gnucash-htdocs master: Multiple changes pushed

Frank H.Ellenberger fell at code.gnucash.org
Sun Mar 24 21:38:03 EDT 2019


Updated	 via https://github.com/Gnucash/gnucash-htdocs/commit/e5a5430c (commit)
	 via https://github.com/Gnucash/gnucash-htdocs/commit/9a6a1c97 (commit)
	from https://github.com/Gnucash/gnucash-htdocs/commit/bbe46758 (commit)



commit e5a5430cf02f9a4dfedc8cb6b08db107862d47d2
Author: milotype <43657314+milotype at users.noreply.github.com>
Date:  Sun Mar 24 12:51:06 2019 +0100

  Update croatian gnucash-htdocs.mo
  
  Update because of some minor corrections in wording in the .po file

diff --git a/locale/hr/LC_MESSAGES/gnucash-htdocs.mo b/locale/hr/LC_MESSAGES/gnucash-htdocs.mo
index 3550046..64b6849 100644
Binary files a/locale/hr/LC_MESSAGES/gnucash-htdocs.mo and b/locale/hr/LC_MESSAGES/gnucash-htdocs.mo differ

commit 9a6a1c97eb669a85b5234571ce9f32d3b4e394d7
Author: milotype <43657314+milotype at users.noreply.github.com>
Date:  Sun Mar 24 12:49:38 2019 +0100

  Update hr.po
  
  Minor corrections in wording

diff --git a/po/hr.po b/po/hr.po
index 58e9307..f7e20a7 100644
--- a/po/hr.po
+++ b/po/hr.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.gnucash.org/buglist.cgi?"
 "component=Translations&product=Website&resolution=---\n"
 "POT-Creation-Date: 2019-03-22 11:17-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-03-22 19:51+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-03-24 12:24+0100\n"
 "Last-Translator: Milo Ivir <mail at milotype.de>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: hr\n"
@@ -23,15 +23,15 @@ msgstr ""
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:3
 msgid "GnuCash 2.6 release tour"
-msgstr "Vodič za izdanje GnuCash 2.6"
+msgstr "Vodič kroz GnuCash 2.6"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:14
 msgid ""
 "This tour will introduce you to new major features in <span class=\"gnucash"
 "\">GnuCash</span> 2.6."
 msgstr ""
-"U ovom vodiču se možeš upoznati s novim važnim svojstvima za <span class="
-"\"gnucash\">GnuCash</span> 2.6."
+"U ovom se vodiču možeš upoznati s novim važnim karakteristkama programa "
+"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> 2.6."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:19
 msgid "Jqplot Reports"
@@ -43,7 +43,7 @@ msgid ""
 "reports. This gives a more professional look to all graphical reports "
 "(piechart, barchart, scatterplot)."
 msgstr ""
-"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> sada koristi javascript jqplot za "
+"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> koristi javascript jqplot za "
 "prikazivanje izvještaja. To daje profesionalniji izgled svim grafičkim "
 "izvještajima (kružni, stupčani i raspršeni dijagrami)."
 
