[Gnucash-nl] hoe vervang ik Engelse boeknamen door Nederlandse

Wybo wybo op dekkerdocumenten.nl
Di Sep 9 11:13:00 EDT 2014


Op 2014-09-09 om 15:53 schreef ik:
>> https://raw.githubusercontent.com/Gnucash/gnucash/master/accounts/C/acctchrt_full.gnucash-xea
>> >
>> >en de Nederlandse versie hier:
>> >
>> >https://raw.githubusercontent.com/Gnucash/gnucash/master/accounts/nl/acctchrt_full.gnucash-xea
> Ha - dat is precies wat ik nodig heb! Daarmee kan ik de xml-file rechtstreeks
> omzetten (denk ik...). Dank!

Gelukt! Scriptje hierbij, voor de liefhebber.

-- 
Wybo
------------- volgend deel ------------
#!/bin/bash

declare -A ennl=(
 ['Assets']='Activa'
 ['Current Assets']='Huidige Activa'
 ['Bank CD']='Deposito'
 ['Checking Account']='Lopende Rekening'
 ['Money Market']='Geldmarkt'
 ['Savings Account']='Spaarrekening'
 ['Cash in Wallet']='Kas'
 ['Fixed Assets']='Vaste Activa'
 ['House']='Vaste Activa'
 ['Other Asset']='Overige Activa'
 ['Vehicle']='Wagenpark'
 ['Investments']='Investeringen'
 ['Brokerage Account']='Beleggingsrekening'
 ['Bond']='Obligaties'
 ['Stock']='Aandelen'
 ['Market Index']='Marktindex'
 ['Mutual Fund']='Fondsen'
 ['Retirement']='Pensioen'
 ['Bond']='Obligaties'
 ['Stock']='Aandelen'
 ['Market Index']='Marktindex'
 ['Mutual Fund']='Fondsen'
 ['Spouse Retirement']='Pensioen Echtgenoot/Partner'
 ['Bond']='Obligaties'
 ['Stock']='Aandelen'
 ['Market Index']='Marktindex'
 ['Mutual Fund']='Fondsen'
 ['Currency Trading']='Buitenlandse Geldmarkt'
 ['Liabilities']='Passiva'
 ['Credit Card']='Creditkaart'
 ['Line of Credit']='Kredietlijn'
 ['Loans']='Leningen'
 ['Education Loan']='Studiefinanciering'
 ['Mortgage Loan']='Hypotheek'
 ['Other Loan']='Overige Leningen'
 ['Vehicle Loan']='Wagenparklening'
 ['Income']='Inkomen'
 ['Bonus']='Bonus'
 ['Dividend Income']='Dividenduitkering'
 ['Gifts Received']='Ontvangen Giften'
 ['Interest Income']='Rente'
 ['Bond Interest']='Obligatierente'
 ['CD Interest']='Deposito Rente'
 ['Checking Interest']='Rente Lopende Rekening'
 ['Money Market Interest']='Geldmarktrente'
 ['Other Interest']='Overige Rente'
 ['Savings Interest']='Spaarrente'
 ['Other Income']='Overig Inkomsten'
 ['Salary']='Salaris'
 ['Salary (Spouse)']='Salaris (Echtgenoot/Partner)'
 ['Expenses']='Onkosten'
 ['Adjustment']='Correcties'
 ['Auto']='Afschrijving Wagenpark'
 ['Fees']='Toeslagen'
 ['Gas']='Brandstof'
 ['Parking']='Parkeren'
 ['Repair and Maintenance']='Reparaties/Onderhoud'
 ['Bank Service Charge']='Bankkosten'
 ['Books']='Boeken'
 ['Cable']='Centrale Antenne Inrichting'
 ['Charity']='Giften'
 ['Childcare']='Kinderopvang'
 ['Clothes']='Kleding'
 ['Commissions']='Commissies'
 ['Computer']='Computer'
 ['Dining']='Dineren'
 ['Education']='Opleidingen'
 ['Entertainment']='Amusement'
 ['Music/Movies']='Muziek/Film'
 ['Recreation']='Recreatie'
 ['Travel']='Reizen'
 ['Gifts']='Geschenken'
 ['Groceries']='Boodschappen'
 ['Hobbies']="Hobby's"
 ['Home Repair']='Onderhoud Vaste Activa'
 ['Insurance']='Verzekeringen'
 ['Auto Insurance']='Autoverzekering'
 ['Health Insurance']='Gezondheidsverzekering'
 ['Home Insurance']='Inboedelverzekering'
 ['Life Insurance']='Levensverzekering'
 ['Rental Insurance']='Inboedelverzekering'
 ['Interest']='Rente'
 ['Education Loan Interest']='Rente Studiefinanciering'
 ['Mortgage Interest']='Hypotheekrente'
 ['Other Interest']='Overige Rente'
 ['Vehicle Loan Interest']='Autoleaserente'
 ['Laundry/Dry Cleaning']='Was/Stomerij'
 ['Medical Expenses']='Zorgverzekeringskosten'
 ['Miscellaneous']='Diversen'
 ['Online Services']='Online-diensten'
 ['Phone']='Telefoon'
 ['Public Transportation']='Openbaar Vervoer'
 ['Rent']='Huur'
 ['Subscriptions']='Abonnementen'
 ['Supplies']='Voorraad'
 ['Taxes']='Belastingen'
 ['Federal']='Federaal'
 ['Medicare']='Zorgverzekeringen'
 ['Other Tax']='Overige Belastingen'
 ['Property Tax']='Onroerendgoedbelasting'
 ['Social Security']='Sociale Zekerheid'
 ['State/Province']='Provincie'
 ['Taxes (Spouse)']='Belasting (Echtgenoot/Partner)'
 ['Federal']='Federaal'
 ['Medicare']='Zorgverzekeringen'
 ['Other Tax']='Overige Belastingen'
 ['Social Security']='Sociale Zekerheid'
 ['State/Province']='Provincie'
 ['Utilities']='Nutsbedrijven'
 ['Electric']='Elektriciteit'
 ['Garbage collection']='Gemeentereiniging'
 ['Gas']='Stookkosten'
 ['Water']='Water'
 ['Equity']='Eigen Vermogen'
 ['Opening Balances']='Openingsbalans'
)
if [ -z "$1" ]; then 
  echo "Need compressed gnucash input file!" 1>&2
  exit 1
fi 
zcat $1 | while IFS= read -r line; do
  if [[ $line =~ (\ *<act:(description|name)>)(.*)(</act:(description|name)>) ]]; then 
   s=${BASH_REMATCH[3]}
   [[ -n ${ennl["$s"]} ]] && line="${BASH_REMATCH[1]}${ennl["$s"]}${BASH_REMATCH[4]}"
  fi
  echo "$line"
done


Meer informatie over de Gnucash-nl maillijst