimą"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:49
 msgid "Show close buttons on notebook tabs"
@@ -8826,7 +8732,7 @@
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:53
 msgid "Show splash screen"
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti prisistatymo langą"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:55
 msgid ""
@@ -8848,11 +8754,11 @@
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:58
 msgid "Source of default account currency"
-msgstr ""
+msgstr "Numatytosios sąskaitos valiutos šaltinis"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:59
 msgid "Source of default report currency"
-msgstr ""
+msgstr "Numatytosios ataskaitų valiutos šaltinis"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:60
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:138
@@ -8860,6 +8766,8 @@
 "The number of minutes until saving of the data file to harddisk will be "
 "started automatically. If zero, no saving will be started automatically."
 msgstr ""
+"Minučių skaičius, kuriam praėjus bus automatiškai paleistas duomenų failo "
+"išsaugojimas į diską. Jei nulis, automatiškai nebus paleistas išsaugojimas."
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:61
 msgid ""
@@ -8971,13 +8879,12 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:75
-#, fuzzy
 msgid "Use 24 hour time format"
 msgstr "Naudoti 24 valandų laiko formatą"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:76
 msgid "Use formal account labels"
-msgstr ""
+msgstr "Naudoti oficialias sąskaitų žymes"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_general.schemas.in.h:77
 msgid ""
@@ -9185,6 +9092,7 @@
 msgid ""
 "Show a grand total of all accounts converted to the default report currency"
 msgstr ""
+"Rodyti visų sąskaitų bendrą sumą konvertuotą į numatytąją ataskaitų valiutą"
 
 #: ../src/gnome/schemas/apps_gnucash_window_pages_account_tree.schemas.in.h:7
 #, fuzzy
@@ -9305,12 +9213,10 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:219 ../intl-scm/guile-strings.c:4656
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6012
-#, fuzzy
 msgid "Selected Accounts"
 msgstr "Pasirinktos sąskaitos"
 
 #: ../src/gnome-search/search-account.c:220
-#, fuzzy
 msgid "Choose Accounts"
 msgstr "Pasirinkti sąskaitas"
 
@@ -9330,7 +9236,6 @@
 msgstr "nustatyti tiesą"
 
 #: ../src/gnome-search/search-date.c:195
-#, fuzzy
 msgid "is before"
 msgstr "yra prieš"
 
@@ -9345,12 +9250,10 @@
 msgstr "yra už"
 
 #: ../src/gnome-search/search-date.c:198
-#, fuzzy
 msgid "is not on"
 msgstr "nėra prieš"
 
 #: ../src/gnome-search/search-date.c:199
-#, fuzzy
 msgid "is after"
 msgstr "yra po"
 
@@ -9402,19 +9305,16 @@
 msgstr "yra daugiau arba lygus"
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid " Search "
 msgstr " Paieška "
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "()"
 msgstr "()"
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "<b>Match all entries</b>"
-msgstr "<b>Mokesčių lentelės įrašai</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:4
 #, fuzzy
@@ -9434,7 +9334,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "New search"
 msgstr "Nauja paieška"
 
@@ -9457,7 +9356,6 @@
 msgstr "Ieškoti tik aktyvių duomenų"
 
 #: ../src/gnome-search/search.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Type of search"
 msgstr "Paieškos tipas"
 
@@ -9513,15 +9411,13 @@
 
 #. Build and connect the toggles
 #: ../src/gnome-search/search-reconciled.c:226
-#, fuzzy
 msgid "Not Cleared"
-msgstr "Neišvalytas"
+msgstr "Neapmokėta"
 
 #: ../src/gnome-search/search-reconciled.c:229
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:655
-#, fuzzy
 msgid "Cleared"
-msgstr "Išvalytas"
+msgstr "Apmokėta"
 
 #: ../src/gnome-search/search-reconciled.c:232
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:668
@@ -9529,9 +9425,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-search/search-reconciled.c:235
-#, fuzzy
 msgid "Frozen"
-msgstr "Užšaldytas"
+msgstr "Įšaldyta"
 
 #: ../src/gnome-search/search-reconciled.c:238
 #, fuzzy
@@ -9577,7 +9472,7 @@
 #, c-format
 #, fuzzy
 msgid "Transaction with no Accounts: %s"
-msgstr "Pervedimas nepriskirtas jokiai sąskaitai: %s"
+msgstr "Operacija nepriskirta jokiai sąskaitai: %s"
 
 #: ../src/gnome/top-level.c:173
 #, fuzzy
@@ -9586,18 +9481,16 @@
 
 #: ../src/gnome/top-level.c:211
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "No such price: %s"
 msgstr "Nėra tokios kainos: %s"
 
 #: ../src/gnome/top-level.c:383
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Error: Failure saving state file.\n"
 " %s"
 msgstr ""
-"Klaida: Nepasisekė išsaugoti būsenos failo\n"
+"Klaida: Nepasisekė išsaugoti būsenos failo.\n"
 " %s"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:461
@@ -9620,9 +9513,8 @@
 
 #. children
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:684
-#, fuzzy
 msgid "_Show children accounts"
-msgstr "_Rodyti vaikų sąskaitas"
+msgstr "_Rodyti antrines sąskaitas"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:757
 #, fuzzy
@@ -9630,29 +9522,29 @@
 msgstr "Sąskaita privalo turėti pavadinimą."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:783
-#, fuzzy
 msgid "There is already an account with that name."
-msgstr "Sąskaita jau yra su tokiu pavadinimu."
+msgstr "Jau yra sąskaita su tokiu pavadinimu."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:792
+#, fuzzy
 msgid "You must choose a valid parent account."
-msgstr ""
+msgstr "Jūs privalote pasirinkti teisingą pirminę sąskaitą."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:801
-#, fuzzy
 msgid "You must select an account type."
-msgstr "Turite pasirinkti sąskaitos tipą."
+msgstr "Privalote pasirinkti sąskaitos tipą."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:810
 msgid ""
 "The selected account type is incompatible with the one of the selected "
 "parent."
 msgstr ""
+"Pasirinktas sąskaitos tipas yra nesuderinamas su pasirinktos pirminės "
+"sąskaitos tipu."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:822
-#, fuzzy
 msgid "You must choose a commodity."
-msgstr "Turite pasirinkti prekę."
+msgstr "Privalote pasirinkti prekę."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:878
 msgid "You must enter a valid opening balance or leave it blank."
@@ -9665,13 +9557,11 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1458
-#, fuzzy
 msgid "Edit Account"
-msgstr "Keisti sąskaitą"
+msgstr "Redaguoti sąskaitą"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-account.c:1461
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "(%d) New Accounts"
 msgstr "(%d) Naujos sąskaitos"
 
@@ -9697,7 +9587,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:176
-#, fuzzy
 msgid ""
 "\n"
 "Commodity: "
@@ -9732,28 +9621,23 @@
 msgstr "Pasirinkti vertybinius popierius"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:289
-#, fuzzy
 msgid "Select currency"
 msgstr "Pasirinkite valiutą"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:529
 #, fuzzy
 msgid "You must select a commodity. To create a new one, click \"New\""
-msgstr ""
-"Jūs turite pasirinkti prekę. Sukurdami naują prekę, spauskite \"Naujas\"."
+msgstr "Jūs turite pasirinkti prekę. Sukurdami naują prekę, spauskite \"Naujas\"."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:878
-#, fuzzy
 msgid "Use local time"
 msgstr "Naudoti vietinį laiką"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1000
-#, fuzzy
 msgid "Edit currency"
-msgstr "Keisti valiutą"
+msgstr "Redaguoti valiutą"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-commodity.c:1001
-#, fuzzy
 msgid "Currency Information"
 msgstr "Valiutos informacija"
 
@@ -9787,14 +9671,14 @@
 "You must enter a non-empty \"Full name\", \"Symbol/abbreviation\", and \"Type"
 "\" for the commodity."
 msgstr ""
+"Prekei jūs turite įvesti netuščią „pilną pavadinimą“, „simbolį/santrumpą“ ir "
+"„tipą“."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-file-access.c:283
-#, fuzzy
 msgid "Open..."
 msgstr "Atverti..."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-file-access.c:290
-#, fuzzy
 msgid "Save As..."
 msgstr "Išsaugoti kaip..."
 
@@ -9847,7 +9731,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:968
-#, fuzzy
 msgid "Show Hidden Accounts"
 msgstr "Rodyti paslėptas sąskaitas"
 
@@ -9856,7 +9739,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1075
-#, fuzzy
 msgid "Select all entries."
 msgstr "Pasirinkti visus įrašus."
 
@@ -9872,9 +9754,8 @@
 
 #. The reset button on each option page
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1244
-#, fuzzy
 msgid "Reset defaults"
-msgstr "Pasirinkti numatytuosius"
+msgstr "Atkurti numatytąsias"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1246
 #, fuzzy
@@ -9913,9 +9794,8 @@
 msgstr "Pajamos%sAtlyginimas%sMokesčiai"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:491
-#, fuzzy
 msgid "Show the income and expense accounts"
-msgstr "Rodyti pajamų ir išlaidų sąskaitas"
+msgstr "Rodyti pajamų ir sąnaudų sąskaitas"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1323
 msgid ""
@@ -9925,20 +9805,21 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1333
 msgid "You can't transfer from and to the same account!"
-msgstr ""
+msgstr "Jūs negalite pervesti tarp tos pačios sąskaitos!"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1359
 msgid ""
 "You can't transfer from a non-currency account. Try reversing the \"from\" "
 "and \"to\" accounts and making the \"amount\" negative."
 msgstr ""
+"Jūs negalite pervesti iš nevaliutinės sąskaitos. Mėginkite sukeisti „iš“ ir "
+"„į“ sąskaitas ir padarykite „sumą“ neigiamą."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1384
 msgid "You must enter an amount to transfer."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1399
-#, fuzzy
 msgid "You must enter a valid price."
 msgstr "Jūs privalote įvesti teisingą kainą."
 
@@ -9952,14 +9833,12 @@
 msgstr "Debeto sąskaita"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1797
-#, fuzzy
 msgid "Transfer From"
-msgstr "Perkelti iš"
+msgstr "Pervesti iš"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1801
-#, fuzzy
 msgid "Transfer To"
-msgstr "Perkelti į"
+msgstr "Pervesti į"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1862
 #, fuzzy
@@ -9968,9 +9847,8 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1867
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "To Amount:"
-msgstr "Iki sumos:"
+msgstr "Į sumą:"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:967
 #, fuzzy
@@ -9978,7 +9856,6 @@
 msgstr "_Prisiminti ir daugiau neklausti."
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:968
-#, fuzzy
 msgid "Don't _tell me again."
 msgstr "_Daugiau nekartoti."
 
@@ -10066,7 +9943,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:242
-#, fuzzy
 msgid "Unicode"
 msgstr "Unikodas"
 
@@ -10076,47 +9952,38 @@
 msgstr "Europos"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:245
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-1 (West European)"
-msgstr "ISO-8859-1 (vakarų europos)"
+msgstr "ISO-8859-1 (vakarų Europos)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:246
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-2 (East European)"
-msgstr "ISO-8859-2 (rytų europos)"
+msgstr "ISO-8859-2 (rytų Europos)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:247
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-3 (South European)"
-msgstr "ISO-8859-3 (pietų europos)"
+msgstr "ISO-8859-3 (pietų Europos)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:248
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-4 (North European)"
-msgstr "ISO-8859-4 (šiaurės europos)"
+msgstr "ISO-8859-4 (šiaurės Europos)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:249
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-5 (Cyrillic)"
 msgstr "ISO-8859-5 (kirilica)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:250
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-6 (Arabic)"
 msgstr "ISO-8859-6 (arabų)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:251
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-7 (Greek)"
 msgstr "ISO-8859-7 (graikų)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:252
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-8 (Hebrew)"
-msgstr "ISO-8859-8 (žydų)"
+msgstr "ISO-8859-8 (hebrajų)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:253
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-9 (Turkish)"
 msgstr "ISO-8859-9 (turkų)"
 
@@ -10126,42 +9993,34 @@
 msgstr "ISO-8859-10 (skandinavų)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:255
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-11 (Thai)"
 msgstr "ISO-8859-11 (tajų)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:256
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-13 (Baltic)"
 msgstr "ISO-8859-13 (baltų)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:257
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-14 (Celtic)"
 msgstr "ISO-8859-14 (keltų)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:258
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-15 (West European, Euro sign)"
-msgstr "ISO-8859-15 (vakarų europos, Euro ženklas)"
+msgstr "ISO-8859-15 (vakarų Europos, Euro ženklas)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:259
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-16 (South-East European)"
-msgstr "ISO-8859-16 (pietryčių europos)"
+msgstr "ISO-8859-16 (pietryčių Europos)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:260
-#, fuzzy
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Kirilica"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:261
-#, fuzzy
 msgid "KOI8-R (Russian)"
 msgstr "KOI8-R (rusų)"
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:262
-#, fuzzy
 msgid "KOI8-U (Ukrainian)"
 msgstr "KOI8-U (ukrainiečių)"
 
@@ -10169,9 +10028,8 @@
 #. * locale, separated by spaces. No need for ASCII or UTF-8, check `locale -m`
 #. * for assistance with spelling.
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:617
-#, fuzzy
 msgid "ISO-8859-1 KOI8-U"
-msgstr "Cyrillic KOI8-R ISO-8859-5"
+msgstr "ISO-8859-13"
 
 #. another error, cannot handle this here
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:750
@@ -10181,21 +10039,19 @@
 msgstr "Failas negali būti pakartotinai atvertas."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:755
-#, fuzzy
 msgid "Reading file..."
 msgstr "Skaitomas failas..."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:778
 msgid "Parsing file..."
-msgstr ""
+msgstr "Nagrinėjamas failas..."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:785
 msgid "There was an error parsing the file."
-msgstr ""
+msgstr "Įvyko klaida nagrinėjant failą."
 
 #: ../src/gnome-utils/druid-gnc-xml-import.c:810
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1159 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1399
-#, fuzzy
 msgid "Writing file..."
 msgstr "Rašomas failas..."
 
@@ -10232,7 +10088,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "1 /"
 msgstr "1 /"
 
@@ -10257,6 +10112,8 @@
 "Enter the smallest fraction of the commodity which can be traded. For stocks "
 "which can only be traded in whole numbers, enter 1."
 msgstr ""
+"Įveskite mažiausią prekės dalį, kuria galima prekiauti. Akcijoms, kurios "
+"prekiaujamos tik sveikaisiais skaičiais, įveskite 1."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:6
 msgid ""
@@ -10267,7 +10124,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:7
 msgid "F_raction traded:"
-msgstr ""
+msgstr "Prekiaujama _dalis:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:8
 #, fuzzy
@@ -10336,18 +10193,16 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:21
 msgid "_Symbol/abbreviation:"
-msgstr ""
+msgstr "_Simbolis/santrumpa:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/commodity.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid "_Unknown:"
 msgstr "_Nežinomas:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-book-close.glade.h:3
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Description:"
-msgstr "Aprašymas:"
+msgstr "Aprašas:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-book-close.glade.h:4
 #, fuzzy
@@ -10360,9 +10215,8 @@
 msgstr "Iš viso pajamų:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-file-access.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Data Format:</b>"
-msgstr "<b>Datos formatas</b>"
+msgstr "<b>Datos formatas:</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-file-access.glade.h:2
 #, fuzzy
@@ -10370,29 +10224,24 @@
 msgstr "<b>Kortelės padėtis</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-file-access.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "<b>File</b>"
 msgstr "<b>Failas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-file-access.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Database"
 msgstr "Duomenų bazė"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-file-access.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Host"
-msgstr "Ввести"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-file-access.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Password"
 msgstr "Slaptažodis"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-object-references.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Explanation"
-msgstr "Atskirti pavedimą"
+msgstr "Paaiškinimas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-object-references.glade.h:2
 #, fuzzy
@@ -10405,7 +10254,6 @@
 msgstr "Nėra atstatomų įspėjimų."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-reset-warnings.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Permanent Warnings"
 msgstr "Pastovūs įspėjimai"
 
@@ -10415,7 +10263,6 @@
 msgstr "Atstatyti įspėjimus"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/dialog-reset-warnings.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Temporary Warnings"
 msgstr "Laikini įspėjimai"
 
@@ -10440,6 +10287,12 @@
 "operate properly but it may require some extra time to setup. Do you wish "
 "to setup the configuration data?"
 msgstr ""
+"<b>Nepavyko rasti numatytųjų reikšmių</b>\n"
+"\n"
+"Konfigūracijos duomenys naudojami numatytosioms GnuCash reikšmėms nustatyti "
+"nerasti numatytuose sistemos vietose. Be šių duomenų GnuCash vis tiek veiks "
+"teisingai, bet gali reikėti papildomo laiko nustatymui. Ar norite nustatyti "
+"konfigūracijos duomenis?"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:4
 #, fuzzy
@@ -10487,6 +10340,10 @@
 "to modify a system search path to include the data location. The second is "
 "to copy the data into your home directory."
 msgstr ""
+"Konfigūracijos duomenys yra saugomi nestandartinėje vietoje. Yra du būdai, "
+"kurie gali būti naudojami, kad šie duomenys būtų prienami GnuCash. Pirmasis "
+"– modifikuoti sistemos paieškos kelią, kad duomenų vieta būtų įtraukta. "
+"Antrasis – nukopijuoti duomenis į pradžios katalogą."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:13
 msgid ""
@@ -10494,6 +10351,9 @@
 "be found in the default system locations. Without this data GnuCash will "
 "still operate properly, but it may require some extra time to set up."
 msgstr ""
+"Konfigūracijos duomenys naudojami numatytosioms GnuCash reikšmėms nustatyti "
+"nerasti numatytuose sistemos vietose. Be šių duomenų GnuCash vis tiek veiks "
+"teisingai, bet gali reikėti papildomo laiko nustatymui."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:14
 msgid "The data has _already been installed in another window"
@@ -10521,14 +10381,13 @@
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:18
 #, fuzzy
 msgid "Update GnuCash configuration data"
-msgstr "Atnaujinti GnuCash formavimo duomenis"
+msgstr "Atnaujinti GnuCash konfigūravimo duomenis"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:19
 msgid "Update gconf settings - GnuCash"
-msgstr ""
+msgstr "Atnaujinti gcof nuostatas - GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Update search path"
 msgstr "Atnaujinti paieškos kelią"
 
@@ -10569,9 +10428,8 @@
 msgstr "_Nustatyti"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:29
-#, fuzzy
 msgid "_Update search path"
-msgstr "_Atnaujinti paiškos kelią"
+msgstr "_Atnaujinti paieškos kelią"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gconf-setup.glade.h:30
 msgid "_You install the data yourself"
@@ -10643,7 +10501,6 @@
 msgstr "Gnucash duomenų failai, kuriuos įkėlėte"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Load another file"
 msgstr "Įkelti kitą failą"
 
@@ -10654,12 +10511,11 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-gnc-xml-import.glade.h:17
 msgid "_Edit list of encodings"
-msgstr ""
+msgstr "_Redaguoti koduočių sąrašą"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-provider-multifile.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Current File List</b>"
-msgstr "<b>Esamų failų sąrašas</b>"
+msgstr "<b>Dabartinių failų sąrašas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/druid-provider-multifile.glade.h:2
 msgid ""
@@ -10696,7 +10552,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/exchange-dialog.glade.h:6
 msgid "_Exchange Rate:"
-msgstr ""
+msgstr "_Konvertavimo kursas:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/exchange-dialog.glade.h:7
 #, fuzzy
@@ -10710,28 +10566,23 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:2
 #, no-c-format
-#, fuzzy
 msgid "%Y-%m-%d"
 msgstr "%Y-%m-%d"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Abbreviation"
 msgstr "Santrumpa"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Date format:"
 msgstr "Datos formatas:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "December 31, 2000"
 msgstr "Gruodžio 31, 2000"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:6
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:31
-#, fuzzy
 msgid "Format:"
 msgstr "Formatas:"
 
@@ -10740,18 +10591,15 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Months:"
 msgstr "Mėnesiai:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:11
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:121
-#, fuzzy
 msgid "Sample:"
 msgstr "Pavyzdys:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid ""
 "US (12/31/2001)\n"
 "UK (31/12/2001)\n"
@@ -10762,15 +10610,14 @@
 "Custom\n"
 msgstr ""
 "JAV (12/31/2001)\n"
-"DB (31/12/2001)\n"
+"JK (31/12/2001)\n"
 "Europos (31.12.2001)\n"
 "ISO (2001-12-31)\n"
 "UTC\n"
-"Vietinis\n"
+"Lokalė\n"
 "Kitas\n"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/gnc-date-format.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Years:"
 msgstr "Metai:"
 