@@ -62,10 +62,10 @@ msgid ""
 "in the File menu and rerun it later by selecting it from the menu Reports-"
 ">Preconfigured Reports."
 msgstr ""
-"Stari <span class=\"gnucash\">GnuCash</span>‑ov prilagođeni sustav za "
+"Stari <span class=\"gnucash\">GnuCashov</span> prilagođeni sustav za "
 "upravljanje izvještajima je revidiran. Izvještaj možeš spremiti pomoću "
-"namjenskih opcija u izborniku Datoteka i ponovno ga izvesti kasnije, "
-"odabirom izbornika Izvještaji -> Predkonfigurirani izvještaji."
+"odgovarujučih opcija u izborniku „Datoteka” i kasnije ga ponovno izvesti, "
+"odabirom izbornika „Izvještaji → Predkonfigurirani izvještaji”."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:42
 msgid ""
@@ -84,7 +84,7 @@ msgid ""
 "Reports and invoices can be exported directly in a PDF file without going "
 "thru the Print window."
 msgstr ""
-"Izvještaji i računi se mogu direktno izvesti u PDF, bez potrebe za "
+"Izvještaji i izlazni računi se mogu direktno izvesti u PDF, bez potrebe za "
 "korištenjem prozora za ispis."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:52
@@ -98,18 +98,18 @@ msgid ""
 "Transaction menu and the transaction's context menu. The files are displayed "
 "in the default viewer for that file type."
 msgstr ""
-"Sad je moguće povezati vanjsku datoteku ili lokaciju (URL) s transakcijom. "
-"Ova dugo tražena funkcija je dostupna putem izbornika za transakcije kao i "
-"putem kontekstnog izbornika za transakcije. Datoteke se prikazuju u zadanom "
+"Sad je moguće povezati vanjsku datoteku ili adresu (URL) s transakcijom. Ova "
+"dugo tražena funkcija je dostupna putem izbornika za transakcije kao i putem "
+"kontekstnog izbornika za transakcije. Datoteke se prikazuju u zadanom "
 "pregledniku za tu vrstu datoteke."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:62
 msgid "You can now attach a file or a location to any transaction."
-msgstr "Sad možeš priložiti datoteku ili lokaciju bilo kojoj transakciji."
+msgstr "Sad možeš priložiti datoteku ili adresu bilo kojoj transakciji."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:67
 msgid "Account colors"
-msgstr "Boje računa"
+msgstr "Boje konta"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:69
 msgid ""
@@ -117,16 +117,15 @@ msgid ""
 "account window. This color can then be displayed as account name and account "
 "register tab background easing the lookup of a specific account."
 msgstr ""
-"Sad je moguće bilo kojem računu pridružiti jedinstvenu boju iz prozora za "
-"uređivanje računa. Ta se boja tada može prikazati u pozadini imena računa "
-"ili kartice resgistra računa, čime se olakšava traženje određenog računa."
+"Sad je moguće bilo kojem kontu pridružiti jedinstvenu boju u prozoru za "
+"uređivanje konta. Ta se boja tada može prikazati u pozadini imena konta ili "
+"kartice resgistra konta, čime se olakšava traženje određenog konta."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:77
 msgid ""
 "The colors ease the lookup of specific accounts in the account tree and in "
 "tabs."
-msgstr ""
-"Boje olakšavaju traženje određenih računa u stablu računa i u karticama."
+msgstr "Boje olakšavaju traženje određenih konta u stablu konta i u karticama."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:82
 msgid "Timout on \"Save changes on closing\""
@@ -179,33 +178,34 @@ msgstr ""
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:105
 msgid "Save \"Filter By\" settings"
-msgstr "Spremi postavke za „Filtriraj po”"
+msgstr "Spremi postavke za „Filtriraj po …”"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:107
 msgid ""
 "It is now possible to save the \"Filter By...\" settings for an account "
 "register."
-msgstr "Sad je moguće spremiti postavke za „Filtriraj po” za kontni registar."
+msgstr ""
+"Sad je moguće spremiti postavke za „Filtriraj po …” za kontni registar."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:115
 msgid ""
 "Save the \"Filter By...\" settings by enabling the \"Save Filter\" checkbox."
 msgstr ""
-"Spremi postavke za „Filtriraj po” pomoću potvrdnog kvadratića za „Spremi "
+"Spremi postavke za „Filtriraj po …” pomoću potvrdnog kvadratića „Spremi "
 "filtar”."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:120
 msgid "Improved business module"
-msgstr "Unaprijeđeni poslovni modul"
+msgstr "Unaprijeđen poslovni modul"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:122
 msgid ""
 "The business module has been revamped and we introduced some new features:"
-msgstr "Poslovni modul je kompletno prerađen i donosi neke nove funkcije:"
+msgstr "Poslovni modul je kompletno prerađen i donosi neke nove karakteristke:"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:124
 msgid "Credit Notes"
-msgstr "Zahvalne napomene"
+msgstr "Knjižna odobrenja"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:125
 msgid "Customer and Vendor Overview Pages"
@@ -217,11 +217,12 @@ msgstr "Izvještaji o pregledu kupaca"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:127
 msgid "Existing Transactions may be reassigned as invoice payments"
-msgstr "Postojeće transakcije se mogu ponovo dodijeliti kao plaćanja računa"
+msgstr ""
+"Postojeće transakcije se mogu ponovo dodijeliti kao plaćanja izlaznih računa"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:128
 msgid "One click duplication of invoices"
-msgstr "Dupliciranje računa jednim klikom"
+msgstr "Dupliciranje izlaznih računa jednim klikom"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:129
 msgid ""
@@ -236,23 +237,23 @@ msgid ""
 "Better invoice printing setup: Choose a default invoice report as a "
 "preference"
 msgstr ""
-"Bolje postave za ispis računa: Odaberi standardni izvještaj o računu kao "
-"preferencu"
+"Bolje postavke za ispis izlaznih računa: Odaberi standardni izvještaj o "
+"izlaznom računu kao preferencu"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:131
 msgid "Reorder invoice entries in the invoice window"
-msgstr "Prerasporedi unose računa u prozoru za račune"
+msgstr "Prerasporedi unose izlaznih računa u prozoru za izlazne račune"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:139
 msgid "Customer report with an invoice and a credit note."
-msgstr "Izvještaj o kupcu s računom i knjižnim odobrenjem."
+msgstr "Izvještaj o kupcu s izlaznim računom i knjižnim odobrenjem."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:149
 msgid ""
 "Updated search window with buttons to process payment, duplicate, post and "
 "print multiple search results."
 msgstr ""
-"Nadogrđeni prozor za pretraživanje s gumbima za obradu plaćanja, "
+"Nadograđeni prozor za pretraživanje s gumbima za obradu plaćanja, "
 "dupliciranje, objavljivanje i ispis višestrukih rezultata pretraživanja."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:154
@@ -267,11 +268,11 @@ msgid ""
 "allows us to remove several troublesome dependencies including GConf, ORBit, "
 "and DBus."
 msgstr ""
-"Sustav za postavke je prepisan kako bi koristio GSettings od GIO (GLib) "
+"Sustav za postavke je prepravljen, te sad koristi GSettings od GIO (GLib) "
 "umjesto GConf. Ovo je jednostavniji i robusniji pozadinski sustav, koji "
-"zapisuje u OS‑ove izvorne postavke – zadane postavke na OS X‑u i u registru "
-"na MSWindows‑u – i omogućuje nam uklanjanje nekoliko problematičnih "
-"ovisnosti, uključujući GConf, ORBit i DBus."
+"zapisuje u OS‑ove izvorne postavke – u zadane postavke na OS X‑u i u "
+"registar na MSWindows‑u. To nam omogućuje uklanjanje nekolicine "
+"problematičnih ovisnosti, uključujući GConf, ORBit i DBus."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:158
 msgid ""
@@ -331,8 +332,8 @@ msgstr ""
 "pokušaj s <a href=\"https://wiki.gnucash.org/wiki/GnuCash\">GnuCash wiki</"
 "a>. Ako su obje opcije nezadovoljavajuće, pitanja možeš poslati na <a href="
 "\"https://wiki.gnucash.org/wiki/Mailing_Lists\">GnuCash pretplatničke liste</"
-"a>: <span class=\"gnucash\">GnuCash zajednica</span> je vrlo prijateljska i "
-"iskusna, a netko će ti sigurno pomoći."
+"a>: <span class=\"gnucash\">GnuCash zajednica</span> je vrlo tolerantna i "
+"iskusna. Netko će ti sigurno pomoći."
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:173
 msgid "Want to Help?"
@@ -407,7 +408,7 @@ msgid ""
 "program and documentation to your language</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"https://wiki.gnucash.org/wiki/Translation\">Prevedi program i "
-"dokumentaciju u tvoj jezik</a>"
+"dokumentaciju na tvoj jezik</a>"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:185
 msgid ""
@@ -415,7 +416,7 @@ msgid ""
 "source code</a>"
 msgstr ""
 "<a href=\"https://wiki.gnucash.org/wiki/Development\">Pomogni u razvoju "
-"izvornog koda</a>"
+"izvornog kôda</a>"
 
 #: 2.6-release-tour.phtml:188
 msgid "The GnuCash developers team"
@@ -463,10 +464,11 @@ msgid ""
 "\">GnuCash</span>'s documentation, this page gives guidance on how to get "
 "set up to join the effort."
 msgstr ""
-"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> zajednica pozdravlja pomoć u "
-"održavanju i poboljšanju programa i njegove dokumentacije. Ako te zanima "
+"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> zajednica je zahvalna za svaku pomoć "
+"pri održavanju i poboljšanju programa i njegove dokumentacije. Ako želiš "
 "pisati, uređivati ili prevoditi <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> "
-"dokumentaciju, ova stranica daje smjernice za pridruživanje."
+"dokumentaciju, na ovoj ćeš stranici naći smjernice za pridruživanje "
+"zajednici."
 
 #: develdocs.phtml:20
 msgid ""
@@ -474,7 +476,7 @@ msgid ""
 "downloaded from the <a href=\"docs.phtml\">Documentation page</a>."
 msgstr ""
 "<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> dokumentaciju možeš pregledati i "
-"preuzeti sa <a href=\"docs.phtml\"> stranice Dokumentacija</a>."
+"preuzeti sa <a href=\"docs.phtml\"> stranice s dokumentacijom</a>."
 
 #: develdocs.phtml:25
 msgid "Introduction"
@@ -490,7 +492,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> dokumentacija se sprema u <b>xml</b> "
 "datotekama. Točnije, koristi se sustav <b>GNOME2 XML docbook</b>. To je "
-"relativno fleksibilan sustav koji uzima xml datoteke kao ulaz i može "
+"relativno fleksibilan sustav, koji uzima xml datoteke kao ulaz i može "
 "generirati dokumentaciju u nekoliko različitih izlaznih formata (html, pdf, "
 "…)."
 
