r23735 - gnucash/trunk/po - Update Catalan translation from the translation project.

Cristian Marchi cmarchi at code.gnucash.org
Tue Jan 21 07:41:06 EST 2014


Author: cmarchi
Date: 2014-01-21 07:41:05 -0500 (Tue, 21 Jan 2014)
New Revision: 23735
Trac: http://svn.gnucash.org/trac/changeset/23735

Modified:
  gnucash/trunk/po/ca.po
Log:
Update Catalan translation from the translation project.

Modified: gnucash/trunk/po/ca.po
===================================================================
--- gnucash/trunk/po/ca.po	2014-01-21 05:04:18 UTC (rev 23734)
+++ gnucash/trunk/po/ca.po	2014-01-21 12:41:05 UTC (rev 23735)
@@ -42,10 +42,10 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnucash 2.5.8\n"
+"Project-Id-Version: gnucash 2.6.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-11-17 14:38-0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-07 07:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-12-28 11:48-0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-01-21 09:54+0100\n"
 "Last-Translator: Walter Garcia-Fontes <walter.garcia at upf.edu>\n"
 "Language-Team: Catalan <ca at dodds.net>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -194,7 +194,7 @@
 msgid "Opening Balances"
 msgstr "Saldos d'obertura"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.eguile.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:672 ../intl-scm/guile-strings.c:334
@@ -203,12 +203,12 @@
 msgid "Retained Earnings"
 msgstr "Guanys retinguts"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../src/app-utils/gnc-ui-util.c:744 ../src/engine/Account.c:3950
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3009
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2433
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2959
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2492
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:332 ../intl-scm/guile-strings.c:336
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2868 ../intl-scm/guile-strings.c:2996
 msgid "Equity"
@@ -227,10 +227,10 @@
 #: ../src/app-utils/guile-util.c:906
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:8
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2466
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2623
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3201
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3206
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2252
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2630
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3199
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3204
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2311
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3544 ../intl-scm/guile-strings.c:4092
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4460 ../intl-scm/guile-strings.c:4952
 msgid "Debit"
@@ -243,16 +243,16 @@
 #: ../src/app-utils/guile-util.c:937
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:9
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2463
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2619
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2948
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2967
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2985
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3120
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3125
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2275
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2372
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2391
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2409
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2626
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2898
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2917
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2935
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3118
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3123
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2334
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2431
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2450
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2468
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3546 ../intl-scm/guile-strings.c:4094
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4462 ../intl-scm/guile-strings.c:4954
 msgid "Credit"
@@ -267,86 +267,86 @@
 "Hi ha un problema amb l'opció %s:%s.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:93
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:94
 msgid "Show GnuCash version"
 msgstr "Mostra la versió del GnuCash"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:98
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:99
 msgid "Enable debugging mode: increasing logging to provide deep detail."
 msgstr "Habilita el mode de depuració: es registraran més dades per a oferir informació més detallada."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:103
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:104
 msgid "Enable extra/development/debugging features."
 msgstr "Habilita funcionalitats addicionals per al desenvolupament i la depuració."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:108
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:109
 msgid "Log level overrides, of the form \"log.ger.path={debug,info,warn,crit,error}\""
 msgstr "Omissions del nivell de registre, amb el següent format «log.ger.path={debug,info,warn,crit,error}»"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:114
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:115
 msgid "File to log into; defaults to \"/tmp/gnucash.trace\"; can be \"stderr\" or \"stdout\"."
 msgstr "Fitxer de registre, per defecte és /tmp/gnucash.trace. També pot ser «stderr» o «stdout»."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:120
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:121
 msgid "Do not load the last file opened"
 msgstr "No carreguis l'últim fitxer obert"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:124
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:125
 msgid "Set the prefix for gsettings schemas for gsettings queries. This can be useful to have a different settings tree while debugging."
-msgstr ""
+msgstr "Establiu el prefix per als esquemes gsettings de les cerques gsettings. Això pot ser útil per tenir differents arbres de paràmetres quan s'estigui depurant."
 
 #. Translators: Argument description for autohelp; see
 #. http://developer.gnome.org/doc/API/2.0/glib/glib-Commandline-option-parser.html
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:127
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:128
 msgid "GSETTINGSPREFIX"
-msgstr ""
+msgstr "GSETTINGSPREFIX"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:131
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:132
 msgid "Add price quotes to given GnuCash datafile"
 msgstr "Afegeix cotitzacions al fitxer de dades del GnuCash especificat"
 
 #. Translators: Argument description for autohelp; see
 #. http://developer.gnome.org/doc/API/2.0/glib/glib-Commandline-option-parser.html
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:134
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:135
 msgid "FILE"
 msgstr "FITXER"
 
 # FIXME S'hauria de mirar al codi font què fa aquesta acció realment (dpm)
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:138
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:139
 msgid "Regular expression determining which namespace commodities will be retrieved"
 msgstr "Expressió regular que determina quins articles de consum de l'espai de noms s'obtindran"
 
 #. Translators: Argument description for autohelp; see
 #. http://developer.gnome.org/doc/API/2.0/glib/glib-Commandline-option-parser.html
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:141
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:142
 msgid "REGEXP"
 msgstr "EXPREG"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:144
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:145
 msgid "[datafile]"
 msgstr "[fitxer de dades]"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:154
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:155
 msgid "This is a development version. It may or may not work."
 msgstr "Aquesta és una versió de desenvolupament. Pot ser que funcioni o que no."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:155
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:156
 msgid "Report bugs and other problems to gnucash-devel at gnucash.org"
 msgstr "Informeu sobre els errors i altres problemes a gnucash-devel at gnucash.org."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:156
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:157
 msgid "You can also lookup and file bug reports at http://bugzilla.gnome.org"
 msgstr "També podeu consultar i crear informes d'error a http://bugzilla.gnome.org"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:157
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:158
 msgid "To find the last stable version, please refer to http://www.gnucash.org"
 msgstr "Per trobar l'última versió estable, si us plau referiu-vos a http://www.gnucash.org"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:523
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:346
 msgid "- GnuCash personal and small business finance management"
 msgstr "- Gestió financera personal i per a petites empreses GnuCash"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:529 ../src/bin/gnucash-bin.c:893
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:352 ../src/bin/gnucash-bin.c:711
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -355,7 +355,7 @@
 "%s\n"
 "Executeu '%s --help' per veure una llista completa d'opcions de la línia d'ordres.\n"
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:542
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:365
 #, c-format
 msgid "GnuCash %s development version"
 msgstr "Versió de desenvolupament del GnuCash %s"
@@ -369,7 +369,7 @@
 #. 2nd %s is the scm type (svn/svk/git/bzr);
 #. 3rd %s is the scm revision number;
 #. 4th %s is the build date
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:548 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4363
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:371 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4393
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -378,7 +378,7 @@
 "%s\n"
 "Aquesta còpia s'ha muntat a partir de %s rev %s sobre %s."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:554
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:377
 #, c-format
 msgid "GnuCash %s"
 msgstr "GnuCash %s"
@@ -386,7 +386,7 @@
 #. Translators: 1st %s is a fixed message, which is translated independently;
 #. 2nd %s is the scm (svn/svk/git/bzr) revision number;
 #. 3rd %s is the build date
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:559 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4370
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:382 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4400
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -395,20 +395,20 @@
 
 # Finance::Quote no s'hauria de traduir. És un mòdul del Perl:
 # http://finance-quote.sourceforge.net/
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:665
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:483
 msgid "No quotes retrieved. Finance::Quote isn't installed properly.\n"
 msgstr "No s'ha recuperat cap cotització. El mòdul Finance::Quote no s'ha instal·lat de manera adequada.\n"
 
 #. Install Price Quote Sources
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:748
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:566
 msgid "Checking Finance::Quote..."
 msgstr "S'està comprovant el mòdul Finance::Quote..."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:756
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:574
 msgid "Loading data..."
 msgstr "S'estan carregant les dades..."
 
-#: ../src/bin/gnucash-bin.c:894
+#: ../src/bin/gnucash-bin.c:712
 msgid "Error: could not initialize graphical user interface and option add-price-quotes was not set."
 msgstr ""
 "Error: no s'ha pogut inicialitzar l'interfície gràfica d'usuari i\n"
@@ -416,8 +416,8 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:73
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:260
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1316
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1394
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1306
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1384
 #: ../src/gnome-utils/gnc-general-select.c:214
 msgid "Select..."
 msgstr "Escolliu..."
@@ -435,9 +435,12 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:219
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3102
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:954
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3100
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2321
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2497
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2498
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3139
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:971
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3098
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:3
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:300 ../intl-scm/guile-strings.c:722
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:934 ../intl-scm/guile-strings.c:1144
@@ -447,6 +450,9 @@
 msgstr "Factura"
 
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:222
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2326
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2504
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2505
 msgid "Voucher"
 msgstr "Comprovant"
 
@@ -461,15 +467,14 @@
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:225
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1707
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3114
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3151
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:383
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:1
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:952
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2982
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3175
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:969
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2932
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3173
 #: ../src/plugins/bi_import/gtkbuilder/dialog-bi-import-gui.glade.h:5
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2406
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2465
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1691
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:272 ../intl-scm/guile-strings.c:720
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:932 ../intl-scm/guile-strings.c:1142
@@ -485,7 +490,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/business-gnome-utils.c:448
 #: ../src/engine/Recurrence.c:478 ../src/engine/Recurrence.c:668
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-frequency.glade.h:4
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:44
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:44
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4502 ../intl-scm/guile-strings.c:4528
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4584 ../intl-scm/guile-strings.c:4644
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4770 ../intl-scm/guile-strings.c:4786
@@ -663,10 +668,10 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:907
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:712
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2868
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2877
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2888
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3141
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2905
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2914
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2925
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3178
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:549
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:1
 msgid "Process Payment"
@@ -701,8 +706,8 @@
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-customer.c:932
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3013
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3154
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3050
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3191
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:575
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:885
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-vendor.c:735
@@ -768,7 +773,7 @@
 msgstr "Nom d'usuari del treballador"
 
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-employee.c:725
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2993
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3030
 msgid "Employee Name"
 msgstr "Nom del treballador"
 
@@ -798,16 +803,16 @@
 #. * label in the frame and means
 #. * e.g. customer i.e. the company being
 #. * invoiced.
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:384
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:386
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:181
 msgid "You need to supply Billing Information."
 msgstr "Heu de subministrar la informació de facturació."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:577
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:579
 msgid "Are you sure you want to delete the selected entry?"
 msgstr "Esteu segur de voler esborrar l'element seleccionat?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:579
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:581
 msgid "This entry is attached to an order and will be deleted from that as well!"
 msgstr "Aquest assentament està associat a una comanda, que també s'esborrarà"
 
@@ -818,11 +823,11 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:689
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2922
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2956
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2990
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2838
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:691
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2959
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2993
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3027
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2836
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:203
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:488 ../intl-scm/guile-strings.c:848
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1158 ../intl-scm/guile-strings.c:1340
@@ -833,54 +838,54 @@
 
 #. src/report/business-reports/aging.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:690
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:692
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:492 ../intl-scm/guile-strings.c:1584
 msgid "Post Date"
 msgstr "Data de comptabilització"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:691
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:693
 msgid "Post to Account"
 msgstr "Comptabilitza al compte"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:692
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:694
 msgid "Accumulate Splits?"
 msgstr "Voleu acumular els desglossaments?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:784
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:787
 msgid "The Invoice must have at least one Entry."
 msgstr "La factura ha de tenir com a mínim un element."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:805
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:807
 msgid "Do you really want to post the invoice?"
 msgstr "Esteu segur que voleu comptabilitzar la factura?"
 
 #. Fill in the conversion prices with feedback from the user
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:820
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:822
 msgid "One or more of the entries are for accounts different from the invoice/bill currency. You will be asked a conversion rate for each."
 msgstr "Una o més de les entrades són per comptes diferents a la moneda de la factura/albarà. Se us demanarà un tipus de canvi per cada u."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:957
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:947
 msgid "The post action was canceled because not all exchange rates were given."
 msgstr "L'acció de comptabilització s'ha cancel·lat perquè no s'han donat tots els tipus de canvi."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1226
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1216
 #: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1142 ../src/gnome/window-reconcile.c:1142
 msgid "Total:"
 msgstr "Total:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1232
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1222
 msgid "Subtotal:"
 msgstr "Subtotal:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1233
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1223
 msgid "Tax:"
 msgstr "Impostos:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1237
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1227
 msgid "Total Cash:"
 msgstr "Total en metàl·lic:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1238
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1228
 msgid "Total Charge:"
 msgstr "Càrrec total:"
 
@@ -888,10 +893,10 @@
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1707
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1697
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-payment.c:908
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:22
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:960 ../intl-scm/guile-strings.c:938
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:977 ../intl-scm/guile-strings.c:938
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:940 ../intl-scm/guile-strings.c:942
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1148 ../intl-scm/guile-strings.c:1150
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1152 ../intl-scm/guile-strings.c:1330
@@ -899,119 +904,141 @@
 msgid "Credit Note"
 msgstr "Nota de crèdit"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1894
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1913
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1932
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1885
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1904
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1923
 msgid "New Credit Note"
 msgstr "Nova nota de crèdit"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1895
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1886
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:275
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:21
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1037
 msgid "New Invoice"
 msgstr "Factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1900
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1919
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1938
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1891
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1910
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1929
 msgid "Edit Credit Note"
 msgstr "Edita la nota de crèdit"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1901
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1892
 msgid "Edit Invoice"
 msgstr "Edita la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1904
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1923
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1942
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1895
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1914
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1933
 msgid "View Credit Note"
 msgstr "Visualitza la nota de crèdit"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1905
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1896
 msgid "View Invoice"
 msgstr "Visualitza la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1914
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1905
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:274
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1021
 msgid "New Bill"
 msgstr "Factura nova"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1920
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1911
 msgid "Edit Bill"
 msgstr "Edita la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1924
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1915
 msgid "View Bill"
 msgstr "Visualitza la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1933
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1924
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1033
 msgid "New Expense Voucher"
 msgstr "Justificant de despesa nou"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1939
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1930
 msgid "Edit Expense Voucher"
 msgstr "Edita el justificant de despesa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1943
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:1934
 msgid "View Expense Voucher"
 msgstr "Mostra el justificant de despesa"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2766
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2320
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2496
+msgid "Bill Information"
+msgstr "Informació de facturació"
+
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2322
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2499
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3000
+msgid "Bill ID"
+msgstr "Identificador de la factura"
+
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2325
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2503
+msgid "Voucher Information"
+msgstr "Informació de la factura"
+
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2327
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2506
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3034
+msgid "Voucher ID"
+msgstr "Identificador del comprovant"
+
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2803
 msgid "Date of duplicated entries"
 msgstr "Data de les entrades duplicades"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2801
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2838
 msgid "Do you really want to post these invoices?"
 msgstr "Realment voleu publicar aquestes factures?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2867
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2904
 msgid "View/Edit Invoice"
 msgstr "Visualitza/edita la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2869
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2878
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2889
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2906
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2915
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2926
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:261
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:480
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:482
 msgid "Duplicate"
 msgstr "Duplica"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2870
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2879
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2890
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2907
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2916
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2927
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:265
 msgid "Post"
 msgstr "Comptabilitza"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2871
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2880
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2891
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2908
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2917
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2928
 msgid "Printable Report"
 msgstr "Informe imprimible"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2876
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3140
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2913
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3177
 msgid "View/Edit Bill"
 msgstr "Visualitza/edita la factura"
 
 #. Translators: The terms 'Voucher' and 'Expense Voucher' are used
 #. interchangeably in gnucash and mean the same thing.
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2887
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2924
 msgid "View/Edit Voucher"
 msgstr "Visualitza/edita el rebut"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2901
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2938
 msgid "Invoice Owner"
 msgstr "Client de la factura"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2904
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2941
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:890 ../intl-scm/guile-strings.c:1072
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1282
 msgid "Invoice Notes"
@@ -1020,10 +1047,10 @@
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2907
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2941
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2975
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3004
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2944
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2978
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3012
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3041
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:562
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-job.c:573
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:883
@@ -1034,85 +1061,77 @@
 msgid "Billing ID"
 msgstr "Identificador de facturació"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2910
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2944
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2978
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2947
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2981
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3015
 msgid "Is Paid?"
 msgstr "Està pagat?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2913
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2947
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2981
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2950
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2984
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3018
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:5
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:122
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:121
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2822
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:125
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:124
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2820
 msgid "Date Posted"
 msgstr "Data de comptabilització"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2916
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2950
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2984
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2953
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2987
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3021
 msgid "Is Posted?"
 msgstr "Està comptabilitzat?"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2919
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2953
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2987
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2956
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2990
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3024
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:872
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:4
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:3
 msgid "Date Opened"
 msgstr "Data d'obertura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2925
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2959
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2962
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2996
 msgid "Company Name "
 msgstr "Nom de l'empresa "
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2929
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2966
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:3
 msgid "Invoice ID"
 msgstr "Identificador de la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2935
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2972
 msgid "Bill Owner"
 msgstr "Propietari de la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2938
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2975
 msgid "Bill Notes"
 msgstr "Notes de la factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2963
-msgid "Bill ID"
-msgstr "Identificador de la factura"
-
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2969
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3006
 msgid "Voucher Owner"
 msgstr "Propietari del comprovant"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2972
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3009
 msgid "Voucher Notes"
 msgstr "Notes del comprovant"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:2997
-msgid "Voucher ID"
-msgstr "Identificador del comprovant"
-
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3006
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3043
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:2
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:7
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:824 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1189
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:732
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:403
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:449
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2974
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:347
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2972
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:347
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:318
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:664 ../intl-scm/guile-strings.c:1366
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1478 ../intl-scm/guile-strings.c:2566
@@ -1120,23 +1139,23 @@
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3008
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3045
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:272
 msgid "Paid"
 msgstr "Pagat"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3011
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3048
 msgid "Posted"
 msgstr "Comptabilitzat"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3016
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3156
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3053
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3193
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:948
 msgid "Due"
 msgstr "Venciment"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3018
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3055
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:890
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:830
 msgid "Opened"
@@ -1146,11 +1165,11 @@
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3020
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3057
 #: ../src/business/business-gnome/dialog-order.c:892
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:19
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:907 ../src/gnome/reconcile-view.c:250
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:46
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:46
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:218
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:238
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3552 ../intl-scm/guile-strings.c:3580
@@ -1160,32 +1179,32 @@
 msgid "Num"
 msgstr "Núm."
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3101
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3138
 msgid "Find Bill"
 msgstr "Cerca una factura"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3107
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3144
 msgid "Find Expense Voucher"
 msgstr "Cerca un justificant de despeses"
 
 #. src/report/business-reports/easy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3108
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3145
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:936 ../intl-scm/guile-strings.c:1146
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1328
 msgid "Expense Voucher"
 msgstr "Justificant de despeses"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3113
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3150
 msgid "Find Invoice"
 msgstr "Cerca una factura"
 
 #. Translators: This abbreviation is the column heading for
 #. the condition "Is this invoice a Credit Note?"
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3150
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3187
 msgid "CN?"
-msgstr ""
+msgstr "NC?"
 
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
@@ -1195,16 +1214,16 @@
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3152
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3189
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:919 ../src/gnome/reconcile-view.c:243
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2994
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3006
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:34
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2992
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3004
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:34
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:484
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:345
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:385
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3480
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3517
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3482
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3519
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:668 ../intl-scm/guile-strings.c:1370
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1486 ../intl-scm/guile-strings.c:2268
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3562 ../intl-scm/guile-strings.c:3602
@@ -1217,14 +1236,14 @@
 
 #. Translators: %d is the number of bills due. This is a
 #. ngettext(3) message.
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3206
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3243
 #, c-format
 msgid "The following bill is due:"
 msgid_plural "The following %d bills are due:"
 msgstr[0] "La factura següent és pagable:"
 msgstr[1] "Les %d factures següents són pagables:"
 
-#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3211
+#: ../src/business/business-gnome/dialog-invoice.c:3248
 msgid "Due Bills Reminder"
 msgstr "Recordatori de venciment de factures"
 
@@ -1665,7 +1684,7 @@
 msgstr "_Ordenació"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:102
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:163
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:164
 msgid "New _Account..."
 msgstr "Com_pte nou..."
 
@@ -1740,7 +1759,7 @@
 #. Add the Cancel button for the matcher
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:156
 #: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2166 ../src/gnome/window-reconcile.c:2166
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1424
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:1424
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Cancel·la"
 
@@ -1851,8 +1870,8 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:213
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1163
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1165
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2064
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2066
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1934
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1937
 msgid "_Price"
 msgstr "_Preu"
 
@@ -1883,7 +1902,7 @@
 msgstr "Cancel·la"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-invoice.c:260
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:343
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:344
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:177
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:479
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:481
@@ -1955,7 +1974,7 @@
 msgstr "Suprimeix el propietari seleccionat"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:181
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:229
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:230
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:157
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:319
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:332
@@ -2035,7 +2054,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:268
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:269
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:270
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:341
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:342
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-commodities.glade.h:7
 msgid "Edit"
 msgstr "Edita"
@@ -2043,7 +2062,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:271
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:272
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:273
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:342
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:343
 msgid "New"
 msgstr "Nou"
 
@@ -2072,7 +2091,7 @@
 msgstr "Treballadors"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gnc-plugin-page-owner-tree.c:1059
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1167
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1168
 msgid "(no name)"
 msgstr "(sense nom)"
 
@@ -2094,11 +2113,11 @@
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:9
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:1
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.totd.gschema.xml.in.in.h:2
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:1
-#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:1
-#: ../src/import-export/csv-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/import-export/csv-exp/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/import-export/csv-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:1
 #: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:17
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Last window position and size"
 msgstr "Posició i mida de l'última finestra"
 
@@ -2109,11 +2128,11 @@
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.reconcile.gschema.xml.in.in.h:10
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.sxs.gschema.xml.in.in.h:2
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.totd.gschema.xml.in.in.h:3
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:2
-#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:2
-#: ../src/import-export/csv-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/csv-exp/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/csv-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:2
 #: ../src/import-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.generic.gschema.xml.in.in.h:18
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "This setting describes the size and position of the window when it was last closed. The numbers are the X and Y coordinates of the top left corner of the window followed by the width and height of the window."
 msgstr "Aquest paràmetre descriu la mida i la posició de la finestra quan es va tancar. Els números són les coordenades X i Y del racó superior esquerre de la finestra, seguit de l'amplada i alçada de la finestra."
 
@@ -2138,12 +2157,12 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Auto pay when posting."
-msgstr ""
+msgstr "Pagament automàtica quan s'estigui publicant."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:8
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:26
-msgid "At post time, automatically attempt to pay customer documents with oustanding pre-payments and counter documents. The pre-payments and documents obviously have to be against the same customer. Counder documents are documents with opposite sign. For example for an invoice, customer credit notes and negative invoices are considered counter documents."
-msgstr ""
+msgid "At post time, automatically attempt to pay customer documents with outstanding pre-payments and counter documents. The pre-payments and documents obviously have to be against the same customer. Counter documents are documents with opposite sign. For example for an invoice, customer credit notes and negative invoices are considered counter documents."
+msgstr "Al moment de publicació, intenta pagar automàticament els de clients amb prepagaments pendents i documents de mostrador. Els prepagaments i els documents han de ser òbviament del mateix client. Els documents de mostrador són documents de signe oposat. Per exemple una factura, una nota de crèdit d'un client i factures negatives es consideren documents de mostrador."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Enable extra toolbar buttons for business"
@@ -2181,8 +2200,8 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:17
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:28
-msgid "At post time, automatically attempt to pay vendor documents with oustanding pre-payments and counter documents. The pre-payments and documents obviously have to be against the same vendor. Counder documents are documents with opposite sign. For example for a bill, vendor credit notes and negative bills are considered counter documents."
-msgstr ""
+msgid "At post time, automatically attempt to pay vendor documents with outstanding pre-payments and counter documents. The pre-payments and documents obviously have to be against the same vendor. Counter documents are documents with opposite sign. For example for a bill, vendor credit notes and negative bills are considered counter documents."
+msgstr "Al moment de publicació, intenta pagar automàticament els documents proveïdors amb prepagaments pendents i documents de mostrador. Els prepagaments i documents de mostrador han de ser òbviament del mateix proveïdor. Els documents de mostrador són documents amb signe oposat. Per exemple una factura, una nota de crèdit d'un proveïdor i factures negatives es consideren documents de mostrador."
 
 #: ../src/business/business-gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.business.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid "Show bills due reminder at startup"
@@ -2233,7 +2252,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:5
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-sx.glade.h:3
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:1
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:1
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:1
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferències"
 
@@ -2308,11 +2327,11 @@
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:25
 msgid "Auto pay on post_ing"
-msgstr ""
+msgstr "Paga automàticament quan s'estigui publ_icant"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/business-prefs.glade.h:27
 msgid "Auto _pay on posting"
-msgstr ""
+msgstr "_Paga automàticament quan s'estigui publicant"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-billterms.glade.h:1
 msgid "Cancel your changes"
@@ -2460,20 +2479,20 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-choose-owner.glade.h:2
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:5
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:75
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:137
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:136
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:140
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:139
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:913 ../src/gnome/dialog-tax-info.c:1352
 #: ../src/gnome/reconcile-view.c:247
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-budget.c:102
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:749
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2914
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:345
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:47
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2912
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:345
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:47
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:485
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:346
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:386
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3471
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3508
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3473
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3510
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:258
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:666 ../intl-scm/guile-strings.c:756
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:788 ../intl-scm/guile-strings.c:962
@@ -2561,13 +2580,13 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:14
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:9
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:13
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:125
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:124
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:128
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:127
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:885
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:475
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2916
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:345
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:48
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2914
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:345
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:48
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:430
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:596 ../intl-scm/guile-strings.c:1656
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2574 ../intl-scm/guile-strings.c:4318
@@ -2582,7 +2601,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-customer.glade.h:14
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-invoice.glade.h:24
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:238
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2885
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2883
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:3
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:254
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:726 ../intl-scm/guile-strings.c:734
@@ -2662,8 +2681,8 @@
 msgstr "pregunta"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-date-close.glade.h:8
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:26
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:45
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:26
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:45
 msgid "label"
 msgstr "etiqueta"
 
@@ -2704,7 +2723,7 @@
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:18
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1852
 msgid "Credit Account"
-msgstr "Compte de crèdit:"
+msgstr "Compte de deure"
 
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-employee.glade.h:19
 msgid "Billing"
@@ -2836,7 +2855,7 @@
 #. src/report/business-reports/job-report.scm
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-order.glade.h:7
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2849
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2847
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:662 ../intl-scm/guile-strings.c:1162
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1344 ../intl-scm/guile-strings.c:1364
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1476
@@ -2893,13 +2912,13 @@
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:17
 #: ../src/gnome/reconcile-view.c:254
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:437
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:343
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:45
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:343
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:45
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:481
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:344
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:384
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3463
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3500
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3465
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3502
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:196
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:660 ../intl-scm/guile-strings.c:754
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:782 ../intl-scm/guile-strings.c:946
@@ -2920,18 +2939,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:6
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:133
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:152
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:160
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:132
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:151
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:159
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1830
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:136
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:155
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:163
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:135
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:154
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:162
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1837
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:860
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:868
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2867
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2865
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:6
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:344
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:344
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4628
 msgid "Number"
 msgstr "Número"
@@ -2967,16 +2986,16 @@
 #: ../src/engine/gncOwner.c:821 ../src/gnome/assistant-loan.c:1831
 #: ../src/gnome/assistant-loan.c:2916 ../src/gnome/assistant-loan.c:2978
 #: ../src/gnome/assistant-loan.c:2991
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2937
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2978
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2983
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2994
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3095
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3181
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2361
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2402
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2407
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2418
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2887
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2928
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2933
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2944
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3093
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3179
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2420
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2461
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2466
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2477
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:254 ../intl-scm/guile-strings.c:270
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:302 ../intl-scm/guile-strings.c:684
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:686
@@ -2991,14 +3010,14 @@
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-payment.glade.h:20
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:135
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:134
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:138
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:137
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2885
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2887
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2889
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2896
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2898
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2900
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2918
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:346
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2916
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:346
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:486
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:347
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:387
@@ -3032,7 +3051,7 @@
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../src/business/business-gnome/gtkbuilder/dialog-vendor.glade.h:14
 #: ../src/business/business-gnome/search-owner.c:239
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2896
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2894
 #: ../src/plugins/customer_import/gtkbuilder/dialog-customer-import-gui.glade.h:5
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:256
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:728 ../intl-scm/guile-strings.c:1446
@@ -3071,14 +3090,14 @@
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:85
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1395
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1954
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1959
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1829
 #, c-format
 msgid "The account %s does not allow transactions."
 msgstr "El compte %s no permet assentaments."
 