@@ -10796,161 +10643,132 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:1
 msgid "'_Enter' moves to blank transaction"
-msgstr ""
+msgstr "„_Įvesti“ pereina į tuščią operaciją"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "07/31/2005"
 msgstr "07/31/2005"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "2005-07-31"
 msgstr "2005-07-31"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "31.07.2005"
 msgstr "31.07.2005"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "31/07/2005"
 msgstr "31/07/2005"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:6
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "<b>Actions</b>"
 msgstr "<b>Veiksmai</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "<b>Checks</b>"
-msgstr "<b>Kvitai</b>"
+msgstr "<b>Čekiai</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "<b>Date Completion</b>"
-msgstr "<b>Kortelės padėtis</b>"
+msgstr "<b>Datos užbaigimas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "<b>Date Format</b>"
 msgstr "<b>Datos formatas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "<b>Default Currency</b>"
 msgstr "<b>Numatytoji valiuta</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "<b>Default Report Currency</b>"
-msgstr "<b>Numatytoji ataskaitos valiuta</b>"
+msgstr "<b>Numatytoji ataskaitų valiuta</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "<b>Default Style</b>"
 msgstr "<b>Numatytasis stilius</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "<b>End Date</b>"
 msgstr "<b>Pabaigos data</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "<b>Fancy Date Format</b>"
 msgstr "<b>Įmantrus datos formatas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "<b>Files</b>"
 msgstr "<b>Failai</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "<b>Graphics</b>"
 msgstr "<b>Grafika</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:18
-#, fuzzy
 msgid "<b>Labels</b>"
-msgstr "<b>Kortelės</b>"
+msgstr "<b>Žymės</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "<b>Location</b>"
-msgstr "<b>Vietovė</b>"
+msgstr "<b>Vieta</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "<b>Numbers</b>"
-msgstr "<b>Numeriai</b>"
+msgstr "<b>Skaičiai</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:21
-#, fuzzy
 msgid "<b>Other Defaults</b>"
-msgstr "<b>Kiti numatymai</b>"
+msgstr "<b>Kitos numatytosios nuostatos</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:22
 msgid "<b>Reconciling</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Suderinimas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:23
 msgid "<b>Reverse Balanced Accounts</b>"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:24
-#, fuzzy
 msgid "<b>Search Dialog</b>"
-msgstr "<b>Paieškos langas</b>"
+msgstr "<b>Paieškos dialogo langas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:25
-#, fuzzy
 msgid "<b>Separator Character</b>"
 msgstr "<b>Skirtuko simbolis</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:26
-#, fuzzy
 msgid "<b>Start Date</b>"
 msgstr "<b>Pradžios data</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:27
-#, fuzzy
 msgid "<b>Summary Bar Position</b>"
-msgstr "<b>Santraukos juostos padėtis</b>"
+msgstr "<b>Suvestinės juostos padėtis</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:28
-#, fuzzy
 msgid "<b>Summarybar Content</b>"
-msgstr "<b>Santraukos juostos turinys</b>"
+msgstr "<b>Suvestinės juostos turinys</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:29
-#, fuzzy
 msgid "<b>Tab Position</b>"
-msgstr "<b>Kortelės padėtis</b>"
+msgstr "<b>Kortelių padėtis</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:30
-#, fuzzy
 msgid "<b>Tabs</b>"
 msgstr "<b>Kortelės</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:31
-#, fuzzy
 msgid "<b>Time Format</b>"
 msgstr "<b>Laiko formatas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:32
-#, fuzzy
 msgid "<b>Toolbar Style</b>"
 msgstr "<b>Įrankių juostos stilius</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:33
-#, fuzzy
 msgid "<b>Window Geometry</b>"
-msgstr "<b>Lango geometrija</b>"
+msgstr "<b>Langų geometrija</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:34
 #, fuzzy
@@ -10959,7 +10777,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:35
 msgid "Accounting Period"
-msgstr ""
+msgstr "Ataskaitinis laikotarpis"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:37
 msgid ""
@@ -10988,9 +10806,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:42
-#, fuzzy
 msgid "Auto-save time _interval:"
-msgstr "Automatinio _išsaugojimo laikotarpis:"
+msgstr "Automatinio _išsaugojimo intervalas:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:43
 msgid "Automatic _interest transfer"
@@ -11011,6 +10828,7 @@
 "Automatically insert a decimal point into values that are entered without "
 "one."
 msgstr ""
+"Automatiškai įterpti dešimtainį skirtuką reikšmėms, kurios įvedamos be jo."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:47
 msgid "Automatically raise the list of accounts or actions during input."
@@ -11040,30 +10858,26 @@
 msgstr "_Kredito sąskaitos"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:53
-#, fuzzy
 msgid "Ch_oose:"
 msgstr "_Pasirinkti:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:54
-#, fuzzy
 msgid "Character:"
 msgstr "Simbolis:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:55
 msgid "Check cleared _transactions"
-msgstr ""
+msgstr "Pažymėt apmokėtas _operacijas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:56
-#, fuzzy
 msgid "Com_press files"
-msgstr "_Suglaudinti failus"
+msgstr "_Suspausti failus"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:57
 msgid "Compress the data file with gzip when saving it to disk."
-msgstr ""
+msgstr "Suspausti duomenų failą su gzip, kai saugoma į diską."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:58
-#, fuzzy
 msgid "Date/Time"
 msgstr "Data/laikas"
 
@@ -11071,9 +10885,10 @@
 msgid ""
 "Dates will be completed so that they are within the current calendar year."
 msgstr ""
+"Datos bus užbaigtos taip, kad jos būtų dabartiniuose kalendoriniuose "
+"metuose."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:61
-#, fuzzy
 msgid "Default _font:"
 msgstr "Numatytasis š_riftas:"
 
@@ -11082,18 +10897,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:63
-#, fuzzy
 msgid "Display \"_tip of the day\" dialog"
-msgstr "Rodyti \"_dienos patarimus\""
+msgstr "Rodyti „_dienos patarimų“ dialogo langą"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:64
 msgid "Display hints for using GnuCash at startup"
-msgstr ""
+msgstr "Paleidimo metu parodo patarimų kaip naudoti GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:65
-#, fuzzy
 msgid "Display ne_gative amounts in red"
-msgstr "Ž_ymėti neigiamas sumas raudonai"
+msgstr "Rodyti _neigiamas sumas raudonai"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:67
 msgid "Display the notebook tabs at the bottom of the window."
@@ -11113,11 +10926,11 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:71
 msgid "Display the summary bar at the bottom of the page."
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti suvestinės juostą puslapio apačioje."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:72
 msgid "Display the summary bar at the top of the page."
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti suvestinės juostą puslapio viršuje."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:73
 msgid "Display toolbar items as icons only."
@@ -11158,33 +10971,33 @@
 msgstr "Brėžti _horizontalias linijas tarp eilučių"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:81
-#, fuzzy
 msgid "Enter number of months."
-msgstr "Įveskite pirkėjo vardą"
+msgstr "Įveskite mėnesių skaičių."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:85
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash Options"
 msgstr "GnuCash parinktys"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:86
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash Preferences"
-msgstr "GnuCash nustatymai"
+msgstr "GnuCash nuostatos"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:87
 msgid "How many automatic decimal places will be filled in."
-msgstr ""
+msgstr "Kiek automatinių dešimtainių skilčių bus užpildyta."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:88
 msgid "How many days to keep old log/backup files."
-msgstr ""
+msgstr "Kiek dienų laikyti senus žurnalo/atsarginių kopijų failus."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:89
 msgid ""
 "If active, GnuCash shows a confirmation question each time the auto-save "
 "feature is started. Otherwise no extra explanation is shown."
 msgstr ""
+"Jei aktyvu, GnuCash rodo patvirtinimo klausimą kiekvieną kartą paleidus "
+"automatinio išsaugojimo funkciją. Kitu atveju nerodomas joks papildomas "
+"paaiškinimas."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:90
 msgid ""
@@ -11197,12 +11010,16 @@
 "If checked, each report will be opened in its own top level window. If "
 "clear, the report will be opened in the current window."
 msgstr ""
+"Jei pažymėta, kiekviena ataskaita bus atverta naujame aukščiausiojo lygio "
+"lange. Jei nepažymėta, ataskaita bus atverta dabartiniame lange."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:92
 msgid ""
 "If checked, non-currency commodities will be shown in the summary bar. If "
 "clear, only currencies will be shown."
 msgstr ""
+"Jei pažymėta, nevaliutinės prekės bus rodomos suvestinės juostoje. Jei "
+"nepažymėta, bus rodomos tik valiutos."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:93
 msgid ""
@@ -11230,24 +11047,24 @@
 "In a sliding 12-month window starting this \n"
 "many months before the current month:"
 msgstr ""
+"Dvylikos mėnesių periode pradedant tiek \n"
+"mėnesių prieš dabartinį mėnesį:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:98
-#, fuzzy
 msgid "In the current calendar year"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Dabartiniuose kalendoriniuose metuose"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:99
 msgid "Include _grand total"
-msgstr ""
+msgstr "Įtraukti _bendrą sumą"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:100
 msgid "Include _non-currency totals"
-msgstr ""
+msgstr "Įtraukti _nevaliutines sumas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:101
-#, fuzzy
 msgid "Loc_ale:"
-msgstr "_Vieta:"
+msgstr "_Lokalė:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:102
 msgid "Move to Transfer field when memorised transaction auto filled."
@@ -11255,26 +11072,28 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:104
 msgid "New search _limit:"
-msgstr ""
+msgstr "Naujos paieškos _limitas:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:105
-#, fuzzy
 msgid "Number of _transactions:"
-msgstr "_Pavedimų skaičius:"
+msgstr "_Operacijų skaičius:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:106
 msgid "Perform account list _setup on new file"
-msgstr ""
+msgstr "Vykdyti sąskaitų sąrašo _nustatymą naujam failui"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:107
 msgid "Pre-check cleared transactions when creating a reconcile dialog."
 msgstr ""
+"Iš anksto pažymėti apmokėtas operacijas kuriant suderinimo dialogo langą."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:108
 msgid ""
 "Present the new account list dialog when you choose \"New File\" from the "
 "\"File\" menu"
 msgstr ""
+"Parodyti naujo sąskaitų sąrašo dialogo langą, kai pasirenkate „Naujas "
+"failas“ iš meniu „Failas“"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:109
 msgid "Print '***' before and after each text field on the check."
@@ -11290,9 +11109,8 @@
 msgstr "Spausdinti _datos formatą"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:112
-#, fuzzy
 msgid "Printing"
-msgstr "Spausdinama"
+msgstr "Spausdinimas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:114
 msgid "Priority text besi_de icons"
@@ -11304,7 +11122,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:117
 msgid "Register Defaults"
-msgstr ""
+msgstr "Registrų nuostatos"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:118
 msgid "Register opens in a new _window"
@@ -11312,10 +11130,9 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:119
 msgid "Report opens in a new _window"
-msgstr ""
+msgstr "Ataskaita atveriama naujame _lange"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:120
-#, fuzzy
 msgid "Reports"
 msgstr "Ataskaitos"
 
@@ -11329,6 +11146,7 @@
 msgid ""
 "Show a grand total of all accounts converted to the default report currency."
 msgstr ""
+"Rodyti visų sąskaitų bendrą sumą konvertuotą į numatytąją ataskaitų valiutą."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:124
 msgid "Show all transactions on one line. (Two in double line mode.)"
@@ -11336,7 +11154,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:125
 msgid "Show auto-save confirmation _question"
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti automatinio išsaugojimo patvirtinimo _klausimą"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:126
 msgid "Show close button on _notebook tabs"
@@ -11348,11 +11166,11 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:128
 msgid "Show splash scree_n"
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti prisistatymo _langą"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:129
 msgid "Show splash screen at startup."
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti prisistatymo langą paleidžiant."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:130
 msgid ""
@@ -11372,9 +11190,8 @@
 msgstr "Rodyti vertikalų rėmelį ląstelėje."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:133
-#, fuzzy
 msgid "Sign reverse balances on income and expense accounts."
-msgstr "."
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:134
 msgid ""
@@ -11405,32 +11222,28 @@
 msgstr "_Viršus"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:142
-#, fuzzy
 msgid "US Dollars (USD)"
 msgstr "JAV doleriai (USD)"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:143
-#, fuzzy
 msgid "U_K:"
-msgstr "D_B:"
+msgstr "J_K:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:144
-#, fuzzy
 msgid "U_se 24-hour clock"
-msgstr "_Naudoti 24 valandų formatą"
+msgstr "_Naudoti 24 valandų laikrodį"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:145
 msgid "Use _formal accounting labels"
-msgstr ""
+msgstr "Naudoti _oficialias buhalterinės apskaitos žymes"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:146
-#, fuzzy
 msgid "Use a 24 hour (instead of a 12 hour) time format."
 msgstr "Naudoti 24 valandų (vietoj 12 valandų) laiko formatą."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:147
 msgid "Use only 'debit' and 'credit' instead of informal synonyms"
-msgstr ""
+msgstr "Naudoti tik „debetas“ ir „kreditas“ vietoje neoficialių sinonimų"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:148
 #, fuzzy
@@ -11438,27 +11251,22 @@
 msgstr "Naudoti sistemos numatytuosius nustatymus"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:149
-#, fuzzy
 msgid "Use the date format common in continental Europe."
-msgstr "Naudoti datos formatą paplitusi Europoje."
+msgstr "Naudoti datos formatą įprastą žemyninėje Europoje."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:150
-#, fuzzy
 msgid "Use the date format common in the United Kingdom."
-msgstr "Naudoti datos formatą paplitusi Jungtinėje Karalystėje."
+msgstr "Naudoti datos formatą įprastą Jungtinėje Karalystėje."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:151
-#, fuzzy
 msgid "Use the date format common in the United States."
-msgstr "Naudoti datos formatą paplitusi Jungtinėse Amerikos Valstijose."
+msgstr "Naudoti datos formatą įprastą Jungtinėse Amerikos Valstijose."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:152
-#, fuzzy
 msgid "Use the date format specified by the ISO-8601 standard."
-msgstr "Naudoti datos formatą apibrėžtą ISO 8601 standartu."
+msgstr "Naudoti datos formatą apibrėžtą ISO-8601 standartu."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:153
-#, fuzzy
 msgid "Use the date format specified by the system locale."
 msgstr "Naudoti datos formatą apibrėžtą sistemos lokalės."
 
@@ -11467,18 +11275,19 @@
 "Use the specified absolute ending date for profit/loss calculations. Also "
 "use this date for net assets calculations."
 msgstr ""
+"Naudoti nurodytą absoliučią pabaigos datą pelno/nuostolio skaičiavimams. "
+"Taip pat naudoti šią datą turto skaičiavimams."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:155
 msgid "Use the specified absolute starting date for profit/loss calculations."
 msgstr ""
+"Naudoti nurodytą absoliučią pradžios datą pelno/nuostolio skaičiavimams."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:156
-#, fuzzy
 msgid "Use the specified currency for all newly created accounts."
 msgstr "Naudoti nurodytą valiutą visoms naujai sukurtoms sąskaitoms."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:157
-#, fuzzy
 msgid "Use the specified currency for all newly created reports."
 msgstr "Naudoti nurodytą valiutą visoms naujai sukurtoms ataskaitoms."
 
@@ -11487,18 +11296,18 @@
 "Use the specified relative ending date for profit/loss calculations. Also "
 "use this date for net assets calculations."
 msgstr ""
+"Naudoti nurodytą santykinę pabaigos datą pelno/nuostolio skaičiavimams. Taip "
+"pat naudoti šią datą turto skaičiavimams."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:159
 msgid "Use the specified relative starting date for profit/loss calculations."
-msgstr ""
+msgstr "Naudoti nurodytą santykinę pradžios datą pelno/nuostolio skaičiavimams."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:160
-#, fuzzy
 msgid "Use the system locale currency for all newly created accounts."
 msgstr "Naudoti sistemos lokalės valiutą visoms naujai sukurtoms sąskaitoms."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:161
-#, fuzzy
 msgid "Use the system locale currency for all newly created reports."
 msgstr "Naudoti sistemos lokalės valiutą visoms naujai sukurtoms ataskaitoms."
 
@@ -11508,17 +11317,15 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:163
 msgid "When a date is entered without year, it should be taken:"
-msgstr ""
+msgstr "Kai data įvedama be metų, ji turėtų būti:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:164
-#, fuzzy
 msgid "Windows"
 msgstr "Langai"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:165
-#, fuzzy
 msgid "_Absolute:"
-msgstr "_Аbsoliutus:"
+msgstr "_Аbsoliuti:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:166
 #, fuzzy
@@ -11531,19 +11338,16 @@
 msgstr "_Аumatiškai atskirti didžiąją knygą"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:168
-#, fuzzy
 msgid "_Automatic decimal point"
-msgstr "_Аutomatinis dešimtainis kablelis"
+msgstr "_Automatinis trupmenos skirtukas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:169
-#, fuzzy
 msgid "_Basic ledger"
 msgstr "_Pagrindinė didžioji knyga"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:170
-#, fuzzy
 msgid "_Decimal places:"
-msgstr "_Dešimtainės vietos:"
+msgstr "_Dešimtainės skiltys:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:171
 #, fuzzy
@@ -11551,27 +11355,22 @@
 msgstr "_Dviejų eilučių režimas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:172
-#, fuzzy
 msgid "_Europe:"
 msgstr "_Europinis:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:173
-#, fuzzy
 msgid "_ISO:"
 msgstr "_ISO:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:174
-#, fuzzy
 msgid "_Icons only"
 msgstr "Tik _piktogramos"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:175
-#, fuzzy
 msgid "_Income & expense"
-msgstr "_Pajamos ir išlaidos"
+msgstr "_Pajamos ir sąnaudos"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:176
-#, fuzzy
 msgid "_Left"
 msgstr "_Kairė"
 
@@ -11586,29 +11385,25 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:179
 msgid "_Relative:"
-msgstr ""
+msgstr "_Santykinė:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:180
 msgid "_Retain log files:"
-msgstr ""
+msgstr "_Išlaikyti žurnalo failus:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:181
-#, fuzzy
 msgid "_Right"
 msgstr "_Dešinė"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:182
-#, fuzzy
 msgid "_Save window size and position"
-msgstr "_Išsaugoti lango dydį ir padėti."
+msgstr "_Išsaugoti lango dydį ir padėtį."
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:183
-#, fuzzy
 msgid "_Text only"
 msgstr "_Tik tekstas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:184
-#, fuzzy
 msgid "_US:"
 msgstr "_JAV:"
 
@@ -11618,7 +11413,6 @@
 msgstr "_Naudoti sistemos temų spalvas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:186
-#, fuzzy
 msgid "_Width:"
 msgstr "_Plotis:"
 
@@ -11628,58 +11422,48 @@
 msgstr "simboliai"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/preferences.glade.h:189
-#, fuzzy
 msgid "minutes"
 msgstr "minutės"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/totd.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Tip of the Day:</b>"
 msgstr "<b>Dienos patarimas:</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/totd.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash Tip Of The Day"
 msgstr "GnuCash dienos patarimas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/totd.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "_Show tips at startup"
 msgstr "_Rodyti patarimus paleidus GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>Basic Information</b>"
 msgstr "<b>Pagrindinė informacija</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "<b>Currency Transfer</b>"
 msgstr "<b>Valiutos pervedimas</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "<b>Transfer From</b>"
 msgstr "<b>Pervesti iš</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "<b>Transfer To</b>"
 msgstr "<b>Pervesti į</b>"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Currency:"
 msgstr "Valiuta:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Date:"
 msgstr "Data:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:9
 msgid "Exchange Rate:"
-msgstr ""
+msgstr "Konvertavimo kursas:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:10
 #, fuzzy
@@ -11687,7 +11471,6 @@
 msgstr "Atmintis:"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Num:"
 msgstr "Numeris:"
 
@@ -11698,26 +11481,23 @@
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:12
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6512 ../intl-scm/guile-strings.c:6630
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7662 ../intl-scm/guile-strings.c:7780
-#, fuzzy
 msgid "Show Income/Expense"
-msgstr "Rodyti pajamas/išlaidas"
+msgstr "Rodyti pajamas/sąnaudas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:14
 msgid "Transfer Funds"
-msgstr ""
+msgstr "Pervesti lėšas"
 
 #: ../src/gnome-utils/glade/transfer.glade.h:15
 msgid "_Fetch Rate"
-msgstr ""
+msgstr "_Gauti kursą"
 
 #. create the button.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-account-sel.c:454
-#, fuzzy
 msgid "New..."
 msgstr "Naujas..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Save file automatically?"
 msgstr "Išsaugoti failą automatiškai?"
 