@@ -502,14 +504,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ako želiš pregledati ili napisati <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> "
 "dokumentaciju, morat ćeš znati xml. Neka osnovna znanja iz sustava docbook "
-"također mogu biti korisna"
+"također mogu biti korisna."
 
 #: develdocs.phtml:29
 msgid ""
 "The following links are for further sites that can help with the "
 "documentation and review process."
 msgstr ""
-"Sljedeće poveznice se odnose na daljnje web stranice, koje mogu pomoći u "
+"Sljedeće poveznice se odnose na daljnje web stranice, koje ti mogu pomoći u "
 "procesu dokumentiranja i recenziranja."
 
 #: develdocs.phtml:34
@@ -529,11 +531,11 @@ msgstr "Detaljan vodič za rad s dokumentacijom (aktualiziranje i održavanje)."
 
 #: develdocs.phtml:37
 msgid "We suggest also subscribing to"
-msgstr "Preporučavamo također pretplaćivanje na"
+msgstr "Preporučujemo također pretplaćivanje na"
 
 #: develdocs.phtml:42
 msgid "Gnome Documentation guidelines"
-msgstr "Smjernice Gnome dokumentacije"
+msgstr "Smjernice za Gnome dokumentaciju"
 
 #: develdocs.phtml:44
 msgid ""
@@ -542,8 +544,8 @@ msgid ""
 "reviewing and/or writing docs."
 msgstr ""
 "Kao što je već rečeno, novi se dokumenti temelje na GNOME2 XML "
-"dokumentacijskom sustavu. Sve zainteresirane molimo da po mogućnosti slijede "
-"ove smjernice prilikom recenziranja i/ili pisanja dokumenata."
+"dokumentacijskom sustavu. Sve zainteresirane molimo, da po mogućnosti "
+"slijede ove smjernice prilikom recenziranja i/ili pisanja dokumenata."
 
 #: develdocs.phtml:46
 msgid "No longer available"
@@ -561,7 +563,7 @@ msgid ""
 "projects/gnucash/files/gnucash-docs/'>current docs tarball</a>."
 msgstr ""
 "Trebat će ti novija kopija izvorne građe dokumentacije. Za to možeš "
-"pogledati dokumentacijski modul iz gnucash-docs git repozitorija. Recenzenti "
+"pogledati dokumentacijski modul iz gnucash‑docs git repozitorija. Recenzenti "
 "bi također mogli početi s <a href='https://sourceforge.net/projects/gnucash/"
 "files/gnucash-docs/'>trenutačno dostupnim dokumentima</a>."
 
@@ -576,8 +578,8 @@ msgstr ""
 "Za one koji ne poznaju Git, <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> wiki "
 "sadrži <a href='https://wiki.gnucash.org/wiki/Git'>opis</a>, koji je "
 "prilagođen <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> kôdu. Za dohvaćanje "
-"izvorne građe dokumentacije umjesto izvornog programa, zamijeni \"gnucash\" "
-"s \"gnucash-docs\" u navedenim git naredbama, na ovaj način:"
+"izvorne građe dokumentacije umjesto izvornog programa, zamijeni „gnucash” s "
+"„gnucash‑docs” u navedenim git naredbama, na ovaj način:"
 
 #: develdocs.phtml:59
 msgid ""
@@ -604,7 +606,7 @@ msgstr ""
 "Nabavi kopiju izvorne dokumentacije kao što je gore opisano i započni s "
 "izmjenama. Kad si zadovoljan/na svojim promjenama, možeš stvoriti ispravak, "
 "pokretanjem sljedeće naredbe u osnovnom direktoriju dokumentacije (obično "
-"gnucash-docs, osim ako si je preimenovao/la):"
+"gnucash‑docs, osim ako si je preimenovao/la):"
 
 #: develdocs.phtml:69
 msgid ""
@@ -614,11 +616,11 @@ msgid ""
 "gnucash.org/wiki/Bugzilla'>GnuCash' wiki page on bugzilla</a> for more "
 "details about patch submission."
 msgstr ""
-"Zatim priloži ispravak u izvještaj o grešci na odgovarajuću komponentu "
+"Izvještaju o grešci zatim priloži ispravak na odgovarajuću komponentu "
 "documentacije u <a href='https://bugs.gnucash.org/'><span class=\"gnucash"
-"\">GnuCash</span></a> bazu podataka grešaka. Pogledaj i <a href='https://"
+"\">GnuCash</span></a> bazi podataka grešaka. Pogledaj i <a href='https://"
 "wiki.gnucash.org/wiki/Bugzilla'>GnuCash wiki stranicu na bugzilli </a> za "
-"daljnje pojedinosti o podnošenju ispravaka."
+"daljnje pojedinosti o dostavljanju ispravaka."
 
 #: develdocs.phtml:71
 msgid ""
@@ -628,11 +630,12 @@ msgid ""
 "instead (either an existing bug or a new one). If you insist on sending a "
 "patch to gnucash-devel, it should be attached, not inlined."
 msgstr ""
-"<b>NAPOMENA:</b> nekad je bilo u redu i poslati ispravku izravno na "
-"pretplatničku listu gnucash-devel. To više ne preporučavamo, jer se ispravak "
+"<b>NAPOMENA:</b> nekad je bilo u redu poslati ispravku izravno na "
+"pretplatničku listu gnucash‑devel. To više ne preporučujemo, jer se ispravak "
 "lako gubi u masi mnogih rasprava. Umjesto toga, priloži ispravak za greške u "
 "Bugzilli (na postojeću grešku ili na novu). Ako inzistiraš slati ispravke na "
-"gnucash-devel, moraš je priložiti izvještaju, a ne umetnuti u izvještaj."
+"gnucash-devel, moraš je priložiti izvještaju, a ne umetnuti/upisati u "
+"izvještaj."
 
 #: develdocs.phtml:72
 msgid ""
@@ -640,9 +643,9 @@ msgid ""
 "forward this to <a href='mailto:gnucash-devel at gnucash.org'>gnucash-devel</a> "
 "so that people can say 'hey I'm doing that already' or 'go ahead and do it'."
 msgstr ""
-"Molimo obavijesti druge autore o tome, koji dio želiš obraditi. Proslijedi "
-"ga na <a href='mailto:gnucash-devel at gnucash.org'>gnucash-devel</a>, tako da "
-"ljudi mogu reći „pa ja već radim na tomu”‚ ili „nastavi s radom”."
+"Molimo te da obavijestiš druge autore o tome, koji odjeljak želiš obraditi. "
+"Proslijedi ga na <a href='mailto:gnucash-devel at gnucash.org'>gnucash-devel</"
+"a>, tako da ostali mogu reći „pa ja već radim na tome” ili „nastavi s radom”."
 