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedger.c:86
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1955
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1960
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1830
 #, c-format
 msgid "The account %s does not exist. Would you like to create it?"
@@ -3249,10 +3268,10 @@
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerLoad.c:135
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:541
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:1097
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2936
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3072
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3158
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2360
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2886
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3070
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3156
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2419
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:266 ../intl-scm/guile-strings.c:284
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4208
 msgid "Charge"
@@ -3269,20 +3288,20 @@
 #. src/report/business-reports/fancy-invoice.scm
 #. src/report/business-reports/invoice.scm
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:65
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:129
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:150
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:158
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:128
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:149
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:157
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1831
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:132
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:153
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:161
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:131
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:152
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:160
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1838
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:858
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:866
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2849
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2851
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2853
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2869
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2871
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2873
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:348
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:348
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:290
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1000 ../intl-scm/guile-strings.c:1210
 msgid "Action"
@@ -3372,6 +3391,12 @@
 msgid "Enter the type of Entry"
 msgstr "Escriviu el tipus de l'assentament"
 
+#: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:594
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:460
+#: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:922
+msgid "%A %d %B %Y"
+msgstr "%A %d %B %Y"
+
 #: ../src/business/business-ledger/gncEntryLedgerModel.c:606
 msgid "Enter the Entry Description"
 msgstr "Escriviu la descripció de l'assentament"
@@ -3564,8 +3589,7 @@
 "%s"
 
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
-#: ../src/engine/Account.c:3940
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:460
+#: ../src/engine/Account.c:3940 ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:460
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2338
 msgid "Bank"
 msgstr "Bancari"
@@ -3597,16 +3621,16 @@
 msgstr "Divises"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../src/engine/Account.c:3948 ../src/engine/Scrub.c:380
-#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:352
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3025
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3078
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2449
+#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:353
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2975
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3076
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2508
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:296 ../intl-scm/guile-strings.c:308
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:312 ../intl-scm/guile-strings.c:316
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:320 ../intl-scm/guile-strings.c:324
@@ -3621,8 +3645,8 @@
 #. src/report/business-reports/customer-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/net-barchart.scm
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
-#: ../src/engine/Account.c:3949 ../src/engine/gncInvoice.c:956
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3163
+#: ../src/engine/Account.c:3949 ../src/engine/gncInvoice.c:973
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3161
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:268 ../intl-scm/guile-strings.c:708
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:742 ../intl-scm/guile-strings.c:3810
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3832 ../intl-scm/guile-strings.c:3904
@@ -3652,8 +3676,8 @@
 msgid "Orphaned Gains"
 msgstr "Guanys orfes"
 
-#: ../src/engine/cap-gains.c:250 ../src/engine/cap-gains.c:959
-#: ../src/engine/cap-gains.c:964 ../src/engine/cap-gains.c:965
+#: ../src/engine/cap-gains.c:250 ../src/engine/cap-gains.c:960
+#: ../src/engine/cap-gains.c:965 ../src/engine/cap-gains.c:966
 msgid "Realized Gain/Loss"
 msgstr "Guanys/pèrdues realitzats"
 
@@ -3661,20 +3685,20 @@
 msgid "Realized Gains or Losses from Commodity or Trading Accounts that haven't been recorded elsewhere."
 msgstr "Guanys o pèrdues realitzats de comptes de valors o de comerç que no s'han inscrit a cap altre lloc."
 
-#: ../src/engine/gnc-budget.c:93 ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:832
+#: ../src/engine/gnc-budget.c:93 ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:838
 msgid "Unnamed Budget"
 msgstr "Pressupost sense nom"
 
 #. Set memo.
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1492
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:1569
 msgid "Extra to Charge Card"
 msgstr "Costos addicionals per a carregar a la targeta"
 
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1532
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:1609
 msgid "Generated from an invoice. Try unposting the invoice."
 msgstr "Generat des d'una factura. Proveu de despublicar la factura."
 
-#: ../src/engine/gncInvoice.c:1965
+#: ../src/engine/gncInvoice.c:2042
 msgid " (posted)"
 msgstr " (comptabilitzat)"
 
@@ -3808,30 +3832,30 @@
 msgstr "Orfe"
 
 #. src/report/business-reports/balsheet-eg.scm
-#: ../src/engine/Scrub.c:323 ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1294
+#: ../src/engine/Scrub.c:323 ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1292
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:620
 msgid "Imbalance"
 msgstr "Desequilibri"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/engine/Split.c:1430 ../src/engine/Split.c:1447
+#: ../src/engine/Split.c:1433 ../src/engine/Split.c:1450
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:45
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4090 ../intl-scm/guile-strings.c:4826
 msgid "-- Split Transaction --"
 msgstr "-- Assentament desglossat --"
 
 #. Translators: This string has a disambiguation prefix
-#: ../src/engine/Split.c:1464
+#: ../src/engine/Split.c:1467
 msgid "Displayed account code of the other account in a multi-split transaction|Split"
 msgstr "Codi de compte mostrat per a l'altre compte a una transacció|Divisió de divisió múltiple"
 
-#: ../src/engine/Transaction.c:2399
+#: ../src/engine/Transaction.c:2401
 msgid "Voided transaction"
 msgstr "Assentaments invàlids"
 
 #. Dirtying taken care of by SetReadOnly
-#: ../src/engine/Transaction.c:2410
+#: ../src/engine/Transaction.c:2412
 msgid "Transaction Voided"
 msgstr "Assentament invalidat"
 
@@ -3872,7 +3896,7 @@
 #: ../src/gnome/assistant-acct-period.c:406
 #, c-format
 msgid "The book will be created with the title %s when you click on 'Apply'. Click on 'Back' to adjust, or 'Cancel' to not create any book."
-msgstr ""
+msgstr "Es crearà el llibre amb el títol %s quan cliqueu sobre 'Aplica'. Cliqueu sobre 'Endarrere' per ajustar, o 'Cancel·la' per no crear el llibre."
 
 #. Translation FIXME: Can this %s-containing message please be
 #. replaced by one single message? Either this closing went
@@ -3897,12 +3921,12 @@
 msgid "Closing Date:"
 msgstr "Data de tancament:"
 
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:397
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:402
 msgid "Selected"
 msgstr "Seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:409
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2174
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:414
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2183
 msgid "Account Types"
 msgstr "Tipus de comptes"
 
@@ -3937,6 +3961,12 @@
 msgid "Use Existing"
 msgstr "Utilitza l'existent"
 
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:1131
+#: ../src/gnome/assistant-hierarchy.c:1142
+#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:586
+msgid "New Book Options"
+msgstr "Noves opcions del llibre"
+
 #. { name, default txn memo, throughEscrowP, specSrcAcctP }
 #: ../src/gnome/assistant-loan.c:111
 msgid "Taxes"
@@ -3985,8 +4015,8 @@
 msgstr "a través del compte d'aval?"
 
 #: ../src/gnome/assistant-loan.c:913
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2976
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2400
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2926
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2459
 msgid "Loan"
 msgstr "Préstec"
 
@@ -4000,20 +4030,20 @@
 msgid "Principal"
 msgstr "Capital total"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #: ../src/gnome/assistant-loan.c:1843 ../src/gnome/assistant-loan.c:3031
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2932
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2969
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2977
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2984
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2993
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3020
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2356
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2393
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2401
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2408
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2417
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2444
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2882
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2919
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2927
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2934
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2943
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2970
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2415
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2452
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2460
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2467
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2476
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2503
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:314
 msgid "Interest"
 msgstr "Interès"
@@ -4026,8 +4056,8 @@
 #. * xaccSplitSetAction with these arguments
 #. Translators: This string has a disambiguation prefix
 #: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:380
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3029
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2453
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2979
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2512
 msgid "Action Column|Split"
 msgstr "Columna|Desglossament d'acció"
 
@@ -4049,11 +4079,11 @@
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:108
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:107
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:18
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:458
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:49
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:458
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:49
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:482
 #: ../src/import-export/import-match-picker.c:343
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:369
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.c:369
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:297
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1356 ../intl-scm/guile-strings.c:1470
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2650 ../intl-scm/guile-strings.c:3044
@@ -4078,8 +4108,8 @@
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../src/gnome/assistant-stock-split.c:586
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:118
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:117
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:121
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:120
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:360
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2658 ../intl-scm/guile-strings.c:3558
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3598 ../intl-scm/guile-strings.c:4076
@@ -4139,75 +4169,86 @@
 msgid "Balanced"
 msgstr "Saldat"
 
+#. src/report/report-system/html-acct-table.scm
+#. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/income-statement.scm
+#. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:114
 #: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:113
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2044 ../intl-scm/guile-strings.c:3512
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:3736 ../intl-scm/guile-strings.c:4934
+msgid "Closing Entries"
+msgstr "S'estan tancant els elements"
+
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:117
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:116
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:484
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:486
 #: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1315 ../src/gnome/window-reconcile.c:1315
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:349
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:349
 msgid "Reconcile"
 msgstr "Conciliació"
 
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:116
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:115
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:119
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:118
 msgid "Share Price"
 msgstr "Cotització de l'acció"
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:120
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:119
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:123
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:122
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:925
 #: ../src/gnome/dialog-sx-since-last-run.c:981
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2984
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3004
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2982
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3002
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2664 ../intl-scm/guile-strings.c:3968
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4082 ../intl-scm/guile-strings.c:4174
 msgid "Value"
 msgstr "Valor"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:128
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:151
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:157
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:127
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:150
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:156
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1826
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3080
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:131
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:154
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:160
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:130
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:153
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:159
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1833
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3104
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:859
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:865
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:348
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:348
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4572
 msgid "Number/Action"
 msgstr "Número/Acció"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:132
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:153
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:159
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:131
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:152
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:158
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1825
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3079
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:135
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:156
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:162
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:134
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:155
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:161
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1832
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3103
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:861
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:867
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:344
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:344
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4576
 msgid "Transaction Number"
 msgstr "Transacció número"
 
 #. FIXME: All this does is leak.
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:204
-#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:203
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions2.c:207
+#: ../src/gnome/dialog-find-transactions.c:206
 #: ../src/gnome-search/dialog-search.c:1415
 msgid "Find Transaction"
 msgstr "Cerca un assentament"
 
 #: ../src/gnome/dialog-lot-viewer.c:785
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:337
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:338
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:176 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:100
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1034 ../src/gnome/window-reconcile2.c:1700
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:1700
@@ -4234,8 +4275,8 @@
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:775
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:459
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:467
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3214
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:52
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3212
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:52
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:283
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:423
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:682 ../intl-scm/guile-strings.c:1380
@@ -4285,13 +4326,13 @@
 msgid "You must enter a valid amount."
 msgstr "Heu d'escriure una quantitat vàlida."
 
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:818
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:818
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:821
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:821
 msgid "Cannot save check format file."
 msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer dels formats de xec."
 
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1506
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1506
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1509
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1509
 msgid "There is a duplicate check format file."
 msgstr "Hi ha un fitxer dels formats de xec duplicat."
 
@@ -4300,8 +4341,8 @@
 #. * is the filename of that format; %3$s the type of
 #. * the other check format; and %4$s the filename of
 #. * that other format.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1514
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1514
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1517
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1517
 #, c-format
 msgid "The GUIDs in the %s check format file '%s' and the %s check format file '%s' match."
 msgstr "Els números GUID del format de xec %s en el fitxer «%s» concorden amb el format de xec %s en el fitxer «%s»."
@@ -4309,33 +4350,33 @@
 #. Translators: This is a directory name. It may be presented to
 #. * the user to indicate that some data file was defined by the
 #. * gnucash application.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1555
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1555
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1558
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1558
 msgid "application"
 msgstr "aplicació"
 
 #. Translators: This is a directory name. It may be presented to
 #. * the user to indicate that some data file was defined by a
 #. * user herself.
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1563
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1563
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1566
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1566
 msgid "user"
 msgstr "usuari"
 
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1587
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2559
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1587
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2559
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:1590
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2562
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:1590
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2562
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-loan.glade.h:59
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:40
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:20
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:10
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:28
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:28
 msgid "Custom"
 msgstr "Personalitzat"
 
-#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2551
-#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2551
+#: ../src/gnome/dialog-print-check2.c:2554
+#: ../src/gnome/dialog-print-check.c:2554
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-print-check.glade.h:37
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:184
 msgid "Top"
@@ -4385,7 +4426,7 @@
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:676 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:683
 #, c-format
 msgid "Couldn't parse debit formula for split \"%s\"."
-msgstr "No s'ha pogut analitzar la fórmula del dèbit per al desglossament «%s»."
+msgstr "No s'ha pogut analitzar la fórmula del deure per al desglossament «%s»."
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:710 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:717
 #: ../src/gnome/dialog-sx-from-trans.c:260
@@ -4428,7 +4469,7 @@
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1316
 msgid "Note: If you have already accepted changes to the Template, Cancel will not revoke them."
-msgstr ""
+msgstr "Nota: Si ja heu acceptat els canvis a la plantilla, Cancel·la no els revocarà."
 
 #: ../src/gnome/dialog-sx-editor2.c:1363 ../src/gnome/dialog-sx-editor.c:1371
 msgid "(never)"
@@ -4533,17 +4574,17 @@
 msgid "Form"
 msgstr "Formulari"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
-#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:354 ../intl-scm/guile-strings.c:340
+#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:355 ../intl-scm/guile-strings.c:340
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:344 ../intl-scm/guile-strings.c:2356
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3174 ../intl-scm/guile-strings.c:3748
 msgid "Expenses"
 msgstr "Despeses"
 
-#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:356
+#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:357
 msgid "Transfers"
 msgstr "Transferències"
 
@@ -4559,7 +4600,7 @@
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
-#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:358 ../src/gnome/gnc-budget-view.c:1072
+#: ../src/gnome/gnc-budget-view.c:359 ../src/gnome/gnc-budget-view.c:1074
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:844
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:508 ../intl-scm/guile-strings.c:510
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:514 ../intl-scm/guile-strings.c:690
@@ -4611,15 +4652,15 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:123
 msgid "Save this file with a different name"
-msgstr ""
+msgstr "Desa aquest fitxer amb un altre nom"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:127
 msgid "Re_vert"
-msgstr ""
+msgstr "Re_verteix"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:128
 msgid "Reload the current database, reverting all unsaved changes"
-msgstr ""
+msgstr "Torna a carregar la base de dades actual, reverting tots els canvis no desats"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:133
 msgid "Export _Accounts"
@@ -4652,6 +4693,8 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:152
 msgid "Setup relevant accounts for tax reports, e.g. US income tax"
 msgstr ""
+"Configura tots els comptes rellevants per a informes d'impostos, per\n"
+" exemple l'IRPF"
 
 #. Actions menu
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-basic-commands.c:158
@@ -4778,112 +4821,112 @@
 msgid "Select a Budget"
 msgstr "Seleccioneu un pressupost"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:164
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:165
 msgid "Create a new Account"
 msgstr "Crea un compte nou"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:168
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:169
 msgid "New Account _Hierarchy..."
 msgstr "A_rbre de comptes nou..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:169
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:170
 msgid "Extend the current book by merging with new account type categories"
 msgstr "Amplia l'arbre de comptes actual inserint-hi categories de compte noves"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:174
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:185
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:278
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:175
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:186
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:279
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:126
 msgid "Open _Account"
 msgstr "Obre el _compte"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:175
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:186
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:279
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:176
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:187
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:280
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:127
 msgid "Open the selected account"
 msgstr "Obre el compte seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:179
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:180
 msgid "Open _Old Style Register Account"
 msgstr "_Obre un compte de registre d'estil antic"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:180
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:181
 msgid "Open the old style register selected account"
 msgstr "Obre el compte seleccionat de registre d'estil antic"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:193
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:204
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:283
-msgid "Open _SubAccounts"
-msgstr "Obre els _subcomptes"
-
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:194
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:205
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:284
+msgid "Open _SubAccounts"
+msgstr "Obre els _subcomptes"
+
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:195
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:206
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:285
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:133
 msgid "Open the selected account and all its subaccounts"
 msgstr "Obre el compte seleccionat i tots els seus subcomptes"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:198
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:199
 msgid "Open Old St_yle Subaccounts"
 msgstr "Obre els _subcomptes d'estil antic"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:199
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:200
 msgid "Open the old style register selected account and all its subaccounts"
 msgstr "Obre el compte de registre d'estil antic seleccionat i tots els seus subcomptes"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:212
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:213
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:241
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:245
 msgid "Edit _Account"
 msgstr "Edita el _compte"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:213
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:214
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:242
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:246
 msgid "Edit the selected account"
 msgstr "Edita el compte seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:217
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:218
 msgid "_Delete Account..."
 msgstr "_Suprimeix el compte..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:218
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:219
 msgid "Delete selected account"
 msgstr "Suprimeix el compte seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:222
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:223
 msgid "_Renumber Subaccounts..."
 msgstr "_Torna a numerar els subcomptes..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:223
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:224
 msgid "Renumber the children of the selected account"
 msgstr "Torna a numerar els subcomptes del compte seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:235
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:236
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:336
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:344
 msgid "_Reconcile..."
 msgstr "_Concilia..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:236
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:237
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:337
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:345
 msgid "Reconcile the selected account"
 msgstr "Concilia el compte seleccionat"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:240
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:241
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:341
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:349
 msgid "_Auto-clear..."
 msgstr "_Auto-neteja..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:241
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:242
 msgid "Automatically clear individual transactions, given a cleared amount"
-msgstr ""
+msgstr "Neteja automàticament els assentaments individuals, donada una quantitat que s'hagi netejat"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:245
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:246
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:331
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:339
 #: ../src/gnome-utils/gnc-icons.c:23 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2184
@@ -4891,69 +4934,69 @@
 msgid "_Transfer..."
 msgstr "_Transferència..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:246
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:247
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:332
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:340
 #: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2185 ../src/gnome/window-reconcile.c:2185
 msgid "Transfer funds from one account to another"
 msgstr "Transfereix fons d'un compte a un altre"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:250
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:251
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:346
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:354
 msgid "Stoc_k Split..."
 msgstr "_Divisió d'accions..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:251
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:252
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:347
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:355
 msgid "Record a stock split or a stock merger"
 msgstr "Registra una divisió o una fusió d'accions"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:255
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:256
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:351
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:359
 msgid "View _Lots..."
-msgstr ""
+msgstr "Previsualitza els paque_ts..."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:256
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:257
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:352
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:360
 msgid "Bring up the lot viewer/editor window"
 msgstr "Mostra la finestra del visualitzador/editor de paquets"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:260
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:261
 msgid "Check & Repair A_ccount"
 msgstr "Comprova i repara el _compte"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:261
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:262
 #: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2190 ../src/gnome/window-reconcile.c:2190
 msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account"
 msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest compte, i els repara"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:265
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:266
 msgid "Check & Repair Su_baccounts"
 msgstr "Comprova i repara els su_bcomptes"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:266
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:267
 msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in this account and its subaccounts"
 msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en aquest compte i els seus subcomptes, i els repara"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:271
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:272
 msgid "Check & Repair A_ll"
 msgstr "Comprova i repara'ls _tots"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:272
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:273
 msgid "Check for and repair unbalanced transactions and orphan splits in all accounts"
 msgstr "Comprova si en hi ha assentaments sense saldar i desglossaments orfes en tots els comptes, i els repara"
 
 #. Extensions Menu
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:276
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:277
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-register2.c:64
 msgid "_Register2"
 msgstr "Registre2"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:339
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:340
 msgid "Open2"
 msgstr "Obre2"
 
@@ -4982,14 +5025,14 @@
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:434
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:440
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:435
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:441
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2929
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2931
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2933
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2935
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2937
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2948
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2952
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2946
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2950
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:43
 #: ../src/libqof/qof/qofbookslots.h:65 ../intl-scm/guile-strings.c:2314
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2410 ../intl-scm/guile-strings.c:2486
@@ -5005,44 +5048,44 @@
 msgid "Accounts"
 msgstr "Comptes"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1192
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1193
 #, c-format
 msgid "Deleting account %s"
 msgstr "S'està suprimint el compte %s"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1316
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1317
 #, c-format
 msgid "The account %s will be deleted."
 msgstr "Se suprimirà el compte %s."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1329
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1330
 #, c-format
 msgid "All transactions in this account will be moved to the account %s."
 msgstr "Es traslladaran totes les transaccions d'aquest compte cap al compte %s."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1335
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1336
 msgid "All transactions in this account will be deleted."
 msgstr "Se suprimiran totes les transaccions d'aquest compte."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1344
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1345
 #, c-format
 msgid "All of its sub-accounts will be moved to the account %s."
 msgstr "Es traslladaran tots els seus subcomptes cap al compte %s"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1350
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1351
 msgid "All of its subaccounts will be deleted."
 msgstr "Se suprimiran tots els seus subcomptes."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1355
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1356
 #, c-format
 msgid "All sub-account transactions will be moved to the account %s."
 msgstr "Es traslladaran totes les transaccions dels subcomptes cap al compte %s."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1361
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1362
 msgid "All sub-account transactions will be deleted."
 msgstr "Se suprimiran totes les transaccions dels subcomptes."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1366
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-account-tree.c:1367
 msgid "Are you sure you want to do this?"
 msgstr "Esteu segur de voler-ho fer?"
 
@@ -5092,19 +5135,19 @@
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:272
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:314
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:795 ../intl-scm/guile-strings.c:2974
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:801 ../intl-scm/guile-strings.c:2974
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3026 ../intl-scm/guile-strings.c:3036
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3048 ../intl-scm/guile-strings.c:3074
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3234
 msgid "Budget"
 msgstr "Pressupost"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:834
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:840
 #, c-format
 msgid "Delete %s?"
 msgstr "Voleu suprimir %s?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:905
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-budget.c:911
 msgid "You must select at least one account to estimate."
 msgstr "Heu d'escollir com a mínim un compte per a l'estimació."
 
@@ -5133,8 +5176,8 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:194
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:195
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1334
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1060
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1337
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1065
 msgid "_Delete Transaction"
 msgstr "_Suprimeix l'assentament"
 
@@ -5160,8 +5203,8 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:199
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:203
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1294
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1020
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1297
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1025
 msgid "_Delete Split"
 msgstr "_Suprimeix el desglossament"
 
@@ -5305,7 +5348,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:307
 msgid "Move the current transaction one row upwards. Only available if the date and number of both rows are identical and the register window is sorted by date."
-msgstr ""
+msgstr "Mou l'assentament actual una línia cap a dalt. Sols està disponible si la data i el número de les dues línies són identics i la finestra de registre està ordenada per data."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:311
 msgid "Move Transaction Do_wn"
@@ -5313,7 +5356,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:312
 msgid "Move the current transaction one row downwards. Only available if the date and number of both rows are identical and the register window is sorted by date."
-msgstr ""
+msgstr "Mou l'assentament actual una línia cap a baix"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:323
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:333
@@ -5330,7 +5373,7 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:342
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:350
 msgid "Automatically clear individual transactions, so as to reach a certain cleared amount"
-msgstr ""
+msgstr "Neteja automàticament els assentaments individuals, de manera d'assolir una certa quantitat a netejar"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:356
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:364
@@ -5467,8 +5510,8 @@
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:476
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:478
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2950
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2374
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2900
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2433
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-layout.c:687
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:304
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4074
@@ -5494,7 +5537,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:679
 msgid "You have tried to open an account in the new register while it is open in the old register."
-msgstr ""
+msgstr "Heu intentat obrir un compte en el nou registre mentre que està obert a l'antic registre."
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:752
 msgid "General Ledger2"
@@ -5503,25 +5546,25 @@
 #. Translators: %s is the name
 #. of the tab page
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1613
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1536
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1543
 #, c-format
 msgid "Save changes to %s?"
 msgstr "Voleu desar els canvis a %s?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1617
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1540
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1547
 msgid "This register has pending changes to a transaction. Would you like to save the changes to this transaction, discard the transaction, or cancel the operation?"
 msgstr ""
 "Aquest registre té canvis pendents per a un assentament. Voleu desar\n"
 "els canvis d'aquest assentament, descartar l'assentament o cancel·lar l'operació?"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1620
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1543
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1550
 msgid "_Discard Transaction"
 msgstr "Des_carta l'assentament"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1624
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1547
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1554
 msgid "_Save Transaction"
 msgstr "_Desa l'assentament"
 
@@ -5530,12 +5573,12 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1700
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1723
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1773
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1579
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1614
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1626
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1649
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1699
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1743
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1586
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1621
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1633
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1656
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1706
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1750
 msgid "unknown"
 msgstr "desconegut"
 
@@ -5543,23 +5586,23 @@
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1674
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2395
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:757
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1600
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2555
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1607
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2562
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3568
 msgid "General Ledger"
 msgstr "Llibre major general"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1676
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2401
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1602
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2561
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1609
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2568
 msgid "Portfolio"
 msgstr "Cartera"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:1678
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2407
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1604
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2567
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:1611
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2574
 msgid "Search Results"
 msgstr "Resultats de la cerca"
 
@@ -5568,19 +5611,19 @@
 msgstr "Informe del llibre major general"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2403
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2563
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2570
 msgid "Portfolio Report"
 msgstr "Informe de la cartera"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2409
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2569
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2576
 msgid "Search Results Report"
 msgstr "Informe dels resultats de la cerca"
 
 #. src/report/standard-reports/general-journal.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2413
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2573
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2580
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:134
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3542 ../intl-scm/guile-strings.c:4212
 msgid "Register"
@@ -5593,39 +5636,39 @@
 msgstr "Informe de del registre"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2431
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2591
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2598
 msgid "and subaccounts"
 msgstr "i els subcomptes"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2613
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2737
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2630
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2761
 msgid "Print checks from multiple accounts?"
 msgstr "Imprimir els xecs de múltiples comptes?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2615
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2739
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2632
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2763
 msgid "This search result contains splits from more than one account. Do you want to print the checks even though they are not all from the same account?"
-msgstr ""
+msgstr "Aquest resultat de cerca conté desglossament de més d'un compte. Voleu imprimir els xecs tot i que no són tots del mateix compte?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2626
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2750
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2643
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2774
 msgid "_Print checks"
 msgstr "Im_primex els xecs"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2645
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2769
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2662
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2793
 msgid "You can only print checks from a bank account register or search results."
-msgstr ""
+msgstr "Únicament podeu impimir xecs d'un registre de compte bancari o buscar resultats."
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2837
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2929
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2854
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2953
 msgid "You cannot void a transaction with reconciled or cleared splits."
 msgstr "No podeu invalidar un assentament amb desglossaments conciliats o liquidats."
 