@@ -11733,32 +11513,35 @@
 "\n"
 "Should your file be saved automatically?"
 msgstr ""
+"Jūsų duomenų failas turi būti išsaugotas diske jūsų pakeitimams išsaugoti. "
+"GnuCash turi funkciją išsaugoti failą automatiškai kas %d minutes tarsi jūs "
+"paspaudėte mygtuką „Išsaugoti“ kiekvieną kartą.\n"
+"\n"
+"Jūs galite pakeisti laiko intervalą ar išjungti šią funkciją per Keisti -> "
+"Nustatymai -> Bendros -> Automatinio išsaugojimo intervalas.\n"
+"\n"
+"Ar išsaugoti jūsų failą automatiškai?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:107
-#, fuzzy
 msgid "_Yes, this time"
-msgstr "_Taip, dabar"
+msgstr "_Taip, šį kartą"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:108
-#, fuzzy
 msgid "Yes, _always"
 msgstr "Taip, _visada"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:109
-#, fuzzy
 msgid "No, n_ever"
 msgstr "Ne, n_iekada"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-autosave.c:110
-#, fuzzy
 msgid "_No, not this time"
-msgstr "_Ne, ne dabar"
+msgstr "_Ne, ne šį kartą"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:218 ../intl-scm/guile-strings.c:6670
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7820
-#, fuzzy
 msgid "Weeks"
 msgstr "Savaitės"
 
@@ -11766,7 +11549,6 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:220 ../intl-scm/guile-strings.c:6674
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7824
-#, fuzzy
 msgid "Months"
 msgstr "Mėnesiai"
 
@@ -11774,7 +11556,6 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-date-delta.c:222 ../intl-scm/guile-strings.c:6676
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7826
-#, fuzzy
 msgid "Years"
 msgstr "Metai"
 
@@ -11795,37 +11576,30 @@
 msgstr "Kalendorius"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:249
-#, fuzzy
 msgid "12 months"
 msgstr "12 mėnesių"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:250
-#, fuzzy
 msgid "6 months"
 msgstr "6 mėnesiai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:251
-#, fuzzy
 msgid "4 months"
 msgstr "4 mėnesiai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:252
-#, fuzzy
 msgid "3 months"
 msgstr "3 mėnesiai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:253
-#, fuzzy
 msgid "2 months"
 msgstr "2 mėnesiai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:254
-#, fuzzy
 msgid "1 month"
 msgstr "1 mėnuo"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:287
-#, fuzzy
 msgid "View:"
 msgstr "Peržiūra:"
 
@@ -11839,32 +11613,27 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9084 ../intl-scm/guile-strings.c:9306
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9564 ../intl-scm/guile-strings.c:9776
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9998
-#, fuzzy
 msgid "Date: "
 msgstr "Data: "
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-dense-cal.c:1178
-#, fuzzy
 msgid "(unnamed)"
 msgstr "(be pavadinimo)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-druid-provider-file-gnome.c:100
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Failed to process file: %s"
-msgstr "Nepavyko vykdyti failo: %s"
+msgstr "Nepavyko apdoroti failo: %s"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-druid-provider-file-gnome.c:134
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Failed to open file: %s: %s"
-msgstr "Nepavyko atverti failo \"%s\": %s"
+msgstr "Nepavyko atverti failo %s: %s"
 
 #. File menu
 #. Menu Items
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:103 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:244
 #: ../src/plugins/bi_import/gnc-plugin-bi_import.c:57
-#, fuzzy
 msgid "_Import"
 msgstr "_Importuoti"
 
@@ -11875,17 +11644,14 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:111 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:986
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1209
-#, fuzzy
 msgid "Save"
 msgstr "Išsaugoti"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:115 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:245
-#, fuzzy
 msgid "_Export"
 msgstr "_Eksportuoti"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:157
-#, fuzzy
 msgid "All files"
 msgstr "Visi failai"
 
@@ -11992,49 +11758,41 @@
 #: ../src/register/register-core/formulacell.c:118
 #: ../src/register/register-core/pricecell.c:181
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "An error occurred while processing %s."
-msgstr "Vykdant įvyko klaida \"%s\"."
+msgstr "Įvyko klaida apdorojant %s."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:341
-#, fuzzy
 msgid "There was an error reading the file. Do you want to continue?"
 msgstr "Įvyko klaida skaitant failą. Ar norite tęsti?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:350
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "There was an error parsing the file %s."
 msgstr "Įvyko klaida nagrinėjant failą %s."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:355
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "The file %s is empty."
-msgstr "Failas „%s“ yra tuščias."
+msgstr "Failas %s yra tuščias."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:366
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "The file %s could not be found."
-msgstr "Failo \"%s\" neįmanoma rasti."
+msgstr "Failo %s neįmanoma rasti."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:372
-#, fuzzy
 msgid "This file is from an older version of GnuCash. Do you want to continue?"
 msgstr "Šis failas yra iš senesnės GnuCash versijos. Ar norite tęsti?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:381
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "The file type of file %s is unknown."
-msgstr "Failo \"%s\" tipas nežinomas."
+msgstr "Failo %s tipas nežinomas."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:386
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Could not make a backup of the file %s"
-msgstr "Neįmanoma padaryti atsarginės kopijos failui „%s“."
+msgstr "Nepavyko padaryti failo %s atsarginės kopijos"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:391
 #, c-format
@@ -12045,9 +11803,8 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:398
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "No read permission to read from file %s."
-msgstr "Nėra leidimo skaityti iš failo \"%s\"."
+msgstr "Nėra leidimo skaityti iš failo %s."
 
 #. Translators: the first %s is a path in the filesystem,
 #. * the second %s is PACKAGE_NAME, which by default is "GnuCash"
@@ -12094,89 +11851,75 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:452
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "An unknown I/O error (%d) occurred."
-msgstr "Įvyko nežinoma Įvesties/Išvesties klaida (%d)."
+msgstr "Įvyko nežinoma Į/I klaida (%d)."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:547
-#, fuzzy
 msgid "Save changes to the file?"
-msgstr "Išsaugoti pakeitimus į failą?"
+msgstr "Išsaugoti failo pakeitimus?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:550 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1128
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "If you don't save, changes from the past %d minutes will be discarded."
-msgstr "Jei neišsaugosite, buvę pakeitimai prieš %d min. bus išmesti."
+msgstr "Jei neišsaugosite, paskutinių %d minučių pakeitimai bus atmesti."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:564
-#, fuzzy
 msgid "Continue _Without Saving"
 msgstr "_Tęsti be išsaugojimo"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:690
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash could not obtain the lock for %s."
-msgstr "GnuCash negalėjo atrakinti %s."
+msgstr "GnuCash nepavyko pasiekti %s užblokavimo."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:692
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That database may be in use by another user, in which case you should not "
 "open the database. What would you like to do?"
 msgstr ""
-"Ši duomenų bazė gali būti naudojama kito naudotojo, todėl negalite jos "
-"atverti. Ką pageidaujate daryti?"
+"Ši duomenų bazė gali būti naudojama kito naudotojo, tokiu atveju "
+"neturėtumėte jos atverti. Ką pageidaujate daryti?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:695
-#, fuzzy
 msgid ""
 "That database may be on a read-only file system, or you may not have write "
 "permission for the directory. If you proceed you may not be able to save any "
 "changes. What would you like to do?"
 msgstr ""
-"Ši duomenų bazė gali būti tik skaitymui skirtoje failų sistemoje arba jūs "
-"galite neturėti aplankale rašymui skirtos prieigos. Jeigu tęsite, tai "
-"neturėsite galimybės išsaugoti pakeitimus. Ką pageidaujate daryti?"
+"Ši duomenų bazė gali būti tik skaitymui skirtoje failų sistemoje, arba jūs "
+"galite neturėti rašymo teisių kataloge. Jeigu tęsite, tai neturėsite "
+"galimybės išsaugoti pakeitimų. Ką pageidaujate daryti?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:715
-#, fuzzy
 msgid "_Open Anyway"
 msgstr "_Atverti vis tiek"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:717
-#, fuzzy
 msgid "_Create New File"
 msgstr "_Sukurti naują failą"
 
 #. try to load once again
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:792 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:805
-#, fuzzy
 msgid "Loading user data..."
-msgstr "Įkeliami duomenys..."
+msgstr "Įkeliami naudotojo duomenys..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:821
-#, fuzzy
 msgid "Re-saving user data..."
-msgstr "Įkeliami duomenys..."
+msgstr "Iš naujo išsaugomi naudotojo duomenys..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1086 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1314
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1460
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "The file %s already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
-msgstr "Failas „%s“ jau egzistuoja. Ar tikrai norite jį perrašyti?"
+msgstr "Failas %s jau egzistuoja. Ar tikrai norite jį perrašyti?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1115
-#, fuzzy
 msgid "Exporting file..."
 msgstr "Eksportuojamas failas..."
 
 #. %s is the strerror(3) error string of the error that occurred.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1128
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There was an error saving the file.\n"
 "\n"
@@ -12194,34 +11937,30 @@
 #: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:378
 #: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:471
 #: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:524
-#, fuzzy
 msgid ""
 "GnuCash could not find the files for the help documentation. This is likely "
 "because the 'gnucash-docs' package is not installed."
-msgstr "GnuCash negali rasti pagalbos dokumentacijos failų. "
+msgstr ""
+"GnuCash negali rasti pagalbos dokumentacijos failų. Tai atsitiko "
+"greičiausiai todėl, kad neįdiegtas „gnucash-docs“ paketas."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-gnome-utils.c:502
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash could not find the files for the help documentation."
 msgstr "GnuCash negali surasti dokumentacijos failų."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:18
-#, fuzzy
 msgid "_Delete Account"
-msgstr "_Ištrinti sąskaitą"
+msgstr "_Pašalinti sąskaitą"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:19 ../src/gnome/window-reconcile.c:2143
-#, fuzzy
 msgid "_Edit Account"
-msgstr "_Keisti sąskaitą"
+msgstr "_Redaguoti sąskaitą"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:20
-#, fuzzy
 msgid "_New Account"
 msgstr "_Nauja sąskaita"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:21 ../src/gnome/window-reconcile.c:2138
-#, fuzzy
 msgid "_Open Account"
 msgstr "Atverti _sąskaitą"
 
@@ -12229,106 +11968,86 @@
 #. like mysql://user@server.somewhere/somedb, http://www.somequotes.com/thequotes
 #: ../src/gnome-utils/gnc-keyring.c:193
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Enter a user name and password to connect to: %s"
 msgstr "Prisijungimui prie „%s“ įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį"
 
 #. Toplevel
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:231
-#, fuzzy
 msgid "_File"
 msgstr "_Failas"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:235
-#, fuzzy
 msgid "Tra_nsaction"
-msgstr "_Pervedimas"
+msgstr "_Operacija"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:236
-#, fuzzy
 msgid "_Reports"
 msgstr "_Ataskaitos"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:237
-#, fuzzy
 msgid "_Tools"
 msgstr "Į_rankiai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:238
-#, fuzzy
 msgid "E_xtensions"
 msgstr "_Рlėtiniai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:239
-#, fuzzy
 msgid "_Windows"
 msgstr "_Langai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:240
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2109 ../src/gnome/window-reconcile.c:2185
-#, fuzzy
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pagalba"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:247
-#, fuzzy
 msgid "_Print..."
 msgstr "_Spausdinti..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:248
-#, fuzzy
 msgid "Print the currently active page"
-msgstr "Spausdinti aktyvų puslapį"
+msgstr "Spausdinti dabar aktyvų puslapį"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:254
-#, fuzzy
 msgid "Pa_ge Setup..."
-msgstr "_Puslapio nustatymai..."
+msgstr "_Puslapio parinktys..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:255
-#, fuzzy
 msgid "Specify the page size and orientation for printing"
-msgstr "Apibrėžti spausdinamo puslapio dydį ir orientaciją"
+msgstr "Nurodyti spausdinamo puslapio dydį ir orientaciją"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:259
-#, fuzzy
 msgid "Proper_ties"
-msgstr "_Ypatybės"
+msgstr "Sav_ybės"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:260
-#, fuzzy
 msgid "Edit the properties of the current file"
-msgstr "Keisti esamo failo ypatybes"
+msgstr "Redaguoti dabartinio failo savybes"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:264
-#, fuzzy
 msgid "_Close"
-msgstr "_Uždaryti"
+msgstr "_Užverti"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:265
-#, fuzzy
 msgid "Close the currently active page"
-msgstr "Uždaryti aktyvų puslapį"
+msgstr "Užverti dabar aktyvų puslapį"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:269
-#, fuzzy
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Išeiti"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Quit this application"
 msgstr "Išeiti iš programos"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:292
-#, fuzzy
 msgid "Pr_eferences"
 msgstr "_Nustatymai"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:293
-#, fuzzy
 msgid "Edit the global preferences of GnuCash"
-msgstr "Keisti GnuCash bendrus nustatymus"
+msgstr "Redaguoti GnuCash bendrus nustatymus"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:301
 #, fuzzy
@@ -12342,178 +12061,145 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:308
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1040
-#, fuzzy
 msgid "_Refresh"
 msgstr "_Atnaujinti"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:309
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1041
-#, fuzzy
 msgid "Refresh this window"
 msgstr "Atnaujinti šį langą"
 
 #. Actions menu
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:315
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2153
-#, fuzzy
 msgid "_Check & Repair"
-msgstr "_Patikra ir taisymas"
+msgstr "_Tikrinti ir taisyti"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:317
-#, fuzzy
 msgid "Reset _Warnings..."
 msgstr "Atstatyti į_spėjimus..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:318
 #, fuzzy
 msgid "Reset the state of all warning messages so they will be shown again."
-msgstr "Atstatyti visų įspėjimųjų žinučių būseną, kad jos būtų vėl matomos."
+msgstr "Atstatyti visų įspėjamųjų žinučių būseną, kad jos būtų vėl matomos."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:322
-#, fuzzy
 msgid "Re_name Page"
 msgstr "_Pervadinti puslapį"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:323
-#, fuzzy
 msgid "Rename this page."
 msgstr "Pervadinti šį puslapį."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:330
-#, fuzzy
 msgid "_New Window"
 msgstr "_Naujas langas"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:331
-#, fuzzy
 msgid "Open a new top-level GnuCash window."
-msgstr "Atverti naują aukštesnio lygio GnuCash langą."
+msgstr "Atverti naują aukščiausiojo lygio GnuCash langą."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:335
-#, fuzzy
 msgid "New Window with _Page"
-msgstr "Naujas langas su _Puslapiu"
+msgstr "Naujas langas su _puslapiu"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:336
-#, fuzzy
 msgid "Move the current page to a new top-level GnuCash window."
-msgstr "Perkelti esamą puslapį į naują aukštesnio lygio GnuCash langą."
+msgstr "Perkelti dabartinį puslapį į naują aukščiausiojo lygio GnuCash langą."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:343
-#, fuzzy
 msgid "Tutorial and Concepts _Guide"
-msgstr "Žinynas ir sąvokų vadovas"
+msgstr "Mokymo priemonė ir sąvokų _vadovas"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:344
-#, fuzzy
 msgid "Open the GnuCash Tutorial"
-msgstr "Atverti GnuCash žinyną"
+msgstr "Atverti GnuCash mokymo priemonę"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:348
-#, fuzzy
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Turinys"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:349
-#, fuzzy
 msgid "Open the GnuCash Help"
 msgstr "Atverti GnuCash pagalbą"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:353
-#, fuzzy
 msgid "_About"
 msgstr "_Apie"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:354
-#, fuzzy
 msgid "About GnuCash"
 msgstr "Apie GnuCash"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:366
-#, fuzzy
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Įrankių _juosta"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:367
-#, fuzzy
 msgid "Show/hide the toolbar on this window"
 msgstr "Rodyti/slėpti įrankių juostą šiame lange"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:371
-#, fuzzy
 msgid "Su_mmary Bar"
-msgstr "_Santraukos juosta"
+msgstr "_Suvestinės juosta"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:372
-#, fuzzy
 msgid "Show/hide the summary bar on this window"
-msgstr "Rodyti/slėpti santraukos juostos langą"
+msgstr "Rodyti/slėpti suvestinės juostą šiame lange"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:376
-#, fuzzy
 msgid "Stat_us Bar"
 msgstr "_Būsenos juosta"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:377
-#, fuzzy
 msgid "Show/hide the status bar on this window"
-msgstr "Rodyti/slėpti būsenos juosta šiame lange"
+msgstr "Rodyti/slėpti būsenos juostą šiame lange"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:388
-#, fuzzy
 msgid "Window _1"
 msgstr "Langas _1"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:389
-#, fuzzy
 msgid "Window _2"
 msgstr "Langas _2"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:390
-#, fuzzy
 msgid "Window _3"
 msgstr "Langas _3"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:391
-#, fuzzy
 msgid "Window _4"
 msgstr "Langas _4"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:392
-#, fuzzy
 msgid "Window _5"
 msgstr "Langas _5"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:393
-#, fuzzy
 msgid "Window _6"
 msgstr "Langas _6"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:394
-#, fuzzy
 msgid "Window _7"
 msgstr "Langas _7"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:395
-#, fuzzy
 msgid "Window _8"
 msgstr "Langas _8"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:396
-#, fuzzy
 msgid "Window _9"
 msgstr "Langas _9"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:397
-#, fuzzy
 msgid "Window _0"
 msgstr "Langas _0"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1125
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Save changes to file %s before closing?"
-msgstr "Išsaugoti pakeitimus į failą „%s“ prieš užveriant?"
+msgstr "Išsaugoti pakeitimus į failą %s prieš užveriant?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1130
 #, c-format
@@ -12530,187 +12216,158 @@
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the past %d days and %d hours will be "
 "discarded."
-msgstr ""
-"Jei neišsaugosite, pakeitimai prieš %d dienų ir %d valandų bus išmesti."
+msgstr "Jei neišsaugosite, pakeitimai prieš %d dienų ir %d valandų bus išmesti."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1140
-#, fuzzy
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<nežinomas>"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1175
-#, fuzzy
 msgid "Close _Without Saving"
 msgstr "_Užverti neišsaugojus"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1386
-#, fuzzy
 msgid "Unsaved Book"
-msgstr "Neįrašyta knyga"
+msgstr "Neišsaugota knyga"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2380
 msgid "Unable to save to database."
-msgstr ""
+msgstr "Nepavyko išsaugoti į duomenų bazę."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2382
 msgid "Unable to save to database: Book is marked read-only."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4024
-#, fuzzy
 msgid "The GnuCash personal finance manager. The GNU way to manage your money!"
 msgstr ""
-"Asmeninių finansų apskaitos programa GnuCash. „GNU“ metodas valdyti savo "
+"Asmeninių finansų apskaitos programa GnuCash. „GNU“ būdas valdyti savo "
 "pinigus!"
 