 #: develdocs.phtml:73
 msgid ""
@@ -651,8 +654,8 @@ msgid ""
 "hasn't been transferred to the new docs"
 msgstr ""
 "Također možda želiš zadržati lokalnu kopiju stare dokumentacije, koja ti "
-"može pomoći prilikom pisanja. Ta dokumentacija još uvijek sadrži mnogo "
-"korisnih informacija, koje nisu prenesene u nove dokumente"
+"može pomoći prilikom pisanja. Ta dokumentacija još uvijek sadrži mnoge "
+"korisne informacije, koje nisu prenesene u nove dokumente."
 
 #: develdocs.phtml:79
 msgid "Reviewers"
@@ -676,7 +679,7 @@ msgstr ""
 "Najbolji način za čuvanje komentara o dokumentima i za jednostavno nalaženje "
 "je, koristiti <a href='https://bugs.gnucash.org/'>bugs.gnucash.org</a> "
 "sustav za slanje grešaka o dokumentaciji. To se također može učiniti pomoću "
-"bug-buddy."
+"bug‑buddy."
 
 #: docs.phtml:10 externals/menu.phtml:28 externals/menu.phtml:35
 msgid "Documentation"
@@ -718,7 +721,7 @@ msgid ""
 "packages to help users:"
 msgstr ""
 "Postoje dva glavna <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> dokumentacijska "
-"paketa kao pomoć korisnicima:"
+"paketa za pomoć korisnicima:"
 
 #: docs.phtml:29
 msgid "The Help Manual"
@@ -737,10 +740,10 @@ msgid ""
 "span> with a tutorial to show how to put those concepts into practice."
 msgstr ""
 "<b>Priručnik za pomoć</b> ti pomaže pri brzom nalaženju informacija o "
-"određenim radnjama, te kako koristiti karakteristike programa <span class="
-"\"gnucash\">GnuCash</span>. <b>Vodič za koncepte</b> potanko objašnjava "
-"koncepte <span class=\"gnucash\">GnuCasha</span> s tutorijalom za praktičnu "
-"namjenu tih kocepata."
+"određenim radnjama, te kako koristiti funkcije programa <span class=\"gnucash"
+"\">GnuCash</span>. <b>Vodič za koncepte</b> potanko objašnjava koncepte "
+"<span class=\"gnucash\">GnuCasha</span> s tutorijalom za praktičnu namjenu "
+"tih kocepata."
 
 #: docs.phtml:35
 msgid ""
@@ -750,10 +753,10 @@ msgid ""
 "gnucash.org/wiki/De/\">Deutsch</a> <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> "
 "wikis."
 msgstr ""
-"Ako želiš, o tvojim pitanjima možeš s nekim i razgovarati preko IRC <i>irc."
-"gnome.org</i> kanala <b>#gnucash</b>. Daljnji izvori su <a href=\"https://"
-"wiki.gnucash.org/wiki/\">engleske</a> ili <a href=\"https://wiki.gnucash.org/"
-"wiki/De/\">njemačke</a> <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> wiki stranice."
+"Tvoja pitanja možeš postaviti i putem IRC <i>irc.gnome.org</i> kanala "
+"<b>#gnucash</b>. Dodatne resurse ćeš naći na <a href=\"https://wiki.gnucash."
+"org/wiki/\">engleskim</a> ili <a href=\"https://wiki.gnucash.org/wiki/De/"
+"\">njemačkim</a> <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> wiki stranicama."
 
 #: docs.phtml:37
 msgid ""
@@ -763,7 +766,7 @@ msgid ""
 "Concepts Guide</b>. We <b>want</b> feedback from you, it is also through "
 "your comments that we know how to improve the documentation."
 msgstr ""
-"Također možeš poslati e-poštu na <a href=\"mailto:gnucash-user at gnucash.org"
+"Također možeš poslati e‑poštu na <a href=\"mailto:gnucash-user at gnucash.org"
 "\">gnucash-korisničku</a> pretplatničku listu, ako u <b>Priručniku za pomoć</"
 "b> ili u <b>Vodiču za upute i koncepte</b> ne nađeš zadovoljavajući odgovor. "
 "Mi <b>želimo</b> tvoju povratnu informaciju, jer i na taj način doznajemo, "
@@ -777,7 +780,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> dokumentaciju je stvorila naša "
 "zajednica. Pogledaj <a href=\"develdocs.phtml\">stranicu za pisanje "
-"dokumentacije</a>, ako želiš pridonijeti ovom radu."
+"dokumentacije</a>, ako želiš sudjelovati u izradi dokumentacije."
 
 #: docs.phtml:45
 msgid "(current stable release)"
@@ -892,7 +895,7 @@ msgstr "grana za ispravljanje trenutačnih grešaka"
 
 #: docs.phtml:460 externals/menu.phtml:58
 msgid "future feature branch"
-msgstr "grana s budućim karakteristikama"
+msgstr "grana s budućim funkcijama"
 
 #: docs.phtml:473
 msgid ""
@@ -903,10 +906,10 @@ msgid ""
 "\"gnucash\">GnuCash</span>."
 msgstr ""
 "Svake noći server izgrađuje dokumentaciju iz aktualnog sadržaja izvornog "
-"spremišta <span class=\"gnucash\">GnuCasha</span>. To uključuje "
-"<b>Razvijateljsku dokumentaciju</b> od <b>Doxygena</b> i <b>Korisničku "
-"dokumentaciju</b> za aktualnu <em>stabilnu</em> verziju <span class=\"gnucash"
-"\">GnuCasha</span>."
+"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> spremišta. To uključuje "
+"<b>Razvijateljsku dokumentaciju</b> od <b>Doxygena</b>, kao i <b>Korisničku "
+"dokumentaciju</b> za aktualnu <em>stabilnu</em> <span class=\"gnucash"
+"\">GnuCash</span> verziju."
 
 #: docs.phtml:477
 msgid ""
@@ -933,7 +936,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ovaj odjeljak sadržava starije <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> "
 "dokumentacije. Ako koristiš straije verzije <span class=\"gnucash"
-"\">GnuCasha</span>, preporučamo ti da nadogradiš program na najnoviju "
+"\">GnuCasha</span>, preporučujemo ti da nadogradiš program na najnoviju "
 "stabilnu verziju.."
 
 #: docs.phtml:587
@@ -983,10 +986,10 @@ msgid ""
 "donation. We are only a handfull of developers and other volunteers serving "
 "countless users worldwide."
 msgstr ""
-"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> je slobodni softver i je dostupan "
-"besplatno. Tvojom donacijom, koja je opcionalna, podupireš našu svjetsku "
-"zajednicu. Ako ti se program sviđa, molimo te za donaciju. Ekipu čini svega "
-"par razvijatelja, te bezbroj dobrovoljnih pojedinaca iz cijelog svijeta."
+"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> je slobodan i besplatan softver. "
+"Tvojom donacijom, koja je opcionalna, podupireš našu svjetsku zajednicu. Ako "
+"ti se program sviđa, molimo te za donaciju. Ekipu čini svega par "
+"razvijatelja, te bezbroj dobrovoljnih pojedinaca iz cijelog svijeta."
 