 #. Translators: The %s is the name of the plugin page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2981
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3128
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2136
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register2.c:2998
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3152
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:2145
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:1185
 #, c-format
 msgid "Filter %s by..."
@@ -5641,7 +5684,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:198
 msgid "_Open Associated File/Location"
-msgstr ""
+msgstr "_Obre l'ubicació o fitxer associats"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:209
 msgid "Associate a file with the current transaction"
@@ -5666,35 +5709,37 @@
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:488
 msgid "Associate File"
-msgstr ""
+msgstr "Associa el fitxer"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:489
 msgid "Associate Location"
-msgstr ""
+msgstr "Associat la ubicació"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:490
 msgid "Open File/Location"
-msgstr ""
+msgstr "Obre ubicació/fitxer"
 
 #: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:684
 msgid "You have tried to open an account in the old register while it is open in the new register."
 msgstr ""
+"Heu intentat obrir un compte al registre antic metnre que està obert\n"
+"al registre nou."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2557
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2575
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2564
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:2582
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4320
 msgid "Transaction Report"
 msgstr "Informe d'assentaments"
 
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3000
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:879
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1118
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3024
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:882
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1123
 msgid "A reversing entry has already been created for this transaction."
 msgstr "Ja s'ha creat l'invers per a aquest assentament."
 
 #. Translations: The %s is the name of the plugin page
-#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3051
+#: ../src/gnome/gnc-plugin-page-register.c:3075
 #, c-format
 msgid "Sort %s by..."
 msgstr "Ordena %s per..."
@@ -5779,137 +5824,137 @@
 msgid "Open general ledger window"
 msgstr "Obre una finestra de llibre major general"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:621 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:633
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:625 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:636
 msgid "<No information>"
 msgstr "<Sense informació>"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:760 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1621
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:764 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1624
 msgid "Balancing entry from reconcilation"
-msgstr ""
+msgstr "S'està saldant l'element de la reconciliació"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:941 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2079
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:935 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2082
 msgid "Present:"
 msgstr "Actual:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:942 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2080
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:936 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2083
 msgid "Future:"
 msgstr "Futur:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:943 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2081
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:937 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2084
 msgid "Cleared:"
 msgstr "Liquidat:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:944 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2082
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:938 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2085
 msgid "Reconciled:"
 msgstr "Conciliat:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:945 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2083
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:939 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2086
 msgid "Projected Minimum:"
 msgstr "Mínim projectat:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:949 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2087
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:943 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2090
 msgid "Shares:"
 msgstr "Accions:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:950 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2088
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:944 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2091
 msgid "Current Value:"
 msgstr "Valor Actual:"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1025
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1019
 msgid "Account Payable / Receivable Register"
 msgstr "Registre de comptes de pagaments / cobraments"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1027
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1021
 msgid "The register displayed is for Account Payable or Account Receivable. Changing the entries may cause harm, please use the business options to change the entries."
-msgstr ""
+msgstr "El registre mostrat és per a Compte a Pagar o Compte a Cobrar. Si es canvien els elements es pot causar dany, si us plau useu les opcions d'empresa per canviar els elements."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1074 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2162
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1068 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2165
 msgid "This account register is read-only."
 msgstr "El registre d'aquest compte és només de lectura."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1117 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2205
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1111 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2208
 msgid "This account may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the account options and turn off the placeholder checkbox."
 msgstr "Aquest compte no es pot editar. En cas que vulgueu editar els assentaments en aquest registre, si us plau obriu les opcions del compte i deshabiliteu la casella de contenidor."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1124 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2212
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg2.c:1118 ../src/gnome/gnc-split-reg.c:2215
 msgid "One of the sub-accounts selected may not be edited. If you want to edit transactions in this register, please open the sub-account options and turn off the placeholder checkbox. You may also open an individual account instead of a set of accounts."
 msgstr "Un dels subcomptes seleccionats no es pot editar. En cas que vulgueu editar els assentaments en aquest registre, sisplau obriu les opcions del subcompte i deshabiliteu la casella del contenidor. Podeu obrir també un compte individual en comptes de un conjunt de comptes."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:906
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:909
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:66
 msgid "Cannot modify or delete this transaction."
 msgstr "No es pot modificar o suprimir aquest assentament."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:908
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:911
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:68
 #, c-format
 msgid "This transaction is marked read-only with the comment: '%s'"
 msgstr "Aquest assentament s'ha marcat com a només de lectura amb el comentari «%s»"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:920
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:923
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:83
 msgid "The date of this transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> Accounts."
-msgstr ""
+msgstr "La data per a aquest assentament és més antic que el \"Límit de sols lectura\" per a aquest llibre. Aquest paràmetre es pot canviar a Fitxer -> Propietats -> Comptes."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:956
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:836
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:959
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:841
 msgid "Remove the splits from this transaction?"
 msgstr "Voleu suprimir els desglossaments d'aquest assentament?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:957
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:837
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:960
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:842
 msgid "This transaction contains reconciled splits. Modifying it is not a good idea because that will cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest assentament conté desglossaments conciliats. Canviar-lo pot ser una mala idea perquè pot desajustar el vostre saldo conciliat."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:984
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:883
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:987
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:888
 msgid "_Remove Splits"
 msgstr "_Suprimeix els desglossaments"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1177
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1180
 msgid "This transaction is not associated with a URI."
 msgstr "Aquesta transacció no està associada amb una URI."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1233
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:959
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1236
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:964
 #, c-format
 msgid "Delete the split '%s' from the transaction '%s'?"
 msgstr "Voleu suprimir el desglossament «%s» de l'assentament «%s»?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1234
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:960
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1237
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:965
 msgid "You would be deleting a reconciled split! This is not a good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
+msgstr "Estaríeu suprimint un desglossament conciliat! Això no és una bona idea ja que desajustarà el vostre saldo conciliat."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1237
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:963
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1240
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:968
 msgid "You cannot delete this split."
 msgstr "No podeu suprimir aquest desglossament."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1238
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:964
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1241
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:969
 msgid "This is the split anchoring this transaction to the register. You may not delete it from this register window. You may delete the entire transaction from this window, or you may navigate to a register that shows another side of this same transaction and delete the split from that register."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest és el desglossament que ancora l'assentament al registre. No el podeu esborrar del diàleg de registre. Podeu esborrar l'assentament complet d'aquest diàleg, o podeu navegar a un registre que mostri altre cantó d'aquest mateix assentament i suprmir el d'aquell registre."
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1266
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:992
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1269
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:997
 msgid "(no memo)"
 msgstr "(sense nota d'abonament)"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1269
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:995
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1272
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1000
 msgid "(no description)"
 msgstr "(sense descripció)"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1310
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1036
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1313
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1041
 msgid "Delete the current transaction?"
 msgstr "Voleu suprimir l'assentament actual?"
 
-#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1311
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1037
+#: ../src/gnome/gnc-split-reg.c:1314
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1042
 msgid "You would be deleting a transaction with reconciled splits! This is not a good idea as it will cause your reconciled balance to be off."
-msgstr ""
+msgstr "Estaríeu suprimint un assentament amb desglossament conciliats! Això no és una bona idea ja que pot causar que els saldos es desajustin."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "GUID of predefined check format to use"
@@ -5917,19 +5962,19 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "This value specifies the predefined check format to use. The number is the guid of a known check format."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest valor especifica el format predeterminat de xec a usar. El número és la guia d'un format de xec conegut."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Which check position to print"
-msgstr ""
+msgstr "A quina posició del xec s'impimirà"
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "On preprinted checks containing multiple checks per page, this setting specifies which check position to print. The possible values are 0, 1 and 2, corresponding to the top, middle and bottom checks on the page."
-msgstr ""
+msgstr "A xecs preimprimits contenint múltiples xecs per pàgina, aquest paràmetre especifica uina posició del xec s'imprimirà. Els valors possibles són 0, 1 i 2, corresponent als xecs de la part superior, mitjana i inferior de la pàgina."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Number of checks to print on the first page."
-msgstr ""
+msgstr "Nombre de xecs a imprimir a la primera pàgina."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Date format to use"
@@ -5945,15 +5990,15 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "If the date format is set to indicate a custom date format, this value is used as an argument to strftime to produce the date to be printed. It may be any valid strftime string; for more information about this format, read the manual page of strftime by \"man 3 strftime\"."
-msgstr ""
+msgstr "Si el format de data està configurat per indicar un format de personalitzat, aquest valor s'usa com un argument a strftime produir la data a imprimir. Pot ser qualsevol cadena strftime vàlida; per a més informació sobre aquest format, llegiu la pàgina del manual de strftime amb \"man 3 strftime\"."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "Units in which the custom coordinates are expressed"
-msgstr ""
+msgstr "Unitats en les quals s'expressen les coordenades personalitzades"
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Units in which the custom coordinates are expressed (inches, mm, ...)."
-msgstr ""
+msgstr "Unitats en les quals s'expressen les coordenades personalitzades (polsades, mm, ...)."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "Position of payee name"
@@ -5961,7 +6006,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the payee line on the check."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y per a l'inici de la línia del beneficiari del xec."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "Position of date line"
@@ -5969,7 +6014,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the date line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y per a l'inici de la línia data al xec. Les coordenades són del racó inferior esquerre de la posició especificada del xec."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "Position of check amount in words"
@@ -5977,7 +6022,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the written amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y per a l'inici de línia escrita de quanitat del xec. Les coordenades són del racó inferior esquerre de la posició especificada del xec."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid "Position of check amount in numbers"
@@ -5985,7 +6030,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the numerical amount line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y de l'inici de línia de la quantitat numèrica del xec. Les coordenades són del racó inferior esquerre de la posició especificada del xec."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Position of payee address"
@@ -6009,15 +6054,15 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "This value contains the X,Y coordinates for the start of the memo line on the check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest valor conté les coordenades X,Y per a l'inici de la línia de notes al xec. Les coordenades són del racó inferior esquerre de la posició especficada del xec."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Offset for complete check"
-msgstr ""
+msgstr "Desplaçament per al xec complet"
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "This value contains the X,Y offset for the complete check. Coordinates are from the lower left corner of the specified check position."
-msgstr ""
+msgstr "Aquest valor conté el desplaçament X,Y per al xec complet. Les coordenades són del racó inferior esquerra de la posició especificada del xec."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Rotation angle"
@@ -6057,7 +6102,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "Each time the date is printed, print the date format immediately below in 8 point type using the characters Y, M, and D."
-msgstr ""
+msgstr "Cada cop que s'imprimeixi la data, imprimeix el format de data immediatement a sota en mida de 8 punts usant els caràcters Y, M i D."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.checkprinting.gschema.xml.in.in.h:38
 msgid "The default check printing font"
@@ -6082,22 +6127,24 @@
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "This setting indicates whether to search in all items in the current class, or only in 'active' items in the current class."
 msgstr ""
+"Aquest paràmetre indica si s'ha de buscar a tots els elements de la\n"
+"classe actual, o sols als elements \"actius\" de la classe actual."
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:6
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:17
-#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:3
-#: ../src/import-export/csv-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../src/import-export/csv-exp/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/import-export/csv-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:3
 #: ../src/import-export/ofx/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.ofx.gschema.xml.in.in.h:1
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Last pathname used"
 msgstr "Darrer camí utilitzat"
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.dialogs.gschema.xml.in.in.h:7
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:18
-#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:4
-#: ../src/import-export/csv-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../src/import-export/csv-exp/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../src/import-export/csv-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.csv.gschema.xml.in.in.h:4
 #: ../src/import-export/ofx/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.ofx.gschema.xml.in.in.h:2
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "This field contains the last pathname used by this window. It will be used as the initial filename/pathname the next time this window is opened."
 msgstr ""
 
@@ -6250,7 +6297,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:12
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:96
-msgid "If enabeled, the \"Save changes on closing\" question will only wait a limited number of seconds for an answer. If the user didn't answer within that time, the changes will be saved automatically and the question window closed."
+msgid "If enabled, the \"Save changes on closing\" question will only wait a limited number of seconds for an answer. If the user didn't answer within that time, the changes will be saved automatically and the question window closed."
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:13
@@ -6329,7 +6376,7 @@
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:30
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:25
 msgid "Sign reverse balances on the following: Credit Card, Payable, Liability, Equity, and Income."
-msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els següents tipus de compte: targets de crèdit, creditors, passiu, patrimoni i ingressos"
+msgstr "Inverteix el signe dels saldos en els següents tipus de compte: targetes de crèdit, creditors, passiu, patrimoni i ingressos"
 
 #: ../src/gnome/gschemas/org.gnucash.gschema.xml.in.in.h:31
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:27
@@ -6857,19 +6904,10 @@
 "Trieu la divisa a emprar en els comptes nous."
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:7
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:58
-msgid "<b>Book Options</b>"
-msgstr "<b>Opcions de llibre</b>"
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:8
-msgid "Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting book options. These can affect how GnuCash transactions are handled later, during account setup. If you come back to this page without cancelling and starting over, the dialog for setting book options will not be shown a second time when you go forward. You can access it directly from the menu via File->Properties."
-msgstr ""
-
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:9
 msgid "Choose Currency"
 msgstr "Escolliu la divisa"
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:10
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:8
 msgid ""
 "\n"
 "Select categories that correspond to the ways that you will use GnuCash. Each category you select will cause several accounts to be created. Select the categories that are relevant to you. You can always create additional accounts by hand later."
@@ -6877,30 +6915,30 @@
 "\n"
 "Seleccioneu les categories que es corresponguin amb la manera com fareu servir el GnuCash. Cada categoria que seleccioneu crearà diversos comptes. Seleccioneu les categories que cregueu rellevants. Sempre podreu crear categories manualment més tard."
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:12
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:10
 msgid "<b>Categories</b>"
 msgstr "<b>Categories</b>"
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:13
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:11
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:50
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-reset-warnings.glade.h:3
 msgid "_Select All"
 msgstr "_Selecciona'ls tots"
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:14
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:12
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-account.glade.h:51
 msgid "C_lear All"
 msgstr "No en seleccionis _cap"
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:15
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:13
 msgid "<b>Category Description</b>"
 msgstr "<b>Descripció de la categoria</b>"
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:16
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:14
 msgid "Choose accounts to create"
 msgstr "Trieu els comptes a crear"
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:17
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:15
 msgid ""
 "\n"
 "If you would like to change an account's name, click on the row containing the account, then click on the account name and change it.\n"
@@ -6920,11 +6958,11 @@
 "\n"
 "Nota: tots els comptes amb excepció de Patrimoni i comptes marcador han de tenir un saldo inicial.\n"
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:26
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:24
 msgid "Setup selected accounts"
 msgstr "Configuració dels comptes seleccionats"
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:27
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:25
 msgid ""
 "Press `Apply' to create your new accounts. You will then be able to save them to a file or database.\n"
 "\n"
@@ -6938,7 +6976,7 @@
 "\n"
 "Premeu «Cancel·la» per tancar aquest quadre de diàleg sense crear cap compte nou."
 
-#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:32
+#: ../src/gnome/gtkbuilder/assistant-hierarchy.glade.h:30
 msgid "Finish Account Setup"
 msgstr "Finalització de la configuració dels comptes"
 
@@ -8002,42 +8040,42 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:6
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:14
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:14
 msgid "<b>_Accounts</b>"
 msgstr "<b>_Comptes</b>"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:7
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:15
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:15
 msgid "_Income"
 msgstr "_Ingrés"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:8
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:16
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:16
 msgid "_Expense"
 msgstr "D_espesa"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:9
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:17
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:17
 msgid "_Asset"
 msgstr "_Actiu"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:10
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:18
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:18
 msgid "_Liability/Equity"
 msgstr "P_assiu"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:11
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:19
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:19
 msgid "Accounts Selected:"
 msgstr "Comptes seleccionats:"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:12
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:20
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:20
 msgid "0"
 msgstr "0"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/dialog-tax-info.glade.h:13
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:21
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:21
 msgid "_Select Subaccounts"
 msgstr "_Selecciona els subcomptes"
 
@@ -8139,61 +8177,61 @@
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:6
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:7
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:23
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:23
 msgid "Show _All"
 msgstr "Mostra-ho _tot"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:7
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:8
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:24
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:24
 msgid "Select Range:"
 msgstr "Seleccioneu l'interval:"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:8
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:9
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:25
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:25
 msgid "Start:"
 msgstr "Inici:"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:9
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:10
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:26
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:26
 msgid "_Earliest"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:10
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:11
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:27
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:27
 msgid "Choo_se Date:"
 msgstr "Tr_ieu una data:"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:11
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:12
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:28
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:28
 msgid "Toda_y"
 msgstr "A_vui"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:12
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:13
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:29
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:29
 msgid "_Latest"
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:13
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:14
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:30
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:30
 msgid "End:"
 msgstr "Final:"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:14
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:15
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:31
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:31
 msgid "C_hoose Date:"
 msgstr "T_rieu una data:"
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:15
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:16
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:32
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:32
 msgid "_Today"
 msgstr "A_vui"
 
@@ -8204,7 +8242,7 @@
 
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register2.glade.h:18
 #: ../src/gnome/gtkbuilder/gnc-plugin-page-register.glade.h:19
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:5
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:5
 msgid "_Reconciled"
 msgstr "_Conciliat"
 
@@ -8587,11 +8625,11 @@
 
 #: ../src/gnome-search/search-numeric.c:253
 msgid "has credits or debits"
-msgstr "té crèdits o dèbits"
+msgstr "té haver o deure"
 
 #: ../src/gnome-search/search-numeric.c:254
 msgid "has debits"
-msgstr "té dèbits"
+msgstr "té deure"
 
 #: ../src/gnome-search/search-numeric.c:255
 msgid "has credits"
@@ -8625,7 +8663,7 @@
 msgstr "Heu d'entrar algun text per cercar."
 
 #: ../src/gnome-search/search-string.c:220
-#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:90
+#: ../src/import-export/csv-imp/csv-account-import.c:90
 #: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import.c:122
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import.c:103
 #, c-format
@@ -9094,23 +9132,23 @@
 msgid "Reset all values to their defaults."
 msgstr "Reinicialitza-ho tot al valor predeterminat."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1431
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:1450
 msgid "Page"
 msgstr "Pàgina"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2046
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2065
 msgid "Clear"
 msgstr "Neteja"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2047
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2066
 msgid "Clear any selected image file."
 msgstr "Desfà la selecció de qualsevol fitxer d'imatge."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2049
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2068
 msgid "Select image"
 msgstr "Seleccioneu una imatge"
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2051
+#: ../src/gnome-utils/dialog-options.c:2070
 msgid "Select an image file."
 msgstr "Seleccioneu un fitxer d'imatge."
 
@@ -9189,7 +9227,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1856
 msgid "Debit Account"
-msgstr "Compte de dèbit"
+msgstr "Compte de deure"
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1874
 msgid "Transfer From"
@@ -9201,7 +9239,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1935
 msgid "Debit Amount:"
-msgstr "Import del dèbit:"
+msgstr "Import del deure:"
 
 # FIXME: (dpm)
 #: ../src/gnome-utils/dialog-transfer.c:1940
@@ -9225,10 +9263,6 @@
 msgid "Don't tell me again this _session."
 msgstr "No m'ho recordis durant aquesta _sessió."
 
-#: ../src/gnome-utils/dialog-utils.c:586
-msgid "New Book Options"
-msgstr "Noves opcions del llibre"
-
 #. create the button.
 #: ../src/gnome-utils/gnc-account-sel.c:457
 msgid "New..."
@@ -9552,7 +9586,7 @@
 msgid "Save changes to the file?"
 msgstr "Voleu desar els canvis del fitxer?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:586 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1226
+#: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:586 ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1249
 #, c-format
 msgid "If you don't save, changes from the past %d minute will be discarded."
 msgid_plural "If you don't save, changes from the past %d minutes will be discarded."
@@ -9601,7 +9635,7 @@
 msgstr "S'estan recarregant les dades d'usuari..."
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1183 ../src/gnome-utils/gnc-file.c:1424
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:124
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.c:124
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1449
 #, c-format
 msgid "The file %s already exists. Are you sure you want to overwrite it?"
@@ -9714,7 +9748,7 @@
 #: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:265
 #: ../src/gnome/window-reconcile2.c:2145 ../src/gnome/window-reconcile2.c:2226
 #: ../src/gnome/window-reconcile.c:2145 ../src/gnome/window-reconcile.c:2226
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1482
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:1482
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ajuda"
 
@@ -9900,75 +9934,79 @@
 msgid "Window _0"
 msgstr "Finestra _0"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1181
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1204
 #, c-format
 msgid "Save changes to file %s before closing?"
 msgstr "Voleu desar els canvis al fitxer %s abans de sortir?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1184
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1207
 #, c-format
 msgid "If you don't save, changes from the past %d hours and %d minutes will be discarded."
 msgstr "Si no els deseu, es descartaran els canvis de les últimes %d hores i %d minuts."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1186
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1209
 #, c-format
 msgid "If you don't save, changes from the past %d days and %d hours will be discarded."
 msgstr "Si no els deseu, es descartaran els canvis dels últims %d dies i %d hores."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1194
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1217
 msgid "<unknown>"
 msgstr "<desconegut>"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1231
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1254
 msgid "Close _Without Saving"
 msgstr "Tanca _sense desar"
 
 #. Translators: This string is shown in the window title if this
 #. document is, well, read-only.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1469
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1492
 msgid "(read-only)"
 msgstr "(sols-lectura)"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1477
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1500
 msgid "Unsaved Book"
 msgstr "Llibre sense desar"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1643
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1666
 msgid "Last modified on %a, %b %e, %Y at %I:%M%P"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1644
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1667
 msgid "Last modified on %a, %b %e, %Y at %H:%M"
 msgstr ""
 
 #. g_warning("got time %ld, str=%s\n", mtime, time_string);
 #. Translators: This message appears in the status bar after opening the file.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1650
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:1673
 #, c-format
 msgid "File %s opened. %s"
 msgstr "S'ha obert el fitxer %s. %s"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2679
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2702
 msgid "Unable to save to database."
 msgstr "No s'ha pogut desar la base de dades."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2681
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:2704
 msgid "Unable to save to database: Book is marked read-only."
 msgstr "No s'ha pogut desar la base dades: El llibre està marcat com de sols-lectura."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:3978
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4007
 msgid "Book Options"
 msgstr "Opcions del llibre"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4346
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4376
 msgid "The GnuCash personal finance manager. The GNU way to manage your money!"
 msgstr "GnuCash, el gestor de finances personal. La manera GNU de gestionar els vostres diners."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4348
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4378
 msgid "© 1997-2013 Contributors"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4382
+#. Translators: the following string will be shown in Help->About->Credits
+#. * Enter your name or that of your team and an email contact for feedback.
+#. * The string can have multiple rows, so you can also add a list of
+#. * contributors.
+#: ../src/gnome-utils/gnc-main-window.c:4416
 msgid "translator_credits"
 msgstr ""
 "David Planella <david.planella at gmail.com>\n"
@@ -10147,82 +10185,82 @@
 msgid "The two currencies involved equal each other."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1251
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1256
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:507
 msgid "New Split Information"
 msgstr "Nova informació del desglossament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1301
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1306
 msgid "This is the split anchoring this transaction to the register. You can not duplicate it from this register window."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1354
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1359
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:501
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:609
 #: ../src/register/register-gnome/datecell-gnome.c:127
 msgid "Cannot store a transaction at this date"
 msgstr "No es pot emmagetzemar una transacció en aquesta data"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1356
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1361
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:611
 msgid "The entered date of the duplicated transaction is older than the \"Read-Only Threshold\" set for this book. This setting can be changed in File -> Properties -> Accounts."
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1720
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1725
 msgid "Not enough information for Blank Transaction?"
 msgstr "No hi ha suficient informació per a una transacció buida?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1722
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1727
 msgid "The blank transaction does not have enough information to save it. Would you like to return to the transaction to update, or cancel the save?"
 msgstr ""
 "La transacció buida no té suficient informació per desar-la. Voldríeu\n"
 "tornar a la transacció per actualizar-la, cancel·lar-la o desar-la?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1733
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1738
 msgid "_Return"
 msgstr "_Rendiment"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1776
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1781
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1828
 msgid "Mark split as unreconciled?"
 msgstr "Voleu marcar el desglossament com a no conciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1778
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1783
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1830
 msgid "You are about to mark a reconciled split as unreconciled. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
 msgstr "Esteu a punt de marcar un desglossament conciliat com a no conciliat. Si continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1822
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1827
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1847
 msgid "_Unreconcile"
 msgstr "_Desfés la conciliació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1907
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1912
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2041
 msgid "Change reconciled split?"
 msgstr "Voleu canviar l'assentament conciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1909
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1914
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2043
 msgid "You are about to change a reconciled split. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
 msgstr "Esteu a punt de canviar un desglossament conciliat. Si continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1914
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1919
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2048
 msgid "Change split linked to a reconciled split?"
 msgstr "Voleu canviar el desglossament enllaçat a un desglossament reconciliat?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1916
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1921
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2050
 msgid "You are about to change a split that is linked to a reconciled split. Doing so might make future reconciliation difficult! Continue with this change?"
 msgstr "Esteu a punt de canviar un desglossament enllaçat a un desglossament reconciliat. Si continueu, és possible que una futura conciliació sigui difícil de realitzar. Voleu portar endavant aquest canvi?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1930
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:1935
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2064
 msgid "Chan_ge Split"
 msgstr "Mo_difica el desglossament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:2118
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-control-split-reg.c:2123
 msgid "You can not paste from the general ledger to a register."
 msgstr ""
 