 #. Development version
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4037
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "%s This copy was built from svn r%s on %s."
-msgstr "%s Ši programos kopija sukurta iš svn r%s, sukūrimo data: %s"
+msgstr "%s Ši kopija sukurta iš svn r%s, sukūrimo data: %s."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4040
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "%s This copy was built from r%s on %s."
-msgstr "%s Ši kopija sukurta iš r%s, sukūrimo data: %s"
+msgstr "%s Ši kopija sukurta iš r%s, sukūrimo data: %s."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4052
-#, fuzzy
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "Tadas Masiulionis\n"
-"Mantas Kriaučiūnas <mantas at akl.lt>"
+"Mantas Kriaučiūnas <mantas at akl.lt>\n"
+"Aurimas Fišeras <aurimas at members.fsf.org>"
 
 #. CY Strings
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:68
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:84 ../intl-scm/guile-strings.c:84
-#, fuzzy
 msgid "Today"
 msgstr "Šiandien"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:69 ../intl-scm/guile-strings.c:36
-#, fuzzy
 msgid "Start of this month"
 msgstr "Šio mėnesio pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:70 ../intl-scm/guile-strings.c:44
-#, fuzzy
 msgid "Start of previous month"
 msgstr "Praėjusio mėnesio pradžia"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:71
-#, fuzzy
 msgid "Start of this quarter"
 msgstr "Šio ketvirčio pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:72 ../intl-scm/guile-strings.c:68
-#, fuzzy
 msgid "Start of previous quarter"
 msgstr "Praėjusio ketvirčio pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:73 ../intl-scm/guile-strings.c:4
-#, fuzzy
 msgid "Start of this year"
 msgstr "Šių metų pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:74 ../intl-scm/guile-strings.c:12
-#, fuzzy
 msgid "Start of previous year"
 msgstr "Praėjusių metų pradžia"
 
 #. FY Strings
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:77
-#, fuzzy
 msgid "Start of this accounting period"
-msgstr "Pradžia ataskaitinio laikotarpio"
+msgstr "Šio ataskaitinio laikotarpio pradžia"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:78
-#, fuzzy
 msgid "Start of previous accounting period"
-msgstr "Pradžia ataskaitinio laikotarpio"
+msgstr "Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:85 ../intl-scm/guile-strings.c:40
-#, fuzzy
 msgid "End of this month"
 msgstr "Šio mėnesio pabaiga"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:86 ../intl-scm/guile-strings.c:48
-#, fuzzy
 msgid "End of previous month"
 msgstr "Praėjusio mėnesio pabaiga"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:87
-#, fuzzy
 msgid "End of this quarter"
 msgstr "Šio ketvirčio pabaiga"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:88 ../intl-scm/guile-strings.c:72
-#, fuzzy
 msgid "End of previous quarter"
 msgstr "Praėjusio ketvirčio pabaiga"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:89 ../intl-scm/guile-strings.c:8
-#, fuzzy
 msgid "End of this year"
 msgstr "Šių metų pabaiga"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:90 ../intl-scm/guile-strings.c:16
-#, fuzzy
 msgid "End of previous year"
 msgstr "Praėjusių metų pabaiga"
 
 #. FY Strings
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:93
-#, fuzzy
 msgid "End of this accounting period"
-msgstr "Pabaiga ataskaitinio laikotarpio"
+msgstr "Šio ataskaitinio laikotarpio pabaiga"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-period-select.c:94
-#, fuzzy
 msgid "End of previous accounting period"
-msgstr "Pabaiga ataskaitinio laikotarpio"
+msgstr "Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio pabaiga"
 
 #. Development version
 #: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:90
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Version: GnuCash-%s svn (r%s built %s)"
-msgstr "Versija: Gnucash-%s svn (r%s surinkimas %s)"
+msgstr "Versija: Gnucash-%s svn (r%s sukurta %s)"
 
 #. Dist Tarball
 #: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:94
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Version: GnuCash-%s (r%s built %s)"
-msgstr "Versija: Gnucash-%s (r%s surinkimas %s)"
+msgstr "Versija: Gnucash-%s (r%s sukurta %s)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-splash.c:111
-#, fuzzy
 msgid "Loading..."
 msgstr "Įkeliama..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-sx-list-tree-model-adapter.c:490
-#, fuzzy
 msgid "never"
 msgstr "niekada"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-account.c:622
-#, fuzzy
 msgid "New top level account"
-msgstr "Nauja pirmo hierarchijos lygio sąskaita"
+msgstr "Nauja aukščiausiojo lygio sąskaita"
 
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
@@ -12727,12 +12384,10 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7270 ../intl-scm/guile-strings.c:7506
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8150 ../intl-scm/guile-strings.c:8296
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8420 ../intl-scm/guile-strings.c:8656
-#, fuzzy
 msgid "Account Name"
 msgstr "Sąskaitos pavadinimas"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:600
-#, fuzzy
 msgid "Commodity"
 msgstr "Prekė"
 
@@ -12753,12 +12408,10 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7278 ../intl-scm/guile-strings.c:8046
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8182 ../intl-scm/guile-strings.c:8300
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8428
-#, fuzzy
 msgid "Account Code"
 msgstr "Sąskaitos kodas"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:617
-#, fuzzy
 msgid "Last Num"
 msgstr "Paskutinis numeris"
 
@@ -12783,9 +12436,8 @@
 msgstr "Balansas (laikotarpis)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:662
-#, fuzzy
 msgid "Cleared (Report)"
-msgstr "Išvalytas (ataskaita)"
+msgstr "Apmokėta (ataskaita)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:675
 #, fuzzy
@@ -12843,7 +12495,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3928 ../intl-scm/guile-strings.c:4154
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5010 ../intl-scm/guile-strings.c:5304
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6612 ../intl-scm/guile-strings.c:7762
-#, fuzzy
 msgid "Total"
 msgstr "Iš viso"
 
@@ -12886,9 +12537,8 @@
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1546
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Cleared (%s)"
-msgstr "Išvalytas (%s)"
+msgstr "Apmokėta (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1549
@@ -12912,17 +12562,14 @@
 msgstr "Viso (%s)"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:395
-#, fuzzy
 msgid "Namespace"
-msgstr "Pavadinimas"
+msgstr "Vardų sritis"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:412
-#, fuzzy
 msgid "Print Name"
 msgstr "Spausdinamas pavadinimas"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:418
-#, fuzzy
 msgid "Unique Name"
 msgstr "Unikalus pavadinimas"
 
@@ -12934,30 +12581,25 @@
 msgstr "ISIN/CUSIP"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:431
-#, fuzzy
 msgid "Fraction"
-msgstr "Trupmena"
+msgstr "Dalis"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:438
-#, fuzzy
 msgid "Get Quotes"
-msgstr "Gauti citatas"
+msgstr "Gauti pasiūlymus"
 
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:441
-#, fuzzy
 msgid "Column letter for 'Get Quotes'|Q"
-msgstr "К"
+msgstr "P"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:447
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:454
-#, fuzzy
 msgid "Source"
 msgstr "Šaltinis"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-commodity.c:452
-#, fuzzy
 msgid "Timezone"
 msgstr "Laiko juosta"
 
@@ -13003,16 +12645,14 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7848 ../intl-scm/guile-strings.c:7868
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7936 ../intl-scm/guile-strings.c:8162
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8224 ../intl-scm/guile-strings.c:8448
-#, fuzzy
 msgid "Price"
 msgstr "Kaina"
 
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:176
-#, fuzzy
 msgid "Single-character short column-title form of 'Enabled'|E"
-msgstr "В"
+msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-sx-list.c:187
 #, fuzzy
@@ -13060,9 +12700,8 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:334
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "%s, Total:"
-msgstr "%s, Viso:"
+msgstr "%s, iš viso:"
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:337
 #, c-format
@@ -13072,7 +12711,6 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/window-main-summarybar.c:340
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "%s, Grand Total:"
 msgstr "%s, Bendra suma:"
 
@@ -13160,13 +12798,11 @@
 
 #. reconciled balance title/value
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:1775
-#, fuzzy
 msgid "Reconciled Balance:"
 msgstr "Suderintas balansas:"
 
 #. difference title/value
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:1785
-#, fuzzy
 msgid "Difference:"
 msgstr "Skirtumas:"
 
@@ -13175,8 +12811,7 @@
 msgid ""
 "You have made changes to this reconcile window. Are you sure you want to "
 "cancel?"
-msgstr ""
-"Padarėte pakeitimus šiame suderintame lange. Ar tikrai norite atšaukti?"
+msgstr "Padarėte pakeitimus šiame suderintame lange. Ar tikrai norite atšaukti?"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2013
 #, fuzzy
@@ -13190,12 +12825,10 @@
 
 #. Toplevel
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2106
-#, fuzzy
 msgid "_Reconcile"
-msgstr "S_uderinti"
+msgstr "_Suderinti"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2107
-#, fuzzy
 msgid "_Account"
 msgstr "_Sąskaita"
 
@@ -13210,7 +12843,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2120
-#, fuzzy
 msgid "_Finish"
 msgstr "_Baigti"
 
@@ -13248,7 +12880,6 @@
 msgstr "Pridėti naują pervedimą į sąskaitą"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2167
-#, fuzzy
 msgid "_Balance"
 msgstr "_Balansas"
 
@@ -13268,13 +12899,11 @@
 msgstr "Ištrinti pasirinktą pervedimą"
 
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2186
-#, fuzzy
 msgid "Open the GnuCash help window"
 msgstr "Atverti GnuCash pagalbos langą"
 
 #: ../src/html/gnc-html.c:70 ../src/html/gnc-html-gtkhtml.c:87
 #: ../src/html/gnc-html-webkit.c:81
-#, fuzzy
 msgid "Not found"
 msgstr "Nerasta"
 
@@ -13312,12 +12941,10 @@
 msgstr "Įvyko klaida gaunant \"%s\"."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "(filled in automatically)"
 msgstr "(užpildyta automatiškai)"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "<b>From</b>"
 msgstr "<b>Nuo</b>"
 
@@ -13327,7 +12954,6 @@
 msgstr "<b>Įrašų pranešimai</b>"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "<b>Online Banking</b>"
 msgstr "<b>Internetinė bankininkystė</b>"
 
@@ -13369,9 +12995,8 @@
 msgstr "Pabaigus uždaryti"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Confirm Password:"
-msgstr "Patvirtinti slaptažodį:"
+msgstr "Patvirtinkite slaptažodį:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:14
 #, fuzzy
@@ -13393,19 +13018,16 @@
 msgstr "Ištrinti dabar pasirinktus pervedimo šablonus"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:18
-#, fuzzy
 msgid "E_nter date:"
-msgstr "Į_vesti datą:"
+msgstr "Į_veskite datą:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Ente_r date:"
-msgstr "Į_vesti datą:"
+msgstr "Į_veskite datą:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Enter Password"
-msgstr "Įvesti slaptažodį"
+msgstr "Įveskite slaptažodį"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:21
 #, fuzzy
@@ -13418,19 +13040,16 @@
 msgstr "Įveskite naujo šablono pavadinimą:"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid "Enter your password"
 msgstr "Įveskite savo slaptažodį"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:24
-#, fuzzy
 msgid "Execute Now"
 msgstr "Vykdyti dabar"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:25
-#, fuzzy
 msgid "Execute later (unimpl.)"
-msgstr "Vykdyti vėliau (neįvykdyta)"
+msgstr "Vykdyti vėliau (nerealizuota)"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:26
 #, fuzzy
@@ -13475,9 +13094,8 @@
 msgstr "Internetinės bankininkystės formavimas baigtas"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:35
-#, fuzzy
 msgid "Online Transaction"
-msgstr "Internetinis pervedimas"
+msgstr "Internetinė operacija"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:36
 msgid "Originator Account Number"
@@ -13488,7 +13106,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:38
-#, fuzzy
 msgid "Password:"
 msgstr "Slaptažodis:"
 
@@ -13501,9 +13118,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:41
-#, fuzzy
 msgid "Progress"
-msgstr "Vykdoma"
+msgstr "Eiga"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:42
 #, fuzzy
@@ -13521,12 +13137,10 @@
 msgstr "Gavėjo vardas"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:45
-#, fuzzy
 msgid "Remember _PIN"
 msgstr "Prisiminti _PIN kodą"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:46
-#, fuzzy
 msgid "Sort"
 msgstr "Rikiuoti"
 
@@ -13536,9 +13150,8 @@
 msgstr "Rikiuoti pervedimų šablonų sąrašą pagal abėcėlę"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:48
-#, fuzzy
 msgid "Start Online Banking Wizard"
-msgstr "Запустить мастер настройки интернет банкинга"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:49
 msgid ""
@@ -13603,7 +13216,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:73
-#, fuzzy
 msgid "_Now"
 msgstr "_Dabar"
 
@@ -13616,12 +13228,10 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:76
-#, fuzzy
 msgid "at Bank"
 msgstr "banke"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/aqbanking.glade.h:77
-#, fuzzy
 msgid "something"
 msgstr "kažkas"
 
@@ -13777,12 +13387,10 @@
 msgstr "%s banko kodu %s"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/druid-ab-initial.c:858
-#, fuzzy
 msgid "Online Banking Account Name"
 msgstr "Internetinės bankininkystės paskyros pavadinimas"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/druid-ab-initial.c:863
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash Account Name"
 msgstr "GnuCash sąskaitos pavadinimas"
 
@@ -13938,9 +13546,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:93
-#, fuzzy
 msgid "Select a file to import"
-msgstr "Pasirinkite failą kurį importuosite"
+msgstr "Pasirinkite failą importavimui"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:139
 msgid "Import module for DTAUS import not found."
@@ -13953,9 +13560,8 @@
 
 #. indicate that additional failures exist
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:298
-#, fuzzy
 msgid "...\n"
-msgstr "Naujas..."
+msgstr "...\n"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:312
 #, c-format
@@ -14003,9 +13609,8 @@
 #: ../src/import-export/aqbanking/gncmod-aqbanking.c:77
 #: ../src/import-export/gncmod-generic-import.c:62
 #: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:180
-#, fuzzy
 msgid "Online Banking"
-msgstr "<b>Internetinė bankininkystė</b>"
+msgstr "Internetinė bankininkystė"
 
 #. Menus
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:90
@@ -14025,7 +13630,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:99
-#, fuzzy
 msgid "Get _Balance"
 msgstr "Gauti _balansą"
 
@@ -14068,39 +13672,32 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:126
-#, fuzzy
 msgid "Import _MT940"
-msgstr "Įkelti _MT940"
+msgstr "Importuoti _MT940"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:127
-#, fuzzy
 msgid "Import a MT940 file into GnuCash"
-msgstr "Įkelti MT940 failą į GnuCash"
+msgstr "Importuoti MT940 failą į GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:131
-#, fuzzy
 msgid "Import MT94_2"
-msgstr "Įkelti MT94_2"
+msgstr "Importuoti MT94_2"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Import a MT942 file into GnuCash"
-msgstr "Įkelti MT942 failą į GnuCash"
+msgstr "Importuoti MT942 failą į GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:136
-#, fuzzy
 msgid "Import _DTAUS"
-msgstr "Įkelti _DTAUS"
+msgstr "Importuoti _DTAUS"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:137
-#, fuzzy
 msgid "Import a DTAUS file into GnuCash"
-msgstr "Įkelti DTAUS failą į GnuCash"
+msgstr "Importuoti DTAUS failą į GnuCash"
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:149
-#, fuzzy
 msgid "Import DTAUS and _send..."
-msgstr "Įkelti DTAUS ir siųsti..."
+msgstr "Importuoti DTAUS ir siųsti..."
 
 #: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:150
 msgid ""
@@ -14231,7 +13828,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-import.c:1081
-#, fuzzy
 msgid "Errors"
 msgstr "Klaidos"
 
@@ -14240,36 +13836,32 @@
 #, fuzzy
 msgid "Select an CSV/Fixed-Width file to import"
 msgstr ""
-"Pasirinkite CSV/„Fiksuoto pločio“ formato tekstinį failą duomenų importavimui"
+"Pasirinkite CSV/„Fiksuoto pločio“ formato tekstinį failą duomenų "
+"importavimui"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:33
 #: ../src/import-export/gnc-import-format-gnome.c:112
-#, fuzzy
 msgid "y-m-d"
 msgstr "M-m-d"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:34
 #: ../src/import-export/gnc-import-format-gnome.c:111
-#, fuzzy
 msgid "d-m-y"
 msgstr "d-m-M"
 
 #. Date formats
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:35
 #: ../src/import-export/gnc-import-format-gnome.c:110
-#, fuzzy
 msgid "m-d-y"
 msgstr "m-d-M"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:36
-#, fuzzy
 msgid "d-m"
-msgstr "d-m-M"
+msgstr "d-m"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:37
-#, fuzzy
 msgid "m-d"
-msgstr "m-d-M"
+msgstr "m-d"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:45 ../intl-scm/guile-strings.c:130
@@ -14280,21 +13872,20 @@
 #. src/app-utils/prefs.scm
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:46 ../intl-scm/guile-strings.c:160
 msgid "Withdrawal"
-msgstr ""
+msgstr "Išėmimas"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:444
 msgid "File opening failed."
-msgstr ""
+msgstr "Nepavyko atverti failo."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:458
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:467
 msgid "Unknown encoding."
-msgstr ""
+msgstr "Nežinoma koduotė."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:771
-#, fuzzy
 msgid "No date column."
-msgstr "Rodyti datos stulpelį"
+msgstr "Nėra datos stulpelio."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:772
 msgid "No balance, deposit, or withdrawal column."
@@ -14303,85 +13894,72 @@
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-model.c:1045
 #, c-format
 msgid "%s column could not be understood."
-msgstr ""
+msgstr "%s stulpelis nesuprantamas."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Colon (:)"
 msgstr "Dvitaškis (:)"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Comma (,)"
 msgstr "Kablelis (,)"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Data type: "
-msgstr "Data: "
+msgstr "Duomenų tipas: "
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "Date Format"
-msgstr "Datos formatas"
+msgstr "Duomenų formatas"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "Encoding: "
-msgstr "Koduotė:"
+msgstr "Koduotė: "
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Fixed-Width"
 msgstr "Fiksuoto pločio"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Hyphen (-)"
 msgstr "Brūkšnelis (-)"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:9
 msgid "Import CSV/Fixed-Width File"
-msgstr ""
+msgstr "Importuoti CSV/„Fiksuoto pločio“ failą"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:10
 msgid "Select the type of each column below."
-msgstr ""
+msgstr "Pasirinkite kiekvieno stulpelio tipą žemiau."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Semicolon (;)"
 msgstr "Kabliataškis (;)"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "Separated"
-msgstr "Pradžios data"
+msgstr "Atskirti"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Separators"
-msgstr "Skyrikliai"
+msgstr "Skirtukai"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Space"
 msgstr "Tarpas"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-csv-preview-dialog.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Tab"
-msgstr "Tab. ženklas"
+msgstr "Tab"
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-plugin-csv.c:47
-#, fuzzy
 msgid "Import _CSV/Fixed-Width..."
 msgstr "Importuoti _CSV/„Fiksuoto pločio“..."
 
 #: ../src/import-export/csv/gnc-plugin-csv.c:48
 #, fuzzy
 msgid " a CSV/Fixed-Width file"
-msgstr "CSV/„Fiksuoto pločio“ formato failas"
+msgstr " CSV/„Fiksuoto pločio“ failas"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:1
 #, fuzzy
@@ -14396,7 +13974,7 @@
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:3
 #, fuzzy
 msgid "\"U+R\""
-msgstr "\"R\""
+msgstr "\"U+R\""
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:4
 #, fuzzy
@@ -14404,12 +13982,10 @@
 msgstr "(nėra)"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "<b>Colors</b>"
 msgstr "<b>Spalvos</b>"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "<b>Generic Importer</b>"
 msgstr "<b>Bendras įkėliklis</b>"
 
@@ -14436,12 +14012,10 @@
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:13
 #: ../src/import-export/schemas/apps_gnucash_import_generic_matcher.schemas.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Automatically create new commodities"
-msgstr "Automatiškai įterpti dešimtainius kablelius"
+msgstr "Automatiškai sukurti naujas prekes"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "Choose a format"
 msgstr "Pasirinkite formatą"
 
@@ -14543,7 +14117,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:40
-#, fuzzy
 msgid "Other Account"
 msgstr "Kita sąskaita"
 
@@ -14608,9 +14181,8 @@
 msgstr "Pervedimų sąrašo pagalba"
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:56
-#, fuzzy
 msgid "Use _bayesian matching"
-msgstr "Использовать сравнение по _байясу"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/generic-import.glade.h:57
 msgid ""
@@ -14624,9 +14196,8 @@
 
 #. Numeric formats
 #: ../src/import-export/gnc-import-format-gnome.c:106
-#, fuzzy
 msgid "Period-as-decimal (1,000.00)"
-msgstr "Десятичная точка (1,000.00)"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/gnc-import-format-gnome.c:107
 #, fuzzy
@@ -14639,7 +14210,6 @@
 msgstr "M-d-m"
 
 #: ../src/import-export/import-account-matcher.c:83
-#, fuzzy
 msgid "Account ID"
 msgstr "Sąskaitos ID"
 
@@ -14667,12 +14237,10 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/import-format-dialog.c:60
-#, fuzzy
 msgid "Period: 123,456.78"
 msgstr "Taškas: 123,456.78"
 
 #: ../src/import-export/import-format-dialog.c:69
-#, fuzzy
 msgid "Comma: 123.456,78"
 msgstr "Kablelis: 123.456,78"
 
@@ -14715,7 +14283,6 @@
 msgstr "R"
 
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:491
-#, fuzzy
 msgid "Info"
 msgstr "Informacija"
 
@@ -14871,7 +14438,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:779
-#, fuzzy
 msgid "Unknown OFX account"
 msgstr "Nežinoma OFX sąskaita"
 
@@ -14888,12 +14454,10 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:814
-#, fuzzy
 msgid "Unknown OFX credit line account"
 msgstr "Nežinoma OFX kredito linijos sąskaita"
 
 #: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:818
-#, fuzzy
 msgid "Unknown OFX CMA account"
 msgstr "Nežinoma OFX CMA sąskaita"
 
@@ -14912,9 +14476,8 @@
 msgstr "Pasirinkite OFX/QFX failą duomenų importavimui"
 
 #: ../src/import-export/ofx/gnc-plugin-ofx.c:46
-#, fuzzy
 msgid "Import _OFX/QFX..."
-msgstr "Įkelti _OFX/QFX..."
+msgstr "Importuoti _OFX/QFX..."
 
 #: ../src/import-export/ofx/gnc-plugin-ofx.c:47
 msgid "Process an OFX/QFX response file"
@@ -14926,9 +14489,8 @@
 msgstr "Įveskite sąskaitos pavadinimą"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:644
-#, fuzzy
 msgid "Select QIF File"
-msgstr "Pasirinkti QIF failą"
+msgstr "Pasirinkite QIF failą"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:720
 #, fuzzy
@@ -14946,15 +14508,14 @@
 msgstr "Šis QIF failas jau įkeltas. Pasirinkite kitą failą."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:764
-#, fuzzy
 msgid ""
 "GnuCash will now load your QIF file. If there are no errors or warnings, you "
 "will automatically proceed to the next step. Otherwise, the details will be "
 "shown below for your review."
 msgstr ""
-"GnuCash įkels pasirinktą QIF failą. Jei nebus klaidų ar perspėjimų, jūs "
-"automatiškai pereisite prie sekančio žingsnio. Kitu atveju, žemiau jums bus "
-"parodytas aprašymas."
+"GnuCash dabar įkels pasirinktą QIF failą. Jei nebus klaidų ar perspėjimų, "
+"jūs automatiškai pereisite prie kito žingsnio. Kitu atveju, žemiau jums bus "
+"parodyta informacija apžvalgai."
 