 #: donate.phtml:18
 msgid "Various ways to donate"
@@ -994,11 +997,11 @@ msgstr "Različite mogućnosti za doniranje"
 
 #: donate.phtml:22
 msgid "You can donate via the Sourceforge tip jar"
-msgstr "Možeš donirati putem Sourceforge kasice-prasice"
+msgstr "Možeš donirati putem Sourceforge kasice‑prasice"
 
 #: donate.phtml:24
 msgid "Sourceforge tip jar"
-msgstr "Sourceforge kasica-prasica"
+msgstr "Sourceforge kasica‑prasica"
 
 #: donate.phtml:25
 msgid ""
@@ -1050,7 +1053,7 @@ msgid ""
 "GnuCash is a volunteer effort. While we manage to keep our operational costs "
 "low there are inevitably expenses involved in keeping the servers running."
 msgstr ""
-"GnuCash je rezultat napora dobrovoljaca. Mada troškove držimo na minimalnoj "
+"GnuCash je rezultat rada dobrovoljaca. Mada troškove držimo na minimalnoj "
 "razini, postoje neizbježni troškovi, kao što su troškovi servera."
 
 #: donate.phtml:45
@@ -1089,7 +1092,7 @@ msgstr ""
 
 #: download.phtml:20
 msgid "Installers"
-msgstr "Instalacije"
+msgstr "Instaliranje"
 
 #: download.phtml:22 download.phtml:23 download.phtml:54 download.phtml:55
 #: download.phtml:70 download.phtml:71 download.phtml:84
@@ -1124,8 +1127,8 @@ msgid ""
 ">Software Management (KDE)."
 msgstr ""
 "Korisnici Fedore mogu instalirati <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> "
-"kroz Sustav->Administracija->Dodaj/Ukloni softver (Gnome) ili Aplikacije-"
-">Sustav->Upravljanje softverom (KDE)."
+"kroz „Sustav → Administracija → Dodaj/Ukloni softver” (Gnome) ili "
+"„Aplikacije → Sustav → Upravljanje softverom” (KDE)."
 
 #: download.phtml:32
 msgid ""
@@ -1147,9 +1150,9 @@ msgid ""
 "repository for your setup, see"
 msgstr ""
 "Redhat i CentOS nemaju <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> standardno u "
-"svojim spremištima. Može se, međutim, instalirati iz ne-vlastitog Epel "
-"spremišta. Za pojedinosti o konfiguriranju ovog repozitorija dodatnog "
-"softvera za tvoju postavu, vidi"
+"svojim spremištima. Može se, međutim, instalirati iz Epel spremišta. Za "
+"pojedinosti o konfiguriranju ovog spremišta dodatnog softvera za tvoju "
+"postavu, vidi"
 
 #: download.phtml:34
 msgid ""
@@ -1157,7 +1160,7 @@ msgid ""
 "Software Center (Office Software -> Financial Software -> gnucash)."
 msgstr ""
 "Korisnici Solusa mogu instalirati <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> "
-"putem Softver centra (Uredski softver -> Financijski softver -> gnucash)."
+"putem Softver centra („Uredski softver → Financijski softver → gnucash”)."
 
 #: download.phtml:35
 msgid ""
@@ -1180,7 +1183,7 @@ msgstr ""
 "Ako se tvoja distribucija ne isporučuje s <span class=\"gnucash\">GnuCash</"
 "span>‑om ili ako želiš instalirati drugačiju verziju nego što je isporučena, "
 "možeš pokušati izgraditi <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> izravno iz "
-"izvornog koda. <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> wiki ima <a "
+"izvornog kôda. <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> wiki ima <a "
 "href='https://wiki.gnucash.org/wiki/Building'>smjernice za nekoliko "
 "distribucija</a>."
 
@@ -1206,7 +1209,7 @@ msgid ""
 "still. Don't install these releases for everyday use."
 msgstr ""
 "Nestabilna (razvojna) izdanja su mišljena samo za testiranje. Sadržavaju "
-"najnovija svojstva i poboljšanja, ali možda i ozbiljne greške. Ove verzije "
+"najnovije funkcije i poboljšanja, ali možda i ozbiljne greške. Ove verzije "
 "nemoj instalirati za svakodnevni rad."
 
 #: download.phtml:51
@@ -1231,8 +1234,8 @@ msgid ""
 "make sure that they have all of the bugfixes from the old series."
 msgstr ""
 "Staro stabilno izdanje je finalna verzija prethodne stabilne serije. "
-"Preporuča se korisnicima, koji ne žele skočiti na novu verziju, ali isto "
-"tako žele biti sigurni, da su ispravljene greške tog izdanja."
+"Preporučuje se korisnicima koji ne žele prijeći na novu verziju, ali "
+"svejedno žele biti sigurni, da su greške tog izdanja ispravljene."
 
 #: download.phtml:67
 #, php-format
@@ -1434,7 +1437,7 @@ msgstr "Račun dobiti i gubitka"
 
 #: features.phtml:90
 msgid "Portfolio Valuation"
-msgstr "Procijenjivanje portfelja"
+msgstr "Vrednovanje portfelja"
 
 #: features.phtml:91
 msgid "and many others."
@@ -1445,8 +1448,8 @@ msgid ""
 "Graphs and reports can be highly and easily customized in appearance and "
 "contents, in order to fullfill every user's need."
 msgstr ""
-"Izgled i sadržaj dijagrama i izvještaja su lako podesivi, te na taj način "
-"zadovoljavaju potrebama svakog korisnika."
+"Izgled i sadržaj dijagrama i izvještaja se daju lako podesiti, kako bi se "
+"zadovoljile potrebe svakog korisnika."
 
 #: features.phtml:100
 msgid "Statement Reconciliation"
@@ -1488,7 +1491,7 @@ msgstr ""
 "kategorizaciju tijeka novca. Kad se koriste na ispravan način, zajedno s "
 "dvojnim knjigovodstvom i kontima kapitala, omogućavaju ti stvaranje "
 "izvještaja, kao što je račun dobiti i gubitka, što jednostavniji programi "
-"nisu u stanju činiti."
+"nisu u stanju."
 
 #: features.phtml:121
 msgid "Small Business Accounting Features"
@@ -1530,7 +1533,7 @@ msgid ""
 "movements between accounts are fully balanced when double-entry is enabled."
 msgstr ""
 "Različiti konti mogu imati različite valute. Primjenom dvojnog "
-"knjigovodtstva se promjene valuta između konta uzimaju u obzir."
+"knjigovodtstva se promjene valuta među kontima uzimaju u obzir."
 