@@ -10232,189 +10270,189 @@
 
 #. Translators: This string has a context prefix; the translation
 #. must only contain the part after the | character.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2929
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2353
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2879
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2412
 msgid "Action Column|Deposit"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2930
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2354
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2880
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2413
 msgid "Withdraw"
 msgstr "Càrrec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2931
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2355
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2881
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2414
 msgid "Check"
 msgstr "Xec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2933
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2964
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2357
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2388
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2883
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2914
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2416
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2447
 msgid "ATM Deposit"
 msgstr "Dipòsit per caixer automàtic"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2934
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2358
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2389
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2884
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2417
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2448
 msgid "ATM Draw"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2935
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2359
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2885
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2418
 msgid "Teller"
 msgstr "Caixer"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2938
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2362
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2888
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2421
 msgid "Receipt"
 msgstr "Rebut"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2889
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2903
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2939
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2953
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2989
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3000
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3033
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3067
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3145
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2363
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2377
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2413
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2424
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2457
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2950
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2983
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3065
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3143
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2422
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2436
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2472
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2483
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2516
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:256 ../intl-scm/guile-strings.c:288
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:304 ../intl-scm/guile-strings.c:306
 msgid "Increase"
 msgstr "Increment"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2890
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2904
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2940
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2954
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2990
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3001
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3034
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3060
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3152
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2364
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2378
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2414
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2425
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2458
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2951
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2984
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3058
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3150
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2423
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2437
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2473
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2484
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2517
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:258 ../intl-scm/guile-strings.c:274
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:276 ../intl-scm/guile-strings.c:286
 msgid "Decrease"
 msgstr "Reducció"
 
 #. Action: Point Of Sale
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2942
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2366
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2892
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2425
 msgid "POS"
 msgstr "Punt de venda"
 
 #. src/report/business-reports/taxinvoice.eguile.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2943
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2893
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:444
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2367
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2426
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1624
 msgid "Phone"
 msgstr "Telèfon"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2944
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2970
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2368
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2394
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2894
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2920
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2427
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2453
 msgid "Online"
 msgstr "En línia"
 
 #. Action: Automatic Deposit
 #. Action: Automatic Deposit ?!?
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2946
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2370
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2896
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2429
 msgid "AutoDep"
 msgstr "Abonament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2947
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2371
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2897
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2430
 msgid "Wire"
 msgstr "Ordre de transferència"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2949
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2373
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2899
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2432
 msgid "Direct Debit"
 msgstr "Domiciliació"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2955
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2959
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2966
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2974
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2991
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3002
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3007
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3014
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3035
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3170
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2379
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2383
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2390
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2398
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2415
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2426
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2431
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2459
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2905
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2909
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2916
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2924
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2941
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2952
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2957
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2964
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2985
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3168
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2438
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2442
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2449
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2457
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2474
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2485
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2490
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2518
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:260 ../intl-scm/guile-strings.c:262
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:264
 msgid "Buy"
 msgstr "Compra"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2956
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2960
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2971
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2975
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2992
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3003
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3008
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3015
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3036
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3090
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2380
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2384
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2395
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2399
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2416
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2427
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2432
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2460
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2906
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2910
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2921
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2925
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2942
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2953
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2958
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2965
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2986
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3088
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2439
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2443
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2454
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2458
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2475
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2486
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2491
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2519
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:290 ../intl-scm/guile-strings.c:292
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:294
 msgid "Sell"
 msgstr "Venda"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2961
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2968
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3017
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2385
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2392
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2441
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2911
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2918
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2967
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2444
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2451
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2500
 msgid "Fee"
 msgstr "Comissió"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2965
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2915
 msgid "ATM Withdraw"
 msgstr "Retiro del caixer automàtic"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2995
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3083
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2419
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2945
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3081
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2478
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:298
 msgid "Rebate"
 msgstr "Descompte"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2996
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2420
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2946
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2479
 msgid "Paycheck"
 msgstr "Xec"
 
@@ -10428,10 +10466,10 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3016
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2966
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-price.c:455
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3038
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2440
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3036
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2499
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:348
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:806 ../intl-scm/guile-strings.c:1012
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1222 ../intl-scm/guile-strings.c:2660
@@ -10444,26 +10482,26 @@
 msgstr "Preu"
 
 #. Action: Dividend
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3019
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2443
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2969
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2502
 msgid "Dividend"
 msgstr "Dividends"
 
 #. Action: Long Term Capital Gains
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3022
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2446
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2972
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2505
 msgid "LTCG"
 msgstr "Guanys de capital a llarg termini"
 
 #. Action: Short Term Capital Gains
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3024
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2448
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2974
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2507
 msgid "STCG"
 msgstr "Guanys de capital a curt termini"
 
 #. Action: Distribution
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:3027
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2451
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-model-split-reg.c:2977
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2510
 msgid "Dist"
 msgstr "Distribució"
 
@@ -10481,40 +10519,40 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1148
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2049
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1920
 msgid "Recalculate Transaction"
 msgstr "Recalcula l'assentament"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1149
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2050
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1921
 msgid "The values entered for this transaction are inconsistent. Which value would you like to have recalculated?"
 msgstr "Els valors introduïts en aquest assentament són inconsistents. Quin valor voleu tornar a calcular?"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1156
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1158
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2057
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2059
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1927
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1930
 msgid "_Shares"
 msgstr "_Accions"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1156
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1163
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1170
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2057
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2064
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2071
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1928
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1935
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1942
 msgid "Changed"
 msgstr "Canviat"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1170
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1172
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2071
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2073
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1941
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1944
 msgid "_Value"
 msgstr "_Valor"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-util-split-reg.c:1192
-#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:2082
+#: ../src/register/ledger-core/split-register.c:1953
 msgid "_Recalculate"
 msgstr "_Recalcula"
 
@@ -10523,7 +10561,7 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:718
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:343
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:343
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1892 ../intl-scm/guile-strings.c:3586
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4376 ../intl-scm/guile-strings.c:4532
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4588 ../intl-scm/guile-strings.c:4716
@@ -10532,7 +10570,7 @@
 msgstr "Nom del compte"
 
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:737
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3018
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3016
 msgid "Commodity"
 msgstr ""
 
@@ -10616,38 +10654,38 @@
 msgstr "C"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1692
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1701
 #, c-format
 msgid "Present (%s)"
 msgstr "Actual (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1695
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1704
 #: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-owner.c:928
 #, c-format
 msgid "Balance (%s)"
 msgstr "Saldo (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1698
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1707
 #, c-format
 msgid "Cleared (%s)"
 msgstr "Liquidat (%s"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1701
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1710
 #, c-format
 msgid "Reconciled (%s)"
 msgstr "Conciliat (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1704
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1713
 #, c-format
 msgid "Future Minimum (%s)"
 msgstr "Mínim futur (%s)"
 
 #. Translators: %s is a currency mnemonic.
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1707
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-account.c:1716
 #, c-format
 msgid "Total (%s)"
 msgstr "Total (%s)"
@@ -10745,236 +10783,236 @@
 msgid "Security"
 msgstr "Valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:809
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:807
 msgid "Status Bar"
 msgstr "Barra d'estat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1554
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:1552
 msgid " Scheduled "
 msgstr "Planificat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2415
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2413
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1531
 msgid "Save the changed transaction?"
 msgstr "Voleu desar el canvi a l'assentament?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2417
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2415
 msgid "The current transaction has changed. Would you like to record the changes, or discard the changes?"
 msgstr "L'assentament actual ha canviat. Voldríeu registrar els canvis o descartar-los?"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2455
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2453
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1546
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Descarta els canvis"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2457
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2455
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-control.c:1548
 msgid "_Record Changes"
 msgstr "_Registra els canvis"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2824
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2822
 msgid "Date Entered"
 msgstr "S'ha entrat la data"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2826
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2824
 msgid "Date Reconciled"
 msgstr "Data Conciliada"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2828
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2826
 msgid "Date Posted / Entered / Reconciled"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2855
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2853
 msgid "Reference / Action"
 msgstr "Referència / Acció"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2869
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2867
 msgid "T-Number"
 msgstr "Número"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2875
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2873
 msgid "Number / Action"
 msgstr "Número / Acció"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2891
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2889
 msgid "Customer / Memo"
 msgstr "Client / Informe"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2902
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2900
 msgid "Vendor / Memo"
 msgstr "Proveïdor / Informe"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2920
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2918
 msgid "Description / Notes / Memo"
 msgstr "Descripció / Notes / Informe"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2950
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2948
 msgid "Void Reason"
 msgstr "Raó no vàlida"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2954
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2952
 msgid "Accounts / Void Reason"
 msgstr "Comptes / Raó no vàlida"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2964
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:2962
 #: ../src/import-export/import-main-matcher.c:492
 msgid "R"
 msgstr "C"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3008
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3006
 msgid "Amount / Value"
 msgstr "Quantitat / Valor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3028
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3026
 msgid "Rate"
 msgstr "Taxa"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3050
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:51
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3048
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:51
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:280
 msgid "Withdrawal"
 msgstr "Càrrec"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3055
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3053
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:282
 msgid "Spend"
 msgstr "Gastat"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3105
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3112
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3103
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3110
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:278
 msgid "Funds Out"
 msgstr "Retirat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3114
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3112
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:444
 msgid "Credit Formula"
 msgstr "Fórmula del crèdit"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3135
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:50
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3133
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:50
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:250
 msgid "Deposit"
 msgstr "Ingrés"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3140
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3138
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:252
 msgid "Receive"
 msgstr "Rebut"
 
 #. src/app-utils/prefs.scm
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3186
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3193
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3184
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3191
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:248
 msgid "Funds In"
 msgstr "Ingressat"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3195
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3193
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:437
 msgid "Debit Formula"
-msgstr "Fórmula del dèbit"
+msgstr "Fórmula del deure"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3265
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3263
 msgid "Enter Due Date"
 msgstr "Entreu la data de venciment"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3276
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3274
 msgid "Enter the transaction reference, such as the invoice or check number"
 msgstr "Escriviu la referència de l'assentament, com ara el número de factura o de xec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3278
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3285
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3276
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3283
 msgid "Enter the type of transaction, or choose one from the list"
 msgstr "Escriviu el tipus de l'assentament, o bé trieu-ne un de la llista"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3283
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3281
 msgid "Enter the transaction number, such as the check number"
 msgstr "Escriviu el número de l'assentament, com ara el número de xec"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3295
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3293
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1054
 msgid "Enter the name of the Customer"
 msgstr "Escriviu el nom del client"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3297
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3306
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3315
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3295
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3304
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3313
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1091
 msgid "Enter notes for the transaction"
 msgstr "Escriviu notes per a l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3299
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3308
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3317
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3297
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3306
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3315
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1250
 msgid "Enter a description of the split"
 msgstr "Escriviu una descripció per al desglossament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3304
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3302
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1057
 msgid "Enter the name of the Vendor"
 msgstr "Escriviu el nom del proveïdor"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3313
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3311
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1060
 msgid "Enter a description of the transaction"
 msgstr "Escriviu una descripció per a l'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3327
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3331
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3325
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3329
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1409
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1475
 msgid "Enter the account to transfer from, or choose one from the list"
 msgstr "Introduïu el compte d'origen o bé seleccioneu-ne un de la llista"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3329
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3327
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1124
 msgid "Reason the transaction was voided"
 msgstr "Raó per la qual fou invalidada"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3341
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3339
 msgid "Enter the reconcile type"
 msgstr "Entreu el tipus de conciliació"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3351
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3349
 msgid "Enter the type of transaction"
 msgstr "Escriviu el tipus d'assentament"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3361
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3381
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3359
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3379
 msgid "Enter the value of shares bought or sold"
 msgstr "Introduïu el nombre d'accions comprats o venuts"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3371
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3383
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3369
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3381
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1358
 msgid "Enter the number of shares bought or sold"
 msgstr "Introduïu el nombre d'accions comprats o venuts"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3393
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3391
 msgid "* Indicates the transaction Commodity."
 msgstr "* Indica l'acció o divisa de transacció."
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3403
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3401
 msgid "Enter the rate"
 msgstr "Entreu la taxa"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3413
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3411
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1322
 msgid "Enter the effective share price"
 msgstr "Introduïu la cotització efectiva de l'acció"
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3423
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3421
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2180
 msgid "Enter credit formula for real transaction"
 msgstr ""
 
-#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3433
+#: ../src/gnome-utils/gnc-tree-view-split-reg.c:3431
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:2150
 msgid "Enter debit formula for real transaction"
 msgstr ""
@@ -12237,7 +12275,7 @@
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/dialog-preferences.glade.h:203
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:19
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:38
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:38
 msgid "Locale"
 msgstr ""
 
@@ -12396,7 +12434,7 @@
 msgstr "_Contrasenya:"
 
 #: ../src/gnome-utils/gtkbuilder/gnc-date-format.glade.h:1
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:19
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:19
 msgid "Date Format"
 msgstr "Format de data"
 
@@ -12933,7 +12971,7 @@
 #: ../src/gnome/window-reconcile2.c:1068 ../src/gnome/window-reconcile.c:1068
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1484
 msgid "Debits"
-msgstr "Càrrecs"
+msgstr "Deure"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #. src/report/report-system/report-utilities.scm
@@ -13088,7 +13126,7 @@
 msgid "Export to PDF File"
 msgstr "Exporta a un fitxer PDF"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:373
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.c:373
 #, c-format
 msgid ""
 "The external program \"AqBanking Setup Wizard\" has not been found. \n"
@@ -13098,7 +13136,7 @@
 "No s'ha trobat el programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». \n"
 "El paquet de l'%s hauria d'incloure el programa «qt3-wizard». Comproveu si us plaula vostra instal·lació per a assegurar-vos que teniu aquest programa. En algunes distribucions això requereix la instal·lació de paquets addicionals."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:530
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.c:530
 msgid ""
 "The external program \"AqBanking Setup Wizard\" failed to run successfully because the additional software \"Qt\" was not found. Please install the \"Qt/Windows Open Source Edition\" from Trolltech by downloading it from www.trolltech.com\n"
 "\n"
@@ -13107,39 +13145,39 @@
 "Online Banking cannot be setup without Qt. Press \"Close\" now, then \"Cancel\" to cancel the Online Banking setup."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:551
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.c:551
 msgid "The external program \"AqBanking Setup Wizard\" failed to run successfully. Online Banking can only be setup if this wizard has run successfully. Please try running the \"AqBanking Setup Wizard\" again."
 msgstr "No s'ha pogut executar correctament el programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». L'accés a la banca electrònica només es pot configurar un cop aquest programa s'ha executat correctament. Si us plau torneu a intentar l'execució de l'«Assistent de configuració de l'AqBanking»."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:582
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.c:582
 #, c-format
 msgid "%s at %s (code %s)"
 msgstr "%s a %s (codi %s)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:587
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.c:587
 #, c-format
 msgid "%s at bank code %s"
 msgstr "%s al codi de banc %s"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:880
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.c:880
 msgid "Online Banking Account Name"
 msgstr "Nom del compte de banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:885
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.c:885
 msgid "GnuCash Account Name"
 msgstr "Nom del compte del GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.c:891
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:546
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:379
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.c:891
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:546
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.c:379
 msgid "New?"
 msgstr "Nou?"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:1
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:1
 msgid "AqBanking Initial Assistant"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:2
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:2
 msgid ""
 "\n"
 "This assistant helps you setting up your Online Banking connection with your bank.\n"
@@ -13158,31 +13196,31 @@
 "Press \"Cancel\" if you do not wish to setup any Online Banking connection now.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:18
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:18
 msgid "Initial Online Banking Setup"
 msgstr "Configuració inicial de la banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:19
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:19
 msgid "The Setup of your Online Banking connection is handled by the external program \"AqBanking Setup Wizard\". Please press the button below to start this program."
 msgstr "La configuració de la connexió de la banca electrònica és gestionada a través del programa extern «Assistent de configuració de l'AqBanking». Premeu si us plau el botó de sota per a iniciar aquest programa.\t"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:20
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:20
 msgid "_Start AqBanking Wizard"
 msgstr "Inicia l'ass_istent de l'AqBanking"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:21
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:21
 msgid "Start Online Banking Wizard"
 msgstr "Inicia l'assistent de banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:22
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:22
 msgid "Double Click on the line of an Online Banking account name if you want to match it to a GnuCash account. Click \"Forward\" when all desired accounts are matching."
 msgstr "Cliqueu a la línia d'un compte de banca electrònica si voleu fer-lo concordar amb un compte del GnuCash. Un cop hagueu fet concordar tots els comptes desitjats, cliqueu a «Endavant»."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:23
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:23
 msgid "Match Online accounts with GnuCash accounts"
 msgstr "Fes concordar els comptes de banca electrònica amb els comptes del GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:24
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:24
 msgid ""
 "The setup for matching Online Banking accounts to GnuCash accounts is now finished. You can now invoke Online Banking actions on those accounts.\n"
 "\n"
@@ -13191,215 +13229,215 @@
 "Press \"Apply\" now."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/assistant-ab-initial.glade.h:29
+#: ../src/import-export/aqb/assistant-ab-initial.glade.h:29
 msgid "Online Banking Setup Finished"
 msgstr "Ha finalitzat la configuració de la banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:1
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:1
 msgid "Online Banking Connection Window"
 msgstr "Finestra de connexió de la banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:2
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:2
 msgid "<b>Progress</b>"
 msgstr "<b>Progrés</b>"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:3
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:3
 msgid "Current Job"
 msgstr "Tasca actual"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:4
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:4
 msgid "Progress"
 msgstr "Progrés"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:5
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:5
 msgid "Current Action"
 msgstr "Acció actual"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:6
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:6
 msgid "<b>Log Messages</b>"
 msgstr "<b>Missatges de registre</b>"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:7
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:7
 msgid "Close when finished"
 msgstr "Tanca en finalitzar"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:8
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:8
 msgid "Get Transactions Online"
 msgstr "Obté les transaccions en línia"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:9
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:9
 msgid "Date range of transactions to retrieve:"
 msgstr "Interval de dates de les transaccions a recuperar:"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:10
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:10
 msgid "<b>From</b>"
 msgstr "<b>De</b>"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:11
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:11
 msgid "_Earliest possible date"
 msgstr "_Des de la data més antiga possible"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:12
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:12
 msgid "_Last retrieval date"
 msgstr "Des de la data de l'última _recuperació"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:13
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:13
 msgid "E_nter date:"
 msgstr "I_ntroduïu la data:"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:14
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:14
 msgid "<b>To</b>"
 msgstr "<b>A</b>"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:15
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:15
 msgid "_Now"
 msgstr "_Ara"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:16
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:16
 msgid "Ente_r date:"
 msgstr "Int_roduïu la data:"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:17
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:17
 msgid "Enter Password"
 msgstr "Introduïu la contrasenya"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:18
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:18
 msgid "Enter your password"
 msgstr "Introduïu la vostra contrasenya"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:19
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:19
 msgid "Password:"
 msgstr "Contrasenya:"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:20
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:20
 msgid "Confirm Password:"
 msgstr "Confirmeu la contrasenya:"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:21
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:21
 msgid "Remember _PIN"
 msgstr "Recorda el _PIN"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:22
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:22
 msgid "<b>Online Banking</b>"
 msgstr "<b>Banca electrònica</b>"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:23
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:23
 msgid "_Close log window when finished"
 msgstr "Tanca el diàleg del registre en finalitzar"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:24
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:24
 msgid "_Verbose debug messages"
 msgstr "Missatges de _depuració detallats"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:25
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:25
 msgid "Name for new template"
 msgstr "Nom de la plantilla nova"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:26
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:26
 msgid "Enter name for new template:"
 msgstr "Introduïu un nom per a la plantilla nova:"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:27
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:27
 msgid "Online Transaction"
 msgstr "Transacció en línia"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:28
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:28
 msgid "Enter an Online Transaction"
 msgstr "Introduïu una transacció en línia"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:29
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:29
 msgid "Recipient Account Number"
 msgstr "Número de compte del destinatari"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:30
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:30
 msgid "Recipient Bank Code"
 msgstr "Codi bancari del destinatari"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:31
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:31
 msgid "Recipient Name"
 msgstr "Nom del destinatari"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:32
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:32
 msgid "at Bank"
 msgstr "al banc"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:33
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:33
 msgid "(filled in automatically)"
 msgstr "(omplert automàticament)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:35
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:35
 msgid "Payment Purpose (only for recipient)"
 msgstr "Concepte del pagament (només per al destinatari)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:36
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:36
 msgid "Payment Purpose continued"
 msgstr "Concepte del pagament (continuació)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:37
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:37
 msgid "Originator Name"
 msgstr "Nom de l'ordenant"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:38
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:38
 msgid "something"
 msgstr "quelcom"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:39
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:39
 msgid "Originator Account Number"
 msgstr "Número de compte de l'ordenant"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:40
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:40
 msgid "Bank Code"
 msgstr "Codi del banc"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:41
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:41
 msgid "Add the current online transaction as a new transaction template"
 msgstr "Afegeix la transacció en línia actual com a plantilla de transacció nova"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:42
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:42
 msgid "Add current"
 msgstr "Afegeix l'actual"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:43
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:43
 msgid "Move the selected transaction template one row up"
 msgstr "Mou l'assentament plantilla seleccionat una fila cap amunt"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:44
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:44
 msgid "Move the selected transaction template one row down"
 msgstr "Mou l'assentament plantilla seleccionat una fila cap avall"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:45
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:45
 msgid "Sort the list of transaction templates alphabetically"
 msgstr "Ordena la llista de plantilles de transacció alfabèticament"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:46
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:46
 msgid "Sort"
 msgstr "Ordena"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:47
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:47
 msgid "Delete the currently selected transaction template"
 msgstr "Suprimeix la plantilla d'assentament seleccionada"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:48
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:48
 msgid "Templates"
 msgstr "Plantilles"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:49
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:49
 msgid "Execute later (unimpl.)"
 msgstr "Executa-ho més tard (no impl.)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:50
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:50
 msgid "Execute this online transaction now"
 msgstr "Executa aquesta transacció en línia ara"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab.glade.h:51
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab.glade.h:51
 msgid "Execute Now"
 msgstr "Executa-la ara"
 
 #. Conversion was erroneous, so don't use the string
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:280
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:999
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1002
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1008
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:280
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:979
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:982
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:988
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(desconegut)"
 
@@ -13413,106 +13451,101 @@
 #. * country, you may safely ignore strings
 #. * from the import-export/hbci
 #. * subdirectory.
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:359
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:359
 msgid "Enter an Online Direct Debit Note"
 msgstr "Introduïu una ordre de domiciliació"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:362
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:362
 msgid "Debited Account Owner"
 msgstr "Ordenant"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:364
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:364
 msgid "Debited Account Number"
 msgstr "Número de compte de l'ordenant"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:366
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:366
 msgid "Debited Account Bank Code"
 msgstr "Codi de banc del compte de l'ordenant"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:369
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:369
 msgid "Credited Account Owner"
 msgstr "Beneficiari"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:371
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:371
 msgid "Credited Account Number"
 msgstr "Número de compte del beneficiari"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:373
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:373
 msgid "Credited Account Bank Code"
 msgstr "Codi de banc del compte del beneficiari"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:387
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:387
 msgid "Recipient IBAN (International Account Number)"
 msgstr "Beneficiari IBAN (Número de compte internacional)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:389
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:389
 msgid "Recipient BIC (Bank Code)"
 msgstr "Beneficiari BIC (Codi de banc)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:393
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:393
 msgid "Debited IBAN (International Account Number)"
 msgstr "IBAN carregat (Número de compte internacional)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:395
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:395
 msgid "Debited BIC (Bank Code)"
 msgstr "BIC carregat (Codi de banc)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:477
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:477
 #, c-format
 msgid "The internal check of the destination account number '%s' at the specified bank with bank code '%s' failed. This means the account number might contain an error."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:549
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:549
 #, c-format
 msgid "Your local bank account does not yet have the SEPA account information stored. We are sorry, but in this development version one additional step is necessary which has not yet been implemented directly in gnucash. Please execute the command line program \"aqhbci-tool\" for your account, as follows: aqhbci-tool4 getaccsepa -b %s -a %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:564
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:564
 msgid "You did not enter a recipient name. A recipient name is required for an online transfer.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:584
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:584
 msgid "You did not enter a recipient account. A recipient account is required for an online transfer.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:600
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:600
 msgid "You did not enter a recipient bank. A recipient bank is required for an online transfer.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:618
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:618
 msgid "The amount is zero or the amount field could not be interpreted correctly. You might have mixed up decimal point and comma, compared to your locale settings. This does not result in a valid online transfer job."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:635
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:635
 msgid "You did not enter any transaction purpose. A purpose is required for an online transfer.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:935
-#, c-format
-msgid "Do you really want to overwrite your changes with the contents of the template \"%s\"?"
-msgstr ""
-
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1098
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:1078
 msgid "A template with the given name already exists. Please enter another name."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/dialog-ab-trans.c:1233
+#: ../src/import-export/aqb/dialog-ab-trans.c:1213
 #, c-format
 msgid "Do you really want to delete the template with the name \"%s\"?"
 msgstr "Teniu seguretat de voler esborrar la plantilla amb nom \"%s\"?"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-getbalance.c:83
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:137
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:117
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-getbalance.c:83
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-gettrans.c:137
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:117
 msgid "No valid online banking account assigned."
 msgstr "No s'ha assignat cap compte vàlid de banca electrònica."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-getbalance.c:97
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-getbalance.c:97
 msgid "Online action \"Get Balance\" not available for this account."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-getbalance.c:130
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:195
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-getbalance.c:130
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-gettrans.c:195
 #, c-format
 msgid ""
 "Error on executing job.\n"
@@ -13520,19 +13553,19 @@
 "Status: %s - %s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:160
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-gettrans.c:160
 msgid "Online action \"Get Transactions\" not available for this account."
 msgstr "No està disponible l'acció de banca electrònica \"Obté els assentaments\" per a aquest compte."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-gettrans.c:213
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-gettrans.c:213
 msgid "The Online Banking import returned no transactions for the selected time period."
 msgstr "La importació de la banca electrònica no ha retornat cap transacció per al període de temps seleccionat."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:61
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:61
 msgid "You have changed the list of online transfer templates, but you cancelled the transfer dialog. Do you nevertheless want to store the changes?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:186
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:186
 msgid ""
 "The backend found an error during the preparation of the job. It is not possible to execute this job. \n"
 "\n"
@@ -13541,40 +13574,39 @@
 "Do you want to enter the job again?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:208
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:208
 msgid "Online Banking Direct Debit Note"
 msgstr "Domiciliació per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:213
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:213
 msgid "Online Banking Bank-Internal Transfer"
 msgstr "Traspàs intern per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:218
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:218
 msgid "Online Banking European (SEPA) Transfer"
 msgstr "Transferència de banca electrònica europea (SEPA)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:223
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:223
 msgid "Online Banking European (SEPA) Debit Note"
 msgstr "Nota de dèbit de banca electrònica europea (SEPA)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:229
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:229
 msgid "Online Banking Transaction"
 msgstr "Transacció per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-transfer.c:294
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-transfer.c:294
 msgid ""
 "An error occurred while executing the job. Please check the log window for the exact error message.\n"
 "\n"
 "Do you want to enter the job again?"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:409
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:348
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:409 ../intl-scm/guile-strings.c:348
 msgid "Unspecified"
 msgstr "No especificat"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:662
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:662
 msgid ""
 "The backend found an error during the preparation of the job. It is not possible to execute this job. \n"
 "\n"
@@ -13583,17 +13615,17 @@
 "Do you want to enter the job again?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:754
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:754
 msgid ""
 "The bank has sent transaction information in its response.\n"
 "Do you want to import it?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:781
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:781
 msgid "No Online Banking account found for this gnucash account. These transactions will not be executed by Online Banking."
 msgstr "No s'ha trobat cap compte de banca electrònica per a aquest compte del GnuCash. Aquestes transaccions no s'executaran per banca electrònica."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:858
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:858
 msgid ""
 "The bank has sent balance information in its response.\n"
 "Do you want to import it?"
@@ -13606,14 +13638,14 @@
 #. * (Switzerland). If none of these techniques are available
 #. * in your country, you may safely ignore strings from the
 #. * import-export/hbci subdirectory.
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:946
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:946
 msgid ""
 "The downloaded Online Banking Balance was zero.\n"
 "\n"
 "Either this is the correct balance, or your bank does not support Balance download in this Online Banking version. In the latter case you should choose a different Online Banking version number in the Online Banking (AqBanking or HBCI) Setup. After that, try again to download the Online Banking Balance."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:963
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:963
 #, c-format
 msgid ""
 "Result of Online Banking job: \n"
@@ -13622,38 +13654,38 @@
 "Resultat de la tasca de banca electrònica: \n"
 "El saldo anotat del compte és %s"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:969
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:969
 #, c-format
 msgid "For your information: This account also has a noted balance of %s\n"
 msgstr "Per a la vostra informació: aquest compte també té un saldo anotat de %s\n"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:976
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:976
 msgid "The booked balance is identical to the current reconciled balance of the account."
 msgstr "El saldo anotat és idèntic que el saldo conciliat actual del compte."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-ab-utils.c:991
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-ab-utils.c:991
 msgid "Reconcile account now?"
 msgstr "Voleu conciliar el compte ara?"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:94
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-file-aqb-import.c:94
 msgid "Select a file to import"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer a importar"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:140
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-file-aqb-import.c:140
 msgid "Import module for DTAUS import not found."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:293
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-file-aqb-import.c:293
 #, c-format
 msgid "Job %d status %d - %s: %s \n"
 msgstr ""
 