 #. Inform the user.
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:860
@@ -14992,9 +14553,8 @@
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:2680
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:2703
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:2750
-#, fuzzy
 msgid "Cleaning up"
-msgstr "Очистка"
+msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:951
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:955
@@ -15004,7 +14564,6 @@
 
 #. The file was loaded successfully.
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1011
-#, fuzzy
 msgid "Loading completed"
 msgstr "Įkėlimas baigtas"
 
@@ -15013,7 +14572,6 @@
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:1062
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:2813
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:2817
-#, fuzzy
 msgid "_Resume"
 msgstr "_Tęsti"
 
@@ -15060,9 +14618,8 @@
 msgstr "Įveskite informaciją apie \"%s\""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:2241
-#, fuzzy
 msgid "_Name or description:"
-msgstr "_Pavadinimas arba aprašymas:"
+msgstr "_Pavadinimas arba aprašas:"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:2262
 msgid "_Ticker symbol or other abbreviation:"
@@ -15109,13 +14666,11 @@
 
 #. Set up the QIF account to GnuCash account matcher.
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:3635
-#, fuzzy
 msgid "QIF account name"
 msgstr "QIF sąskaitos pavadinimas"
 
 #. Set up the QIF category to GnuCash account matcher.
 #: ../src/import-export/qif-import/druid-qif-import.c:3641
-#, fuzzy
 msgid "QIF category name"
 msgstr "QIF kategorijos pavadinimas"
 
@@ -15129,21 +14684,18 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Import _QIF..."
 msgstr "Importuoti _QIF..."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:51
 msgid "Import a Quicken QIF file"
-msgstr ""
+msgstr "Importuoti Quicken QIF failą"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<b>QIF Import</b>"
-msgstr "<b>Įkelti QIF</b>"
+msgstr "<b>QIF importas</b>"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Account name:"
 msgstr "Sąskaitos pavadinimas:"
 
@@ -15152,7 +14704,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "Change GnuCash _Account..."
 msgstr "Keisti GnuCash _sąskaitą..."
 
@@ -15182,12 +14733,11 @@
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:14
 msgid ""
 "Default transaction status (overridden by the status given by the QIF file):"
-msgstr ""
+msgstr "Numatytoji operacijos būsena (nustelbta būsenos iš QIF failo):"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Enter the QIF file currency"
-msgstr "Įveskite importuojamo QIF failo valiutą"
+msgstr "Įveskite QIF failo valiutą"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:16
 msgid ""
@@ -15256,9 +14806,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:37
-#, fuzzy
 msgid "Income and Expense categories"
-msgstr "Pajamų ir išlaidų kategorijos"
+msgstr "Pajamų ir sąnaudų kategorijos"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:38
 #, fuzzy
@@ -15318,9 +14867,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:54
-#, fuzzy
 msgid "QIF Import"
-msgstr "Įkelti QIF"
+msgstr "QIF importas"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:55
 msgid ""
@@ -15357,7 +14905,7 @@
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:64
 #: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:4
 msgid "Show some documentation-only pages in QIF Import assistant."
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti kelis tik dokumentacijos puslapius QIF importo pagelbiklyje."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:69
 msgid ""
@@ -15388,12 +14936,14 @@
 "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked "
 "as cleared."
 msgstr ""
+"Kai būsena nenurodyta QIF faile, operacijos yra pažymėtos kaip neapmokėtos."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:78
 msgid ""
 "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked "
 "as not cleared."
 msgstr ""
+"Kai būsena nenurodyta QIF faile, operacijos yra pažymėtos kaip apmokėtos."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:79
 msgid ""
@@ -15402,18 +14952,16 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:80
-#, fuzzy
 msgid "_Cleared"
-msgstr "Išvalytas"
+msgstr "_Apmokėta"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:81
 msgid "_Imported transactions needing review:"
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:83
-#, fuzzy
 msgid "_Not cleared"
-msgstr "Neišvalytas"
+msgstr "_Neapmokėta"
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:84
 msgid "_Possible matches for the selected transaction:"
@@ -15439,7 +14987,6 @@
 msgstr "_Pasirinkti..."
 
 #: ../src/import-export/qif-import/qif.glade.h:90
-#, fuzzy
 msgid "_Show documentation"
 msgstr "_Rodyti dokumentaciją"
 
@@ -15453,7 +15000,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/qif-import/schemas/apps_gnucash_import_qif.schemas.in.h:3
-#, fuzzy
 msgid "Show documentation"
 msgstr "Rodyti dokumentaciją"
 
@@ -15566,9 +15112,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/bi_import/bi_import.c:459
-#, fuzzy
 msgid "These rows were deleted:"
-msgstr "Šios eilutės buvo ištrintos:"
+msgstr "Šios eilutės buvo pašalintos:"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/bi_import.c:606
 #, fuzzy
@@ -15619,9 +15164,8 @@
 msgstr "Importuoti sąskaitos-faktūros CSV duomenis"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/glade/bi_import.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Import transactions from text file"
-msgstr "Первая часть импортированной проводки:"
+msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/bi_import/glade/bi_import.glade.h:13
 #, fuzzy
@@ -15659,7 +15203,7 @@
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gui.c:211
 msgid "These lines were ignored during import"
-msgstr ""
+msgstr "Šios eilutės buvo ignoruotos importuojant"
 
 #: ../src/plugins/bi_import/gui.c:218
 #, fuzzy
@@ -15935,22 +15479,25 @@
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1278
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1291
 msgid "This register does not support editing exchange rates."
-msgstr ""
+msgstr "Šis registras nepalaiko konvertavimo kursų redagavimo."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1315
 msgid "You need to select a split in order to modify its exchange rate."
 msgstr ""
+"Jūs turite pasirinkti skaidymą, kad galėtumėte modifikuoti jo konvertavimo "
+"kursą."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1330
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1405
 msgid ""
 "You need to expand the transaction in order to modify its exchange rates."
 msgstr ""
+"Jūs turite išskleisti operaciją, kad galėtumėte modifikuoti jos konvertavimo "
+"kursus."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1342
-#, fuzzy
 msgid "The entered account could not be found."
-msgstr "Failo \"%s\" neįmanoma rasti."
+msgstr "Nepavyko rasti įvestos sąskaitos."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1377
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1390
@@ -15959,7 +15506,7 @@
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1441
 msgid "The split's amount is zero, so no exchange rate is needed."
-msgstr ""
+msgstr "Skaidymo suma yra nulis, todėl konvertavimo kursas nereikalingas."
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1491
 #, fuzzy
@@ -16003,14 +15550,12 @@
 #. translate the portion after the ':' and
 #. leave the rest ("sample:") as is.
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:546
-#, fuzzy
 msgid "sample:99999"
 msgstr "sample:99999"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:554
-#, fuzzy
 msgid "sample:Description of a transaction"
-msgstr "sample:Pervedimo aprašymas"
+msgstr "sample:Operacijos aprašas"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:578
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:618
@@ -16022,7 +15567,6 @@
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:668
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:676
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:724
-#, fuzzy
 msgid "sample:999,999.000"
 msgstr "sample:999,999.000"
 
@@ -16033,7 +15577,7 @@
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:684
 #, fuzzy
 msgid "Type:T"
-msgstr "Type:Т"
+msgstr "Tipas:Т"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:692
 msgid "sample:Notes field sample text string"
@@ -16046,7 +15590,6 @@
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:708
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:716
-#, fuzzy
 msgid "sample:(x + 0.33 * y + (x+y) )"
 msgstr "sample:(x + 0.33 * y + (x+y) )"
 
@@ -16067,7 +15610,6 @@
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:352
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:376
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Tot %s"
 msgstr "Iš viso %s"
 
@@ -16115,12 +15657,10 @@
 msgstr "Įveskite pervedimo numerį tokį, kaip kvito numeris"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:979
-#, fuzzy
 msgid "Enter the name of the Customer"
 msgstr "Įveskite pirkėjo vardą"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:982
-#, fuzzy
 msgid "Enter the name of the Vendor"
 msgstr "Įveskite pardavėjo vardą"
 
@@ -16201,9 +15741,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2043
-#, fuzzy
 msgid "Enter debit formula for real transaction"
-msgstr "Введите дебетовую формулу для реальной проводки"
+msgstr ""
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2073
 msgid "Enter credit formula for real transaction"
@@ -16280,7 +15819,7 @@
 #, c-format
 #, fuzzy
 msgid "HTML Style Sheet Properties: %s"
-msgstr "HTML lakšto stiliays ypatybės: %s"
+msgstr "HTML lakšto stiliaus ypatybės: %s"
 
 #. If the name is empty, we display an error dialog but
 #. * refuse to create the new style sheet.
@@ -16323,7 +15862,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1053
-#, fuzzy
 msgid "Export _Report"
 msgstr "_Eksportuoti ataskaitą"
 
@@ -16390,7 +15928,6 @@
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1371
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1409
-#, fuzzy
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
@@ -16445,7 +15982,7 @@
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1588
 #, fuzzy
 msgid "GnuCash-Report"
-msgstr "GnuCash parinktys"
+msgstr "GnuCash ataskaita"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
@@ -16457,14 +15994,12 @@
 #. * @}
 #. * @}
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:1
-#, fuzzy
 msgid "<< _Remove"
 msgstr "<< _Pašalinti"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "<b>A_vailable reports</b>"
-msgstr "<b>_Galimos ataskaitos</b>"
+msgstr "<b>_Prieinamos ataskaitos</b>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:3
 #, fuzzy
@@ -16472,9 +16007,8 @@
 msgstr "<b>Galimi lakštų stiliai</b>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:4
-#, fuzzy
 msgid "<b>New style sheet info</b>"
-msgstr "<b>Информация нового стиля оформления</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:5
 #, fuzzy
@@ -16482,12 +16016,10 @@
 msgstr "<b>Lakštų stiliaus parinktys</b>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "<b>_Selected Reports</b>"
-msgstr "<b>Pasirinktos ataskaitos</b>"
+msgstr "<b>_Pasirinktos ataskaitos</b>"
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "A_dd >>"
 msgstr "P_ridėti >>"
 
@@ -16539,7 +16071,6 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/report/report-gnome/report.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "_Template:"
 msgstr "Š_ablonas:"
 
@@ -16594,17 +16125,15 @@
 
 #: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:66
 msgid "Use Trading Accounts"
-msgstr ""
+msgstr "Naudoti prekybos sąskaitas"
 
 #: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:68
-#, fuzzy
 msgid "Budgeting"
 msgstr "Biudžetas"
 
 #: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:69
-#, fuzzy
 msgid "Default Budget"
-msgstr "_Numatytas biudžetas"
+msgstr "Numatytas biudžetas"
 
 #. * @}
 #. For the grep-happy:
@@ -16650,55 +16179,46 @@
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6
-#, fuzzy
 msgid "First day of the current calendar year"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Dabartinių kalendorinių metų pirma diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10
-#, fuzzy
 msgid "Last day of the current calendar year"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Dabartinių kalendorinių metų paskutinė diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:14
-#, fuzzy
 msgid "First day of the previous calendar year"
-msgstr "Praėjusių fiskalinių metų pradžia"
+msgstr "Praėjusių kalendorinių metų pirma diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:18
-#, fuzzy
 msgid "Last day of the previous calendar year"
-msgstr "Praėjusių fiskalinių metų pradžia"
+msgstr "Praėjusių kalendorinių metų paskutinė diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:20
-#, fuzzy
 msgid "Start of next year"
 msgstr "Kitų metų pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:22
-#, fuzzy
 msgid "First day of the next calendar year"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Kitų kalendorinių metų pirma diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:24
-#, fuzzy
 msgid "End of next year"
 msgstr "Kitų metų pabaiga"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:26
-#, fuzzy
 msgid "Last day of the next calendar year"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Kitų kalendorinių metų paskutinė diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:28
-#, fuzzy
 msgid "Start of accounting period"
 msgstr "Ataskaitinio laikotarpio pradžia"
 
@@ -16706,10 +16226,10 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:30
 msgid "First day of the accounting period, as set in the global preferences"
 msgstr ""
+"Pirma ataskaitinio laikotarpio diena, kaip nustatyta globaliose nuostatose"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:32
-#, fuzzy
 msgid "End of accounting period"
 msgstr "Ataskaitinio laikotarpio pabaiga"
 
@@ -16717,173 +16237,151 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:34
 msgid "Last day of the accounting period, as set in the global preferences"
 msgstr ""
+"Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, kaip nustatyta globaliose "
+"nuostatose"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:38
-#, fuzzy
 msgid "First day of the current month"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Dabartinio mėnesio pirma diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:42
-#, fuzzy
 msgid "Last day of the current month"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Dabartinio mėnesio paskutinė diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:46
-#, fuzzy
 msgid "First day of the previous month"
-msgstr "Praėjusio mėnesio pradžia"
+msgstr "Praėjusio mėnesio pirma diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:50
 msgid "Last day of previous month"
-msgstr ""
+msgstr "Praėjusio mėnesio paskutinė diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:52
-#, fuzzy
 msgid "Start of next month"
-msgstr "Šio mėnesio pradžia"
+msgstr "Kito mėnesio pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:54
-#, fuzzy
 msgid "First day of the next month"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Kito mėnesio pirma diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:56
-#, fuzzy
 msgid "End of next month"
-msgstr "Šio mėnesio pabaiga"
+msgstr "Kito mėnesio pabaiga"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:58
-#, fuzzy
 msgid "Last day of next month"
-msgstr "Padaryti esamo įrašo kopiją"
+msgstr "Kito mėnesio paskutinė diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:60
 msgid "Start of current quarter"
-msgstr ""
+msgstr "Šio ketvirčio pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:62
 msgid "First day of the current quarterly accounting period"
-msgstr ""
+msgstr "Pirma dabartinio ketvirtinio ataskaitinio laikotarpio diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:64
 msgid "End of current quarter"
-msgstr ""
+msgstr "Šio ketvirčio pabaiga"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:66
-#, fuzzy
 msgid "Last day of the current quarterly accounting period"
-msgstr "Padaryti esamo pervedimo kopiją"
+msgstr "Paskutinė dabartinio ketvirtinio ataskaitinio laikotarpio diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:70
 msgid "First day of the previous quarterly accounting period"
-msgstr ""
+msgstr "Pirma praėjusio ketvirtinio ataskaitinio laikotarpio diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:74
-#, fuzzy
 msgid "Last day of previous quarterly accounting period"
-msgstr "Praėjusio ketvirčio pradžia"
+msgstr "Paskutinė praėjusio ketvirtinio ataskaitinio laikotarpio diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:76
-#, fuzzy
 msgid "Start of next quarter"
-msgstr "Šio ketvirčio pradžia"
+msgstr "Kito ketvirčio pradžia"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:78
-#, fuzzy
 msgid "First day of the next quarterly accounting period"
-msgstr "Padaryti esamo pervedimo kopiją"
+msgstr "Pirma kito ketvirtinio ataskaitinio laikotarpio diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:80
-#, fuzzy
 msgid "End of next quarter"
-msgstr "Šio ketvirčio pabaiga"
+msgstr "Kito ketvirčio pabaiga"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:82
-#, fuzzy
 msgid "Last day of next quarterly accounting period"
-msgstr "Praėjusio ketvirčio pradžia"
+msgstr "Paskutinė kito ketvirtinio ataskaitinio laikotarpio diena"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:86
-#, fuzzy
 msgid "The current date"
 msgstr "Dabartinė data"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:88 ../intl-scm/guile-strings.c:90
-#, fuzzy
 msgid "One Month Ago"
 msgstr "Prieš mėnesį"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:92 ../intl-scm/guile-strings.c:94
-#, fuzzy
 msgid "One Week Ago"
 msgstr "Prieš savaitę"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:96 ../intl-scm/guile-strings.c:98
-#, fuzzy
 msgid "Three Months Ago"
 msgstr "Prieš tris mėnesius"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:100 ../intl-scm/guile-strings.c:102
-#, fuzzy
 msgid "Six Months Ago"
 msgstr "Prieš pusmetį"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:104 ../intl-scm/guile-strings.c:106
-#, fuzzy
 msgid "One Year Ago"
 msgstr "Prieš metus"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:108 ../intl-scm/guile-strings.c:110
-#, fuzzy
 msgid "One Month Ahead"
 msgstr "Už mėnesio"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:112 ../intl-scm/guile-strings.c:114
-#, fuzzy
 msgid "One Week Ahead"
 msgstr "Už savaitės"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:116 ../intl-scm/guile-strings.c:118
-#, fuzzy
 msgid "Three Months Ahead"
 msgstr "Už trijų mėnesių"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:120 ../intl-scm/guile-strings.c:122
-#, fuzzy
 msgid "Six Months Ahead"
 msgstr "Už pusmečio"
 
 #. src/app-utils/date-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:124 ../intl-scm/guile-strings.c:126
-#, fuzzy
 msgid "One Year Ahead"
 msgstr "Už metų"
 
@@ -16911,21 +16409,18 @@
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:188
-#, fuzzy
 msgid "Counters"
-msgstr "Turinys"
+msgstr "Skaitikliai"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:190
-#, fuzzy
 msgid "Customer number format"
-msgstr "Pirkėjo numeris: "
+msgstr "Pirkėjo numerio formatas "
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:192
-#, fuzzy
 msgid "Customer number"
-msgstr "Pirkėjo numeris: "
+msgstr "Pirkėjo numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:194
@@ -16933,6 +16428,8 @@
 "The format string to use for generating customer numbers. This is a printf-"
 "style format string."
 msgstr ""
+"Formato eilutė naudojama pirkėjų numerių generavimui. Tai yra „printf“ "
+"stiliaus formato eilutė."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:196
@@ -16940,18 +16437,18 @@
 "The previous customer number generated. This number will be incremented to "
 "generate the next customer number."
 msgstr ""
+"Ankstesnis sugeneruotas pirkėjo numeris. Šis numeris bus padidintas kitam "
+"pirkėjo numeriui sugeneruoti."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:198
-#, fuzzy
 msgid "Employee number format"
-msgstr "Darbuotojo numeris: "
+msgstr "Darbuotojo numerio formatas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:200
-#, fuzzy
 msgid "Employee number"
-msgstr "Darbuotojo numeris: "
+msgstr "Darbuotojo numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:202
@@ -16959,6 +16456,8 @@
 "The format string to use for generating employee numbers. This is a printf-"
 "style format string."
 msgstr ""
+"Formato eilutė naudojama darbuotojų numerių generavimui. Tai yra „printf“ "
+"stiliaus formato eilutė."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:204
@@ -16966,6 +16465,8 @@
 "The previous employee number generated. This number will be incremented to "
 "generate the next employee number."
 msgstr ""
+"Ankstesnis sugeneruotas darbuotojo numeris. Šis numeris bus padidintas kitam "
+"darbuotojo numeriui sugeneruoti."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:206
@@ -16986,8 +16487,8 @@
 "The format string to use for generating invoice numbers. This is a printf-"
 "style format string."
 msgstr ""
-"Formato eilutė naudojama naujų sąskaitos-faktūros numerių generavimui. Tai "
-"yra „printf“ stiliaus formato eilutė."
+"Formato eilutė naudojama sąskaitų-faktūrų numerių generavimui. Tai yra "
+"„printf“ stiliaus formato eilutė."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:212
@@ -17000,15 +16501,13 @@
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:214
-#, fuzzy
 msgid "Bill number format"
-msgstr "Atsiskaitymo informacija"
+msgstr "Gautos sąskaitos numerio formatas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:216
-#, fuzzy
 msgid "Bill number"
-msgstr "Atiskaitymo savininkas"
+msgstr "Gautos sąskaitos numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:218
@@ -17016,6 +16515,8 @@
 "The format string to use for generating bill numbers. This is a printf-style "
 "format string."
 msgstr ""
+"Formato eilutė naudojama gautų sąskaitų numerių generavimui. Tai yra "
+"„printf“ stiliaus formato eilutė."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:220
@@ -17023,18 +16524,18 @@
 "The previous bill number generated. This number will be incremented to "
 "generate the next bill number."
 msgstr ""
+"Ankstesnis sugeneruotas gautos sąskaitos numeris. Šis numeris bus padidintas "
+"kitam gautos sąskaitos numeriui sugeneruoti."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:222
-#, fuzzy
 msgid "Expense voucher number format"
-msgstr "Išlaidų kvitas"
+msgstr "Sąnaudų kvito numerio formatas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:224
-#, fuzzy
 msgid "Expense voucher number"
-msgstr "Išlaidų kvitas"
+msgstr "Sąnaudų kvito numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:226
@@ -17042,6 +16543,8 @@
 "The format string to use for generating expense voucher numbers. This is a "
 "printf-style format string."
 msgstr ""
+"Formato eilutė naudojama sąnaudų kvitų numerių generavimui. Tai yra „printf“ "
+"stiliaus formato eilutė."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:228
@@ -17049,18 +16552,18 @@
 "The previous expense voucher number generated. This number will be "
 "incremented to generate the next voucher number."
 msgstr ""
+"Ankstesnis sugeneruotas sąnaudų kvito numeris. Šis numeris bus padidintas "
+"kitam sąnaudų kvito numeriui sugeneruoti."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:230
-#, fuzzy
 msgid "Job number format"
-msgstr "Operacijos informacija"
+msgstr "Užduoties numerio formatas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:232
-#, fuzzy
 msgid "Job number"
-msgstr "Operacijos numeris"
+msgstr "Užduoties numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:234
@@ -17068,6 +16571,8 @@
 "The format string to use for generating job numbers. This is a printf-style "
 "format string."
 msgstr ""
+"Formato eilutė naudojama užduočių numerių generavimui. Tai yra „printf“ "
+"stiliaus formato eilutė."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:236
@@ -17075,16 +16580,16 @@
 "The previous job number generated. This number will be incremented to "
 "generate the next job number."
 msgstr ""
+"Ankstesnis sugeneruotas užduoties numeris. Šis numeris bus padidintas kitam "
+"užduoties numeriui sugeneruoti."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:238
-#, fuzzy
 msgid "Order number format"
-msgstr "Užsakymo informacija"
+msgstr "Užsakymo numerio formatas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:240
-#, fuzzy
 msgid "Order number"
 msgstr "Užsakymo numeris"
 