 #: features.phtml:146
 msgid "Stock/Mutual Fund Portfolios"
@@ -1587,8 +1590,8 @@ msgstr ""
 "Napominjemo da se ova mogućnost smatra eksperimentalnom. U većini primjena "
 "radi, osim u nekim izuzetnim slučajevima, prilikom kojih dolazi do gubitka "
 "podataka. <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> razvijatelji ispravljaju "
-"sve greške po redosljedu njihovih prijava. Zasad još nije pokriveno "
-"cjelovito ispitivanje, zbog čega može doći do sporadičnih gubitaka podataka."
+"sve greške po redoslijedu njihovih prijava. Zasad još nije izvršeno "
+"cjelovito testiranje, zbog čega može doći do sporadičnog gubitka podataka."
 
 #: features.phtml:172
 msgid "QIF and OFX Import"
@@ -1636,7 +1639,7 @@ msgstr ""
 "<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> je prvi besplatni program, koji "
 "podržava njemački <b>HBCI</b> (Home Banking Computer Information) protokol, "
 "koji dozvoljava izravno preuzimanje bankovnih stanja, kao i inicijiranje "
-"bankonih transakcija i izravnih terećenja."
+"bankovnih transakcija i izravnih terećenja."
 
 #: features.phtml:198
 msgid "Multiplatform"
@@ -1648,11 +1651,11 @@ msgid ""
 "systems including <b>Windows</b>, <b>MacOSX</b> and <b>Linux</b>."
 msgstr ""
 "<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> je dostupan za razne operativne "
-"sustave, uključujući <b>Windows</b>, <b>MacOSX</b> i <b>Linux</b>."
+"sustave, uključujući <b>Windows</b>, <b>MacOS X</b> i <b>Linux</b>."
 
 #: features.phtml:206
 msgid "Localization"
-msgstr "Lokalizmi"
+msgstr "Lokalizacije"
 
 #: features.phtml:209
 #, php-format
@@ -1744,7 +1747,7 @@ msgstr "Izvorni kod"
 
 #: index.phtml:21
 msgid "Via distribution"
-msgstr "Putem distribucije"
+msgstr "Distribucije"
 
 #: index.phtml:24
 msgid "More downloads (Source, Development,...)"
@@ -1756,7 +1759,7 @@ msgid ""
 "Version %s is the last version for Windows XP/Vista and MacOS X 10.8 and "
 "earlier, and so the last version that will run on PowerPC Macs."
 msgstr ""
-"Verzija %s je zadnja za Windows XP/Vista i MacOS X 10.8 i ranije. Time je to "
+"Verzija %s je zadnja za Windows XP/Vista i MacOS X 10.8 i ranije. Time je to "
 "i zadnja verzija, koja se može koristiti na PowerPC Mac računalu."
 
 #: index.phtml:38
@@ -1766,10 +1769,10 @@ msgid ""
 "www.gnu.org/\">GNU</a> GPL and available for GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS "
 "X and Microsoft Windows."
 msgstr ""
-"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> je računovodstveni program, "
-"namijenjen pojedincima i malim poduzećima, izdan pod <a href=\"https://www."
-"gnu.org/\">GNU</a> općom javnom licencom (GPL). Dostupan je za sustave GNU/"
-"Linux, *BSD, Solaris, Mac OSX i Microsoft Windows."
+"<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> je računovodstveni program namijenjen "
+"pojedincima i malim poduzećima. Izdan je pod <a href=\"https://www.gnu.org/"
+"\">GNU</a> općom javnom licencom, za sustave GNU/Linux, *BSD, Solaris, "
+"MacOS X i Microsoft Windows."
 
 #: index.phtml:40
 msgid ""
@@ -1781,7 +1784,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Osmišljen da bude jednostavan u upotrebi, istovremeno moćan i prilagodljiv, "
 "<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> ti omogućava praćenje bankovnih "
-"računa, dionica, prihoda i rashoda. GnuCash se zasniva na profesionalnim "
+"konta, dionica, prihoda i rashoda. GnuCash se zasniva na profesionalnim "
 "računovodstvenim načelima kao što je dvojno knjigovodstvo, te osigurava "
 "bilancirane knjige i točne izvještaje. "
 
@@ -1794,7 +1797,7 @@ msgid ""
 ", which are public, email-based discussion groups where you can ask and "
 "answer <span class=\"gnucash\">GnuCash</span> questions to other users."
 msgstr ""
-", to su javne grupe za raspravu putem e-pošte, gdje možeš postavljati "
+", to su javne grupe za raspravu putem e‑pošte, gdje možeš postavljati "
 "pitanja, kao i odgovarati na postavljena <span class=\"gnucash\">GnuCash</"
 "span> pitanja."
 
@@ -1848,7 +1851,7 @@ msgid ""
 "to keep track of your financial transactions on the go for later import into "
 "the desktop version of GnuCash."
 msgstr ""
-"GnuCash ekipa ti preporučava aplikaciju „GnuCash for Android”. S njom možeš "
+"GnuCash ekipa ti preporučuje aplikaciju „GnuCash for Android”. S njom možeš "
 "pratiti tvoje financijske transakcije s puta, te ih kasnije uvesti u desktop "
 "verziju GnuCasha."
 
@@ -1888,7 +1891,7 @@ msgstr "Ovo je arhiva prijašnjih najava na GnuCash web stranici."
 
 #: sizing.phtml:3 externals/menu.phtml:65
 msgid "Sizing"
-msgstr "Skaliranje"
+msgstr "Veličina programa"
 
 #: sizing.phtml:14
 msgid ""
@@ -1898,7 +1901,7 @@ msgid ""
 "from a small handy electronic checkbook to a rather large and multi-featured "
 "desktop app."
 msgstr ""
-"Često je zanimljivo proučiti metriku izvornog koda projekta. To ne "
+"Često je zanimljivo proučiti izvorni kôd projekta u brojkama. To ne "
 "iznenađujuće: na kraju krajeva, radi se o računovodstvu. <span class="
 "\"gnucash\">GnuCash</span> se je tijekom godina razvio, od male praktične "
 "elektronske čekovne knjižice u prilično veliku desktop aplikaciju s mnogim "
@@ -1912,7 +1915,7 @@ msgid ""
 "contributors."
 msgstr ""
 "<span class=\"gnucash\">GnuCash</span> se trenutačno sastoji od više od "
-"300 000 redaka koda, raspoređenih u više od 1000 datoteka. Preveden je na 23 "
+"300 000 redaka kôda, raspoređenih u više od 1000 datoteka. Preveden je na 23 "
 "jezika i ima preko 139 autora i suradnika."
 