 #. indicate that additional failures exist
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:304
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-file-aqb-import.c:304
 msgid "...\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:318
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-file-aqb-import.c:318
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred while executing jobs: %d of %d failed. Please check the log window or gnucash.trace for the exact error message.\n"
@@ -13661,18 +13693,18 @@
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:328
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-file-aqb-import.c:328
 msgid "No jobs to be send."
 msgstr "No hi ha tasques a enviar."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-file-aqb-import.c:334
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-file-aqb-import.c:334
 #, c-format
 msgid "The job was executed successfully, but as a precaution please check the log window for potential errors."
 msgid_plural "All %d jobs were executed successfully, but as a precaution please check the log window for potential errors."
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-gwen-gui.c:1069
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-gwen-gui.c:1069
 #, c-format
 msgid ""
 "The PIN needs to be at least %d characters \n"
@@ -13681,183 +13713,183 @@
 "El PIN ha de tenir %d caràcters com a \n"
 "mínim. Voleu tornar-ho a intentar?"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-gwen-gui.c:1565
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-gwen-gui.c:1565
 msgid "The Online Banking job is still running; are you sure you want to cancel?"
 msgstr "La tasca de banca electrònica encara s'està executant; teniu seguretat que voleu cancel·lar-la?"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gncmod-aqbanking.c:79
+#: ../src/import-export/aqb/gncmod-aqbanking.c:79
 #: ../src/import-export/gncmod-generic-import.c:59
-#: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:162
+#: ../src/import-export/qif-imp/gnc-plugin-qif-import.c:162
 msgid "Online Banking"
 msgstr "Banca electrònica"
 
 #. Menus
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:94
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:94
 msgid "_Online Actions"
 msgstr "A_ccions en línia"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:98
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:98
 msgid "_Online Banking Setup..."
 msgstr "Con_figuració de la banca electrònica..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:99
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:99
 msgid "Initial setup of Online Banking access (HBCI, or OFX DirectConnect, using AqBanking)"
 msgstr "Configuració inicial de l'accés a la banca electrònica (per HBCI o OFX DirectConnect, a través de l'AqBanking)"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:103
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:103
 msgid "Get _Balance"
 msgstr "Obté el _saldo"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:104
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:104
 msgid "Get the account balance online through Online Banking"
 msgstr "Obté el saldo de compte en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:108
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:108
 msgid "Get _Transactions..."
 msgstr "Obté les transaccions..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:109
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:109
 msgid "Get the transactions online through Online Banking"
 msgstr "Obté les transaccions en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:113
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:113
 msgid "_Issue Transaction..."
 msgstr "_Tramet una transacció..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:114
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:114
 msgid "Issue a new transaction online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una nova transacció en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:118
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:118
 msgid "_Issue SEPA Transaction..."
 msgstr "_Tramet una transacció SEPA..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:119
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:119
 msgid "Issue a new international European (SEPA) transaction online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una nova transacció electrònica internacional europea (SEPA) mitjançant banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:123
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:123
 msgid "I_nternal Transaction..."
 msgstr "Transacció i_nterna..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:124
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:124
 msgid "Issue a new bank-internal transaction online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una transacció interna (del banc) en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:128
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:128
 msgid "_Direct Debit..."
 msgstr "_Domiciliació..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:129
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:129
 msgid "Issue a new direct debit note online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una domiciliació a través de la banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:133
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:133
 msgid "_Issue SEPA Direct Debit..."
 msgstr "_Tramset un dèbit directe SEPA..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:134
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:134
 msgid "Issue a new international European (SEPA) direct debit note online through Online Banking"
 msgstr "Tramet una nova nota de dèbit electrònica directa international europea (SEPA) mitjançant banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:140
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:140
 msgid "Import _MT940"
 msgstr "_Importa un fitxer MT940"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:141
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:141
 msgid "Import a MT940 file into GnuCash"
 msgstr "Importa un fitxer MT940 al GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:145
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:145
 msgid "Import MT94_2"
 msgstr "_Importa un fitxer MT94_2"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:146
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:146
 msgid "Import a MT942 file into GnuCash"
 msgstr "Importa un fitxer MT942 al GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:150
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:150
 msgid "Import _DTAUS"
 msgstr "Importa un fitxer _DTAUS"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:151
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:151
 msgid "Import a DTAUS file into GnuCash"
 msgstr "Importa un fitxer DTAUS al GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:163
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:163
 msgid "Import DTAUS and _send..."
 msgstr "Importa un fitxer DTAUS i t_ramet..."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:164
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:164
 msgid "Import a DTAUS file into GnuCash and send the transfers online through Online Banking"
 msgstr "Importa un fitxer DTAUS al GnuCash i tramet les transferències en línia per banca electrònica"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:174
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:174
 msgid "Show _log window"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gnc-plugin-aqbanking.c:175
+#: ../src/import-export/aqb/gnc-plugin-aqbanking.c:175
 msgid "Show the online banking log window."
 msgstr "Mostra la finestra de registre de banca electrònica."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Close window when finished"
 msgstr "Tanca el diàleg en finalitzar"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "If active, the window will be closed automatically when you finish the HBCI/AqBanking import process. Otherwise it will stay open."
 msgstr "Si s'habilita, es tancarà automàticament la finestra en finalitzar el procés d'importació de l'HBCI/AqBanking. En cas contrari, romandrà oberta."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Remember the PIN in memory"
 msgstr "Recorda el PIN a la memòria"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "If active, the PIN for HBCI/AqBanking actions will be remembered in memory during a session. Otherwise it will have to be entered again each time during a session when it is needed."
 msgstr "Si s'habilita, el PIN per a les accions de l'HBCI/AqBanking serà desat en la memòria durant una sessió. En cas contrari, s'haurà d'introduir cada vegada que sigui necessari durant la sessió."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Verbose HBCI debug messages"
 msgstr "Missatges de depuració detallats de l'HBCI"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "Enables verbose debug messages for HBCI/AqBanking Online Banking."
 msgstr "Habilita els missatges de depuració detallats per a la banca electrònica a través de l'HBCI/AqBanking."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "DTAUS import data format"
 msgstr "Format d'importació de dades del fitxer DTAUS"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "This setting specifies the data format when importing DTAUS files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
 msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers DTAUS. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "CSV import data format"
 msgstr "Format d'importació de dades del fitxer CSV"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "This setting specifies the data format when importing CSV files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
 msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers CSV. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "SWIFT MT940 import data format"
 msgstr "Format d'importació de dades del fitxer SWIFT MT940"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "This setting specifies the data format when importing SWIFT MT940 files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
 msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers SWIFT MT940. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid "SWIFT MT942 import data format"
 msgstr "Format d'importació de dades del fitxer SWIFT MT942"
 
-#: ../src/import-export/aqbanking/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../src/import-export/aqb/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.hbci.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "This setting specifies the data format when importing SWIFT MT942 files. The AqBanking library offers various import formats (called \"profiles\") of which you can choose one here."
 msgstr "Aquest parametre especifica el format de dades a utilitzar en importar fitxers SWIFT MT942. La biblioteca AqBanking ofereix diversos formats d'importació anomenats «perfils», dels quals aquí en podeu seleccionar un."
 
 #. Translators: %s is the file name string.
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:80
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.c:80
 #, c-format
 msgid ""
 "The account tree will be exported to the file '%s' when you click 'Apply'.\n"
@@ -13866,7 +13898,7 @@
 msgstr ""
 
 #. Translators: %s is the file name string and %u the number of accounts.
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:86
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.c:86
 #, c-format
 msgid ""
 "When you click 'Apply', the transactions will be exported to the file '%s' and the number of accounts exported is %u.\n"
@@ -13874,86 +13906,86 @@
 "You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or 'Cancel' to Abort Export.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:92
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.c:92
 msgid ""
 "This assistant will help you export the Account Tree to a file.\n"
 "\n"
 "Select the settings you require for the file and then click 'Forward' to proceed or 'Cancel' to Abort Export.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:97
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.c:97
 msgid ""
 "This assistant will help you export the Transactions to a file.\n"
 "\n"
 "Select the settings you require for the file and then click 'Forward' to proceed or 'Cancel' to Abort Export.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:750
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.c:750
 msgid ""
 "There was a problem with the export, this could be due to lack of space, permissions or unable to access folder. Check the trace file for further logging!\n"
 "You may need to enable debugging.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.c:754
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.c:754
 msgid "File exported successfully!\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:1
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:1
 msgid "CSV Export Assistant"
 msgstr "Assistent d'exportació CSV"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:2
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:2
 msgid ""
 "\n"
 "Select the type of Export required and the separator that will be used.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:5
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:5
 msgid "Quotes"
 msgstr "Cotitzacions"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:6
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:6
 msgid "Use Quotes"
 msgstr "Usa les cotitzacions"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:7
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:24
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:7
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:24
 msgid "Comma (,)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:8
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:25
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:8
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:25
 msgid "Colon (:)"
 msgstr "Dos punts (:)"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:9
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:26
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:26
 msgid "Semicolon (;)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:11
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:29
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:11
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:29
 msgid "Separators"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:12
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:12
 msgid "Choose Export Settings"
 msgstr "Trieu els paràmetres per a l'exportació"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:13
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:13
 msgid "Select the accounts to be exported and date range if required."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:22
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:22
 msgid "<b>_Dates</b>"
 msgstr "<b>_Dates</b>"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:33
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:34
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:33
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:34
 msgid "Account Selection"
 msgstr "Selecció de compte"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:34
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:34
 msgid ""
 "\n"
 "Enter file name and location for the Export...\n"
@@ -13961,12 +13993,12 @@
 "\n"
 "Entreu un nom i localització de fitxer per a l'exportació...\n"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:37
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:37
 msgid "Choose File Name for Export"
 msgstr "Trieu un nom de fitxer per a l'exportació"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:38
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:23
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:38
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:23
 msgid ""
 "Press Apply to create export file.\n"
 "Cancel to abort."
@@ -13974,120 +14006,120 @@
 "Premeu Aplica per crear el fitxer d'exportació.\n"
 "Cancel·la per abortar."
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:40
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:40
 msgid "Export Now..."
 msgstr "Exporta ara..."
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:41
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:41
 msgid "Summary"
 msgstr "Resum"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/assistant-csv-export.glade.h:42
+#: ../src/import-export/csv-exp/assistant-csv-export.glade.h:42
 msgid "Export Summary"
 msgstr "Exporta el resum"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:346
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:346
 msgid "Category"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:350
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:350
 msgid "To With Sym"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:350
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:350
 msgid "From With Sym"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:351
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:351
 msgid "To Num."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:351
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:351
 msgid "From Num."
 msgstr "Des de num."
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:352
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:352
 msgid "To Rate/Price"
 msgstr "Fins a Taxa/Preu"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-transactions-export.c:352
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-transactions-export.c:352
 msgid "From Rate/Price"
 msgstr ""
 
 #. Header string
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:112
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:112
 msgid "type"
 msgstr "tipus"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:112
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:112
 msgid "full_name"
 msgstr "nom_complet"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:113
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:113
 msgid "name"
 msgstr "nom"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:113
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:113
 msgid "code"
 msgstr "codi"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:114
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:114
 msgid "description"
 msgstr "descripció"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:114
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:114
 msgid "color"
 msgstr "color"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:114
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:114
 msgid "notes"
 msgstr "notes"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:115
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:115
 msgid "commoditym"
 msgstr "commoditym"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:115
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:115
 msgid "commodityn"
 msgstr "commodityn"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:116
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:116
 msgid "hidden"
 msgstr "ocult"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:116
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:116
 msgid "tax"
 msgstr "impost"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/csv-tree-export.c:116
+#: ../src/import-export/csv-exp/csv-tree-export.c:116
 msgid "place_holder"
 msgstr "contenidor"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:47
+#: ../src/import-export/csv-exp/gnc-plugin-csv-export.c:47
 msgid "Export Account T_ree to CSV..."
 msgstr "Exporta l'_arbre de comptes a CSV..."
 
-#: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:48
+#: ../src/import-export/csv-exp/gnc-plugin-csv-export.c:48
 msgid "Export the Account Tree to a CSV file"
 msgstr "Exporta l'arbre de comptes a un fitxer CSV"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:52
+#: ../src/import-export/csv-exp/gnc-plugin-csv-export.c:52
 msgid "Export _Transactions to CSV..."
 msgstr "Exporta els assen_taments a CSV..."
 
-#: ../src/import-export/csv-export/gnc-plugin-csv-export.c:53
+#: ../src/import-export/csv-exp/gnc-plugin-csv-export.c:53
 msgid "Export the Transactions to a CSV file"
 msgstr "Exporta els assentmaents a un fitxer CSV"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../src/import-export/csv-exp/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Window geometry"
 msgstr "Geometria de la finestra"
 
-#: ../src/import-export/csv-export/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../src/import-export/csv-exp/gschemas/org.gnucash.dialogs.export.csv.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "The position of paned window when it was last closed."
 msgstr "La posició de la finestra emmarcada l'últim cop que es va tancar."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:71
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.c:71
 #, c-format
 msgid ""
 "The accounts will be imported from the file '%s' when you click 'Apply'.\n"
@@ -14095,7 +14127,7 @@
 "You can also go back and verify your selections by clicking on 'Back' or 'Cancel' to Abort Import.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:76
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.c:76
 #, c-format
 msgid ""
 "The accounts will be imported from the file '%s' when you click 'Apply'.\n"
@@ -14105,25 +14137,25 @@
 "If this is your initial import into a new file, you will first see a dialog for setting book options, since these can affect how imported data are converted to GnuCash transactions. If this is an existing file, the dialog will not be shown.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:150
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.c:150
 #: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:219
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:205
 msgid "The input file can not be opened."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer d'entrada."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:242
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.c:242
 #: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:334
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:319
 msgid "Adjust regular expression used for import"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:242
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.c:242
 #: ../src/plugins/bi_import/dialog-bi-import-gui.c:334
 #: ../src/plugins/customer_import/dialog-customer-import-gui.c:319
 msgid "This regular expression is used to parse the import file. Modify according to your needs.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:447
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.c:447
 #, c-format
 msgid ""
 "Import completed but with errors!\n"
@@ -14133,7 +14165,7 @@
 "See below for errors..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.c:455
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.c:455
 #, c-format
 msgid ""
 "Import completed successfully!\n"
@@ -14141,11 +14173,11 @@
 "The number of Accounts added was %u and updated was %u.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:1
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:1
 msgid "CSV Import Assistant"
 msgstr "Assistent d'importació CSV"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:2
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:2
 msgid ""
 "\n"
 "This assistant will help you import Accounts from a file.\n"
@@ -14155,11 +14187,11 @@
 "Click on 'Forward' to proceed or 'Cancel' to Abort Import.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:9
 msgid "Import Account Assistant"
 msgstr "Assistent d'importació de comptes"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:10
 msgid ""
 "\n"
 "Enter file name and location for the Import...\n"
@@ -14167,116 +14199,116 @@
 "\n"
 "Entreu el nom i localització del fitxer per a la importació...\n"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:13
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:13
 msgid "Choose File to Import"
 msgstr "Trieu un fitxer a importar"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:14
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:14
 msgid "Number of rows for the Header"
 msgstr "Nombre de línies per a la capçalera"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:15
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:15
 msgid "Semicolon Separated"
 msgstr "Separat per punt i comes"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:16
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:16
 msgid "Semicolon Separated with Quotes"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:17
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:17
 msgid "Comma Separated"
 msgstr "Separat per comes"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:18
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:18
 msgid "Comma Separated with Quotes"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:19
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:19
 msgid "Custom regular Expression"
 msgstr "Expressió regular personalitzada"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:20
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:20
 msgid "Select Separator Type"
 msgstr "Trieu el tipus de separador"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:21
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:21
 msgid "Preview"
 msgstr "Previsualització"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:22
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:22
 msgid "Import Account Preview, first 10 rows only"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:25
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:25
 msgid "Import Accounts Now"
 msgstr "Importa els comptes ara"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-account-import.glade.h:27
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:47
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-account-import.glade.h:27
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:47
 msgid "Import Summary"
 msgstr "Resum de la importació"
 
 #. If it fails, change back to the old encoding.
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:502
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:502
 msgid "Invalid encoding selected"
 msgstr "Codificació seleccionada no vàlida"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:577
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:577
 msgid "Merge with column on _left"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:581
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:581
 msgid "Merge with column on _right"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:586
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:586
 msgid "_Split this column"
 msgstr "Desglo_ssa aquesta columna"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:591
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:591
 msgid "_Widen this column"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:595
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:595
 msgid "_Narrow this column"
 msgstr "Fes aquesta colum_na més estreta"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1336
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:1336
 msgid "The rows displayed below had errors which are in the last column. You can attempt to correct them by changing the configuration."
 msgstr ""
 
 #. Set check button label
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1345
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:1345
 msgid "Skip Errors"
 msgstr "Ignora els errors"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1377
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:1377
 #, c-format
 msgid ""
 "There are problems with the import settings!\n"
 "The date format could be wrong or there are not enough columns set..."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1388
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:1388
 #, c-format
 msgid "To Change the account, double click on the required account, click Forward to proceed."
 msgstr ""
 
 #. A list of the transactions we create
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1471
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:1471
 msgid "Double click on rows to change, then click on Apply to Import"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.c:1519
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.c:1519
 #, c-format
 msgid "The transactions were imported from the file '%s'."
 msgstr "Els assentaments s'han importat des del fitxer '%s'."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:1
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:1
 msgid "CSV Transaction Import"
 msgstr "Importació de transacción CSV"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:2
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:2
 msgid ""
 "This assistant will help you import a delimited file containing a list of transactions.\n"
 "\n"
@@ -14287,77 +14319,77 @@
 "There is an option for specifying the start and end row which can be used if you have some header text or multiple accounts in the same file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:9
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:9
 msgid "Transaction Import Assistant"
 msgstr "Assistent d'importació d'assentaments"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:10
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:10
 msgid ""
 "\n"
 "Select location and file name for the Import, then click 'OK'...\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:13
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:13
 msgid "Select File for Import"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer a importar"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:14
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:14
 msgid "Start import on row "
 msgstr "Inicia la importació a la línia "
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:15
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:15
 msgid " and stop on row "
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:16
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:16
 msgid "Data type: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:17
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:17
 msgid "Separated"
 msgstr "Separat"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:18
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:18
 msgid "Fixed-Width"
 msgstr "Amplada fixa"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:20
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:20
 msgid "Currency format"
 msgstr "Format de divisa"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:21
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:21
 msgid "Encoding: "
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:22
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:22
 msgid "Space"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:23
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:23
 msgid "Tab"
 msgstr "Pestanya"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:27
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:27
 msgid "Hyphen (-)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:30
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:30
 msgid "Select the type of each column below."
-msgstr "Seleccioneu el tipus de cada columna d'abaix"
+msgstr "Seleccioneu el tipus de cada columna de sota"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:31
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:31
 msgid "Step over Account Page if Setup"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:32
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:32
 msgid "Preview Settings"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:33
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:33
 msgid "Error text."
 msgstr "Text de l'error"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:35
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:35
 msgid ""
 "On the following page you will be able to associate each transaction to a category.\n"
 "\n"
@@ -14370,94 +14402,94 @@
 "More information can be displayed by using the help button."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:44
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:44
 msgid "Transaction Information"
 msgstr "Informació de l'assentament"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/assistant-csv-trans-import.glade.h:46
+#: ../src/import-export/csv-imp/assistant-csv-trans-import.glade.h:46
 msgid "Match Transactions"
 msgstr "Fes concordar els assentaments"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:239
+#: ../src/import-export/csv-imp/csv-account-import.c:239
 #, c-format
 msgid "Row %u, path to account %s not found, added as top level\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:289
+#: ../src/import-export/csv-imp/csv-account-import.c:289
 #, c-format
 msgid "Row %u, commodity %s / %s not found\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/csv-account-import.c:298
+#: ../src/import-export/csv-imp/csv-account-import.c:298
 #, c-format
 msgid "Row %u, account %s not in %s\n"
 msgstr "Linía %u, compte %s no està en %s\n"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:30
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:30
 msgid "y-m-d"
 msgstr "a-m-d"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:31
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:31
 msgid "d-m-y"
 msgstr "d-m-a"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:32
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:32
 msgid "m-d-y"
 msgstr "m-d-a"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:33
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:33
 msgid "d-m"
 msgstr "d-m"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:34
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:34
 msgid "m-d"
 msgstr "m-d"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:39
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:39
 #: ../src/import-export/import-format-dialog.c:62
 msgid "Period: 123,456.78"
 msgstr "Punt: 123,456.78"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:40
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:40
 #: ../src/import-export/import-format-dialog.c:70
 msgid "Comma: 123.456,78"
 msgstr "Coma: 123.456,78"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:455
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:455
 msgid "File opening failed."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:470
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:478
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:470
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:478
 msgid "Unknown encoding."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:800
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:800
 msgid "No date column."
 msgstr "No hi ha una columna de data."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:801
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:801
 msgid "No balance, deposit, or withdrawal column."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-csv-model.c:1095
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-csv-model.c:1095
 #, c-format
 msgid "%s column could not be understood."
 msgstr "No s'ha pogut entendre la columna %s."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:48
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-plugin-csv-import.c:48
 msgid "Import _Accounts from CSV..."
 msgstr "Import_a els comptes des d'un fitxer CSV..."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:49
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-plugin-csv-import.c:49
 msgid "Import Accounts from a CSV file"
 msgstr "Importa comptes des d'un fitxer CSV"
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:53
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-plugin-csv-import.c:53
 msgid "Import _Transactions from CSV..."
 msgstr "Importa assen_taments des d'un fitxer CSV..."
 
-#: ../src/import-export/csv-import/gnc-plugin-csv-import.c:54
+#: ../src/import-export/csv-imp/gnc-plugin-csv-import.c:54
 msgid "Import Transactions from a CSV file"
 msgstr "Importa assentaments des d'un fitxer CSV"
 
@@ -14534,7 +14566,7 @@
 msgstr ""
 
 #: ../src/import-export/dialog-import.glade.h:19
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:12
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:12
 msgid "Select Account"
 msgstr "Selecciona el compte"
 
@@ -14834,7 +14866,7 @@
 #. name. It MUST NOT contain the
 #. character ':' anywhere in it or
 #. in any translations.
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:534
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:563
 #, c-format
 msgid "Stock account for security \"%s\""
 msgstr "Compte d'accions del valor «%s»"
@@ -14843,44 +14875,44 @@
 #. name. It MUST NOT contain the
 #. character ':' anywhere in it or
 #. in any translations.
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:696
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:729
 #, c-format
 msgid "Income account for security \"%s\""
 msgstr "Compte d'ingressos del valor «%s»"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:809
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:842
 msgid "Unknown OFX account"
 msgstr "Compte OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:832
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:865
 msgid "Unknown OFX checking account"
 msgstr "Compte corrent OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:836
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:869
 msgid "Unknown OFX savings account"
 msgstr "Compte d'estalvis OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:840
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:873
 msgid "Unknown OFX money market account"
 msgstr "Compte de mercat de diners OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:844
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:877
 msgid "Unknown OFX credit line account"
 msgstr "Línia de crèdit OFX desconeguda"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:848
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:881
 msgid "Unknown OFX CMA account"
 msgstr "Compte OFX CMA desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:852
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:885
 msgid "Unknown OFX credit card account"
 msgstr "Compte OFX de targeta de crèdit desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:856
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:889
 msgid "Unknown OFX investment account"
 msgstr "Compte d'inversió OFX desconegut"
 
-#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:938
+#: ../src/import-export/ofx/gnc-ofx-import.c:972
 msgid "Select an OFX/QFX file to process"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer OFX/QFX a processar"
 
@@ -14892,90 +14924,90 @@
 msgid "Process an OFX/QFX response file"
 msgstr "Processa un fitxer OFX/QFX"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:532
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:532
 msgid "GnuCash account name"
 msgstr "Nom del compte GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:834
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2646
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:834
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2648
 msgid "Enter a name or short description, such as \"Red Hat Stock\"."
 msgstr "Entreu un nom o una descripció curta, com ara \"Accions de Gas Natural\""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:836
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2653
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:836
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2655
 msgid "Enter the ticker symbol or other well known abbreviation, such as \"RHT\". If there isn't one, or you don't know it, create your own."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:839
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2661
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:839
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2663
 msgid "Select the exchange on which the symbol is traded, or select the type of investment (such as FUND for mutual funds.) If you don't see your exchange or an appropriate investment type, you can enter a new one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:864
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:864
 msgid "Enter information about"
 msgstr "Introduïu informació sobre"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:880
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:880
 msgid "_Name or description:"
 msgstr "_Nom o descripció:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:900
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:900
 msgid "_Ticker symbol or other abbreviation:"
 msgstr "E_tiqueta de símbol o abreviació:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:925
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:925
 msgid "_Exchange or abbreviation type:"
 msgstr "Ti_pus de canvi o tipus d'abreviació:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1124
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3083
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1124
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3085
 msgid "(split)"
 msgstr "(desglossament)"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1510
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1510
 msgid "Please select a file to load."
 msgstr "Seleccioneu un fitxer a carregar."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1513
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1513
 msgid "File not found or read permission denied. Please select another file."
 msgstr "No s'ha trobat el fitxer o bé no teniu permís per a llegir-lo. Hauríeu de seleccionar-ne un altre."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1524
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1524
 msgid "That QIF file is already loaded. Please select another file."
 msgstr "Aquest fitxer QIF ja està carregat. HAuríeu de seleccionar-ne un altre."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1582
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1582
 msgid "Select QIF File"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer QIF"
 
 #. Swap the button label between pause and resume.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1645
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1649
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2754
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2758
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1645
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1649
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2756
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2760
 msgid "_Resume"
 msgstr ""
 
 #. Inform the user.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1734
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1804
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2840
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1734
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1804
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2842
 msgid "Canceled"
 msgstr "Cancel·lat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1748
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1752
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1748
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1752
 msgid "An error occurred while loading the QIF file."
 msgstr "S'ha produït un error en carregar el fitxer QIF."
 