@@ -17094,6 +16599,8 @@
 "The format string to use for generating order numbers. This is a printf-"
 "style format string."
 msgstr ""
+"Formato eilutė naudojama užsakymų numerių generavimui. Tai yra „printf“ "
+"stiliaus formato eilutė."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:244
@@ -17101,18 +16608,18 @@
 "The previous order number generated. This number will be incremented to "
 "generate the next order number."
 msgstr ""
+"Ankstesnis sugeneruotas užsakymo numeris. Šis numeris bus padidintas kitam "
+"užsakymo numeriui sugeneruoti."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:246
-#, fuzzy
 msgid "Vendor number format"
-msgstr "Pardavėjo numeris: "
+msgstr "Pardavėjo numerio formatas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:248
-#, fuzzy
 msgid "Vendor number"
-msgstr "Pardavėjo numeris: "
+msgstr "Pardavėjo numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:250
@@ -17120,6 +16627,8 @@
 "The format string to use for generating vendor numbers. This is a printf-"
 "style format string."
 msgstr ""
+"Formato eilutė naudojama pardavėjų numerių generavimui. Tai yra „printf“ "
+"stiliaus formato eilutė."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:252
@@ -17127,53 +16636,48 @@
 "The previous vendor number generated. This number will be incremented to "
 "generate the next vendor number."
 msgstr ""
+"Ankstesnis sugeneruotas pardavėjo numeris. Šis numeris bus padidintas kitam "
+"pardavėjo numeriui sugeneruoti."
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:254
-#, fuzzy
 msgid "The name of your business"
 msgstr "Jūsų verslo pavadinimas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:256
-#, fuzzy
 msgid "The address of your business"
 msgstr "Jūsų verslo adresas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:258
 msgid "The contact person to print on invoices"
-msgstr "Kontaktinis asmuo spausdinamas ant sąskaitų-faktūrų"
+msgstr "Kontaktinis asmuo spausdinimui ant sąskaitų-faktūrų"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:260
-#, fuzzy
 msgid "The phone number of your business"
 msgstr "Jūsų verslo telefono numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:262
-#, fuzzy
 msgid "The fax number of your business"
 msgstr "Jūsų verslo fakso numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:264
-#, fuzzy
 msgid "The email address of your business"
 msgstr "Jūsų verslo el. pašto adresas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:266
-#, fuzzy
 msgid "The URL address of your website"
-msgstr "Jūsų tinklapio adresas"
+msgstr "Jūsų tinklalapio adresas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:268
-#, fuzzy
 msgid "The ID for your company (eg 'Tax-ID: 00-000000)"
-msgstr "Jūsų įmonės ID (pvz. 'Tax-ID:00-000000)"
+msgstr "Jūsų įmonės ID (pvz., į. k. 000000000)"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:270
@@ -17201,13 +16705,11 @@
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:278
-#, fuzzy
 msgid "Fancy Date Format"
 msgstr "Įmantrus datos formatas"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:280
-#, fuzzy
 msgid "The default date format used for fancy printed dates"
 msgstr ""
 "Numatytasis datos formatas, kuris naudojamas spausdinti įmantrioms datoms"
@@ -17218,58 +16720,53 @@
 "Check to have trading accounts used for transactions involving more than one "
 "currency or commodity"
 msgstr ""
+"Pažymėkite, kad būtų naudojamos prekybos sąskaitos operacijose, kuriose "
+"naudojama daugiau nei viena valiuta ar prekė"
 
 #. src/business/business-utils/business-prefs.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:284
 msgid "Budget to be used when none has been otherwise specified"
-msgstr ""
+msgstr "Naudojamas biudžetas, kai nenurodyta kitaip"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:290 ../intl-scm/guile-strings.c:308
-#, fuzzy
 msgid "Company Address"
 msgstr "Įmonės adresas"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:292 ../intl-scm/guile-strings.c:310
-#, fuzzy
 msgid "Company ID"
 msgstr "Įmonės ID"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:294 ../intl-scm/guile-strings.c:312
-#, fuzzy
 msgid "Company Phone Number"
 msgstr "Įmonės telefono numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:296 ../intl-scm/guile-strings.c:314
-#, fuzzy
 msgid "Company Fax Number"
 msgstr "Įmonės fakso numeris"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:298 ../intl-scm/guile-strings.c:316
-#, fuzzy
 msgid "Company Website URL"
-msgstr "Įmonės tinklapio adresas"
+msgstr "Įmonės tinklalapio adresas"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:300 ../intl-scm/guile-strings.c:318
-#, fuzzy
 msgid "Company Email Address"
 msgstr "Įmonės el. pašto adresas"
 
 #. src/business/business-utils/business-utils.scm
 #. src/business/business-utils/gnucash/business-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:302 ../intl-scm/guile-strings.c:320
-#, fuzzy
 msgid "Company Contact Person"
 msgstr "Įmonės kontaktinis asmuo"
 
@@ -17278,7 +16775,6 @@
 #. src/import-export/qif-io-core/qif-invst-xtn-import.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:324 ../intl-scm/guile-strings.c:434
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:586
-#, fuzzy
 msgid "Dividends"
 msgstr "Dividendai"
 
@@ -17326,9 +16822,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3632 ../intl-scm/guile-strings.c:4552
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5908 ../intl-scm/guile-strings.c:6482
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7632
-#, fuzzy
 msgid "Expenses"
-msgstr "Išlaidos"
+msgstr "Sąnaudos"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-dialog-utils.scm
@@ -17352,7 +16847,6 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:364 ../intl-scm/guile-strings.c:366
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:474 ../intl-scm/guile-strings.c:476
-#, fuzzy
 msgid "Line"
 msgstr "Eilutė"
 
@@ -17502,7 +16996,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:410 ../intl-scm/guile-strings.c:520
 #, fuzzy
 msgid "Tax class"
-msgstr "<b>Mokesčių lentelės</b>"
+msgstr "Mokesčių klasė"
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-file.scm
@@ -17598,7 +17092,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:548 ../intl-scm/guile-strings.c:570
 #, c-format
 msgid "Unrecognized status '%s'. Defaulting to uncleared."
-msgstr ""
+msgstr "Neatpažinta būsena „%s“. Nustatoma – neapmokėta."
 
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
@@ -17644,9 +17138,8 @@
 #. src/import-export/qif-import/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:562 ../intl-scm/guile-strings.c:584
-#, fuzzy
 msgid "Dates earlier than 1970 are not supported."
-msgstr "Ateities datos nepalaikomos"
+msgstr "Datos, ankstesnės už 1970 m. yra nepalaikomos."
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
@@ -17674,7 +17167,6 @@
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:610 ../intl-scm/guile-strings.c:1214
-#, fuzzy
 msgid "Sort By"
 msgstr "Rikiuoti pagal"
 
@@ -17818,9 +17310,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7588 ../intl-scm/guile-strings.c:7658
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7732 ../intl-scm/guile-strings.c:7776
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8066 ../intl-scm/guile-strings.c:8606
-#, fuzzy
 msgid "Price Source"
-msgstr "Kainos kitimo istorija"
+msgstr "Kainos šaltinis"
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/aging.scm
@@ -17865,7 +17356,6 @@
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:630 ../intl-scm/guile-strings.c:1234
-#, fuzzy
 msgid "Name of the company"
 msgstr "Įmonės pavadinimas"
 
@@ -17910,7 +17400,6 @@
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:644 ../intl-scm/guile-strings.c:1248
-#, fuzzy
 msgid "0 -> $999,999.99, A->Z"
 msgstr "0 -> $999,999.99, А -> Ž"
 
@@ -17924,9 +17413,8 @@
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/aging.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:648 ../intl-scm/guile-strings.c:1252
-#, fuzzy
 msgid "$999,999.99 -> $0, Z->A"
-msgstr "$999,999.99 -> $0, Ž -> А"
+msgstr "$999,999.99 -> $0, Ž -> A"
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/aging.scm
@@ -17977,9 +17465,8 @@
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:666 ../intl-scm/guile-strings.c:1270
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2132 ../intl-scm/guile-strings.c:2676
-#, fuzzy
 msgid "Current"
-msgstr "Valiuta"
+msgstr ""
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/aging.scm
@@ -18077,7 +17564,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:688 ../intl-scm/guile-strings.c:690
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1292 ../intl-scm/guile-strings.c:1294
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3670 ../intl-scm/guile-strings.c:5046
-#, fuzzy
 msgid "Income Accounts"
 msgstr "Pajamų sąskaitos"
 
@@ -18094,9 +17580,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:694 ../intl-scm/guile-strings.c:696
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1298 ../intl-scm/guile-strings.c:1300
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3672 ../intl-scm/guile-strings.c:5048
-#, fuzzy
 msgid "Expense Accounts"
-msgstr "Išlaidų sąskaitos"
+msgstr "Sąnaudų sąskaitos"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/customer-summary.scm
@@ -18206,7 +17691,6 @@
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:724 ../intl-scm/guile-strings.c:1328
-#, fuzzy
 msgid "Sort Column"
 msgstr "Rikiavimo stulpelis"
 
@@ -18226,9 +17710,8 @@
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/customer-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:742 ../intl-scm/guile-strings.c:1346
-#, fuzzy
 msgid "Customer Name"
-msgstr "Kliento (pirkėjo) vardas"
+msgstr "Pirkėjo vardas"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/customer-summary.scm
@@ -18245,7 +17728,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4002 ../intl-scm/guile-strings.c:4028
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5378 ../intl-scm/guile-strings.c:5404
 msgid "Profit"
-msgstr ""
+msgstr "Pelnas"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/customer-summary.scm
@@ -18489,7 +17972,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1848 ../intl-scm/guile-strings.c:2392
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6746 ../intl-scm/guile-strings.c:7252
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7896 ../intl-scm/guile-strings.c:8402
-#, fuzzy
 msgid "Display the date?"
 msgstr "Rodyti datą?"
 
@@ -18508,9 +17990,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1854 ../intl-scm/guile-strings.c:2398
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6758 ../intl-scm/guile-strings.c:7264
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7908 ../intl-scm/guile-strings.c:8414
-#, fuzzy
 msgid "Display the description?"
-msgstr "Rodyti aprašymą?"
+msgstr "Rodyti aprašą?"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
@@ -18682,28 +18163,24 @@
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:888 ../intl-scm/guile-strings.c:1492
-#, fuzzy
 msgid "My Company"
 msgstr "Mano įmonė"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:890 ../intl-scm/guile-strings.c:1494
-#, fuzzy
 msgid "Display my company name and address?"
 msgstr "Rodyti mano įmonės pavadinimą ir adresą?"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:894 ../intl-scm/guile-strings.c:1498
-#, fuzzy
 msgid "My Company ID"
 msgstr "Mano įmonės ID"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/easy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:896 ../intl-scm/guile-strings.c:1500
-#, fuzzy
 msgid "Display my company ID?"
 msgstr "Rodyti mano įmonės ID?"
 
@@ -18761,7 +18238,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6300 ../intl-scm/guile-strings.c:6340
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6818 ../intl-scm/guile-strings.c:7306
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7968 ../intl-scm/guile-strings.c:8456
-#, fuzzy
 msgid "Totals"
 msgstr "Iš viso"
 
@@ -19202,21 +18678,18 @@
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1184 ../intl-scm/guile-strings.c:1788
-#, fuzzy
 msgid "Phone:"
 msgstr "Telefonas:"
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1186 ../intl-scm/guile-strings.c:1790
-#, fuzzy
 msgid "Fax:"
 msgstr "Faksas:"
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1188 ../intl-scm/guile-strings.c:1792
-#, fuzzy
 msgid "Web:"
 msgstr "Žiniatinklis:"
 
@@ -19225,14 +18698,13 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1196 ../intl-scm/guile-strings.c:1800
 #, c-format
 msgid "%s #"
-msgstr ""
+msgstr "%s #"
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1198 ../intl-scm/guile-strings.c:1802
-#, fuzzy
 msgid "%s Date"
-msgstr "Paskolos data"
+msgstr "%s data"
 
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/fancy-invoice.scm
@@ -19297,9 +18769,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2158 ../intl-scm/guile-strings.c:2162
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2576 ../intl-scm/guile-strings.c:2580
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2702 ../intl-scm/guile-strings.c:2706
-#, fuzzy
 msgid "Display the transaction date?"
-msgstr "Rodyti perverimo datą?"
+msgstr "Rodyti operacijos datą?"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/owner-report.scm
@@ -19307,9 +18778,8 @@
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2040 ../intl-scm/guile-strings.c:2166
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2584 ../intl-scm/guile-strings.c:2710
-#, fuzzy
 msgid "Display the transaction reference?"
-msgstr "Rodyti pervedimo nuorodą?"
+msgstr "Rodyti operacijos nuorodą?"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/owner-report.scm
@@ -19317,9 +18787,8 @@
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2044 ../intl-scm/guile-strings.c:2170
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2588 ../intl-scm/guile-strings.c:2714
-#, fuzzy
 msgid "Display the transaction type?"
-msgstr "Rodyti pervedimo tipą?"
+msgstr "Rodyti operacijos tipą?"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/owner-report.scm
@@ -19327,9 +18796,8 @@
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2048 ../intl-scm/guile-strings.c:2174
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2592 ../intl-scm/guile-strings.c:2718
-#, fuzzy
 msgid "Display the transaction description?"
-msgstr "Rodyti pervedimo aprašymą?"
+msgstr "Rodyti operacijos aprašą?"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/owner-report.scm
@@ -19337,9 +18805,8 @@
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2052 ../intl-scm/guile-strings.c:2178
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2596 ../intl-scm/guile-strings.c:2722
-#, fuzzy
 msgid "Display the transaction amount?"
-msgstr "Rodyti perverimo datą?"
+msgstr "Rodyti operacijos sumą?"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/owner-report.scm
@@ -19349,7 +18816,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2202 ../intl-scm/guile-strings.c:2204
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2624 ../intl-scm/guile-strings.c:2626
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2746 ../intl-scm/guile-strings.c:2748
-#, fuzzy
 msgid "Report:"
 msgstr "Ataskaita:"
 
@@ -19461,23 +18927,20 @@
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/taxinvoice.eguile.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2236 ../intl-scm/guile-strings.c:2780
-#, fuzzy
 msgid "Fax"
 msgstr "Faksas"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/taxinvoice.eguile.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2238 ../intl-scm/guile-strings.c:2782
-#, fuzzy
 msgid "Email"
 msgstr "El. paštas"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/taxinvoice.eguile.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2240 ../intl-scm/guile-strings.c:2784
-#, fuzzy
 msgid "Website"
-msgstr "Internetinis adresas"
+msgstr "Tinklalapis"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/taxinvoice.eguile.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
@@ -19582,14 +19045,13 @@
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2284 ../intl-scm/guile-strings.c:2828
 msgid "Logo filename"
-msgstr ""
+msgstr "Logotipo failas"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/taxinvoice.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2286 ../intl-scm/guile-strings.c:2830
-#, fuzzy
 msgid "Logo width"
-msgstr "Grafiko plotis"
+msgstr "Logotipo plotis"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/taxinvoice.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
@@ -19598,7 +19060,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2288 ../intl-scm/guile-strings.c:2328
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2832 ../intl-scm/guile-strings.c:2872
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6606 ../intl-scm/guile-strings.c:7756
-#, fuzzy
 msgid "Units"
 msgstr "Vienetai"
 
@@ -19607,7 +19068,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2290 ../intl-scm/guile-strings.c:2330
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2834 ../intl-scm/guile-strings.c:2874
 msgid "Qty"
-msgstr ""
+msgstr "Kiekis"
 
 #. src/report/business-reports/gnucash/report/taxinvoice.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
@@ -19786,7 +19247,6 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2920 ../intl-scm/guile-strings.c:3004
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3114 ../intl-scm/guile-strings.c:3198
-#, fuzzy
 msgid "Jan 1 - Mar 31"
 msgstr "Sau 1 - Kov 31"
 
@@ -19805,7 +19265,6 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2924 ../intl-scm/guile-strings.c:3008
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3118 ../intl-scm/guile-strings.c:3202
-#, fuzzy
 msgid "Apr 1 - May 31"
 msgstr "Bal 1 - Geg 31"
 
@@ -19824,7 +19283,6 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2928 ../intl-scm/guile-strings.c:3012
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3122 ../intl-scm/guile-strings.c:3206
-#, fuzzy
 msgid "Jun 1 - Aug 31"
 msgstr "Bir 1 - Rgp 31"
 
@@ -19843,7 +19301,6 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2932 ../intl-scm/guile-strings.c:3016
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3126 ../intl-scm/guile-strings.c:3210
-#, fuzzy
 msgid "Sep 1 - Dec 31"
 msgstr "Rug 1 - Gru 31"
 
@@ -19855,7 +19312,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3018 ../intl-scm/guile-strings.c:3020
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3128 ../intl-scm/guile-strings.c:3130
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3212 ../intl-scm/guile-strings.c:3214
-#, fuzzy
 msgid "Last Year"
 msgstr "Praėję metai"
 
@@ -19942,9 +19398,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2954 ../intl-scm/guile-strings.c:3038
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3148 ../intl-scm/guile-strings.c:3232
-#, fuzzy
 msgid "Select Accounts (none = all)"
-msgstr "Pasirinkti sąskaitas (nieko= visas)"
+msgstr "Pasirinkti sąskaitas (nieko = visos)"
 
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
@@ -19998,7 +19453,6 @@
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2972 ../intl-scm/guile-strings.c:3166
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "Period from %s to %s"
 msgstr "Laikotarpis nuo %s iki %s"
 
@@ -20030,7 +19484,6 @@
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf-de_DE.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf-de_DE.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2982 ../intl-scm/guile-strings.c:3176
-#, fuzzy
 msgid "XML"
 msgstr "XML"
 
@@ -20133,9 +19586,8 @@
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3070 ../intl-scm/guile-strings.c:3264
-#, fuzzy
 msgid "Currency conversion date"
-msgstr "Valiutos informacija"
+msgstr "Valiutos konvertavimo data"
 
 #. src/report/locale-specific/us/gnucash/report/taxtxf.scm
 #. src/report/locale-specific/us/taxtxf.scm
@@ -20270,9 +19722,8 @@
 #. src/report/report-system/eguile-gnc.scm
 #. src/report/report-system/gnucash/report/eguile-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3322 ../intl-scm/guile-strings.c:3326
-#, fuzzy
 msgid "Template file \"%s\" can not be read"
-msgstr "Failo \"%s\" neįmanoma rasti."
+msgstr "Neįmanoma perskaityti šablono failo „%s“"
 
 #. src/report/report-system/html-acct-table.scm
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
@@ -20302,7 +19753,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3358 ../intl-scm/guile-strings.c:3364
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3370 ../intl-scm/guile-strings.c:3376
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3382
-#, fuzzy
 msgid "Fonts"
 msgstr "Šriftai"
 