 #: sizing.phtml:23
@@ -1922,7 +1925,7 @@ msgid ""
 "several dozen copies of Tolstoy's \"War and Peace\", roughly a bookshelf-"
 "width's worth of source code."
 msgstr ""
-"Ako se izgubiš u ovoj masi izvornog koda, razmisli o tome na ovaj način: "
+"Ako se izgubiš u ovoj masi izvornog kôda, razmisli o tome na ovaj način: "
 "ispisano na papiru i vezano u sveske, izvorni kȏd bi iznosio nekoliko "
 "desetaka primjeraka Tolstojevog „Rata i mira”, otprilike širine knjižne "
 "police."
@@ -1938,8 +1941,8 @@ msgstr ""
 "Imaj na umu, ovaj izvorni kôd (i dokumenti) izrađeni su i ispravljeni od "
 "stvarnih ljudi, *nije* automatski generiran. Alati (kao Å¡to su glade ili "
 "swig) mogu generirati gazilione redaka kôda automatski; njih ne uračunavam. "
-"Svaki redak, do posljednjeg, koji je ovdje izbrojan bio je utipkan, uređen, "
-"prerađen i višestruko prilagođen ljudskim rukama."
+"Svaki ovdje izbrojani redak bio je utipkan, uređen, prerađen i višestruko "
+"prilagođen ljudskim rukama."
 
 #: sizing.phtml:29
 msgid ""
@@ -1949,9 +1952,9 @@ msgid ""
 "its near the norm."
 msgstr ""
 "S obzirom na to da imamo oko 400 izvanrednih grešaka u bugzilli, radi se o "
-"otprilike jedne greške na 1000 redaka kôda ili jedne greške na 50 stranica "
-"ispisa. Ovaj broj grešaka zapravo nije netipičan za softverske projekte, već "
-"je u blizini norme."
+"otprilike jednoj grešci na 1000 redaka kôda ili jednoj grešci na 50 "
+"ispisanih stranica. Ovaj broj grešaka zapravo nije netipičan za softverske "
+"projekte, već je u blizini norme."
 
 #: sizing.phtml:32
 msgid ""
@@ -1969,11 +1972,11 @@ msgstr ""
 "broju datoteka razvojnog projekta <span class=\"gnucash\">GnuCash</span>. "
 "Imaj na umu da se ne računa cijeli kôd: npr., Makefiles i configure.in i "
 "autogen.sh se ne broje. Također, datoteke koje se automatski generiraju se "
-"ne broje, kao ni datoteke koje su „posuđene” iz drugih projekata. Također se "
-"ne broje eksperimentalne datoteke, razne perl skripti, različiti pretvarači, "
-"dodaci i pomoćni programi. Čak se i <tt>glade</tt> datoteke ne broje, iako "
-"su veliki dijelovi cjelokupnog grafičkog sučelja opisani u <tt>glade</tt> "
-"datotekama."
+"ne broje, kao niti datoteke koje su „posuđene” iz drugih projekata. Također "
+"se ne broje eksperimentalne datoteke, razni perl skripti, različiti "
+"pretvarači, dodaci i pomoćni programi. Čak se i <tt>glade</tt> datoteke ne "
+"broje, iako su veliki dijelovi cjelokupnog grafičkog sučelja opisani u "
+"<tt>glade</tt> datotekama."
 
 #: sizing.phtml:35
 msgid ""
@@ -1989,13 +1992,13 @@ msgid ""
 "generated code (which is why the glade files are not counted: they are large "
 "and automatically generated)."
 msgstr ""
-"Imaj također na umu da KLOC-ovi nisu dobri za produktivnost programera, kao "
-"što niie ni <code>wc</code> dobar način brojanja KLOC-a. Mnogo bolje mjere "
-"su metrike složenosti, koje, npr. broje broj i veličinu blokova if-then-"
-"else, broj i veličinu svih blokova ili broj matematičkih operatora po "
-"izjavi. Možda ćemo jednog dana pokrenuti jedan od tih alata na ovom kôdu. Za "
-"sada, to je ono što imamo. S druge strane, pokušali smo prebrojiti samo one "
-"datoteke koje sadrže ljudski uređen kôd, tj. datoteke koje ljudi izravno "
+"Imaj također na umu da KLOC‑ovi nisu dobri za produktivnost programera, kao "
+"što niie ni <code>wc</code> dobar način brojanja KLOC‑a. Mnogo bolje mjere "
+"su metrike složenosti, koje na primjer, broje broj i veličinu blokova "
+"if‑then‑else, broj i veličinu svih blokova ili broj matematičkih operatora "
+"po izjavi. Možda ćemo jednog dana pokrenuti jedan od tih alata na ovom kôdu. "
+"Za sada, to je ono što imamo. S druge strane, pokušali smo prebrojiti samo "
+"one datoteke koje sadrže ljudski uređen kôd, tj. datoteke koje ljudi izravno "
 "uređuju. Svrha toga je da se izbjegne umjetno napuhavanje KLOC brojeva "
 "prebrojavanjem automatski generiranog kôda (zbog čega se glade datoteke ne "
 "broje: one su velike i automatski se generiraju)."
@@ -2049,8 +2052,8 @@ msgid ""
 "where KLOC == kilo-lines-of-code, as reported by <code>wc</code>. As noted "
 "above, wc is not a terribly good code metric, but its what we have handy."
 msgstr ""
-"gdje je KLOC == kilo-lines-of-code (kilo-redaka-koda), izviješteno pomoću "
-"<code>wc</code>. Kao što je gore već spomenuto, wc nije jako dobra kodna "
+"gdje je KLOC == kilo-lines-of-code (kilo‑redaka‑kôda), izviješteno pomoću "
+"<code>wc</code>. Kao što je gore već spomenuto, wc nije jako dobra kôdna "
 "metrika, ali je to Å¡to imamo pri ruci."
 
 #: sizing.phtml:329
@@ -2064,7 +2067,7 @@ msgid ""
 "sql) was split out in the course of version 1.5"
 msgstr ""
 "Sadržaj src/engine i uključenih direktorija. U verziji 1.1 je mehanizam "
-"razdvojen iz motif kôda. Pozadinski sustav za spremanje podataka (file-io, "
+"razdvojen iz motif kôda. Pozadinski sustav za spremanje podataka (file‑io, "
 "sql) razdvojen je tijekom verzije 1.5"
 
 #: sizing.phtml:337
@@ -2085,11 +2088,11 @@ msgid ""
 "register/register-gnome (previously counted as part of gnome)"
 msgstr ""
 "Sadržaj direktorija src/register (verzija 1.6 i starija) ili src/register/"
-"register-core (verzija 1.7 i novija). Registar je razdijeljen kao zasebna "
+"register‑core (verzija 1.7 i novija). Registar je razdijeljen kao zasebna "
 "komponenta iz motif kôda u verziji 1.1. Kao što se može vidjeti iz "
 "statistike, registarski kôd je prilično stabilan. U verziji 1.7 i novijoj, "
-"ova ćelija pokazuje drugi broj: broj redaka kôda u src/register/register-"
-"gnome (prethodno računano kao dio gnome-a)"
+"ova ćelija pokazuje drugi broj: broj redaka kôda u src/register/"
+"register‑gnome (prethodno računano kao dio gnomea)"
 
 #: sizing.phtml:345
 msgid ""
@@ -2097,7 +2100,7 @@ msgid ""
 "register/ledger-core (version 1.7 and later)"
 msgstr ""
 "*.c, *.h datoteke samo u src direktoriju (verzija 1.6 i starija) ili src/"
-"register/ledger-core (verzija 1.7 i novija)"
+"register/ledger‑core (verzija 1.7 i novija)"
 
 #: sizing.phtml:349
 msgid ""
@@ -2105,8 +2108,8 @@ msgid ""
 "version of the code was discontinued after version 1.2, after most of the "
 "non-gui code was moved to either the engine, the register or the ledger."
 msgstr ""
-"Sadržaj direktorija src/motif (verzija 1.2 i ranija). Motif verzija koda je "
-"prekinuta nakon verzije 1.2, nakon što je većina ne-gui koda premještena u "
+"Sadržaj direktorija src/motif (verzija 1.2 i ranija). Motif verzija kôda je "
+"prekinuta nakon verzije 1.2, nakon što je većina ne‑gui kôda premještena u "
 "engine (mehanizam), u register (registar) ili u ledger (knjigu)."
 