 #. Inform the user.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1749
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1767
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1823
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1879
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2860
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2881
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2928
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1749
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1767
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1823
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1879
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2862
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2883
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2930
 msgid "Failed"
 msgstr ""
 
@@ -14983,102 +15015,102 @@
 #. Remove any converted data.
 #. An error occurred during duplicate checking.
 #. Remove any converted data.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1800
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1817
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2836
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2854
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2877
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2922
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1800
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1817
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2838
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2856
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2879
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2924
 msgid "Cleaning up"
 msgstr "S'està netejant"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1822
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1826
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1822
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1826
 msgid "A bug was detected while parsing the QIF file."
 msgstr "S'ha produït un error en analitzar el fitxer QIF."
 
 #. The file was loaded successfully.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1898
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1898
 msgid "Loading completed"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:1929
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:1929
 msgid "When you press the Start Button, GnuCash will load your QIF file. If there are no errors or warnings, you will automatically proceed to the next step. Otherwise, the details will be shown below for your review."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2494
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:60
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2494
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:60
 msgid "Choose the QIF file currency and select Book Options"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2501
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2501
 msgid "Choose the QIF file currency"
 msgstr "Trieu la divisa per al fitxer QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2681
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2683
 msgid "You must enter an existing national currency or enter a different type."
 msgstr "Heu d'introduir una divisa nacional existent o bé introduir un tipus diferent."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2859
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2863
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2861
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2865
 msgid "A bug was detected while converting the QIF data."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2913
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2915
 msgid "Canceling"
 msgstr "Cancel·lant"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2927
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2931
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2929
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2933
 msgid "A bug was detected while detecting duplicates."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2950
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2952
 msgid "Conversion completed"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:2982
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:2984
 msgid "When you press the Start Button, GnuCash will import your QIF data. If there are no errors or warnings, you will automatically proceed to the next step. Otherwise, the details will be shown below for your review."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3178
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3180
 msgid "GnuCash was unable to save your mapping preferences."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3211
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3213
 #, c-format
 msgid "There was a problem with the import."
 msgstr "S'ha produït un problema amb la importació."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3213
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3215
 #, c-format
 msgid "QIF Import Completed."
 msgstr "S'ha completat la importació QIF."
 
 #. Set up the QIF account to GnuCash account matcher.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3438
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3440
 msgid "QIF account name"
 msgstr "Nom del compte QIF"
 
 #. Set up the QIF category to GnuCash account matcher.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3444
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3446
 msgid "QIF category name"
 msgstr "Nom de la categoria QIF"
 
 #. Set up the QIF payee/memo to GnuCash account matcher.
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3450
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3452
 msgid "QIF payee/memo"
 msgstr "Beneficiari/nota d'abonament QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.c:3525
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.c:3527
 msgid "Match?"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:1
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:1
 msgid "QIF Import Assistant"
 msgstr "Assistent d'importació QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:2
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:2
 msgid ""
 "GnuCash can import financial data from QIF (Quicken Interchange Format) files written by Quicken/QuickBooks, MS Money, Moneydance, and many other programs. \n"
 "\n"
@@ -15087,11 +15119,11 @@
 "Click \"Forward\" to start loading your QIF data, or \"Cancel\" to abort the process. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:7
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:7
 msgid "Import QIF files"
 msgstr "Importa fitxers QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:8
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:8
 msgid ""
 "Please select a file to load. When you click \"Forward\", the file will be loaded and analyzed. You may need to answer some questions about the account(s) in the file.\n"
 "\n"
@@ -15101,38 +15133,38 @@
 "\n"
 "Podeu carregar tants fitxers com vulgueu. No us preocupeu si les vostres dades es troben en múltiples fitxers. \n"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:12
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:12
 msgid "_Select..."
 msgstr "E_scolliu..."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:13
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:13
 msgid "Select a QIF file to load"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer QIF a carregar"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:14
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:14
 msgid "_Start"
 msgstr "_Inici:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:15
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:15
 msgid "Load QIF files"
 msgstr "Carrega els fitxers QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:16
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:16
 msgid ""
 "The QIF file format does not specify which order the day, month, and year components of a date are printed. In most cases, it is possible to automatically determine which format is in use in a particular file. However, in the file you have just imported there exist more than one possible format that fits the data. \n"
 "\n"
 "Please select a date format for the file. QIF files created by European software are likely to be in \"d-m-y\" or day-month-year format, where US QIF files are likely to be \"m-d-y\" or month-day-year. \n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:20
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:20
 msgid "Click \"Back\" to cancel the loading of this file and choose another."
 msgstr "Cliqueu «Enrere» per a cancel·lar el carregament d'aquest fitxer i trieu-ne un altre."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:21
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:21
 msgid "Set a date format for this QIF file"
 msgstr "Establiu un format de data per a aquest fitxer QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:22
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:22
 msgid ""
 "The QIF file that you just loaded appears to contain transactions for just one account, but the file does not specify a name for that account. \n"
 "\n"
@@ -15142,61 +15174,61 @@
 "\n"
 "Introduïu si us plau un nom per al compte. Si el fitxer fou exportat des d'un altre programa de comptabilitat, hauríeu de fer servir el mateix nom de compte utilitzat en aquell programa.\n"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:26
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:26
 msgid "Account name:"
 msgstr "Nom del compte:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:27
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:27
 msgid "Set the default QIF account name"
 msgstr "Poseu el nom del compre QIF per omissió"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:28
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:28
 msgid ""
 "Click \"Load another file\" if you have more data to import at this time. Do this if you have saved your accounts to separate QIF files.\n"
 "\n"
 "Click \"Forward\" to finish loading files and move to the next step of the QIF import process. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:31
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:31
 msgid "_Unload selected file"
 msgstr "_Descarrega el fitxer seleccionat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:32
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:32
 msgid "_Load another file"
 msgstr "Carrega un a_ltre fitxer"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:33
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:33
 msgid "QIF files you have loaded"
 msgstr "Fitxers QIF que heu carregat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:34
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:34
 msgid ""
 "On the next page, the accounts in your QIF files and any stocks or mutual funds you own will be matched with GnuCash accounts. If a GnuCash account already exists with the same name, or a similar name and compatible type, that account will be used as a match; otherwise, GnuCash will create a new account with the same name and type as the QIF account. If you do not like the suggested GnuCash account, double-click to change it.\n"
 "\n"
 "Note that GnuCash will be creating many accounts that did not exist on your other personal finance program, including a separate account for each stock you own, separate accounts for the brokerage commissions, special \"Equity\" accounts (subaccounts of Retained Earnings, by default) which are the source of your opening balances, etc. All of these accounts will appear on the next page so you can change them if you want to, but it is safe to leave them alone.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:38
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:38
 msgid "Accounts and stock holdings"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:39
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:39
 msgid "_Select the matchings you want to change:"
 msgstr "E_scolliu les concordances que voleu canviar:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:40
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:40
 msgid "Matchings selected:"
 msgstr "Concordances seleccionades:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:41
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:41
 msgid "Change GnuCash _Account..."
 msgstr "Canvi_a el compte del GnuCash..."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:42
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:42
 msgid "Match QIF accounts with GnuCash accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:43
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:43
 msgid ""
 "GnuCash uses separate Income and Expense accounts rather than categories to classify your transactions. Each of the categories in your QIF file will be converted to a GnuCash account. \n"
 "\n"
@@ -15210,42 +15242,46 @@
 "\n"
 "Si més tard canvieu d'opinió, podeu reorganitzar l'estructura de comptes de forma segura dins mateix del GnuCash."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:48
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:48
 msgid "Income and Expense categories"
 msgstr "Categories d'ingressos i despeses"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:49
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:49
 msgid "Match QIF categories with GnuCash accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:50
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:50
 msgid ""
 "QIF files downloaded from banks and other financial institutions may not have information about Accounts and Categories which would allow them to be correctly assigned to GnuCash accounts. \n"
 "\n"
 "In the following page, you will see the text that appears in the Payee and Memo fields of transactions with no QIF Account or Category. By default these transactions are assigned to the 'Unspecified' account in GnuCash. If you select a different account, it will be remembered for future QIF files. "
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:53
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:53
 msgid "Payees and memos"
 msgstr "Beneficiaris i notes d'abonament"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:54
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:54
 msgid "Match payees/memos to GnuCash accounts"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:55
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:55
 msgid "The QIF importer cannot currently handle multi-currency QIF files. All the accounts you are importing must be denominated in the same currency.\n"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:57
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:57
 msgid "_Select the currency to use for all imported transactions:"
 msgstr "_Seleccioneu la divisa a usar per tots els assentaments importats:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:59
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:58
+msgid "<b>Book Options</b>"
+msgstr "<b>Opcions de llibre</b>"
+
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:59
 msgid "Since you are creating a new file, you will next see a dialog for setting book options. These can affect how GnuCash imports transactions. If you come back to this page without cancelling and starting over, the dialog for setting book options will not be shown a second time when you go forward. You can access it directly from the menu via File->Properties."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:61
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:61
 msgid ""
 "In the following pages you will be asked to provide information about stocks, mutual funds, and other investments that appear in the QIF file(s) you are importing. GnuCash needs some additional details about these investments that the QIF format does not provide. \n"
 "\n"
@@ -15254,19 +15290,19 @@
 "If you don't see your exchange listed, or none of the available choices are appropriate, you can enter a new one."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:66
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:66
 msgid "Tradable commodities"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:67
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:67
 msgid "_Start Import"
 msgstr "_Inicia la importació"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:68
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:68
 msgid "QIF Import"
 msgstr "Importació QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:69
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:69
 msgid ""
 "\n"
 "If you are importing a QIF file from a bank or other financial institution, some of the transactions may already exist in your GnuCash accounts. To avoid duplication, GnuCash has tried to identify matches and needs your help to review them.\n"
@@ -15276,23 +15312,23 @@
 "Click \"Forward\" to review the possible matches."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:75
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:75
 msgid "Match existing transactions"
 msgstr "Concorda els assentaments existents"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:76
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:76
 msgid "_Imported transactions needing review:"
 msgstr "Transaccions _importades que necessiten una revisió:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:77
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:77
 msgid "_Possible matches for the selected transaction:"
 msgstr "_Possibles concordances per a l'assentament seleccionat:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:78
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:78
 msgid "Select possible duplicates"
 msgstr "Seleccioneu possibles duplicats"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:79
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:79
 msgid ""
 "Click \"Apply\" to import data from the staging area and update your GnuCash accounts. The account and category matching information you have entered will be saved and used for defaults the next time you use the QIF import facility. \n"
 "\n"
@@ -15301,86 +15337,86 @@
 "Click \"Cancel\" to abort the QIF import process."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:84
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:84
 msgid "Update your GnuCash accounts"
 msgstr "Actualitzeu els vostres comptes del GnuCash"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:85
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:85
 msgid "Summary Text"
 msgstr "Text de resum"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:86
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:86
 msgid "Qif Import Summary"
 msgstr "Resum d'importació QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/assistant-qif-import.glade.h:87
+#: ../src/import-export/qif-imp/assistant-qif-import.glade.h:87
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-report.glade.h:21
 msgid "Dummy"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.c:219
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.c:219
 msgid "Enter a name for the account"
 msgstr "Introduïu un nom per al compte"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:2
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:2
 msgid "<b>QIF Import</b>"
 msgstr "<b>Importació QIF</b>"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:3
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:3
 msgid "_Show documentation"
 msgstr "_Mostra la documentació"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:4
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:4
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Show some documentation-only pages in QIF Import assistant."
 msgstr "Mostra algunes pàgines de només documentació en l'assistent d'importació de fitxers QIF."
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:6
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:6
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as reconciled."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:7
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:7
 msgid "_Cleared"
 msgstr "_Liquidat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:8
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:8
 msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as cleared."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:9
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:9
 msgid "_Not cleared"
 msgstr "_No liquidat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:10
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:10
 msgid "When the status is not specified in a QIF file, the transactions are marked as not cleared."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:11
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:11
 msgid "Default transaction status (overridden by the status given by the QIF file)"
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/dialog-account-picker.glade.h:13
+#: ../src/import-export/qif-imp/dialog-account-picker.glade.h:13
 msgid "_Select or add a GnuCash account:"
 msgstr "_Selecciona o afegeix un compte del GnuCash:"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:47
+#: ../src/import-export/qif-imp/gnc-plugin-qif-import.c:47
 msgid "Import _QIF..."
 msgstr "Importa un fitxer _QIF"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/gnc-plugin-qif-import.c:48
+#: ../src/import-export/qif-imp/gnc-plugin-qif-import.c:48
 msgid "Import a Quicken QIF file"
 msgstr "Importa un fitxer QIF del Quicken"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Default QIF transaction status"
 msgstr "Estat de l'assentament QIF predeterminat"
 
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Default status for QIF transaction when not specified in QIF file."
 msgstr ""
 
-#: ../src/import-export/qif-import/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../src/import-export/qif-imp/gschemas/org.gnucash.dialogs.import.qif.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "Show documentation"
 msgstr "Mostra la documentació"
 
@@ -15599,6 +15635,15 @@
 msgid "<b>3. Preview</b>"
 msgstr "<b>3. Previsualització</b>"
 
+#. Menu Items
+#: ../src/plugins/example/gnc-plugin.example.c:50
+msgid "example description..."
+msgstr "descripció de l'exemple..."
+
+#: ../src/plugins/example/gnc-plugin.example.c:51
+msgid "example tooltip"
+msgstr ""
+
 #: ../src/register/ledger-core/split-register.c:184
 msgid "This transaction is already being edited in another register. Please finish editing it there first."
 msgstr ""
@@ -15709,11 +15754,11 @@
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:383
 msgid "Tot Credit"
-msgstr "Tot. crèdit"
+msgstr "Tot. haver"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:407
 msgid "Tot Debit"
-msgstr "Tot. dèbit"
+msgstr "Tot. deure"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:416
 msgid "Tot Shares"
@@ -15746,8 +15791,8 @@
 msgstr "Entreu una referència de transacció, com ara un número de factura o de xec, comú a totes les línes d'entrada (desglossaments)"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1018
-msgid "Enter a transaction reference, that will be common to all entry lines (splits)"
-msgstr ""
+msgid "Enter a transaction reference that will be common to all entry lines (splits)"
+msgstr "Entreu una referència de transacció comú a totes les línes d'entrada (desglossaments)"
 
 #: ../src/register/ledger-core/split-register-model.c:1221
 msgid "Enter an action type, or choose one from the list"
@@ -15805,8 +15850,10 @@
 msgid "Delete preconfigured report"
 msgstr "Esborra l'informe preconfigurat"
 
+#. src/report/report-gnome/report-gnome.scm
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.glade.h:1
-msgid "Preconfigured reports"
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2032
+msgid "Preconfigured Reports"
 msgstr "Informes preconfigurats"
 
 #: ../src/report/report-gnome/dialog-custom-report.glade.h:2
@@ -15955,7 +16002,7 @@
 msgstr "Anomena i desa l'informe..."
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1038
-msgid "Add the current report's configuration to the `Custom Reports' menu. The report will be saved in the file ~/.gnucash/saved-reports-2.4. "
+msgid "Add the current report's configuration to the `Preconfigured Reports' menu. The report will be saved in the file ~/.gnucash/saved-reports-2.4. "
 msgstr ""
 
 #: ../src/report/report-gnome/gnc-plugin-page-report.c:1043
@@ -16696,256 +16743,256 @@
 msgid "One Year Ahead."
 msgstr "D'aqui a un any"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:310
 msgid "Dividends"
 msgstr "Dividends"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:318
 msgid "Cap Return"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:322
 msgid "Cap. gain (long)"
 msgstr "Guany de cap. (llarg)"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:326
 msgid "Cap. gain (mid)"
 msgstr "Guany de cap. (mig)"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:330
 msgid "Cap. gain (short)"
 msgstr "Guany de cap. (curt)"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:342
 msgid "Commissions"
 msgstr "Comissions"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-dialog-utils.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-dialog-utils.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:346
 msgid "Margin Interest"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:350 ../intl-scm/guile-strings.c:352
 msgid "Line"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:354
 msgid "Read aborted."
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:356
 msgid "Reading"
 msgstr "S'està llegint"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:358
 msgid "Some characters have been discarded."
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:360 ../intl-scm/guile-strings.c:364
 msgid "Converted to: "
 msgstr "S'ha convertit a: "
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:362
 msgid "Some characters have been converted according to your locale."
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:366
 msgid "Ignoring unknown option"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:368
 msgid "Date required."
 msgstr "Es requereix la data."
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:370
 msgid "Discarding this transaction."
 msgstr "S'està descartant aquest assentament."
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:372
 msgid "Ignoring class line"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:374
 msgid "Ignoring category line"
 msgstr "S'està ignorant la línia de categoria"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:376
 msgid "Ignoring security line"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:378
 msgid "File does not appear to be in QIF format"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:380
 msgid "Transaction date"
 msgstr "Data de l'assentament"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:382
 msgid "Transaction amount"
 msgstr "Quantitat de l'assentament"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:384
 msgid "Share price"
 msgstr "Cotització de l'acció"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:386
 msgid "Share quantity"
 msgstr "Quantitat de l'acció"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:388
 msgid "Investment action"
 msgstr "Acció de la inversió"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:390
 msgid "Reconciliation status"
 msgstr "Estat de la conciliació"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:392
 msgid "Commission"
 msgstr "Comissió"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:394
 msgid "Account type"
 msgstr "Tipus de compte"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:396
 msgid "Tax class"
 msgstr "Classe de l'impost"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:398
 msgid "Category budget amount"
 msgstr "Quantitat del pressupost de categoria"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:400
 msgid "Account budget amount"
 msgstr "Quantitat del pressupost de compte"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:402
 msgid "Credit limit"
 msgstr "Límit de crèdit"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:404
 msgid "Parsing categories"
 msgstr "S'estan analitzant les categories"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:406
 msgid "Parsing accounts"
 msgstr "S'estan analitzant els comptes"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:408
 msgid "Parsing transactions"
 msgstr "S'estan analitzant els assentaments"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:410
 msgid "Unrecognized or inconsistent format."
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:412
 msgid "Parsing failed."
 msgstr "Ha fallat l'anàlisi."
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:414
 msgid "Parse ambiguity between formats"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-file.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-file.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:416
 #, c-format
 msgid "Value '%s' could be %s or %s."
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-merge-groups.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-merge-groups.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:418
 msgid "Finding duplicate transactions"
 msgstr "S'estan cercant els assentaments duplicats"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-parse.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-parse.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:420
 #, c-format
 msgid "Unrecognized account type '%s'. Defaulting to Bank."
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-parse.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-parse.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:422
 #, c-format
 msgid "Unrecognized action '%s'."
 msgstr "Acció no reconeguda '%s'."
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-parse.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-parse.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:424
 #, c-format
 msgid "Unrecognized status '%s'. Defaulting to uncleared."
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:426
 msgid "QIF import: Name conflict with another account."
 msgstr "Importació QIF: conflicte amb el nom d'un altre compte."
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:428
 msgid "Preparing to convert your QIF data"
 msgstr ""
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:430
 msgid "Creating accounts"
 msgstr "S'estan creant els comptes"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:432
 msgid "Matching transfers between accounts"
 msgstr "S'estan fent concordar les transferències entre els comptes"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:434
 msgid "Converting"
 msgstr "S'està convertint"
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:436
 msgid "Missing transaction date."
 msgstr "No hi ha una data d'assentament."
 
-#. src/import-export/qif-import/qif-to-gnc.scm
+#. src/import-export/qif-imp/qif-to-gnc.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:438
 msgid "Dates earlier than 1970 are not supported."
 msgstr "No estan suportades les dates anteriors a 1970."
@@ -18441,12 +18488,12 @@
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1564
 msgid "Display the period credits column?"
-msgstr "Voleu mostrar la columna del crèdits del període?"
+msgstr "Voleu mostrar la columna d'haver del període?"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1568
 msgid "Display a period debits column?"
-msgstr "Voleu mostrar la columna dels dèbits del període?"
+msgstr "Voleu mostrar la columna del deure del període?"
 
 #. src/report/business-reports/owner-report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:1596
@@ -19204,14 +19251,9 @@
 msgstr "Mostra l'informe %s"
 
 #. src/report/report-gnome/report-gnome.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2032
-msgid "Custom Reports"
-msgstr "Informes personalitzats"
-
-#. src/report/report-gnome/report-gnome.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2034
-msgid "Manage and run custom reports"
-msgstr ""
+msgid "Manage and run preconfigured reports"
+msgstr "Gestiona i executa l'informe preconfigurat"
 
 #. src/report/report-gnome/report-gnome.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2036
@@ -19235,16 +19277,7 @@
 msgstr "No s'ha pogat el fitxer plantilla \"%s\""
 