@@ -20406,26 +19856,23 @@
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3394
-#, fuzzy
 msgid "Account name"
 msgstr "Sąskaitos pavadinimas"
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3398
-#, fuzzy
 msgid "Exchange rate"
-msgstr "Valiutos kursas"
+msgstr "Konvertavimo kursas"
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3400
-#, fuzzy
 msgid "Exchange rates"
-msgstr "Valiutų kursai"
+msgstr "Konvertavimo kursai"
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3402
 msgid "No budgets exist. You must create at least one budget."
-msgstr ""
+msgstr "Neegzistuoja joks biudžetas. Jūs turite sukurti bent vieną biudžetą."
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3404
@@ -20434,7 +19881,6 @@
 
 #. src/report/report-system/html-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3408
-#, fuzzy
 msgid "No accounts selected"
 msgstr "Nepasirinktos jokios sąskaitos"
 
@@ -20449,7 +19895,6 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3414 ../intl-scm/guile-strings.c:6690
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7840
-#, fuzzy
 msgid "No data"
 msgstr "Nėra duomenų"
 
@@ -20487,49 +19932,41 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3428 ../intl-scm/guile-strings.c:3430
-#, fuzzy
 msgid "Day"
 msgstr "Diena"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3432 ../intl-scm/guile-strings.c:3434
-#, fuzzy
 msgid "Week"
 msgstr "Savaitė"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3436
-#, fuzzy
 msgid "2Week"
 msgstr "2 savaitės"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3438
-#, fuzzy
 msgid "Two Weeks"
 msgstr "Dvi savaitės"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3440 ../intl-scm/guile-strings.c:3442
-#, fuzzy
 msgid "Month"
 msgstr "Mėnuo"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3444 ../intl-scm/guile-strings.c:3446
-#, fuzzy
 msgid "Quarter"
 msgstr "Ketvirtis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3448 ../intl-scm/guile-strings.c:3450
-#, fuzzy
 msgid "Half Year"
 msgstr "Pusmetis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3452 ../intl-scm/guile-strings.c:3454
-#, fuzzy
 msgid "Year"
 msgstr "Metai"
 
@@ -20547,37 +19984,31 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3460
-#, fuzzy
 msgid "Top-level"
-msgstr "Viršutinis lygis"
+msgstr "Aukščiausias lygis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3462
-#, fuzzy
 msgid "Second-level"
 msgstr "Antras lygis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3464
-#, fuzzy
 msgid "Third-level"
 msgstr "Trečias lygis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3466
-#, fuzzy
 msgid "Fourth-level"
 msgstr "Ketvirtas lygis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3468
-#, fuzzy
 msgid "Fifth-level"
-msgstr "Šeštas lygis"
+msgstr "Penktas lygis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3470
-#, fuzzy
 msgid "Sixth-level"
 msgstr "Šeštas lygis"
 
@@ -20643,9 +20074,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3486 ../intl-scm/guile-strings.c:3878
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5254 ../intl-scm/guile-strings.c:6648
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7798
-#, fuzzy
 msgid "The source of price information"
-msgstr "Kainos šaltinio informacija"
+msgstr "Kainos informacijos šaltinis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3488
@@ -20663,7 +20093,6 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3492 ../intl-scm/guile-strings.c:6650
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7800
-#, fuzzy
 msgid "Weighted Average"
 msgstr "Svertinis vidurkis"
 
@@ -20674,7 +20103,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7802
 #, fuzzy
 msgid "The weighted average of all currency transactions of the past"
-msgstr "Svertinio vidurkio visos valiutų pervedimai praeityje"
+msgstr "Visų valiutų operacijų praeityje svertinis vidurkis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
@@ -20731,79 +20160,66 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3510 ../intl-scm/guile-strings.c:3512
-#, fuzzy
 msgid "Circle"
 msgstr "Apskritimas"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3514 ../intl-scm/guile-strings.c:3516
-#, fuzzy
 msgid "Cross"
 msgstr "Kryžius"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3518 ../intl-scm/guile-strings.c:3520
-#, fuzzy
 msgid "Square"
 msgstr "Kvadratas"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3522 ../intl-scm/guile-strings.c:3524
-#, fuzzy
 msgid "Asterisk"
 msgstr "Žvaigždutė"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3526
-#, fuzzy
 msgid "Filled circle"
 msgstr "Skritulys"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3528
-#, fuzzy
 msgid "Circle filled with color"
 msgstr "Spalvotas skritulys"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3530
-#, fuzzy
 msgid "Filled square"
 msgstr "Užpildytas kvadratas"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3532
-#, fuzzy
 msgid "Square filled with color"
 msgstr "Užpildytas spalvotas kvadratas"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3534
-#, fuzzy
 msgid "Choose the method for sorting accounts."
-msgstr "Pasirinkite sąskaitų rikiavimo būdą."
+msgstr "Pasirinkite sąskaitų rikiavimo metodą."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3538
-#, fuzzy
 msgid "Alphabetical by account code"
 msgstr "Abėcėlinis pagal sąskaitos kodą"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3540
-#, fuzzy
 msgid "Alphabetical"
 msgstr "Abėcėlinis"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3542
-#, fuzzy
 msgid "Alphabetical by account name"
 msgstr "Abėcėlinis pagal sąskaitos pavadinimą"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3546
-#, fuzzy
 msgid "By amount, largest to smallest"
 msgstr "Pagal sumą, nuo didžiausios iki mažiausios"
 
@@ -20820,7 +20236,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3550 ../intl-scm/guile-strings.c:3794
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5170 ../intl-scm/guile-strings.c:6892
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8042
-#, fuzzy
 msgid "Account Balance"
 msgstr "Sąskaitos balansas"
 
@@ -20838,7 +20253,6 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3558 ../intl-scm/guile-strings.c:3568
-#, fuzzy
 msgid "Do not show"
 msgstr "Nerodyti"
 
@@ -20971,9 +20385,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5716 ../intl-scm/guile-strings.c:6546
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6568 ../intl-scm/guile-strings.c:7696
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7718
-#, fuzzy
 msgid "Assets"
-msgstr "Аktyvai"
+msgstr "Turtas"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
@@ -20990,7 +20403,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5726 ../intl-scm/guile-strings.c:6548
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6570 ../intl-scm/guile-strings.c:7698
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7720
-#, fuzzy
 msgid "Liabilities"
 msgstr "Įsipareigojimai"
 
@@ -21002,20 +20414,19 @@
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3626
-#, fuzzy
 msgid "Mutual Funds"
 msgstr "Investiciniai fondai"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3628
-#, fuzzy
 msgid "Currencies"
 msgstr "Valiutos"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3634
+#, fuzzy
 msgid "Equities"
-msgstr ""
+msgstr "Nuosavybė"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3636
@@ -21024,30 +20435,28 @@
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3638
-#, fuzzy
 msgid "Savings"
 msgstr "Santaupos"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3640
-#, fuzzy
 msgid "Money Market"
 msgstr "Pinigų rinka"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3642
+#, fuzzy
 msgid "Accounts Receivable"
-msgstr ""
+msgstr "Gautina"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3644
 #, fuzzy
 msgid "Accounts Payable"
-msgstr "Получающие счета"
+msgstr "Mokėtina"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3646
-#, fuzzy
 msgid "Credit Lines"
 msgstr "Kredito linijos"
 
@@ -21056,9 +20465,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3648 ../intl-scm/guile-strings.c:4162
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5018
-#, fuzzy
 msgid "Trading Accounts"
-msgstr "esama sąskaita"
+msgstr "Prekybos sąskaitos"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3650
@@ -21075,59 +20483,50 @@
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3654 ../intl-scm/guile-strings.c:5030
-#, fuzzy
 msgid "Income Piechart"
-msgstr "Pajamų skritulinis grafikas"
+msgstr "Pajamų skritulinė diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3656 ../intl-scm/guile-strings.c:5032
-#, fuzzy
 msgid "Expense Piechart"
-msgstr "Išlaidų skritulinis grafikas"
+msgstr "Sąnaudų skritulinė diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3658 ../intl-scm/guile-strings.c:5034
-#, fuzzy
 msgid "Asset Piechart"
-msgstr "Aktyvų skritulinis grafikas"
+msgstr "Turto skritulinė diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3660 ../intl-scm/guile-strings.c:5036
-#, fuzzy
 msgid "Liability Piechart"
-msgstr "Įsipareigojimų skritulinis grafikas"
+msgstr "Įsipareigojimų skritulinė diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3662 ../intl-scm/guile-strings.c:5038
-#, fuzzy
 msgid "Shows a piechart with the Income per given time interval"
-msgstr "Rodo pajamų skritulinį grafiką pasirinktame laikotarpyje"
+msgstr "Parodo skritulinę diagramą su pajamomis per nurodytą laikotarpį"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3664 ../intl-scm/guile-strings.c:5040
-#, fuzzy
 msgid "Shows a piechart with the Expenses per given time interval"
-msgstr "Rodo išlaidų skritulinį grafiką pasirinktame laikotarpyje"
+msgstr "Parodo skritulinę diagramą su sąnaudomis per nurodytą laikotarpį"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3666 ../intl-scm/guile-strings.c:5042
-#, fuzzy
 msgid "Shows a piechart with the Assets balance at a given time"
-msgstr "Rodo aktyvų balanso skritulinį grafiką pasirinktame laikotarpyje"
+msgstr "Parodo skritulinę diagramą su turto balansu nurodytu laiku"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3668 ../intl-scm/guile-strings.c:5044
-#, fuzzy
 msgid "Shows a piechart with the Liabilities balance at a given time"
-msgstr ""
-"Rodo įsipareigojimų balanso skritulinį grafiką pasirinktame laikotarpyje"
+msgstr "Parodo skritulinę diagramą su įsipareigojimų balansu nurodytu laiku"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
@@ -21162,7 +20561,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7084 ../intl-scm/guile-strings.c:7524
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7650 ../intl-scm/guile-strings.c:7764
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8006 ../intl-scm/guile-strings.c:8234
-#, fuzzy
 msgid "Start Date"
 msgstr "Pradžios data"
 
@@ -21199,7 +20597,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7086 ../intl-scm/guile-strings.c:7526
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7652 ../intl-scm/guile-strings.c:7766
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8008 ../intl-scm/guile-strings.c:8236
-#, fuzzy
 msgid "End Date"
 msgstr "Pabaigos data"
 
@@ -21213,7 +20610,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4796 ../intl-scm/guile-strings.c:5064
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6060 ../intl-scm/guile-strings.c:6152
 msgid "Show Accounts until level"
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti sąskaitas iki lygio"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
@@ -21439,9 +20836,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3736 ../intl-scm/guile-strings.c:5112
-#, fuzzy
 msgid "Yearly Average"
-msgstr "Vidutinis"
+msgstr "Metinis vidurkis"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
@@ -21449,9 +20845,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3738 ../intl-scm/guile-strings.c:4754
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5114 ../intl-scm/guile-strings.c:6110
-#, fuzzy
 msgid "Monthly Average"
-msgstr "Kas mėnesį"
+msgstr "Mėnesinis vidurkis"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
@@ -21459,9 +20854,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3740 ../intl-scm/guile-strings.c:4756
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5116 ../intl-scm/guile-strings.c:6112
-#, fuzzy
 msgid "Weekly Average"
-msgstr "Svertinis vidurkis"
+msgstr "Savaitinis vidurkis"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-piecharts.scm
@@ -21477,7 +20871,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3748 ../intl-scm/guile-strings.c:4766
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4770 ../intl-scm/guile-strings.c:5124
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6122 ../intl-scm/guile-strings.c:6126
-#, fuzzy
 msgid "and"
 msgstr "ir"
 
@@ -21515,7 +20908,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6366 ../intl-scm/guile-strings.c:6848
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7384 ../intl-scm/guile-strings.c:7516
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7998 ../intl-scm/guile-strings.c:8534
-#, fuzzy
 msgid "Report Title"
 msgstr "Ataskaitos pavadinimas"
 
@@ -21574,7 +20966,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6370 ../intl-scm/guile-strings.c:6852
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7388 ../intl-scm/guile-strings.c:7520
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8002 ../intl-scm/guile-strings.c:8538
-#, fuzzy
 msgid "Company name"
 msgstr "Įmonės pavadinimas"
 
@@ -21602,7 +20993,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6372 ../intl-scm/guile-strings.c:6854
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7390 ../intl-scm/guile-strings.c:7522
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8004 ../intl-scm/guile-strings.c:8540
-#, fuzzy
 msgid "Name of company/individual"
 msgstr "Įmonės/asmens vardas"
 
@@ -21630,9 +21020,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6382 ../intl-scm/guile-strings.c:6864
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7404 ../intl-scm/guile-strings.c:7532
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8014 ../intl-scm/guile-strings.c:8554
-#, fuzzy
 msgid "Levels of Subaccounts"
-msgstr "Subsąskaitų lygiai"
+msgstr "Antrinių sąskaitų lygiai"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -21658,7 +21047,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6384 ../intl-scm/guile-strings.c:6866
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7406 ../intl-scm/guile-strings.c:7534
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8016 ../intl-scm/guile-strings.c:8556
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of levels in the account tree displayed"
 msgstr "Didžiausias rodomas lygių skaičius sąskaitų medyje"
 
@@ -21949,9 +21337,8 @@
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3806 ../intl-scm/guile-strings.c:5182
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6904 ../intl-scm/guile-strings.c:8054
-#, fuzzy
 msgid "Account Description"
-msgstr "Sąskaitos aprašymas"
+msgstr "Sąskaitos aprašas"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -21959,9 +21346,8 @@
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3808 ../intl-scm/guile-strings.c:5184
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6906 ../intl-scm/guile-strings.c:8056
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's description"
-msgstr "Rodyti sąskaitos aprašymą"
+msgstr "Rodyti sąskaitos aprašą"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -21969,7 +21355,6 @@
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3810 ../intl-scm/guile-strings.c:5186
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6908 ../intl-scm/guile-strings.c:8058
-#, fuzzy
 msgid "Account Notes"
 msgstr "Sąskaitos pastabos"
 
@@ -21979,7 +21364,6 @@
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3812 ../intl-scm/guile-strings.c:5188
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6910 ../intl-scm/guile-strings.c:8060
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's notes"
 msgstr "Rodyti sąskaitos pastabas"
 
@@ -22010,7 +21394,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6434 ../intl-scm/guile-strings.c:6912
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7452 ../intl-scm/guile-strings.c:7584
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8062 ../intl-scm/guile-strings.c:8602
-#, fuzzy
 msgid "Commodities"
 msgstr "Prekės"
 
@@ -22041,7 +21424,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6440 ../intl-scm/guile-strings.c:6918
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7458 ../intl-scm/guile-strings.c:7590
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8068 ../intl-scm/guile-strings.c:8608
-#, fuzzy
 msgid "Show Foreign Currencies"
 msgstr "Rodyti užsienio valiutas"
 
@@ -22106,9 +21488,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6444 ../intl-scm/guile-strings.c:6922
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7462 ../intl-scm/guile-strings.c:7594
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8072 ../intl-scm/guile-strings.c:8612
-#, fuzzy
 msgid "Show Exchange Rates"
-msgstr "Rodyti valiutų kursą"
+msgstr "Rodyti konvertavimo kursus"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -22137,9 +21518,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6446 ../intl-scm/guile-strings.c:6924
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7464 ../intl-scm/guile-strings.c:7596
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8074 ../intl-scm/guile-strings.c:8614
-#, fuzzy
 msgid "Show the exchange rates used"
-msgstr "Rodyti naudojamų valiutų kursą"
+msgstr "Rodyti naudojamus konvertavimo kursus"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -22186,7 +21566,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3836 ../intl-scm/guile-strings.c:5212
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6934 ../intl-scm/guile-strings.c:8084
 msgid "Omit Accounts"
-msgstr ""
+msgstr "Praleisti sąskaitas"
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -22203,7 +21583,6 @@
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3846 ../intl-scm/guile-strings.c:5222
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6946 ../intl-scm/guile-strings.c:8096
-#, fuzzy
 msgid "Account title"
 msgstr "Sąskaitos pavadinimas"
 
@@ -22211,7 +21590,7 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3852 ../intl-scm/guile-strings.c:5228
 msgid "Advanced Portfolio"
-msgstr ""
+msgstr "Išplėstinis portfelis"
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
@@ -22247,14 +21626,12 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3864 ../intl-scm/guile-strings.c:5240
-#, fuzzy
 msgid "Show prices"
 msgstr "Rodyti kainas"
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3866 ../intl-scm/guile-strings.c:5242
-#, fuzzy
 msgid "Show number of shares"
 msgstr "Rodyti akcijų skaičių"
 
@@ -22311,7 +21688,6 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3898 ../intl-scm/guile-strings.c:5274
-#, fuzzy
 msgid "FIFO"
 msgstr "FIFO"
 
@@ -22324,7 +21700,6 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3902 ../intl-scm/guile-strings.c:5278
-#, fuzzy
 msgid "FILO"
 msgstr "FILO"
 
@@ -22355,9 +21730,8 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3914 ../intl-scm/guile-strings.c:5290
-#, fuzzy
 msgid "Display numbers of shares in accounts"
-msgstr "Rodyti akcijų skaičių sąskaitose"
+msgstr "Rodyti akcijų skaičius sąskaitose"
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
@@ -22371,7 +21745,6 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3918 ../intl-scm/guile-strings.c:5294
-#, fuzzy
 msgid "Display share prices"
 msgstr "Rodyti akcijų kainas"
 
@@ -22433,13 +21806,13 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3948 ../intl-scm/guile-strings.c:5324
 msgid "Realized Gain"
-msgstr ""
+msgstr "Gautas pelnas"
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3950 ../intl-scm/guile-strings.c:5326
 msgid "Unrealized Gain"
-msgstr ""
+msgstr "Negautas pelnas"
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
@@ -22457,7 +21830,6 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3956 ../intl-scm/guile-strings.c:5332
-#, fuzzy
 msgid "Brokerage Fees"
 msgstr "Maklerio mokesčiai"
 
@@ -22507,7 +21879,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3974 ../intl-scm/guile-strings.c:4798
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5350 ../intl-scm/guile-strings.c:6154
 msgid "Include Sub-Accounts"
-msgstr ""
+msgstr "Įtraukti antrines sąskaitas"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/average-balance.scm
@@ -22552,7 +21924,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6104 ../intl-scm/guile-strings.c:6108
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6534 ../intl-scm/guile-strings.c:6538
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7684 ../intl-scm/guile-strings.c:7688
-#, fuzzy
 msgid "Show table"
 msgstr "Rodyti lentelę"
 
@@ -22566,20 +21937,18 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5364 ../intl-scm/guile-strings.c:6106
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6536 ../intl-scm/guile-strings.c:7686
 msgid "Display a table of the selected data."
-msgstr ""
+msgstr "Rodyti pasirinktų duomenų lentelę."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3990 ../intl-scm/guile-strings.c:4034
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5366 ../intl-scm/guile-strings.c:5410
-#, fuzzy
 msgid "Show plot"
 msgstr "Rodyti grafiką"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3992 ../intl-scm/guile-strings.c:5368
-#, fuzzy
 msgid "Display a graph of the selected data."
 msgstr "Rodyti pasirinktų duomenų grafiką."
 
