[Gnucash-nl] Jaarovergang 2018/2019

gnucash op boosten.org gnucash op boosten.org
Wo Jan 9 11:52:21 EST 2019


Hoi Jannie,

Korte vertaling dan:

tools (menu) = Hulpmiddelen
close book = periode afsluiten
equity = eigen vermogen
placeholder = rekening waarin aggregatie aangevinkt is

In het kort:

onder eigen vermogen maar je een geaggregeerde rekening ‘jaarafsluitingen’, en daaronder een geaggregeerde rekening waaraan je je boekjaar herkend: ik heb hiervoor ‘2018’ genomen, maar in het voorbeeld wordt gesproken van een boekjaar van augustus-juli, en die persoon spreekt dan van boekjaar ‘2017-2018’. Het is maar een naam en daarin ben je vrij.
Daaronder dan weer twee rekeningen ‘inkomsten’ en ‘uitgaven’.

Zodra je op ‘hulpmiddelen’->’periode afsluiten’ klikt, verschijnt een scherm waarin je achtereenvolgens:
- eind datum van periode
- de rekening waarop je totale inkomen moet komen (zie boven)
- de rekening waarop je totale uitgaven moet komen (zie boven) 
- een omschrijving.

Zodra je op OK drukt wordt iedere (uitgaven)-rekening op 0 gezet, wordt je eigen vermogen aangepast, en je activa en passiva blijven behouden, zodat je daarmee in het nieuwe jaar door kunt gaan.

Werkt echt perfect.


Met vriendelijke groet,

Peter Boosten


> On 09 Jan 2019, at 17:26, Jannie Bos - Ploeg <mw.j.bos op hccnet.nl> wrote:
> 
> Hallo Peter,
> 
> Ik bedoel dat je aan de naam van de administratie kunt zien op welk boekjaar deze betrekking heeft. Dus b.v. naam: Boekhouding Jansen 2017, Boekhouding Jansen 2018 etc.
> Wat betreft het linkje. Dit is mij niet duidelijk. Ik werk met GnuCash 3.3 onder Windows 10, in het Nederlands. Dus de gebruikte uitleg, met de Engelse termen zijn voor mij niet duidelijk. Helaas.
> 
> M.vr.gr <http://m.vr.gr/>.
> Jannie
> 
> 
> 
> Van: gnucash op boosten.org [mailto:gnucash op boosten.org] 
> Verzonden: woensdag 9 januari 2019 17:16
> Aan: gnucash-nl op gnucash.org
> CC: Jannie Bos - Ploeg
> Onderwerp: Re: [Gnucash-nl] Jaarovergang 2018/2019
> 
> Ik begrijp niet precies wat je bedoelt met ‘een nieuwe naam voor de administratie’, maar het afsluiten van een boekjaar is kinderlijk eenvoudig.
> 
> Wellicht helpt dit als leidraad?
> 
> http://stephanvaningen.net/node/10 <http://stephanvaningen.net/node/10>
> 
> Met vriendelijke groet,
> 
> Peter
> 
> 
> 
> 
> 
> 
>> On 09 Jan 2019, at 15:02, Jannie Bos - Ploeg <mw.j.bos op hccnet.nl <mailto:mw.j.bos op hccnet.nl>> wrote:
>> 
>> <image001.gif>
>> Hoe kan ik de jaarovergang het beste laten verlopen? Dus alle nodige data, saldi, openstaande posten e.d. over naar 2019. Maar wel met een nieuwe naam voor de administratie b.v. Boekhouding Jansen 2019.
>> 
>> Graag jullie antwoord met vriendelijke groet,
>> Jannie
>> 
>> _______________________________________________
>> Gnucash-nl mailing list
>> Gnucash-nl op gnucash.org <mailto:Gnucash-nl op gnucash.org>
>> https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl <https://lists.gnucash.org/mailman/listinfo/gnucash-nl>
------------- volgend deel ------------
Een HTML-bijlage is gescrubt...
URL: <http://lists.gnucash.org/pipermail/gnucash-nl/attachments/20190109/0f19ffd3/attachment.html>


Meer informatie over de Gnucash-nl maillijst