 #. src/report/report-system/html-acct-table.scm
-#. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
-#. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2044 ../intl-scm/guile-strings.c:3512
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:3736 ../intl-scm/guile-strings.c:4934
-msgid "Closing Entries"
-msgstr ""
-
-#. src/report/report-system/html-acct-table.scm
-#. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2046 ../intl-scm/guile-strings.c:4932
 msgid "Adjusting Entries"
 msgstr ""
@@ -19396,27 +19429,23 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2132
-#, fuzzy
 msgid "Select a date to report on."
-msgstr "Seleccioneu una data per a l'informe"
+msgstr "Seleccioneu una data per a l'informe."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2134
-#, fuzzy
 msgid "Start of reporting period."
-msgstr "Inici del període de l'informe"
+msgstr "Inici del període de l'informe."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2136
-#, fuzzy
 msgid "End of reporting period."
-msgstr "Final del període de l'informe"
+msgstr "Final del període de l'informe."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2138
-#, fuzzy
 msgid "The amount of time between data points."
-msgstr "El temps entre punts de dades"
+msgstr "El temps entre punts de dades."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2140
@@ -19435,9 +19464,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2146
-#, fuzzy
 msgid "One Week."
-msgstr "Fa una setmana"
+msgstr "Fa una setmana."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2148
@@ -19446,9 +19474,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2150
-#, fuzzy
 msgid "Two Weeks."
-msgstr "Quinzena"
+msgstr "Quinzena."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2152
@@ -19457,9 +19484,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2154
-#, fuzzy
 msgid "One Month."
-msgstr "Fa un mes"
+msgstr "Fa un mes."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2156
@@ -19468,9 +19494,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2158
-#, fuzzy
 msgid "One Quarter."
-msgstr "Trimestre"
+msgstr "Trimestre."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2160
@@ -19479,9 +19504,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2162
-#, fuzzy
 msgid "Half Year."
-msgstr "Semestre"
+msgstr "Semestre."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2164
@@ -19490,9 +19514,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2166
-#, fuzzy
 msgid "One Year."
-msgstr "Fa un any"
+msgstr "Fa un any."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2168
@@ -19501,45 +19524,38 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2170
-#, fuzzy
-msgid "All accounts."
+msgid "All accounts"
 msgstr "Tots els comptes"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2172
-#, fuzzy
 msgid "Top-level."
-msgstr "Nivell superior"
+msgstr "Nivell superior."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2174
-#, fuzzy
 msgid "Second-level."
-msgstr "Segon nivell"
+msgstr "Segon nivell."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2176
-#, fuzzy
 msgid "Third-level."
-msgstr "Tercer nivell"
+msgstr "Tercer nivell."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2178
-#, fuzzy
 msgid "Fourth-level."
-msgstr "Quart nivell"
+msgstr "Quart nivell."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2180
-#, fuzzy
 msgid "Fifth-level."
-msgstr "Sisè nivell"
+msgstr "Cinquè nivell."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2182
-#, fuzzy
 msgid "Sixth-level."
-msgstr "Sisè nivell"
+msgstr "Sisè nivell."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2184
@@ -19590,15 +19606,13 @@
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2198 ../intl-scm/guile-strings.c:2602
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4006
-#, fuzzy
 msgid "The source of price information."
-msgstr "La font d'informació de la cotització"
+msgstr "La font d'informació de la cotització."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2200
-#, fuzzy
 msgid "Average Cost"
-msgstr "Mitjana"
+msgstr "Cost mitjà"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2202
@@ -19614,9 +19628,8 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2206 ../intl-scm/guile-strings.c:4010
-#, fuzzy
 msgid "The weighted average of all currency transactions of the past."
-msgstr "La mitjana ponderada de totes les transaccions de divisa en el passat"
+msgstr "La mitjana ponderada de totes les transaccions de divisa en el passat."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
@@ -19627,9 +19640,8 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2210 ../intl-scm/guile-strings.c:2606
-#, fuzzy
 msgid "The most recent recorded price."
-msgstr "La cotització més recent registrada"
+msgstr "La cotització més recent registrada."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
@@ -19640,9 +19652,8 @@
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2214 ../intl-scm/guile-strings.c:2610
-#, fuzzy
 msgid "The price recorded nearest in time to the report date."
-msgstr "La cotització registrada més propera en el temps a la data de l'informe"
+msgstr "La cotització registrada més propera en el temps a la data de l'informe."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2216
@@ -19666,7 +19677,7 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2224
-msgid "Hollow diamond."
+msgid "Hollow diamond"
 msgstr ""
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -19676,8 +19687,7 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2228
-#, fuzzy
-msgid "Hollow circle."
+msgid "Hollow circle"
 msgstr "Cercle emplenat"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -19687,52 +19697,32 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2232
-#, fuzzy
-msgid "Hollow square."
+msgid "Hollow square"
 msgstr "Quadrat emplenat"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2234
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2234 ../intl-scm/guile-strings.c:2236
 msgid "Cross"
 msgstr "Creu"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2236
-#, fuzzy
-msgid "Cross."
-msgstr "Creu"
-
-#. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2238
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2238 ../intl-scm/guile-strings.c:2240
 msgid "Plus"
 msgstr ""
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2240
-msgid "Plus."
-msgstr ""
-
-#. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2242
-#, fuzzy
+#: ../intl-scm/guile-strings.c:2242 ../intl-scm/guile-strings.c:2244
 msgid "Dash"
-msgstr "- (Guió)"
+msgstr "Traç"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
-#: ../intl-scm/guile-strings.c:2244
-#, fuzzy
-msgid "Dash."
-msgstr "- (Guió)"
-
-#. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2246
 msgid "Filled diamond"
 msgstr ""
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2248
-#, fuzzy
-msgid "Diamond filled with color."
+msgid "Diamond filled with color"
 msgstr "Cercle emplenat de color"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -19742,8 +19732,7 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2252
-#, fuzzy
-msgid "Circle filled with color."
+msgid "Circle filled with color"
 msgstr "Cercle emplenat de color"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -19753,8 +19742,7 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2256
-#, fuzzy
-msgid "Square filled with color."
+msgid "Square filled with color"
 msgstr "Quadrat emplenat de color"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
@@ -19764,9 +19752,8 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2262
-#, fuzzy
 msgid "Alphabetical by account code."
-msgstr "Alfabètic per codi de compte"
+msgstr "Alfabètic per codi de compte."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2264
@@ -19775,21 +19762,18 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2266
-#, fuzzy
 msgid "Alphabetical by account name."
-msgstr "Alfabètic per nom de compte"
+msgstr "Alfabètic per nom de compte."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2270
-#, fuzzy
 msgid "By amount, largest to smallest."
 msgstr "Per quantitat, de major a menor"
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2272
-#, fuzzy
 msgid "How to show the balances of parent accounts."
-msgstr "Com es mostraran els saldos dels comptes pare"
+msgstr "Com es mostraran els saldos dels comptes pare."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
@@ -19801,15 +19785,13 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2276
-#, fuzzy
 msgid "Show only the balance in the parent account, excluding any subaccounts."
-msgstr "Mostra només el saldo del compte pare i exclou el dels subcomptes"
+msgstr "Mostra només el saldo del compte pare i exclou el dels subcomptes."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2280
-#, fuzzy
 msgid "Calculate the subtotal for this parent account and all of its subaccounts, and show this as the parent account balance."
-msgstr "Calcula el subtotal d'aquest compte pare i tots els seus subcomptes, i mostra'l com a saldo del compte pare"
+msgstr "Calcula el subtotal d'aquest compte pare i tots els seus subcomptes, i mostra'l com a saldo del compte pare."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2282 ../intl-scm/guile-strings.c:2292
@@ -19818,15 +19800,13 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2284
-#, fuzzy
 msgid "Do not show any balances of parent accounts."
-msgstr "No mostris el saldo dels comptes pare"
+msgstr "No mostris el saldo dels comptes pare."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2286
-#, fuzzy
 msgid "How to show account subtotals for parent accounts."
-msgstr "Com es mostraran els subtotals de compte dels comptes pare"
+msgstr "Com es mostraran els subtotals de compte dels comptes pare."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2288
@@ -19835,15 +19815,13 @@
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2290
-#, fuzzy
 msgid "Show subtotals for selected parent accounts which have subaccounts."
-msgstr "Mostra els subtotals dels comptes pare seleccionats que tinguin subcomptes"
+msgstr "Mostra els subtotals dels comptes pare seleccionats que tinguin subcomptes."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2294
-#, fuzzy
 msgid "Do not show any subtotals for parent accounts."
-msgstr "No mostris cap subtotal dels dels comptes pare"
+msgstr "No mostris cap subtotal dels dels comptes pare."
 
 #. src/report/report-system/options-utilities.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2296
@@ -19902,9 +19880,8 @@
 
 #. src/report/report-system/report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2326
-#, fuzzy
 msgid "Enter a descriptive name for this report."
-msgstr "Escriviu un nom descriptiu per a aquest informe"
+msgstr "Escriviu un nom descriptiu per a aquest informe."
 
 #. src/report/report-system/report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2328
@@ -19913,9 +19890,8 @@
 
 #. src/report/report-system/report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2332
-#, fuzzy
 msgid "stylesheet."
-msgstr "Full d'estil"
+msgstr "full d'estil."
 
 #. src/report/report-system/report.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2336
@@ -20116,9 +20092,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2418
-#, fuzzy
 msgid "Show Percents"
-msgstr "Mostra les cotitzacions"
+msgstr "Mostra percentatges"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
@@ -20165,9 +20140,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2428 ../intl-scm/guile-strings.c:3340
-#, fuzzy
 msgid "Show Average"
-msgstr "Mitjana"
+msgstr "Mostra la mitjana"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
@@ -20178,9 +20152,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2432 ../intl-scm/guile-strings.c:3344
-#, fuzzy
 msgid "No Averaging"
-msgstr "Mitjana"
+msgstr "No facis la mitjana"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
@@ -20238,35 +20211,30 @@
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2456
-#, fuzzy
 msgid "Show the percentage in legend?"
-msgstr "Voleu mostrar el nom complet del compte a la llegenda?"
+msgstr "Voleu mostrar el percentatge a la llegenda?"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2458
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of slices in pie."
-msgstr "Nombre màxim de sectors del diagrama"
+msgstr "Nombre màxim de sectors del diagrama de pastís."
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2460
-#, fuzzy
 msgid "Yearly Average"
-msgstr "Mitjana"
+msgstr "Mitjana anual"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2462 ../intl-scm/guile-strings.c:3376
-#, fuzzy
 msgid "Monthly Average"
-msgstr "Mensual"
+msgstr "Mitjana mensual"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2464 ../intl-scm/guile-strings.c:3378
-#, fuzzy
 msgid "Weekly Average"
-msgstr "Mitjana ponderada"
+msgstr "Mitjana setmanal"
 
 #. src/report/standard-reports/account-piecharts.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2470
@@ -20313,9 +20281,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2894 ../intl-scm/guile-strings.c:3072
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3466 ../intl-scm/guile-strings.c:3638
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4222 ../intl-scm/guile-strings.c:4840
-#, fuzzy
 msgid "Name of company/individual."
-msgstr "Nom de l'empresa"
+msgstr "Nom de l'empresa/individu."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
@@ -20378,9 +20345,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2918 ../intl-scm/guile-strings.c:3108
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3662 ../intl-scm/guile-strings.c:4246
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4896
-#, fuzzy
 msgid "Include accounts with zero total (recursive) balances in this report."
-msgstr "Inclou els comptes amb balanços totals zero"
+msgstr "Inclou els comptes amb balanços totals zero (recursiu) en aquest informe."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -20437,23 +20403,20 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2520 ../intl-scm/guile-strings.c:4262
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's balance."
-msgstr "Mostra el saldo d'un compte"
+msgstr "Mostra el saldo d'un compte."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2524 ../intl-scm/guile-strings.c:4266
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's account code."
-msgstr "Mostra el codi de compte d'un compte"
+msgstr "Mostra el codi de compte d'un compte."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2528 ../intl-scm/guile-strings.c:4270
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's account type."
-msgstr "Mostra el tipus de compte d'un compte"
+msgstr "Mostra el tipus de compte d'un compte."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
@@ -20464,9 +20427,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2532 ../intl-scm/guile-strings.c:4274
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's description."
-msgstr "Mostra la descripció d'un compte"
+msgstr "Mostra la descripció d'un compte."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
@@ -20477,9 +20439,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2536 ../intl-scm/guile-strings.c:4278
-#, fuzzy
 msgid "Show an account's notes."
-msgstr "Mostra les notes d'un compte"
+msgstr "Mostra les notes d'un compte."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
@@ -20513,9 +20474,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3268 ../intl-scm/guile-strings.c:3492
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3712 ../intl-scm/guile-strings.c:4292
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4914
-#, fuzzy
 msgid "Show the exchange rates used."
-msgstr "Mostra els tipus de canvi utilitzats"
+msgstr "Mostra els tipus de canvi utilitzats."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
@@ -20526,9 +20486,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2554 ../intl-scm/guile-strings.c:4296
-#, fuzzy
 msgid "Show the total balance, including balances in subaccounts, of any account at the depth limit."
-msgstr "Mostra el saldo total, tot incloent-hi els saldos dels subcomptes fins al nivell límit especificat"
+msgstr "Mostra el saldo total, tot incloent-hi els saldos dels subcomptes fins al nivell límit especificat."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
@@ -20539,9 +20498,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2558 ../intl-scm/guile-strings.c:4300
-#, fuzzy
 msgid "Shows accounts deeper than the depth limit at the depth limit."
-msgstr "Mostra els comptes per sota del nivell límit"
+msgstr "Mostra els comptes per sota del nivell límit al nivell límit."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
@@ -20552,9 +20510,8 @@
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2562 ../intl-scm/guile-strings.c:4304
-#, fuzzy
 msgid "Disregard completely any accounts deeper than the depth limit."
-msgstr "No té en compte cap compte per sota del nivell límit"
+msgstr "No té en compte cap compte per sota del nivell límit."
 
 #. src/report/standard-reports/account-summary.scm
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
@@ -20621,9 +20578,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2614
-#, fuzzy
 msgid "The most recent recorded price before report date."
-msgstr "La cotització registrada més recent abans de l'informe"
+msgstr "La cotització registrada més recent abans de l'informe."
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2616
@@ -20674,41 +20630,35 @@
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2634
-#, fuzzy
 msgid "Display the ticker symbols."
-msgstr "Mostra els símbols del mercat de valors"
+msgstr "Mostra els símbols del mercat de valors."
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2636
-#, fuzzy
 msgid "Display exchange listings."
-msgstr "Mostra els llistats dels tipus de canvi"
+msgstr "Mostra els llistats dels tipus de canvi."
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2638
-#, fuzzy
 msgid "Display numbers of shares in accounts."
-msgstr "Mostra el nombre d'accions en els comptes"
+msgstr "Mostra el nombre d'accions en els comptes."
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2640 ../intl-scm/guile-strings.c:3950
-#, fuzzy
 msgid "The number of decimal places to use for share numbers."
-msgstr "El nombre de xifres decimals a utilitzar per als números de les accions"
+msgstr "El nombre de xifres decimals a utilitzar per als números de les accions."
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2642
-#, fuzzy
 msgid "Display share prices."
-msgstr "Mostra les cotitzacions de les accions"
+msgstr "Mostra les cotitzacions de les accions."
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2646 ../intl-scm/guile-strings.c:3954
-#, fuzzy
 msgid "Stock Accounts to report on."
-msgstr "Comptes d'accions de l'informe"
+msgstr "Comptes d'accions de l'informe."
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
@@ -20756,9 +20706,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2676
-#, fuzzy
 msgid "Rate of Gain"
-msgstr "Guanys realitzats"
+msgstr "Taxa de guanys"
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2680
@@ -20772,9 +20721,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2684
-#, fuzzy
 msgid "Rate of Return"
-msgstr "Data de l'informe"
+msgstr "Taxa de rendiment"
 
 #. src/report/standard-reports/advanced-portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2686
@@ -20810,16 +20758,14 @@
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2704
-#, fuzzy
 msgid "Exclude transactions between selected accounts"
-msgstr "Inclou els subcomptes de tots els comptes seleccionats"
+msgstr "Exclou els assentaments entre els comptes seleccionats"
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/daily-reports.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2706 ../intl-scm/guile-strings.c:3434
-#, fuzzy
 msgid "Include sub-accounts of all selected accounts."
-msgstr "Inclou els subcomptes de tots els comptes seleccionats"
+msgstr "Inclou els subcomptes de tots els comptes seleccionats."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2708
@@ -20828,9 +20774,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2712
-#, fuzzy
 msgid "Do transaction report on this account."
-msgstr "Fes un informe d'assentament per a aquest compte"
+msgstr "Fes un informe d'assentament per a aquest compte."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
@@ -20869,27 +20814,23 @@
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2724
-#, fuzzy
 msgid "The type of graph to generate."
-msgstr "El tipus de diagrama a generar"
+msgstr "El tipus de diagrama a generar."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2728
-#, fuzzy
 msgid "Average Balance."
-msgstr "Saldo mitjà"
+msgstr "Saldo mitjà."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2732
-#, fuzzy
 msgid "Profit (Gain minus Loss)."
-msgstr "Beneficis (guanys menys pèrdues)"
+msgstr "Beneficis (guanys menys pèrdues)."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2736
-#, fuzzy
 msgid "Gain And Loss."
-msgstr "Pèrdues i guanys"
+msgstr "Pèrdues i guanys."
 
 #. src/report/standard-reports/average-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2742
@@ -21036,15 +20977,13 @@
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2874
-#, fuzzy
 msgid "Trading Gains"
-msgstr "Guanys orfes"
+msgstr "Guanys d'operacions"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2876
-#, fuzzy
 msgid "Trading Losses"
-msgstr "Pèrdues retingudes"
+msgstr "Pèrdues d'operacions"
 
 #. src/report/standard-reports/balance-sheet.scm
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
@@ -21078,15 +21017,13 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2886
-#, fuzzy
 msgid "Budget Balance Sheet"
-msgstr "Balanç de situació"
+msgstr "Balanç de situació del pressupost"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2956
-#, fuzzy
 msgid "Include new/existing totals"
-msgstr "Inclou els totals _no monetaris"
+msgstr "Inclou totals nous/existents"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2958
@@ -21101,9 +21038,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2976 ../intl-scm/guile-strings.c:3030
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3054 ../intl-scm/guile-strings.c:3076
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3236
-#, fuzzy
 msgid "Budget to use."
-msgstr "Opcions del pressupost"
+msgstr "El pressupost a usar"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2980
@@ -21112,87 +21048,73 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2982
-#, fuzzy
 msgid "Allocated Assets"
-msgstr "Actiu net"
+msgstr "Actiu assignat"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2984
-#, fuzzy
 msgid "Unallocated Assets"
-msgstr "Actiu net"
+msgstr "Actiu no assignat"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2990
-#, fuzzy
 msgid "Existing Liabilities"
-msgstr "Passiu"
+msgstr "Passiu existent"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2992
-#, fuzzy
 msgid "New Liabilities"
-msgstr "Passiu"
+msgstr "Passiu nou"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:2998
-#, fuzzy
 msgid "Existing Retained Earnings"
-msgstr "Guanys retinguts"
+msgstr "Guanys retinguts existents"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3000
-#, fuzzy
 msgid "Existing Retained Losses"
-msgstr "Pèrdues retingudes"
+msgstr "Pèrdues retingudes existents"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3002
-#, fuzzy
 msgid "New Retained Earnings"
-msgstr "Guanys retinguts"
+msgstr "Guanys retinguts nous"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3004
-#, fuzzy
 msgid "New Retained Losses"
-msgstr "Pèrdues retingudes"
+msgstr "Pèrdues retingudes noves"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3006
-#, fuzzy
 msgid "Total Retained Earnings"
-msgstr "Guanys retinguts"
+msgstr "Guanys retinguts totals"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3008
-#, fuzzy
 msgid "Total Retained Losses"
-msgstr "Pèrdues retingudes"
+msgstr "Pèrdues retingudes totals"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3014
-#, fuzzy
 msgid "Existing Equity"
-msgstr "compte existent"
+msgstr "Patrimoni existent"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-balance-sheet.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3016
-#, fuzzy
 msgid "New Equity"
-msgstr "Patrimoni"
+msgstr "Patrimoni nou"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3022 ../intl-scm/guile-strings.c:3040
-#, fuzzy
 msgid "Budget Barchart"
-msgstr "Diagrama de barres de l'actiu"
+msgstr "Diagrama de barres del pressupost"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3028
-#, fuzzy
 msgid "Running Sum"
-msgstr "Saldo actual"
+msgstr "Saldo corrent"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3032
@@ -21205,9 +21127,8 @@
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3034 ../intl-scm/guile-strings.c:3058
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4492 ../intl-scm/guile-strings.c:4852
-#, fuzzy
 msgid "Report on these accounts."
-msgstr "Fes l'informe només per a aquests comptes"
+msgstr "Fes l'informe per a aquests comptes."
 
 #. src/report/standard-reports/budget-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3038
@@ -21216,27 +21137,24 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3042
-#, fuzzy
 msgid "Budget Flow"
-msgstr "Pressupost"
+msgstr "Flux del pressupost"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3050
-#, fuzzy
 msgid "Period"
-msgstr "Període:"
+msgstr "Període"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3056
-#, fuzzy
 msgid "Period number."
-msgstr "Assentament de comanda"
+msgstr "Número de període."
 
 #. src/report/standard-reports/budget-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3064
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%s: %s - %s"
-msgstr "%s: %s"
+msgstr "%s: %s - %s"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3078
@@ -21250,9 +21168,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3082
-#, fuzzy
 msgid "Range start"
-msgstr "Interval: "
+msgstr "Inici del rang"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3084
@@ -21261,15 +21178,13 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3086
-#, fuzzy
 msgid "Range end"
-msgstr "Interval: "
+msgstr "Final del rang"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3088
-#, fuzzy
 msgid "Select a budget period that ends the reporting range."
-msgstr "Seleccioneu una data per a l'informe"
+msgstr "Seleccioneu un període de pressupost que finalitza el rang de l'informe."
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
@@ -21331,16 +21246,14 @@
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3154 ../intl-scm/guile-strings.c:3728
-#, fuzzy
 msgid "Display as a two column report"
-msgstr "Mostra l'informe %s"
+msgstr "Mostra com un informe de dues columnes"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3156 ../intl-scm/guile-strings.c:3730
-#, fuzzy
 msgid "Divides the report into an income column and an expense column."
-msgstr "Configura la informació d'impostos per a tots els comptes d'ingressos i despeses"
+msgstr "Divideix l'informe en una columna d'ingressos i una columna de despeses."
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
@@ -21361,21 +21274,21 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3164
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "for Budget %s Period %u"
-msgstr "Període del pressupost:"
+msgstr "per al pressupost %s període %u"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3166
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "for Budget %s Periods %u - %u"
-msgstr "Període del pressupost:"
+msgstr "per al pressupost %s períodes %u - %u"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3168
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "for Budget %s"
-msgstr "Llista de pressupostos"
+msgstr "per al pressupost %s"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
@@ -21413,15 +21326,13 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3182
-#, fuzzy
 msgid "Budget Income Statement"
-msgstr "Balanç de resultats"
+msgstr "Compte d'ingressos del pressupost"
 
 #. src/report/standard-reports/budget-income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3184
-#, fuzzy
 msgid "Budget Profit & Loss"
-msgstr "Compte de Resultats"
+msgstr "Compte de resultats del pressupost"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3186
@@ -21448,57 +21359,48 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3200
-#, fuzzy
 msgid "Select Columns"
-msgstr "Selecciona el compte"
+msgstr "Selecciona les columnes"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3202
-#, fuzzy
 msgid "Show Budget"
-msgstr "Pressupost nou"
+msgstr "Mostra el pressupost"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3204
-#, fuzzy
 msgid "Display a column for the budget values."
-msgstr "Voleu mostrar tots els impostos individuals?"
+msgstr "Mostra una columna per als valors del pressupost."
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3206
-#, fuzzy
 msgid "Show Actual"
-msgstr "Mostra la taula"
+msgstr "Mostra el real"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3208
-#, fuzzy
 msgid "Display a column for the actual values."
-msgstr "Voleu mostrar tots els impostos individuals?"
+msgstr "Mostra una columna amb els valors reals."
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3210
-#, fuzzy
 msgid "Show Difference"
-msgstr "Diferència"
+msgstr "Mostra la diferència"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3212
-#, fuzzy
 msgid "Display the difference as budget - actual."
-msgstr "Voleu mostrar la data de conciliació?"
+msgstr "Mostra la diferència com a pressupost - real."
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3214
-#, fuzzy
 msgid "Show Column with Totals"
-msgstr "Mostra els subtotals"
+msgstr "Mostra la columna amb els totals"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3216
-#, fuzzy
 msgid "Display a column with the row totals."
-msgstr "Voleu mostrar els totals?"
+msgstr "Mostra una columna amb els totals de la fila."
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3218
@@ -21512,21 +21414,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3222
-#, fuzzy
 msgid "Include accounts with zero total balances and budget values"
-msgstr "Inclou els comptes amb balanços totals zero"
+msgstr "Inclou els comptes amb balanços totals zero i els valors del pressupost"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3224
-#, fuzzy
 msgid "Include accounts with zero total (recursive) balances and budget values in this report."
-msgstr "Inclou els comptes amb balanços totals zero"
+msgstr "Inclou els comptes amb balanços totals (recursius) zero i els valors del pressupost a aquest informe."
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3226
-#, fuzzy
 msgid "Compress prior/later periods"
-msgstr "Comprimeix els fitxers"
+msgstr "Comprimeix els períodes anteiors/posteriors"
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3228
@@ -21536,9 +21435,8 @@
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #. src/report/standard-reports/cash-flow.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3238 ../intl-scm/guile-strings.c:3270
-#, fuzzy
 msgid "Show full account names (including parent accounts)."
-msgstr "Mostra els noms complets dels comptes (incloent-hi els comptes pare)"
+msgstr "Mostra els noms complets dels comptes (incloent-hi els comptes pare)."
 
 #. src/report/standard-reports/budget.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3240
@@ -21670,21 +21568,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3366
-#, fuzzy
 msgid "Show barchart as stacked barchart?"
-msgstr "Voleu mostrar el diagrama amb barres apilades? (es requereix una versió del Guppi>=0.35.4)"
+msgstr "Voleu mostrar com a diagrama de barres apilades?"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3368
-#, fuzzy
 msgid "Maximum number of bars in the chart."
-msgstr "Nombre màxim de barres en el diagrama"
+msgstr "Nombre màxim de barres en el diagrama."
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3380
-#, fuzzy
 msgid "Daily Average"
-msgstr "Mitjana"
+msgstr "Mitjana diària"
 
 #. src/report/standard-reports/category-barchart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3384
@@ -21726,9 +21621,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3474
-#, fuzzy
 msgid "Report only on these accounts."
-msgstr "Fes l'informe només per a aquests comptes"
+msgstr "Fes l'informe només per a aquests comptes."
 
 #. src/report/standard-reports/equity-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
@@ -21853,9 +21747,8 @@
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3574 ../intl-scm/guile-strings.c:4336
-#, fuzzy
 msgid "Void Transactions"
-msgstr "Assentaments invalidats?"
+msgstr "Invalida els assentaments"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -21869,9 +21762,8 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3588 ../intl-scm/guile-strings.c:4400
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4720
-#, fuzzy
 msgid "Use Full Account Name"
-msgstr "Voleu utilitzar el nom de compte complet?"
+msgstr "Usa el nom complet del compte"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -21885,9 +21777,8 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3594 ../intl-scm/guile-strings.c:4416
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4732
-#, fuzzy
 msgid "Use Full Other Account Name"
-msgstr "Voleu utilitzar el nom complet de l'altre compte?"
+msgstr "Usa el nom comple de l'altre compte"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -21901,9 +21792,8 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3608 ../intl-scm/guile-strings.c:4782
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4822
-#, fuzzy
 msgid "Sign Reverses"
-msgstr "Canvi de signe?"
+msgstr "Canvis de signe"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -21922,17 +21812,15 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3614 ../intl-scm/guile-strings.c:4424
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4666
-#, fuzzy
 msgid "Show Full Account Name"
-msgstr "Mostra el nom complet dels comptes"
+msgstr "Mostra el nom complet dels compte"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3616 ../intl-scm/guile-strings.c:4420
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4670
-#, fuzzy
 msgid "Show Account Code"
-msgstr "Voleu mostrar el codi de compte?"
+msgstr "Mostra el codi del compte"
 
 #. src/report/standard-reports/general-ledger.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -21978,21 +21866,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3684
-#, fuzzy
 msgid "Label the trading accounts section"
-msgstr "Selecciona el grup de comptes per defecte."
+msgstr "Etiqueta la secció de comptes d'operacions"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3686
-#, fuzzy
 msgid "Whether or not to include a label for the trading accounts section."
 msgstr "Selecciona el grup de comptes per defecte."
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3688
-#, fuzzy
 msgid "Include trading accounts total"
-msgstr "Inclou la _suma total"
+msgstr "Inclou el total dels comptes d'operacions"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3690
@@ -22001,9 +21886,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3754
-#, fuzzy
 msgid "Total Trading"
-msgstr "Guanys totals"
+msgstr "Total operacions"
 
 #. src/report/standard-reports/income-statement.scm
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
@@ -22116,27 +22000,23 @@
 
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3864
-#, fuzzy
 msgid "Show Asset & Liability"
-msgstr "Actiu i Passiu"
+msgstr "Mostra l'actiu i el passiu"
 
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3866
-#, fuzzy
 msgid "Show Net Worth"
-msgstr "Valor net patrimonial"
+msgstr "Mostra el valor net patrimonial"
 
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3872
-#, fuzzy
 msgid "Line Width"
-msgstr "Amplada de la factura"
+msgstr "Amplada de la línia"
 
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3874
-#, fuzzy
 msgid "Set line width in pixels."
-msgstr "Alçada del diagrama en píxels."
+msgstr "Estableix l'amplada de la línea en pixels."
 
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3876
@@ -22150,21 +22030,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3894
-#, fuzzy
 msgid "Add grid lines."
-msgstr "Mostra vores horitzontals en un registre"
+msgstr "Afegeix línies de quadrícula"
 
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3896
-#, fuzzy
 msgid "Display a mark for each data point."
-msgstr "Trieu el marcador per a cada punt de dades."
+msgstr "Mostreu un marcador per a cada punt de dades."
 
 #. src/report/standard-reports/net-linechart.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3936
-#, fuzzy
 msgid "Net Worth Linechart"
-msgstr "Diagrama del valor net patrimonial"
+msgstr "Gràfica de línia del valor net patrimonial"
 
 #. src/report/standard-reports/portfolio.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3938
@@ -22178,9 +22055,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3986
-#, fuzzy
 msgid "Invert prices"
-msgstr "Voleu suprimir les cotitzacions?"
+msgstr "Inverteix els preus"
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:3996
@@ -22204,9 +22080,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4014
-#, fuzzy
 msgid "The instantaneous price of actual currency transactions in the past."
-msgstr "La mitjana ponderada de totes les transaccions de divisa en el passat"
+msgstr "El preu instantani de les transaccions reals de divises al passat."
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4016
@@ -22215,9 +22090,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4018
-#, fuzzy
 msgid "The recorded prices."
-msgstr "LEs cotitzacions enregistrades"
+msgstr "Les cotitzacions enregistrades"
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4020
@@ -22226,9 +22100,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4022
-#, fuzzy
 msgid "Color of the marker."
-msgstr "Color del marcador"
+msgstr "Color del marcador."
 