 #: sizing.phtml:353
@@ -2116,7 +2119,7 @@ msgid ""
 "gnome-util"
 msgstr ""
 "Sadržaj src/gnome plus src/register/gnome (verzija 1.6 i ranija). Za verziju "
-"1.7 i novije, ovo se sastoji od src/gnome, src/gnome-search i src/gnome-util"
+"1.7 i novije, ovo se sastoji od src/gnome, src/gnome‑search i src/gnome‑util"
 
 #: sizing.phtml:358
 msgid ""
@@ -2125,8 +2128,8 @@ msgid ""
 "gnc-module, src/network-utils, src/tax/us"
 msgstr ""
 "Sadržaj raznih direktorija vezanih uz aplikaciju (verzija 1.7 i novija): src/"
-"app-file, src/app-utils, src/calculation, src/core-utils, src/gnc-modul, src/"
-"network-utils, src/tax/us"
+"app‑file, src/app‑utils, src/calculation, src/core‑utils, src/gnc‑modul, src/"
+"network‑utils, src/tax/us"
 
 #: sizing.phtml:363
 msgid ""
@@ -2134,7 +2137,7 @@ msgid ""
 "export directory."
 msgstr ""
 "Kôd za uvoz i izvoz različitih formata datoteka: sadržaj direktorija src/"
-"import-export."
+"import‑export."
 
 #: sizing.phtml:368
 msgid ""
@@ -2150,14 +2153,14 @@ msgid ""
 "remains."
 msgstr ""
 "shema i guile kôd u direktorijima src/scm plus src/guile (verzija 1.6 i "
-"ranije). U verziji 1.7 i novijima, veći dio tog koda ušao je u izvještaje, u "
+"ranije). U verziji 1.7 i novijima, veći dio tog kôda ušao je u izvještaje, u "
 "uvoz/izvoz te u pojedinačne module; tako da ostaju samo razni kôdovi."
 
 #: sizing.phtml:378
 msgid ""
 "Code to add small-business features: contents of the src/business directory."
 msgstr ""
-"Kod za dodavanje funkcija za male tvrtke: sadržaj direktorija src/business."
+"Kôd za dodavanje funkcija za male tvrtke: sadržaj direktorija src/business."
 
 #: sizing.phtml:383
 msgid ""
@@ -2173,11 +2176,11 @@ msgid ""
 "of these numbers are somewhat hard to count, because of fairly large format "
 "churns, and multiple competing versions."
 msgstr ""
-"Korisnička dokumentacija samo na engleskom jeziku, uključujući on-line pomoć "
+"Korisnička dokumentacija samo na engleskom jeziku, uključujući online pomoć "
 "i priručnik (html, sgml ili xml). Za verziju 1.8.4 i kasnije, broj ispod "
-"stupca broji prevedene, ne-engleski dokumente (trenutačno de, es, fr, "
-"pt_PT). Oba ova broja se nešto teže broje, zbog miješanja prilično velikih "
-"formata i više konkurirajućih verzija."
+"stupca broji prevedene, ne‑engleske dokumente (trenutačno de, es, fr, "
+"pt_PT). Njihove zbrojeve je nešto teže dobiti, jer se u računicu miješaju "
+"prilično veliki formati i višestruke konkurirajuće verzije."
 
 #: sizing.phtml:393
 msgid ""
@@ -2212,9 +2215,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Broj osoba navedenih u datoteci AUTHORS (autori) (verzija 1.6 i novija) ili "
 "datoteci README (starije verzije). To uključuje vodeće programere, "
-"podnositelje ispravaka i prevoditelje na nacionalnom jeziku. To uključuje "
-"dodatne zasluge, navedene u datoteci gnucash-docs/AUTHORS, koja nije "
-"navedena u glavnoj datoteci gnucash/AUTHORS."
+"podnositelje ispravaka i prevoditelje. Uključuje dodatne zasluge, navedene u "
+"datoteci gnucash‑docs/AUTHORS, koje nisu navedene u glavnoj datoteci gnucash/"
+"AUTHORS."
 
 #: viewdoc.phtml:9
 msgid "View document"
@@ -2559,7 +2562,7 @@ msgstr ""
 "Možeš koristiti regularne izraze za uspoređivanje uzoraka.\n"
 "Regularni izrazi moraju biti okruženi kosim crtama poput \n"
 "<code class=\"operator\">/…/</code>. Namazu koristi \n"
-"<a href=\"http://www.ruby-lang.org/\">Ruby</a>‑jev regularni\n"
+"<a href=\"http://www.ruby-lang.org/\">Ruby</a> regularni\n"
 "mehanizam regularnih izraza. Općenito nudi \n"
 "<a href=\"http://www.perl.com/\">Perl</a> kompatibilan način.\n"
 "npr.,"
@@ -2577,8 +2580,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Možeš ograničiti pretraživanje na određena polja, npr.\n"
 "<code>Tema:</code>, <code>Od:</code>,\n"
-"<code>ID poruke:</code>. Ova je mogućnost posebno prikladna za\n"
-"dokumente e-pošte/novosti, na primjer:"
+"<code>ID poruke:</code>. Ova je funkcija posebno prikladna za\n"
+"dokumente e‑pošte/novosti, na primjer:"
 
 #: search/templates/NMZ.body.php_tmpl:131
 msgid ""
@@ -2689,7 +2692,7 @@ msgstr "Ovaj se sustav pretraživanja pokreće pomoću:"
 
 #: search/templates/NMZ.foot.php_tmpl:13
 msgid "Server & email outage reports to: "
-msgstr "Izvještaje o prekidu rada servera i e-pošte na: "
+msgstr "Izvještaje o prekidu rada servera i e‑pošte na: "
 
 #: search/templates/NMZ.foot.php_tmpl:15
 msgid ""



Summary of changes:
 locale/hr/LC_MESSAGES/gnucash-htdocs.mo | Bin 91230 -> 91411 bytes
 po/hr.po                | 339 ++++++++++++++++----------------
 2 files changed, 171 insertions(+), 168 deletions(-)



More information about the gnucash-changes mailing list