[Gnucash-nl] Fwd: excel administratie omzetten

Arjen Verweij arjen.verweij op gmail.com
Do Okt 2 07:58:59 EDT 2014


Hoi Jos,

Op 2 oktober 2014 11:30 schreef Jos Geluk <jos op ardispark.nl>:

Heel in het kort: als je een nieuwe administratie begint, maak je
> rekeningen aan in de categorieŽn Inkomsten, Uitgaven, Activa en Passiva.
> Die categorieŽn zijn al van te voren vastgelegd. De
>
eerste twee zijn (denk ik) wat jij WV noemt, de andere twee Balans. Een
> bankrekening valt bijvoorbeeld onder Activa, en verder maak je onder Activa
> voor alles wat de ouderraad in bezit heeft een rekening aan, bijv. contant
> geld in de kas, een spaarrekening. Onder Passiva vallen schulden (maar niet
> openstaande rekeningen, daarvoor is de rekening Crediteuren). WV- en
> balansoverzichten zitten al in het menu Rapporten.
>

Bedankt voor deze toelichting. Ik probeer het allemaal een plek te geven.
We hebben uiteraard spaargeld (deels gereserveerd) en een bankrekening,
schulden niet zozeer, maar wel soms kruisposten voor bedragen die geboekt
worden in een jaar, maar nog niet betaald (bijv bon te laat ingeleverd).

Ik heb nu twee excel sheets: een met de administratie van de bankrekening,
waar sommige posten worden overgetypt van afschriften van ING (en sommige
niet, die worden berekend). Hier kan ik vanaf door de gegevens van ING te
importeren. De andere sheet heeft de volgende tabbladen:

BS einde 20132014 (de balans over dat boekjaar)
WV 20132014 (opsomming van de inkomsten en uitgaven en het resultaat)
Winst en Verlies (28 grootboekrekeningen, voor commissies van vieringen,
bankkosten, attenties, paar reserveringen, ontvangen contributie, donaties
en rente)
Balans (15 grootboekrekeningen, kapitaal, reserve lustrum, 2x kas (contant
geld), spaarrekening, kruisposten, debiteuren, overloopposten, maandtotalen
bankrekening, reserve onderhoud)

Zoals ik het zie zijn die laatste twee de specificaties van de gesommeerde
posten op de Balans en Winst en Verlies rekening, die in principe
automatisch uit die laatste twee tabbladen volgen. GnuCash zou BS Einde
20132014 en WV 20132014 voor mij kunnen genereren middels "Rapporten", als
ik het voor elkaar krijg om alles aan elkaar te knopen?

Wat ik nu moet weten, is hoe kan ik die grootboekrekeningen handig
organiseren in GnuCash: maak ik twee nieuwe rekeningen op hoofdnivo aan en
noem die Specificatie WV en Specificatie Balans, met daaronder de
grootboekrekeningen zoals ze nu ook bestaan in Excel? Ik heb op hoofdnivo
nu al de rekening courant, als ook "ouderbijdrage" en "extra ouderbijdrage"
zodat ik was kon spelen met de geimporteerde gegevens, maar ik zit daar
niet aan vast. Nu is er bijv. in "Winst en verlies" ook een 8000 Ontvangen
contributie, maar dat is nu per maand en niet per boeking.


> Helpt dit?
>

Jazeker, maar ik moet het echt leren vanaf 0, dus het jargon moet ik me nog
eigen maken.

Hartelijk dank,
Arjen
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20141002/ed534b42/attachment-0001.html>


Meer informatie over de Gnucash-nl maillijst