 #. src/report/standard-reports/price-scatter.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4030
@@ -22289,33 +22162,28 @@
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4064 ../intl-scm/guile-strings.c:4112
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4368 ../intl-scm/guile-strings.c:4700
-#, fuzzy
 msgid "Num/Action"
-msgstr "Acció"
+msgstr "Num/Acció"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4084
-#, fuzzy
 msgid "Debit Value"
-msgstr "Valor Actual:"
+msgstr "Valor del deure"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4086
-#, fuzzy
 msgid "Credit Value"
-msgstr "Valor Actual:"
+msgstr "Valor de l'haver"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4100
-#, fuzzy
 msgid "The title of the report."
 msgstr "El títol de l'informe"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4114
-#, fuzzy
 msgid "Display the check number/action?"
-msgstr "Voleu mostrar el número de xec?"
+msgstr "Voleu mostrar el número de xec/acció?"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -22343,9 +22211,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4150
-#, fuzzy
 msgid "Display the name of lot the shares are in?"
-msgstr "Voleu mostrar el nombre d'accions?"
+msgstr "Mostra el paquet on s'ubiquen les accions?"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -22369,9 +22236,8 @@
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4166 ../intl-scm/guile-strings.c:4776
-#, fuzzy
 msgid "Single Column Display."
-msgstr "Visualització de columna única"
+msgstr "Visualització de columna única."
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
@@ -22382,22 +22248,19 @@
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4170 ../intl-scm/guile-strings.c:4780
-#, fuzzy
 msgid "Two Column Display."
-msgstr "Visualització de dues columnes"
+msgstr "Visualització de dues columnes."
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4176
-#, fuzzy
 msgid "Display the value in transaction currency?"
-msgstr "Voleu mostrar la referència de l'assentament?"
+msgstr "Voleu mostrar la divisa de la transacció?"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4182 ../intl-scm/guile-strings.c:4750
-#, fuzzy
 msgid "Display a running balance?"
-msgstr "Saldo actual"
+msgstr "Voleu mostrar el saldo actual"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4190
@@ -22411,15 +22274,13 @@
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4194
-#, fuzzy
 msgid "Total Value Debits"
-msgstr "Deure total"
+msgstr "Valor total del deure"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4196
-#, fuzzy
 msgid "Total Value Credits"
-msgstr "Haver total"
+msgstr "Valor total de l'haver"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4198
@@ -22428,9 +22289,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4200
-#, fuzzy
 msgid "Value Change"
-msgstr "Canvi net"
+msgstr "Canvi de valor"
 
 #. src/report/standard-reports/register.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4202
@@ -22439,9 +22299,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/sx-summary.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4214
-#, fuzzy
 msgid "Future Scheduled Transactions Summary"
-msgstr "Assentaments periòdics"
+msgstr "Resum d'assentaments programats per al futur"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4338
@@ -22455,9 +22314,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4344
-#, fuzzy
 msgid "Split Transaction"
-msgstr "Des_glossa l'assentament"
+msgstr "Desglossa l'assentament"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4346
@@ -22468,9 +22326,8 @@
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4434 ../intl-scm/guile-strings.c:4436
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4466 ../intl-scm/guile-strings.c:4468
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4756
-#, fuzzy
 msgid "Trans Number"
-msgstr "Número d'identificació fiscal"
+msgstr "Número d'assentament"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4438
@@ -22484,9 +22341,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4476
-#, fuzzy
 msgid "Report style."
-msgstr "Estil de l'informe"
+msgstr "Estil de l'informe."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4478
@@ -22495,21 +22351,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4480
-#, fuzzy
 msgid "Display N lines."
-msgstr "Mostra múltiples línies"
+msgstr "Mostra N línies."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4484
-#, fuzzy
 msgid "Display 1 line."
-msgstr "Mostra una línia"
+msgstr "Mostra una línia."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4486
-#, fuzzy
 msgid "Convert all transactions into a common currency."
-msgstr "Converteix tots els assentaments a una divisa comuna"
+msgstr "Converteix tots els assentaments a una divisa comuna."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4488
@@ -22518,21 +22371,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4496
-#, fuzzy
 msgid "Filter on these accounts."
-msgstr "Fes l'informe només per a aquests comptes"
+msgstr "Posa un filgre sobre aquests comptes."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4500
-#, fuzzy
 msgid "Filter account."
-msgstr "L'altre compte"
+msgstr "Filtra el compte."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4504
-#, fuzzy
 msgid "Do not do any filtering."
-msgstr "No apliquis cap filtre"
+msgstr "No apliquis cap filtre."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4506
@@ -22541,9 +22391,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4508
-#, fuzzy
 msgid "Include transactions to/from filter accounts only."
-msgstr "Inclou els subcomptes de tots els comptes seleccionats"
+msgstr "Inclou els assentaments de/a comptes amb filtre únicament."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4510
@@ -22552,15 +22401,13 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4512
-#, fuzzy
 msgid "Exclude transactions to/from all filter accounts."
-msgstr "Inclou els subcomptes de tots els comptes seleccionats"
+msgstr "Exclou els assentaments de/a tots elc comptes amb filtre."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4514
-#, fuzzy
 msgid "How to handle void transactions."
-msgstr "Com gestionar els assentaments invalidats"
+msgstr "Com gestionar els assentaments invalidats."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4516
@@ -22569,9 +22416,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4518
-#, fuzzy
 msgid "Show only non-voided transactions."
-msgstr "Mostra només els assentaments no invalidats"
+msgstr "Mostra només els assentaments no invalidats."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4520
@@ -22580,9 +22426,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4522
-#, fuzzy
 msgid "Show only voided transactions."
-msgstr "Mostra només els assentaments invalidats"
+msgstr "Mostra només els assentaments invalidats."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4524
@@ -22591,27 +22436,23 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4526
-#, fuzzy
 msgid "Show both (and include void transactions in totals)."
-msgstr "Mostra tots dos tipus (i inclou els assentaments invalidats en els totals)"
+msgstr "Mostra tots dos tipus (i inclou els assentaments invalidats en els totals)."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4530 ../intl-scm/guile-strings.c:4586
-#, fuzzy
 msgid "Do not sort."
-msgstr "No ordenis"
+msgstr "No ordenis."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4534 ../intl-scm/guile-strings.c:4590
-#, fuzzy
 msgid "Sort & subtotal by account name."
-msgstr "Ordena i fes el subtotal per codi de compte"
+msgstr "Ordena i fes el subtotal per nom de compte."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4538 ../intl-scm/guile-strings.c:4594
-#, fuzzy
 msgid "Sort & subtotal by account code."
-msgstr "Ordena i fes el subtotal per codi de compte"
+msgstr "Ordena i fes el subtotal per codi de compte."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4544 ../intl-scm/guile-strings.c:4600
@@ -22620,15 +22461,13 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4546 ../intl-scm/guile-strings.c:4602
-#, fuzzy
 msgid "Sort by exact time."
-msgstr "Ordena per l'hora exacta"
+msgstr "Ordena per l'hora exacta."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4550 ../intl-scm/guile-strings.c:4606
-#, fuzzy
 msgid "Sort by the Reconciled Date."
-msgstr "Ordena per la data de conciliació"
+msgstr "Ordena per la data de conciliació."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4552 ../intl-scm/guile-strings.c:4608
@@ -22637,7 +22476,6 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4554 ../intl-scm/guile-strings.c:4610
-#, fuzzy
 msgid "Sort as with the register."
 msgstr "Ordena el registre per..."
 
@@ -22653,69 +22491,58 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4574
-#, fuzzy
 msgid "Sort by check number/action."
-msgstr "Ordena per número"
+msgstr "Ordena per número/acció de xec."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4578
-#, fuzzy
 msgid "Sort by transaction number."
-msgstr "Ordena per número"
+msgstr "Ordena per número d'assentament."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4630
-#, fuzzy
 msgid "Sort by check/transaction number."
-msgstr "Ordena per número"
+msgstr "Ordena per número de xec/transacció."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4638
-#, fuzzy
 msgid "Smallest to largest, earliest to latest."
-msgstr "menor a major, més recent a darrer"
+msgstr "De menor a major, de més recent a darrer."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4642
-#, fuzzy
 msgid "Largest to smallest, latest to earliest."
-msgstr "major a menor, darrer a més recent"
+msgstr "De major a menor, de darrer a més recent."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4646
-#, fuzzy
 msgid "None."
-msgstr "Cap"
+msgstr "Cap."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4650
-#, fuzzy
 msgid "Weekly."
-msgstr "Setmanal"
+msgstr "Setmanal."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4654
-#, fuzzy
 msgid "Monthly."
-msgstr "Mensual"
+msgstr "Mensual."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4658
-#, fuzzy
 msgid "Quarterly."
-msgstr "Trimestral"
+msgstr "Trimestral."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4662
-#, fuzzy
 msgid "Yearly."
-msgstr "Anual"
+msgstr "Anual."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4664
-#, fuzzy
 msgid "Sort by this criterion first."
-msgstr "Ordena primer per aquest criteri"
+msgstr "Ordena primer per aquest criteri."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4668
@@ -22734,21 +22561,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4676 ../intl-scm/guile-strings.c:4686
-#, fuzzy
 msgid "Do a date subtotal."
-msgstr "Voleu mostrar els subtotals?"
+msgstr "Fes un subtotal per data."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4680
-#, fuzzy
 msgid "Order of primary sorting."
-msgstr "Criteri d'ordenació primari"
+msgstr "Criteri d'ordenació primari."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4682
-#, fuzzy
 msgid "Sort by this criterion second."
-msgstr "Ordena primer per aquest criteri"
+msgstr "Ordena per aquest criteri en segon lloc."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4684
@@ -22757,9 +22581,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4690
-#, fuzzy
 msgid "Order of Secondary sorting."
-msgstr "Criteri d'ordenació secundari"
+msgstr "Criteri d'ordenació secundari."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4698
@@ -22778,15 +22601,13 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4722 ../intl-scm/guile-strings.c:4734
-#, fuzzy
 msgid "Display the full account name?"
-msgstr "Mostra el nom complet del compte"
+msgstr "Voleu mostrar el nom complet del compte?"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4726
-#, fuzzy
 msgid "Display the account code?"
-msgstr "Mostra el codi del compte"
+msgstr "Voleu mostrar el codi del compte?"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4730
@@ -22795,33 +22616,28 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4738
-#, fuzzy
 msgid "Display the other account code?"
-msgstr "Mostra els altres codis de compte"
+msgstr "Voleu mostrar els altres codis de compte?"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4758
-#, fuzzy
 msgid "Display the trans number?"
-msgstr "Voleu mostrar el número de xec?"
+msgstr "Voleu mostrar el número d'assentament?"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4772
-#, fuzzy
 msgid "No amount display."
-msgstr "Visualització sense quantitat"
+msgstr "Visualització sense quantitat."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4784
-#, fuzzy
 msgid "Reverse amount display for certain account types."
-msgstr "Canvia el signe de la quantitat mostrada per a certs tipus de comptes"
+msgstr "Canvia el signe de la quantitat mostrada per a certs tipus de comptes."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4788
-#, fuzzy
 msgid "Don't change any displayed amounts."
-msgstr "No canviïs cap quantitat mostrada"
+msgstr "No canviïs cap quantitat mostrada."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4790
@@ -22830,20 +22646,18 @@
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4792
-#, fuzzy
 msgid "Reverse amount display for Income and Expense Accounts."
-msgstr "Canvia el signe de la quantitat mostrada per als comptes d'ingressos i despeses"
+msgstr "Canvia el signe de la quantitat mostrada per als comptes d'ingressos i despeses."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4794
 msgid "Credit Accounts"
-msgstr "Comptes de crèdit"
+msgstr "Comptes d'haver"
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4796
-#, fuzzy
 msgid "Reverse amount display for Liability, Payable, Equity, Credit Card, and Income accounts."
-msgstr "Inverteix les quantitats mostrades pels comptes de passiu, creditors, patrimoni, targes de crèdit i ingressos"
+msgstr "Inverteix les quantitats mostrades pels comptes de passiu, creditors, patrimoni, targes de crèdit i ingressos."
 
 #. src/report/standard-reports/transaction.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4798
@@ -22948,9 +22762,8 @@
 
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4860
-#, fuzzy
 msgid "Gross adjustment accounts."
-msgstr "No heu escollit cap compte"
+msgstr "Comptes d'ajust brut."
 
 #. src/report/standard-reports/trial-balance.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4862
@@ -23061,9 +22874,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4970 ../intl-scm/guile-strings.c:5182
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5394
-#, fuzzy
 msgid "Name of person preparing the report."
-msgstr "Nom de la persona que prepara l'informe"
+msgstr "Nom de la persona que prepara l'informe."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23079,9 +22891,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4976 ../intl-scm/guile-strings.c:5188
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5400
-#, fuzzy
 msgid "Name of organization or company prepared for."
-msgstr "Nom de l'organització o empresa per a la qual s'ha preparat"
+msgstr "Nom de l'organització o empresa per a la qual s'ha preparat."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23097,9 +22908,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:4982 ../intl-scm/guile-strings.c:5194
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5406
-#, fuzzy
 msgid "Name of organization or company."
-msgstr "Nom de l'organització o empresa"
+msgstr "Nom de l'organització o empresa."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23197,9 +23007,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5010 ../intl-scm/guile-strings.c:5222
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5440
-#, fuzzy
 msgid "Align the banner to the left."
-msgstr "Alinea el bàner a l'esquerra"
+msgstr "Alinea el bàner a l'esquerra."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23214,9 +23023,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5014 ../intl-scm/guile-strings.c:5226
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5444
-#, fuzzy
 msgid "Align the banner in the center."
-msgstr "Alinea el bàner al centre"
+msgstr "Alinea el bàner al centre."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23231,9 +23039,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5018 ../intl-scm/guile-strings.c:5230
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5448
-#, fuzzy
 msgid "Align the banner to the right."
-msgstr "Alinea el bàner a la dreta"
+msgstr "Alinea el bàner a la dreta."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23375,9 +23182,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5066 ../intl-scm/guile-strings.c:5278
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5496
-#, fuzzy
 msgid "Color for subsubtotals."
-msgstr "Color dels subtotals"
+msgstr "Color dels subtotals."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23393,9 +23199,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-footer.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5072 ../intl-scm/guile-strings.c:5284
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5502
-#, fuzzy
 msgid "Color for grand totals."
-msgstr "Color de les sumes totals"
+msgstr "Color de les sumes totals."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23432,9 +23237,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5078 ../intl-scm/guile-strings.c:5290
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5508 ../intl-scm/guile-strings.c:5640
-#, fuzzy
 msgid "Space between table cells."
-msgstr "Espai entre les cel·les de les taules"
+msgstr "Espai entre les cel·les de les taules."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23453,9 +23257,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5084 ../intl-scm/guile-strings.c:5296
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5514 ../intl-scm/guile-strings.c:5646
-#, fuzzy
 msgid "Space between table cell edge and content."
-msgstr "Espai entre les cel·les de les taules"
+msgstr "Espai entre la vora de les cel·les i el contingut."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23474,9 +23277,8 @@
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5090 ../intl-scm/guile-strings.c:5302
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5520 ../intl-scm/guile-strings.c:5652
-#, fuzzy
 msgid "Bevel depth on tables."
-msgstr "Profunditat del bisell de les taules"
+msgstr "Profunditat del bisell de les taules."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-easy.scm
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-fancy.scm
@@ -23532,9 +23334,8 @@
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5634
-#, fuzzy
 msgid "Background color for alternate lines."
-msgstr "Color de fons per als informes."
+msgstr "Color de fons per a les línies alternes.."
 
 #. src/report/stylesheets/stylesheet-plain.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5654
@@ -23577,9 +23378,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5672
-#, fuzzy
 msgid "Help for first option."
-msgstr "Ajuda per a la primera opció"
+msgstr "Ajuda per a la primera opció."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5674
@@ -23588,9 +23388,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5676
-#, fuzzy
 msgid "Help for second option."
-msgstr "Ajuda per a la segona opció"
+msgstr "Ajuda per a la segona opció."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5678
@@ -23599,9 +23398,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5680
-#, fuzzy
 msgid "Help for third option."
-msgstr "Ajuda per a la tercera opció"
+msgstr "Ajuda per a la tercera opció."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5682
@@ -23620,9 +23418,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5690
-#, fuzzy
 msgid "This is a string option."
-msgstr "Això és una opció de cadena de text"
+msgstr "Això és una opció de cadena de text."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5692 ../intl-scm/guile-strings.c:5766
@@ -23637,9 +23434,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5698
-#, fuzzy
 msgid "This is a date option."
-msgstr "Això és una opció de data"
+msgstr "Això és una opció de data."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5702
@@ -23648,9 +23444,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5704
-#, fuzzy
 msgid "This is a date option with time."
-msgstr "Això és una opció de data amb hora"
+msgstr "Això és una opció de data amb hora."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5708
@@ -23659,9 +23454,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5710
-#, fuzzy
 msgid "This is a combination date option."
-msgstr "Això és una opció de combinació de data"
+msgstr "Això és una opció de combinació de data."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5714
@@ -23670,9 +23464,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5716
-#, fuzzy
 msgid "This is a relative date option."
-msgstr "Això és una opció de data relativa"
+msgstr "Això és una opció de data relativa."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5720
@@ -23686,9 +23479,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5728 ../intl-scm/guile-strings.c:5734
-#, fuzzy
 msgid "This is a color option."
-msgstr "Això és una opció de color"
+msgstr "Això és una opció de color."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5736 ../intl-scm/guile-strings.c:5742
@@ -23702,9 +23494,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5740
-#, fuzzy
 msgid "This is an account list option."
-msgstr "Això és una opció de llista de comptes"
+msgstr "Això és una opció de llista de comptes."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5744
@@ -23713,9 +23504,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5746
-#, fuzzy
 msgid "This is a list option."
-msgstr "Això és una opció de llista"
+msgstr "Això és una opció de llista."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5748
@@ -23724,9 +23514,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5750
-#, fuzzy
 msgid "Good option."
-msgstr "Opció bona"
+msgstr "Opció bona."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5752
@@ -23735,9 +23524,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5754
-#, fuzzy
 msgid "Bad option."
-msgstr "Opció dolenta"
+msgstr "Opció dolenta."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5756
@@ -23746,9 +23534,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5758
-#, fuzzy
 msgid "Ugly option."
-msgstr "Opció lletja"
+msgstr "Opció lletja."
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5760
@@ -23878,9 +23665,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5808
-#, fuzzy
 msgid "Display help"
-msgstr "Mostra"
+msgstr "Mostra l'ajuda"
 
 #. src/report/utility-reports/hello-world.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5810
@@ -23904,9 +23690,8 @@
 
 #. src/report/utility-reports/view-column.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5822
-#, fuzzy
 msgid "Number of columns before wrapping to a new row."
-msgstr "Nombre de columnes abans d'ajustar a una fila nova"
+msgstr "Nombre de columnes abans d'ajustar a una fila nova."
 
 #. src/report/utility-reports/view-column.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5832
@@ -23935,15 +23720,13 @@
 
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5842
-#, fuzzy
-msgid "Welcome to GnuCash 2.4!"
-msgstr "Us donem la benvinguda al GnuCash 2.0"
+msgid "Welcome to GnuCash ~a !"
+msgstr "Us donem la benvinguda al GnuCash ~a !"
 
 #. src/report/utility-reports/welcome-to-gnucash.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5844
-#, fuzzy
-msgid "GnuCash 2.4 has lots of nice features. Here are a few."
-msgstr "El GnuCash 2.0 té moltes funcions interessants. Aquí en teniu unes quantes."
+msgid "GnuCash ~a has lots of nice features. Here are a few."
+msgstr "El GnuCash ~a té moltes funcions interessants. Aquí en teniu unes quantes."
 
 #. src/scm/price-quotes.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5848 ../intl-scm/guile-strings.c:5850
@@ -24018,9 +23801,8 @@
 
 #. src/tax/us/txf.scm
 #: ../intl-scm/guile-strings.c:5898
-#, fuzzy
 msgid "No help available."
-msgstr "No és una variable"
+msgstr "No hi ha ajuda disponible."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:1
 msgid "The GnuCash online manual has lots of helpful information. You can access the manual under the Help menu."
@@ -24035,9 +23817,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:14
-#, fuzzy
 msgid "Create new accounts by clicking the New button in the main window tool bar. This will bring up a dialog box where you can enter account details. For more information on choosing an account type or setting up a chart of accounts, please see the GnuCash online manual."
-msgstr "Creeu nous comptes tot clicant el botó «Nou» a la barra d'einesde la finestra principal. En fer-ho es mostrarà un quadre de diàlegon podreu introduir els detalls del compte. Per a més informaciósobre els diferents tipus de comptes o com crear-ne un conjuntestructurat, consulteu el manual en línia de GnuCash."
+msgstr "Creeu nous comptes tot clicant el botó «Nou» a la barra d'eines de la finestra principal. En fer-ho es mostrarà un quadre de diàlegon podreu introduir els detalls del compte. Per a més informació sobre els diferents tipus de comptes o com crear-ne un conjunt estructurat, consulteu el manual en línia del GnuCash."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:20
 msgid "Click the right mouse button in the main window to bring up the account menu options. Within each register, clicking the right mouse button brings up the transaction menu options."
@@ -24052,9 +23833,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:34
-#, fuzzy
 msgid "Quick-fill makes it easy to enter common transactions. When you type the first letter(s) of a common transaction description, then press the Tab key, GnuCash will automatically complete the remainder of the transaction as it was last entered."
-msgstr "«Emplenar ràpid» facilita la introducció d'assentaments. Quanescriviu la primera lletra o lletres de la descripció d'un assentament habitual, elGnuCash completarà automàticament la resta de l'assentament tal i com fou introduït la darrera vegada."
+msgstr "«Emplenar ràpid» facilita la introducció d'assentaments. Quan escriviu la primera lletra o lletres de la descripció d'un assentament habitual, el GnuCash completarà automàticament la resta de l'assentament tal i com fou introduït la darrera vegada."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:39
 msgid "Type the first letter(s) of an existing account name in the Transfer register column, and GnuCash will complete the name from your list of accounts. For subaccounts, type the first letter(s) of the parent account, followed by ':' and the first letter(s) of the subaccount (e.g. A:C for Assets:Cash.)"
@@ -24069,12 +23849,10 @@
 msgstr "En introduir dades teclejar «+» o «-» per a incrementar o fer disminuir la data seleccionada. De la mateixa manera, també podeu fer servir «+» i «-» per a incrementar i fer disminuir els números de xec."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:53
-#, fuzzy
 msgid "To switch between multiple tabs in the main window, press Control+Page Up/Down."
-msgstr "Per a deplaçar-vos entre múltiples pestanyes a la finestra principal, premeu la combinació de tecles Ctrl-Alt-AvPg/RePg"
+msgstr "Per a deplaçar-vos entre múltiples pestanyes a la finestra principal, premeu la combinació de tecles Ctrl-Alt-AvPg/RePg."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:56
-#, fuzzy
 msgid "In the reconcile window, you can press the spacebar to mark transactions as reconciled. You can also press Tab and Shift-Tab to move between deposits and withdrawals."
 msgstr "A la finestra de conciliació podeu prémer la barra espaiadora per a marcarles transaccions com a conciliades. També podeu prémer Tab i Majús-Tab per adesplaçar-vos entre imposicions i reintegraments."
 
@@ -24087,9 +23865,8 @@
 msgstr ""
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:70
-#, fuzzy
 msgid "Style Sheets affect how reports are displayed. Choose a style sheet for your report as a report option, and use the Edit -> Style Sheets menu to customize style sheets."
-msgstr "Els fulls d'estil afecten la visualització dels informes. Trieuun full d'estil per al vostre informe, i feu servirel menú Edita -> Fulls d'estil per personalitzar els fulls d'estil."
+msgstr "Els fulls d'estil afecten la visualització dels informes. Trieu un full d'estil per al vostre informe, i feu servir el menú Edita -> Fulls d'estil per personalitzar els fulls d'estil."
 
 #: ../doc/tip_of_the_day.list.in:74
 msgid "To raise the accounts menu in the transfer field of a register page, press the Menu key or the Ctrl-Down key combination."
@@ -24124,6 +23901,18 @@
 msgid "To search through all your transactions, start a search (Edit -> Find...) from the main accounts hierarchy page. To limit your search to a single account, start the search from that account's register."
 msgstr ""
 
+#~ msgid "Custom Reports"
+#~ msgstr "Informes personalitzats"
+
+#~ msgid "Cross."
+#~ msgstr "Creu."
+
+#~ msgid "Dash."
+#~ msgstr "Traç."
+
+#~ msgid "Welcome to GnuCash 2.4!"
+#~ msgstr "Us donem la benvinguda al GnuCash 2.0!"
+
 #~ msgid "Set the prefix path for gconf queries"
 #~ msgstr "Estableix el prefix del camí per a les consultes al gconf"
 
@@ -24481,7 +24270,6 @@
 #~ msgid "You must select closing date that is not in the future."
 #~ msgstr "Heu de seleccionar una data de tancament que no sigui en el futur."
 
-#~| msgid "Are you sure you want to cancel the Mortgage/Loan Setup Druid?"
 #~ msgid "Are you sure you want to cancel the Mortgage/Loan Setup Assistant?"
 #~ msgstr "Esteu segurs que voleu cancel·lar l'assistent de configuració d'una hipoteca o préstec?"
 
@@ -24976,11 +24764,9 @@
 #~ msgid "Use Transaction Template"
 #~ msgstr "Utilitza un assentament plantilla"
 
-#~| msgid "Select a file to import"
 #~ msgid "Select an CSV/Fixed-Width file to import"
 #~ msgstr "Seleccioneu un fitxer a importar"
 
-#~| msgid "Import CSV and s_end..."
 #~ msgid "Import _CSV/Fixed-Width..."
 #~ msgstr "Importa un fitxer CSV i _envia..."
 
@@ -25002,7 +24788,6 @@
 #~ msgid "You must enter an account name."
 #~ msgstr "Heu d'introduir un nom de compte"
 
-#~| msgid "No valid account selected. Click on the Options button and select the account to use."
 #~ msgid "No valid customer selected. Click on the Options button to select a customer."
 #~ msgstr "No s'ha seleccionat cap compte vàlid. Cliqueu al botó «Opcions» i seleccioneu el compte a utilitzar."
 More information about the gnucash-changes mailing list