[Gnucash-nl] Fwd: excel administratie omzetten

Arjen Verweij arjen.verweij op gmail.com
Vr Okt 3 08:31:42 EDT 2014


Allen,

Bedankt voor de tips. Ik moet me verdiepen waar alles thuis hoort. Als ik
een nieuw gnucash bestand aanmaak met alle rekeningen heb ik nog geen idee
waar alles hoort, maar om jullie een idee te geven waar het om gaat heb ik
een template gemaakt:
https://www.dropbox.com/s/ijeysfvcle7dfpu/ortemplate.gnucash?dl=0

Op deze manier sloopt het wel de rapportage in gnucash, alles valt nu onder
Activa, dus dan komt er aan het eind ook niks zinnigs uit. De huidige
balans in excel bevat:

Activa, met liquide middelen en andere activa (overlooppost)
Passiva, met algemene reserve, 3x specifieke reserve, andere passiva
(overloopposten).

De WV bevat:
Inkomsten, met contributies, extra bijdrage en rente inkomsten
Uitgaven, met alle vieringen, opbouw reserves en wat andere posten.

Het is superhandig dat je rekeningen kan rondschuiven, dus als ik alle
categorieen goed heb, kan ik ook de boel rangschikken zoals het hoort. Ben
ook aan het spelen met budget, om te zien hoe dat uitpakt.

Groeten, Arjen


Op 2 oktober 2014 19:47 schreef Mark Haanen <i18n op haanen.net>:

> Arjen Verweij schreef op 02-10-14 13:58:
>
>  BS einde 20132014 (de balans over dat boekjaar)
>> WV 20132014 (opsomming van de inkomsten en uitgaven en het resultaat)
>> Winst en Verlies (28 grootboekrekeningen, voor commissies van vieringen,
>> bankkosten, attenties, paar reserveringen, ontvangen contributie, donaties
>> en rente)
>> Balans (15 grootboekrekeningen, kapitaal, reserve lustrum, 2x kas
>> (contant geld), spaarrekening, kruisposten, debiteuren, overloopposten,
>> maandtotalen bankrekening, reserve onderhoud)
>>
>
> Een korte introductie: de standaardrapporten "balans" en
> "winst-en-verliesrekening" rangschikken op basis van het rekeningtype dat
> wordt toegekend. Alle niveaus tussen het hoofdniveau en het laagste niveau
> wordt veelal als tussentelling gepresenteerd. Gebruik daarin wat het beste
> past.
>
> Zelf heb ik -voor een BV- op het hoofdniveau de categorieŽn uit Boek 2 BW
> gehanteerd (immateriŽle vaste activa, materiŽle vaste activa, financiŽle
> vaste activa, vorderingen, liquide middelen aan debetzijde en eigen
> vermogen, langlopende schulden, kortlopende schulden aan creditzijde.
> Daaronder vaak een tussentelling (=presentatieniveau in balans,
> bijvoorbeeld "gebouwen" en "inventaris" onder materiŽle vaste activa),
> daaronder de detailrekeningen waar ik op boek.
>
> Voor de door jou genoemde rekeningen:
> Reserve lustrum, reserve onderhoud en kapitaal zijn "eigen vermogen". De
> beide bankrekeningen is "bank" en de kasgeldrekeningen "contant".
> Kruisposten/overloopposten is in de regel "activa" of "vreemd vermogen".
>
> Debiteuren is een bijzondere. Wil je die per debiteur bijhouden, dan is
> het rekeningtype "debiteuren" handig. Dan is het echter nodig om alle
> bedragen daarop als verkoopfacturen te sturen. Dit maakt debiteurenbeheer
> relatief eenvoudig, maar kost een hoop meer tijd. Ook is het mogelijk om de
> rekening alleen op saldo bij te houden, bijvoorbeeld wanneer je werkt met
> automatische incasso voor de ouderbijdrage. Dat zal meestal goed gaan, die
> paar storno's die plaatsvinden zullen tot een beperkt saldo op de rekening
> leiden. In dat geval zal "activa" en alleen bijhouden op totaalsaldo vaak
> beter uitkomen.
>
> Verlies-en-winst: de plek in de resultatenrekening wordt bepaald door
> toekenning van "opbrengsten" of "kosten". Vaak is het handig om op
> hoofdniveau eerst de categorieŽn te benoemen (ouderbijdrage/contributies,
> donaties, rente als opbrengsten; kosten activiteiten, kosten organisatie en
> reserveringen als kosten) met daaronder de details.
>
>
>> Zoals ik het zie zijn die laatste twee de specificaties van de
>> gesommeerde posten op de Balans en Winst en Verlies rekening, die in
>> principe automatisch uit die laatste twee tabbladen volgen. GnuCash zou BS
>> Einde 20132014 en WV 20132014 voor mij kunnen genereren middels
>> "Rapporten", als ik het voor elkaar krijg om alles aan elkaar te knopen?
>>
>
> Correct. Ook niet bang zijn om gewoon iets te proberen. Het omhangen van
> de indeling is relatief eenvoudig binnen GnuCash.
>
> Een tip: het is handig om op te letten dat je verschillende rekeningen
> bestaan voor elk detailniveau waarop je gegevens wilt beoordelen of
> presenteren. Heb je drie commissies, maak *ten minste* drie rekeningen. En
> misschien binnen de commissies nog een niveautje lager. Want optellen kan
> automatisch (in GnuCash kun je er zelfs voor kiezen om maar tot een bepaald
> detailniveau weer te geven), maar achteraf weer splitsen moet altijd
> handmatig!
>
>
>
> _______________________________________________
> Gnucash-nl mailing list
> Gnucash-nl op gnucash.org
> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl
>
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20141003/de27ea64/attachment.html>


Meer informatie over de Gnucash-nl maillijst