@@ -22587,7 +21956,6 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3994 ../intl-scm/guile-strings.c:4032
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5370 ../intl-scm/guile-strings.c:5408
-#, fuzzy
 msgid "Plot Type"
 msgstr "Grafiko tipas"
 
@@ -22868,7 +22236,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4140 ../intl-scm/guile-strings.c:4164
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5020 ../intl-scm/guile-strings.c:5516
 msgid "Retained Losses"
-msgstr ""
+msgstr "Nepaskirstytasis nuostolis"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -22936,23 +22304,20 @@
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4156 ../intl-scm/guile-strings.c:5012
-#, fuzzy
 msgid "Assets Accounts"
-msgstr "Visos sąskaitos"
+msgstr "Turto sąskaitos"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4158 ../intl-scm/guile-strings.c:5014
-#, fuzzy
 msgid "Liability Accounts"
-msgstr "Filtruoti sąskaitas"
+msgstr "Įsipareigojimų sąskaitos"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4160 ../intl-scm/guile-strings.c:5016
-#, fuzzy
 msgid "Equity Accounts"
-msgstr "Keisti sąskaitą"
+msgstr "Nuosavybės sąskaitos"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balsheet-eg.eguile.scm
@@ -22972,7 +22337,7 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/balsheet-eg.eguile.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4172 ../intl-scm/guile-strings.c:5028
 msgid "<strong>Exchange Rates</strong> used for this report"
-msgstr ""
+msgstr "<strong>Konvertavimo kursai</strong> naudojami šioje ataskaitoje"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
@@ -23014,9 +22379,8 @@
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4202 ../intl-scm/guile-strings.c:5558
-#, fuzzy
 msgid "Negative amount format"
-msgstr "Neigiamos sumos neleidžiamos."
+msgstr "Neigiamos sumos formatas"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
@@ -23025,12 +22389,14 @@
 "The formatting to use for negative amounts: with a leading sign, or "
 "enclosing brackets"
 msgstr ""
+"Formatavimas naudojamas neigiamoms sumoms: su ženklu priekyje, ar "
+"skliaustais"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4206 ../intl-scm/guile-strings.c:5562
 msgid "Font family"
-msgstr ""
+msgstr "Šrifto giminė"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
@@ -23041,9 +22407,8 @@
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4210 ../intl-scm/guile-strings.c:5566
-#, fuzzy
 msgid "Font size"
-msgstr "Mėnesiai"
+msgstr "Šrifto dydis"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
@@ -23119,7 +22484,7 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4252 ../intl-scm/guile-strings.c:5608
 msgid "Prefix negative amounts with a minus sign, e.g. -$10.00"
-msgstr ""
+msgstr "Prie neigiamų sumų pridėti minuso ženklą, pvz., -$10.00"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
@@ -23132,7 +22497,7 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4256 ../intl-scm/guile-strings.c:5612
 msgid "Surround negative amounts with brackets, e.g. ($100.00)"
-msgstr ""
+msgstr "Apskliausti neigiamas sumas skliaustais, pvz., ($100.00)"
 
 #. src/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/balsheet-eg.scm
@@ -23159,9 +22524,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4268 ../intl-scm/guile-strings.c:5624
-#, fuzzy
 msgid "Budget Balance Sheet"
-msgstr "Balanso lakštas"
+msgstr "Biudžeto balansas"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
@@ -23183,9 +22547,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4358 ../intl-scm/guile-strings.c:4454
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5714 ../intl-scm/guile-strings.c:5810
-#, fuzzy
 msgid "Budget to use."
-msgstr "Biudžeto parinktys"
+msgstr "Naudotinas biudžetas."
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
@@ -23232,7 +22595,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4382 ../intl-scm/guile-strings.c:5738
 #, fuzzy
 msgid "Existing Retained Losses"
-msgstr "Nerealizuotas nuostolis"
+msgstr "Nepaskirstytasis nuostolis"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
@@ -23279,9 +22642,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4404 ../intl-scm/guile-strings.c:4422
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5760 ../intl-scm/guile-strings.c:5778
-#, fuzzy
 msgid "Budget Barchart"
-msgstr "Aktyvų stulpelinis grafikas"
+msgstr "Biudžeto histograma"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget-barchart.scm
@@ -23462,7 +22824,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5886 ../intl-scm/guile-strings.c:6228
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6448 ../intl-scm/guile-strings.c:7418
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7598 ../intl-scm/guile-strings.c:8568
-#, fuzzy
 msgid "Entries"
 msgstr "Įrašai"
 
@@ -23623,9 +22984,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4568 ../intl-scm/guile-strings.c:4634
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5924 ../intl-scm/guile-strings.c:5990
-#, fuzzy
 msgid "Always show sub-accounts"
-msgstr "Visada rodyti subsąskaitas."
+msgstr "Visada rodyti antrines sąskaitas"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
@@ -23633,9 +22993,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4576 ../intl-scm/guile-strings.c:4644
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5932 ../intl-scm/guile-strings.c:6000
-#, fuzzy
 msgid "Show Full Account Names"
-msgstr "Rodyti pilnus sąskaitų vardus"
+msgstr "Rodyti pilnus sąskaitų pavadinimus"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget.scm
@@ -23647,7 +23006,6 @@
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4580 ../intl-scm/guile-strings.c:5936
-#, fuzzy
 msgid "Show Budget"
 msgstr "Rodyti biudžetą"
 
@@ -23793,17 +23151,15 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4652 ../intl-scm/guile-strings.c:6008
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "%s and subaccounts"
-msgstr "%s ir subsąskaitos"
+msgstr "%s ir antrinės sąskaitos"
 
 #. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4654 ../intl-scm/guile-strings.c:6010
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "%s and selected subaccounts"
-msgstr "%s ir pasirinktos subsąskaitos"
+msgstr "%s ir pasirinktos antrinės sąskaitos"
 
 #. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/cash-flow.scm
@@ -23820,60 +23176,60 @@
 #. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4666 ../intl-scm/guile-strings.c:6022
-#, fuzzy
 msgid "Difference"
 msgstr "Skirtumas"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4668 ../intl-scm/guile-strings.c:6024
-#, fuzzy
 msgid "Income Barchart"
-msgstr "Pajamų stulpelinis grafikas"
+msgstr "Pajamų histograma"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4670 ../intl-scm/guile-strings.c:6026
-#, fuzzy
 msgid "Expense Barchart"
-msgstr "Išlaidų stulpelinis grafikas"
+msgstr "Sąnaudų histograma"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4672 ../intl-scm/guile-strings.c:6028
-#, fuzzy
 msgid "Asset Barchart"
-msgstr "Aktyvų stulpelinis grafikas"
+msgstr "Turto histograma"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4674 ../intl-scm/guile-strings.c:6030
 msgid "Liability Barchart"
-msgstr ""
+msgstr "Įsipareigojimų histograma"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4676 ../intl-scm/guile-strings.c:6032
+#, fuzzy
 msgid "Shows a barchart with the Income per interval developing over time"
-msgstr ""
+msgstr "Parodo histogramą su pajamomis per intervalą"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4678 ../intl-scm/guile-strings.c:6034
+#, fuzzy
 msgid "Shows a barchart with the Expenses per interval developing over time"
-msgstr ""
+msgstr "Parodo histogramą su sąnaudomis per intervalą"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4680 ../intl-scm/guile-strings.c:6036
+#, fuzzy
 msgid "Shows a barchart with the Assets developing over time"
-msgstr ""
+msgstr "Parodo histogramą su turtu"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4682 ../intl-scm/guile-strings.c:6038
+#, fuzzy
 msgid "Shows a barchart with the Liabilities developing over time"
-msgstr ""
+msgstr "Parodo histogramą su įsipareigojimais"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/category-barchart.scm
@@ -23958,7 +23314,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4772 ../intl-scm/guile-strings.c:6128
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6980 ../intl-scm/guile-strings.c:7360
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8130 ../intl-scm/guile-strings.c:8510
-#, fuzzy
 msgid "Grand Total"
 msgstr "Bendra suma"
 
@@ -24213,9 +23568,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4966 ../intl-scm/guile-strings.c:6322
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7024 ../intl-scm/guile-strings.c:7274
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8174 ../intl-scm/guile-strings.c:8424
-#, fuzzy
 msgid "Use Full Account Name"
-msgstr "Naudoti visos sąskaitos pavadinimą?"
+msgstr "Naudoti pilną sąskaitos pavadinimą"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/general-ledger.scm
@@ -24269,7 +23623,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4988 ../intl-scm/guile-strings.c:6344
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7088 ../intl-scm/guile-strings.c:7374
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8238 ../intl-scm/guile-strings.c:8524
-#, fuzzy
 msgid "Style"
 msgstr "Stilius"
 
@@ -24279,7 +23632,6 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4990 ../intl-scm/guile-strings.c:6346
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6956 ../intl-scm/guile-strings.c:8106
-#, fuzzy
 msgid "Primary Key"
 msgstr "Pirminis raktas"
 
@@ -24301,9 +23653,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4994 ../intl-scm/guile-strings.c:6350
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7044 ../intl-scm/guile-strings.c:7228
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8194 ../intl-scm/guile-strings.c:8378
-#, fuzzy
 msgid "Show Account Code"
-msgstr "Rodyti sąskaitos kodą?"
+msgstr "Rodyti sąskaitos kodą"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/general-ledger.scm
@@ -24338,7 +23689,6 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5002 ../intl-scm/guile-strings.c:6358
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6962 ../intl-scm/guile-strings.c:8112
-#, fuzzy
 msgid "Secondary Key"
 msgstr "Antrinis raktas"
 
@@ -24422,9 +23772,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6498 ../intl-scm/guile-strings.c:7648
-#, fuzzy
 msgid "Income/Expense Chart"
-msgstr "Pajamų/išlaidų grafikas"
+msgstr "Pajamų/sąnaudų grafikas"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/price-scatter.scm
@@ -24457,9 +23806,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6526 ../intl-scm/guile-strings.c:7676
-#, fuzzy
 msgid "Show Income and Expenses?"
-msgstr "Rodyti pajamas ir išlaidas?"
+msgstr "Rodyti pajamas ir sąnaudas?"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
@@ -24496,30 +23844,26 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6554 ../intl-scm/guile-strings.c:7704
-#, fuzzy
 msgid "Income Chart"
-msgstr "Pajamų grafikas"
+msgstr "Pajamų diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6556 ../intl-scm/guile-strings.c:7706
-#, fuzzy
 msgid "Asset Chart"
-msgstr "Aktyvų grafikas"
+msgstr "Turto diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6558 ../intl-scm/guile-strings.c:7708
-#, fuzzy
 msgid "Expense Chart"
-msgstr "Išlaidų grafikas"
+msgstr "Sąnaudų diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6560 ../intl-scm/guile-strings.c:7710
-#, fuzzy
 msgid "Liability Chart"
-msgstr "Įsipareikojimų grafikas"
+msgstr "Įsipareigojimų diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
@@ -24530,30 +23874,26 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6578 ../intl-scm/guile-strings.c:7728
-#, fuzzy
 msgid "Income & Expense Chart"
-msgstr "Pajamų ir išlaidų grafikas"
+msgstr "Pajamų ir sąnaudų diagrama"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6580 ../intl-scm/guile-strings.c:7730
-#, fuzzy
 msgid "Investment Portfolio"
-msgstr "Investicinių akcijų paketas"
+msgstr "Investicijų portfelis"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6624 ../intl-scm/guile-strings.c:7774
-#, fuzzy
 msgid "Price of Commodity"
 msgstr "Prekės kaina"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6628 ../intl-scm/guile-strings.c:7778
-#, fuzzy
 msgid "Invert prices"
-msgstr "Sąskaitos-faktūros"
+msgstr ""
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
@@ -24742,7 +24082,6 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:6770 ../intl-scm/guile-strings.c:7920
-#, fuzzy
 msgid "Display the account?"
 msgstr "Rodyti sąskaitą?"
 
@@ -24933,9 +24272,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7070 ../intl-scm/guile-strings.c:8220
-#, fuzzy
 msgid "Transfer from/to"
-msgstr "Perkelti iš/į"
+msgstr "Pervesti iš/į"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -24947,23 +24285,20 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7092 ../intl-scm/guile-strings.c:8242
-#, fuzzy
 msgid "Multi-Line"
-msgstr "Daugialinijinis"
+msgstr "Kelios eilutės"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7094 ../intl-scm/guile-strings.c:8244
-#, fuzzy
 msgid "Display N lines"
-msgstr "Rodyti N linijų"
+msgstr "Rodyti N eilučių"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7098 ../intl-scm/guile-strings.c:8248
-#, fuzzy
 msgid "Display 1 line"
-msgstr "Rodyti 1 liniją"
+msgstr "Rodyti 1 eilutę"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -25112,7 +24447,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7166 ../intl-scm/guile-strings.c:8316
 #, fuzzy
 msgid "Register Order"
-msgstr "Žiniaraščio tvarka"
+msgstr "Registro tvarka"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -25233,7 +24568,6 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7272 ../intl-scm/guile-strings.c:8422
-#, fuzzy
 msgid "Display the account name?"
 msgstr "Rodyti sąskaitos pavadinimą?"
 
@@ -25241,14 +24575,12 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7276 ../intl-scm/guile-strings.c:7288
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8426 ../intl-scm/guile-strings.c:8438
-#, fuzzy
 msgid "Display the full account name"
 msgstr "Rodyti visą sąskaitos pavadinimą"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7280 ../intl-scm/guile-strings.c:8430
-#, fuzzy
 msgid "Display the account code"
 msgstr "Rodyti sąskaitos kodą"
 
@@ -25289,9 +24621,8 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7340 ../intl-scm/guile-strings.c:8490
-#, fuzzy
 msgid "Income and Expense"
-msgstr "Pajamos ir išlaidos"
+msgstr "Pajamos ir sąnaudos"
 
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -25386,7 +24717,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9946 ../intl-scm/guile-strings.c:9950
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9954 ../intl-scm/guile-strings.c:9958
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9962 ../intl-scm/guile-strings.c:10022
-#, fuzzy
 msgid "Colors"
 msgstr "Spalvos"
 
@@ -25444,7 +24774,6 @@
 #. src/report/standard-reports/gnucash/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:7394 ../intl-scm/guile-strings.c:8544
-#, fuzzy
 msgid "Date of Report"
 msgstr "Ataskaitos data"
 
@@ -25665,7 +24994,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9372 ../intl-scm/guile-strings.c:9494
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9584 ../intl-scm/guile-strings.c:9706
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9796 ../intl-scm/guile-strings.c:9924
-#, fuzzy
 msgid "Show preparer info"
 msgstr "Rodyti rengėjo informaciją"
 
@@ -25678,7 +25006,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8682 ../intl-scm/guile-strings.c:8894
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9106 ../intl-scm/guile-strings.c:9374
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9586 ../intl-scm/guile-strings.c:9798
-#, fuzzy
 msgid "Name of organization or company"
 msgstr "Organizacijos ar įmonės pavadinimas"
 
@@ -25697,7 +25024,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9498 ../intl-scm/guile-strings.c:9590
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9710 ../intl-scm/guile-strings.c:9802
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9928 ../intl-scm/guile-strings.c:10018
-#, fuzzy
 msgid "Enable Links"
 msgstr "Įjungti nuorodas"
 
@@ -25710,7 +25036,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8688 ../intl-scm/guile-strings.c:8900
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9112 ../intl-scm/guile-strings.c:9380
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9592 ../intl-scm/guile-strings.c:9804
-#, fuzzy
 msgid "Enable hyperlinks in reports"
 msgstr "Įjungti nuorodas ataskaitose"
 
@@ -25744,9 +25069,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9824 ../intl-scm/guile-strings.c:9842
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9966 ../intl-scm/guile-strings.c:9970
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9974 ../intl-scm/guile-strings.c:9978
-#, fuzzy
 msgid "Images"
-msgstr "Atvaizdai"
+msgstr "Paveikslai"
 
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -25918,7 +25242,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9414 ../intl-scm/guile-strings.c:9542
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9626 ../intl-scm/guile-strings.c:9754
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9844 ../intl-scm/guile-strings.c:9976
-#, fuzzy
 msgid "Logo"
 msgstr "Logotipas"
 
@@ -25953,7 +25276,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9714 ../intl-scm/guile-strings.c:9850
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9936 ../intl-scm/guile-strings.c:10006
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10118 ../intl-scm/guile-strings.c:10306
-#, fuzzy
 msgid "Background Color"
 msgstr "Fono spalva"
 
@@ -25985,7 +25307,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9638 ../intl-scm/guile-strings.c:9718
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9856 ../intl-scm/guile-strings.c:9940
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10124 ../intl-scm/guile-strings.c:10312
-#, fuzzy
 msgid "Text Color"
 msgstr "Teksto spalva"
 
@@ -26014,7 +25335,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9432 ../intl-scm/guile-strings.c:9510
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9644 ../intl-scm/guile-strings.c:9722
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9862 ../intl-scm/guile-strings.c:9944
-#, fuzzy
 msgid "Link Color"
 msgstr "Nuorodos spalva"
 
@@ -26027,7 +25347,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8742 ../intl-scm/guile-strings.c:8954
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9172 ../intl-scm/guile-strings.c:9434
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9646 ../intl-scm/guile-strings.c:9864
-#, fuzzy
 msgid "Link text color."
 msgstr "Nuorodos teksto spalva."
 
@@ -26043,9 +25362,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9438 ../intl-scm/guile-strings.c:9514
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9650 ../intl-scm/guile-strings.c:9726
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9868 ../intl-scm/guile-strings.c:9948
-#, fuzzy
 msgid "Table Cell Color"
-msgstr "Lentelės ląstelės spalva"
+msgstr "Lentelės langelio spalva"
 
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -26056,9 +25374,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8748 ../intl-scm/guile-strings.c:8960
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9178 ../intl-scm/guile-strings.c:9440
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9652 ../intl-scm/guile-strings.c:9870
-#, fuzzy
 msgid "Default background for table cells."
-msgstr "Numatytasis lentelės ląstelių fonas."
+msgstr "Numatytasis lentelės langelių fonas."
 
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -26158,7 +25475,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9674 ../intl-scm/guile-strings.c:9742
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9892 ../intl-scm/guile-strings.c:9964
 msgid "Grand Total Cell Color"
-msgstr ""
+msgstr "Bendros sumos langelio spalva"
 
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -26169,9 +25486,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8772 ../intl-scm/guile-strings.c:8984
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9202 ../intl-scm/guile-strings.c:9464
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9676 ../intl-scm/guile-strings.c:9894
-#, fuzzy
 msgid "Color for grand totals"
-msgstr "Bendros sumos spalva"
+msgstr "Bendrų sumų spalva"
 
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-fancy.scm
@@ -26202,7 +25518,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9982 ../intl-scm/guile-strings.c:9986
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9990 ../intl-scm/guile-strings.c:10028
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10034 ../intl-scm/guile-strings.c:10040
-#, fuzzy
 msgid "Tables"
 msgstr "Lentelės"
 
@@ -26318,7 +25633,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:8868 ../intl-scm/guile-strings.c:9080
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9302 ../intl-scm/guile-strings.c:9560
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9772 ../intl-scm/guile-strings.c:9994
-#, fuzzy
 msgid "Prepared by: "
 msgstr "Parengė: "
 
@@ -26365,7 +25679,7 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10000 ../intl-scm/guile-strings.c:10002
 #, fuzzy
 msgid "Footer"
-msgstr "Visada"
+msgstr "Puslapinė poraštė"
 
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-footer.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
@@ -26397,9 +25711,8 @@
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-plain.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:9334 ../intl-scm/guile-strings.c:10026
-#, fuzzy
 msgid "Background color for alternate lines."
-msgstr "Ataskaitų fono spalva."
+msgstr "Fono spalva alternatyvioms eilutėms."
 
 #. src/report/stylesheets/gnucash/report/stylesheet-plain.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
@@ -26420,7 +25733,6 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10280 ../intl-scm/guile-strings.c:10286
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10292 ../intl-scm/guile-strings.c:10298
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10304 ../intl-scm/guile-strings.c:10310
-#, fuzzy
 msgid "Hello, World!"
 msgstr "Sveikas, pasauli!"
 
@@ -26574,14 +25886,12 @@
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10106 ../intl-scm/guile-strings.c:10294
-#, fuzzy
 msgid "Relative Date Option"
 msgstr "Santykinės datos parinktis"
 
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10108 ../intl-scm/guile-strings.c:10296
-#, fuzzy
 msgid "This is a relative date option"
 msgstr "Tai yra santykinės datos parinktis"
 
@@ -26813,9 +26123,8 @@
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10184 ../intl-scm/guile-strings.c:10372
 #, c-format
-#, fuzzy
 msgid "The relative date option is %s."
-msgstr "Santykinės datos parinktys yra %s."
+msgstr "Santykinės datos parinktis yra %s."
 
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
@@ -26862,14 +26171,12 @@
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10198 ../intl-scm/guile-strings.c:10386
-#, fuzzy
 msgid "You have selected no accounts."
-msgstr "Nepasirinkote sąskaitų."
+msgstr "Nepasirinkote jokių sąskaitų."
 
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/hello-world.scm
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10200 ../intl-scm/guile-strings.c:10388
-#, fuzzy
 msgid "Have a nice day!"
 msgstr "Geros dienos!"
 
@@ -26933,21 +26240,18 @@
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10230 ../intl-scm/guile-strings.c:10236
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10418 ../intl-scm/guile-strings.c:10424
-#, fuzzy
 msgid "Welcome to GnuCash"
 msgstr "Jus sveikina GnuCash"
 
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/welcome-to-gnucash.scm
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10232 ../intl-scm/guile-strings.c:10420
-#, fuzzy
 msgid "Welcome to GnuCash 2.4!"
-msgstr "Jus sveikina apskaitos programa GnuCash 2.4!"
+msgstr "Jus sveikina GnuCash 2.4!"
 
 #. src/report/utility-reports/gnucash/report/welcome-to-gnucash.scm
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10234 ../intl-scm/guile-strings.c:10422
-#, fuzzy
 msgid "GnuCash 2.4 has lots of nice features. Here are a few."
 msgstr "GnuCash 2.4 turi daug naudingų savybių. Štai keletas iš jų."
 
@@ -27046,9 +26350,8 @@
 
 #. src/scm/main-window.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:10474
-#, fuzzy
 msgid "Book Options"
-msgstr "Knygos parinkys"
+msgstr "Knygos parinktys"
 
 #. src/tax/us/de_DE.scm
 #. src/tax/us/gnucash/tax/de_DE.scmMore information about the gnucash-changes mailing list