[Gnucash-nl] Fwd: excel administratie omzetten

Mark Haanen i18n op haanen.net
Vr Okt 3 09:48:06 EDT 2014


Hoi Arjen,

Ja, dat helpt zeker.

Om te beginnen zou ik willen adviseren: sloop het niveau "aggregatie 
balans" en "aggregatie V&W" eruit. De rekeningsoort geeft al aan of een 
rekening op de balans of op de V&W komt.

Doordat de "aggregatie balans" een rekeningsoort 'bank' is, wordt alles 
wat daar onder hangt ook als bankrekening aan de activakant van de 
balans gepresenteerd. Idem voor je "aggregatie V&W".

Om dit voor de onderliggende rekeningen goed in te stellen: ga op de 
rekening staan, klik op de knop "de geselecteerde rekening bewerken" (of 
Bewerken > Grootboekrekening bewerken) en kies in het geopende venster 
linksonderin voor de juiste rekeningsoort. De keuze in dat venster 
bepaalt de plek in balans / V&W.

Groet,
Mark

Arjen Verweij schreef op 03-10-14 14:31:
> Allen,
>
> Bedankt voor de tips. Ik moet me verdiepen waar alles thuis hoort. Als 
> ik een nieuw gnucash bestand aanmaak met alle rekeningen heb ik nog 
> geen idee waar alles hoort, maar om jullie een idee te geven waar het 
> om gaat heb ik een template gemaakt: 
> https://www.dropbox.com/s/ijeysfvcle7dfpu/ortemplate.gnucash?dl=0
>
> Op deze manier sloopt het wel de rapportage in gnucash, alles valt nu 
> onder Activa, dus dan komt er aan het eind ook niks zinnigs uit. De 
> huidige balans in excel bevat:
>
> Activa, met liquide middelen en andere activa (overlooppost)
> Passiva, met algemene reserve, 3x specifieke reserve, andere passiva 
> (overloopposten).
>
> De WV bevat:
> Inkomsten, met contributies, extra bijdrage en rente inkomsten
> Uitgaven, met alle vieringen, opbouw reserves en wat andere posten.
>
> Het is superhandig dat je rekeningen kan rondschuiven, dus als ik alle 
> categorieen goed heb, kan ik ook de boel rangschikken zoals het hoort. 
> Ben ook aan het spelen met budget, om te zien hoe dat uitpakt.
>
> Groeten, Arjen
>
>
> Op 2 oktober 2014 19:47 schreef Mark Haanen <i18n op haanen.net 
> <mailto:i18n op haanen.net>>:
>
>   Arjen Verweij schreef op 02-10-14 13:58:
>
>     BS einde 20132014 (de balans over dat boekjaar)
>     WV 20132014 (opsomming van de inkomsten en uitgaven en het
>     resultaat)
>     Winst en Verlies (28 grootboekrekeningen, voor commissies van
>     vieringen, bankkosten, attenties, paar reserveringen,
>     ontvangen contributie, donaties en rente)
>     Balans (15 grootboekrekeningen, kapitaal, reserve lustrum, 2x
>     kas (contant geld), spaarrekening, kruisposten, debiteuren,
>     overloopposten, maandtotalen bankrekening, reserve onderhoud)
>
>
>   Een korte introductie: de standaardrapporten "balans" en
>   "winst-en-verliesrekening" rangschikken op basis van het
>   rekeningtype dat wordt toegekend. Alle niveaus tussen het
>   hoofdniveau en het laagste niveau wordt veelal als tussentelling
>   gepresenteerd. Gebruik daarin wat het beste past.
>
>   Zelf heb ik -voor een BV- op het hoofdniveau de categorieŽn uit
>   Boek 2 BW gehanteerd (immateriŽle vaste activa, materiŽle vaste
>   activa, financiŽle vaste activa, vorderingen, liquide middelen aan
>   debetzijde en eigen vermogen, langlopende schulden, kortlopende
>   schulden aan creditzijde. Daaronder vaak een tussentelling
>   (=presentatieniveau in balans, bijvoorbeeld "gebouwen" en
>   "inventaris" onder materiŽle vaste activa), daaronder de
>   detailrekeningen waar ik op boek.
>
>   Voor de door jou genoemde rekeningen:
>   Reserve lustrum, reserve onderhoud en kapitaal zijn "eigen
>   vermogen". De beide bankrekeningen is "bank" en de
>   kasgeldrekeningen "contant". Kruisposten/overloopposten is in de
>   regel "activa" of "vreemd vermogen".
>
>   Debiteuren is een bijzondere. Wil je die per debiteur bijhouden,
>   dan is het rekeningtype "debiteuren" handig. Dan is het echter
>   nodig om alle bedragen daarop als verkoopfacturen te sturen. Dit
>   maakt debiteurenbeheer relatief eenvoudig, maar kost een hoop meer
>   tijd. Ook is het mogelijk om de rekening alleen op saldo bij te
>   houden, bijvoorbeeld wanneer je werkt met automatische incasso
>   voor de ouderbijdrage. Dat zal meestal goed gaan, die paar
>   storno's die plaatsvinden zullen tot een beperkt saldo op de
>   rekening leiden. In dat geval zal "activa" en alleen bijhouden op
>   totaalsaldo vaak beter uitkomen.
>
>   Verlies-en-winst: de plek in de resultatenrekening wordt bepaald
>   door toekenning van "opbrengsten" of "kosten". Vaak is het handig
>   om op hoofdniveau eerst de categorieŽn te benoemen
>   (ouderbijdrage/contributies, donaties, rente als opbrengsten;
>   kosten activiteiten, kosten organisatie en reserveringen als
>   kosten) met daaronder de details.
>
>
>     Zoals ik het zie zijn die laatste twee de specificaties van de
>     gesommeerde posten op de Balans en Winst en Verlies rekening,
>     die in principe automatisch uit die laatste twee tabbladen
>     volgen. GnuCash zou BS Einde 20132014 en WV 20132014 voor mij
>     kunnen genereren middels "Rapporten", als ik het voor elkaar
>     krijg om alles aan elkaar te knopen?
>
>
>   Correct. Ook niet bang zijn om gewoon iets te proberen. Het
>   omhangen van de indeling is relatief eenvoudig binnen GnuCash.
>
>   Een tip: het is handig om op te letten dat je verschillende
>   rekeningen bestaan voor elk detailniveau waarop je gegevens wilt
>   beoordelen of presenteren. Heb je drie commissies, maak *ten
>   minste* drie rekeningen. En misschien binnen de commissies nog een
>   niveautje lager. Want optellen kan automatisch (in GnuCash kun je
>   er zelfs voor kiezen om maar tot een bepaald detailniveau weer te
>   geven), maar achteraf weer splitsen moet altijd handmatig!
>
>
>
>   _______________________________________________
>   Gnucash-nl mailing list
>   Gnucash-nl op gnucash.org <mailto:Gnucash-nl op gnucash.org>
>   https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Gnucash-nl mailing list
> Gnucash-nl op gnucash.org
> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl

------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20141003/49d53541/attachment-0001.html>


Meer informatie over de Gnucash-nl maillijst